Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 21 mai 2015  de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiune 2015    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 21 mai 2015 de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiune 2015

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme reglementează organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale/oficianţi medicali, laboranţi, laboranţi farmacie şi maseuri absolvenţi de liceu sanitar.
    (2) Examenul de grad principal se organizează de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţiile de sănătate publică, şi cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare O.A.M.G.M.A.M.R., prin filialele sale judeţene.
    ART. 2
    În organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, O.A.M.G.M.A.M.R. şi filialele sale judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
    a) Ministerul Sănătăţii asigură:
    - managementul examenului;
    - elaborarea normelor de organizare şi desfăşurare a examenului;
    - aprobarea tematicii şi bibliografiei pentru examen;
    - publicarea anunţului de examen;
    - validarea rezultatelor finale ale examenului;
    - stabilirea sumei de participare la examen;
    - încasarea sumei de participare la examen;
    - încheierea, cu O.A.M.G.M.A.M.R., a contractului de prestări servicii şi alocarea cotei stabilite din sumele de participare încasate, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare O.A.M.G.M.A.M.R. pentru desfăşurarea examenului;
    - semnarea certificatelor de grad principal.
    b) Direcţiile de sănătate publică asigură:
    - desemnarea reprezentantului direcţiei de sănătate publică în comisia de examen.
    c) O.A.M.G.M.A.M.R. asigură:
    - managementul din punctul de vedere al exercitării profesiei;
    - elaborarea tematicii şi bibliografiei pentru examen;
    - întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiei centrale de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului şi efectuarea acestor plăţi, în limita bugetului stabilit;
    - verificarea cataloagelor şi proceselor-verbale cu rezultatele examenului, întocmite la nivelul filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. şi înaintate comisiei centrale de examen, care le transmite spre validare Ministerului Sănătăţii;
    - achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare comisiei centrale de examen şi comisiei de elaborare a subiectelor, în limita bugetului stabilit;
    - spaţiul necesar funcţionării comisiei centrale de examen şi comisiei de elaborare a subiectelor;
    - activităţile de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentaţiei prin poştă, poşta electronică etc.) şi cheltuielile de protocol pe perioada funcţionării comisiei centrale de examen şi comisiei de elaborare a subiectelor, în limita bugetului;
    - încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor şi colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului;
    - încasarea, de la Ministerul Sănătăţii, a cotei stabilite din suma de participare la examen pentru activităţile desfăşurate de O.A.M.G.M.A.M.R.;
    - prezentarea către Ministerul Sănătăţii a decontului de cheltuieli şi a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate de O.A.M.G.M.A.M.R., ocazionate de desfăşurarea examenului de grad principal;
    - achiziţionarea, tipărirea şi eliberarea certificatelor de grad principal.
    d) Filialele locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. asigură:
    - înscrierea candidaţilor;
    - logistica şi personalul necesar organizării şi desfăşurării examenului;
    - spaţiile necesare organizării şi desfăşurării examenului la nivel local;
    - achiziţionarea rechizitelor şi a altor materiale necesare organizării şi desfăşurării examenului, la nivel local, în limita bugetului stabilit;
    - întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor locale, colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului şi efectuarea tuturor plăţilor, în limita bugetului stabilit;
    - comunicarea rezultatelor examenului către comisia centrală de examen;
    - încheierea contractelor civile cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea la nivelul comisiilor locale şi colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului.
    ART. 3
    Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrală de examen şi comisii de examen judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii locale de examen, precum şi o comisie de elaborare a subiectelor.
    ART. 4
    (1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:
    a) verificarea dosarelor de înscriere - etapă eliminatorie;
    b) susţinerea testului - grilă de verificare a cunoştinţelor.
    (2) Pentru a fi declaraţi promovaţi candidaţii trebuie să obţină la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.
    ART. 5
    (1) Ministerul Sănătăţii publică anunţul de examen în săptămânalul "Viaţa Medicală" cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal.
    (2) Anunţul de examen cuprinde:
    a) specialităţile la care se organizează examen de grad principal;
    b) documentele necesare înscrierii;
    c) datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi;
    d) locul şi perioada de înscriere;
    e) cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta.
    (3) Tematica şi bibliografia pentru examen sunt elaborate pe specialităţi de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai O.A.M.G.M.A.M.R., se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-urile www.ms.ro şi www.oamr.ro
    (4) Suma de participare la examen este stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului, în condiţiile legii.

