Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 iunie 2015  privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 iunie 2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015

    Întrucât Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. se confruntă cu o situaţie financiară extrem de dificilă, aflându-se în imposibilitatea de a achiziţiona deficitul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru a asigura necesarul de certificate care să acopere cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite, în anul 2014, de la fiecare instalaţie deţinută, pentru a putea respecta obligaţia de a restitui, ca operator de instalaţii de producere a energiei electrice, un număr de certificate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere faptul că Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. este cel mai mare operator economic din Valea Jiului şi din judeţul Hunedoara, întreruperea activităţii ar creşte semnificativ rata şomajului în Valea Jiului şi în judeţ, iar întreruperea activităţii acestei societăţi ar avea repercusiuni şi pentru comunităţile locale, conducând la înrăutăţirea condiţiilor de trai în cadrul comunităţii,
    întrucât Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. este singurul operator economic care furnizează agent termic în oraşele din Valea Jiului şi în municipiul Deva din judeţul Hunedoara, întreruperea activităţii acestui operator economic ar afecta serviciul public de interes general reprezentat de producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică,
    întrucât aceste elemente demonstrează existenţa unei dificultăţi sociale grave în situaţia în care Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. nu şi-ar continua activitatea,
    a apărut ca necesară acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, care face posibilă sprijinirea imediată a beneficiarului, Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., în scopul asigurării necesarului de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor pentru o perioadă de 6 luni de la acordarea acestui ajutor de stat, inclusiv cele necesare achiziţionării de către beneficiar a deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, necesare pentru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Având în vedere că România a notificat Comisiei Europene, la data de 20 martie 2015, un ajutor de stat individual pentru salvare pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.,
    întrucât Comisia Europeană a emis Decizia CE nr. C (2015) 2652 final din 21 aprilie 2015, cazul SA.41318-România, ajutor de stat pentru salvare către Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., prin care a autorizat ajutorul de stat individual pentru salvare care urmează a fi acordat Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    Ministerul Finanţelor Publice poate acorda, la solicitarea Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., denumită în continuare Societate, un împrumut, în tranşe, în limita sumei de 167.000,00 mii lei, pe o perioadă de 6 luni, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, societate care se confruntă cu dificultăţi economico-financiare majore.
    ART. 2
    (1) Ajutorul de stat individual pentru salvare sub formă de împrumut prevăzut la art. 1 se acordă în scopul asigurării de către Societate a necesarului de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor pentru o perioadă de 6 luni de la acordare, precum şi pentru cele privind achiziţionarea de către beneficiar a deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1.193/2011 ale Comisiei.
    (2) Ajutorul de stat individual pentru salvarea Societăţii este instituit pentru o perioadă de 6 luni de la momentul acordării acestuia, reprezentat de data creditării contului prevăzut la art. 4 alin. (3) cu prima sumă trasă din împrumutul din venituri rezultate din privatizare acordat de Ministerul Finanţelor Publice.
    ART. 3
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, împrumutul prevăzut la art. 1 se acordă din venituri rezultate din privatizare, în tranşe, astfel:
    a) prima tranşă, în valoare de 98.476,90 mii lei;
    b) acordarea celei de-a doua tranşe, în valoare de 68.523,10 mii lei, este condiţionată de reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare, respectiv de rambursarea împrumutului acordat pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri realizate din privatizare.
    (2) Împrumutul se acordă, pe baza unei analize economico-financiare realizate de către EximBank - S.A. în vederea stabilirii capacităţii de rambursare, a clasei de risc a Societăţii şi a marjei de dobândă peste ROBOR la 6 luni, comunicată de Banca Naţională a României, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, respectiv semnării convenţiei de împrumut, şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a acestuia.
    (3) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă cu condiţia constituirii unor garanţii prin instituirea de către organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unor sechestre asiguratorii asupra bunurilor imobile libere de orice sarcini, proprietate a Societăţii. Garanţiile vor fi instituite pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii.
    (4) Valoarea garanţiilor prevăzute la alin. (3) trebuie să acopere cel puţin 120% din cuantumul împrumutului prevăzut la art. 1.
    ART. 4
    (1) Ministerul Finanţelor Publice încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă formulată de Societate o convenţie de împrumut, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a tranşelor de împrumut.
    (2) În vederea semnării convenţiei de împrumut, organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va comunica, în copie certificată, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un exemplar al proceselor- verbale de sechestru asiguratoriu, instituit potrivit art. 3 alin. (3).
