Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 795 din 23 septembrie 2015  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 795 din 23 septembrie 2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 octombrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (6) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                       Secretarul general al Guvernului,
                                   Ion Moraru

              p. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                              Elena Mihaela Iagar

                         Ministrul finanţelor publice,
                           Eugen Orlando Teodorovici

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                Radu Podgorean,
                                secretar de stat

                         Ministrul fondurilor europene,
                                  Marius Nica

                  Ministrul pentru societatea informaţională,
                             Sorin Mihai Grindeanu

                              Ministrul culturii,
                                 Ioan Vulpescu

    Bucureşti, 23 septembrie 2015.
    Nr. 795.


    ANEXĂ

                            STRATEGIA DE DEZVOLTARE
                      a Sistemului Statistic Naţional şi a
            statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020*)

──────────
    *) Activităţile aferente anului 2014 au fost incluse şi realizate în Programul statistic naţional anual 2014.
──────────

                      - document de politici publice -

                                    CUPRINS


    MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI VALORILE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STATISTICĂ
    1. Introducere
    2. Informaţii generale relevante
    2.1. Rezultatele strategiei 2008-2013
    2.1.1. În domeniul Sistemului Statistic Naţional
    2.1.2. Situaţia existentă în domeniul Sistemului Informatic Statistic Naţional
    3. Priorităţi, politici şi cadrul juridic existent
    3.1. Priorităţile pentru perioada 2015-2020
    3.2. Cadrul juridic al statisticii oficiale din România şi responsabilităţile
            instituţionale ale INS
    4. Definirea problemei
    5. Obiective
    5.1. Obiectiv general
    5.2. Obiective specifice
    6. Principii generale
    7. Direcţii de acţiune
    7.1. Consolidarea structurii şi funcţionării coordonate a Sistemului Statistic
            Naţional
    7.2. Modernizarea şi eficientizarea Sistemului Statistic Naţional
    7.2.1. Perfecţionarea, întărirea şi modernizarea infrastructurii IT&C a Institutului
            Naţional de Statistică
    7.2.2. Metodologii şi procese statistice
    7.3. Extinderea utilizării surselor de date administrative în procesul statistic
    7.4. Dezvoltarea produselor şi serviciilor statistice
    7.4.1. Conturi Naţionale; indicatori macroeconomici
    7.4.2. Statistica preţurilor
    7.4.3. Statistici privind populaţia, demografia şi migraţia internaţională
    7.4.4. Statistica pieţei muncii
    7.4.5. Statistica educaţiei şi a sănătăţii
    7.4.6. Statistica veniturilor şi condiţiilor de viaţă
    7.4.7. Statistica agricolă
    7.4.8. Statistica mediului
    7.4.9. Statistici de întreprindere; Statistica structurală
    7.4.10. Indicatori Economici pe Termen Scurt
    7.4.11. Statisticile comerţului internaţional cu bunuri
    7.4.12. Sisteme integrate de indicatori statistici
    7.5. Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor statistice
    7.6. Dezvoltarea resurselor umane
    7.7. Îmbunătăţirea promovării produselor şi serviciilor statistice
    7.7.1. Diseminarea datelor statistice
    7.7.2. Publicaţii statistice
    7.7.3. Diseminarea electronică
    7.7.4. Marketing şi comunicare statistică
    7.7.5. Formarea culturii statistice a publicului
    8. Rezultatele politicilor publice
    9. Rezultatele acţiunilor
    10. Indicatori
    11. Implicaţii pentru buget
    12. Implicaţii juridice
    13. Proceduri de monitorizare, evaluare
    14. Etape ulterioare şi instituţii responsabile         MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI VALORILE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STATISTICĂ

    Misiunea
    Misiunea Institutului Naţional de Statistică este aceea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de statistici oficiale, prin producerea de date statistice de încredere, furnizate imparţial şi nediscriminatoriu pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea de către publicul larg a realităţilor societăţii româneşti.

    Viziunea
    La finele anului 2020, Sistemul Statistic Naţional va funcţiona ca o structură integrată, coordonată, eficientă şi inovativă, deplin aliniată acquis-ului statistic comunitar şi codului de practici al statisticilor europene.

    Valorile
    Valorile Institutului Naţional de Statistică, bazate pe principiile fundamentale ale statisticii oficiale, ale Codului de practici al statisticilor europene şi ale Codului etic al statisticianului, definesc modul în care statisticianul este ferm angajat să lucreze în cadrul Sistemului Statistic Naţional şi să relaţioneze cu partenerii săi interni şi externi pentru a realiza obiectivele misiunii şi viziunii. Astfel, valorile statisticianului ce acţionează în domeniul statisticii oficiale sunt:
    1. încrederea şi respectul reciproc, atât în relaţiile interne, cât şi cu partenerii săi;
    2. integritatea profesională, prin înalte standarde de calificare, pregătire teoretică şi practică, de etică şi morală;
    3. gândirea inovatoare, pentru continua îmbunătăţire a muncii statisticianului;
    4. comunicarea şi colaborarea cu furnizorii de informaţii statistice primare, cu ceilalţi producători de statistici oficiale şi cu utilizatorii de date, într-o manieră eficace şi transparentă, contribuind la conştientizarea, înţelegerea şi credibilizarea statisticii oficiale a României.

    1. Introducere
    Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional pe perioada 2015-2020 (Strategia) este a doua din seria documentelor programatice care privesc statistica oficială, elaborate după aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007. Noua Strategie conţine, pe de o parte, dimensiunea de continuitate determinată de necesitatea asigurării consistenţei seriilor de date şi consolidării rezultatelor acumulate în etapele anterioare şi, pe de altă parte, dimensiunea prospectivă determinată de necesitatea ca Sistemul Statistic Naţional să poată răspunde cât mai eficient şi mai prompt, în condiţii de calitate superioară a datelor şi informaţiilor statistice, la nevoile de cunoaştere ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice.
    Orizontul de timp al Strategiei se suprapune celui al cadrului multianual al Sistemului Statistic al UE, permiţând înglobarea unui set de concepte noi, demersuri şi acţiuni definitorii pentru dezvoltarea coerentă a Sistemului Statistic Naţional, orientat, în principal, spre implementarea în sistemul statistic a priorităţilor şi obiectivelor de anvergură strategică şi a direcţiilor de acţiune ce rezultă din cadrul legal cuprins în documentele de bază la nivel european şi pe plan naţional, precum:
    a) Comunicarea Comisiei Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii (COM (2010) 2020 final) în conexiune cu programele naţionale care vizează îndeplinirea obiectivelor Europa 2020;
    b) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - "Spre un management robust al calităţii statisticilor europene" (COM (2011) 211 final);
    c) Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 asupra Programului Statistic European 2013-2017, cu perspectiva de extindere până în 2020;
    d) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu asupra metodei de producţie a statisticilor Uniunii Europene - o viziune pentru deceniul următor (COM (2009) 404 final);
    e) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu asupra metodei de producţie a statisticilor Uniunii Europene - document de strategie comună, prezentată la cea de a 5-a reuniune a Comitetului Sistemului Statistic European (ESSC 2010/05/6/EN);
    f) Decizia Comisiei Europene din 17 septembrie 2012 privind rolul şi funcţiile Eurostat (2012/504/UE);
    g) Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020 - Departamentul pentru Afaceri Europene, martie 2011;
    h) Programul de guvernare 2014-2016 al Guvernului României;
    i) Acordul de Parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020 - Ministerul Fondurilor Europene, adoptat de Comisia Europeană la data de 6 august 2014.

    2. Informaţii generale relevante
    Prin exercitarea rolului de componentă indispensabilă a procesului cunoaşterii, statistica oficială se relevă ca unul dintre pilonii esenţiali ai bunei guvernări, ca suport al fundamentării deciziilor la nivel micro şi macroeconomic. Acest statut, prin caracteristicile ce îi sunt asociate, impune statisticii oficiale condiţia respectării întocmai a principiilor fundamentale de funcţionare a statisticii oficiale într-un stat democratic, precum şi îndeplinirea criteriilor esenţiale de obiectivitate, calitate şi performanţă, conferite de alinierea la metodologiile, standardele şi practicile internaţionale în domeniu.

