Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 13 martie 2015  la Ordinul ministerului fondurilor europene nr. 671/2015 (Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 13 martie 2015 la Ordinul ministerului fondurilor europene nr. 671/2015 (Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2)

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 181 bis din 17 martie 2015

    ANEXA I

                  MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

                        Programul Operaţional Sectorial
                "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013

                             GHIDUL SOLICITANTULUI

                       Axa III "Tehnologia Informaţiei şi
               Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"

                        Domeniul Major de Intervenţie 2
            "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
                                  electronice"

 Operaţiunea 4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea
               conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"

                         - PROIECTE LA NIVEL CENTRAL -
                                     APEL 4

    Acest document reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din FEDR şi buget de stat din POS CCE, Axa prioritară III, de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei operaţiuni. Acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi european


                                    CUPRINS

    1. Cadrul general
    2. Documente strategice
    3. Legislaţie
    4. Circuitul proiectului
    5. Solicitant eligibil
    5.1. Tipul solicitantului eligibil
    5.2. Condiţii cu privire la eligibilitatea solicitantului, a partenerilor (dacă este cazul) şi a proiectului
    5.3. Angajamente ale solicitantului (şi partenerilor - dacă este cazul)
    6. Activităţi eligibile
    7. Categorii de cheltuieli
    7.1. Cheltuieli eligibile (inclusiv TVA-ul aferent acestora)
    7.2. Cheltuieli neeligibile
    7.3. Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor
    8. Modul de finanţare a proiectului
    8.1. Forma de finanţare a proiectului
    8.2. Rata maximă de cofinanţare:
    8.3. Mărimea finanţării acordate
    8.4. Proiecte generatoare de venituri - se aplică pentru proiectele cu o valoare mai mare de contravaloarea în lei a 1 mil Euro
    9. Modalităţi de completare şi transmitere a Cererii de Finanţare
    9.1. Completarea Cererii de Finanţare
    10. Evaluarea şi selecţia proiectelor
    10.1. Verificarea criteriilor de transmitere
    10.2. Verificarea administrativă şi a eligibilităţii
    10.3. Evaluarea tehnico-economică
    10.4. Selecţia
    10.5. Contestaţii
    11. Contractarea
    11.1. Semnarea contractului
    11.2. Modificarea contractului de finanţare
    12. Implementarea
    12.1. Achiziţii publice
    12.2. Rambursarea cheltuielilor
    13. Monitorizare şi control
    14. Informare şi publicitate
    15. Informaţii suplimentare


    1. Cadrul general
    Scopul acestui ghid este acela de a oferi informaţii şi asistenţă solicitanţilor pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - proiecte la nivel central.
    Ghidul detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de solicitanţi şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.
    Intervenţia fondurilor structurale pentru domeniul TIC este fundamentată în Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013 (POS CCE).
    Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii Uniunii Europene. Autoritatea de Management (AM) desemnată pentru administrarea POS CCE în perioada 2007-2013 este Ministerul Fondurilor Europene.

    Axele prioritare din cadrul POS CCE
    - Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ de producţie
    - Axa Prioritară 2: Creşterea competitivităţii prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare;
    - Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public;
    - Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice
    - Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică

    Axa prioritară 3 - "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" sprijină competitivitatea economică şi promovarea interacţiunii între sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea potenţialului TIC.
    Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională (MSI) este responsabil pentru implementarea acestei axe prioritare, care cuprinde 3 domenii majore de intervenţie:
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.1 (DMI 3.1) - Susţinerea utilizării TIC
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.2 (DMI 3.2) - Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.3 (DMI 3.3) - Dezvoltarea e-economiei
    Obiectivul specific al Domeniului Major de Intervenţie 2 este acela de a pune la dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint prin oferirea unui acces facil la serviciile administraţiei publice. Pentru autorităţile care utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul furnizării de servicii electronice, aceasta înseamnă noi oportunităţi, dar şi schimbări interne la nivel organizaţional.
    Prezentul ghid al solicitantului se referă la a patra operaţiune, numită "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - proiecte la nivel central.
    Scopul principal al acestui apel constă în susţinerea implementării şi dezvoltării de platforme şi aplicaţii informatice de e-Sănătate, în special dezvoltarea şi/sau extinderea unor platforme şi aplicaţii informatice necesare pentru gestionarea sistemului naţional de transfuzie sanguină şi/sau a subsistemelor componente ale acestuia şi va permite interoperabilitatea cu alte sisteme informatice din domeniu (ex: dosarul electronic de sănătate). Sistemul informatic dezvoltat prin proiect va asigura un nivel de sofisticare de minimum 3.
    Proiectele propuse spre finanţare în cadrul acestui apel vor asigura simultan următoarele:
    [] furnizarea de servicii electronice, de către instituţii publice abilitate, către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţia publică, la un nivel de sofisticare de minim 3.
    [] eficientizarea activităţilor interne ale instituţiilor publice care beneficiază de furnizarea respectivului serviciu utilizând mijloace specifice TIC
    [] interoperabilitatea între sistemul informatic dezvoltat prin proiect şi alte sisteme informatice/baze de date existente, aparţinând instituţiilor publice ale statului.

    Cele 5 niveluri de sofisticare posibile sunt următoarele:
    1. postarea informaţiilor online;
    2. interacţiune unidirecţională: existenţa formularelor online pentru a fi descărcate;
    3. interacţiune bidirecţională: posibilitatea de a transmite online formulare completate;
    4. tranzacţii electronice complete, inclusiv livrarea şi/sau plata;
    5. personalizarea şi pro-activitatea: gradul în care serviciile disponibile online răspund necesităţilor utilizatorilor. Cel de-al cincilea nivel de sofisticare introduce două noi concepte:
    a. livrarea pro-activă a serviciilor se exprimă în sensul că administraţia realizează acţiuni în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate şi a atitudinii faţă de utilizator. Exemple de proactivitate: atenţionarea utilizatorilor asupra unor măsuri pe care aceştia trebuie să le ia, pre-completarea unor câmpuri ale formularelor cu date deja existente în bazele de date ale administraţiei;
    b. livrarea automată a serviciului: autorităţile publice efectuează în mod automat anumite servicii ce reprezintă drepturi sociale sau economice ale cetăţenilor/mediului de afaceri, fără ca aceştia să solicite acest lucru.
    Cererea de propuneri de proiecte
    - Perioada de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsă între 13 martie, ora 16:00 - 20 martie, ora 16,30.
    - Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 10 milioane lei, din care 8.270.000 lei FEDR şi 1.730.000 lei de la bugetul de stat.
    2. Documente strategice
    - Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007. Acest document este publicat la adresele de Internet: www.fonduri-ue.ro/poscce (la Secţiunea Fonduri Structurale / Autoritatea de Management pentru POS CCE), www.mcsi.ro (la Secţiunea Fonduri Structurale/Informaţii Utile) şi http://www.fonduri.mcsi.ro/.
    - Documentul Cadru de Implementare (DCI) - aprobat prin Ordin al ministrului MECMA nr. 50/06.01.2011 şi al ministrului MFP nr. 878/07.02.2011. Acest document este publicat la adresele: www.fonduri-ue.ro/poscce şi http://www.fonduri.mcsi.ro.
    3. Legislaţie
    a) privind regulile de eligibilitate
    - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2241/2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 "Susţinerea conectării şcolilor la broadband", domeniul major de intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor" şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Axa Prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) privind achiziţiile publice:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
    - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) privind egalitatea de şanse
    - Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 326 din 5 iunie 2007;
    - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"
    d) privind protecţia mediului
    - Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) privind alte reglementări naţionale
    - Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului finanţat din instrumente structurale;
    - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
    - Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) privind reglementările UE
    - Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind FEDR, FSE şi FC şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind FEDR, FSE şi FC şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat ajutorului naţional regional pentru investiţii, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L302/2006.
    - Decizia Comisiei nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS-CCE.
    4. Circuitul proiectului


                                     Verificarea ┌-------------┐
                                     administrativă |Comitet de |
                                     şi a |monitorizare |
                                     eligibilităţii └-------------┘
                                                               ↑
                                             Evaluarea │ Listă
                                             tehnică şi ↓ proiecte
 ╔═════════════╗Cerere ╔═════════════╗financiară ╔═════════════╗selectate ╔═════════════╗
 ║Beneficiar ║─────────────→║Organismul ║──────────────→║Autoritatea ║─────────────→║Organismul ║
 ║ ║finanţare ║Intermediar ║ ║de Management║ ║Intermediar ║
 ╚═════════════╝ ╚═════════════╝ ╚═════════════╝ ╚═════════════╝
        ↑ │
        │ Evaluarea şi │
        │ selecţia proiectelor │
  Plată │ │
        │ ┌----┐ Încheiere contract│
        │ |U.E.| de finanţare │
        │ └----┘ │
        │ ↑ │
        │ ↓ ↓
 ╔════════╗Plată ╔════════════╗Cerere de ╔═════════════╗Cerere de ╔═══════════╗Implementare╔══════════╗
 ║Unitatea║←──────────║Autoritatea ║←─────────║Autoritatea ║←─────────║Organismul ║←───────────║Beneficiar║
 ║de Plată║certificată║Certificare/║rambursare║de Management║rambursare║Intermediar║Cerere de ║ ║
 ║AM ║ ║Plată ║autorizată║ ║verificată║ ║rambursare ║ ║
 ╚════════╝ ╚════════════╝ ╚═════════════╝ ╚═══════════╝ ╚══════════╝


    5. Solicitant eligibil
    Accesarea finanţării acordate din fonduri structurale aferente acestei operaţiuni presupune îndeplinirea de către solicitant a mai multor condiţii specifice. Aceste condiţii se referă la solicitant, la reprezentantul legal şi la proiectul propus spre finanţare.
    Cererea de finanţare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanţare) completată de către solicitant, face obiectul verificării eligibilităţii, pe baza criteriilor enumerate în continuare şi incluse în grila de verificare administrativă şi a eligibilităţii, prevăzută în anexa la prezentul ghid.

    5.1 Tipul solicitantului eligibilă
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ "Prof. Dr. C.T. NICOLAU", ca singur solicitant al finanţării sau în parteneriat cu una sau mai multe instituţii publice centrale.

    ATENŢIE! În cazul parteneriatului!
    1. Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) 1083/2006, parteneriatul trebuie să funcţioneze cel puţin pe perioada de post implementare a proiectului sau pe termen nelimitat. Acordul de Parteneriat trebuie să conţină obligatoriu informaţiile solicitate prin Anexa aferentă prezentului ghid, unde se va specifica liderul de parteneriat, acesta fiind solicitantul finanţării, care va semna şi depune cererea de finanţare.
    2. Indiferent de numărul de parteneri declarat prin cererea de finanţare, dacă până la finalizarea implementării proiectului unul sau mai mulţi dintre parteneri se retrag, se va indica modul în care restul partenerilor preiau obligaţiile partenerului/partenerilor retraşi; totodată, menţionăm că se poate înlocui partenerul retras cu altul, cu păstrarea condiţiilor de eligibilitate.
    3. În bugetul proiectului şi în calendarul de activităţi vor trebui să se evidenţieze distinct cheltuielile, obligaţiile şi modul de împărţire a echipamentelor achiziţionate prin proiect.
    4. Dovada capacităţii de cofinanţare se face de solicitant şi/sau partener, după caz. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului. Pentru fiecare partener se va anexa hotărârea ordonatorilor de credite de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli.

    5.2 Condiţii cu privire la eligibilitatea solicitantului, a partenerilor (dacă este cazul) şi a proiectului
    1. Solicitantul (şi partenerii) nu sunt în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Solicitantul (şi partenerii) nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;
    3. Solicitantul (şi partenerii) sunt direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat;
    4. Solicitantul (şi partenerii) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acelaşi tip de activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
    5. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al partenerilor) nu au suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;
    6. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al partenerilor) nu au comis în conduita lor profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;
    7. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al partenerilor) nu au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    8. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al partenerilor) nu au fost găsiţi vinovaţi de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligaţiilor contractuale în urma altei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din bugetul comunitar;
    9. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al partenerilor) nu sunt subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare);
    10. Reprezentantul legal al solicitantului (şi al partenerilor) nu sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
    11. Proiectul conţine activităţile eligibile obligatorii şi cheltuielile obligatorii pentru acest apel, conform prezentului ghid al solicitantului;
    12. Proiectul se implementează pe teritoriul României;
    13. Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
    14. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achiziţiile publice, informarea şi publicitatea;
    15. Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software) şi oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare. (Atenţie! Pentru respectarea neutralităţii tehnologice, este necesar ca în cadrul proiectului transmis să nu faceţi referire la producători sau mărci ale echipamentelor şi aplicaţiilor software necesare pentru implementarea acestuia).

    Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de la acest punct se depune o declaraţie de eligibilitate pe proprie răspundere de către solicitant (şi de către parteneri - dacă este cazul).
    ATENŢIE! Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare), este de până la 30 decembrie 2015.

    5.3. Angajamente ale solicitantului (şi partenerilor - dacă este cazul)
    1. să furnizeze contribuţia proprie ce le revine din costurile eligibile aferente proiectului;
    2. să finanţeze toate costurile neeligibile care le revin aferente proiectului;
    3. să finanţeze toate cheltuielile până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;
    4. să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţeze personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie;
    5. să menţină natura activităţii şi a proprietăţii proiectului pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data finalizării proiectului şi să asigure exploatarea şi mentenanţa în această perioadă;
    6. să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect;
    7. să ataşeze la ultima cerere de rambursare raportul de audit tehnic final, care certifică faptul că proiectul este implementat în locaţia/locaţiile menţionată/menţionate în contract, că este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare - doar liderul de proiect;
    8. să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);
    9. să asigure licenţele necesare funcţionării aplicaţiei (dacă este cazul);
    10. să achiziţioneze, dacă este cazul, dreptul de utilizare/licenţa asupra aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul şi partenerii se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului.
    11. să asigure funcţionarea permanentă a sistemului implementat prin proiect şi mentenanţa acestuia în perioada de post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului;
    12. să asigure interoperabilitatea unidirecţională şi/sau bidirecţională a sistemului informatic care va fi implementat prin proiectul depus cu sistemele informatice deja existente (sistemul implementat trebuie să fie capabil să importe/exporte date în formatele cerute de aceste aplicaţii).
    13. să implementeze proiectul (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) până la 30 decembrie 2015. În cazul în care rămân cheltuieli neefectuate, acestea devin la 30 decembrie 2015 neeligibile, iar solicitantul şi/sau partenerii vor indica sursele de finanţare pentru cheltuielile neefectuate, astfel încât proiectul să poată fi implementat în totalitate, la standardele asumate.

    Pentru justificarea îndeplinirii celor de la acest punct se depune o declaraţie de angajament pe proprie răspundere de către solicitant (şi de către parteneri - dacă este cazul).
    Sistemul informatic implementat prin proiect trebuie să aibă asociate standarde şi proceduri de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor care să asigure un grad ridicat de fiabiliate, disponibilitate şi siguranţă a utilizării.

    6. Activităţi eligibile
    - Achiziţionare de servicii de dezvoltare şi implementare de soluţii/aplicaţii software specifice proiectului şi integrarea acestora (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare) - activitate obligatorie
    - Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi a celui care va asigura mentenanţa/administrare - activitate obligatorie
    - Informare şi publicitate pentru proiect - activitate obligatorie
    - Auditarea parţială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei informatice - activitate obligatorie
    - Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice
    - Conectarea la infrastructura broadband (dacă este necesară pentru implementarea proiectului)
    - Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea proiectului
    - Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică
    - Construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul)
    - Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente
    - Realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest website
    - Achiziţionarea de echipamente TIC (care pot include: servere, calculatoare tip desktop, portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente de comunicaţii, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice, dotarea corespunzătoare a centrului de date, etc.) şi alte dotări justificate din punct de vedere a implementării proiectului.

    Echipamentele achiziţionate prin proiect pot fi folosite şi de instituţii publice aflate în subordinea sau în coordonarea solicitantului (şi a partenerilor - în cazul proiectelor depuse în parteneriat). În acest caz, dacă instituţia publică respectivă are personalitate juridică proprie, este necesară anexarea la cererea de finanţare a unei declaraţii din partea fiecărei instituţii ce va folosi echipamentele, prin care să se confirme implicarea în proiect, punerea la dispoziţie a spaţiului necesar şi utilizarea echipamentelor doar pentru scopul definit prin proiect.
    Nu este permisă utilizarea echipamentelor achiziţionate prin proiect de către o persoană de drept privat, indiferent de acţionariat.
    Solicitantul (şi partenerii - dacă este cazul) se angajează să achiziţioneze dreptul de utilizare/licenţa asupra aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului.
    Solicitantul (şi partenerii - dacă este cazul) se angajează ca prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa platformei şi aplicaţiei informatice implementat prin proiect. De asemenea, beneficiarul se va angaja să asigure mentenanţa sistemului implementat şi funcţionarea permanentă a acestuia în perioada de post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului, cu excepţia perioadelor de mentenanţă planificate.
    Proiectele/proiectul depuse/depus în cadrul acestui apel trebuie să asigure interoperabilitatea cu alte sisteme informatice specifice.

    7. Categorii de cheltuieli
    Categoriile de cheltuieli eligibile aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2241/2008 sunt prezentate mai jos şi vor fi luate în considerare de către solicitant în vederea elaborării bugetului proiectului. Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica atât în faza de evaluare a proiectului cât şi în perioada de implementare a proiectului, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate şi a documentelor justificative de efectuare a plăţilor.

    Atenţie! Obligaţiile legale privind includerea sumelor în bugetul solicitantului în vederea implementării proiectului sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind modul de alocare a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

    7.1. Cheltuieli eligibile (inclusiv TVA-ul aferent acestora)
    1. Cheltuieli cu investiţii - minim 85% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului
    1.1 Cheltuieli privind achiziţionarea de echipamente TIC
    a) Cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare tip desktop/portabile, echipamente de reţea, echipamente de comunicaţii, dispozitive pentru conectare), echipamente/dispozitive periferice (tastaturi, mouse, monitoare, imprimante, scannere, multifuncţionale) etc, justificate din punct de vedere al implementării proiectului
    b) Cheltuieli de instalare, configurare şi punere în funcţiune, dacă este cazul şi dacă nu sunt cuprinse în preţul de achiziţie al echipamentelor

    ATENŢIE!
    Cheltuielile pentru achiziţionarea echipamentelor de calcul de tip desktop/portabile precum şi a dispozitivelor periferice (tastaturi, mouse, monitoare, imprimante, scannere, multifuncţionale) trebuie să se încadreze în maxim 20% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Valorile aferente acestor tipuri de cheltuieli, care depăşesc acest prag vor fi mutate de expertul evaluator în categoria de cheltuieli neeligibile.

