Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 253 din 15 aprilie 2015  privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 253 din 15 aprilie 2015 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 29 aprilie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (1) şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 236 alin. (2) şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Se înfiinţează institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile, denumite în continuare institute naţionale, persoane juridice române de drept public ce îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi a subunităţilor cu personalitate juridică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării"- I.N.C.D.D.D. Tulcea.
    (2) Institutele naţionale funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente, organizează şi conduc contabilitatea, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Institutele naţionale nou-înfiinţate sunt prezentate în anexele nr. 1-3.
    ART. 2
    (1) Institutele naţionale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (2) Institutele naţionale se înregistrează la registrul comerţului ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare pentru activităţile cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexele nr. 1.a)-3.a).
    (3) Institutele naţionale funcţionează ca unităţi de drept public în cadrul sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile.
    ART. 3
    Institutele naţionale au în principal ca obiect de activitate:
    a) activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile;
    b) activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare;
    c) activităţi de formare profesională în domeniul propriu de activitate;
    d) activităţi pentru susţinerea cercetării-dezvoltării şi inovării în domeniul propriu de activitate.
    ART. 4
    (1) Patrimoniul institutelor naţionale, constituit din bunuri proprietate publică a statului şi bunurile proprii, după caz, conform datelor din raportările contabile la 30 iunie 2014, este prevăzut în anexele nr. 1.b)-3.b).
    (2) Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi ale celor două subunităţi cu personalitate juridică se preiau pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se situaţiile financiare la datele respective, conform reglementărilor contabile aplicabile, astfel:
    a) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti preia de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi pe cele existente anterior apariţiei Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa preia de la subunitatea cu personalitate juridică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "I.N.C.D.M Constanţa" elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi pe cele existente anterior apariţiei Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea preia de la subunitatea cu personalitate juridică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D Tulcea elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi pe cele existente anterior apariţiei Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Institutele naţionale preiau toate drepturile şi obligaţiile Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi ale celor două subunităţi cu personalitate juridică şi se substituie Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi celor două subunităţi cu personalitate juridică în toate litigiile în curs în care au calitatea de parte.
    ART. 5
    (1) Bunurile aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi al celor două subunităţi cu personalitate juridică trec în patrimoniul institutelor naţionale cu acelaşi titlu.
    (2) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Institutele naţionale au dreptul să reţină o cotă parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.
    (3) Se actualizează datele privind codul de clasificaţie, denumirea, adresa, valoarea de inventar pentru bunurile proprietate publică a statului aflate în administrarea institutelor naţionale, conform datelor prevăzute în anexele nr. 1.b)-3.b).
    ART. 6
    Institutele naţionale pot avea în structura lor subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, staţiuni, secţii, ateliere, laboratoare de cercetare-dezvoltare, baze experimentale, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului lor de activitate.
    ART. 7
    (1) Finanţarea activităţilor desfăşurate de institutele naţionale se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe şi/sau cooperări internaţionale, precum şi din alte surse atrase potrivit legii.
    (2) Institutele naţionale pot beneficia atât de fondurile alocate prin programul sectorial, cât şi de alte fonduri legal constituite prin contracte încheiate în mod direct cu autoritatea publică centrală care răspunde de domeniul de activitate al institutelor pentru realizare de studii, activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul de activitate al acestora.
    (3) Institutele naţionale pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.
    ART. 8
    (1) Structura organizatorică a institutelor naţionale se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea Consiliului de administraţie, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (2) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi al celor două subunităţi cu personalitate juridică se preia de către institutele naţionale, fără concurs, cu aceleaşi drepturi salariale, până la negocierea unui nou contract colectiv de muncă.
    (3) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.
    ART. 9
    Acreditările, certificările, atestatele şi autorizările dobândite de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi de cele două subunităţi cu personalitate juridică se menţin şi se transmit de drept institutelor naţionale care se înfiinţează, în funcţie de domeniul de activitate specific.
    ART. 10
    Anexele nr. 1-3, 1.a)-3.a), 1.b)-3.b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
    a) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 23 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) orice referire la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului în cuprinsul actelor normative de nivel egal ori inferior prezentei hotărâri se înlocuieşte cu sintagmele "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti", "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa", "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea", în funcţie de domeniul de activitate specific.
    ART. 12
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor prevăzute în anexele nr. 1.b)-3.b).


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                             Ministrul educaţiei şi
                            cercetării ştiinţifice,
                              Sorin Mihai Cîmpeanu

                         Ministrul finanţelor publice,
                           Eugen Orlando Teodorovici

                              Ministrul mediului,
                              apelor şi pădurilor,
                          Graţiela Leocadia Gavrilescu

                          Ministrul muncii, familiei,
                             protecţiei sociale şi
                             persoanelor vârstnice,
                                  Rovana Plumb

    Bucureşti, 15 aprilie 2015.
    Nr. 253.


    ANEXA 1

                  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
                      pentru Protecţia Mediului Bucureşti


    1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti se organizează şi funcţionează ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
    2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6.
    3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti are ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul protecţiei mediului.
    4. Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti, stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie 2014, este în sumă totală de 10.073 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 309 mii lei şi active circulante 9.722 mii lei.


    ANEXA 2

                  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
                 Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa

    1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa se organizează şi funcţionează ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
    2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa are sediul în municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa.
    3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa are ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, precum şi al gestionării resurselor vii din Marea Neagră şi din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economică exclusivă proprie la Marea Neagră.
    4. Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie 2014, este în sumă totală de 9.973,118 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 4.976,055 mii şi active circulante 4.997,063 mii lei.


    ANEXA 3

                             Institutul Naţional de
           Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

    1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea se organizează şi funcţionează ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
    2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea are sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judeţul Tulcea.
    3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea are ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă.
    4. Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, stabilit pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie 2014, este în sumă totală de 8.534,498 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 3.886,728 mii lei şi active circulante 4.647,770 mii lei.


    ANEXA 1.a)

                                   REGULAMENT
            de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
            Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6, este persoană juridică de drept public română ce îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
    (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
    ART. 2
    (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei mediului.
    (2) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

    CAP. II
    Obiectul de activitate, patrimoniul şi structura organizatorică şi funcţională

