Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 605 din 22 iulie 2015  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 605 din 22 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 5 august 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873", cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Se aprobă completarea planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1 cu planul de amplasament/harta topografică prevăzut(ă) în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

──────────
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────

    2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti, Vidra, Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din judeţul Vrancea şi localităţilor Ojdula, Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3."

    3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. II
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873", completat conform art. I pct. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti, Vidra, Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din judeţul Vrancea şi localităţilor Ojdula, Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. III
    Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873", completat conform art. I pct. 1, aflate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti, Vidra, Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din judeţul Vrancea şi localităţilor Ojdula, Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, sunt în cuantum de 1.508 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
    ART. IV
    Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. V
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. VI
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. VII
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                           Ministrul transporturilor,
                             Iulian-Ghiocel Matache

                         Ministrul finanţelor publice,
                           Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 22 iulie 2015.
    Nr. 605.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 842/2008)

                                     LISTA
              cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe
                  amplasamentul lucrării de utilitate publică
                      "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km
      0+000-km 118+873", aflate pe raza localităţilor Odobeşti, Boloteşti,
             Vidra, Valea Sării, Bârseşti, Negrileşti, Tulnici din
                   judeţul Vrancea şi a localităţilor Ojdula,
              Târgu Secuiesc din judeţul Covasna, proprietarii sau
          deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente
                                 despăgubirilor


┌────┬─────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬─────┬──────────┬───────────┬─────────┬──────┬──────┬───────────┐
│Nr. │ Judeţul │ Unitatea │ Numele şi prenumele │ Tarlaua/ │Cate-│ Număr │Număr carte│Suprafaţa│Supra-│Supra-│Despăgubire│
│crt.│ │administrativ-│ proprietarului/ │ Parcela │goria│cadastral/│ funciară │ totală │faţa │faţa │ conform │
│ │ │ teritorială │ deţinătorului imobilului │ │de │ Număr │ │ (mp) │de ex-│con- │ Legii nr. │
│ │ │ │ │ │folo-│topografic│ │ │pro- │struc-│ 255/2010 │
│ │ │ │ │ │sinţă│ │ │ │priat │ţiilor│ (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │de ex-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pro- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │priat │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (ml) │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│1 │Vrancea │Odobeşti │Stoian Anica │ 35/2964│A │ │ │ 1.747│ 31│ 0,00│ 153,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│2 │Vrancea │Odobeşti │Moise Ana │ 35/2964│A │ │ │ 4.465│ 79│ 0,00│ 390,63│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│3 │Vrancea │Odobeşti │*Proprietar neidentificat │ 35/2964│A │ │ │ 885│ 16│ 0,00│ 79,15│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│4 │Vrancea │Odobeşti │Marin Alexandru │ 35/2964│A │ │ │ 2.226│ 42│ 0,00│ 207,77│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│5 │Vrancea │Odobeşti │Manole Sita │ 35/2964│A │ │ │ 2.755│ 51│ 0,00│ 252,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│6 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Galateanu Constantin│ 35/2964│A │ │ │ 7.496│ 140│ 0,00│ 692,58│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│7 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Miron Nica │ 35/2964│A │ │ │ 18.522│ 348│ 0,00│ 1.721,56│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│8 │Vrancea │Odobeşti │Girboiu Constantin şi Nela │ 35/2964│A │ │ │ 9.968│ 179│ 0,00│ 885,51│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│9 │Vrancea │Odobeşti │Celariu Alexandru │ 35/2964│A │ │ │ 3.926│ 68│ 0,00│ 336,40│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│10 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Cocii Nicolae │ 35/2964│A │ │ │ 2.326│ 38│ 0,00│ 187,99│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│11 │Vrancea │Odobeşti │Dobos Ion │ 35/2964│A │ │ │ 1.075│ 53│ 0,00│ 262,20│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│12 │Vrancea │Odobeşti │Caloian Ion │ 35/2964│A │ │ │ 2.020│ 37│ 0,00│ 183,04│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│13 │Vrancea │Odobeşti │*Proprietar neidentificat │ 35/2964│A │3982N │ │ 2.251│ 24│ 0,00│ 118,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│14 │Vrancea │Odobeşti │Munteanu Dumitru şi Nina │ 35/2964│A │1995/2 N │ │ 17.054│ 155│ 0,00│ 766,79│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│15 │Vrancea │Odobeşti │Costin Marian şi Manuela │ 35/2964│A │1995/1 N │ │ 2.536│ 60│ 0,00│ 296,92│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│16 │Vrancea │Odobeşti │*Proprietar neidentificat │ 35/2964│A │ │ │ 175│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│17 │Vrancea │Odobeşti │Bizna Laurentiu │ 35/2964│A │2991/1N │ │ 849│ 43│ 0,00│ 212,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│18 │Vrancea │Odobeşti │Apostol Stefan │ 35/2964│A │ │ │ 1.959│ 46│ 0,00│ 227,56│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│19 │Vrancea │Odobeşti │Gogoiu Adrian şi Maricela │ 35/2964│A │87/1 N │ │ 1.151│ 27│ 0,00│ 133,57│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│20 │Vrancea │Odobeşti │Mocanas Ion │ 35/2964│A │ │ │ 1.482│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│21 │Vrancea │Odobeşti │Cristea Oica │ 35/2964│A │ │ │ 5.007│ 32│ 0,00│ 158,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│22 │Vrancea │Odobeşti │Lefter Gheorghe │ 35/2964│A │ │ │ 11.841│ 37│ 0,00│ 183,04│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│23 │Vrancea │Odobeşti │Manolache Vasile │ 110/2915│A │3009 N │ │ 10.000│ 43│ 0,00│ 212,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│24 │Vrancea │Odobeşti │Pamfil Petrica │ 110/2915│A │ │ │ 10.000│ 54│ 0,00│ 267,14│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│25 │Vrancea │Odobeşti │Manea Toader │ 110/2915│A │ │ │ 22.000│ 157│ 0,00│ 776,68│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│26 │Vrancea │Odobeşti │Bunea Gheorghe │ 110/2915│A │3215N │ │ 10.049│ 89│ 0,00│ 440,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│27 │Vrancea │Odobeşti │Calcan Vasile │ 110/2915│A │ │ │ 10.012│ 115│ 0,00│ 568,90│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│28 │Vrancea │Odobeşti │Ionita Costica │ 110/2915│A │ │ │ 10.000│ 112│ 0,00│ 554,06│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│29 │Vrancea │Odobeşti │Enoiu Stefan │ 110/2915│A │ │ │ 10.000│ 91│ 0,00│ 450,18│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│30 │Vrancea │Odobeşti │Oprisan Vasile │ 110/2915│A │ │ │ 10.000│ 39│ 0,00│ 192,93│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│31 │Vrancea │Odobeşti │Oprisan Vasile │ 111/2917│A │ │ │ 2.400│ 6│ 0,00│ 29,70│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│32 │Vrancea │Odobeşti │Cheloiu Paraschiva │ 111/2917│A │ │ │ 6.500│ 20│ 0,00│ 98,94│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│33 │Vrancea │Odobeşti │Bondarenco Efrim │ 111/2917│A │ │ │ 3.900│ 15│ 0,00│ 74,20│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│34 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Caruceru Zamfira │ 111/2917│A │ │ │ 2.400│ 11│ 0,00│ 54,42│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│35 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Danila A. Stan │ 111/2917│A │ │ │ 5.000│ 25│ 0,00│ 123,68│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│36 │Vrancea │Odobeşti │Danila R. Anita │ 111/2917│A │ │ │ 2.800│ 16│ 0,00│ 79,15│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│37 │Vrancea │Odobeşti │Chipu Neculai │ 111/2917│A │ │ │ 3.500│ 22│ 0,00│ 108,83│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│38 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Manea Casandra │ 111/2917│A │ │ │ 4.500│ 25│ 0,00│ 123,67│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│39 │Vrancea │Odobeşti │Calin Eugenia │ 111/2917│A │ │ │ 2.500│ 12│ 0,00│ 59,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│40 │Vrancea │Odobeşti │Prescura Vasile │ 111/2917│A │ │ │ 3.000│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│41 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Farcasanu Elena │ 111/2917│A │ │ │ 4.000│ 19│ 0,00│ 94,00│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│42 │Vrancea │Odobeşti │Spinu Neculai │ 111/2917│A │ │ │ 10.600│ 51│ 0,00│ 252,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│43 │Vrancea │Odobeşti │Cozacinca Mihai │ 111/2917│A │ │ │ 7.500│ 37│ 0,00│ 183,04│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│44 │Vrancea │Odobeşti │Cozancinca Grigore │ 111/2917│A │ │ │ 7.500│ 38│ 0,00│ 187,99│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│45 │Vrancea │Odobeşti │Mihalcea Georgeta │ 111/2917│A │ │ │ 2.000│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│46 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Gugescu N. Marioara │ 111/2917│A │ │ │ 5.000│ 26│ 0,00│ 128,62│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│47 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Gugescu M. Ion │ 111/2917│A │ │ │ 10.000│ 43│ 0,00│ 212,72│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│48 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Cotea N. Costica │ 111/2917│A │ │ │ 1.500│ 5│ 0,00│ 24,74│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│49 │Vrancea │Odobeşti │Manole N. Nastasia │ 111/2917│A │ │ │ 8.000│ 26│ 0,00│ 128,62│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│50 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Hanu V. Ion │ 111/2917│A │ │ │ 10.000│ 31│ 0,00│ 153,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│51 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Bogdan Marioara │ 111/2917│A │ │ │ 5.000│ 16│ 0,00│ 79,15│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│52 │Vrancea │Odobeşti │Dobreicu I. Costica │ 111/2917│A │ │ │ 3.500│ 11│ 0,00│ 54,42│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│53 │Vrancea │Odobeşti │Prescura N. Tinca │ 111/2917│A │ │ │ 7.000│ 23│ 0,00│ 113,79│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│54 │Vrancea │Odobeşti │Prescura Nicolae │ 111/2917│A │ │ │ 4.100│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│55 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Mazilu N. Asanache │ 111/2917│A │ │ │ 3.400│ 12│ 0,00│ 59,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│56 │Vrancea │Odobeşti │Nitoi I. Celia │ 111/2917│A │ │ │ 3.500│ 12│ 0,00│ 59,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│57 │Vrancea │Odobeşti │Blamatui St. Elena │ 111/2917│A │ │ │ 8.500│ 32│ 0,00│ 158,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│58 │Vrancea │Odobeşti │Ionita Maria │ 111/2917│A │ │ │ 2.600│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│59 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Margarit I. Gheorghe│ 111/2917│A │ │ │ 5.000│ 20│ 0,00│ 98,94│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│60 │Vrancea │Odobeşti │Dobrescu Anica │ 111/2917│A │ │ │ 3.400│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│61 │Vrancea │Odobeşti │Savin I. Gheorghe │ 111/2917│A │ │ │ 2.900│ 12│ 0,00│ 59,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│62 │Vrancea │Odobeşti │Lupu I. Ilinca │ 111/2917│A │ │ │ 2.400│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│63 │Vrancea │Odobeşti │Turculet Gr. Elena │ 111/2917│A │ │ │ 1.200│ 5│ 0,00│ 24,74│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│64 │Vrancea │Odobeşti │Frunza D. Zenovia │ 111/2917│A │ │ │ 8.500│ 37│ 0,00│ 183,04│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│65 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Petroianu Grigore │ 111/2917│A │ │ │ 17.500│ 76│ 0,00│ 375,97│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│66 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Georgescu Dumitru │ 111/2917│A │ │ │ 12.500│ 55│ 0,00│ 272,08│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│67 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Ciocan I. Neculai │ 111/2917│A │ │ │ 14.000│ 57│ 0,00│ 281,98│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│68 │Vrancea │Odobeşti │Irimia S. Dumitru │ 111/2917│A │ │ │ 5.000│ 17│ 0,00│ 84,10│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│69 │Vrancea │Odobeşti │Balanica Alexandrina │ 111/2917│A │ │ │ 3.400│ 11│ 0,00│ 49,44│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│70 │Vrancea │Odobeşti │Carandinta I. Constantin │ 111/2917│A │ │ │ 7.000│ 21│ 0,00│ 103,89│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│71 │Vrancea │Odobeşti │Alvadanei Pavel │ 111/2917│A │ │ │ 12.500│ 36│ 0,00│ 178,10│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│72 │Vrancea │Odobeşti │Rotaru C. Ion │ 111/2917│A │ │ │ 8.000│ 24│ 0,00│ 118,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│73 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Nedelcu Ghita │ 111/2917│A │ │ │ 10.000│ 32│ 0,00│ 158,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│74 │Vrancea │Odobeşti │Gatin Iordache │ 111/2917│A │ │ │ 2.600│ 8│ 0,00│ 39,58│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│75 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Dorobat Toader │ 111/2917│A │ │ │ 5.000│ 15│ 0,00│ 74,20│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│76 │Vrancea │Odobeşti │Chipu Anica │ 111/2917│A │ │ │ 12.500│ 41│ 0,00│ 202,83│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│77 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Cabalorta Zaharia │ 111/2917│A │ │ │ 5.000│ 22│ 0,00│ 108,83│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│78 │Vrancea │Odobeşti │Stanga Ioana │ 111/2917│A │ │ │ 3.500│ 17│ 0,00│ 84,10│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│79 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. Def. Nedelcu I. Gheorghe │ 111/2917│A │ │ │ 7.500│ 40│ 0,00│ 197,88│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│80 │Vrancea │Odobeşti │Chirica Zoita │ 111/2917│A │ │ │ 36.100│ 191│ 0,00│ 944,88│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│81 │Vrancea │Odobeşti │Lungu Niculina │ 111/2917│A │ │ │ 3.200│ 16│ 0,00│ 79,15│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│82 │Vrancea │Odobeşti │Chetroiu I. Dumitru │ 111/2917│A │ │ │ 4.100│ 20│ 0,00│ 98,94│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│83 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Faur C. Nicolae │ 111/2917│A │ │ │ 10.000│ 47│ 0,00│ 232,51│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│84 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Hupcea Ion │ 111/2917│A │ │ │ 6.000│ 24│ 0,00│ 118,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│85 │Vrancea │Odobeşti │Costache Constanta │ 111/2917│A │ │ │ 3.500│ 12│ 0,00│ 59,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│86 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Popescu T. Gheorghe │ 111/2917│A │ │ │ 5.000│ 16│ 0,00│ 79,15│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│87 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Munteanu St. Ion │ 111/2917│A │ │ │ 16.600│ 34│ 0,00│ 168,20│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│88 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Andronic D. Elena │ 31/477│A │3668 N │ │ 13.905│ 3│ 0,00│ 14,84│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│89 │Vrancea │Odobeşti │Andronic Gh. Costica │ 31/477│A │ │ │ 1.700│ 2│ 0,00│ 9,89│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│90 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Nedelcu Gh. Petrache│ 31/477│A │ │ │ 7.000│ 28│ 0,00│ 138,52│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│91 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Basma Apostu │ 31/477│A │ │ │ 10.000│ 28│ 0,00│ 138,52│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│92 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Staicu Anton │ 31/477│A │ │ │ 4.000│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│93 │Vrancea │Odobeşti │Ghimes C. Ion │ 31/477│A │ │ │ 2.400│ 9│ 0,00│ 44,52│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│94 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Miron Anica │ 31/477│A │ │ │ 5.000│ 19│ 0,00│ 93,99│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│95 │Vrancea │Odobeşti │Ghimes S. Aneta │ 31/477│A │ │ │ 7.500│ 27│ 0,00│ 133,57│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│96 │Vrancea │Odobeşti │Manole T. Nastasia │ 31/477│A │ │ │ 10.000│ 33│ 0,00│ 163,25│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│97 │Vrancea │Odobeşti │Savin N. Maria │ 31/477│A │ │ │ 5.000│ 12│ 0,00│ 59,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│98 │Vrancea │Odobeşti │Basma Ion │ 31/477│A │ │ │ 5.000│ 9│ 0,00│ 44,52│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│99 │Vrancea │Odobeşti │Primăria Odobeşti │ 31/477│A │ │ │ 500│ 1│ 0│ 13,00│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│100 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Homoc Gheorghe │ 31/477│A │ │ │ 7.700│ 9│ 0,00│ 44,52│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│101 │Vrancea │Odobeşti │Cristea P. Gheorghe │ 31/477│A │50629 │ │ 6.564│ 9│ 0,00│ 44,52│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│102 │Vrancea │Odobeşti │Jalba T. Marita │ 31/477│A │ │ │ 5.500│ 8│ 0,00│ 39,58│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│103 │Vrancea │Odobeşti │Olteanu N. Sita │ 31/477│A │ │ │ 5.000│ 7│ 0,00│ 34,63│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│104 │Vrancea │Odobeşti │Rata I. Mistocle │ 31/477│A │ │ │ 4.000│ 6│ 0,00│ 29,69│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│105 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Rusu Elena │ 31/477│A │ │ │ 1.200│ 2│ 0,00│ 9,89 │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│106 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Rusu Paraschiva │ 31/477│A │ │ │ 6.400│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│107 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Leusteanu Vasile │ 31/477│A │ │ │ 4.400│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│108 │Vrancea │Odobeşti │Pamfil Grigore │ 31/477│A │ │ │ 2.500│ 7│ 0,00│ 34,63 │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│109 │Vrancea │Odobeşti │Ivan Maria │ 31/477│A │ │ │ 14.600│ 55│ 0,00│ 272,08│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│110 │Vrancea │Odobeşti │Cazacu Alexandru │ 31/477│A │50676 │ │ 6.060│ 24│ 0,00│ 118,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│111 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Petroianu Zamfira │ 31/477│A │ │ │ 4.849│ 20│ 0,00│ 98,94│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│112 │Vrancea │Odobeşti │Nedelcu A. Ioan │ 31/477│A │ │ │ 7.600│ 32│ 0,00│ 158,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│113 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Surla Constantin │ 31/477│A │ │ │ 2.000│ 9│ 0,00│ 44,52│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│114 │Vrancea │Odobeşti │Petroianu Marin │ 31/477│A │ │ │ 8.500│ 37│ 0,00│ 183,04│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│115 │Vrancea │Odobeşti │Petroianu N. Dumitru │ 31/477│A │3785 N │ │ 1.815│ 8│ 0,00│ 39,58│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│116 │Vrancea │Odobeşti │Ghimes C.R. Maria │ 31/477│A │ │ │ 10.000│ 36│ 0,00│ 178,09│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│117 │Vrancea │Odobeşti │Petrisor Gh. A. Ion │ 31/477│A │ │ │ 4.100│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│118 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Petrisor A. Gheorghe│ 31/477│A │ │ │ 5.000│ 19│ 0,00│ 93,99│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│119 │Vrancea │Odobeşti │Petrisor Nicolae │ 31/477│A │ │ │ 4.500│ 18│ 0,00│ 89,05│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│120 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Petroianu Marghioala│ 31/477│A │ │ │ 2.500│ 11│ 0,00│ 54,42│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│121 │Vrancea │Odobeşti │Preda Ion │ 31/477│A │ │ │ 1.100│ 5│ 0,00│ 24,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│122 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Preda Costica │ 31/477│A │ │ │ 7.400│ 34│ 0,00│ 168,20│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│123 │Vrancea │Odobeşti │Dragoi Mihalache │ 31/477│A │ │ │ 7.500│ 53│ 0,00│ 262,19│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│124 │Vrancea │Odobeşti │Popoiu I. Maria │ 31/477│A │ │ │ 2.500│ 20│ 0,00│ 98,94│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│125 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Popa N. Gheorghe │ 31/477│A │ │ │ 5.000│ 41│ 0,00│ 202,83│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│126 │Vrancea │Odobeşti │Toderascu N. Grigore │ 31/477│A │ │ │ 4.200│ 36│ 0,00│ 178,09│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│127 │Vrancea │Odobeşti │Gavriluta S. Pia │ 31/477│A │ │ │ 5.844│ 47│ 0,00│ 232,51│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│128 │Vrancea │Odobeşti │Petrisor Gh. A. Ion │21/1/426/1│A │ │ │ 4.400│ 4│ 0,00│ 19,79│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│129 │Vrancea │Odobeşti │Ionescu Tudora Vasilica │21/1/426/1│A │3904 N │ │ 4.000│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│130 │Vrancea │Odobeşti │Apostu Gh. Ion │21/1/426/1│A │ │ │ 3.500│ 13│ 0,00│ 64,31│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│131 │Vrancea │Odobeşti │Ene Gheorghe │21/1/426/1│A │ │ │ 13.508│ 85│ 0,00│ 420,49│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│132 │Vrancea │Odobeşti │Filimon Nastasia │21/1/426/1│A │ │ │ 2.800│ 26│ 0,00│ 128,62│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│133 │Vrancea │Odobeşti │Moşt. def. Chirita Toma │21/1/426/1│A │50837 │ │ 5.050│ 51│ 0,00│ 252,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│134 │Vrancea │Odobeşti │Stanciu Eugen │ 20/422│A │3906N │ │ 2.423│ 20│ 0,00│ 98,94│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│135 │Vrancea │Boloteşti │Roscan Mereuta │ 192/2139%│A │ │ │ 7.500│ 68│ 0,00│ 336,40│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│136 │Vrancea │Boloteşti │Zara Stoica │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 89│ 0,00│ 440,29│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│137 │Vrancea │Boloteşti │Ichim Radu │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 82│ 0,00│ 405,65│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│138 │Vrancea │Boloteşti │Lepadatu I. Vasile │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 76│ 0,00│ 375,97│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│139 │Vrancea │Boloteşti │Pepene I. Toader │ 192/2139%│A │ │ │ 2.000│ 30│ 0,00│ 148,41│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│140 │Vrancea │Boloteşti │Pepene Ionita │ 192/2139%│A │ │ │ 2.000│ 29│ 0,00│ 143,46│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│141 │Vrancea │Boloteşti │Chipaila I. Maria │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 36│ 0,00│ 178,10│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│142 │Vrancea │Boloteşti │Chipaila R. Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 7.500│ 106│ 0,00│ 524,38│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│143 │Vrancea │Boloteşti │Chipaila Stana │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 69│ 0,00│ 341,34│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│144 │Vrancea │Boloteşti │Chipaila M. Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 10.000│ 128│ 0,00│ 633,22│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│145 │Vrancea │Boloteşti │Nastase Radu │ 192/2139%│A │ │ │ 14.950│ 169│ 0,00│ 836,04│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│146 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu A. Neculai │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 55│ 0,00│ 272,08│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│147 │Vrancea │Boloteşti │Hagiu Simioana │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 54│ 0,00│ 267,14│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│148 │Vrancea │Boloteşti │Miron St. Stefan │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 51│ 0,00│ 252,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│149 │Vrancea │Boloteşti │Miron I. Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 4.000│ 40│ 0,00│ 197,88│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│150 │Vrancea │Boloteşti │Miron I. Nicolae │ 192/2139%│A │ │ │ 4.000│ 39│ 0,00│ 192,93│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│151 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu Dumitru │ 192/2139%│A │ │ │ 7.500│ 71│ 0,00│ 351,24│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│152 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu Radu │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 46│ 0,00│ 227,56│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│153 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu V. Gheorghe │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 23│ 0,00│ 113,78│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│154 │Vrancea │Boloteşti │Bratosin Ionica │ 192/2139%│A │ │ │ 7.500│ 66│ 0,00│ 326,50│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│155 │Vrancea │Boloteşti │Plisc Radu │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 21│ 0,00│ 103,89│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│156 │Vrancea │Boloteşti │Bratosin Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 21│ 0,00│ 103,89│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│157 │Vrancea │Boloteşti │Miron Arsenia │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 41│ 0,00│ 202,83│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│158 │Vrancea │Boloteşti │Miron Ileana │ 192/2139%│A │ │ │ 8.000│ 66│ 0,00│ 326,50│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│159 │Vrancea │Boloteşti │Rauta Stanciu │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 21│ 0,00│ 103,89│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│160 │Vrancea │Boloteşti │Rauta Ioana │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 41│ 0,00│ 202,83│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│161 │Vrancea │Boloteşti │Rauta Dumitru │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 21│ 0,00│ 103,89│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│162 │Vrancea │Boloteşti │Bouros Constantin │ 192/2139%│A │ │ │ 6.000│ 49│ 0,00│ 242,40│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│163 │Vrancea │Boloteşti │Dobindas R. Toader │ 192/2139%│A │2682 N │ │ 2.500│ 20│ 0,00│ 98,94 │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│164 │Vrancea │Boloteşti │Bouros L. Gheorghita │ 192/2139%│A │2681 N │ │ 5.000│ 40│ 0,00│ 197,88│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│165 │Vrancea │Boloteşti │Pirvu Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 38│ 0,00│ 187,99│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│166 │Vrancea │Boloteşti │Dobrin Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 38│ 0,00│ 187,99│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│167 │Vrancea │Boloteşti │Dobrin Ioana │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 19│ 0,00│ 93,99│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│168 │Vrancea │Boloteşti │Bouros Panaite │ 192/2139%│A │ │ │ 9.000│ 66│ 0,00│ 326,50│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│169 │Vrancea │Boloteşti │Poenaru Toader │ 192/2139%│A │ │ │ 7.500│ 53│ 0,00│ 262,19│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│170 │Vrancea │Boloteşti │Toaca I. Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 3.500│ 24│ 0,00│ 118,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│171 │Vrancea │Boloteşti │Toaca A. Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 33│ 0,00│ 163,25│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│172 │Vrancea │Boloteşti │Toaca Cristea │ 192/2139%│A │ │ │ 6.000│ 41│ 0,00│ 202,83│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│173 │Vrancea │Boloteşti │Chipaila Gheorghe │ 192/2139%│A │ │ │ 4.000│ 28│ 0,00│ 138,52│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│174 │Vrancea │Boloteşti │Chipaila Ioana │ 192/2139%│A │ │ │ 4.500│ 30│ 0,00│ 148,41│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│175 │Vrancea │Boloteşti │Chipaila Dumitru │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 33│ 0,00│ 163,25│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│176 │Vrancea │Boloteşti │Ponea Ioana │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 31│ 0,00│ 153,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│177 │Vrancea │Boloteşti │Stoian Neculai │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 30│ 0,00│ 148,41│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│178 │Vrancea │Boloteşti │Dorofte Serban │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│179 │Vrancea │Boloteşti │Buche Neculai │ 192/2139%│A │ │ │ 1.200│ 7│ 0,00│ 34,63│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│180 │Vrancea │Boloteşti │Buche R. Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 7.500│ 46│ 0,00│ 227,56│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│181 │Vrancea │Boloteşti │Vlaicu Dochita │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 16│ 0,00│ 79,15│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│182 │Vrancea │Boloteşti │Plisc L. Stan │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 31│ 0,00│ 153,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│183 │Vrancea │Boloteşti │Macovei Gheorghe │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 31│ 0,00│ 153,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│184 │Vrancea │Boloteşti │Moldoveanu Dochita │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 30│ 0,00│ 148,41│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│185 │Vrancea │Boloteşti │Buche R. Ion I. │ 192/2139%│A │ │ │ 1.300│ 8│ 0,00│ 39,58│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│186 │Vrancea │Boloteşti │Spinu Raduta │ 192/2139%│A │ │ │ 9.900│ 57│ 0,00│ 281,98│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│187 │Vrancea │Boloteşti │Dorofte Maftei II │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│188 │Vrancea │Boloteşti │Dorofte Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│189 │Vrancea │Boloteşti │Dorofte Dima │ 192/2139%│A │ │ │ 9.900│ 51│ 0,00│ 252,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│190 │Vrancea │Boloteşti │Butucel Stan │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 24│ 0,00│ 118,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│191 │Vrancea │Boloteşti │Tataru Neculai │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 24│ 0,00│ 118,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│192 │Vrancea │Boloteşti │Miron Ion │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 25│ 0,00│ 123,68│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│193 │Vrancea │Boloteşti │Zara T. Vasile │ 192/2139%│A │ │ │ 9.900│ 46│ 0,00│ 227,56│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│194 │Vrancea │Boloteşti │Gavrila Gheorghe │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 5│ 0,00│ 24,74│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│195 │Vrancea │Boloteşti │Macovei Simion │ 192/2139%│A │ │ │ 3.300│ 24│ 0,00│ 118,73│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│196 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu Gheorghe │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 58│ 0,00│ 286,93│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│197 │Vrancea │Boloteşti │Croitoru C. Ion I. │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 62│ 0,00│ 306,71│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│198 │Vrancea │Boloteşti │Plisc T. Gheorghe │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 65│ 0,00│ 321,55│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│199 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu Dumitru │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 65│ 0,00│ 321,55│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│200 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu Simion │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 64│ 0,00│ 316,61│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│201 │Vrancea │Boloteşti │Bejenaru Simion │ 192/2139%│A │ │ │ 5.000│ 65│ 0,00│ 321,55│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│202 │Vrancea │Boloteşti │Hagiu Mariuta │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 33│ 0,00│ 163,25│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│203 │Vrancea │Boloteşti │Hagiu Cristea │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 33│ 0,00│ 163,25│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│204 │Vrancea │Boloteşti │Hagiu Fanica │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 33│ 0,00│ 163,25│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│205 │Vrancea │Boloteşti │Macovei Anuta │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 33│ 0,00│ 163,25│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│206 │Vrancea │Boloteşti │Lepadatu V. Vasile │ 192/2139%│A │ │ │ 2.500│ 31│ 0,00│ 153,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│207 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu V. Ion │ 178/2554%│A │ │ │ 10.850│ 29│ 0,00│ 143,46│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│208 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu Constantin │ 178/2554%│A │ │ │ 5.917│ 22│ 0,00│ 108,83│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│209 │Vrancea │Boloteşti │Irinoiu Stanca │ 178/2554%│A │ │ │ 9.860│ 33│ 0,00│ 163,25│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│210 │Vrancea │Boloteşti │Moldoveanu Ion │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 16│ 0,00│ 79,15│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│211 │Vrancea │Boloteşti │Irinoiu Simion │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 16│ 0,00│ 79,15│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│212 │Vrancea │Boloteşti │Gegea Mircea │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 15│ 0,00│ 74,20│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│213 │Vrancea │Boloteşti │Hagiu V. Dumitru │ 178/2554%│A │2679 N │ │ 4.930│ 15│ 0,00│ 74,20│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│214 │Vrancea │Boloteşti │Hagiu V. Ion │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│215 │Vrancea │Boloteşti │Cristian M Ion │ 178/2554%│A │ │ │ 9.860│ 27│ 0,00│ 133,57│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│216 │Vrancea │Boloteşti │Dantis Toader │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 13│ 0,00│ 64,31│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│217 │Vrancea │Boloteşti │Dantis Stefan │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 13│ 0,00│ 64,31│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│218 │Vrancea │Boloteşti │Dantis Coman │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 12│ 0,00│ 59,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│219 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu Mariuta │ 178/2554%│A │ │ │ 9.860│ 25│ 0,00│ 123,68│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│220 │Vrancea │Boloteşti │Chipaila Constantin │ 178/2554%│A │ │ │ 2.465│ 7│ 0,00│ 34,63│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│221 │Vrancea │Boloteşti │Cantacea Anghel │ 178/2554%│A │ │ │ 2.465│ 7│ 0,00│ 34,63│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│222 │Vrancea │Boloteşti │Bruma Ilinca │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 15│ 0,00│ 74,20│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│223 │Vrancea │Boloteşti │Galateanu Gheorghe │ 178/2554%│A │ │ │ 9.860│ 29│ 0,00│ 143,46│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│224 │Vrancea │Boloteşti │Mocanu V. Gheorghe │ 178/2554%│A │ │ │ 600│ 2│ 0,00│ 9,89│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│225 │Vrancea │Boloteşti │Tudorancea Tanase │ 178/2554%│A │ │ │ 1.400│ 4│ 0,00│ 19,79│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│226 │Vrancea │Boloteşti │Pepene Maria │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 13│ 0,00│ 64,31│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│227 │Vrancea │Boloteşti │Vlaicu Ion │ 178/2554%│A │ │ │ 4.930│ 12│ 0,00│ 59,36│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│228 │Vrancea │Boloteşti │Roman Voica │ 169/2552%│A │ │ │ 2.500│ 6│ 0,00│ 29,68│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│229 │Vrancea │Boloteşti │Def. Stoica Voica, moşt. Stoica│ 169/2552%│A │ │ │ 1.250│ 3│ 0,00│ 14,84│
│ │ │ │Vasile, Serea Dochita │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│230 │Vrancea │Boloteşti │Stoica Vasile │ 169/2552%│A │ │ │ 1.250│ 4│ 0,00│ 19,79│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│231 │Vrancea │Boloteşti │Serea Dochita │ 169/2552%│A │ │ │ 1.250│ 4│ 0,00│ 19,79│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│232 │Vrancea │Boloteşti │Dudu Ileana │ 169/2552%│A │ │ │ 1.250│ 4│ 0,00│ 19,79│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│233 │Vrancea │Boloteşti │Baciu Maria │ 169/2552%│A │ │ │ 1.667│ 5│ 0,00│ 24,74│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│234 │Vrancea │Boloteşti │Nedelcu Mariuta │ 169/2552%│A │ │ │ 1.667│ 5│ 0,00│ 24,74│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│235 │Vrancea │Boloteşti │Boros Voica │ 169/2552%│A │ │ │ 1.667│ 6│ 0,00│ 29,68│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│236 │Vrancea │Boloteşti │Baciu Liviu, Ungureanu Elena, │ 169/2552%│A │ │ │ 1.667│ 6│ 0,00│ 29,68│
│ │ │ │Miron Constanta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│237 │Vrancea │Boloteşti │Def. Labunt Voica, moşt. │ 169/2552%│A │ │ │ 1.666│ 6│ 0,00│ 29,68│
│ │ │ │Cocioaba Maria, Labunt Ionel, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Labunt Stefan Labunt Culita, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Susu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│238 │Vrancea │Boloteşti │Def. Baciu Mihai, moşt. Baciu │ 169/2552%│A │ │ │ 1.666│ 6│ 0,00│ 29,68│
│ │ │ │Toader, Popescu Marita, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Baciu Niculina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│239 │Vrancea │Boloteşti │Def. Stoica Ion, moşt. Stoica │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 21│ 0,00│ 103,89│
│ │ │ │Nastasia, Stoica Marioara │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│240 │Vrancea │Boloteşti │Stoica Voica şi Stoica Vasile │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 23│ 0,00│ 113,78│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│241 │Vrancea │Boloteşti │Robu Gheorghita │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 25│ 0,00│ 123,68│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│242 │Vrancea │Boloteşti │Tataru Vasilica │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 26│ 0,00│ 128,62│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│243 │Vrancea │Boloteşti │Def. Robu Paraschiva, │ 169/2552%│A │ │ │ 3.000│ 16│ 0,00│ 79,15│
│ │ │ │moşt. Robu Grigore, Bot │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stanica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│244 │Vrancea │Boloteşti │*Proprietar neidentificat │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 27│ 0,00│ 133,57│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│245 │Vrancea │Boloteşti │Gura Ion │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 28│ 0,00│ 138,52│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│246 │Vrancea │Boloteşti │Def. Grafu Ghita, moşt. Grafu │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 30│ 0,00│ 148,41│
│ │ │ │Maria, Grafu Ion, Grafu Toader,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Grafu Ion, Necula Grafu, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Silvica, Scarlat Magdalena, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Leonte Ionel, Leonte Toader, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Grafu Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│247 │Vrancea │Boloteşti │Bancila Ioana │ 169/2552%│A │ │ │ 6.800│ 43│ 0,00│ 212,72│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│248 │Vrancea │Boloteşti │Aron Paraschiva │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 32│ 0,00│ 158,30│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│249 │Vrancea │Boloteşti │Def. Munteanu Floarea, │ 169/2552%│A │ │ │ 10.000│ 68│ 0,00│ 336,40│