    1.2 Cheltuieli pentru dotări
    c) Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiectelor de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului;
    d) Cheltuieli de instalare, configurare şi punere în funcţiune, dacă este cazul şi nu sunt incluse în preţul de achiziţie a dotărilor

    1.3 Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice şi licenţe
    a) Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii software/licenţe necesare implementării proiectului, inclusiv de soluţii de securitate software;
    b) Cheltuieli pentru achiziţionarea de aplicaţii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare) - cheltuială obligatorie;
    c) Cheltuieli pentru configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de mai sus;
    d) Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la punctul b), achiziţionarea numelui de domeniului pentru acest website;
    e) Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică

    1.4 Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband (exclusiv plata abonamentului);

    1.5 Cheltuieli pentru realizarea şi configurarea reţelei LAN necesară pentru funcţionarea proiectului (doar în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul);

    2. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate
    a) Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea proiectului tehnic şi a studiului de fezabilitate, conform cerinţelor din ghidul solicitantului
    b) Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect
    c) Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente investiţiei, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare
    d) Cheltuieli necesare pentru realizarea achiziţiilor publice (inclusiv servicii de asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică)
    e) Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară sau finală pentru proiect, inclusiv auditarea securităţii aplicaţiei informatice (cheltuială obligatorie)
    f) Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect (cheltuială obligatorie), astfel:

 ┌───┬────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────┐
 │Nr.│ Activitatea de informare şi publicitate │Nr. │Costuri eligibile │
 │ │ │bucăţi │maxime decontate │
 │ │ │maxim │ (lei) │
 │ │ │decontat│ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
 │(1)│Anunţ/comunicat de presă privind începerea │ 1 │3.000 lei/buc │
 │ │proiectului - cheltuială obligatorie │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
 │(2)│Anunţ/comunicat de presă la finalizarea │ 1 │3.000 lei/buc │
 │ │proiectului- cheltuială obligatorie │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
 │(3)│Realizarea de panouri de informare │ 1 │5.000 lei/buc │
 │ │(obligatoriu pentru proiectele cu o valoare │ │ │
 │ │mai mare de 500.000 Euro) - cheltuială │ │ │
 │ │obligatorie │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
 │(4)│Realizarea de etichete autocolante pentru │20% mai │5 lei/autocolant │
 │ │echipamentele achiziţionate prin proiect - │mult │ │
 │ │cheltuială obligatoriu │decât │ │
 │ │ │nr. │ │
 │ │ │echipa- │ │
 │ │ │mente │ │
 │ │ │achiz. │ │
 │ │ │prin │ │
 │ │ │proiect │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
 │(5)│Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului │ - │Nu se decontează │
 │ │României şi sigla Instrumentelor Structurale│ │ │
 │ │în România postate pe site-ul realizat prin │ │ │
 │ │proiect - activitate obligatorie │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤
 │(6)│Un link către site-ul web al Instrumentelor │ - │Nu se decontează │
 │ │Structurale în România, www.fonduri-ue.ro │ │ │
 │ │postat pe site-ul solicitantului - │ │ │
 │ │activitate obligatorie │ │ │
 └───┴────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────┘


    3. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională
    a) Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate - cheltuială obligatorie
    b) Cheltuieli legate de formarea profesională a personalului care va asigura mentenanţa soluţiei dacă acesta este angajat al beneficiarului
    4. Cheltuieli aferente managementului de proiect, dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la cap.2 - numai pentru echipa de implementare:
    a) Cheltuieli salariale pentru personalul contractual angajat al beneficiarului finanţării
    b) Cheltuieli de deplasare pentru personalul contractual angajat al beneficiarului
    c) Cheltuieli cu transportul de bunuri
    d) Birotică
    e) Cheltuieli cu achiziţia de echipamente TIC

    7.2 Cheltuieli neeligibile
    Cheltuielile care nu se regăsesc la 7.1 nu sunt eligibile. În mod special, nu sunt eligibile:
    - TVA aferent cheltuielilor neeligibile
    - taxa de timbru verde, precum şi orice alte taxe;
    - dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
    - achiziţia de echipamente second-hand;
    - amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    - costurile pentru operarea investiţiei;
    - sumele rezultate din diferenţele de curs valutar;
    - costuri de amortizare;
    - contribuţia în natură;
    - cheltuieli de leasing.
    7.3 Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor
    O cheltuială efectuată de beneficiar poate fi considerată eligibilă în cadrul POS CCE dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii, conform art. 2 al H.G. nr. 759/2007:
    1) este efectiv plătită după data de 1 ianuarie 2007, cu condiţia ca implementarea proiectului să nu se fi încheiat la momentul semnării contractului de finanţare şi achiziţia efectuată s-a realizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
    2) este însoţită de facturi, ordine de plată, etc. în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;
    3) este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare încheiat de beneficiar cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006;
    4) este conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare;
    5) se încadrează în lista categoriilor de cheltuieli eligibile prezentate anterior;
    6) este în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi este necesară pentru realizarea proiectului.
    Pentru corecta încadrare a cheltuielilor proiectului trebuie să aveţi în vedere următoarele aspecte:


                              ╔══════════════════════════════╗
                              ║██████████████████████████████║
                              ║█Valoare totală a proiectului█║
                              ║██████████= A+B+C+D███████████║
                              ║██████████████████████████████║
                              ╚═══════════════╦══════════════╝
                       ╔══════════════════════╩═════════════════════════╗
        ╔══════════════╩═══════════════╗ ╔═══════════════╩══════════════╗
        ║██████████████████████████████║ ║██████████████████████████████║
        ║████Categorii de cheltuieli███║ ║██Categorii de cheltuieli█████║
        ║████eligibile = A+B+C█████████║ ║██neeligibile, suportate de███║
        ║██████████████████████████████║ ║██beneficiari = D█████████████║
        ║██████████████████████████████║ ║██████████████████████████████║
        ╚═══════════════╦══════════════╝ ╚══════════════════════════════╝
                ╔═══════╩══════════════════════════════════╗
 ╔══════════════╩═══════════════╗ ╔═══════════════╩═══════════════╗
 ║██████████████████████████████║ ║███████████████████████████████║
 ║█Valoare eligibilă, stabilită█║ ║█Valoare cheltuieli████████████║
 ║█în funcţie de diverse████████║ ║█eligibile, dar care depăşeşte█║
 ║█plafoane = A+B███████████████║ ║█plafoanele şi este suportată██║
 ║██████████████████████████████║ ║█de beneficiar = C█████████████║
 ║██████████████████████████████║ ║███████████████████████████████║
 ╚═╦════════════════════════════╝ ╚═══════════════════════════════╝
   ║
   ║ ╔══════════════════════════════╗
   ║ ║██████████████████████████████║
   ╠══════╣███Valoarea Finanţării████████║
   ║ ║███nerambursabile = A█████████║
   ║ ║██████████████████████████████║
   ║ ╚══════════════════════════════╝
   ║
   ║ ╔══════════════════════════════╗
   ║ ║██████████████████████████████║
   ╚══════╣███Valoarea cofinanţării██████║
          ║███beneficiarului, aferentă███║
          ║███valorii eligibile a████████║
          ║███proiectului = B████████████║
          ║██████████████████████████████║
          ╚══════════════════════════════╝


    8. Modul de finanţare a proiectului
    8.1 Forma de finanţare a proiectului
    - Ajutorul se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă
    8.2 Rata maximă de cofinanţare*1):
──────────
    *1) Calculată ca raport între valoarea finanţării nerambursabile acordată şi valoarea totală a costurilor eligibile pentru fiecare categorie de cheltuieli.
──────────

    100% din cheltuielile eligibile pentru solicitanţii finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate
    98% pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili
    8.3 Mărimea finanţării acordate
    - Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 10.000.000 lei (inclusiv TVA pentru cheltuieli eligibile).
    8.4. Proiecte generatoare de venituri - se aplică pentru proiectele cu o valoare mai mare de contravaloarea în lei a 1 mil Euro*2)
──────────
    *2) Se va aplica cursul INFOREURO din luna depunerii cererii de finanţare.
──────────

    Conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Regulamentul General nr. 1083/2006, stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare, proiect generator de venituri reprezintă orice operaţiune care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevenţe suportate direct de utilizatori, sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi.
    Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească valoarea curentă a costului investiţiei minus valoarea curentă a veniturilor nete din această investiţie într-o anumită perioadă de timp, proiecte în care se poate estima valoarea veniturilor în avans.
    În situaţiile în care nu tot costul investiţiei este eligibil pentru co-finanţare, venitul net va fi alocat pro rată la partea eligibilă şi ne-eligibilă a costului investiţiei.
    Aplicarea prevederilor comunitare privind veniturile generate de proiect în cadrul POS CCE 2007-2013 se realizează astfel:
    ● În faza de evaluare a proiectelor, în Cererea de finanţare beneficiarii menţionează dacă proiectul este generator de venituri. Conform metodologiei din Anexa 9, se stabilesc veniturile nete generate de proiect şi acestea se deduc din costul investiţiei, stabilindu-se astfel costurile eligibile ale proiectului pentru finanţare din POS CCE.
    ● În faza de implementare a proiectelor, se va realiza o monitorizare a veniturilor generate de proiect atât pe perioada de implementare a proiectelor, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea, conform prevederilor art. 55 alin. (3) din Regulamentul General nr. 1083/2006. În cazul în care veniturile nete obţinute prin utilizarea infrastructurii/echipamentelor finanţate prin proiect vor depăşi veniturile nete declarate în cererea de finanţare, diferenţa va fi rambursată de către solicitant.
    Solicitantul va estima venitul şi profitul viitor în timpul perioadei economice de funcţionare (perioada de timp după care investiţia trebuie să fie înlocuită). Profitul (venitul net) este egal cu veniturile estimate minus costurile curente estimate.
    Actualizarea este o operaţiune care permite a compara beneficiile şi costurile ce se produc la intervale diferite de timp. Rata de actualizare se utilizează în analiza economică şi este menită a evidenţia şi compara beneficiile şi costurile viitoare cu cele prezente.
    În cazul analizei financiare, pentru perioada 2007-2013 se recomandă a se folosi valoarea de 5% pentru rata de actualizare.
    În cazul analizei economice, se recomandă a se folosi o rată de actualizare de 5,5%. Se recomandă în acest sens consultarea Anexei 9 "Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul proiectelor generatoare de venit - pentru proiectele cu o valoare de cel puţin contravaloarea în lei a 1 mil. Euro.

    9. Modalităţi de completare şi transmitere a Cererii de Finanţare

    9.1. Completarea Cererii de Finanţare
    Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului.
    Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor (modele standard prevăzute prin prezentul Ghid), se va face conform instrucţiunilor de completare şi va urmări întocmai modelul standard.

    Atenţie! Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, etc) poate conduce la respingerea Cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.
    La cererea de finanţare pot fi anexate şi alte documente decât cele solicitate prin prezentul Ghid dacă solicitantul le consideră utile pentru justificarea şi argumentarea proiectului propus spre finanţare.

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Transmiterea unei cereri de finanţare reprezintă un angajament oficial al
 solicitantului şi partenerilor, conform căruia toate detaliile proiectului
 sunt corecte şi reale. Totodată, reprezintă o confirmare a faptului că, dacă
 finanţarea se acordă, solicitantul şi partenerii se angajează să implementeze
 proiectul în condiţiile descrise în Cererea de finanţare şi în concordanţă cu
 condiţiile stipulate în Contractul de finanţare.
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    ● Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate în limba română, utilizând următorul format: font Times New Roman, dimensiune font 12, spaţiere la un rând şi jumătate. Nu sunt acceptate cereri de finanţare completate de mână.
    ● Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (Anexa 12). Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de finanţare.
    ● După completarea Cererii de finanţare într-un exemplar, aceasta se numerotează de la pagina "0" (pagina opis) la pagina "n" (unde pagina "n" va reprezenta pagina conţinând pct. 5 din formularul standard al Cererii de finanţare, respectiv certificarea cererii), în colţul din dreapta jos al paginii. Fiecare pagină a Cererii de finanţare se ştampilează şi se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către persoana împuternicită în acest sens de acesta. Ştampila şi semnătura din josul fiecărei pagini trebuie să fie separate de ştampila şi semnătura ce sunt necesare pe o pagină (exemplu: declaraţia de angajament). Numerotarea paginilor va continua de la "n+1" pentru anexele ataşate cererii de finanţare. Numerotarea paginilor se va face cu pixul sau cu cerneală indelebilă. Acest exemplar din cererea de finanţare, semnat şi ştampilat conform cerinţelor, reprezintă originalul cererii. De pe acesta, solicitantul va face 2 (două) copii simple, care se vor depune împreună cu originalul.
    Exemplarul original va avea înscris pe copertă menţiunea "ORIGINAL" iar exemplarele copie vor avea înscrisă menţiunea "COPIE".
    Solicitantul trebuie să lege toate paginile din fiecare dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor;
    Fiecare dosar se va introduce într-un plic închis (3 plicuri). Pe plicul în care se află originalul se va scrie ORIGINAL, numele proiectului şi al solicitantului. Pe plicurile în care se află COPIILE se va scrie: "COPIE", numele proiectului şi al solicitantului.
    Aceste 3 plicuri se vor introduce toate într-un plic (pachet) închis. Pe acest plic (pachet) ce cuprinde întreaga documentaţie se înscriu următoarele date:
    - codul apelului de proiecte: POSCCE-A3-O3.2.4 CENTRAL
    - denumirea destinatarului şi adresa: OIPSI (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale)
    - denumirea expeditorului: instituţia solicitantă şi adresa ei
    - titlul proiectului şi numărul de înregistrare electronică a aplicaţiei
    Pentru acele documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului, copiile trebuie să fie ştampilate de solicitant cu menţiunea "Conform cu originalul" şi semnate de către reprezentantul legal al solicitantului.
    Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte este următoarea:
    1. Solicitantul va completa şi va transmite on-line cererea de finanţare, la care va ataşa toate documentele solicitate în prezentul ghid. Toate documentele trebuie să fie în formatul iniţial editabil (.doc, .docx, .pdf sau .xls sau în alt format precizat pe site), cu excepţia celor eliberate de alte autorităţi publice şi care nu sunt disponibile decât în format fizic, care vor fi scanate şi transmise în format .pdf, la o rezoluţie de 300 dpi. Pentru a permite verificarea corectitudinii calculelor, toate tabelele referitoare la devizul estimativ trebuie să fie neprotejate la editare. Aplicaţia software prin care se va face înregistrarea şi transmiterea aplicaţiei va fi disponibilă pe pagina web a MSI - OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

    Atenţie! Pentru a fi posibilă înregistrarea online, este necesar ca proiectul să fie transmis electronic în intervalul de timp menţionat, nu doar să se înceapă înregistrarea acestuia.
    2. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării cu numărul de înregistrare obţinut.
    3. În termen de maxim 5 zile lucrătoare după înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul la sediul MSI cu respectarea detaliilor cuprinse în prezentul ghid. Indiferent de modalitatea de transmitere (personal, prin poştă sau curier), dosarul trebuie să fie primit şi înregistrat la registratura MSI cel mai târziu în a cincea zi lucrătoare de la înregistrarea on-line. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că dosarul se înregistrează la registratura MSI în timp util.
    4. Nedepunerea dosarului de solicitare în termenul menţionat la pct. 3 atrage decăderea solicitantului din dreptul de a utiliza numărul de înregistrare, fiind necesară reînregistrarea în sistem.

    Adresa la care se depune proiectul este Ministerul pentru Societatea Informaţională, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, Cod 050706, la Registratura Ministerului în intervalul de timp specificat.
    Dacă proiectul îndeplineşte criteriile de transmitere solicitate, eliminatorii (termen şi modalitate), fiecare proiect va primi un cod unic de înregistrare (SMIS), la care se va face referire în toată corespondenţa ulterioară şi prin care se poate identifica în mod unic proiectul.

    10. Evaluarea şi selecţia proiectelor
    Înregistrarea propunerilor de proiecte se face după data lansării "Cererii de propuneri de proiecte". Evaluarea şi selecţia proiectelor va demara după expirarea termenului de depunere a proiectelor. Acordarea finanţării se face pe baza deciziei Comitetului de Selecţie.

    Procesul de evaluare şi selecţie a propunerii de proiect se va derula în 4 etape
    1. Verificarea criteriilor de transmitere
    2. Verificarea administrativă şi a eligibilităţii
    3. Evaluarea tehnico-economică
    4. Selecţia proiectelor

    10.1. Verificarea criteriilor de transmitere
    Verificarea criteriilor de transmitere a cererii de finanţare se realizează în conformitate cu punctele aferente din Anexa ce conţine grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. Răspunsurile la aceste puncte pot fi "Da" sau "Nu". Pentru a trece la următoarea fază de verificare proiectul trebuie să răspundă cu "Da" la toate punctele.
    În cazul în care aceste cerinţe nu sunt respectate, solicitantul va primi o scrisoare de respingere. Dosarul proiectului va fi transmis înapoi către solicitant fără a fi deschis (cu excepţia cazului în care datele înscrise pe plic nu sunt suficiente pentru încadrarea corespondenţei în apelul de proiecte deschis), însoţit de o scrisoare de respingere.
    În cazul în care proiectul întruneşte criteriile de transmitere solicitate, acesta va fi înregistrată în SMIS şi i se va transmite solicitantului o scrisoare de notificare de primire a aplicaţiei, prin care i se va comunica codul unic de înregistrare în SMIS.

    10.2. Verificarea administrativă şi a eligibilităţii
    Sunt verificate doar proiectele admise în urma verificării criteriilor de transmitere Regulile de verificare administrativă şi a eligibilităţii:
    În cazul în care lipsesc cel puţin 3 (trei) documente, proiectul se respinge automat, iar solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin fax sau prin poştă (în cazul în care solicitantul nu furnizează un nr. de fax) prin care i se comunică respingerea, cu precizarea motivelor respingerii.
    Dacă pentru verificarea criteriilor de la verificarea administrativă şi a eligibilităţii se constată că sunt necesare informaţii/clarificări suplimentare faţă de cele depuse, OIPSI va întocmi o scrisoare de solicitare de clarificări/informaţii pe care ofiţerul de proiect o va transmite prin fax sau prin poştă (în cazul în care solicitantul nu furnizează un nr. de fax), solicitantului. Dovada transmiterii faxului o reprezintă confirmarea de transmitere a acestuia.
    Dacă în 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea scrisorii/faxului solicitantul nu răspunde solicitărilor, proiectul este respins. Indiferent de modalitatea de transmitere (personal, prin poştă sau curier), răspunsul trebuie să fie înregistrat la MSI cel mai târziu în a cincea zi lucrătoare de la data primirii cererii. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este primit şi înregistrat de OISPI-MSI în termenul prevăzut.
    Verificarea administrativă şi a eligibilităţii se realizează începând cu punctul aferent din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
    Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă şi solicitantului i se trimite o scrisoare de notificare prin care i se comunică respingerea, cu precizarea motivelor respingerii.