    (3) Pe baza cererilor de tragere formulate de Societate, Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare, virează sumele solicitate într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială, deschis la Trezoreria Statului, pe numele Societăţii. Societatea întreprinde demersurile necesare în vederea deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului.
    (4) Societatea este responsabilă pentru respectarea destinaţiei sumelor în concordanţă cu componentele de ajutor de stat individual de salvare aprobate.
    ART. 5
    (1) Rambursarea împrumutului prevăzut la art. 3 alin. (1) se efectuează integral de Societate la scadenţă, împreună cu dobânda aferentă, din surse proprii, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală codificat cu codul de identificare fiscală al Societăţii.
    (2) Împrumutul acordat se poate rambursa anticipat parţial sau integral cu informarea prealabilă scrisă a Ministerului Finanţelor Publice cu privire la intenţia Societăţii de rambursare. Pentru suma rambursată anticipat Societatea plăteşte şi dobânda aferentă perioadei, calculată de la data virării sumei în cont până la data rambursării anticipate parţial sau integral.
    (3) Dobânda reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului, se plăteşte de Societate la data scadenţei împrumutului prevăzut la art. 1 şi se calculează începând cu data creditării contului prevăzut la art. 4 alin. (3), prin aplicarea dobânzii prevăzute la art. 3 alin. (2) la soldul împrumutului.
    (4) Pentru neplata la termen a împrumutului şi a dobânzilor aferente se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 120 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului.
    (5) Societatea virează sumele datorate Ministerului Finanţelor Publice în contul prevăzut la alin. (1), iar obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
    (6) Rambursarea împrumutului şi plata dobânzilor şi dobânzilor de întârziere se asigură de Societate din resurse proprii.
    ART. 6
    Modul de organizare a decontărilor şi verificarea destinaţiei sumelor care se acordă cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., în aplicarea Deciziei CE nr. C(2015) 2652 final din 21 aprilie 2015, cazul SA.41318-România, ajutor de stat pentru salvare către Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., se stabilesc în condiţiile legii prin ordin emis de ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.
    ART. 7
    Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal împrumutatul, pe baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
    ART. 8
    (1) Societatea are obligaţia de a transmite spre informare Ministerului Finanţelor Publice planul de restructurare notificat Comisiei Europene până la data scadenţei împrumutului. Pe baza acestui plan de restructurare, Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea Societăţii, prelungeşte perioada de acordare a împrumutului, conform planului de restructurare notificat Comisiei, în aceleaşi condiţii de dobândă şi garanţii, prin act adiţional la convenţia de împrumut, până la data la care Comisia Europeană informează autorităţile române că a adoptat decizia Comisiei Europene referitoare la planul de restructurare. Împrumutul prelungit conform planului de restructurare şi dobânzile aferente se rambursează de Societate din surse proprii.
    (2) La data autorizării de către Comisia Europeană a planului de restructurare notificat, ajutorul de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare care va fi implementat cu respectarea normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materie de concurenţă.
    ART. 9
    (1) Dacă în termen de 6 luni de la momentul acordării ajutorului de stat individual pentru salvare Societatea nu prezintă un plan de restructurare sau dovada restituirii ajutorului de stat individual pentru salvare acordat sub formă de împrumut din venituri rezultate din privatizare conform art. 3, aceasta este obligată să prezinte un plan de lichidare voluntară.
    (2) Ajutorul de stat individual pentru salvarea Societăţii nu se acordă în sectorul cărbunelui şi, pentru a putea demonstra că acest ajutor de stat individual pentru salvare nu va fi utilizat în sectorul minier, activitatea minieră a societăţii se va separa legal de celelalte activităţi potrivit legislaţiei în materie. După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Societatea iniţiază demersurile pentru a separa legal activitatea minieră şi depune diligenţele pentru a atinge acest rezultat în cel mai scurt timp posibil, în termenul legal prevăzut de legislaţia în materie. Ulterior, Societatea va prezenta dovezi că măsurile necesare pentru a separa legal activitatea minieră a societăţii în cel mai scurt timp posibil, în termenul legal, au fost adoptate. Această condiţie va fi prevăzută în convenţia de împrumut prevăzută la art. 4 alin. (1).


           PRIM-MINISTRU INTERIMAR
               GABRIEL OPREA

                  Contrasemnează:
                 -----------------
             Ministrul finanţelor publice,
               Eugen Orlando Teodorovici

                 Ministrul energiei,
            întreprinderilor mici şi mijlocii
               şi mediului de afaceri,
                Andrei Dominic Gerea


    Bucureşti, 24 iunie 2015.
    Nr. 22.
                       ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Mrs Elisha Smith
30 Iulie 2015
Ai nevoie de împrumut pentru a rezolva problema financiar?? e?ti într-o datorie mare ?. Nu este nevoie s? c?uta?i în continuare, oferim împrumut la o rat? foarte sc?zut? de 3%, cu un punct de vedere de rambursare favorabil. Va rugam sa contactati departamentul de procesare de împrumut doar prin e-mail nostru: elisha.fnancehouse@gmail.com
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016