Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele martie 2015 Twitter Facebook

Acte altele martie 2015

Monitorul Oficial 214 din 31 Martie 2015 (M. Of. 214/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 203 din 25 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al regiei autonome "rasirom", aflată sub autoritatea serviciului român de informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministruvictor-viorel ponta   contrasemnează:  ------------------- p. ministrul finanţelor publice, ...

Monitorul Oficial 215 din 31 Martie 2015 (M. Of. 215/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 215 din 25 martie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al agenţiei domeniilor statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 964 din 30 decembrie 2014, numerele curente 2, 4 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: ┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │"2. │ministerul agriculturii şi dezvoltării│mihaela-maria ciuciureanu │ │ │rurale ...

Monitorul Oficial 217 din 31 Martie 2015 (M. Of. 217/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 31 martie 2015 privind modificarea art. 173 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 31 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 173 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 173. - senatul hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorităţii senatorilor prezenţi."această hotărâre a fost adoptată de senat, în şedinţa din 31 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.   p. preŞedintele senatului,  ioan chelarubucureşti, 31 martie 2015.nr. 25. -----

Monitorul Oficial 215 din 31 Martie 2015 (M. Of. 215/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 193 din 3 martie 2015 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 31 martie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 676/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 814 din 29 noiembrie 2007, cu ...

Monitorul Oficial 214 din 31 Martie 2015 (M. Of. 214/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 19 martie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 31 martie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 19 martie 2015, hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele protocolului de colaborare încheiat între camera auditorilor financiari din românia şi ministerul fondurilor europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru ...

Monitorul Oficial 208 din 30 Martie 2015 (M. Of. 208/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 martie 2015 privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre. art. 1(1) se aprobă "standardele de evaluare - anevar"*) care sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.──────────*) "standardele de evaluare - anevar" se pun la dispoziţia celor interesaţi de către asociaţia naţională a evaluatorilor autorizaţi din românia.──────────(2) "standardele de evaluare - anevar" includ integral standardele internaţionale de evaluare ivs (international valuation standards) în vigoare.(3) orice trimitere din ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 20 martie 2015 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2014.art. 2se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului director pentru anul 2014.art. 3se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.art. 4prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.  preşedintele asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia,  adrian vascubucureşti, 20 martie 2015.nr. 1.-------

 HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 48 alin. (1) şi (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă programele naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, precum şi structura şi obiectivele acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) programele naţionale de sănătate reprezintă, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, un ansamblu de acţiuni multianuale, orientate spre principalele domenii de ...

 HOTĂRÂRE nr. 205 din 25 martie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 366 din 19 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice ...

Monitorul Oficial 213 din 30 Martie 2015 (M. Of. 213/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 211 din 25 martie 2015 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale, pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri - granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2015-2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel ...

 HOTĂRÂRE nr. 212 din 25 martie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 30 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce) şi programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii ...

Monitorul Oficial 204 din 27 Martie 2015 (M. Of. 204/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 25 martie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2015, COM 902 (2014) -, împreună cu documentele asociate la aceasta EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/181, adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 10 martie 2015,1. camera deputaţilor ia act cu îngrijorare de faptul ...

Monitorul Oficial 205 din 27 Martie 2015 (M. Of. 205/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 204 din 25 martie 2015 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul marian sârbu se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la dubai, emiratele arabe unite.art. 2domnul marian sârbu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------p. ministrul afacerilor externe, george ciamba,secretar de statbucureşti, 25 martie 2015.nr. 204.  -----

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 24 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xiii "componenţa comisiei pentru egalitatea de şanse", domnul senator ghişe ioan - senator independent - se include în componenţa ...

Monitorul Oficial 206 din 27 Martie 2015 (M. Of. 206/2015)

 REZOLUŢIE nr. 2.182 din 24 octombrie 2014 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7286-a reuniuni la 24 octombrie 2014 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015

Distribuire: generală24 octombrie 2014s/res/2182 (2014)consiliul de securitate,amintind toate rezoluţiile sale anterioare şi declaraţiile preşedintelui său cu privire la situaţia din somalia şi eritreea, în special rezoluţiile 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2023 (2011), 2093 (2013), 2111 (2013), 2124 (2013), 2125 (2013) şi 2142 (2014),luând act de rapoartele finale ale grupului de monitorizare pentru somalia şi eritreea (gmse) şi de concluziile acestuia referitoare atât la situaţia din somalia, cât şi la cea din eritreea,reafirmând respectul faţă de suveranitatea, integritatea teritorială, independenţa politică şi unitatea somaliei, a statului djibouti şi, respectiv, a eritreei,condamnând fluxul de armament şi muniţii către ...

 REZOLUTIE nr. 2.199 din 12 februarie 2015 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7379-a reuniuni din data de 12 februarie 2015 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015

  s/res/2199 (2015) 2015  distribuire: generală  12 februarie 2015consiliul de securitate,reafirmând responsabilitatea primordială în ceea ce priveşte menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale, în conformitate cu carta naţiunilor unite,reafirmând faptul că terorismul, sub toate formele şi manifestările sale, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi că orice act de terorism este unul criminal şi nejustificat, indiferent de motivele care stau la baza acestuia şi de momentul în care este comis sau de persoana care îl săvârşeşte,reafirmând necesitatea combaterii prin toate mijloacele, în conformitate cu carta naţiunilor unite şi cu dreptul internaţional, inclusiv dreptul internaţional al drepturilor ...

Monitorul Oficial 205 din 27 Martie 2015 (M. Of. 205/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 23 martie 2015 privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/100/11 martie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1), anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) programul de lucru pentru anul 2015 adoptat de comisia europeană se axează pe zece paliere: locuri de muncă, creştere, investiţii, piaţă unică digitală, uniunea energiei şi schimbările climatice, piaţa internă, uniunea economică şi monetară, acordul de liber schimb ue-sua, justiţie ...

Monitorul Oficial 201 din 26 Martie 2015 (M. Of. 201/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 170 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) gnm este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici numiţi în funcţii publice specifice, în condiţiile legii, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/încetare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării ...