    10.3. Evaluarea tehnico-economică
    Un proiect este evaluat doar dacă este admis în urma verificării administrative şi a eligibilităţii.
    Evaluarea proiectelor se realizează individual de către experţi evaluatori pe baza criteriilor prezentate în Anexa ce conţine Grila de evaluare tehnico-economică.
    Evaluarea tehnico-economică va urmări respectarea principiului neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software), precum şi posibilitatea unei extinderi ulterioare.
    În cazul în care, pe durata parcurgerii etapei de evaluare tehnico-economică se constată că sunt necesare clarificări/informaţii suplimentare, OIPSI va întocmi o solicitare de clarificări/informaţii pe care ofiţerul de proiect o va transmite prin scrisoare/fax solicitantului, cu confirmare de primire din partea solicitantului. Solicitantul trebuie să transmită răspunsul la solicitare în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii cererii. Indiferent de modalitatea de transmitere (personal, prin poştă sau curier), răspunsul trebuie să fie înregistrat la MSI cel mai târziu în a cincea zi lucrătoare de la data primirii cererii. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este primit şi înregistrat de OIPSIMSI în termenul prevăzut.
    După evaluare, urmează etapa de selecţie.
    10.4. Selecţia
    Comitetul de selecţie va analiza grilele şi rapoartele de evaluare şi poate decide să:
    - aprobe proiectul fără modificarea conţinutului şi condiţiilor definite în cererea de finanţare şi anexele acesteia;
    - aprobe proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale; aceasta se întâmplă când una sau mai multe cheltuieli nu sunt eligibile sau nu sunt justificate, dimensiunea cofinanţării solicitate sau rata de cofinanţare solicitată nu se încadrează în limitele specificate pentru acest apel, însă din punct de vedere tehnic proiectul este viabil. În acest caz, solicitantul poate să accepte implementarea proiectului în întregime sau să renunţe la solicitarea finanţării;
    - respingă proiectul;
    - poate solicita motivat reevaluarea proiectului.

    ATENŢIE! Selectarea proiectului pentru finanţare este condiţionată de următoarele elemente:
    a) punctajul obţinut să fie de cel puţin 70 puncte, fără obţinerea unui punctaj 0 la niciunul dintre subcriterii;
    b) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.
    Solicitanţii vor fi informaţi asupra rezultatului selecţiei şi asupra termenului de acceptare sau de contestare a deciziei. În cazul în care solicitantul al cărui proiect a fost aprobat nu transmite acceptul de finanţare în termenul prevăzut, acesta poate fi decăzut din drepturi, iar OIPSI poate decide finanţarea următorului proiect de pe listă.

    10.5. Contestaţii
    Contestaţia poate fi depusă la sediul MSI în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de respingere transmisă în orice etapă a evaluării sau a scrisorii de aprobare (în cazul reducerii cheltuielilor). Contestaţia se poate referi doar la motivaţiile incluse în scrisoarea trimisă de OIPSI. OIPSI va soluţiona contestaţia şi va trimite răspunsul în scris către contestatar.

    11. Contractarea
    11.1. Semnarea contractului
    Solicitanţii ale căror proiecte au fost selectate vor primi Contractul de finanţare, în vederea completării acestuia cu informaţiile solicitate. OIPSI îşi rezervă dreptul de a opera modificări la contractul de finanţare până la data semnării acestuia. Forma de contract de finanţare transmisă de OIPSI solicitantului nu poate fi modificată de către acesta cu excepţia datelor de identificare ale solicitantului şi ale proiectului, în cazul în care sunt completate eronat.
    Solicitanţii au la dispoziţie 10 zile pentru a semna şi a retransmite contractul către OIPSI, în 3 exemplare originale, împreună cu documentele solicitate pentru contractare. În scopul urgentării procedurii de contractare, se poate decide invitarea solicitantului în vederea semnării contractelor la sediul OIPSI.
    În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul de 10 zile, OIPSI poate decide retragerea finanţării pentru acesta şi finanţarea următorului proiect de pe listă. Contractul de finanţare va fi semnat la nivelul MSI, iar un exemplar va fi trimis beneficiarului.

    Atenţie! Cererea de finanţare depusă de solicitant, cu eventualele modificări şi completări efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, selecţie, contractare, devine obligatorie pentru beneficiar, fiind anexă la contractul de finanţare, deci parte integrantă a acestuia.

    11.2. Modificarea contractului de finanţare
    Modificarea Contractului de finanţare nu poate să vizeze o modificare substanţială a proiectului.
    Modificarea Contractului de finanţare se poate face în următoarele condiţii:
    (1) Orice modificare şi completare a Contractului sau a anexelor sale se va face cu acordul ambelor părţi printr-un act adiţional.
    (2) Actul adiţional nu poate să vizeze o modificare substanţială a proiectului aşa cum este definită aceasta în prezentul Contract.
    (3) Beneficiarul poate solicita în scris, modificarea contractului, în baza unei notificări, pentru motive întemeiate şi probate prin documente justificative anexate.
    (4) Prin excepţie de la punctul (1), modificarea contractului se face prin notificare în următoarele cazuri şi condiţii:
    a) pentru modificările aduse anexelor I, II, III, IV, VI, VII şi a modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi europeană, care vor fi notificate de către OI Beneficiarului;
    b) pentru modificarea adresei sediului social, a contului de trezorerie, a locaţiei de implementare a Proiectului; Notificarea trebuie realizată în cel mult 5 zile de la data intervenirii modificărilor respective şi va constitui anexă la prezentul Contract. În cazul modificării locaţie de implementare a Proiectului, aceasta va intra în vigoare numai după aprobarea de către OI.
    c) pentru înlocuirea reprezentantului legal, a managerului de proiect sau a membrilor echipei de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operaţiunile financiare. Notificarea trebuie transmisă de către Beneficiar OI în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operării modificării, iar în cazul înlocuirii persoanei responsabile cu operaţiunile financiare trebuie însoţită şi de anexa nr. IX.
    d) În cazul modificărilor calendarului de implementare fără depăşirea sau prelungirea perioadei de implementare, Beneficiarul are obligaţia de a solicita în mod justificat aprobarea OI asupra acestuia, cu cel puţin 5 zile înainte de data de la care doreşte să intre în vigoare modificările. Calendarul de implementare aprobat va constitui anexă la prezentul Contract. În acelaşi mod pot fi modificate şi celelalte termene de implementare stabilite prin proiect care derivă din modificarea calendarului de implementare.
    e) Modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiţiilor stabilite prin dispoziţiile specifice din prezentul Contract şi ale H.G. nr. 218/2012. Ultima cerere de rambursare va putea fi depusă cel târziu la 30 de zile după finalizarea proiectului. Graficul de rambursare aprobat va constitui anexă la prezentul Contract.
    f) Pentru schimbarea contului şi /sau a băncii creditoare, dacă Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanţarea Proiectului. Notificarea va fi însoţită de contractul scris cu noua bancă creditoare şi transmisă în cel mult 5 zile de la data încheierii contractului cu banca creditoare.
    (5) Modificarea perioadei de implementare a proiectului poate fi solicitată o singură dată şi se poate realiza prin act adiţional numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) Beneficiarul a informat Organismul Intermediar despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării contractului în termen de 10 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre aceasta.
    b) Beneficiarul a formulat cererea de modificare a perioadei de implementare a proiectului cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului.
    c) Perioada de implementare a proiectului modificată conform solicitării nu depăşeşte perioada maximă de implementare prevăzută în ghidul solicitantului specific apelului de proiecte.
    d) Beneficiarul transmite cererea însoţită de documente justificative.
    e) Motivele care determină modificarea perioadei de implementare nu sunt imputabile beneficiarului sau nu sunt rezultatul unui management defectuos al proiectului.
    f) Contractul poate fi modificat în perioada de implementare prevăzută în cererea de finanţare. Prin excepţie, Contractul poate fi modificat şi în perioada sa de valabilitate, pentru aspecte ce nu influenţează în mod direct implementarea proiectului şi pentru schimbarea sau completarea locaţiei de implementare.
    (6) Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.
    (7) Modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană vor intra în vigoare la data menţionată în actul normativ respectiv, fără a fi necesar în prealabil acordul Beneficiarului. În această situaţie AM/OI va notifica Beneficiarul în acest sens. Modelul cadru de notificare ce vizează modificări determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană va fi elaborat şi aprobat prin Instrucţiune la nivelul Autorităţii de Management.

    Principiile generale care stau la baza modificării contractului de finanţare sunt următoarele:
    - Cererea unui beneficiar de modificare a contractului prin act adiţional nu va fi acceptată în mod automat de către OIPSI, ci trebuie să existe motive întemeiate pentru această modificare. OIPSI examinează motivele date şi respinge cererile care prezintă justificări nefundamentate sau care nu respectă prevederile ghidului şi/sau a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante;
    - Modificările solicitate la contractul de finanţare nu vor afecta funcţionalitatea şi viabilitatea economică a proiectului şi vor respecta criteriile de eligibilitate şi selecţie;
    - Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor. Suma maximă a finanţării nerambursabile menţionată în contract nu poate fi majorată.

    12. Implementarea
    Condiţiile de implementare sunt în strictă conformitate cu prevederile contractului de finanţare.
    12.1 Achiziţii publice
    Se va prezenta calendarul achiziţiilor de bunuri, echipamente, servicii, în corelare cu punctul aferent calendarului activităţilor din cererea de finanţare. În plus, la acest punct trebuie precizată valoarea estimată, şi în funcţie de aceasta, procedura utilizată, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile achiziţiilor publice.
    12.2. Rambursarea cheltuielilor
    Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu graficul de rambursare a cheltuielilor.
    Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar, acesta va transmite cererile de rambursare împreună cu documentele justificative şi rapoartele de progres la OIPSI la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare.
    Numărul total de cereri de rambursare este de maxim 4.
    OIPSI va verifica dacă cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizării obiectivelor proiectului, dacă sunt legale, înregistrate în contabilitate şi justificate de documente.

    Atenţie! Toate plăţile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare!

    Beneficiarul va depune la OIPSI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile următoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalentă):
    - Cerere de rambursare - 4 exemplare
    - Raport de progres
    - Copii certificate, ce vor conţine menţiunea "conform cu originalul", ştampila beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi, documente de plată, extrase bancare, alte documente justificative;
    - Pentru procedura de achiziţii publice: dovada publicităţii, criterii de selecţie, model caiet de sarcini, raport de atribuire a contractului/contractelor;
    - Pentru informare şi publicitate: broşuri, pliante, anunţuri, comunicate, etc;
    - Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NIR, copie certificată după procesul verbal de predare-primire/recepţie a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune (după caz);
    - Pentru prestări servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul consultanţei, foi de prezenţă la cursuri, fişe de evaluare întocmite de către participanţii la cursuri, statele de plată ale trainerilor (copii certificate)
    - Alte documente relevante;
    La data depunerii ultimei cereri de rambursare, proiectul trebuie să fie finalizat. Se consideră că proiectul este finalizat dacă este funcţional, dacă sunt îndeplinite obiectivele proiectului stabilite prin contractul de finanţare şi beneficiarul a încheiat efectuarea tuturor plăţilor. Valoarea cheltuielilor eligibile declarate în ultima cerere de rambursare trebuie să fie de minim 15% din valoarea finanţării nerambursabile.
    Beneficiarii tuturor proiectelor care obţin finanţare sunt obligaţi să solicite, la finalizarea proiectului, auditarea acestuia.
    Odată cu ultima cerere de rambursare, beneficiarul va depune obligatoriu şi:
    - (i) raportul de audit financiar efectuat de către un auditor extern;
    - (ii) raportul de audit tehnic efectuat de către structura internă specializată a beneficiarului (dacă beneficiarul are în structura sa un serviciu de audit)
    Raportul de audit tehnic al proiectului înaintat conform punctului (ii) de mai sus certifică faptul că proiectul este implementat în locaţia menţionată în contract, că este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare;
    - o descrie a modului în care se asigură mentenanţa proiectului;
    - alte documente solicitate de OIPSI

    ATENŢIE!
    Contractul/contractele încheiate de beneficiar cu diverşi furnizori pentru garanţia şi mentenanţa aplicaţiei, trebuie să asigure obligativitatea funcţionării permanente a acesteia în perioada de post-implementare. Acest lucru va fi prevăzut şi în caietele de sarcini întocmite pentru organizarea procedurii de achiziţie publică a diverselor componente ale aplicaţiei pentru care s-a solicitat finanţarea (hardware şi software), fapt probat prin copia contractului de mentenanţă care va fi prezentat odată cu ultima cerere de rambursare.
    Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată, iar în cazul taxei de timbru verde, aceasta va fi poziţie separată pe factură. Pentru evitarea dublei finanţări, pe toate facturile originale se va menţiona, sub semnătura reprezentantului legal/împuternicit al beneficiarului, numărul contractului de finanţare şi programul prin care este finanţat (POS CCE).
    Cererea de rambursare se poate depune, pentru fiecare achiziţie de bunuri, numai după punerea lor în funcţiune sau întocmirea procesului verbal de predare-primire, iar în cazul prestărilor de servicii, după acceptarea rezultatelor acestora de către beneficiar.
    AM/OIPSI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru soluţionarea eventualelor neclarităţi.
    Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul furnizorului sau data înregistrată pe chitanţa fiscală.
    Cererea de rambursare trebuie să fie transmisă conform graficului de rambursare stabilit; nerespectarea acestuia poate duce la retragerea finanţării.
    Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, pe baza cererii de rambursare înaintate de către Beneficiar la OIPSI, în termen de 10 zile de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizată la plată.
    Verificarea cererilor de rambursare se face de către OIPSI iar autorizarea lor se face de Autoritatea de Management, în termen de maximum 45 zile de la data depunerii acestora. Beneficiarii vor fi informaţi cu privire la sumele autorizate la plată.
    AM/OIPSI poate prelungi termenul, cu informarea în prealabil a beneficiarului, în situaţii justificate legate de solicitarea de documente şi clarificări, precum şi în situaţia organizării unor misiuni de control anterioare autorizării plăţii.

    13. Monitorizare şi control
    Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul/monitorizarea asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
    Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect.
    Monitorizarea proiectelor se face de către OIPSI, în vederea urmăririi îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract pentru măsurarea obţinerii rezultatelor prevăzute.
    Monitorizarea constă în urmărirea progresului fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului şi în colectarea şi introducerea în SMIS (Sistemul Unic de Management al Informaţiilor) a tuturor informaţiilor legate de proiect.
    Atenţie! Beneficiarii trebuie să respecte indicatorii asumaţi prin Cererea de finanţare.
    Neîndeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea finanţării acordate sau retragerea proporţională cu gradul de neîndeplinire.
    Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 60 luni după finalizarea proiectului.
    Beneficiarul trebuie să transmită OIPSI, pe toată durata de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale de progres, rapoarte de progres care însoţesc cererea de rambursare, iar timp de 60 luni după finalizarea activităţilor proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei, rapoarte completate în conformitate cu formatele standard prevăzute în anexa la contractul de finanţare.
    Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, OIPSI va desfăşura următoarele activităţi:
    a) verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres elaborate şi transmise de către beneficiar privind activităţile desfăşurate/progresul fizic);
    b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anunţate şi ad-hoc).

    a) Verificarea documentelor
    Verificările documentelor vor asigura că rapoartele de progres elaborate de către beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă formatul prevăzut în Contractul de finanţare, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare, realizările faţă de ţintă propusă, procent de realizare.
    b) Vizita de monitorizare
    Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze unele date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar.
    Vizita de monitorizare va urmări:
    - asigurarea faptului că proiectul progresează sub aspect de realizare fizică în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în contractul de finanţare;
    - identificarea posibilelor probleme cât mai curând cu putinţă şi emiterea de sugestii de îmbunătăţire a implementării;
    - identificarea elementelor de succes ale proiectului;
    - asigurarea unei comunicări strânse între beneficiari şi OIPSI, care să conducă la o bună colaborare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contract în perioada de timp prevăzută).
    Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.
    c) Control şi audit
    Autoritatea de Management a POS CCE, OIPSI şi alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanţare, cât şi până la expirarea termenului de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE şi 5 ani de la terminarea proiectului.
    Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă a proiectului şi să asigure înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de trei ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.
    Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE (în conformitate cu art. 90, paragraful 1, litera a) din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006).
    Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor. Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor.
    În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizează conform prevederilor O.G. nr. 12/2007.
    Activităţile de monitorizare, control şi audit sunt detaliate în modelul de contract de finanţare.

    14. Informare şi publicitate
    În concordanţă cu prevederile art. 69 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, scopul acţiunilor de informare şi publicitate, este de a realiza informarea şi publicitatea programului şi a proiectelor co-finanţate, atât pentru publicul general, cât şi pentru beneficiarii potenţiali, astfel încât să se sublinieze rolul Comunităţii Europene şi transparenţa oportunităţilor de finanţare.
    Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POS-CCE, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 în România, publicat pe site-ul OIPSI, www.fonduri.mcsi.ro, selectând rubricile "Informaţii utile" şi "Manual de identitate vizuală". Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare.
    Beneficiarii au obligaţia să transmită la Organismul Intermediar, în vederea avizării, toate materialele de informare şi publicitate elaborate, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora.
    Informaţii suplimentare privind activitatea de informare şi publicitate care intră în obligaţiile beneficiarului sunt prezentate în anexa aferentă din contractul de finanţare.