    2.1. Rezultatele Strategiei 2008-2013
    2.1.1. În domeniul Sistemului Statistic Naţional
    Strategia de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional - orizont 2008-2013 a vizat 6 obiective:
    1. sporirea şi consolidarea încrederii în statistică a furnizorilor de informaţii şi a utilizatorilor de date statistice;
    2. reunirea într-un cadru coerent şi coordonat a serviciilor şi activităţilor statistice din structura autorităţilor administraţiei publice, a celorlalte autorităţi şi instituţii publice, prin constituirea, operaţionalizarea şi consolidarea Sistemului Statistic Naţional;
    3. integrarea deplină a Statisticii româneşti în Sistemul Statistic European;
    4. lărgirea sferei de cuprindere a programelor cercetărilor statistice şi adaptarea programelor de cercetări la cerinţele actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor de date statistice;
    5. creşterea calităţii în statistică la un nivel comparabil cu celelalte ţări europene, introducerea şi monitorizarea managementului calităţii în statistică;
    6. îmbunătăţirea managementului în cadrul Institutului Naţional de Statistică, întărirea infrastructurii tehnologice, organizarea şi dezvoltarea resurselor umane.
    Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor Strategiei 2008-2013 a relevat următoarele aspecte pozitive:
    a) Statistica românească a înregistrat progrese semnificative şi a atins în mai multe domenii calitatea, compatibilitatea şi comparabilitatea datelor pe care le produce cu normele şi standardele UE şi cu performanţele statistice ale celorlalte state membre ale UE.
    b) Ritmul de aliniere şi conformitate, sub aspectul compatibilităţii, consistenţei şi coerenţei Sistemului Statistic Naţional cu Sistemul Statistic al Uniunii Europene a fost menţinut, ca o condiţie a respectării de către România a obligaţiilor ce îi revin în contextul îndeplinirii obiectivelor strategice ale statisticii oficiale, în general, ale statisticii naţionale şi europene, în special.
    c) Institutul Naţional de Statistică şi-a îndeplinit, în bună măsură, rolul şi funcţiile prefigurate în Strategie, asigurând baza informaţională necesară adoptării deciziilor privind politicile economice şi sociale şi funcţionarea la parametri corespunzători a Sistemul Statistic Naţional.
    d) Cadrul de reglementare a funcţionării Sistemului Statistic Naţional a fost pus în aplicare prin crearea Consiliului Statistic Naţional (CSN) şi a Comitetului Sistemului Statistic Naţional (COMSTAT), în baza Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    e) Recensământul General Agricol 2010 şi Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor - 2011 au fost finalizate în graficul planificat.
    f) A fost pus în funcţiune portalul eSOP de colectare online a datelor statistice pentru anchetele în întreprinderi.
    g) Accesul gratuit al utilizatorilor la datele statistice prin portalul Tempo a fost extins la întreg setul de indicatori statistici disponibili, inclusiv prin creşterea numărului de publicaţii electronice ce pot fi descărcate de pe site-ul INS, www.insse.ro, şi a ariei de adresabilitate a acestora.
    h) Comunicarea publică s-a diversificat prin creşterea numărului de întâlniri şi acţiuni comune cu specialişti în domeniul economic şi cu reprezentanţi ai mijloacelor de comunicare în masă, în scopul creşterii credibilităţii statisticilor oficiale.
    i) Specialiştii statisticieni români au participat regulat la activităţile şi acţiunile de elaborare şi punere în aplicare a documentelor statistice oficiale ale UE, cuprinzând norme şi prevederi decizionale pentru statele membre, metodologii, standarde, metode şi tehnici statistice aplicabile în Sistemul Statistic European.
    j) Institutul Naţional de Statistică a beneficiat de fonduri de natură structurală, prin programele operaţionale şi granturi din partea UE, pentru realizarea de proiecte care vizează îmbunătăţirea Sistemului Statistic Naţional.
    k) Programele de formare profesională continuă ale statisticienilor s-au dezvoltat ca număr de acţiuni şi arie de competenţe.
    l) Institutul Naţional de Statistică a reuşit să menţină un aparat statistic calificat şi dedicat muncii complexe şi pretenţioase impuse de tehnicitatea şi practica statisticii oficiale.
    Principalele nerealizări şi disfuncţionalităţi ale Institutului Naţional de Statistică şi, în ansamblu, ale Sistemului Statistic Naţional sunt:
    1. Institutul Naţional de Statistică are încă resurse limitate în coordonarea activităţii celorlalţi producători de statistici oficiale, în special în ceea ce priveşte asistarea lor în aplicarea legii statisticii oficiale din România şi a Codului de practici al statisticilor europene, precum şi în privinţa monitorizării constante a acestui proces, ceea ce se traduce în:
    a) implementarea inconsistentă a Codului de practici al statisticilor europene în Sistemul Statistic Naţional;
    b) multiplicarea eforturilor de colectare a datelor;
    c) menţinerea unei sarcini de răspuns încă ridicate;
    d) evaluarea inadecvată a calităţii datelor statistice.
    2. Managementul calităţii statisticilor şi managementul calităţii totale au fost parţial implementate, fapt reflectat de gradul insuficient de acoperire al rapoartelor de calitate şi de documentare a statisticilor produse.
    3. Cadrul legal în funcţiune - Legea nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, armonizată cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.101/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare şi a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statisticile ale Comunităţilor Europene, nu şi-a dovedit pe deplin aplicabilitatea în ceea ce priveşte:
    a) accesul dificil şi, uneori, complet blocat la sursele administrative, îndeosebi la datele individuale ale persoanelor pentru construirea indicatorilor de statistică socială prin renunţarea la anchetele clasice, mari consumatoare de timp şi de resurse;
    b) lipsa departamentelor statistice în cadrul autorităţilor publice identificate ca producători de statistici oficiale, precum şi a unor structuri descentralizate cu atribuţii în domeniul statisticii oficiale şi, implicit, a resurselor umane necesare; în acest cadru, se înscrie, de asemenea, şi lipsa unui cadru normativ de stabilire a competenţelor statistice ale autorităţilor publice centrale pentru domeniul statistic;
    c) gradul insuficient de cooperare cu furnizorii, utilizatorii şi cu ceilalţi producători de date statistice oficiale.
    4. Incapacitatea, în primele etape, de a conlucra cu mass-media, cu alţi factori implicaţi, în special în contextul iniţierii şi desfăşurării procesului de colectare a datelor în cadrul operaţiunilor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor - 2011.
    5. Fluctuaţia foarte mare a personalului statistic, ca urmare a posibilităţilor precare de menţinere în sistem a cadrelor tinere şi a celor înalt calificate. La sfârşitul anului 2013 se înregistrau în sistemul INS 485 de posturi vacante, aproape 30% din numărul total de posturi din schema de personal de la acea dată.
    6. Cererile de date, ca sferă de acoperire, în special la nivel local, au depăşit capacitatea şi capabilitatea instituţională, atât sub aspectul resurselor, cât şi al valorificării surselor de date complementare sistemului clasic de colectare a datelor prin cercetări statistice realizate prin eşantionare.
    7. Nu a fost evitată în totalitate funcţionarea în paralel a sistemelor de colectare a datelor, în sistem online şi clasic, conducând la incoerenţe, confuzii şi incertitudini în privinţa validităţii uneia sau alteia dintre datele puse la dispoziţie prin sistemul practicat.

    2.1.2. Situaţia existentă în domeniul Sistemului Informatic Statistic Naţional
    O statistică modernă nu poate funcţiona în condiţii de calitate, eficienţă şi eficacitate fără un sistem informatic modern, adaptat ritmului de evoluţie a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.
    În prezent, sistemul informatic statistic al Institutului Naţional de Statistică utilizează în activităţile sale curente o reţea de calculatoare în sediul său central şi reţele de calculatoare existente în fiecare dintre direcţiile teritoriale de statistică. Aceste reţele sunt conectate cu sediul central INS prin intermediul unei reţele WAN (Wide Area Network).
    În baza Strategiei 2008-2013, sistemul informatic statistic naţional a funcţionat potrivit următoarelor repere:
    a) asigurarea menţinerii în stare de funcţionare a întregii arhitecturi a Sistemului informatic statistic naţional;
    b) interconectarea dintre sediile direcţiilor regionale şi direcţiilor judeţene de statistică cu sediul central al Institutului Naţional de Statistică prin reţeaua virtuală privată (VPN) a Sistemului Statistic Naţional;
    c) creşterea capacităţilor de calcul în sediul central al Institutului Naţional de Statistică, prin continuarea virtualizării serverelor şi realizarea şi implementarea unui depozit central de date utilizând sistemul existent, centralizat, de stocare a datelor; procesarea întregului volum de date din Sistemul Statistic Naţional se realizează pe echipamentele (serverele) existente în sediul central al Institutului Naţional de Statistică;
    d) implementarea eSOP - portal web de preluare online a datelor statistice direct de la raportorii de date statistice, proiect realizat şi finalizat în luna decembrie 2010 prin fonduri europene; prin acest proiect a fost îndeplinită misiunea strategică de extindere a introducerii chestionarelor electronice, cu ajutorul cărora datele statistice sunt raportate direct de către unităţile raportoare;
    e) la nivelul direcţiilor regionale şi direcţiilor judeţene de statistică au fost asigurate echipamente de calcul (pc-uri), necesare accesării diverselor aplicaţii utilizate în sistemul statistic, mai ales prin achiziţionarea acestora cu ocazia diferitelor tipuri de alegeri la nivel naţional şi cu ocazia celor două recensăminte, recensământul general agricol 2010 şi recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2011;
    f) proiectarea şi implementarea unor soluţii informatice performante de procesare a datelor statistice din cercetări statistice de mare volum, de tip recensăminte;
    g) extinderea utilizării sistemului de analiză statistică SAS;
    h) ieşirea unor sisteme de operare pentru staţii de lucru (Windows XP), servere (Windows Server 2000, 2003) sau a unor aplicaţii (Windows Exchange) din producţie, astfel încât pentru acestea nu se va mai furniza niciun fel de update şi niciun fel de suport tehnic (începând cu anul 2014 pentru Windows XP).
    În exercitarea funcţiilor sistemului, au fost constatate şi o serie de disfuncţionalităţi şi precarităţi ale bazei informatice, precum:
    1. degradarea fizică şi morală a serverelor de domeniu din sediul central şi necesitatea trecerii la un domeniu Active Directory Windows 2008 pentru a se putea implementa noi tehnologii de securitate şi asigura un suport performant pentru managementul obiectelor Active Directory şi alte funcţionalităţi care depind de acestea;
    2. degradarea morală şi fizică gravă a reţelei locale (LAN) din sediul central. Deşi încă din 2008 a existat un proiect de modernizare a acesteia, reiterat anual, lipsa finanţării a făcut ca acest proiect să nu fie pus în practică nici până în prezent. Faptul că pe această reţea se implementează proiecte majore din fonduri structurale ce utilizează noi tehnologii nu duce decât la agravarea problemelor, care se acutizează şi care pot duce în curând la afectarea activităţii de producţie a datelor statistice;
    3. dificultatea deschiderii fişierelor primite de la diferite organisme interne şi internaţionale care, în activitatea curentă, folosesc ultimele versiuni ale suitelor software de birotică, beneficiind de suport hardware compatibil şi de ultimă generaţie. Din cauza structurii eterogene a echipamentelor hardware de care dispunem în acest moment este dificil de rezolvat această problemă, instituţia noastră neavând în dotare numai echipamente care să suporte instalarea de versiuni noi ale software-ului folosit de celelalte instituţii;
    4. lipsa cronică de personal în activitatea de IT din cadrul Institutului Naţional de Statistică, în special de specialişti cu înaltă calificare, reducerea permanentă a numărului de posturi de IT. Numai în anul 2013 au fost eliminate 20 de astfel de posturi;
    5. lipsa acută de fonduri bugetare alocate pentru menţinerea în stare de funcţionare a sistemului informatic statistic naţional; an de an bugetul de IT al Institutului Naţional de Statistică este diminuat.

    3. Priorităţi, politici şi cadrul juridic existent
    Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale generează cel mai mare volum de informaţii din administraţia publică din România. Datele produse în cadrul Sistemului Statistic Naţional reprezintă un bun public care trebuie să se adreseze unui spectru extrem de divers de utilizatori, fiecare cu propriile cerinţe de informare: decidenţi politici, operatori economici, cercetători ştiinţifici şi mediul universitar-academic, reprezentanţi ai mass-mediei şi publicul în sens larg. Adecvarea procesului statistic şi a instrumentelor de diseminare la acest scop generos este o provocare constantă pentru toate oficiile naţionale de statistică din întreaga lume, în condiţiile în care resursele sunt întotdeauna insuficiente. Această realitate impune o necesitate evidentă: prioritizarea activităţilor şi a programelor multianuale şi anuale în funcţie de cerinţele de date statistice, pe de o parte, şi de resursele disponibile, pe de altă parte, pentru eficientizarea proceselor statistice. Găsirea unui echilibru între cerinţele utilizatorilor şi capacitatea de a răspunde acestor cerinţe face necesar un dialog interinstituţional constant şi intens, atât în cadrul Consiliului Statistic Naţional şi Comitetului Sistemului Statistic Naţional, ca principale organisme de veghere asupra bunei funcţionări a Sistemului Statistic Naţional, cât şi în afara acestora. Efortul de prioritizare ridică alte provocări, începând cu îmbunătăţirea cadrului juridic şi de cooperare instituţională până la creşterea gradului de standardizare a proceselor şi a infrastructurii informaţionale.