    ART. 3
    (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal activităţi de cercetare-dezvoltare şi cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei mediului.
    În cadrul cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniul protecţiei mediului principalele activităţi sunt:
    A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
    1.1. în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare:
    1.1.1. cercetare avansată privitoare la dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului înconjurător - apă, aer, biodiversitate;
    1.1.2. cercetare fundamentală pentru soluţionarea problemelor complexe din domeniul mediului şi al gospodăririi apelor;
    1.1.3. cercetare aplicativă privind retehnologizarea, elaborarea de studii şi cercetări fundamentale şi aplicative în vederea retehnologizării şi modernizării entităţilor economice pentru asigurarea calităţii factorilor de mediu;
    1.1.4. dezvoltare tehnologică în domeniul proiectelor de reconstrucţie ecologică, fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de reconstrucţie ecologică;
    1.1.5. cercetare aplicativă cu caracter precompetitiv în domeniul evaluării şi reducerii impactului antropic;
    1.1.6. realizarea de modele experimentale, standuri şi staţii-pilot, precum şi tehnologii şi instalaţii pentru cercetări aplicative viitoare în diverse domenii de activitate legate de protecţia mediului;
    1.1.7. studii privind schimbările globale, în special cele climatice, şi impactul acestora asupra mediului înconjurător;
    1.1.8. fundamentarea ştiinţifică necesară elaborării de strategii, studii de diagnoză şi prognoză, planuri de management în domeniul mediului;
    1.1.9. managementul resurselor naturale;
    1.2. alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:
    1.2.1. studii de impact, bilanţuri de mediu şi evaluări de risc, documentaţii necesare obţinerii actelor de reglementare;
    1.2.2. dezvoltarea Sistemului informaţional geografic (GIS) şi al utilizării tehnicilor de teledetecţie;
    1.2.3. fundamentarea ştiinţifică necesară elaborării strategiilor de conservare a biodiversităţii şi de valorificare durabilă a resurselor naturale;
    1.2.4. contribuţie la elaborarea programelor şi strategiilor de gospodărire a apelor;
    1.2.5. elaborare de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia şi politicile de mediu;
    1.2.6. activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară pe programe şi subprograme de cercetare, tematica fiind structurată pe următoarele direcţii principale:
    1.2.6.1. cercetări privitoare la starea şi evoluţia calităţii mediului:
    1.2.6.1.1. cercetări privind monitorizarea calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol, radioactivitate şi altele asemenea);
    1.2.6.1.2. evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii factorilor de mediu;
    1.2.6.1.2.1. poluarea atmosferei (efectul de seră, acidifierea atmosferei, distrugerea stratului de ozon şi altele asemenea);
    1.2.6.1.2.2. poluarea surselor de apă;
    1.2.6.1.2.3. acumularea poluanţilor persistenţi în ecosisteme;
    1.2.6.1.2.4. zgomotul şi vibraţiile;
    1.2.6.2. modelarea matematică şi fizică a fenomenelor de transport, de transfer şi de transformare a substanţelor care au loc în mediu, în vederea aprecierii şi predicţiei evoluţiei calităţii componentelor de mediu;
    1.2.6.3. modelarea fizică a proceselor antropice şi natural;
    1.2.6.4. elaborarea, îmbunătăţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde pentru determinarea poluanţilor şi noxelor care afectează calitatea componentelor mediului;
    1.2.6.4.1. dezvoltarea cunoştinţelor şi metodelor pentru monitorizarea integrată a componentelor mediului;
    1.2.6.4.2. elaborarea şi actualizarea Catalogului cu indicatorii stării de calitate a componentelor mediului;
    1.2.6.4.3. fundamentarea ştiinţifică a proiectării reţelelor de monitorizare şi a parametrilor tehnici ai acestora, în vederea obţinerii de informaţii relevante privind indicatorii stării de calitate a componentelor mediului;
    1.2.6.5. elaborarea de tehnologii pentru combaterea poluării componentelor de mediu;
    1.2.6.6. realizarea de metodologii, echipamente, instalaţii, instrumente şi aparatură pentru investigarea componentelor de mediu;
    1.2.6.7. studii pentru evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea efectelor acestuia, privind în principal:
    1.2.6.7.1. înlăturarea efectelor asupra mediului în cazul producerii unor accidente industriale, dezastre naturale etc.;
    1.2.6.7.2. optimizarea fluxurilor informaţionale pentru uşurarea luării deciziilor, în cazul producerii unor evenimente deosebite;
    1.2.6.7.3. prevenirea poluării accidentale;
    1.2.6.8. evaluarea stării de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice şi a altor tipuri de lucrări;
    1.2.6.9. metode de analiză a impactului asupra mediului pe durata ciclului de viaţă a produselor;
    1.2.6.10. metode, tehnologii şi tehnici de remediere, reabilitare şi reconstrucţie ecologică;
    1.2.6.11. metode şi tehnologii de reciclare, reutilizare şi eliminare a deşeurilor;
    1.2.6.12. opţiuni social-economice pentru dezvoltare durabilă, respectiv:
    1.2.6.12.1. managementul durabil al mediului;
    1.2.6.12.2. fundamentarea ştiinţifică a actelor legislative şi a normativelor care reglementează protecţia mediului;
    1.2.6.12.3. economia mediului;
    1.2.7. elaborarea de programe şi studii de dezvoltare pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia şi politicile din domeniul apelor;
    1.2.8. organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice cu caracter intern, naţional şi internaţional în domeniul său de activitate;
    1.2.9. participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate;
    1.3. pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor- nucleu:
    1.3.1. fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecţia mediului;
    1.3.2. elaborarea de documente necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
    1.3.3. cercetări şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale, pe probleme de mediu, la care România este parte;
    1.4. în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare:
    1.4.1. elaborarea de standarde şi norme;
    1.4.2. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Comunităţii Europene în domeniul protecţiei mediului;
    B. activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:
    2.1. participarea la elaborarea strategiei domeniului;
    2.2. formarea şi specializarea profesională prin:
    2.2.1. colaborarea împreună cu autoritatea centrală de protecţie a mediului la organizarea de seminare naţionale şi internaţionale sub patronajul ministerului coordonator;
    2.2.2. activitatea de formare continuă şi de specializare profesională în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile;
    2.2.3. organizarea de cursuri intensive de specializare şi cursuri de instruire în domeniul de activitate al institutului naţional pentru personalul propriu (personal sau detaşat), precum şi pentru orice alţi participanţi din ţară şi din străinătate;
    2.2.4. cooperarea şi organizarea de cursuri multidisciplinare cu caracter postuniversitar cu unităţi de învăţământ acreditate în acest scop;
    2.2.5. organizarea de activităţi de doctorat, în condiţiile legii;
    2.3. consultanţă şi asistenţă tehnică pentru:
    2.3.1. furnizare de servicii ştiinţifice şi tehnologice în domeniul protecţiei mediului;
    2.3.2. activităţi de utilitate publică;
    2.3.3. expertizare şi contraexpertizare;
    2.3.4. proiectare tehnologică şi proiectare de produse speciale;
    2.3.5. testare de produse, tehnologii, echipamente şi instalaţii în vederea omologării;
    2.3.6. proiectare tehnologică în domeniul calităţii apelor, aerului, radioactivităţii, al staţiilor de tratare a apei, de alimentare, al staţiilor de epurare a apelor uzate, al staţiilor de tratare a deşeurilor, al amenajărilor hidrotehnice, precum şi proiectare tehnologică în domeniul hidroedilitar şi al facilităţilor pentru deşeuri;
    2.3.7. colaborarea cu operatori economici pentru realizarea automonitorizării surselor de poluare (emisii, imisii);
    2.3.8. colaborări cu institute şi cu alte persoane juridice pentru desfăşurarea în comun a unor cercetări în domeniul său de activitate;
    2.3.9. derularea proiectelor şi programelor internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;
    2.3.10. procesul de acreditare a laboratoarelor din cadrul agenţiilor teritoriale de protecţie a mediului şi a autorităţilor de gospodărire a apelor, în condiţiile legii;
    2.3.11. activităţile de intercalibrare şi validare a datelor;
    2.3.12. elaborarea de specificaţii şi criterii tehnice în vederea achiziţionării de către autorităţile de protecţia mediului de aparatură, echipamente şi instalaţii specifice pentru activităţile de monitorizare a stării mediului;
    2.3.13. activitatea comisiilor de licitaţie şi recepţie tehnică, organizate pentru achiziţionarea de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru monitorizarea stării mediului;
    2.3.14. activitatea comisiilor de omologare de tehnologii, echipamente şi aparatură din domeniu;
    2.3.15. procesul de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor cu cea a Uniunii Europene;
    2.3.16. aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul mediului şi al gospodăririi apelor;
    2.3.17. gestionarea şi dezvoltarea inventarelor surselor şi emisiilor de poluanţi;
    2.4. participare în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare:
    2.4.1. cercetări multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale ale Comunităţii Europene;
    2.4.2. colaborări cu organisme internaţionale implicate în activităţi legate de conservarea şi protecţia mediului;
    2.4.3. institutul naţional este desemnat ca organism pentru evaluarea de substanţe introduse în Planul comunitar flexibil de acţiune (CoRAP), înregistrate la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
    2.4.4. institutul participă la grupurile de lucru internaţionale organizate de Comisia Europeană şi Agenţia Europeană pentru Produse Chimice;
    2.4.5. alte elemente ce decurg din programele de armonizare/implementare a legislaţiei de profil şi de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din convenţii internaţionale;
    2.5. prestări de servicii:
    2.5.1. asigurarea acţiunilor operaţionale în domeniu:
    2.5.1.1. cercetări privind agregarea şi prelucrarea de date din sistemul de monitoring integrat al mediului, transmitere a informaţiilor necesare privind starea mediului în România;
    2.5.1.2. studii privind modernizarea şi exploatarea componentelor sistemului informaţional de mediu referitoare la starea factorilor de mediu, gestiunea deşeurilor şi siguranţa chimică;
    2.5.1.3. acordarea de asistenţă tehnică şi ştiinţifică la solicitarea ministerului coordonator;
    2.5.1.4. analize, evaluări şi expertize pentru elaborarea de studii privind radioactivitatea mediului;
    2.5.1.5. analize, evaluări şi expertize privind efectele investiţiilor pentru protecţia mediului;
    2.5.1.6. institutul naţional este laborator naţional de referinţă pentru domeniul "Ape" şi are următoarele atribuţii operaţionale:
    2.5.1.6.1. este laborator naţional de referinţă în cadrul Reţelei internaţionale din bazinul hidrografic Dunărea şi Centrul naţional informatic al acestei reţele;
    2.5.1.6.2. este unitate de expertiză în cadrul Centrului Internaţional de Alarmare pentru Poluări Accidentale din România;
    2.5.2. elaborează norme, metode şi metodologii cu aplicare în domeniul protecţiei mediului pentru:
    2.5.2.1. organizarea, realizarea şi perfecţionarea monitorizării integrate a mediului;
    2.5.2.2. eficientizarea acţiunilor de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului;
    2.5.2.3. implementarea procedurilor necesare în vederea acreditării laboratoarelor şi aplicarea practică a sistemului de calitate a datelor;
    2.5.2.4. asigurarea specialiştilor necesari pentru realizarea programului de instruire, îndrumare tehnică şi metodologică, organizat de autoritatea centrală pentru personalul din agenţiile de protecţie a mediului şi în cadrul laboratoarelor din direcţiile de ape ale Administraţiei Naţionale "Apele Române";
    2.5.2.5. elaborarea rapoartelor anuale privind starea mediului;
    2.5.3. evaluări culturi alte plante permanente;
    2.5.4. evaluări cultivare plante pentru înmulţire;
    2.5.5. evaluarea faunei piscicole în ape dulci;
    2.6. participarea la realizarea transferului tehnologic prin:
    2.6.1. activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul protecţiei mediului şi al gospodăririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    2.6.2. participarea la programe internaţionale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;
    2.6.3. valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    2.6.4. prelucrarea datelor, administrarea paginii web şi activităţi conexe;
    2.6.5. activităţi ale portalurilor web;
    2.6.6. elaborarea publicaţiilor de specialitate:
    2.6.6.1. studii, rapoarte, sinteze, buletine de informare ştiinţifică şi tehnică şi alte publicaţii în domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului;
    2.7. activităţi de producţie în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu, prin unicate şi serii mici de produse, microproducţie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), precum şi expoziţii de profil;
    2.8. activităţi de comerţ interior şi activităţi de import-export aferente obiectului său de activitate;
    2.9. activităţi privind închirierea şi subînchirierea bunurilor administrate de către institutul naţional sau închiriate;
    2.10. activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă.
    (2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu, şi se înregistrează la registrul comerţului ca Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare (INCD).
    (3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Activităţile principale şi secundare desfăşurate de institutul naţional sunt clasificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN), astfel:
    I. Activitatea principală:
    7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
    II. Activităţi secundare:
    7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
    7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
    7111 - Activităţi de arhitectură;
    7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
    7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
    7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;
    7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
    7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
    7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
    7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
    7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă;
    6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate;
    8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
    8412 - Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială;
    8541 - Învăţământul superior non-universitar;
    8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;
    8411 - Servicii de administraţie publică generală;
    8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
    8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
    6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiilor;
    6312 - Activităţi ale portalurilor web;
    6910 - Activităţi juridice;
    6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
    6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
    5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
    5811 - Activităţi de editare a cărţilor;
    5812 - Activităţi de editare a ghidurilor, compendii, liste, liste de adrese şi similare;
    5819 - Alte activităţi de editare;
    5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
    1814 - Legătorie şi servicii conexe;
    4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
    3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;
    3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare.
    ART. 4
    (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.
    (2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în anexa nr. 1.b) la hotărâre, se înregistrează distinct în contabilitate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) Bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile, insesizabile, inprescriptibile şi nu pot fi constituite drept garanţii.
    (5) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.
    (6) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate, în condiţiile legii, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 5
    (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.
    (2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
    (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau poate dobândi acţiuni ori părţi sociale în cadrul unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului naţional. Pentru aceasta, institutul naţional îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.
    ART. 6
    (1) Institutul naţional poate avea în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relaţii publice şi mass-media, achiziţii.
    (3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

