Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2015 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2015

Monitorul Oficial 297 din 30 Aprilie 2015 (M. Of. 297/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 martie 2015 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2015 EMITENT: COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 30 aprilie 2015

Guvernul romÂnieicomisia centralĂ de rechiziŢiiministerul afacerilor interneadministraŢia naŢionalĂ a rezervelor de stat Şi probleme specialeavând în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (2), (3) şi (5) din legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, ale art. 2 lit. b), art. 3 lit. b pct. 5 şi 16, art. 4 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale, cu modificările şi completările ulterioare,comisia centrală de rechiziţii adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă lista cu ...

Monitorul Oficial 298 din 30 Aprilie 2015 (M. Of. 298/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 280 din 29 aprilie 2015 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul daniel mihai răşică se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la rostov pe don, federaţia rusă. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------p. ministrul afacerilor externe, george ciamba,secretar de statbucureşti, 29 aprilie 2015.nr. 280. -----

 HOTĂRÂRE nr. 281 din 29 aprilie 2015 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna nicoleta loredana teodorovici se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la dubai, emiratele arabe unite. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------p. ministrul afacerilor externe, george ciamba,secretar de statbucureşti, 29 aprilie 2015.nr. 281. -----

 HOTĂRÂRE nr. 282 din 29 aprilie 2015 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1doamna cerasela nicolaş se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la izmir, republica turcia.art. 2doamna cerasela nicolaş îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3Începând cu data încheierii misiunii doamnei cerasela nicolaş, doamna mioara Ştefan se numeşte consul general, şef al consulatului general al româniei la izmir, republica turcia. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------p. ministrul afacerilor externe, george ciamba,secretar de statbucureşti, 29 aprilie 2015.nr. 282. -----

Monitorul Oficial 299 din 30 Aprilie 2015 (M. Of. 299/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 19 martie 2015 privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015

În temeiul prevederilor:a) art. 5 alin. (3) lit. i) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; şib) art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 19 martie 2015, hotărăşte:art. 1 se aprobă procedurile camerei auditorilor financiari din românia (cafr) de traducere a standardelor publicate de către federaţia internaţională a contabililor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ...

 PROCEDURĂ din 19 martie 2015 Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015

Art. 1obligaţiile camerei auditorilor financiari din românia în procesul de traducere a standardelor publicate de către federaţia internaţională a contabililorcamera auditorilor financiari din românia (camera), în calitate de membru al federaţiei internaţionale a contabililor (ifac), are obligaţia de a promova şi, implicit, de a aduce la cunoştinţa membrilor săi standardele internaţionale emise de iaasb (consiliul pentru standarde internaţionale de audit şi asigurare) şi iesba (consiliul pentru standarde internaţionale de etică pentru contabili). aceste obligaţii îi revin camerei şi potrivit ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015

Având în vedere că anul acesta se împlinesc 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, iar ultimii supravieţuitori ai acestui eveniment istoric au vârste deosebit de înaintate, dispariţia pe cale naturală fiind una accelerată,ţinând cont că la data de 29 aprilie se sărbătoreşte ziua veteranilor de război, iar prin hotărârea guvernului nr. 164/2015 anul 2015 a fost declarat "anul veteranilor de război",luând în considerare faptul că rentele acordate veteranilor de război nu au fost reanalizate de la adoptarea legii de referinţă, iar cheltuielile cu servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi îngrijiri medicale la domiciliu sunt considerabile, ...

Monitorul Oficial 298 din 30 Aprilie 2015 (M. Of. 298/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea Normei Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a normei contragaranţii eximbank în numele şi în contul statului (ni-gar-11-ii/0) şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată;- nota de aprobare nr. 38 din 28 martie 2015 şi avizul de ...

 NORMĂ din 21 aprilie 2015 Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 30 aprilie 2015

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată, şi cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă instituie o schemă de garantare în cadrul căreia banca de export-import a româniei eximbank - s.a. (denumită în continuare eximbank) garantează, ...

Monitorul Oficial 299 din 30 Aprilie 2015 (M. Of. 299/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 278 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 18 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 48, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), ...

Monitorul Oficial 300 din 30 Aprilie 2015 (M. Of. 300/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 283 din 29 aprilie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna mai a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 30 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce), programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru) şi programul operaţional regional (por), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii mai ...

 HOTĂRÂRE nr. 289 din 29 aprilie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 30 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 10, partea introductivă va avea următorul cuprins:"art. 10. - cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în ...

Monitorul Oficial 300 bis din 30 Aprilie 2015 (M. Of. 300 bis/2015)

 ANEXE din 29 aprilie 2015 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 244/2015 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 bis din 30 aprilie 2015

Anexa 1-a casa de asigurări de sănătate.............................furnizorul de servicii medicale reprezentantul legal al furnizorului............................. ....................................localitate .................. medic de familie ...................judeţ ....................... (nume prenume) cnp medic de familie ...............  i. lista persoanelor asigurate beneficiare ale pachetului de serviciimedicale de bazĂgrupa de vârstă ....................*)┌────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────┐│nr. │ numele şi │ cod │ │ │ codul ...

Monitorul Oficial 292 din 29 Aprilie 2015 (M. Of. 292/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 274 din 22 aprilie 2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 29 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (1) şi (1^1) şi art. 10 alin. (2) din legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în românia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- regulamentul (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social ...

 HOTĂRÂRE nr. 276 din 22 aprilie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi ale Regatului Arabiei Saudite, semnat la Bucureşti la 5 martie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 29 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul regatului arabiei saudite privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale româniei şi ale regatului arabiei saudite, semnat la bucureşti la 5 martie 2015. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovicip. ministrul afacerilor externe, george ciamba,secretar de statbucureşti, 22 aprilie 2015.nr. 276. acord între guvernul româniei şi guvernul regatului arabiei   saudite privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru  misiunile diplomatice ale româniei şi ale ...

Monitorul Oficial 293 din 29 Aprilie 2015 (M. Of. 293/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 aprilie 2015 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.articol unic regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, aprobat prin hotărârea consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:"(1^1) mediatorul autorizat este înscris în tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din lege."2. la ...

 HOTĂRÂRE nr. 269 din 22 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "BĂIŢA" - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea comercială "bĂiŢa" - s.a. Ştei, aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 270 din 22 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "CONPET"- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea comercială "conpet" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 295 din 29 Aprilie 2015 (M. Of. 295/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 29 aprilie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat vasile mocanu, începând cu data de 20 aprilie 2015, şi că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 29 aprilie 2015,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 38 din 29 aprilie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat stănişoară mihai, începând cu data de 29 aprilie 2015, şi că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 29 aprilie 2015,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 29 aprilie 2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015

În conformitate cu prevederile art. 71, art. 73 alin. (2) şi ale art. 79 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se încuviinţează efectuarea de către comisia pentru transporturi şi infrastructură, denumită în continuare comisia, a cărei componenţă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a unei anchete privind activitatea companiei naţionale administraţia porturilor maritime - s.a. constanţa (c.n. a.p.m. - s.a. constanţa), cu următoarele obiective:a) analizarea modalităţii de închiriere a terenurilor de pe platforma portuară şi a încheierii clauzelor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 40 din 29 aprilie 2015 privind constatarea rezultatului votului exprimat asupra cererii de reţinere şi arestare preventivă a domnului deputat Ion Ochi EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015

Având în vedere rezultatul votului prezentat de comisia de numărare şi validare a voturilor în şedinţa camerei deputaţilor din 29 aprilie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor constată că nu a fost întrunită majoritatea de voturi prevăzută de art. 24 alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 293 din 29 Aprilie 2015 (M. Of. 293/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 272 din 22 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei naţionale "administraţia canalelor navigabile" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, ...

Monitorul Oficial 291 din 29 Aprilie 2015 (M. Of. 291/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 253 din 15 aprilie 2015 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 29 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (1) şi art. 19 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 236 alin. (2) şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă ...