    3.1. Priorităţile pentru perioada 2015-2020
    Priorităţile statistice pentru perioada 2015-2020 definesc cadrul general al activităţilor propuse pentru atingerea obiectivelor strategice, în consonanţă cu misiunea, viziunea şi valorile noastre. Aceste priorităţi sunt următoarele:
    1. dezvoltarea capacităţii de furnizare a datelor statistice necesare pentru fundamentarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor naţionale şi a celor necesare punerii în aplicare a reglementărilor Uniunii Europene, în acord cu programele statistice naţionale şi cu cele ale Sistemului Statistic European;
    2. întărirea guvernanţei Sistemului Statistic Naţional şi cooperarea în cadrul acestuia, plasând în centrul acestuia principiile fundamentale ale statisticii oficiale şi ale Codului de practici al statisticilor europene, pentru garantarea profesionalismului, a credibilităţii, promptitudinii, relevanţei, confidenţialităţii, transparenţei şi a calităţii informaţiilor şi datelor din sfera statisticii oficiale, ca pilon fundamental al deciziilor guvernamentale, al procesului decizional, guvernanţei şi managementului la nivel micro- şi macroeconomic;
    3. modernizarea Sistemului Statistic Naţional din perspectiva structurii, funcţionării, metodelor, proceselor, tehnologiilor şi a infrastructurii informatice pentru a fi capabil să surprindă, să evalueze, să cuantifice şi să descrie, prin mijloace statistice adaptate progreselor tehnologice, fenomenele şi procesele din ce în ce mai complexe şi sofisticate specifice domeniilor vieţii economice şi sociale, care se succed imprevizibil şi cu frecvenţe din ce în ce mai mari;
    4. îmbunătăţirea substanţială a cooperării şi comunicării cu partenerii Sistemului Statistic Naţional - furnizori, producători şi utilizatori de date statistice - pentru a reduce sarcina de răspuns, pentru a face recunoscute rolul şi importanţa statisticilor oficiale, pentru a răspunde mai bine cerinţelor societăţii şi, în final, pentru mai buna prioritizare a activităţilor;
    5. Institutul Naţional de Statistică să devină centrul nodal al integrării surselor administrative de date în procesul statistic, ca suport pentru:
    a) reducerea sarcinii de răspuns la cercetările statistice, în particular, şi a sarcinii administrative, în general;
    b) creşterea gradului de acoperire cu date statistice a structurilor regionale şi a zonelor geografice de mici dimensiuni;
    c) a răspunde la necesităţile noi ale utilizatorilor în domenii precum globalizarea, migraţia şi dezvoltarea durabilă;
    6. crearea premiselor necesare soluţionării dilemei scăderii în termeni absoluţi a resurselor materiale şi umane destinate statisticii oficiale şi creşterea cerinţelor în ceea ce priveşte volumul de date necesar utilizatorilor şi calitatea informaţiilor, determinând implicit îmbunătăţirea credibilităţii statisticii oficiale;
    7. dezvoltarea nivelului de competenţe şi de calificare al personalului statistic, să aducem nivelul veniturilor acestora la cel al eforturilor şi complexităţii muncii lor;
    8. întărirea capacităţii direcţiilor regionale şi judeţene de statistică pentru creşterea calităţii datelor colectate şi pentru a răspunde într-o mai bună măsură cerinţelor de date statistice ale colectivităţilor locale;
    9. îmbunătăţirea cooperării cu institutele naţionale de statistică la nivel european şi alte instituţii şi organizaţii internaţionale;
    10. îmbunătăţirea cadrului legal şi a structurii organizatorice a Institutului Naţional de Statistică.

    3.2. Cadrul juridic al statisticii oficiale din România şi responsabilităţile instituţionale ale Institutului Naţional de Statistică
    Statistica oficială din România este organizată şi funcţionează în baza Legii nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în care sunt stipulate principiile, normele de funcţionare şi modalităţile de exercitare a funcţiilor ei, pentru a răspunde cerinţelor societale în domenii ale activităţilor economice şi sociale dintre cele mai variate şi mai complexe. Sistemul Statistic Naţional cuprinde următoarele structuri:
    1. Institutul Naţional de Statistică (INS), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, ale cărui organizare şi funcţionare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 957/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Activitatea INS se desfăşoară sub directa coordonare a Secretariatului General al Guvernului.
    2. Alături de INS, principalul producător de statistici oficiale, funcţionează o serie de structuri cu profil statistic sau cu profil mixt în cadrul unor ministere sau autorităţi publice centrale, care au în componenţa lor şi activităţi statistice. Ele sunt cuprinse sub denumirea generică de "alţi producători de statistici oficiale".
    3. Potrivit Legii statisticii, întreaga statistică oficială, cuprinzând implicit compartimentele sus-menţionate, se află sub coordonarea metodologică şi tehnică a INS.
    INS desfăşoară activităţi menite să conducă la întărirea şi consolidarea funcţiilor şi atribuţiilor întregului Sistem Statistic Naţional prin:
    a) coordonarea Sistemului Statistic Naţional, ca structură comprehensivă şi unitară a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România;
    b) armonizarea şi alinierea statisticii naţionale la Acquis-ul statistic comunitar în toate domeniile statistice şi transpunerea acestuia în legislaţia naţională specifică şi în activitatea practică;
    c) elaborarea pe baza documentelor UE (regulamente, directive, decizii, acorduri şi convenţii informale de tip gentlemen agreements), precum şi a documentelor naţionale cu specificitate statistică a sistemului de indicatori statistici, metodologiilor, procedurilor, standardelor de calitate, metodelor şi tehnicilor de colectare, procesare, analiză şi diseminare a datelor şi informaţiilor statistice;
    d) asigurarea compatibilităţii Sistemului Statistic Naţional cu sistemele statistice utilizate în celelalte state membre ale UE, precum şi cu recomandările organismelor statistice ale ONU, precum Comisia de Statistică ONU şi Conferinţa Statisticienilor Europeni şi ale altor organisme din structura ONU, precum şi cu recomandările Comisiei de statistică a OECD;
    e) monitorizarea aplicării standardelor de calitate în statistică bazate pe implementarea Codului de practici al statisticilor europene şi reglementările, normativele şi instrucţiunile derivate din legislaţia naţională;
    f) organizarea şi conducerea cercetărilor statistice referitoare la fenomenele şi procesele economico-sociale, realizate în conformitate cu Strategia, programele statistice multianuale şi anuale aprobate de Guvern, prin hotărâri;
    g) colaborarea şi cooperarea cu furnizorii de informaţii primare şi cu instituţiile deţinătoare de registre şi baze de date administrative pentru asigurarea unui sistem coerent şi eficient al procesului de colectare a datelor şi de folosire, prin transfer şi/sau acces, a tuturor surselor de date administrative în scopuri statistice;
    h) organizarea bazelor de date şi registrelor statistice proprii, precum şi a metadatelor corespunzătoare, pentru facilitarea accesului utilizatorilor la seriile de date şi la datele statistice curente;
    i) captarea cerinţelor tuturor categoriilor de utilizatori în scopul satisfacerii nevoilor acestora de date şi informaţii statistice, precum şi promovarea metodologiilor, metodelor şi tehnicilor folosite la determinarea indicatorilor statistici;
    j) participarea, ca reprezentant al României, la reuniunile internaţionale organizate sub egida UE şi a altor organizaţii internaţionale pe teme statistice şi exercitarea rolului de unic punct de contact cu Comisia (Eurostat);
    k) colaborarea cu toate instituţiile administraţiei publice centrale şi, prin unităţile sale teritoriale, cu organele locale, pentru asigurarea funcţionării optime a Sistemului Statistic Naţional, al evaluării contribuţiei pe care statistica oficială o aduce la fundamentarea politicilor economico-sociale naţionale şi sectoriale, precum şi a relevării, prin date statistice de calitate şi operative, a rezultatelor acestor politici.
    Cadrul juridic al statisticii oficiale din România necesită o serie de adaptări şi dezvoltări. În acest sens, Legea statisticii româneşti urmează a fi modificată până la sfârşitul anului 2015, urmărind, în principal, 3 scopuri:
    1. adaptarea la amendamentele ce vor fi operate la Legea statisticii europene [Regulamentul (CE) nr. 223/2009];
    2. reflectarea în Legea statisticii româneşti a strategiilor naţionale de dezvoltare, cu impact asupra statisticii oficiale;
    3. introducerea de noi prevederi cu caracter normativ care să releve obiective şi sarcini noi rezultate din evoluţia economică şi socială a României şi a problematicii statisticii europene şi mondiale în perioada ce s-a scurs de la finele ultimelor modificări ale Legii statisticii oficiale a României (Legea nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare).
    În mod concret, modificările vizează, potrivit amendamentelor Legii statisticii europene, întărirea rolului statisticii oficiale în cadrul autorităţilor publice naţionale prin relevarea mai pregnantă a principiilor de transparenţă, vizibilitate şi de independenţă profesională a statisticii oficiale, accesul neîngrădit al INS la sursele de date administrative în scopul eficientizării procesului statistic, consolidarea rolului de coordonator al INS în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a Sistemului Statistic Naţional, asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare capabile să răspundă cerinţelor crescânde ale utilizatorilor de date statistice, de informaţii statistice de calitate, prompte şi adaptate evoluţiei societăţii. În acelaşi timp, modificările Legii vizează eliminarea din Lege a prevederilor care nu mai corespund situaţiei actuale a cadrului legal în vigoare în domeniul administraţiei şi adăugarea unor prevederi care să reflecte noile reglementări ale cadrului legal şi specificităţile procesului de dezvoltare economică şi socială.

    4. Definirea problemei
    Misiunea generală a statisticii oficiale, esenţială pentru o societate democratică, este de a asigura date şi informaţii statistice credibile, relevante şi de a le difuza, la momentul oportun, societăţii. Rolul său devine din ce în ce mai important prin asumarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de comensurare a impactului provocărilor majore cu care se confruntă societatea şi de a sprijini eforturile factorilor responsabili în luarea de decizii pertinente bazate pe cunoaştere şi pe disponibilitatea datelor statistice. În acest sens, statistica oficială joacă un rol de prim ordin în asigurarea răspunsurilor adecvate pentru monitorizarea transformărilor din societate, generate de globalizare, de presiunile demografice, de schimbările climatice, de interferenţele culturale, toate acestea asociate cu necesitatea ca statistica românească să ţină pasul cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare.
    Mai mult ca oricând, cunoştinţele sunt indispensabile în procesul luării deciziilor, în cadrul cărora informaţia statistică reprezintă o componentă majoră. În acest sens, devine importantă dezvoltarea, pe de o parte, de proiecte care să permită evaluări şi cuantificări, prin indicatori statistici, ale problematicii din ce în ce mai complexe a evoluţiei fenomenelor şi proceselor economice, sociale şi de mediu. Pe de altă parte, statistica oficială se va implica intrinsec şi în sfera cercetării, cu componentele ei de dezvoltare şi inovare, asociate necesităţilor societale de comensurare a competitivităţii, interacţiunii între dezvoltarea economică, socială şi mediul înconjurător, coeziunii sociale, distribuirii resurselor materiale şi umane, a efectelor politicilor în toate domeniile. De aici rezidă necesitatea asigurării unui progres continuu al statisticii oficiale româneşti.

    5. Obiective
    5.1. Obiectiv general
    Obiectivul general al Strategiei este ca Sistemul Statistic Naţional să satisfacă, într-o măsură cât mai largă, necesităţile de date şi informaţii ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, să continue îmbunătăţirea calităţii proceselor şi produselor statistice prin alinierea completă la Codul de practici al statisticilor europene şi să implementeze managementul calităţii totale în statistică, având ca document suport "Viziunea Sistemului Statistic European până la orizontul anului 2020".