    15. Informaţii suplimentare
    Eventualele întrebări pot fi trimise la:
    email: fonduri.oipsi@msinf.ro
    fax: 021 311 41 55
    prin Poştă la adresa B-dul Libertăţii 14, sector 5, Bucureşti

    ANEXA 1

                     Formularul Cererii de Finanţare

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                           ***********************

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE │
 │ FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL │
 │ CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE │
 │ │
 │ Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru │
 │ sectoarele privat şi public" │
 │ │
 │ Domeniul Major de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei │
 │ serviciilor publice electronice" │
 │ │
 │ │
 │ Operaţiunea 4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi │
 │ asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" │
 │ - proiecte la nivel central │
 │ │
 │ APEL 4 │
 │ │
 │ CUPRINSUL CERERII DE FINANŢARE │
 │ ────────────────────────────── │
 │ │
 │ În cazul parteneriatelor, cererea de finanţare va fi completată şi │
 │ transmisă de liderul de proiect, însă va conţine informaţii referitoare │
 │ la toţi partenerii. │
 │ │
 │ ..................................... │
 │ │
 │ 1. Informaţii privind solicitantul │
 │ │
 │ 2. Descrierea proiectului │
 │ │
 │ 3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională │
 │ │
 │ 4. Finanţarea Proiectului │
 │ │
 │ 5. Lista de anexe │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE │
 │ Se completează de către Organismul Intermediar pentru Promovarea │
 │ Societăţii Informaţionale │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Instituţia: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii │
 │Informaţionale │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numărul înregistrării on line / Data şi ora înregistrării on line │
 │.................. [zz/ll/aaaa; hh:mm] │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Număr de înregistrare ..............│Numele ofiţerului de proiect: │
 │[Se completează cu nr. de │Semnătura .............................│
 │înregistrare de la registratura MSI]│ │
 ├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
 │Număr/numere de înregistrare................................... │
 │ │
 │[Se completează ulterior, cu nr. de înregistrare obţinut/e pentru completări│
 │de la registratura MSI - dacă este cazul] │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Număr apel de proiecte: │Cod SMIS: │
 │ │[se completează de către OIPSI] │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


    Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare:
    [] Pentru a veni în sprijinul solicitantului, la fiecare punct din cererea de finanţare s-a explicat modul în care trebuie completată informaţia solicitată; această explicaţie este redactată cu caractere italice şi marcată între paranteze dreptunghiulare. Va rugăm să citiţi cu atenţie explicaţiile înainte de completarea cererii de finanţare!
    [] La momentul completării cererii de finanţare, explicaţia marcată între parantezele dreptunghiulare trebuie ştearsă. Cererea de finanţare se completează la calculato, (font - Times New Roman, dimensiune caracter - 12, spaţiere la un rând şi jumătate)
    [] Tabelul de mai sus se va completa numai de către OIPSI. Vă rugăm să nu completaţi, modificaţi sau ştergeţi tabelul!
    [] După completarea cu informaţiile solicitate, cererea de finanţare se va numerota corespunzător, în conformitate cu prevederile de la capitolul 10 din ghidul solicitantului, şi se va depune împreună cu toate documentele necesare la sediul MSI ]

    TITLUL PROIECTULUI
    ...............................................................
    [ Titlul proiectului se va scrie cu majuscule, Times New Roman, 12. Atenţie, titlul proiectului nu trebuie să depăşească 250 de caractere ]

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: Fondul European de Dezvoltare Regională

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    1.1. SOLICITANT
    Numele instituţiei conform actului de înfiinţare: .................................
    Cod de înregistrare fiscală .......................................................
    Adresa poştală:....................................................................
    Telefon / Fax: ....................................................................
    Adresa e-mail .....................................................................
    [ Se va completa cu datele relevante. Rubrica privind adresa poştală se completează cu adresa completă a sediului instituţiei. Adresa electronică este a reprezentantului legal al
instituţiei. Toate aceste informaţii sunt obligatorii ]

    1.2. TIPUL SOLICITANTULUI:
    [] INSTITUTUL NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ "Prof. Dr. C.T. NICOLAU"
    [] INSTITUTUL NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ "Prof. Dr. C.T. NICOLAU în parteneriat cu una sau mai multe instituţii publice centrale

    1.3. REPREZENTANTUL LEGAL
    Nume, prenume ..................................
    Funcţie ........................................
    Număr de telefon ...............................
    Număr de fax ...................................
    Adresă e-mail ..................................
    [Se va completa cu numele persoanei care are dreptul să reprezinte instituţia şi să semneze în numele acesteia. Se va trece numele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate]

    1.4. PERSOANA DE CONTACT
    Nume, prenume ..................................
    Funcţie ........................................
    Număr de telefon ...............................
    Număr de fax ...................................
    Adresă e-mail ..................................
    [Se va completa cu numele persoanei desemnate de reprezentantul legal pentru relaţia cu Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale/Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional "Creşterea Competitivităţii Economice" în ceea ce priveşte toate relaţiile şi corespondenţa cu autorităţile menţionate anterior. Se va trece numele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate. Persoana de contact poate fi chiar reprezentantul legal, dacă solicitantul doreşte]

    1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE
    Nume, prenume ...............................
    Funcţie ..............................
    Număr de telefon ...............................
    Număr de fax ................................
    Adresă e-mail: ................................
    (Datele prezentate la punctul 1.5 se vor trece în contractul de finanţare )
    [Se va completa cu numele persoanei desemnate de solicitant cu drept de semnătura pentru operaţiuni financiar-bancare. Se va trece numele complet şi iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate]

    1.6. BANCA/TREZORERIE
    Banca/Sucursală: ......................................
    Adresa: ...............................................
    Cod IBAN: .............................................
    Trezorerie/Sucursală ..................................
    Adresa: ...............................................
    Numărul de cont: ......................................
    (Datele prezentate la punctul 1.6 se vor trece în contractul de finanţare )

    1.7. SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR CONSTÂND ÎN FINANŢARE NERAMBURSABILĂ SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)
    Aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau de împrumuturi din partea IFI în ultimii 3 ani?
    Da [] Nu []
    Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:
    [Se vor completa informaţii pentru maxim trei proiecte, selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare. Pentru fiecare proiect se va completa câte un tabel, după modelul de mai jos ]

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Titlul proiectului şi nr. de referinţă ................................ │
 │ [Se va completa cu titlul proiectului aşa cum apare în contractul de │
 │ finanţare. Numărul de referinţă reprezintă codul proiectului/numărul │
 │ contractului aşa cum a fost el stabilit de organizaţia │
 │ finanţatoare/autoritatea de contractare] │
 ├──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
 │Stadiul implementării │[Se va completa cu FINALIZAT sau ÎN CURS DE │
 │proiectului │FINALIZARE; în acest ultim caz se va trece data │
 │ │prevăzută de finalizare, aşa cum este în contractul │
 │ │de finanţare] │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │Obiectul proiectului │[Se va completa cu o scurtă descriere a proiectului, │
 │ │activităţi realizate/în curs de realizare, nu mai │
 │ │mult de jumătate de pagină] │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │Rezultate obţinute │[Se va completa cu rezultatele finale sau parţiale │
 │ │ale proiectului] │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │Valoarea proiectului │[Se va completa cu valoarea finală a proiectului - │
 │ │dacă acesta a fost finalizat sau cu valoarea de │
 │ │contract dacă acesta este în implementare. Pentru │
 │ │proiectele la care contractul de finanţare s-a │
 │ │încheiat în altă monedă decât LEI se va trece │
 │ │valoarea în moneda respectivă] │
 ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
 │Sursa de finanţare │[Se va indica sursa de finanţare - de exemplu, │
 │ │bugetul de stat, bugetele locale, surse externe │
 │ │nerambursabile , etc - şi se va completa cu denumirea│
 │ │organizaţiei finanţatoare şi a autorităţii │
 │ │contractante (dacă diferă)] │
 └──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?
    Da [] Nu []
    Dacă Da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
    Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ........................
    Sursa de finanţare ..................................
    Stadiul la data depunerii cererii de finanţare ...................................
    [se va completa cu: în evaluare, în curs de finanţare, respins etc]

    Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în
ultimii 3 ani?
    Da [] Nu []
    Dacă Da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
    Titlul proiectului şi nr. de referinţă ...........................................................
    Autoritatea contractantă/organizaţia finanţatoare ................................................
    Activităţi finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face obiectul prezentei cereri de finanţare)...........................................
    Valoarea proiectului.....................(în LEI) [Pentru proiectele la care contractul de finanţare s-a încheiat în altă monedă decât LEI se va trece valoarea în moneda
respectivă]
    Sursa de finanţare .........................

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. DESCRIEREA PROIECTULUI │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ PROIECT │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2.1. AXA PRIORITARĂ PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE

    AXA PRIORITARĂ III - "TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT ŞI PUBLIC"

    DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2 "DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE MODERNE"

    2.2. LOCAŢIA PROIECTULUI
    ROMÂNIA
    JUDEŢUL / JUDEŢE: ...................................
    LOCALITATEA / LOCALITĂŢI: ...................................
    [ dacă proiectul se implementează pe mai multe judeţe sau localităţi, se vor menţiona toate judeţele/localităţile. ]

    ADRESA / ADRESELE DE IMPLEMENTARE: ................................................
    [ dacă proiectul se implementează în mai multe locaţii, se va menţiona adresa completă pentru fiecare locaţie]

    2.3. DESCRIEREA PROIECTULUI
    2.3.1. Obiectivul proiectului
    [ Se vor prezenta obiectivul general (scopul) şi obiectivele specifice ale proiectului, care trebuie să corespundă rezultatelor ce se vor obţine la finalul implementării proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare, precum şi la realizarea obiectivului general al POS CCE. Nu mai mult de două pagini]
    2.3.2. Context
    [ Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei operaţiuni complexe, un proiect ce face parte dintr-un program mai amplu, explicându-se dacă acestea sunt independente sau legate din punct de vedere tehnic şi financiar. Nu mai mult de două pagini ]
    2.3.3. Activităţi previzionate a se realiza
    Se va completa cu prezentarea detaliată a activităţilor şi subactivităţilor aferente fiecărei activităţi, în ordinea cronologică (e.g stadiul pregătirii licitaţiei, data estimată de lansare licitaţie, data estimată de încheiere a contractului de achiziţii; acestea sunt exemple; solicitantul trebuie să descrie - după cum s-a solicitat mai sus, toate activităţile/ subactivităţile necesare derulării proiectului. Se va avea în vedere corelarea cu calendarul activităţilor prevăzut la punctul 2.6 "Calendarul activităţilor".
    În cazul în care proiectul prevede şi achiziţia de echipamente se vor da detalii despre tipul/specificaţiile acestor echipamente, modul de distribuire a echipamentului la parteneri (dacă este cazul). [Orientativ: 10 pagini]
    2.3.4. Justificarea necesităţii implementării proiectului
    [Se va preciza de ce este necesar acest proiect şi care este valoarea sa adăugată. Nu mai mult de două pagini]
    2.3.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului
    [Se vor preciza sediul / punctele de lucru aferente activităţilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului, etc]
    2.3.6. Rezultate anticipate
    [ Se vor descrie rezultatele anticipate pentru fiecare activitate şi sub-activitate menţionată la punctul 2.3.3. Nu mai mult de două pagini ]
    2.3.7. Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă cuantificat (dacă este posibil)
    [Se va indica cine beneficiază sau cine este afectat de rezultatele proiectului, direct sau indirect. Nu mai mult de o pagină]

    2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
    [Precizaţi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi metodologia de implementare a proiectului]

    1. În cazul în care solicitantul nu intenţionează să contracteze managementul proiectului la acest punct, se vor descrie:
    ● numărul persoanelor implicate/avute în vedere pentru managementul proiectului, poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experienţa relevantă necesară pentru rolul propus în echipa de proiect, CV-ul.
    2. În cazul în care solicitantul intenţionează să contracteze managementul proiectului, ulterior semnării contractului de finanţare, la acest punct se vor descrie:
    ● cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc.) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management al proiectului).
    ● activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului.
    ● modul în care solicitantul şi persoanele din partea acestuia (CV, rol în organizaţie, atribuţii etc.) vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.
    3. Se va preciza, de asemenea, modul în care se va asigura monitorizarea implementării proiectului: strategia pe care o are solicitantul în acest sens, responsabilităţile membrilor echipei de proiect, procedurile care vor fi urmate şi calendarul activităţilor de monitorizare. De asemenea, se va descrie procedura de verificare/supervizare a activităţii echipei de proiect aplicabilă în cadrul instituţiei solicitante, respectiv în cadrul fiecăreia dintre instituţiile membre ale unui parteneriat.
    4. În cazul în care părţi din managementul proiectului vor fi realizate prin sub-contractare în baza unor contracte deja existente la momentul semnării contractului de finanţare se vor descrie:
    ● activităţile de management al proiectului ce fac obiectul contractului.
    ● modul în care solicitantul şi persoanele din partea acestuia (CV, atribuţii, etc.) vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.
    5. Se va preciza, de asemenea, modul în care se va asigura monitorizarea implementării proiectului: strategia pe care o are solicitantul în acest sens, responsabilităţile membrilor echipei de proiect, procedurile care vor fi urmate şi calendarul activităţilor de monitorizare. De asemenea, se va descrie procedura de verificare/supervizare a activităţii echipei de proiect aplicabilă în cadrul instituţiei solicitante, respectiv în cadrul fiecăreia dintre instituţiile membre ale unui parteneriat.

    2.5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (DIN MOMENTUL SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE)
    Precizaţi perioada implementării proiectului, exprimată în luni:

    [Perioada de implementare reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului. Se va avea în vedere faptul că activităţile deja efectuate până la data semnării contractului de finanţare pentru proiectul care face obiectul acestei cereri de finanţare nu vor fi luate în calcul la estimarea duratei de implementare. Pentru a avea o imagine corectă asupra procesului prin care trece un proiect de la depunere şi până la semnarea contractului de finanţare, vă rugăm să citiţi cu atenţie Ghidul solicitantului.
    Vă rugăm să corelaţi informaţia privind durata de implementare a proiectului cu calendarul activităţilor prevăzute la punctul 2.6. Atenţie: perioada de implementare a proiectului nu poate depăşi perioada prevăzută în Ghidul solicitantului]

    2.6. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
    [Completaţi tabelul de mai jos cu toate activităţile şi sub-activităţile proiectului care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare (achiziţii de servicii pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice, studii de piaţă etc), precum şi perioadele în care acestea s-au realizat. Activităţile trebuie corelate cu informaţiile din restul cererii de finanţare. Pentru activităţile previzionate se vor folosi notaţiile: Ziua 1 ... Ziua n, Luna 1 ... Luna n, unde Ziua 1, Luna 1 este data semnării contractului de finanţare]

┌────┬──────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │ Activitate/subactivitate │ De la ... │ Până la ... │
│crt.│ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 5. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 6. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 7. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 8. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│ 9. │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘


    2.7. INDICATORI

    [Indicatorii de realizare se monitorizează/raportează la sfârşitul perioadei
    de implementare,

┌─────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────┐
│ INDICATORI │ Valoare la │ Valoare la │Valoare la sfârşitul │
│ │ începutul │ sfârşitul │perioadei obligatorii │
│ │perioadei de│perioadei de│ de menţinere a │
│ │implementare│implementare│investiţiei (60 luni │
│ │ │ │de la data finalizării│
│ │ │ │ proiectului) │
├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│Realizare │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│Numărul instituţiilor │ │ │ │
│sanitare în care s-a │ │ │ │
│implementat proiectul │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│Nr. de persoane instruite │ │ │ │
│pentru folosirea aplicaţiei │ │ │ │
│informatice │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│Număr de servicii electronice│ │ │ │
│disponibile prin proiect │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│Rezultat │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│Numărul de utilizatori │ │ │ │
│înregistraţi ai proiectului, │ │ │ │
│angajaţi ai solicitantului │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│Numărul de donatori │ │ │ │
│înregistraţi în sistemul │ │ │ │
│informatic implementat │ │ │ │
│prin proiect │ │ │ │
└─────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────────┘

    iar indicatorii de rezultat la sfârşitul perioadei de menţinere obligatorie
    a investiţei - 5 ani de la sfârşitul implementării]


    2.8. PARTENERI IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI - dacă este cazul

    Se va completa următorul tabel:

┌──────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ Denumire │ Tipul organizaţiei │ Contribuţie │ Mod de implicare │
│ partener │ partenere │ financiară │ în implementare │
├──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘


    2.9. RELAŢIA CU ALTE PROGRAME/STRATEGII/PROIECTE
    [se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în judeţ, modul în care proiectul se încadrează în strategia locală de dezvoltare, etc., completând tabelul de mai jos, cu informaţii relevante pentru proiect]

┌─────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ TIP │ DENUMIRE │ MOD DE RELAŢIONARE │
├─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│PROGRAM │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│STRATEGIE │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│PROIECT │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ALT DOCUMENT RELEVANT LA │ │ │
│NIVEL NAŢIONAL/REGIONAL │ │ │
└─────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘


    2.10. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

    Organizaţia este plătitoare de TVA?
    [] Da [] Nu

    Dacă Da, există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi
finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare
de TVA?
    [] Da [] Nu

    Dacă Da, vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru
activităţile desfăşurate.

   COD DE PLĂTITOR DE TVA: ..............


    2.11. PROIECT GENERATOR DE VENIT - pentru proiectele cu valoarea totală de cel puţin contravaloarea în lei a 1 mil. Euro*1)
──────────
    *1) Se va aplica cursul INFOREURO din luna depunerii cererii de finanţare
──────────

    Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?
    [] Da [] Nu
    Dacă Da, vă rugăm să estimaţi veniturile ce urmează a fi realizate în timpul
implementării proiectului şi pe durata de viaţă a investiţiei. De asemenea, vă
rugăm să detaliaţi modalitatea de calcul a veniturilor estimate conform
specificaţiilor din Anexa 9.


    2.12. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
    [Vă rugăm să precizaţi modul în care proiectul se autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp, resurse umane care să îndeplinească condiţiile tehnice minime, sustenabilitate tehnică). [Orientativ: 3 pagini]
    ..............................................................

