Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2015 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2015

Monitorul Oficial 575 din 31 Iulie 2015 (M. Of. 575/2015)

 ÎNCHEIERE din 13 mai 2015 referitoare la soluţionarea recursului declarat de reclamanta Moise Elena Daniela, în contradictoriu cu intimatul-pârâtul Consiliul Local Târgovişte EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIEŞTI - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 31 iulie 2015

Dosar nr. 3.223/120/2014preşedinte - irina nicoleta elisabeta cioponeajudecător - geanina maria firiceanujudecător - liliana felicia andronegrefier - viorica manolepe rol fiind soluţionarea recursului declarat de reclamanta moise elena daniela, cu domiciliul procesual la cabinet de avocat hânsu bogdan marian, cu sediul în târgovişte, bd. i. c. brătianu, bl. 23, sc. c, ap. 2, judeţul dâmboviţa, împotriva sentinţei civile nr. 1.653 din 20 noiembrie 2014, pronunţată de tribunalul dâmboviţa, în contradictoriu cu intimatul-pârât consiliul local târgovişte, cu sediul în str. revoluţiei nr. 1-3, judeţul dâmboviţa.recurs timbrat cu 100 lei taxă judiciară de timbru, potrivit chitanţei nr. ...

Monitorul Oficial 577 din 31 Iulie 2015 (M. Of. 577/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 22 din 28 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 31 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.3 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1(1) se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul serviciului român de informaţii, suma de 31.413 mii lei pentru plata investiţiilor şi modernizărilor, finalizate, aflate în proprietatea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" şi achiziţionate din fondurile proprii ale regiei, prevăzute în anexa nr. 3a la hotărârea guvernului nr. s369/2015 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" ...

 HOTĂRÂRE nr. 604 din 22 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 31 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 6. - (1) În cadrul m.a.e. funcţionează ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, care coordonează activităţile din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.(2) ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite ...

Monitorul Oficial 576 din 31 Iulie 2015 (M. Of. 576/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 21 din 28 iulie 2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.2 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. 1bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 961 din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.art. 2(1) influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar ...

 ORDONANŢĂ nr. 20 din 28 iulie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. idispoziţii generaleart. 1bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 960 şi nr. 960 bis din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.art. 2(1) influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) detalierea influenţelor asupra cheltuielilor ...

Monitorul Oficial 571 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 571/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 578 din 15 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. la articolul 3, litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins:"u) rezerva specială pentru anumiţi operatori de aeronave - numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aeronave conform art. 15 pentru perioadele prevăzute ...

Monitorul Oficial 573 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 573/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 603 din 22 iulie 2015 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 9 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la bunurile publice: clădire ministerul finanţelor publice - aripa nord cu nr. mfp 34.401, clădire ministerul finanţelor publice - mircea vodă cu nr. mfp 159.690 şi clădire ministerul finanţelor ...

Monitorul Oficial 570 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 570/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 596 din 22 iulie 2015 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, în limita sumelor aprobate ...

Monitorul Oficial 571 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 571/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 601 din 22 iulie 2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, scăderea unor imobile ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condiţiile legii, şi transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Recuperare Borşa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015

Având în vedere art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, precum şi art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 574 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 574/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 19 din 28 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.3 şi pct. xi din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare locală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin legea nr. 89/2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) se aprobă programul naţional de dezvoltare locală, program multianual, coordonat de ministerul dezvoltării regionale şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 613 din 28 iulie 2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului afacerilor interne - unitatea militară 0406 constanţa a unui imobil înregistrat la poziţia cu nr. m.f.p. 101.132, având datele de identificare prevăzute ...

Monitorul Oficial 572 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 572/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iulie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins"art. 2. - se aprobă corespondenţa dintre nivelurile cnc, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din românia prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, prevăzute în ...

 PROCEDURĂ din 27 mai 2015 de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, IMM ŞI MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015

Art. 1 preambul(1) ministerul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri (m.e.i.m.m.m.a.) este autoritatea publică centrală competentă să emită, în baza art. 3 alin. (1) secţiunea b pct. 37 din hotărârea guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, cu modificările ulterioare, avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în românia pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 43 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 570 din 30 Iulie 2015 (M. Of. 570/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 39 din 18 iulie 2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. v din legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă statutul profesiei de mediator, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 570 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────art. 2prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i.   p. preşedintele consiliului de mediere,  daniel zeno ...

Monitorul Oficial 566 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 566/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 573 din 15 iulie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 874 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila articolul 2 din hotărârea guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea ministerului culturii şi în folosinţa gratuită a uniunii scriitorilor din românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 31 august 2000, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) uniunea scriitorilor din românia poate beneficia de fructele civile ale imobilului, cu condiţia ...

Monitorul Oficial 567 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 567/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 597 din 22 iulie 2015 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (2) şi alin. (3) lit. a), art. 5 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 622 din legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, precum şi al art. 562 alin. (3) şi art. 863 lit. b) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din ordonanţa de urgenţă ...

 HOTĂRÂRE nr. 599 din 22 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea complexul energetic oltenia - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 600 din 22 iulie 2015 pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil şi pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. c) şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea ministerului finanţelor publice.art. 2(1) bunurile mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. ...

Monitorul Oficial 569 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 569/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 611 din 28 iulie 2015 pentru modificarea pct. 8.2 nr. 149 din Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015

Având în vedere sentinţa civilă nr. 69/ca din 28 februarie 2011, pronunţată de curtea de apel constanţa - secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 1.292/36/2008, irevocabilă prin decizia civilă nr. 4.399 din 30 octombrie 2012, pronunţată de Înalta curte de casaţie şi justiţie - secţia de contencios administrativ şi fiscal,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (1) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila punctul 8.2 din planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect ...

Monitorul Oficial 566 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 566/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 572 din 15 iulie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea muzeului naţional de istorie naturală "grigore antipa", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.art. ...

Monitorul Oficial 569 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 569/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 590 din 22 iulie 2015 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i inventarul bunurilor din domeniul public al statului ...

 HOTĂRÂRE nr. 591 din 22 iulie 2015 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 3 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i poziţiile m.f. nr. 99694, 99698, 99700 şi 99701 din anexa nr. 10 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

Monitorul Oficial 35 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 35/2015)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 816 din 25 iunie 2015 la nivel de grup de unităţi din reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor pe perioada 2015-2017 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 3 din 29 iulie 2015

Înregistrat la m.m.f.p.s.p.v. - d.d.s. sub numărul 816 din data de 25.06.2015În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. ministerul transporturilor (mt) în calitate de ordonator principal de creditepatronatul reprezentat de: reprezentanţii ministerului transporturilor numiţi prin nota ministrului transporturilor nr. 17039/24.04.20152. salariaţii, reprezentaţi, potrivit legii 62/2011, de:- federaţia sanitas din româniaa intervenit următorul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din reţeaua sanitară a ministerului transporturilor pe perioada 2015-2017cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din reţeaua sanitară a ministerului ...

Monitorul Oficial 568 din 29 Iulie 2015 (M. Of. 568/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 543 din 8 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 29 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ...

Monitorul Oficial 559 din 28 Iulie 2015 (M. Of. 559/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 593 din 22 iulie 2015 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 şi 21 din legea nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în monitorul oficial al româniei, părţile i-vii, valabile pentru anul 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.(3) actele înaintate spre publicare în monitorul oficial al româniei, părţile i-vii, vor avea un conţinut lizibil, tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 times new ...

