Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 762 din 16 septembrie 2015  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 762 din 16 septembrie 2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - Lot 4

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 7 octombrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda", cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş- Turda" - Lot 4, potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).
──────────
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Unirea şi Mirăslău din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4, prevăzută la art. 1, aflate pe raza localităţilor Unirea şi Mirăslău din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi din judeţul Cluj, sunt în cuantum total de 779 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.03 "Programe din Fondul de Coeziune (FC)".
    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 6
    Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                           Ministrul transporturilor,
                             Iulian-Ghiocel Matache

                         Ministrul finanţelor publice,
                           Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 16 septembrie 2015.
    Nr. 762.


    ANEXA 2

                                     LISTA
                    cuprinzând imobilele proprietate privată
                    situate pe amplasamentul suplimentar al
   lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda"
               - Lot 4 pe raza localităţilor Mirăslău, Unirea din
                     judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti,
          Călăraşi şi Mihai Viteazu din judeţul Cluj, proprietarii sau
   deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor


┌────┬─────┬─────────────┬────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┬────────┬──────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │Jude-│ U.A.T. │ Numele proprietarului │ Tar- │ Parcela │ Categoria │Nr. cad.│ │ Suprafaţa │ Suprafaţa │Intravilan│ Valoarea │
│crt.│ ţul │ │ │ laua │ │ de │ /Topo │ CF │ acte │ de │ / │ de │
│ │ │ │ │ │ │ folosinţă │ │ │ (mp) │ expropriat │Extravilan│ despăgubire │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (mp) │ │ conform │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Legii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│Alba │Mirăslău │BIRO KAROL, BIRO MARIA, │ 125│ 1889/84│Arabil │ -│ -│ 6.359,00│ 65,00│extravilan│ 89,70│
│ │ │ │SZOKE MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│Alba │Mirăslău │POPA AMOS │ 125│ 1889/85│Arabil │ -│ -│ 3.193,00│ 210,00│extravilan│ 289,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│Alba │Mirăslău │MOLNAR STEFAN │ 125│ 1889/86│Arabil │ -│ -│ 3.193,00│ 217,00│extravilan│ 299,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│Alba │Mirăslău │BIRO IOAN │ 125│ 1889/87│Arabil │ -│ -│ 3.287,00│ 220,00│extravilan│ 303,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│Alba │Mirăslău │BIRO ARPAD │ 125│ 1889/88│Arabil │ -│ -│ 3.287,00│ 216,00│extravilan│ 298,08│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│Alba │Mirăslău │SZOKE ALEXANDRU │ 125│ 1889/89│Arabil │ -│ -│ 6.575,00│ 424,00│extravilan│ 585,12│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│Alba │Mirăslău │HORVATH IOAN │ 125│ 1889/90│Arabil │ -│ -│ 3.107,00│ 239,00│extravilan│ 329,82│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│Alba │Mirăslău │SZANTO IOAN │ 125│ 1889/91│Arabil │ -│ -│ 3.107,00│ 257,00│extravilan│ 354,66│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│Alba │Mirăslău │HORVATH MIHAIL │ 125│ 1889/92│Arabil │ -│ -│ 3.495,00│ 339,00│extravilan│ 467,82│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│Alba │Mirăslău │VARGA ILEANA │ 125│ 1889/93│Arabil │ -│ -│ 3.496,00│ 304,00│extravilan│ 419,52│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│Alba │Mirăslău │HORVATH IOAN │ 125│ 1889/94│Arabil │ -│ -│ 1.807,00│ 17,00│extravilan│ 23,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│Alba │Mirăslău │PASTOR LEONTINA, │ 125│ 1889/95│Arabil │ -│ -│ 1.807,00│ 15,00│extravilan│ 20,70│
│ │ │ │STEF SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│Alba │Mirăslău │MUCSI DIONISIE │ 125│ 1889/96│Arabil │ -│ -│ 3.610,00│ 22,00│extravilan│ 30,36│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│Alba │Mirăslău │BOLDEA RODICA │ 125│ 1889/97│Arabil │ -│ -│ 7.266,00│ 14,00│extravilan│ 19,32│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│Alba │Unirea │PACURAR IOAN │ 169│ 2298/1│Arabil │ -│ -│ 5.200,00│ 362,00│extravilan│ 416,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│Alba │Unirea │OPREA AUREL │ 169│ 2298/3│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 1.573,00│extravilan│ 1.808,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│Alba │Unirea │OPREA VIOREL │ 169│ 2298/4│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 1.084,00│extravilan│ 1.246,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│Alba │Unirea │PACURAR MARIA │ 169│ 2298/5│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 12,00│extravilan│ 13,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│Alba │Unirea │STEFAN IULIU │ 169│ 2315/1│Păşune │ -│ -│ 9.300,00│ 849,00│extravilan│ 976,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│Alba │Unirea │STEFAN IULIU │ 169│ 2318/2│Arabil │ -│ -│ 8.100,00│ 1.853,00│extravilan│ 2.130,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│Alba │Unirea │POPA LEONTINA │ 169│ 2318/1│Arabil │ -│ -│ 4.450,00│ 4,00│extravilan│ 4,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│Alba │Unirea │BOARIU LEONTINA │ 170│ 2324/2/1│Păşune │ -│ -│ 10.800,00│ 291,00│extravilan│ 334,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│Alba │Unirea │POPA LEONTINA │ 170│ 2324/2/2│Păşune │ -│ -│ 17.000,00│ 163,00│extravilan│ 187,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│Alba │Unirea │POPA LEONTINA │ 170│ 2324/1│Păşune │ -│ -│ 18.300,00│ 81,00│extravilan│ 93,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│Alba │Unirea │OPREA TRAIAN, │ 170│ 2336/20│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 497,00│extravilan│ 571,55│
│ │ │ │OPREA VIOREL, FANAT ANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OPREA IOAN, ILIAN VIRGIL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│Alba │Unirea │CHIRA CORNEL, │ 170│ 2336/19/2│Arabil │ -│ -│ 1.100,00│ 186,00│extravilan│ 213,90│
│ │ │ │GARBO LETITIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRA DOMNOSIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│Alba │Unirea │ROSCA IULIU, MOISE ANA │ 170│2336/19/2a│Arabil │ -│ -│ 1.800,00│ 117,00│extravilan│ 134,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│Alba │Unirea │URS MARIA │ 170│ 2236/18/2│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 144,00│extravilan│ 165,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│Alba │Unirea │MARIAN ANA │ 170│2336/18/2a│Arabil │ -│ -│ 8.700,00│ 217,00│extravilan│ 249,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│Alba │Unirea │DAMIAN IOAN, TONT MARIA,│ 170│ 2236/17│Arabil │ -│ -│ 2.200,00│ 56,00│extravilan│ 64,40│
│ │ │ │ILEA SUSANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│Alba │Unirea │CACOVEAN S. VIRGIL │ 170│ 2336/16│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 104,00│extravilan│ 119,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│Alba │Unirea │OPREA VASILE, │ 170│ 2236/15│Arabil │ -│ -│ 2.200,00│ 208,00│extravilan│ 239,20│
│ │ │ │OPREA ARTENIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAILA ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIOBANU EMILIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│Alba │Unirea │OPREA VIOREL, │ 170│ 2336/14│Arabil │ -│ 71129│ 2.200,00│ 68,00│extravilan│ 78,20│
│ │ │ │OPREA IRONIM, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UTIU OTILIA, OPREA IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 170│ 2333│ Păşune │ -│ -│ │ 864,00│extravilan│ 993,60│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 35│Alba │Unirea │SUCIU IRONIM │ 170│ 2336/3│Arabil │ -│ -│ 4.300,00│ 103,00│extravilan│ 118,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 36│Alba │Unirea │SAVU DUMITRU STEFAN │ 170│ 2336/2│Arabil │ -│ -│ 9.000,00│ 881,00│extravilan│ 1.013,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 37│Alba │Unirea │CACOVEAN ROMUL │ 190│ 2619/3│Vie │ -│ -│ 1.500,00│ 161,00│extravilan│ 185,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 38│Alba │Unirea │HARD SILVIU │ 190│ 2619/4│Arabil │ -│ -│ 5.200,00│ 20,00│extravilan│ 23,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 39│Alba │Unirea │BARBU DORIN │ 190│ 2619/5│Arabil │ -│ -│ 17.400,00│ 730,00│extravilan│ 839,50│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 40│Alba │Unirea │IEGAR EUGENIA │ 190│ 2613/6│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 40,00│extravilan│ 46,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 41│Alba │Unirea │VOICU VIORICA │ 190│ 2613/7│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 40,00│extravilan│ 46,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 42│Alba │Unirea │CSIKI ALEXANDRU │ 190│ 2613/8│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 40,00│extravilan│ 46,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 43│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 190│ 2613/9/1│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 40,00│extravilan│ 46,00│
│ │ │ │FUNCIAR UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 44│Alba │Unirea │APA IULIU, VINCZE ANA │ 190│ 2613/58│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 40,00│extravilan│ 46,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 45│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 190│ 2613/9/3│Arabil │ -│ -│ 5.007,00│ 51,00│extravilan│ 58,65│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 46│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 190│ 2613/9/4│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 2,00│extravilan│ 2,30│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 47│Alba │Unirea │VOICA LEON │ 190│ 2613/15│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 2,00│extravilan│ 2,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 48│Alba │Unirea │CISMAS IOAN │ 190│ 2613/16│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 44,00│extravilan│ 50,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 49│Alba │Unirea │SZABO MARIA │ 190│ 2613/17│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 41,00│extravilan│ 47,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 50│Alba │Unirea │TURCU SABIN │ 190│ 2613/18│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 41,00│extravilan│ 47,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 51│Alba │Unirea │MOLDOVAN PARASCHIVA │ 190│ 2613/19│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 29,00│extravilan│ 33,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 52│Alba │Unirea │LACATUS IULIANA │ 190│ 2613/20│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 10,00│extravilan│ 11,50│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 53│Alba │Unirea │CORDEA ILEANA │ 187│ 2607/45│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 51,00│extravilan│ 58,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 54│Alba │Unirea │HERCHI VIORICA │ 187│ 2607/46│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 70,00│extravilan│ 80,50│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 55│Alba │Unirea │POPA ELENA │ 187│ 2607/47│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 62,00│extravilan│ 71,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 56│Alba │Unirea │BARSAN RAVECA │ 187│ 2607/48│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 51,00│extravilan│ 58,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 57│Alba │Unirea │COCSIS ILEANA │ 187│ 2607/49│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 8,00│extravilan│ 9,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 58│Alba │Unirea │SZABO LIDIA │ 187│ 2607/51│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 20,00│extravilan│ 23,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 59│Alba │Unirea │KIRALY PAVEL │ 182│ 2522/8│Arabil │ -│ -│ 7.200,00│ 397,00│extravilan│ 456,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 60│Alba │Unirea │DRAGOMIR VICTOR, │ 182│ 2522/7│Păşune │ -│ -│ 8.700,00│ 444,00│extravilan│ 510,60│
│ │ │ │DRAGOMIR IONEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHIRILA LIVIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISAN AURELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 61│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 182│ 2522/3│Arabil │ -│ -│ 43.749,00│ 850,00│extravilan│ 977,50│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 62│Alba │Unirea │NAPRADEAN EMILIA │ 182│ 2522/4│Arabil │ -│ 70724│ 34.100,00│ 495,00│extravilan│ 569,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 63│Alba │Unirea │POPA EMIL, POPA SUSANA │ 74│ 863/1/1/1│Arabil │ -│ 70752│ 12.400,00│ 1.136,00│extravilan│ 1.306,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 64│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 74│863/1/1/1a│Arabil │ -│ -│ 3.074,00│ 564,00│extravilan│ 648,60│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 65│Alba │Unirea │S.C. COMPACT CONSTRUCT -│ 74│ 863/1/1/2│Arabil │ -│ 70770│ 66.800,00│ 6.183,00│extravilan│ 7.110,45│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 66│Alba │Unirea │S.C. COMPACT CONSTRUCT -│ 74│ 863/1/1/2│Arabil │ -│ 70770│ 66.800,00│ 772,00│extravilan│ 887,80│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 67│Alba │Unirea │MAIER GHEORGHE │ 74│ 851/1/6│Arabil │ -│ -│ 4.300,00│ 66,00│extravilan│ 75,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 68│Alba │Unirea │GIURGIU EMANOIL │ 74│ 851/1/7│Arabil │ -│ -│ 2.200,00│ 141,00│extravilan│ 162,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 69│Alba │Unirea │PETRIDEAN ARGHIL │ 74│ 851/1/8│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 1,00│extravilan│ 1,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 70│Alba │Unirea │PETRIDEAN ARGHIL │ 74│ 851/1/8│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 34,00│extravilan│ 39,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 71│Alba │Unirea │S.C. COMPACT CONSTRUCT -│ 74│ 851/1/14│Arabil │ -│ 70771│ 64.300,00│ 12.243,00│extravilan│ 14.079,45│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 72│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 74│851/1/1/44│Arabil │ -│ -│ 10.157,00│ 145,00│extravilan│ 166,75│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 73│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 71│ 842│Păşune │ -│ -│ 9.735,00│ 2.035,00│extravilan│ 2.340,25│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 74│Alba │Unirea │S.C. LAIER ROM - S.R.L. │ 69│ 1516/1,│Curţi, │ -│ 70921│ 79.388,00│ 19,00│intravilan│ 196,65│
│ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │1517/2/2/1│construcţii│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 75│Alba │Unirea │S.C. LAIER ROM - S.R.L. │ 69│ 1516/1,│Curţi, │ -│ 70921│ 79.388,00│ 2.732,00│intravilan│ 28.276,20│
│ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │1517/2/2/1│construcţii│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 76│Alba │Unirea │S.C. LAIER ROM - S.R.L. │ 70│ 1516/1,│Curţi, │ -│ 70921│ 79.388,00│ 611,00│intravilan│ 6.323,85│
│ │ │ │CLUJ-NAPOCA │ │1517/2/2/1│construcţii│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 77│Alba │Unirea │MAIER GHEORGHE │ 74│ 859/41│Fâneţe │ -│ -│ 1.700,00│ 557,00│extravilan│ 640,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 78│Alba │Unirea │NEIC ARGHIR │ 74│ 859/40│Fâneţe │ -│ -│ 800,00│ 622,00│extravilan│ 715,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 79│Alba │Unirea │TATAR VASILE │ 74│ 859/39│Fâneţe │ -│ -│ 800,00│ 564,00│extravilan│ 648,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 80│Alba │Unirea │FRANC VIORICA │ 74│ 859/38│Păşune │ -│ -│ 400,00│ 260,00│extravilan│ 299,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 81│Alba │Unirea │FRANC ILARIE │ 74│ 859/37│Fâneţe │ -│ -│ 400,00│ 245,00│extravilan│ 281,75│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 82│Alba │Unirea │POPA AURELIA │ 74│ 859/36│Fâneţe │ -│ -│ 1.400,00│ 739,00│extravilan│ 849,85│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 83│Alba │Unirea │LASLO SILVIA │ 74│ 859/35│Arabil │ -│ -│ 400,00│ 178,00│extravilan│ 204,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 84│Alba │Unirea │TATAR STEFAN │ 74│ 859/34│Fâneţe │ -│ -│ 400,00│ 163,00│extravilan│ 187,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 85│Alba │Unirea │TATAR IOAN │ 74│ 859/33│Arabil │ -│ -│ 800,00│ 281,00│extravilan│ 323,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 86│Alba │Unirea │TATAR VASILE │ 74│ 859/32│Fâneţe │ -│ -│ 800,00│ 222,00│extravilan│ 255,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 87│Alba │Unirea │POPA MARIA, TATAR MIHAI,│ 74│ 859/31│Fâneţe │ -│ -│ 800,00│ 163,00│extravilan│ 187,45│
│ │ │ │TATAR IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TATAR SAVETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TATAR VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOLDOVAN SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 88│Alba │Unirea │TATAR MIHAI │ 74│ 859/30│Fâneţe │ -│ -│ 800,00│ 111,00│extravilan│ 127,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 89│Alba │Unirea │BRASOVEAN OLIMPIA │ 74│ 859/29│Fâneţe │ -│ -│ 800,00│ 91,00│extravilan│ 104,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 90│Alba │Unirea │NICOARA ROMUL │ 74│ 859/28│Arabil │ -│ -│ 700,00│ 67,00│extravilan│ 77,05│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 91│Alba │Unirea │TURCU MARIA │ 74│ 859/27/2│Fâneţe │ -│ -│ 500,00│ 41,00│extravilan│ 47,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 92│Alba │Unirea │MIREA ROZALIA │ 74│ 859/27/1│Fâneţe │ -│ -│ 500,00│ 44,00│extravilan│ 50,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 93│Alba │Unirea │IONAS IONEL │ 74│ 859/26│Fâneţe │ -│ -│ 500,00│ 49,00│extravilan│ 56,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 94│Alba │Unirea │POPA AUREL │ 74│ 859/25│Fâneţe │ -│ -│ 500,00│ 54,00│extravilan│ 62,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 95│Alba │Unirea │PETRIDEAN ARGHIL │ 74│ 859/24/1│Fâneţe │ -│ -│ 300,00│ 35,00│extravilan│ 40,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 96│Alba │Unirea │POPA EFREM │ 74│ 859/24/2│Fâneţe │ -│ -│ 300,00│ 37,00│extravilan│ 42,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 97│Alba │Unirea │POPA ILARIE, JUDE CALIN,│ 74│ 859/23│Arabil │ -│ -│ 300,00│ 39,00│extravilan│ 44,85│
│ │ │ │JUDE ARGHIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 98│Alba │Unirea │POPA LIVIA │ 74│ 859/22│Arabil │ -│ -│ 200,00│ 25,00│extravilan│ 28,75│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 99│Alba │Unirea │POPA SILVIU │ 74│ 859/21│Fâneţe │ -│ -│ 200,00│ 29,00│extravilan│ 33,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 100│Alba │Unirea │POPA AURELIA │ 74│ 859/20│Fâneţe │ -│ -│ 200,00│ 30,00│extravilan│ 34,50│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 101│Alba │Unirea │GIURGIU AUREL │ 74│ 859/19│Fâneţe │ -│ -│ 200,00│ 31,00│extravilan│ 35,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 102│Alba │Unirea │MIRCEA MARIA │ 74│ 859/18│Arabil │ -│ -│ 200,00│ 31,00│extravilan│ 35,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 103│Alba │Unirea │TATAR MIHAI │ 74│ 859/17│Fâneţe │ -│ -│ 200,00│ 32,00│extravilan│ 36,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 104│Alba │Unirea │MOLDOVAN VASILE, │ 74│ 859/16│Arabil │ -│ -│ 200,00│ 33,00│extravilan│ 37,95│
│ │ │ │MACAVEI MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 105│Alba │Unirea │NICOARA VIRGIL │ 74│ 859/15│Fâneţe │ -│ -│ 100,00│ 17,00│extravilan│ 19,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 106│Alba │Unirea │POPA MARIA │ 74│ 859/14│Fâneţe │ -│ -│ 400,00│ 69,00│extravilan│ 79,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 107│Alba │Unirea │CRAI VIORICA │ 74│ 859/13│Fâneţe │ -│ -│ 500,00│ 91,00│extravilan│ 104,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 108│Alba │Unirea │POPA ILARIE │ 74│ 859/12│Fâneţe │ -│ -│ 400,00│ 76,00│extravilan│ 87,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 109│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 74│ 859/12a│Fâneţe │ -│ -│ 2.656,00│ 595,00│extravilan│ 684,25│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 110│Alba │Unirea │LASLO ILARIE │ 74│ 859/11│Fâneţe │ -│ -│ 2.700,00│ 121,00│extravilan│ 139,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 111│Alba │Unirea │POPA LUCRETIA │ 74│ 859/10│Fâneţe │ -│ -│ 800,00│ 248,00│extravilan│ 285,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 112│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 69│ 832/9a│Păşune │ -│ -│ 1.700,00│ 1.025,00│extravilan│ 1.178,75│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 113│Alba │Unirea │NICOARA VALENTIN │ 69│ 832/10│Arabil │ -│ -│ 1.700,00│ 1.700,00│extravilan│ 1.955,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 114│Alba │Unirea │GIURGIU AUREL │ 69│ 832/11│Fâneţe │ -│ -│ 400,00│ 400,00│extravilan│ 460,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 115│Alba │Unirea │POPA ILARIE │ 69│ 832/12│Fâneţe │ -│ -│ 400,00│ 400,00│extravilan│ 460,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 116│Alba │Unirea │POPA SILVIU │ 69│ 832/13│Păşune │ -│ -│ 400,00│ 400,00│extravilan│ 460,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 117│Alba │Unirea │PETRIDEAN STELUTA │ 69│ 832/14│Păşune │ -│ -│ 800,00│ 800,00│extravilan│ 920,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 118│Alba │Unirea │POPA ILARIE, JUDE CALIN,│ 69│ 832/15│Arabil │ -│ -│ 800,00│ 800,00│extravilan│ 920,00│
│ │ │ │JUDE ARGHIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 119│Alba │Unirea │PETRIDEAN ARGHIL │ 69│ 832/16/1│Fâneţe │ -│ -│ 300,00│ 300,00│extravilan│ 345,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 120│Alba │Unirea │POPA EFREM │ 69│ 832/16/2│Păşune │ -│ -│ 1.400,00│ 1.400,00│extravilan│ 1.610,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 121│Alba │Unirea │PETRIDEAN VICTOR │ 69│ 832/17│Păşune │ -│ -│ 3.500,00│ 3.500,00│extravilan│ 4.025,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 122│Alba │Unirea │PAROHIA ORTODOXĂ │ 69│ 832/18│Păşune │ -│ -│ 900,00│ 890,00│extravilan│ 1.023,50│
│ │ │ │DUMBRAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 123│Alba │Unirea │FRANC ILARIE, │ 69│ 832/19│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 2.000,00│extravilan│ 2.300,00│
│ │ │ │FRANCU CORNEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FRANC AUREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TAT EMILIA, FRANC IULIU,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAMPEAN ANUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 124│Alba │Unirea │POPA ROMANUT, │ 69│ 832/20│Arabil │ -│ -│ 2.700,00│ 2.700,00│extravilan│ 3.105,00│
│ │ │ │POPA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 125│Alba │Unirea │PETRIDEAN EMIL │ 69│ 832/21│Păşune │ -│ -│ 3.500,00│ 3.239,00│extravilan│ 3.724,85│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 126│Alba │Unirea │ROMAN ELISABETA │ 69│ 833/2│Fâneţe │ -│ -│ 1.100,00│ 17,00│extravilan│ 19,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 127│Alba │Unirea │TATAR VASILE │ 69│ 833/3│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 46,00│extravilan│ 52,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 128│Alba │Unirea │TATAR VASILE │ 69│ 833/3│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 5,00│extravilan│ 5,75│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 129│Alba │Unirea │CORNEA IOAN, │ 69│ 833/4│Fâneţe │ -│ -│ 500,00│ 73,00│extravilan│ 83,95│
│ │ │ │CORNEA VIRGIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEA VIOREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERDES ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 130│Alba │Unirea │CORNEA IOAN, │ 69│ 833/4│Fâneţe │ -│ -│ 500,00│ 28,00│extravilan│ 32,20│
│ │ │ │CORNEA VIRGIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEA VIOREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VERDES ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RADU CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 131│Alba │Unirea │TATAR IOAN │ 69│ 833/5│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 99,00│extravilan│ 113,85│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 132│Alba │Unirea │TATAR IOAN │ 69│ 833/5│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 30,00│extravilan│ 34,50│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 133│Alba │Unirea │TATAR IULIUT │ 69│ 833/6│Fâneţe │ -│ -│ 500,00│ 123,00│extravilan│ 141,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 134│Alba │Unirea │TATAR IULIUT │ 69│ 833/6│Fâneţe │ -│ -│ 500,00│ 28,00│extravilan│ 32,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 135│Alba │Unirea │POPA ILARIE │ 69│ 833/7│Fâneţe │ -│ -│ 600,00│ 172,00│extravilan│ 197,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 136│Alba │Unirea │POPA ILARIE │ 69│ 833/7│Fâneţe │ -│ -│ 600,00│ 32,00│extravilan│ 36,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 137│Alba │Unirea │TATAR IOAN, TATAR VASILE│ 69│ 833/8│Fâneţe │ -│ -│ 1.200,00│ 418,00│extravilan│ 480,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 138│Alba │Unirea │TATAR IOAN, TATAR VASILE│ 69│ 833/8│Fâneţe │ -│ -│ 1.200,00│ 62,00│extravilan│ 71,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 139│Alba │Unirea │CRISAN VICTOR │ 69│ 833/9│Păşune │ -│ -│ 1.200,00│ 508,00│extravilan│ 584,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 140│Alba │Unirea │CRISAN VICTOR │ 69│ 833/9│Păşune │ -│ -│ 1.200,00│ 63,00│extravilan│ 72,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 141│Alba │Unirea │CRISAN ARGHIR │ 69│ 833/10│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 601,00│extravilan│ 691,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 142│Alba │Unirea │CRISAN ARGHIR │ 69│ 833/10│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 123,00│extravilan│ 141,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 143│Alba │Unirea │PETRIDEAN ILARIE │ 69│ 833/11│Păşune │ -│ -│ 1.200,00│ 635,00│extravilan│ 730,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 144│Alba │Unirea │PETRIDEAN ILARIE │ 69│ 833/11│Păşune │ -│ -│ 1.200,00│ 124,00│extravilan│ 142,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 145│Alba │Unirea │MOLDOVAN ILARIE │ 69│ 833/12│Păşune │ -│ -│ 1.200,00│ 515,00│extravilan│ 592,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 146│Alba │Unirea │MOLDOVAN ILARIE │ 69│ 833/12│Păşune │ -│ -│ 1.200,00│ 144,00│extravilan│ 165,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 147│Alba │Unirea │MOLDOVAN VIOREL, │ 69│ 833/13│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 115,00│extravilan│ 132,25│
│ │ │ │MOLDOVAN VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRIDEAN LIVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 148│Alba │Unirea │MOLDOVAN VIOREL, │ 69│ 833/13│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 211,00│extravilan│ 242,65│
│ │ │ │MOLDOVAN VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRIDEAN LIVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 149│Alba │Unirea │TURCU AUREL │ 69│ 833/14│Fâneţe │ -│ -│ 200,00│ 89,00│extravilan│ 102,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 150│Alba │Unirea │TURCU ILARIE │ 69│ 833/15│Păşune │ -│ -│ 200,00│ 200,00│extravilan│ 230,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 151│Alba │Unirea │POPA AUREL │ 69│ 833/16│Păşune │ -│ -│ 600,00│ 600,00│extravilan│ 690,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 152│Alba │Unirea │IONAS IONEL │ 69│ 833/17│Fâneţe │ -│ -│ 600,00│ 600,00│extravilan│ 690,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 153│Alba │Unirea │TURCU AUREL │ 69│ 833/18│Fâneţe │ -│ -│ 600,00│ 600,00│extravilan│ 690,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 154│Alba │Unirea │NICOARA ROMUL │ 69│ 833/19│Arabil │ -│ -│ 600,00│ 600,00│extravilan│ 690,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 155│Alba │Unirea │BRASOVEAN OLIMPIA │ 69│ 833/20│Păşune │ -│ -│ 600,00│ 600,00│extravilan│ 690,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 156│Alba │Unirea │TATAR MIHAI │ 69│ 833/21│Păşune │ -│ -│ 600,00│ 600,00│extravilan│ 690,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 157│Alba │Unirea │POPA MARIA, TATAR MIHAI,│ 69│ 833/22│Păşune │ -│ -│ 600,00│ 600,00│extravilan│ 690,00│
│ │ │ │TATAR IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TATAR SAVETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TATAR VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOLDOVAN SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 158│Alba │Unirea │TATAR VASILE │ 69│ 833/23│Fâneţe │ -│ -│ 600,00│ 600,00│extravilan│ 690,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 159│Alba │Unirea │TATAR IOAN │ 69│ 833/24│Arabil │ -│ -│ 600,00│ 591,00│extravilan│ 679,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 160│Alba │Unirea │TATAR STEFAN │ 69│ 833/25│Păşune │ -│ -│ 300,00│ 258,00│extravilan│ 296,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 161│Alba │Unirea │LASLO SILVIA │ 69│ 833/26│Arabil │ -│ -│ 300,00│ 223,00│extravilan│ 256,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 162│Alba │Unirea │POPA ILARIE │ 69│ 833/27│Fâneţe │ -│ -│ 1.200,00│ 552,00│extravilan│ 634,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 163│Alba │Unirea │FRANC VIORICA │ 69│ 833/28│Păşune │ -│ -│ 300,00│ 53,00│extravilan│ 60,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 164│Alba │Unirea │MIREA ILARIE │ 69│ 833/29│Păşune │ -│ -│ 300,00│ 20,00│extravilan│ 23,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 165│Alba │Unirea │ROMAN ELISABETA │ 69│ 835/1│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 17,00│extravilan│ 19,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 166│Alba │Unirea │TURCU AUREL │ 69│ 835/2│Arabil │ -│ -│ 1.400,00│ 96,00│extravilan│ 110,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 167│Alba │Unirea │TATAR IOAN, │ 69│ 835/3│Arabil │ -│ -│ 400,00│ 30,00│extravilan│ 34,50│