Monitorul Oficial 292 bis din 29 Aprilie 2015 (M. Of. 292 bis/2015)

 ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 bis din 29 aprilie 2015

Anexa 1    planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare   din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,pe anii 2015-2018, "agricultură şi  dezvoltare rurală - ader 2020"scopulplanul sectorial ader 2020 îşi propune să găsească rezolvări şi să ofere soluţii adaptate condiţiilor agro-eco-climatice regionale specifice, care să corespundă stadiului actual de dezvoltare rurală a româniei.În contextul schimbărilor climatice vor trebui găsite soluţiile inovative de adaptare a tehnicilor şi tehnologiilor de cultură şi de creştere a animalelor, astfel ca exploataţiile agricole să poată contribui la creşterea ponderii agriculturii în valoarea produsului intern brut.de asemenea, este imperios necesar să se găsească soluţii viabile de conservare ...

Monitorul Oficial 285 din 28 Aprilie 2015 (M. Of. 285/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 285 din 28 aprilie 2015

Pentru eliminarea apariţiei unor interpretări eronate cu privire la provenienţa sumelor încasate cu titlu de bacşiş, ca fiind sume provenite din comercializarea de bunuri sau prestări de servicii pentru care nu s-au emis bonuri fiscale şi aplicarea în consecinţă a unor sancţiuni contravenţionale nejustificate care implică şi închiderea activităţii operatorilor economici, pentru o perioadă de la o lună la trei luni, indiferent de cuantumul sumei neînregistrate, chiar de la prima abatere, fapt care conduce implicit şi la pierderi însemnate de locuri de muncă,având în vedere necesitatea introducerii unor prevederi legale cu privire la definirea sumelor încasate în plus sub formă ...

Monitorul Oficial 286 din 28 Aprilie 2015 (M. Of. 286/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 271 din 22 aprilie 2015 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 28 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 şi al art. 35 alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului curţii de conturi pe anul 2015, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul "cheltuieli de personal", cu suma de 11.200 mii lei, din suma ...

Monitorul Oficial 287 din 28 Aprilie 2015 (M. Of. 287/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 327 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. i) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 325/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la ...

Monitorul Oficial 290 din 28 Aprilie 2015 (M. Of. 290/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 28 aprilie 2015 privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutului cultural român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al institutului cultural român al domnului lilian zamfiroiu.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 28 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   p. preŞedintele senatului,   cristian-sorin dumitrescubucureşti, 28 aprilie 2015.nr. 33.  -----

 NORME METODOLOGICE din 28 aprilie 2015 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) potrivit ordonanţei guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, utilizatorii reţelei de drumuri naţionale din românia au obligaţia de a achita tariful de utilizare şi, după caz, tariful de trecere.(2) tariful de utilizare se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din românia ...

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 28 aprilie 2015 privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, al dispoziţiilor art. 12 din legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutului cultural român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 132 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul îl numeşte, începând cu data de 28 aprilie 2015, pe domnul radu boroianu în calitate de preşedinte al institutului cultural român, ca urmare a demisiei domnului lilian zamfiroiu.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 28 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. ...

 HOTĂRÂRE nr. 277 din 22 aprilie 2015 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit Forumul Emitenţilor Suverani, organizată de Ministerul Finanţelor Publice în colaborare cu Banca Mondială, în perioada 11-14 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit forumul emitenţilor suverani, organizată de ministerul finanţelor publice în colaborare cu banca mondială, în perioada 11-14 mai 2015.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării evenimentului se suportă din prevederile bugetare aprobate ministerului finanţelor publice pentru anul 2015, capitolul 51.01 ...

 HOTĂRÂRE nr. 273 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi pentru ministerul fondurilor europene este de 907, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului."2. la articolul 8, alineatul ...

Monitorul Oficial 281 din 27 Aprilie 2015 (M. Of. 281/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 244 din 7 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 pct. 20, art. 23 alin. (2), art. 32 şi art. 32^5 din legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 1.056/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 666 ...

 NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) controlul doping reprezintă procesul care include furnizarea de informaţii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (sut), gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile, care se realizează în condiţiile prezentelor norme metodologice.(2) la nivel naţional, controlul doping în competiţie şi în afara competiţiei este condus şi coordonat de agenţia naţională anti-doping, denumită în continuare agenţia, semnatară a codului mondial anti-doping.art. 2(1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) oficial pentru recoltarea probei de ...

Monitorul Oficial 283 din 27 Aprilie 2015 (M. Of. 283/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 268 din 22 aprilie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2015 cu suma de 16.094 mii lei, la titlul 10 "cheltuieli de personal", din care 5.951 mii lei la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", 10.044 mii lei la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională" şi 99 mii lei la capitolul 65.01 "Învăţământ", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 266 din 22 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru compania naţională de transport al energiei electrice "transelectrica" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 267 din 22 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru compania naţională "romarm" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru victor-viorel ...

 HOTĂRÂRE nr. 265 din 22 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru compania naţională a cuprului, aurului şi fierului "minvest" - s.a. deva, aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care ...

Monitorul Oficial 284 din 27 Aprilie 2015 (M. Of. 284/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 275 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul 2.d), definiţia privind "redeschiderea emisiunilor de titluri de stat" se modifică şi va avea următorul cuprins:"- redeschiderea emisiunilor de titluri de stat - operaţiunea prin care ministerul finanţelor publice decide atragerea de sume suplimentare de la investitori rezidenţi ...

Monitorul Oficial 277 din 24 Aprilie 2015 (M. Of. 277/2015)

 NORMĂ nr. 2 din 8 aprilie 2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 6 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, ale art. 18, art. 25, art. 32 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de banca naţională a româniei şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, ale art. 5, 14 şi 18 din ordinul băncii naţionale a româniei nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de banca naţională a româniei şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor ...

Monitorul Oficial 277 bis din 24 Aprilie 2015 (M. Of. 277 bis/2015)

 CARTA din 25 februarie 2015 auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne (Anexa nr. 2)*) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 bis din 24 aprilie 2015BUN

──────────*) aprobată de ordinul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne nr. 18/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 277 din 24 aprilie 2015.──────────cap. idispoziţii generale1.1. carta auditului intern se elaborează de către direcţia audit public intern (d.a.p.i.) în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1086/2013, normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern în m.a.i., codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. ...

Monitorul Oficial 279 din 24 Aprilie 2015 (M. Of. 279/2015)

 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 21 aprilie 2015 Dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 24 aprilie 2015

I. dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis denumită "dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială", aferentă programului operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", axa prioritară 6 "promovarea incluziunii sociale", domeniul major de intervenţie 6.1 "dezvoltarea economiei sociale" (posdru, ap 6, dmi 6.1).(2) acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii ...

 PROIECT DE LEGE nr. 242 din 16 martie 2015 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 24 aprilie 2015

 expunere de motivela proiectul de lege privind organizarea  şi exercitarea profesiei de mediator publicanalizând perioada de la care legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator a intrat în vigoare, se constată că, până în prezent, aceasta a suferit multiple modificări şi completări, care au condus la denaturarea scopului avut în vedere de legiuitor, respectiv crearea unui cadru în care modalităţile de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă să devină o practică şi doar cauzele mai complexe să fie deduse instanţelor de drept comun.În fapt, prin dispoziţiile acestei legi, medierea a fost asimilată de către opinia publică şi chiar ...