Monitorul Oficial 561 din 28 Iulie 2015 (M. Of. 561/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 565 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 336 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 561 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri ...

Monitorul Oficial 563 din 28 Iulie 2015 (M. Of. 563/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 18 din 28 iulie 2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. x din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.articol unicarticolul xii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 176 din 13 martie 2015, aprobată cu modificări prin legea nr. 171/2015, se modifică după cum urmează:1. la alineatul (2) litera a), punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. termen-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 602 din 22 iulie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea unităţii de management al proiectului, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei interministeriale de coordonare a programului «termoficare 2006-2020 căldură şi confort».(4) componenţa nominală a comisiei interministeriale de coordonare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 587 din 22 iulie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea în domeniul public al oraşului Băile Govora, judeţul Vâlcea, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea anexei nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public ...

Monitorul Oficial 562 din 28 Iulie 2015 (M. Of. 562/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 782 din 8 iulie 2015 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi ale art. 64 din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 326/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum ...

Monitorul Oficial 563 din 28 Iulie 2015 (M. Of. 563/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 588 din 22 iulie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov în domeniul public al municipiului Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 589 din 22 iulie 2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniului public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 ...

Monitorul Oficial 554 bis din 27 Iulie 2015 (M. Of. 554 bis/2015)

 ANEXE din 15 iulie 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 575/2015(Anexele 1-7)*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 bis din 27 iulie 2015

──────────*) notă ctce:aprobate de hotărârea guvernului nr. 575/2015 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 554 din 27.07.2015.──────────anexa 1  nomenclatorul domeniilor şi al   specializărilor/programelor de studii universitare*font 7*┌───┬─────────────────┬───┬─────────────┬───┬────────────────┬───┬───────────────┬────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┐│ │ domeniul │ │ ramura │ │ domeniul │ │ domeniul │ │ ...

Monitorul Oficial 557 din 27 Iulie 2015 (M. Of. 557/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 586 din 22 iulie 2015 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 27 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (1) al articolului 6 din hotărârea guvernului nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin fondul de solidaritate al uniunii europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat românia în anul 2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 494 din 3 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 6 - (1) subvenţia din fsue se implementează în termen de ...

Monitorul Oficial 558 din 27 Iulie 2015 (M. Of. 558/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 594 din 22 iulie 2015 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (1) din regulamentul de punere în aplicare (ue) 2015/360 al comisiei din 5 martie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se acordă ajutor financiar operatorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din regulamentul de punere în aplicare (ue) 2015/360 al comisiei din 5 martie 2015 de deschidere a depozitării private pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 582 din 15 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare, participare la misiuni specifice urgente, ...

Monitorul Oficial 554 din 27 Iulie 2015 (M. Of. 554/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2 se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, ...

Monitorul Oficial 553 din 24 Iulie 2015 (M. Of. 553/2015)

 NORME din 14 iulie 2015 privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015

Art. 1(1) ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual, existent în statul de organizare al unei structuri din cadrul ministerului apărării naţionale, se face prin concurs ori examen, cu aplicarea prevederilor titlului i din regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament-cadru, şi ale prezentelor norme.(2) prezentele norme sunt aplicabile ...

 PROCEDURĂ din 14 iulie 2015 de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015

Art. 1 promovarea personalului civil contractual reprezintă modalitatea de evoluţie în carieră a acestei categorii de personal prin trecerea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.art. 2 (1) promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, precum şi într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului civil contractual din structurile ministerului apărării naţionale se face cu respectarea prevederilor titlului ii din regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi ...

Monitorul Oficial 552 din 24 Iulie 2015 (M. Of. 552/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 513 din 8 iulie 2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea şi înscrierea cu număr nou a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu", Institutul Clinic Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 24 iulie 2015

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă comasarea nr. mfp 154593, 154790, 154791, 154792, 158491 şi 158492 la poziţia nr. mfp 121092, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară.(2) se comasează nr. mfp 154594, 154595, 154596, 154597, 154598, 154599, ...

Monitorul Oficial 548 din 23 Iulie 2015 (M. Of. 548/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 585 din 22 iulie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţintea Laurenţiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 23 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic domnul Ţintea laurenţiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului giurgiu. prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:-----------------   p. viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,   ilie botoş, secretar de statbucureşti, 22 iulie 2015.nr. 585.----

Monitorul Oficial 549 din 23 Iulie 2015 (M. Of. 549/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 540 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat la Beijing la 1 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze privind cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat la beijing la 1 septembrie 2014.prim-ministru interimar gabriel opreacontrasemnează:---------------  ministrul economiei,   comerţului şi turismului,  mihai tudose  ministrul energiei,   întreprinderilor mici şi mijlociişi mediului de afaceri,  andrei dominic gerea preşedintele comisiei naţionale pentru   controlul activităţilor nucleare,   constantin popescuministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehp. ministrul afacerilor externe, daniel ioniţă,secretar de statbucureşti, 8 iulie 2015.nr. 540. acordîntre guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze privind cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleareguvernul ...

Monitorul Oficial 548 din 23 Iulie 2015 (M. Of. 548/2015)

 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE din 29 iunie 2015 a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 23 iulie 2015

Art. 1(1) pentru completarea formularului standard, aprobat prin anexa nr. 9 la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 118/2014, cu punctajul aferent standardelor minime de calitate, se acordă câte un punct pentru fiecare condiţie/criteriu care trebuie îndeplinit obligatoriu.(2) punctajul minim obligatoriu pentru fiecare categorie de serviciu din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie este prevăzut în fişele de autoevaluare menţionate la art. 2-4.art. 2(1) centrul pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie funcţionează în baza ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 383/2004 privind aprobarea ...

Monitorul Oficial 549 din 23 Iulie 2015 (M. Of. 549/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 547 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară alba, a imobilului compus din clădire şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din ...

Monitorul Oficial 547 din 23 Iulie 2015 (M. Of. 547/2015)

 CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.titlul idispoziţii generaleart. 1 definiţiiÎn înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi este adresat;2. administrarea creanţelor fiscale - oricare din activităţile desfăşurate de organele fiscale în legătură cu:a) înregistrarea fiscală a contribuabililor/plătitorilor şi a altor subiecte ale raporturilor juridice fiscale;b) declararea, stabilirea, controlul şi colectarea creanţelor fiscale;c) soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale;d) ...

Monitorul Oficial 544 din 22 Iulie 2015 (M. Of. 544/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 571 din 15 iulie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei lucrări de artă vizuală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. d) şi art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea ministerului culturii a lucrării de artă vizuală, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 ministerul culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică ...

 HOTĂRÂRE nr. 570 din 15 iulie 2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 580 din 15 iulie 2015 privind recunoaşterea Fundaţiei "Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte fundaţia "grupul de iniţiativă ecologică şi dezvoltare durabilă", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul craiova, str. Împăratul traian nr. 28, et. 1, camera 1, judeţul dolj, ca fiind de utilitate publică. prim-ministru  victor-viorel ponta  contrasemnează: -----------------ministrul mediului,apelor şi pădurilor,   graţiela leocadia gavrilescu   ministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 15 iulie 2015.nr. 580.----

 CIRCULARĂ nr. 25 din 6 iulie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea regelui Ferdinand I EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 15 iulie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea regelui ferdinand i.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:valoare nominală 100 lei 10 lei 1 leumetal ...

