Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2015 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2015

Monitorul Oficial 811 din 31 Octombrie 2015 (M. Of. 811/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 868 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin şi Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 31 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre comisia centrală pentru navigaţia pe rin şi ministerul transporturilor din românia, semnat la strasbourg la 4 decembrie 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  --------------- ministrul transporturilor,   iulian-ghiocel matacheministrul afacerilor externe,   bogdan lucian aurescubucureşti, 14 octombrie 2015.nr. 868. acord administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării   de marinar obţinute prin calificare profesională,   completând acordul administrativ privindrecunoaşterea ...

 HOTĂRÂRE nr. 906 din 31 octombrie 2015 pentru declararea zilelor de 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2015 zile de doliu naţional pe teritoriul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 31 octombrie 2015

În memoria victimelor incendiului ce a avut loc în data de 30 octombrie 2015 în sectorul 4 din municipiul bucureşti,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului româniei, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema româniei de către autorităţile şi instituţiile publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se declară zilele de 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2015 zile de doliu naţional pe teritoriul româniei.art. 2(1) În zilele de doliu naţional, menţionate la art. 1, toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale vor arbora drapelul româniei în bernă.(2) ...

Monitorul Oficial 810 din 30 Octombrie 2015 (M. Of. 810/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 898 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 din 28 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum ...

 HOTĂRÂRE nr. 899 din 27 octombrie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 811/2015 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce), programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru) şi programul operaţional regional (por), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii noiembrie a anului 2015, în vederea efectuării plăţilor ...

 INSTRUCŢIUNI din 30 septembrie 2015 pentru completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 50^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 419/2010 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015

În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.art. iinstrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 50^1 din legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 419/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 638 din 10 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la capitolul ii "nivelul de bază" secţiunea i "determinarea nivelului de bază", la punctul 2 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"În cazul în care, în anul financiar anterior ...

 HOTĂRÂRE nr. 890 din 27 octombrie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate ...

Monitorul Oficial 808 din 30 Octombrie 2015 (M. Of. 808/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 28 octombrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 30 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnului deputat ion Şcheau, aparţinând grupului parlamentar al pnl, îi încetează calitatea de membru al comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;- domnul deputat vasile-cătălin drăguşanu, aparţinând grupului parlamentar alde, trece de la comisia pentru ...

Monitorul Oficial 803 din 29 Octombrie 2015 (M. Of. 803/2015)

 NORME TEHNICE din 23 octombrie 2015 privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 29 octombrie 2015

Cap. iscop şi definiţiiart. 1prezentele norme tehnice stabilesc reguli şi condiţii obligatorii privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, portabile şi mobile, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.art. 2(1) utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu se supun următoarelor standarde:a) sr en 3-7 stingătoare portabile de incendiu partea 7: caracteristici, performanţe şi metode de încercare;b) sr en 1866 stingătoare mobile de incendiu;c) sr en 2 clase de incendii.(2) pentru standardele prevăzute la alin. (1) se iau în considerare ediţiile în vigoare, inclusiv amendamentele.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 26 octombrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xx "componenţa comisiei pentru mediu", domnul senator iliescu lucian - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include ...

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 28 octombrie 2015 privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 87/P/2015 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015

Având în vedere solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna udrea elena gabriela, fost membru al guvernului şi actual membru al camerei deputaţilor, în dosarul nr. 87/p/2015 - direcţia naţională anticorupţie,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 156 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor cere efectuarea urmăririi penale faţă de doamna deputat udrea elena gabriela, fost membru al guvernului, membru al camerei deputaţilor, pentru faptele ...

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 28 octombrie 2015 privind încuviinţarea reţinerii doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, domnul robert marius cazanciuc, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat elena gabriela udrea, în dosarul nr. 87/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor cu adresa nr. 85.923 din 20 octombrie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor încuviinţează ...

 HOTĂRÂRE nr. 94 din 28 octombrie 2015 privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015

Având în vedere solicitarea ministrului justiţiei, domnul robert marius cazanciuc, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat elena gabriela udrea, în dosarul nr. 87/p/2015 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie, transmisă camerei deputaţilor cu adresa nr. 85.923 din 20 octombrie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, şi ale art. 219 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,având în vedere rezultatul votului exprimat de deputaţi ...

Monitorul Oficial 804 din 29 Octombrie 2015 (M. Of. 804/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 884 din 23 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, aprobată prin legea nr. 160/2015, al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 23 alin. (1) din legea nr. 219/2015 privind economia socială,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale ...

Monitorul Oficial 807 din 29 Octombrie 2015 (M. Of. 807/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 octombrie 2015 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015

În temeiul art. 52 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,adunarea generală naţională a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. i regulamentul de organizare şi funcţionare al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, adoptat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 2 octombrie 2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, întrunit în şedinţa din data de 2 octombrie 2015, emite următoarea hotărâre:art. i metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 23 octombrie 2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;- necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii şi a ajutoarelor pentru urmaşi;- posibilitatea plăţii tranşei a iv-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obţinute în instanţă de ...

Monitorul Oficial 806 din 29 Octombrie 2015 (M. Of. 806/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 29 octombrie 2015

Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2015;– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;– asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;– posibilitatea plăţii tranşei a iv-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obţinute în instanţă de către personalul din sectorul bugetar;– plata salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri ...

Monitorul Oficial 802 din 28 Octombrie 2015 (M. Of. 802/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 21 octombrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. xix "componenţa comisiei pentru transporturi şi energie", domnul senator marin nicolae - grupul parlamentar al psd - se include în ...

Monitorul Oficial 801 din 28 Octombrie 2015 (M. Of. 801/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 octombrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015

Având în vedere exigenţa creării unui cadru legislativ clar şi previzibil pentru finalizarea obiectivelor de investiţii din cadrul programului naţional de dezvoltare locală, care să asigure îndeplinirea în mod eficient a obiectivului general al programului, se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru evitarea înregistrării de arierate de către unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale programului, din cauza necesităţii tehnologice în unele situaţii, ca executanţii lucrărilor de construcţii să realizeze producţie în cuantum valoric mai mare decât fondurile disponibile din necesitatea conformării la condiţii tehnologice, la unele prevederi din proiectele tehnice şi din caietele de sarcini ale acestora, în condiţiile în care mare ...

 HOTĂRÂRE nr. 864 din 14 octombrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 980/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a româniei la construirea noului cartier general al organizaţiei tratatului atlanticului de nord (nato), publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 672 din 4 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - se aprobă participarea româniei la cheltuielile privind construirea noului cartier general al organizaţiei tratatului atlanticului de nord (nato), inclusiv la cele privind programele comune pentru amenajarea şi dotarea delegaţiilor naţionale, precum şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 882 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 862/2008 privind constituirea comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale ministerului apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 623 din 27 august 2008, se modifică după cum urmează:1. la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) conducerea comisiei se asigură de reprezentanţii ministerului apărării naţionale şi ai ministerului economiei, comerţului şi turismului, în calitate de copreşedinţi."2. la articolul 5 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) prezintă prim-ministrului ...

Monitorul Oficial 800 din 28 Octombrie 2015 (M. Of. 800/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 26 octombrie 2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 66 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, la alineatul (2), după punctul i se introduce un nou punct, punctul i^1 , cu următorul cuprins:"i^1. comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor curţii europene a drepturilor omului;"această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 26 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. ...

 HOTĂRÂRE nr. 872 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei din Regatul Arabiei Saudite, semnat la Riad la 30 aprilie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între ministerul educaţiei şi cercetării Ştiinţifice din românia şi ministerul educaţiei din regatul arabiei saudite, semnat la riad la 30 aprilie 2015.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  ---------------ministrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,   sorin mihai cîmpeanu  ministrul finanţelor publice,eugen orlando teodorovicip. ministrul afacerilor externe,radu podgorean,   secretar de statbucureşti, 20 octombrie 2015.nr. 872.memorandum de ÎnŢelegere  pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei  între ministerul educaţiei şi cercetării Ştiinţificedin românia şi ministerul educaţiei din regatul arabiei sauditeca rezultat al dorinţei ...