│ │ │ │moşt. Avram Stana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│250 │Vrancea │Boloteşti │Muresan Ion │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 38│ 0,00│ 187,99│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│251 │Vrancea │Boloteşti │Potica Mariuta │ 169/2552%│A │ │ │ 1.250│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│252 │Vrancea │Boloteşti │Def. Ungureanu Eugenia, moşt. │ 169/2552%│A │ │ │ 1.250│ 10│ 0,00│ 49,47│
│ │ │ │Ungureanu Stefan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│253 │Vrancea │Boloteşti │Nichitoiu Tudora │ 169/2552%│A │ │ │ 1.250│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│254 │Vrancea │Boloteşti │Robu Ion │ 169/2552%│A │ │ │ 1.250│ 10│ 0,00│ 49,47│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│255 │Vrancea │Boloteşti │Def. Raduta Ion, moşt. Raduta │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 43│ 0,00│ 212,72│
│ │ │ │Stana, Raduta Stefan, Raduta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nuta, Raduta Marian, Raduta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Doru, Raduta Valerica, Raduta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maricica, Raduta Ionel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│256 │Vrancea │Boloteşti │Raduta Nedelea │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 45│ 0,00│ 222,62│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│257 │Vrancea │Boloteşti │Raduta Nedelea │ 169/2552%│A │ │ │ 12.500│ 120│ 0,00│ 593,64│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│258 │Vrancea │Boloteşti │Def. Bot Toader, moşt. Bot │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 50│ 0,00│ 247,35│
│ │ │ │Neacsa , Bot Mihaita │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│259 │Vrancea │Boloteşti │Def. Bucur Maria, moşt. Bucur │ 169/2552%│A │ │ │ 12.500│ 119│ 0,00│ 588,69│
│ │ │ │Ionita, Lungu Tinca, Miclea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ioana, Bucur Marin, Tirdea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Floarea, Bucur Ion, Cosma │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marioara, Bucur Ionel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│260 │Vrancea │Boloteşti │Bratu V. Ion │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 47│ 0,00│ 232,51│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│261 │Vrancea │Boloteşti │Nastase Stan │ 169/2552%│A │ │ │ 2.500│ 23│ 0,00│ 113,78│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│262 │Vrancea │Boloteşti │Albinet Stefan │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 46│ 0,00│ 227,56│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│263 │Vrancea │Boloteşti │Finaca Ion │ 169/2552%│A │ │ │ 1.500│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│264 │Vrancea │Boloteşti │Nastase Gheorghe │ 169/2552%│A │ │ │ 1.500│ 14│ 0,00│ 69,26│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│265 │Vrancea │Boloteşti │Girbaciu Anita │ 169/2552%│A │ │ │ 2.500│ 23│ 0,00│ 113,78│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│266 │Vrancea │Boloteşti │Def. Girbaciu Constantin, │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 44│ 0,00│ 217,67│
│ │ │ │moşt. Girbaciu Anita │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│267 │Vrancea │Boloteşti │Spulber Stefan │ 169/2552%│A │ │ │ 1.900│ 17│ 0,00│ 84,10│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│268 │Vrancea │Boloteşti │Spulber Ioana │ 169/2552%│A │ │ │ 5.600│ 49│ 0,00│ 242,40│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│269 │Vrancea │Boloteşti │Cosma Enache │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 44│ 0,00│ 217,67│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│270 │Vrancea │Boloteşti │Def. Tematoru Toader, moşt. │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 44│ 0,00│ 217,67│
│ │ │ │Bujoreanu Valentina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│271 │Vrancea │Boloteşti │Cintacea Clementa │ 169/2552%│A │ │ │ 2.500│ 22│ 0,00│ 108,83│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│272 │Vrancea │Boloteşti │Def. Catanoiu Vintila, moşt. │ 169/2552%│A │ │ │ 15.80│ 154│ 0,00│ 761,84│
│ │ │ │Catanoiu Stana, Catanoiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Apostu, Catanoiu Dobra, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Catanoiu Marioara, Catanoiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Catanoiu Dragomir, Catanoiu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│273 │Vrancea │Boloteşti │Harabagiu Macovei │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 52│ 0,00│ 257,24│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│274 │Vrancea │Boloteşti │Paun Apostol │ 169/2552%│A │ │ │ 3.500│ 36│ 0,00│ 178,10│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│275 │Vrancea │Boloteşti │Def. Ungureanu Ion, moşt. │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 51│ 0,00│ 252,30│
│ │ │ │Harat Monica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│276 │Vrancea │Boloteşti │Cosma Toader │ 169/2552%│A │ │ │ 2.500│ 27│ 0,00│ 133,57│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│277 │Vrancea │Boloteşti │Olaru Dumitru │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 57│ 0,00│ 281,98│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│278 │Vrancea │Boloteşti │Def. Olaru Ion, moşt. Olaru │ 169/2552%│A │ │ │ 7.500│ 90│ 0,00│ 445,23│
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│279 │Vrancea │Boloteşti │Def. Maciuca Vasile, moşt. │ 169/2552%│A │ │ │ 5.000│ 70│ 0,00│ 346,29│
│ │ │ │Maciuca Mihail, Maciuca │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin, Murarescu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe, Murarescu Petru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│280 │Vrancea │Vidra │Ganea Antofie │ 1/8Cc│Cc │2001 N │8411/ │ 1.188│ 21│ 20,76│ 2.770,54│
│ │ │ │ │ │ │ │19.03.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│281 │Vrancea │Vidra │Prescura Ion, Prescura Nicoleta│ 1/6A│A │1075 N │15433/ │ 2.818│ 75│ 0,00│ 178,75│
│ │ │ │ │ │ │12.06.2009│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│282 │Vrancea │Vidra │Voineag Florin │ 1/4 Lv,│Cc │2038 N │10644/ │ 1.784│ 20│ 0,00│ 314,80│
│ │ │ │ │ 5Cc│ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│283 │Vrancea │Vidra │Vasile Nicolae şi Cornelia │1/1A, 2Cc,│Fn │848 N │1610/ │ 2.593│ 27│ 0,00│ 424,98│
│ │ │ │ │ 3F │ │ │30.01.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│284 │Vrancea │Vidra │Dobritoiu Visarion │ 393 Cc│Cc │1996 N │7692/ │ 6.888│ 247│ 0,00│ 3.887,78│
│ │ │ │ │ │ │ │13.03.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│285 │Vrancea │Vidra │Ilie Zonia │393/17773/│Fn │1637 N │3140/ │ 178│ 45│ 0,00│ 708,30│
│ │ │ │ │ 1 F│ │ │06.02.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│286 │Vrancea │Vidra │Ilie Zonia │393/17773/│Fn │376 N │3139/ │ 639│ 189│ 0,00│ 425,25│
│ │ │ │ │ 2 F│ │ │06.02.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│287 │Vrancea │Vidra │Chilian Fanica │ 393 Fn│Fn │2265 N │13346/ │ 1.949│ 45│ 0,00│ 101,25│
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│288 │Vrancea │Vidra │Profiroiu C. Ion │ 393/17771│Fn │475 N │3036/ │ 3.142│ 26│ 0,00│ 409,24│
│ │ │ │ │ F│ │ │06.02.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│289 │Vrancea │Vidra │Gruman Ion şi Marica │393/17769-│Fn │2252 N │3027/ │ 3.150│ 100│ 0,00│ 1.574,00│
│ │ │ │ │70-86-71 F│ │ │05.09.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│290 │Vrancea │Vidra │Gruman Ion │ 393/│Fn │2267 N │13345/ │ 1.060│ 34│ 0,00│ 535,16│
│ │ │ │ │ 17768%-│ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 69%-70%F │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│291 │Vrancea │Vidra │S.C. LOVTEHNIC - S.R.L. │ 10/168 Cc│Cc │165/2 │1604/ │ 863│ 9│ 0,00│ 141,66│
│ │ │ │ │ │ │ │23.01.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│292 │Vrancea │Vidra │Lovin Ion │ 10/169 Cc│Cc │165/1 N │1608/ │ 1.133│ 21│ 0,00│ 330,54│
│ │ │ │ │ │ │ │23.01.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│293 │Vrancea │Vidra │Lovin Ion │ 10/168│Cc │50153 │4291/ │ 1.063│ 28│ 0,00│ 440,72│
│ │ │ │ │ │ │ │16.02.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│294 │Vrancea │Vidra │Dantis Alexandru, Dantis Ionica│ 10/177 Cc│Cc │1791/1 N │9406/ │ 2.694│ 32│ 0,00│ 503,68│
│ │ │ │ │ │ │ │08.04.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│295 │Vrancea │Vidra │Dantis Alexandru, Dantis Ionica│ 10/177 Cc│Cc │1791/2 N │9406/ │ 2.694│ 11│ 0,00│ 173,14│
│ │ │ │ │ │ │ │08.04.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│296 │Vrancea │Vidra │Plesa Ion şi Elena │ 10/165/1│Cc │1576/1 N │1606/ │ 969│ 18│ 0,00│ 283,32│
│ │ │ │ │ Cc│ │ │23.01.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│297 │Vrancea │Vidra │Dochitoiu Vasile, Dochitoiu │4/43-46-48│A │50056 │32109/ │ 4.942│ 104│ 0,00│ 1.636,96│
│ │ │ │Mariana │Lv, 45 Cc,│ │ │04.11.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │47 A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│298 │Vrancea │Vidra │Drutan Petrica │2/26%-27Cc│Cc │2219 N │40173/ │ 1.117│ 101│ 0,00│ 1.589,74│
│ │ │ │ │ │ │ │09.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│299 │Vrancea │Vidra │Badiu Ion │ 2/26 Cc│Cc │2215 N │40176/ │ 114│ 13│ 0,00│ 204,62│
│ │ │ │ │ │ │ │09.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│300 │Vrancea │Vidra │S.C. Transelena │ 14/553 Cc│Cc │50133 │2011/ │ 8.736│ 56│ 0,00│ 881,44│
│ │ │ │ │ │ │ │22.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│301 │Vrancea │Vidra │S.C. ELIXIM - S.R.L. │ 14 Cc│Cc │871/2 N │3142/ │ 9.359│ 137│ 0,00│ 2.156,38│
│ │ │ │ │ │ │ │09.02.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│302 │Vrancea │Vidra │Coman Stefana │112/6847 A│A │1977 N │15831/ │ 360│ 7│ 0,00│ 110,18│
│ │ │ │ │ │ │ │23.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│303 │Vrancea │Vidra │Enache Gh. Ion │112/6837 A│A │2072 N │15101/ │ 1.531│ 23│ 0,00│ 362,02│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│304 │Vrancea │Vidra │Dorobat Culita, Dorobat Vailica│ 112/6837│Cc │1805 │N 3137/ │ 675│ 10│ 0,00│ 157,40│
│ │ │ │ │ Cc│ │ │24.02.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│305 │Vrancea │Vidra │Iftimie Pintea │ 48 A│A │2218 N │40168/ │ 1.364│ 12│ 0,00│ 188,88│
│ │ │ │ │ │ │ │09.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│306 │Vrancea │Vidra │Stegaru Mandita │48/1489 Cc│A │2224 N │40759/ │ 3.873│ 63│ 0,00│ 991,62│
│ │ │ │ │1490/91 A │ │ │15.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│307 │Vrancea │Vidra │Savin Tincuta │405/18450%│A │2222 N │40754/ │ 1.590│ 20│ 0,00│ 314,80│
│ │ │ │ │ A│ │ │15.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│308 │Vrancea │Vidra │Bercaru Valentin │ 48/1487 A│A │2216 N │40171/ │ 2.006│ 18│ 0,00│ 283,32│
│ │ │ │ │ │ │ │09.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│309 │Vrancea │Vidra │Patrascu Elena │24/773,774│A │50155 │2811/ │ 1.457│ 190│ 0,00│ 2.990,60│
│ │ │ │ │ │ │ │01.02.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│310 │Vrancea │Vidra │Negau Gheorghe │111/6653 A│A │2069 N │14641/ │ 1.087│ 29│ 0,00│ 456,46│
│ │ │ │ │ │ │ │13.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│311 │Vrancea │Vidra │Andone Valentin, Andone Liliana│109/6634/1│Fn │1562 N │9410/ │ 1.901│ 71│ 0,00│ 1.117,54│
│ │ │ │ │Cc ,6634/2│ │ │07.04.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │F │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│312 │Vrancea │Vidra │Mitrea Ion │109/6630 A│A │2210 N │ │ 4.471│ 22│ 0,00│ 346,28│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│313 │Vrancea │Vidra │Plesca Gheorghe │109/6627 A│A │2223 N │40757/ │ 1.515│ 41│ 0,00│ 645,34│
│ │ │ │ │ │ │ │15.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│314 │Vrancea │Vidra │Obstea Ruget │ 87 A│A │50045 N │31352/ │ │ 585│ 0,00│ 1.316,25│
│ │ │ │ │ │ │ │28.10.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│315 │Vrancea │Vidra │Costeniuc Georgel, Costeniuc │ 86/5498 A│A │1792 N │1605/ │ 2.500│ 104│ 0,00│ 1.636,96│
│ │ │ │Florina │ │ │ │23.01.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│316 │Vrancea │Vidra │Voineag Valeriu │393/18342 │A │2041 N │10645/ │ 4.146│ 6│ 0,00│ 94,44│
│ │ │ │ │Cc,18342% │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│317 │Vrancea │Vidra │Voineag Valentin Vasile │403/18342 │A │261 N │1621/ │ 3.353│ 25│ 0,00│ 393,50│
│ │ │ │ │A,18343 A │ │ │26.01.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│318 │Vrancea │Vidra │Gruman Ion, Gruman Marica │403/18347/│A │430 N │9409/ │ 2.146│ 152│ 0,00│ 2.392,48│
│ │ │ │ │1-48/1-49/│ │ │08.04.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1 A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│319 │Vrancea │Vidra │Gruman Ion │ 403/1852%│Fn │2266 N │13344/ │ 1.665│ 46│ 0,00│ 724,04│
│ │ │ │ │ F│ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│320 │Vrancea │Vidra │Agherghinei Ioana │ 393/Np│Np │1976 N │12932/ │ 2.024│ 84│ 0,00│ 1.322,16│
│ │ │ │ │ │ │ │22.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│321 │Vrancea │Vidra │Pana Maria │ 393/18354│Fn │2043 N │8391/ │ 1.396│ 69│ 0,00│ 1.086,06│
│ │ │ │ │ Fn│ │ │19.03.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│322 │Vrancea │Vidra │David Nicolae │393/18355/│Cc │2263 N │9407/ │ 500│ 67│ 0,00│ 1.054,58│
│ │ │ │ │ 1 Cc│ │ │07.04.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│323 │Vrancea │Vidra │Savin Tincuta │ 405/18450│Ps │50170 │3377/ │ 1.590│ 52│ 0,00│ 117,00│
│ │ │ │ │ │ │ │05.02.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│324 │Vrancea │Vidra │Obstea Burca │ 405/│Ps │50042 │31350/ │ 2.107│ 2.107│ 0,00│ 4.740,75│
│ │ │ │ │ 18458%-│ │ │28.10.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 59%Ps│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│325 │Vrancea │Vidra │Obstea Vidra │ 50/│Ps │2272 N │ │ 1.004│ 413│ 0,00│ 6.500,62│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│326 │Vrancea │Vidra │Iarca Mihai │ 16/596%A,│Cc │1973 N │14636/ │ 2.305│ 33│ 13,66│ 1.588,42│
