Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 866 din 14 octombrie 2015  privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 866 din 14 octombrie 2015 privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 octombrie 2015

    În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (2), (4) şi (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă declasificarea informaţiilor clasificate secrete de stat, cuprinse în documente emise în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia securitatea naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare.
    ART. 2
    Se aprobă trecerea în clasa de secretizare secrete de serviciu a informaţiilor clasificate secrete de stat, cuprinse în unele documente emise în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă trecerea la un nivel inferior de secretizare a informaţiilor clasificate secrete de stat, cuprinse în unele documente emise în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa nr. 3.
    ART. 4
    (1) Deţinătorii documentelor ce conţin informaţiile clasificate prevăzute la art. 1, precum şi cei care deţin copii ale acestora iau măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare şi scoaterea informaţiilor de sub incidenţa reglementărilor protective prevăzute de lege.
    (2) Documentele care conţin informaţii declasificate potrivit art. 1 urmează a fi gestionate în continuare în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.
    (3) Consultarea documentelor ce conţin informaţiile declasificate potrivit art. 1 se realizează în conformitate cu prevederile art. 28 şi 30 şi ale anexei nr. 6 la Legea nr. 16/1996, republicată, precum şi ale art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    (1) Deţinătorii documentelor ce conţin informaţiile trecute în altă clasă sau alt nivel de secretizare, prevăzute la art. 2 şi 3, precum şi cei care deţin copii ale acestora iau măsuri pentru trecerea noului marcaj de clasificare.
    (2) Documentele care conţin informaţii trecute în altă clasă sau alt nivel de secretizare, prevăzute la art. 2 şi 3, urmează a fi gestionate şi consultate în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia informaţiilor clasificate.
    ART. 6
    Termenele de clasificare ale informaţiilor trecute în altă clasă sau alt nivel de secretizare, prevăzute la art. 2 şi 3, se stabilesc în conformitate cu termenele maxime prevăzute la art. 12 alin. (2) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi curg de la data emiterii documentelor care le conţin.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
              p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                                  Ilie Botoş,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 14 octombrie 2015.
    Nr. 866.


    ANEXA 1

                                   CATEGORII
                de informaţii clasificate a căror dezvăluire
                nu mai poate prejudicia securitatea naţională,
                apărarea ţării, ordinea publică ori interesele
              persoanelor de drept public sau privat deţinătoare

    1. CONDUCEREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
    Informaţii clasificate secrete de stat emise anterior datei de 12 aprilie 2002:
    a) adrese de corespondenţă cu alte entităţi;
    b) informări, situaţii statistice, note raport, analize/sinteze, planuri de muncă, de acţiune, de activitate;
    c) fişe de post;
    d) ordine şi instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne, dispoziţii ale secretarilor/subsecretarilor de stat şi secretarului general, cu excepţia celor care prevăd organizarea şi desfăşurarea activităţilor informativ-operative.

    2. CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI
    Informaţii clasificate secrete de stat:
    a) documente de organizare şi planificare a activităţilor profesionale, rapoarte şi planuri de activitate anuale, semestriale, trimestriale şi lunare, situaţii cu principalele activităţi, emise anterior datei de 17 februarie 2003;
    b) bilanţuri/analize/rapoarte/materiale privind activităţile desfăşurate zilnic, lunar, trimestrial, semestrial, anual sau pe altă durată determinată de timp, emise anterior datei de 17 februarie 2003.

    3. DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2009, care fac parte din următoarele categorii:
    a) adrese de corespondenţă între structuri/unităţi;
    b) situaţii comparative de inventariere;
    c) note raport.
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2009, care fac parte din următoarele categorii:
    a) adrese de corespondenţă între structuri/unităţi;
    b) condici de predare-primire documente clasificate;
    c) hotărârile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
    d) liste centralizatoare cu alocări la drepturi;
    e) note raport;
    f) ordine ale şefului Direcţiei control financiar de gestiune;
    g) ordine de zi pe unitate, ordine de tragere, ordine/dispoziţii de personal;
    h) planuri de activităţi, planuri de măsuri;
    i) procese-verbale de distrugere a documentelor, procese- verbale anexate la rapoarte de cercetare, procese-verbale privind efectuarea controalelor;
    j) registre de evidenţă a documentelor clasificate strict secrete şi secrete;
    k) referate privind concluziile formulate în urma controalelor efectuate, situaţii comparative de inventariere, situaţii centralizatoare de inventariere.

    4. DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT OPERAŢIONAL
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 1989, care fac parte din următoarele categorii:
    a) norme şi tabele de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare instituţiilor/unităţilor/structurilor Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, la mobilizare sau război;
    b) nomenclatorul produselor rezerve proprii de mobilizare, cu nivelurile maxime şi stocurile intangibile ale MAI, precum şi documente adiacente acestuia;
    c) situaţii centralizatoare şi alte documente cu privire la necesarul şi gradul de asigurare cu resurse umane şi materiale la pace şi război pentru instituţiile/unităţile/structurile MAI;
    d) documente referitoare la cererile de produse şi servicii ale MAI pentru Planul de mobilizare a economiei naţionale: propuneri centralizate, actualizări, cererile forţelor sistemului naţional de apărare care se asigură prin planul de mobilizare, posibilităţi de asigurare şi altele asemenea, cu excepţia cererilor de comunicaţii şi servicii poştale;
    e) documente referitoare la propunerile MAI pentru Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare;
    f) documente referitoare la existentul, acumularea, evidenţa, împrospătarea, mişcarea, inventarierea bunurilor materiale aflate la stocul de mobilizare sau în rezerva operativă a MAI;
    g) documente referitoare la Bugetul de cheltuieli pentru primul an de război al MAI;
    h) norme şi tabele de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare instituţiilor/unităţilor/structurilor MAI în timp de pace.
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 1992, care fac parte din următoarele categorii:
    a) documente referitoare la propunerile MAI pentru Programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale;
    b) documente referitoare la activităţile prevăzute în Planul de verificare a stadiului pregătirii economiei naţionale, teritoriului şi populaţiei pentru apărare prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare;
    c) acte de control întocmite în urma desfăşurării exerciţiilor de mobilizare;
    d) documente referitoare la activităţile desfăşurate de structurile MAI în cadrul Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa (CFE), semnat la Paris la 19 noiembrie 1990 şi ratificat prin Legea nr. 18/1992 pentru ratificarea Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990, a Declaraţiei României în cadrul Conferinţei extraordinare de la Viena din 14 iunie 1991, precum şi a Convenţiei cu privire la nivelurile maxime pentru cantităţile de armamente convenţionale şi tehnică, semnată la Budapesta la 3 noiembrie 1990, precum şi în cadrul Documentului de la Viena (1194, 1999) al negocierilor pentru măsuri de creştere a încrederii şi securităţii în Europa conduse de România.
    C. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise de Comenduirea Garnizoanei Bucureşti în perioada 1 ianuarie 1989-15 martie 2012, care fac parte din următoarele categorii:
    a) documente privind planificarea pregătirii personalului: ordine de tragere şi procese-verbale de scădere a muniţiei şi altele asemenea;
    b) materiale de evidenţă a informaţiilor clasificate.