    CAP. II
    Organizarea examenului de grad principal

    ART. 6
    (1) Componenţa nominală a comisiei centrale de examen se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului.
    (2) Comisia centrală de examen este formată din:
    a) preşedinte:
    - directorul general adjunct al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din Ministerul Sănătăţii;
    b) vicepreşedinţi:
    - asistentul-şef din Ministerul Sănătăţii;
    - un vicepreşedinte al O.A.M.G.M.A.M.R.;
    c) membri:
    - 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii;
    - 2 reprezentanţi ai O.A.M.G.M.A.M.R.;
    d) secretar: 1 reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R.;
    e) observator: câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate, conform legii.
    (3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisia centrală de examen îşi desfăşoară activitatea la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică şi de securitate a informaţiilor, stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen împreună cu preşedintele O.A.M.G.M.A.M.R.
    ART. 7
    (1) Componenţa nominală a comisiilor locale de examen se aprobă de către preşedinţii filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R şi se avizează de către preşedintele comisiei centrale de examen, cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii examenului.
    (2) Comisiile locale de examen au, fiecare în parte, următoarea componenţă:
    a) preşedinte:
    - preşedintele filialei locale a O.A.M.G.M.A.M.R. sau persoana desemnată de acesta;
    b) vicepreşedinte:
    - un reprezentant al direcţiei de sănătate publică, desemnat de către directorul executiv al direcţiei;
    c) membri:
    - 3-5 asistenţi medicali principali (în funcţie de numărul candidaţilor), din care unul va fi directorul de îngrijiri sau un asistent-şef de unitate;
    - 1-2 reprezentanţi ai filialei locale a O.A.M.G.M.A.M.R.;
    d) secretar: un reprezentant al filialei locale a O.A.M.G.M.A.M.R.;
    e) observator: câte un reprezentant al filialelor judeţene/municipiului Bucureşti al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate, conform legii.
    (3) După constituire şi până la finalizarea examenului de grad principal, comisiile locale de examen îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de preşedintele comisiei locale.
    ART. 8
    (1) Preşedintele comisiei centrale de examen stabileşte componenţa comisiei de elaborare a subiectelor cu 7 zile înainte de data elaborării testelor-grilă. Aceasta va fi formată din 2-3 specialişti pentru fiecare specialitate, care vor elabora testul-grilă, grila de răspuns şi grila de corectură.
    (2) Programul de lucru şi atribuţiile comisiei de elaborare a subiectelor sunt stabilite de preşedintele comisiei centrale de examen.
    (3) Comisia de elaborare a subiectelor îşi desfăşoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de către preşedintele comisiei centrale de examen.
    ART. 9
    (1) Nu pot face parte din comisia centrală de examen, din comisiile locale de examen şi din comisia de elaborare a subiectelor cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.
    (2) La numirea în comisia centrală de examen, în comisiile locale de examen şi în comisia de elaborare a subiectelor, membrii acestora semnează o declaraţie de interese, conform anexei nr. 1.
    ART. 10
    Preşedintele comisiei centrale de examen şi preşedinţii comisiilor locale de examen, în funcţie de numărul de candidaţi şi de specialităţi, stabilesc şi alte colective pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal. Acestea au în atribuţii asigurarea securităţii desfăşurării examenului, multiplicarea materialelor necesare, precum şi alte activităţi necesare bunei desfăşurări a examenului.
    ART. 11
    (1) Membrii comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor şi colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea testelor-grilă elaborate.
    (2) Membrii comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor şi colectivelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului care se abat de la respectarea prezentelor norme sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a examenului, divulgă conţinutul testului-grilă, încalcă regulile de evaluare a candidaţilor sunt sancţionaţi administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor în vigoare. În aceste situaţii, preşedintele comisiei centrale de examen dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor pe care le au aceste persoane.
    (3) Persoanele care fac parte din comisiile şi colectivele prevăzute la alin. (1) semnează o declaraţie de confidenţialitate, conform anexei nr. 2.
    ART. 12
    Atribuţiile comisiei centrale de examen sunt:
    a) analizarea componenţei comisiilor locale de examen şi aprobarea acestora de către preşedintele comisiei, în termenul prevăzut de prezentele norme;
    b) nominalizarea comisiei de elaborare a subiectelor şi coordonarea activităţii acesteia;
    c) stabilirea colectivului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, la nivelul comisiei centrale de examen;
    d) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru păstrarea în condiţii de securitate a testelor-grilă, grilelor de răspuns, grilelor de corectură şi respectarea instrucţiunilor de desfăşurare a testului-grilă;
    e) instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului;
    f) coordonarea activităţii de întocmire a documentelor de lucru, necesare pentru derularea operativă a testului-grilă şi pentru desfăşurarea şi finalizarea examenului;
    g) elaborarea instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a testului-grilă;
    h) soluţionarea operativă a eventualelor probleme administrative şi organizatorice ce apar la nivelul comisiilor locale de examen în perioada premergătoare examenului sau în ziua de desfăşurare a testului-grilă;
    i) analizarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii depuse la comisiile locale de examen.
    ART. 13
    Atribuţiile comisiei locale de examen sunt:
    a) mediatizarea pe plan local a datei, locului de susţinere, precum şi a modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal;
    b) preluarea dosarelor de înscriere ale candidaţilor şi verificarea respectării condiţiilor de înscriere;
    c) stabilirea colectivului pentru desfăşurarea examenului în bune condiţii, la nivelul comisiei locale;
    d) întocmirea listelor cu candidaţii al căror dosar a fost declarat "Admis";
    e) instruirea candidaţilor privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului;
    f) organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice susţinerii testului-grilă;
    g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a testului-grilă şi pentru finalizarea examenului, conform precizărilor comisiei centrale de examen;
    h) stabilirea colectivelor care asigură supravegherea încăperilor în care se desfăşoară examenul şi condiţiilor optime pentru multiplicarea şi transportul în condiţii de securitate a documentelor de examen primite de la comisia centrală de examen în sălile de examen;
    i) înaintarea contestaţiilor către comisia centrală de examen, pentru soluţionare;
    j) informarea operativă a preşedintelui comisiei centrale de examen asupra eventualelor nereguli apărute în perioada organizării şi desfăşurării examenului de grad principal, precum şi asupra măsurilor luate în aceste situaţii;
    k) informarea comisiei centrale de examen, imediat după finalizarea testului-grilă, privind modul cum s-a desfăşurat proba.