│ │ │ │ │ 596 Cc│ │ │13.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│327 │Vrancea │Vidra │Manta Fanica │ 16/594 A,│Cc │2247 N │3064/ │ 1.870│ 25│ 0,00│ 393,50│
│ │ │ │ │ 596%A,595│ │ │05.02.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ Cc │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│328 │Vrancea │Vidra │Sandu Stefan │ 16/593 A│A │2070 N │14634/ │ 3.132│ 108│ 0,00│ 1.699,92│
│ │ │ │ │ │ │ │13.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│329 │Vrancea │Vidra │Albu Toader │16/569,570│A │50157 │2523/ │ 2.456│ 209│ 0,00│ 3.289,66│
│ │ │ │ │ │ │ │28.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│330 │Vrancea │Vidra │Coman Toma │16/567,568│A │50159 │2819/ │ 1.432│ 171│ 0,00│ 2.691,54│
│ │ │ │ │ │ │ │01.02.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│331 │Vrancea │Vidra │Ciubotaru Toma │ 16/560 A│A │2071 N │15105/ │ 350│ 22│ 0,00│ 346,28│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│332 │Vrancea │Vidra │Obstea Vidra │ Ps 559│Ps │2270 N │ │ 15.828│ 380│ 0,00│ 5.981,20│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│333 │Vrancea │Vidra │Negoita Gheorghe │23/770 Lv,│Cc │929 N │13337/ │ 2.710│ 16│ 0,00│ 251,84│
│ │ │ │ │771 Cc │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│334 │Vrancea │Vidra │Postolache Maria │ 1/20 A,21│Cc │1682 N │3134/ │ 1.189│ 45│ 0,00│ 708,30│
│ │ │ │ │ Cc│ │ │05.02.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│335 │Vrancea │Vidra │Serban Ion │ 1/19 Cc│Cc │2225 N │40762/ │ 733│ 61│ 0,00│ 960,14│
│ │ │ │ │ │ │ │15.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│336 │Vrancea │Vidra │Purice Stefanache │100/6015 A│A │2237 N │1623/ │ 7.592│ 56│ 0,00│ 881,44│
│ │ │ │ │ │ │ │23.01.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│337 │Vrancea │Vidra │Purice Stefanache │100/6019 A│A │2226 N │40778/ │ 1.496│ 533│ 0,00│ 1.199,25│
│ │ │ │ │ │ │ │15.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│338 │Vrancea │Vidra │Obstea Tichiris │ 100/6012/│Ps │50044 │31355/ │ 409│ 409│ 0,00│ 920,25│
│ │ │ │ │ 1%Ps│ │ │28.10.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│339 │Vrancea │Vidra │Botezatu Iacob │ 23-96/631│Np │2250 N │3058/ │ 3.080│ 310│ 0,00│ 697,50│
│ │ │ │ │ Fn, 5995%│ │ │05.02.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ Np│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│340 │Vrancea │Vidra │Botezatu Neculai │96/5995%Np│A │50067 │31348/ │ 2.970│ 55│ 0,00│ 825,00│
│ │ │ │ │ 5992% A│ │ │28.10.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│341 │Vrancea │Vidra │Purice Stefanache │ 23/617 Ps│Ps │2248 N │3042/ │ 744│ 91│ 0,00│ 1.365,00│
│ │ │ │ │ │ │ │05.02.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│342 │Vrancea │Vidra │Pantazica Minodora │ 21/597/1│Cc │1280 N │1609/ │ 872│ 93│ 0,00│ 1.463,82│
│ │ │ │ │ Cc│ │ │23.01.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│343 │Vrancea │Vidra │Pantazica Dumitrache │21/595-596│Cc │2208 N │39810/ │ 7.341│ 143│ 0,00│ 2.250,82│
│ │ │ │ │ Cc│ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│344 │Vrancea │Vidra │Mitrea Ion │ 21/585% A│A │2249 N │3062/ │ 744│ 48│ 0,00│ 755,52│
│ │ │ │ │ │ │ │05.09.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│345 │Vrancea │Vidra │Oancea Gh. Dorica │ 2/101 Lv│Lv │2217 N │40174/ │ 2.999│ 20│ 0,00│ 314,80│
│ │ │ │ │ │ │ │09.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│346 │Vrancea │Vidra │Oancea Gh. Ghita │ 2/100 Lv│Lv │2209 N │39819/ │ 3.001│ 20│ 0,00│ 314,80│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│347 │Vrancea │Vidra │Mitrea Ion │ 2/95 A│A │207 N │39813/ │ 3.542│ 15│ 0,00│ 236,10│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│348 │Vrancea │Vidra │Alban Vasile │ 1/8% A│A │2273 N │14967/ │ 657│ 15│ 0,00│ 236,10│
│ │ │ │ │ │ │ │09.06.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│349 │Vrancea │Vidra │Sandu Costica │ 1/67 Cc│Cc │2269 N │13339/ │ 989│ 147│ 0,00│ 2.313,78│
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│350 │Vrancea │Vidra │Olteanu Costel │ 1/4, 5│Cc │50137 │2650/ │ 1.285│ 67│ 0,00│ 1.054,58│
│ │ │ │ │ │ │ │29.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│351 │Vrancea │Vidra │Ichim Georgeta │ 1/2%Cc│Cc │2268 N │13340/ │ 2.076│ 11│ 0,00│ 173,14│
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│352 │Vrancea │Vidra │Dutulescu Lenuta │ 1/2%Cc│Cc │2271 N │13343/ │ 360│ 6│ 0,00│ 94,44│
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│353 │Vrancea │Vidra │Obstea Ruget │ 84/5489 %│Pd │50046 N │31354/ │ 342│ 342│ 0,00│ 769,50│
│ │ │ │ │ │ │ │28.10.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│354 │Vrancea │Vidra │Consiliul Local Vidra │ 90/5568%│Ps │1985 N │10633/ │ 7.371│ 466│ 0,00│ 9.786,00│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│355 │Vrancea │Vidra │Consiliul Local Vidra │ 89/5656│Np │1986 N │10637/ │ 76.483│ 1.158│ 0,00│ 24.318,00│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│356 │Vrancea │Vidra │Consiliul Local Vidra │ 88/5592│Ps │50141 │2970/ │ 3.515│ 54│ 0,00│ 1.134,00│
│ │ │ │ │ │ │ │02.02.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│357 │Vrancea │Valea Sării │Bercuci Valeriu │ 2/1174 A│A │503 N │10629/ │ 5.190│ 224│ 0,00│ 504,00│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│358 │Vrancea │Valea Sării │Pintea Ionel │ 109/644 A│A │655 N │22696/ │ 1.020│ 58│ 0,00│ 782,42│
│ │ │ │ │ │ │ │14.08.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│359 │Vrancea │Valea Sării │Vasilache Alexandru │ 9/632Cc│Cc │613 N │ │ 1.339│ 46│ 0,00│ 620,54│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│360 │Vrancea │Valea Sării │Vasilache Vasile │ 9/630 Cc│Cc │50058 │2520/ │ 1.053│ 11│ 0,00│ 148,39│
│ │ │ │ │ │ │ │28.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│361 │Vrancea │Valea Sării │Ciuta Stanciu │ 9/621Cc,│Cc, A│608 N │12783/ │ 2.271│ 63│ 0,00│ 849,87│
│ │ │ │ │ 622A│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│362 │Vrancea │Valea Sării │Mircea Vasile │ 9/619Cc│Cc │600 N │13101/ │ 802│ 11│ 0,00│ 148,39│
│ │ │ │ │ │ │ │20.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│363 │Vrancea │Valea Sării │Motoc Ion │ 9/647,648│Cc │602 N │12830/ │ 1.260│ 30│ 0,00│ 404,70│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│364 │Vrancea │Valea Sării │Macovei Maria │ 36/4Cc│Cc │504 N │10656/ │ 3.700│ 50│ 0,00│ 674,50│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│365 │Vrancea │Valea Sării │Bercuci Vasile │ 36/1% Lv│Lv │510 N │10665/ │ 3.177│ 103│ 0,00│ 1.389,47│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│366 │Vrancea │Valea Sării │Tinjala Elisaveta │ 36/86Ps│Ps │506 N │10661/ │ 1.249│ 19│ 0,00│ 42,75│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│367 │Vrancea │Valea Sării │Iftimie Stefan │ 27/859Ps│Ps │539 N │16484/ │ 1.645│ 61│ 0,00│ 822,89│
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│368 │Vrancea │Valea Sării │Dragos Raduta │12/450, 51│Cc │606 N │13103/ │ 3.007│ 30│ 0,00│ 404,70│
│ │ │ │ │52, 53, 54│ │ │20.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│369 │Vrancea │Valea Sării │Toma Costache │26/4714 Np│Np │508 N │10660/ │ 3.045│ 195│ 0,00│ 438,75│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│370 │Vrancea │Valea Sării │Chitacu Constantin │ 68/4704/│Lv │552 N │17853/ │ 717│ 180│ 0,00│ 405,00│
│ │ │ │ │ 1 Lv│ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│371 │Vrancea │Valea Sării │Rauta Vasile │ 68/4703/│A │550 N │17838/ │ 574│ 124│ 0,00│ 279,00│
│ │ │ │ │ 2 A│ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│372 │Vrancea │Valea Sării │Mironas Ion │ 68/4703/1│Ps │551 N │17849/ │ 428│ 63│ 0,00│ 141,75│
│ │ │ │ │ Ps│ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│373 │Vrancea │Valea Sării │Motoc Gheorghe │ 2/6501 A│A │512 N │16291/ │ 4.472│ 42│ 0,00│ 566,58│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│374 │Vrancea │Valea Sării │Cristian Nastasia │ 2/6500 A│A │513 N │16295/ │ 2.078│ 51│ 0,00│ 687,99│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│375 │Vrancea │Valea Sării │Alban Chetra │ 2/6499 A│A │514 N │16385/ │ 2.095│ 60│ 0,00│ 809,40│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│376 │Vrancea │Valea Sării │Negau Stefan │ 2/6498 A│A │511 N │16239/ │ 1.865│ 72│ 0,00│ 971,28│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│377 │Vrancea │Valea Sării │Vasilache Alexandru şi │ 2/6497 A│A │515 N │16244/ │ 4.058│ 71│ 0,00│ 957,79│
│ │ │ │Vasilache Vasile │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│378 │Vrancea │Valea Sării │Anton Maria │ A 6495│A │50053 │2644/ │ 2.179│ 135│ 0,00│ 303,75│
│ │ │ │ │ │ │ │29.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│379 │Vrancea │Valea Sării │Dragos Catinca │ 11/679,80│Lv │603 N │12823/ │ 964│ 23│ 0,00│ 310,27│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│380 │Vrancea │Valea Sării │Menghea Constanda │ 11/681 Lv│Lv │615 N │7657/ │ 517│ 124│ 0,00│ 1.672,76│
│ │ │ │ │ │ │ │23.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│381 │Vrancea │Valea Sării │Ciuta Doru │ 11/682 Lv│Lv │654 N │22698/ │ 716│ 138│ 0,00│ 1.861,62│
│ │ │ │ │ │ │ │14.08.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│382 │Vrancea │Valea Sării │Codreanu Niculina │ 21/814 Cc│Cc │502 N │10664/ │ 737│ 36│ 0,00│ 485,64│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│383 │Vrancea │Valea Sării │Marcu Ioan │ 5/214,15,│A │568 N │23831/ │ 1.293│ 36│ 0,00│ 485,64│
│ │ │ │ │ 16,17│ │ │29.07.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│384 │Vrancea │Valea Sării │Fedotov Gh. Ion │ 5/212 Fn,│A │565 N │20783/ │ 1.170│ 24│ 0,00│ 323,76│
│ │ │ │ │ 213 A│ │ │01.07.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│385 │Vrancea │Valea Sării │Purcel Vasile │ 5/207,08,│A │554 N │17829/ │ 1.176│ 64│ 0,00│ 863,36│
│ │ │ │ │ 09│ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│386 │Vrancea │Valea Sării │Grocianu Ion, Grocianu Sanda │ 5/207,08,│A │614 N │ │ 115│ 47│ 0,00│ 634,03│
│ │ │ │ │ 09│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│387 │Vrancea │Valea Sării │Botezatu Constantin │ 5/201,02,│A │612 N │12822/ │ 2.248│ 75│ 0,00│ 1.011,75│
│ │ │ │ │ 03│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│388 │Vrancea │Valea Sării │Bordia Ion │ P 201│A │599 N │ │ 2.164│ 92│ 0,00│ 1.241,08│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│389 │Vrancea │Valea Sării │Marcu Ioan │ 5/194%Ps│Ps │567 N │23834/ │ 1.293│ 89│ 0,00│ 1.200,61│
│ │ │ │ │ │ │ │29.07.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│390 │Vrancea │Valea Sării │Chirita Iftimie │ 43/194 L│Lv │509 N │10627/ │ 1.289│ 53│ 0,00│ 714,97│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│391 │Vrancea │Valea Sării │Iftimie Stefan │ 2/107 A│A │518 N │16479/ │ 217│ 61│ 0,00│ 822,89│
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│392 │Vrancea │Valea Sării │Ciocan I.R. Ion │ 2/107 A│A │553 N │17851/ │ 184│ 54│ 0,00│ 728,46│
│ │ │ │ │ │ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│393 │Vrancea │Valea Sării │Grosu Stanica │ 47/107 L│Lv │507 N │10669/ │ 558│ 30│ 17,01│ 1.075,70│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│394 │Vrancea │Valea Sării │Cojocaru Ioana │ 2/100/1Vh│Vh │616 N │12781/ │ 738│ 28│ 0,00│ 377,72│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│395 │Vrancea │Valea Sării │Stefanescu Ion │ 16/573,72│A │604 N │12821/ │ 1.904│ 45│ 0,00│ 607,05│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│396 │Vrancea │Valea Sării │Ene Nela │ 53/571 Np│Np │501 N │10672/ │ 1.048│ 70│ 0,00│ 944,30│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│397 │Vrancea │Valea Sării │Dragos Raduta │ 11/440 A│A │605 N │12775/ │ 1.321│ 23│ 0,00│ 310,27│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│398 │Vrancea │Valea Sării │Toma Iftimie │11/442, 43│A │617 N │12779/ │ 3.629│ 266│ 0,00│ 3.588,34│
│ │ │ │ │44, 45, 46│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│399 │Vrancea │Valea Sării │Neculai Ion │ 73/5055 A│A │610/1 N │8124/ │ 1.656│ 30│ 0,00│ 67,50│
│ │ │ │ │ │ │ │25.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│400 │Vrancea │Valea Sării │Neculai Ion │ 73/5055 A│A │610/2 N │8124/ │ 1.656│ 22│ 0,00│ 49,50│
│ │ │ │ │ │ │ │25.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│401 │Vrancea │Valea Sării │Mironas Ion │ 73/5054 F│Fn │548 N │17842/ │ 2.721│ 219│ 0,00│ 492,75│
│ │ │ │ │ │ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│402 │Vrancea │Valea Sării │Iacob Neculai │77/5140 Ps│Ps │549 N │17833/ │ 1.537│ 217│ 0,00│ 488,25│
│ │ │ │ │ │ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│403 │Vrancea │Valea Sării │Ciocan Neculai │77/5140 Lv│Lv │611 N │12777/ │ 1.122│ 183│ 0,00│ 2.468,67│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│404 │Vrancea │Valea Sării │Codreanu Oprea │ 77/5139│Fn │607/1 N │8123/ │ 9.323│ 231│ 0,00│ 519,75│
│ │ │ │ │ │ │ │25.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│405 │Vrancea │Valea Sării │Codreanu Oprea │ 77/5139│Fn │607/2 N │8123/ │ 9.323│ 11│ 0,00│ 24,75│
│ │ │ │ │ │ │ │25.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│406 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │ 4/38 A│A │505 N │10631/ │ 2.741│ 358│ 0,00│ 107,00│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│407 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │ 68/4704│Ps │50071 │5863/ │ 3.712│ 689│ 0,00│ 207,00│
│ │ │ │ │ │ │ │01.03.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│408 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │68/4704 Ps│Ps │547 N │17818/ │ 1.649│ 418│ 0,00│ 125,00│
│ │ │ │ │ │ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│409 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │68/4703%Fn│Fn │516 N │16489/ │ 311│ 311│ 0,00│ 93,00│
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│410 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │68/4703%Fn│Fn │517 N │16591/ │ 580│ 30│ 0,00│ 9,00│