    CAP. III
    Organele de conducere

    ART. 7
    Conducerea institutului naţional este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie;
    b) comitetul de direcţie;
    c) directorul general.
    ART. 8
    Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
    ART. 9
    (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
    (2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
    ART. 10
    (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit o singură dată.
    (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
    b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
    c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu specific de activitate al institutului naţional, numiţi prin ordin emis de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai ministerului de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
    (6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.
    ART. 11
    (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de membri ai consiliului de administraţie aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.
    (3) Persoanele numite membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.
    ART. 12
    (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
    c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
    d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;
    e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
    h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
    i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
    j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;
    k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
    l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.
    (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.
    ART. 13
    (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
    (2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 14
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.
    ART. 15
    (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
    ART. 16
    La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
    ART. 17
    Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.
    ART. 18
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.
    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
    ART. 19
    În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.
    ART. 20
    Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.
    ART. 21
    (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.
    (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
    ART. 22
    (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
    (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) programul de investiţii;
    e) sistemul de asigurare a calităţii;
    f) alte obligaţii.
    ART. 23
    Comitetul de direcţie se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.
    ART. 24
    (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.
    ART. 25
    (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 26
    Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi cu operatorii economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
    c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
    d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
    e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;
    f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
    g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
    k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
    l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.
    ART. 27
    (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
    (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.
    (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.
    (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
    ART. 28
    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
    c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
    d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
    f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
    g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
    h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

    CAP. IV
    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

    ART. 29
    (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţiile financiare, conform reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condiţiile legii.
    ART. 30
    (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    ART. 31
    Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.
    ART. 32
    (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
    (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 33
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 34
    (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator potrivit legii.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional.
    (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează potrivit legii.
    ART. 35
    (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.
    (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
    (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.
    ART. 36
    Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 37
    Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de competenţe, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 38
    Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 39
    Statutul de institut naţional se reînnoieşte la termenul şi în condiţiile stabilite de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 2.a)

                                   REGULAMENT
            de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
      Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, denumit în continuare institut naţional, cu sediul în municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa, este persoană juridică de drept public română ce îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
    (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
    ART. 2
    (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, precum şi al gestionării resurselor vii din Marea Neagră şi din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economică exclusivă proprie la Marea Neagră.
    (2) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

    CAP. II
    Obiectul de activitate, patrimoniul şi structura organizatorică şi funcţională