    5.2. Obiective specifice
    Pentru atingerea obiectivului strategic general şi în acord cu misiunea, viziunea şi valorile promovate în Sistemul Statistic Naţional, au fost identificate 7 obiective specifice.
    1. Consolidarea structurii şi funcţionării coordonate a Sistemului Statistic Naţional
    Acest obiectiv priveşte creşterea eficacităţii cooperării interinstituţionale şi consolidarea capacităţii autorităţilor publice care fac parte din Sistemul Statistic Naţional pentru a răspunde cu mai mare disponibilitate la noile cerinţe informaţionale, în conformitate cu principiile Codului de practici al statisticilor europene. În acest sens, sunt necesare perfecţionarea cadrului legal al statisticii oficiale din România, a mecanismelor de cooperare şi de guvernanţă a Sistemului Statistic Naţional, precum şi întărirea rolului coordonator al INS pentru integrarea statisticilor oficiale şi stimularea dezvoltării statisticilor departamentale produse de ministere şi alte autorităţi publice, urmărind obţinerea de economii de scară şi reducerea sarcinii de răspuns.
    2. Modernizarea şi eficientizarea Sistemului Statistic Naţional
    INS va continua implementarea proiectelor de dezvoltare a proceselor şi metodelor de colectare şi procesare a datelor, în acord cu Strategia comună a Sistemului Statistic European de implementare a Comunicării Comisiei asupra metodelor de producţie a statisticilor Uniunii Europene*1).
──────────
    *1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu asupra metodei de producţie a statisticilor Uniunii Europene - document de strategie comună, prezentată la cea de a 5-a reuniune a Comitetului Sistemului Statistic European (ESSC 2010/05/6/EN).
──────────

    În cadrul acestor proiecte, tehnologia informaţiei, infrastructura tehnică şi metodologiile statistice ocupă un loc central, îndeosebi în ceea ce priveşte armonizarea şi standardizarea proceselor de producţie, integrarea şi reutilizarea surselor de date, prelucrarea volumelor mari de date, extinderea utilizării modelelor econometrice de estimare a datelor lipsă, optimizarea cercetărilor statistice prin sondaj, cu impact direct asupra creşterii calităţii datelor şi a productivităţii muncii, reducerii sarcinii de răspuns şi a costurilor operaţionale.
    3. Extinderea utilizării surselor de date administrative în procesul statistic
    Îndeplinirea acestui obiectiv contribuie la reducerea sarcinii de răspuns, a costurilor informaţiei statistice şi a paralelismelor în procesul de colectare a datelor primare, în contextul consolidării funcţionării coordonate a Sistemului Statistic Naţional şi a cooperării eficace cu autorităţile publice. INS îşi va extinde aria de cuprindere în sistemul statistic a surselor administrative, alăturându-se iniţiativelor europene şi naţionale în acest domeniu. În acest proces este necesar ca INS să fie implicat direct în proiectarea şi dezvoltarea surselor administrative gestionate de autorităţile publice.
    4. Dezvoltarea produselor şi serviciilor statistice
    INS, alături de autorităţile publice producătoare de statistici oficiale, alocă cea mai mare parte a resurselor pentru asigurarea continuităţii producţiei statistice, răspunzând cerinţelor programelor statistice naţionale, europene şi internaţionale. Cu toate acestea, cerinţele de date statistice se amplifică permanent, făcând necesară o abordare adecvată şi raţională de echilibrare a acestora în raport cu resursele disponibile, îndeosebi pe termen scurt şi mediu. În acest context, spre exemplu, sunt necesare dezvoltarea, în cooperare cu instituţiile de resort, de indicatori meniţi să asigure monitorizarea implementării politicilor inteligente şi sustenabile prevăzute în strategia Europa 2020 în domeniul cercetării-dezvoltării, inovării, educaţiei, ocupării forţei de muncă, energiei şi schimbărilor climatice, dezvoltării societăţii informaţionale, competitivităţii, combaterii sărăciei şi promovării incluziunii sociale, precum şi producerea de date statistice de calitate pentru a sprijini dezvoltarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi programelor naţionale şi comunitare.
    Un aspect important îl prezintă participarea INS cu activităţi specifice la construirea de către autorităţile responsabile a arhitecturii instituţionale şi operaţionale necesare realizării sistemelor statistice de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii condiţionalităţilor ex ante tematice şi a condiţionalităţii generale 7 privind sistemele statistice şi indicatorii de rezultat, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    Pentru atingerea obiectivului de dezvoltare a produselor şi serviciilor statistice, direcţiile de dezvoltare strategică privesc ansamblul ariilor de producţie statistică, pe întregul flux al proceselor şi la nivelul întregului Sistem Statistic Naţional, urmând ca acţiunile concrete să fie detaliate în programele statistice multianuale şi anuale.
    5. Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor statistice
    Acest obiectiv specific relevă importanţa implementării managementului calităţii totale în statistică, având ca deziderat creşterea încrederii tuturor categoriilor de utilizatori în calitatea datelor şi informaţiilor diseminate publicului larg de către statistica oficială din România.
    Priorităţile în domeniul îmbunătăţirii calităţii în statistică vor fi reflectate într-un program de acţiuni care vizează organizarea, conceptualizarea şi implementarea mecanismelor de urmărire a procesului de îmbunătăţire a calităţii proceselor şi produselor statistice în vederea implementării efective a managementului calităţii totale în statistică utilizând EFQM Excellence Model (European Foundation for Quality Management). Punerea în practică a acestui program va necesita o abordare largă şi eforturi susţinute în întreg Sistemul Statistic Naţional pentru alinierea progresivă şi completă la Codul de Practici al Statisticilor Europene.
    6. Dezvoltarea resurselor umane
    Dezvoltarea resurselor umane ale INS este esenţială pentru atingerea obiectivelor Strategiei, în concordanţă cu misiunea, viziunea şi valorile sale. Institutul Naţional de Statistică a reuşit să devină un loc de muncă atractiv, făcând necesară continuarea eforturilor pentru îmbunătăţirea planificării şi organizării proceselor, a managementului performanţei, a programelor de formare profesională şi a schemelor motivaţionale care să faciliteze recrutarea şi menţinerea personalului competent în diversele arii de responsabilitate ale statisticii oficiale: producţia statistică şi dezvoltare metodologică, tehnologia informaţiei şi de comunicaţii electronice, diseminare, comunicare internă şi externă, cooperare internă şi internaţională, servicii suport şi, nu în ultimul rând, politici în domeniul resurselor umane.
    Priorităţile în domeniul dezvoltării resurselor umane se concentrează pe 5 domenii principale:
    a) accentuarea abordării anticipative a politicilor de resurse umane;
    b) integrarea rapidă, eficientă a personalului nou-angajat în structura şi obiectivele INS;
    c) formarea profesională continuă a personalului;
    d) menţinerea şi dezvoltarea personalului şi eficientizarea activităţii acestuia;
    e) implicarea INS, potrivit atribuţiilor sale, la extinderea programelor de sprijinire a dezvoltării capacităţii administraţiei publice de creare, menţinere şi dezvoltare a propriilor sisteme informaţionale de management, îndeosebi din perspectiva funcţionalităţilor statistice.
    7. Îmbunătăţirea promovării produselor şi serviciilor statistice
    Produsele şi serviciile statisticii oficiale sunt un bun public. Satisfacerea cât mai deplină a necesităţilor de informare ale diverselor categorii de utilizatori, furnizarea de date statistice de un nivel calitativ cât mai înalt şi creşterea accesibilităţii rezultatelor statisticii oficiale fac necesare o abordare a întregului flux al proceselor statistice atât din punctul de vedere al "produsului", cât şi al "utilizatorului". Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific, Institutul Naţional de Statistică va urmări, cu prioritate:
    a) extinderea şi îmbunătăţirea ofertei de publicaţii statistice, în principal a celor în format electronic, disponibile pe site-ul INS, cu un spectru din ce în ce mai larg de adresabilitate;
    b) intensificarea şi diversificarea acţiunilor de dialog şi consultare cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, ai mediului de afaceri, cu analişti şi cercetători pentru prezentarea rezultatelor statistice, a aspectelor de natură metodologică ce înlesnesc mai buna înţelegere şi interpretare a datelor statistice şi pentru îmbunătăţirea serviciilor statistice;
    c) integrarea bazelor de date online TEMPO şi eDemos*2) în politica Open Data promovată la nivel naţional pentru creşterea accesibilităţii şi a gradului de utilizare a datelor statistice oficiale;
──────────
    *2) eDemos: Sistem informaţional statistic în profil teritorial.
──────────

    d) implementarea de acţiuni care vizează dezvoltarea cooperării cu mediul de cercetare economică şi socială şi a culturii statistice.

    6. Principii generale
    Conceptul Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional are ca fundament respectarea principiilor fundamentale ale statisticilor oficiale ale Naţiunilor Unite şi ale Codului de practici ale statisticilor europene. Principiile fundamentale pe care se bazează statistica oficială sunt următoarele:
    a) independenţa profesională - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod independent, în special în ceea ce priveşte alegerea tehnicilor, a definiţiilor, a metodologiilor şi a surselor care urmează să fie utilizate, precum şi a momentului şi a conţinutului tuturor formelor de difuzare, în lipsa oricărei presiuni din partea unor grupuri politice sau de interese ori din partea autorităţilor naţionale sau comunitare, fără a aduce atingere cerinţelor instituţionale, cum ar fi dispoziţiile bugetare privind instituţiile comunitare sau naţionale ori definirea necesităţilor statistice;
    b) imparţialitate - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod neutru, iar toţi utilizatorii trebuie să beneficieze de tratament egal;
    c) obiectivitate - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod sistematic, fiabil şi just; acest principiu implică utilizarea de standarde profesionale şi etice şi transparenţa politicilor şi practicilor urmate faţă de utilizatori şi de respondenţii la anchetă;
    d) fiabilitate - statisticile trebuie să măsoare, cât mai fidel, mai exact şi mai cuprinzător posibil, realitatea pe care sunt menite să o reprezinte şi presupun utilizarea unor criterii ştiinţifice de selectare a surselor, a metodelor şi a procedurilor;
    e) confidenţialitatea informaţiilor statistice - presupune protejarea datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice individuale, care sunt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse, şi implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice şi a divulgării ilegale a acestora;
    f) eficienţa costurilor - costurile pe care le implică elaborarea de statistici trebuie să fie proporţionale cu importanţa rezultatelor şi a beneficiilor urmărite, resursele trebuie utilizate în mod optim, iar sarcina de răspuns trebuie redusă la minimum. Atunci când este posibil, informaţiile solicitate trebuie să poată fi uşor de obţinut din registrele sau sursele aflate la dispoziţie.