    2.13. IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

    Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:
    a) accelereze implementarea proiectului
    [] Da [] Nu
    Vă rugăm să detaliaţi.
    .............................................................
    b) este esenţială pentru implementarea proiectului
    [] Da [] Nu
    Vă rugăm să detaliaţi.
    .............................................................
    [indiferent de opţiunea selectată, vă rugăm să justificaţi răspunsul.
    Nu mai mult de 1 pagină]


    2.14. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă
    [Vă rugăm să precizaţi măsurile pe care le veţi întreprinde pentru respectarea cerinţelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilităţii contribuţiei comunitare la proiect. Activitatea de informare şi publicitate trebuie să se regăsească şi la pct 2.3.3, 2.3.6, 2.6. Pentru mai multe detalii privind obligaţiile referitoare la informare şi publicitate, vă rugăm citiţi capitolul 15 din Ghidul solicitantului]

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬────┬──────────┐
│ Nr. │ Activitatea de informare şi publicitate │ Durata │Nr. │ Costuri │
│ │ │estimată/│Buc.│ estimate │
│ │ │Perioada │ │ (lei) │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┤
│ │Anunţ/comunicat de presă privind începerea │ │ │ │
│ │proiectului - cheltuială obligatorie │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┤
│ │Anunţ/comunicat de presă la finalizarea │ │ │ │
│ │proiectului - cheltuială obligatorie │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┤
│ │Realizarea de panouri de informare │ │ │ │
│ │(obligatoriu pentru proiectele cu o valoare │ │ │ │
│ │mai mare de 500.000 Euro) - cheltuială │ │ │ │
│ │obligatorie │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┤
│ │Realizarea de etichete autocolante pentru │ │ │ │
│ │echipamentele achiziţionate prin proiect - │ │ │ │
│ │cheltuială obligatorie │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┤
│ │Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului │ │ │ Nu se │
│ │României şi sigla Instrumentelor Structurale │ │ │decontează│
│ │în România postate pe site-ul realizat prin │ │ │ │
│ │proiect - activitate obligatorie │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┤
│ │Un link către site-ul web al Instrumentelor │ │ │ Nu se │
│ │Structurale în România, www.fonduri-ue.ro │ │ │decontează│
│ │postat pe site-ul solicitantului - activitate│ │ │ │
│ │obligatorie │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴────┴──────────┘


    Sumele maxim decontate pentru cheltuielile de informare şi publicitate, precum şi cantitatea ce se poate deconta, se regăsesc în Ghidul solicitantului, capitolul "Categorii de cheltuieli"

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3.1. Vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul "poluatorul plăteşte" (dacă este cazul)
    [Conform principiului "poluatorul plăteşte", poluatorul este obligat să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluare.]
    .............................................................

    3.2. DEZVOLTAREA DURABILĂ
    [Explicaţi modul în care proiectul asigură dezvoltarea durabilă.
    Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea necesităţilor în prezent, fără a pune în pericol capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi de dezvoltare. TIC este parte a dezvoltării durabile, prin promovarea tehnologiilor curate şi reducerea resurselor de consum].
    .............................................................

    3.3. EGALITATEA DE ŞANSE
    [Legislaţia în domeniul egalităţii de şanse garantează drepturi egale pentru cetăţeni, astfel încât să poată participa la viaţa economică şi socială fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă.
    Principiul egalităţii de şanse va fi aplicat în toate etapele implementării proiectului.
    Explicaţi modul în care acest principiu a fost luat în considerare în: elaborarea proiectului, implementarea ulterioară a acestuia, în managementul proiectului, în identificarea grupurilor ţintă. Nu mai mult de 2 pagini]
    .............................................................

    3.4. ACHIZIŢII PUBLICE
    Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor necesare pentru implementarea proiectului:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE │
├────┬──────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┤
│Nr. │Obiectul contractului │ Valoarea │ Data │ Data finalizării │
│Crt.│ necesar pentru │ (Lei) │ începerii │ procedurii/ │
│ │realizarea proiectului│ │ procedurii │Stadiul procedurii│
├────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE │
├────┬──────────────────────┬──────────┬────────────────┬──────────────────┤
│Nr. │Obiectul contractului │ Valoarea │ Data estimată │ Data estimată │
│Crt.│ necesar pentru │ estimată │pentru începerea│pentru finalizarea│
│ │realizarea proiectului│ (Lei) │ procedurii*) │ procedurii*) │
├────┼──────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴──────────┴────────────────┴──────────────────┘

──────────
    *) Se va completa cu nr., lunii (ex. A treia lună) de la semnarea acordului de finanţare.
──────────

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. FINANŢAREA PROIECTULUI │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘


    4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ - se regăseşte în fişierul Excel din cadrul Studiului de fezabilitate - al doilea sheet

    [Atenţie: După completarea fişierului Excel din Studiul de fezabilitate, vă rugăm să listaţi şi să anexaţi şi la cererea de finanţate toate paginile aferente capitolului 4.1]

    4.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
    Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

┌─────┬───────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┐
│NR. │ SURSE DE FINANŢARE │ VALOARE │ VALOARE │
│CRT. │ │ TOTALĂ (LEI) │ ELIGIBILĂ (LEI) │
├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ I │VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│ II │CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│II.1 │Contribuţia în numerar │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│II.2 │Împrumut │ │ │
├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
│III │ASISTENŢĂ FINANCIARĂ │ │ │
│ │NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┘

    [În cazul în care proiectul este realizat în parteneriat, tabelul de mai sus se va completa de către solicitant şi de către fiecare partener.]

    Grafic estimativ al cererilor de rambursare

┌─────────────────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────────────┐
│Cerere de rambursare nr. │ Activitate/ │ Suma │Data depunerii (ziua x,│
│ │ subactivitate │estimativă│ luna y, anul z de la │
│ │ │ │semnarea Contractului │
│ │ │ │ de Finanţare) │
├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 1 │ │ │ Până la ..... │
├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ ... │ │ │ Până la ..... │
├─────────────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────────────────┤
│Total asistenţă │ │ │ │
│financiară nerambursabilă│ │ │ │
└─────────────────────────┴───────────────┴──────────┴───────────────────────┘

    [Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate prin ultima cerere de rambursare trebuie să reprezinte minim 15% din valoarea finanţării nerambursabile.]

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. ANEXE ŞI CERTIFICAREA APLICAŢIEI │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5.1. LISTA ANEXELOR

    În continuare se găseşte lista documentelor necesare la depunerea proiectului.

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Documente verificate │ Obs. │
│crt.│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1. │Cererea de Finanţare*2) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2. │Acordul de parteneriat - în copie, ştampilat, certificat │ │
│ │conform cu originalul şi semnat de liderul de proiect │ │
│ │pe fiecare pagină - dacă este cazul │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3. │Actul de împuternicire în cazul în care cererea de finanţare│ │
│ │nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, │ │
│ │ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi │ │
│ │anexat orice document administrativ emis de reprezentantul │ │
│ │legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale │ │
│ │(exemple: ordin, decizie, dipoziţie, hotărâre). │ │
│ │ATENŢIE! În cazul în care există un act de împuternicire, │ │
│ │toate documentele din dosarul aplicaţiei trebuie semnate de │ │
│ │către împuternicit │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4. │Actul de înfiinţare al solicitantului şi partenerilor, dacă │ │
│ │este cazul (sau echivalent) în copie, ştampilat, certificat │ │
│ │"Conform cu originalul" şi semnat de reprezentantul legal │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5. │Decizia de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate │ │
│ │de proiect, semnată de ordonatorul principal de credite, │ │
│ │prin care se aprobă atât valoarea totală a proiectului, cât │ │
│ │şi cofinanţarea proprie. Trebuie menţionată denumirea │ │
│ │proiectului, în conformitate cu cea a proiectului │ │
│ │înregistrat. │ │
│ │În cazul parteneriatelor se va anexa, pentru fiecare │ │
│ │partener, hotărârea ordonatorilor de credite de a participa │ │
│ │la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor │ │
│ │cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de │ │
│ │cheltuieli. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6. │Studiul de fezabilitate*3) - inclusiv devizul estimativ*4) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7. │Proiect tehnic*5) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8. │Declaraţia de eligibilitate - pentru solicitant şi fiecare │ │
│ │dintre parteneri │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 9. │Declaraţia de angajament - pentru solicitant şi fiecare │ │
│ │dintre parteneri │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│10. │Declaraţie pe propria răspundere asupra locaţiei/locaţiilor │ │
│ │unde se implementează proiectul - adresa/adresele trecute │ │
│ │complet │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│11. │Matricea logică a proiectului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│12. │CV-urile şi atribuţiile persoanelor implicate în │ │
│ │managementul implementării proiectului sau a urmăririi │ │
│ │contractelor de management de proiect │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│13. │CV-urile şi atribuţiile persoanelor ce fac parte din echipa │ │
│ │tehnică a proiectului sau a urmăririi contractelor de │ │
│ │management a proiectului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│14. │Copia anunţului de lansare a procedurilor de achiziţie │ │
│ │publică (SEAP, Monitorul Oficial, etc.)- pentru activităţile│ │
│ │ce ţin de implementarea proiectului, nu de fazele │ │
│ │pregătitoare - dacă este cazul │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│15. │Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi │ │
│ │previzionate a se realiza în vederea implementării │ │
│ │proiectului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│16. │Acord scris din partea instituţiei/instituţiilor publice │ │
│ │(altele decât solicitantul şi partenerii, la care se │ │
│ │justifică implementarea soluţiei informatice realizate │ │
│ │în cadrul proiectului) ce va/vor utiliza echipamentele prin │ │
│ │care să se confirme implicarea în proiect, utilizarea │ │
│ │echipamentelor şi punerea la dispoziţie a spaţiului (adresa │ │
│ │exactă). De asemenea, acordul fiecărei instituţii trebuie să│ │
│ │conţină angajamentul de asigurare a mentenanţei soluţiei │ │
│ │informatice şi a echipamentelor preluate, atât în perioada │ │
│ │de implementare a proiectului, cât şi în perioada de post │ │
│ │implementare │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│17. │Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul │ │
│ │proiectelor generatoare de venit - pentru proiectele cu │ │
│ │valoare totală de cel puţin contravaloarea în lei │ │
│ │a 1 milion de euro*6). │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│18. │Protocol referitor la accesul în locaţia de implementare a │ │
│ │proiectului - dacă este cazul │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│19. │Avizul Comitetului Tehnico-Economic - conform H.G. nr. 941 │ │
│ │din 27 noiembrie 2013 privind organizarea şi funcţionarea │ │
│ │Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea │ │
│ │Informaţională │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

──────────
    *2) Dacă lipseşte Cererea de Finanţare, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare.
    *3) Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare.
    *4) Dacă lipseşte întregul deviz estimativ, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare.
    *5) Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare.
    *6) Se va folosi cursul INFOREURO din luna depunerii cererii de finanţare.
──────────

    5.2. DECLARAŢIE
    Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.
    De asemenea, confirm că nu am cunoştinţă de nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
    Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respins.
    Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la fals în declaraţii.

    Data

                    Nume şi prenume, funcţie

                    ──────────────────────────────
                    Semnătura şi ştampila

                    ──────────────────────────────
    ANEXA 2

                       Studiul de fezabilitate

    Conţinutul cadru al studiului de fezabilitate

    1.0. DATE GENERALE
    1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
    1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)
    1.3. Titularul investiţiei (date de identificare a solicitantului, forma juridică (actul de înfiinţare)
    1.4. Beneficiarul investiţiei (grupuri ţintă)
    1.5. Elaboratorul studiului

    2.0. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
    2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului
      2.1.1. Domeniu de activitate, atribuţii
      2.1.2. Structura organizatorică (organigrama şi diagrama de relaţii)
      2.1.3. Conducerea şi calitatea echipei de conducere
      2.1.4. Sistemul informaţional-informatic existent
      2.1.5. Prezentarea serviciilor oferite şi beneficiarii acestora
      2.1.6. Managementul proiectului, personal şi instruire
    2.2. Descrierea investiţiei
      2.2.1. Situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei
      2.2.2. Scenariile tehnico-economice (minim 2) prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse şi avantajele scenariului ales
      2.2.3. Descrierea funcţională şi tehnologică, după caz
    2.3. Date tehnice ale investiţiei (preluate din proiectul tehnic, anexat la studiul de fezabilitate)
    2.4. Durata de realizare şi etapele principale; Graficul de realizare a investiţiei şi prezentarea sustenabilităţii proiectului

    3.0. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI
    3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
    3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

    4.0. ANALIZA COST-BENEFICIU
    4.1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă
    4.2. Analiza opţiunilor*1)
──────────
    *1) Varianta zero (varianta fără investiţie), varianta maximă (varianta cu investiţie maximă), varianta medie (varianta cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată.
──────────

    4.3. Analiza financiară inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, durata de recuperare a investiţiei şi raportul cost-beneficiu; durabilitatea financiară a proiectului evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).
    4.4. Impactul economic şi social al proiectului, prezentarea volumului cererii şi a beneficiilor investiţiei, promovarea către grupurile ţintă a serviciilor furnizate
    4.5. Analiza de risc

    5.0. SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI
    Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite

    6.0. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
    6.1. Durata de realizare (luni)
    6.2. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
    6.3. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz

    7.0. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU
    7.1. Avize şi acorduri de principiu specifice, dacă este cazul
    7.2. Alte justificări ale necesităţii, relevanţei şi impactului proiectului (ex. studii de piaţă, analize ale cererii de servicii electronice)

    8.0. DEVIZ ESTIMATIV
    A. Devizul estimativ al proiectului - Lista tipurilor de bunuri şi servicii ce urmează a fi achiziţionate în cadrul proiectului. Sumele prezentate vor fi estimative urmând a fi stabilite în urma procedurilor de achiziţie publică.

    IMAGINE *)
──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 bis din 17 martie 2015 la pagina 58 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    3.2.4 central apel
    4.xls

    [Atenţie: După completarea acestui fişier Excel, vă rugăm să listaţi şi să anexaţi în dosarul cererii de finanţate toate paginile aferente]

    B. Planul de finanţare a investiţiei - Pentru perioada de implementare, solicitantul va justifica acoperirea necesarului de fonduri într-un tabel recapitulativ, care să respecte următorul format:

┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ NR. │ SURSE DE FINANŢARE │ VALOARE │
│ CRT. │ VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI ├───────┬───────┬───────┤
│ │ │ Total │ N │ N+i │
│ │ │ -lei- │ -lei- │ -lei- │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ I │VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ II │CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI/PARTENERILOR, │ │ │ │
│ │DACĂ ESTE CAZUL │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ II.1 │Contribuţia în numerar │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ II.2 │Împrumut │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
│ III │ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘


    N - primul an de implementare (nu coincide neapărat cu anul calendaristic)

    ATENŢIE! Datele din tabelele de mai sus trebuie să corespundă cu cele din Cererea de Finanţare, pct. 4.2.

    Coloanele se vor completa în funcţie de previziunile anuale pe durata proiectului (pentru N+i se completează dacă e cazul).
    Pentru perioada ulterioară implementării proiectului, se vor menţiona sursele de finanţare după încetarea finanţării nerambursabile pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului.

    C. Concluzii
    Alte detalii ce consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte din proiectul dumneavoastră.

    Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit ............
    Semnătura şi ştampila ...........
    Data întocmirii .........


    ANEXA 3

                         ACORDUL DE PARTENERIAT

    În cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se va încheia obligatoriu un acord de parteneriat, solicitantul finanţării fiind liderul de proiect, aşa cum este definit în ghidul solicitantului aferent acestei operaţiuni.
    Cererea de finanţare va fi semnată şi depusă de liderul de proiect.

    Atenţie!
    Indiferent de numărul de parteneri declarat prin cererea de finanţare, dacă până la finalizarea implementării proiectului unul sau mai mulţi dintre parteneri se retrag, se va indica modul în care restul partenerilor preiau obligaţiile partenerului/partenerilor retraşi.

    Acordul de parteneriat, anexat cererii de finanţare, trebuie să conţină obligatoriu următoarele informaţii:

    ART. 1
    Părţile, constituite din următorii:
    1. numele complet al instituţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Lider de proiect (partener 1)
    2. numele complet al instituţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Partener 2
    3. numele complet al instituţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal ..., având calitatea de Partener n, n = numărul total de membri ai parteneriatului

    au convenit următoarele:

    ART. 2
    Obiectul
    (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013, Axa prioritară 3 - TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2 - Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, operaţiunea 3.2.2 apel 3
    (2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

    ART. 3
    Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
    (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

    Organizaţia Roluri şi responsabilităţi

                           Se vor descrie activităţile şi subactivităţile
                        pe care fiecare partener trebuie să le implementeze,
                           în strânsă corelare cu informaţiile furnizate
                                 în formularul cererii de finanţare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lider de proiect
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  (Partener 1)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Partener 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Partener n
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    (2) Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Organizaţia │ Contribuţia │
│ │ Valoarea contribuţiei (în lei) precum │
│ │ şi valoarea contribuţiei la valoarea │
│ │ totală a proiectului (%) │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Lider de proiect │ │
│ (partener 1) │ │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Partener 2 │ │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ Partener n │ │
└─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


    (3) Plăţi
    Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din contul deschis distinct al proiectului, cu excepţia următoarelor plăţi care vor fi efectuate de către partenerul ...../partenerii ..... din bugetul propriu/bugetele proprii. (se detaliază, după caz, plăţile efectuate de către alţi parteneri în cadrul proiectului).
    Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către către partenerul care are obligaţia de a efectua plata, conform celor specificate la paragraful precedent.
    Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii:
    a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;
    b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii.

    ART. 4
    Perioada de valabilitate a acordului
    Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa şi ultima zi a perioadei de post implementare a proiectului. Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme în ultima zi de post implementare a proiectului.

    ART. 5
    Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1).

    Drepturile liderului de proiect
    (1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

    Obligaţiile liderului de proiect
    (2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
    (3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
    (4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, Liderul de proiect (partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de management/Organismului intermediar.
    (5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, prin verificarea documentaţiilor de atribuire aferente.
    (6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.
    (7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
    (8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.
    (9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, n

    Drepturile partenerilor 2, 3, n
    (1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
    (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.
    (3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
    (4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul intermediar.

    Obligaţiile partenerilor 2, 3, n
    (1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
    (2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
    (3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.
    (4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
    (5) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

    ART. 7
    Proprietatea
    (1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii/aplicaţiei informatice construite/dezvoltate/extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
    (2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea nerambursabilă. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
    (3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
    (4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional "Creşterea Competitivităţii Economice", pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

    ART. 8
    (1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicaţiei informatice realizate.
    (2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurii/aplicaţiei informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală).

    ART. 9
    Dispoziţii finale
    (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.
    (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
    (3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.

    Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două exemplare (unul pentru Organismul Intermediar şi unul pentru cererea de finanţare).