    ART. 3
    (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal activităţi de cercetare-dezvoltare şi cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică în domeniul oceanologiei şi protecţiei mediului.
    În cadrul cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, precum şi al gestionării resurselor vii din Marea Neagră şi din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economică exclusivă proprie la Marea Neagră, principalele activităţi sunt:
    A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
    1) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
    1.1. activităţi de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare, al programului-nucleu, al planurilor sectoriale şi al cooperării internaţionale de domeniu:
    1.1.1. aprofundarea cunoaşterii interacţiunilor la nivelul componentelor abiotice ale mediului marin;
    1.1.2. cunoaşterea proceselor de bază în evoluţia sistemului climatic/hidrologic, în special la interfaţa uscat-mare-atmosferă;
    1.1.3. cunoaşterea proceselor morfodinamice ale litoralului, reabilitarea şi protecţia prin tehnologii integrate a zonei costiere împotriva eroziunii prin evaluarea, modelarea şi monitorizarea acestora, lucrări de batimetrie, curentometrie, topografie şi elaborarea de hărţi tematice şi atlase;
    1.1.4. aprofundarea cunoaşterii structurii, funcţionării şi productivităţii ecosistemului marin/paramarin;
    1.1.5. evaluarea şi supravegherea evoluţiei biodiversităţii în zona costieră şi a lacurilor litorale;
    1.1.6. evaluarea şi prognozarea resurselor marine vii;
    1.1.7. modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemului marin;
    1.1.8. evaluarea modificărilor mediului sub influenţa factorilor antropici şi impactul acestor manifestări asupra resurselor naturale şi a biodiversităţii;
    1.1.9. evaluarea impactului activităţilor antropice asupra calităţii factorilor de mediu;
    1.1.10. renaturarea şi reabilitarea habitatelor marine şi paramarine modificate prin intervenţii antropice inadecvate;
    1.1.11. redresarea ecologică a populaţiilor unor organisme marine aflate în declin;
    1.1.12. evaluarea riscului de mediu, predicţia, prevenirea şi reducerea acestuia;
    1.1.13. perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor de protecţie a habitatelor marine în situaţii de urgenţă;
    1.1.14. elaborarea biotehnologiilor de acvacultură în mediul marin şi dulcicol, desfăşurarea activităţilor la nivel de pilot;
    1.1.15. elaborarea şi optimizarea tehnologiilor de pescuit, de valorificare şi industrializare a resurselor marine;
    1.1.16. cercetări halieutice integrate desfăşurate în zona economică exclusivă a României sau în alte zone marine de interes;
    1.1.17. dezvoltarea şi diversificarea utilizării Sistemului informaţional geografic (GIS) şi a tehnicilor de teledetecţie în sfera cercetării marine;
    1.1.18. fundamentarea ştiinţifică a procesului de gestionare integrată a zonei costiere, a planificării spaţiale în domeniu, în raport cu cerinţele dezvoltării sale durabile;
    1.1.19. fundamentarea ştiinţifică a actelor legislative şi normative care reglementează protecţia mediului marin, gestionarea resurselor marine vii;
    1.1.20. implementarea convenţiilor/acordurilor internaţionale la Marea Neagră în care România este parte semnatară, susţinerea procesului prin studii şi cercetări în domeniu;
    1.1.21. fundamentarea şi asigurarea sprijinului ştiinţific al procesului de aliniere a legislaţiei naţionale la cerinţele Uniunii Europene în domeniul gestionării mediului marin şi al zonei costiere;
    1.1.22. implementarea actelor normative ale Uniunii Europene aplicabile mediului marin;
    1.2. activităţi de cercetare-dezvoltare cu caracter aplicativ:
    1.2.1. dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ şi în laborator;
    1.2.2. elaborarea, îmbunătăţirea şi adoptarea de tehnici, metode şi standarde în domeniul cunoaşterii/monitorizării şi supravegherii calităţii mediului marin;
    1.2.3. elaborarea de studii şi cercetări în domeniul său de activitate, la solicitarea unor operatori economici;
    1.2.4. proiectarea, experimentarea şi producerea de echipamente de cercetare în domeniul său de activitate;
    1.2.5. elaborarea bazelor de date oceanografice proprii şi asigurarea fluxului informaţional pentru optimizarea deciziei în situaţii de mediu cu caracter deosebit;
    1.2.6. elaborarea planurilor strategice de acţiune sectoriale privind conservarea, protecţia şi exploatarea mediului marin şi a componentelor sale sistemice);
    1.2.7. elaborarea Raportului naţional anual privind starea mediului marin;
    1.2.8. elaborarea documentaţiilor aferente îndeplinirii obligaţiilor asumate prin convenţii/acorduri internaţionale în sfera de activitate;
    B. Activităţi conexe domeniului de cercetare-dezvoltare:
    2.1. coordonarea, expertiza şi consultanţa ştiinţifică pentru activităţi de cercetare în domeniul marin (desfăşurate de alte instituţii de cercetare, persoane juridice sau fizice);
    2.2. colaborarea şi reprezentarea ştiinţifică naţională în relaţiile cu toate organismele/organizaţiile internaţionale implicate în cunoaşterea, protecţia şi exploatarea mediului marin, structuri faţă de care România are calitatea de membru;
    2.3. colaborarea cu instituţii şi persoane juridice din străinătate pentru desfăşurarea în comun de cercetări în domeniu, pe bază de programe informaţionale, bilaterale sau alte forme de conlucrare;
    2.4. asistenţă tehnică, expertiză de specialitate, studii de impact şi bilanţ de mediu, evaluări de risc, alte categorii de expertize în domeniu, la cererea persoanelor fizice şi juridice, a unor instituţii din ţară şi din străinătate;
    2.5. participarea la consorţii pentru realizarea în comun cu alte instituţii/organizaţii de specialitate din ţară şi din străinătate de aparatură şi echipamente necesare dotării în domeniul propriu de activitate;
    2.6. participarea, inclusiv coordonarea, la activitatea unor structuri de cooperare pe plan naţional sau internaţional în domeniul cercetării marine, dezvoltării regionale sau euroregionale;
    2.7. desfăşurarea de activităţi de secretariat tehnic în cadrul unor organisme/organizaţii naţionale sau internaţionale de domeniu;
    2.8. asigurarea reprezentării ştiinţifice a României în domeniul cercetării marine şi costiere, în organismele/organizaţiile internaţionale, pe lângă structurile funcţionale ale convenţiilor/acordurilor internaţionale la care România este parte semnatară;
    2.9. asigurarea funcţionării pe lângă institutul naţional, cu sprijin logistic şi cu specialişti, a unor puncte focale şi centre de activitate operaţională în cadrul unor programe regionale şi internaţionale de cercetare şi protecţie a mediului marin/costier;
    2.10. colaborarea cu instituţiile academice, cu societăţile ştiinţifice de profil din ţară şi de peste hotare;
    2.11. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior şi cu instituţiile muzeale din ţară şi din străinătate în domeniul schimbului sau furnizării de colecţii didactice sau muzeale şi a altor categorii de exponate destinate promovării interesului public faţă de mediul marin;
    2.12. organizarea de congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde/ateliere de lucru şi alte categorii de manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate, cu caracter naţional, regional sau internaţional;
    2.13. manipularea şi depozitarea substanţelor chimice periculoase, a deşeurilor chimice şi a precursorilor pentru desfăşurarea activităţii de bază;
    3. activităţi operaţionale în domeniu:
    3.1. responsabil ştiinţific al Programului naţional de monitoring fizic, chimic şi biologic al mediului marin;
    3.2. acordarea de asistenţă şi consultanţă ştiinţifică pentru elaborarea strategiei naţionale privind mediul marin şi costier;
    3.3. acordarea de asistenţă şi consultanţă ştiinţifică pentru implementarea cerinţelor Uniunii Europene în domeniul mediului marin şi costier, în aplicarea pe plan naţional a prevederilor convenţiilor/acordurilor internaţionale la care România se constituie ţară semnatară;
    3.4. acordarea de asistenţă şi consultanţă ştiinţifică, de expertiză şi contraexpertiză în domeniul mediului marin şi costier, la solicitarea instituţiilor din teritoriu ale ministerului coordonator, a altor instituţii ale autorităţilor locale, a operatorilor economici cu interese în zona economică exclusivă şi în zona costieră;
    3.5. organizarea, funcţionarea şi perfecţionarea monitorizării integrate a mediului marin, dezvoltarea cooperărilor pe plan naţional în domeniu;
    3.6. funcţionarea laboratorului de măsurări şi analize fizico-chimice acreditat conform cerinţelor Uniunii Europene, asigurarea prin acesta de asistenţă şi expertiză în domeniu, la cerere;
    3.7. înfiinţarea şi asigurarea operaţională a Centrului naţional de date oceanografice şi de mediu;
    3.8. înfiinţarea şi asigurarea operaţională a Centrului naţional de biodiversitate marină;
    3.9. înfiinţarea şi asigurarea operaţională a Centrului-pilot de acvacultură marină;
    3.10. asigurarea schimbului de date şi informaţii pe plan naţional şi internaţional privind mediul marin şi costier, prin funcţionarea în cadrul institutului naţional a Centrului regional de activitate pentru pescuit marin;
    3.11. asigurarea custodiei Ariilor Marine Protejate;
    3.12. responsabil ştiinţific al implementării la nivel naţional a Directivei-cadru - Strategia pentru mediul marin 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 august 2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin;
    3.13. responsabil ştiinţific al implementării la nivel naţional a Programului naţional de colectare a datelor pescăreşti;
    3.14. manipularea şi depozitarea substanţelor chimice periculoase, a deşeurilor chimice şi a precursorilor pentru desfăşurarea activităţii de bază a institutului naţional;
    3.15. asigurarea participării la activităţile reţelei naţionale informatice pentru cercetare (RNC) şi furnizarea serviciilor de internet în cadrul acesteia;
    3.16. informarea publică;
    4. activităţi de formare şi specializare profesională:
    4.1. formarea şi perfecţionarea personalului de cercetare-dezvoltare propriu, prin susţinerea specializărilor postuniversitare în ţară şi în străinătate;
    4.2. formarea şi perfecţionarea personalului managerial în domeniul de activitate al institutului naţional, în managementul cercetării ştiinţifice, prin susţinerea specializărilor postuniversitare în ţară şi în străinătate;
    4.3. susţinerea şi asigurarea funcţionării Centrului de formare-perfecţionare pentru meserii de mediu, a Centrului de formare-perfecţionare a lucrătorilor din pescăria marină, centre acreditate şi funcţionale în cadrul institutului naţional;
    4.4. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior, preuniversitar şi cu organizaţiile nonguvernamentale în cadrul programelor de educaţie ecologică;
    4.5. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior cu preocupări formative în domeniul cunoaşterii, protecţiei, explorării-exploatării mediului marin şi costier, prin asigurarea asistenţei de specialitate în procesul formativ, asigurarea de facilităţi pentru lucrări de laborator şi practici tematice estivale;
    4.6. elaborarea şi supunerea spre aprobare ministerului coordonator de norme metodologice privind:
    a) acţiuni de autorizare şi control referitoare la calitatea componentelor mediului marin;
    b) procedurile de acreditare a laboratoarelor proprii şi de aplicare a sistemului de calitate a datelor;
    5. activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate:
    5.1. periodicul "Cercetări marine - Recherches marines";
    5.2. studii, rapoarte, sinteze din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, cu apariţii neregulate;
    5.3. cărţi de specialitate, determinatoare pentru organismele marine, broşuri, materiale promoţionale privind institutul naţional şi activitatea acestuia, materiale de educaţie ecologică sau de promovare a manifestărilor ştiinţifice;
    6. activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, precum şi din domeniul tehnologiei marine, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    7. valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul cunoaşterii şi protecţiei mediului marin şi costier, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    8. prestări de servicii sau activităţi de producţie, în sfera domeniului propriu de activitate, în cooperare cu instituţii colaboratoare, pentru susţinerea transferului tehnologic, valorificarea cercetării, participarea la activităţi expoziţionale, totul în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    9. activităţi de comerţ interior şi de import/export în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniul său de activitate.
    (2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu, şi se înregistrează la registrul comerţului ca Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare (INCD).
    (3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Activităţile principale şi secundare desfăşurate de institutul naţional sunt clasificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională, CAEN), astfel:
    I. Activitatea principală:
    7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
    II. Activităţi secundare:
    7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
    7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
    7111 - Activităţi de arhitectură;
    7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
    7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
    7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;
    7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
    7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
    7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
    7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
    7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă;
    6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate;
    8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
    8412 - Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială;
    8541 - Învăţământul superior non-universitar;
    8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;
    8411 - Servicii de administraţie publică generală;
    8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
    8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
    6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiilor;
    6312 - Activităţi ale portalurilor web;
    6910 - Activităţi juridice;
    6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
    6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
    5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
    5811 - Activităţi de editare a cărţilor;
    5812 - Activităţi de editare a ghidurilor, compendii, liste, liste de adrese şi similare;
    5819 - Alte activităţi de editare;
    5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
    1814 - Legătorie şi servicii conexe;
    4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
    4623 - Comerţul cu ridicata al animalelor vii;
    3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;
    3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare;
    1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;
    0129 - Cultivarea altor plante permanente;
    0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
    0312 - Pescuitul în ape dulci.
    ART. 4
    (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.
    (2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în anexa nr. 2.b) la hotărâre, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) Bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile, insesizabile, inprescriptibile şi nu pot fi constituite drept garanţii.
    (5) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.
    (6) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate, în condiţiile legii, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 5
    (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.
    (2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
    (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului naţional. Pentru aceasta, institutul naţional îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.
    ART. 6
    (1) Institutul naţional poate avea în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relaţii publice şi mass-media, achiziţii.
    (3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

    CAP. III
    Organele de conducere

    ART. 7
    Conducerea INCD este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie;
    b) comitetul de direcţie;
    c) directorul general.
    ART. 8
    Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
    ART. 9
    (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
    (2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
    ART. 10
    (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit o singură dată.
    (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
    b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
    c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
    (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniu specific de activitate al institutului naţional, numiţi prin ordin emis de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai ministerului de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
    (6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.
    ART. 11
    (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de membri ai consiliului de administraţie aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.
    (3) Persoanele numite membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.
    ART. 12
    (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
    c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
    d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;
    e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
    h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
    i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
    j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;
    k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
    l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.
    (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    ART. 13
    (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
    (2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 14
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.
    ART. 15
    (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
    ART. 16
    La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
    ART. 17
    Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.
    ART. 18
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.
    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
    ART. 19
    În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.
    ART. 20
    Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.
    ART. 21
    (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.
    (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
    ART. 22
    (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
    (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) programul de investiţii;
    e) sistemul de asigurare a calităţii;
    f) alte obligaţii.
    ART. 23
    Comitetul de direcţie se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.
    ART. 24
    (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.
    ART. 25
    (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 26
    Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi cu operatorii economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
    c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
    d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
    e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;
    f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
    g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
    k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
    l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.
    ART. 27
    (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
    (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific ai institutului naţional.
    (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.
    (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
    ART. 28
    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
    c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
    d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
    f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
    g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
    h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