│ │ │ │TATAR VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 168│Alba │Unirea │CRISAN VICTOR │ 69│ 835/4│Păşune │ -│ -│ 400,00│ 34,00│extravilan│ 39,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 169│Alba │Unirea │PETRIDEAN ILARIE │ 69│ 835/5│Păşune │ -│ -│ 400,00│ 52,00│extravilan│ 59,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 170│Alba │Unirea │NISTOR IOAN │ 69│ 835/6│Arabil │ -│ -│ 800,00│ 341,00│extravilan│ 392,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 171│Alba │Unirea │PETRIDEAN LEOTENZIA │ 69│ 835/7│Arabil │ -│ -│ 800,00│ 88,00│extravilan│ 101,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 172│Alba │Unirea │TATAR SILVIA │ 69│ 835/8│Arabil │ -│ -│ 800,00│ 137,00│extravilan│ 157,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 173│Alba │Unirea │NICOARA VIRGIL │ 69│ 835/9│Păşune │ -│ -│ 1.600,00│ 138,00│extravilan│ 158,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 174│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 69│ 835/10│Păşune │ -│ -│ 3.126,00│ 10,00│extravilan│ 11,50│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 175│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 69│ 835/10│Păşune │ -│ -│ 3.126,00│ 171,00│extravilan│ 196,65│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 176│Alba │Unirea │BISERICA ORTODOXĂ │ 43│ 496/2│Păşune │ -│ -│ 5.200,00│ 905,00│extravilan│ 1.040,75│
│ │ │ │DUMBRAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 177│Alba │Unirea │BISERICA ORTODOXĂ │ 43│ 496/1│Păşune │ -│ -│ 14.000,00│ 412,00│extravilan│ 473,80│
│ │ │ │DUMBRAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 178│Alba │Unirea │BISERICA ORTODOXĂ │ 43│ 496/1│Păşune │ -│ -│ 14.000,00│ 56,00│extravilan│ 64,40│
│ │ │ │DUMBRAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 179│Alba │Unirea │BISERICA ORTODOXĂ │ 43│ 495/1│Arabil │ -│ -│ 30.800,00│ 334,00│extravilan│ 384,10│
│ │ │ │DUMBRAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 180│Alba │Unirea │BISERICA ORTODOXĂ │ 43│ 495/1│Arabil │ -│ -│ 30.800,00│ 44,00│extravilan│ 50,60│
│ │ │ │DUMBRAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 181│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 43│ 495/2│Arabil │ -│ -│ 70.500,00│ 3.487,00│extravilan│ 4.010,05│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 182│Alba │Unirea │BISERICA ORTODOXĂ │ 44│ 500/1│Păşune │ -│ -│ 82.830,00│ 32,00│extravilan│ 36,80│
│ │ │ │DUMBRAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 183│Alba │Unirea │BISERICA ORTODOXĂ │ 44│ 500/1│Păşune │ -│ -│ 82.830,00│ 129,00│extravilan│ 148,35│
│ │ │ │DUMBRAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 184│Alba │Unirea │TATAR IOAN │ 42│ 480/41│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 7,00│extravilan│ 8,05│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 185│Alba │Unirea │CRAIU OLIMPIE, PETRIDEAN│ 42│ 480/40/1│Arabil │ -│ -│ 1.400,00│ 109,00│extravilan│ 125,35│
│ │ │ │SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 186│Alba │Unirea │BOCAN VICTOR │ 42│ 480/40│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 464,00│extravilan│ 533,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 187│Alba │Unirea │BERAR AUREL │ 42│ 480/39│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 425,00│extravilan│ 488,75│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 188│Alba │Unirea │PETRIDEAN VICTOR │ 42│ 480/38│Arabil │ -│ -│ 1.700,00│ 450,00│extravilan│ 517,50│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 189│Alba │Unirea │MITREA LUCRETIA, │ 42│ 480/36│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 416,00│extravilan│ 478,40│
│ │ │ │POPA ELEONORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEA LUCRETIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 190│Alba │Unirea │GIURGIU ILEANA │ 42│ 480/35│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 400,00│extravilan│ 460,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 191│Alba │Unirea │TATAR MARIA, │ 42│ 480/34│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 445,00│extravilan│ 511,75│
│ │ │ │GIURGIU EMANOIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GIURGIU AUREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 192│Alba │Unirea │PETRIDEAN VICTOR │ 42│ 480/33│Arabil │ -│ -│ 1.700,00│ 393,00│extravilan│ 451,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 193│Alba │Unirea │POPA AUREL │ 42│ 480/32│Arabil │ -│ -│ 1.700,00│ 416,00│extravilan│ 478,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 194│Alba │Unirea │NEIC AUREL, │ 42│ 480/31│Arabil │ -│ -│ 1.700,00│ 422,00│extravilan│ 485,30│
│ │ │ │CIUNGRADI MATILDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 195│Alba │Unirea │BARABAS ELENA │ 42│ 480/30/2│Arabil │ -│ -│ 800,00│ 240,00│extravilan│ 276,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 196│Alba │Unirea │FRANC IACOB │ 42│ 480/30/1│Arabil │ -│ -│ 800,00│ 237,00│extravilan│ 272,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 197│Alba │Unirea │CORNEA EMIL, │ 42│ 480/29│Arabil │ -│ -│ 1.700,00│ 492,00│extravilan│ 565,80│
│ │ │ │CORNEA VIRGIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FERDENANT LEONTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 198│Alba │Unirea │PETRIDEAN MARIA, │ 42│ 480/28│Arabil │ -│ -│ 1.800,00│ 505,00│extravilan│ 580,75│
│ │ │ │PETRIDEAN ARGHIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRIDEAN GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 199│Alba │Unirea │CRAI OLIMPIA │ 42│ 480/27/2│Arabil │ -│ -│ 900,00│ 248,00│extravilan│ 285,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 200│Alba │Unirea │POPA MARIA │ 42│ 480/27/1│Livadă │ -│ -│ 900,00│ 248,00│extravilan│ 285,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 201│Alba │Unirea │TURCU CORNELIA, │ 42│ 480/26│Arabil │ -│ -│ 1.800,00│ 451,00│extravilan│ 518,65│
│ │ │ │RUSU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 202│Alba │Unirea │TURCU MARIA, │ 42│ 480/25│Arabil │ -│ -│ 1.800,00│ 407,00│extravilan│ 468,05│
│ │ │ │NICOARA VIRGIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIUNGRADI VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 203│Alba │Unirea │CORNEA VASILE │ 42│ 480/24/2│Arabil │ -│ -│ 900,00│ 246,00│extravilan│ 282,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 204│Alba │Unirea │PETRIDEAN ARGHIL │ 42│ 480/24/1│Arabil │ -│ -│ 900,00│ 246,00│extravilan│ 282,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 205│Alba │Unirea │PETRIDEAN AUREL │ 42│ 480/23│Arabil │ -│ -│ 1.900,00│ 520,00│extravilan│ 598,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 206│Alba │Unirea │PETRIDEAN MARIA │ 42│ 480/22│Arabil │ -│ -│ 1.900,00│ 520,00│extravilan│ 598,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 207│Alba │Unirea │MOLDOVAN VASILE, │ 42│ 480/21│Arabil │ -│ -│ 1.900,00│ 520,00│extravilan│ 598,00│
│ │ │ │MACAVEI MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 208│Alba │Unirea │NICOARA ROMUL │ 42│ 480/20/2│Arabil │ -│ -│ 900,00│ 246,00│extravilan│ 282,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 209│Alba │Unirea │BRASOVEAN OLIMPIA │ 42│ 480/20/1│Arabil │ -│ -│ 1.900,00│ 442,00│extravilan│ 508,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 210│Alba │Unirea │TATAR ROZALIA │ 42│ 480/19│Arabil │ -│ -│ 900,00│ 257,00│extravilan│ 295,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 211│Alba │Unirea │PETRIDEAN VICTOR │ 42│ 480/19/1│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 284,00│extravilan│ 326,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 212│Alba │Unirea │TATAR STEFAN │ 42│ 480/18│Arabil │ -│ -│ 1.900,00│ 356,00│extravilan│ 409,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 213│Alba │Unirea │TATAR SILVIA │ 42│ 480/17│Arabil │ -│ -│ 1.900,00│ 1.600,00│extravilan│ 1.840,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 214│Alba │Unirea │IONAS VIOREL, │ 42│ 480/16/2│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 16,00│extravilan│ 18,40│
│ │ │ │IONAS GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIFRA VALERIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIUBOTARU OLIVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 215│Alba │Unirea │GLIGOR VETURIA │ 39│ 455/1/19│Arabil │ -│ -│ 7.200,00│ 430,00│extravilan│ 494,50│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 216│Alba │Unirea │PETRIDEAN ARGHIL │ 39│ 455/1/18│Arabil │ -│ -│ 2.400,00│ 159,00│extravilan│ 182,85│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 217│Alba │Unirea │BARBOS TEODOR │ 39│455/1/17/2│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 92,00│extravilan│ 105,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 218│Alba │Unirea │BARBOS VICTOR │ 39│455/1/17/1│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 104,00│extravilan│ 119,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 219│Alba │Unirea │PETRIDEAN ARGHIR │ 39│ 455/1/16│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 111,00│extravilan│ 127,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 220│Alba │Unirea │CIUNGRADI IOAN │ 39│455/1/16/1│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 118,00│extravilan│ 135,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 221│Alba │Unirea │MOLDOVAN PETRU, │ 39│ 455/1/15│Arabil │ -│ -│ 2.400,00│ 241,00│extravilan│ 277,15│
│ │ │ │MIRCEA ILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 222│Alba │Unirea │TATAR ANA │ 39│ 455/1/14│Arabil │ -│ -│ 2.400,00│ 240,00│extravilan│ 276,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 223│Alba │Unirea │PETRIDEAN VIRGIL, │ 39│ 455/1/13│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 119,00│extravilan│ 136,85│
│ │ │ │PETRIDEAN AUREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 224│Alba │Unirea │TATAR ELEONORA │ 39│ 455/1/12│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 118,00│extravilan│ 135,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 225│Alba │Unirea │TATAR IOAN │ 39│ 455/1/11│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 121,00│extravilan│ 139,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 226│Alba │Unirea │TATAR STEFAN │ 39│ 455/1/10│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 128,00│extravilan│ 147,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 227│Alba │Unirea │TURCU MARIA │ 39│ 455/1/9│Arabil │ -│ -│ 2.400,00│ 265,00│extravilan│ 304,75│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 228│Alba │Unirea │BARBOS ANA │ 39│ 455/1/8│Arabil │ -│ -│ 2.400,00│ 255,00│extravilan│ 293,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 229│Alba │Unirea │CORNEA VICTORIA │ 39│ 455/1/7/1│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 133,00│extravilan│ 152,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 230│Alba │Unirea │CORNEA VICTORIA │ 39│ 455/1/7/1│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 4,00│extravilan│ 4,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 231│Alba │Unirea │IENEI AUREL │ 39│ 455/1/7│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 136,00│extravilan│ 156,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 232│Alba │Unirea │IENEI AUREL │ 39│ 455/1/7│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 17,00│extravilan│ 19,55 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 233│Alba │Unirea │FRANC AUREL FILIP │ 39│ 455/1/6│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 359,00│extravilan│ 412,85│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 234│Alba │Unirea │FRANC AUREL FILIP │ 39│ 455/1/6│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 74,00│extravilan│ 85,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 235│Alba │Unirea │MOLDOVAN ARGHIL, │ 39│ 455/1/5│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 590,00│extravilan│ 678,50│
│ │ │ │MAIER OLIMPIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOLDOVAN VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 236│Alba │Unirea │MOLDOVAN ARGHIL, │ 39│ 455/1/5│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 136,00│extravilan│ 156,40│
│ │ │ │MAIER OLIMPIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MOLDOVAN VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 237│Alba │Unirea │POPA AUREL │ 39│ 455/1/4│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 450,00│extravilan│ 517,50│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 238│Alba │Unirea │POPA AUREL │ 39│ 455/1/4│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 8,00│extravilan│ 9,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 239│Alba │Unirea │PETRIDEAN AURELIA │ 39│ 455/1/3│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 644,00│extravilan│ 740,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 240│Alba │Unirea │PETRIDEAN AURELIA │ 39│ 455/1/3│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 106,00│extravilan│ 121,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 241│Alba │Unirea │TURCU AUREL │ 39│ 455/1/2│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 2.458,00│extravilan│ 2.826,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 242│Alba │Unirea │CORNEA ARGHIL │ 39│ 455/1/1/2│Arabil │ -│ -│ 1.600,00│ 1.600,00│extravilan│ 1.840,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 243│Alba │Unirea │CORNEA ARGHIL, │ 39│ 455/1/1/1│Arabil │ -│ -│ 1.600,00│ 174,00│extravilan│ 200,10│
│ │ │ │TATAR FLORENTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEA ROZALIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 244│Alba │Unirea │CORNEA ARGHIL, │ 39│ 455/1/1/1│Arabil │ -│ -│ 1.600,00│ 1.101,00│extravilan│ 1.266,15│
│ │ │ │TATAR FLORENTINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNEA ROZALIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 245│Alba │Unirea │PARDUTIU AUREL DOREL │ 39│ 455/2/10│Arabil │ -│ -│ 1.900,00│ 500,00│extravilan│ 575,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 246│Alba │Unirea │GHIRISEAN FELICIA, │ 39│ 455/2/11│Arabil │ -│ -│ 1.900,00│ 106,00│extravilan│ 121,90│