Monitorul Oficial 277 bis din 24 Aprilie 2015 (M. Of. 277 bis/2015)

 NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2015 privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne (Anexa nr. 1)*) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE BUN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 bis din 24 aprilie 2015

──────────*) aprobate de ordinul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor interne nr. 18/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 277 din 24 aprilie 2015.──────────cap. i dispoziŢii generale1.1. prezentele norme metodologice reglementează organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul ministerului afacerilor interne.1.2. În cuprinsul prezentelor norme metodologice, se folosesc următoarele abrevieri:a) u.c.a.a.p.i.: unitatea centrală de armonizare pentru auditul public internb) m.a.i.: ministerul afacerilor internec) m.f.p.: ministerul finanţelor publiced) c.a.i.: comitetul de audit interne) d.a.p.i.: direcţia audit public internf) c.l.c.: chestionarul de luare la cunoştinţăg) c.c.i.: chestionarul de control internh) c.l.v.: chestionarul - lista de verificarei) f.i.a.p.: fişa de ...

Monitorul Oficial 272 din 23 Aprilie 2015 (M. Of. 272/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 209 din 25 martie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Dăeni, Frecăţei, Jurilovca, Mahmudia, Nalbant, Somova şi Văcăreni, judeţul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă stemele comunelor dăeni, frecăţei, jurilovca, mahmudia, nalbant, somova şi văcăreni, judeţul tulcea, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.7.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.7.(3) anexele nr. 1.1-1.7 şi 2.1-2.7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru  victor-viorel ponta contrasemnează:   ---------- ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 25 martie 2015.nr. 209.anexa 1.1 stema  comunei dăeni, judeţul tulcea──────────*) notă ctce:stema comunei dăeni se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 272 ...

 NORMĂ nr. 7 din 9 aprilie 2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 37, 38 şi 136 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi ale art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din ordonanţa de urgenţă ...

 LISTĂ din 23 aprilie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Cluj-Napoca cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015

DirecŢia de asistenŢĂ socialĂ Şi medicalĂserviciul protecŢie socialĂ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│nr. │ denumirea asociaţiei/fundaţiei │valoarea subvenţiei ││crt.│ │ (lei) │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1. ...

Monitorul Oficial 276 din 23 Aprilie 2015 (M. Of. 276/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 22 aprilie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat marko attila-gabor, începând cu data de 1 aprilie 2015, şi că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 15 aprilie 2015,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 22 aprilie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 210 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 36 din 22 aprilie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 60 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat anton marin, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru muncă şi protecţie socială la comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în calitate de membru;- doamna ...

 HOTĂRÂRE nr. 258 din 22 aprilie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului buzău de către doamna buleandră maria. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 22 aprilie 2015.nr. 258. -----

 HOTĂRÂRE nr. 259 din 22 aprilie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului buzău de către domnul sava george. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 22 aprilie 2015.nr. 259. -----

 HOTĂRÂRE nr. 260 din 22 aprilie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic domnul sava george exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului buzău. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 22 aprilie 2015.nr. 260. -----

 HOTĂRÂRE nr. 261 din 22 aprilie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului ilfov de către domnul răşică daniel mihai. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 22 aprilie 2015.nr. 261. -----

 HOTĂRÂRE nr. 262 din 22 aprilie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic domnul petcu adrian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului ilfov. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:----------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 22 aprilie 2015.nr. 262. -----

Monitorul Oficial 268 din 22 Aprilie 2015 (M. Of. 268/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 252 din 15 aprilie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare ii, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 371 din 31 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) plăţile aferente angajamentelor asumate pe durata aprobată a planului naţional ii pot fi eşalonate şi după această perioadă, până la finalizarea tuturor acţiunilor cuprinse în plan, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2017."2. la ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 19 martie 2015 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) şi (3) şi ale art. 38 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 164/2010 pentru adoptarea normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale uniunii europene sau aparţinând spaţiului economic european ori confederaţiei elveţiei şi din terţe ţări, cu ...

Monitorul Oficial 271 din 22 Aprilie 2015 (M. Of. 271/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 22 aprilie 2015 referitoare la reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015

Văzând cererea ministrului justiţiei, la solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă senatului cu nr. 2/22.716/13.03.2015, în vederea încuviinţării reţinerii şi arestării domnului Şova dan-coman, senator în parlamentul româniei,văzând raportul întocmit de comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, adoptat la data de 18 martie 2015,văzând procesul-verbal întocmit de comisia de numărare a voturilor, redactat şi prezentat în şedinţa de plen din 25 martie 2015, potrivit căruia:1. numărul total al senatorilor: 1682. numărul total de voturi exprimate: 151, din care:- voturi "pentru": 79;- voturi "contra": 67;- voturi anulate: 5,văzând dispoziţiile ...

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 aprilie 2015 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015

În baza prevederilor art. 251 alin. (7) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale hotărârii parlamentului româniei nr. 60/2013 privind numirea membrilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară,în urma deliberărilor consiliului autorităţii ...

 CIRCULARĂ nr. 15 din 9 aprilie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 135 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 16 aprilie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată aniversării a 135 de ani de la înfiinţarea băncii naţionale a româniei.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu 999 la mieformă ...

Monitorul Oficial 270 din 22 Aprilie 2015 (M. Of. 270/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 231 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul sibiu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 689 şi 689 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului sibiu":a) se modifică după cum urmează:- la ...

Monitorul Oficial 269 bis din 22 Aprilie 2015 (M. Of. 269 bis/2015)

 ANEXĂ din 27 martie 2015 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale "Joc şi mişcare", curriculum la decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, "Educaţie pentru prevenirea riscului rutier", curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar, "Educaţie pentru dezvoltare", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, "Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală", curriculum la decizia şcolii pentru liceu*) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 bis din 22 aprilie 2015

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 3.542 din 27 martie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 269 din 22 aprilie 2015.──────────anexa 1   programa şcolară pentru disciplina opţională joc Şi miŞcare   [curriculum la decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa i şi clasa a ii-a]   notă de prezentareprograma şcolară pentru joc şi mişcare prezintă competenţele generale şi specifice, activităţile de învăţare, conţinuturile şi sugestiile metodologice pentru această nouă disciplină din oferta curriculară centrală de discipline opţionale, pentru clasa pregătitoare, clasa i şi clasa a ii-a din învăţământul primar şi este proiectată pentru un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata fiecărui an ...

Monitorul Oficial 268 din 22 Aprilie 2015 (M. Of. 268/2015)

 NORMĂ nr. 9 din 10 aprilie 2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 268 din 22 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 5 lit. b), art. 8 alin. (1), art. 35 şi 36 din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 1 aprilie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:cap. idomeniul de ...

Monitorul Oficial 265 din 21 Aprilie 2015 (M. Of. 265/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 254 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea comercială "uzina termoelectrică midia" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa ...

Monitorul Oficial 267 din 21 Aprilie 2015 (M. Of. 267/2015)

 NORMĂ nr. 8 din 9 aprilie 2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 21 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (3) şi (4), art. 93 şi 94 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi ale art. ...

Monitorul Oficial 265 din 21 Aprilie 2015 (M. Of. 265/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 255 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea comercială "Şantierul naval 2 mai" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 266 din 21 Aprilie 2015 (M. Of. 266/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 20 aprilie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. o) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 20 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   preŞedintele ...

Monitorul Oficial 265 din 21 Aprilie 2015 (M. Of. 265/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 256 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea comercială "Şantierul naval mangalia" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

 TABLOU din 31 martie 2015 notarilor publici pe anul 2015*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015

──────────*) tabloul se publică în monitorul oficial al româniei, partea i. nr. 265 bis din 21 aprilie 2015, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────----

Monitorul Oficial 266 din 21 Aprilie 2015 (M. Of. 266/2015)

 REZOLUŢIE MEPC. 251(66) din 4 aprilie 2014 privind Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (Amendamente la regulile 2, 13, 19, 20 şi 21 şi la Suplimentul la Certificatul IAPP în conformitate cu anexa VI la MARPOL şi la dispoziţiile referitoare la certificarea motoarelor cu combustibil mixt în conformitate cu Codul tehnic NO(x) 2008) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015

Comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de articolul 16 din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare convenţia din 1973), de articolul vi al protocolului din 1978 privind convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare protocolul din 1978) şi de articolul 4 din protocolul din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către ...