    CAP. IV
    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

    ART. 29
    (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţiile financiare, conform reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condiţiile legii.
    ART. 30
    (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    ART. 31
    Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.
    ART. 32
    (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
    (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 33
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 34
    (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional.
    (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează potrivit legii.
    ART. 35
    (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.
    (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
    (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.
    ART. 36
    Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 37
    Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de competenţe, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 38
    Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 39
    Statutul de institut naţional se reînnoieşte la termenul şi în condiţiile stabilite de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 3.a)

                                   REGULAMENT
            de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
           Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, denumit în continuare institut naţional, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 165, judeţul Tulcea, este persoană juridică de drept public română ce îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
    (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
    ART. 2
    (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei şi protecţiei mediului, fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă.
    (2) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

    CAP. II
    Obiectul de activitate, patrimoniul şi structura organizatorică şi funcţională

    ART. 3
    (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde în principal activităţi de cercetare-dezvoltare şi cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei şi protecţiei mediului.
    În cadrul cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă, principalele activităţi sunt:
    A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:
    1. activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare:
    1.1. în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare:
    1.1.1. structura, evoluţia şi funcţionarea ecosistemelor specifice pentru zonele umede;
    1.1.2. monitorizarea biodiversităţii şi a factorilor de mediu;
    1.1.3. modelarea proceselor de bază în funcţionarea ecosistemelor;
    1.1.4. valorificarea durabilă a resurselor naturale (piscicole, vegetale, cinegetice şi peisagistice);
    1.1.5. evaluarea şi propunerea de măsuri pentru reducerea impactului antropic;
    1.1.6. renaturarea şi reabilitarea ecologică a ecosistemelor degradate prin intervenţii antropice inadecvate;
    1.1.7. reconstrucţia ecologică;
    1.1.8. redresarea ecologică a populaţiilor unor specii aflate în declin;
    1.1.9. armonizarea intereselor economice şi sociale cu obiectivele de conservare a diversităţii biologice;
    1.1.10. dezvoltarea sistemului informaţional geografic, spaţial planning a utilizării tehnicilor de teledetecţie;
    1.1.11. strategii de conservare a biodiversităţii şi de valorificare durabilă a resurselor naturale;
    1.1.12. studii socioantropologice;
    1.1.13. planuri de management pentru gestionarea zonelor umede, planuri de management integrat al zonelor costiere, managementul riscului la inundaţii şi managementul resurselor acvatice;
    1.1.14. elaborarea de hărţi tematice, atlase şi monografii;
    1.1.15. fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de acte normative care reglementează protecţia mediului;
    1.1.16. cercetări şi studii specifice pentru implementarea convenţiilor internaţionale pe probleme de mediu la care România a aderat;
    1.1.17. studii privind schimbări globale, în principal studiul modificărilor climatice şi al impactului acestora asupra mediului înconjurător;
    1.1.18. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Uniunii Europene în domeniul apelor şi protecţiei naturii;
    1.1.19. studii-suport pentru implementarea în România a directivelor-cadru ale Uniunii Europene în domeniul apelor şi protecţiei naturii;
    1.1.20. cercetare-dezvoltare în biotehnologie: cercetare genetică, ordonare/sinteză/amplificare a ADN-ului;
    1.2.1. studii de specialitate-suport pentru elaborarea soluţiilor de renaturare, reconstrucţie ecologică şi îmbunătăţire a condiţiilor de mediu;
    1.2.2. studii de impact şi bilanţuri de mediu;
    1.2.3. proiecte de cercetare internaţionale în domenii care privesc zonele umede de interes conservativ pentru floră şi faună;
    1.2.4. cercetări aplicative pentru adaptarea tehnologiilor de producţie din zonele amenajate agricol, piscicol şi silvic la cerinţele protecţiei mediului;
    1.2.5. testarea de pesticide, erbicide şi tehnologii;
    1.2.6. colaborarea cu alte institute naţionale, instituţii academice şi cu societăţi ştiinţifice în sfera preocupărilor privind protecţia mediului, pescuitul şi acvacultura;
    1.2.7. organizarea de sesiuni, simpozioane, congrese şi alte manifestări ştiinţifice cu caracter intern şi internaţional în domeniul său de activitate;
    1.3. participarea la realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu;
    1.4. participarea în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare, prin:
    1.4.1. cercetări multidisciplinare în cadrul programelor internaţionale (programele Uniunii Europene);
    1.4.2. participarea la programe internaţionale în reţeaua ariilor protejate Natura 2000;
    1.4.3. colaborări cu organisme internaţionale implicate în activităţi legate de conservarea şi protecţia mediului;
    1.4.4. colaborări cu persoane juridice pentru desfăşurarea în comun a unor cercetări în domeniul său de activitate;
    1.4.5. participarea la sesiuni, simpozioane, congrese şi la alte manifestări ştiinţifice în domeniul propriu de activitate.
    B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare:
    2.1. participarea la elaborarea strategiei domeniului prin realizarea de:
    2.1.1. studii şi proiecte pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică şi îmbunătăţire a condiţiilor de mediu;
    2.1.2. studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru lucrări de amenajări piscicole, amenajări agricole, construcţii hidrotehnice, construcţii civile, industriale şi agrozootehnice;
    2.1.3. studii şi proiecte pentru alimentări cu apă şi canalizări, instalaţii termice, frigorifice, de ventilaţie-climatizare şi de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori;
    2.1.4. lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie;
    2.1.5. studii topografice, geotehnice, pedologice şi hidrologice pentru fundamentarea proiectelor de investiţii;
    2.1.6. studii de fezabilitate, evaluări de active, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru lucrări de proiectare şi execuţie;
    2.1.7. expertize privind starea şi situaţia construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente;
    2.2. formarea şi specializarea profesională, respectiv:
    2.2.1. pregătire profesională şi specializare de nivel mediu;
    2.2.2. pregătire profesională de nivel postuniversitar şi doctorat, potrivit legii;
    2.2.3. efectuarea practicii studenţeşti în specialităţi de profil, organizarea cursurilor de informare şi perfecţionare ştiinţifică a personalului didactic de nivel general şi mediu;
    2.2.4. formarea şi perfecţionarea personalului managerial în activitatea de protecţie a mediului şi de gestionare a resurselor biologice naturale;
    2.2.5. colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, cu licee şi şcoli în cadrul programelor de educaţie ecologică;
    2.3. consultanţă şi asistenţă de specialitate, şi anume:
    2.3.1. acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniul conservării şi protecţiei mediului;
    2.3.2. consultanţă pentru armonizarea legislaţiei române cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul mediului;
    2.3.3. asistenţă ştiinţifică, expertize de specialitate şi servicii de consultanţă în domeniul de activitate;
    2.3.4. asistenţă tehnică pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de investiţii;
    2.4. editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate:
    2.4.1. analele ştiinţifice ale institutului;
    2.4.2. buletine de informare ştiinţifică şi tehnică;
    2.4.3. studii, rapoarte, sinteze, hărţi tematice, monografii, atlase şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate;
    2.5. prestări de servicii:
    2.5.1. analize de laborator fizico-chimice (apă, soluri, produse alimentare), hidrobiologice, analize genetice pentru identificarea speciilor;
    2.5.2. închirierea navelor din dotarea institutului pentru: activităţi de cercetare, de educaţie ecologică şi ecoturism;
    2.5.3. prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;
    2.6. participarea la realizarea transferului tehnologic:
    2.6.1. rezultatele obţinute în activitatea de cercetare-dezvoltare, şi anume: rapoarte anuale, strategii, planuri de management, recomandări, publicaţii, baze de date, modele, sisteme, tehnici, soft, soluţii, hărţi tematice, vor fi utilizate conform prevederilor legale de către autorităţile publice centrale şi locale, comunitatea ştiinţifică, organizaţii neguvernamentale şi operatori economici în domeniul protecţiei mediului;
    2.6.2. organizarea de sesiuni ştiinţifice şi cursuri de instruire în domeniul protecţiei mediului;
    2.6.3. implementarea de tehnologii specifice de acvacultură, agricultură şi silvicultură în staţii-pilot;
    2.7. execuţia de unicate şi serii mici în cadrul activităţii de microproducţie, producerea şi livrarea de material biologic pentru repopularea ecosistemelor naturale, precum şi în sisteme de cultură;
    2.8. activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului de activitate, în condiţiile legii;
    2.9. prestări de servicii sau activităţi de producţie în sfera domeniului propriu de activitate, în cooperare cu instituţii colaboratoare, pentru susţinerea transferului tehnologic, valorificarea cercetării, participarea la activităţi expoziţionale, totul în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    2.10. activităţi de comerţ interior şi de import/export în vederea susţinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniul său de activitate.
    (2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu, şi se înregistrează la registrul comerţului ca Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare (INCD).
    (3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Activităţile principale şi secundare desfăşurate de institutul naţional sunt clasificate conform Clasificării activităţilor din economia naţională (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN), astfel:
    I. Activitatea principală:
    7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
    II. Activităţi secundare:
    7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
    7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
    7111 - Activităţi de arhitectură;
    7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
    7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
    7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;
    7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
    7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
    7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
    7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
    7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă;
    6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate;
    8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
    8412 - Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială;
    8541 - Învăţământul superior non-universitar;
    8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;
    8411 - Servicii de administraţie publică generală;
    8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
    8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
    6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiilor;
    6312 - Activităţi ale portalurilor web;
    6910 - Activităţi juridice;
    6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
    6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
    5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
    5811 - Activităţi de editare a cărţilor;
    5812 - Activităţi de editare a ghidurilor, compendii, liste, liste de adrese şi similare;
    5819 - Alte activităţi de editare;
    5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
    1814 - Legătorie şi servicii conexe;
    4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
    4623 - Comerţul cu ridicata al animalelor vii;
    3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;
    3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare;
    1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;
    0129 - Cultivarea altor plante permanente;
    0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
    0312 - Pescuitul în ape dulci.
    ART. 4
    (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.
    (2) Institutul naţional administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în anexa nr. 3.b) la hotărâre, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) Bunurile proprietate publică a statului sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile şi nu pot fi constituite drept garanţii.
    (5) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.
    (6) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate, în condiţiile legii, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 5
    (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.
    (2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.
    (3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau poate dobândi acţiuni ori părţi sociale în cadrul unor societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific ale institutului naţional. Pentru aceasta, institutul naţional îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.
    ART. 6
    (1) Institutul naţional poate avea în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relaţii publice şi mass-media, achiziţii.
    (3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

