Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iunie 2015 Twitter Facebook

Acte altele iunie 2015

Monitorul Oficial 470 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 470/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 457 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2014 şi la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înţelegerii de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord, semnat la bucureşti la 30 octombrie 2014 şi la londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înţelegerii de securitate dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul apărării din regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la bucureşti la 10 noiembrie 2009, aprobată prin hotărârea guvernului ...

Monitorul Oficial 474 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 474/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015

Având în vedere că legislaţia specifică aplicabilă personalului din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională implică portul obligatoriu al uniformei, precum şi dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită,ţinând cont de obligaţiile legale care revin instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională de a asigura drepturile instituite prin dispoziţiile legale pentru personalul propriu,având în vedere faptul că, începând cu anul 2010 şi până în prezent, aceste drepturi au fost menţinute la aceeaşi valoare, nefiind actualizate, aspect care, în contextul evoluţiei preţurilor de consum, creează dificultăţi în echiparea şi hrănirea corespunzătoare a efectivelor ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015

Având în vedere nivelul scăzut al salariilor din administraţia publică locală, care generează o lipsă acută de personal la nivelul acesteia, luând în considerare solicitările fundamentate ale sindicatelor şi faptul că, datorită nivelului de salarizare foarte scăzut, din estimările sindicatelor peste 60% din lucrătorii din administraţia publică locală au salarii la nivelul salariului minim pe economie, foarte mulţi salariaţi migrează fie către alte sectoare de activitate mai bine retribuite, fie pleacă în străinătate la muncă, suspendându-şi în unele cazuri raporturile de serviciu sau marea majoritate prin demisie,luând în considerare acordul încheiat între guvernul româniei şi federaţiile sindicatelor reprezentative din învăţământ ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015

Având în vedere că autoritatea naţională pentru turism, instituţie publică finanţată integral din bugetul de stat, este beneficiară de fonduri externe nerambursabile prin programul operaţional regional 2007-2013, program ce se finalizează la finele anului 2015, respectiv la finele perioadei de programare şi plăţi,ţinând cont că autoritatea naţională pentru turism derulează un proiect aferent programului operaţional regional 2007-2013: "dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, d.m.i. 5.3 - crearea unei imagini pozitive a româniei ca destinaţie turistică prin definirea, promovarea şi dezvoltarea brandului turistic naţional", proiect ce trebuie finalizat, implementat şi cu obiectivele realizate până la finele anului 2015,luând în considerare că schimbarea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015

Având în vedere necesitatea susţinerii derulării şi implementării de către românia a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul naţional de investiţii, care să conducă la modernizarea sectorului de producere a energiei electrice din cadrul sistemului energetic românesc, asigurând creşterea producţiei de energie electrică cu emisii scăzute de dioxid de carbon,în condiţiile în care operatorii din sectorul energetic de generare din românia se confruntă, în actualul context al pieţei de energie, cu situaţii financiare dificile, unii dintre aceştia fiind practic la ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015

Având în vedere că modificarea legii concurenţei nr. 21/1996 în anul 2015 reprezintă una dintre condiţionalităţile asumate de guvernul româniei faţă de banca mondială, în vederea încheierii seriei de împrumuturi pentru politici de dezvoltare din partea instituţiei internaţionale, în vederea respectării angajamentelor asumate de românia în cadrul negocierilor cu organismele internaţionale, modificarea acestui act normativ este necesar a se realiza în cel mai scurt timp.la elaborarea prezentului act normativ s-au avut în vedere recomandările băncii mondiale de modificare a legislaţiei naţionale incidente în domeniul concurenţei, pentru a consolida convergenţa acesteia cu cele mai bune practici internaţionale.În acelaşi timp, potrivit prevederilor ...

Monitorul Oficial 475 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 475/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015

Având în vedere avizul motivat al comisiei europene în cauza nr. 2012/2219, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 4 alin. (3) din tratatul privind uniunea europeană, precum şi de art. 12 alin. (2) prima teză, art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) din directiva 2004/49/ce privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a directivei 95/18/ce a consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a directivei 2001/14/ce privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei, prin care comisia europeană a considerat că ...

Monitorul Oficial 474 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 474/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015

Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal şi întărirea capacităţii de implementare, monitorizare şi control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia, care, în perioada 2008-2014, sunt în volum mediu anual de circa 8,8 milioane mc, conform informaţiilor furnizate de institutul de cercetări şi amenajări silvice bucureşti - serviciul inventarul forestier naţional,ţinând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori, fiind de siguranţă naţională, a făcut obiectul analizei în cadrul consiliului suprem de apărare a Ţării organizat în data de 9 iunie 2015, unde ...

Monitorul Oficial 476 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 476/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 34 din 30 iunie 2015 pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 30 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul mihai răzvan ungureanu se numeşte în funcţia de director al serviciului de informaţii externe.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat, în şedinţa comună din 30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgoneap. preŞedintele senatului, teodor atanasiubucureşti, 30 iunie 2015.nr. 34. ----

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 30 iunie 2015

Reglementările legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale au transpus în legislaţia naţională directiva 96/71/ce a parlamentului european şi a consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii.potrivit normelor europene, detaşarea are o semnificaţie diferită de cea dată de art. 45 din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând, potrivit regulamentului (ce) nr. 883/2004 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, situaţia în care un salariat care îşi desfăşoară activitatea într-un stat membru pentru un ...

Monitorul Oficial 473 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 473/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iunie 2015

Ţinând cont de faptul că la stabilirea veniturilor care se iau în calcul pentru acordarea drepturilor de ajutor social în baza legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei în baza legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere şi alocaţia de stat pentru copii, prin majorarea cuantumului acesteia, aprobată prin legea nr. 125/2015, un număr semnificativ de familii beneficiare ale drepturilor menţionate sunt afectate negativ fie prin scăderea cuantumului beneficiilor de asistenţă socială menţionate, fie prin ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iunie 2015

Având în vedere faptul că în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 419 din 12 iunie 2015 a fost publicată decizia curţii constituţionale nr. 361 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-222 şi art. 241 alin. (1^1) lit. a) din codul de procedură penală, prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 din codul de procedură penală,luând în considerare că, potrivit deciziei menţionate, curtea constituţională a subliniat că nereglementarea termenelor pentru care poate fi dispusă măsura şi nereglementarea duratei maxime a arestului la domiciliu în procedura de cameră preliminară şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 458 din 24 iunie 2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 ...

Monitorul Oficial 475 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 475/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015

Luând în considerare necesitatea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate în cadrul programelor operaţionale în ultimul an de eligibilitate a acestora, respectiv până la data de 31 decembrie 2015, cât şi în contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007-2013 şi 2014-2020, anul 2015 reprezintă un an esenţial pentru românia.Ţinând cont de faptul că finanţarea proiectelor în cadrul programului operaţional sectorial mediu (pos mediu) reprezintă o prioritate pentru românia, atât din punctul de vedere al absorbţiei fondurilor europene nerambursabile disponibile în perioada 2007-2013, cât şi din punctul ...