    7. Direcţii de acţiune
    Pentru realizarea obiectivului general şi obiectivelor specifice vor fi întreprinse măsuri şi acţiuni de îmbunătăţire şi perfecţionare a fiecărui domeniu al statisticii oficiale, după cum urmează:

    7.1. Consolidarea structurii şi funcţionării coordonate a Sistemului Statistic Naţional
    Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se au în vedere:
    1. perfecţionarea cadrului legal şi operaţional al statisticii oficiale pentru extinderea şi întărirea rolului CSN şi al COMSTAT în cadrul procesului de fundamentare, monitorizare şi evaluare a rezultatelor strategiei de dezvoltare şi a programelor statistice multianuale şi anuale;
    2. îmbunătăţirea instrumentelor şi mecanismelor de guvernanţă a Sistemului Statistic Naţional pentru alinierea acţiunilor la obiectivele strategice de dezvoltare, pe baza priorităţilor şi în raport cu resursele disponibile, vizând includerea în programele statistice multianuale şi anuale a unor noi teme de interes naţional şi european;
    3. restructurarea Sistemului Statistic Naţional prin transferul total sau parţial a unor statistici specifice din domeniile statisticii sociale şi economice gestionate, în prezent, de către INS, precum statistica agricolă, statistica educaţiei, sănătăţii, mediului etc., prin atribuirea acestora altor producători de date statistice, în conformitate cu modificările şi completările preconizate în contextul adaptării Legii nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin sprijinirea producătorilor de statistici oficiale şi departamentale în procesul de formare şi acumulare a competenţelor care să conducă la întărirea capacităţii acestor autorităţi în domeniul statisticii oficiale;
    4. realizarea unui inventar al proceselor, metodelor şi instrumentelor tehnologice, urmărind identificarea componentelor fluxului de producţie statistică standardizate sau standardizabile, care pot fi implementate în Sistemul Statistic Naţional;
    5. reproiectarea proceselor statistice pentru eficientizarea activităţii la nivel central şi la cel al direcţiilor teritoriale de statistică, pe baza unei prioritizări strategice;
    6. evaluarea periodică a cooperării cu partenerii instituţionali, cu un accent special pe atragerea surselor administrative în procesul statisticii oficiale, identificarea punctelor tari şi a celor slabe, a bunelor practici şi a măsurilor necesare pentru perfecţionarea mecanismelor de cooperare interinstituţională;
    7. îmbunătăţirea rolului şi structurii direcţiilor teritoriale de statistică, ţinând seama de noile surse de date şi de cerinţele de date statistice la nivelul unităţilor teritorial administrative.

    7.2. Modernizarea şi eficientizarea Sistemului Statistic Naţional
    7.2.1. Perfecţionarea, întărirea şi modernizarea infrastructurii IT&C a INS
    Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se au în vedere:
    1. dezvoltarea şi menţinerea în exploatare a întregii arhitecturi IT&C a Sistemului Statistic Naţional;
    2. standardizarea proceselor IT, implementarea în cadrul sistemului informatic statistic naţional a celor mai bune practici din domeniu, în vederea îmbunătăţirii performanţelor sistemului informatic statistic naţional;
    3. dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de comunicaţii dintre sediul central al INS şi direcţiile teritoriale de statistică, creşterea numărului de utilizatori de poştă electronică şi internet;
    4. perfecţionarea managementului din domeniul infrastructurii IT: managementul configuraţiilor, managementul incidentelor şi al problemelor, managementul operaţiilor IT, managementul procurării de tehnică de calcul;
    5. asigurarea, pe cât posibil, a unei structuri omogene din punct de vedere hardware a calculatoarelor personale utilizate în Sistemul Statistic Naţional prin înlocuirea treptată a echipamentelor uzate cu altele de generaţie nouă, care să suporte ultimele versiuni software ale sistemelor de operare, pentru care se asigură în continuare suport tehnic;
    6. asigurarea utilizării unui sistem de operare unic în Sistemul Statistic Naţional (eventual Windows 8), care să înlocuiască sistemul de operare Windows XP, pentru care a expirat perioada de suport tehnic, în aprilie 2014;
    7. reabilitarea reţelei de curenţi slabi pentru echipamente IT şi de comunicaţii electronice, în sediul central al INS; este de preferat ca această activitate iniţiată de circa 5 ani să fie finalizată cât mai repede cu putinţă;
    8. perfecţionarea continuă a eSOP - portal web de preluare online a datelor statistice direct de la raportorii de date statistice, extinderea numărului de utilizatori, mentenanţă şi suport tehnic aplicaţie eSOP; extinderea capacităţilor (hardware) de procesare, memorare şi stocare a datelor statistice, utilizând eSOP - portal web de preluare online a datelor statistice, inclusiv extindere garanţie echipamente hardware;
    9. realizarea unei biblioteci virtuale (proiectare, achiziţie echipament de copiere carte rară), integrarea acesteia în sistemul Bibliotecii Digitale Naţionale, coordonat de Biblioteca Naţională a României, ca parte a Bibliotecii Digitale Europene;
    10. dezvoltarea unei soluţii integrate de introducere, validare şi procesare a datelor statistice pentru anchetele în gospodăriile populaţiei, cu utilizarea de echipamente portabile de înregistrare a datelor statistice, extinderea raportării datelor statistice de la gospodăriile populaţiei prin soluţii web, via internet; o astfel de soluţie integrată va crea premisele schimbării tehnologiei de culegere a datelor statistice la viitoarele recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor, runda 2020-2021;
    11. dezvoltarea unei soluţii integrate de încărcare şi procesare a datelor statistice din Registrul populaţiei.
    7.2.2. Metodologii şi procese statistice
    În acest domeniu se au în vedere:
    1. continuarea şi extinderea proiectelor care vizează reproiectarea şi standardizarea proceselor statistice şi de prelucrare automată a datelor conform modelelor GSBPM*3) şi GSIM*4), pe platforma comună de cooperare la nivel european în acest domeniu;
──────────
    *3) Generic Statistical Business Process Model.
    *4) Generic Statistical Information Model.
──────────

    2. reproiectarea chestionarelor de colectare online a datelor şi a celor pe suport hârtie;
    3. modernizarea metodelor de colectare a datelor cu ajutorul soluţiilor mobile;
    4. integrarea surselor de date şi reutilizarea surselor statistice şi administrative, cu accent pe implementarea metodelor de realizare a legăturilor dintre date;
    5. dezvoltarea de metode econometrice de estimare a datelor lipsă;
    6. perfecţionarea planurilor de sondaj pentru reducerea sarcinii de răspuns.

    7.3. Extinderea utilizării surselor de date administrative în procesul statistic
    Integrarea eficientă a surselor de date administrative în procesul statistic presupune derularea unor activităţi pe termen scurt, între 1 şi 3 ani, şi mediu, cu un orizont de 5 sau 7 ani. Etapizarea are în vedere ritmul evoluţiei surselor administrative în România, mediul de cooperare interinstituţională şi experienţa altor state membre ale Uniunii Europene în materie. Obiectivele specifice în acest domeniu privesc:
    1. dezvoltarea şi consolidarea în INS a unui centru de competenţă pentru identificarea şi integrarea surselor administrative în sistemul statistic, proiectarea şi implementarea de servicii comune de colectare şi procesare a datelor din surse administrative, integrate în GSBPM şi GSIM, pentru creşterea gradului de utilizare a surselor administrative în procesul statistic;
    2. întărirea colaborării cu autorităţile naţionale responsabile pentru administrarea surselor administrative în vederea includerii de variabile utile în producţia de date statistice;
    3. extinderea rolului şi atribuţiilor INS în domeniul asigurării calităţii surselor de date administrative, prin adaptarea cadrului legal general şi operaţional care vizează crearea instrumentelor necesare de cooperare interinstituţională în administraţia publică din România;
    4. elaborarea arhitecturii surselor administrative în Sistemul Statistic Naţional şi construirea unui sistem de baze de date ca suport informaţional unitar şi coerent pentru statisticile din toate domeniile vieţii social-economice, care să stocheze informaţii longitudinale referitoare la unităţile statistice;
    5. proiectarea şi implementarea instrumentelor necesare extinderii şi perfecţionării colectării informaţiilor şi datelor primare de la deţinătorii de surse administrative (baze de date şi registre), urmărind creşterea calităţii datelor administrative şi a ariei de acoperire;
    6. realizarea condiţiilor legale şi tehnice pentru schimbul de date cu deţinătorii surselor administrative;
    7. crearea şi implementarea unui mecanism eficient şi transparent de respectare a criteriilor de confidenţialitate a datelor primare;
    8. elaborarea unui sistem de evidenţiere a costurilor şi beneficiilor utilizării surselor administrative, pentru evaluarea raportului cost-eficienţă;
    9. crearea unei infrastructuri (baze de date) flexibile ca suport pentru furnizarea de analize spaţio-temporale, prin integrarea datelor statistice relevante cu cele spaţiale, din surse multiple, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (UAT).