    CAP. III
    Organele de conducere

    ART. 7
    Conducerea institutului naţional este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie;
    b) comitetul de direcţie;
    c) directorul general.
    ART. 8
    Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
    ART. 9
    (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
    (2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
    ART. 10
    (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
    (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;
    b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
    c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    (3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul specific de activitate al institutului naţional, numiţi prin ordin emis de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai ministerului de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.
    (6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.
    ART. 11
    (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.
    (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de membri ai consiliului de administraţie aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.
    (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni ori asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.
    ART. 12
    (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
    c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
    d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;
    e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
    f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
    h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
    i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
    j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;
    k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
    l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.
    (2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    ART. 13
    (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
    (2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 14
    (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.
    ART. 15
    (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
    ART. 16
    La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
    ART. 17
    Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.
    ART. 18
    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.
    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
    ART. 19
    În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.
    ART. 20
    Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.
    ART. 21
    (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.
    (2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
    ART. 22
    (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
    (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) programul de investiţii;
    e) sistemul de asigurare a calităţii;
    f) alte obligaţii.
    ART. 23
    Comitetul de direcţie se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.
    ART. 24
    (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.
    ART. 25
    (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 26
    Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
    b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
    c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
    d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;
    e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;
    f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;
    g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
    k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
    l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.
    ART. 27
    (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
    (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.
    (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.
    (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
    ART. 28
    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;
    c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
    d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
    f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;
    g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
    h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

    CAP. IV
    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

    ART. 29
    (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţiile financiare, conform reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condiţiile legii.
    ART. 30
    (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    ART. 31
    Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.
    ART. 32
    (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
    (2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 33
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    ART. 34
    (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator potrivit legii.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional.
    (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează potrivit legii.
    ART. 35
    (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.
    (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
    (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.
    ART. 36
    Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 37
    Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de competenţe, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 38
    Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 39
    Statutul de institut naţional se reînnoieşte la termenul şi în condiţiile stabilite de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 1.b)

              Lista bunurilor aflate în administrarea Institutului
      Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti

    1. Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti

 ┌──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────┐
 │1. Ordonator principal de credite │ 13729380 │Ministerul Educaţiei şi │
 │Ministere sau autorităţi ale │ │Cercetării Ştiinţifice │
 │administraţiei publice centrale │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │2. Ordonator secundar de credite │ 17728123 │Autoritatea Naţională │
 │ │ │pentru Cercetare │
 │ │ │Ştiinţifică şi Inovare │
 ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │4. Regii autonome şi │ RO 27282590 │Institutul Naţional de │
 │companii/societăţi naţionale │ │Cercetare-Dezvoltare │
 │aflate sub autoritatea │ │pentru Protecţia │
 │ordonatorului principal, institute│ │Mediului Bucureşti │
 │naţionale de cercetare-dezvoltare │ │ │
 │care funcţionează în baza │ │ │
 │Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 │ │ │
 │privind cercetarea ştiinţifică şi │ │ │
 │dezvoltarea tehnologică, aprobată │ │ │
 │cu modificări şi completări prin │ │ │
 │Legea nr. 324/2003, cu │ │ │
 │modificările şi completările │ │ │
 │ulterioare, şi, după caz, │ │ │
 │societăţi comerciale cu capital │ │ │
 │majoritar de stat care au în │ │ │
 │administrare bunuri din │ │ │
 │patrimoniul public de stat │ │ │
 └──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────────┘


    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Codul de clasificare
    B - Anul dobândirii în folosinţă
    În administrare/concesiune: În administrare


 ┌─────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬────┬─────────────┬────────────────────┐
 │Nr. │Codul de │ Denumirea │ Descrierea tehnică │ Adresa │ B │ Valoarea de │ Baza legală │
 │M.F.P. │clasificare│ │ (pe scurt) │ │ │ inventar │ │
 │ │ │ │ │ │ │ (în lei) │ │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149641 │8.29.08 │Teren INCDPM-ICIM │Suprafaţa terenului │Municipiul Bucureşti,│1951│39.334.042,97│Decizia nr. 944/1951│
 │(parţial)│ │Bucureşti │= 77.964,01 mp │Splaiul Independenţei│ │ │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │ │ │nr. 294, sectorul 6 │ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.159/2005 │
 │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │ │ │ │ │nr. 758/2006 │
 │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │ │ │ │ │nr. 506/2010 │
 │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │ │ │ │ │nr. 120/2011 │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149642 │8.29.08 │Sediu INCDPM- ICIM│Corp clădire 0, │Municipiul Bucureşti,│1975│ 6.868.000 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │S+P+2E, │Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │curte engleză │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţă construită│ │ │ │ │
 │ │ │ │= 966,4 mp │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149644 │8.28.06 │Sediu INCDPM- ICIM│Hala III Canalul │Municipiul Bucureşti,│1965│ 3.412.000 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │hidrostatic + corp C│Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │(P+3E) │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţă construită│ │ │ │ │
 │ │ │ │= 1.482,3 mp │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149645 │8.28.06 │Sediu INCDPM-ICIM │Bază experimentală │Municipiul Bucureşti,│1984│ 1.498.800 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │pentru mecanica │Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │rocilor şi procese │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 │ │ │ │tehnologice Corp │ │ │ │ │
 │ │ │ │(ABC) │ │ │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţa construită│ │ │ │ │
 │ │ │ │= 1.365,6 mp │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149647 │8.28.06 │Sediu INCDPM-ICIM │Atelier pentru │Municipiul Bucureşti,│1960│ 1.004.900 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │execuţia de modelare│Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │fizică Suprafaţă │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 │ │ │ │construită = 837 mp │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149648 │8.28.06 │Sediu INCDPM-ICIM │Hale de modelare │Municipiul Bucureşti,│1960│ 2.361.400 │Legea nr. 337/1999 │
 │(parţial)│ │Bucureşti │hidraulică (I+II) + │Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │staţii de pompe │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 120/2011 │
 │ │ │ │Suprafaţă construită│ │ │ │ │
 │ │ │ │= 3.147 mp │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149649 │8.28.06 │Sediu INCDPM-ICIM │Hala IV încercări │Municipiul Bucureşti,│1978│ 1.702.700 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │hidraulice + corp │Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │clădire (P+2E) │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţă construită│ │ │ │ │
 │ │ │ │= 1.489 mp │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149650 │8.28.06 │Sediu INCDPM-ICIM │Hala V încercări │Municipiul Bucureşti,│1984│ 674.400 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │hidraulice şi │Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │platformă │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 │ │ │ │Suprafaţă construită│ │ │ │ │
 │ │ │ │= 1.255 mp │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149651 │8.28.06 │Sediu INCDPM-ICIM │Stand de încercări │Municipiul Bucureşti,│1973│ 27.300 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │modele spaţiale │Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │Suprafaţă construită│nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 │ │ │ │= 156,4 mp │ │ │ │ │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149652 │8.29.08 │Sediu INCDPM-ICIM │Magazii 4 bucăţi │Municipiul Bucureşti,│1960│ 38.200 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │Suprafaţă construită│Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │= 669,2 mp │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149653 │8.28.08 │Sediu INCDPM- ICIM│Garaj auto │Municipiul Bucureşti,│1965│ 274.200 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │Suprafaţă construită│Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │= 174 mp │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149654 │8.29.08 │Sediu INCDPM-ICIM │Cabină poartă │Municipiul Bucureşti,│1965│ 0 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │Suprafaţă construită│Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │= 8 mp │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149655 │8.29.08 │Sediu INCDPM-ICIM │Barăci metalice │Municipiul Bucureşti,│1960│ 18.700 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │Bucureşti │15 bucăţi │Splaiul Independenţei│ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │ │nr. 294, sectorul 6 │ │ │nr. 506/2010 │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149656 │8.29.08 │Teren - Sediu │Suprafaţă = │Judeţul Ilfov, │1970│ 416.293 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │INCDPM-ICIM │33.133 mp │comuna Glina │ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │comuna Glina │ │ │ │ │nr. 506/2010 │
 ├─────────┼───────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────┼─────────────┼────────────────────┤
 │149657 │8.28.03 │Sediu INCDPM │Pavilion şi │Judeţul Ilfov, │1973│ 72.900 │Legea nr. 337/1999 │
 │ │ │comuna Glina │laboratoare │comuna Glina │ │ │Hotărârea Guvernului│
 │ │ │ │Suprafaţă construită│ │ │ │nr. 506/2010 │
 │ │ │ │= 256,2 mp │ │ │ │ │
 └─────────┴───────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴────┴─────────────┴────────────────────┘


    2. Lista bunurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti
    Nu este cazul.
    3. Lista bunurilor proprii aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti
    B.1. Bunuri imobile
    Nu este cazul.
    B.2. Echipamente, aparatură, mijloace de transport şi obiecte de inventar