│ │ │ │TATAR OLIMPIA, ILEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL, ILEA IULIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 247│Alba │Unirea │ILEA VISTIAN │ 39│ 455/2/12│Arabil │ -│ -│ 2.200,00│ 102,00│extravilan│ 117,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 248│Alba │Unirea │POPA SABINA │ 39│455/2/13/2│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 46,00│extravilan│ 52,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 249│Alba │Unirea │POPA MARIA │ 39│455/2/13/1│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 39,00│extravilan│ 44,85│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 250│Alba │Unirea │SALAGEAN VICTORIA │ 39│ 455/2/14│Arabil │ -│ -│ 1.400,00│ 37,00│extravilan│ 42,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 251│Alba │Unirea │POPA MARIA │ 39│455/2/15/2│Arabil │ -│ -│ 900,00│ 19,00│extravilan│ 21,85│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 252│Alba │Unirea │SALAJAN EMANOIL │ 39│455/2/15/1│Arabil │ -│ -│ 900,00│ 13,00│extravilan│ 14,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 253│Alba │Unirea │MIRCEA IOAN, BOZDOC │ 39│ 455/2/16│Arabil │ -│ -│ 1.900,00│ 9,00│extravilan│ 10,35│
│ │ │ │LENUTA, MIRCEA LIVIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRCEA SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 254│Alba │Unirea │ILEA ANICA │ 39│ 455/2/20│Arabil │ -│ -│ 2.600,00│ 20,00│extravilan│ 23,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 255│Alba │Unirea │ILEA GHEORGHE │ 39│ 455/2/21│Arabil │ -│ -│ 2.600,00│ 1.857,00│extravilan│ 2.135,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 256│Alba │Unirea │CRISAN MARIA │ 39│ 455/2/7│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 13,00│extravilan│ 14,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 257│Alba │Unirea │CRISAN MARIA │ 39│ 455/2/8│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 141,00│extravilan│ 162,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 258│Alba │Unirea │MAN VALERIA │ 39│ 455/2/8/1│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 207,00│extravilan│ 238,05│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 259│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 39│ 455/2/8/2│Arabil │ -│ -│ 5.768,00│ 92,00│extravilan│ 105,80│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 260│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 41│ 472/3/3│Arabil │ -│ -│ 1.033,00│ 965,00│extravilan│ 1.109,75│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 261│Alba │Unirea │GARDUS RUBIN │ 41│ 472/3/2│Arabil │ -│ -│ 3.000,00│ 2.251,00│extravilan│ 2.588,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 262│Alba │Unirea │PARDUT MARIA │ 41│ 472/3/1│Arabil │ -│ -│ 3.000,00│ 2.001,00│extravilan│ 2.301,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 263│Alba │Unirea │SUCIU MARIA │ 41│ 472/2│Arabil │ -│ -│ 3.000,00│ 2.202,00│extravilan│ 2.532,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 264│Alba │Unirea │BELEA MARIA │ 41│ 472/1│Arabil │ -│ -│ 3.000,00│ 1.404,00│extravilan│ 1.614,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 265│Alba │Unirea │POPA IACOB │ 42│ 472/1/9│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 33,00│extravilan│ 37,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 266│Alba │Unirea │POPA IACOB │ 42│ 472/1/10│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 78,00│extravilan│ 89,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 267│Alba │Unirea │TOLAI VICTORIA, │ 42│ 472/1/11│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 124,00│extravilan│ 142,60│
│ │ │ │CHINCHES MARIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HETEA SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 268│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 42│ 472/1/11a│Arabil │ -│ -│ 359,00│ 126,00│extravilan│ 144,90│
│ │ │ │FUNCIAR**) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 269│Alba │Unirea │SUSMAN TAVIA, POPA │ 42│ 472/1/12│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 222,00│extravilan│ 255,30│
│ │ │ │VASILE, POPA IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 270│Alba │Unirea │SUSMAN TANIA │ 42│472/1/13/1│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 229,00│extravilan│ 263,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 271│Alba │Unirea │POPA IACOB │ 42│472/1/13/2│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 271,00│extravilan│ 311,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 272│Alba │Unirea │SUCIU EMIL │ 42│ 472/1/14│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 283,00│extravilan│ 325,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 273│Alba │Unirea │SUCIU SILVIA │ 42│ 472/1/15│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 275,00│extravilan│ 316,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 274│Alba │Unirea │MIREA IOAN │ 42│ 472/1/16│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 277,00│extravilan│ 318,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 275│Alba │Unirea │PARDUT ELENA │ 42│ 472/1/17│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 318,00│extravilan│ 365,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 276│Alba │Unirea │MIREA IOAN │ 42│ 472/1/18│Arabil │ -│ -│ 500,00│ 68,00│extravilan│ 78,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 277│Alba │Unirea │POPA MELANIA, │ 41│ 472/4/5│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 11,00│extravilan│ 12,65│
│ │ │ │POPA SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 278│Alba │Unirea │MOLDOVAN CORNEL │ 41│ 472/4│Arabil │ -│ -│ 1.100,00│ 42,00│extravilan│ 48,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 279│Alba │Unirea │APIAN SIMION │ 41│ 472/5│Arabil │ -│ -│ 1.100,00│ 76,00│extravilan│ 87,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 280│Alba │Unirea │POPA FLORENTINA │ 41│ 472/6│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 103,00│extravilan│ 118,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 281│Alba │Unirea │TATAR OLIMPIA, │ 41│ 472/7/2│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 163,00│extravilan│ 187,45│
│ │ │ │GHIRISAN FELICIA, ILEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIRGIL, ILEA IULIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 282│Alba │Unirea │GHIRISAN FELICIA │ 41│ 472/7/1│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 199,00│extravilan│ 228,85│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 283│Alba │Unirea │CHINCES CANDIN GHEORGHE,│ 41│ 472/8│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 249,00│extravilan│ 286,35│
│ │ │ │CHINCES TANASIE, CHINCES│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROZALIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 284│Alba │Unirea │MOLDOVAN PETRU, │ 41│ 472/9│Arabil │ -│ -│ 1.100,00│ 223,00│extravilan│ 256,45│
│ │ │ │MIRCEA ILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 285│Alba │Unirea │MOLDOVAN ROZALIA │ 41│ 472/10│Arabil │ -│ -│ 1.100,00│ 257,00│extravilan│ 295,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 286│Alba │Unirea │TATAR IOAN │ 41│ 472/11│Arabil │ -│ -│ 700,00│ 180,00│extravilan│ 207,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 287│Alba │Unirea │SUSMAN IOAN │ 41│ 472/12│Arabil │ -│ -│ 700,00│ 193,00│extravilan│ 221,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 288│Alba │Unirea │RATIU SIMION, │ 41│ 472/13│Arabil │ -│ -│ 900,00│ 268,00│extravilan│ 308,20│
│ │ │ │RATIU VICTORIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 289│Alba │Unirea │POPA CELESTIN IULIUS, │ 41│ 472/14│Arabil │ -│ -│ 2.100,00│ 707,00│extravilan│ 813,05│
│ │ │ │POCSE MONICA VICTORIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATINAS POMPILIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 290│Alba │Unirea │TOLAI VICTORIA, │ 41│ 472/15│Arabil │ -│ -│ 2.800,00│ 1.094,00│extravilan│ 1.258,10│
│ │ │ │CHINCHES MARIOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HETEA SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 291│Alba │Unirea │POPA IACOB │ 41│ 472/16│Arabil │ -│ -│ 2.800,00│ 1.266,00│extravilan│ 1.455,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 292│Alba │Unirea │MAIER MARIA │ 41│ 472/17│Arabil │ -│ -│ 1.400,00│ 698,00│extravilan│ 802,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 293│Alba │Unirea │MAIER MARIA │ 42│ 472/17│Arabil │ -│ -│ 1.400,00│ 9,00│extravilan│ 10,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 294│Alba │Unirea │MIREA IACOB, RATIU MARIA│ 41│ 472/18│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 729,00│extravilan│ 838,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 295│Alba │Unirea │MIREA MARIA │ 41│ 472/19│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 817,00│extravilan│ 939,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 296│Alba │Unirea │MOLDOVAN ROZALIA │ 41│ 472/20│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 1.591,00│extravilan│ 1.829,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 297│Alba │Unirea │POPA ELENA │ 41│ 472/21│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 1.307,00│extravilan│ 1.503,05│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 298│Alba │Unirea │POPA ELENA │ 41│ 472/21│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 140,00│extravilan│ 161,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 299│Alba │Unirea │CHINCES IACOB, PREDA │ 41│ 472/22│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 716,00│extravilan│ 823,40│
│ │ │ │LETITIA, MOLDOVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELICIA, OARA SORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 300│Alba │Unirea │CHINCES IACOB, PREDA │ 41│ 472/22│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 85,00│extravilan│ 97,75│
│ │ │ │LETITIA, MOLDOVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FELICIA, OARA SORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 301│Alba │Unirea │CHINCES AMBROZIE │ 41│ 472/23│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 662,00│extravilan│ 761,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 302│Alba │Unirea │CHINCES AMBROZIE │ 41│ 472/23│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 92,00│extravilan│ 105,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 303│Alba │Unirea │GHIRISAN IULIU │ 41│ 472/24│Arabil │ -│ -│ 2.400,00│ 1.101,00│extravilan│ 1.266,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 304│Alba │Unirea │GHIRISAN IULIU │ 41│ 472/24│Arabil │ -│ -│ 2.400,00│ 246,00│extravilan│ 282,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 305│Alba │Unirea │MOLDOVAN ZORITA │ 41│ 472/25│Arabil │ -│ -│ 2.200,00│ 512,00│extravilan│ 588,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 306│Alba │Unirea │MOLDOVAN ZORITA │ 41│ 472/25│Arabil │ -│ -│ 2.200,00│ 338,00│extravilan│ 388,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 307│Alba │Unirea │ILEA ANA │ 41│ 472/26/3│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 55,00│extravilan│ 63,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 308│Alba │Unirea │ILEA ANA │ 41│ 472/26/3│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 188,00│extravilan│ 216,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 309│Alba │Unirea │MIRCEA EMANOIL │ 41│ 472/26/2│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 191,00│extravilan│ 219,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 310│Alba │Unirea │OSVADA SILVIU │ 41│ 472/27│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 191,00│extravilan│ 219,65│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 311│Alba │Unirea │MIREA LEONTINA │ 41│ 472/28│Arabil │ -│ -│ 900,00│ 140,00│extravilan│ 161,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 312│Alba │Unirea │PARDUT LUDOVICA │ 41│ 472/29│Arabil │ -│ -│ 2.400,00│ 357,00│extravilan│ 410,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 313│Alba │Unirea │POPA VASILE │ 41│ 472/30│Arabil │ -│ -│ 1.400,00│ 197,00│extravilan│ 226,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 314│Alba │Unirea │POPA MARIA │ 41│ 472/31│Arabil │ -│ -│ 700,00│ 95,00│extravilan│ 109,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 315│Alba │Unirea │SALAGEAN IOAN, SALAGEAN │ 41│ 472/32│Arabil │ -│ -│ 700,00│ 93,00│extravilan│ 106,95│
│ │ │ │VASILE, BARBAT MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SALAGEAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 316│Alba │Unirea │BOIER EMIL │ 41│ 472/33│Arabil │ -│ -│ 800,00│ 102,00│extravilan│ 117,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 317│Alba │Unirea │POPA VASILE │ 41│ 472/34│Arabil │ -│ -│ 800,00│ 98,00│extravilan│ 112,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 318│Alba │Unirea │BARBOS IOAN │ 41│ 472/35│Arabil │ -│ -│ 3.000,00│ 314,00│extravilan│ 361,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 319│Alba │Unirea │BARBOS PETRU │ 41│ 472/36│Arabil │ -│ -│ 3.000,00│ 168,00│extravilan│ 193,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 320│Alba │Unirea │MUNTEAN VICTORIA │ 41│ 472/37│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 20,00│extravilan│ 23,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 321│Alba │Unirea │MUNTEAN ILARIE │ 41│ 472/38│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 1,00│extravilan│ 1,15│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 322│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 40│ 463/9│Arabil │ -│ -│ │ 1.671,00│extravilan│ 1.921,65│
│ │ │ │FUNCIAR **) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 323│Alba │Unirea │MOLDOVAN CORNEL │ 40│ 463/3/3│Arabil │ -│ -│ 1.200,00│ 256,00│extravilan│ 294,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 324│Alba │Unirea │PACURAR LIVIU, CRISAN │ 40│ 463/3/2│Arabil │ -│ -│ 3.500,00│ 3.266,00│extravilan│ 3.755,90│
│ │ │ │SILVIA, HOPARTEAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 325│Alba │Unirea │HERMAN SILVIA │ 40│ 463/2│Arabil │ -│ -│ 4.900,00│ 4.155,00│extravilan│ 4.778,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 326│Alba │Unirea │HERMAN VALENTIN │ 40│ 463/1│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 134,00│extravilan│ 154,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 327│Alba │Unirea │ALBA SUSANA │ 40│ 463/3/1│Arabil │ -│ -│ 2.200,00│ 1.433,00│extravilan│ 1.647,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 328│Alba │Unirea │MAN IOAN │ 40│ 463/4│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 965,00│extravilan│ 1.109,75│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 329│Alba │Unirea │POPA EMANOIL │ 40│ 463/5│Arabil │ -│ -│ 1.700,00│ 1.197,00│extravilan│ 1.376,55│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 330│Alba │Unirea │PARDUT SIMION │ 40│ 463/6│Arabil │ -│ -│ 1.700,00│ 1.574,00│extravilan│ 1.810,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 331│Alba │Unirea │TATAR IRONIM │ 40│ 463/7│Arabil │ -│ -│ 1.700,00│ 1.700,00│extravilan│ 1.955,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 332│Alba │Unirea │COMISIA LOCALĂ DE FOND │ 40│ 463/8│Arabil │ -│ -│ 3.476,00│ 1.663,00│extravilan│ 1.912,45│