Monitorul Oficial 202 din 26 Martie 2015 (M. Of. 202/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 199 din 25 martie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului suceava de către domnul sinescu florin.   prim-ministruvictor-viorel ponta   contrasemnează:  -----------------  viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 25 martie 2015.nr. 199.----

 HOTĂRÂRE nr. 200 din 25 martie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului suceava de către domnul harasim constantin.   prim-ministruvictor-viorel ponta   contrasemnează:  -----------------  viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 25 martie 2015.nr. 200.----

 HOTĂRÂRE nr. 201 din 25 martie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul harasim constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului suceava.   prim-ministruvictor-viorel ponta   contrasemnează:  -----------------  viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 25 martie 2015.nr. 201.  ----

 HOTĂRÂRE nr. 202 din 25 martie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul nistor atanasă exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului suceava.   prim-ministruvictor-viorel ponta   contrasemnează:  -----------------  viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 25 martie 2015.nr. 202. ----

 HOTĂRÂRE nr. 130 din 25 februarie 2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015

Având în vedere art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, precum şi art. 10 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. ...

Monitorul Oficial 203 din 26 Martie 2015 (M. Of. 203/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 martie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 60 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat niculae aurel, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare la comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;- domnul deputat petrescu ...

 HOTĂRÂRE nr. 198 din 18 martie 2015 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 64 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei moşoaia" la hotărârea guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul argeş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea i "bunuri imobile", după poziţia nr. 43 se ...

Monitorul Oficial 202 din 26 Martie 2015 (M. Of. 202/2015)

 NORME METODOLOGICE din 11 martie 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2015

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 169 din 11 martie 2015, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 202 din 26 martie 2015.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, denumită în continuare lege.art. 2domeniile de reglementare ale prezentelor norme se referă la:a) regimul licenţelor de depozit;b) depozitarea seminţelor de consum;c) regimul certificatelor de depozit în forma materială;d) schema de garantare a finanţărilor pe baza certificatelor de depozit în forma materială;e) stabilirea contravenţiilor la ...

 HOTĂRÂRE nr. 169 din 11 martie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 din legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,daniel constantinministrul finanţelor publice,darius-bogdan vâlcovministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescubucureşti, 11 martie 2015.nr. 169.anexa 1 norma metodologice

Monitorul Oficial 197 din 25 Martie 2015 (M. Of. 197/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 196 din 18 martie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xxiii alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului justiţiei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 2.000 mii lei, la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", la titlul vi "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru administraţia naţională a penitenciarelor, pentru bunuri şi servicii, precum şi pentru cheltuieli de capital.art. 2ordonatorul principal de ...

Monitorul Oficial 198 din 25 Martie 2015 (M. Of. 198/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 171 din 11 martie 2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 35^1 din legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1personalul poliţiei locale încadrat potrivit dispoziţiilor art. 14 din legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică stabilită conform prezentei metodologii.art. 2(1) consiliul local poate aproba, prin hotărâre, acordarea normei de hrană pentru personalul poliţiei locale, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor ordonanţei guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ...

 HOTĂRÂRE nr. 190 din 18 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2013 privind programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 936/2013, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 755 din 5 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7 alineatul (2), literele c) - f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. ...

 NORME METODOLOGICE din 17 martie 2015 de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015

Art. 1 prezentele norme metodologice stabilesc criteriile generale de evaluare a competenţei şi capabilităţii persoanelor fizice sau juridice de a realiza activităţile pentru care solicită avizul prevăzut la art. 888 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2 structura de specialitate care aplică politica ministerului sănătăţii în domeniul dispozitivelor medicale este agenţia naţională a medicamentului şi a dispozitivelor medicale, denumită în continuare anmdm.art. 3 activităţile de comercializare şi de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, supuse controlului prin avizare, sunt următoarele:a) import dispozitive medicale;b) distribuţie dispozitive medicale;c) reparare, mentenanţă şi punere ...

Monitorul Oficial 200 din 25 Martie 2015 (M. Of. 200/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 martie 2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 alin. (1)-(3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor încuviinţează reţinerea şi arestarea preventivă a domnului deputat theodor-cătălin nicolescu în dosarul nr. 700/p/2014 al direcţiei naţionale anticorupţie.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2015, cu respectarea art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.  preŞedintele camerei deputaŢilor   valeriu-Ştefan ...

Monitorul Oficial 199 din 25 Martie 2015 (M. Of. 199/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 martie 2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, domnul robert marius cazanciuc, de încuviinţare a arestării preventive a domnului senator vâlcov darius-bogdan în dosarul penal nr. 378/p/2014, transmisă senatului cu adresa nr. 2/24.767 din 19 martie 2015,în temeiul prevederilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 173 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul încuviinţează reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator vâlcov darius-bogdan în dosarul penal nr. 378/p/2014 ...

Monitorul Oficial 197 bis din 25 Martie 2015 (M. Of. 197 bis/2015)

 ANEXE din 23 martie 2015 Ghidul solicitantului - axa III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice" şi cererea de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"*) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 bis din 25 martie 2015

-------*) aprobate de ordinul ministrului fondurilor europene nr. 700/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 197 din 25 martie 2015.anexa 1 [sigle]──────────*) notă ctce:imaginea se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 197 bis din 25 martie 2015 la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).──────────programul operaţional sectorial "creşterea competitivităţii economice (pos cce) 2007-2013"- co-finanţat din fondul european de dezvoltare regională -- axa prioritară 3 - "tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"domeniul major de intervenţie 3.2 - "dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice"operaţiunea 3.2.2 - "implementarea de sisteme tic în scopul ...

Monitorul Oficial 194 din 24 Martie 2015 (M. Of. 194/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi art. 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. i "componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări", domnul senator pavel marian - grupul parlamentar al partidului ...

 HOTĂRÂRE nr. 101 din 18 februarie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Băleşti şi Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor băleşti şi bumbeşti-piţic, judeţul gorj, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel ponta contrasemnează:-----------------  ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,  nicolae-liviu dragneabucureşti, 18 februarie 2015.nr. 101.anexa 1.1  stema  comunei băleşti, judeţul gorj──────────*) notă ctce:stema comunei băleşti, judeţul gorj se găseşte în monitorul oficial al româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 144 din 4 martie 2015 privind aprobarea stemei oraşului Bălan, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului bălan, judeţul harghita, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru victor-viorel ponta contrasemnează:------------------  ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 4 martie 2015.nr. 144.anexa 1stema oraşului bălan, judeţul harghita──────────*) notă ctce:stema oraşului bălan, judeţul harghita se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 194 din 24 martie 2015, ...