 HOTĂRÂRE nr. 878 din 20 octombrie 2015 privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic alineatul (4) al articolului 7 din hotărârea guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a regulamentului (ue) nr. 995/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 426 din 10 ...

 HOTĂRÂRE nr. 823 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 617 din 1 septembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. certificat de muncă în domeniul maritim - certificatul menţionat în regula 5.1.3 din convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim (mlc 2006) ratificată de românia prin legea nr. 214/2015 pentru ratificarea convenţiei privind munca în domeniul maritim (mlc 2006), adoptată ...

 HOTĂRÂRE nr. 879 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din ordonanţa guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, după litera dd) se introduce o nouă literă, litera ee), cu următorul ...

Monitorul Oficial 799 din 28 Octombrie 2015 (M. Of. 799/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 886 din 27 octombrie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Ţigănucă Gelu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului botoşani de către domnul Ţigănucă gelu. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 27 octombrie 2015.nr. 886.-----

Monitorul Oficial 800 din 28 Octombrie 2015 (M. Of. 800/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 873 din 20 octombrie 2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea unităţilor de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor ...

Monitorul Oficial 799 din 28 Octombrie 2015 (M. Of. 799/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 887 din 27 octombrie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Coşman Elena EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna coşman elena exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului botoşani. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 27 octombrie 2015.nr. 887. -----

Monitorul Oficial 800 din 28 Octombrie 2015 (M. Of. 800/2015)

 PROCEDURA din 13 octombrie 2015 de distribuire a biletelor de odihnă EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015

Art. 1distribuirea biletelor de odihnă pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se face în temeiul hotărârii guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările ulterioare, şi conform prezentei proceduri.art. 2(1) anual, direcţia economico-administrativă comunică structurilor din administraţia naţională a penitenciarelor şi unităţilor subordonate oferta pentru unităţile de cazare, care cuprinde locaţia, preţul şi perioada biletului.(2) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de ...

Monitorul Oficial 796 din 27 Octombrie 2015 (M. Of. 796/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 865 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Naţionale 2015-2021 şi a Planului de acţiuni al Strategiei Arhivelor Naţionale 2015-2021 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia arhivelor naţionale 2015-2021, prevăzută în anexa nr. 1 şi planul de acţiuni al strategiei arhivelor naţionale 2015-2021, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------   p. viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,ilie botoş, secretar de stat  ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaideh  ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovicibucureşti, 14 octombrie 2015.nr. 865.anexa 1strategia  arhivelor naţionale 2015-2021cuprinsintroducereinformaţii generale relevantepriorităţi, politici şi cadru juridic existentedefinirea problemeiobiectivedirecţii de ...

Monitorul Oficial 798 din 27 Octombrie 2015 (M. Of. 798/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 876 din 20 octombrie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015

În anul 2015, sectorul agricol din românia a fost puternic afectat de secetă severă, fenomen înregistrat începând cu luna aprilie şi care s-a manifestat cu diferite intensităţi în toată ţara.În conformitate cu datele furnizate de administraţia naţională de meteorologie (anm), în perioada aprilie-septembrie, cantitatea de precipitaţii s-a redus drastic, înregistrând valori chiar şi de 30% din media multianuală. vremea deosebit de călduroasă a făcut ca anm să emită frecvent cod portocaliu, iar în anumite judeţe a fost emis cod roşu de caniculă şi disconfort termic accentuat, situaţia fiind similară celei din anul 2007. temperaturile ridicate şi seceta atmosferică şi pedologică ...

Monitorul Oficial 795 din 27 Octombrie 2015 (M. Of. 795/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 866 din 14 octombrie 2015 privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 octombrie 2015

În temeiul art. 108 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (2), (4) şi (10) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă declasificarea informaţiilor clasificate secrete de stat, cuprinse în documente emise în cadrul ministerului afacerilor interne, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia securitatea naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare.art. 2se aprobă trecerea în clasa de secretizare secrete de serviciu a informaţiilor clasificate secrete de stat, cuprinse în unele documente ...

Monitorul Oficial 793 din 26 Octombrie 2015 (M. Of. 793/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 880 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este de 99,498 lei/1.000 litri.(3) În anul 2015, diferenţa dintre rata accizei standard ...

Monitorul Oficial 794 din 26 Octombrie 2015 (M. Of. 794/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 874 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea AVIOANE CRAIOVA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea avioane craiova - s.a., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru   victor-viorel ponta  contrasemnează: ------------------   p. ministrul economiei,  comerţului şi turismului,  cătălin cosmin olteanu, secretar ...

 HOTĂRÂRE nr. 875 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 octombrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea naţională a sării - s.a., prevăzut ...

Monitorul Oficial 793 din 26 Octombrie 2015 (M. Of. 793/2015)

 CIRCULARĂ nr. 33 din 13 octombrie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Mitiţă Constantinescu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 19 octombrie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui mitiţă constantinescu.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu 999 la mieformă rotundădiametru ...

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 18 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015

Având în vedere adresele consiliului de disciplină nr. 36 din 10 septembrie 2015 şi nr. 24 din 21 mai 2015, înregistrate la uniunea naţională a notarilor publici din românia cu nr. 4.326 din 10 septembrie 2015, respectiv nr. 2.609 din 22 mai 2015, prin care s-au înaintat propuneri privind modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului de disciplină,în urma discuţiilor care au avut loc în şedinţa consiliului uniunii naţionale a notarilor publici din românia din data de 18 septembrie 2015, la care a participat şi doamna mirela moise, preşedintele consiliului de disciplină,luând în considerare prevederile hotărârii consiliului ...

Monitorul Oficial 792 din 26 Octombrie 2015 (M. Of. 792/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Europei, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune al Uniunii Europene împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015-2020) - COM(2015)285 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/608, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 6 octombrie 2015, camera deputaţilor:1. menţionează că planul de acţiune, anunţat în "agenda europeană privind migraţia" [com(2015)240], stabileşte acţiunile specifice în vederea punerii în aplicare a agendei, precum şi a "agendei europene privind securitatea" [com(2015)185], acte ...

 HOTĂRÂRE nr. 84 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul Uniunii Europene a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE - COM (2015)452 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre:articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/612, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 6 octombrie 2015, camera deputaţilor:1. ia act că noţiunea "ţară de origine sigură" este inclusă în legislaţia a 22 de state membre, deşi doar 15 dintre statele membre o aplică în practică.2. constată că românia nu ...

Monitorul Oficial 789 din 23 Octombrie 2015 (M. Of. 789/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 863 din 14 octombrie 2015 privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (2) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă schimbarea denumirii institutului de cercetări eco-muzeale tulcea în institutul de cercetări eco-muzeale "gavrilă simion" tulcea.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează: ---------------   ministrul culturii,  ioan vulpescu ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 14 octombrie 2015.nr. 863.-----

 HOTĂRÂRE nr. 893 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 octombrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 42-44 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de ...

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 15 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 23 octombrie 2015

Având în vedere procesul-verbal nr. 6.677 din 15 octombrie 2015 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat,în temeiul:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;– art. 23 din normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi ...

Monitorul Oficial 791 din 23 Octombrie 2015 (M. Of. 791/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situaţii de criză şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid - COM(2015)450 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/610 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 6 octombrie 2015, camera deputaţilor:1. ia act că, urmare a neclarităţilor care persistă la nivelul consiliului uniunii europene cu privire la propunerea de instituire a mecanismului permanent de transfer în caz de criză, românia a formulat, ...

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei, Greciei şi Ungariei - COM(2015)451 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/611 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 6 octombrie 2015, camera deputaţilor1. reţine că, în baza propunerii avansate de către comisia europeană, statele membre au adoptat cu majoritate calificată, în cadrul consiliului extraordinar jai din 22 septembrie 2015, decizia privind transferul din italia ...