    CAP. III
    Înscrierea candidaţilor

    ART. 14
    (1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) sunt absolvenţi cu diplomă de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ:
    - şcoală postliceală sanitară;
    - liceu sanitar;
    - colegiu medical universitar;
    - facultate de asistenţă medicală/moaşe;
    b) îndeplinesc, până la data înscrierii la examen, cel puţin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă/certificatul de absolvire;
    c) au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie care şi-au desfăşurat activitatea în servicii de radiologie-imagistică medicală, laborator, balneo-fizioterapie, nutriţie şi dietetică care au acumulat o vechime de peste 5 ani în aceste servicii şi au obţinut un titlu de calificare în aceste specialităţi prin absolvirea cursurilor unor unităţi de învăţământ sau a cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) au achitat suma de participare la examen.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.
    ART. 15
    (1) La înscriere, candidatul depune un dosar cu şină, care conţine următoarele documente:
    a) cererea de înscriere cu datele de contact;
    b) copia actului de identitate;
    c) copia diplomei de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia din instituţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a). La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
    d) copia atestatului de echivalare, după caz;
    e) adeverinţă de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau, după caz, copie legalizată şi traducere legalizată a documentelor care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat;
    f) adeverinţa de vechime, din care să reiasă vechimea acumulată de absolvenţii cursurilor de specializare prevăzuţi la art. 14 alin. (1) lit. c);
    g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
    h) dovada plăţii sumei de participare la examen.
    (2) Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.
    ART. 16
    (1) Dosarele de înscriere se depun la sediul filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R., în termenul stabilit prin publicaţia de examen.
    (2) Comisia locală de examen, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, analizează actele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul "Admis" sau "Respins".
    (3) Lista candidaţilor declaraţi "Admis" la înscriere se afişează la sediul filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R.
    (4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia centrală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.
    (5) Suma de participare la examen se restituie în următoarele situaţii:
    - candidaţilor care se retrag din examen cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examenului;
    - candidaţilor al căror dosar a fost declarat "Respins".
    (6) Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data solicitării.
    (7) Solicitarea de restituire a sumei de participare la examen se depune în termen de 30 de zile de la data încheierii examenului la filialele judeţene/municipiului Bucureşti ale O.A.M.G.M.A.M.R.
    ART. 17
    Listele candidaţilor declaraţi admişi la înscriere în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se transmit comisiei centrale de examen în format electronic.

