Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 823 din 30 septembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 823 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 1 septembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. certificat de muncă în domeniul maritim - certificatul menţionat în Regula 5.1.3 din Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) ratificată de România prin Legea nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014;"

    2. La articolul 2 punctul 7, litera g) se abrogă.

    3. La articolul 2 punctul 7, după litera h) se introduc trei noi litere, literele i) - k), cu următorul cuprins:
    "i) Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) ratificată de România prin Legea nr. 214/2015;
    j) Convenţia internaţională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (AFS 2001) la care România a aderat prin Legea nr. 585/2004 pentru aderarea la Convenţia internaţională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 5 octombrie 2001;
    k) Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi utilizate pentru propulsia navei, Convenţia Bunkers 2001, la care România a aderat prin Legea nr. 108/2009 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001;"

    4. La articolul 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1 . declaraţie de conformitate a muncii în domeniul maritim - declaraţia prevăzută la Regula 5.1.3 din MLC 2006;"

    5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Când inspectează o navă care se află sub pavilionul unui stat care nu este parte la o convenţie, ANR se asigură că tratamentul acordat unei asemenea nave şi echipajului acesteia nu este mai favorabil decât cel acordat unei nave care se află sub pavilionul unui stat care este parte la convenţia în cauză. Nava respectivă este supusă unei inspecţii mai detaliate în conformitate cu procedurile instituite de Paris MOU."

    6. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri nu generează o reducere a nivelului general de protecţie a navigatorilor în temeiul dreptului Uniunii Europene în domeniul social pentru aspectele cărora li se aplică prezenta hotărâre, în comparaţie cu situaţia care prevalează în fiecare stat membru. În punerea în aplicare a respectivelor măsuri, în cazul în care ANR are cunoştinţă de o încălcare clară a dreptului Uniunii Europene la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru, aceasta informează orice autoritate competentă relevantă, în conformitate cu legislaţia şi practica naţionale, pentru luarea oricăror măsuri corespunzătoare."

    7. La articolul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Amploarea unei inspecţii extinse, inclusiv elementele de risc care trebuie verificate, sunt stabilite în anexa nr. 7."

    8. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care, în urma unei inspecţii mai detaliate, se constată că condiţiile de viaţă şi de muncă de pe nave nu respectă cerinţele din MLC 2006, inspectorul PSC aduce imediat deficienţele la cunoştinţa comandantului navei, împreună cu termenele obligatorii pentru remedierea acestora.
    (4) În cazul în care inspectorul PSC consideră că aceste deficienţe sunt importante sau în cazul în care acestea au legătură cu o posibilă plângere, în sensul anexei nr. 5 partea A pct. 19, inspectorul PSC aduce deficienţele la cunoştinţa organizaţiilor navigatorilor şi ale armatorilor şi poate:
    a) să informeze un reprezentant al statului de pavilion;
    b) să furnizeze autorităţilor competente din următorul port de escală informaţiile relevante.
    (5) În ceea ce priveşte chestiunile legate de MLC 2006, ANR are dreptul de a transmite o copie a raportului inspectorului PSC, însoţită de toate răspunsurile primite de la autorităţile competente din statul de pavilion în termenul stabilit, directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, pentru a se lua măsurile considerate oportune pentru a asigura păstrarea unei evidenţe a acestor informaţii şi informarea părţilor care ar putea fi interesate să recurgă la căile de atac pe care le au la dispoziţie."

    9. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Identitatea persoanei care a depus plângerea nu trebuie dezvăluită comandantului sau armatorului în cauză. Inspectorul PSC trebuie să păstreze confidenţialitatea plângerilor depuse de navigatori, inclusiv în cursul discuţiilor cu navigatorii."