 HOTĂRÂRE nr. 574 din 15 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi având în vedere art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a ...

Monitorul Oficial 546 din 22 Iulie 2015 (M. Of. 546/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 584 din 22 iulie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi pentru ministerul fondurilor europene este de 931, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului."2. anexa nr. 1 se ...

Monitorul Oficial 542 din 21 Iulie 2015 (M. Of. 542/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 576 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 21 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 din legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:ministrul sănătăţii,nicolae bănicioiuministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,rovana plumbministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicibucureşti, 15 iulie 2015.nr. 576.anexa 1 norme metodologice

Monitorul Oficial 543 din 21 Iulie 2015 (M. Of. 543/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 563 din 15 iulie 2015 privind utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea lucrărilor de finalizare a proiectului Phare RO 2004/016-772.03.04.02 C1 lot 4 - Repararea şi reabilitarea centrelor de instruire ale Poliţiei de Frontieră - Agigea-Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor phare, aprobată prin legea nr. 132/2009,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă utilizarea sumei de 2.365 mii lei pentru finanţarea de către inspectoratul general al poliţiei de frontieră, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de beneficiar, a lucrărilor de finalizare a proiectului phare ro 2004/016-772.03.04.02 c1 lot 4 - repararea şi reabilitarea centrelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 564 din 15 iulie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale antidrog, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 331 din 12 mai 2011, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul (1), litera r) va avea următorul cuprins:"r) elaborează şi implementează, inclusiv prin colaborare cu instituţiile de specialitate, programe de formare pentru personalul propriu, al altor structuri din cadrul ministerului afacerilor interne, precum şi al instituţiilor sau entităţilor partenere cu atribuţii în implementarea strategiei naţionale antidrog;"2. la articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea ...

Monitorul Oficial 541 din 21 Iulie 2015 (M. Of. 541/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 21 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorilor de inventar ...

Monitorul Oficial 542 din 21 Iulie 2015 (M. Of. 542/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 557 din 15 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru unele unităţi din subordine, conform anexei care face ...

 NORME METODOLOGICE din 15 iulie 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 21 iulie 2015

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 576 din 15 iulie 2015, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 542 din 21 iulie 2015.──────────art. 1(1) pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă prevăzută la art. 1 alin. (1) din legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului părintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic.(2) modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.(3) potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din legea nr. 91/2014, la cerere se ataşează o copie a documentului din care ...

Monitorul Oficial 537 din 20 Iulie 2015 (M. Of. 537/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 554 din 15 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea naţională plafar - s.a., prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 538 din 20 Iulie 2015 (M. Of. 538/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 556 din 15 iulie 2015 pentru completarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 20 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 55 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei puieşti" la hotărârea guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul vaslui, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 633 şi 633 bis din 27 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i "bunuri imobile", după poziţia nr. 421 se introduce o ...

 HOTĂRÂRE nr. 558 din 15 iulie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 20 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea serviciului român de informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

Monitorul Oficial 540 din 20 Iulie 2015 (M. Of. 540/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.3 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 63, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) agenţia naţională de administrare fiscală, în calitate de reprezentant autorizat al ministerului finanţelor publice sau, după caz, al ministrului ...

Monitorul Oficial 539 din 20 Iulie 2015 (M. Of. 539/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 544 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi darea în administrarea agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară arad, a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 546 din 8 iulie 2015 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 2 "componenţa comisiei speciale de retrocedare" la hotărârea guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 542 din 8 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, din administrarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului, instituţie publică aflată în subordinea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 ...

Monitorul Oficial 540 bis din 20 Iulie 2015 (M. Of. 540 bis/2015)

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 iulie 2015 conforme cu directivele europene*) EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 bis din 20 iulie 2015

──────────*) aprobate de ordinul nr. 6/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 540 din 20 iulie 2015.──────────cap. i dispoziţii generale1. prezentele reglementări prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, regulile de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi (denumit în continuare plan de conturi), precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.2. prezentele ...

Monitorul Oficial 534 din 17 Iulie 2015 (M. Of. 534/2015)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 13 iulie 2015 "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015

Cap. i prevederi generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită "sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole", denumită în continuare schemă.(2) schema vizează acţiunile specifice şi beneficiarii eligibili conform fişelor tehnice ale submăsurii 6.2 "sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale" (întreprinderi nou-înfiinţate) şi submăsurii 6.4 "investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole" aferente măsurii 6 "dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor" din cadrul programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 (pndr 2014-2020).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se ...

Monitorul Oficial 533 din 17 Iulie 2015 (M. Of. 533/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 529 din 8 iulie 2015 pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 46 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei păltiniş" la hotărârea guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul botoşani, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă poziţiile nr. 35, 42-46, 50, 51, 53-56, 59 şi 60.  prim-ministru ...

 HOTĂRÂRE nr. 512 din 8 iulie 2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea ministerului afacerilor interne - centrul naţional sis, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul afacerilor interne ...

 HOTĂRÂRE nr. 525 din 8 iulie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice pentru inspectoratul Şcolar judeţean satu mare a unor bunuri ...

 HOTĂRÂRE nr. 526 din 8 iulie 2015 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 528 din 8 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul suceava, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 90 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei valea moldovei", la secţiunea i "bunuri ...

Monitorul Oficial 535 din 17 Iulie 2015 (M. Of. 535/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 15 din 15 iulie 2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. vi.4 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. ila anexa nr. ii din legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul iii - culte se modifică după cum urmează:1. la litera c - personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică, nr. crt. 3 va avea ...

 ORDONANŢĂ nr. 16 din 15 iulie 2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. x din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. i alineatul (6) al articolului 9^2 din legea recunoştinţei pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) soluţiile vor fi comunicate în termen de 120 de zile lucrătoare de la depunerea cererii. ...

 HOTĂRÂRE nr. 562 din 15 iulie 2015 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, între Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din patrimoniul ministerului afacerilor interne în patrimoniul consiliului superior al magistraturii.(2) după preluarea bunurilor, asigurarea administrării acestora va fi realizată, în condiţiile legii, de consiliul superior al magistraturii.art. 2(1) se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate ...

Monitorul Oficial 536 din 17 Iulie 2015 (M. Of. 536/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 481 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 522/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul capitolului i se modifică şi va avea următorul cuprins:"capitolul idispoziţii generale"2. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 559 din 15 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei naţionale "administraţia porturilor dunării fluviale" - s.a. giurgiu, aflată sub autoritatea ...

Monitorul Oficial 533 din 17 Iulie 2015 (M. Of. 533/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 527 din 8 iulie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile ...

Monitorul Oficial 536 din 17 Iulie 2015 (M. Of. 536/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "compania naţională de transporturi aeriene române - tarom" - s.a., ...

 HOTĂRÂRE nr. 568 din 15 iulie 2015 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională din anul 2015 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a viii-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională din anul 2015 pentru absolvenţii clasei a viii-a.art. 2se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie în anul 2015.art. 3sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute ...

Monitorul Oficial 533 din 17 Iulie 2015 (M. Of. 533/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 484 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din legea nr. 210/2006 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului constanţa, semnat la bucureşti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la londra la 5 martie 2015 între guvernul româniei şi banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare la acordul de împrumut dintre românia şi banca europeană pentru ...