    CAP. IV
    Organizarea şi desfăşurarea testului-grilă

    ART. 18
    (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabilită de către preşedintele comisiei centrale de examen elaborează testul-grilă pentru fiecare specialitate.
    (2) Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a 2 ore.
    (3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect.
    (4) Fiecare răspuns corect este notat cu un punct.
    ART. 19
    (1) Comisia de elaborare a subiectelor se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă şi a grilei de corectură cu cel mult 3 zile calendaristice înainte de începerea examenului, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R.
    (2) Testul-grilă, grila de răspuns şi grila de corectură se predau comisiei centrale de examen în format electronic şi pe hârtie şi sunt păstrate în condiţii de securitate în locaţia stabilită de preşedintele comisiei centrale de examen, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta.
    (3) Testul-grilă şi grila de răspuns se vor transmite comisiilor locale de examen în ziua desfăşurării examenului, pe adresa de e-mail indicată de preşedintele comisiei locale de examen, cu 2 ore înainte de începerea examenului, conform instrucţiunilor comisiei centrale de examen. Pentru comisiile locale de examen unde numărul candidaţilor înscrişi este mare, iar multiplicarea testelor-grilă şi a grilelor de răspuns nu se poate efectua în 2 ore, cu aprobarea preşedintelui comisiei centrale de examen testul-grilă şi grila de răspuns se transmit cu 24 de ore înainte de începerea probei. În această situaţie, preşedinţii comisiilor locale de examen asigură multiplicarea şi păstrarea testelor-grilă în condiţiile stabilite la alin. (5).
    (4) Grila de corectură se va transmite comisiilor locale de examen cu o oră înainte de finalizarea probei.
    (5) Testul-grilă şi grila de răspuns se multiplică de către persoanele nominalizate de preşedintele comisiei locale de examen, în condiţii de securitate, în spaţii stabilite de preşedintele comisiei locale de examen sau/şi în cadrul unor unităţi specializate în multiplicare, sub controlul nemijlocit al persoanelor nominalizate de către acesta, pentru fiecare specialitate în parte, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi, la care se asigură şi o rezervă de 10% pentru testul-grilă, respectiv 20% pentru grila de răspuns.
    (6) Grila de corectură se multiplică într-un număr de exemplare care să asigure o grilă de corectură la cel mult 20 de candidaţi, pentru fiecare specialitate.
    (7) După multiplicare, comisia locală de examen face plicuri/pachete care conţin:
    a) un plic/pachet sigilat cu testele-grilă şi grilele de răspuns pentru specialitatea asistent medical generalist;
    b) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru specialitatea asistent medical generalist;
    c) un plic/pachet sigilat cu testele-grilă şi grilele de răspuns pentru celelalte specialităţi;
    d) un plic sigilat cu grilele de corectură pentru celelalte specialităţi.
    (8) Pachetele/Plicurile cu documentele de examen se transportă de la locul de multiplicare sau de păstrare în sălile de examen de către reprezentantul împuternicit în scris de preşedintele comisiei locale de examen, în condiţii de siguranţă.
    ART. 20
    Exigenţe cu privire la formularea întrebărilor:
    a) conţinutul să fie clar exprimat;
    b) formularea să fie în strictă concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite pentru examen;
    c) să acopere o arie cât mai extinsă a tematicii şi bibliografiei pentru examen;
    d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.
    ART. 21
    (1) Sălile de examen în care se desfăşoară testul-grilă sunt stabilite de preşedintele comisiei locale de examen, în funcţie de capacitatea acestora şi numărul de candidaţi.
    (2) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară testul-grilă, preşedintele comisiei locale de examen stabileşte un responsabil de sală şi supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 supraveghetori pentru o sală. Supravegherea candidaţilor poate fi asigurată şi de către membrii comisiei locale de examen, după caz.
    ART. 22
    Responsabilul de sală are următoarele atribuţii:
    a) afişează la intrarea în sala de examen, în preziua examenului până la ora 12,00, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină testul-grilă în sala respectivă, în ordine alfabetică;
    b) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă;
    c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal;
    d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă;
    e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă şi o grilă de răspuns;
    f) precizează modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora, până la începerea probei;
    g) verifică existenţa unor semne distinctive pe testele-grilă şi grilele de răspuns, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne, prin înscrierea pe lucrare a menţiunii "Anulat", cu semnătura proprie, şi asigură un nou test-grilă sau o nouă grilă de răspuns candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi şi a prevederilor lit. f); la fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie grila de răspuns, fără să depăşească timpul afectat probei;
    h) înscrie pe grila de răspuns a candidaţilor care se retrag din examen menţiunea "Retras"; cei care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei, predau şi testul-grilă;
    i) întocmeşte proces-verbal în cazul în care au loc evenimente deosebite, document semnat şi de supraveghetori, şi de 3 candidaţi din sala respectivă;
    j) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, grilele de răspuns;
    k) verifică răspunsurile din grila de răspuns şi notează pe acestea punctajul obţinut;
    l) după terminarea probei şi evaluarea grilelor de răspuns, ambalează în plicuri separate grilele de răspuns corectate, grilele cu menţiunea "Retras" şi, împreună, grilele nefolosite şi cele cu menţiunea "Anulat"; pe fiecare plic se menţionează sala, numărul de candidaţi şi numărul de grile;
    m) predă secretarului comisiei locale de examen sau preşedintelui, după caz, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, plicurile prevăzute la lit. l), documentele de examen completate şi semnate de cei nominalizaţi în formulare, catalogul cu rezultatele obţinute la testul-grilă şi, unde este cazul, procesul-verbal prevăzut la lit. i).
    ART. 23
    În timpul desfăşurării testului-grilă, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, în afara membrilor comisiei locale de examen.
    ART. 24
    (1) În ziua examenului, responsabilii de săli şi supraveghetorii sunt prezenţi în sălile de examen la ora 8,00, având asupra lor un duplicat al tabelelor afişate pe uşă şi catalogul candidaţilor din sala respectivă.
    (2) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă între orele 8,30 şi 8,45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare şi a actului de identitate (B.I., C.I. sau paşaport), aflat în termen de valabilitate.
    (3) Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform tabelului, astfel încât între doi candidaţi să rămână cel puţin un loc liber.
    (4) Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns pierd dreptul de participare la examen.
    (5) În prezenţa tuturor candidaţilor, responsabilii de săli citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a testului-grilă.
    (6) În sălile de examen sunt interzise discuţiile între candidaţi, consultarea oricărui fel de material, copierea şi utilizarea telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicare. Candidaţii care încalcă aceste reguli sunt eliminaţi din examen, fapt ce se consemnează în procesul-verbal şi se informează operativ preşedintele comisiei locale de examen.
    ART. 25
    Pachetele conţinând testele-grilă şi grilele de răspuns se deschid la ora 9,30, în prezenţa tuturor responsabililor de săli, însoţiţi fiecare de câte 2 candidaţi din sala respectivă. Fiecare responsabil de sală preia, sub semnătură, testele-grilă şi grilele de răspuns.
    ART. 26
    (1) În ziua de examen la ora 10,00, se distribuie fiecărui candidat un test-grilă şi o grilă de răspuns. Un candidat poate schimba o singură dată grila de răspuns.
    (2) După confruntarea datelor de identificare înscrise de candidaţi pe grila de răspuns (numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, specialitatea, seria şi numărul actului de identitate) cu cele din actele de identitate, responsabilul de sală stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei, care se notează pe tablă sau pe o coală de hârtie afişată la loc vizibil.