│ │ │ │FUNCIAR **) UNIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 333│Alba │Unirea │SUSMAN AUGUSTA │ 31│ 377/4│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 3,00│extravilan│ 3,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 334│Alba │Unirea │CRISAN MARIA │ 31│ 365/23│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 93,00│extravilan│ 106,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 335│Alba │Unirea │GARBO SILVIA │ 31│ 365/24│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 295,00│extravilan│ 339,25│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 336│Alba │Unirea │MOGA LUCRETIA │ 31│ 365/20│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 33,00│extravilan│ 37,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 337│Alba │Unirea │POPA MARIA │ 31│ 365/19│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 94,00│extravilan│ 108,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 338│Alba │Unirea │POPA MARIA │ 31│ 365/19│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 13,00│extravilan│ 14,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 339│Alba │Unirea │SALAGEAN IOAN, SALAGEAN │ 31│ 365/18│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 1,00│extravilan│ 1,15│
│ │ │ │VASILE, BARBAT MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SALAGEAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 340│Alba │Unirea │SALAGEAN IOAN, SALAGEAN │ 31│ 365/18│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 8,00│extravilan│ 9,20│
│ │ │ │VASILE, BARBAT MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SALAGEAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 341│Alba │Unirea │GHIRISAN GHEORGHE │ 31│ 365/17│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 2,00│extravilan│ 2,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 342│Alba │Unirea │GHIRISAN GHEORGHE │ 31│ 365/17│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 3,00│extravilan│ 3,45│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 343│Alba │Unirea │LAZAR SILVIA │ 31│ 365/16│Arabil │ -│ -│ 3.500,00│ 4,00│extravilan│ 4,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 344│Alba │Unirea │MOLDOVAN ELISABETA │ 31│ 365/15│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 2,00│extravilan│ 2,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 345│Alba │Unirea │RATIU SIMON, RATIU │ 31│ 365/4│Arabil │ -│ -│ 1.100,00│ 3,00│extravilan│ 3,45│
│ │ │ │VICTORIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 346│Alba │Unirea │POPA IACOB, HERMAN │ 31│ 365/5│Arabil │ -│ -│ 1.100,00│ 20,00│extravilan│ 23,00│
│ │ │ │MARIA, POPA SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 347│Alba │Unirea │APIAN VASILE │ 31│ 365/6│Arabil │ -│ -│ 1.100,00│ 45,00│extravilan│ 51,75│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 348│Alba │Unirea │BARBAT TANASE │ 31│ 365/7│Arabil │ -│ -│ 2.100,00│ 138,00│extravilan│ 158,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 349│Alba │Unirea │POPA SILVIU │ 31│ 365/8│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 133,00│extravilan│ 152,95│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 350│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ 303│Arabil │ -│ -│ 11.100,00│ 111,00│extravilan│ 51,06│
│ │ │ │(Szilagyi Rozalia) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 351│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ 304│Arabil │ -│ -│ 11.100,00│ 683,00│extravilan│ 314,18│
│ │ │ │(Părduţiu Paraschiva) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 352│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ 31│Arabil │ -│ -│ 4.300,00│ 245,00│extravilan│ 112,70│
│ │ │ │(Nagy Anton) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 353│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ 30/1│Arabil │ -│ -│ 1.473,00│ 11,00│extravilan│ 5,06│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 354│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 30.300,00│ 65,00│extravilan│ 29,90│
│ │ │ │(Popa Emil) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 355│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 7.000,00│ 346,00│extravilan│ 159,16│
│ │ │ │(Kadar Marton) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 356│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 7.000,00│ 90,00│extravilan│ 41,40│
│ │ │ │(Kadar Marton) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 357│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 355,00│extravilan│ 163,30│
│ │ │ │(Csegezi Iosif) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 358│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Mirea Victoria │ 67│ 48/2│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 148,00│extravilan│ 68,08│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 359│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 160,00│extravilan│ 73,60│
│ │ │ │(Biro Alexandru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 360│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 170,00│extravilan│ 78,20│
│ │ │ │(Cuc Ioan) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 361│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 1.300,00│ 236,00│extravilan│ 108,56│
│ │ │ │(Szabo Domokos) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 362│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 1.500,00│ 344,00│extravilan│ 158,24│
│ │ │ │(Fodor Iuliana) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 363│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 1.980,00│ 69,00│extravilan│ 31,74│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 364│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 535,00│extravilan│ 246,10│
│ │ │ │(Szabo Francisc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 365│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 284,00│extravilan│ 130,64│
│ │ │ │(Szabo Ileana) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 366│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 1.632,00│ 39,00│extravilan│ 17,94│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 367│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 3.600,00│ 100,00│extravilan│ 46,00│
│ │ │ │(Copil Alexandru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 368│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Nagy Ana, Csep Rozalia │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 3.400,00│ 35,00│extravilan│ 16,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 369│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 7.500,00│ 1.032,00│extravilan│ 474,72│
│ │ │ │(Szilagy Nicolae) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 370│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 6.000,00│ 836,00│extravilan│ 384,56│
│ │ │ │(Gagea Emil) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 371│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 864,00│extravilan│ 397,44│
│ │ │ │(Crisan Valer) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 372│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.592,00│ 252,00│extravilan│ 115,92│
│ │ │ │(Gherman Gheorghe) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 373│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 600,00│ 46,00│extravilan│ 21,16│
│ │ │ │(Banyai Janos) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 374│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 1.000,00│ 78,00│extravilan│ 35,88│
│ │ │ │(Banyai Dezso) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 375│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 9.578,00│ 83,00│extravilan│ 38,18│
│ │ │ │(Csegezi Francisc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 376│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 8.000,00│ 103,00│extravilan│ 47,38│
│ │ │ │(Szilagy Dominic, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Szilagy Katalin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 377│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5800│ 187,00│extravilan│ 86,02│
│ │ │ │(Domahidi Maria) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 378│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 12240│ 738,00│extravilan│ 339,48│
│ │ │ │(Popa Emil) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 379│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Burian Ioan │ 67│ 144│Arabil │ -│ -│ 16.100,00│ 889,00│extravilan│ 408,94│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 380│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 135,00│extravilan│ 62,10│
│ │ │ │(Gherman Iancu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 381│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 228,00│extravilan│ 104,88│
│ │ │ │(Domahidi Ioan) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 382│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 246,00│extravilan│ 113,16│
│ │ │ │(Bacso Ferencz) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 383│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 246,00│extravilan│ 113,16│
│ │ │ │(Miclaus Alexandru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 384│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 221,00│extravilan│ 101,66│
│ │ │ │(Szilagyi Miki) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 385│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 206,00│extravilan│ 94,76│
│ │ │ │(Koronca Wilma) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 386│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 217,00│extravilan│ 99,82│
│ │ │ │(Szilagyi Dominic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 387│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 107,00│extravilan│ 49,22│
│ │ │ │(Apaczai Arpad) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 388│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Maier Gavrila │ 67│ 150│Arabil │ -│ -│ 2.800,00│ 104,00│extravilan│ 47,84│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 389│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 205,00│extravilan│ 94,30│
│ │ │ │(Szabo Ferencz) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 390│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 105,00│extravilan│ 48,30│
│ │ │ │(Csep Ilus) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 391│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 213,00│extravilan│ 97,98│
│ │ │ │(Apaczai Pal) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 392│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Marton Ioan │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 112,00│extravilan│ 51,52│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 393│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Haver Julianna │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 115,00│extravilan│ 52,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 394│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 235,00│extravilan│ 108,10│
│ │ │ │(Bartha Miklos) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 395│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Gherman Alexandru │ 67│ 144│Arabil │ -│ -│ 11.600,00│ 535,00│extravilan│ 246,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 396│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Proprietar necunoscut*) │ 67│ 163│Arabil │ 356│ -│ 7.300,00│ 188,00│extravilan│ 86,48│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 397│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Gherman Gheorghe │ 67│ 142│Arabil │ -│ -│ 2.900,00│ 60,00│extravilan│ 27,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 398│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szabo Marta │ 67│ 141│Arabil │ -│ -│ 7.000,00│ 117,00│extravilan│ 53,82│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 399│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szabo Susanna │ 67│ 139│Arabil │ 50063│ 50063│ 5.500,00│ 3,00│extravilan│ 1,38│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 400│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szasz Alexandru │ 67│ 138│Arabil │ -│ -│ 7.000,00│ 296,00│extravilan│ 136,16│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 401│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Proprietar necunoscut*) │ 67│ 139/1│Arabil │ -│ -│ 1.767,00│ 208,00│extravilan│ 95,68│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 402│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Proprietar necunoscut*) │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ -│ 385,00│extravilan│ 177,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 403│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Proprietar necunoscut*) │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ -│ 505,00│extravilan│ 232,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 404│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 36,00│extravilan│ 16,56│
│ │ │ │(Cuc Mihai, Cuc Iuliana)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 405│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 103,00│extravilan│ 47,38│
│ │ │ │(Biro Mihail) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 406│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 162,00│extravilan│ 74,52│
│ │ │ │(Petrus Ioan) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 407│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 2.000,00│ 207,00│extravilan│ 95,22│
│ │ │ │(Negrea Gavrila) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 408│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 67│ -│Arabil │ -│ -│ 3.200,00│ 742,00│extravilan│ 341,32│
│ │ │ │(Banyai Wilma) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 409│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Babaioana Dumitru, │ 57│ -│Fâneţe │ 501│ 52393│ 44.300,00│ 14.190,00│extravilan│ 5.874,66│
│ │ │ │Babaioana Rafina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 410│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Babaioana Dumitru, │ 57│ -│Fâneţe │ 501│ 52393│ 44.300,00│ 5.610,00│extravilan│ 2.322,54│