Monitorul Oficial 473 din 30 Iunie 2015 (M. Of. 473/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 456 din 24 iunie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 15 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 467 din 24 iunie 2015 pentru modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.611/2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 13 din 8 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 2, punctul "1. cerinţe generale", subpunctul "1.2. vederea", a şaptea liniuţă va avea următorul cuprins:"- vederea cu ambii ochi: existentă;"2. anexa nr. 4 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.3. la anexa nr. 6, punctul "8. testele lingvistice" va avea următorul cuprins:"8. testele ...

Monitorul Oficial 465 din 29 Iunie 2015 (M. Of. 465/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 454 din 24 iunie 2015 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 3 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 289 din 18 aprilie 2014, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei, la cursul euro-leu stabilit de banca centrală europeană la ultima ...

Monitorul Oficial 467 din 29 Iunie 2015 (M. Of. 467/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 452 din 24 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Compania de Investiţii pentru Turism" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea "compania de investiţii pentru turism" - s.a., prevăzut în anexa care ...

 HOTĂRÂRE nr. 453 din 24 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea "cupru min" - s.a. abrud, aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului ...

Monitorul Oficial 468 din 29 Iunie 2015 (M. Of. 468/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015

Având în vedere urgenţa şi necesitatea finalizării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia,motivat de apariţia unui blocaj în soluţionarea dosarelor de despăgubire constituite în temeiul legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care este cauzat de imposibilitatea stabilirii categoriei de folosinţă a unor terenuri care fac obiectul acestora, situaţie extraordinară care poate conduce la nerespectarea termenelor legale de soluţionare a dosarelor de despăgubire,dat fiind faptul că legea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 iunie 2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015

Întrucât societatea "complexul energetic hunedoara" - s.a. se confruntă cu o situaţie financiară extrem de dificilă, aflându-se în imposibilitatea de a achiziţiona deficitul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru a asigura necesarul de certificate care să acopere cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite, în anul 2014, de la fiecare instalaţie deţinută, pentru a putea respecta obligaţia de a restitui, ca operator de instalaţii de producere a energiei electrice, un număr de certificate, în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de ...

Monitorul Oficial 469 din 29 Iunie 2015 (M. Of. 469/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015

În ultimii ani, ca urmare a încetării producţiei de vaccin gripal, dar şi a necesităţii menţinerii autorizaţiilor de fabricaţie emise de către agenţia naţională a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru microbiologie şi imunologie "cantacuzino" şi-a diminuat drastic posibilităţile de finanţare din venituri proprii, iar costurile mari de funcţionare ale activităţii curente pentru păstrarea în funcţiune a facilităţilor de producere a vaccinurilor au generat acumularea de datorii.având în vedere că neplata acestora influenţează în mod direct funcţionarea institutului naţional de cercetare-dezvoltare pentru microbiologie şi imunologie "cantacuzino", care este instituţia naţională ce desfăşoară activităţi de interes strategic ...

 HOTĂRÂRE nr. 455 din 24 iunie 2015 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la casa de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 363 din 16 mai 2014, se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) valoarea totală a despăgubirii prevăzută la ...

Monitorul Oficial 461 din 26 Iunie 2015 (M. Of. 461/2015)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 23 iunie 2015 RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015

Preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (codul aerian civil), prin acte normative interne din domeniu, precum şi prin prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.(2) În conformitate cu prevederile codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, ministerul transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu ...

 HOTĂRÂRE nr. 450 din 24 iunie 2015 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă alocarea sumei de 30 mii lei, în vederea organizării zilei justiţiei pe data de 5 iulie 2015, cu respectarea normativelor de cheltuieli prevăzute de ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.(2) suma prevăzută la alin. (1) se alocă din fondurile aprobate consiliului superior al magistraturii pe anul 2015, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul ii "bunuri şi servicii".(3) manifestările prilejuite ...

Monitorul Oficial 463 din 26 Iunie 2015 (M. Of. 463/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 383 din 27 mai 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice elaborează planul operaţional de acţiuni pentru perioada 2015-2017.art. 4anexele ...

 HOTĂRÂRE nr. 451 din 24 iunie 2015 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 ianuarie 2015 şi la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la bucureşti la 28 ianuarie 2015 şi la paris la ...

Monitorul Oficial 459 bis din 25 Iunie 2015 (M. Of. 459 bis/2015)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 15 mai 2015 "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri", indicativ PCC 018 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 bis din 25 iunie 2015

──────────*) aprobată de ordin nr. 962 din 15 mai 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, 459 din 25 iunie 2015.──────────cuprinscapitolul i - obiect, conţinut, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii, documente rezultate în urma procesului de inspecţie tehnicăi.1 obiectivei.2 conţinuti.3 domeniul de aplicarei.4 documente de referinţăi.5 definiţiii.6 documente rezultate în procesul de inspecţie tehnicăcapitolul ii - concept procedural, organizarea inspecţiei tehniceii.1 conceptul procedural al inspecţiei tehniceii.2 organizarea inspecţiei tehnicecapitolul iii - verificarea stării tehnice a staţiei, măsurarea/determinarea parametrilor tehnici şi tehnologici, verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate şi ...

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 19 mai 2015 "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă a betonului", indicativ PCC 023 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 bis din 25 iunie 2015

──────────*) aprobată de ordin nr. 986 din 19 mai 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, 459 din 25 iunie 2015.──────────cuprinscapitolul i - obiect, conţinut, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii, documente rezultate în urma procesului de inspecţie tehnicăi.1. obiectivei.2. conţinuti.3. domeniul de aplicarei.4. documente de referinţăi.5. definiţiii.6. documente rezultate în procesul de inspecţie tehnicăcapitolul ii - concept procedural, organizarea inspecţiei tehniceii.1. conceptul procedural al inspecţiei tehniceii.2. organizarea inspecţiei tehnicecapitolul iii - verificarea stării tehnice a instalaţiei, măsurarea/determinarea parametrilor tehnici şi tehnologici, verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate şi mediu, activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnicăiii. 1. ...

Monitorul Oficial 458 bis din 25 Iunie 2015 (M. Of. 458 bis/2015)

 PROCEDURĂ din 9 iunie 2015 de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 bis din 25 iunie 2015

──────────*) aprobată de ordinul nr. 794 din 9 iunie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 458 din 25 iunie 2015.──────────1. obiectivul programuluiprogramul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri (meimmma), prin direcţia politici antreprenoriale şi implementare programe pentru imm (dpaipjmm), în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu ...

Monitorul Oficial 458 din 25 Iunie 2015 (M. Of. 458/2015)

 PROCEDURĂ din 17 iunie 2015 de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 25 iunie 2015

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopul şi domeniul de aplicareart. 1prezenta procedură stabileşte:a) condiţiile în care anre confirmă unei persoane juridice străine, având sediul social într-un stat membru al uniunii europene, altul decât românia, denumită în continuare solicitant, dreptul de participare la pieţele de energie electrică din românia;b) condiţiile care trebuie îndeplinite de persoana juridică străină având sediul social într-un stat membru al uniunii europene, care a primit de la anre confirmarea privind dreptul de participare la pieţele de energie electrică din românia, pe durata dreptului confirmat;c) condiţiile de încetare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din românia confirmat ...

Monitorul Oficial 453 din 24 Iunie 2015 (M. Of. 453/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,colegiul de conducere al Înaltei curţi de casaţie şi justiţie adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) compartimentul relaţii internaţionale;"2. la articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce ...