Monitorul Oficial 536 din 17 Iulie 2015 (M. Of. 536/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 17 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 37 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,sorin mihai cîmpeanuministrul ...

 NORME METODOLOGICE din 15 iulie 2015 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 17 iulie 2015

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 569 din 15 iulie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 536 din 17 iulie 2015.──────────art. 1(1) prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor şi a documentelor justificative ce trebuie prezentate la decont de persoanele implicate, precum şi a rolului autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar.(2) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificaţie:a) beneficiari - cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, îndreptăţit la decontarea cheltuielilor de navetă, ...

Monitorul Oficial 528 din 16 Iulie 2015 (M. Of. 528/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 459 din 24 iunie 2015 privind aprobarea stemei comunei Ariniş, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei ariniş, judeţul maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministru interimargabriel oprea   contrasemnează:   --------------- p. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,sirma caraman,  secretar de statbucureşti, 24 iunie 2015.nr. 459.anexa 1stema   comunei ariniş, judeţul maramureş──────────*) notă ctce:stema comunei ariniş, judeţul maramureş, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 528 ...

 HOTĂRÂRE nr. 545 din 8 iulie 2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

Văzând actul ministerului afacerilor interne prin care se constată îndeplinirea de către asociaţia foişorul de foc = voluntariat şi parteneriat pentru viaţă a condiţiilor legale pentru recunoaşterea statutului de utilitate publică,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia foişorul de foc = voluntariat şi parteneriat pentru viaţă, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul bucureşti, str. matei ...

 HOTĂRÂRE nr. 535 din 8 iulie 2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia presei sportive din românia, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul bucureşti, şoseaua Ştefan cel mare nr. 234, bl. 77, parter, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.prim-ministru interimar gabriel opreacontrasemnează:---------------  ministrul tineretului şi sportului, gabriela szabo ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovicibucureşti, 8 iulie 2015.nr. 535.-------

 HOTĂRÂRE nr. 364 din 20 mai 2015 privind aprobarea stemei comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei dăeşti, judeţul vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 20 mai 2015.nr. 364.anexa 1 stema comunei dăeşti, judeţul vâlcea──────────*) notă ctce:imaginea reprezentând stema comunei dăeşti, judeţul vâlcea se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 528 din 16 ...

 HOTĂRÂRE nr. 461 din 24 iunie 2015 privind aprobarea stemei comunei Lozna, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei lozna, judeţul botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru interimar  gabriel oprea  contrasemnează:  ---------------  p. ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,  sirma caraman, secretar de statbucureşti, 24 iunie 2015.nr. 461.anexa 1  stema   comunei lozna, judeţul botoşani──────────*) notă ctce:stema comunei lozna, judeţul botoşani, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 528 ...

 HOTĂRÂRE nr. 419 din 3 iunie 2015 privind aprobarea stemei comunei Glodeni, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei glodeni, judeţul mureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 3 iunie 2015.nr. 419.anexa 1 stema comunei glodeni, judeţul mureş──────────*) notă ctce:imaginea reprezentând stema comunei glodeni, judeţul mureş se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 528 din 16 ...

 HOTĂRÂRE nr. 485 din 24 iunie 2015 privind aprobarea stemei comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei bucşani, judeţul dâmboviţa, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru interimar  gabriel oprea contrasemnează: ---------------p. ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  sirma caraman, secretar de statbucureşti, 24 iunie 2015.nr. 485.anexa 1 stemacomunei bucşani, judeţul dâmboviţa──────────*) notă ctce:stema comunei bucşani, judeţul dâmboviţa, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 528 ...

 HOTĂRÂRE nr. 441 din 10 iunie 2015 privind aprobarea stemei comunei Brăeşti, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei brăeşti, judeţul buzău, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 10 iunie 2015.nr. 441.anexa 1 stema comunei brăeşti, judeţul buzău──────────*) notă ctce:imaginea reprezentând stema comunei brăeşti, judeţul buzău se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 528 din 16 ...

 HOTĂRÂRE nr. 511 din 1 iulie 2015 privind aprobarea stemei comunei Laza, judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei laza, judeţul vaslui, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru interimar  gabriel oprea  contrasemnează:  ---------------   ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,sevil shhaidehbucureşti, 1 iulie 2015.nr. 511.anexa 1  stemacomunei laza, judeţul vaslui──────────*) notă ctce:stema comunei laza, judeţul vaslui, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 528 din 16 iulie ...

 HOTĂRÂRE nr. 442 din 10 iunie 2015 privind aprobarea stemei comunei Şugag, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei Şugag, judeţul alba, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 10 iunie 2015.nr. 442.anexa 1 stema  comunei Şugag, judeţul alba──────────*) notă ctce:imaginea reprezentând stema comunei Şugag, judeţul alba se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 528 din 16 ...

 HOTĂRÂRE nr. 443 din 10 iunie 2015 privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei dumbrăveni, judeţul vrancea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 10 iunie 2015.nr. 443.anexa 1 stema  comunei dumbrăveni, judeţul vrancea──────────*) notă ctce:imaginea reprezentând stema comunei dumbrăveni, judeţul vrancea se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 528 din 16 ...

 HOTĂRÂRE nr. 447 din 10 iunie 2015 privind aprobarea stemei comunei Socond, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei socond, judeţul satu mare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 10 iunie 2015.nr. 447.anexa 1 stema   comunei socond, judeţul satu mare──────────*) notă ctce:imaginea reprezentând stema comunei socond, judeţul satu mare se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 532 din 8 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, precum şi prin modificarea datelor de identificare ale unor bunuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. a), art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public ...

Monitorul Oficial 531 din 16 Iulie 2015 (M. Of. 531/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 753 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 139 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 387/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se ...

 HOTĂRÂRE nr. 548 din 15 iulie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului cluj de către domnul codrean dan-cristian.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  --------------- viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,   gabriel opreabucureşti, 15 iulie 2015.nr. 548.   -----

 HOTĂRÂRE nr. 549 din 15 iulie 2015 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorke Zoltan din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015

Având în vedere dispoziţiile sentinţei civile nr. 4.874/2014 pronunţate de tribunalul cluj în dosarul civil nr. 10.452/117/2013, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 2.412 din 4 martie 2015 a curţii de apel cluj, prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării ...

 HOTĂRÂRE nr. 550 din 15 iulie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul kiszely fabius-tiberiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului hunedoara.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  --------------- viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,   gabriel opreabucureşti, 15 iulie 2015.nr. 550.   -----

Monitorul Oficial 529 din 16 Iulie 2015 (M. Of. 529/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 509 din 1 iulie 2015 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 532 din 16 Iulie 2015 (M. Of. 532/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 389 din 27 mai 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019, denumită în continuare strategie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 532 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────art. 2se desemnează administraţia naţională a penitenciarelor, instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, cu atribuţii în domeniul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, să implementeze ...

Monitorul Oficial 531 din 16 Iulie 2015 (M. Of. 531/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 551 din 15 iulie 2015 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 16 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 5 din hotărârea guvernului nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi the rompetrol grup n.v., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 60 din 23 ianuarie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 5(1) pentru implementarea măsurilor prevăzute în memorandum, se constituie o comisie de monitorizare a implementării tranzacţiei formată din reprezentanţi nominalizaţi din cadrul ministerului economiei, comerţului şi turismului, ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii ...