    10. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "ARTICOLUL 18^1
    Proceduri de administrare pe uscat a plângerilor în temeiul MLC 2006
    (1) O plângere depusă de un navigator referitoare la o încălcare a cerinţelor MLC 2006 (inclusiv a drepturilor navigatorilor) poate fi adresată unui inspector PSC din portul în care face escală nava pe care se află navigatorul. În astfel de cazuri, inspectorul PSC efectuează o cercetare preliminară.
    (2) După caz şi în funcţie de natura plângerii, cercetarea preliminară analizează şi măsura în care au fost îndeplinite procedurile privind plângerile la bord prevăzute de Regula 5.1.5 din MLC 2006. Inspectorul PSC poate efectua şi o inspecţie mai detaliată în conformitate cu art. 13.
    (3) Inspectorul PSC urmăreşte să promoveze rezolvarea plângerii, în cazurile în care este posibil, la nivelul navei.
    (4) În cazul în care cercetarea sau inspecţia dezvăluie o deficienţă care intră sub incidenţa art. 19, se aplică respectivul articol.
    (5) În cazul în care nu se aplică alin. (4) şi o plângere depusă de un navigator referitoare la o încălcare a cerinţelor MLC 2006 nu a fost rezolvată la nivelul navei, inspectorul PSC notifică de îndată statul de pavilion, solicitând, într-un termen stabilit, în funcţie de deficienţele constatate, consiliere şi un plan de acţiune corectivă din partea statului de pavilion. Raportul oricărei inspecţii executate trebuie transmis prin mijloace electronice către baza de date privind inspecţiile menţionată la art. 24.
    (6) În cazul în care plângerea nu este rezolvată în urma acţiunilor întreprinse în conformitate cu alin. (5), ANR transmite o copie a raportului inspectorului PSC directorului general al Biroului Internaţional al Muncii. Raportul este însoţit de eventualele răspunsuri primite de la autoritatea competentă a statului de pavilion în termenul stabilit. Organizaţiile naţionale competente ale navigatorilor şi ale armatorilor sunt, la rândul lor, informate în legătură cu acestea. Statisticile şi informaţiile privind plângerile rezolvate sunt transmise în mod periodic, de către ANR, directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, astfel cum este prevăzut în MLC 2006. Aceste statistici şi informaţii sunt transmise pentru a permite ţinerea evidenţei informaţiilor de acest tip şi aducerii acesteia în atenţia părţilor, prin orice modalitate, inclusiv în atenţia organizaţiilor navigatorilor şi ale armatorilor, care ar putea fi interesate să recurgă la căile de atac pe care le au la dispoziţie.
    (7) Prezentul articol nu aduce atingere prevederilor art. 18. Art. 18 alin. (4) se aplică şi plângerilor referitoare la o încălcare a cerinţelor MLC 2006."

    11. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul unor condiţii de viaţă şi de muncă la bord care prezintă un pericol clar pentru siguranţa, sănătatea sau securitatea navigatorilor sau în cazul unor deficienţe care constituie o încălcare gravă sau repetată a cerinţelor MLC 2006 (inclusiv a drepturilor navigatorilor), ANR se asigură că nava este reţinută sau că operaţiunea în cursul căreia s-au descoperit deficienţele este oprită. Ordinul de reţinere sau oprirea unei operaţiuni nu se anulează până când deficienţele nu au fost remediate sau până când ANR nu acceptă un plan de acţiune pentru a remedia respectivele deficienţe şi este convinsă de faptul că planul va fi pus în aplicare rapid. Înainte de acceptarea unui plan de acţiune, inspectorul PSC poate consulta statul de pavilion."

    12. La articolul 19, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În cazul reţinerii, ANR informează imediat, în scris şi ataşând raportul de inspecţie, administraţia statului de pavilion sau, dacă acest lucru nu este posibil, consulul sau, în absenţa acestuia, cel mai apropiat reprezentant diplomatic al acelui stat cu privire la toate circumstanţele în care intervenţia s-a considerat necesară. Sunt notificaţi şi controlorii nominalizaţi sau organizaţiile recunoscute responsabile pentru eliberarea certificatelor de clasă sau a certificatelor statutare, în conformitate cu convenţiile. În cazul în care unei nave i se interzice să navigheze din cauza unor încălcări grave sau repetate ale cerinţelor MLC 2006 (inclusiv a drepturilor navigatorilor) sau din cauza condiţiilor de viaţă şi de muncă la bord care prezintă un pericol clar pentru siguranţa, sănătatea sau securitatea navigatorilor, ANR informează statul de pavilion în consecinţă şi invită un reprezentant al statului de pavilion să fie prezent, în măsura posibilului, solicitând statului de pavilion să răspundă într-un termen stabilit. ANR informează, de asemenea, imediat organizaţiile naţionale competente ale navigatorilor şi ale armatorilor."