Monitorul Oficial 195 din 24 Martie 2015 (M. Of. 195/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 17 martie 2015 cu privire la Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care însoţeşte Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi nr. 1.316/2013 - COM (2015) 11 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene lxii/94 din 9 martie 2015,senatul româniei adoptă următoarea hotărâre:art. 1 senatul româniei:1. Îşi exprimă încrederea în efortul interinstituţional comun, bine coordonat, în următoarea perioadă pentru a asigura structura finală care să promoveze investiţiile ue, proiectele care să genereze creşterea.2. remarcă ...

Monitorul Oficial 194 din 24 Martie 2015 (M. Of. 194/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 193 din 18 martie 2015 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xvii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cuprinse în anexa la bugetul secretariatului general al ...

 HOTĂRÂRE nr. 194 din 18 martie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea ministerului afacerilor interne,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului transporturilor la capitolul 84.01 "transporturi", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.62 "transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic şi a celor aferente misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă", din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2015, cu suma de 450 mii ...

 HOTĂRÂRE nr. 195 din 18 martie 2015 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 35 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului justiţiei pe anul 2015 cu suma de 284.267 mii lei, la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 "cheltuieli de personal", şi cu suma de 3.411 mii lei, la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", ...

Monitorul Oficial 195 din 24 Martie 2015 (M. Of. 195/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 185 din 18 martie 2015 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din românia, semnat la bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la paris la 18 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 27 august 2014 şi la paris la 12 noiembrie ...

Monitorul Oficial 194 din 24 Martie 2015 (M. Of. 194/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 192 din 18 martie 2015 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "medium term notes", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 854 din 21 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"hotĂrÂrepentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat «medium term notes»"2. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «medium term notes», în sumă maximă, în orice moment, de 18 miliarde euro sau ...

Monitorul Oficial 196 din 24 Martie 2015 (M. Of. 196/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 23 martie 2015 privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 60 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) senatorul care absentează motivat de la lucrările comisiei din care face parte poate fi înlocuit, pentru acea şedinţă, de un alt senator, cu drept de vot, din acelaşi grup parlamentar, pe baza împuternicirii semnate de liderul grupului parlamentar ...

Monitorul Oficial 195 din 24 Martie 2015 (M. Of. 195/2015)

 LISTA din 24 martie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Galaţi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI - Compartimentul dezvoltare servicii sociale, relaţii cu instituţii de asistenţă socială PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

 lista asociaţiilor şi fundaţiilor cărorali s-au acordat subvenţii de la bugetul local*font 8* ┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │nr. │ denumirea asociaţiei/fundaţiei │judeţul/municipiul│nr. beneficiari│cuantumul sumelor│ │crt.│ titlul proiectului │ │ │ acordate pentru │ │ │ ...

 HOTĂRÂRE nr. 186 din 18 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii naţionale de transport feroviar de marfă "c.f.r. - marfă" - s.a., ...

 HOTĂRÂRE nr. 187 din 18 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "telecomunicaţii c.f.r." - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut ...

 HOTĂRÂRE nr. 188 din 18 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "grup exploatare şi Întreţinere palat c.f.r." - s.a., aflată sub ...

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 17 martie 2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - COM (2015) 10 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene lxii/94 din 9 martie 2015,senatul româniei adoptă următoarea hotărâre:art. 1 senatul româniei:1. Îşi exprimă încrederea în efortul interinstituţional comun, bine coordonat, în următoarea perioadă pentru a asigura structura finală care să promoveze investiţiile ue, proiectele care să genereze creşterea.2. remarcă consensul ...

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 25 februarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională de control al tuberculozei în românia 2015-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 195 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────art. 2ministerul sănătăţii, casa naţională de asigurări de sănătate, ministerele ...

Monitorul Oficial 193 din 23 Martie 2015 (M. Of. 193/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (1) şi (3) şi art. 38 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 164/2010 pentru adoptarea normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale uniunii europene sau aparţinând spaţiului economic european ori confederaţiei elveţiei şi din terţe ţări, cu modificările ...

Monitorul Oficial 191 din 23 Martie 2015 (M. Of. 191/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 183 din 18 martie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului culturii pe anul 2015 cu suma de 302 mii lei, la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2se aprobă suplimentarea bugetului ministerului culturii pe anul 2015 cu suma de 5.459 mii lei, la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", ...

 HOTĂRÂRE nr. 184 din 18 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale de transport cu metroul bucureşti "metrorex" - s.a., aflată sub ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015

În perioada 2015-2020, românia va beneficia de importante alocări financiare de la uniunea europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.având în vedere că reforma politicii agricole comune reprezintă o schimbare fundamentală a acestei politici faţă de perioada 2007-2014, cu noi reglementări de care fermierii trebuie să ţină cont cât mai urgent în activitatea lor viitoare,luând în considerare necesitatea creării unui cadru naţional adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor comunitare acordate româniei prin noua ...

Monitorul Oficial 193 din 23 Martie 2015 (M. Of. 193/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 189 din 18 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 49 alin. (5) şi (7) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile ministerului educaţiei naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 690 din 22 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1 - lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 11 decembrie 2014 pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2014, hotărăşte:art. inormele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari ...

Monitorul Oficial 191 din 23 Martie 2015 (M. Of. 191/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 182 din 18 martie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 cu suma de 24.626 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, devenite executorii până la 31 ...

Monitorul Oficial 193 din 23 Martie 2015 (M. Of. 193/2015)

 PROCEDURĂ-CADRU din 18 martie 2015 privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015

Cap. i scopul şi domeniul de aplicareart. 1 (1) procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu şi transparent şi un standard ridicat de soluţionare a plângerilor.(2) procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, denumită în continuare procedura-cadru, stabileşte etapele privind preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale.(3) intră sub incidenţa prezentei proceduri orice plângere adresată printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau ...

Monitorul Oficial 189 din 20 Martie 2015 (M. Of. 189/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 18 martie 2015 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 66 alineatul (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, punctul xiv se modifică şi va avea următorul cuprins:"xiv. comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare;".această hotărâre a fost adoptată de senat, în şedinţa din 18 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele senatului,cristian-sorin dumitrescubucureşti, 18 martie 2015.nr. 18.  ----

Monitorul Oficial 190 din 20 Martie 2015 (M. Of. 190/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 181 din 18 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, aprobată cu modificări prin legea nr. 552/2001, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate ...