Monitorul Oficial 525 din 15 Iulie 2015 (M. Of. 525/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 407 din 3 iunie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (2) şi al art. 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a regiei autonome pentru activităţi nucleare drobeta-turnu severin şi înfiinţarea regiei autonome tehnologii pentru energia nucleară - raten, aprobată prin legea nr. 302/2013, şi al art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă ...

 HOTĂRÂRE nr. 519 din 8 iulie 2015 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă următoarea hotărâre.articol unic normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.447/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 38 va avea următorul cuprins:"art. 38. - cu ocazia jocurilor olimpice, jocurilor olimpice de tineret, jocurilor europei începând cu ediţia din 2015 şi următoarele, festivalului olimpic al tineretului european, jocurilor francofoniei, membrii comisiilor şi cei ai colectivelor tehnice multidisciplinare ai comitetului olimpic şi sportiv român şi ai ministerului tineretului şi sportului, ...

 HOTĂRÂRE nr. 510 din 1 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Baia Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţă guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în ...

Monitorul Oficial 526 din 15 Iulie 2015 (M. Of. 526/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 530 din 8 iulie 2015 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 525 din 15 Iulie 2015 (M. Of. 525/2015)

 NORME TEHNICE din 8 octombrie 2014 de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme tehnice stabilesc materiile prime, procedeele prin care pot fi obţinute băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, sistemul de evidenţă a materiilor prime, producţiei şi cantităţilor comercializate, modul de prezentare în vederea comercializării.(2) prezentele norme tehnice nu se aplică băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un alt stat membru al uniunii europene sau parte a acordului privind spaţiul economic european sau turcia, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie ...

 NORME TEHNICE din 21 octombrie 2014 de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme tehnice stabilesc materiile prime, procedeele prin care pot fi obţinute băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, sistemul de evidenţă a materiilor prime, producţiei şi cantităţilor comercializate, modul de prezentare în vederea comercializării.(2) prezentele norme tehnice nu se aplică băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un alt stat membru al uniunii europene sau parte a acordului privind spaţiul economic european sau turcia, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie ...

 NORME TEHNICE din 27 octombrie 2014 de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme tehnice stabilesc materiile prime, procedeele prin care pot fi obţinute băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, sistemul de evidenţă a materiilor prime, producţiei şi cantităţilor comercializate, modul de prezentare în vederea comercializării.(2) prezentele norme tehnice nu se aplică băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un alt stat membru al uniunii europene sau parte a acordului privind spaţiul economic european sau turcia, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie ...

Monitorul Oficial 526 din 15 Iulie 2015 (M. Of. 526/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 531 din 8 iulie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unei instituţii din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea centrului naţional al cinematografiei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării.art. ...

Monitorul Oficial 527 din 15 Iulie 2015 (M. Of. 527/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 533 din 8 iulie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, şi înscrierea unor bunuri din domeniul public al statului în inventarul centralizat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 15 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului sănătăţii, prin spitalul de psihiatrie zam, spitalul de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă jebel şi ...

Monitorul Oficial 524 din 14 Iulie 2015 (M. Of. 524/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 541 din 8 iulie 2015 privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 alin. (3) din legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul ministerului public a direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) numărul de posturi de procuror prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. a) din legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul ministerului public a direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 4 posturi, prin preluarea a ...

Monitorul Oficial 523 din 14 Iulie 2015 (M. Of. 523/2015)

 CIRCULARĂ nr. 26 din 9 iulie 2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2015, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,20% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,16% pe an. preşedintele consiliului ...

Monitorul Oficial 524 bis din 14 Iulie 2015 (M. Of. 524 bis/2015)

 PROCEDURI SPECIFICE din 10 iulie 2015 de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 bis din 14 iulie 2015

──────────*) aprobate de ordinul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.727/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 524 din 14 iulie 2015.──────────art. 1(1) cantităţile maxime anuale de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare în sectorul producţiei primare de produse agricole pentru lucrări mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, sunt cele prevăzute în anexa la hotărârea guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.(2) ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă ca diferenţă dintre ...

Monitorul Oficial 523 din 14 Iulie 2015 (M. Of. 523/2015)

 COD din 1 iulie 2015 de măsurare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2015

Cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1 prezentul cod de măsurare a energiei electrice, denumit în continuare cod, reprezintă reglementarea tehnică din domeniul energiei electrice care are scopul de a stabili regulile şi cerinţele tehnice care se aplică sistemelor de măsurare a energiei electrice pentru citirea, procesarea, transmiterea şi stocarea datelor de măsurare a energiei electrice, precum şi pentru instalarea, deţinerea şi întreţinerea acestor sisteme.art. 2 regulile tehnice cuprinse în cod se referă la:a) clasificarea punctelor de măsurare;b) cerinţele tehnice pentru sistemele de măsurare;c) datele de măsurare;d) asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor;e) condiţiile pentru asigurarea interoperabilităţii între sisteme de măsurare diferite ...

Monitorul Oficial 520 din 13 Iulie 2015 (M. Of. 520/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 536 din 8 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală prin programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 176 din 7 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) durata maximă ...

Monitorul Oficial 519 din 13 Iulie 2015 (M. Of. 519/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 520 din 8 iulie 2015 privind scoaterea unui bun mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun mobil aflat în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.art. 2 ministerul finanţelor publice şi secretariatul general al guvernului vor opera modificarea corespunzătoare a hotărârii guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 518 din 13 Iulie 2015 (M. Of. 518/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 iulie 2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani din subordinea Ministerului Sănătăţii şi trecerea unui imobil în domeniul public al municipiului Dorohoi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public ...

Monitorul Oficial 520 din 13 Iulie 2015 (M. Of. 520/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 537 din 8 iulie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1institutul naţional de cercetare "cantacuzino", înfiinţat conform ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, este instituţie publică, cu personalitate juridică, ce desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei ...

 ORDONANŢĂ nr. 13 din 8 iulie 2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 pct. vi.1 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. idispoziţii generaleart. 1domeniul de aplicare(1) prezenta ordonanţă reglementează transmiterea către autorităţile române şi utilizarea de către acestea a datelor din registrele cu numele pasagerilor prevăzute la art. 5, denumite în continuare date pnr, în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.(2) prezenta ordonanţă nu aduce atingere dreptului organelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 538 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 lit. o) din legea nr. 82/1993 privind constituirea rezervaţiei biosferei "delta dunării", cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezentele reguli se aplică navelor şi ambarcaţiunilor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care navighează pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul rezervaţiei biosferei "delta dunării", cu excepţia braţelor dunării.art. 2(1) pentru aplicarea prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) activitate de agrement nautic - activitate desfăşurată cu ambarcaţiuni de agrement în scop recreativ sau sportiv;b) activitate comercială de agrement nautic - activitate ...

 HOTĂRÂRE nr. 539 din 8 iulie 2015 privind declasificarea unor informaţii referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015

În temeiul art. 108 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (4) şi (10) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă declasificarea documentelor referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de către ministerul afacerilor interne în anul 1961, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având nivelul de secretizare strict secret, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia securitatea naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public deţinătoare.art. 2autorităţile şi instituţiile publice care au în gestiune copii ale acestor ...

Monitorul Oficial 514 din 10 Iulie 2015 (M. Of. 514/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 502 din 1 iulie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea serviciului român de informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea serviciului român de informaţii, ca urmare a încetării activităţilor de interes public.art. 2serviciul român de ...