    7.4. Dezvoltarea produselor şi serviciilor statistice
    Pentru îndeplinirea obiectivului strategic de satisfacere în cât mai mare măsură a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor, INS, alături de ceilalţi producători de statistici oficiale, asigură realizarea producţiei curente pe "domenii" a căror continuitate în funcţionare este esenţială pentru alimentarea fondului naţional de date statistice. În consecinţă, îndeplinirea acestui obiectiv specific presupune definirea şi punerea în aplicare a unor direcţii de acţiune pe domenii statistice, prezentate în cele ce urmează.
    7.4.1. Conturi naţionale; indicatori macroeconomici
    1. Implementarea noilor standarde (SEC 2010) până în anul 2020. Acest orizont de implementare va permite României să adapteze sistemul statistic la noile cerinţe pentru a fi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană
    2. Actualizarea cadrului, mecanismelor şi instrumentelor de cooperare dintre INS, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Comisia Naţională pentru Prognoză privind dezvoltarea sistemului naţional pentru statistica finanţelor guvernamentale conform cerinţelor SEC 2010
    3. Integrarea sistemului statistic cu sistemul informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice (FOREXEBUG), în scopul utilizării informaţiilor detaliate conform clasificaţiei bugetare corespunzătoare clasificaţiei COFOG nivel III, începând cu anul 2015
    4. Furnizarea indicatorilor şi a rapoartelor de calitate pentru Procedura dezechilibrelor macroeconomice
    5. Actualizarea inventarului de surse şi metode privind deficitul şi datoria publică, conform noilor standarde internaţionale (SEC 2010, Manualul de deficit şi datorie) până la jumătatea anului 2015
    7.4.2. Statistica preţurilor
    1. Implementarea cadrului legislativ european aferent statisticilor de preţ şi adaptarea cadrului legal naţional pentru a reflecta modificările intervenite la nivel european
    2. Îmbunătăţirea sistemului de colectare prin adoptarea unor instrumente adaptate noilor tehnologii informaţionale (utilizarea dispozitivelor electronice, scanner data şi a tehnologiilor Web pentru colectarea datelor)
    3. Crearea unui sistem integrat de preluare a informaţiilor, de producţie a rezultatelor şi de diseminare a datelor
    4. Reproiectarea instrumentarului şi regândirea metodologiilor cercetărilor statistice din domeniul statisticii preţurilor, în conformitate cu direcţiile de modernizare a statisticilor preţurilor la nivel european
    5. Adoptarea standardelor internaţionale privind elaborarea datelor şi metadatelor statistice din domeniul preţurilor
    6. Dezvoltarea instrumentului de monitorizare a preţurilor produselor alimentare
    7. Furnizarea la timp a indicatorilor din domeniul statisticii preţurilor către factorii de decizie interni şi internaţionali şi publicul larg
    7.4.3. Statistici privind populaţia, demografia şi migraţia internaţională
    1. Promovarea modificărilor legislative care să permită accesul INS la înregistrările individuale cu caracter personal (pe bază de cod numeric personal - CNP) disponibile în sursele administrative gestionate de instituţiile publice din administraţia centrală şi locală
    2. Pregătirea cadrului legislativ, administrativ şi organizaţional al Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România pentru runda 2020/2021
    3. Demararea lucrărilor de pregătire a Recensământului populaţiei şi locuinţelor runda 2020/2021 în condiţii de reconceptualizare a sistemului de colectare a datelor în scopul eficientizării operaţiilor de culegere, procesare, agregare şi diseminare a rezultatelor recensământului în conformitate cu noile norme şi standarde ce urmează a fi adoptate în comun de Eurostat şi Conferinţa Statisticienilor Europeni (organ al Comisiei Economice pentru Europa/ONU).
    7.4.4. Statistica pieţei muncii
    1. Organizarea şi participarea activă la dezvoltarea Sistemului Statistic Naţional în domeniul statisticii forţei de muncă astfel încât să corespundă noilor cerinţe reglementate la nivel european
    2. Reproiectarea instrumentarului şi regândirea metodologiilor cercetărilor statistice astfel încât să se coreleze cu strategia de modernizare a statisticii sociale la nivel european şi cu noile direcţii de acţiune în acest domeniu
    3. Valorificarea datelor din surse administrative astfel încât să permită producerea de indicatori statistici în domeniul statisticilor privind salariile, în vederea reducerii sarcinii de răspuns din partea operatorilor economici
    7.4.5. Statistica educaţiei şi a sănătăţii
    1. Adaptarea metodologiilor astfel încât să se coreleze cu noile reglementări şi clasificări europene
    2. Reproiectarea instrumentarului cercetărilor statistice astfel încât să se reducă sarcina de răspuns
    3. Reproiectarea sistemului informaţional din domeniul statisticii sănătăţii în vederea îmbunătăţirii calităţii statisticilor produse şi asigurării surselor primare de date necesare producerii statisticilor europene în domeniu
    7.4.6. Statistica veniturilor şi condiţiilor de viaţă
    1. Actualizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii necesare realizării anchetelor în gospodăriile populaţiei
    2. Îmbunătăţirea estimaţiilor pe domenii mici pentru indicatorii de sărăcie şi excluziune socială prin dezvoltarea de modele econometrice dedicate
    3. Rafinarea calităţii estimaţiilor obţinute din cercetările statistice privind veniturile populaţiei şi calitatea vieţii în paralel cu reducerea sarcinii de răspuns şi creşterea utilizării datelor din sursele administrative
    4. Producerea de statistici comparabile prin implementarea metodologiilor armonizate la nivel european şi corelate cu strategia de modernizare a statisticilor sociale europene
    7.4.7. Statistica agricolă
    1. Consolidarea sistemului statistic agricol actual, prin îmbunătăţirea calităţii datelor din domeniul statisticii agricole, astfel încât să răspundă noilor cerinţe de evaluare ale Politicii agricole comune începând cu anul 2014 şi ale politicii naţionale în acest domeniu vital al economiei şi al îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale populaţiei
    2. Realizarea Anchetei structurale în agricultură 2016 şi atragerea de fonduri externe pentru realizarea acesteia, actualizarea REXA şi calculul tipologiei şi dimensiunii economice a exploataţiilor agricole pe baza rezultatelor acesteia
    3. Pregătirea realizării Recensământului general agricol 2020, în condiţiile unor abordări noi, în concordanţă cu cele prevăzute la nivel european, care să conducă la eficientizarea rezultatelor
    7.4.8. Statistica mediului
    1. Consolidarea calităţii conturilor de mediu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 691/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind conturile economice de mediu europene (contul emisiilor în aer, contul taxelor de mediu şi contul fluxurilor materiale economie-mediu) şi cu Regulamentul (UE) nr. 538/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene (contul cheltuielilor de protecţie a mediului, contul sectorului bunurilor şi serviciilor de mediu, contul fluxurilor fizice de energie), a statisticilor de mediu şi forestiere
    2. Furnizarea de informaţii pentru implementarea Strategiei Europa 2020 în privinţa utilizării resurselor şi a schimbărilor climatice
    3. Dezvoltarea de noi indicatori care să măsoare implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă
    4. Dezvoltarea şi implementarea metodologiilor pentru domeniile:
    a) conturile forestiere;
    b) conturile fluxurilor de apă;
    c) conturile cheltuielilor de gestionare a resurselor naturale.
    7.4.9. Statistici de întreprindere; statistica structurală
    1. Implementarea noilor concepte şi metode ale cadrului general privind integrarea statisticii de întreprindere prin regândirea întregului proces de colectare, procesare, validare şi diseminare a datelor statistice. Acest proces va fi aplicat statisticii structurale, statisticii societăţii informaţionale, statisticii de conjunctură şi statisticii transporturilor şi comunicaţiilor
    2. Dezvoltarea de noi informaţii statistice şi îmbunătăţirea celor existente pentru a răspunde obiectivelor politice de dezvoltare economică, de impact al globalizării economice. Se va avea în vedere realizarea de noi cercetări statistice privind lanţul valorii globale, în momentul în care aceasta va fi cerinţă a unui nou regulament european sau a unui regulament existent
    3. Furnizarea de informaţii pentru implementarea Strategiei Europa 2020 privind creşterea economică durabilă prin dezvoltarea de indicatori statistici care să măsoare îmbunătăţirea mediului de afaceri pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dezvoltarea antreprenoriatului, infrastructură şi transport inteligent şi accesul la internet în bandă largă.
    7.4.10. Indicatori economici pe termen scurt
    1. Furnizarea de informaţii pentru implementarea Strategiei Europa 2020 privind creşterea economică durabilă prin dezvoltarea de indicatori statistici care să monitorizeze obiectivele iniţiativelor "O Uniune a inovaţiei" şi "Spaţiul european de cercetare (SEC)", în care cercetătorii, cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologice circulă liber şi deschis
    2. Testarea şi evaluarea impactului noului concept de unitate statistică ce se va utiliza în contextul implementării noului regulament FRIBS*5) în statistica de întreprindere
──────────
    *5) FRIBS: Framework Regulation Integrating Business Statistics.
──────────

    3. Dezvoltarea de statistici de calitate în domeniul energiei şi schimbărilor climatice care să constituie suport pentru politicile UE şi pentru cele naţionale; furnizarea de informaţii necesare pentru monitorizarea statisticii energiei şi schimbărilor climatice
    4. Dezvoltarea sistemului conturilor de energie în contextul statisticilor conturilor de mediu
    7.4.11. Statisticile comerţului internaţional cu bunuri
    1. Implementarea Sistemului statistic SIMSTAT*6) prin crearea unei infrastructuri integrate sigure pentru schimbul de microdate de comerţ intracomunitar cu bunuri între statele membre UE; realizarea proiectului-pilot SIMSTAT de schimb de microdate pentru fluxul de expedieri intracomunitare de bunuri între statele membre ale Uniunii Europene
──────────
    *6) SIMSTAT: Single Market Statistics.
──────────

    2. Îmbunătăţirea consistenţei dintre statisticile de comerţ internaţional cu bunuri (intra şi extracomunitar) şi statisticile balanţei de plăţi
    3. Reflectarea gradului de globalizare economică utilizând datele statistice de comerţ internaţional cu bunuri
    4. Implementarea noului cadru legislativ aferent statisticilor de întreprindere (FRIBS); adaptarea cadrului legal naţional pentru statisticile de comerţ internaţional cu bunuri la modificările din FRIBS
    5. Integrarea statisticilor de întreprindere şi comerţ internaţional cu bunuri în scopul creării şi dezvoltării de noi indicatori statistici prin utilizarea microdatelor şi a surselor administrative adiţionale
    7.4.12. Sisteme integrate de indicatori statistici
    1. Participarea INS, în funcţie de resursele disponibile, a producătorilor de statistici oficiale şi a altor parteneri instituţionali în proiecte care vizează dezvoltarea de sisteme de indicatori statistici pe domenii tematice, bazate pe date spaţiale integrate cu date statistice sociale, economice şi de mediu
    2. Dezvoltarea funcţionalităţilor, a ariei de acoperire şi a gradului de actualitate a datelor statistice teritoriale disponibile în sistemul eDemos, în condiţiile extinderii utilizării şi a calităţii surselor administrative cu date în profil teritorial
    3. Continuarea, în parteneriat cu instituţiile responsabile şi în funcţie de cerinţe, la dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date a Indicatorilor dezvoltării durabile şi ai Agendei digitale pentru Europa
    4. Extinderea cooperării şi a suportului tehnic acordat partenerilor instituţionali pentru crearea şi dezvoltarea sistemelor integrate de indicatori, din sfera statisticii oficiale şi a statisticilor departamentale, necesari implementării condiţionalităţilor ex ante tematice şi a condiţionalităţii generale 7 privind sistemele statistice şi indicatorii de rezultat, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013

    7.5. Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor statistice
    Calitatea în statistică este subiect de interes central atât la nivel naţional, cât şi internaţional, fie că ne referim la oficii naţionale de statistică, fie la organizaţii ale Uniunii Europene sau la scară mondială. Un sistem cât mai riguros al managementului calităţii în statistică este menit să garanteze nu doar oficiilor naţionale de statistică, ci mai ales furnizorilor şi utilizatorilor că datele statistice oficiale sunt de încredere şi relevante, coerente, consistente, furnizate în timp util şi punctuale.
    Îmbunătăţirea calităţii în statistică se va axa pe următoarele direcţii de acţiune:
    1. elaborarea unui plan de acţiuni în domeniul calităţii care va implica aportul, atât al conducerii şi al personalului de specialitate din INS ("fresh ideas"), cât şi al reprezentanţilor diverselor instituţii, membrilor CSN şi ai COMSTAT în vederea implementării principiilor Codului de practici al statisticilor europene şi monitorizării continue a liniilor strategice identificate;
    2. planificarea periodică a diverselor activităţi de îndeplinit şi stabilirea precisă a responsabilităţilor specifice fiecărui domeniu statistic, inclusiv proiectarea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii în diversele domenii statistice, urmărind cu prioritate:
    a) proiectarea chestionarelor statistice eliminând dubla înregistrare a datelor şi informaţiilor solicitate în vederea reducerii sarcinii de răspuns;
    b) reducerea sarcinii de răspuns prin extinderea utilizării surselor de date administrative prin eforturi proactive (implicarea factorilor responsabili) şi prin monitorizarea unor indicatori de performanţă/indicatori de calitate;
    c) elaborarea şi integrarea rapoartelor de calitate orientate spre utilizator cu cele orientate spre produs;
    d) realizarea regulată a anchetelor de satisfacţie a utilizatorilor de date şi includerea acestora în rapoartele de calitate;
    e) standardizarea proceselor de urmărire a nonrăspunsurilor, de măsurare şi de reducere a erorilor identificate în diversele etape ale proceselor şi produselor statistice, de monitorizare a coerenţei interne a datelor diseminate, a politicii de revizuire a datelor, a documentaţiei/regulilor metodologice privind metodele de estimare şi de imputare utilizate, a ajustărilor sezoniere, a codificării datelor etc.;
    f) monitorizarea şi raportarea indicatorilor privind resursele umane şi financiare (anchete de opinie a personalului);
    3. elaborarea/îmbunătăţirea procedurilor de descriere a proceselor de producţie statistică şi identificarea documentelor specifice pentru fiecare etapă a acestora, inclusiv descrierea metodelor de monitorizare a calităţii fiecărei etape a proceselor de producţie statistică;
    4. elaborarea de proceduri de monitorizare a calităţii produselor statistice;
    5. revizuirea periodică a documentaţiei privind calitatea în statistica oficială;
    6. elaborarea unui plan privind revizuirea calităţii în statistică (audit intern şi/sau extern în domeniul calităţii - rapoarte de audit sau autoevaluări în acest domeniu - chestionare completate de către producători, respondenţi/utilizatori);
    7. realizarea de cursuri de pregătire pentru anchetatori, pe baza unui manual elaborat pentru fiecare cercetare statistică în parte;
    8. realizarea de programe de pregătire în statistică, oferite acelor categorii de utilizatori interesate de înţelegerea metodologiilor de calcul, a instrumentelor şi standardelor utilizate în statistica oficială.