Monitorul Oficial 452 din 24 Iunie 2015 (M. Of. 452/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 22 iunie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. iii "componenţa comisiei economice, industrii şi servicii", doamna senator anghel cristiana-irina - grupul parlamentar liberal conservator - se ...

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 22 iunie 2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 77 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constituie comisia specială a senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în românia, denumită în continuare comisia, în scopul de a întocmi şi de a prezenta senatului şi, prin intermediul acestuia, societăţii româneşti o evaluare amănunţită, analitică şi obiectivă atât a calităţii practicilor şi instituţiilor democratice din românia, cât şi a modului în care puterile în stat funcţionează potrivit principiului constituţional al separaţiei, ...

Monitorul Oficial 454 din 24 Iunie 2015 (M. Of. 454/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 437 din 10 iunie 2015 pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iv din legea nr. 20/2015 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) prezenta hotărâre are ca scop reglementarea procedurii de aprobare şi conţinutul memorandumului privind încadrarea măsurilor susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.(2) orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis, cu excepţia celor prevăzute la ...

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 9 iunie 2015 privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015

Cap. i introducere1.1. scop1.1.1. prezenta reglementare aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al româniei racr-zsac, ediţia 1/2015, denumită în continuare reglementare, defineşte:a) natura şi conţinutul servituţilor aeronautice civile;b) cerinţele, condiţiile şi caracteristicile relevante ale zonelor cu servituţi aeronautice civile generice asociate aerodromurilor terestre, heliporturilor de suprafaţă, heliporturilor în terasă, mijloacelor cns şi meteorologice, unităţilor de control al traficului aerian şi ...

Monitorul Oficial 448 din 23 Iunie 2015 (M. Of. 448/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 418 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 336 lit. a) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 448 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome ...

 HOTĂRÂRE nr. 432 din 10 iunie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Tel Aviv la 14 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statului israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la tel aviv la 14 septembrie 2014. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul pentru societatea informaţională, sorin mihai grindeanu ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovici ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 10 iunie 2015.nr. 432. acord   între guvernul româniei şi guvernul statului israel pentrucooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilorguvernul româniei şi guvernul statului israel (denumite în continuare părţi),având în vedere dezvoltarea pozitivă a relaţiilor dintre românia şi statul israel consolidată ...

 HOTĂRÂRE nr. 439 din 10 iunie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea ministerului transporturilor şi în concesiunea companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - ...

Monitorul Oficial 449 din 23 Iunie 2015 (M. Of. 449/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 iunie 2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015

În temeiul art. 12 din legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului legislativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul comun al comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a camerei deputaţilor şi al comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a senatului,birourile permanente ale camerei deputaţilor şi senatului adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 "nomenclatorul de funcţii" la regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului legislativ, aprobat prin hotărârea birourilor permanente ale camerei deputaţilor şi senatului nr. 1/1996, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 193 din 8 martie 2005, se modifică şi ...

Monitorul Oficial 447 din 23 Iunie 2015 (M. Of. 447/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 424 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 23 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. menţiunea privind transpunerea normelor uniunii europene va avea următorul cuprins:"prezenta hotărâre transpune directiva 96/98/ce a consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, publicată în jurnalul oficial al comunităţilor europene (joce), seria l, nr. 46 din 17 februarie 1997, modificată de directiva 98/85/ce a comisiei din 11 noiembrie 1998, publicată în joce, seria ...

Monitorul Oficial 450 din 23 Iunie 2015 (M. Of. 450/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 23 iunie 2015 pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Unităţii de Integrare a Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea MULTINATIONAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015

Având în vedere solicitarea preşedintelui româniei adresată celor două camere ale parlamentului,în temeiul prevederilor art. 3 din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă înfiinţarea unităţii de integrare a forţelor nato, sub denumirea nato force integration unit (nfiu), şi a comandamentului multinaţional de divizie, sub denumirea multinational division south-east headquarters (mnd-se hq), cu indicative de unitate militară, pe teritoriul româniei, în garnizoana bucureşti, în următoarele condiţii:a) organizarea, funcţionarea, încadrarea cu personal, administrarea, sprijinul naţiunii gazdă, precum şi alte detalii necesare îndeplinirii misiunii nfiu ...

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 23 iunie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015

Având în vedere solicitarea preşedintelui româniei adresată celor două camere ale parlamentului privind aprobarea strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019,în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din constituţia româniei, republicată, ale art. 5 din legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării şi ale art. 13 pct. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din ...

Monitorul Oficial 443 din 22 Iunie 2015 (M. Of. 443/2015)

 CADRUL GENERAL din 8 iunie 2015 de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 22 iunie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.art. 2(1) În scopul consolidării activităţii de audit intern în sectorul public, prin legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, s-a implementat procesul ...

Monitorul Oficial 444 din 22 Iunie 2015 (M. Of. 444/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 446 din 10 iunie 2015 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", în subordinea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 132 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea institutului naţional de informaţii în academia naţională de informaţii "mihai viteazul", în subordinea serviciului român de informaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 67 din 12 aprilie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"art. 2. - (1) În cadrul academiei naţionale de informaţii «mihai viteazul» funcţionează:a) facultatea de informaţii;b) facultatea de studii de intelligence;c) Şcoala ...

Monitorul Oficial 440 din 19 Iunie 2015 (M. Of. 440/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 428 din 10 iunie 2015 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic valoarea de inventar a bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea senatului româniei, înregistrate la poziţiile mf 153629, 153630, 160417, 160421 şi 160422 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ...

Monitorul Oficial 441 din 19 Iunie 2015 (M. Of. 441/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 414 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă programul pentru implementarea planului naţional de dezvoltare a infrastructurii ngn (next generation network), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 441 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.────────── prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea  ministrul pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 433 din 10 iunie 2015 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniului public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne, înregistrat la poziţia cu nr. m.f.p. 34894 ...

Monitorul Oficial 440 din 19 Iunie 2015 (M. Of. 440/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 431 din 10 iunie 2015 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ivaloarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, din anexa nr. 44 la ...

 HOTĂRÂRE nr. 430 din 10 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare" - ICPROA - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "institutul de cercetare-proiectare rulmenţi şi organe de asamblare - icproa" - ...

Monitorul Oficial 441 din 19 Iunie 2015 (M. Of. 441/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 436 din 10 iunie 2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din legea nr. 14/2009 pentru ratificarea acordului de împrumut (proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de uniunea europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare semnat la bucureşti la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie 2015 între guvernul româniei şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare la acordul de împrumut (proiect privind completarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 434 din 10 iunie 2015 privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 445 din 10 iunie 2015 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015

În temeiul art. 108 alin. (4) teza finală din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 4 la hotărârea guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 849 din 29 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) la prezenta hotărâre.──────────*) anexa (anexa nr. 4 la hotărârea guvernului nr. 1.294/2001) nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.────────── prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- p. viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,  ilie botoş,secretar de stat  directorul serviciului de protecţie şi pază, lucian-silvan ...