 HOTĂRÂRE nr. 503 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la budapesta la 7 mai 2015.prim-ministru interimar gabriel opreacontrasemnează: -------------- p. viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,  ilie botoş,secretar de stat  ministrul pentru societatea informaţională, sorin mihai grindeanu   ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice, sevil shhaideh ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 1 iulie 2015.nr. 503. acord  între guvernul româniei şi guvernul ungariei  privind interconectarea la frontiera de stat  româno-ungară a unei infrastructuritransfrontaliere de reţea opticăguvernul româniei şi guvernul ungariei, denumite în ...

 HOTĂRÂRE nr. 498 din 1 iulie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea de conservare şi Închidere a minelor "conversmin" - s.a. bucureşti, aflată ...

Monitorul Oficial 515 din 10 Iulie 2015 (M. Of. 515/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 521 din 8 iulie 2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul prevăzut la art. 1 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare ii, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 371 din 31 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015.prim-ministru interimar gabriel opreacontrasemnează:---------------  ministrul educaţiei   şi cercetării ştiinţifice,  sorin mihai cîmpeanu ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovicibucureşti, 8 iulie 2015.nr. 521. -----

 HOTĂRÂRE nr. 506 din 1 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în ...

Monitorul Oficial 514 din 10 Iulie 2015 (M. Of. 514/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 499 din 1 iulie 2015 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2014, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 37.565.878.545 lei, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2 se aprobă contul de execuţie a bugetului trezoreriei statului pe anul 2014, care cuprinde la venituri suma de 1.054.372.446 lei şi la cheltuieli suma de ...

Monitorul Oficial 517 din 10 Iulie 2015 (M. Of. 517/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 504 din 1 iulie 2015 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea datelor de identificare, a codului de clasificaţie şi a valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniului public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor externe, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 515 din 10 Iulie 2015 (M. Of. 515/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 507 din 1 iulie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj şi Iaşi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea ministerului transporturilor şi în concesiunea companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - ...

Monitorul Oficial 514 din 10 Iulie 2015 (M. Of. 514/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 24 aprilie 2015 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. 1(1) se aprobă standardele de calitate în serviciile psihologice - partea generală, cartea i, potrivit anexei*) care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 507 din 09 Iulie 2015 (M. Of. 507/2015)

 PROCEDURĂ din 1 iulie 2015 privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură stabileşte modul de elaborare a studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale.art. 2procedura se aplică de către titularii licenţei de operare a sistemului de distribuţie şi de operare a sistemului de transport al gazelor naturale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 151 alin. (5) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.art. 3procedura nu se aplică realizării obiectivelor:a) sistemului de transport al gazelor naturale cuprinse în planul de investiţii aprobat de către anre;b) sistemului de distribuţie a gazelor naturale cuprinse:  (i) în planul de ...

Monitorul Oficial 513 din 09 Iulie 2015 (M. Of. 513/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 514 din 8 iulie 2015 privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului curţii constituţionale pe anul 2015 cu suma de 340 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală ...

Monitorul Oficial 508 din 09 Iulie 2015 (M. Of. 508/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 474 din 24 iunie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unor imobile, precum şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 9 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului finanţelor publice - agenţia naţională de administrare fiscală - direcţia generală regională a finanţelor publice galaţi a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

Monitorul Oficial 513 din 09 Iulie 2015 (M. Of. 513/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 517 din 8 iulie 2015 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului justiţiei pe anul 2015 cu suma de 95.859 mii lei, la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 "cheltuieli de personal", şi cu suma ...

 HOTĂRÂRE nr. 518 din 8 iulie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016, având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2015 cu suma de 35.009 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul i "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această ...

Monitorul Oficial 512 din 09 Iulie 2015 (M. Of. 512/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 501 din 1 iulie 2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 ...

 NORME METODOLOGICE din 25 iunie 2015 privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme metodologice au drept obiect stabilirea procedurii de notificare, evaluare, desemnare şi monitorizare a organismelor care pot realiza evaluarea conformităţii aparatelor în domeniile compatibilităţii electromagnetice şi echipamentelor radio.art. 2 (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) acreditare - are semnificaţia care i s-a atribuit prin regulamentul (ce) nr. 765/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 339/93, denumit în continuare regulament;b) ...

Monitorul Oficial 511 din 09 Iulie 2015 (M. Of. 511/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 469 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,în baza art. 174 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 29-35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţă medicală generală, moaşe din domeniul de licenţă sănătate, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2 se aprobă criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programul ...

 HOTĂRÂRE nr. 500 din 1 iulie 2015 pentru schimbarea finanţării reparaţiilor capitale la partea de imobil prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, efectuarea reparaţiilor capitale la partea de imobil prevăzută la art. 1 din hotărârea guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea ministerului apărării naţionale, se finanţează, în condiţiile legii, în cadrul "programului naţional de construcţii de interes public sau social", realizat de către ...

 HOTĂRÂRE nr. 505 din 1 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului culturii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerul culturii îşi va ...

Monitorul Oficial 509 din 09 Iulie 2015 (M. Of. 509/2015)

 SISTEM din 1 iulie 2015 de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015

Cap. i prevederi generalea. norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015i. prevederi comune1. entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2015 la unităţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.2. prevederile pct. 1 se aplică şi subunităţilor deschise în românia de societăţi rezidente în state aparţinând spaţiului economic european, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.3. (1) entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice, în format hârtie şi în format electronic ...

Monitorul Oficial 505 din 08 Iulie 2015 (M. Of. 505/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 515 din 8 iulie 2015 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanadpalota (Ungaria) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2015

Având în vedere:- prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din convenţia dintre românia şi republica ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la bucureşti la data de 27 aprilie 2004, ratificată prin legea nr. 191/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 571 din 4 iulie 2005, potrivit căreia guvernele statelor contractante reglementează prin acorduri separate înfiinţarea unor puncte de trecere a frontierei;- prevederile acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între arad-nădlac (ro) şi csanadpalota-mako-szeged (h), semnat la budapesta la 5 iulie 2011, aprobat prin hotărârea guvernului nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 516 din 8 iulie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015, pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne, pentru inspectoratul general al poliţiei de frontieră, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 280 mii lei, la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", titlul xiii, cod 71, "active nefinanciare", pentru achiziţionarea de echipamente necesare dotării punctului de trecere a frontierei rutier nădlac ii (românia) - csanadpalota (ungaria).art. 2ordonatorul principal ...

Monitorul Oficial 504 din 08 Iulie 2015 (M. Of. 504/2015)

 CIRCULARĂ nr. 24 din 25 iunie 2015 privind lansarea în circulaţie a unei monede din alamă cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naţionale EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 1 iulie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circulaţie o monedă din alamă cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naţionale.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 50 banimetal alamă cu(80)zn(15)ni(5)titlu ...

Monitorul Oficial 506 din 08 Iulie 2015 (M. Of. 506/2015)

 ORDONANŢĂ nr. 14 din 8 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i poz. 3 din legea nr. 182/2015 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei emite prezenta ordonanţă.articol unicordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. după alineatul (11) al articolului 1 se introduce un alineat nou, alineatul (12), ...