    (3) Din momentul primirii testelor-grilă şi grilelor de răspuns, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea grilei de răspuns. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.
    (4) Pentru completarea datelor de identitate şi a grilelor de răspuns candidaţii folosesc numai pixuri sau stilouri de culoare albastră, care vor fi puse la dispoziţie de către organizatori. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.
    (5) Pe fiecare grilă de răspuns, până la finalizarea probei, preşedintele comisiei locale de examen aplică ştampila instituţiei organizatoare şi semnează.
    ART. 27
    După expirarea timpului, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă în sală corectarea grilei de răspuns. Testul-grilă rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din orice motiv, părăsesc sala de examen în primele 30 de minute de examen.
    ART. 28
    (1) În ziua de examen, după ora 11,30, secretarul comisiei locale de examen sau persoana desemnată de preşedintele comisiei, după caz, transmite în toate sălile de examen plicurile sigilate care conţin grila de corectură.
    (2) Plicul cu grila de corectură se desigilează după expirarea timpului stabilit pentru susţinerea testului-grilă şi numai după ce toţi candidaţii au predat grilele de răspuns.
    ART. 29
    (1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.
    (2) Răspunsurile necompletate pe grila de răspuns se taie cu roşu.
    (3) Se suprapune grila de corectură cu grila de răspuns şi se numără întrebările care au răspunsuri corecte. Fiecare întrebare cu răspuns corect se notează cu un punct.
    (4) Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzător notei 10.
    (5) Pe fiecare grilă de răspuns se trece punctajul final obţinut şi se semnează de candidat şi de cei 2 candidaţi care au asistat la corectare. Candidatul semnează şi în catalogul probei din sala respectivă.
    (6) După finalizarea procesului de corectare a grilelor de răspuns, responsabilul de sală, în prezenţa unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, ambalează şi sigilează toate grilele de răspuns şi catalogul probei într-un plic.
    ART. 30
    (1) Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data comunicării punctajului obţinut. Contestaţia se soluţionează de comisia locală de examen, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. Contestaţiile cu privire la corectitudinea întrebărilor se transmit comisiei centrale de examen şi se soluţionează în termen de 48 de ore.
    (2) După soluţionarea contestaţiilor, la sediul filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. se afişează, pe specialităţi, în ordine alfabetică, tabelele nominale cu rezultatele finale obţinute de candidaţii în cadrul examenului de grad principal.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 31
    (1) După finalizarea examenului de grad principal, comisia locală de examen întocmeşte "Procesul-verbal privind examenul de grad principal desfăşurat în sesiunea ................, judeţul/municipiul Bucureşti ............", conform anexei nr. 3.
    (2) În termen de 5 zile de la data finalizării examenului, comisiile locale de examen trimit comisiei centrale de examen, prin poştă/curier şi în format electronic, procesul-verbal prevăzut la alin. (1) şi tabelele nominale, pe specialităţi, cu rezultatele finale obţinute de candidaţi.
    ART. 32
    (1) Ministerul Sănătăţii, prin O.A.M.G.M.A.M.R., eliberează absolvenţilor examenului de grad principal "Certificat de grad principal", întocmit conform anexei nr. 4.
    (2) Certificatul de grad principal se eliberează în termen de 6 luni de la data finalizării examenului de grad principal.
    ART. 33
    (1) Formularele certificatelor de grad principal sunt procurate de O.A.M.G.M.A.M.R.
    (2) Întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea certificatelor de grad principal se fac în conformitate cu prevederile metodologiei O.A.M.G.M.A.M.R.
    ART. 34
    Dosarele de înscriere, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se păstrează în arhiva O.A.M.G.M.A.M.R. şi a filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R.
    ART. 35
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.