 HOTĂRÂRE nr. 440 din 10 iunie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiş, Tulcea, Constanţa şi Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 435 din 18 Iunie 2015 (M. Of. 435/2015)

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 8 iunie 2015 privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015

  introducere(1) conform prevederilor hotărârii guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea autorităţii aeronautice civile române, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea aeronautică civilă română (aacr) are ca obiect de activitate exercitarea, în condiţiile prevăzute de ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional şi a competenţelor delegate de ministerul transporturilor în domeniul securităţii aviaţiei civile, potrivit reglementărilor în vigoare.(2) În calitatea sa de autoritate naţională de supervizare a siguranţei zborului, potrivit ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea regiei autonome ...

Monitorul Oficial 437 din 18 Iunie 2015 (M. Of. 437/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 17 iunie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 18 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat dorel-gheorghe căprar, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru al comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.această hotărâre a fost ...

Monitorul Oficial 438 din 18 Iunie 2015 (M. Of. 438/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 608 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. c) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 581/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 789 din 19 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică ...

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 16 iunie 2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor - COM (2015) 177 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/255 din 16 iunie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ce) nr. 1.829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de ...

Monitorul Oficial 436 din 18 Iunie 2015 (M. Of. 436/2015)

 CIRCULARĂ nr. 23 din 15 iunie 2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,21% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,17% pe an.   preşedintele consiliului ...

 HOTĂRÂRE nr. 438 din 10 iunie 2015 privind numirea unui controlor financiar şef adjunct la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 19 alin. (6) din ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul orăşanu alexandru, controlor delegat la corpul controlorilor delegaţi din cadrul ministerului finanţelor publice, se numeşte în funcţia de controlor financiar şef adjunct al corpului controlorilor delegaţi, pentru un mandat de 6 ani. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovicibucureşti, 10 iunie 2015.nr. 438.  -----

Monitorul Oficial 434 din 18 Iunie 2015 (M. Of. 434/2015)

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LPAN-PPBL din 3 iunie 2015 "Licenţierea personalului aeronatic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015

Preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (codul aerian civil), prin legislaţia comunitară aplicabilă, prin acte normative interne din domeniu, precum şi prin prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.(2) În conformitate cu prevederile codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, ministerul transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române ...

Monitorul Oficial 436 din 18 Iunie 2015 (M. Of. 436/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 435 din 10 iunie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând ...

Monitorul Oficial 434 din 18 Iunie 2015 (M. Of. 434/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 iunie 2015 cu privire la Cartea Verde - Crearea unei uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 63 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. 224 din 27 mai 2015,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) În baza consultării cu privire la cartea verde se urmăreşte elaborarea în perioada următoare, de către comisia europeană, a unui plan de acţiune în vederea instituirii, până în anul 2019, a elementelor de bază ale unei ...

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 16 iunie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 18 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 9 - grupul parlamentar de prietenie cu republica populară chineză:- domnul deputat tararache mihai, grupul parlamentar al pnl, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat ionescu george, grupul parlamentar al pnl.2. la punctul 30 - grupul parlamentar ...

Monitorul Oficial 436 bis din 18 Iunie 2015 (M. Of. 436 bis/2015)

 ANEXE din 9 iunie 2015 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România (Anexele nr. I-V ) EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 bis din 18 iunie 2015

Anexa i contract de participare la sistemul de plăţi target2-româniaÎntre:banca naţională a româniei, cu sediul central în str. lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sector 3, bucureşti, reprezentată de (numele reprezentantului), având funcţia de (funcţia reprezentantului) şi de (numele reprezentantului), având funcţia de (funcţia reprezentantului), în calitate de operator al sistemului target2-româniaşi(denumirea instituţiei solicitante), cu sediul social/real în (adresa sediului social/sediului real din românia), înmatriculat în registrul comerţului cu nr. (numărul), având codul fiscal/codul unic de înregistrare (cod), reprezentată de (numele reprezentantului), având funcţia de (funcţia reprezentantului) şi de (numele reprezentantului), având funcţia de (funcţia reprezentantului), cu persoană de contact ...

Monitorul Oficial 434 din 18 Iunie 2015 (M. Of. 434/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 iunie 2015 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 18 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 din legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de informaţii externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din hotărârea parlamentului româniei nr. 44/1998 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii serviciului de informaţii externe, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea parlamentului româniei nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului comisiei speciale a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului de informaţii externe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie ...

Monitorul Oficial 433 din 17 Iunie 2015 (M. Of. 433/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 29 din 16 iunie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 17 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 5, domnul deputat rădulescu constantin, grupul parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru al comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare pe locul rămas vacant ca urmare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 444 din 10 iunie 2015 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1^1), art. 2 şi art. 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 168/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă suma de 1.038 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 10 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015

Având în vedere că, prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, au fost reglementate măsuri de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare în vederea redresării activităţii, din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 10 iunie 2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015

Având în vedere necesitatea stabilirii nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la centrala nuclearo-electrică cernavodă, atât pentru primele încărcături, cât şi pentru consumul tehnologic al unităţilor 1-4 pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora,luând în considerare faptul că, în condiţiile atingerii nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la centrala nuclearo-electrică cernavodă, achiziţionarea în continuare de apă grea nu se mai justifică, apare ca imperios necesară adoptarea de măsuri privind preluarea cantităţilor de apă grea produse de regia autonomă pentru activităţi nucleare drobeta-turnu severin, aflată în procedura reorganizării judiciare, până la data de ...

 HOTĂRÂRE nr. 427 din 10 iunie 2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 286/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 221 din 31 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) pentru posturile vacante ...

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 16 iunie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 17 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a procesului de cooperare din europa de sud-est, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 775 din 12 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i "membri titulari", la punctul 4, domnul senator popa nicolae-vlad, grupul parlamentar pnl, o înlocuieşte, în calitatea de membru titular, pe doamna ...

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 16 iunie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 17 iunie 2015

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 18/2013 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea legii partidelor politice şi a legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i "componenţa comisiei", punctul 15, domnul senator viorel chiriac, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator neagu mihai.această ...

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 16 iunie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 17 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a consiliului europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul ii "membri supleanţi", la punctul 5, domnul senator popa ion, grupul parlamentar al pnl, îl înlocuieşte pe domnul senator ghişe ioan, neafiliat.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de ...

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 iunie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 17 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a organizaţiei pentru securitate şi cooperare în europa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul ii "membri supleanţi", punctul 2, domnul deputat petru movilă, neafiliat, o înlocuieşte în calitatea de membru supleant pe doamna deputat intotero natalia-elena, grupul parlamentar al ...

Monitorul Oficial 427 din 16 Iunie 2015 (M. Of. 427/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 358 din 20 mai 2015 privind declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 24 alin. (4) şi (10) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 19 şi 20 din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă declasificarea documentelor conţinând informaţii clasificate secrete de stat, nivel strict secret, care au fost emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de către ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, precum şi de instituţiile şi ...

Monitorul Oficial 429 din 16 Iunie 2015 (M. Of. 429/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 426 din 10 iunie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii pe anul 2015 cu suma de 8.807 mii lei, la capitolul 66.01 "sănătate", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii ...

 HOTĂRÂRE nr. 423 din 10 iunie 2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. regia autonomă «administraţia română a serviciilor de trafic aerian - romatsa» - sediul central, cdz, bd. ion ionescu de la brad nr. 10, sectorul 1, bucureşti".art. iiposturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 429 din 10 iunie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului mediului, apelor şi pădurilor pe anul 2015, cu suma de 4.480 mii lei la capitolul 74.01 "protecţia mediului" şi cu suma de 2.401 mii lei la capitolul 83.01 "agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ...

