Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 26 martie 2015  a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 26 martie 2015 a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă

EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015

    Temeiul legal:
    - Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
    - Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
    - Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Nota de fundamentare nr. 1.151 din 20 martie 2015 a Direcţiei politici, strategii şi performanţă sportivă.

    ART. 1
    Dispoziţii generale
    (1) Prezenta procedură se aplică următoarelor tipuri de activităţi:
    a) activităţi de promovare a educaţiei fizice şi sportului şi a valorilor şi politicilor europene privind toleranţa, fairplay-ul, prevenirea violenţei pe terenurile de sport şi în tribune, lupta împotriva dopajului;
    b) activităţi de promovare şi dezvoltare a relaţiilor şi schimburilor internaţionale în domeniul sportului prin misiuni sportive internaţionale;
    c) activităţi sportive internaţionale pentru persoanele cu dizabilităţi, prin Comitetul Naţional Paralimpic şi federaţii sportive naţionale.
    (2) Prin prezenta procedură se stabilesc cerinţele, criteriile şi modul de finanţare din bugetul de venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, pe principii de transparenţă şi nediscriminare.
    ART. 2
    Principii generale
    Principiile care stau la baza finanţării sunt:
    a) libera concurenţă - asigurarea condiţiilor pentru ca o federaţie sportivă naţională care propune organizarea unei activităţi sportive de excelenţă să aibă dreptul de a deveni beneficiar în condiţiile legii;
    b) eficacitatea utilizării fondurilor aprobate în baza evaluării cererii de finanţare în raport cu cerinţele impuse;
    c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare;
    d) tratamentul egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi a cerinţelor pentru atribuirea contractului de finanţare, astfel încât orice solicitant care depune o cerere de finanţare să beneficieze de şanse egale;
    e) anualitatea - derularea întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea.
    ART. 3
    Criterii de finanţare
    Atribuirea finanţării se face pe baza următoarelor:
    a) organizarea de acţiuni şi misiuni internaţionale prin arborarea tricolorului;
    b) organizarea/participarea în competiţii internaţionale prin acordare de şanse egale persoanelor cu dizabilităţi;
    c) categorie de sportivi - seniori, tineret, juniori;
    d) alte acţiuni/activităţi de promovare şi reprezentare cu incidenţă în sport.
    ART. 4
    Cerinţe de calificare
    (1) Documentele necesare în vederea finanţării sunt următoarele:
    a) cererea de finanţare privind finanţarea activităţii de promovare şi reprezentare (se precizează denumirea activităţii, scopul, locaţia, perioada de desfăşurare, bugetul estimativ);
    b) manualul acţiunii (unde este cazul);
    c) invitaţie de participare (unde este cazul);
    d) regulamentul competiţiei;
    e) devizul de cheltuieli estimative;
    f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal.
    (2) Devizul de cheltuieli estimative se întocmeşte în urma propunerii unui buget estimativ care reprezintă totalitatea surselor de finanţare (venituri proprii, alte surse) necesare realizării activităţii de promovare şi reprezentare, detaliate pe categorii de cheltuieli, conform normelor legale în vigoare, respectiv Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare. Se întocmeşte având în vedere următoarele:
    a) bugetul să corespundă cu limitele legale pentru fiecare categorie de cheltuieli;
    b) bugetul să reflecte costurile necesare realizării proiectului;
    c) bugetul să se întocmească exclusiv în lei,
    d) cheltuielile să fie oportune şi justificate;
    e) cheltuielile să fie efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului;
    f) cheltuielile să fie identificabile şi verificabile.
    (3) Cererea de finanţare are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. La completarea cererii de finanţare solicitanţii au obligaţia de a furniza clarificări în scris pentru a asigura claritatea activităţii, în special cu privire la modul în care vor fi atinse obiectivele.
    ART. 5
    Depunerea cererilor de finanţare
    În vederea depunerii cererilor de finanţare, solicitantul trebuie să urmeze următoarea procedură:
    Dosarul conţinând documentele menţionate la art. 4 alin. (1) se va depune la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului.
    Adresa de depunere:
    ADRESA
    Ministerul Tineretului şi Sportului
    Strada Vasile Conta nr. 16
    Direcţia politici, strategii şi performanţă sportivă
    Evaluare de cereri de finanţare pentru activitatea sportivă de promovare şi reprezentare
    ART. 6
    Verificarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare
    (1) Comisia de verificare a documentelor privind cerinţele de calificare şi evaluare a solicitărilor va fi numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului şi va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri.
    (2) Comisia are următoarele atribuţii:
    a) verifică dacă documentaţia depusă este completă şi dacă îndeplineşte cerinţele de calificare;
    b) analizează şi evaluează cererile de finanţare în conformitate cu criteriile de finanţare, criterii de eligibilitate şi stabileşte oportunitatea finanţării activităţii şi propune valoarea finanţării, în limita bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului cu această destinaţie;
    c) întocmeşte un raport referitor la cererile evaluate şi îl înaintează în vederea aprobării, conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului.
    ART. 7
    Criterii de eligibilitate
    Pentru a participa la evaluarea cererilor de finanţare a activităţii de promovare şi reprezentare, federaţiile sportive naţionale trebuie să aibă încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului un contract de finanţare pentru anul 2015 în condiţiile de eligibilitate stipulate în Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive la utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi documentele solicitate la art. 4.
    ART. 8
    Evaluarea cererilor de finanţare a activităţii de promovare şi reprezentare
    (1) Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza evaluării cererilor, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, efectuată de o comisie numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
    (2) Propunerile pentru finanţarea activităţii sportive de promovare şi reprezentare vor fi evaluate de către comisia prevăzută la alin. (1), în limita unui fond anual aprobat de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu această destinaţie.
    ART. 9
    Modul de finanţare
    (1) Finanţarea federaţiilor sportive naţionale/Comitetului Naţional Paralimpic se va face pe bază de contract.
    (2) Din contractul de finanţare a activităţii sportive de promovare şi reprezentare face parte anexa cu devizul de cheltuieli aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului.
    (3) Nu se admite modificarea devizului de cheltuieli anexă la contract aşa cum a fost el aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului în urma evaluării şi propunerii de finanţare.
    ART. 10
    Modalităţi de decont
    Decontul va fi prezentat în lei şi va fi întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoriile şi tarifele de cheltuieli din aceasta.
    ART. 11
    Efectuarea plăţilor
    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului va vira beneficiarului numai sumele care corespund cheltuielilor eligibile ale activităţii, după verificarea documentelor justificative şi a facturii emise de către beneficiar.
    (2) Plata cheltuielilor se va face pe bază de decont înaintat de Federaţia Sportivă Naţională la care se vor prezenta documente justificative.
    (3) Federaţia va beneficia de un avans de 30% din valoarea finanţării, urmând ca la prezentarea decontului cu documente justificative să se facă plata după verificarea actelor de justificare a cheltuielilor.
    (4) Cheltuielile prevăzute în contract, precum şi achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. O copie a dosarului achiziţiilor realizate în cadrul proiectului va fi înaintată Ministerului Tineretului şi Sportului împreună cu decontul de cheltuieli.
    ART. 12
    Circuitul de decontare
    (1) Decontul acţiunii de promovare şi reprezentare care presupune adresa de înaintare cu decontul de cheltuieli, documentele justificative în copie conform cu originalul, raportul de imagine şi raportul de evaluare se depun la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (2) Documentaţia de decontare se transmite de la registratură la direcţia de specialitate care verifică următoarele:
    - activitatea corespunde scopului şi obiectivelor propuse prin contractul de finanţare;
    - în urma evaluării federaţia a respectat condiţiile contractuale: loc de desfăşurare, perioadă, obiective propuse şi realizate;
    - activitatea este înscrisă în calendarul internaţional al federaţiei internaţionale de specialitate;
    - devizul estimativ la contractul de finanţare corespunde cu decontul transmis de Federaţia Sportivă Naţională.
    (3) Direcţia de specialitate transmite, în urma verificării, direcţiei economice dosarul de decont pentru viza CFP. După avizarea CFP şi CFPD, direcţia de specialitate va întocmi ordonanţarea de plată pentru cheltuielile eligibile şi o va transmite Direcţiei economice şi patrimoniu pentru plată.
    ART. 13
    Contractul de finanţare
    Contractul de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură de finanţare.