 HOTĂRÂRE nr. 85 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE privind returnarea - COM(2015)453 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/613 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 6 octombrie 2015, camera deputaţilor:1. constată că planul de acţiune conţine obiective generice pe termen scurt şi mediu, fără a aduce idei complet noi. este încurajată promovarea cu predilecţie a returnărilor voluntare asistate, a respectării drepturilor fundamentale ...

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind normele referitoare la achiziţiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015)454 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4 c-19/614 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 6 octombrie 2015, camera deputaţilor:1. constată că scopul acestei comunicări este de a explica autorităţilor publice naţionale posibilităţile diverse de aplicare a normelor europene în domeniu, pentru a face faţă crizei actuale a solicitanţilor de azil. ...

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu: Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE - JOIN(2015)40 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4 c-19/609 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 6 octombrie 2015, camera deputaţilor:1. constată că documentul examinat prezintă un inventar al intervenţiei uniunii europene (ue) în statele de origine şi de tranzit şi propune aprofundarea dialogurilor la nivel înalt pe migraţie, cu referire la procesele ...

 HOTĂRÂRE nr. 877 din 20 octombrie 2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la sublista a "dci-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază ...

Monitorul Oficial 789 din 23 Octombrie 2015 (M. Of. 789/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 780 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, denumită în continuare strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2 se aprobă planul de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, denumit în continuare plan de acţiune, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3 fondurile necesare implementării strategiei naţionale se planifică de către fiecare instituţie cu atribuţii în ...

Monitorul Oficial 787 din 22 Octombrie 2015 (M. Of. 787/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 869 din 20 octombrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa” EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 22 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al mării negre în zona municipiului constanţa (mamaia sud, tomis nord, tomis centru şi tomis sud) şi eforie nord, judeţul constanţa", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 187 din 3 aprilie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel ...

Monitorul Oficial 786 din 22 Octombrie 2015 (M. Of. 786/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. vii "componenţa comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională", domnul senator fifor mihai-viorel - grupul parlamentar al partidului ...

 HOTĂRÂRE nr. 870 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale "COMICEX" - S.A. şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se mandatează ministerul afacerilor interne să solicite membrilor consiliului de administraţie al societăţii comerciale "comicex" - s.a. să convoace, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în scopul aprobării ...

Monitorul Oficial 788 din 22 Octombrie 2015 (M. Of. 788/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 21 octombrie 2015 privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) şi ale art. 29 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul deputat ludovic orban, aparţinând grupului parlamentar al pnl, se alege în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat dan-Ştefan motreanu.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgoneabucureşti, 21 octombrie 2015.nr. 88. -----

 HOTĂRÂRE nr. 871 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit referitoare la cea de a 10-a reuniune plenară a Comitetului de experţi pentru problematica romilor (CAHROM) al Consiliului Europei, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în perioada 27-30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normativele de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit referitoare la cea de a 10-a reuniune plenară a comitetului de experţi pentru problematica romilor (cahrom) al consiliului europei, organizată de ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice în perioada 27-30 octombrie 2015.art. 2(1) finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi ...

Monitorul Oficial 784 din 21 Octombrie 2015 (M. Of. 784/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 824 din 30 septembrie 2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 21 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 domeniul de aplicare(1) prezenta hotărâre se aplică recipientelor simple sub presiune, denumite în continuare recipiente, produse în serie cu următoarele caracteristici:a) recipientele sunt sudate, proiectate pentru a fi supuse unei presiuni manometrice interioare mai mari de 0,5 bar şi sunt destinate umplerii ...

Monitorul Oficial 782 din 21 Octombrie 2015 (M. Of. 782/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 856 din 14 octombrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea regiei autonome "editura didactică şi pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 216 din 21 septembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - se înfiinţează regia autonomă «editura didactică şi pedagogică», cu sediul în municipiul bucureşti, str. spiru haret nr. 10-12, sectorul 1.regia autonomă «editura didactică şi pedagogică» are personalitate juridică şi funcţionează pe bază de ...

Monitorul Oficial 785 din 21 Octombrie 2015 (M. Of. 785/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 850 din 14 octombrie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru fondul de participare jeremie, aprobată prin legea nr. 41/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţii de management pentru programul operaţional creşterea competitivităţii economice (pos cce), aferent lunii octombrie 2015, ...

 HOTĂRÂRE nr. 862 din 14 octombrie 2015 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române Iaşi, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) şi (2) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se acordă titulatura de muzeu de importanţă naţională muzeului literaturii române iaşi.art. 2se aprobă schimbarea denumirii muzeului literaturii române iaşi în muzeul naţional al literaturii române iaşi. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul culturii, ioan vulpescu ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodoroviciministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,sevil shhaidehbucureşti, 14 octombrie 2015.nr. 862.-----

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 19 octombrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xiii "componenţa comisiei pentru egalitatea de şanse", domnul senator niţu remus-daniel - grupul parlamentar al partidului naţional liberal - ...

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 20 octombrie 2015 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului ilie sârbu, ales în circumscripţia electorală nr. 37 timiş, colegiul uninominal nr. 4, în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 194 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului ilie sârbu, începând cu data de 20 octombrie 2015, şi declară ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

Având în vedere necesitatea asigurării transportului materialelor clasificate în conformitate cu normele şi procedurile de securitate ale organizaţiei tratatului atlanticului de nord şi uniunii europene şi ţinând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile în urma aderării la organizaţia tratatului atlanticului de nord şi integrării în uniunea europeană, precum şi în urma intrării în vigoare a acordului dintre românia şi uniunea europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate şi, de asemenea, a aranjamentelor de securitate între oficiul registrului naţional al informaţiilor secrete de stat, oficiul de securitate al secretariatului general al consiliului uniunii europene şi direcţia ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante,se propune instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilităţi fiscale prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul general consolidat şi pentru a evita un comportament de întârziere intenţionată a îndeplinirii obligaţiilor de ...

Monitorul Oficial 782 din 21 Octombrie 2015 (M. Of. 782/2015)

 PROCEDURILE ŞI CONDIŢIILE din 9 octombrie 2015 de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015

A. emiterea aprobării prealabile, de către ministerul tineretului şi sportului, a candidaturii federaţiilor sportive naţionale pentru organizarea în românia a unor competiţii sportive oficiale - campionate mondiale, europene şi regionaledocumentaţia privind obţinerea aprobării prealabile va fi depusă la registratura ministerului tineretului şi sportului de către federaţia sportivă naţională şi va cuprinde:1. solicitarea pentru aprobarea angajării de negocieri cu organismul sportiv internaţional sub autoritatea căruia se va desfăşura competiţia pentru a cărei organizare se candidează. devizul estimativ de cheltuieli şi precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;2. caietul/manualul stabilit de federaţia sportivă internaţională;3. angajamentul scris al deţinătorului bazei sportive în ...

Monitorul Oficial 785 din 21 Octombrie 2015 (M. Of. 785/2015)

 SENTINŢA nr. 166/R din 24 noiembrie 2014 referitoare la cererea de solicitare, în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti, a anulării Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 671/2010 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 9.914/2011, şi de constatare a inexistenţei acestor acte ca şi consecinţă a nepublicării lor în Monitorul Oficial al României EMITENT: CURTEA DE APEL BRAŞOV - SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

Dosar nr. 95/64/2014completul compus din:preşedinte - mirena radugrefier - maria dascălupentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamanţii antohi neculai, bârlea mihai radu, blebea andrei, cheţa teodor, ciotloş viorica, ciobotaru ioan florin, conţu nicolae, cosma viorel, dumitrescu ioan victor, ene constantin, erdos iosif, ferentz adalbert vasile, gal csaba, giurgea paula elena, ionescu liviu, jurescu mircea neculai, leiter ioan emil, liţă mircea nicolae, mănica corneliu, meiu cornelia, munteanu dumitru, musgociu pompi, nan corneliu marius dumitru, pop teodor aurel, popescu marius, popescu alexandru ion, pora ileana, posedaru gheorghe adrian, rânditean miron, rusu cezar, sava alexandra, syekula joseph, ...

