Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 214 din 25 martie 2015  privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 214 din 25 martie 2015 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106674, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren de 3.321 mp în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza de către Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului în vederea realizării unui cămin de bătrâni.
    ART. 3
    În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2 alin. (2), imobilul prevăzut la art. 2 alin. (1) revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice, şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                   interimar,
                                  Enache Jiru,
                                secretar de stat

                             p. Viceprim-ministru,
                         ministrul afacerilor interne,
                                  Ilie Botoş,
                                secretar de stat

                         Ministrul apărării naţionale,
                                  Mircea Duşa

                       Secretariatul de Stat pentru Culte
                                Victor Opaschi,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 25 martie 2015.
    Nr. 214.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
           ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în
           administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se
             modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării
                acestuia conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din
            Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi
                amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
            instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,
                cu modificările şi completările ulterioare, şi a
            constatării unei suprafeţe de teren de 3.321 mp în plus
               după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi
                         intabularea în cartea funciară


┌────┬───────┬───────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Nr. │ Cod de │ Denumirea │ Adresa/ │ Valoarea de │ Valoarea de │ Valoarea │ Valoarea de │Valoarea de │
│crt.│ M.F.P.│clasificare│bunului din│ Carte │ inventar a │ inventar a │ corespunzătoare │ inventar a │inventar a │
│ │ │ │domeniul │ funciară/ │bunului înscrisă│ bunului înainte│ suprafeţei de │ bunului după │ bunului │
│ │ │ │public al │ Nr. │ în inventarul │de înregistrarea│ teren │ regularizare │actualizată │
│ │ │ │statului │ cadastrale │ centralizat al │ plusului în │ constatate în │ prin adăugarea │ în urma │
│ │ │ │ │ │ bunurilor din │ contabilitate │ plus în urma │valorii aferente│reevaluării │
│ │ │ │ │ │domeniul public │ (lei) │ intabulării │ suprafeţei │ (lei) │
│ │ │ │ │ │ al statului │ │ bunului în │ constatate în │ │
│ │ │ │ │ │ (lei) │ │ cartea funciară │ plus │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (lei/mp teren │ (lei) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │constatat în plus)│ │ │
├────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 1│ 106674│ 8.19.01 │Imobil 3185│Judeţul Cluj,│ 3.737.322 │ 3.478.691,42 │ 807.436,39/3.321 │ 4.286.127,81 │4.514.122,73│
│ │ │ │ │ municipiul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Cluj-Napoca -│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ extravilan │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ CF 284633 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 284633 │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.


    ANEXA 2


                             DATELE DE IDENTIFICARE
           ale unui imobil aflat în domeniul public al statului care
              se transmite din administrarea Ministerului Apărării
           Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru
              Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi
            Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului


┌───────┬───────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Nr. MFP│ Codul de │ Denumirea │ Adresa/ │ Valoarea de│Elementele-cadru de descriere│Persoana juridică de│Persoana juridică la│
│ │clasificare│ bunului │Carte funciară/│ inventar │tehnică/capacitate/ bucăţi/ │la care se transmite│ care se transmite │
│ │ │ │Nr. cadastrale │ (în lei) │ valoare contabilă │ imobilul/CUI │ imobilul/CUI │
├───────┼───────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ 106674│ 8.19.01 │ Imobil 3185│Judeţul Cluj, │4.514.122,73│1. Construcţii: │Statul român, din │Secretariatul de │
│ │ │ │municipiul │ │Pavilionul A: │administrarea │Stat pentru Culte │
│ │ │ │Cluj-Napoca - │ │- Suprafaţă construită - │Ministerului │CUI - 26429279 │
│ │ │ │extravilan │ │153,5 mp │Apărării Naţionale │ │
│ │ │ │CF 284633 │ │- Suprafaţă desfăşurată - │CUI - 4183229 │ │
│ │ │ │Nr. cadastral │ │153,5 mp │ │ │
│ │ │ │284633 │ │- Valoare contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │55.895,56 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul B: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │50,5 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ │
│ │ │ │ │ │50,5 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │1,37 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul C: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │446,5 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ │
│ │ │ │ │ │893 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │316.508,92 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul V: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │17 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ │
│ │ │ │ │ │17 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │171,93 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul R1: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │14,11 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ │
│ │ │ │ │ │14,11 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │21.115,04 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul R2: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │14,11 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă desfăşurată - │ │ │
│ │ │ │ │ │14,11 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │- Valoare contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │21.115,04 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Total suprafaţă construită - │ │ │
│ │ │ │ │ │695,72 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Total suprafaţă desfăşurată -│ │ │
│ │ │ │ │ │1.142,22 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare contabilă │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii - 414.807,86 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │2. Amenajări la terenuri: │ │ │
│ │ │ │ │ │Drumuri şi alei interioare │ │ │
│ │ │ │ │ │betonate - 54 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare contabilă - 0,48 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Drumuri şi alei interioare cu│ │ │
│ │ │ │ │ │pământ - 455 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare contabilă - 1,05 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Platouri betonate sau │ │ │
│ │ │ │ │ │asfaltate - 105 mp │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare contabilă - 0,93 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuire sârmă ghimpată pe│ │ │
│ │ │ │ │ │un rând de stâlpi - 220 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare contabilă - 2,55 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuire plasă de sârmă pe│ │ │
│ │ │ │ │ │stâlpi de beton - 274 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare contabilă - 13,97 lei│ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea alimentare cu apă - │ │ │
│ │ │ │ │ │287 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare contabilă - 3,62 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea canalizare - 145 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │402,04 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea electrică aeriană - │ │ │
│ │ │ │ │ │147 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare contabilă - 1,59 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea electrică subterană - │ │ │
│ │ │ │ │ │1.074 ml │ │ │
│ │ │ │ │ │Valoare contabilă - 12,24 lei│ │ │
│ │ │ │ │ │- Total valoare contabilă │ │ │
│ │ │ │ │ │amenajări la terenuri - │ │ │
│ │ │ │ │ │438,47 lei │ │ │
│ │ │ │ │ │3. Suprafaţa terenului - │ │ │
│ │ │ │ │ │1,5921 ha │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoarea contabilă - │ │ │
│ │ │ │ │ │4.098.876,40 lei │ │ │
└───────┴───────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘


                                        -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016