Monitorul Oficial 428 din 16 Iunie 2015 (M. Of. 428/2015)

 PROCEDURĂ din 7 aprilie 2015 de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015

Cap. idispoziţii generale1. obiectul prezentei proceduri îl reprezintă predarea-primirea titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, a obligaţiilor accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, denumită în continuare lege, ...

Monitorul Oficial 429 din 16 Iunie 2015 (M. Of. 429/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 425 din 10 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru compania naţională a uraniului - s.a. bucureşti, aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa ...

Monitorul Oficial 428 din 16 Iunie 2015 (M. Of. 428/2015)

 PROCEDURĂ din 8 mai 2015 de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015

Cap. idispoziţii generale1. obiectul prezentei proceduri îl reprezintă predarea-primirea titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, a obligaţiilor accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, denumită în continuare lege, ...

Monitorul Oficial 427 bis din 16 Iunie 2015 (M. Of. 427 bis/2015)

 NORME din 8 iunie 2015 de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 bis din 16 iunie 2015

──────────*) aprobate de ordinul m.53 din 8 iunie 2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 427 din 16 iunie 2015.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme de apărare împotriva incendiilor în ministerul apărării naţionale, denumite în continuare norme, stabilesc principiile, criteriile de performanţă, cerinţele şi condiţiile tehnice privind securitatea la incendiu pentru construcţii, instalaţii şi alte amenajări, forţele care pot interveni în caz de incendiu, precum şi normele, regulile, recomandările şi măsurile ce trebuie avute în vedere în scopul apărării împotriva incendiilor.(2) prezentele norme se aplică în cadrul structurilor centrale, subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, categoriilor ...

Monitorul Oficial 422 din 15 Iunie 2015 (M. Of. 422/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 421 din 10 iunie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea proiectului de investiţie imobiliară "Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoşka, regiunea Volgograd - fostă Stalingrad, Federaţia Rusă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 lit. a) şi art. 26 lit. d) şi w) din legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă suplimentarea bugetului ministerului apărării naţionale pe anul 2015, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 689 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 ...

 CIRCULARĂ nr. 22 din 2 iunie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 115 ani de la naşterea Irinei Constantziu-Vlassopol EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 8 iunie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 115 ani de la naşterea irinei constantziu-vlassopol.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu 999 la mieformă rotundădiametru ...

Monitorul Oficial 423 din 15 Iunie 2015 (M. Of. 423/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015

Având în vedere obligaţiile asumate de statul român în cadrul conferinţei regionale de radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3 din cadrul uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor, acordul internaţional fiind ratificat prin legea nr. 378/2009 privind ratificarea actelor finale ale conferinţei regionale de radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvente 174-230 mhz şi 470-862 mhz, şi a celor pentru revizuirea acordului de la stockholm 1961, semnate la geneva la 16 iunie 2006,având în vedere că data-limită stabilită pentru încetarea emisiei terestre ...

Monitorul Oficial 426 din 15 Iunie 2015 (M. Of. 426/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 400 din 27 mai 2015 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 67 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înfiinţarea pe lângă institutul cultural român a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, respectiv activitatea pentru valorificarea resurselor proprii institutului cultural român.(2) activitatea prevăzută la alin. (1) se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă care s-a înfiinţat.art. 2(1) veniturile proprii ale activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din încasările obţinute din activităţile care constau în vânzarea produselor editoriale, ...

 HOTĂRÂRE nr. 422 din 10 iunie 2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea sumei de 23.205 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la compania naţională poşta română - s.a., în baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul pentru societatea informaţională, sorin mihai ...

Monitorul Oficial 419 din 12 Iunie 2015 (M. Of. 419/2015)

 REZOLUŢIA MSC.319(89) din 20 mai 2011 Adoptarea amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale, referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, rezoluţia msc.267(85) prin care comitetul a adoptat codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (codul is din 2008),luând notă de prevederile referitoare la procedura de modificare a părţii b (parte având caracter de recomandare) din codul is din 2008, care sunt enunţate în paragraful 27.2 din regula ii-1/2 din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (convenţia solas 1974), aşa cum a fost modificată prin rezoluţia msc.269(85), şi în paragraful (16).2 din regula i/3 din ...

Monitorul Oficial 421 din 12 Iunie 2015 (M. Of. 421/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 10 iunie 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 12 iunie 2015

Având în vedere că românia a semnat statutul curţii penale internaţionale la data de 7 iulie 1999 şi l-a ratificat prin legea nr. 111/2002, asumându-şi astfel toate obligaţiile ce îi revin în calitate de stat parte,luând în considerare discuţiile iniţiate în cadrul celei de-a patra sesiuni a adunării statelor părţi la statutul curţii penale internaţionale referitoare la necesitatea edificării unui sediu care să întrunească toate criteriile impuse de o bună funcţionare a curţii,ţinând seama de rezoluţia adoptată cu prilejul celei de-a xi-a sesiuni a adunării statelor părţi la statutul de la roma al curţii penale internaţionale (rezoluţia icc-asp/11/res.3), potrivit căreia ...

Monitorul Oficial 413 din 11 Iunie 2015 (M. Of. 413/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 362 din 20 mai 2015 privind aprobarea atribuţiilor, precum şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (3) şi (11) din ordonanţa guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin legea nr. 221/2012,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente, denumit în continuare cc sti, cuprinse în regulamentul privind atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a cc sti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:   ----------viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,  gabriel oprea ministrul ...

Monitorul Oficial 412 din 11 Iunie 2015 (M. Of. 412/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 10 iunie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat valerian vreme, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru al comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 10 ...

 HOTĂRÂRE nr. 56 din 10 iunie 2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 73-77 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din hotărârea camerei deputaţilor nr. 39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea companiei naţionale administraţia porturilor maritime - s.a. constanţa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 295 din 29 aprilie 2015, se prorogă până la data de 29 iunie 2015.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 10 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) ...

Monitorul Oficial 413 din 11 Iunie 2015 (M. Of. 413/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 391 din 27 mai 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al comunei Spanţov, judeţul Călăraşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioareguvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă transmiterea unui imobil, compus din teren şi construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor - regia naţională a pădurilor - romsilva în domeniul public al comunei ...

Monitorul Oficial 414 din 11 Iunie 2015 (M. Of. 414/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (2) din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând act de faptul că a fost urmată procedura prevăzută de art. 7 alin. (4) din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,analizând regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai agenţiei naţionale de integritate, aprobat prin hotărârea consiliului naţional de integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele modificări şi completări,în conformitate cu prevederile art. 38 alin. ...

Monitorul Oficial 413 din 11 Iunie 2015 (M. Of. 413/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, cu modificările ulterioare, ale regulamentului (ue) nr. 1.301/2013 al parlamentului european ...

Monitorul Oficial 414 din 11 Iunie 2015 (M. Of. 414/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 416 din 3 iunie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 157 din 11 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice - obiective care au fost avizate, în condiţiile legii, în consiliul interministerial, inclusiv cele care au fost aprobate de guvern şi la care se ...