 ÎNCHEIERE din 21 septembrie 2015 referitoare la soluţionarea cererii de publicare în Monitorul Oficial a sentinţei civile nr. 166/R din 24 noiembrie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, în Dosarul nr. 95/64/2014, având ca obiect anulare act administrativ EMITENT: CURTEA DE APEL BRAŞOV - SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

Dosar nr. 95/64/2014completul compus din:preşedinte - mirena radugrefier - maria dascălupe rol fiind soluţionarea cererii de publicare în monitorul oficial a sentinţei civile nr. 166/r din 24 noiembrie 2014, pronunţată de curtea de apel braşov, în dosarul nr. 95/64/2014, având ca obiect "anulare act administrativ", cerere formulată de reclamanţii antohi neculai, bârlea mihai radu, blebea andrei, cheţa teodor, ciotloş viorica, ciobotaru ioan florin, conţu nicolae, cosma viorel, dumitrescu ioan victor, ene constantin, erdos iosif, ferentz adalbert vasile, gal csaba, giurgea paula elena, ionescu liviu, jurescu mircea neculai, leiter ioan emil, liţă mircea nicolae, mănica corneliu, meiu cornelia, ...

Monitorul Oficial 780 din 20 Octombrie 2015 (M. Of. 780/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 827 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Boţeşti şi Ungheni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor boţeşti şi ungheni, judeţul argeş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 30 septembrie 2015.nr. 827.anexa 1.1  stema comunei boţeşti, judeţul argeş──────────*) notă ctce:stema comunei boţeşti, judeţul argeş se găseşte în monitorul oficial al ...

 NORMĂ nr. 18 din 8 octombrie 2015 pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 74-76 şi art. 77 alin. (1) şi (2) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 807 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea stemei comunei Balinţ, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei balinţ, judeţul timiş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea elementelor stemei şi semnificaţia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 30 septembrie 2015.nr. 807.anexa 1 stemacomunei balinţ, judeţul timiş──────────*) notă ctce:stema comunei balinţ, judeţul timiş se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 780 din 20 octombrie 2015 ...

 HOTĂRÂRE nr. 826 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Goleşti, Mihăeşti şi Vaideeni, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor goleşti, mihăeşti şi vaideeni, judeţul vâlcea, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.(2) descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.(3) anexele nr. 1.1-1.3 şi 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, sevil shhaidehbucureşti, 30 septembrie 2015.nr. 826.anexa 1.1 stemacomunei goleşti, judeţul vâlcea──────────*) notă ctce:stema comunei goleşti, judeţul vâlcea se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 780 ...

 HOTĂRÂRE nr. 816 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) agenţia întreţine propriul site web prin care asigură prezenţa pe internet, la adresa «www.anaf.ro». pentru domeniul vamal, prezenţa pe internet se asigură la adresa «www.customs.ro», iar pentru domeniul antifraudă fiscală, prezenţa pe internet se asigură la adresa «www.antifrauda.ro»."2. ...

Monitorul Oficial 779 din 20 Octombrie 2015 (M. Of. 779/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 858 din 14 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ICTCM - S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea comercială ictcm - s.a. bucureşti, aflată în portofoliul autorităţii pentru administrarea activelor statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel ...

 HOTĂRÂRE nr. 859 din 14 octombrie 2015 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor - regiei naţionale a pădurilor - romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 860 din 14 octombrie 2015 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 64 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şişeşti" la hotărârea guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul maramureş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 665 şi 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea i "bunuri imobile", după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, ...

 HOTĂRÂRE nr. 861 din 14 octombrie 2015 privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi darea acesteia în folosinţă gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), 869 şi 874 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului justiţiei în administrarea secretariatului de stat pentru culte.art. 2(1) se aprobă darea în folosinţa gratuită a ...

 REZOLUTIE nr. MSC.398(95) din 5 iunie 2015 la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 octombrie 2015

Amendamente la partea b din codul internaţional din 2008  privind stabilitatea navei în starea intactă (codul is 2008)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale, referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, rezoluţia msc.267(85) prin care comitetul a adoptat codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (codul is din 2008),luând notă de prevederile referitoare la procedura de modificare a părţii b (parte având caracter de recomandare) din codul is din 2008, care sunt enunţate în paragraful 27.2 din regula ii-1/2 din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (convenţia solas 1974), ...

Monitorul Oficial 781 din 20 Octombrie 2015 (M. Of. 781/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 855 din 14 octombrie 2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL 0Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 ...

 HOTĂRÂRE nr. 854 din 14 octombrie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Braşov şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. a unor mijloace fixe aflate în administrarea ...

Monitorul Oficial 779 din 20 Octombrie 2015 (M. Of. 779/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 837 din 7 octombrie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Bacău" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ...

Monitorul Oficial 781 din 20 Octombrie 2015 (M. Of. 781/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza la 30 aprilie 2015, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 10 pct. 5 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 577/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă hotărârile cuprinse în protocolul sesiunii a xxvi-a a comisiei hidrotehnice româno-ungare*), semnat la nyiregyhaza la 30 aprilie 2015, pentru aplicarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare privind colaborarea pentru protecţia şi ...

Monitorul Oficial 776 din 19 Octombrie 2015 (M. Of. 776/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 846 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 200 din 23 martie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) valorile prevăzute la alin. (1), aplicabile la nivel naţional, sunt valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată a energiei electrice şi termice, stabilite prin legislaţia naţională în vigoare de transpunere a deciziei comisiei europene ...

Monitorul Oficial 777 din 19 Octombrie 2015 (M. Of. 777/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 12 octombrie 2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor - "O Agendă europeană privind securitatea" - COM (2015) 185 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 octombrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67, ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/393 din 7 octombrie 2015,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 11. este salutară comunicarea comisiei către parlamentul european, consiliu, comitetul economic şi social şi comitetul regiunilor -"o agendă europeană privind securitatea" - com (2015) 185, considerând că reprezintă o etapă importantă ...

Monitorul Oficial 778 din 19 Octombrie 2015 (M. Of. 778/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 847 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 din legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutului cultural român, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 348 din 21 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) institutul cultural ...

 HOTĂRÂRE nr. 857 din 14 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 şi art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea secretariatului general al guvernului, prevăzut în anexa care ...

Monitorul Oficial 773 din 16 Octombrie 2015 (M. Of. 773/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 13 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Propunere de acord interinstituţional privind o mai bună legiferare - COM(2015) 216 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 16 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-19/560 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 28 septembrie 2015, camera deputaţilor:1. ia act de comunicarea comisiei către parlamentul european, consiliu, comitetul economic şi social european şi comitetul regiunilor - o mai bună legiferare pentru rezultate mai bune - o agendă a ue - com(2015)215, ...

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 13 octombrie 2015 pentru aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 291 şi Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) - COM (2015) 292 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 16 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare opinia nr. 4c - 19/567 adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 28 septembrie 2015, camera deputaţilor:1. constată că românia a semnat şi ratificat convenţia consiliului europei privind prevenirea terorismului (cets nr. 196).2. constată că, într-adevăr, convenţia prezintă lacune care ar fi putut fi determinate, printre altele, ...

Monitorul Oficial 774 din 16 Octombrie 2015 (M. Of. 774/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 12 octombrie 2015 cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu - COM (2015) 337 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 octombrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67, ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. xxvi/396 din 6 octombrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei 2003/87/ce în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii ...

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 12 octombrie 2015 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE COM (2015) 341 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 octombrie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67, ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. xxvi/397 din 6 octombrie 2015,senatul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 12 octombrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xx "componenţa comisiei pentru mediu", domnul senator ehegartner petru - grupul parlamentar liberal conservator - se include în componenţa ...

Monitorul Oficial 775 din 16 Octombrie 2015 (M. Of. 775/2015)

 REZOLUŢIA nr. MEPC.247(66) din 4 aprilie 2014 privind amendamentele la Anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei Internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului III) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 16 octombrie 2015

Comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin (comitetul) conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de articolul 16 din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare convenţia din 1973), de articolul vi al protocolului din 1978 privind convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare protocolul din 1978) şi de articolul 4 al protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de ...