    7.6. Dezvoltarea resurselor umane
    Recrutarea, selecţia, menţinerea unui corp de personal bine calificat şi motivat sunt pentru INS elementele-cheie pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional şi integrarea acestuia în procesul de transformare şi modernizare continuă a societăţii.
    Pentru dezvoltarea competenţelor personalului de execuţie şi conducere sunt avute în vedere următoarele direcţii de acţiune:
    1. abordarea anticipativă a activităţilor specifice managementului resurselor umane, evitând sincopele sau fluxul masiv în angajarea de personal, prin:
    a) previzionarea anuală a necesarului de personal;
    b) optimizarea structurii personalului la nivelul fiecărei direcţii în funcţie de sarcinile curente şi de perspectivă ale INS şi nivelul necesar de competenţe;
    c) recrutarea personalului în strânsă concordanţă cu fluctuaţia de personal;
    d) lărgirea grupurilor-ţintă în vederea atragerii de personal nou, competitiv, de tineri performanţi;
    2. integrarea rapidă, eficientă a personalului nou-angajat în structura şi obiectivele INS, prin:
    a) accentuarea rolului îndrumătorilor şi al mentorilor pentru noii angajaţi;
    b) derularea programului de formare a personalului nou-angajat pentru familiarizarea lui cu domeniile de activitate ale INS, atribuţiile specifice, procesele şi procedurile de lucru;
    c) actualizarea şi diseminarea în cadrul INS şi al Sistemului Statistic Naţional de manuale şi ghiduri de orientare profesională şi a carierei;
    d) măsuri stimulatorii şi motivare superioară care să favorizeze dezvoltarea carierei prin includerea noilor angajaţi în colective de lucru şi proiecte de dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional.
    3. formarea profesională continuă a personalului prin:
    a) dezvoltarea de programe de formare profesională în concordanţă cu necesităţile de dezvoltare a competenţelor la nivelul INS şi cu perspectivele de evoluţie în carieră, îndeosebi în domenii care privesc analiza şi modelarea datelor, procesarea volumelor mari de date, noi tehnologii informatice şi de comunicaţii electronice, reproiectarea şi optimizarea proceselor;
    b) o politică flexibilă, eficientă a activităţii de formare profesională, a specializării de profil;
    c) diversificarea stagiilor de pregătire şi formare, precum şi a schimburilor de experienţă;
    d) includerea noului personal cu funcţii de conducere în programe speciale de formare pentru cunoaşterea sarcinilor decizionale, a proceselor şi procedurilor specifice implicate de atribuţiile acestora;
    e) dezvoltarea unui manual al "noilor manageri";
    f) crearea unui corp intern de formatori competenţi şi motivaţi;
    g) dezvoltarea programelor de formare destinate personalului din administraţia publică, în special celui din cadrul instituţiilor producătoare de statistici oficiale;
    4. menţinerea şi dezvoltarea personalului şi eficientizarea activităţii acestuia, prin:
    a) orientarea permanentă spre rezultate a personalului, îmbinând ridicarea standardelor de performanţă cu un sistem motivaţional adecvat;
    b) investigarea periodică a stării de satisfacţie profesională;
    c) accentuarea rolului evaluărilor periodice în dezvoltarea profesională individuală şi orientarea carierei;
    d) diversificarea metodelor de motivare şi introducerea unor modalităţi specifice de recompensare a personalului;
    e) îmbunătăţirea condiţiilor şi a mediului de lucru;
    f) identificare de modalităţi mai eficiente de cooperare internă, de consultare, dialog şi comunicare prin intranet, documentaţie adecvată, întâlniri tematice pentru facilitarea distribuirii cunoştinţelor, lucrul în cadrul echipelor de proiect;
    g) dezvoltarea unei politici de mobilitate internă flexibilă şi stimulativă, sprijinită prin dezvoltarea de standarde comune, instrumente şi sisteme de documentare destinate standardizării proceselor de lucru şi prin politicile de dezvoltare profesională.
    În acelaşi timp, dezvoltarea Sistemului Statistic Naţional presupune existenţa şi dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice, a producătorilor de statistici oficiale şi departamentale de a crea, menţine şi dezvolta sistemele proprii informaţionale cu funcţionalitate statistică. Direcţiile de acţiune avute în vedere în acest domeniu sunt următoarele:
    a) extinderea programelor de formare profesională continuă şi de specializare în domenii-cheie ale statisticii oficiale şi departamentale, furnizate prin intermediul Centrului Naţional de Pregătire în Statistică;
    b) realizarea unui ghid de proceduri pentru culegerea, agregarea, analiza şi interpretarea datelor statistice, adresat personalului cu responsabilităţi statistice din administraţia publică centrală, cu accent pe asigurarea calităţii datelor statistice;
    c) crearea unei capacităţi interne în INS de asistenţă tehnică de specialitate adresată autorităţilor publice centrale în sfera producţiei de statistici oficiale şi departamentale.

    7.7. Îmbunătăţirea promovării produselor şi serviciilor statistice
    7.7.1. Diseminarea datelor statistice
    1. Creşterea volumului de informaţii statistice disponibile în bazele de date online (TEMPO, eDEMOS), în scopul satisfacerii cerinţelor diversificate de date ale utilizatorilor şi încurajării altor producători de statistici oficiale să disemineze date statistice prin aceste instrumente
    2. Asigurarea calităţii şi completitudinii informaţiilor statistice din bazele de date şi metadate statistice ale INS, puse la dispoziţia publicului prin serviciile online
    3. Extinderea serviciilor de diseminare a datelor conform necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor, inclusiv a celor contra-cost
    4. Digitizarea publicaţiilor statistice realizate de INS şi facilitarea accesului instituţiilor administraţiei publice centrale la forma digitizată a acestora
    7.7.2. Publicaţii statistice
    1. Redefinirea şi implementarea unei politici editoriale având ca principale obiective:
    a) îmbunătăţirea calităţii şi conţinutului publicaţiilor statistice pe hard-copy, având în vedere includerea de analize statistice calitative; publicaţiile statistice care prezintă, în principal, anexe cu date detaliate vor fi diseminate în format electronic, iar produsele cu cerere redusă vor fi abandonate;
    b) dinamizarea activităţii de editare, prin adaptarea permanentă a sistemului de publicaţii la cerinţele pieţei, inclusiv prin dezvoltarea publicaţiilor electronice;
    c) îmbunătăţirea structurii, conţinutului şi ariei de cuprindere a comunicatelor de presă utilizând tehnologiile web, pentru facilitarea accesului şi înţelegerii datelor şi informaţiilor statistice.
    2. Modernizarea activităţii de concepţie a publicaţiilor statistice va urmări cu prioritate următoarele direcţii de acţiune:
    a) realizarea unor publicaţii aliniate standardelor europene;
    b) crearea unui sistem comun de publicaţii la nivel regional;
    c) reducerea termenelor de elaborare, tipărire şi difuzare a publicaţiilor statistice;
    d) îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin ridicarea calităţii publicaţiilor.
    3. Acordarea de asistenţă tehnică producătorilor de statistici oficiale şi departamentale pentru implementarea de sisteme de publicaţii tematice, orientate spre nevoile de monitorizare şi evaluare a politicilor şi programelor sectoriale
    7.7.3. Diseminarea electronică
    1. Diversificare şi eficientizare, prin asimilarea unor metode şi tehnici moderne care să permită accesul la bazele de date statistice agregate, în mod direct, tuturor utilizatorilor din ţară şi din străinătate
    2. Dezvoltarea site-ului INS prin restructurarea acestuia, astfel ca accesul la informaţii să fie cât mai rapid, facil şi complex
    7.7.4. Marketing şi comunicare statistică
    1. Creşterea gradului de încredere a utilizatorilor de date statistice în informaţiile produse de INS prin realizarea de seminare tematice explicative cu utilizatorii şi, în special, cu presa
    2. Orientarea rezultatelor producţiei de date şi a serviciilor statistice prin implementarea de instrumente de depistare rapidă a produselor optime pentru utilizatori şi a modalităţilor care să le permită acestora să intre cât mai repede în posesia lor
    3. Perfecţionarea canalelor de diseminare prin:
    a) crearea unor instrumente de informare rapidă şi complexă a utilizatorilor;
    b) crearea de profile ale utilizatorilor pentru mai buna ţintire a nevoilor lor;
    c) îmbunătăţirea accesului la bazele de date agregate puse la dispoziţia publicului prin internet.
    4. Standardizarea conţinutului datelor şi a publicaţiilor, cu accent mai mare pe o prezentare grafică mai accesibilă utilizatorului
    5. Dezvoltarea de facilităţi de căutare a publicaţiilor existente şi dezvoltarea consultării online a produselor
    6. Folosirea mijloacelor Sistemului de informaţii geografice pentru publicarea datelor statistice şi pregătirea publicaţiilor
    7. Cooperarea strânsă cu "multiplicatorii de informaţie" - mass-media specializată, asociaţii profesionale, inclusiv cu cele ale statisticienilor, organizaţii neguvernamentale, mediul academic - pentru orientarea dezvoltării de noi produse şi servicii statistice, realizarea de publicaţii comune şi angajarea lor la formarea unei imagini statistice pozitive în societate
    7.7.5. Formarea culturii statistice a publicului
    1. Extinderea cooperării cu mediul academic pentru dezvoltarea "literaţiei în statistică" pentru grupe specifice de utilizatori
    2. Dezvoltarea mediului de acces liber la informaţii şi cunoştinţe pentru întregul personal al INS
    3. Plasarea comunicării cu toţi actorii implicaţi în procesul statistic (fie furnizori de date şi informaţii primare, fie producători de statistici, procesatori, deţinători ai surselor administrative de informaţii statistice sau utilizatori de date) în centrul activităţilor de concepere, operaţionalizare şi funcţionare a sistemului de diseminare a datelor, menită să contribuie la credibilizarea statisticii oficiale;
    4. Îmbunătăţirea procesului de diseminare a datelor prin crearea unei arhitecturi corespunzătoare a diseminării care să cuprindă componente de restructurare şi modernizare, eficientizare a modalităţilor de punere în circulaţie a datelor statistice (comunicate de presă, publicaţii pe suport hârtie şi electronic, conferinţe de presă) şi permanentizarea contactului direct cu reprezentanţi ai mass-mediei şi cu alţi actori, inclusiv din domeniul cercetării ştiinţifice şi ai mediului academic universitar;
    5. Organizarea de sesiuni de comunicare, întâlniri tematice în vederea cunoaşterii şi înţelegerii activităţii statisticii oficiale.