Monitorul Oficial 189 din 20 Martie 2015 (M. Of. 189/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 165 din 11 martie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 188 din 19 Martie 2015 (M. Of. 188/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 18 martie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a doamnei deputat niculescu-mizil Ştefănescu oana începând cu data de 12 martie 2015 şi faptul că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 18 martie 2015,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru ...

Monitorul Oficial 15 din 19 Martie 2015 (M. Of. 15/2015)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 11 din 15 ianuarie 2015 la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 1 din 19 martie 2015

Înregistrat la m.m.f.p.s.p.v.-d.d.s. sub nr. 11 din data de 15.01.2015În temeiul legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, şi legii nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,se încheie prezentul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din ministerul afacerilor interne, denumit în continuare ccm, între următoarele părţi:1. ministerul afacerilor interne, denumit în continuare m.a.i., cu sediul în bucureşti, piaţa revoluţiei nr. 1 a, sector 1, reprezentat prin domnul gabriel oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, şi2. personalul contractual din m.a.i., reprezentat de către:- federaţia sindicatelor naţionale ale poliţiştilor şi ...

Monitorul Oficial 188 din 19 Martie 2015 (M. Of. 188/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 179 din 18 martie 2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 737.100 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 253 familii şi persoane singure, după cum urmează:a) în valoare de 605.000 lei pentru sprijinirea unui număr de 195 de familii şi persoane singure conform anexei nr. 1, care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 18 martie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 210 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor ...

Monitorul Oficial 186 din 19 Martie 2015 (M. Of. 186/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 17 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. ix "componenţa comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport", domnul senator croitoru cătălin - senator independent - se include ...

 HOTĂRÂRE nr. 173 din 18 martie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Petrică-Ionuţ-Sebastian Purec EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul petrică-ionuţ-sebastian purec exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului caraş-severin.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,  gabriel opreabucureşti, 18 martie 2015.nr. 173. -------

 HOTĂRÂRE nr. 174 din 18 martie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul radocea necolae-viorel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului covasna.prim-ministru victor-viorel ponta   contrasemnează:   ---------------  viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 18 martie 2015.nr. 174.   -------

 HOTĂRÂRE nr. 175 din 18 martie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului sibiu de către domnul radu lucian. prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,  gabriel opreabucureşti, 18 martie 2015.nr. 175.-------

 HOTĂRÂRE nr. 176 din 18 martie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Şandru Anca Livia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna Şandru anca livia exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului sibiu. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru,  ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 18 martie 2015.nr. 176.-------

 HOTĂRÂRE nr. 177 din 18 martie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului suceava de către domnul nistor atanasă.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,  gabriel opreabucureşti, 18 martie 2015.nr. 177. -------

 HOTĂRÂRE nr. 178 din 18 martie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul harasim constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului suceava.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  --------------- viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,   gabriel opreabucureşti, 18 martie 2015.nr. 178.  -------

Monitorul Oficial 187 din 19 Martie 2015 (M. Of. 187/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 180 din 18 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al regiei autonome "registrul auto român", aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut în ...

Monitorul Oficial 183 din 18 Martie 2015 (M. Of. 183/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 161 din 11 martie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 din legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic anexa nr. 1 "indicatori de siguranţă comuni (i.s.c.)" la legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.   *  * *prezenta hotărâre a guvernului transpune directiva 2014/88/ue a comisiei din 9 iulie 2014 de modificare a directivei 2004/49/ce a parlamentului european şi a consiliului cu privire la ...

Monitorul Oficial 184 din 18 Martie 2015 (M. Of. 184/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 163 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul suceava, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 16 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei boroaia", secţiunea i "bunuri imobile" se ...

Monitorul Oficial 185 din 18 Martie 2015 (M. Of. 185/2015)

 LISTĂ din 18 martie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Oradea, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL MUNICIPIULUI ORADEA - ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA - Serviciul Programe sociale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015

   lista   subvenţiilor acordate*font 9* ┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┬───────────┐ │nr. │ asociaţia/fundaţia │unitatea de asistenţă socială│ subvenţia │ subvenţia │ │ │ │ │ propusă │ totală/ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 183 din 18 Martie 2015 (M. Of. 183/2015)

 CIRCULARĂ nr. 10 din 13 martie 2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,25% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,25% pe an.   preşedintele consiliului ...

Monitorul Oficial 181 bis din 17 Martie 2015 (M. Of. 181 bis/2015)

 ANEXE din 13 martie 2015 la Ordinul ministerului fondurilor europene nr. 671/2015 (Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 bis din 17 martie 2015

Anexa i   ministerul pentru societatea informaŢionalĂprogramul operaţional sectorial"creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 ghidul solicitantului   axa iii "tehnologia informaţiei şi   comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"domeniul major de intervenţie 2"dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice  electronice" operaţiunea 4 "susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea   conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - proiecte la nivel central - apel 4acest document reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din fedr şi buget de stat din pos cce, axa prioritară iii, de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei operaţiuni. acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei în vigoare la nivel ...

Monitorul Oficial 181 din 17 Martie 2015 (M. Of. 181/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 123 din 25 februarie 2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 domeniul de aplicare(1) prezenta hotărâre se aplică proiectării, fabricării şi evaluării conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor a căror presiune maximă admisibilă este mai mare de 0,5 bari.(2) prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:a) conductelor care au ţevi sau un ansamblu de ţevi destinate transportării oricărui fluid ori al oricărei ...

Monitorul Oficial 182 din 17 Martie 2015 (M. Of. 182/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 138 din 4 martie 2015 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru unele unităţi din ...

Monitorul Oficial 179 din 17 Martie 2015 (M. Of. 179/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 160 din 11 martie 2015 privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează consiliul naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în românia, denumit în continuare consiliul, organism fără personalitate juridică, care funcţionează în coordonarea ministerului sănătăţii.art. 2(1) scopul consiliului este acela de a coordona politicile şi acţiunile naţionale de reducere a consumului dăunător de alcool, prin elaborarea unui plan de acţiuni coordonate şi eficiente, pe termen ...