 HOTĂRÂRE nr. 825 din 30 septembrie 2015 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 16 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 din legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei curţi de casaţie şi justiţie la asociaţia internaţională a Înaltelor jurisdicţii administrative, pentru aderarea administraţiei naţionale a penitenciarelor la organizaţia europeană a serviciilor penitenciare şi corecţionale - europris, pentru aderarea oficiului naţional al registrului comerţului la registrul european al comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale ministerului justiţiei, ale Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, ale oficiului naţional al registrului comerţului şi ale administraţiei naţionale a penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind ...

 REZOLUŢIA MSC.366(93) din 22 mai 2014 la convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 16 octombrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul viii(b) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) (denumită în continuare convenţie), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la convenţie, cu excepţia capitolului i,amintind în continuare, că adunarea, prin rezoluţia a.1070(28), a adoptat codul de aplicare a instrumentelor omi (codul iii),luând act de amendamentele propuse la convenţie pentru a face obligatorie utilizarea codului iii,luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni a sa, amendamentele la convenţie propuse şi difuzate în conformitate ...

 HOTĂRÂRE nr. 853 din 14 octombrie 2015 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 16 octombrie 2015

Având în vedere:- scrisoarea comisiei europene ares (2015) 805086-25/02/2015 privind întreruperea termenului de plată;- scrisoarea comisiei europene ares (2015) 2669646-25/06/2015 privind procedura de suspendare a plăţilor intermediare ale fse;- scrisoarea comisiei europene ares (2015) 3925256/23.09.2015 privind întreruperea procedurii de suspendare a plăţilor intermediare ale fse,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57^1 alin. (1) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 142/2012, cu modificările şi ...

 REZOLUŢIA MSC.373(93) din 22 mai 2014 Amendamente la convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 16 octombrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul xii din convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (stcw) (denumită în continuare convenţia), referitor la procedurile de amendare a convenţiei,amintind, în continuare, că adunarea, prin rezoluţia a.1070(28), a adoptat codul de aplicare a instrumentelor omi (codul iii),luând act de amendamentele propuse la convenţie pentru a face obligatorie utilizarea codului iii,luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni a sa, amendamentele la convenţie propuse şi difuzate în ...

 REZOLUŢIE nr. 374(93) din 22 mai 2014 privind Amendamentele la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 16 octombrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul xii şi regula i/1.2.3 din convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (stcw) (denumită în continuare convenţia), referitor la procedurile de amendare a părţii a din codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (codul stcw),luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiuni a sa, amendamentele la partea a din codul stcw, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul xii(1)(a)(i) din convenţie,1. adoptă, în conformitate cu ...

 REZOLUŢIA MEPC.246(66) din 4 aprilie 2014 privind amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 16 octombrie 2015

Comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de articolul 16 al convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare convenţia din 1973) şi de articolul vi al protocolului din 1978 privind convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare protocolul din 1978) care specifică împreună procedura de amendare a protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al organizaţiei funcţia de ...

Monitorul Oficial 770 din 15 Octombrie 2015 (M. Of. 770/2015)

 REZOLUŢIA MSC. 375(93) din 22 mai 2014 la protocolul din 1988 privind convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 octombrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, articolul vi din protocolul din 1988 privind convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumit în continuare protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare) referitor la procedurile de amendare,amintind în continuare că adunarea, prin rezoluţia a.1070(28), a adoptat codul de aplicare a instrumentelor omi (codul iii),luând act de amendamentele propuse la protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, pentru a face obligatorie utilizarea codului iii,luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi treia sesiune a sa, amendamentele la protocolul ...

Monitorul Oficial 771 din 15 Octombrie 2015 (M. Of. 771/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 845 din 7 octombrie 2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 15 octombrie 2015

În temeiul art. 7 şi 19 din regulamentul (ue) nr. 995/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, al art. 2 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 potrivit prevederilor art. 4 din regulamentul (ue) nr. 995/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 20 octombrie 2010 ...

Monitorul Oficial 768 din 15 Octombrie 2015 (M. Of. 768/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 795 din 23 septembrie 2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (6) din legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional şi a statisticii oficiale a româniei în perioada 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,   ion moraru  p. preşedintele institutului naţional de statistică,  elena mihaela iagar ministrul finanţelor publice,   eugen ...

Monitorul Oficial 770 din 15 Octombrie 2015 (M. Of. 770/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 844 din 7 octombrie 2015 privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2015-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (4) din legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă programul statistic naţional multianual 2015-2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel ponta contrasemnează:------------------ secretarul general al guvernului, ion morarupreşedintele  institutului naţional de statistică,   tudorel andrei ministrul afacerilor externe,   bogdan lucian aurescuministrul finanţelor publice,  eugen orlando teodorovicibucureşti, 7 octombrie 2015.nr. 844.anexĂ   programul statistic naŢional multianual 2015-2017*)──────────*)activităţile aferente anului 2014 au fost incluse şi realizate în programul statistic naţional anual 2014.──────────1. introducere2. obiectivele strategice ale perioadei 2015-20173. reperele programului statistic ...

 HOTĂRÂRE nr. 851 din 14 octombrie 2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Manta Felix Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului mehedinţi de către domnul manta felix daniel.   prim-ministru victor-viorel ponta contrasemnează:-----------------  p. viceprim-ministru,   ministrul afacerilor interne,  ilie botoş,secretar de statbucureşti, 14 octombrie 2015.nr. 851. ----

 HOTĂRÂRE nr. 852 din 14 octombrie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Stănişoară Andrei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul stănişoară andrei exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului mehedinţi. prim-ministru   victor-viorel ponta  contrasemnează: -----------------  p. viceprim-ministru,  ministrul afacerilor interne,   ilie botoş, secretar de statbucureşti, 14 octombrie 2015.nr. 852. ----

 REZOLUŢIA A.1.085(28) din 4 decembrie 2013 la convenţia referitoare la regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 octombrie 2015

Adunarea,amintind articolul vi din convenţia referitoare la regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare (denumită în continuare convenţia) privind amendamentele la regulament,amintind, de asemenea, că prin rezoluţia a.1070(28) a adoptat codul de aplicare a instrumentelor omi (codul iii),luând act de amendamentele propuse la convenţie pentru a face obligatorie utilizarea codului iii,luând în considerare amendamentele la convenţie, adoptate de comitetul de siguranţă maritimă la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa şi comunicate tuturor părţilor contractante în conformitate cu paragraful 2 al articolului vi din convenţie; şi de asemenea, recomandările comitetului de siguranţă maritimă referitoare la intrarea în ...

Monitorul Oficial 769 din 15 Octombrie 2015 (M. Of. 769/2015)

 PROCEDURĂ din 22 septembrie 2015 privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 15 octombrie 2015

──────────aprobat prin ordinul nr. 106 din 22 septembrie 2015, publicat în monitorul oficial nr. 769 din 15 octombrie 2015.──────────1. În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) acţiunea sanitar-veterinară - activitatea/campania/ serviciul de vaccinare, tuberculinare, prelevare probe, inspecţie în exploataţii care se desfăşoară într-o perioadă determinată de timp, în conformitate cu prevederile programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;b) acţiunea sanitar-veterinară lunară - activitatea/serviciul de vaccinare, tuberculinare, ...

Monitorul Oficial 765 din 14 Octombrie 2015 (M. Of. 765/2015)

 CIRCULARĂ nr. 32 din 29 septembrie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 octombrie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 5 octombrie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 70 de ani de la înfiinţarea universităţii de medicină şi farmacie din târgu mureş.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu ...

 HOTĂRÂRE nr. 828 din 7 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 octombrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al ...

Monitorul Oficial 766 din 14 Octombrie 2015 (M. Of. 766/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 842 din 7 octombrie 2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 octombrie 2015

Având în vedere dispoziţiile pct. 2.3 şi ale pct. 16.4 din anexa ii la regulamentul (ce) nr. 300/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 2.320/2002, astfel cum a fost modificat prin regulamentul (ue) nr. 18/2010 al comisiei europene din 8 ianuarie 2010,ţinând seama de ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea regiei autonome "autoritatea aeronautică civilă română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, ...