Monitorul Oficial 265 bis din 21 Aprilie 2015 (M. Of. 265 bis/2015)

 TABLOUL din 31 martie 2015 notarilor publici pe anul 2015 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 21 aprilie 2015

   i. notarii publici (în ordine alfabetică)*font 9*┌────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┐│nr. │ │ În funcţie/suspendat │ numărul de ordine al ││crt.│nume, prenume notar public │ (motivul suspendării) │ biroului notarial din ││ │ ...

Monitorul Oficial 261 din 20 Aprilie 2015 (M. Of. 261/2015)

 HOTĂRÂRE din 2 decembrie 2014 în Cauza Cutean împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015

  (cererea nr. 53.150/12)   strasbourghotărârea devine definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza cutean împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, luis lopez guerra, dragoljub popoviм, kristina pardalos, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi stephen phillips, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 13 noiembrie 2014,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată: procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 53.150/12 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, domnul vasile emilian cutean ...

Monitorul Oficial 262 din 20 Aprilie 2015 (M. Of. 262/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 15 aprilie 2015 privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 204 alin. (1) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă contul de execuţie a bugetului senatului pe anul 2014, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi în raportul privind execuţia bugetului senatului la 31 decembrie 2014*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) raportul privind execuţia bugetului senatului la 31 decembrie 2014 se comunică celor interesaţi.──────────această hotărâre a ...

Monitorul Oficial 263 din 20 Aprilie 2015 (M. Of. 263/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 247 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei naţionale de radiocomunicaţii navale "radionav" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 248 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei naţionale "administraţia porturilor dunării maritime" - s.a. galaţi, aflată sub autoritatea ...

 NORME METODOLOGICE din 15 aprilie 2015 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015

Cap. isituaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare1. situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor i, ii şi iii în anul 2015 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:- ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1, 2, ...

Monitorul Oficial 259 din 17 Aprilie 2015 (M. Of. 259/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 249 din 15 aprilie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2015 cu suma de 37.312 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul i "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu ...

Monitorul Oficial 258 din 17 Aprilie 2015 (M. Of. 258/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 243 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i la anexa nr. 64 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şişeşti" la hotărârea guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul maramureş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 665 şi 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i "bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum ...

Monitorul Oficial 259 din 17 Aprilie 2015 (M. Of. 259/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 250 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 şi 2017, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 17 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 63 alin. (10) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2015, 2016 şi 2017.art. 2pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în ...

Monitorul Oficial 254 din 16 Aprilie 2015 (M. Of. 254/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 274 din 19 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 64 din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. i regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 326/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi ...

Monitorul Oficial 256 din 16 Aprilie 2015 (M. Of. 256/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 15 aprilie 2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015

Având în vedere trecerea în proprietatea privată a statului, prin confiscare, a unor bunuri imobile,luând în considerare necesarul de spaţii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii publice de interes naţional, după caz, sau pentru regiile autonome de interes naţional, în condiţiile în care unele locaţii actuale sunt improprii desfăşurării activităţii în condiţii optime sau unele imobile au fost retrocedate în condiţiile legii, aspecte care afectează buna desfăşurare a activităţii entităţilor respective şi îndeplinirea atribuţiilor legale ale acestora şi, totodată, generează cheltuieli suplimentare de funcţionare, care grevează bugetul de stat,având în vedere nivelul redus al cheltuielilor bugetare pentru finanţarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 246 din 15 aprilie 2015 privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 19-21 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 7 şi ale art. 4 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă organizarea de către ministerul afacerilor interne, prin ...

Monitorul Oficial 253 din 16 Aprilie 2015 (M. Of. 253/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 24 din directiva 2012/19/ue a parlamentului european şi a consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (deee),luând în considerare că obligaţia româniei, în calitate de stat membru al uniunii europene, de a asigura transpunerea directivei 2012/19/ue în legislaţia naţională până cel târziu la data de 14 februarie 2014 nu a fost dusă la îndeplinire,întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a directivei 2012/19/ue, comisia europeană a declanşat procedura prealabilă a acţiunii în constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art. 258 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, românia primind din ...

Monitorul Oficial 252 din 15 Aprilie 2015 (M. Of. 252/2015)

 HOTĂRÂRE din 16 septembrie 2014 în Cauza Rozalia Avram împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015

   strasbourg(cererea nr. 19.037/07) (fond)   definitivĂ   16 decembrie 2014hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza rozalia avram împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, alvina gyulumyan, dragoljub popovic, luis lopez guerra, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi fatoş araci, grefieră adjunctă de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 26 august 2014,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 19.037/07 îndreptată împotriva româniei prin care o resortisantă a acestui ...

Monitorul Oficial 249 din 14 Aprilie 2015 (M. Of. 249/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 210 din 25 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul timiş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 20 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei brestovăţ", secţiunea "bunuri imobile" se modifică ...

 HOTĂRÂRE nr. 242 din 7 aprilie 2015 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Paris la 15 decembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 301/2006 pentru ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la paris la 10 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei prin schimb de scrisori*) semnate la bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la paris la 15 decembrie 2014 la acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de ...

Monitorul Oficial 250 din 14 Aprilie 2015 (M. Of. 250/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015

Având în vedere că strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016 prevede printre alte măsuri fiscale şi reducerea treptată în următorii 4 ani a tva pe măsura îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare, se propune, începând cu data de 1 iunie 2015, extinderea aplicării cotei reduse de tva de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, precum şi pentru serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice,faptul că ...

 HOTĂRÂRE nr. 234 din 2 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xii alin. (18) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. xii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: -------------- ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodoroviciministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragnea ministrul fondurilor europene,  marius nicabucureşti, ...

 NORME METODOLOGICE din 2 aprilie 2015 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015

Art. 1 (1) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la ministerul finanţelor publice, până la data de 1 octombrie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, cu termen de rambursare de până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, în baza prevederilor art. xii alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, în vederea asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, ...

Monitorul Oficial 248 din 10 Aprilie 2015 (M. Of. 248/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 239 din 7 aprilie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru fondul de participare jeremie, aprobată prin legea nr. 41/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţii de management pentru programul operaţional creşterea competitivităţii economice (pos cce), aferent lunii aprilie 2015, ...

 HOTĂRÂRE nr. 240 din 7 aprilie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul 2015, cu suma de 17.407 mii lei, la capitolul 83.01 "agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", din care, la titlul 10 "cheltuieli de personal" ...

 CIRCULARĂ nr. 13 din 6 aprilie 2015 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 5,75% pe an.preşedintele consiliului  de administraţie al  băncii naţionale a româniei,   mugur constantin isărescubucureşti, 6 aprilie 2015.nr. 13. -----

 HOTĂRÂRE nr. 241 din 7 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea naţională de Închideri mine valea jiului - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, ...

 CIRCULARĂ nr. 14 din 6 aprilie 2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2015, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:- 0,24% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;- 0,24% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;- 0,09% pe an ...

Monitorul Oficial 247 din 10 Aprilie 2015 (M. Of. 247/2015)

 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134/2010 republicată*) EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015

──────────*) republicat în temeiul art. xiv din legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 753 din 16 octombrie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 134/2010 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 545 din 3 august 2012, şi ulterior a fost modificată şi completată prin:- ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, publicată ...

Monitorul Oficial 243 din 09 Aprilie 2015 (M. Of. 243/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 aprilie 2015 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite de iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/129/1 aprilie 2015,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) comisia pentru afaceri europene consideră oportună creşterea prefinanţărilor alocate programului yei, având în vedere caracterul urgent al situaţiei şomajului în rândul tinerilor. prin aceste măsuri se va putea realiza o mobilizare rapidă ...