Monitorul Oficial 178 din 16 Martie 2015 (M. Of. 178/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 164 din 11 martie 2015 privind declararea anului 2015 ca "Anul Veteranilor de Război" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1anul 2015 se declară "anul veteranilor de război", dedicat comemorării şi sărbătoririi a 70 de ani de la încetarea celui de al doilea război mondial.art. 2ministerul apărării naţionale va organiza manifestări culturale, artistice, cu caracter simbolic şi alte acţiuni cu tematică specifică, prilejuite de acest eveniment.prim-ministru victor-viorel ponta   contrasemnează:   --------------- viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,   gabriel opreaministrul apărării naţionale,mircea duşa ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,sorin mihai cîmpeanu ministrul culturii,ioan vulpescubucureşti, 11 martie 2015.nr. 164.   -------

 LISTĂ din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015

JudeŢul buzĂuprimĂria municipiului buzĂu┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│nr. │ denumirea asociaţiei │cuantumul subvenţiei aprobate││crt.│ │ - lei - │├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 1. │ fundaţia pentru copii "sf. sava" │ 24.000 ...

 HOTĂRÂRE nr. 168 din 11 martie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4^1 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la centrala nuclearo-electrică cernavodă, aprobată prin legea nr. 77/2013, şi al art. xxv alin. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 148 din 4 martie 2015 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 14-16 şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ca urmare ...

 HOTĂRÂRE nr. 166 din 11 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al regiei naţionale a pădurilor - romsilva, aflată sub autoritatea ministerului mediului, apelor şi pădurilor.(2) bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al ...

 HOTĂRÂRE nr. 162 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 8 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului călan" la hotărârea guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul hunedoara, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 634 şi 634 bis din 28 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i "bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:a) ...

Monitorul Oficial 174 din 13 Martie 2015 (M. Of. 174/2015)

 LISTĂ din 13 martie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Braşov cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015

  lista subvenţiei aprobate ┌────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────┐ │nr. │denumirea asociaţiei/│unitatea de │ cuantumul subvenţiei aprobate │ │crt.│ fundaţiei │asistenţă │ (lei) │ │ │ │socială │ ...

Monitorul Oficial 175 din 13 Martie 2015 (M. Of. 175/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 150 din 4 martie 2015 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă consiliul superior al magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 229 din 18 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) cheltuielile corespunzătoare organizării concursurilor sau examenelor prevăzute de lege, precum şi a celor ocazionate de pretestarea subiectelor incluse în baza de date din care sunt selectate subiectele pentru testele de ...

 HOTĂRÂRE nr. 158 din 11 martie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului culturii, la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 20 "bunuri şi servicii", din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2015, cu suma de 238 mii lei pentru finanţarea participării teatrului evreiesc de stat la new york international performing arts festival.(2) suma prevăzută la alin. (1) poate fi utilizată pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din ordonanţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2015 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 14 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (2) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se revocă din funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul liviu cărare - reprezentant al ministerului transporturilor.art. 2se numeşte în funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială doamna cristina magdalena petrescu - reprezentant al ministerului transporturilor.art. 3poziţia nr. 3 din anexa la hotărârea guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor consiliului ...

Monitorul Oficial 176 din 13 Martie 2015 (M. Of. 176/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 167 din 11 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei naţionale "loteria română" - s.a., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul finanţelor publice,  darius-bogdan vâlcov  ministrul muncii, familiei,   protecţiei sociale   şi persoanelor ...

Monitorul Oficial 175 din 13 Martie 2015 (M. Of. 175/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 147 din 4 martie 2015 privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ix alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 132/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 prezenta hotărâre stabileşte cadrul necesar aplicării directe a prevederilor regulamentului (ce) nr. 1.223/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 342 din 22 decembrie 2009, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 157 din 11 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al regiei autonome "autoritatea aeronautică civilă română", aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut ...

Monitorul Oficial 176 din 13 Martie 2015 (M. Of. 176/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015

Finanţarea proiectelor, programelor şi acţiunilor culturale, instituită prin ordonanţa guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este insuficientă în raport cu sumele colectate la fondul cultural naţional şi este necesară adoptarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure completarea acestor surse în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea proiectelor culturale. neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, poate avea consecinţe grave asupra realizării proiectelor, programelor şi acţiunilor culturale, cu afectarea accesului public la actul cultural.aplicarea prevederilor ordonanţei ...

Monitorul Oficial 171 din 12 Martie 2015 (M. Of. 171/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 151 din 4 martie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul naţional de investiţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 7, alineatele (1), (4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 7. - (1) plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate ...

 HOTĂRÂRE nr. 154 din 11 martie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hurduzeu Florin Silviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului caraş-severin de către domnul hurduzeu florin silviu. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 11 martie 2015.nr. 154.-------

 HOTĂRÂRE nr. 155 din 11 martie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului caraş-severin de către domnul ciobanu miu-nicolae. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 11 martie 2015.nr. 155. ------

 HOTĂRÂRE nr. 156 din 11 martie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ciobanu miu-nicolae exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului caraş-severin. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 11 martie 2015.nr. 156.--------

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 10 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. vii "componenţa comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională", domnul senator agrigoroaei ionel - grupul parlamentar al ...

 HOTĂRÂRE nr. 137 din 4 martie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafeţe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor şi scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale - institutul de stat pentru testarea şi Înregistrarea soiurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a suprafeţelor de teren aflate ...

 HOTĂRÂRE nr. 141 din 4 martie 2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 şi la Bucureşti la 8 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din legea nr. 211/2006 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la bucureşti la 19 decembrie 2005, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la londra la 14 martie 2014 şi la bucureşti la 8 iulie 2014 între guvernul româniei şi banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare la acordul de împrumut dintre românia şi banca europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare ...

 HOTĂRÂRE nr. 146 din 4 martie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul dintre ministerul apărării naţionale din românia şi ministerul federal al apărării al republicii federale germania, semnat la berlin la 24 septembrie 2014, pentru amendarea acordului dintre ministerul apărării naţionale al româniei şi ministerul federal al apărării al republicii federale germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la bonn la 18 octombrie 1993, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 791/1993.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:--------  p. viceprim-ministru,  ministrul afacerilor interne,   ilie botoş,secretar de stat  ministrul apărării naţionale,  mircea duşa  ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescubucureşti, 4 martie 2015.nr. ...