 ┌────┬─────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬────────┐
 │Nr. │Grupa│ Denumire │ Valoare de │ Valoare │Situaţie│
 │crt.│ │ │ inventar │rămasă de │juridică│
 │ │ │ │ (lei) │amortizat │ │
 │ │ │ │ │ (lei) │ │
 ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
 │ 1. │213.1│Echipamente tehnologice │ 41,113.80│ 39,984.84│ - │
 ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
 │ 2. │213.2│Aparate şi instalaţii de măsurare, control│ │ │ │
 │ │ │şi reglare │1,189,386.19│576,981.89│ │
 ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
 │ 3. │213.3│Mijloace de transport │ 7,400.00│ 6,860.41│ │
 ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
 │ 4. │214 │Mobilier, aparatură birotică, sisteme de │ │ │ │
 │ │ │protecţie a valorilor umane │ 213,209.94│ 52,233.05│ │
 ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
 │ 5. │ │TOTAL GRUPA 2 │1.451.109,93│676.060,19│ │
 ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
 │ 6. │ 3.4│Alte active corporale │ - │ - │ │
 ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
 │ 7. │ │TOTAL GRUPA 3 │ - │ - │ │
 ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
 │ 8. │ │TOTAL GRUPA 2 + GRUPA 3 │1.451.109,93│676.060,19│ │
 ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────┤
 │ 9. │803.5│Obiecte de inventar în folosinţă │ 184,335.31│ 82.00│ │
 └────┴─────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┘


    Valoarea de inventar a imobilului este cea luată în evidenţă în contabilitate în bilanţul de la 30 iunie 2014.


    ANEXA 2.b)

        Lista bunurilor aflate în administrarea Institutului Naţional de
      Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa

    1. Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa

 ┌──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────┐
 │1. Ordonator principal de credite │ 13729380 │Ministerul Educaţiei şi │
 │Ministere sau autorităţi ale │ │Cercetării Ştiinţifice │
 │administraţiei publice centrale │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │2. Ordonator secundar de credite │ 17728123 │Autoritatea Naţională │
 │ │ │pentru Cercetare │
 │ │ │Ştiinţifică şi Inovare │
 ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │4. Regii autonome şi │ 1869096 │Institutul Naţional de │
 │companii/societăţi naţionale │ │Cercetare-Dezvoltare │
 │aflate sub autoritatea │ │Marină "Grigore Antipa" │
 │ordonatorului principal, institute│ │- I.N.C.D.M. Constanţa │
 │naţionale de cercetare-dezvoltare │ │ │
 │care funcţionează în baza │ │ │
 │Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 │ │ │
 │privind cercetarea ştiinţifică şi │ │ │
 │dezvoltarea tehnologică, aprobată │ │ │
 │cu modificări şi completări prin │ │ │
 │Legea nr. 324/2003, cu │ │ │
 │modificările şi completările │ │ │
 │ulterioare, şi, după caz, │ │ │
 │societăţi comerciale cu capital │ │ │
 │majoritar de stat care au în │ │ │
 │administrare bunuri din │ │ │
 │patrimoniul public de stat │ │ │
 └──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────────┘ ┌──────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────────┬──────┬─────────────┬────────────────────┬────────────┬───────┐
 │Nr. │Codul de │ Denumirea │ Datele de identificare │Anul │ Valoarea de │ Baza legală │Situaţia │Tipul │
 │M.F.P.│clasificare│ ├──────────────────┬──────────┤dobân-│ inventar │ │juridică │bunului│
 │ │ │ │Descrierea tehnică│ Adresa │dirii/│ (în lei) │ │ │ │
 │ │ │ │ (pe scurt) │ │dării │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │în │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │
 ├──────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼───────┤
 │104477│ 8.28.06 │Sediu INCDM│Clădire P + 2 │Constanţa,│ 1983 │ 2.010.000 │Decret nr. 465/1983;│În │imobil │
 │ │ │Constanţa │Teren în suprafaţă│bd. Mamaia│ │ │Hotărârea Guvernului│administrare│ │
 │ │ │ │totală = 6.100 mp │nr. 300 │ │ │nr. 686/1999 │ │ │
 │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │
 │ │ │ │construită = │ │ │ │nr. 506/2010 │ │ │
 │ │ │ │1.450 mp │ │ │ │Protocol │ │ │
 │ │ │ │CF nr. 1017 sp │ │ │ │739/03.07.2003 │ │ │
 ├──────┼───────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼────────────────────┼────────────┼───────┤
 │104479│ 8.29.08 │Teren │Suprafaţă = │Constanţa,│ 1948 │ 1 │Hotărârea Guvernului│În │imobil │
 │ │ │ │5.160 mp │bd. Mamaia│ │ │nr. 686/1999 │administrare│ │
 │ │ │ │CF nr. 108921 │nr. 304 │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │nr. 506/2010 │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │Protocol │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │739/03.07.2003 │ │ │
 └──────┴───────────┴───────────┴──────────────────┴──────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴────────────┴───────┘


    2. Lista bunurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa
    Nu este cazul.

    3. Lista bunurilor proprii aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa
    B.1. Bunuri imobile


 ┌────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────┬────────┬─────────────────────────┐
 │Nr. │Denumirea bunului│ Descrierea tehnică │ Adresa │Anul │Valoarea│ Baza legală │
 │crt.│ │ │ │dobân-│de │ │
 │ │ │ │ │dirii │inventar│ │
 │ │ │ │ │ │(lei) │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────┤
 │ 1.│Clădire │Suprafaţă construită: │Ţara: România │ 1932 │ 13.746│Proprietate INCDM Grigore│
 │ │ │Suprafaţă desfăşurată:│Judeţ: │ │ │Antipa │
 │ │ │75,95 mp │Localitatea: │ │ │ │
 │ │ │Regim de înălţime: │Constanţa, │ │ │ │
 │ │ │2,50 m │Mamaia nr. 304│ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────┤
 │ 2.│Clădire garaj │Suprafaţă construită: │Localitatea: │ 1937 │ 7.567│Proprietate INCDM Grigore│
 │ │ │57,65 mp │Constanţa, │ │ │Antipa │
 │ │ │Suprafaţă desfăşurată:│Mamaia nr. 300│ │ │ │
 │ │ │54,75 mp │ │ │ │ │
 │ │ │Regim de înălţime: │ │ │ │ │
 │ │ │2,60 m │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────┤
 │ 3.│Magazie materiale│Suprafaţă construită: │Localitatea: │ 1957 │ 7.677│Proprietate INCDM Grigore│
 │ │ │66 mp │Constanţa, │ │ │Antipa │
 │ │ │Suprafaţă desfăşurată:│Mamaia nr. 300│ │ │ │
 │ │ │66 mp │ │ │ │ │
 │ │ │Regim de înălţime: │ │ │ │ │
 │ │ │3,55 m │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────┤
 │ 4.│Clădire casă │Suprafaţă construită: │Localitatea: │ 1957 │ 2.237│Proprietate INCDM Grigore│
 │ │EL-pompă │6 mp │Ovidiu, │ │ │Antipa │
 │ │ │Suprafaţă desfăşurată:│Str. Lacului │ │ │ │
 │ │ │6 mp │ │ │ │ │
 │ │ │Regim de înălţime: 3 m│ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────┤
 │ 5.│Clădire laborator│Suprafaţă construită: │Localitatea: │ 1965 │ 4.826│Proprietate INCDM Grigore│
 │ │cu pereţi │90 mp │Ovidiu, │ │ │Antipa │
 │ │ │Suprafaţă desfăşurată:│Str. Lacului │ │ │ │
 │ │ │90 mp │ │ │ │ │
 │ │ │Regim de înălţime: 5 m│ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────┤
 │ 6.│Clădire incubaţie│Suprafaţă construită: │Localitatea: │ 1966 │ 4.097│Proprietate INCDM Grigore│
 │ │cu pereţi │90 mp │Ovidiu, │ │ │Antipa │
 │ │ │Suprafaţă desfăşurată:│Str. Lacului │ │ │ │
 │ │ │90 mp │ │ │ │ │
 │ │ │Regim de înălţime: 5 m│ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────┤
 │ 7.│Baracă metalică │Suprafaţă construită: │Localitatea: │ 1982 │ 6.190│Proprietate INCDM Grigore│
 │ │demontabilă │45,03 mp │Constanţa, │ │ │Antipa │
 │ │ │Suprafaţă desfăşurată:│Mamaia nr. 300│ │ │ │
 │ │ │45,03 mp │ │ │ │ │
 │ │ │Regim de înălţime: 4 m│ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼─────────────────────────┤
 │ 8.│Baracă metalică │Suprafaţă construită: │Localitatea: │ 1988 │ 14.660│Proprietate INCDM Grigore│
 │ │ │160 mp │Constanţa, │ │ │Antipa │
 │ │ │Suprafaţă desfăşurată:│Mamaia nr. 300│ │ │ │
 │ │ │160 mp │ │ │ │ │
 │ │ │Regim de înălţime: 3 m│ │ │ │ │
 └────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────┴────────┴─────────────────────────┘