    5. DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
    I. APARAT CENTRAL
    Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, emise în perioada 1 ianuarie 1920-23 aprilie 2009, care fac parte din următoarele categorii:
    a) programele pentru pregătirea de specialitate, solicitările de participări la reuniunile interregionale, sintezele privind cunoaşterea, selecţionarea, pregătirea şi promovarea cadrelor din MAI şi toată corespondenţa în legătură cu acestea;
    b) sintezele privind modul de executare a notărilor de serviciu a cadrelor, informările privind blocarea posturilor civile neîncadrate, note raport ale cadrelor, informările privind neregulile în folosirea legitimaţiilor de serviciu şi măsurile luate, situaţiile referitoare la scoaterea din evidenţa rezervei a tuturor ofiţerilor încadraţi în penitenciare şi colonii de muncă şi toată corespondenţa în legătură cu acestea;
    c) acte administrative şi corespondenţa referitoare la mutaţiile survenite în activitatea personalului MAI privind încadrarea, trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu/muncă, acordarea de drepturi, mutări, transferuri, înaintări în grade militare/profesionale, promovare/retrogradare în funcţie/grad, suspendarea raporturilor de serviciu, detaşarea, delegarea, împuterniciri în funcţii, punerea la dispoziţie, recompense/sancţiuni, inclusiv documentele care au stat la baza aplicării sancţiunilor, cu excepţia personalului ce desfăşoară activităţi informativ-operative;
    d) fişele de evidenţă/fişele de serviciu/fişele alfabetice de serviciu ale personalului militar/poliţişti în rezervă/retragere/activ, existente în evidenţa Direcţiei generale management resurse umane.
    Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, emise în perioada 1 ianuarie 1920-31 decembrie 1965, care fac parte din următoarele categorii:
    Documentele şi datele privind procedurile specifice de emitere, evidenţă şi gestionare a legitimaţiilor de serviciu.
    Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise în perioada 1 ianuarie 1920-23 aprilie 2009, care fac parte din următoarele categorii:
    a) sintezele privind modul de executare a notării cadrelor, caracterizările de personal, concluzii ale analizei muncii de cadre, verificări periodice cadre, sintezele prin care a fost organizată pregătirea cadrelor, ordine privind drepturile de concedii ale personalului şi toată corespondenţa în legătură cu acestea;
    b) modul de încadrare a rezerviştilor şi neregulile la chemarea acestora, fişe de pensionare, norme privind dreptul la pensie, instrucţiuni privind întocmirea dosarelor de pensie, Ordinul nr. 2.652/1960 privind completarea noului carnet de muncă, ordine rechemare în cadrele active şi toată corespondenţa în legătură cu acestea;
    c) broşuri de pregătire şi învăţământ privind principalele caracteristici ale războiului şi luptei moderne, planurile de învăţământ, instrucţiuni de selecţionare şi pregătire, instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor cu personalul MAI, caiete de pregătire profesională, sinteze privind modul de organizare a pregătirii cadrelor, planuri şi activităţi de pregătire de specialitate, programe seminare profesionale, criterii de selecţionare pentru admiterea în şcolile de profil, planurile de convocări pe linie de învăţământ, buletine administrative privind activitatea de personal şi învăţământ, ordine privind pregătirea de luptă şi profesională a cadrelor, toate tematicile orientative cu problemele referitoare la îmbunătăţirea activităţii de pregătire şi perfecţionare a cunoştinţelor cadrelor din documentele plenarelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, planurile de măsuri pentru remedierea lipsurilor constatate de comisiile de control în privinţa selecţionării, creşterii şi promovării cadrelor în MAI, informările cu privire la perioadele de desfăşurare a concursurilor de admitere în învăţământul fără frecvenţă, Ordinul nr. 307/1969 cu privire la pregătirea militară şi profesională a personalului, Ordinul nr. 210/1968 privind drepturile şi obligaţiile cadrelor care urmează învăţământul seral, Ordinul nr. 280/1968 referitor la pregătirea militară şi de specialitate a personalului şi toată corespondenţa în legătură cu acestea.

    II. CENTRUL DE FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ AL MAI - ORĂŞTIE
    Informaţii clasificate secrete stat, nivelul SECRET, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2002, care fac parte din următoarele categorii:
    a) documente privind inventarierea bunurilor materiale;
    b) documente privind paza şi apărarea obiectivelor;
    c) documente privind alarmarea unităţii;
    d) programe logistice;
    e) bugetul de venituri şi cheltuieli;
    f) documente privind salarizarea personalului;
    g) situaţii financiar-contabile;
    h) mape documentare ale unităţii.

    6. DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL ŞI PROTOCOL
    Informaţii clasificate secrete de stat, emise în perioada 1 ianuarie 1952-12 aprilie 2002, care fac parte din următoarele categorii:
    a) planurile de cooperare cu alte instituţii, planurile de relaţii şi misiuni externe ale instituţiilor/structurilor MAI, planurile de control, tematice şi fond efectuate în unităţile centrale la MAI, planurile de activităţi ale Colegiului ministerului, planurile de mobilizare ieşite din vigoare cu corespondenţa aferentă;
    b) rapoartele privind modul de executare a sarcinilor ordonate de conducerea ministerului;
    c) procesele-verbale ale Colegiului ministerului, procesele-verbale de inventariere a armamentului, procesele-verbale de predare-primire a fondurilor arhivistice, procesele-verbale de predare-primire a funcţiilor de conducere în MAI;
    d) corespondenţa cu Ministerul Afacerilor de Externe, corespondenţa cu alte instituţii naţionale; corespondenţa ministerelor, instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, corespondenţa referitoare la probleme de personal privind acordarea concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoiri, sancţiuni şi decorări;
    e) documente referitoare la înzestrarea unităţii la pace, documente referitoare la planificarea serviciului de zi pe unitate, documente referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, documente referitoare la evidenţa informaţiilor clasificate, documente referitoare la evidenţe ale parolelor de administrator/administrare, documente referitoare la evidenţa borderourilor, documente referitoare la examen de grad, avansări şi dinamică efective, documente referitoare la relaţiile MAI cu organismele internaţionale (1988), documente referitoare la materialele analizate în Biroul executiv al MAI, documente referitoare la evidenţa fondurilor arhivistice/cantităţii de arhivă, documente referitoare la activitatea MAI, documente referitoare la informarea conducerii MAI, documente referitoare la şedinţele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu participarea Ministerului Apărării Naţionale şi MAI, documente referitoare la convocarea activului de partid şi comandă al MAI;
    f) registrele de dispoziţii pe unitate, registrele de ordine de zi, registrele de evidenţă a documentelor clasificate;
    g) protocoalele de constituire a organelor de pază contra incendiilor din ţările socialiste, protocoalele privind pregătirea unor cadre de miliţie din alte state (1982);
    h) cărţile de telefon, literatură de specialitate;
    i) inventarele arhivei;
    j) condici de expediţie a documentelor clasificate/ neclasificate;
    k) ordine emise de directorul unităţii, ordine de zi pe unitate, ordine de mutare cadre, acordări clase de ierarhizare.

    7. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
    I. APARAT CENTRAL ŞI STRUCTURI TERITORIALE PENTRU PROBLEME SPECIALE
    Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 2004, care fac parte din următoarele categorii:
    a) planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare;
    b) extrase, documente şi programe rezultate din Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare;
    c) nomenclatorul şi nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare;
    d) situaţiile centralizatoare privind existentul la inventarierea anuală a rezervelor de mobilizare administrate de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
    e) planul de verificare a stadiului pregătirii economiei naţionale şi teritoriului pentru apărare prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare;
    f) rapoarte privind principalele concluzii rezultate în urma exerciţiilor de verificare a stadiului pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
    g) rapoartele şi informările referitoare la asigurarea cererilor forţelor sistemului naţional de apărare, capacităţile pentru apărare, rezervele de mobilizare, precum şi îndeplinirea sarcinilor din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare;
    h) situaţia centralizatoare, în profil teritorial, privind necesarul şi repartiţia produselor şi serviciilor solicitate prin Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare;
    i) documentele ce conţin informaţii centralizatoare privind mobilizarea personalului la locul de muncă.