 HOTĂRÂRE nr. 415 din 3 iunie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statului israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale, semnat la ierusalim la 24 iunie 2014. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul educaţiei şicercetării ştiinţifice,  sorin mihai cîmpeanu ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 3 iunie 2015.nr. 415. acord  între guvernul româniei şi guvernul statului israel privind  cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industrialeguvernul româniei şi guvernul statului israel, denumite în continuare părţi,dorind să dezvolte şi să întărească cooperarea economică, industrială, tehnologică şi comercială dintre republica ...

Monitorul Oficial 415 bis din 11 Iunie 2015 (M. Of. 415 bis/2015)

 PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 22 mai 2015 a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START*) EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 bis din 11 iunie 2015

──────────*) notă ctce:aprobată de ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 741/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 415 din 11 iunie 2015.──────────1. obiectivul programuluiprogramul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - start", denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri (meimmma), prin direcţia politici antreprenoriale şi implementare programe pentru imm (dpaipimm), în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind ...

Monitorul Oficial 416 din 11 Iunie 2015 (M. Of. 416/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 10 iunie 2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 11 iunie 2015

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 326 din 13 mai 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 134, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:""(2) termenul fixat de biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de către comisiile prevăzute la alin. (1) nu va putea fi mai mare de 15 zile. raportul comisiilor se înscrie cu prioritate în ordinea de zi şi se dezbate conform prevederilor art. 100-112. cu prilejul reexaminării, camera deputaţilor va efectua corelările tehnico-legislative ...

Monitorul Oficial 408 din 10 Iunie 2015 (M. Of. 408/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 409 din 3 iunie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Alba, Prahova, Braşov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 409 din 10 Iunie 2015 (M. Of. 409/2015)

 PROCEDURĂ din 2 iunie 2015 privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015

Cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1 prezenta procedură stabileşte valoarea, condiţiile şi modul de constituire a garanţiilor financiare de către clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, în cadrul relaţiilor contractuale de furnizare a energiei electrice, în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1).art. 2 procedura asigură în relaţia furnizor de ultimă instanţă - client final realizarea următoarelor obiective:a) întărirea disciplinei financiare;b) prevenirea unui eventual comportament abuziv din partea furnizorului de ultimă instanţă;c) un mediu de afaceri eficient.secŢiunea a 2-adomeniu de aplicareart. 3 (1) prezenta procedură se aplică de către furnizorul de ultimă instanţă în relaţia sa cu clienţii finali ...

 HOTĂRÂRE nr. 345 din 13 mai 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Bocicoiu Mare, Coaş, Onceşti şi Suciu de Sus, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor bocicoiu mare, coaş, onceşti şi suciu de sus, judeţul maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.(3) anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:   ----------------- ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,nicolae-liviu dragneabucureşti, 13 mai 2015.nr. 345.anexa 1.1  stema   comunei bocicoiu mare, judeţul maramureş──────────*) notă ctce:stema comunei bocicoiu mare, judeţul maramureş se găseşte în monitorul oficial al ...

 HOTĂRÂRE nr. 410 din 3 iunie 2015 privind aprobarea stemei comunei Daia, judeţul Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei daia, judeţul giurgiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru victor-viorel ponta contrasemnează:----------------- ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,sevil shhaidehbucureşti, 3 iunie 2015.nr. 410.anexa 1stemacomunei daia, judeţul giurgiu──────────*) notă ctce:stema comunei daia, judeţul giurgiu se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 409 din 10 iunie la ...

 HOTĂRÂRE nr. 411 din 3 iunie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Densuş şi Vălişoara, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor densuş şi vălişoara, judeţul hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru   victor-viorel ponta  contrasemnează: ----------------  ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 3 iunie 2015.nr. 411.anexa 1.1  stema  comunei densuş, judeţul hunedoara──────────*) notă ctce:stema comunei densuş, judeţul hunedoara se găseşte în monitorul oficial al româniei, ...

Monitorul Oficial 403 din 09 Iunie 2015 (M. Of. 403/2015)

 INSTRUCŢIUNI din 6 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015

În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.art. iinstrucţiunile privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit art. 51 alin. (2) din legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 300/2009, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 610 din 7 septembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul instrucţiunilor se modifică şi va avea următorul cuprins:"instrucŢiuniprivind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă"2. la punctul 2, litera b) se modifică ...

 HOTĂRÂRE nr. 413 din 3 iunie 2015 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 cu suma de 25.837 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 3 iunie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xiv - "componenţa comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare", domnul senator frătean petru-alexandru - grupul parlamentar ...

Monitorul Oficial 406 din 09 Iunie 2015 (M. Of. 406/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 8 iunie 2015 privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 9 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul îl numeşte pe domnul dumitru ilie răsvan în calitate de membru supleant al consiliului naţional de integritate, ca urmare a demisiei domnului ion damian, pentru diferenţa de mandat.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 8 iunie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   p. preŞedintele ...

Monitorul Oficial 405 din 09 Iunie 2015 (M. Of. 405/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 397 din 27 mai 2015 privind schimbarea denumirii Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicinstitutul de Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale al academiei române, reorganizat prin hotărârea guvernului nr. 1.366/2001 privind reorganizarea şi schimbarea denumirilor unor unităţi de cercetare din subordinea academiei române, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. iuliu maniu nr. 1-3, corp a, et. 7, sectorul 6, îşi schimbă denumirea în institutul de Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale "ion i.c. brătianu". prim-ministru  victor-viorel ...

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 mai 2015 pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN OFF-urilor inovatoare aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015

I. dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită "ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spin off-urilor inovatoare", aferentă programului operaţional competitivitate (poc), axa prioritară 1 "cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (cdi) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor", acţiunea 1.2.1 "stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de cdi derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de cd şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere", tipul de proiect "proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up-uri şi spin-off-uri".(2) acordarea ajutorului ...

Monitorul Oficial 403 din 09 Iunie 2015 (M. Of. 403/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 9 iunie 2015 privind cererea de urmărire penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015

Având în vedere solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie privind formularea cererii de urmărire penală faţă de domnul victor viorel ponta, prim-ministru al guvernului româniei şi actual membru al camerei deputaţilor, în dosarul nr. 122/p/2012 - direcţia naţională anticorupţie,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 156 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor hotărăşte să nu ceară urmărirea penală a domnului victor-viorel ponta, prim-ministru al guvernului româniei şi actual membru al camerei deputaţilor, în dosarul nr. 122/p/2012.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 403 din 3 iunie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei şi a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea spitalului de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă Ştei şi a spitalului de psihiatrie poiana ...

Monitorul Oficial 407 din 09 Iunie 2015 (M. Of. 407/2015)

Monitorul Oficial 403 din 09 Iunie 2015 (M. Of. 403/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 408 din 3 iunie 2015 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă trecerea unui imobil situat în municipiul baia mare, judeţul maramureş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea serviciului român de informaţii în domeniul public al municipiului ...

Monitorul Oficial 407 din 09 Iunie 2015 (M. Of. 407/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 363 din 20 mai 2015 privind trecerea unui teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în scopul edificării unui lăcaş de cult în beneficiul comunităţii româneşti din regiunea Koln-Bonn, Republica Federală Germania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 874 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă transmiterea unei parcele de teren în suprafaţă de 600 mp din imobilul aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului afacerilor externe, imobil ...