Monitorul Oficial 501 bis din 08 Iulie 2015 (M. Of. 501 bis/2015)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 12 iunie 2015 "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specifice la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale" - indicativ PCC 024-2015*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 bis din 8 iulie 2015

──────────*) notă ctce:aprobată de ordinul nr. 164 din 12 iunie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 501 din 8 iulie 2015.──────────cap. i obiect, conţinut, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii, documente rezultate în urma procesului de inspecţie tehnicăobiectul lucrării constă în elaborarea unei proceduri pentru inspecţia echipamentelor utilizate la executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ, specifice la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale, care să stabilească verificările ce trebuie efectuate, având în vedere factorii semnificativi care influenţează calitatea procesului de lucru efectuat cu aceste echipamente.procedura constituie un document tehnic de referinţă, cu rol de ghidare, ...

Monitorul Oficial 496 din 07 Iulie 2015 (M. Of. 496/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 487 din 1 iulie 2015 pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (5) al articolului 8 din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 88/2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 137 din 14 martie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În sensul dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, la cererea de restituire se anexează următoarele documente:a) copia cărţii de identitate a vehiculului având menţiunea scoaterii definitive din românia sau o adeverinţă care atestă radierea ...

 HOTĂRÂRE nr. 494 din 1 iulie 2015 pentru modificarea anexei nr. 51 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 51 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei răuseni" la hotărârea guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul botoşani, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. 244, coloana 4 va avea ...

 HOTĂRÂRE nr. 495 din 1 iulie 2015 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se actualizează datele de identificare şi valoarea de ...

Monitorul Oficial 500 din 07 Iulie 2015 (M. Of. 500/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 508 din 1 iulie 2015 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 7 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 1.036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 733 din 30 octombrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - autorităţile responsabile de implementarea programului naţional de dezvoltare rurală, denumit în continuare pndr, sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanţare/angajamente multianuale de plată a căror valoare poate determina depăşirea cu până la 25% a valorii sumelor alocate în euro la ...

Monitorul Oficial 497 din 07 Iulie 2015 (M. Of. 497/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 475 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.142/2012 privind aprobarea strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 820 din 6 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"hotĂrÂre privind aprobarea strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, a planului naţional de acţiune 2012-2014 şi a planului naţional de acţiune 2015-2016 pentru ...

Monitorul Oficial 499 din 07 Iulie 2015 (M. Of. 499/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 29 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 7 iulie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,ţinând cont de procesul-verbal nr. 4.556 din 29 iunie 2015 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele protocolului de colaborare încheiat între camera auditorilor financiari din românia şi ministerul ...

Monitorul Oficial 498 din 07 Iulie 2015 (M. Of. 498/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 478 din 24 iunie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor - regia naţională a pădurilor - romsilva, prevăzute în anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 ...

Monitorul Oficial 492 din 06 Iulie 2015 (M. Of. 492/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 496 din 1 iulie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economic(e) (pos cce), programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru) şi programul operaţional regional (por), denumite în ...

Monitorul Oficial 494 din 06 Iulie 2015 (M. Of. 494/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 472 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 25 martie 2015 şi la Bucureşti la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 6 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 68/2012 pentru ratificarea acordului de împrumut (proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 8 iulie 2011,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la bruxelles la 25 martie 2015 şi la bucureşti la 9 aprilie 2015, la acordul de împrumut (proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre românia şi banca internaţională ...

Monitorul Oficial 491 din 06 Iulie 2015 (M. Of. 491/2015)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 23 iunie 2015 RACR-SUD "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă română", ediţia 2/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 6 iulie 2015

Preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (codul aerian civil), prin acte normative interne din domeniu, precum şi prin prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.(2) În conformitate cu prevederile codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, ministerul transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu ...

Monitorul Oficial 495 din 06 Iulie 2015 (M. Of. 495/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 471 din 24 iunie 2015 privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 19 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea administraţiei prezidenţiale, se actualizează valorile de inventar pentru bunurile imobile cu nr. m.f. ...

 HOTĂRÂRE nr. 497 din 1 iulie 2015 privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea ministerului apărării naţionale în administrarea ministerului public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) după preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) va fi utilizată de către parchetul ...

Monitorul Oficial 491 bis din 06 Iulie 2015 (M. Of. 491 bis/2015)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 23 iunie 2015 RACR-HA "Hărţi aeronautice", ediţia 3/2015*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 bis din 6 iulie 2015

──────────*) aprobată de ordinul ministrului transporturilor nr. 767/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 491 din 6 iulie 2015.──────────preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, denumită în continuare convenţia de la chicago, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte, ale legislaţiei europene, codului aerian civil aprobat prin ordonanţa guvernului româniei nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative interne din domeniu.(2) În temeiul dispoziţiilor ...

Monitorul Oficial 488 din 03 Iulie 2015 (M. Of. 488/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 3 iulie 2015

În conformitate cu prevederile:- regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului (ce) nr. 1.080/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 5 iulie 2006 privind fondul european de dezvoltare regională şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.783/1999, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului (ce) nr. 1.084/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de creare a fondului de coeziune şi de abrogare a regulamentului ...

Monitorul Oficial 489 din 03 Iulie 2015 (M. Of. 489/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 463 din 24 iunie 2015 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 3 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 15 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 ...

Monitorul Oficial 485 bis din 02 Iulie 2015 (M. Of. 485 bis/2015)

 REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 2 iunie 2015 "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea şi fasonarea barelor de oţel beton folosite în construcţii", indicativ PCC 021 - 2015*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 bis din 2 iulie 2015

──────────*) notă ctce:aprobată de ordinul nr. 86 din 2 iunie 2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 485 din 2 iulie 2015──────────cuprinscapitolul i - obiect, conţinut, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii, documente rezultate în urma procesului de inspecţie tehnicăi.1 obiectivei.2 conţinuti.3 domeniul de aplicarei.4 documente de referinţăi.5 definiţiii.6 documente rezultate în procesul de inspecţie tehnicăcapitolul ii - concept procedural, organizarea inspecţiei tehniceii.1 conceptul procedural al inspecţiei tehniceii.2 organizarea inspecţiei tehnicecapitolul iii - clasificarea şi descrierea operaţiilor şi echipamentelor de procesat (prelucrat) armături, evaluarea performanţelor echipamentelor de procesat (prelucrat) armături, verificarea parametrilor tehnici, tehnologici şi de ...

 REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 2 iunie 2015 "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi", indicativ PCC 019 - 2015*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 bis din 2 iulie 2015

──────────*) notă ctce:aprobată de ordinul nr. 91 din 2 iunie 2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 485 din 2 iulie 2015────────── ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐ │capitolul i - obiect, conţinut, domeniu de aplicare, documente de │ │ │referinţă, definiţii, documente rezultate în urma procesului de │ │ │inspecţie tehnică ...

Monitorul Oficial 484 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 484/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 476 din 24 iunie 2015 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 483 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 483/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 477 din 24 iunie 2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - Şcoala militară de subofiţeri de jandarmi "grigore alexandru ghica" drăgăşani (um 0663 drăgăşani), înregistrate la ...