    B.2. Echipamente, Aparatură, Mijloace de transport şi obiecte de inventar


 ┌────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬────────────────────┐
 │Nr. │ Grupa │ Denumirea │Valoarea de │Valoarea │ Situaţia juridică │
 │crt.│ │ │inventar │rămasă de │ │
 │ │ │ │ (lei) │amortizat │ │
 │ │ │ │ │ (lei) │ │
 ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ 1.│ 213.1│Echipamente tehnologice │ 864.484│ 452.597│Proprietate INCDM │
 │ │ │ │ │ │Grigore Antipa │
 ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ 2.│ 213.2│Aparate şi Instalaţii de măsurare, control │ 4.332.533│ 1.214.255│Proprietate INCDM │
 │ │ │şi reglare │ │ │Grigore Antipa │
 ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ 3.│ 213.3│Mijloace de transport │ 1.047.833│ 659.975│Proprietate INCDM │
 │ │ │ │ │ │Grigore Antipa │
 ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ 4.│ 214│Mobilier, aparatură birotică, sisteme de │ 122.330│ 41.187│Proprietate INCDM │
 │ │ │protecţie a valorilor umane │ │ │Grigore Antipa │
 ├────┼───────┴────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ 5.│ TOTAL GRUPA 2 │ 6.366.180│ 2.368.014│ │
 ├────┼───────┬────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ 6.│ 3.4│Alte active corporale │ 12.596│ 10.235│ │
 ├────┼───────┴────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ 7.│ TOTAL GRUPA 3 │ 12.596│ 10.235│ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ │ Investiţii în curs │ 51.084│ 51.084│ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ 8.│ TOTAL GRUPA 2 + GRUPA 3 │ 6.429.860│ 2.429.333│ │
 ├────┼───────┬────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┤
 │ 9.│ 803.5│Obiecte de inventar în folosinţă │ 1.350.978│ 0│ │
 └────┴───────┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴────────────────────┘


    Valoarea de inventar a imobilului este cea luată în evidenţă în contabilitate în bilanţul de la 30 iunie 2014.

    ANEXA 3.b)

                    Lista bunurilor aflate în administrarea
    Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" -
                            Institutului Naţional de
           Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

    1. Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 ┌──────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────┐
 │1. Ordonator principal de credite │ 13729380 │MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI │
 │(Ministere sau autorităţi ale │ │CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE │
 │administraţiei publice centrale) │ │AUTORITATEA NAŢIONALĂ │
 │ │ │PENTRU CERCETARE │
 │ │ │ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE │
 ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │2. Ordonator secundar de credite │ 17728123 │AUTORITATEA NAŢIONALĂ │
 │ │ │PENTRU CERCETARE │
 │ │ │ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE │
 ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │3. Ordonator terţiar de credite │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤
 │4. Regii autonome şi │ RO2646378 │INSTITUTUL NAŢIONAL DE │
 │companii/societăţi naţionale │ │CERCETARE-DEZVOLTARE │
 │aflate sub autoritatea │ │"DELTA DUNĂRII" - │
 │ordonatorului principal, institute│ │I.N.C.D.D.D. TULCEA │
 │naţionale de cercetare-dezvoltare │ │ │
 │care funcţionează în baza │ │ │
 │Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 │ │ │
 │privind cercetarea ştiinţifică şi │ │ │
 │dezvoltarea tehnologică, aprobată │ │ │
 │cu modificări şi completări prin │ │ │
 │Legea nr. 324/2003, cu │ │ │
 │modificările şi completările │ │ │
 │ulterioare, şi, după caz, │ │ │
 │societăţi comerciale cu capital │ │ │
 │majoritar de stat care au în │ │ │
 │administrare bunuri din │ │ │
 │patrimoniul public de stat │ │ │
 └──────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────────┘
 ┌──────┬───────────┬────────────┬────────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────────────┬────────────┬───────┐
 │Nr. │Codul de │ Denumirea │ Datele de identificare │Anul │Valoarea de │ Baza legală │Situaţia │Tipul │
 │M.F.P.│clasificare│ ├─────────────────────┬──────────┤dobân-│ inventar │ │juridică │bunului│
 │ │ │ │ Descrierea tehnică │ Adresa │dirii/│ (în lei) │ │ │ │
 │ │ │ │ (pe scurt) │ │dării │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │în │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │
 ├──────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼───────┤
 │116028│8.28.06 │Laboratoare │D+P+3 │Judeţul │ 1984 │ 2.231.000│Protocol │Administrare│imobil │
 │ │ │de │Suprafaţă construită │Tulcea, │ │ │739/03.07.2003 │ │ │
 │ │ │cercetare │= 388,5 mp │MRJ Tulcea│ │ │Legea nr. 213/1998 │ │ │
 │ │ │şi spaţii │Suprafaţă desfăşurată│- Str. │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │
 │ │ │de │= 1.942 mp │Babadag │ │ │nr. 506/2010 │ │ │
 │ │ │proiectare │Suprafaţa totală a │nr. 165 │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │terenului = 1.200 mp │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CF 8658/21054N │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼───────┤
 │116035│8.28.06 │Anexe │Clădire P │Judeţul │ 1987 │ 198.226│Protocol │Administrare│imobil │
 │ │ │institut │Suprafaţă construită │Tulcea, │ │ │739/03.07.2003 │ │ │
 │ │ │ │= 179,26 mp │MRJ Tulcea│ │ │Legea nr. 213/1998 │ │ │
 │ │ │ │CF 8658/21054N │- Str. │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │
 │ │ │ │ │Babadag │ │ │nr. 506/2010 │ │ │
 │ │ │ │ │nr. 165 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼───────┤
 │116039│8.28.06 │Garaje │Clădire P │Judeţul │ 1995 │ 11.000│Protocol │Administrare│imobil │
 │ │ │institut │Suprafaţă construită │Tulcea, │ │ │739/03.07.2003 │ │ │
 │ │ │ │= 80,33 mp │MRJ Tulcea│ │ │Legea nr. 213/1998 │ │ │
 │ │ │ │CF 8658/21054N │- Str. │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │
 │ │ │ │ │Babadag │ │ │nr. 506/2010 │ │ │
 │ │ │ │ │nr. 165 │ │ │ │ │ │
 ├──────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼───────┤
 │116049│8.28.06 │Baza de │Suprafaţa totală a │Judeţul │ 1994 │ 94.823│Protocol │Administrare│imobil │
 │ │ │cercetare │terenului = 460,86 mp│Tulcea, │ │ │739/03.07.2003 │ │ │
 │ │ │Chilia │Clădire P+1 │MRJ Tulcea│ │ │Legea nr. 213/1998 │ │ │
 │ │ │Veche - │Suprafaţă construită │comuna │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │
 │ │ │sediu │= 241,87 mp │Chilia │ │ │nr. 506/2010 │ │ │
 │ │ │laboratoare │Suprafaţă desfăşurată│Veche │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │= 457,76 mp │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼───────┤
 │116054│8.28.06 │Baza de │Clădire P │Judeţul │ 1975 │ 52.101│Protocol │Administrare│imobil │
 │ │ │cercetare │Suprafaţă construită │Tulcea, │ │ │739/03.07.2003 │ │ │
 │ │ │Enisala - │= 188 mp │comuna │ │ │Legea nr. 213/1998 │ │ │
 │ │ │baza de │Suprafaţa anexelor │Sarichioi │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │
 │ │ │producere │= 626 mp │ │ │ │nr. 506/2010 │ │ │
 │ │ │icre │Suprafaţa totală │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │embrionate │= 5.649 mp │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │de şalău, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │anexe │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │gospodăreşti│ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼───────┤
 │116061│8.28.06 │Baza de │Clădire P │Judeţul │ 1982 │ 1│Protocol │Administrare│imobil │
 │ │ │cercetare │Suprafaţă construită │Tulcea, │ │ │739/03.07.2003 │ │ │
 │ │ │Maliuc - │= 216,92 mp │comuna │ │ │Legea nr. 213/1998 │ │ │
 │ │ │laboratoare │Suprafaţa totală a │Maliuc │ │ │Hotărârea Guvernului│ │ │
 │ │ │ │terenului = 1.177 mp │ │ │ │nr. 506/2010 │ │ │
 └──────┴───────────┴────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────┴────────────┴────────────────────┴────────────┴───────┘


    2. Lista bunurilor proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
    Nu este cazul.

    3. Lista bunurilor proprii aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
    B.1. Bunuri imobile
    Nu este cazul.
    B.2. Echipamente, aparatură, mijloace de transport şi obiecte de inventar


 ┌────┬───────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┐
 │Nr. │ Grupa │ Denumirea │Valoarea de│Valoarea │Situaţia│
 │crt.│ │ │inventar │rămasă de │juridică│
 │ │ │ │ (lei) │amortizat │ │
 │ │ │ │ │ (lei) │ │
 ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤
 │ 1.│ 213.1│Echipamente tehnologice │ 325.844│ 69.972│ - │
 ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤
 │ 2.│ 213.2│Aparate şi instalaţii de măsurare, control│ │ │ │
 │ │ │şi reglare │ 3.634.157│ 150.323│ │
 ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤
 │ 3.│ 213.3│Mijloace de transport │ 1.749.132│ - │ │
 ├────┼───────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤
 │ 4.│ 214│Mobilier, aparatură birotică, sisteme de │ │ │ │
 │ │ │protecţie a valorilor umane │ 260.054│ 0 │ │
 ├────┼───────┴──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤
 │ 5.│ TOTAL GRUPA 2 │ 5.969.187│ 220.295│ │
 ├────┼───────┬──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤
 │ 6.│ 3.4│Alte active corporale │ - │ - │ │
 ├────┼───────┴──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤
 │ 7.│ TOTAL GRUPA 3 │ - │ - │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤
 │ 8.│ TOTAL GRUPA 2 + GRUPA 3 │ 5.969.187│ 220.295│ │
 ├────┼───────┬──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤
 │ 9.│ 803.5│Obiecte de inventar în folosinţă │ 870.361│ 0│ │
 └────┴───────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┘


    Valoarea de inventar a imobilului este cea luată în evidenţă în contabilitate în bilanţul de la 30 iunie 2014.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016