    ANEXĂ
    la procedura de finanţare

    MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

                    CONTRACT DE FINANŢARE
     a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport
            Nr. ................/............ 2015

    În temeiul dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 167/2015 privind aprobarea procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru de finanţare a federaţiilor sportive naţionale şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă,
    în baza Raportului comisiei de analiză şi evaluare nr. ...../....,
    între:

    ART. 1
    Părţile contractante
    (1) Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, cod fiscal 26604620, cont nr. ............................., deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin Gabriela Szabo - ministru şi Clara Untaru - director economic, pe de o parte,
    şi Federaţia Sportivă Naţională/Comitetul Naţional Paralimpic
    (2) ......................., cu sediul în .............., str. .........., judeţul ..........., codul fiscal nr. ......, tel/fax ................., având contul nr. ................................, deschis la Banca ............, sucursala ......., reprezentată de ................, având funcţia de .........................,, pe de altă parte,
    ART. 2
    Obiectul contractului
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea din venituri proprii cu suma de .............. lei, de către Ministerul Tineretului şi Sportului, a organizării de către Federaţia/Comitetul Naţional Paralimpic .................. a ............ .
    Federaţia se obligă să realizeze activitatea de promovare şi reprezentare prin sport întocmai, în modul, în perioada şi în condiţiile prevăzute prin prezentul contract.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi acordată Federaţiei/Comitetului Naţional Paralimpic ca finanţare în cuantumul şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de analiză şi evaluare, conform anexei nr. 1 - Deviz de cheltuieli pe naturi de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de promovare şi reprezentare prin sport.
    (3) Parametrii sportivi de realizat vor fi prevăzuţi în anexa nr. 2.
    (4) Obiectivele de rezultat estimate vor fi prevăzute în anexa nr. 3.
    (5) Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract de finanţare.
    ART. 3
    Modalităţi de plată
    Din suma prevăzută la art. 2 alin. (1) se acordă un avans de 30% la începutul acţiunii, iar diferenţa se acordă la finalizarea acţiunii pe baza decontului şi a documentelor justificative prezentate.
    ART. 4
    Durata contractului
    Prezentul contract produce efecte de la data semnării sale de către ambele părţi până la data de ......................... (dată care va coincide cu data finalizării acţiunii).
    ART. 5
    Drepturile Ministerului Tineretului şi Sportului
    Ministerul Tineretului şi Sportului are dreptul să solicite următoarele: decontul de cheltuieli împreună cu documentele justificative certificate cu originalul, raportul de imagine şi promovare a Ministerului Tineretului şi Sportului, sigla, raportul de evaluare a activităţii de promovare şi reprezentare sau orice alte date privind derularea acesteia.
    ART. 6
    Obligaţiile Ministerului Tineretului şi Sportului
    Ministerul Tineretului şi Sportului are obligaţia să pună la dispoziţia Federaţiei/Comitetului Naţional Paralimpic suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul contract.
    ART. 7
    Drepturile Federaţiei
    Federaţia are dreptul să primească suma prevăzută la art. 2 alin. (1) la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
    ART. 8
    Obligaţiile Federaţiei
    1. Să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării activităţii de promovare şi reprezentare prin sport ............... şi pentru categoriile de cheltuieli aprobate de către comisia de analiză şi evaluare conform anexei nr. 1.
    2. Să implementeze activitatea de promovare şi reprezentare prin sport pe propria răspundere cu scopul de a atinge obiectivele de rezultat estimate: .................
    3. Să întocmească şi să prezinte Ministerului Tineretului şi Sportului rapoartele solicitate şi orice alte date privitoare la derularea activităţii.
    4. Să depună la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, în termen de cel mult 15 zile de la finalizarea activităţii, decontul de cheltuieli împreună cu documentele justificative pentru suma alocată de Ministerul Tineretului şi Sportului.
    5. Să menţioneze în toate materialele de promovare a activităţii de promovare şi reprezentare prin sport: afişe, cataloage, programe, invitaţii, anunţuri, bannere publicitare, coperte de CD-uri, cărţi sau orice alte tipărituri cu sintagma: "Acţiune finanţată de Ministerul Tineretului şi Sportului" împreună cu sigla Ministerului Tineretului şi Sportului.
    ART. 9
    Modificarea contractului
    Federaţia/Comitetul Naţional Paralimpic are obligaţia de a informa de îndată Ministerul Tineretului şi Sportului - cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a activităţii de promovare şi reprezentare prin sport.
    ART. 10
    Rezilierea contractului
    (1) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept în cazul în care Federaţia/Comitetul Naţional Paralimpic nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract, notificarea putând fi comunicată în termen de 3 zile de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia ori a mai multor obligaţii contractuale.
    (2) Utilizarea finanţărilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti.
    (3) Nerespectarea contractului de finanţare pentru activitatea de promovare şi reprezentare prin sport atrage sistarea oricăror altor finanţări pentru acţiuni viitoare.
    ART. 11
    Forţa majoră
    (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.
    (2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.
    (3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicată prin grija părţii care o invocă, de îndată, după producerea acesteia, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariţiei acesteia.
    ART. 12
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă.
    (2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.
    ART. 13
    Dispoziţii finale
    (1) Orice comunicare oficială ori cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului contract ori este în strânsă legătură cu acesta trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul contractului şi titlul activităţii de promovare şi reprezentare prin sport.
    (2) În toate cazurile, rapoartele, comunicările oficiale şi orice alte situaţii ce presupun semnătura şi ştampila originală ale instituţiei emitente se transmit numai în condiţiile precizate la alin. (1).