 REZOLUŢIA A.1.070(28) din 4 decembrie 2013 privind Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 octombrie 2015

Adunarea,reamintind articolul 15(j) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile adunării cu privire la adoptarea de reglementări şi linii directoare privind siguranţa maritimă şi prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,reamintind, de asemenea, că, prin rezoluţia a.1018(26), a aprobat calendarul şi programul de activităţi pentru revizuirea şi punerea în aplicare a unui sistem instituţionalizat de audit al statelor membre ale omi,reamintind, de asemenea, că, prin rezoluţia a.1054(27), a adoptat codul din 2011 pentru implementarea instrumentelor omi obligatorii, care conţine instrucţiuni pentru implementarea şi aplicarea instrumentelor omi şi constituie baza sistemului facultativ de audit al statelor membre ...

Monitorul Oficial 767 din 14 Octombrie 2015 (M. Of. 767/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015

Recomandarea comisiei din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, nr. 214 din 19 iulie 2014, precum şi comunicarea comisiei către parlamentul european, consiliul comitetului economic şi social şi comitetul regiunilor privitor la un cadru corespunzător pentru jocurile de noroc online în piaţa internă [com (2012) 596 final], document confirmat ca şi poziţie viitoare de către harrie temmink din cadrul dg grow direcţia generală piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi imm-uri ...

 HOTĂRÂRE nr. 77 din 13 octombrie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 15 octombrie 2015

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat ghiveciu marian, începând cu data de 29 septembrie 2015,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art. 236 alin. (1) şi art. 237 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,constatând că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de încetarea mandatului domnului ghiveciu marian, deputat ales în parlamentul româniei, în circumscripţia electorală nr. 10 buzău, colegiul uninominal nr. 5,camera ...

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 13 octombrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat paul dumbrăvanu, aparţinând grupului parlamentar al pnl, este desemnat în calitatea de membru al comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;- domnul deputat mihai tararache, aparţinând grupului parlamentar al pnl, este desemnat în ...

Monitorul Oficial 765 din 14 Octombrie 2015 (M. Of. 765/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 711 din 26 august 2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2015,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 domeniu de aplicare(1) prezenta hotărâre stabileşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de măsurare în scopul punerii lor la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerii lor în funcţiune în românia pentru efectuarea măsurărilor prevăzute la art. 2.(2) prezenta hotărâre se aplică ...

Monitorul Oficial 767 din 14 Octombrie 2015 (M. Of. 767/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 821 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 lit. k) din legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea centenarului primului război mondial, prevăzut în anexa nr. 1, activităţile acestuia urmând a se desfăşura în perioada 2015-2019.art. 2(1) instituţiile implicate în punerea în aplicare a programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea centenarului primului război mondial sunt: ministerul apărării naţionale prin oficiul naţional pentru cultul eroilor, serviciul istoric al armatei, institutul pentru studii politice de apărare şi ...

Monitorul Oficial 762 din 13 Octombrie 2015 (M. Of. 762/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 763 din 16 septembrie 2015 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 13 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4^3 din legea nr. 82/1993 privind constituirea rezervaţiei biosferei "delta dunării", cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă planul de management şi regulamentul rezervaţiei biosferei "delta dunării", prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, elaborate de administraţia rezervaţiei biosferei "delta dunării" cu sprijinul consiliului ştiinţific şi al consiliului consultativ de administrare.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 762 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. ...

Monitorul Oficial 763 din 13 Octombrie 2015 (M. Of. 763/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 840 din 7 octombrie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 35 alin. (2), (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului mediului, apelor şi pădurilor pe anul 2015, cu suma de 2.000 mii lei la ...

 HOTĂRÂRE nr. 841 din 7 octombrie 2015 pentru ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 51,6499 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea realizării obiectivului "LEA 400 kV Reşiţa (România) - Pancevo (Serbia), tronson I", beneficiar statul român EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 36, 37, 39 şi 42 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, al art. 2 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă ocuparea temporară a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 51,6499 ha de către compania naţională de transport al energiei electrice "transelectrica" ...

Monitorul Oficial 760 din 13 Octombrie 2015 (M. Of. 760/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 835 din 7 octombrie 2015 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 5 ADEA, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu Societatea Comercială "Expert Petroleum" - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 13 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul ex - 5 adea, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi mol hungarian oil and gas public limited company împreună cu societatea comercială "expert petroleum" - s.r.l., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.──────────art. 2acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 836 din 7 octombrie 2015 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Atletism asupra unui bun imobil aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 13 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al federaţiei române de atletism asupra unui bun imobil, proprietate privată a statului, aflat în administrarea ministerului tineretului şi sportului, prevăzut la poziţia nr. 1 din anexa la hotărârea guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în ...

Monitorul Oficial 763 din 13 Octombrie 2015 (M. Of. 763/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 843 din 7 octombrie 2015 privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Brăila şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului brăila şi în administrarea consiliului local al municipiului brăila, judeţul brăila,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ...

Monitorul Oficial 760 din 13 Octombrie 2015 (M. Of. 760/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 820 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 13 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dâmboviţa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 32 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei dobra", secţiunea i "bunuri imobile" se ...

Monitorul Oficial 763 din 13 Octombrie 2015 (M. Of. 763/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 779 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională de ordine şi siguranţă publică pentru perioada 2015-2020, denumită în continuare strategia naţională, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2planul de acţiuni pentru implementarea strategiei naţionale se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, prin dispoziţia secretarului de stat pentru ordine publică din ministerul afacerilor interne.art. 3finanţarea obiectivelor ...

Monitorul Oficial 757 din 12 Octombrie 2015 (M. Of. 757/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 832 din 7 octombrie 2015 privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forţei de Jandarmerie Europeană", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 10-11 decembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă organizarea de către ministerul afacerilor interne, prin inspectoratul general al jandarmeriei române, a reuniunii comitetului interministerial de nivel Înalt al forţei de jandarmerie europeană, care va avea loc la bucureşti în perioada 10-11 decembrie 2015, denumită în continuare reuniunea.art. 2(1) se aprobă finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii. finanţarea cheltuielilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 822 din 30 septembrie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului de Minori şi Tineri Tichileşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea penitenciarului de minori şi tineri tichileşti, ...

Monitorul Oficial 759 din 12 Octombrie 2015 (M. Of. 759/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 818 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1 punctul i litera a, poziţia 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. obiectivul snagov-sat (vilele 1a şi 11);"2. la anexa nr. 2 punctul iii, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. sediul central, sediile structurilor teritoriale din ...

 HOTĂRÂRE nr. 838 din 7 octombrie 2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de OECD - TALIS 2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. p) şi ale art. 103 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă participarea româniei la studiul internaţional privind procesul de predare-Învăţare, dezvoltat de organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică oecd, teaching and learning international survey - talis 2018.art. 2(1) centrul naţional de evaluare şi examinare se desemnează centru naţional talis.(2) taxa privind participarea româniei, în perioada 2016-2018, la programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de oecd - talis 2018, este în cuantum ...

 HOTĂRÂRE nr. 839 din 7 octombrie 2015 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea TERMICA - S.A. Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 şi 19 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea sumei de 228 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la societatea termica - s.a. suceava, în baza planului de disponibilizare aprobat potrivit ...

Monitorul Oficial 757 din 12 Octombrie 2015 (M. Of. 757/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 819 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 octombrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru societatea iprochim - s.a., prevăzut în anexa ...

Monitorul Oficial 759 din 12 Octombrie 2015 (M. Of. 759/2015)

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 2 septembrie 2015 privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul româniei a animalelor de companie, din speciile enumerate în partea a din anexa i la regulamentul (ue) nr. 576/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 998/2003, respectiv câini, pisici şi dihori domestici, provenite din ţări terţe, în scopul circulaţiei necomerciale prin punctele de intrare a călătorilor, sunt cele prevăzute de regulamentul (ue) nr. 576/2013, cu amendamentele ulterioare.art. 2 condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul româniei a păsărilor de companie provenite din ...