│ │ │ │Babaioana Rafina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 411│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kiss Andrei │ 57│ 91│Fâneţe │ 51869│ 51869│ 9.300,00│ 4.419,00│extravilan│ 1.829,47│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 412│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kiss Ela │ 57│ 92│Fâneţe │ 51665│ 51665│ 11.600,00│ 1.554,00│extravilan│ 643,36│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 413│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Crisan Ioan │ 57│ 93│Fâneţe │ -│ -│ 25.200,00│ 170,00│extravilan│ 70,38│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 414│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 57│ 101│Fâneţe │ -│ -│ 6.868,00│ 2.001,00│extravilan│ 828,41│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 415│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 101│Fâneţe │ -│ -│ 6.868,00│ 1.633,00│extravilan│ 676,06│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 416│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 102│Fâneţe │ -│ -│ 15.951,00│ 96,00│extravilan│ 39,74│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 417│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Marton Andrei │ 58│ 12│Arabil │ 52783│ 52783│ 4.000,00│ 7,00│extravilan│ 3,22│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 418│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Apaczai Arpad │ 58│ 13│Arabil │ 52784│ 52784│ 4.000,00│ 36,00│extravilan│ 16,56│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 419│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 14│Arabil │ 52816│ 52816│ 4.000,00│ 42,00│extravilan│ 19,32│
│ │ │ │(Nagy Francisc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 420│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 14/1│Arabil │ 52817│ 52817│ 4.000,00│ 36,00│extravilan│ 16,56│
│ │ │ │(Nagy Toma) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 421│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 15│Arabil │ 52818│ 52818│ 4.000,00│ 11,00│extravilan│ 5,06│
│ │ │ │(Solomon Ilonka) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 422│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 20│Arabil │ 52820│ 52820│ 20.000,00│ 37,00│extravilan│ 17,02│
│ │ │ │(Palfi Geza) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 423│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 21│Arabil │ 52821│ 52821│ 11.000,00│ 68,00│extravilan│ 31,28│
│ │ │ │(Szabo Gizella) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 424│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 22│Arabil │ 52822│ 52822│ 14.500,00│ 122,00│extravilan│ 56,12│
│ │ │ │(Gal Vilhelm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 425│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kontos Stefan, Baconyi │ 58│ 23│Arabil │ 52787│ 52787│ 8.800,00│ 49,00│extravilan│ 22,54│
│ │ │ │Iulianna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 426│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Csegezi Iosif │ 58│ 24│Arabil │ 52788│ 52788│ 8.600,00│ 23,00│extravilan│ 10,58│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 427│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Apaczai Elena │ 58│ 36│Arabil │ 52789│ 52789│ 4.000,00│ 2,00│extravilan│ 0,92│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 428│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 38│Arabil │ 52827│ 52827│ 2.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
│ │ │ │(Szabo Gabi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 429│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Fodor Paul │ 58│ 72│Arabil │ 52797│ 52797│ 4.000,00│ 8,00│extravilan│ 3,68│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 430│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Fodor Paul │ 58│ 72│Arabil │ 52797│ 52797│ 4.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 431│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 56│Arabil │ 52828│ 52828│ 4.000,00│ 17,00│extravilan│ 7,82│
│ │ │ │(Csep Iosif) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 432│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 56│Arabil │ 52828│ 52828│ 4.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
│ │ │ │(Csep Iosif) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 433│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szilagyi Ludovic │ 58│ 40│Arabil │ 52798│ 52798│ 4.000,00│ 26,00│extravilan│ 11,96│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 434│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szilagyi Ludovic │ 58│ 40│Arabil │ 52798│ 52798│ 4.000,00│ 2,00│extravilan│ 0,92│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 435│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Marton Andrei │ 58│ 42│Arabil │ 52799│ 52799│ 8.000,00│ 80,00│extravilan│ 36,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 436│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Marton Andrei │ 58│ 42│Arabil │ 52799│ 52799│ 8.000,00│ 3,00│extravilan│ 1,38│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 437│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Ilyes Etelca │ 58│ 41│Arabil │ 52800│ 52800│ 4.000,00│ 53,00│extravilan│ 24,38│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 438│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Ilyes Etelca │ 58│ 41│Arabil │ 52800│ 52800│ 4.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 439│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Haver Emma │ 58│ 44│Arabil │ 52801│ 52801│ 21.000,00│ 424,00│extravilan│ 195,04│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 440│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Haver Emma │ 58│ 44│Arabil │ 52801│ 52801│ 21.000,00│ 5,00│extravilan│ 2,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 441│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Marton Antoniu, Haver │ 58│ 46│Arabil │ 52802│ 52802│ 4.000,00│ 104,00│extravilan│ 47,84│
│ │ │ │Gizella │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 442│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Marton Antoniu, Haver │ 58│ 46│Arabil │ 52802│ 52802│ 4.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
│ │ │ │Gizella │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 443│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szabo Iosif, Koronka │ 58│ 47│Arabil │ 52803│ 52803│ 3.000,00│ 78,00│extravilan│ 35,88│
│ │ │ │Iuliska │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 444│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szabo Iosif, Koronka │ 58│ 47│Arabil │ 52803│ 52803│ 3.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
│ │ │ │Iuliska │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 445│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Todea (egyedfi)) │ 58│ 48│Arabil │ 52829│ 52829│ 12.000,00│ 306,00│extravilan│ 140,76│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 446│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Todea (egyedfi)) │ 58│ 48│Arabil │ 52829│ 52829│ 12.000,00│ 2,00│extravilan│ 0,92│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 447│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Apaczai Andrei │ 58│ 49│Arabil │ 52804│ 52804│ 8.000,00│ 201,00│extravilan│ 92,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 448│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Apaczai Andrei │ 58│ 49│Arabil │ 52804│ 52804│ 8.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 449│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Apaczai Nicolae) │ 58│ 50│Arabil │ 52830│ 52830│ 6.000,00│ 150,00│extravilan│ 69,00│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 450│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Apaczai Nicolae) │ 58│ 50│Arabil │ 52830│ 52830│ 6.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 451│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Apaczai Nicolae) │ 58│ 51│Arabil │ 52832│ 52832│ 8.000,00│ 198,00│extravilan│ 91,08│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 452│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Apaczai Nicolae) │ 58│ 51│Arabil │ 52832│ 52832│ 8.000,00│ 2,00│extravilan│ 0,92│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 453│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Banyai blaziu │ 58│ 49│Arabil │ 53172│ 53172│ 4.000,00│ 99,00│extravilan│ 45,54│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 454│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Banyai blaziu │ 58│ 49│Arabil │ 53172│ 53172│ 4.000,00│ 2,00│extravilan│ 0,92│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 455│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 49/1│Arabil │ │ │ 500,00│ 12,00│extravilan│ 5,52│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 456│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Apaczai Arpad │ 58│ 57│Arabil │ 52805│ 52805│ 2.500,00│ 62,00│extravilan│ 28,52│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 457│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Apaczai Arpad │ 58│ 57│Arabil │ 52805│ 52805│ 2.500,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 458│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 53│Arabil │ 52831│ 52831│ 3.000,00│ 74,00│extravilan│ 34,04│
│ │ │ │(Banyai Alexandru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 459│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 53│Arabil │ 52831│ 52831│ 3.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
│ │ │ │(Banyai Alexandru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 460│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 54│Arabil │ 52830│ 52830│ 11.000,00│ 266,00│extravilan│ 122,36│
│ │ │ │(Bacso Iuliana) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 461│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 54│Arabil │ 52830│ 52830│ 11.000,00│ 7,00│extravilan│ 3,22│
│ │ │ │(Bacso Iuliana) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 462│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Haver Ghizela │ 58│ 55│Arabil │ 52806│ 52806│ 3.600,00│ 86,00│extravilan│ 39,56│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 463│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Haver Ghizela │ 58│ 55│Arabil │ 52806│ 52806│ 3.600,00│ 3,00│extravilan│ 1,38│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 464│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Csep Ioan │ 58│ 56│Arabil │ 52807│ 52807│ 7.200,00│ 170,00│extravilan│ 78,20│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 465│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Csep Ioan │ 58│ 56│Arabil │ 52807│ 52807│ 7.200,00│ 4,00│extravilan│ 1,84│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 466│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Barta Ioan │ 58│ 57│Arabil │ 52808│ 52808│ 6.000,00│ 140,00│extravilan│ 64,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 467│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Barta Ioan │ 58│ 57│Arabil │ 52808│ 52808│ 6.000,00│ 2,00│extravilan│ 0,92│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 468│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Csep Joszef │ 58│ 48│Arabil │ 52809│ 52809│ 8.000,00│ 184,00│extravilan│ 84,64│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 469│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Csep Joszef │ 58│ 48│Arabil │ 52809│ 52809│ 8.000,00│ 2,00│extravilan│ 0,92│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 470│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Nagy Gheza │ 58│ 59│Arabil │ 52810│ 52810│ 5.400,00│ 123,00│extravilan│ 56,58│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 471│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Nagy Gheza │ 58│ 59│Arabil │ 52810│ 52810│ 5.400,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 472│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 60│Arabil │ 52833│ 52833│ 5.500,00│ 124,00│extravilan│ 57,04│
│ │ │ │(Nagy Gavrila) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 473│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 60│Arabil │ 52833│ 52833│ 5.500,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
│ │ │ │(Nagy Gavrila) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 474│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Gal Vilhelm │ 58│ 35│Arabil │ 52811│ 52811│ 5.800,00│ 130,00│extravilan│ 59,80│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 475│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Gal Vilhelm │ 58│ 35│Arabil │ 52811│ 52811│ 5.800,00│ 2,00│extravilan│ 0,92│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 476│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Banyai Stefan │ 58│ 98│Arabil │ 52812│ 52812│ 3.000,00│ 67,00│extravilan│ 30,82│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 477│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Banyai Stefan │ 58│ 98│Arabil │ 52812│ 52812│ 3.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 478│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 61│Arabil │ 52835│ 52835│ 11.000,00│ 252,00│extravilan│ 115,92│
│ │ │ │(Szilagi Francisc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 479│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 61│Arabil │ 52835│ 52835│ 11.000,00│ 3,00│extravilan│ 1,38│
│ │ │ │(Szilagi Francisc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 480│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szilagyi Irma, Olcsvari │ 58│ 64│Arabil │ 52813│ 52813│ 5.000,00│ 119,00│extravilan│ 54,74│
│ │ │ │Zefi, Szekely Giza, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Csongvai Anna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 481│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szilagyi Irma, Olcsvari │ 58│ 64│Arabil │ 52813│ 52813│ 5.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
│ │ │ │Zefi, Szekely Giza, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Csongvai Anna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 482│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Barta Ana │ 58│ 62│Arabil │ 52814│ 52814│ 3.000,00│ 73,00│extravilan│ 33,58│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 483│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Barta Ana │ 58│ 62│Arabil │ 52814│ 52814│ 3.000,00│ 1,00│extravilan│ 0,46│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 484│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Nagy Arpad, Nagy Dominic│ 58│ 29│Arabil │ 53127│ 53127│ 5.800,00│ 144,00│extravilan│ 66,24│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 485│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Nagy Arpad, Nagy Dominic│ 58│ 29│Arabil │ 53127│ 53127│ 5.800,00│ 5,00│extravilan│ 2,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 486│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 65│Arabil │ 52837│ 52837│ 5.000,00│ 128,00│extravilan│ 58,88│
│ │ │ │(Haver Eugen) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 487│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 65│Arabil │ 52837│ 52837│ 5.000,00│ 5,00│extravilan│ 2,30│
│ │ │ │(Haver Eugen) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 488│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 66│Arabil │ 52838│ 52838│ 5.800,00│ 151,00│extravilan│ 69,46│
│ │ │ │(Olcsvari Dominic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 489│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 66│Arabil │ 52838│ 52838│ 5.800,00│ 6,00│extravilan│ 2,76│
