Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 151 din 4 martie 2015  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 151 din 4 martie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 7, alineatele (1), (4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit se efectuează în două tranşe, astfel:
    a) prima tranşă, în perioada 5 aprilie-31 decembrie a anului de alocare, la preţul de piaţă de referinţă prevăzut la alin. (4) lit. a);
    b) a doua tranşă, în perioada 5 octombrie-31 decembrie a anului de alocare, la preţul de piaţă de referinţă prevăzut la alin. (4) lit. b).
    .............................................................................................
    (4) Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit utilizând preţul de piaţă de referinţă al unui certificat de emisii de gaze cu efect de seră se efectuează pentru fiecare din cele două tranşe astfel:
    a) pentru prima tranşă, care se aplică pentru 50% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru anul în curs, preţul de piaţă de referinţă este preţul calculat la data de 1 aprilie;
    b) pentru a doua tranşă, care se aplică pentru 50% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru anul în curs, preţul de piaţă de referinţă este preţul calculat la data de 1 octombrie.
    ..............................................................................................
    (8) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri comunică în termen de 5 zile, după validarea din partea Comisiei Europene, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, administratorul conturilor din Registrul unic, lista instalaţiilor şi numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră plătite pentru acestea, în vederea emiterii certificatelor în conturile operatorilor."

    2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În scopul implementării mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, şi a Planului naţional de investiţii, cheltuielile de monitorizare şi punere în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii sunt suportate de beneficiari şi se stabilesc prin contractele de finanţare."

    3. La articolul 12, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Beneficiarii investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii, care nu au început investiţia, pot solicita finanţarea nerambursabilă în vederea încheierii unui contract de finanţare în maximum 2 ani de la data de începere a investiţiei prevăzută în anexa nr. 3.
    ..............................................................................................
    (5) Beneficiarii investiţiilor prevăzuţi în anexa nr. 3 primesc finanţare nerambursabilă pentru investiţiile din Planul naţional de investiţii efectuate după data de 25 iunie 2009, puse în funcţiune sau aflate în derulare la momentul încheierii contractelor de finanţare, aferente cheltuielilor facturate şi plătite după data de 25 iunie 2009. Rambursarea acestor cheltuieli se face eşalonat, până în anul 2020, conform contractului de finanţare."

    4. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru investiţiile noi, la solicitarea beneficiarului, se poate acorda, în funcţie de sumele disponibile, o prefinanţare în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile rambursabile."

    5. Anexele nr. 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

    6. În cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie" şi, respectiv, sintagma "Departamentul pentru Energie" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri".

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                  Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi
                        mijlocii şi mediului de afaceri,
                              Andrei Dominic Gerea

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                          Graţiela Leocadia Gavrilescu

                         Ministrul afacerilor externe,
                             Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 4 martie 2015.
    Nr. 151.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013)

                             METODOLOGIA DE CALCUL
                  al preţului de piaţă de referinţă pentru un
                 certificat de emisii de gaze cu efect de seră

    1. Preţul de piaţă de referinţă al certificatului de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare din cele două perioade ale anului în curs se calculează ca medie simplă a preţurilor certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (preţuri de închidere - auction prices) pe platforma comună EEX, pentru EU, pentru toate sesiunile de licitaţie din perioada considerată, respectiv trimestrul I pentru preţul de piaţă de referinţă calculat la 1 aprilie şi trimestrul III pentru preţul de piaţă de referinţă calculat la 1 octombrie.
    2. În cazul în care în perioada considerată nu există minimum 12 sesiuni de licitaţie pe platforma comună EEX, preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se calculează ca medie simplă a preţurilor de închidere a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pe bursa europeană cu volumul cel mai mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră tranzacţionate.
    3. Preţul de piaţă de referinţă al certificatului de emisii de gaze cu efect de seră se utilizează dacă preţul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră deviază cu o valoare mai mare sau egală cu 10% faţă de valorile prezentate în anexa VI la Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03 "Document de orientare privind aplicarea opţională a art. 10c din Directiva 2003/87/CE", şi anume:

           Preţurile CO(2) în perioada 2013-2020, conform
           anexei VI la Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03:
 ┌──────────┬───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
 │ │ UM │2013│2014│2015│2016│2017│2018│2019│2020│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │Preţ CO(2)│euro*)/tonă│14,5│14,5│20,0│20,0│20,0│20,0│20,0│20,0│
 └──────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