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│411 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │61/4445%Fn│Fn │545 N │17814/ │ 1.359│ 35│ 0,00│ 11,00│
│ │ │ │ │ │ │ │20.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│412 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │61/4445%Fn│Fn │558 N │20059/ │ 133│ 133│ 0,00│ 40,00│
│ │ │ │ │ │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│413 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │77/4445%Fn│Fn │540 N │16594/ │ 1.031│ 1.031│ 0,00│ 309,00│
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│414 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │60/4444%Fn│Fn │563 N │20060/ │ 357│ 357│ 0,00│ 107,00│
│ │ │ │ │ │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│415 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │60/4444%Fn│Fn │561 N │20062/ │ 499│ 499│ 0,00│ 150,00│
│ │ │ │ │ │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│416 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │60/4444%Fn│Fn │560 N │20063/ │ 99│ 99│ 0,00│ 30,00│
│ │ │ │ │ │ │ │25.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│417 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │ 60/4444/1│Fn │569 N │23819/ │ 139│ 81│ 0,00│ 24,00│
│ │ │ │ │ Fn│ │ │29.07.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│418 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │ 2/107 Fn│Fn │542/1 N │16637/ │ 635│ 34│ 0,00│ 10,00│
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│419 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │ 2/107 Fn│Fn │542/2 N │16637/ │ 635│ 6│ 0,00│ 156,00│
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│420 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │ 75/5098 F│Fn │541 N │16642/ │ 447│ 287│ 0,00│ 86,00│
│ │ │ │ │ │ │ │29.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│421 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │ 76/5101 F│Fn │555 N │17821/ │ 353│ 353│ 0,00│ 106,00│
│ │ │ │ │ │ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│422 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │77/5139% F│Fn │546 N │17827/ │ 250│ 250│ 0,00│ 75,00│
│ │ │ │ │ │ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│423 │Vrancea │Valea Sării │Primăria Valea Sării │77/5104%Fn│Fn │544 N │17823/ │ 342│ 225│ 0,00│ 68,00│
│ │ │ │ │ │ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│424 │Vrancea │Bârseşti │Lechea Stanca │ 257/13384│Pd │50072 │3052/ │ 3.732│ 79│ 0,00│ 177,75│
│ │ │ │ │ Pd│ │ │03.02.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│425 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Mircea │ 257/│Fn │638 N │6393/ │ 8.419│ 52│ 0,00│ 117,00│
│ │ │ │ │13384%-85F│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│426 │Vrancea │Bârseşti │Vasuianu Eugeniu │ 254/│Pd │658/1 N │9583/ │ 8.986│ 262│ 0,00│ 589,50│
│ │ │ │ │ 13388 Pd│ │ │10.04.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│427 │Vrancea │Bârseşti │Voiculet Dumitru │ 254/│Fn │343 N │9578/ │ 2.843│ 220│ 0,00│ 495,00│
│ │ │ │ │13387%-88-│ │ │10.04.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 90 F│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│428 │Vrancea │Bârseşti │Mironica Mitica │ 257/13404│Fn │626 N │12961/ │ 16.383│ 17│ 0,00│ 38,25│
│ │ │ │ │Pdt,13395F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│429 │Vrancea │Bârseşti │Vasuianu I. Vasile │ 257/│Fn │645 N │12931/ │ 16.959│ 163│ 0,00│ 366,75│
│ │ │ │ │13407-08 F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│430 │Vrancea │Bârseşti │Gherman Marioara │ 257/│Fn │625 N │12937/ │ 4.183│ 434│ 0,00│ 976,50│
│ │ │ │ │ 13406%-│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 07 F │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│431 │Vrancea │Bârseşti │Mironica Marioara │ 257/│Pdt │630 N │6430/ │ 7.289│ 65│ 0,00│ 146,25│
│ │ │ │ │ 13406Pdt│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│432 │Vrancea │Bârseşti │Popa Constantin │ │ │644 N │6386/ │ 5.803│ 36│ 0,00│ 81,00│
│ │ │ │ │ │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│433 │Vrancea │Bârseşti │Popa Ion │ │ │634/2 N │ │ 1.728│ 52│ 0,00│ 117,00│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│434 │Vrancea │Bârseşti │Popa Ion │ /13412 A│A │634/1 N │ │ 1.728│ 108│ 0,00│ 243,00│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│435 │Vrancea │Bârseşti │Popa Constantin │257/13414A│A │628 N │12948/ │ 1.804│ 108│ 0,00│ 243,00│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│436 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Mircea │ 257/│Pdt │642 N │6371/ │ 5.370│ 603│ 0,00│ 1.356,75│
│ │ │ │ │ 13415 Pdt│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│437 │Vrancea │Bârseşti │Burtan Costica │257/13559/│Fn │660/2 N │13331/ │ 3.118│ 312│ 0,00│ 702,00│
│ │ │ │ │ 4F│ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│438 │Vrancea │Bârseşti │Burtan Costica │257/13559/│A │660/1 N │13331/ │ 3.118│ 362│ 0,00│ 814,50│
│ │ │ │ │ 3A│ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│439 │Vrancea │Bârseşti │Sbarciog Ilie, Nistor Ileana, │257/13559/│Fn │513 N │14628/ │ 4.977│ 495│ 0,00│ 1.113,75│
│ │ │ │Burlui Aurica, Sbarciog Ion │ 1F│ │ │13.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│440 │Vrancea │Bârseşti │Hristache Simion │257/13559/│Fn │532 N │16480/ │ 3.253│ 854│ 0,00│ 1.921,50│
│ │ │ │ │ 9F│ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│441 │Vrancea │Bârseşti │Sbarciog Gheorghe, Sbarciog │257/13559/│Fn │525 N │16228/ │ 1.399│ 120│ 0,00│ 270,00│
│ │ │ │Constantin, Sbarciog Ion, │ 8F│ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sbarciog Bartes │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│442 │Vrancea │Bârseşti │Burtan Ion │257/13559/│Fn │535 N │17758/ │ 1.101│ 86│ 0,00│ 193,50│
│ │ │ │ │ 6F│ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│443 │Vrancea │Bârseşti │Burtan Ion şi Lucreţia │257/13559/│Fn │529 N │16445/ │ 1.242│ 56│ 0,00│ 126,00│
│ │ │ │ │ 4F│ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│444 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Ancuta │257/13559/│Fn │50061/534N│4486/ │ 2.800│ 52│ 0,00│ 117,00│
│ │ │ │ │ 3F│ │ │17.02.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│445 │Vrancea │Bârseşti │Potica C. Ion │257/13557/│Fn │528 N │16453/ │ 3.298│ 464│ 0,00│ 1.044,00│
│ │ │ │ │ 1F│ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│446 │Vrancea │Bârseşti │Potica Stefan şi Branzoiu │257/13557/│Fn │515 N │16431/ │ 2.995│ 465│ 0,00│ 1.046,25│
│ │ │ │Anisoara │ 2F│ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│447 │Vrancea │Bârseşti │Stanciu Ivana │ 257/│Fn │514 N │16363/ │ 1.129│ 75│ 0,00│ 168,75│
│ │ │ │ │ 13557%F│ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│448 │Vrancea │Bârseşti │Stanciu Ivana │ 257/│Fn │512 N │14645/ │ 5.120│ 125│ 0,00│ 281,25│
│ │ │ │ │ 13557%F│ │ │13.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│449 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Mircea │257/13557/│ │50054 │1820/ │ 5.679│ 206│ 0,00│ 463,50│
│ │ │ │ │ 4│ │ │21.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│450 │Vrancea │Bârseşti │Stoian Paraschiva │ 257/│Fn │533 N │16470/ │ 9.758│ 483│ 0,00│ 1.086,75│
│ │ │ │ │ 13557%F│ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│451 │Vrancea │Bârseşti │Burlui Marghioala │ 257/│PTFn │531 N │16441/ │ 3.122│ 259│ 0,00│ 582,75│
│ │ │ │ │13557% PTF│ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│452 │Vrancea │Bârseşti │Andries Marghioala │ 257/│A │542 N │39746/ │ 531│ 20│ 0,00│ 45,00│
│ │ │ │ │ 13666A│ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│453 │Vrancea │Bârseşti │Rosca Iftimie │ 257/│A │50090 │17710/ │ 1.677│ 24│ 0,00│ 269,76│
│ │ │ │ │ 13806A│ │ │03.06.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│454 │Vrancea │Bârseşti │Popa C. Iulian │257/13858A│A │410 N │36176/ │ 1.728│ 50│ 0,00│ 562,00│
│ │ │ │ │ │ │ │07.02.2007 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│455 │Vrancea │Bârseşti │Popa C. Iulian │ │ │459 N │36176/ │ 1.728│ 96│ 0,00│ 1.079,04│
│ │ │ │ │ │ │ │07.02.2007 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│456 │Vrancea │Bârseşti │Chirila Ioana │257/13859/│A │401 N │10640/ │ │ 30│ 0,00│ 337,20│
│ │ │ │ │ 1-62A│ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│457 │Vrancea │Bârseşti │Reghina Maria şi Florea Ion │257/13867A│A │615 N │7310/ │ 1.991│ 40│ 0,00│ 449,60│
│ │ │ │ │ │ │ │18.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│458 │Vrancea │Bârseşti │Cristea Stefan şi alţii │ 257/580,│A │673 N │6352/ │ 2.857│ 147│ 0,00│ 330,75│
│ │ │ │ │81, 82, 83│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 13900/1A│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│459 │Vrancea │Bârseşti │David Gheorghe │257/13899A│A │676 N │12916/ │ 698│ 4│ 0,00│ 8,96│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│460 │Vrancea │Bârseşti │Reghina Gheorghe │ 22/578A│A │667 N │7346/ │ 450 mp│ 25│ 0,00│ 281,00│
│ │ │ │ │ │ │ │18.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│461 │Vrancea │Bârseşti │Reghina Maria │ 22/576A│A │668 N │ │ 473│ 4│ 0,00│ 44,96│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│462 │Vrancea │Bârseşti │Burtan Ion │ 22/573Cc│Cc │507 N │10655/ │ 468│ 44│ 0,00│ 494,56│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│463 │Vrancea │Bârseşti │Reghina Gheorghe │ 22/551A,│Fn │593 N │6542/ │ 1369 mp│ 40│ 0,00│ 449,60│
│ │ │ │ │ 550 Cc,│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 549F│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│464 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Vasilica │ 22/536%│A │50025 │36898/ │ 1.206│ 7│ 0,00│ 78,68│
│ │ │ │ │ │ │ │15.12.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│465 │Vrancea │Bârseşti │Nistor Ionel │ 16/390-91│Cc │588 N │7350/ │ 332 mp│ 8│ 0,00│ 89,92│
│ │ │ │ │ Cc│ │ │18.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│466 │Vrancea │Bârseşti │Enache Ion │ 16/393,94│ │508 N │10653/ │ 729│ 21│ 0,00│ 236,04│
│ │ │ │ │ │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│467 │Vrancea │Bârseşti │Istrate Victoria şi alţii │ 16/396,97│ │586 N │6547/ │ 489 mp│ 61│ 0,00│ 685,64│
│ │ │ │ │ │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│468 │Vrancea │Bârseşti │Raghina Marinel │/14/514 Cc│Cc │50070 │4416/ │ 1.049│ 196│ 0,00│ 2.203,04│
│ │ │ │ │ │ │ │16.02.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│469 │Vrancea │Bârseşti │Costin Gaftoana, Ignat │ │ │547 N │39739/ │ 388│ 52│ 0,00│ 584,48│
│ │ │ │Alexandru, Ignat Gabriela │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│470 │Vrancea │Bârseşti │Burlui Alexandru │ 10/277Cc│Cc │686 N │ │ 433│ 76│ 0,00│ 854,24│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│471 │Vrancea │Bârseşti │Costin Vasile │ 10/276Cc│Cc │548 N │39715/ │ 342│ 22│ 0,00│ 247,28│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│472 │Vrancea │Bârseşti │Burlui Vasile │ 274/16021│Cc │516 N │16425/ │ 287│ 23│ 0,00│ 258,52│
│ │ │ │ │ Cc│ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│473 │Vrancea │Bârseşti │Desaga Viorel │ 11/183 Cc│Cc │530 N │16427/ │ 895│ 23│ 0,00│ 258,52│
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│474 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Nica şi Aneta │273/16008/│A │672 N │6400/ │ 1.572│ 5│ 0,00│ 56,20│
│ │ │ │ │ 3A│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│475 │Vrancea │Bârseşti │Vasuianu Ion │ 273/16008│ │671 N │7339/ │ 1966 mp│ 52│ 0,00│ 584,48│
│ │ │ │ │ │ │ │18.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│476 │Vrancea │Bârseşti │Dublea Vasile │ │ │666 N │36185/ │ 6.280│ 6│ 0,00│ 62,25│
│ │ │ │ │ │ │ │07.12.2007 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│477 │Vrancea │Bârseşti │Mitu Ion │273/15760A│A │417 N │ │ 2.542│ 18│ 0,00│ 40,50│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│478 │Vrancea │Bârseşti │Rosca Alexandru │273/15756A│A │392 N │36160/ │ 3.853│ 37│ 0,00│ 83,25│
│ │ │ │ │ │ │ │07.12.2007 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│479 │Vrancea │Bârseşti │Irimia Ionel │273/15750A│A │387 N │36171/ │ 1.177│ 8│ 0,00│ 18,00│
│ │ │ │ │ │ │ │07.12.2007 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│480 │Vrancea │Bârseşti │Lacatus Milica, Burlui Aurica │273/15745/│A │563 N │6546/ │ 1678 mp│ 14│ 0,00│ 31,50│
│ │ │ │ │ 1A│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│481 │Vrancea │Bârseşti │Sbirciog Marioara │271/15405/│A │670 N │12962/ │ 339│ 38│ 0,00│ 85,50│
│ │ │ │ │ 2A│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│482 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Mircea │271/15405/│A │669 N │6401/ │ 34│ 10│ 0,00│ 22,50│
│ │ │ │ │ 1A│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│483 │Vrancea │Bârseşti │Mironica Anica │271/15406A│A │561 N │39778/ │ 235│ 22│ 0,00│ 49,50│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│484 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Aurel │271/15407A│A │549 N │39808/ │ 703│ 39│ 0,00│ 87,75│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│485 │Vrancea │Bârseşti │Bratu Milica, Lupu Ion │271/15408A│A │546 N │39761/ │ 203│ 9│ 0,00│ 20,25│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│486 │Vrancea │Bârseşti │Apanaghie Vasile, Apanaghie │271/15409A│A │543 N │39722/ │ 127│ 4│ 0,00│ 9,00│
│ │ │ │Gheorghe, Cojocaru Ioana, │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │Irimie Ileana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│487 │Vrancea │Bârseşti │Mortu Maria şi Vasile │271/15410A│A │560 N │39730/ │ 372│ 12│ 0,00│ 27,00│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│488 │Vrancea │Bârseşti │Mitu Ileana, Costin Vasile, │271/15411A│A │558 N │39756/ │ 242│ 9│ 0,00│ 20,25│
│ │ │ │Costin Ion, Buca Anica │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│489 │Vrancea │Bârseşti │Costin Aurel, Costin Vasile, │271/15412A│A │550 N │39719/ │ 299│ 8│ 0,00│ 18,00│