│ │ │ │(Olcsvari Dominic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 490│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 67│Arabil │ 52839│ 52839│ 26.919,00│ 421,00│extravilan│ 193,66│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 491│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 58│ 67│Arabil │ 52839│ 52839│ 26.919,00│ 16,00│extravilan│ 7,36│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 492│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bojan Alecsandru │ 58│ 181│Fâneţe │ 51136│ 51136│ 12.211,00│ 419,00│extravilan│ 173,47│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 493│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bojan Alecsandru │ 58│ 181│Fâneţe │ 51136│ 51136│ 12.211,00│ 380,00│extravilan│ 157,32│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 494│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bojan Alecsandru │ 58│ 180│Fâneţe │ 51137│ 51137│ 7.373,00│ 1.050,00│extravilan│ 434,70│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 495│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bojan Alecsandru │ 58│ 180│Fâneţe │ 51137│ 51137│ 7.373,00│ 1.115,00│extravilan│ 461,61│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 496│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Ardius Iuliana, Pop │ 58│ 169/1│Arabil │ -│ -│ 15.600,00│ 59,00│extravilan│ 27,14│
│ │ │ │Victoria, Ardius │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe, Pardut Ileana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 497│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 58│ 69│Arabil │ -│ -│ 15.654,00│ 687,00│extravilan│ 316,02│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 498│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 58│ 179│Fâneţe │ -│ -│ 5.470,00│ 504,00│extravilan│ 208,66│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 499│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 58│ 179│Fâneţe │ -│ -│ 5.470,00│ 443,00│extravilan│ 183,40│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 500│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Egei Pal, Mate Gizela, │ 58│ 177/1│Fâneţe │ -│ -│ 2.600,00│ 402,00│extravilan│ 166,43│
│ │ │ │Szabo Ana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 501│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Egei Pal, Mate Gizela, │ 58│ 177/1│Fâneţe │ -│ -│ 2.600,00│ 619,00│extravilan│ 256,27│
│ │ │ │Szabo Ana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 502│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 58│ 179/1│Fâneţe │ -│ -│ 10.280,00│ 2.855,00│extravilan│ 1.181,97│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 503│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 58│ 179/1│Fâneţe │ -│ -│ 10.280,00│ 441,00│extravilan│ 182,57│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 504│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 61│ 171/2│Păşune │ -│ -│ 185.728,00│ 68,00│extravilan│ 28,15│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 505│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 61│ 171/1│Păşune │ -│ -│ 16.447,00│ 9,00│extravilan│ 3,73│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 506│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 61│ 171/1│Păşune │ -│ -│ 16.447,00│ 1.126,00│extravilan│ 466,16│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 507│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 61│ 171/1│Păşune │ -│ -│ 16.447,00│ 2.564,00│extravilan│ 1.061,50│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 508│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szabo Karoly, Szabo │ 61│ 119/1│Păşune │ -│ -│ 6.000,00│ 256,00│extravilan│ 105,98│
│ │ │ │Ioan, Palacean Ileana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Szbo Iosif, Szabo Stefan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 509│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szabo Karoly, Szabo │ 61│ 119/1│Păşune │ -│ -│ 6.000,00│ 464,00│extravilan│ 192,10│
│ │ │ │Ioan, Palacean Ileana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Szbo Iosif, Szabo Stefan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 510│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Balogh Ioan │ 61│ 119/1│Păşune │ 52925│ 52925│ 3.000,00│ 112,00│extravilan│ 46,37│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 511│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Balogh Ioan │ 61│ 119/1│Păşune │ 52925│ 52925│ 3.000,00│ 213,00│extravilan│ 88,18│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 512│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TI TRUST INVEST │ 61│ -│Fâneţe │ 280│ -│ 6.000,00│ 193,00│extravilan│ 79,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 513│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TI TRUST INVEST │ 61│ -│Fâneţe │ 280│ -│ 6.000,00│ 229,00│extravilan│ 94,81│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 514│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TI TRUST INVEST │ 61│ 118/1│Fâneţe │ 289│ 2365│ 3.000,00│ 80,00│extravilan│ 33,12│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 515│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TI TRUST INVEST │ 61│ 118/1│Fâneţe │ 289│ 2365│ 3.000,00│ 136,00│extravilan│ 56,30│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 516│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Benke Ioan │ 61│ 118│Fâneţe │ -│ -│ 6.000,00│ 253,00│extravilan│ 104,74│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 517│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Benke Ioan │ 61│ 118│Fâneţe │ -│ -│ 6.000,00│ 991,00│extravilan│ 410,27│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 518│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Simonfi Dominic │ 61│ 117│Păşune │ -│ -│ 8.700,00│ 608,00│extravilan│ 251,71│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 519│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Simonfi Dominic │ 61│ 117│Păşune │ -│ -│ 8.700,00│ 833,00│extravilan│ 344,86│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 520│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 61│ 116/1│Păşune │ -│ -│ 3.000,00│ 319,00│extravilan│ 132,07│
│ │ │ │(Balogh Iuliu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 521│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 61│ 116/1│Păşune │ -│ -│ 3.000,00│ 105,00│extravilan│ 43,47│
│ │ │ │(Balogh Iuliu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 522│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Crisan Ioan şi soţia │ 61│ 116│Păşune │ 52201│ 52201│ 10.000,00│ 1.150,00│extravilan│ 476,10│
│ │ │ │Crisan Ileana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 523│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Crisan Ioan şi soţia │ 61│ 116│Păşune │ 52201│ 52201│ 10.000,00│ 4,00│extravilan│ 1,66│
│ │ │ │Crisan Ileana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 524│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TI TRUST INVEST - │ 61│ 115/1│Păşune │ 348│ 2423│ 800,00│ 93,00│extravilan│ 38,50│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 525│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 61│ 115│Păşune │ -│ -│ 700,00│ 87,00│extravilan│ 36,02│
│ │ │ │(Simonfi Iosif) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 526│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Peszler Samoila │ 61│ 114│Păşune │ -│ -│ 1.500,00│ 182,00│extravilan│ 75,35│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 527│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TI TRUST INVEST - │ 61│ 113│Fâneţe │ 288│ 2366│ 2.500,00│ 310,00│extravilan│ 128,34│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 528│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 61│ 112/2│Păşune │ -│ -│ 4.300,00│ 551,00│extravilan│ 228,11│
│ │ │ │(Csegezi Ida) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 529│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Csegezi Ida │ 61│ 112/1│Păşune │ -│ -│ 4.400,00│ 591,00│extravilan│ 244,67│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 530│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 61│ 111│Păşune │ -│ -│ 5.800,00│ 823,00│extravilan│ 340,72│
│ │ │ │(Csegezi Gyula) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 531│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Biro Borbala, Biro │ 61│ 110│Păşune │ -│ -│ 2.000,00│ 307,00│extravilan│ 127,10│
│ │ │ │Dominic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 532│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 61│ 110/1│Păşune │ -│ -│ 900,00│ 145,00│extravilan│ 60,03│
│ │ │ │(Biro Dominic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 533│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Cons. Loc. Moldoveneşti │ 61│ 109│Păşune │ -│ -│ 1.400,00│ 236,00│extravilan│ 97,70│
│ │ │ │(Csep Nicolae) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 534│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Csep Nicolae │ 61│ 109/1│Păşune │ -│ -│ 1.500,00│ 278,00│extravilan│ 115,09│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 535│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Nemeth Ana, Baranyai │ 61│ 108│Păşune │ -│ -│ 2.000,00│ 563,00│extravilan│ 233,08│
│ │ │ │Iulianna, Simonfi Gyula │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 536│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Simonfi Iuliu │ 61│ 107│Păşune │ -│ -│ 1.800,00│ 985,00│extravilan│ 407,79│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 537│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Simonfi Iosif │ 61│ 104│Păşune │ -│ -│ 18.000,00│ 388,00│extravilan│ 160,63│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 538│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kiss Rozalia, Simonfi │ 61│ 103│Păşune │ -│ -│ 7.300,00│ 99,00│extravilan│ 40,99│
│ │ │ │Margareta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 539│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TI TRUST INVEST - │ 61│ -│Fâneţe │ 313│ 2380│ 8.300,00│ 3.158,00│extravilan│ 1.307,41│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 540│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul local │ 61│ 110/2│Păşune │ -│ -│ 7.436,00│ 3.599,00│extravilan│ 1.489,99│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 541│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TI TRUST INVEST - │ 60│ -│Păşune │ 50490│ 50490│ 5.200,00│ 485,00│extravilan│ 200,79│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 542│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TI TRUST INVEST - │ 60│ -│Păşune │ 50490│ 50490│ 5.200,00│ 161,00│extravilan│ 66,65│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 543│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Palfi Domokos │ 60│ 105/1│Fâneţe │ 51567│ 51567│ 24.400,00│ 4.295,00│extravilan│ 1.778,13│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 544│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Asociaţia Proprietarii │ -│ -│Păşune │ 481│ 2534│1.095.529,53│ 26.914,00│extravilan│ 11.142,40│
│ │ │ │Mici Bădeni 2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 545│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Asociaţia Proprietarii │ -│ -│Păşune │ 481│ 2534│1.095.529,53│ 17.834,00│extravilan│ 7.383,28│
│ │ │ │Mici Bădeni 2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 546│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Turdean Emil, Turdean │ 45│ -│Păşune │ 414│ 51902│ 88.200,00│ 10.418,00│extravilan│ 4.313,05│
│ │ │ │Elisabeta, Szekely │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marton, Szekely │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 547│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul Local │ 45│ 1/3│Păşune │ -│ -│ 1.712,00│ 125,00│extravilan│ 51,75│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 548│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Proprietari │ 45│ -│Arabil │ -│ -│ -│ 586,00│extravilan│ 269,56│
│ │ │ │neidentificaţi*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 549│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Balogh Ludovic, Balogh │ 46│ 107│Arabil │ -│ -│ 4.200,00│ 3.292,00│extravilan│ 1.514,32│
│ │ │ │Estera, Biro Estera │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 550│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szekely Ileana │ 46│ 108│Arabil │ -│ -│ 6.500,00│ 5.703,00│extravilan│ 2.623,38│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 551│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Komaromi Stefan │ 46│ 109│Arabil │ -│ -│ 3.000,00│ 1.973,00│extravilan│ 907,58│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 552│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Simonfi Mihai │ 46│ 110│Arabil │ -│ -│ 5.000,00│ 3.121,00│extravilan│ 1.435,66│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 553│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Mezei Iuliu, Nagy │ 46│ 110/1│Arabil │ -│ -│ 8.600,00│ 4.856,00│extravilan│ 2.233,76│
│ │ │ │Iuliana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 554│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Horvath Dominic, Horvath│ 46│ 110/2│Arabil │ -│ -│ 11.600,00│ 5.414,00│extravilan│ 2.490,44│
│ │ │ │Paul, Horvath Nicolae, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Szekely Anna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 555│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Fogarosi Ilona │ 46│ 111│Arabil │ -│ -│ 5.800,00│ 2.161,00│extravilan│ 994,06│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 556│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Calugar C-tin Daniel │ 46│ 112│Arabil │ -│ -│ 8.000,00│ 1.053,00│extravilan│ 484,38│
│ │ │ │(cumpărat de la Balogh │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ana) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 557│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul Local │ 45│ 1/2│Arabil │ -│ -│ 4.123,00│ 26,00│extravilan│ 11,96│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 558│Cluj │MOLDOVENEŞTI │PESZLER KAROLY DOMOKOS │ 46│ -│Arabil │ 5765/2,│ 4451│ 9.500,00│ 8.650,00│extravilan│ 3.979,00│
│ │ │ │şi soţia PESZLER │ │ │ │ 5766/2,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ERZSEBET │ │ │ │ 5767/2,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5768/2,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5769/2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 559│Cluj │MOLDOVENEŞTI │PESZLER KAROLY DOMOKOS │ 46│ -│Arabil │ 5765/2,│ 4451│ 7.700,00│ 7.682,00│extravilan│ 3.533,72│