Monitorul Oficial 242 din 09 Aprilie 2015 (M. Of. 242/2015)

 PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 26 martie 2015 a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015

Temeiul legal:- legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;- hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;- hotărârea guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă ministerul tineretului şi sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 245 din 09 Aprilie 2015 (M. Of. 245/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 230 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al regiei autonome "administraţia fluvială a dunării de jos" galaţi, aflată sub autoritatea ...

Monitorul Oficial 244 din 09 Aprilie 2015 (M. Of. 244/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 222 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic anexa nr. 21 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei dumbrăveni" la hotărârea guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vrancea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 663 şi 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i "bunuri imobile", se modifică şi se completează după ...

 PROCEDURĂ din 23 martie 2015 de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015

Art. 1conţinutul actelor şi documentelor necesare pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră(1) permisul de mic trafic de frontieră (pmt) se eliberează străinilor rezidenţi în zona de frontieră a ucrainei în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în acordul dintre guvernul româniei şi cabinetul de miniştri al ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la kiev la 2 octombrie 2014, denumit în continuare acord în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri, pe baza actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2)-(8), după caz.(2) formularul de cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se completează şi se semnează în interiorul ...

Monitorul Oficial 245 bis din 09 Aprilie 2015 (M. Of. 245 bis/2015)

 ANEXE din 8 aprilie 2015 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015

Anexa 1contract   pentru desfăşurarea activităţilorprevăzute în ap-pmsc nr. ..... din ............1. părţile contractante1.1. direcţia de sănătate publică a judeţului .............../municipiului bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ....................., str. ............. nr. ..., judeţul/sectorul ............, telefon .............., fax ................, reprezentată prin director executiv .....................,şi1.2. unitatea sanitară ..............................., cu sediul în ........................, str. .................... nr. ..., telefon ............., fax ............, reprezentată prin ................................, având actul de înfiinţare/organizare nr. ...., autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ......................, dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal .................. şi contul nr. ............ deschis la trezoreria statului sau contul nr. ............... deschis la banca ............................, dovada asigurării de răspundere civilă în ...

 ANEXE din 8 aprilie 2015 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015

Anexa 1contract pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în ap-ima   nr. ..... din ............1. părţile contractante1.1. direcţia de sănătate publică a judeţului ............./municipiului bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ......................, str. ................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., telefon ..............., fax ..............., reprezentată prin director executiv .....................,şi1.2. unitatea sanitară ................................., cu sediul în .........................., str. .................... nr. ...., telefon ..........., fax ........, reprezentată prin .............................., având actul de înfiinţare/organizare nr. ....., autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ........., dovada de evaluare nr. ......., codul fiscal ............. şi contul nr. ........ deschis la trezoreria statului sau contul nr. ......... deschis la banca .............., dovada asigurării de răspundere civilă în ...

 ANEXE din 8 aprilie 2015 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015

Anexa 1 contractpentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în  ap-trauma nr. ..... din ............1. părţile contractante1.1. direcţia de sănătate publică a judeţului ....................../municipiului bucureşti, cu sediul în municipiul/ oraşul ..............., str. ............... nr. ......, judeţul/sectorul .................., telefon ................, fax ............., reprezentată prin director executiv .....................,şi1.2. unitatea sanitară ..............., cu sediul în ............, str. .......................... nr. ......., telefon .................., fax ............, reprezentată prin ......................., având actul de înfiinţare/ organizare nr. ........., autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ......................, dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal ............................ şi contul nr. ............ deschis la trezoreria statului sau contul nr. ............... deschis la banca ............................, dovada asigurării de răspundere ...

 ANEXE din 8 aprilie 2015 la Ordinul nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015

Anexa 1contract pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în   ap-ati nr. ..... din ............1. părţile contractante1.1. direcţia de sănătate publică a judeţului ......................................../municipiului bucureşti, cu sediul în municipiul/ oraşul ..................................., str. ................................................................. nr. ......, judeţul/sectorul .................., telefon ....................., fax ...................., reprezentată prin director executiv .....................,şi1.2. unitatea sanitară ..............................., cu sediul în .........................., str. ....................................... nr. ......., telefon .................., fax ............, reprezentată prin ......................................................., având actul de înfiinţare/ organizare nr. ........., autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ......................, dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal ............................ şi contul nr. ............ deschis la trezoreria statului sau contul nr. ............... deschis la banca ............................, dovada asigurării de răspundere ...

 ANEXE din 8 aprilie 2015 la Ordinul nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015

Anexa 1contract   pentru desfăşurarea activităţilorprevăzute în ap-avcac nr. ..... din ............1. părţile contractante1.1. direcţia de sănătate publică a judeţului ......................................../municipiului bucureşti, cu sediul în municipiul/ oraşul ..................................., str. ................................................................. nr. ......, judeţul/sectorul .................., telefon ....................., fax ...................., reprezentată prin director executiv .....................,şi1.2. unitatea sanitară .................................., cu sediul în ..................................., str. ............................................. nr. ......., telefon .................., fax ............, reprezentată prin ......................................................., având actul de înfiinţare/ organizare nr. ........., autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ................, dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal ............................ şi contul nr. ............ deschis la trezoreria statului sau contul nr. ............... deschis la banca ............................, dovada asigurării de răspundere ...

Monitorul Oficial 242 bis din 09 Aprilie 2015 (M. Of. 242 bis/2015)

Monitorul Oficial 242 din 09 Aprilie 2015 (M. Of. 242/2015)

Monitorul Oficial 243 bis din 09 Aprilie 2015 (M. Of. 243 bis/2015)

 REGLEMENTĂRI TEHNICE din 9 martie 2015 "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu - Indicativ P118/3 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 bis din 9 aprilie 2015

──────────*) aprobate de ordinul nr. 364 din 9 martie 2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 243 din 9 aprilie 2015.──────────cuprinscapitolul 1 - obiect şi domeniu de aplicarecapitolul 2 - terminologie specificăcapitolul 3 - prevederi privind proiectarea instalaţiilor de detectare,  semnalizare şi avertizare a incendiilor   3.1. conformitate   3.2. generalităţi   3.3. condiţii privind proiectarea instalaţiilor de detectare, semnalizareşi avertizare incendiu   3.4. stabilirea zonelor de detectare   3.5. stabilirea zonelor de alarmare   3.6. alegerea detectoarelor şi a declanşatoarelor manuale de alarmare   3.7. condiţii privind amplasarea detectoarelor şi a declanşatoarelormanuale de alarmare   3.8. alegerea dispozitivelor de alarmare   3.9. alegerea şi condiţiile de amplasare ale echipamentului de controlşi semnalizare (ecs)  3.10. alarme falsecapitolul ...

Monitorul Oficial 240 din 08 Aprilie 2015 (M. Of. 240/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 233 din 2 aprilie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul federal al apărării al republicii federale germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii, semnat la berlin la 24 septembrie 2014. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- p. viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,  ilie botoş,secretar de stat ministrul apărării naţionale,  mircea duşap. ministrul afacerilor externe, george ciamba,secretar de statbucureşti, 2 aprilie 2015.nr. 233. acordîntre ministerul apărării naţionale dinromânia şi ministerul federal al apărării al republicii  federale germania privind cooperarea militară în domeniul pregătiriiministerul apărării naţionale din românia şi ministerul federal al ...

Monitorul Oficial 241 din 08 Aprilie 2015 (M. Of. 241/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 aprilie 2015 privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 8 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului curţii constituţionale pe anul 2015 cu suma de 970 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. ...

Monitorul Oficial 239 din 08 Aprilie 2015 (M. Of. 239/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 238 din 7 aprilie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului culturii, la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2015, cu suma de 1.189 mii lei pentru finanţarea organizării şi desfăşurării festivalului internaţional de teatru neta, bucureşti 2015.art. 2ministerul finanţelor publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de ...