Monitorul Oficial 173 din 12 Martie 2015 (M. Of. 173/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 139 din 4 martie 2015 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 152 din 4 martie 2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (3), art. 36 alin. (1) şi art. 37 alin. (1) şi (2) din regulamentul (ue) nr. 1.151/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) prezenta hotărâre stabileşte autorităţile competente cu verificarea documentaţiei pentru obţinerea protecţiei sistemelor de calitate ale produselor agricole şi alimentare, prevăzute în regulamentul (ue) nr. 1.151/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 7 martie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015

Având în vedere:- stadiul reglementărilor privind constituirea registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor, care face imposibilă aplicarea în prezent a art. 180 alin. (3) din statutul profesiei de avocat, adoptat prin hotărârea consiliului uniunii naţionale a barourilor din românia nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- necesitatea clarificării modalităţii de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor,ţinând cont de dezbaterile din şedinţa consiliului uniunii naţionale a barourilor din românia referitoare la necesitatea modificării şi completării statutului profesiei ...

Monitorul Oficial 172 din 12 Martie 2015 (M. Of. 172/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 februarie 2015 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 şi ale art. 21 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 11 februarie 2015, hotărăşte:art. 1se convoacă conferinţa ordinară anuală a camerei consultanţilor fiscali din românia în data de 25 aprilie 2015, denumită în continuare conferinţa.art. 2la lucrările conferinţei pot participa consultanţii fiscali înscrişi în evidenţa camerei consultanţilor fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de aceasta la termenele stabilite prin hotărâri ale acesteia, respectiv: depunerea ...

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 11 martie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 60 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat valentin gabriel boboc, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;- domnul deputat nuţu fonta, aparţinând grupului parlamentar ...

 HOTĂRÂRE nr. 149 din 4 martie 2015 privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei "Carol I" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 16 alin. (2) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă schimbarea denumirii muzeului brăilei în muzeul brăilei "carol i". prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------  ministrul culturii, ioan vulpescuministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 4 martie 2015.nr. 149. ------

Monitorul Oficial 173 din 12 Martie 2015 (M. Of. 173/2015)

 NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2015 privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015

Art. 1prezentele norme metodologice reglementează condiţiile de acordare, în anul 2015, a majorării de până la 50% din salariul de bază prevăzută de art. 15 din cap. ii al anexei nr. vii la legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.art. 2(1) funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie ...

Monitorul Oficial 172 din 12 Martie 2015 (M. Of. 172/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 martie 2015 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin hotărârea camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 4 martie 2015, hotărăşte:art. 1se aprobă programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile ...

Monitorul Oficial 173 din 12 Martie 2015 (M. Of. 173/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 153 din 4 martie 2015 privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din inventarul centralizat a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea secretariatului de stat pentru culte, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate ...

Monitorul Oficial 172 bis din 12 Martie 2015 (M. Of. 172 bis/2015)

 ANEXE din 10 martie 2015 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 bis din 12 martie 2015

Anexa 1 1. la protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 17 cod (a022e): dci sitagliptinum, punctul i criterii de includere în tratamentul specific, se modifică şi va avea următorul cuprins:"i. criterii de includere în tratamentul specificinhibitorii dipeptidil-peptidazei 4 (dpp4)sunt indicaţi în tratamentul diabetului zaharat de tip 2:- la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătăţirea controlului glicemic, în asociere cu metformin, când dieta şi exerciţiul fizic plus metforminul doza maximă tolerată nu realizează un control glicemic adecvat- la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătăţirea controlului glicemic, în asociere cu o sulfoniluree, când dieta şi exerciţiul fizic ...

 ANEXE din 10 martie 2015 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 bis din 12 martie 2015

Anexa 1 1. la protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 17 cod (a022e): dci sitagliptinum, punctul i criterii de includere în tratamentul specific, se modifică şi va avea următorul cuprins:"i. criterii de includere în tratamentul specificinhibitorii dipeptidil-peptidazei 4 (dpp4)sunt indicaţi în tratamentul diabetului zaharat de tip 2:- la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătăţirea controlului glicemic, în asociere cu metformin, când dieta şi exerciţiul fizic plus metforminul doza maximă tolerată nu realizează un control glicemic adecvat- la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătăţirea controlului glicemic, în asociere cu o sulfoniluree, când dieta şi exerciţiul fizic ...

Monitorul Oficial 169 din 11 Martie 2015 (M. Of. 169/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 122 din 25 februarie 2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 19 alin. (1) din legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 169 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.────────── prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul energiei,   întreprinderilor mici şi mijlociişi mediului de afaceri,  andrei dominic gerea   p. ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sirma caraman,secretar de stat ministrul finanţelor publice,  darius-bogdan vâlcov   ministrul ...

 NORMĂ nr. 5 din 3 martie 2015 privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015

În temeiul prevederilor:- art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 4 şi art. 6 alin. (2), (3) şi (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea, avizarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme ...

Monitorul Oficial 168 din 11 Martie 2015 (M. Of. 168/2015)

 NORME din 23 februarie 2015 pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015

Cap. iintroducere, definiţii, domeniu de aplicare, dispoziţiisecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1agenţia naţională a medicamentului şi a dispozitivelor medicale (denumită în continuare anmdm) este autoritatea competentă în ceea ce priveşte evaluarea şi avizarea materialelor publicitare şi a oricărei alte forme de publicitate pentru medicamentele de uz uman, în conformitate cu prevederile titlului xvii, cap. viii din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) În toate activităţile legate de publicitatea medicamentelor trebuie definite norme şi respectate standarde care să reglementeze această activitate.(2) Întreaga activitate de publicitate şi promovare a medicamentelor trebuie să se facă în mod ...

Monitorul Oficial 165 din 10 Martie 2015 (M. Of. 165/2015)

 LISTĂ din 10 martie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Târgu Mureş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREŞ - DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015

Municipiului tÂrgu-mureŞdirecŢia activitĂŢi social-culturale Şi patrimoniale┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐│nr. │ │ │ cuantumul ││crt.│ denumirea asociaţiei/fundaţiei │ judeţul/municipiul │sumelor alocate││ │ ...