│ │ │ │şi soţia PESZLER │ │ │ │ 5766/2,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ERZSEBET │ │ │ │ 5767/2,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5768/2,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 5769/2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 560│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul Local │ 46│ 1/1│Arabil │ -│ -│ 8.429,00│ 3.275,00│extravilan│ 1.506,50│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 561│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul Local │ 46│ 1/1│Arabil │ -│ -│ 8.429,00│ 2.555,00│extravilan│ 1.175,30│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 562│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Konya Ilona │ 46│ -│Arabil │ -│ -│ 8.500,00│ 1.096,00│extravilan│ 504,16│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 563│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul Local │ 39│ 1/1│Neproductiv│ -│ -│ -│ 3.152,00│extravilan│ 434,98│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 564│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Biserica Reformată │ 39│ 1│Arabil │ 52263│ 52263│ 1.543,00│ 679,00│extravilan│ 312,34│
│ │ │ │Bădeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 565│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Biserica Reformată │ 39│ 1│Arabil │ 52263│ 52263│ 1.543,00│ 228,00│extravilan│ 104,88│
│ │ │ │Bădeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 566│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Biserica Reformată │ 39│ 1│Arabil │ 52262│ 52262│ 1.543,00│ 18.352,00│extravilan│ 8.441,92│
│ │ │ │Bădeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 567│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Biserica Reformată │ 39│ 1│Arabil │ 52262│ 52262│ 1.543,00│ 2.519,00│extravilan│ 1.158,74│
│ │ │ │Bădeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 568│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Asociaţia Proprietarii │ -│ -│Păşune │ 459│ -│ 763.493,00│ 9.059,00│extravilan│ 3.750,43│
│ │ │ │Mici Bădeni 2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 569│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Biserica Ortodoxă Bădeni│ 39│ 2│Arabil │ -│ -│ 35.000,00│ 236,00│extravilan│ 108,56│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 570│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Biserica Ortodoxă Bădeni│ 39│ 2│Arabil │ -│ -│ 35.000,00│ 8.813,00│extravilan│ 4.053,98│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 571│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bodoczi Gizela, Baranyai│ 39│ 1/2│Arabil │ -│ -│ 37.300,00│ 2.614,00│extravilan│ 1.202,44│
│ │ │ │Ghizela, Blenyesi Irina,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 572│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Mezei Gizella, Mezei │ 38│ 36│Arabil │ 353│ 53376│ 9.700,00│ 472,00│extravilan│ 217,12│
│ │ │ │Gyula, Nagy Iulianna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 573│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Mezei Gizella, Mezei │ 38│ 36│Arabil │ 353│ 53376│ 9.700,00│ 2.955,00│extravilan│ 1.359,30│
│ │ │ │Gyula, Nagy Iulianna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 574│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Mezei Iuliu, Nagy │ 38│ 23│Arabil │ 52871│ -│ 5.700,00│ 122,00│extravilan│ 56,12│
│ │ │ │Iuliana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 575│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Mezei Iuliu, Nagy │ 38│ 23│Arabil │ 52871│ -│ 5.700,00│ 1.417,00│extravilan│ 651,82│
│ │ │ │Iuliana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 576│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Palfi Ilona │ 38│ 34│Arabil │ 52870│ -│ 5.800,00│ 91,00│extravilan│ 41,86│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 577│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Palfi Ilona │ 38│ 34│Arabil │ 52870│ -│ 5.800,00│ 1.035,00│extravilan│ 476,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 578│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Koncz Dezideriu │ 38│ 33│Arabil │ 52869│ -│ 5.700,00│ 53,00│extravilan│ 24,38│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 579│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Koncz Dezideriu │ 38│ 33│Arabil │ 52869│ -│ 5.700,00│ 858,00│extravilan│ 394,68│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 580│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kiss Pal │ 38│ 32│Arabil │ 352│ -│ 15.000,00│ 28,00│extravilan│ 12,88│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 581│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kiss Pal │ 38│ 32│Arabil │ 352│ -│ 15.000,00│ 40,00│extravilan│ 18,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 582│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kiss Pal │ 38│ 32│Arabil │ 352│ -│ 15.000,00│ 2.140,00│extravilan│ 984,40│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 583│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Balogh Dominic │ 38│ 31│Arabil │ 52868│ -│ 12.500,00│ 1.192,00│extravilan│ 548,32│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 584│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Balogh Dominic │ 38│ 31│Arabil │ 52868│ -│ 12.500,00│ 1.734,00│extravilan│ 797,64│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 585│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Trenca Ioan, Trenca │ 38│ 30│Arabil │ 50895│ 50895│ 12.000,00│ 1.136,00│extravilan│ 522,56│
│ │ │ │Gizella │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 586│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Trenca Ioan, Trenca │ 38│ 30│Arabil │ 50895│ 50895│ 12.000,00│ 1.385,00│extravilan│ 637,10│
│ │ │ │Gizella │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 587│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Vasarhely Ana │ 38│ 24│Arabil │ 52867│ -│ 4.800,00│ 443,00│extravilan│ 203,78│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 588│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Vasarhely Ana │ 38│ 24│Arabil │ 52867│ -│ 4.800,00│ 502,00│extravilan│ 230,92│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 589│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Dragan Valentin │ 38│ 27│Arabil │ 52866│ 52866│ 5.800,00│ 514,00│extravilan│ 236,44│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 590│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Dragan Valentin │ 38│ 27│Arabil │ 52866│ 52866│ 5.800,00│ 567,00│extravilan│ 260,82│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 591│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Fulop Susana, Palfi │ 38│ 26│Arabil │ 52865│ -│ 1.400,00│ 121,00│extravilan│ 55,66│
│ │ │ │Emma, Egei Gizella, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Palfi Ileana, Pop │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hajnul, Ardelean Aurelia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 592│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Fulop Susana, Palfi │ 38│ 26│Arabil │ 52865│ -│ 1.400,00│ 131,00│extravilan│ 60,26│
│ │ │ │Emma, Egei Gizella, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Palfi Ileana, Pop │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hajnul, Ardelean Aurelia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 593│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kiss Tamas │ 38│ 25│Arabil │ 50419│ 50419│ 5.200,00│ 473,00│extravilan│ 217,58│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 594│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kiss Tamas │ 38│ 25│Arabil │ 50419│ 50419│ 5.200,00│ 462,00│extravilan│ 212,52│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 595│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Capusan Nicolae, │ 38│ 22│Arabil │ 52235│ 52235│ 15.600,00│ 962,00│extravilan│ 442,52│
│ │ │ │Capusan Camelia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 596│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Capusan Nicolae, │ 38│ 22│Arabil │ 52235│ 52235│ 15.600,00│ 982,00│extravilan│ 451,72│
│ │ │ │Capusan Camelia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 597│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Nemeth Ana, Baranyai │ 38│ 21│Arabil │ 52864│ -│ 4.600,00│ 305,00│extravilan│ 140,30│
│ │ │ │Iulianna, Simonfi Gyula │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 598│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Nemeth Ana, Baranyai │ 38│ 21│Arabil │ 52864│ -│ 4.600,00│ 230,00│extravilan│ 105,80│
│ │ │ │Iulianna, Simonfi Gyula │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 599│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szilagyi Irma, Nagy │ 38│ 20│Arabil │ 52863│ -│ 10.000,00│ 349,00│extravilan│ 160,54│
│ │ │ │Dezideriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 600│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Szilagyi Irma, Nagy │ 38│ 20│Arabil │ 52863│ -│ 10.000,00│ 403,00│extravilan│ 185,38│
│ │ │ │Dezideriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 601│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Balogh Gavrila │ 38│ 19│Arabil │ 548│ 53309│ 20.600,00│ 542,00│extravilan│ 249,32│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 602│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Balogh Gavrila │ 38│ 19│Arabil │ 548│ 53309│ 20.600,00│ 877,00│extravilan│ 403,42│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 603│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bodoczi Gheorghe │ 38│ 18│Arabil │ 559│ -│ 10.000,00│ 265,00│extravilan│ 121,90│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 604│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bodoczi Gheorghe │ 38│ 18│Arabil │ 559│ -│ 10.000,00│ 443,00│extravilan│ 203,78│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 605│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Turdean Rozalia │ 38│ 17│Arabil │ 452│ -│ 17.700,00│ 397,00│extravilan│ 182,62│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 606│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Turdean Rozalia │ 38│ 17│Arabil │ 452│ -│ 17.700,00│ 784,00│extravilan│ 360,64│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 607│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul Local │ 38│ 16│Arabil │ 52890│ -│ 5.700,00│ 116,00│extravilan│ 53,36│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 608│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Consiliul Local │ 38│ 16│Arabil │ 52890│ -│ 5.700,00│ 227,00│extravilan│ 104,42│
│ │ │ │Moldoveneşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 609│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Serbanescu Romeo Gelu │ 38│ 36│Arabil │ 50921│ 50921│ 5.700,00│ 110,00│extravilan│ 50,60│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 610│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Serbanescu Romeo Gelu │ 38│ 36│Arabil │ 50921│ 50921│ 5.700,00│ 206,00│extravilan│ 94,76│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 611│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Vana Vasile │ 38│ 14│Arabil │ 530│ -│ 6.900,00│ 125,00│extravilan│ 57,50│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 612│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Vana Vasile │ 38│ 14│Arabil │ 530│ -│ 6.900,00│ 222,00│extravilan│ 102,12│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 613│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Balogh Ana, Balogh │ 38│ 13│Arabil │ 52862│ -│ 17.100,00│ 305,00│extravilan│ 140,30│
│ │ │ │Samoila, Nemeth Emma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 614│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Balogh Ana, Balogh │ 38│ 13│Arabil │ 52862│ -│ 17.100,00│ 557,00│extravilan│ 256,22│
│ │ │ │Samoila, Nemeth Emma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 615│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Dragan Valentin │ 38│ 12│Arabil │ 51258│ 51258│ 10.200,00│ 261,00│extravilan│ 120,06│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 616│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Dragan Valentin │ 38│ 12│Arabil │ 51258│ 51258│ 10.200,00│ 235,00│extravilan│ 108,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 617│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Rotar Dan Valentin şi │ 38│ 11│Arabil │ 50774│ 50774│ 12.000,00│ 283,00│extravilan│ 130,18│
│ │ │ │Alina Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 618│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Rotar Dan Valentin şi │ 38│ 11│Arabil │ 50774│ 50774│ 12.000,00│ 279,00│extravilan│ 128,34│
│ │ │ │Alina Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 619│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TOTALSERV - S.R.L. │ 38│ 10/1│Arabil │ 50654│ 50654│ 30.000,00│ 733,00│extravilan│ 337,18│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 620│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TOTALSERV - S.R.L. │ 38│ 10/1│Arabil │ 50654│ 50654│ 30.000,00│ 635,00│extravilan│ 292,10│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 621│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TOTALSERV - S.R.L. │ 38│ 10│Curţi- │ 50653│ 50653│ 28.000,00│ 317,00│intravilan│ 5.799,99│
│ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 622│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TOTALSERV - S.R.L. │ 38│ 10│Curţi- │ 50653│ 50653│ 28.000,00│ 212,00│intravilan│ 3.878,86│
│ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 623│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. TOTALSERV - S.R.L. │ 38│ 10│Curţi- │ 50653│ 50653│ 28.000,00│ 2,00│intravilan│ 36,59│
│ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 624│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Kaszas Ana │ 38│ 9/1│Arabil │ -│ -│ 7566,00│ 124,00│extravilan│ 57,04│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 625│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bodoczi Gizela, Kovacs │ 38│ 9/2│Arabil │ 52200│ 52200│ 10000,00│ 171,00│extravilan│ 78,66│
│ │ │ │Eleonora, Szigethi Anna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 626│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. Midtown Retail - │ 38│ 9/1│Arabil │ 50261│ 50261│ 31700,00│ 1.059,00│extravilan│ 487,14│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 627│Cluj │MOLDOVENEŞTI │S.C. Midtown Retail - │ 38│ -│Arabil │ 50262│ 50262│ 27734,00│ 91,00│extravilan│ 41,86│
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 628│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bolog Aurelian, Bolog │ 38│ 6│Arabil │ 50990│ 50990│ 20000,00│ 534,00│extravilan│ 245,64│
│ │ │ │Corina Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 629│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Bolog Aurel │ 38│ 5│Arabil │ 218│ -│ 20000,00│ 599,00│extravilan│ 275,54│
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 630│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Copandean Razvan Liviu │ 38│ 4│Arabil │ 207│ -│ 15000,00│ 481,00│extravilan│ 221,26│
│ │ │ │Copandean Stanca Diana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┤
│ 631│Cluj │MOLDOVENEŞTI │Palfi D. Domokos, Palfi │ 38│ 4│Arabil │ 201│ -│ 15020,00│ 130,00│extravilan│ 59,80│
│ │ │ │Eniko │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────────┼──────┼──────────