    ANEXA 1
    la norme

                             DECLARAŢIE DE INTERESE

    Subsemnatul/a, ........................(numele şi prenumele).............................,
    C.I./B.I. seria ....... nr. ................... membru al ...............(Se trece comisia centrală/locală de examen sau colectivul de specialişti.).................,declar pe propria răspundere că am/nu am soţ/soţie sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor înscrişi la examenul de grad principal din sesiunea ................... .


    ........................................ .........................
                   (semnătura) (data)    ANEXA 2
    la norme

                        DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

    Subsemnatul/a, ...........(numele şi prenumele)............, C.I./B.I. seria ....... nr. ..................., declar pe propria răspundere că voi păstra confidenţialitatea asupra întrebărilor elaborate pentru testul-grilă, precum şi asupra datelor, documentelor şi informaţiilor care contribuie la organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal, sesiunea ...................................., cu excepţia celor date publicităţii.
    Voi trata orice document care conţine subiectele de examen şi la care am acces drept secret şi confidenţial şi nu îl voi transmite unei terţe părţi.
    Dau prezenta declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la confidenţialitatea şi păstrarea secretului informaţiei.


    ........................................ .........................
                   (semnătura) (data)    ANEXA 3
    la norme

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Comisia judeţeană/municipală de examen
    ......................................
    (Se trece judeţul/Bucureşti.)

                                 PROCES-VERBAL
                       privind examenul de grad principal
            desfăşurat în sesiunea ................................,
     judeţul/municipiul Bucureşti .........................................

    I. Date statistice
    - numărul candidaţilor înscrişi în examen, total şi pe specialităţi;
    - numărul candidaţilor prezentaţi la examen, total şi pe specialităţi;
    - candidaţii al căror dosar de înscriere a fost declarat "Respins", precum şi motivul respingerii;
    - numărul candidaţilor declaraţi promovaţi şi nepromovaţi, pe specialităţi;
    - punctajul maxim şi minim obţinut la testul-grilă.
    II. Rezultate obţinute
    - aprecieri privind desfăşurarea probelor de examen;
    - numărul responsabililor de săli şi al supraveghetorilor;
    - incidente/abateri de la norme, apărute pe timpul desfăşurării examenului, şi modul de soluţionare;
    - contestaţii depuse de candidaţi şi modul de soluţionare;
    - apreciere generală asupra nivelului pregătirii candidaţilor;
    - modul cum a fost asigurată paza şi securitatea documentelor de examen.
    III. Propuneri privind îmbunătăţirea modului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal

    Comisia judeţeană/municipală de examen ...........(Se trece judeţul/Bucureşti.).............

.................................................. ...............
(Se trec funcţia şi persoana din cadrul comisiei.) (semnătura)

.................................................. ...............
.................................................. ...............    ANEXA 4
    la norme

                                      (S)

                                    ROMÂNIA
                              MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

    Seria ........ nr. ..................

                                      (TS)

                                   CERTIFICAT
                               DE GRAD PRINCIPAL
    Domnul/Doamna, ............................., născut/ă în anul ......., luna........., ziua ......, în localitatea ............., judeţul ................, de profesie ................., a promovat ....................................................................................

                           EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL

    în specialitatea ................................................, în sesiunea .................., cu nota ......... .

    Prezentul certificat asigură titularului drepturile ce decurg din prevederile legale în vigoare.

                           Director general adjunct,
                                      L.S.

    Nr. .............*1)
    Data eliberării: ................................

──────────
    *1) Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii.
──────────

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016