──────────
    *) Valori în euro 2008.
──────────

    4. Valorile din tabelul de mai sus, fiind calculate luând în considerare preţurile medii înregistrate în anul 2008, se actualizează în preţuri la nivelul anului în care se efectuează calculul, utilizând valorile anuale ale inflaţiei monedei euro.
    5. Pentru conversia în monedă naţională se va utiliza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data plăţii.
    6. Preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se afişează pe site-ul instituţiei care gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, precum şi implementarea Planului naţional de investiţii, prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre, la 1 aprilie şi 1 octombrie în fiecare an.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013)

                                        PLANUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII


 ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┐
 │Nr. │ Beneficiar │ Investiţie │An │
 │crt.│ │ │începere│
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 1 │S.C. OMV Petrom - S.A. - │Ciclu combinat cu turbină pe gaz │ 2009 │
 │ │CCCC Brazi │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 2 │S.C. ADREM INVEST - S.R.L. │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │
 │ │ │recuperare de căldură │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 3 │S.C. CE Hunedoara - S.A. - Deva │Ciclu combinat cu turbină pe gaz │ 2013 │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 4 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2013 │
 │ │Işalniţa │nr. 7 pe lignit │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 5 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2013 │
 │ │Rovinari │nr. 4, de 330 MW, pe lignit │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 6 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Bloc de 500 MW, pe lignit, parametri │ 2013 │
 │ │Rovinari │supracritici │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 7 │S.C. CET Arad - S.A. │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │
 │ │ │recuperare de căldură │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 8 │S.C. CET - S.A. Brăila │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │
 │ │ │recuperare de căldură │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 9 │S.C. CET Govora - S.A. │Centrală de cogenerare pe biomasă │ 2013 │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 10 │S.C. Vilcet Energy - S.R.L. │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │
 │ │ │recuperare de căldură │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 11 │S.C. Ecogen Energy - S.A. Buzău │Centrală de cogenerare cu motoare termice │ 2013 │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 12 │S.C. Energy Cogeneration Group │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │
 │ │- S.A. - Făgăraş │recuperare de căldură │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 13 │S.C. Energy Cogeneration Group │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │
 │ │- S.A. - Săvineşti │recuperare de căldură │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 14 │S.C. International Recycling │Valorificare energetică de deşeuri │ 2013 │
 │ │Energy - S.A. │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 15 │S.C. Power Plant Făgăraş - │Ciclu combinat cu turbină pe gaz │ 2013 │
 │ │S.R.L. │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 16 │S.C. AMONIL - S.A. │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2014 │
 │ │ │recuperare de căldură │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 17 │S.C. Brăila Power - S.A. │Bloc de 800 MW, pe huilă importată, │ 2014 │
 │ │ │parametri supracritici │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 18 │S.C. CE Hunedoara - S.A. - │Bloc de 200 MW, pe huilă locală, │ 2014 │
 │ │Paroşeni │parametri supracritici │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 19 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2014 │
 │ │Rovinari │nr. 5, de 330 MW, pe lignit │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 20 │S.C. Electrocentrale Bucureşti │Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu│ 2014 │
 │ │- S.A. - Bucureşti Sud │turbină pe gaz │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 21 │S.C. Electrocentrale Bucureşti -│Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu│ 2014 │
 │ │S.A. - Grozăveşti │turbină pe gaz │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 22 │SNGN Romgaz - S.A. - Iernut │Ciclu combinat cu turbine pe gaz │ 2014 │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 23 │S.C. Titan Eco Power - │Centrală de cogenerare cu motoare termice │ 2014 │
 │ │S.A. Bucureşti │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 24 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Bloc pe lignit local, parametri │ 2015 │
 │ │Işalniţa │ultrasupracritici │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 25 │S.C. CE Oltenia - S.A. - Turceni│Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2015 │
 │ │ │nr. 3 pe lignit │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 26 │S.C. CE Oltenia - S.A. - Turceni│Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2015 │
 │ │ │nr. 6, de 330 MW, pe lignit │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 27 │S.C. Electrocentrale Bucureşti │Unităţi de vârf la Fântânele cu turbine pe │ 2015 │
 │ │- S.A. - Fântânele │gaz │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 28 │S.C. Electrocentrale Galaţi │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2015 │
 │ │- S.A. │recuperare de căldură │ │
 ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤
 │ 29 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu│ 2016 │
 │ │Craiova II │turbină pe gaz │ │
 └────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────┘


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016