 HOTĂRÂRE nr. 831 din 7 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 şi 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al companiei naţionale de radiocomunicaţii navale "radionav" - s.a., ...

 PROCEDURĂ din 5 octombrie 2015 de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015

Cap. iprocedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor şi situaţiilor prevăzute la art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 39/2015 privind cazierului fiscala. dispoziţii generale privind înscrierea informaţiilor în cazierul fiscal1. Înscrierea informaţiilor în cazierul fiscal se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal competent, prevăzut la art. 1 din ordin, denumit în continuare compartiment de specialitate, pe baza fişei de înscriere în cazierul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. se completează câte o fişă pentru fiecare faptă care se înscrie în cazierul fiscal.2. fişele prevăzute la pct. 1 se completează ...

Monitorul Oficial 757 din 12 Octombrie 2015 (M. Of. 757/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 7 octombrie 2015 privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 octombrie 2015

Având în vedere demisia domnului deputat dan-Ştefan motreanu, aparţinând grupului parlamentar al pnl, din funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor, începând cu data de 1 octombrie 2015, şi luând act de această demisie,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor declară vacant un loc de vicepreşedinte al camerei deputaţilor, ca urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat dan-Ştefan motreanu.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 7 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia ...

Monitorul Oficial 758 din 12 Octombrie 2015 (M. Of. 758/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 774 din 16 septembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 12 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al ...

 HOTĂRÂRE nr. 796 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 12 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a terenului în suprafaţă de 1.000 mp, aflat în administrarea agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, prin oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, împreună cu ministerul finanţelor publice, va opera modificarea corespunzătoare ...

 PROIECT DE LEGE nr. 919 din 27 august 2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, precum şi a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 12 octombrie 2015

   expunere de motive privind iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru promovarea   proiectului de lege privind modificarea şicompletarea legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al   senatorilor, precum şi a legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerialăprezenta iniţiativă legislativă a cetăţenilor are drept scop modificarea şi completarea legii nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în 2008 ("legea 96/2006"), precum şi a legii responsabilităţii ministeriale, republicată în 2007 ("legea nr. 115/1999"). schimbările preconizate vizează responsabilizarea deputaţilor şi a senatorilor faţă de cetăţeni prin promovarea unui set de măsuri menite să contribuie la: transparentizarea activităţii parlamentare şi a procedurilor de vot din cadrul camerelor parlamentului; reducerea ...

Monitorul Oficial 760 din 12 Octombrie 2015 (M. Of. 760/2015)

 HOTĂRÂRE din 25 martie 2014 în Cauza Larie şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 octombrie 2015

(cererea nr. 54.153/08)   strasbourghotărârea devine definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza larie şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, alvina gyulumyan, luis lopez guerra, kristina pardalos, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi santiago quesada, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 6 martie 2014,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 54.153/08 formulată împotriva româniei, prin care trei resortisanţi ai acestui stat, domnul gheorghe ...

Monitorul Oficial 758 bis din 12 Octombrie 2015 (M. Of. 758 bis/2015)

 NORME TEHNICE din 31 august 2015 privind acordarea statutului de operator economic autorizat*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 bis din 12 octombrie 2015

──────────*) aprobate de ordinul nr. 2.252/2015 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 758 din 12 octombrie 2015.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) statutul de operator economic autorizat poate fi solicitat de operatorii economici definiţi la art. 1 din regulamentul comisiei (cee) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a regulamentului consiliului (cee) nr. 2913/92 de instituire a codului vamal comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.(2) statutul de operator economic autorizat se atestă prin emiterea unuia din certificatele prevăzute la art. 5a din regulamentul consiliului (cee) nr. 2913/92 de instituire a codului vamal comunitar.art. 2 (1) ...

Monitorul Oficial 755 din 09 Octombrie 2015 (M. Of. 755/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 5 octombrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. x "componenţa comisiei pentru sănătate publică", domnul senator duruţ aurel - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include ...

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 5 octombrie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. o) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de senat în şedinţa din 5 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   p. preŞedintele ...

 HOTĂRÂRE nr. 801 din 30 septembrie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi ...

Monitorul Oficial 756 din 09 Octombrie 2015 (M. Of. 756/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 834 din 7 octombrie 2015 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 1 VOIVOZI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu Societatea Comercială "Expert Petroleum" - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 9 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul ex - 1 voivozi, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi mol hungarian oil and gas public limited company împreună cu societatea comercială "expert petroleum" - s.r.l., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.──────────art. 2acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 833 din 7 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 9 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "comicex" - s.a., la care ministerul afacerilor interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic, prevăzut ...

 HOTĂRÂRE nr. 775 din 16 septembrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 9 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul economiei, comerţului şi turismului,  mihai tudose ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovici  ministrul energiei, întreprinderilor mici şimijlocii şi mediului de afaceri,  andrei dominic gerea ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescu   ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, sevil shhaideh ministrul muncii, familiei, protecţiei   sociale şi persoanelor vârstnice,  rovana plumb ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,  sorin mihai cîmpeanu ministrul fondurilor europene,  marius nica  ministrul pentru ...

Monitorul Oficial 754 din 09 Octombrie 2015 (M. Of. 754/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 9 octombrie 2015

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 18/2013 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea legii partidelor politice şi a legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul ii "componenţa biroului comisiei" punctul 1, domnul deputat petru gabriel vlase, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în funcţia de preşedinte în locul domnului deputat mihai ...

Monitorul Oficial 752 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 752/2015)

 ORDIN nr. 1.851 din 9 mai 2013 (*republicat*) privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015

──────────*) republicat în temeiul art. iii al ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 465/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 613 din 13 august 2015.ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 282 din 20 mai 2013 şi ulterior a mai fost modificat şi completat prin:- ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 199/2014 privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare locală, ...

 NORMĂ din 9 mai 2013 (*republicată*) pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015

Art. 1 programul naţional de dezvoltare locală, denumit în continuare program, este un program multianual, coordonat de ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în planul de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a iv-a - reţeaua de localităţi, aprobat prin legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii româniei.art. 2 programul ...

Monitorul Oficial 751 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 751/2015)

 NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 28 septembrie 2015 privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

Cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare.(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, a activităţilor de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.(4) prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de ...

 ACTE ADIŢIONALE din 8 octombrie 2015 la Contractul de concesiune nr. 1/2004*) a reţelei electrice de transport al energiei electrice şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 8 octombrie 2015

──────────*) actele adiţionale se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 751 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1. contractul de concesiune nr. 1/2004 a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 298 bis din 30 aprilie 2015.──────────   ---------

Monitorul Oficial 753 din 08 Octombrie 2015 (M. Of. 753/2015)

 SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 5.570 din 5 octombrie 2012 referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM în contradictoriu cu pârâţii Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, având ca obiect "anulare act" EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 octombrie 2015

Dosar nr. 2.447/2/2012curtea compusă din:preşedinte - marius-cristian ispasgrefier - daniela Ştefanpe rol se află spre soluţionare acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi - credidam în contradictoriu cu pârâţii oficiul român pentru drepturile de autor (orda), asociaţia română pentru artişti interpreţi sau executanţi - araiex, având ca obiect "anulare act".dezbaterile orale ale părţilor au fost consemnate în Încheierea de şedinţă din data de 28 septembrie 2012 ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună la ...

Monitorul Oficial 748 din 07 Octombrie 2015 (M. Of. 748/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 762 din 16 septembrie 2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - Lot 4 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada sebeş-turda", cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "autostrada sebeş- turda" - lot 4, potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).──────────*) anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, ...

Monitorul Oficial 747 din 07 Octombrie 2015 (M. Of. 747/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 805 din 30 septembrie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale Căi Ferate Craiova şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv a scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. a unor mijloace fixe aflate în administrarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 806 din 30 septembrie 2015 privind actualizarea valorii de inventar şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 749 din 07 Octombrie 2015 (M. Of. 749/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 817 din 30 septembrie 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 750 din 07 Octombrie 2015 (M. Of. 750/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 812 din 30 septembrie 2015 privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea direcţiei judeţene pentru cultură neamţ, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.art. 2 se ...