Monitorul Oficial 403 din 09 Iunie 2015 (M. Of. 403/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 404 din 3 iunie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri şi Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu", din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea spitalului clinic de recuperare, medicină fizică şi balneologie eforie nord, spitalului de psihiatrie şi pentru ...

Monitorul Oficial 407 din 09 Iunie 2015 (M. Of. 407/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 392 din 27 mai 2015 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi în considerarea ...

Monitorul Oficial 401 din 08 Iunie 2015 (M. Of. 401/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 406 din 3 iunie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea naţională a apelor minerale - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

 NORME TEHNICE din 18 mai 2015 privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a emiterii de titluri de garanţie izolată, a utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.cap. ii autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolatăart. 2 (1) autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată se acordă, la cerere, garanţilor, în situaţia şi condiţiile prevăzute la art. 342 alin. (2) şi art. 345 alin. (3) din regulamentul (cee) nr. 2.454/93 al comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a regulamentului (cee) nr. 2.913/92 al consiliului ...

Monitorul Oficial 400 din 08 Iunie 2015 (M. Of. 400/2015)

 NORME din 21 mai 2015 de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiune 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale/oficianţi medicali, laboranţi, laboranţi farmacie şi maseuri absolvenţi de liceu sanitar.(2) examenul de grad principal se organizează de către ministerul sănătăţii în colaborare cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti, denumite în continuare direcţiile de sănătate publică, şi cu ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, denumit în continuare o.a.m.g.m.a.m.r., prin filialele sale judeţene.art. 2În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, ministerul sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, o.a.m.g.m.a.m.r. şi filialele sale ...

Monitorul Oficial 401 din 08 Iunie 2015 (M. Of. 401/2015)

 HOTĂRÂREA ARBITRALĂ nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015

Dosarul nr. 2/2013completul de arbitraj compus din:- tănăsescu mihai alexandru - preşedinte- ciubota cătălin ion - arbitru- popescu raluca andreea - arbitru- uliescu marilena - arbitru- amzar geta-gabriela - arbitrupe rol se află cererea de arbitraj formulată de uniunea producătorilor de fonograme din românia (denumită în continuare upfr), având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă adpfr pentru producătorii de ...

Monitorul Oficial 402 din 08 Iunie 2015 (M. Of. 402/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 24 aprilie 2015 privind condiţiile generale pentru formarea profesională complementară de specializare şi pentru formarea continuă a unor competenţe specifice în profesia de psiholog cu drept de liberă practică EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,având în vedere propunerea comisiei de lucru pentru elaborarea standardelor de formare profesională din data de 6 februarie 2015,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. 1 (1) formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se realizează prin formarea profesională iniţială, formarea profesională complementară de specializare şi formarea profesională continuă pentru obţinerea şi dezvoltarea competenţelor profesionale specifice.(2) formarea ...

Monitorul Oficial 399 din 08 Iunie 2015 (M. Of. 399/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 386 din 27 mai 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul suceava, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. la anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului suceava", la secţiunea i - "bunuri ...

Monitorul Oficial 402 din 08 Iunie 2015 (M. Of. 402/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 387 din 27 mai 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru unele unităţi din subordine, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 27 mai 2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbarea unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul ...

 HOTĂRÂRE nr. 395 din 27 mai 2015 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 175 alin. (1) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea consiliului local al municipiului braşov a unor imobile compuse din construcţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 394 din 27 mai 2015 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 396 din 05 Iunie 2015 (M. Of. 396/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 390 din 27 mai 2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul agenţiei naţionale de administrare fiscală, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 677/2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 573 din 9 ...

Monitorul Oficial 397 din 05 Iunie 2015 (M. Of. 397/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 396 din 27 mai 2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 5 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.915/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 4 va avea următorul cuprins:"art. 4. - (1) autorizarea pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic ori pentru producerea de sămânţă, se realizează ...

 HOTĂRÂRE nr. 412 din 3 iunie 2015 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 5 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 cu suma de 2.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, şi alocarea acesteia bugetului local al municipiului satu mare, judeţul ...

Monitorul Oficial 395 din 05 Iunie 2015 (M. Of. 395/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 377 din 27 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea comercială "iar" - s.a. braşov, aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 396 din 05 Iunie 2015 (M. Of. 396/2015)

 LISTA din 5 iunie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015

  listaasociaţiilor şi fundaţiilor române,  cu personalitate juridică, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat*font 9* ┌────────────┬────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────┐ │ judeţul │nr. │ denumirea asociaţiei/fundaţiei │subvenţii pentru │ plăţi │ │ │crt.│ │care s-au încheiat│ efectuate │ │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 405 din 3 iunie 2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia administratorilor de păduri, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în oraşul sălişte, str. sub vii nr. 17, judeţul sibiu, ca fiind de utilitate publică.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:   ----------   ministrul mediului,   apelor şi pădurilor,  graţiela leocadia gavrilescu  ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovicibucureşti, 3 iunie 2015.nr. 405. -----

Monitorul Oficial 395 bis din 05 Iunie 2015 (M. Of. 395 bis/2015)

 ANEXĂ din 11 mai 2015 la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 236/2015 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 bis din 5 iunie 2015

 clasificarea produselor şi serviciilorasociate activităţilor cpsa 2015*font 8*   cod denumire cpsa 2015a produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului  Şi pisciculturii01 produse ale agriculturii, vânătorii şi servicii anexe011 plante nepermanente0111 cereale (exclusiv orez), plante leguminoase şi plante producătoare de seminţe oleaginoase0111.1 ...

Monitorul Oficial 389 din 04 Iunie 2015 (M. Of. 389/2015)

 NORME METODOLOGICE din 19 mai 2015 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 4 iunie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată prin legea nr. 60/2011, şi reglementează modul de aplicare a restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare pentru care regulamentul (ue) nr. 267/2012 al consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva iranului şi de abrogare a regulamentului (ue) nr. 961/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulamentul nr. 267/2012, stabileşte obligaţia ...

Monitorul Oficial 388 din 04 Iunie 2015 (M. Of. 388/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 3 iunie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat vasile ghiorghe gliga, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru al comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;- domnul deputat angel tîlvăr, aparţinând grupului parlamentar al ...

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 3 iunie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 COM (2015) 44 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/314, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 19 mai 2015, camera deputaţilor:1. constată că la nivel internaţional lupta împotriva sărăciei şi dezvoltarea durabilă au fost tratate în mod distinct în cadrul diferitelor reuniuni şi documente internaţionale. astfel, un tip de abordare o regăsim ...

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 3 iunie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2015) 100 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/313, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 19 mai 2015,1. camera deputaţilor ia act că strategia europa 2020 a fost lansată în 2010 ca strategie integrată, pe termen lung a ue, pentru locuri de muncă şi creştere economică, cu cinci obiective principale în ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 3 iunie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate: Către o nouă politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c - 19/315, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţele din 12 mai şi 19 mai 2015, camera deputaţilor:1. constată că în exerciţiul anterior, politica europeană de vecinătate s-a întemeiat pe cel mai mic numitor comun care putea fi acceptat de către toate cele 27 ...

 HOTĂRÂRE nr. 368 din 27 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "antibiotice" - s.a. iaşi, aflată sub autoritatea ministerului sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul sănătăţii,   nicolae ...