  Semnături

 Lider de Numele, prenumele şi Semnătura Data şi
 proiect funcţia reprezentantului locul semnării
(Partener 1) legal al organizaţiei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Partener 2 Numele, prenumele şi Semnătura Data şi
                funcţia reprezentantului locul semnării
                legal al organizaţiei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Partener n Numele, prenumele şi Semnătura Data şi
                funcţia reprezentantului locul semnării
                legal al organizaţiei    ANEXA 4

                             Proiectul tehnic

                   Conţinut cadru al Proiectului Tehnic

    1. OBIECTIVELE PROIECTULUI

    2. CERINŢE PRIVIND SOLUŢIA TEHNICĂ
    2.1. Cerinţe generale
    2.2. Prevederi de securitate

    3. DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI
    3.1. Cerinţele funcţionale ale sistemului
    3.2. Arhitectura funcţională a sistemului
    3.3. Managementul utilizatorilor şi accesul la sistem
    3.4. Securitatea sistemului
    3.4 Confidenţialitatea datelor

    4. RESURSE
    5.1. Personal şi instruire
    5.2. Resurse materiale

    5. MENTENANŢĂ ŞI SUSTENABILITATE


    ANEXA 5

                    DECLARAŢIA DE ELIGIBILITATE
             se completează de solicitant şi de fiecare
                  din parteneri (dacă este cazul)

    Subsemnatul ........., posesor al CI seria ........, nr. ........, eliberată de ........, CNP ........./paşaport nr. ........, eliberat de ........, în calitate de (funcţie/reprezentant legal/împuternicit) al (denumirea solicitant), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    1. Nu sunt în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 75, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Nu mă aflu în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;
    3. Sunt direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi nu acţionez ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat;
    4. Nu am mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulez proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru acelaşi tip de activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare;
    5. Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;
    6. Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis în conduita lor profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;
    7. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    8. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligaţiilor contractuale în urma altei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile, din bugetul comunitar;
    9. Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare);
    10. Reprezentantul legal al solicitantului nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
    11. Proiectul conţine activităţile eligibile obligatorii şi cheltuielile obligatorii pentru acest apel, conform prezentului ghid al solicitantului;
    12. Proiectul se implementează pe teritoriul României;
    13. Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;
    14. Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achiziţiile publice, informarea şi publicitatea;
    15. Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software) şi oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare.

    Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit ...............
    Semnătura şi ştampila ..................
    Data întocmirii ..............


    ANEXA 6

                   DECLARAŢIA DE ANGAJAMENT

          se completează de solicitant şi de fiecare
                din parteneri (dacă este cazul)

    Subsemnatul .......... (nume, prenume), posesor al CI seria ........, nr. ........., eliberată de ......., CNP ........./paşaport nr. ........., eliberat de ..........., în calitate de .......... (reprezentantul legal/împuternicit) al .......... (denumire solicitant), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc şi să implementez proiectul .......... [titlul proiectului] în condiţiile descrise în Cererea de Finanţare şi specificate în Contractul de Finanţare pentru Axa III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi mă angajez la următoarele:

    1. să furnizez contribuţia proprie ce le revine din costurile eligibile aferente proiectului;
    2. să finanţez toate costurile neeligibile care le revin aferente proiectului;
    3. să finanţez toate cheltuielile până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;
    4. să nu încerc să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţeze personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie;
    5. să menţin natura activităţii şi a proprietăţii proiectului pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data finalizării proiectului şi să asigur exploatarea şi mentenanţa în această perioadă;
    6. să asigur folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect;
    7. să ataşez la ultima cerere de rambursare raportul de audit tehnic final care certifică faptul că proiectul este implementat în locaţia/locaţiile menţionată/menţionate în contract, că este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare - doar liderul de proiect;
    8. să asigur capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);
    9. să asigur licenţele necesare funcţionării aplicaţiei (dacă este cazul);
    10. să achiziţionez, dacă este cazul, dreptul de utilizare/licenţa asupra aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul şi partenerii se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului.
    11. să asigur funcţionarea permanentă a sistemului implementat prin proiect şi mentenanţa acestuia în perioada de post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului;
    12. să asigur interoperabilitatea unidirecţională şi/sau bidirecţională a sistemului informatic care va fi implementat prin proiectul depus cu sistemele informatice deja existente (sistemul implementat trebuie să fie capabil să importe/exporte date în formatele cerute de aceste aplicaţii);
    13. să implementez proiectul (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) până la 30 decembrie 2015. În cazul în care rămân cheltuieli neefectuate, ne asumăm faptul că acestea devin la 30 decembrie 2015 cheltuieli neeligibile, şi vom indica sursele de finanţare pentru cheltuielile neefectuate, astfel încât proiectul să poată fi implementat în totalitate, la standardele asumate.

    De asemenea, declar că sunt de acord cu toţi termenii şi condiţiile prevăzute în apelul de proiecte şi ghidul solicitantului, conform legislaţiei naţionale şi comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.

    Numele şi funcţia reprezentant legal/împuternicit .............
    Semnătura şi ştampila ..............
    Data întocmirii ............


    ANEXA 7

                     Matricea logică a proiectului


┌───────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ │ Intervenţia │ Indicatori de performanţă │Surse şi mijloace│ Ipoteze │
│ │ logică │ verificabili din punct │ de verificare │ │
│ │ │ de vedere obiectiv │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────────────┬──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Obiective │Care sunt │Care sunt │Care sunt │ │ │
│generale │obiectivele │indicatorii-cheie│sursele │ │ │
│ │generale la care│relevanţi pentru │de informare │ │ │
│ │va contribui │obiectivele │pentru aceşti │ │ │
│ │proiectul? │generale? │indicatori? │ │ │
├───────────┼────────────────┼─────────────────┴──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Scopul │Care sunt │Ce indicatori arată în mod clar │Care sunt sursele│Care sunt factorii│
│proiectului│obiectivele │că obiectivele proiectului │de informaţii │şi condiţiile care│
│(Obiective │specifice pe │au fost realizate? │existente sau │nu intră în │
│specifice) │care şi le │ │care pot fi │responsabilitatea │
│ │propune │ │culese? Care sunt│beneficiarului, │
│ │proiectul │ │metodele necesare│dar care sunt │
│ │pentru a │ │pentru obţinerea │necesare pentru │
│ │contribui la │ │acestor │realizarea acestor│
│ │obiectivele │ │informaţii? │obiective? │
│ │generale? │ │ │(condiţii externe)│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Care sunt │
│ │ │ │ │riscurile care │
│ │ │ │ │trebuie luate în │
│ │ │ │ │considerare? │
├───────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Rezultate │Rezultatele sunt│Care sunt indicatorii care arată│Care sunt sursele│Ce condiţii │
│preconizate│efectele avute │dacă şi în ce măsură proiectul │de informare │externe trebuie │
│ │în vedere pentru│obţine rezultatele preconizate? │pentru aceşti │îndeplinite │
│ │atingerea │ │indicatori? │pentru a obţine │
│ │obiectivelor │ │ │rezultatele │
│ │specifice. │ │ │preconizate │
│ │ │ │ │conform │
│ │Care sunt │ │ │planificării? │
│ │rezultatele │ │ │ │
│ │preconizate? │ │ │ │
│ │(enumeraţi-le) │ │ │ │
├───────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Activităţi │Care sunt │Mijloace: │Care sunt sursele│Care sunt condi- │
│ │activităţile- │ │de informare cu │ţiile ce trebuie │
│ │cheie ce vor fi │Care sunt mijloacele necesare │privire la │îndeplinite │
│ │derulate şi în │pentru implementarea acestor │derularea │înainte de │
│ │ce ordine, în │activităţi: ex. personal, │proiectului? │începerea │
│ │scopul obţinerii│echipament, instruire, studii, │ │proiectului? │
│ │rezultatelor │fonduri, facilităţi │Costuri │ │
│ │preconizate? │operaţionale, etc. │ │Ce condiţii, │
│ │ │ │Care sunt costu- │aflate în afara │
│ │(grupaţi │ │rile proiectului?│controlului direct│
│ │activităţile │ │ │al beneficiarului,│
│ │pe rezultate) │ │Cum sunt aceste │trebuie îndepli- │
│ │ │ │costuri │nite pentru │
│ │ │ │clasificate? │implementarea │
│ │ │ │(detalierea │activităţilor │
│ │ │ │costurilor în │planificate? │
│ │ │ │devizul estimativ│ │
│ │ │ │al proiectului) │ │
└───────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘


    Matricea logică a proiectului este un instrument de management al planificării, implementării şi evaluării proiectului, precum şi o modalitate de prezentare analitică a acestuia. Utilizarea matricei logice a proiectului permite certificarea relevanţei, fezabilităţii şi durabilităţii sale.
    Matricea logică a proiectului este compusă din patru linii ce se adresează diferitelor nivele ale proiectului: obiective generale, scopul proiectului (obiective specifice), rezultate preconizate şi activităţi.
    (1) Obiectivele generale sunt cele care generează importanţa proiectului la nivel general, având în vedere beneficiile sale pe termen lung pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi. De asemenea, obiectivele generale trebuie să înfăţişeze modul în care proiectul se încadrează în politici internaţionale, regionale sau naţionale ale organismelor vizate. Acestea vor fi realizate de către proiectul în sine dar şi de alte proiecte sau programe din domeniul respectiv ce nu trebuie ignorate.
    (2) Scopul proiectului (obiectivele specifice) se referă la stadiul în care se va afla nevoia/problema adresată de proiect după finalizarea acestuia, adică la schimbarea de substanţă pe care proiectul o are în vedere. Scopul trebuie definit în funcţie de beneficiile urmărite pentru grupul-ţintă şi/sau beneficiarii ce vor utiliza serviciile furnizate ca urmare a implementării proiectului.
    (3) Rezultatele preconizate vizează serviciile ce vor fi furnizate grupului-ţintă şi/sau beneficiarilor, servicii ce sunt adresate nevoii/problemei tratate de proiect. Rezultatele trebuie să fie un răspuns adresat cauzelor principale ale problemei cu care se confruntă grupul-ţintă. Pentru o relevanţă maximă, proiectul trebuie să identifice o problemă reală pentru serviciile ce urmează a fi furnizate de proiect.
    (4) Activităţile reprezintă modul în care vor fi furnizate aceste servicii.
    Cele 4 coloane ale cadrului logic cuprind următoarele elemente:
    (1) Intervenţia logică reprezintă descrierea narativă a proiectului în funcţie de cerinţele celor patru nivele descrise mai sus.
    (2) Indicatorii de performanţă verificabili în mod obiectiv sunt mijloacele prin care se măsoară această intervenţie. Ei reprezintă criteriile care exprimă gradul de atingere al celor patru nivele de mai sus şi facilitează evaluarea, furnizând bazele măsurării performanţei. Odată ce indicatorul este identificat, acesta trebuie dezvoltat astfel încât să poată fi exprimat în cantitate, calitate sau durată. «Verificabili în mod obiectiv» indică faptul că mai multe persoane ce utilizează acelaşi indicator vor obţine aceleaşi rezultate.
    (3) Sursele şi mijloacele de verificare sunt documentele şi sursele de informaţii folosite pentru a cuantifica indicatorii.
    Sursele şi mijloacele de verificare trebuie să specifice:
    ● formatul în care informaţiile vor fi disponibile (rapoarte, jurnale, statistici, diverse înregistrări etc.);
    ● cine va furniza informaţiile;
    ● periodicitatea de furnizare a informaţiilor.
    (4) Ipotezele reprezintă factorii externi/riscurile ce nu sunt direct controlate de proiect, dar de care trebuie să se ţină cont pentru implementarea cu succes a proiectului (de exemplu, fără implementarea prealabilă a anumitor măsuri de către autorităţi, desfăşurarea proiectului poate fi pusă sub semnul întrebării).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cadrul logic nu trebuie privit ca un simplu set de proceduri ce trebuie │
│aplicate mecanic, ci ca un sistem de sprijin pentru modul cum se gândeşte │
│un proiect. Cadrul logic trebuie utilizat ca o structură firească în procesul│
│de planificare, fără a fi perceput drept o constrângere birocratică. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 8

                      Model de Curriculum Vitae

    INFORMAŢII PERSONALE

    Nume (Nume, prenume)
    Adresă (numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara)
    Telefon
    Fax
    E-mail
    Naţionalitate
    Data naşterii (ziua, luna, anul)

    EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
    * Perioada (de la - până la) (Menţionaţi pe rând fiecare experienţă
                                       profesională pertinentă, începând cu cea
                                       mai recentă dintre acestea)

    * Numele şi adresa angajatorului
    * Tipul activităţii sau sectorul
      de activitate
    * Funcţia sau postul ocupat
    * Principalele activităţi şi
      responsabilităţi

    EDUCAŢIE ŞI FORMARE
    * Perioada (de la - până la) (Descrieţi separat fiecare formă de
                                       învăţământ şi program de formare
                                       profesională urmate, începând cu cea
                                       mai recentă)

    * Numele şi tipul instituţiei de
      învăţământ şi al organizaţiei
      profesionale prin care s-a
      realizat formarea profesională
    * Domeniul studiat/aptitudini
      ocupaţionale
    * Tipul calificării/diploma
      obţinută
    * Nivelul de clasificare a formei
      de instruire/învăţământ

    APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
    dobândite în cursul vieţii şi
    carierei dar care nu sunt
    recunoscute neapărat printr-un
    certificat sau o diplomă

    Limba maternă

    Limbi străine cunoscute (Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi
    * abilitatea de a citi nivelul: excelent, bine, satisfăcător)
    * abilitatea de a scrie
    * abilitatea de a vorbi

    Aptitudini şi competenţe (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
    organizatorice în ce context le-aţi dobândit)
    De exemplu coordonaţi sau
    conduceţi activitatea altor
    persoane, proiecte şi gestionaţi
    bugete; la locul de muncă,
    în acţiuni voluntare (de exemplu
    în domenii culturale sau sportive)
    sau la domiciliu.

    Aptitudini şi competenţe tehnice (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
    (utilizare calculator, anumite în ce context le-aţi dobândit)
    tipuri de echipamente, maşini
    etc.)

    Permis de conducere

    Alte aptitudini şi competenţe (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
    Competenţe care nu au mai fost în ce context le-aţi dobândit)
    menţionate anterior

    INFORMAŢII SUPLIMENTARE (Indicaţi alte informaţii utile şi care
                                       nu au fost menţionate, de exemplu
                                       persoane de contact, referinţe, etc.)

    ANEXE (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului,
                                       dacă este cazul).


     Data: Semnătura:    ANEXA 9

           Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul
          proiectelor generatoare de venit - pentru proiectele cu
        o valoare de cel puţin contravaloarea în lei a 1 mil. Euro*1)
──────────
    *1) Se va folosi cursul INFOREURO din luna depunerii cererii de finanţare.
──────────

    Baza legală: Regulamentul General (CE) nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, art. 55
    Documentul de lucru a Comisiei Europene - Orientări privind metodologia de realizare a analizei Costuri-beneficii

    Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri reprezintă orice operaţiune care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor taxe suportate direct de utilizatori, sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi.
    În conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul General nr. 1083/2006, prevederile privind proiectele generatoare de venituri nu se aplică proiectelor care fac obiectul reglementărilor privind ajutorul de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul de înfiinţare a Comunităţilor Europene.
    Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească valoarea actualizată a costului investiţiei minus valoarea actualizată a veniturilor nete din această investiţie într-o anumită perioadă de timp pentru:
    ● investiţii în infrastructură; sau
    ● alte proiecte la care se pot estima valoarea veniturilor în avans.
    În situaţiile în care nu tot costul investiţiei este eligibil pentru co-finanţare, venitul net va fi alocat pro rata la partea eligibilă şi ne-eligibilă a costului investiţiei.
    Economiile la costurile de operare realizate de proiecte trebuie să fie luate în considerare la determinarea "necesarului de finanţare" (deoarece acestea sunt echivalente cu veniturile nete).
    Economiile la costurile de operare pot fi ignorate dacă proiectul nu generează venituri din încasările directe de la utilizatorii bunurilor/serviciilor sau se poate demonstra că acestea sunt compensate de o reducere egală a subvenţiilor de operare (se va explica în mod corespunzător şi se va susţine cu dovezi).
    Necesarul de finanţare din fonduri publice (FEDR şi fonduri publice naţionale - aşa numitul gap funding) - reprezintă acea parte a costurilor de investiţie necesare proiectului care nu poate fi finanţată de proiectul însuşi şi prin urmare are nevoie să fie finanţată din fonduri publice nerambursabile.
    În calculul necesarului de finanţare, încasările(intrările) ce se vor lua în calcul la determinarea fluxurilor financiare vor fi:
    ● Încasări directe de la utilizatorii bunurilor şi/sau serviciilor rezultate din proiect
    ● Cheltuielile financiare (plata dobânzilor, etc.) şi amortizările nu vor fi luate în calculul necesarului de finanţare.