    II. APARAT CENTRAL ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, care fac parte din următoarele categorii:
    a) dări de seamă contabile, trimestriale şi anuale, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    b) rapoarte explicative economico-financiare, trimestriale şi anuale, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    c) analize ale rezultatelor economico-financiare, trimestriale şi anuale, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    d) proiecte de buget, elaborate până la data de 31 decembrie 2012;
    e) situaţiile contului 119, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    f) plăţi cont special 700.01, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    g) adrese verificare custodie zahăr, elaborate până la data de 31 decembrie 2010.
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, care fac parte din următoarele categorii:
    a) proiecte de buget, reactualizări proiecte de buget, elaborate până la data de 31 decembrie 2010;
    b) bugete de venituri şi cheltuieli, elaborate până la data de 31 decembrie 2010;
    c) situaţii ale utilizării spaţiilor de depozitare, elaborate în perioada 1 ianuarie 1982-31 decembrie 1982;
    d) indicatori economico-financiari, elaboraţi până la data de 31 decembrie 2010;
    e) inventare control casă bani, elaborate până la data de 31 decembrie 2010;
    f) situaţii numerice şi tabele nominale cu salariaţii propuşi a fi mobilizaţi la locul de muncă şi corespondenţă cu centrele militare judeţene, elaborate până la data de 31 decembrie 2010;
    g) coduri produse rezervă de stat, elaborate până la data de 31 decembrie 1995;
    h) planurile mişcării de materii prime, materiale şi produse aparţinând rezervelor de stat, planuri de activitate ale rezervelor de stat, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    i) adrese privind accesul pentru consultarea documentelor cu caracter secret (revizie contabilă şi altele), elaborate până la data de 31 decembrie 2007;
    j) instrucţiuni privind modul de întrebuinţare a codului pentru produse şi materiale ale rezervelor de stat, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    k) planurile activităţii rezervă de stat; planurile mişcării de materii prime, materiale şi produse aparţinând rezervei de stat, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    l) indicatorii cifrelor de plan, elaboraţi până la data de 31 decembrie 2002;
    m) instrucţiuni, ordine şi circulare primite de Direcţia generală a rezervelor de stat în diverse probleme, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    n) adrese înaintare stat funcţiuni, suplimentar, elaborate până la data de 31 decembrie 2002;
    o) regulamente privind organizarea şi funcţionarea unităţilor exterioare Direcţiei generale a rezervelor de stat, elaborate până la data de 31 decembrie 2007;
    p) instrucţiuni cu privire la evitarea pierderii documentelor secrete; instrucţiuni după care s-a făcut înregistrarea documentelor secrete de stat, toate instrucţiunile elaborate până la data de 31 decembrie 2009;
    q) adrese înaintare Plan de apărare împotriva incendiilor, elaborate până la data de 31 decembrie 2009;
    r) dări de seamă contabile privind investiţiile, elaborate până la data de 31 decembrie 2007;
    s) instrucţiuni privind organizarea arhivei conform Decretului nr. 472/1971, elaborate până la data de 31 decembrie 2007;
    ş) indicatori financiari, elaboraţi până la data de 31 decembrie 2007;
    t) bugete de venituri şi cheltuieli, note de fundamentare şi corespondenţa respectivă, elaborate până la data de 31 decembrie 2012;
    ţ) documente financiare-investiţii, elaborate până la data de 31 decembrie 2007;
    u) planuri anuale depozite, elaborate până la data de 31 decembrie 2007.
    8. DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE
    Informaţii clasificate secrete de stat care fac parte din următoarele categorii:
    a) documentele care conţin informaţii clasificate cuprinse în dosarele/mapele personale de paşapoarte, emise anterior datei de 11 iunie 2002 şi pentru care Direcţia Generală de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple judeţene şi al municipiului Bucureşti au calitatea de continuator, respectiv documente referitoare la regimul paşapoartelor, cereri de eliberare a paşaportului simplu, de stabilire a domiciliului în străinătate, adrese, comunicări, petiţii, adeverinţe, memorii, dovezi şi alte documente în legătură cu persoana în cauză;
    b) documentele care conţin informaţii clasificate, emise anterior datei de 31 decembrie 1989 şi pentru care Direcţia Generală de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple judeţene şi al municipiului Bucureşti au calitatea de continuator, care se referă efectiv la activitatea pe linie de paşapoarte şi care privesc: adrese şi procese-verbale ale Comisiei guvernamentale privind aprobarea sau respingerea cetăţeniei române, de plecare definitivă din ţară, fişe de verificare ale cetăţenilor români, hotărâri ale Comisiei pentru probleme de paşapoarte şi vize de pe lângă Consiliul de Miniştri privind acordarea de vize intrare-ieşire, de plecare temporară în străinătate, note ale secretariatului Comisiei pentru probleme de paşapoarte şi vize de pe lângă Consiliul de Miniştri privind hotărâri ale comisiei referitoare la activitatea de paşapoarte;
    c) documentele care conţin informaţii clasificate secrete de stat, emise cu antetul MAI, anterior datei de 31 decembrie 1989, propuse spre aprobare/avizare de către persoane cu funcţii de conducere din cadrul aparatului central al MAI şi pentru care Direcţia Generală de Paşapoarte are calitatea de continuator, cu excepţia materialelor referitoare la cifrul de stat şi instrucţiunile privind cifrul de stat;
    d) documentele care conţin informaţii clasificate secrete de stat, emise de către Direcţia Generală de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple judeţene şi al municipiului Bucureşti, ori pentru care aceste structuri au calitatea de continuator, din perioada 1 ianuarie 1990-4 iunie 2008, care nu mai fac obiectul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. S/610/2008 pentru aprobarea Listelor cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de MAI;
    e) documente care conţin informaţii clasificate secrete de stat pe linie de financiar, respectiv certificate de scoatere şi alocare la drepturi, emise de către Direcţia Generală de Paşapoarte ori pentru care are calitatea de continuator, în perioada 1 ianuarie 1994-31 decembrie 2005;
    f) documente care conţin informaţii clasificate secrete de stat pe linie de logistică, emise de către Direcţia Generală de Paşapoarte ori pentru care are calitatea de continuator:
    1. situaţii privind inventarierea bunurilor materiale din perioada 1 ianuarie 1993-31 decembrie 1999;
    2. bugete de venituri şi cheltuieli din perioada 1 ianuarie 1993-31 decembrie 1999;
    3. state de plată a drepturilor de echipament, fişe de echipament din perioada 1 ianuarie 1993-31 decembrie 1999;
    4. rapoarte şi documentaţii privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale din perioada 1 ianuarie 1993-31 decembrie 1999;
    5. documente privind planurile de aprovizionare tehnico-materiale din perioada 1 ianuarie 1971-31 decembrie 2007;
    g) documente care conţin informaţii clasificate secrete de stat pe linie de resurse umane, emise anterior datei de 1 ianuarie 2013 de către Direcţia Generală de Paşapoarte ori pentru care are calitatea de continuator:
    1. fişe de evidenţă/fişe de serviciu/fişe alfabetice de serviciu ale personalului militar în rezervă/retragere/activ existente în evidenţa Direcţiei Generale de Paşapoarte;
    2. acte administrative referitoare la mutaţiile intervenite în activitatea personalului privind încadrarea, trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu/muncă, acordarea de drepturi, mutări, transferuri, înaintări în grade militare/ profesionale, promovare/retrogradare în grad/funcţie, suspendarea raporturilor de serviciu, detaşarea, delegarea, împuterniciri în funcţii, punere la dispoziţie, recompense/ sancţiuni, cu excepţia personalului care desfăşoară activităţi informativ-operative;
    3. adrese de înaintare, dacă nu conţin detalii din documentele pe care le însoţesc;
    4. fişele posturilor;
    5. informaţii privind pregătirea personalului;
    6. situaţii statistice sau centralizatoare privind dinamica de personal; literatură militară de specialitate;
    7. planuri de muncă, situaţii cu principalele activităţi, bilanţuri, precum şi alte documente de organizare şi planificare a muncii.