    13. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 33, cu următorul cuprins:
    "Art. 33. - Toate trimiterile din prezenta hotărâre la convenţiile, codurile şi rezoluţiile internaţionale, inclusiv la certificate şi alte documente, se consideră a fi trimiteri la respectivele convenţii, coduri şi rezoluţii internaţionale în versiunile lor actualizate."

    14. La anexa nr. 1 punctul II, la subpunctul 2B "Factori neprevăzuţi", liniuţa a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "- navele care au făcut obiectul unui raport sau al unei plângeri, inclusiv al unei plângeri pe uscat, din partea comandantului, a unui membru al echipajului sau a oricărei persoane sau organizaţii care are un interes legitim în legătură cu operarea în siguranţă a navei, cu condiţiile de viaţă şi de muncă la bord sau cu prevenirea poluării, cu excepţia cazului în care ANR consideră raportul sau plângerea în mod evident nefondate;"

    15. La anexa nr. 1 punctul II, la subpunctul 2B "Factori neprevăzuţi", după liniuţa a 10-a se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a 11-a, cu următorul cuprins:
    "- navele pentru care a fost convenit un plan de acţiune pentru a remedia deficienţele, astfel cum este prevăzut la art. 19 alin. (2^1) din hotărâre, dar pentru care punerea în aplicare a respectivului plan nu a fost verificată de un inspector PSC."

    16. La anexa nr. 4, punctele 14, 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "14. Certificatul medical (a se vedea MLC 2006)
    15. Tabelul privind programul de lucru la bordul navei (a se vedea MLC 2006 şi STCW 78/95)
    16. Evidenţa orelor de lucru şi de odihnă ale navigatorilor (a se vedea MLC 2006)"

    17. La anexa nr. 4, după punctul 44 se introduc şase noi puncte, punctele 45 - 50, cu următorul cuprins:
    "45. Certificatul de muncă în domeniul maritim
    46. Declaraţia de conformitate a muncii în domeniul maritim, părţile I şi II
    47. Certificatul internaţional pentru sistemul antivegetativ
    48. Certificatul de asigurare sau altă garanţie financiară de răspundere civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la nave
    49. Un certificat de inventar al materialelor periculoase sau o declaraţie de conformitate, aplicabil în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE
    50. Document de conformitate emis în temeiul Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim şi de modificare a Directivei 2009/16/CE"

    18. La anexa nr. 5 partea A, după punctul 15 se introduc patru noi puncte, punctele 16 - 19, cu următorul cuprins:
    "16. Documentele necesare în temeiul MLC 2006 nu sunt prezentate sau nu sunt actualizate ori sunt actualizate în mod fals sau documentele prezentate nu conţin informaţiile necesare în temeiul MLC 2006 ori nu sunt valide, dintr-un motiv oarecare.
    17. Condiţiile de viaţă şi de muncă la bordul navei nu sunt conforme cu cerinţele MLC 2006.
    18. Există motive întemeiate să se considere că nava şi-a schimbat pavilionul în scopul de a evita respectarea MLC 2006.
    19. Există o plângere referitoare la faptul că anumite condiţii de viaţă şi de muncă la bordul navei nu sunt conforme cu cerinţele MLC 2006."

    19. La anexa nr. 10, secţiunea a 3-a, titlul punctului 3.10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.10. Elemente prevăzute de MLC 2006"

    20. La anexa nr. 10 punctul 3.10, după subpunctul 7 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 8 şi 9, cu următorul cuprins:
    "8. condiţii la bord care prezintă un pericol evident pentru siguranţa, sănătatea sau securitatea navigatorilor;
    9. neconformitatea constituie o încălcare gravă sau repetată a cerinţelor MLC 2006 (inclusiv drepturile navigatorilor) legate de condiţiile de viaţă şi de muncă ale navigatorilor pe nave, astfel cum este prevăzut în certificatul de muncă în domeniul maritim şi în declaraţia de conformitate a muncii în domeniul maritim ale navei."

    ART. II
    Ministerul Transporturilor şi Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                       *

    Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2013/38/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 august 2013 de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 14 august 2013.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                           Ministrul transporturilor,
                             Iulian-Ghiocel Matache

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                 George Ciamba,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 30 septembrie 2015.
    Nr. 823.
                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016