│ │ │ │Costin Alexandru, Costin Ion, │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │Carp Mariuta, Ivan Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│490 │Vrancea │Bârseşti │Tafta Ion │271/15413A│A │566 N │39773/ │ 785│ 18│ 0,00│ 40,50│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│491 │Vrancea │Bârseşti │Lacatus Pompiliu │271/15415A│A │556 N │39781/ │ 478│ 11│ 0,00│ 24,75│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│492 │Vrancea │Bârseşti │Burloi Ene │271/15416A│A │545 N │39790/ │ 884│ 19│ 0,00│ 42,75│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│493 │Vrancea │Bârseşti │Ghimpu Ghita │271/15417A│A │553 N │39776/ │ 458│ 9│ 0,00│ 20,25│
│ │ │ │ │ │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│494 │Vrancea │Bârseşti │Burlacu Tanase │255/13376%│Fn │629 N │12960/ │ 1.052│ 32│ 0,00│ 72,00│
│ │ │ │ │ F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│495 │Vrancea │Bârseşti │Chitacu Paraschiva │ │ │650 N │12958/ │ 4.363│ 12│ 0,00│ 27,00│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│496 │Vrancea │Bârseşti │Chitacu Paraschiva │255/13376%│Fn │650 N │12958/ │ 4.363│ 41│ 0,00│ 92,25│
│ │ │ │ │ F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│497 │Vrancea │Bârseşti │Botezatu Toader │255/13376%│Fn │643 N │12929/ │ 2.217│ 10│ 0,00│ 22,50│
│ │ │ │ │ F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│498 │Vrancea │Bârseşti │Ciocan Ion │255/13376%│Fn │649 N │12926/ │ 1.557│ 103│ 0,00│ 231,75│
│ │ │ │ │ F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│499 │Vrancea │Bârseşti │Burlacu Tanase │/255/13376│ │50056 │1816/ │ 2.193│ 74│ 0,00│ 166,50│
│ │ │ │ │ │ │ │21.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│500 │Vrancea │Bârseşti │Ciocan Gheorghe │/255/13376│ │50066 │1813/ │ 2.434│ 42│ 0,00│ 94,50│
│ │ │ │ │ │ │ │21.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│501 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Mircea │255/13376%│Fn │651 N │6402/ │ 703│ 157│ 0,00│ 353,25│
│ │ │ │ │ F│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│502 │Vrancea │Bârseşti │Costin Neculai │/255/13376│ │50060 │1810/ │ 375│ 66│ 0,00│ 148,50│
│ │ │ │ │ │ │ │21.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│503 │Vrancea │Bârseşti │Chirita Busuioc │255/13376%│Fn │641 N │12917/ │ 723│ 75│ 0,00│ 168,75│
│ │ │ │ │ F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│504 │Vrancea │Bârseşti │Lechea Stanca │255/13375/│Fn │624 N │12950/ │ 2.135│ 189│ 0,00│ 425,25│
│ │ │ │ │ 1F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│505 │Vrancea │Bârseşti │Urda Nelu │ │ │646 N │9582/ │ 8.192│ 10│ 0,00│ 22,50│
│ │ │ │ │ │ │ │10.04.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│506 │Vrancea │Bârseşti │Caba Constantin şi Tuvene │255/13374/│Fn │639/1 N │143470/ │ 21.404│ 95│ 0,00│ 213,75│
│ │ │ │Mariuta │ 1F│ │ │28.04.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│507 │Vrancea │Bârseşti │Caba Constantin şi Tuvene │255/13374/│Fn │639/2 N │143470/ │ 21.404│ 179│ 0,00│ 402,75│
│ │ │ │Mariuta │ 1F│ │ │28.04.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│508 │Vrancea │Bârseşti │Costin Neculai │255/13372F│Fn │640 N │12939/ │ 2.525│ 85│ 0,00│ 191,25│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│509 │Vrancea │Bârseşti │Burlui Ion │254/13362-│Fn │647 N │12957/ │ 4.760│ 10│ 0,00│ 22,50│
│ │ │ │ │ 63%F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│510 │Vrancea │Bârseşti │Chirila Dumitru, Chirila Simion│255/13360F│Fn │662 N │6533/ │ 2.020│ 13│ 0,00│ 29,25│
│ │ │ │Chirila Ilie, Chirila Ion, │ │ │ │23.03.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │Istrate Ancuta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│511 │Vrancea │Bârseşti │Vasuianu Virgil, Vasuianu │255/13358F│Fn │654 N │12914/ │ 3.128│ 40│ 0,00│ 90,00│
│ │ │ │Vasile, Rosca Ileana şi │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │Mironica Maricel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│512 │Vrancea │Bârseşti │Vasuianu Gheorghe şi Oprea │255/13356-│Fn │653 N │12943/ │ 5.119│ 22│ 0,00│ 49,50│
│ │ │ │Elvira │ 57F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│513 │Vrancea │Bârseşti │Murgulet Gheorghe │255/13372F│Fn │648 N │13333/ │ 6.668│ 462│ 0,00│ 1.039,50│
│ │ │ │ │ │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│514 │Vrancea │Bârseşti │Ursaru Victoria │255/13346F│Fn │657 N │12928/ │ 5.678│ 64│ 0,00│ 144,00│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│515 │Vrancea │Bârseşti │Mitrofan Vasile, Mitrofan Ion, │255/13345F│Fn │655 N │12922/ │ 15.251│ 1.853│ 0,00│ 4.169,25│
│ │ │ │Mitrofan Lucian │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│516 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Mircea │ 254/13070│Pdt │627 N │6434/ │ 9.815│ 1.504│ 0,00│ 3.384,00│
│ │ │ │ │ Pdt│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│517 │Vrancea │Bârseşti │Costin Vasile, Costin Ion, Mitu│254/13013/│Fn │632 N │6429/ │ 8.293│ 748│ 0,00│ 1.683,00│
│ │ │ │Ileana, Burlui Mariuta, Buca │ 6 F │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │Nica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│518 │Vrancea │Bârseşti │Popa Ion, Popa Dorica, Burlui │254/13013/│Fn │631 N │12936/ │ 2.550│ 110│ 0,00│ 247,50│
│ │ │ │Marioara │ 5 F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│519 │Vrancea │Bârseşti │Burtan Costica │254/13013F│Fn │636 N │12897/ │ 2.431│ 21│ 0,00│ 47,25│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2007 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│520 │Vrancea │Bârseşti │Sbirciog Costica şi Paduraru │254/13013 │ │635 N │12940/ │ 2.225│ 112│ 0,00│ 252,00│
│ │ │ │Zamfira │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│521 │Vrancea │Bârseşti │Costin Petrica │254/13013/│Fn │633 N │6428/ │ 2.670│ 200│ 0,00│ 450,00│
│ │ │ │ │ 2 F│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│522 │Vrancea │Bârseşti │Popa Ion şi Mortu Cristea Elena│ /13335 F│Fn │50058 │1815/ │ 3.863│ 307│ 0,00│ 690,75│
│ │ │ │ │ │ │ │21.01.210 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│523 │Vrancea │Bârseşti │Andone Ivanciu │254/13335-│Fn │623 N │12959/ │ 1.358│ 47│ 0,00│ 105,75│
│ │ │ │ │ 36-37 F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│524 │Vrancea │Bârseşti │Mortu Maria, Mortu Lactantiu, │254/13333-│Fn │612 N │12963/ │ 4.194│ 312│ 0,00│ 702,00│
│ │ │ │Reghina Simion │ 34F│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│525 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Sandu │ /Ps│Ps │621/1 N │6424/ │ 8.876│ 33│ 0,00│ 74,25│
│ │ │ │ │ │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│526 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Sandu │ /Ps│Ps │621/2 N │6424/ │ 8.876│ 319│ 0,00│ 717,75│
│ │ │ │ │ │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│527 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Mircea │254/13312F│Fn │614 N │6422/ │ 1.057│ 277│ 0,00│ 623,25│
│ │ │ │ │ │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│528 │Vrancea │Bârseşti │Mironica Mariioara, Popa │254/13308-│Fn │620 N │12952/ │ 2.695│ 91│ 0,00│ 204,75│
│ │ │ │Constantin şi Popa Ion │11F │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│529 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Vasilica │ 249/13274│ │50044 │2010/ │ 514│ 44│ 0,00│ 99,00│
│ │ │ │ │ │ │ │22.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│530 │Vrancea │Bârseşti │Mitu Ion │ /13306A│A │622 N │ │ 1.392│ 84│ 0,00│ 189,00│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│531 │Vrancea │Bârseşti │Mortu Toader │254/13305%│A │619 N │12496/ │ 822│ 33│ 0,00│ 74,25│
│ │ │ │ │ A│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│532 │Vrancea │Bârseşti │Mortu Toader │257/13305%│A │652 N │7321/ │ 943 mp│ 59│ 0,00│ 663,16│
│ │ │ │ │ A│ │ │18.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│533 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Maria │254/13302-│Fn │611 N │12933/ │ 2.003│ 141│ 0,00│ 317,25│
│ │ │ │ │ 03% F│ │ │ 19.05.2009│ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│534 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Toader şi Buture │257/13301%│A │380 N │14632/ │ 1.970│ 57│ 0,00│ 640,68│
│ │ │ │Rodica │ A│ │ │13.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│535 │Vrancea │Bârseşti │Sbirciog Ion │257/13284,│ │50063 │2533/ │ 2.398│ 120│ 0,00│ 270,00│
│ │ │ │ │ 85, 86│ │ │28.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│536 │Vrancea │Bârseşti │Regina Maria, Florea Vasile, │257/13281A│A │469 N │792/ │ 588│ 52│ 0,00│ 117,00│
│ │ │ │Florea Liviu, Florea Ion │ │ │ │12.01.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│537 │Vrancea │Bârseşti │Costin Petrica │251/13181,│Cc │595 N │7343/ │ 13692 mp│ 13│ 0,00│ 146,12│
│ │ │ │ │87, 79, 19│ │ │18.03.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │13202, 04F│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │13180Cc │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│538 │Vrancea │Bârseşti │Nistor Ileana şi alţii │251/13174,│ │597 N │6544/ │ 2.358│ 45│ 0,00│ 505,80│
│ │ │ │ │ 75│ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│539 │Vrancea │Bârseşti │Costin Neculai │251/13174-│Fn │616 N │6538/ │ 5.416│ 18│ 0,00│ 202,32│
│ │ │ │ │75%A, │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │13175/1F │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│540 │Vrancea │Bârseşti │Sbirciog Costica │251/13172A│Cc │617 N │6537/ │ 2861 mp│ 33│ 0,00│ 370,92│
│ │ │ │ │13173 Cc │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│541 │Vrancea │Bârseşti │Marin Vasile │251/13171A│A │592 N │6539/ │ 3192 mp│ 14│ 0,00│ 157,36│
│ │ │ │ │ │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│542 │Vrancea │Bârseşti │Sbirciog Anica şi alţii │ 251/13167│A │618 N │7304/ │ │ 26│ 0,00│ 292,24│
│ │ │ │ │ %A│ │ │18.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│543 │Vrancea │Bârseşti │Mortu Aurelian │14/364, 63│ │321/2 N │7351/ │ 244│ 76│ 0,00│ 854,24│
│ │ │ │ │ 67│ │ │19.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│544 │Vrancea │Bârseşti │Mortu Vasilica Lucian │14/364, 63│ │321/1 │7318/ │ 1.114│ 71│ 0,00│ 798,04│
│ │ │ │ │ 67│ │ │19.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│545 │Vrancea │Bârseşti │Lungu Ion │14/352Cc, │ │594 N │7342/ │ 865│ 51│ 0,00│ 573,24│
│ │ │ │ │353A A │ │ │18.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│546 │Vrancea │Bârseşti │Ursu Silviu │ 8/280 Cc│Cc │50032 │1703/ │ 410│ 24│ 0,00│ 269,76│
│ │ │ │ │ │ │ │20.01.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│547 │Vrancea │Bârseşti │Preda Mariuta │ 8/282 Cc│Cc │590 N │7348/ │ 296│ 35│ 0,00│ 393,40│
│ │ │ │ │ │ │ │18.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│548 │Vrancea │Bârseşti │Ladaru Costica │ 8/284A,│Cc │589 N │6540/ │ 748 mp│ 60│ 0,00│ 674,40│
│ │ │ │ │ 285Cc │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│549 │Vrancea │Bârseşti │Costin Vasile, Costin Aurel, │ 4/170, 71│ │591 N │6549/ │ 1081 mp│ 96│ 0,00│ 1.079,04│
│ │ │ │Costin Alexandru, Carp Mariuta,│ │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │Ivan Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│550 │Vrancea │Bârseşti │Mormolea Fanica │4/163%-64%│Cc │506 N │10646/ │ 1.780│ 72│ 0,00│ 809,28│
│ │ │ │ │ Cc│ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│551 │Vrancea │Bârseşti │Popa Ion │ 4/161,62│ │587 N │6521/ │ 1.995│ 44│ 0,00│ 494,56│
│ │ │ │ │ │ │ │12.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│552 │Vrancea │Bârseşti │Stefanescu Ileana │ 7/150 Cc│Cc │601 N │6342/ │ 652│ 127│ 0,00│ 1.427,48│
│ │ │ │ │ │ │ │11.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│553 │Vrancea │Bârseşti │Tafta Ileana │ 7/157 A│A │606 N │9586/ │ 758│ 83│ 0,00│ 932,92│
│ │ │ │ │ │ │ │10.04.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│554 │Vrancea │Bârseşti │Burlui Ene │ 7/160,61│ │605 N │12924/ │ 759│ 38│ 0,00│ 427,12│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2006 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│555 │Vrancea │Bârseşti │Burlui Catrina │ 7/162,63│ │602 N │12912/ │ 573│ 39│ 0,00│ 438,36│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│556 │Vrancea │Bârseşti │Costin Maria, Reghina Ileana │ 7/165,64│ │603 N │7306/ │ 687│ 40│ 0,00│ 449,60│
│ │ │ │ │ │ │ │19.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│557 │Vrancea │Bârseşti │Rosca Maria │ 7/166F,│Cc │609 N │12942/ │ 588│ 27│ 0,00│ 303,48│
│ │ │ │ │ 167 Cc│ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│558 │Vrancea │Bârseşti │Rosca Maria │ 7/168 F│Fn │610 N │12911/ │ 534│ 62│ 0,00│ 696,88│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│559 │Vrancea │Bârseşti │Vasuianu Vasile │ 7/171172│ │50075 │6903/ │ 2.507│ 200│ 0,00│ 2.248,00│
│ │ │ │ │ │ │ │08.03.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│560 │Vrancea │Bârseşti │Vasuianu Emil │ 8/777│ │50023 │ │ 466│ 17│ 0,00│ 191,08│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│561 │Vrancea │Bârseşti │Irimia Ionel │ 8/181Cc│Cc │687 N │22688/ │ 339│ 34│ 0,00│ 382,16│
│ │ │ │ │ │ │ │14.08.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│562 │Vrancea │Bârseşti │Cojocaru Nica │267/15053A│A │511 N │14631/ │ 1.642│ 12│ 0,00│ 134,88│
│ │ │ │ │ │ │ │13.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│563 │Vrancea │Bârseşti │Luca Didina │267/15054A│A │526 N │16246/ │ 3.148│ 41│ 0,00│ 460,84│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│564 │Vrancea │Bârseşti │Irimia Alexandru, Sbarciog │267/15065A│A │524N │16015/ │ 2.719│ 72│ 0,00│ 809,28│
│ │ │ │Anisoara, Luca Didina │ │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│565 │Vrancea │Bârseşti │Stoian Fanica, Stoian Costica, │267/15070A│A │510 N │14639/ │ 3.007│ 111│ 0,00│ 1.247,64│
│ │ │ │Stoian Ion, Stoian Alexandru │ │ │ │13.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│566 │Vrancea │Bârseşti │Stoian Simion, Stoian George, │267/15071A│A │527 N │16367/ │ 2.288│ 78│ 0,00│ 876,72│