    9. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, emise anterior datei de 31 decembrie 1989, cu excepţia materialelor de cifru şi instrucţiunilor privind cifrul de stat
    B. Informaţii clasificate secrete de stat care fac parte din următoarele categorii:
    a) adrese de înaintare, dacă nu conţin detalii din documentele pe care le însoţesc, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    b) informaţii clasificate referitoare la militarii în termen, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2007;
    c) informaţii privind salarizarea personalului, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2008;
    d) ordine de personal, referitoare la promovare/retrogradare în funcţie, mutare, transfer, numire/eliberare din funcţie, detaşare, delegare, înaintare în gradul profesional/militar, încetare a raporturilor de serviciu/trecere în rezervă, sancţiuni disciplinare, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2014;
    e) situaţii centralizatoare privind gestionarea documentelor de legitimare, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    f) fişe de evidenţă cadre, format A4, din carton, întocmite în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2003;
    g) fişe de echipament, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    h) registre istorice şi jurnale acţiuni de intervenţie, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2008;
    i) informaţii privind pregătirea cadrelor, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    j) informaţii privind sigiliile, ştampilele, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2003;
    k) informaţii privind repartiţia numerelor de înregistrare, procese-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate, situaţii privind prezenţa cadrelor la program, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2009;
    l) informaţii privind organizarea şedinţelor de tragere, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2002;
    m) informaţii privind evidenţa legitimaţiilor, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2008;
    n) informaţii privind organizarea aplicaţiilor şi exerciţiilor tactice, până la nivelul de unitate, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2009;
    o) cereri de multiplicare, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    p) registre, condici, fişe de evidenţă, procese-verbale, liste de inventariere, documente referitoare la evidenţa informaţiilor clasificate şi neclasificate, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2008;
    q) literatură militară de specialitate, hărţi cuprinzând raioane de intervenţie şi zonele de competenţă, procese-verbale de predare-primire funcţie, cereri de eliberare cazier judiciar, cereri de verificare a personalului în evidenţele operative, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    r) procese-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2009;
    s) situaţiile privind prezenţa cadrelor la program, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2009;
    ş) adrese de înaintare diverse ordine ale ministrului, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    t) nomenclatoare arhivistice, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    ţ) planuri de control, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2012;
    u) grafice de acţiuni, planuri de muncă, situaţii cu principalele activităţi, precum şi alte documente de organizare şi planificare a muncii, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    v) planuri de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor şi controalelor la instituţii publice, operatori economici şi localităţi, precum şi materialele rezultate în urma desfăşurării acestor activităţi, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2014;
    w) proiecte, programe logistice anuale şi de perspectivă, rapoarte privind modul de realizare a acestora, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2001;
    x) informaţii rezultate în urma efectuării cercetărilor administrative/disciplinare, a controalelor şi verificărilor, dacă în cuprinsul acestora nu sunt invocate informaţii din documente clasificate, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    y) rapoarte, informări, sinteze, analize şi situaţii centralizatoare privind rezultatele şi modul de îndeplinire a acestora, dacă în cuprinsul acestora nu sunt invocate informaţii din documente clasificate, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    z) planuri de verificare a petiţiilor, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2014;
    aa) ordine de zi pe unitate/subunitate, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2004.
    C. Informaţii clasificate secrete de stat, iniţiate de către IGSU sau unităţi predecesoare acestuia, care au fost semnate de persoane care au ocupat funcţii în conducerea MAI, care fac parte din următoarele categorii:
    a) ordine de numire în funcţie, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2001;
    b) ordine şi instrucţiuni cu privire la apărarea locală antiaeriană şi prevenirea incendiilor, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2001.

    10. DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
    A. Informaţii clasificate secrete de stat emise la nivelul DEPABD şi al structurilor subordonate/coordonate anterior datei de 31 decembrie 1989, cu excepţia materialelor de cifru, instrucţiunile privind cifrul de stat şi corespondenţa referitoare la sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice/siguranţei naţionale în activitatea specifică
    B. Informaţii clasificate secrete de stat cuprinse în următoarele categorii:
    a) informaţii clasificate emise la nivelul formaţiunilor de evidenţă informatizată a persoanelor în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2004;
    b) documente referitoare la organizarea în teritoriu a serviciilor de evidenţă (centre de deservire a populaţiei), personalul încadrat şi numărul de localităţi/locuitori deserviţi, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2004;
    c) corespondenţă cu structurile subordonate DEPABD în domeniul organizării mobilizării, clasificată secret de stat, de nivel secret, emise în perioada 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2011;
    d) corespondenţă cu structurile MAI în domeniul organizării - mobilizării, clasificată secret de stat, de nivel secret, emisă în perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2011;
    e) planuri de muncă, de acţiune, de măsuri, de control, note, grafice, sinteze şi rapoarte cu rezultatele obţinute, referitoare la colaborarea cu structuri ale MAI sau alte ministere, instituţii şi persoane juridice, privind implementarea unor măsuri unitare în domeniul de activitate specific unităţii, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2009;
    f) planuri de muncă, de acţiune, bilanţuri/analize/rapoarte/ materiale privind activităţile desfăşurate zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial şi anual, emise anterior datei de 31 decembrie 2009;
    g) adrese de corespondenţă ale unităţii cu structuri MAI, cu alte ministere ori instituţii/autorităţi publice, precum şi cu structurile aflate în subordonare/coordonare, emise anterior datei de 31 decembrie 2009;
    h) fişe de evidenţă cadre, format A4, din carton, existente în evidenţa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
    C. Acte normative din domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile, care, în urma modificărilor legislative, au fost abrogate sau sunt caduce:
    a) Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 910/1967 referitoare la aplicarea dispoziţiilor Decretului nr. 334/1957 şi a Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 840/1964 privind regimul de evidenţă a populaţiei, clasificate secret de stat, nivelul strict secret;
    b) Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 180/1960 cu privire la aplicarea prevederilor Decretului nr. 278/1960 şi a Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1.091/1960, clasificate secrete de stat, nivelul secret;
    c) Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 825/1971 - instrucţiuni conţinând norme tehnice referitoare la întocmirea şi eliberarea actelor de identitate cetăţenilor români şi procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei, clasificat secret de stat, nivelul secret;
    d) Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 01005/1976 privind schimbarea domiciliului cadrelor militare şi personalului civil din MI, clasificat secret de stat, nivelul secret;
    e) Ordinul ministrului de interne nr. 01520/1979 pentru modificarea art. 3 din OMI nr. 01005/1976, clasificat secret de stat, nivelul secret;
    f) Ordinul ministrului de interne nr. 01900/1981 - instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea evidenţei populaţiei, eliberarea actelor de identitate, schimbarea domiciliului şi a reşedinţei, clasificat secret de stat, nivelul secret;
    g) Indicaţii metodologice privind tehnica de lucru la evidenţa centrală nr. 0107018/1972, clasificate secrete de stat, nivelul secret.

