Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 213 din 25 martie 2015  privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 213 din 25 martie 2015 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 144479, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabulare în cartea funciară, precum şi a adresei poştale la care este situat imobilul după intabulare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
    (3) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) va fi utilizată de Serviciul de Protecţie şi Pază în vederea amenajării unei parcări auto.
    (4) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (2) va fi utilizată de Ministerul Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice.
    ART. 3
    Se aprobă comasarea nr. MFP 156612 parţial, aferent părţii de imobil prevăzute la art. 2 alin. (2), cu nr. MFP 144479 aferent imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.
    ART. 4
    În cazul în care nu se respectă destinaţiile părţilor de imobile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4), acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, respectiv în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 5
    Predarea-preluarea părţilor de imobile transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 6
    Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Protecţie şi Pază îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                           PRIM-MINISTRU
                        VICTOR-VIOREL PONTA

                          Contrasemnează:
                          ---------------
                           p. Ministrul
                   finanţelor publice, interimar,
                            Enache Jiru,
                          secretar de stat

                       p. Viceprim-ministru,
                   ministrul afacerilor interne,
                            Ilie Botoş,
                         secretar de stat

                  Ministrul apărării naţionale,
                           Mircea Duşa

             Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
                       Lucian-Silvan Pahonţu

    Bucureşti, 25 martie 2015.
    Nr. 213.


    ANEXA 1

                       DATELE DE IDENTIFICARE
         ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi
        în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care
      se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării
          acestuia conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din
       Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi
           amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
       instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,
     cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării
      unei suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor
     tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară, precum
      şi a adresei poştale în urma intabulării în cartea funciară


┌──────┬───────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┐
│ Nr. │ Codul │Denumirea│ Adresa/ │Valoarea de│ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │
│M.F.P.│ de │ bunului │ Cartea │ inventar │de inventar │corespunzătoare │de inventar │de inventar │
│ │clasi- │ din │ funciară/│ a bunului │ a bunului │ suprafeţei de │ a bunului │ a bunului, │
│ │ficare │domeniul │ Nr. │înscrisă în│ înainte de │teren constatate│după regula-│actualizată │
│ │ │public al│cadastrale│inventarul │ înregis- │în plus în urma │rizare prin │ în urma │
│ │ │statului │ │centralizat│ trarea │ intabulării │ adăugarea │reevaluării │
│ │ │ │ │ al bunu- │plusului în │ bunului în │ valorii │ (lei) │
│ │ │ │ │rilor din │ contabili- │cartea funciară │ aferente │ │
│ │ │ │ │ domeniul │ tate (lei) │ (lei/ha teren │ suprafeţei │ │
│ │ │ │ │ public al │ │ constatat în │ constatate │ │
│ │ │ │ │ statului │ │ plus) │ în plus │ │
│ │ │ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │ │
├──────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┤
│144479│8.19.01│ Imobil │Municipiul│ 5.199.808 │7.514.544,43│ 361.549,34/ │7.876.093,77│9.387.813,20│
│ │ │ 795 │Bucureşti │ │ │ 0,8241 │ │ │
│ │ │ │bd. Vasile│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Milea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 7, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sectorul 6│ │ │ │ │ │
│ │ │ │CF 226553,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │226554 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cadastrale│ │ │ │ │ │
│ │ │ │226553, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │226554 │ │ │ │ │ │
└──────┴───────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.


    ANEXA 2

                         DATELE DE IDENTIFICARE
           ale părţii de imobil, aflată în domeniul public
           al statului, care se transmite din administrarea
           Ministerului Apărării Naţionale în administrarea
                   Serviciului de Protecţie şi Pază


┌─────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ Nr. │Codul de│Denumirea│ Adresa/ │Elementele-│ Valoarea │Valoarea │ Valoarea │ Persoana │ Persoana │
│ MFP │ clasi- │ bunului │ Cartea │ cadru de │ de inventar │ părţii │ părţii │ juridică │ juridică │
│ │ ficare │ imobil │ funciară/ │descriere │ totală │ bunului │ bunului │ de la care │ la care │
│ │ │care face│Nr. cadastral│ tehnică │ a bunului │ care se │ care │se transmite │se transmite │
│ │ │obiectul │ │ │ care face │transmite│ nu se │imobilul/CUI │imobilul/CUI │
│ │ │actului │ │ │ obiectul │ (lei) │ transmite │ │ │
│ │ │normativ │ │ │ transmiterii │ │ (lei) │ │ │
│ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 144479 │8.19.01 │ Imobil │Municipiul │Suprafaţa │9.387.813,20*)│13.686,95│9.374.126,25│Statul român,│Statul │
│(parţial)│ │ 795 - │Bucureşti, │terenului -│ │ │ │din │român, în │
│ │ │ parţial │bd. Vasile │312 mp │ │ │ │administrarea│administrarea│
│ │ │ │Milea nr. 7, │ │ │ │ │Ministerului │Serviciului │
│ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │ │Apărării │de Protecţie │
│ │ │ │CF 226554 │ │ │ │ │Naţionale │şi Pază │
│ │ │ │Nr. cadastral│ │ │ │ │CUI - │CUI - │
│ │ │ │226554 │ │ │ │ │4183229 │4283635 │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘

──────────
    *) Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizată a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────


    ANEXA 3

                          DATELE DE IDENTIFICARE
         ale părţii de imobil, aflată domeniul public al statului,
       care se transmite din administrarea Serviciului de Protecţia
         şi Pază în administrarea Ministerului Apărării Naţionale


┌─────────┬───────┬─────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Codul │Denumirea│ Adresa │Elementele-│ Valoarea │Valoarea │Valoarea │ Persoana │ Persoana │
│ MFP │ de │ bunului │ │ cadru de │de inventar │ părţii │ părţii │ juridică │ juridică │
│ │clasi- │ imobil │ │ descriere │ totală │ bunului │ bunului │ de la care │ la care │
│ │ficaţie│care face│ │ tehnică │ a bunului │ care se │ care │se transmite │se transmite │
│ │ │obiectul │ │ │ care face │transmite│ nu se │imobilul/CUI │imobilul/CUI │
│ │ │actului │ │ │ obiectul │ (lei) │transmite│ │ │
│ │ │normativ │ │ │transmiterii│ │ (lei) │ │ │
│ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 156612 │8.19.01│ imobil │Municipiul │Suprafaţa │ 42.192,98 │ 450,30 │41.742,68│Statul │Statul │
│(parţial)│ │ │Bucureşti, │terenului -│ │ │ │român, din │român, în │
│ │ │ │bd. Timişoara│15 mp │ │ │ │administrarea│administrarea│
│ │ │ │nr. 2-4, │ │ │ │ │Serviciului │Ministerului │
│ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │ │de Protecţie │Apărării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi Pază CUI -│Naţionale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4283635 │CUI - 4183229│
└─────────┴───────┴─────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 4

                           DATELE DE IDENTIFICARE
        ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului
        şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care
          se comasează nr. MFP 144479 cu nr. MFP 156612 parţial şi
           ale bunului imobil rezultat în urma comasării acestora


┌────┬───────┬───────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Nr. │ Codul │ Denumirea │ Adresa/ │Elementele-│ Valoarea │Administratorul│
│crt.│ MFP │ de │bunului imobil│ Cartea │ cadru de │de inventar │bunului imobil/│
│ │ │clasi- │ │ funciară/ │descriere │ a bunului │ CUI │
│ │ │ficaţie│ │Nr. cadastral│ tehnică │ imobil │ │
│ │ │ │ │ │ │ (în lei) │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ 1 │156612 │8.19.01│Teren în │Municipiul │Teren │ 450,30 │Ministerul │
│ │parţial│ │suprafaţă de │Bucureşti, │ │ │Apărării │
│ │ │ │15 mp aferent │bd. Timişoara│ │ │Naţionale │
│ │ │ │nr. MFP 156612│nr. 2-4, │ │ │CUI - 4183229 │
│ │ │ │parţial ce se │sectorul 6 │ │ │ │
│ │ │ │comasează cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. MFP 144479│ │ │ │ │
│ │ │ │aferent │ │ │ │ │
│ │ │ │imobilului 795│ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ 2 │144479 │8.19.01│Imobil 795 │Municipiul │Construcţii│9.374.126,25│Ministerul │
│ │ │ │ │Bucureşti, │şi teren │ *) │Apărării │
│ │ │ │ │bd. │ │ │Naţionale │
│ │ │ │ │Vasile Milea │ │ │CUI - 4183229 │
│ │ │ │ │nr. 7, │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 226553 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral│ │ │ │
│ │ │ │ │226553 │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│ 3 │144479 │8.19.01│Imobil 795 │Municipiul │Construcţii│9.374.576,55│Ministerul │
│ │ │ │rezultat în │Bucureşti, │şi teren │ **) │Apărării │
│ │ │ │urma comasării│bd. Vasile │ │ │Naţionale │
│ │ │ │nr. MFP 144479│Milea nr. 7, │ │ │CUI - 4183229 │
│ │ │ │cu nr. MFP │sectorul 6 │ │ │ │
│ │ │ │156612 parţial│CF 226553 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral│ │ │ │
│ │ │ │ │226553 │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘

──────────
    *) Valoarea de inventar a imobilului 795 cu nr. MFP 144479 care nu face obiectul transmiterii dreptului de administrare.
    **) Valoarea de inventar a imobilului 795 rezultată în urma comasării nr. MFP 144479 cu nr. MFP 156612 parţial.
──────────

                              -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016