│ │ │ │Stoian Ileana │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│567 │Vrancea │Bârseşti │Burtan Costica │267/15085A│A │509 N │14642/ │ 1.772│ 30│ 0,00│ 337,20│
│ │ │ │ │ │ │ │13.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│568 │Vrancea │Bârseşti │Groceanu Neculai │268/15114A│A │665 N │12920/ │ 1.799│ 168│ 0,00│ 378,00│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│569 │Vrancea │Bârseşti │Mitu Gh. Vasile şi Mitu Gh. Ion│268/ │A │661 N │ │ 1.372│ 183│ 0,00│ 411,75│
│ │ │ │ │15115 A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│570 │Vrancea │Bârseşti │Vasuianu Vasile │268/ │A │663 N │12934/ │ 2.333│ 1│ 0,00│ 2,25│
│ │ │ │ │15223-24A │ │ │19.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│571 │Vrancea │Negrileşti │Grosu Costache │271/ │A │50058 │17713/ │ 3.268│ 42│ 0,00│ 94,50│
│ │ │ │ │15419-20A │ │ │03.06.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│572 │Vrancea │Negrileşti │Lupu Anica │271/ │A │538 N │39786/ │ 1.105│ 16│ 0,00│ 36,00│
│ │ │ │ │15421 A │ │ │05.12.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│573 │Vrancea │Negrileşti │Sbirciog Neagu │271/15422 │A │50057 │17709/ │ 692│ 6│ 0,00│ 13,50│
│ │ │ │ │ │ │ │03.06.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│574 │Vrancea │Negrileşti │Florea Aurora │271/ │A │50061 │17707/ │ 747│ 12│ 0,00│ 27,00│
│ │ │ │ │15423 A │ │ │03.06.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│575 │Vrancea │Negrileşti │Bartean Dumitru │271/ │A │466 N │727/ │ 1.360│ 100│ 0,00│ 225,00│
│ │ │ │ │15435 A │ │ │12.01.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│576 │Vrancea │Negrileşti │Bartean Frasina │271/ │A │467 N │719/ │ 1.353│ 32│ 0,00│ 72,00│
│ │ │ │ │15436 A │ │ │12.01.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│577 │Vrancea │Negrileşti │Lacatus Danut şi Emil │271/ │A │476 N │10625/ │ 2.544│ 50│ 0,00│ 112,50│
│ │ │ │ │15445% A │ │ │03.04.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│578 │Vrancea │Negrileşti │Groceanu V. Niculina │270/ │A │546 N │13334/ │ 669│ 436│ 0,00│ 981,00│
│ │ │ │ │15375 A │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│579 │Vrancea │Negrileşti │Irimia Stefan │270/ │A │545 N │13338/ │ 1.336│ 494│ 0,00│ 1.111,50│
│ │ │ │ │15376 A │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│580 │Vrancea │Negrileşti │Vasuianu Dumitru │143/5962 A│A │456 N │16407/ │ 523│ 8│ 0,00│ 18,00│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│581 │Vrancea │Negrileşti │Popa D. Ion │143/ │A │50042 │5288/ │ 3.482│ 18│ 0,00│ 202,32│
│ │ │ │ │5970%A │ │ │24.02.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│582 │Vrancea │Negrileşti │Popa Ion │143/5927 A│A │553 N │7883/ │ 3.482│ 15│ 0,00│ 168,60│
│ │ │ │ │ │ │ │23.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│583 │Vrancea │Negrileşti │Stanciu Milica, Knap Lucretia, │139/ │A │429 N │16378/ │ 1.684│ 6│ 0,00│ 67,44│
│ │ │ │Barteanu Maria │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│584 │Vrancea │Negrileşti │Popa D. Ion │139/ │A │520 N │17781/ │ 3.482│ 57│ 0,00│ 640,68│
│ │ │ │ │5970%A │ │ │09.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│585 │Vrancea │Negrileşti │Lechea Dumitru │139/ │A │497 N │15625/ │ 1.521│ 30│ 0,00│ 337,20│
│ │ │ │ │5970%A │ │ │22.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│586 │Vrancea │Negrileşti │Iordache Ion │139/ │A │517 N │16393/ │ 1.662│ 31│ 0,00│ 348,44│
│ │ │ │ │5970%A │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│587 │Vrancea │Negrileşti │Pantazica Razvan │139/5923 │Cc │50049 │15189/ │ 4.197│ 250│ 0,00│ 2.810,00│
│ │ │ │ │ │ │ │14.05.2010 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│588 │Vrancea │Negrileşti │Neagu Elena │139/5920 A│A │489 N │15348/ │ 1.292│ 16│ 0,00│ 179,84│
│ │ │ │ │ │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│589 │Vrancea │Negrileşti │Dantis Toader │139/5919 A│A │513 N │16045/ │ 1.398│ 10│ 0,00│ 112,40│
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│590 │Vrancea │Negrileşti │Rusu Stratona │139/ │A │552 N │7892/ │ 800│ 5│ 0,00│ 11,25│
│ │ │ │ │5917%A │ │ │25.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│591 │Vrancea │Negrileşti │Rusu Stratona │139/ │A │554 N │7885/ │ 605│ 3│ 0,00│ 33,72│
│ │ │ │ │5917%A │ │ │23.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│592 │Vrancea │Negrileşti │Paun Ghita │139/ │A │493 N │15440/ │ 723│ 41│ 0,00│ 460,84│
│ │ │ │ │5916-16/1 │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│593 │Vrancea │Negrileşti │Rusu Filofteia │139/5915 A│A │491 N │15451/ │ 846│ 31│ 0,00│ 348,44│
│ │ │ │ │ │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│594 │Vrancea │Negrileşti │Lechea Dumitru │139/5914 A│A │495 N │15343/ │ 940│ 63│ 0,00│ 708,12│
│ │ │ │ │ │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│595 │Vrancea │Negrileşti │Necoara Neculai │139/5913 A│A │394 N │15357/ │ 1.183│ 50│ 0,00│ 562,00│
│ │ │ │ │ │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│596 │Vrancea │Negrileşti │Buca Ion │139/5912 A│A │484 N │15878/ │ 1.832│ 33│ 0,00│ 370,92│
│ │ │ │ │ │ │ │23.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│597 │Vrancea │Negrileşti │Lechea Costica │139/ │A │515 N │16066/ │ 1.835│ 11│ 0,00│ 123,64│
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│598 │Vrancea │Negrileşti │Cirnoiu Vasile │139/5909 A│A │498 N │16042/ │ 1.563│ 77│ 0,00│ 865,48│
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│599 │Vrancea │Negrileşti │Branzoi Constantin │139/ │A │509 N │15892/ │ 1.865│ 136│ 0,00│ 1.528,64│
│ │ │ │ │5906%A │ │ │23.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│600 │Vrancea │Negrileşti │Bolovan Ticu │139/ │Cc │510 N │15888/ │ 1.186│ 35│ 0,00│ 393,40│
│ │ │ │ │5909%C │ │ │23.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│601 │Vrancea │Negrileşti │Dumitrascu Dumitru │139/ │Fn │519 N │16371/ │ 6.457│ 229│ 0,00│ 2.573,96│
│ │ │ │ │8592%- │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │93 F │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│602 │Vrancea │Negrileşti │Dumitrascu Dumitru │139/ │Fn │519 N │16371/ │ 8.117│ 247│ 0,00│ 2.776,28│
│ │ │ │ │8592%- │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │93 F │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│603 │Vrancea │Negrileşti │Tafta Dorel │136/ │Fn │438 N │16397/ │ 713│ 167│ 0,00│ 1.877,08│
│ │ │ │ │5892% F │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│604 │Vrancea │Negrileşti │Neculai Costica │269/ │ │397 N │15436/ │ 3.298│ 245│ 0,00│ 551,25│
│ │ │ │ │ │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│605 │Vrancea │Negrileşti │Anghel N. Ion │269/ │A │416 N │15665/ │ 604│ 96│ 0,00│ 216,00│
│ │ │ │ │15351 A │ │ │22.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│606 │Vrancea │Negrileşti │Sbarciog Neagu │269/ │A │494 N │15462/ │ 4.388│ 1.109│ 0,00│ 2.495,25│
│ │ │ │ │15352 A │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│607 │Vrancea │Negrileşti │Popa Costica │269/ │A │396 N │15447/ │ 482│ 138│ 0,00│ 310,50│
│ │ │ │ │15353 A │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│608 │Vrancea │Negrileşti │Rusu Lucretia │269/ │A │395 N │14458/ │ 973│ 28│ 0,00│ 63,00│
│ │ │ │ │15355 A │ │ │21.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│609 │Vrancea │Negrileşti │Dumitrascu S. Ion │269/ │A │512 N │16049/ │ 692│ 12│ 0,00│ 27,00│
│ │ │ │ │15356 A │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│610 │Vrancea │Negrileşti │Titiriga Dumitru │269/ │A │496 N │15430/ │ 957│ 20│ 0,00│ 45,00│
│ │ │ │ │15357 A │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│611 │Vrancea │Negrileşti │Bucur C. Ion │269/ │A │452N │15671/ │ 1.018│ 14│ 0,00│ 31,50│
│ │ │ │ │15358 A │ │ │22.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│612 │Vrancea │Negrileşti │Irimia Neculai, Irimia Stefan, │269/ │A │514 N │16058/ │ 4.734│ 111│ 0,00│ 249,75│
│ │ │ │Mihalache Nicoleta, Lungu │15359 A │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria, Irimia Vasile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│613 │Vrancea │Negrileşti │Mihalache Gheorghe │269/ │A │551/1 N │13335/ │ 3.156│ 31│ 0,00│ 69,75│
│ │ │ │ │15372- │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │73 A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│614 │Vrancea │Negrileşti │Mihalache Gheorghe │269/ │A │551/2 N │13335/ │ 3.156│ 81│ 0,00│ 182,25│
│ │ │ │ │15372- │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │73 A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│615 │Vrancea │Negrileşti │Mihalache Gheorghe │269/ │A │551/3 N │13335/ │ 3.156│ 123│ 0,00│ 276,75│
│ │ │ │ │15372- │ │ │22.05.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │73 A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│616 │Vrancea │Negrileşti │Popa Toader │269/ │A │550 N │ │ 5.094│ 260│ 0,00│ 585,00│
│ │ │ │ │15369, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │70, 71 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│617 │Vrancea │Negrileşti │Carnoiu Stanca │269/ │A │548 N │7883/ │ 1.278│ 29│ 0,00│ 65,25│
│ │ │ │ │15335 A │ │ │24.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│618 │Vrancea │Negrileşti │Lungu Ion │269/ │Ps │547 N │7890/ │ 407│ 94│ 0,00│ 211,50│
│ │ │ │ │15329 Ps │ │ │24.03.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│619 │Vrancea │Negrileşti │Apostu Maria │143/6184 A│A │446 N │777/ │ 1.302│ 41│ 0,00│ 92,25│
│ │ │ │ │ │ │ │12.01.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│620 │Vrancea │Negrileşti │Vascan I. Ion │143/6183 A│A │445 N │759/ │ 950│ 20│ 0,00│ 45,00│
│ │ │ │ │ │ │ │02.01.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│621 │Vrancea │Negrileşti │Vasuianu Dumitru │143/6159 A│A │440 N │16043/ │ 2.635│ 41│ 0,00│ 92,25│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│622 │Vrancea │Negrileşti │Berdei Costica │143/6158 A│A │439 N │16411/ │ 1.243│ 18│ 0,00│ 40,50│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│623 │Vrancea │Negrileşti │Lazar Vasile │143/6147 A│A │424 N │16388/ │ 744│ 18│ 0,00│ 40,50│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│624 │Vrancea │Negrileşti │Pricop Ion │143/5876 A│A │490 N │15445/ │ 1.048│ 92│ 0,00│ 1.034,08│
│ │ │ │ │ │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│625 │Vrancea │Negrileşti │Ilie Neculai │143/5875 A│A │500 N │16063/ │ 1.200│ 25│ 0,00│ 281,00│
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│626 │Vrancea │Negrileşti │Buca Ion │143/5874 A│A │477 N │18153/ │ 1.398│ 23│ 0,00│ 258,52│
│ │ │ │ │ │ │ │10.06.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│627 │Vrancea │Negrileşti │Lazar Ileana │143/5873 A│A │492 N │15317/ │ 1.620│ 12│ 0,00│ 134,88│
│ │ │ │ │ │ │ │20.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│628 │Vrancea │Negrileşti │Primăria Negrileşti │139/ │Fn │516 N │16233/ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │5890,94 │ │ │27.05.2008 │ 11.902│ 162│ 0│ 48,00│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│629 │Vrancea │Negrileşti │Primăria Negrileşti │143/ │Ps │451 N │16231/ │ 8.767│ 361│ 0│ 3.610,00│
│ │ │ │ │5840-41 │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│630 │Vrancea │Negrileşti │Primăria Negrileşti │143/5813 P│Ps │450 N │16382/ │ 193│ 13│ 0│ 130,00│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│631 │Vrancea │Tulnici │Bratu Dumitru, Bratu Ecaterina │139/7928P.│Ps, │50431 │2969/ │ 2.198│ 527│ 0,00│ 9.486,00│
│ │ │ │şi Burlan Domnica │7929Cc. │Cc, A│ │02.02.2010 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │7930A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│632 │Vrancea │Tulnici │Popa Nicolae │139,7927 F│Fn │50281 │32108/ │ 1.198│ 491│ 0,00│ 1.546,65│
│ │ │ │ │ │ │ │03.11.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│633 │Vrancea │Tulnici │Lechea Aurel │139,7926 │Fn │50300 │32116/ │ 1.149│ 24│ 0,00│ 432,00│
│ │ │ │ │7924 F │ │ │03.11.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│634 │Vrancea │Tulnici │Albinet Voica │139/7900. │Fn, │50758 │11157/ │ 19.350│ 69│ 0,00│ 217,35│
│ │ │ │ │7904.7905.│Drum │ │13.04.2010 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │7906.7909 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│635 │Vrancea │Tulnici │Albinet Voica │139/7900. │Fn │50759 │11157/ │ 19.350│ 196│ 0,00│ 617,40│
│ │ │ │ │7904.7905.│ │ │13.04.2010 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │7906.7909 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│636 │Vrancea │Tulnici │Chetranu Toader │140,7891 A│A │2191 N │15096/ │ 1.362│ 108│ 0,00│ 340,20│
│ │ │ │ │ │ │ │19.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│637 │Vrancea │Tulnici │Luca A. Ion │140,7890 F│Fn │2221 N │16413/ │ 1.072│ 104│ 0,00│ 327,60│
│ │ │ │ │ │ │ │27.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│638 │Vrancea │Tulnici │Trif Vasile │139,7887 A│A │50296 │32320/ │ 2.162│ 218│ 0,00│ 686,70│
│ │ │ │ │ │ │ │04.11.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│639 │Vrancea │Tulnici │Botu Constantin │140,7886 A│A │2215 N │15991/ │ 1.264│ 109│ 0,00│ 343,35│
│ │ │ │ │ │ │ │23.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│640 │Vrancea │Tulnici │Gheorghita Cucoana │140,7885 A│A │2232 N │16454/ │ 1.703│ 144│ 0,00│ 453,60│
│ │ │ │ │ │ │ │28.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│641 │Vrancea │Tulnici │Bogdan Viorica │140,7884 A│A │2217 N │16021/ │ 1.698│ 134│ 0,00│ 422,10│
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│642 │Vrancea │Tulnici │Mihalache Neculai │139,7882 │A │50333 │35550/ │ 3.723│ 1.447│ 0,00│ 4.558,05│
│ │ │ │ │ │ │ │04.12.2009 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│643 │Vrancea │Tulnici │Bindar Anica │139,7881 A│A │2205 N │15997/ │ 2.061│ 150│ 0,00│ 472,50│
│ │ │ │ │ │ │ │23.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│644 │Vrancea │Tulnici │Ploscaru A. Vasile │139,7880 A│A │2207 N │16009/ │ 974│ 102│ 0,00│ 321,30│
│ │ │ │ │ │ │ │26.05.2008 │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────────┤
│645 │Vrancea │Tulnici γ