Monitorul Oficial 166 din 10 Martie 2015 (M. Of. 166/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 143 din 4 martie 2015 privind recunoaşterea Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte fundaţia "consorţiul pentru dezvoltare locală mioveni", persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în oraşul mioveni, str. stadionului, bl. f6, sc. b, ap. 4, judeţul argeş, ca fiind de utilitate publică. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,  rovana plumb  preşedintele autorităţii naţionale pentru protecţia   drepturilor copilului şi adopţie, gabriela coman ministrul finanţelor publice,  darius-bogdan vâlcovbucureşti, 4 martie ...

Monitorul Oficial 167 din 10 Martie 2015 (M. Of. 167/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 145 din 4 martie 2015 pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 46 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei păltiniş" la hotărârea guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul botoşani, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:a) se abrogă poziţia nr. 75;b) la poziţia nr. ...

Monitorul Oficial 166 din 10 Martie 2015 (M. Of. 166/2015)

 CIRCULARĂ nr. 9 din 26 februarie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 2 martie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată aniversării a 130 de ani de la naşterea lui iuliu hossu.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:  valoare nominală 10 lei  metal ...

Monitorul Oficial 167 din 10 Martie 2015 (M. Of. 167/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 140 din 4 martie 2015 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi stabilite conform prevederilor art. 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care ...

Monitorul Oficial 166 din 10 Martie 2015 (M. Of. 166/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 142 din 4 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei naţionale "imprimeria naţională" - s.a., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul finanţelor publice,  darius-bogdan vâlcovministrul muncii, familiei, protecţiei sociale ...

Monitorul Oficial 167 din 10 Martie 2015 (M. Of. 167/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 136 din 4 martie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 2^1 şi al art. 13 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al fondului pentru mediu şi al administraţiei fondului pentru mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, prevăzut în anexa nr. 1.(2) se aprobă lista sumelor alocate pe proiectele şi ...

Monitorul Oficial 161 din 09 Martie 2015 (M. Of. 161/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 126 din 25 februarie 2015 privind aprobarea stemei municipiului Topliţa, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema municipiului topliţa, judeţul harghita, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------p. ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice, sirma caraman,secretar de statbucureşti, 25 februarie 2015.nr. 126.anexa 1stema municipiului topliţa, judeţul harghita──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 9 martie 2015, la ...

 HOTĂRÂRE nr. 127 din 25 februarie 2015 privind aprobarea stemei comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei horoatu crasnei, judeţul sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   p. ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sirma caraman,secretar de statbucureşti, 25 februarie 2015.nr. 127.anexa 1 stema  comunei horoatu crasnei, judeţul sălaj──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 9 martie ...

 HOTĂRÂRE nr. 129 din 25 februarie 2015 privind aprobarea stemei comunei Recea, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei recea, judeţul maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  ---------------  p. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,   sirma caraman,  secretar de statbucureşti, 25 februarie 2015.nr. 129.anexa 1stema   comunei recea, judeţul maramureş──────────*) notă ctce:stema se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 9 martie 2015, la ...

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 18 februarie 2015 privind aprobarea stemei oraşului Turceni, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului turceni, judeţul gorj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 18 februarie 2015.nr. 105.anexa 1 stema oraşului turceni, judeţul gorj──────────*) notă ctce:stema oraşului turceni, judeţul gorj, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 9 martie 2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 114 din 18 februarie 2015 privind aprobarea stemelor oraşelor Corabia şi Potcoava, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele oraşelor corabia şi potcoava, judeţul olt, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.2.(3) anexele nr. 1.1-1.2 şi 2.1-2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 18 februarie 2015.nr. 114.anexa 1.1 stema oraşului corabia, judeţul olt──────────*) notă ctce:stema oraşului corabia, judeţul olt, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 9 ...

 HOTĂRÂRE nr. 115 din 18 februarie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Bărăşti şi Urzica, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor bărăşti şi urzica, judeţul olt, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.2.(2) descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.2.(3) anexele nr. 1.1-1.2 şi 2.1-2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 18 februarie 2015.nr. 115.anexa 1.1 stema  comunei bărăşti, judeţul olt──────────*) notă ctce:stema comunei bărăşti, judeţul olt, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 9 ...

 HOTĂRÂRE nr. 125 din 25 februarie 2015 privind aprobarea stemei comunei Slimnic, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei slimnic, judeţul sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:----------------   p. ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sirma caraman,secretar de statbucureşti, 25 februarie 2015.nr. 125.anexa 1 stema comunei slimnic, judeţul sibiu──────────*) notă ctce:stema comunei slimnic, judeţul sibiu, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din ...

Monitorul Oficial 163 din 09 Martie 2015 (M. Of. 163/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 132 din 4 martie 2015 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru specia bovine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă valoarea totală pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, denumite în continuare prime, în ...

 HOTĂRÂRE nr. 133 din 4 martie 2015 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 (1) se aprobă valoarea totală pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine, denumite în continuare prime, în ...

 HOTĂRÂRE nr. 131 din 4 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al companiei naţionale "aeroporturi bucureşti" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut ...

 HOTĂRÂRE nr. 134 din 4 martie 2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al deciziei 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi al deciziei comisiei europene nr. c (2012) 1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societăţii naţionale de Închideri mine valea jiului - s.a. petroşani, pentru anul 2015, potrivit deciziei 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.art. 2 (1) ajutorul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 135 din 4 martie 2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (1) al articolului 10 din regulamentul de organizare şi funcţionare a administraţiei fondului pentru mediu, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 10. - (1) numărul maxim de posturi pentru administraţia fondului este de 223, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele."  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:   ----------   ministrul mediului,  apelor şi pădurilor,   graţiela leocadia gavrilescu   ministrul finanţelor publice,  darius-bogdan vâlcovministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,  rovana plumbbucureşti, 4 martie 2015.nr. 135. -----

Monitorul Oficial 162 din 09 Martie 2015 (M. Of. 162/2015)

 PROIECT DE LEGE nr. 164 din 24 februarie 2015 privind revizuirea Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015

 expunere de motive   la proiectul de lege privind revizuirea constituţiei româniei - iniţiativă legislativă cetăţenească, 24 ianuarie 2015 -constituţia româniei, adoptată prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991, revizuită prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, s-a dovedit total necorespunzătoare pentru aspiraţiile şi năzuinţele poporului român, greu încercat în ultimii 70 de ani ai istoriei sale, începând cu punerea în practică a pactului ribbentrop-molotov, continuând cu lovitura de stat din 23 august 1944, prin care a fost instalat regimul comunist în românia, cu lovitura de stat din 22 decembrie 1989, prin care a fost instalat regimul oligarhic actual, cu cei 23 de ...