Monitorul Oficial 240 din 08 Aprilie 2015 (M. Of. 240/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 232 din 2 aprilie 2015 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 313/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 291 din 5 mai 2009, se abrogă.art. iiprezenta hotărâre intră în vigoare ...

Monitorul Oficial 238 din 08 Aprilie 2015 (M. Of. 238/2015)

 CIRCULARĂ nr. 11 din 13 martie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 23 martie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea serviciului român de informaţii.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu 999 la mieformă ...

 HOTĂRÂRE nr. 172 din 11 martie 2015 privind aprobarea stemei oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului dumbrăveni, judeţul sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   p. ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,shhaideh sevil,secretar de statbucureşti, 11 martie 2015.nr. 172.anexa 1 stema   oraşului dumbrăveni, judeţul sibiu──────────*) notă ctce:stema oraşului dumbrăveni, judeţul sibiu se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 238 din ...

 HOTĂRÂRE nr. 208 din 25 martie 2015 privind aprobarea stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei bucovăţ, judeţul timiş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 25 martie 2015.nr. 208.anexa 1 stema comunei bucovăţ, judeţul timiş──────────*) notă ctce:stema comunei bucovăţ, judeţul timiş se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 238 din 08 aprilie 2015 ...

Monitorul Oficial 239 din 08 Aprilie 2015 (M. Of. 239/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 237 din 7 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea naţională de transport gaze naturale transgaz - s.a. mediaş, aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 240 din 08 Aprilie 2015 (M. Of. 240/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 229 din 2 aprilie 2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2014 şi la Astana la 29 octombrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere dintre oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor din românia şi ministerul de finanţe din republica kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la bucureşti la 25 septembrie 2014 şi la astana la 29 octombrie 2014. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- p. viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,  ilie botoş,secretar de stat  Şeful cancelariei primului-ministru,   vlad Ştefan stoicapreşedintele oficiului naţional  de prevenire şi combatere a   spălării banilor,neculae plăiaşup. ministrul afacerilor externe, george ciamba,secretar ...

 INSTRUCŢIUNI din 6 aprilie 2015 de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015

Art. 1În vederea organizării extragerilor ocazionale aferente loteriei bonurilor fiscale, o copie a ordinului ministrului finanţelor publice pentru organizarea respectivei extrageri se înaintează de către structura din cadrul ministerul finanţelor publice care a iniţiat ordinul companiei naţionale "loteria română - s.a.", în termen de două zile de la data publicării ordinului în monitorul oficial al româniei, partea i.art. 2În prima zi lucrătoare ulterioară datei organizării extragerilor aferente loteriei bonurilor fiscale, compania naţională "loteria română - s.a." comunică în format electronic şi letric serviciului de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă din cadrul ministerului finanţelor publice, respectiv serviciului comunicare relaţii publice ...

Monitorul Oficial 241 din 08 Aprilie 2015 (M. Of. 241/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 236 din 7 aprilie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 8 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 390.400 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 138 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, stare ...

Monitorul Oficial 235 din 07 Aprilie 2015 (M. Of. 235/2015)

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 24 martie 2015 RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase" ediţia 4/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015

   cuprinspreambulcapitolul 1. definiţii/acronime1.1. definiţii1.2. acronimecapitolul 2. scop şi aplicabilitate2.0. scop2.1. aplicabilitate generală2.2. documente de referinţă2.3. instrucţiuni tehnice privind bunurile periculoase2.4. excepţii2.5. transportul bunurilor periculoase la şi de la aerodromcapitolul 3. clasificarea bunurilor periculoasecapitolul 4. limitări privind transportul aerian al bunurilor periculoase4.1. bunuri periculoase acceptate pentru transportul pe calea aerului4.2. bunuri periculoase interzise de a fi transportate pe calea aerului cu excepţia cazului în care există derogări corespunzătoare4.3. bunuri periculoase interzise în orice condiţii transportului aeriancapitolul 5. ambalarea bunurilor periculoase5.1. cerinţe generale5.2. ambalajecapitolul 6. etichetarea şi marcarea6.1. etichetarea6.2. marcarea6.3. limba folosită pentru marcajecapitolul 7. responsabilităţile expeditorului7.1. cerinţe generale7.2. documentul de transport ...

 HOTĂRÂRE nr. 191 din 18 martie 2015 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 171/2005 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a ii-a, semnat la bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la acordul de împrumut dintre românia şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 18 martie 2015 privind ocuparea unui loc vacant de membru al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 12 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 18 martie 2015, hotărăşte:art. 1Începând cu data de 1 aprilie 2015, doamna daniela tănase devine membru al consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali pe locul rămas vacant ca urmare a ...

Monitorul Oficial 236 din 07 Aprilie 2015 (M. Of. 236/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 228 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul neamţ, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 628 şi 628 bis din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 10 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei bicazu ardelean", secţiunea i "bunuri imobile" ...

Monitorul Oficial 237 din 07 Aprilie 2015 (M. Of. 237/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 7 aprilie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 7 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei permanente a camerei deputaţilor şi senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la punctul 5, domnul senator sebastian grapă, aparţinând grupului parlamentar al pnl, este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului senator ghişe ioan."această hotărâre a ...

Monitorul Oficial 232 bis din 06 Aprilie 2015 (M. Of. 232 bis/2015)

 REGLEMENTAREA din 18 martie 2015 Aeronautică Civilă Română RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene" ediţia 1/2015*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 bis din 6 aprilie 2015

──────────*) aprobată de ordinul nr. 200/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 232 din 6 aprilie 2015.──────────cuprinsintroducerecuprinspreambulcapitolul 1. generalitĂŢiracr-demo 001 scopracr-demo 005 domeniul de aplicabilitateracr-demo 010 terminologieracr-demo 015 abrevieriracr-demo 020 obiectiveracr-demo 025 condiţii de operareracr-demo 030 limbaj comunracr-demo 035 supravegherea demonstraţiilor aerieneracr-demo 040 accesul în cabina de pilotaj a aeronavelor civile pe parcursul zborului efectuat în cadrul unei demonstraţii aerieneracr-demo 045 păstrarea documentelorcapitolul 2. condiŢii generaleracr-demo 050 clasificarea demonstraţiilor aerieneracr-demo 055 personalul implicat în planificarea, organizarea şi desfăşurarea unei demonstraţii aerieneracr-demo 060 condiţiile de nominalizare a componenţilor comitetului de administrare a unei demonstraţii aerieneracr-demo 065 atribuţiile generale ...

Monitorul Oficial 231 din 06 Aprilie 2015 (M. Of. 231/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 220 din 25 martie 2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 67 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 49 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă înfiinţarea pe lângă autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, respectiv activitatea de inspecţie şi control sanitar-veterinar de frontieră, realizată prin posturile de inspecţie la frontieră desemnate ...

 HOTĂRÂRE nr. 214 din 25 martie 2015 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ...

Monitorul Oficial 232 din 06 Aprilie 2015 (M. Of. 232/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 martie 2015 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 6 aprilie 2015

În baza prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6, art. 8 lit. a)-e), j) şi m), art. 10 şi art. 12 alin. (5) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,conferinţa ordinară anuală a camerei auditorilor financiari din românia, întrunită în şedinţa din data de 28 martie 2015, hotărăşte:art. 1 se aprobă materialele prezentate în cadrul conferinţei ordinare anuale a camerei auditorilor financiari din românia, după cum urmează:a) raportul ...

Monitorul Oficial 231 din 06 Aprilie 2015 (M. Of. 231/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 213 din 25 martie 2015 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi ...

Monitorul Oficial 233 din 06 Aprilie 2015 (M. Of. 233/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.305/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.698/2005 al consiliului, ale regulamentului (ue, euratom) nr. 966/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al uniunii şi de abrogare a regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului, ale regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul ...

 HOTĂRÂRE nr. 227 din 2 aprilie 2015 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa i de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2acţiunile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile prevăzute în anexă se ...