    11. ARHIVELE NAŢIONALE
    Informaţii clasificate secrete de stat care fac parte din următoarele categorii:
    a) ordine/dispoziţii, corespondenţă aferentă, note, rapoarte, formulare tipizate şi altele asemenea, referitoare la activitatea de resurse umane: încadrări, promovări, recompense, sancţiuni, numiri în funcţie, evaluări, aprecieri, verificarea cunoştinţelor profesionale, învăţământul profesional politico-ideologic, concedii de odihnă, deplasări în străinătate, pregătirea militară şi fizică, fişe de post, emise în perioada 1 ianuarie 1951-31 decembrie 2009;
    b) ordine/dispoziţii, corespondenţă şi documente pe linie financiar-contabilă, inclusiv state de plată, investiţii, reparaţii, prognoze, preluare documente/extindere spaţii depozitare şi altele asemenea, emise în perioada 1 ianuarie 1951- 31 decembrie 1989;
    c) documente privind planificarea obiectivelor, activităţilor şi raportarea/informarea îndeplinirii acestora, emise în perioada 1 ianuarie 1951-31 decembrie 2009;
    d) ordine/dispoziţii, corespondenţă aferentă privind depistări de informaţii arhivistice pe o temă dată, organizarea de manifestări ştiinţifice, emise în perioada 1 ianuarie 1951- 31 decembrie 2009;
    e) documente/corespondenţă privind expedierea de acte normative interne clasificate şi neclasificate, procese-verbale de distrugere, evidenţă şi altele asemenea, emise în perioada 1 ianuarie 1951-31 decembrie 2009;
    f) documente/corespondenţă privind evidenţa, prelucrarea, operaţiuni arhivistice asupra Fondului Arhivistic Naţional, statistici, emise în perioada 1 ianuarie 1951-31 decembrie 1989;
    g) ordine/dispoziţii, corespondenţă aferentă regulamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor de ordine interioară, regulamente, norme, instrucţiuni privind activităţi şi operaţiuni arhivistice, dispoziţii zilnice, emise în perioada 1 ianuarie 1951-31 decembrie 2009;
    h) ordine/dispoziţii, corespondenţă privind predarea-primirea unor funcţii de conducere, bunuri materiale, alte responsabilităţi, emise în perioada 1 ianuarie 1951-31 decembrie 2009;
    i) ordine/dispoziţii/planuri/programe şi altele asemenea, pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, prevenirii faptelor de corupţie, emise în perioada 1 ianuarie 1951-31 decembrie 2009;
    j) încadrarea cu personal pe linie de arhivă la creatorii de documente, distrugeri de arhivă, acţiuni de îndrumare şi control la creatori, indicatoare ale termenelor de păstrare, emise în perioada 1 ianuarie 1951-31 decembrie 1989;
    k) ordine/dispoziţii, planuri, corespondenţă referitoare la paza sediilor, evacuarea bunurilor şi personalului, sisteme de alarmare/serviciu de permanenţă şi altele asemenea, planuri operative, tabela de înzestrare, emise în perioada 1 ianuarie 1951-31 decembrie 1989.

    12. ACADEMIA DE POLIŢIE
    Informaţii clasificate secrete de stat care fac parte din următoarele categorii:
    I. Documente pe linie de financiar:
    a) bugete de venituri şi cheltuieli, emise în perioada 1 ianuarie 1976-31 decembrie 2007;
    b) centralizatoare state de plată drepturi salariale, emise în perioada 1 ianuarie 1976-31 decembrie 2005;
    c) certificate de scoatere şi alocare la drepturi, emise în perioada 1 ianuarie 1976-31 decembrie 2008;
    d) state de plată a drepturilor salariale cuvenite personalului, emise în perioada 1 ianuarie 1976-31 decembrie 2005;
    e) state de plată a drepturilor salariale cuvenite studenţilor, emise în perioada 1 ianuarie 1973-31 decembrie 2010;
    f) state de plată a drepturilor salariale pentru colaboratori, emise în perioada 1 ianuarie 2004-31 decembrie 2009.
    II. Documente pe linie de resurse umane:
    a) fişele de evidenţă cadre emise până în anul 2004;
    b) situaţii centralizatoare privind gestionarea documentelor de legitimare, emise începând cu data de 1 ianuarie 1950;
    c) adrese de corespondenţă între structuri/unităţi, note raport.
    III. Documente pe linie de organizare - mobilizare:
    a) ordine de front emise în perioada 1 ianuarie 1955- 31 decembrie 1965;
    b) planuri de pază şi protecţie a Academiei de Poliţie, emise în perioada 1 ianuarie 1994-31 decembrie 2008;
    c) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii de ofiţeri activi a MI, emis în anul 1972.

    13. INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, emise până în prezent, care fac parte din următoarele categorii:
    Situaţii comparative la inventariere
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise până în prezent, care fac parte din următoarele categorii:
    a) ordine şi procese-verbale de tragere cu armamentul din dotare;
    b) procese-verbale de transformare a alimentelor;
    c) planuri de învăţământ şi planuri tematice;
    d) programe analitice;
    e) ordine comandant cu privire la cursuri şi examene;
    f) rapoarte organizare cursuri;
    g) chestionare/lucrare examen, subiecte examen, fişe de examen;
    h) tabele nominale cursanţi;
    i) dări de seamă la examene;
    j) grafice desfăşurare cursuri;
    k) situaţii centralizatoare cursuri.

    14. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, emise anterior datei de 1 mai 1990 la nivelul Inspectoratului General de Miliţie şi unităţilor subordonate acestuia, a căror activitate a fost continuată de structuri ale Poliţiei Române, cu excepţia:
    a) regulamentelor de organizare şi funcţionare;
    b) statelor de salarizare;
    c) dosarelor de cadastru;
    d) documentelor întocmite pe linie de armament şi muniţie;
    e) listelor de investiţii;
    f) documentelor referitoare la activitatea informativ-operativă;
    g) cererilor de verificare şi rezultatelor verificărilor în evidenţele speciale.
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, emise în perioada 1 mai 1990-31 decembrie 2011 la nivelul unităţilor din cadrul Poliţiei Române, care fac parte din următoarele categorii:
    a) informaţii rezultate în urma efectuării actelor premergătoare, a urmăririi penale (cu excepţia celor care fac parte din munca informativă), a cercetării administrative/disciplinare, controalelor, inspecţiilor, a verificărilor efectuate pentru sesizările referitoare la incidente de securitate produse la nivelul structurilor Poliţiei Române;
    b) fişe de post, cu excepţia celor aparţinând personalului care desfăşoară activităţi informativ-operative;
    c) grafice, planuri de acţiune, planuri de măsuri, planuri de muncă, situaţii cu activităţi, precum şi alte documente de organizare şi planificare a muncii;
    d) documente de analiză şi evaluare a activităţilor profesionale, cu excepţia celor privind munca informativ-operativă;
    e) dispoziţii de personal referitoare la avansări, retrogradări, numiri în funcţie, promovări, recompense, sancţiuni, mutări, încetare a raporturilor de serviciu şi cele referitoare la alte drepturi de personal, fişe de evidenţă format A4;
    f) documente referitoare la organizarea, planificarea şi realizarea activităţilor de pregătire profesională a personalului;
    g) documente întocmite în procesul de autorizare a personalului Poliţiei Române pentru accesul la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu, precum şi cele privind pregătirea specifică în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
    h) situaţii statistice, sinteze, informări, raportări, buletine de evenimente, buletine informative şi note legate de acestea, pe toate liniile de muncă;
    i) documente referitoare la transmiterea, difuzarea, retragerea, predarea, primirea, distrugerea, inventarierea şi arhivarea materialelor conţinând informaţii clasificate;
    j) cereri de multiplicare a documentelor clasificate;
    k) documente privind organizarea serviciului de zi pe unitate;
    l) dispoziţii de zi pe unitate emise la nivelul structurilor Poliţiei Române;
    m) documente privind starea şi practica disciplinară;
    n) documente privind planificarea, organizarea şi realizarea activităţilor de tragere cu armamentul din dotare, precum şi a tichetelor de armament şi muniţie;
    o) cererile de verificare şi rezultatele verificărilor în evidenţele operative.
    C. Acte administrative cu caracter normativ şi proiectele acestora, clasificate, abrogate expres sau cu aplicabilitate limitată în timp, pentru care Poliţia Română are calitatea de iniţiator, precum şi dispoziţiile emise la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române/structurilor Poliţiei Române pentru reglementarea unor activităţi interne, a căror aplicabilitate a încetat, emise anterior anului 2002, precum şi adresele de difuzare a acestora
    D. Culegeri de lecţii, buletine informative, lucrări didactice şi alte documente privind documentarea de specialitate referitoare la activitatea structurilor de poliţie, cu excepţia celor privind munca informativ-operativă, emise anterior anului 2002, dacă au fost întocmite pe baza unor acte cu caracter normativ/dispoziţii de reglementare a unor activităţi interne care au fost abrogate expres, au avut aplicabilitate limitată în timp sau a celor care au fost declasificate