 HOTĂRÂRE nr. 378 din 27 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea "uzina mecanică orăştie" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 379 din 27 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al regiei autonome "editura didactică şi pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul ...

Monitorul Oficial 392 din 04 Iunie 2015 (M. Of. 392/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 27 mai 2015 referitoare la comunicările Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Pachetul privind Uniunea Energetică: COM (2015) 80 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii privind O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice, COM (2015) 81 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, Protocolul de la Paris privind - Un plan de acţiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020, COM (2015) 82 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea reţelei de energie electrică a Europei pentru 2020 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii 217 din 21 mai 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol uniccetăţenii şi companiile din românia şi uniunea europeană au nevoie de o gamă variată de opţiuni în domeniul energetic şi de preţuri accesibile. energia ar trebui să fie sigură şi durabilă, ...

 HOTĂRÂRE nr. 402 din 3 iunie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului giurgiu de către domnul dumitru lucian.  prim-ministruvictor-viorel ponta contrasemnează:   ----------viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,  gabriel opreabucureşti, 3 iunie 2015.nr. 402. -----

Monitorul Oficial 388 din 04 Iunie 2015 (M. Of. 388/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 380 din 27 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 15 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a autorităţii pentru valorificarea activelor bancare prin comasarea prin absorbţie cu autoritatea pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, aprobată cu completări prin legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi ...

Monitorul Oficial 391 din 04 Iunie 2015 (M. Of. 391/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 384 din 27 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din ministerul apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau ...

 HOTĂRÂRE nr. 385 din 27 mai 2015 privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. mfp 64109, înscris în anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) actualizarea datelor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 401 din 3 iunie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecţioase" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "centrul român de cercetare biomoleculară aplicată bolilor infecţioase", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face conform contractului de finanţare nr. 642 din 12 martie 2014 în cadrul programului pos cce: programul operaţional sectorial "creşterea competitivităţii ...

Monitorul Oficial 387 din 03 Iunie 2015 (M. Of. 387/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 388 din 27 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4^1, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:"(3^2) finanţatorii care au participat în program, dar nu au optat pentru împărţirea proporţională a riscurilor şi a pierderilor şi solicită reintrarea în program au obligaţia de a transmite fngcimm şi ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 375 din 27 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "ROMAERO" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea comercială "romaero" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel ...

Monitorul Oficial 386 din 03 Iunie 2015 (M. Of. 386/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015

În perioada 2015-2020, românia va beneficia de importante alocări financiare de la uniunea europeană, fapt ce a impus necesitatea creării unui cadru naţional adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor comunitare acordate româniei prin noua politică agricolă comună, respectiv adoptarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 104/2015.având în vedere că în ordonanţa de urgenţă ...

Monitorul Oficial 387 din 03 Iunie 2015 (M. Of. 387/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 376 din 27 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru compania naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune "cncir" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi turismului, ...

Monitorul Oficial 25 din 03 Iunie 2015 (M. Of. 25/2015)

 CONTRACT DE MUNCĂ nr. 557 din 15 aprilie 2015 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2015-2017, înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 557 din data de 15.04.2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 2 din 3 iunie 2015

În temeiul legii nr. 62/2011, între:1. administraţia spitalelor şi serviciilor medicale bucureşti (assmb), în calitate de împuternicit al ordonatorului principal de credite;2. salariaţi, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011, de către uniunea sindicală sanitas bucureşti (ussb), se încheie următorul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi:cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, se obligă să respecte prevederile acestuia.(2) la încheierea contractului colectiv de muncă s-a avut în vedere legislaţia în vigoare.(3) În sensul prezentului contract, termenul angajator desemnează pe cel ...

Monitorul Oficial 385 din 03 Iunie 2015 (M. Of. 385/2015)

 NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2015 de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 3 iunie 2015

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificaţie:a) eveniment în care sunt implicaţi zilieri, denumit în continuare eveniment - accidentul produs în timpul procesului de muncă care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului pentru care există documente medicale ce indică o incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, situaţia de persoană dată dispărută, în condiţiile în care au fost implicaţi zilieri;b) accident ...

Monitorul Oficial 380 din 02 Iunie 2015 (M. Of. 380/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 371 din 27 mai 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, pe anul 2015, cu suma de 8.953 mii lei, la capitolul 68.01 "asigurări şi asistenţă socială", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 360 din 20 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al regiei autonome "monetăria statului" din subordinea băncii naţionale a româniei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   guvernatorul băncii naţionale a ...

Monitorul Oficial 384 din 02 Iunie 2015 (M. Of. 384/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 2 iunie 2015 privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, domnul robert marius cazanciuc, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova dan-coman în dosarul penal nr. 122/p/2012, transmisă senatului cu adresa nr. 2/22.716 din 13 martie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 173 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere decizia curţii constituţionale nr. 341 din 6 mai 2015 asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor hotărârii senatului nr. 32 ...

 HOTĂRÂRE nr. 382 din 27 mai 2015 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 7-11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a Conferinţei Internaţionale EuroPris EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă finanţarea unor cheltuieli ocazionate de organizarea la bucureşti, în perioada 7-11 iunie 2015, a conferinţei directorilor de sisteme penitenciare şi de probaţiune (conference of directors of prison and probation services) şi a conferinţei internaţionale europris.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute ...

Monitorul Oficial 382 din 02 Iunie 2015 (M. Of. 382/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 374 din 27 mai 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea ministerului afacerilor interne, aprobată prin legea nr. 92/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului transporturilor la capitolul 84.01 "transporturi", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.62 "transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic şi a celor aferente misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă", din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2015, ...

Monitorul Oficial 383 din 02 Iunie 2015 (M. Of. 383/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 381 din 27 mai 2015 privind unele măsuri de protocol pentru organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Asociaţiei Europene a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME), care se va desfăşura la Bucureşti în data de 10 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă organizarea de către ministerul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri a reuniunii consiliului de administraţie şi a adunării generale a asociaţiei europene a artizanatului şi a Întreprinderilor mici şi mijlocii (ueapme), care se va desfăşura la bucureşti în data de 10 iunie 2015.art. 2(1) se aprobă finanţarea ...

Monitorul Oficial 382 din 02 Iunie 2015 (M. Of. 382/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 361 din 20 mai 2015 privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă realizarea de către ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, în colaborare cu serviciul de telecomunicaţii speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă.art. 2se autorizează serviciul de telecomunicaţii speciale să achiziţioneze ...

 HOTĂRÂRE nr. 373 din 27 mai 2015 privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce), programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru) şi programul operaţional regional (por), denumite în ...

Monitorul Oficial 383 din 02 Iunie 2015 (M. Of. 383/2015)

 LISTA din 2 iunie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Zalău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU - JUDEŢUL SĂLAJ - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015

 listaasociaţiilor şi fundaţiilor  române cu personalitate juridică*font 9* ┌────┬────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ │nr. │ denumirea asociaţiei/ │numărul de │ unitatea de asistenţă socială │cuantumul │ │crt.│ fundaţiei │beneficiari│pentru care se acordă subvenţia│subvenţiei│ │ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 384 din 02 Iunie 2015 (M. Of. 384/2015)

 INSTRUCŢIUNI nr. 50 din 2 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 2 iunie 2015

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:art. iinstrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 213 din 6 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) completarea informaţiilor cuprinse în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016