Monitorul Oficial 234 bis din 06 Aprilie 2015 (M. Of. 234 bis/2015)

 ANEXE din 6 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 (Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 bis din 6 aprilie 2015

Anexa 1──────────*) notă ctce:imaginea reprezentând antetul agenţiei de plăţi şi intervenţie în agricultură se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 234bis din 6 aprilie 2015 la pagina 5 (a se vedea imaginea asociată).──────────operator de date cu caracter personal: 9596 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │judeţul │nr. cerere şi data din registrul │ │ ...

Monitorul Oficial 231 din 06 Aprilie 2015 (M. Of. 231/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 231 din 6 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 3 - grupul parlamentar de prietenie cu republica austria:- doamna deputat cristea aurelia, grupul parlamentar p.s.d., este desemnată în funcţia de secretar, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al doamnei niculescu-mizil Ştefănescu tohme ...

Monitorul Oficial 230 din 03 Aprilie 2015 (M. Of. 230/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 225 din 2 aprilie 2015 pentru aprobarea Amendamentului 3 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 205/2006 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la bucureşti la 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul 3 convenit prin scrisoarea semnată la bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între guvernul româniei şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare la acordul de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, în sumă ...

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Un Plan de investiţii pentru Europa COM (2014) 903 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/196 adoptat de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 19 martie 2015,1. camera deputaţilor salută iniţiativa comisiei europene de a ...

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/207 adoptat de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 24 martie 2015,1. camera deputaţilor ia act de faptul că propunerea ...

Monitorul Oficial 229 din 03 Aprilie 2015 (M. Of. 229/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de investiţii strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015

Com (2015) 10În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/197 adoptat de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 19 martie 2015,1. camera deputaţilor ia act de faptul ...

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Utilizarea optimă a flexibilităţii în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate şi de Creştere EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015

Com (2015) 12În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/198 adoptat de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 20 martie 2015,1. camera deputaţilor apreciază elaborarea acestei comunicări ...

Monitorul Oficial 227 din 03 Aprilie 2015 (M. Of. 227/2015)

 NORMĂ nr. 6 din 23 martie 2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din cadrul şedinţei din data de 18 martie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta normă stabileşte cerinţele la nivelul entităţilor autorizate/avizate, reglementate şi/sau supravegheate de către autoritatea de supraveghere financiară, denumită în continuare a.s.f., pentru ...

Monitorul Oficial 229 bis din 03 Aprilie 2015 (M. Of. 229 bis/2015)

 NORME din 24 februarie 2015 privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare*) EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 bis din 3 aprilie 2015

──────────aprobate prin ordinul nr. m.15 din 24 februarie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 229 din 3 aprilie 2015.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme stabilesc condiţiile de obţinere, menţinere şi ridicare a titlurilor de clasificare sau specializare, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a examenelor de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din ministerul apărării naţionale şi din alte instituţii sau structuri care, în baza calificării deţinute şi a funcţiilor pe care le îndeplineşte, desfăşoară activităţi aeronautice militare.art. 2titlurile de clasificare sau specializare se acordă personalului aeronautic în urma susţinerii examenului în condiţiile stabilite în prezentele ...

Monitorul Oficial 224 bis din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 224 bis/2015)

 REZOLUŢIE nr. A.1.023(26) din 2 decembrie 2009 Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009 EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 224 bis din 2 aprilie 2015

──────────*) aprobată de legea nr. 17 din 3 martie 2015 publicată în monitorul oficial al româniei nr. 224 din 02 aprilie 2015.──────────adunarea,amintind articolul 15(j) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile adunării în legătură cu regulile şi liniile directoare privind siguranţa maritimă,notÂnd faptul că unităţile mobile de foraj marin continuă să fie deplasate şi operate la nivel internaţional,recunoscÂnd faptul că criteriile de proiectare pentru astfel de unităţi sunt adesea destul de diferite faţă de cele ale navelor clasice şi că, în virtutea acestui lucru, convenţiile internaţionale (cum ar fi convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe ...

Monitorul Oficial 224 din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 224/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 219 din 25 martie 2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 25 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 în sectorul vegetal, pentru următoarele culturi:a) soia;b) lucernă;c) mazăre boabe pentru industrializare;d) fasole boabe pentru industrializare;e) cânepă pentru ulei şi fibre;f) orez;g) sămânţă de cartof;h) hamei;i) sfeclă de zahăr;j) tomate pentru industrializare cultivate în ...

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 30 martie 2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM (2014) 209 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/115 din 24 martie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1În pofida tuturor progreselor înregistrate în ultimii ani în procesul amplu de integrare a romilor, prezenta strategie de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 a guvernului româniei, adoptată în ianuarie 2015, este insuficientă pentru rezolvarea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 25 martie 2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015

Având în vedere că se menţin şi se acutizează disfuncţionalităţile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare prin neaplicarea tuturor prevederilor statuate de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,ţinând seama de dimensiunea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea publică a statului care este destinată să asigure servicii specifice pentru cele peste 500 de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare pentru o suprafaţă de peste 1,3 milioane ha,ţinând cont că această ...

Monitorul Oficial 225 din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 225/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 1 aprilie 2015 pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului României nr. 29/2007 privind aprobarea intrării şi staţionării forţelor Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României în vederea desfăşurării activităţilor stabilite prin "Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României", semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 118 alin. (5) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 13 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea parlamentului româniei nr. 29/2007 privind aprobarea intrării şi staţionării forţelor statelor unite ale americii pe teritoriul româniei în vederea desfăşurării activităţilor stabilite prin "acordul dintre românia şi statele unite ale americii privind activităţile forţelor statelor unite staţionate pe teritoriul româniei", semnat la bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin legea nr. 268/2006, publicată ...

Monitorul Oficial 226 din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 226/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 223 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de alunecările de teren din judeţul Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 şi art. 8 alin. 3 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a cantităţii de 6 construcţii uşoare din elemente modulate, în limita sumei de 72 mii lei, necesare pentru protecţia populaţiei afectate de alunecările de teren din judeţul bacău.art. 2administraţia naţională a rezervelor de stat şi probleme speciale scade din gestiune, ...

Monitorul Oficial 225 din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 225/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 1 aprilie 2015 privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic doamnele popa claudia-sorina şi gheorghiu luminiţa şi domnii asztalos csaba ferenc, manole petre-florin, jura cristian şi dincă ilie se numesc membri ai colegiului director al consiliului naţional pentru combaterea discriminării, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 22 aprilie 2015.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, ...

Monitorul Oficial 224 din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 224/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 217 din 25 martie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum ...

Monitorul Oficial 225 din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 225/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 1 aprilie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat diniţă ion, începând cu data de 1 aprilie 2015, şi faptul că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 1 aprilie 2015,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 1 aprilie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat culeţu dănuţ, începând cu data de 1 aprilie 2015, şi faptul că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 1 aprilie 2015,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea ...

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 1 aprilie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 60 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic anexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat ion Şcheau, aparţinând grupului parlamentar al pnl, trece de la comisia pentru politică externă la comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în calitate de membru, în locul domnului deputat theodor-cătălin ...

Monitorul Oficial 226 din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 226/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 224 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a., aflată sub autoritatea ...

Monitorul Oficial 224 bis din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 224 bis/2015)

 CODUL MODU din 2 decembrie 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 bis din 2 aprilie 2015

──────────adoptat prin rezoluţia a.1023(26) din 2 decembrie 2009, publicată în monitorul oficial al româniei nr. 224 bis din 2 aprilie 2015.──────────cuprins*font 9*capitolul 1 - generalitĂŢi1.1 scop1.2 domeniul de aplicare1.3 definiţii1.4 scutiri1.5 echivalenţe1.6 inspecţii şi certificare1.7 control1.8 accidente1.9 revizuirea coduluicapitolul 2 - construcŢie, rezistenŢĂ Şi materiale2.1 generalităţi2.2 accesul2.3 sarcini de calcul2.4 analiza structurală2.5 consideraţii speciale pentru unităţile de suprafaţă2.6 ...