    15. INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, emise anterior anului 2001 de Jandarmeria Română ori structuri pentru care aceasta are calitatea de continuator al activităţii, care fac parte din următoarele categorii:
    a) documente şedinţe de lucru/comandă/conducere: planuri, ordine de zi, note cu sarcini, analize, informări, participanţi, programe, alte documente de organizare şi desfăşurare şi altele asemenea, cu excepţia celor care conţin date şi informaţii pe linie de mobilizare;
    b) planuri de muncă, alarmare, control, cercetare, activitate, de măsuri, inventarieri, programe, bilanţuri, protocoale de cooperare/colaborare cu alte instituţii/persoane juridice şi documente conexe acestora.
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, emise anterior anului 2009 de Jandarmeria Română ori structuri pentru care aceasta are calitatea de continuator al activităţii, care fac parte din următoarele categorii:
    a) planuri de acţiune/misiune referitoare la misiunile şi acţiunile executate de structurile Jandarmeriei Române pe linie de ordine publică/intervenţie AT la misiuni de amploare cu participarea mai multor structuri, corespondenţa referitoare la acestea şi documentele conexe acestora: planuri de asigurare/menţinere/restabilire a ordinii publice, sinteze, analize, raportări şi altele asemenea.
    C. Informaţii clasificate secrete de stat, emise anterior datei de 1 ianuarie 2012 de Jandarmeria Română ori structuri pentru care aceasta are calitatea de continuator al activităţii, care fac parte din următoarele categorii:
    Planuri de pază, protecţie, apărare şi intervenţie, planuri de transporturi speciale, bunuri şi valori, fişe ale obiectivelor luate în pază, contracte de prestări servicii, rapoarte şi analize de risc, precum şi întreaga corespondenţă referitoare la acestea pentru obiectivele la care Jandarmeria Română nu mai asigură paza, inclusiv cele emise de instituţii pentru care Jandarmeria are calitatea de continuator al activităţii;
    a) documente ale şedinţelor Consiliului Militar (consiliu de conducere, planuri, ordine de zi, recomandări, analize, informări, participanţi, programe, alte documente de organizare şi desfăşurare şi altele asemenea) şi ale Colegiului MAI;
    b) bilanţuri/evaluări ale activităţii instituţiei, planuri de muncă/măsuri anuale, grafice de activităţi lunare, documente de organizare a activităţii la nivel central, documente de colaborare cu alte instituţii;
    c) acte normative la care instituţia are calitatea de iniţiator sau continuator al acestora la nivelul instituţiei: Regulamentul de organizare şi funcţionare, ordine, instrucţiuni şi alte acte normative, abrogate sau ieşite din uz şi procese-verbale de distrugere a acestora;
    d) documente referitoare la activitatea politico-ideologică şi alte situaţii/informări/rapoarte de acest fel, emise până în anul 1990;
    e) date şi informaţii pe linie de resurse umane şi pregătire a personalului: planuri, situaţii centralizatoare, dinamică resurse umane, note, informări, programe, convocări, cursuri şi documentele conexe acestora, ordinele de personal privind încadrarea, trecerea în rezervă, recompensarea, sancţionarea, acordarea compensaţiei pentru chirie, fişele postului emise anterior anului 2011, cu excepţia celor pentru personalul structurilor de cercetare-documentare;
    f) date şi informaţii pe linie financiar-contabilă: liste de investiţii, inventarieri, situaţii privind monitorizarea cheltuielilor de personal şi bunuri materiale, state de plată, solde cadre/militari în termen/militari cu termen redus, documentaţie privind cererile de credite bugetare, dările de seamă contabile şi documente conexe acestora, statele de plată norme de hrană, cererile suplimentare de credite, situaţia prezenţei la program lunară a efectivelor şi alte situaţii financiare, cu excepţia celor referitoare la bugetul pentru primul an de război;
    g) date şi informaţii pe linie de asigurare logistică - Programul anual al achiziţiilor publice/înzestrare şi documente conexe, execuţii bugetare, dispoziţii şi ordine primite/transmise, informări/analize/punctaje/rapoarte, inventarieri, bilanţuri şi alte situaţii pe linia asigurării logistice - echipament, auto, geniu chimic, norme logistice, protecţia mediului, popotă şi altele asemenea, protocoale de cooperare/colaborare cu alte instituţii/persoane juridice şi documente conexe acestora, planuri de situaţie terenuri, schiţe ale construcţiilor, imobilelor predate sau aflate în administrare, planuri de aprovizionare tehnico-materială pentru anii precedenţi, situaţii privind dotarea cu bunuri materiale necesare situaţiilor de urgenţă, planuri de măsuri, planuri de activităţi, raportări şi adrese privind diverse situaţii ale patrimoniului unităţii; teme de cercetare şi documentele conexe;
    h) informaţii pe linie de cercetare-documentare şi combatere a faptelor antisociale: planuri, sinteze, rapoarte de lucru, note de informare, analize/sinteze transmise eşalonului superior, analize/sinteze prezentate comenzii inspectoratului şi structurilor operative, emise până în anul 2002;
    i) planul comunicaţiilor, dispoziţii de comunicaţii, instructaje privind utilizarea tehnicii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, planificările în serviciu la Centrul de comunicaţii/comunicaţii operative, rapoarte cheltuieli telefonie, cereri de credite ale SCI/SCTI, raportări licenţe software, raportări configuraţii calculatoare, informări numere de telefon, repartiţie de credite pentru SCI/SCTI, liste de casare, rapoarte privind activitatea desfăşurată de Serviciul comunicaţii şi tehnologia informaţiei, tabel cu persoanele şi numerele de telefon care încadrează compartimentul marketing şi achiziţii, protocoale de cooperare/colaborare cu alte instituţii/persoane juridice şi documente conexe acestora, dispoziţii şi ordine primite/transmise, informări/analize/punctaje/rapoarte/dotări, cu excepţia celor conţinând indicative de comunicaţii/transmisiuni/ cifru/informatică/proiecte IT&C, cifrul de stat şi a documentelor conexe acestora;
    j) prognoze, situaţii, informări, analize, rapoarte privind efectivele, misiunile şi capacitatea de luptă;
    k) date şi informaţii privind militarii în termen, militarii cu termen redus şi jandarmi angajaţi pe bază de contract şi documente conexe;
    l) documente privind organizarea şi desfăşurarea serviciului de zi pe unitate, date şi informaţii privind activitatea medico-sanitară şi documente conexe;
    m) adrese de înaintare a documentelor clasificate secrete de stat care nu conţin date şi informaţii referitoare la conţinutul acestora;
    n) documente de evidenţă specifice a informaţiilor clasificate - registre, condici, borderouri, procese-verbale de inventariere şi corespondenţa referitoare la gestionarea informaţiilor clasificate, inclusiv cea pe linia autorizării accesului la informaţii clasificate;
    o) documente referitoare la evidenţa sigiliilor, ştampilelor, hărţilor, regulamentelor militare şi literaturii militare.

    16. CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI
    Informaţii clasificate secrete de stat care fac parte din următoarele categorii:
    a) acte administrative: ordine comandant referitoare la încadrarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, emise în perioada 1 ianuarie 1966-31 decembrie 1989;
    b) adrese de însoţire a documentelor personale: fişă matricolă, livrete militare, dosar rezervist, emise în perioada 1 ianuarie 1999-31 decembrie 2008.

    17. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
    Informaţii clasificate secrete de stat care fac parte din următoarele categorii:
    a) adrese de înaintare, dacă nu conţin detalii din documentele pe care le însoţesc, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990;
    b) fişele de evidenţă cadre: fişele din carton, clasificate secret, format A4 şi format A5, care au fost documente de evidenţă până în anul 2004 şi care în prezent nu mai fac parte din documentele de evidenţă nominală;
    c) acte administrative referitoare la mutaţiile survenite în activitatea personalului MAI privind încadrarea, trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu/muncă, acordarea de drepturi, mutări, transferuri, înaintări în grade militare/ profesionale, promovare/retrogradare în funcţie/grad, suspendarea raporturilor de serviciu, detaşarea, delegarea, împuterniciri în funcţii, punere la dispoziţie, recompense/ sancţiuni (cu excepţia personalului ce desfăşoară activităţi informativ-operative);
    d) registrele de dispoziţii pe unitate, registrele de ordine de zi, registrele de evidenţă a documentelor clasificate, condici de expediţie, emise în perioada 1952-12 aprilie 2002.