    Cheltuiala eligibilă, EE, nu poate depăşi necesarul de finanţare, astfel:
    Max EE = reprezintă maximumul cheltuielilor eligibile = CIA-VNA (1)
    unde:
    CIA este costul de investiţie actualizat
    VNA este venitul net actualizat
    CE reprezintă total costuri eligibile aferente proiectului;
    VD este valoarea de decizie (valoarea la care se aplică rata de cofinanţare)

    Necesarul de finanţare (diferenţa de finanţare) este egal cu diferenţa dintre valoarea actualizată a costurilor de investiţie a proiectului şi venitul net;
    Rata necesarului de finanţare, R, se calculează astfel:

    R = (CIA-VNA)/CIA (2)


    Rata necesarului de finanţare reprezintă partea din investiţie care nu poate fi autofinanţată/auto-susţinută de proiectul însuşi.
    Atunci când nu toate costurile investiţiei pentru un proiect sunt eligibile, rata necesarului de finanţare se aplică numai cheltuielilor eligibile

    VD = CE*R (3)


    Grantul (finanţarea nerambursabilă a unui proiect) se va calcula ţinându-se cont de procentul de cofinanţare stabilit

    G = VD*CR (4)

    unde G reprezintă finanţarea nerambursabilă
    CR = reprezintă rata de co-finanţare

                   MODUL DE CALCUL AL ASISTENŢEI NERAMBURSABILE
                    ÎN CAZUL PROIECTELOR GENERATOARE DE VENIT


┌────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Descriere │ │ IMPLEMENTARE*) │ OPERARE │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┬───────┬───────┼────────┬────────┬───────┬────────┤
│ │ │Anul 1 │Anul 2 │Anul n │Anul n+1│Anul n+2│ ..... │Anul n+5│
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Costurile totale ale│CI = CE + CN │ CI(1) │ CI(2) │ CI(3) │ │ │ │ │
│investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Costuri eligibile │CE = Suma [CE(i)], unde│ CE(1) │ CE(2) │ CE(n) │ │ │ │ │
│ale investiţiei │i=1,n │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Costuri ne-eligibile│CN = Suma [CN(i)], unde│ CN(1) │ CN(2) │ CN(n) │ │ │ │ │
│ale investiţiei │i=1,n │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Costuri operaţionale│C(t), unde t=1,n+5 │ C(1) │ C(2) │ C(n) │ C(n+1) │ C(n+2) │ │ C(n+5) │
│ale proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Venituri │V(t) │ V(1) │ V(2) │ V(n) │ V(n+1) │ V(n+2) │ │ V(n+5) │
│operaţionale │unde t=1,n+5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Valoarea reziduală │VR │ │ │ │ │ │ │ VR(n+5)│
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Venituri nete anuale│VN(t) = V(t) - C(t) │ VN(1) │ VN(2) │ VN(n) │ VN(n+1)│ VN(n+2)│ │ VN(n+5)│
│ │unde t=1,n+5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┤
│Rata de actualizare │d = 5% │d │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Factorul de │F(t)= 1/[(1 + d)]^(t-1)│ F(1) │ F(2) │ F(n) │ F(n+1) │ F(n+2) │ │ F(n+5) │
│actualizare anual │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unde t=1,n+5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┤
│Costul de investiţie│CIA = │CIA │ │
│actualizat │sum [F(i) x CI(i)] │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┤
│Venit net actualizat│VNA = │VNA │ │
│al proiectului │sum [VN(t) x F(t)] + VR│ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┤
│Rata necesarului de │R = (CIA-VNA)/CIA │R │ │
│finanţare │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┤
│Valoarea de decizie │VD = R*CE │VD │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┤
│Valoarea asistentei │G = VD x CR │G │ │
│nerambursabile │ │ │ │
│(Grant) │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┤
│Valoarea │B = CE - G + CN │B │ │
│contribuţiei │ │ │ │
│beneficiarului │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────────┼───────┼───────┬───────┬────────┬────────┬───────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┘

──────────
    *) n - este anul de finalizare al proiectului
──────────


    ANEXA 10

                          Grila de verificare
             a conformităţii administrative şi a eligibilităţii

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┐
│Nr. │ Documente verificate │ DA │ NU │ Obs. │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
├────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│Verificarea criteriilor de transmitere*1) │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┤
│ 1. │Înregistrarea electronică a proiectului s-a realizat în │ │ │ │
│ │termenul prevăzut │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 2. │Proiectul a fost depus în termenul şi locaţia menţionate│ │ │ │
│ │în ghidul solicitantului; datele de pe plic corespund cu│ │ │ │
│ │datele din înregistrarea electronică │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 3. │Cererea de finanţare şi materialele anexe sunt în plic │ │ │ │
│ │închis, poartă toate detaliile de identificare şi │ │ │ │
│ │respectă modalitatea de transmitere prevăzută în Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
├────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│Verificarea administrativă şi a eligibilităţii │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┤
│ 1. │Cererea de Finanţare*2) există │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 2. │Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) respectă │ │ │ │
│ │formatul tip prevăzut. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 3. │Cererea de Finanţare şi documentele anexate sunt │ │ │ │
│ │completate la calculator în limba română, semnate şi │ │ │ │
│ │ştampilate pe fiecare foaie. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 4. │Cererea de Finanţare (împreună cu anexele) este │ │ │ │
│ │redactată în 3 exemplare (1 original şi două copii) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 5. │Acordul de parteneriat - în copie, ştampilat, certificat│ │ │ │
│ │conform cu originalul şi semnat de liderul de proiect pe│ │ │ │
│ │fiecare pagină - dacă este cazul │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 6. │Actul de împuternicire în cazul în care cererea de │ │ │ │
│ │finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al │ │ │ │
│ │solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest │ │ │ │
│ │sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis │ │ │ │
│ │de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea │ │ │ │
│ │prevederilor legale (exemple: ordin, decizie, dipoziţie,│ │ │ │
│ │hotărâre). │ │ │ │
│ │ATENŢIE! În cazul în care există un act de │ │ │ │
│ │împuternicire, toate documentele din dosarul aplicaţiei │ │ │ │
│ │trebuie semnate de către împuternicit │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 7. │Actul de înfiinţare al solicitantului şi partenerilor, │ │ │ │
│ │dacă este cazul (sau echivalent) în copie, ştampilat, │ │ │ │
│ │certificat "Conform cu originalul" şi semnat de │ │ │ │
│ │reprezentantul legal │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 8. │Decizia de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor │ │ │ │
│ │legate de proiect, semnată de ordonatorul principal de │ │ │ │
│ │credite, prin care se aprobă atât valoarea totală a │ │ │ │
│ │proiectului, cât şi cofinanţarea proprie. Trebuie │ │ │ │
│ │menţionată denumirea proiectului, în conformitate cu cea│ │ │ │
│ │a proiectului înregistrat. │ │ │ │
│ │În cazul parteneriatelor se va anexa, pentru fiecare │ │ │ │
│ │partener, hotărârea ordonatorilor de credite de a │ │ │ │
│ │participa la asigurarea finanţării proiectului, cu │ │ │ │
│ │indicarea sumelor cu care participă la acoperirea │ │ │ │
│ │fiecărei categorii de cheltuieli. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 9. │Studiul de fezabilitate*3) - inclusiv devizul │ │ │ │
│ │estimativ*4) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│10. │Proiect tehnic*5) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│11. │Declaraţia de eligibilitate - pentru solicitant şi │ │ │ │
│ │fiecare dintre parteneri │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│12. │Declaraţia de angajament - pentru solicitant şi fiecare │ │ │ │
│ │dintre parteneri │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│13. │Declaraţie pe propria răspundere asupra locaţiei/ │ │ │ │
│ │locaţiilor unde se implementează proiectul - adresa/ │ │ │ │
│ │adresele trecute complet │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│14. │Matricea logică a proiectului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│15. │CV-urile şi atribuţiile persoanelor implicate în │ │ │ │
│ │managementul implementării proiectului sau a urmăririi │ │ │ │
│ │contractelor de management de proiect │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│16. │CV-urile şi atribuţiile persoanelor ce fac parte din │ │ │ │
│ │echipa tehnică a proiectului sau a urmăririi │ │ │ │
│ │contractelor de management a proiectului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│17. │Copia anunţului de lansare a procedurilor de achiziţie │ │ │ │
│ │publică (SEAP, Monitorul Oficial, etc.) - pentru │ │ │ │
│ │activităţile ce ţin de implementarea proiectului, nu de │ │ │ │
│ │fazele pregătitoare - dacă este cazul │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│18. │Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi │ │ │ │
│ │previzionate a se realiza în vederea implementării │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│19. │Acord scris din partea instituţiei/instituţiilor publice│ │ │ │
│ │(altele decât solicitantul şi partenerii, la care se │ │ │ │
│ │justifică implementarea soluţiei informatice realizate │ │ │ │
│ │în cadrul proiectului) ce va/vor utiliza echipamentele │ │ │ │
│ │prin care să se confirme implicarea în proiect, │ │ │ │
│ │utilizarea echipamentelor şi punerea la dispoziţie a │ │ │ │
│ │spaţiului (adresa exactă). De asemenea, acordul fiecărei│ │ │ │
│ │instituţii trebuie să conţină angajamentul de asigurare │ │ │ │
│ │a mentenanţei soluţiei informatice şi a echipamentelor │ │ │ │
│ │preluate, atât în perioada de implementare a │ │ │ │
│ │proiectului, cât şi în perioada de post implementare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│20. │Modul de calcul al asistenţei nerambursabile în cazul │ │ │ │
│ │proiectelor generatoare de venit - pentru proiectele cu │ │ │ │
│ │valoare totală de cel puţin contravaloarea în lei a │ │ │ │
│ │1 milion de euro*6). │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│21. │Protocol referitor la accesul în locaţia de implementare│ │ │ │
│ │a proiectului - dacă este cazul │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│22. │Avizul Comitetului Tehnico-Economic - conform │ │ │ │
│ │H.G. nr. 941 din 27 noiembrie 2013 privind organizarea │ │ │ │
│ │şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru │ │ │ │
│ │Societatea Informaţională │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│23. │Solicitantul împreună cu partenerii se încadrează în │ │ │ │
│ │categoria solicitanţilor eligibili. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│24. │Scopul (obiectivul) proiectului respectă obiectivul │ │ │ │
│ │principal al operaţiunii, aşa cum este definit în │ │ │ │
│ │prezentul ghid al solicitantului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│25. │Proiectul conţine activităţile eligibile obligatorii şi │ │ │ │
│ │cheltuielile minime obligatorii, conform prezentului │ │ │ │
│ │ghid al solicitantului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│26. │Durata maximă de implementare a unui proiect respectă │ │ │ │
│ │termenul prevăzut în prezentul ghid al solicitantului │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│27. │Valoarea finanţării nerambursabile solicitate respectă │ │ │ │
│ │limitele specificate în prezentul ghid al solicitantului│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│28. │Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în ultima │ │ │ │
│ │cerere de rambursare trebuie să fie de minim 15% din │ │ │ │
│ │valoarea finanţării nerambursabile. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│29. │Proiectul se implementează pe teritoriul României │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│30. │Clarificările furnizate de solicitant nu au modificat │ │ │ │
│ │informaţiile din cererea de finanţare. Prin modificarea │ │ │ │
│ │cererii de finanţare se înţelege modificarea ideii de │ │ │ │
│ │proiect, a devizului estimativ sau a soluţiei tehnice. │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┘

──────────
    *1) Criteriile numărul 1 şi numărul 2 sunt eliminatorii fără a se solicita alte clarificări
    *2) Dacă răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu") cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare
    *3) Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare
    *4) Dacă lipseşte întregul deviz estimativ, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare
    *5) Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar cererea de finanţare este respinsă fără a solicita documente şi informaţii suplimentare
    *6) Se va folosi cursul INFOREURO din luna depunerii cererii de finanţare
──────────

    Atenţie!
    Atenţie! În cazul în care criteriile de la Verificarea Administrativă şi a eligibilităţii nu sunt respectate, solicitantului i se va cere transmiterea informaţiilor/clarificărilor/documentelor lipsă. Dacă pentru notarea criteriilor sunt necesare documente sau lămuriri suplimentare, i se va transmite solicitantului o solicitare de clarificări. În cazul în care solicitantul nu aduce aceste lămuriri, sau aceste lămuriri sunt irelevante, proiectul este respins.


    ANEXA 11

                 Grila de evaluare tehnico-economică

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Criterii │ Punctaj │ Punctaj │
│ │ maxim │ Acordat │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│1. RELEVANŢA PROIECTULUI │ 25 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│a) Argumentarea necesităţii implementării proiectului │ 13 │ │
│pentru activitatea şi dezvoltarea sistemului public de │ │ │
│sănătate (prin impactul anticipat) │ │ │
│ │ │ │
│0 p: Necesitatea implementării proiectului pentru │ │ │
│activitatea şi dezvoltarea instituţiei nu este │ │ │
│justificată; │ │ │
│Max. 7 p: Necesitatea implementării proiectului pentru │ │ │
│activitatea şi dezvoltarea instituţiei este justificată, │ │ │
│fără precizarea impactului anticipat; │ │ │
│Max. 13 p: Necesitatea implementării proiectului pentru │ │ │
│activitatea şi dezvoltarea instituţiei şi impactul │ │ │
│anticipat sunt clar justificate. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│b) Impactul implementării proiectului în sistemul public │ 5 │ │
│de sănătate │ │ │
│ │ │ │
│0 p: Proiectul nu fundamentează în mod clar schimbările │ │ │
│ce ar trebui aduse în sistemul public de sănătate; │ │ │
│Max. 3 p: Proiectul fundamentează parţial în mod clar │ │ │
│schimbările ce ar trebui aduse în sistemul public de │ │ │
│sănătate; │ │ │
│Max. 5 p: Proiectul prezintă fundamentat schimbările ce │ │ │
│vor trebui aduse în sistemul public de sănătate în urma │ │ │
│implementării proiectului. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│c) Număr estimat de beneficiari finali │ 7 │ │
│ │ │ │
│1 p: sub 500.000 de beneficiari finali; │ │ │
│Max. 3 p: între 500.000 - 1.000.000 de beneficiari finali;│ │ │
│Max. 7 p: peste 1.000.000 de beneficiari finali │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2. CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI │ 30 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│a) Corelarea între obiective, rezultatele aşteptate şi │ 10 │ │
│activităţi │ │ │
│ │ │ │
│0 p: Obiectivele proiectului nu sunt realiste în │ │ │
│perspectiva realizării proiectului. Activităţile │ │ │
│proiectului sunt identificate dar nu sunt detaliate şi │ │ │
│nu sunt corelate, în cadrul calendarului de realizare, cu │ │ │
│planificarea achiziţiilor. Rezultatele proiectului şi │ │ │
│indicatorii de realizare sunt slab corelaţi cu │ │ │
│activităţile iar ţintele stabilite nu sunt fezabile. │ │ │
│Max. 5 p: Obiectivele proiectului nu sunt clar definite. │ │ │
│Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate │ │ │
│şi numai parţial corelate, în cadrul calendarului de │ │ │
│realizare, cu planificarea achiziţiilor. Rezultatele │ │ │
│proiectului şi indicatorii de realizare sunt parţial │ │ │
│corelaţi cu activităţile, deşi ţintele stabilite sunt │ │ │
│fezabile. │ │ │
│Max. 10 p: Obiectivele proiectului sunt clare şi pot │ │ │
│fi atinse în perspectiva realizării proiectului. │ │ │
│Activităţile proiectului sunt clar identificate şi │ │ │
│detaliate şi strâns corelate, în cadrul calendarului de │ │ │
│realizare, cu planificarea achiziţiilor. Rezultatele │ │ │
│proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu │ │ │
│activităţile şi ţintele stabilite sunt fezabile. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│b) Devizul estimativ al proiectului │ 10 │ │
│ │ │ │
│0 p: Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria │ │ │
│celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru │ │ │
│anumite cheltuieli au fost respectate conform ordinului │ │ │
│privind cheltuielile eligibile. │ │ │
│Devizul estimativ nu este corelat perfect cu activităţile │ │ │
│prevăzute, resursele alocate/estimate. │ │ │
│Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt │ │ │
│subestimate sau supraestimate în proporţie de peste 50% │ │ │
│faţă de preţul pieţei şi nu sunt justificate în nici un │ │ │
│fel de către solicitant. │ │ │
│Devizul estimativ conţine erori de calcul. │ │ │
│În cazul proiectelor generatoare de venit, secţiunea │ │ │
│aferentă prezintă erori faţă de prevederile Ghidului │ │ │
│Solicitantului. │ │ │
│Max. 5 p: Devizul estimativ este satisfăcător corelat cu │ │ │
│activităţile prevăzute, cu resursele materiale implicate │ │ │
│în realizarea proiectului şi cu rezultatele anticipate. │ │ │
│Nu există o corespondenţă perfectă între fiecare │ │ │
│activitate/rezultat şi o linie a devizului estimativ, │ │ │
│anumite activităţi şi/sau costuri sunt tratate global. │ │ │
│Costurile sunt necesare şi suficiente pentru implementarea│ │ │
│proiectului. │ │ │
│Cheltuielile au fost parţial încadrate în categoria celor │ │ │
│eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite │ │ │
│cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind │ │ │
│cheltuielile eligibile. │ │ │
│Costurile sunt parţial realiste (există linii ale │ │ │
│devizului estimativ sub/supraestimate). │ │ │
│În cazul proiectelor generatoare de venit, secţiunea │ │ │
│aferentă este corect elaborată, în concordanţă cu │ │ │
│prevederile Ghidului Solicitantului. │ │ │
│Max. 10 p: Devizul estimativ este complet şi perfect │ │ │
│corelat cu activităţile prevăzute, cu resursele materiale │ │ │
│implicate în realizarea proiectului şi cu rezultatele │ │ │
│anticipate, adică: nu există menţiuni în secţiunile │ │ │
│privind activităţile, resursele şi rezultatele anticipate │ │ │
│din cererea de finanţare care nu au acoperire într-un │ │ │
│subcapitol/linie a devizului estimativ; de asemenea, │ │ │
│nu există subcapitol/linie a devizului estimativ fără │ │ │
│corespondenţă în secţiunile privind activităţile, │ │ │
│resursele şi rezultatele. │ │ │
│Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor │ │ │
│eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite │ │ │
│cheltuieli au fost respectate conform ordinului privind │ │ │
│cheltuielile eligibile. │ │ │
│Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi │ │ │
│necesare pentru implementarea proiectului. │ │ │
│În cazul proiectelor generatoare de venit, secţiunea │ │ │
│aferentă este corect elaborată, în concordanţă prevederile│ │ │
│Ghidului Solicitantului. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│c) Soluţia tehnică │ 5 │ │
│ │ │ │
│0 p Soluţia tehnică propusă prin proiect nu este adecvată │ │ │
│scopului/obiectivelor proiectului │ │ │
│Max. 3 p Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde │ │ │
│parţial scopului/obiectivelor acestuia │ │ │
│Max. 5 p Soluţia tehnică propusă prin proiect răspunde în │ │ │
│totalitate scopului/obiectivelor proiectului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│d) Nivelul de sofisticare al aplicaţiei │ 5 │ │
│ │ │ │
│0 p: publicarea prin intermediul mijloacelor electronice │ │ │
│a informaţiilor de interes public şi interacţiunea │ │ │
│unidirecţională (Nivelul 1 şi 2 de sofisticare, conform │ │ │
│ghidului) │ │ │
│3 p: interacţiunea bidirecţională (Nivelul 3 de │ │ │
│sofisticare, conform ghidului) │ │ │
│5 p: efectuarea de plăţi prin mijloace electronice şi │ │ │
│pro-activitate (Nivelul 4 şi 5 de sofisticare, conform │ │ │
│ghidului) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│3 GRADUL DE PREGĂTIRE ŞI MATURITATE A PROIECTULUI │ 10 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Perioada estimată pentru începerea procedurilor de │ 10 │ │
│achiziţie (rezultată din graficul de implementare) │ │ │
│ │ │ │
│0 p Calendarul de implementare este insuficient detaliat │ │ │
│iar duratele estimate ale activităţilor sunt nerealiste │ │ │
│5 p Calendarul de implementare al activităţilor este │ │ │
│detaliat şi realist, duratele activităţilor sunt corect │ │ │
│estimate, iar succesiunea în timp este logică şi │ │ │
│realizabilă │ │ │
│Max. 10 p Solicitantul estimează începerea achiziţiilor │ │ │
│în max. 15 zile de la semnarea contractului de finanţare │ │ │
│sau proiectul este în curs de implementare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│4. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI │ 20 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│a) Capacitatea financiară de a asigura operarea şi │ 7 │ │
│mentenanţa investiţiei pentru o perioadă de cel puţin │ │ │
│5 ani după implementarea proiectului; │ │ │
│ │ │ │
│0 p: Solicitantul nu are capacitatea financiară de a │ │ │
│asigura operarea şi mentenanţa investiţiei pentru o │ │ │
│perioadă de cel puţin 5 ani după implementarea │ │ │
│proiectului; │ │ │
│Max. 7 p : Solicitantul are capacitatea financiară de a │ │ │
│asigura operarea şi mentenanţa investiţiei pentru o │ │ │
│perioadă de cel puţin 5 ani după implementarea │ │ │
│proiectului; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│b) Asigurarea resurselor umane din punct de vedere numeric│ 6 │ │
│şi al expertizei tehnice în vederea menţinerii │ │ │
│rezultatului proiectului pentru o perioadă de minim 5 ani │ │ │
│după implementarea proiectului; │ │ │
│ │ │ │
│0 p : Solicitantul nu dovedeşte capacitate de a asigura │ │ │
│resursele umane din punct de vedere numeric şi al │ │ │
│expertizei tehnice în vederea menţinerii rezultatului │ │ │
│proiectului pentru o perioadă de minimum 5 ani după │ │ │
│implementarea proiectului. │ │ │
│Max. 6 p : Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de │ │ │
│a asigura resursele umane (proprii sau asigurate prin │ │ │
│delegare - contractare) din punct de vedere numeric şi al │ │ │
│expertizei tehnice în vederea menţinerii rezultatului │ │ │
│proiectului pentru o perioadă de minimum 5 ani după │ │ │
│implementarea proiectului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│c) Capacitatea tehnică de a asigura mentenanţa │ 7 │ │
│rezultatului proiectului pentru o perioadă de 5 ani după │ │ │
│implementarea proiectului. │ │ │
│ │ │ │
│0 p: Solicitantul nu are capacitate tehnică de a asigura │ │ │
│service-ul şi mentenanţa aplicaţiei informatice pentru │ │ │
│o perioadă de minimum 5 ani după implementarea proiectului│ │ │
│şi/sau soluţia tehnică nu este scalabilă software şi │ │ │
│hardware; │ │ │
│Max. 7 p: Solicitantul are capacitate tehnică de a asigura│ │ │
│service-ul şi mentenanţa aplicaţiei informatice pentru │ │ │
│o perioadă de minimum 5 ani după implementarea proiectului│ │ │
│iar soluţia tehnică este scalabilă software şi hardware │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│5. CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE │ 15 │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│a) Experienţa anterioară a solicitantului în domeniul │ 5 │ │
│managementului de proiecte finanţate din surse atrase │ │ │
│ │ │ │
│1 p : Solicitantul nu are experienţă în domeniul │ │ │
│managementului de proiecte finanţate din surse atrase │ │ │
│Max. 3 p : Solicitantul are experienţă în managementul │ │ │
│proiectelor dar nu în domeniul relevant pentru apelul │ │ │
│lansat │ │ │
│Max. 5 p : Solicitantul are experienţă de calitate, │ │ │
│demonstrabilă (prin detalii clare şi relevante), în │ │ │
│managementul proiectelor finanţate din alte surse în │ │ │
│domeniul relevant pentru apelul lansat. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│b) Capacitatea operaţională şi de management a │ 10 │ │
│solicitantului. │ │ │
│ │ │ │
│1 p: Solicitantul demonstrează o capacitate limitată de │ │ │
│management şi de resurse umane şi materiale alocate │ │ │
│proiectului │ │ │
│Max. 5 p: Solicitantul demonstrează o capacitate de │ │ │
│management a resurselor financiare, tehnice şi umane │ │ │
│satisfăcătoare; resursele umane (din punct de vedere │ │ │
│numeric şi al expertizei tehnice) şi materiale alocate │ │ │
│sunt adecvate parţial complexităţii proiectului. │ │ │
│Max. 10 p: Solicitantul demonstrează o capacitate de │ │ │
│management a resurselor financiare, tehnice şi umane │ │ │
│adecvată finalizării cu succes a proiectului, structura │ │ │
│organizaţională şi resursele umane (din punct de vedere │ │ │
│numeric şi al expertizei tehnice) şi materiale alocate │ │ │
│sunt adecvate complexităţii proiectului. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Total puncte │ 100 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘


    Punctajul acordat pentru fiecare subcriteriu/criteriu este număr întreg.
    Obţinerea unei valori de 0 puncte pentru unul din criteriile/subcriteriile mai sus menţionate implică respingerea proiectului. Condiţia de finanţarea proiectului este aceea ca punctajul obţinut să fie de minim 70 puncte (punctaj minim de calitate), în limita bugetului alocat pentru cererea de propuneri respectivă.

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────┐
│Nr. │ VERIFICARE OBLIGATORIE │ DA │ NU │ OBS. │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 1. │Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice │ │ │ │
│ │(nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică,│ │ │ │
│ │hardware sau software) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 2. │Valoarea maximă nerambursabilă nu depăşeşte limita │ │ │ │
│ │prevăzută în Ghidul solicitantului. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 3. │Se respectă limita minimă de 85% a cheltuielilor cu │ │ │ │
│ │investiţiile din cheltuielile eligibile totale ale │ │ │ │
│ │proiectului (dacă nu se respectă această limită, │ │ │ │
│ │experţii externi vor corecta bugetul) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 4. │Proiectul evaluat asigură simultan următoarele: │ │ │ │
│ │- furnizarea de servicii electronice, de către │ │ │ │
│ │instituţii publice abilitate, către cetăţeni/mediul de │ │ │ │
│ │afaceri/administraţia publică, la un nivel de │ │ │ │
│ │sofisticare de minim 3. │ │ │ │
│ │- eficientizarea activităţilor interne ale instituţiilor│ │ │ │
│ │publice care beneficiază de furnizarea respectivului │ │ │ │
│ │serviciu utilizând mijloace specifice TIC │ │ │ │
│ │- interoperabilitatea între sistemul informatic │ │ │ │
│ │dezvoltat prin proiect şi alte sisteme informatice/baze │ │ │ │
│ │de date existente, aparţinând instituţiilor publice ale │ │ │ │
│ │statului. │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────┤
│ 5. │Cheltuielile pentru achiziţionarea echipamentelor de │ │ │ │
│ │calcul de tip desktop/portabile precum şi a │ │ │ │
│ │dispozitivelor periferice (tastaturi, mouse, monitoare, │ │ │ │
│ │imprimante, scannere, multifuncţionale) trebuie să se │ │ │ │
│ │încadreze în maxim 20% din totalul cheltuielilor │ │ │ │
│ │eligibile ale proiectului. Valorile aferente acestor │ │ │ │
│ │tipuri de cheltuieli, care depăşesc acest prag vor fi │ │ │ │
│ │mutate de expertul evaluator în categoria de cheltuieli │ │ │ │
│ │neeligibile. │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┘    ANEXA 12

                  OPIS LA FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

                           (model orientativ)

    Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finanţare.
    Pentru unele anexe sunt prevăzute modele standard. Este obligatorie utilizarea modelelor standard prevăzute, conform instrucţiunilor.
    Formatul celorlalte documente ce vor fi ataşate la Cererea de finanţare vor respecta normele legale în vigoare la data depunerii Cererii de finanţare.


 Nr. Tip document Nr. pagina Perioada de valabilitate
 crt. (de la ... până a documentului
                                           la ...)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Formularul Cererii de finanţare 1 - ... Nu se aplică
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. ......... ... - ... Nu se aplică/zz.ll.aaaa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                         ... - ... Nu se aplică/zz.ll.aaaa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                         ... - ... Nu se aplică/zz.ll.aaaa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 n ... - ... Nu se aplică/zz.ll.aaaa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 13

                           Glosar de termeni

    Autoritatea de Management pentru POS CCE - structură organizatorică în cadrul Ministerului Economiei, care are responsabilitatea managementului, gestionarii şi implementării asistenţei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru POS CCE în cadrul perioadei de programare 2007-2013.
    Autoritatea de Certificare şi Plată - Structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de pre-finanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.
    Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - organizaţie constituită în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    Axă prioritară - una dintre priorităţile strategice dintr-un program operaţional; cuprinde un grup de operaţiuni legate între ele şi având obiective specifice măsurabile. (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006).
    Beneficiarul organism sau instituţie cu capital public sau privat responsabil/ă cu execuţia proiectului, în urma aprobării cererii de finanţare.
    Cerere de finanţare - formularul completat de către solicitant în vederea obţinerii finanţării din POS CCE 2007-2013, anexat Ghidului solicitantului.
    Cerere de rambursare - cerere adresată instituţiei finanţatoare, de către beneficiar, prin care acesta solicită decontarea unor cheltuieli deja efectuate.
    Comitetul de monitorizare - organism constituit la nivelul Autorităţii de Management care asigură coordonarea finanţării prin POS precum şi urmărirea eficienţei şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru cadrul de sprijin comunitar şi câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operaţional.
    Cheltuieli eligibile - Cheltuieli realizate de către beneficiar pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul POS CCE, care pot fi finanţate atât din Instrumentele Structurale, cât şi din bugetul de stat şi din contribuţia proprie a beneficiarului.
    Comitet de selecţie - Organism, fără personalitate juridică, creat la nivelul OIPSI care are ca scop selectarea proiectelor depuse de solicitanţi în scopul finanţării prin POS CCE 2007-2013.
    CRM - Customer Relationship Management - Sistem informatic integrat folosit de un agent economic pentru planificarea şi controlul activităţilor pre şi post vânzare. CRM include toate aspectele referitoare la prospectarea pieţii, atragerea clienţilor, incluzând call center, departament de vânzări, marketing, suport tehnic, etc. Principalul obiectiv al unui sistem CRM este acela de a îmbunătăţi relaţia companiei cu clienţii pe termen lung.
    De minimis - pragul sub care cerinţele Regulilor pentru ajutorul de stat nu se aplică. Ajutorul de minimis cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 200.000 de euro. În cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier limita este echivalentul în lei a 100 000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali.
    DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă - organismul constituit sub directa coordonare a primului ministru, de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF din cadrul Comisiei Europene, având calitatea de Serviciu de coordonare antifraudă în România (conform Deciziei Primului Ministru nr. 205/2007)
    Domeniu - eticheta unică ce identifică un anumit website;
    e-guvernare - utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor şi în particular a Internetului ca instrument pentru oferirea de servicii publice prin Internet în scopul creşterii calităţii serviciilor publice furnizate.
    E-learning - sistem de formare profesională, utilizând tehnologiile specifice Internetului, ce constă într-o experienţă planificată de predare-învăţare, organizată de o instituţie ce furnizează materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de cursanţi în manieră proprie, fără a constrânge agenţii activităţii la coprezenţă sau sincronicitate. Sistemele informatice de e-learning finanţate prin Fonduri Structurale trebuie să asigure inclusiv medierea prin tehnologii de transmitere a suportului de curs şi examinării (dacă este cazul) prin Internet.
    ERP - Enterprise Resource Planning - Sistem informatic integrat care asigură interoperabilitatea tuturor departamentelor din cadrul unei companii, din punct de vedere al proceselor derulate. Un sistem ERP include module de software pentru toate activităţile unei companii: producţie, comenzi, contabilitate, furnizori, depozite, transport, resurse umane etc.
    E-payment - plată efectuată prin orice mijloc electronic
    FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
    Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale:
    a) Fondul European pentru Dezvoltare Regională este fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii (conform H.G. nr. 497/2004);
    b) Fondul Social European este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane. (conform H.G. nr. 497/2004)
    IMM - Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Se clasifică, conform Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:
    a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
    b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
    c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
    Instrumente structurale - denumesc fondurile structurale şi fondul de coeziune luate în ansamblu.
    Internet - reţeaua globală compusă din milioane de reţele de calculatoare interconectate.
    Interoperabilitate - reprezintă abilitatea sistemelor TIC şi a proceselor pe care acestea le susţin, de a schimba date şi de a permite utilizarea în comun a informaţiilor.
    ISP - Internet Service Provider - Furnizor de servicii Internet;
    NIR - Notă Intrare Recepţie
    ONG - organizaţie non-guvernamentală
    Organism Intermediar (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale) este instituţia desemnată de autorităţile de management şi/sau de autoritatea de plată care, prin delegare de atribuţii de la acestea, implementează măsurile din programele operaţionale. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază de acord/protocol. Autorităţile de management şi/sau autoritatea de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.
    OLAF - Oficiului European de Luptă Antifraudă - organism cu rol de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, de a lupta impotriva fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale, precum şi de a combate conduita necorespunzătoare a funcţionarilor din cadrul Instituţiilor Europene (http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html)
    Perioada de implementare a proiectului - perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.
    Program operaţional document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un Fond sau în cadrul obiectivului Convergenta, la Fondul de Coeziune şi la Fondul European de Dezvoltare Regională.
    Profitul din Exploatare reprezintă profitul din activitatea de bază a societăţii, determinat ca diferenţa între veniturile din exploatare şi cheltuielile din exploatare, calculat conform contului de profit şi pierdere în formatul standard conform Ordinului MFP nr. 1752/2005.
    Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului.
    Raportul privind durabilitatea investiţiei - documentul standard pentru operaţiuni de infrastructură care atestă faptul că investiţia făcută prin proiect nu a suferit modificări substanţiale în perioada ultimilor 3 ani de la finalizare, în conformitate cu art. 57 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) nr. 1083/2006).
    Scalabilitate - este proprietatea unui sistem, a unei reţele sau unui proces care indică abilitatea acestuia de a creşte în mod proporţional rezultatele acestuia odată cu creşterea resurselor.
    Semnătură electronică - reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare. (în conformitate cu Legea privind semnătura electronică nr. 455/2001);
    Servicii publice electronice sau serviciile publice on-line reprezintă o parte din e-guvernare prin care serviciile publice sunt disponibile prin intermediul internetului.
    SMIS - Single Management Information Sistem = Sistem Unic de Management a Informaţiilor - este un sistem informatic naţional, în sprijinul organismelor naţionale pentru implementarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă.
    Societatea informaţională - este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic - un mediu de existenţă a omului.

    TIC - ITC - IT&C - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor


    ANEXA II

                    APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE

       Domeniul Major de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea
              eficienţei serviciilor publice electronice"
      Operaţiunea 3.2.4 central, apel 4, "Susţinerea implementării
             de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii
                 la broadband, acolo unde este necesar"

         PENTRU ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ ACORDATĂ
           DIN FONDURILE PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL
          "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE" COFINANŢAT
            DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

            MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
             ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA
                    SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

                  MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
             Autoritatea de Management pentru POS CCE

┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod apel: │POSCCE-AP3-O3.2.4 central apel 4 │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip apel: │Depunere cu termen limită │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Încadrarea în programul │Programului Operaţional Sectorial "Creşterea │
│operaţional: │Competitivităţii Economice" │
│ │ │
│ │Axa Prioritară 3 - Tehnologia Informaţiei şi │
│ │comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" │
│ │ │
│ │Domeniul Major de Intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi │
│ │creşterea eficienţei serviciilor publice │
│ │electronice" │
│ │ │
│ │Operaţiunea 3.2.4 proiecte la nivel central, apel 4 │
│ │"Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate │
│ │şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde │
│ │este necesar" │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective: │Obiectivul specific al Domeniului Major de │
│ │Intervenţie 2 este acela de a pune la dispoziţie │
│ │serviciile administrative prin mijloace electronice,│
│ │atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de │
│ │afaceri), cât şi pentru administraţia publică. │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant eligibil: │INSTITUTUL NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ │
│ │"Prof. Dr. C.T. NICOLAU", ca singur solicitant al │
│ │finanţării sau în parteneriat cu una sau mai multe │
│ │instituţii publice centrale │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Durata maximă de │Durata maximă de implementare a proiectului │
│desfăşurare a │(inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea │
│proiectelor: │cererilor de rambursare): până la 30 decembrie 2015.│
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Buget apel: │10 milioane lei, din care 8.270.000 lei FEDR şi │
│ │1.730.000 lei de la bugetul de stat │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Dimensiunea maximă a │100% din cheltuielile eligibile pentru solicitanţii │
│finanţării acordate: │finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul │
│ │asigurărilor sociale şi de sănătate │
│ │98% pentru celelalte categorii de solicitanţi │
│ │eligibili │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea maximă a │Valoarea maximă a finanţării acordate: │
│finanţării acordate: │10.000.000 lei (inclusiv TVA pentru cheltuieli │
│ │eligibile). │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Termen limită pentru │Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează│
│înregistrarea │on-line în mod continuu, începând cu 13 martie 2015 │
│aplicaţiilor: │ora 16:00 şi se va încheia în 20 martie 2015 │
│ │ora 16:30. │
│ │ │
│ │Înregistrarea on-line se realizează la adresa de │
│ │Internet: www.fonduri.mcsi.ro │
├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Documente utile: │Documentaţia completă poate fi găsită la adresa de │
│ │Internet www.fonduri.mcsi.ro de unde pot fi │
│ │descărcate: │
│ │ 1. Ghidul Solicitantului │
│ │ 2. H.G. nr. 759/2007 privind regulile de │
│ │ eligibilitate a cheltuielilor efectuate în │
│ │ cadrul operaţiunilor finanţate prin programele │
│ │ operaţionale │
│ │ 3. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor │
│ │ nr. 2241/22.07.2008 pentru aprobarea Listelor de│
│ │ cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate│
│ │ în cadrul operaţiunii 3.1.4 "Susţinerea │
│ │ conectării şcolilor la broadband", domeniul │
│ │ major de intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării │
│ │ Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor" şi în│
│ │ cadrul operaţiunilor din domeniul major de │
│ │ intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi creşterea │
│ │ eficienţei serviciilor publice electronice", │
│ │ Axa Prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi │
│ │ comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi │
│ │ public" din cadrul Programului Operaţional │
│ │ Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"│
│ │ (POS CCE) 2007-2013. │
│ │Orice clarificări pot fi solicitate la numărul de │
│ │fax: 021-311.39.19, la numărul de tel. 021-311.41.12│
│ │sau la sediul Ministerului pentru Societatea │
│ │Informaţională - Organismul Intermediar pentru │
│ │Promovarea Societăţii Informaţionale, │
│ │B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti. │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘


                               -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016