 REZOLUTIE nr. MSC.359(92) din 21 iunie 2013 amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 bis din 2 aprilie 2015

──────────*) aprobată de legea nr. 17 din 3 martie 2015 publicată în monitorul oficial al româniei nr. 224 din 02 aprilie 2015.────────── comitetul de siguranŢĂ maritimĂ, amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale privind funcţiile comitetului, amintind, de asemenea, că adunarea, atunci când a adoptat rezoluţia a.1023(26) cu privire la codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (codul modu 2009), a autorizat comitetul de siguranţă maritimă să modifice codul dacă este necesar, ţinând cont de inovaţiile în domeniul proiectării şi tehnologiei, în consultare cu organizaţiile competente. recunoscÂnd faptul că este necesar să fie introduse în acest ...

Monitorul Oficial 225 din 02 Aprilie 2015 (M. Of. 225/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 2 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a consiliului europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul ii "membri supleanţi" punctul 9, este numită doamna deputat bogdănici camelia-margareta, grupul parlamentar al p.s.d., pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al doamnei iacob-ridzi monica-maria.această hotărâre ...

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 2 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a nato, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i "membri titulari" punctul 8, domnul deputat tararache mihai, grupul parlamentar p.n.l., o înlocuieşte în calitatea de membru titular pe doamna deputat anastase roberta alma, grupul parlamentar p.n.l.;– la capitolul ii ...

Monitorul Oficial 220 bis din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 220 bis/2015)

 NORME METODOLOGICE din 31 martie 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015*) EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 bis din 1 aprilie 2015

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 388/186/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 1 aprilie 2015.──────────anexa 1 condiŢiile acordĂrii pachetului de serviciiminimal Şi de bazĂ În asistenŢa medicalĂ primarĂa. pachetul minimal de servicii medicale În asistenŢa medicalĂ primarĂ1. pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei1.4. consultaţiile de planificare familială1.5. servicii de prevenţie1.6. activităţi de suport1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală ...

Monitorul Oficial 219 din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 219/2015)

 CIRCULARĂ nr. 12 din 31 martie 2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi hotărârea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei din data de 31 martie 2015,banca naţională a româniei hotărăşte:Începând cu data de 1 aprilie 2015, nivelul ratei dobânzii de referinţă a băncii naţionale a româniei este de 2% pe an. preşedintele consiliului de administraţie  al băncii naţionale a româniei, mugur constantin isărescubucureşti, 31 martie 2015.nr. 12. ----

 HOTĂRÂRE nr. 197 din 18 martie 2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21, alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului vrancea" la hotărârea guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vrancea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 663 şi 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i "bunuri imobile", după poziţia nr. 259 se introduce o ...

Monitorul Oficial 223 din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 223/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. viii "componenţa comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială", domnul senator vochiţoiu haralambie - grupul parlamentar al partidului social democrat ...

Monitorul Oficial 222 din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 222/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 216 din 25 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 222 din 1 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale administraţiei rezervaţiei biosferei "delta dunării", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 865 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al administraţiei rezervaţiei este de 171."2. anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi ...

Monitorul Oficial 223 din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 223/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 1 aprilie 2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, domnul robert marius cazanciuc, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator vâlcov darius-bogdan în dosarul penal nr. 378/p/2014, transmisă senatului cu adresa nr. 2/26.140 din 24 martie 2015,în temeiul prevederilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 173 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul încuviinţează reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator vâlcov darius-bogdan în dosarul penal ...

Monitorul Oficial 218 din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 218/2015)

 NORME METODOLOGICE din 11 martie 2015 de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015

Cap. i autorizaţia pentru întocmirea declaraţiei pe factură în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre uniunea europeană şi ţările partenereart. 1 În vederea autorizării, exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea "declaraţiei pe factură" depun la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.art. 2 cererea este însoţită de următoarele documente, în fotocopie:a) actul constitutiv al societăţii;b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului;c) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare;d) descrierea procesului tehnologic de ...

Monitorul Oficial 221 din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 221/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 207 din 25 martie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a reevaluării şi comasării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul ...

Monitorul Oficial 221 bis din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 221 bis/2015)

 NORME TEHNICE din 31 martie 2015 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 bis din 1 aprilie 2015

──────────*) aprobat de ordinul nr. 386, din 31 martie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 221 din 1 aprilie 2015.──────────art. 1În anii 2015 şi 2015, potrivit hotărârii guvernului nr. 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, se derulează următoarele programe de sănătate publică finanţate din bugetul ministerului sănătăţii:1. programele naţionale de boli transmisibile:1.1. programul naţional de vaccinare;1.2. programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;1.3. programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei hiv;1.4. programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;1.5. programul naţional de supraveghere ...

Monitorul Oficial 220 bis din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 220 bis/2015)

 NORME METODOLOGICE din 30 martie 2015 de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015*) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 bis din 1 aprilie 2015

──────────*) aprobate de ordinul nr. 388/186/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 1 aprilie 2015.──────────anexa 1   condiŢiile acordĂrii pachetului de serviciiminimal Şi de bazĂ În asistenŢa medicalĂ primarĂa. pachetul minimal de servicii medicale În asistenŢa medicalĂ primarĂ1. pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1.2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei1.4. consultaţiile de planificare familială1.5. servicii de prevenţie1.6. activităţi de suport1.1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de ...

Monitorul Oficial 219 bis din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 219 bis/2015)

 NORME TEHNICE din 30 martie 2015 de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 din 30.03.2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 bis din 1 aprilie 2015

──────────*) aprobat de ordinul nr. 185, din 30 martie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 1 aprilie 2015.──────────cap. i cadrul general de realizare a programelor naŢionale de sĂnĂtate curativeart. 1 programele naţionale de sănătate curative, reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şi au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice.art. 2 (1) bugetul alocat programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 este prevăzut la capitolul vii din prezenta anexă şi este aprobat anual în legea bugetului de stat.(2) structura programelor naţionale de sănătate curative finanţate ...

Monitorul Oficial 223 din 01 Aprilie 2015 (M. Of. 223/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 1 aprilie 2015 privind cererea de efectuare în continuare a urmăririi penale a domnului Vâlcov Darius-Bogdan, senator în Parlamentul României, fost ministru delegat pentru buget şi ministru al Finanţelor Publice EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015

Având în vedere solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie privind cererea de efectuare în continuare a urmăririi penale a domnului vâlcov darius-bogdan, senator în parlamentul româniei, fost ministru delegat pentru buget şi ministru al finanţelor publice, în dosarul penal nr. 378/p/2014, transmisă senatului cu adresa nr. 2/26.140 din 24 martie 2015,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 12-15 din legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 149 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere ...

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 1 aprilie 2015

În temeiul art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 17/2013 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a constituţiei româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la punctul ii "componenţa biroului comisiei", subpunctul 1, domnul senator ioan chelaru, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în funcţia de preşedinte al comisiei;- la punctul i "componenţa comisiei - membri titulari", subpunctul 9, domnul deputat gheorghe Şimon, ...

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 1 aprilie 2015

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 18/2013 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea legii partidelor politice şi a legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:" la capitolul ii "componenţa biroului comisiei", punctul 1, domnul deputat mihai alexandru voicu, aparţinând grupului parlamentar al pnl, îl înlocuieşte în funcţia de preşedinte, pe domnul deputat valeriu-Ştefan zgonea; la ...

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 1 aprilie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 223 din 1 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei permanente a camerei deputaţilor şi senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la punctul 4, domnul deputat mircea-nicu toader, aparţinând grupului parlamentar al pnl, este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului deputat taloş gheorghe-mirel."această hotărâre a ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016