    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi este redactat în 3 exemplare având aceeaşi forţă juridică, dintre care două exemplare pentru Ministerul Tineretului şi Sportului şi unul pentru Federaţie.

    MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI FEDERAŢIE

           Beneficiar, Reprezentant legal,
     ........................ .......................

            Ministru,
      ......................


    ANEXA 1
    la contractul de finanţare

                    DEVIZ DE CHELTUIELI
          pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii
        de promovare şi reprezentare a României prin sport

 ┌────┬─────────────┬──────────┬────┬──────────┬────────────┬──────┬──────────┐
 │Nr. │Denumirea │Nr. pers./│Nr. │Tarif zi/ │Sumă alocată│Total │Observaţii│
 │crt.│cheltuielilor│ buc. │zile│pers./buc.├───────┬────┤alocat│ │
 │ │ │ │ │ │Bugetul│ VP │ │ │
 │ │ │ │ │ │de stat│ │ │ │
 ├────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────┼───────┼────┼──────┼──────────┤
 │ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────┼───────┼────┼──────┼──────────┤
 │ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────┼───────┼────┼──────┼──────────┤
 │ 3.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────┼───────┼────┼──────┼──────────┤
 │ 4.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────┼───────┼────┼──────┼──────────┤
 │ 5.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────┼───────┼────┼──────┼──────────┤
 │ 6.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────┼──────────┼────┼──────────┼───────┼────┼──────┼──────────┤
 │ 7.│ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴─────────────┴──────────┴────┴──────────┴───────┴────┴──────┴──────────┘


    ANEXA 2
    la contractul de finanţare

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Federaţia │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
 │ PARAMETRII SPORTIVI DE REALIZAT │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ Parametrii de audienţă şi vizibilitate │ Program 2015 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │A. Indicatori de eficienţă │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │1. Cost mediu acţiune de participare/organizare de acţiuni │ │
 │sportive internaţionale/persoană (lei) │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │2. Cost mediu zilnic participare/organizare de acţiuni │ │
 │internaţionale/persoană │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │B. Indicatori fizici │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │1. Numărul acţiunilor de promovare şi reprezentare │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │2. Număr de acţiuni sportive internaţionale pentru persoanele│ │
 │cu dizabilităţi │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │C. Indicatori de rezultat │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │1. Gradul de finanţare a acţiunilor sportive internaţionale/ │ │
 │naţionale din suma repartizată de Ministerul Tineretului şi │ │
 │Sportului (MTS) (%) │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │2. Numărul de acţiuni finanţate x 100 │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ Surse de finanţare │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │A. Bugetul MTS, │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │din care: │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │Venituri proprii MTS │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │B. Venituri proprii ale federaţiei, total │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ TOTAL SURSE DE FINANŢARE (A + B) │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3
    la contractul de finanţare

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Federaţia │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ OBIECTIVELE DE REZULTAT ESTIMATE │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │ Acţiunea/activitate │ │
 ├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │ Activităţi de promovare │ Promovarea unui comportament etic │
 │ │ Promovarea valorilor europene │
 ├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │ Activităţi de promovare şi │ Promovarea imaginii României │
 │ dezvoltare a relaţiilor şi │ Reprezentarea prin sport a României │
 │ schimburilor internaţionale │ │
 ├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │ Activităţi sportive internaţionale │ Depăşirea limitelor personale │
 │ pentru persoane cu dizabilităţi │ Integrare socială │
 │ │ Atribuirea de şanse egale │
 ├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │ Reprezentanţi legali: │ Ministerul Tineretului şi Sportului │
 ├────────────────────────────────────┤ Direcţia politici, strategii şi │
 │(numele, prenumele, funcţia, │ performanţă sportivă │
 │ semnătura şi ştampila) │ │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


                           -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016