    ANEXA 2

                  Categorii de informaţii clasificate secrete
                 de stat care trec în clasa secrete de serviciu


    1. CONDUCEREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
    Informaţii clasificate secrete de stat emise în perioada 12 aprilie 2002-31 decembrie 2012:
    a) informaţii cuprinse în programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute.

    2. DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT OPERAŢIONAL
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, emise anterior datei de 31 decembrie 1989, cuprinse în următoarele categorii:
    a) planul conducerii mobilizării;
    b) planul anunţării mobilizării.
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 1989, cuprinse în următoarele categorii:
    a) planul constituirii şi pregătirii de luptă;
    b) planurile de pază şi apărare ale obiectivelor de importanţă deosebită;
    c) ordine şi dispoziţii de linie referitoare la planul de mobilizare;
    d) corespondenţă şi documente referitoare la planul de mobilizare.
    C. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 1989, cuprinse în următoarele categorii:
    a) planurile de pază şi apărare ale obiectivelor de importanţă deosebită;
    b) ordine şi dispoziţii de linie referitoare la planul de mobilizare;
    c) planurile de acţiune în caz de calamităţi naturale, catastrofe sau atac din aer;
    d) corespondenţă şi documente referitoare la planul de mobilizare.

    3. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
    Informaţii clasificate secrete de stat, care fac parte din următoarele categorii:
    a) programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi anexele aferente, cu excepţia planurilor de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate;
    b) informaţii privind salarizarea personalului, emise începând cu data de 1 ianuarie 2009;
    c) situaţii statistice de efective şi cele referitoare la dinamica resurselor umane, emise în perioada 1 ianuarie 1990- 31 decembrie 2008;
    d) rapoarte de verificare, rapoarte cu propuneri de măsuri, emise începând cu data de 1 ianuarie 2009;
    e) dosarele de personal, emise începând cu data de 1 ianuarie 1990
    f) planuri de pază, apărare, intervenţie şi alarmare, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2008.

    4. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 2012, cuprinse în programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi anexele aferente, cu excepţia planurilor de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise anterior datei de 23 aprilie 2009, cuprinse în statele de plată şi execuţiile bugetare la titlul I

    5. ARHIVELE NAŢIONALE
    Informaţii clasificate secrete de stat, emise în perioada 1 ianuarie 2002-31 decembrie 2009, cuprinse în programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi anexele aferente, cu excepţia planurilor de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate

    6. INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, emise începând cu data de 1 ianuarie 2003, cuprinse în statele de plată
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise până în prezent, cuprinse în următoarele categorii:
    a) registre de evidenţă a informaţiilor clasificate;
    b) condici şi borderouri de expediere a documentelor clasificate;
    c) centralizatoare state de plată.

    7. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
    A. Informaţii clasificate secrete de stat emise anterior datei de 1 mai 1990 la nivelul Inspectoratului General de Miliţie şi unităţilor subordonate acestuia a căror activitate a fost continuată de structuri ale Poliţiei Române, care fac parte din următoarele categorii:
    a) regulamentele de organizare şi funcţionare;
    b) statele de salarizare;
    c) dosarele de cadastru;
    d) documentele întocmite pe linie de armament şi muniţie;
    e) listele de investiţii;
    f) documente referitoare la activitatea informativ-operativă.
    B. Informaţii clasificate secrete de stat cuprinse în cererile de verificare şi rezultatele verificărilor în evidenţele speciale emise la nivelul Poliţiei Române anterior anului 2012

    8. INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
    Informaţii clasificate secrete de stat, emise anterior datei de 1 ianuarie 2012 de Jandarmeria Română ori unităţi pentru care aceasta are calitatea de continuator, care fac parte din următoarele categorii:
    a) informaţii referitoare la cadrul general de mobilizare specific structurilor Jandarmeriei Române constând în planuri, situaţii, date centralizatoare, tabele, norme, concepţii, dări de seamă, emise până în anul 2001;
    b) note de verificare în evidenţele operative privind personalul Jandarmeriei;
    c) registre istorice şi documente conexe, jurnalul acţiunilor de luptă şi documente conexe;
    d) programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi anexele aferente, cu excepţia planurilor de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate;
    e) registre ordine de zi pe unitate şi documente conexe constând în extrase, proiecte şi altele asemenea;
    f) planuri de pază, apărare, intervenţie şi protecţie a obiectivelor la care se asigură paza şi documente conexe acestora; rapoarte, analize, note şi alte situaţii privind efectivele utilizate în misiunea de pază şi protecţie;
    g) planuri de alarmare şi documente conexe acestora, starea de pregătire pentru luptă a personalului şi documente conexe.

    9. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
    Informaţii clasificate secrete de stat, cuprinse în următoarelor categorii:
    a) planurile de pază, protecţie şi apărare ale structurilor poliţiei de frontieră, emise anterior anului 2010;
    b) planurile proprii de măsuri pentru situaţii speciale şi de criză, emise de structurile PFR, anterior anului 2010;
    c) registrele pentru înscrierea ordinului de zi pe unitate, întocmite anterior anului 2002;
    d) analize de risc emise anterior anului 2010;
    e) rapoartele privind solicitare detaşamentelor de sprijin operativ, emise până în anul 2010 inclusiv;
    f) registrele istorice, emise în perioada 1975-2009;
    g) documente privind verificarea capacităţii operative a structurilor poliţiei de frontieră prin exerciţii de alarmare, emise până în anul 2012 inclusiv;
    h) situaţii periodice cu existentul şi modul de folosire a militarilor în termen, sergenţilor, poliţiştilor de frontieră angajaţi pe bază de contract, emise în perioada 2002-2004;
    i) registrele unice de evidenţă a registrelor, condicilor şi borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate;
    j) toate statele nominale de plată a salariilor emise până în anul 2008 inclusiv care, la data emiterii, au fost clasificate secret de stat, nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, STRICT SECRET sau SECRET (emise de fostele structuri - grăniceri, paşapoarte, la care Poliţia de Frontieră Română are calitatea de continuator în drepturi şi obligaţii);
    k) state de plată acordare diferenţe, premii, emise în perioada 1975-2008;
    l) state de plată elevi ai şcolilor poliţiei de frontieră, emise în perioada 1993-2004;
    m) centralizatoare state de plată personal militar şi civil, militari în termen, normă de hrană, chirii, emise până în anul 2008 inclusiv;
    n) dispoziţiile inspectorului general pentru aprobarea locurilor de dispunere şi zonele de competenţă ale grupurilor de nave/sectoarelor poliţiei de frontieră din cadrul structurilor subordonate fostelor direcţii ale poliţiei de frontieră, emise până la data de 31 decembrie 2011;
    o) programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate emise în perioada 2003 până în prezent, cu excepţia celor care au în conţinut, şi nu anexat, Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate;
    p) documentele conexe programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate emise de structurile Poliţiei de Frontieră Române, cu excepţia Planurilor de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate, emise din 2003 până în prezent;
    q) instrumentele de evidenţă a informaţiilor clasificate secrete de stat constând în registre, condici de evidenţă, registrele de tranzit al documentelor clasificate secrete de stat şi altele asemenea, emise până în anul 2013;
    r) comunicările către structurile de cazier judiciar cu privire la mapele suspectului şi dosarele de urmărire informativă, emise în perioada 2006-2011.