 HOTĂRÂRE nr. 830 din 7 octombrie 2015 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 7 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către românia a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru republica serbia, constând în cantităţile de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sprijinul populaţiei refugiate şi pentru gestionarea situaţiei de criză din domeniul imigraţiei.art. 2administraţia naţională a rezervelor de stat şi probleme speciale scade din gestiune, la ...

Monitorul Oficial 745 din 06 Octombrie 2015 (M. Of. 745/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 894 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 34 din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii naţionale de grefieri, aprobat ...

 HOTĂRÂRE nr. 808 din 30 septembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Dâmboviţa şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 746 din 06 Octombrie 2015 (M. Of. 746/2015)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 6 octombrie 2015

Având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor europene structurale şi de investiţii (fonduri esi), pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor şi al capacităţii de absorbţie,luând în considerare:- prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de ...

Monitorul Oficial 745 din 06 Octombrie 2015 (M. Of. 745/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 810 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii din ordonanţa guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.610/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, denumită în ...

Monitorul Oficial 746 din 06 Octombrie 2015 (M. Of. 746/2015)

 REZOLUŢIA MSC.367(93) din 22 mai 2014 privind amendamentele la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 6 octombrie 2015

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,luând notă de rezoluţia msc.98(73), prin care a adoptat codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (denumit în continuare "codul fss"), care a devenit obligatoriu conform capitolul ii-2 din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) (denumită în continuare "convenţia"),luând notă, de asemenea, de articolul viii(b) şi de regula ii-2/3.22 din convenţie cu privire la procedura de amendare a codului fss,luând în considerare, la cea de a nouăzeci şi treia sesiune a sa, amendamentele la codul fss propuse şi ...

Monitorul Oficial 745 din 06 Octombrie 2015 (M. Of. 745/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 809 din 30 septembrie 2015 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1În anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 ...

Monitorul Oficial 743 din 05 Octombrie 2015 (M. Of. 743/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 813 din 30 septembrie 2015 privind plata din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 a contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă plata sumei de 267 mii lei din bugetul aprobat al ministerului afacerilor externe pe anul 2015, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "alte transferuri", în vederea plăţii contribuţiei româniei, în valoare de 58.500 euro, la bugetul misiunii speciale de monitorizare a organizaţiei pentru securitate şi cooperare în europa (osce) în ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an.  prim-ministru   victor-viorel ponta  contrasemnează: -----------------  p. ministrul afacerilor externe,  george ciamba, secretar de stat ministrul finanţelor publice,  eugen orlando teodorovicibucureşti, 30 septembrie 2015.nr. 813.----

Monitorul Oficial 742 din 05 Octombrie 2015 (M. Of. 742/2015)

 CIRCULARĂ nr. 31 din 15 septembrie 2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea SMURD EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 5 octombrie 2015

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 21 septembrie 2015, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea smurd.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu 999 la mieformă ...

Monitorul Oficial 744 din 05 Octombrie 2015 (M. Of. 744/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 814 din 30 septembrie 2015 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 5 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul secretariatului general al guvernului, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 145 din 26 februarie 2015, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) suma de 106.437 mii lei se repartizează şi se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 815 din 30 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 5 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea departamentului pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 123/2015, şi al art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea ...

Monitorul Oficial 740 din 02 Octombrie 2015 (M. Of. 740/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 75 din 30 septembrie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 60 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat roberta alma anastase, aparţinând grupului parlamentar al pnl, este desemnată în calitatea de membru al comisiei pentru afaceri europene în locul domnului deputat mihai tararache.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 30 ...

 HOTĂRÂRE nr. 802 din 30 septembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe pe anul 2015 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, la capitolul 54.01 "alte servicii publice generale", titlul "alte transferuri", cu suma de 1.000 mii lei în vederea acordării unui ajutor umanitar de urgenţă guvernului regatului haşemit al iordaniei, ca urmare a amplificării crizei refugiaţilor.art. 2ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 811 din 30 septembrie 2015 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11^1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce), programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru) şi programul operaţional regional ...

Monitorul Oficial 739 din 02 Octombrie 2015 (M. Of. 739/2015)

 NORMELE METODOLOGICE din 23 septembrie 2015 de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 2 octombrie 2015

Art. 1organizarea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, urmăreşte certificarea competenţelor psihopedagogice pentru profesia didactică.art. 2programul de pregătire psihopedagogică şi metodică prevăzut la art. 1 poate fi organizat de liceele/colegiile cu profil pedagogic.art. 3la programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori şi antrenorilor se pot înscrie:1. absolvenţi ai şcolilor postliceale/colegiilor din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcolilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 803 din 30 septembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 2 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, pe anul 2015, cu suma de 4.290 mii lei, la capitolul 68.01 "asigurări şi asistenţă socială", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei ...

 HOTĂRÂRE nr. 798 din 30 septembrie 2015 privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 2 octombrie 2015

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor imobile, aflate în proprietatea publică a statului şi având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea ministerului afacerilor interne, pentru inspectoratul general al poliţiei române.art. 2predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de ...

 HOTĂRÂRE nr. 804 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Institutul Regional de Oncologie Timişoara" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 2 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "institutul regional de oncologie timişoara", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii aprobat la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programului ...

Monitorul Oficial 734 din 01 Octombrie 2015 (M. Of. 734/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 24 septembrie 2015 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 1 octombrie 2015

În baza prevederilor regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2014,în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 23 septembrie 2015, hotărăşte:art. 1 (1) examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015, denumit în continuare examen, va avea loc ...

Monitorul Oficial 735 din 01 Octombrie 2015 (M. Of. 735/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 773 din 16 septembrie 2015 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri situate în comuna Topraisar din judeţul Constanţa şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unor unităţi subordonate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale a terenurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.art. 2ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, împreună cu ministerul finanţelor publice, va opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat ...

 HOTĂRÂRE nr. 792 din 23 septembrie 2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Securitate şi Sănătate în Muncă ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia română pentru securitate şi sănătate în muncă, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul bucureşti, str. echinocţiului nr. 57, sectorul 5, ca fiind de utilitate publică. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,  rovana plumb ministrul finanţelor publice,   eugen orlando teodorovicibucureşti, 23 septembrie 2015.nr. 792. -----

 HOTĂRÂRE nr. 794 din 23 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 38 alin. (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:judeţul bistriţa-năsăudcomunele Şieu-măgheruş, miceştii de câmpie, sânmihaiu de câmpie, budeşti, silivaşu de câmpie şi urmeniş, din circumscripţia judecătoriei bistriţa, trec în circumscripţia judecătoriei beclean.judeţul clujcomunele gilău şi ...

Monitorul Oficial 737 din 01 Octombrie 2015 (M. Of. 737/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 799 din 30 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 1 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la sublista b "dci-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază ...

 HOTĂRÂRE nr. 797 din 30 septembrie 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 1 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul gheorghe marian sorin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului buzău. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 30 septembrie 2015.nr. 797.--------

Monitorul Oficial 738 din 01 Octombrie 2015 (M. Of. 738/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 800 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 208 din 30 martie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) pentru anul 2016 includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale ministerului sănătăţii şi a unei metodologii de selecţie care ...

Monitorul Oficial 735 din 01 Octombrie 2015 (M. Of. 735/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 770 din 16 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul naţional de investiţii,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul naţional de investiţii, publicată în monitorul ...

Monitorul Oficial 734 din 01 Octombrie 2015 (M. Of. 734/2015)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 28 septembrie 2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migraţia COM (2015) 240 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 1 octombrie 2015

Având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/356 din 28 septembrie 2015,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1salutăm orientările trasate de consiliile europene la reuniunile din aprilie şi din iunie a.c. cu obiectivul de a găsi soluţii pentru gestionarea fenomenului migraţiei, cu o amploare fără precedent, care afectează întreaga ue. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016