    8. Rezultatele politicilor publice
    Rezultatele politicilor publice desfăşurate în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile strategice în perioada 2015-2020 vor releva creşterea capacităţii Sistemului Statistic Naţional, prin implementarea unui ansamblu coerent de proceduri de utilizare a datelor, asigurându-se la sfârşitul perioadei un sistem statistic durabil. Utilizarea surselor administrative, promovată prin politici publice şi colaborări cu alte ministere şi instituţii implicate în procesul statistic vor consacra performanţe ridicate în ceea ce priveşte sporirea ratei de răspuns a furnizorilor de informaţii, evitarea paralelismului în colectarea de date şi reducerea costurilor informaţiei statistice. Orientate spre utilizatorii de date statistice, rezultatele politicilor publice se vor concretiza în lărgirea şi diversificarea bazelor de date, facilitarea accesului liber, îmbunătăţirea metadatelor şi a formei de prezentare şi conţinutului seriilor de date.

    9. Rezultatele acţiunilor
    Ca urmare a implementării acţiunilor vizând îndeplinirea obiectivului general şi a celor specifice, valorificând eficient resursele disponibile, INS va dispune de un sistem coerent şi mai flexibil de producţie statistică, capabil să satisfacă în cât mai mare măsură cerinţele informaţionale la nivel naţional, european şi internaţional, în condiţiile respectării Codului de practici al statisticilor europene.

    10. Indicatori
    Indicatorii de evaluare a rezultatelor Strategiei vor fi definiţi şi utilizaţi în cadrul programelor de monitorizare a programelor statistice naţionale multianuale şi anuale.
    Indicatorii vor servi monitorizării şi evaluării rezultatelor strategiei, urmărind îndeosebi:
    a) reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de date în medie cu 5% pe an;
    b) creşterea gradului de acoperire a bazelor de sondaj la cel puţin 80%;
    c) creşterea gradului de utilizare a surselor administrative pe fiecare domeniu statistic, pornind de la un nivel de referinţă al anului 2014;

    d) numărul comunicatelor de presă diseminate fără erori majore să fie peste 98%;
    e) numărul comunicatelor de presă diseminate în timp conform calendarului comunicatelor de presă să fie peste 98%.
    Ca indicatori de rezultat va fi urmărită îndeplinirea direcţiilor de acţiune prin produsele/serviciile obţinute în urma implementării acţiunilor prevăzute în această strategie.

    11. Implicaţii pentru buget
    Prevederile bugetare pentru perioada acoperită de actuala strategie cuprind activităţile de mare anvergură, care au caracter multianual, de natura Recensământului general agricol (RGA 2020), Ancheta structurală în agricultură (ASA 2016) şi Recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL runda 2020).
    Bugetele anuale pentru perioada 2015-2020 pentru cercetările statistice curente şi alte lucrări se elaborează şi se aprobă potrivit normelor în vigoare privind elaborarea bugetului de stat.

    Buget estimativ pentru perioada 2015-2020, necesar realizării din punct de vedere informatic al Strategiei INS


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐
│Nr. │ Activitatea │Buget estimat│ Termen │
│crt.│ │ (euro, │de realizare│
│ │ │inclusiv TVA)│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 1│Ancheta structurală în agricultură (ASA 2016) │ 6.700.000│ 2015-2017│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 2│Recensământul general agricol (RGA 2020)*7) 12.800.000 │ 12.800.000│ 2019-2020│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 3│Recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL 2021)*8) │ 15.000.000│ 2018-2020│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4│Extinderea şi consolidarea Sistemului IT al INS │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4.1│Înlocuirea treptată a echipamentelor uzate cu altele de │ │ │
│ │generaţie nouă care să suporte ultimele versiuni software │ │ │
│ │ale sistemelor de operare pentru care se asigură în │ │ │
│ │continuare suport tehnic │ 2.000.000│ 2015-2018│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4.2│Asigurarea utilizării unui sistem de operare unic în │ │ │
│ │Sistemul Statistic Naţional (eventual Windows 8), care │ │ │
│ │să înlocuiască sistemul de operare Windows XP, pentru care│ │ │
│ │a expirat perioada de suport tehnic, în aprilie 2014 │ 1.000.000│ 2015│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4.3│Reabilitarea reţelei de curenţi slabi pentru echipamente │ │ │
│ │IT şi de comunicaţii electronice, în sediul central al │ │ │
│ │Institutului Naţional de Statistică │ 1.700.000│ 2015-2016│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4.4│Mentenanţă şi suport tehnic, perfecţionarea continuă a │ │ │
│ │eSOP - portal web de preluare online a datelor statistice │ │ │
│ │direct de la raportorii de date statistice, extinderea │ 200.000│ │
│ │numărului de utilizatori │ (anual)│ 2015-2020│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4.5│Extinderea capacităţilor (hardware) de procesare, memorare│ │ │
│ │şi stocare a datelor statistice, utilizând eSOP - portal │ │ │
│ │web de preluare online a datelor statistice, inclusiv │ │ │
│ │extinderea garanţiei echipamentelor hardware │ 1.000.000│ 2016-2017│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4.6│Asigurare mentenanţă şi suport tehnic: licenţe Oracle, │ │ │
│ │închiriere licenţe SAS, prelungire anuală contract pentru │ │ │
│ │soluţia globală antivirus conform condiţiilor prevăzute în│ │ │
│ │contractul-cadru existent, mentenanţă soluţie monitorizare│ 400.000│ │
│ │infrastructură informatică statistică │ (anual)│ 2015-2020│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4.7│Achiziţionarea de licenţe Microsoft Windows 2008 │ │ │
│ │Datacenter prin care să fie acoperite licenţele serverelor│ │ │
│ │de pe maşinile virtuale - 8 bucăţi pentru cele 8 servere │ │ │
│ │de virtualizare │ 60.000│ 2015│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4.8│Achiziţionarea de discuri de rezervă pentru dispozitivul │ │ │
│ │de stocare Netapp care ies progresiv din garanţie, suport │ │ │
│ │hardware echipamente de accelerare │ 100.000│ 2015│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4.9│Realizarea şi implementarea unui plan de restabilire a │ │ │
│ │serviciilor şi activităţilor de IT în caz de dezastru - │ │ │
│ │Disaster Recovery │ 1.000.000│ 2017-2018│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│4.10│Realizarea unei biblioteci virtuale (proiectare, achiziţie│ │ │
│ │echipament de copiere carte rară), integrarea acesteia în │ │ │
│ │sistemul Bibliotecii Digitale Naţionale, coordonat de │ │ │
│ │Biblioteca Naţională a României, ca parte a Bibliotecii │ │ │
│ │Digitale Europene │ 50.000│ 2015│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│4.11│Extinderea reţelei de videoconferinţă la nivelul │ │ │
│ │direcţiilor teritoriale de statistică; lărgirea ariei de │ │ │
│ │teme de instruire dedicate personalului din direcţiile │ │ │
│ │teritoriale de statistică prin utilizarea reţelei de │ │ │
│ │videoconferinţă │ 450.000│ 2017-2018│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│4.12│Soluţie integrată (hardware, software) de introducere, │ │ │
│ │validare şi procesare a datelor statistice pentru │ │ │
│ │anchetele în gospodăriile populaţiei, achiziţionarea de │ │ │
│ │echipamente portabile de înregistrare a datelor │ │ │
│ │statistice, extinderea raportării datelor statistice de │ │ │
│ │la gospodăriile populaţiei prin soluţii web, via internet │ 5.000.000│ 2016-2019│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│4.13│Soluţie informatică integrată (hardware, software) de │ │ │
│ │încărcare şi procesare a datelor statistice din Registrul │ │ │
│ │populaţiei │ 2.000.000│ 2016-2017│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│4.14│Sistem informatic integrat (soluţie hardware, software) │ │ │
│ │pentru procesarea datelor statistice din Recensământul │ │ │
│ │populaţiei şi locuinţelor, runda 2020 │ 5.000.000│ 2019-2020│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│4.15│Sistem informatic integrat (soluţie hardware, software) │ │ │
│ │pentru procesarea datelor statistice din Recensământul │ │ │
│ │general agricol, runda 2020 │ 4.000.000│ 2018-2019│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│4.16│Mentenanţă şi suport tehnic eDEMOS │ 200.000│ │
│ │ │ (anual)│ 2015-2020│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │TOTAL buget IT, perioada 2015-2020 │ 27.360.000│ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘
──────────
    *7) Volumul total al cheltuielilor însumează 35.000 mii euro pentru perioada 2019-2022.
    *8) Volumul total al cheltuielilor cca 50.000 mii euro pentru perioada 2018-2022.
──────────


    12. Implicaţii juridice
    La momentul elaborării prezentei strategii se are în vedere iniţierea de acţiuni pentru amendarea cadrului juridic existent al statisticii oficiale sau pentru elaborarea şi promovarea, spre aprobare, de noi acte normative, respectiv pentru:
    1. revizuirea Legii nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea adaptării acesteia la Regulamentul (UE) nr. 759/2015 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene;
    2. modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă cu modificările aduse Legii nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, ca urmare a implementării noului cadru general al statisticii europene de întreprindere.

    13. Proceduri de monitorizare, evaluare
    Strategia 2015-2020 şi programul multianual pe aceeaşi perioadă se transpun conform practicilor statelor membre ale UE definite prin politicile de ansamblu ale UE în programe statistice anuale care preiau şi detaliază obiectivele şi acţiunile prevăzute, asigurându-le cadrul necesar de monitorizare: etape, termene, responsabilităţi, asigurarea resurselor şi mijloacelor şi evaluarea rezultatelor prin rapoarte anuale. Totodată, unul dintre cele mai importante elemente ale activităţii statistice, şi anume calitatea în statistică şi managementul calităţii în statistică, va fi asigurat prin măsurile întreprinse de către UE pe baza documentelor de bază şi a deciziilor Comisiei (Eurostat) şi prin preluarea şi implementarea acţiunilor cu caracter comun de către Sistemul Statistic Naţional, respectiv Institutul Naţional de Statistică.

    14. Etape ulterioare şi instituţii responsabile
    Punerea în practică a Strategiei este concretizată prin programele statistice multianuale şi programele statistice naţionale anuale, care vor cuprinde desfăşurarea concretă a acţiunilor şi elementele esenţiale care concură la definirea sarcinilor, activităţilor, rezultatelor, mijloacelor, inter-operabilitatea între instituţiile implicate şi între compartimentele de bază ale INS, termenele, responsabilităţile şi modul de implementare, ca şi orizontul de timp în care o serie de acţiuni - în mod deosebit Recensământul general agricol 2020 şi Recensământul populaţiei şi locuinţelor runda 2020 - vor continua dincolo de orizontul 2020.
    La realizarea Strategiei participă ca instituţii responsabile INS, în calitate de coordonator al Sistemului Statistic Naţional, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale prevăzute în sistemul UE ca "alţi producători de statistici oficiale"*9), precum şi cele care contribuie la realizarea programelor statistice în baza protocoalelor şi convenţiilor încheiate cu INS şi în conformitate cu programele statistice naţionale anuale vizate de CSN şi aprobate anual prin hotărâre a Guvernului.
──────────
    *9) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ess_eurostat/documents/List_other_national_statistical_authorities_IE_14112014.pdf
──────────

                                      -----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016