    10. SOCIETATEA COMERCIALĂ COMICEX - S.A.
    Informaţii clasificate secrete de stat emise în perioada 1 ianuarie 2004-31 decembrie 2011, cuprinse în programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi anexele aferente, inclusiv a corespondenţei conexe acestora, cu excepţia planurilor de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate

    11. DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN
    Informaţii clasificate secrete de stat emise anterior datei de 31 decembrie 2009, cuprinse în programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi anexele aferente, cu excepţia planurilor de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate

    12. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
    I. APARAT CENTRAL ŞI STRUCTURI TERITORIALE PENTRU PROBLEME SPECIALE
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, emise anterior datei de 31 decembrie 2000, care fac parte din următoarea categorie:
    a) planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare.
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 2000, care fac parte din următoarele categorii:
    a) propunerile centralizatoare care stau la baza elaborării proiectului Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare;
    b) extrasele din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare referitoare la comunicaţii, armament, muniţii şi alte categorii de tehnică militară, precum şi cele privind asigurarea cererilor forţelor sistemului naţional de apărare;
    c) propunerile centralizatoare care stau la baza actualizării Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare;
    d) extrasele din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare actualizat referitoare la comunicaţii, armament, muniţii şi alte categorii de tehnică militară, precum şi cele privind asigurarea cererilor forţelor sistemului naţional de apărare.
    C. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 2008, care fac parte din următoarele categorii:
    a) extrasele din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare referitoare la domeniile transport, sănătate şi agricultură;
    b) extrasele din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare referitoare la operatorii economici producători de tehnică militară, armament şi muniţii;
    c) planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare;
    d) extrase şi documente rezultate din Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare;
    e) situaţiile centralizatoare privind capacităţile pentru apărare;
    f) situaţiile centralizatoare privind documentaţiile tehnice necesare realizării produselor de tehnică militară cuprinse în planul de mobilizare şi care au fabricaţia sistată în timp de pace;
    g) nomenclatorul şi nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare;
    h) situaţiile centralizatoare privind existentul la inventarierea anuală a rezervelor de mobilizare administrate de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
    i) rapoartele şi informările referitoare la asigurarea cererilor forţelor sistemului naţional de apărare, capacităţile pentru apărare, rezervele de mobilizare, precum şi îndeplinirea sarcinilor din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare;
    j) situaţia centralizatoare, în profil teritorial, privind necesarul şi repartiţia produselor şi serviciilor solicitate prin Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare;
    k) documentele ce conţin informaţii centralizatoare privind mobilizarea personalului la locul de muncă.
    D. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 2007, care fac parte din următoarele categorii:
    a) situaţiile cu obiectivele de infrastructură teritorială de importanţă pentru Sistemul naţional de apărare elaborate la nivelul STPS;
    b) rapoarte/dări de seamă privind stadiul pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare.
    II. APARAT CENTRAL ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
    Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 2013, care fac parte din următoarele categorii:
    a) situaţia nominală, centralizată la nivel Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare ANRSPS, a autovehiculelor pe structuri deţinătoare/utilizatoare, categorii, mărci şi tipuri la data de 01.12.... (întocmită conform anexei 3 la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
    b) situaţia, centralizată la nivel ANRSPS, a gradului de înzestrare cu autovehicule, la data de 01.12...., întocmită conform anexei 4 la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) norma de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare ANRSPS, structurilor teritoriale pentru probleme speciale şi unităţilor teritoriale subordonate;
    d) tabelele de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare ANRSPS - unităţi teritoriale şi aparat propriu.

    13. DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
    Informaţii clasificate secrete de stat emise la nivelul DEPABD, care fac parte din următoarele categorii:
    a) statele de plată privind drepturile băneşti şi documentaţiile în baza cărora s-au stabilit şi plătit aceste drepturi, clasificate secrete de stat, nivel SECRET, emise în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2009;
    b) situaţia execuţiei la titlul I "Cheltuieli de personal", clasificate secrete de stat, nivel SECRET, emise în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2010;
    c) corespondenţa referitoare la sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice/siguranţei naţionale, în activitatea specifică, clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET şi SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 1989;
    d) registre de evidenţă a informaţiilor clasificate secrete de stat.

    14. DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE
    a) Informaţii clasificate secrete de stat pe linie de financiar emise de către Direcţia Generală de Paşapoarte ori pentru care are calitatea de continuator:
    1. statele de plată a salariilor, precum şi centralizatoarele statelor de plată din perioada 1 ianuarie 1994-31 iulie 2009;
    2. statele de plată pentru acordarea normei de hrană, compensaţiilor pentru chirie, diferenţe, premii, din perioada 1 ianuarie 1994-31 iulie 2009;
    3. situaţia execuţiei la titlul I "Cheltuieli de personal" emise anterior datei de 1 ianuarie 2010;
    b) Informaţii clasificate secrete de stat pe linie de resurse umane emise anterior datei de 1 aprilie 2006 de către Direcţia Generală de Paşapoarte ori pentru care are calitatea de continuator cu privire la gestionarea documentelor de legitimare

    15. DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
    Documentele şi datele privind procedurile specifice de emitere, evidenţă şi gestionare a legitimaţiilor de serviciu emise în perioada 1 ianuarie 1966-23 aprilie 2009.


    ANEXA 3

                      Categorii de informaţii clasificate
                 secrete de stat care trec la un nivel inferior


    Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ care trec la nivelul STRICT SECRET:
    1. ARHIVELE NAŢIONALE
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, care fac parte din următoarele categorii:
    a) ordine/dispoziţii, corespondenţă privind aprobarea/modificarea planurilor de mobilizare, ridicare în trepte a capacităţii de acţiune, trecere de la starea de pace la starea de război, dislocare, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2007.
    Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ şi STRICT SECRET care trec la nivelul SECRET:

    2. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE
    I. APARAT CENTRAL ŞI STRUCTURI TERITORIALE PENTRU PROBLEME SPECIALE
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, emise anterior datei de 31 decembrie 2008, care fac parte din următoarea categorie:
    a) planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare.
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 2010, care fac parte din următoarele categorii:
    a) propunerile centralizatoare care stau la baza elaborării proiectului Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare;
    b) extrasele din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare referitoare la comunicaţii, armament, muniţii şi alte categorii de tehnică militară, precum şi cele privind asigurarea cererilor forţelor sistemului naţional de apărare;
    c) propunerile centralizatoare care stau la baza actualizării Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare;
    d) extrasele din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare actualizat referitoare la comunicaţii, armament, muniţii şi alte categorii de tehnică militară, precum şi cele privind asigurarea cererilor forţelor sistemului naţional de apărare.
    II. APARAT CENTRAL ŞI UNITĂŢI TERITORIALE
    A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelurile de secretizare STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ şi STRICT SECRET, emise anterior datei de 31 decembrie 2009, de structuri ai căror continuatori sunt unităţile teritoriale
    B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, care fac parte din următoarele categorii:
    a) documente referitoare la mişcările de stocuri de produse rezerve materiale naţionale, elaborate anterior datei de 31 decembrie 2003;
    b) documente referitoare la inventarierea produselor şi ambalajelor rezervă de stat aflate în administrare, emise anterior datei de 31 decembrie 2002;
    c) documente referitoare la inventariere, predare-primire gestiune produse rezervă de stat, emise anterior datei de 31 decembrie 2002;
    d) propuneri program împrospătare produse rezervă de stat, planuri de pază, schiţe amplasare pază, situaţii calitative şi cantitative produse rezervă de stat şi adrese înaintare situaţii calitative şi cantitative, emise anterior datei de 31 decembrie 2010;
    e) hărţi platforme metalurgice, emise în anul 1997.

    3. ARHIVELE NAŢIONALE
    Informaţii clasificate secrete de stat, nivelurile STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ şi STRICT SECRET, cuprinse în următoarele categorii:
    a) ordine/dispoziţii, planuri operative, corespondenţă referitoare la paza sediilor, evacuarea bunurilor şi personalului, sisteme de alarmare/serviciu de permanenţă şi altele asemenea, tabele de înzestrare, emise în perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 2007.

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016