Monitorul Oficial 158 din 06 Martie 2015 (M. Of. 158/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 108 din 18 februarie 2015 privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 160 din 06 Martie 2015 (M. Of. 160/2015)

 INSTRUCŢIUNI din 4 martie 2015 de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015

SecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1 În situaţia în care aplicaţiile informatice vamale de declarare a mărfurilor la import şi la export nu funcţionează, se aplică procedura alternativă utilizând formularele declaraţiei vamale menţionate în prezentele instrucţiuni.art. 2 (1) utilizarea procedurii alternative şi a formularelor utilizate se agreează de către biroul vamal.(2) declarantul/reprezentantul este obligat să informeze în scris biroul vamal în legătură cu orice operaţiune de import/export, înregistrată în aplicaţie şi care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare se solicită utilizarea procedurii alternative.art. 3 (1) declaraţiile vamale de import/export, întocmite în procedură alternativă se înregistrează în registrul sumar.(2) ...

Monitorul Oficial 158 din 06 Martie 2015 (M. Of. 158/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 109 din 18 februarie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare ...

Monitorul Oficial 156 din 05 Martie 2015 (M. Of. 156/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 3 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. ii "componenţa comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital", domnul senator niţu remus-daniel - grupul parlamentar al ...

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 3 martie 2015 privind validarea alegerii preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 8 alin. (2) din legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutului de drept public şi Ştiinţe administrative al româniei, cu modificările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui institutului de drept public şi Ştiinţe administrative al româniei, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia, aleşi de adunarea generală, în componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 3 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia ...

Monitorul Oficial 157 din 05 Martie 2015 (M. Of. 157/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 4 martie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 60 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat valeriu-andrei steriu, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru al comisiei pentru afaceri europene, în locul domnului deputat mihai tararache.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor ...

Monitorul Oficial 155 din 04 Martie 2015 (M. Of. 155/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 120 din 25 februarie 2015 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 15 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar, a denumirii ...

Monitorul Oficial 153 din 03 Martie 2015 (M. Of. 153/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 128 din 25 februarie 2015 privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1doamna talida loredana brauner se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la hong kong, regiunea administrativă specială hong kong.art. 2doamna talida loredana brauner îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul afacerilor externe, bogdan aurescubucureşti, 25 februarie 2015.nr. 128.   -------

Monitorul Oficial 152 din 03 Martie 2015 (M. Of. 152/2015)

 SENTINŢĂ nr. 3.277 din 16 mai 2012 referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, reclamanţii apreciază că acesta este nelegal pe cale de accesorie, încălcându-le dreptul de a nu deveni persoane impozabile în scopuri de TVA şi astfel, de a nu fi supuşi obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA, la organul fiscal competent EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015

Şedinţa publică din data de 16 mai 2012dosar nr. 9.092/2/2011curtea constituită din:preşedinte: - corina podarugrefier: - crina iacobescupe rol se află soluţionarea acţiunii de contencios administrativ formulate de reclamanţii alifantis nicu-valeriu, badea mircea radu, chirieac bogdan, chişu dănuţ florin, coman cristian, constantin dan, dobrovolschi mihai, firea gabriela, marin marian cristian, medeleanu melania iulia, moga arina, negulescu mădălina, negulescu sorin mihai, nistorescu cornel, preda eugen radu, Şerbănescu ilie-sorin, stan cosmin, stancu oana lucia, suciu dan dumitru, tătăruş robert sebastian, tudor radu, ursu radu adrian, borobeică doruleţ, ciutacu victor gabriel, moldoveanu ioan şi intervenienţii buşcu doru, bendeac ...

Monitorul Oficial 151 din 02 Martie 2015 (M. Of. 151/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 2 martie 2015 pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul hellvig eduard raul se numeşte în funcţia de director al serviciului român de informaţii.această hotărâre a fost adoptată de parlamentul româniei în şedinţa din 2 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgonea preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 2 martie 2015.nr. 15.  ------

Monitorul Oficial 150 din 02 Martie 2015 (M. Of. 150/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 124 din 25 februarie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţi administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al administraţiei naţionale de meteorologie, care funcţionează sub autoritatea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2angajarea sumelor ...

Monitorul Oficial 151 din 02 Martie 2015 (M. Of. 151/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 2 martie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 16 - grupul parlamentar de prietenie cu republica franceză - senat- domnul senator grigoraş viorel, grupul parlamentar pnl, îl înlocuieşte în funcţia de preşedinte pe domnul senator popescu-tăriceanu călin-constantin-anton, grupul parlamentar liberal-conservator;2. la punctul 22 - grupul parlamentar de ...

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 2 martie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2015

În temeiul art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 17/2013 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a constituţiei româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:" la punctul 10 din "componenţa comisiei - membri titulari", domnul deputat ioan cupşa, aparţinând grupului parlamentar al pnl, este desemnat în calitatea de membru titular, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului petre ...

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 martie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a consiliului europei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i "membri titulari" punctul 1, domnul deputat pâslaru florin costin, grupul parlamentar al psd, îl înlocuieşte pe domnul deputat tudose mihai, grupul parlamentar al psd;– la capitolul i "membri titulari" ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 2 martie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a cooperării economice a mării negre, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:" la punctul 3, domnul senator belacurencu trifon, grupul parlamentar al psd, îl înlocuieşte pe domnul senator mazăre alexandru."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 2 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorvaleriu-Ştefan zgoneapreŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, ...

 HOTĂRÂRE nr. 14 din 2 martie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei permanente a camerei deputaţilor şi senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la punctul 1, domnul deputat bogdan nicolae niculescu duvăz, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului deputat vlase petru ...

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 2 martie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2015

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a nato, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i "membri titulari" punctul 6, este numită doamna deputat gorghiu alina Ştefania, grupul parlamentar al pnl, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului scutaru adrian-george;– la capitolul i "membri ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016