Monitorul Oficial 485 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 485/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 479 din 24 iunie 2015 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1doamna antonella marinescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la toronto, canada.art. 2doamna antonella marinescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.prim-ministru interimar gabriel opreacontrasemnează: -------------- ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 24 iunie 2015.nr. 479. ------

Monitorul Oficial 485 bis din 02 Iulie 2015 (M. Of. 485 bis/2015)

 REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 29 mai 2015 "Procedura pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea betoanelor", indicativ PCC 020 - 2015*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 bis din 2 iulie 2015

──────────*) notă ctce:aprobată de ordinul nr. 71 din 29 mai 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 485 din 2 iulie 2015────────── ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐ │capitolul i - obiect, conţinut, domeniu de aplicare, documente de │ │ │referinţă, definiţii, documente rezultate în urma procesului de │ │ │inspecţie tehnică ...

Monitorul Oficial 484 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 484/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 460 din 24 iunie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c) şi d), art. 864, art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea serviciului român de informaţii a unor imobile dobândite de statul român în ...

Monitorul Oficial 485 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 485/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 30 iunie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM (2015) 185 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/410/23 iunie 2015, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 23 iunie 2015, camera deputaţilor:1. salută şi susţine concluziile consiliului jai din 15-16 iunie 2015 privind strategia reînnoită de securitate internă a uniunii europene pentru perioada 2015-2020, în special următoarele:- este extrem de important ...

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 30 iunie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migraţia COM (2015) 240 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c-19/ 412/23.06.2015, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 23 iunie 2015, camera deputaţilor:1. ia act cu îngrijorare de presiunea exercitată de evenimentele tragice ce se perpetuează în marea mediterană şi salută răspunsul uniunii europene.2. ia act de constatarea comisiei europene că politica uniunii europene ...

Monitorul Oficial 486 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 486/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 480 din 24 iunie 2015 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăşti, judeţul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea secretariatului de stat pentru culte şi în folosinţa gratuită a parohiei herăşti, judeţul giurgiu, identificat potrivit anexei care face parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 486 din 30 iunie 2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 27 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2002 privind direcţia naţională anticorupţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 134 alin. (1) şi (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 23 alin. (3) din legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul ministerului public a direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 118 alin. (1) din legea nr. ...

Monitorul Oficial 485 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 485/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 491 din 1 iulie 2015 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi atribuirea pentru un imobil a destinaţiei de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015

Având în vedere prevederile legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", a imobilelor proprietatea regiei autonome "administraţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 473 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. xii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 234/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 250 din 14 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatele (1), (2), (4), (5) şi (7)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) beneficiarii prevăzuţi ...

Monitorul Oficial 486 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 486/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 489 din 1 iulie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 498.900 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 148 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, calamităţi naturale, alunecări de teren, stare gravă ...

Monitorul Oficial 483 din 02 Iulie 2015 (M. Of. 483/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 466 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 589/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică ”Autostrada Orăştie-Sibiu” EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 2 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 11 alin. (6), art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "autostrada orăştie-sibiu",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 589/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "autostrada orăştie-sibiu", publicată în monitorul oficial al româniei, ...

Monitorul Oficial 478 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 478/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 iunie 2015 privind numirea unui membru titular şi a unui membru supleant ai Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015

În temeiul prevederilor art. 35 şi ale art. 37 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul îl numeşte pe domnul alin lucian emanuel antochi în calitate de membru titular al consiliului naţional de integritate, ca urmare a demisiei doamnei simona maya teodoroiu, pentru diferenţa de mandat.art. 2 senatul o numeşte pe doamna crina mihaela letea în calitate de membru supleant al consiliului naţional de ...

Monitorul Oficial 479 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 479/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 462 din 24 iunie 2015 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 143 alin. (8) şi (9) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2015, în sumă de 5.480 euro.(2) sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, în cadrul bugetului aprobat ministerului sănătăţii, şi se plătesc de către registrul naţional al donatorilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 465 din 24 iunie 2015 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - pnac-seca, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 42 din 17 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.prim-ministru interimar gabriel opreacontrasemnează:--------------- p. viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,  ilie botoş,secretar de stat p. ministrul transporturilor,  virgil dragoş titea,secretar de stat ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovici ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 24 iunie 2015.nr. 465.-----

 HOTĂRÂRE nr. 464 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al ministerului apărării naţionale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) categoriile de informaţii cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se detaliază prin ordin al ministrului apărării naţionale.art. 2termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din lista prevăzută la art. 1, ...

Monitorul Oficial 481 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 481/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 488 din 1 iulie 2015 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 181 alin. (5) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, se stabileşte conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie ...

Monitorul Oficial 478 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 478/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 448 din 24 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea naţională de radiocomunicaţii - s.a., aflată sub autoritatea ministerului pentru societatea informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru ...

Monitorul Oficial 479 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 479/2015)

 NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

Art. 1prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 83/2015 pentru completarea legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, denumită în continuare lege, se aplică tuturor persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia şi îndeplinesc condiţiile stabilite de lege, definit la art. 3 din legea nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, cu modificările şi completările ulterioare, şi remunerat pentru executarea activităţilor aeronautice civile prevăzute la art. 7 din acelaşi act normativ, denumit ...

Monitorul Oficial 480 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 480/2015)

 NORME din 16 iunie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) În scopul îndeplinirii angajamentelor internaţionale asumate de românia, ministerul apărării naţionale selecţionează şi trimite personal militar şi civil, din structurile proprii, în misiune permanentă în străinătate, pentru a ocupa posturi în cadrul delegaţiilor şi misiunilor româniei pe lângă organizaţiile internaţionale, al reprezentanţelor militare naţionale, al structurilor onu, nato, ue, osce, precum şi în cadrul altor structuri internaţionale la care românia este parte, denumite în continuare posturi permanente.(2) În sensul prezentelor norme, posturile permanente sunt posturi din structurile prevăzute la alin. (1), care se încadrează pe durată determinată, mai mare de un an, prin eliberarea ...

Monitorul Oficial 478 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 478/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 468 din 24 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea naţională "nuclearelectrica" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 479 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 479/2015)

 NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015

Art. 1prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 83/2015 pentru completarea legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, denumită în continuare lege, se aplică tuturor persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia şi îndeplinesc condiţiile stabilite de lege, definit la art. 3 din legea nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din românia, cu modificările şi completările ulterioare, şi remunerat pentru executarea activităţilor aeronautice civile prevăzute la art. 7 din acelaşi act normativ, denumit ...

Monitorul Oficial 478 din 01 Iulie 2015 (M. Of. 478/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 470 din 24 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "institutul de cercetări în transporturi - incertrans" - s.a., aflată ...

Monitorul Oficial 480 bis din 01 Iulie 2015 (M. Of. 480 bis/2015)

 ANEXĂ din 30 iunie 2015 privind Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programele nationale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (Anexa nr. 1) EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 bis din 1 iulie 2015

──────────conţinută de ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 815/468/2015, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 480 din 1 iulie 2015.────────── anexa nr. 1  (anexa nr. 2 la ordinul nr. 1.605/875/2014)  secŢiunea c2 - lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programele nationale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale cuprinse în secţiunea c2 a sublistei c din h.g. nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, elaborată în temeiul ordinului ms/cnas nr. 1605/875/2014, ...

 ANEXĂ din 30 iunie 2015 privind Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 2) EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 bis din 1 iulie 2015

──────────conţinută de ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 815/468/2015, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 480 din 1 iulie 2015.────────── anexa nr. 2  (anexa nr. 3 la ordinul nr. 1.605/875/2014)  secŢiunea c2 - lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (4) din anexa la ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, valabilĂ ÎncepÂnd cu 01 iulie 2015──────────tabel în lucru────────── -----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016