Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 809 din 30 septembrie 2015  privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, judeţul Neamţ    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 809 din 30 septembrie 2015 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, judeţul Neamţ

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    În anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumurilor forestiere având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, judeţul Neamţ, în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii forestiere, în condiţiile legii.
    ART. 3
    (1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, judeţul Neamţ, în condiţiile legii.
    (2) Pentru terenurile aferente drumurilor forestiere prevăzute la alin. (1), consiliul local asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestor terenuri, potrivit legii.
    ART. 4
    Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 2 şi a terenurilor aferente acestora, prevăzute la art. 3, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                 PRIM-MINISTRU
              VICTOR-VIOREL PONTA

                     Contrasemnează:
                    ------------------
             Ministrul dezvoltării regionale
               şi administraţiei publice,
                    Sevil Shhaideh

                  Ministrul mediului,
                 apelor şi pădurilor,
              Graţiela Leocadia Gavrilescu

              Ministrul finanţelor publice,
                Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 30 septembrie 2015.
    Nr. 809.


    ANEXA 1

                          DATELE DE IDENTIFICARE
      ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în
         administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva,
                  pentru care se modifică descrierea tehnică


┌────────────┬────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. MFP │Cod de │Denumirea bunului care│ Caracteristici tehnice│CUI RNP Romsilva │
│ │clasifi-│ face obiectul actului│ ale bunurilor conform │ │
│ │caţie │ normativ │ Ordinului ministrului│ │
│ │ │ │ finanţelor publice │ │
│ │ │ │ nr. 1.718/2011 │ │
├────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤
│7113 parţial│ 8.04.04│Drum forestier Bicăjel│Lungimea 11 km │ 1590120 │
├────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤ │
│7127 │8.04.04 │Drum forestier Bicăjel│Lungimea 4,5 km │ │
├────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤ │
│7132 │8.04.04 │Drum forestier Mâţu │Lungimea 3,5 km │ │
├────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤ │
│7133 │8.04.04 │Drum forestier Mâţu │Lungimea 1,4 km │ │
├────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────────────────┤ │
│7136 │8.04.04 │Drum forestier │ │ │
│ │ │Vetea Mare │Lungimea 3,5 km │ │
└────────────┴────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 2

                         DATELE DE IDENTIFICARE
      ale drumurilor forestiere care trec din domeniul public al
      statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -
      Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, judeţul Neamţ


┌────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────────────┬────────┬───────────────┬───────────┐
│Nr. │ Denumirea │Persoana juridică│ Persoana │ Nr. de │ Nr. de │Codul de│Localizarea │Lungimea│ Valoare de │Valoare de │
│crt.│ drumului │de la care trece │ juridică la │inventar la│inventar la│clasifi-│drumului │ (km) │ inventar │inventar │
│ │ forestier │drumul forestier │care se trece│ Regia │Ministerul │caţie │forestier în │ │RNP - Romsilva │MFP - lei -│
│ │ │ │ drumul │Naţională a│Finanţelor │ │amenajamentul │ │(la 31.12.2012)│ │
│ │ │ │forestier │ Pădurilor │Publice │ │silvic │ │- lei - │ │
│ │ │ │ │- Romsilva │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│ 1.│Drum forestier│Statul român şi │Comuna Dămuc │ 20843 │ 7113 │ 8.04.04│UP VI, u.a. 515D │ 11 │ 243731│ 243731│
│ │Bicăjel │din administrarea│CUI 2614422 │parţial │parţial │ │parţial, OS Bicaz│ │ │ │
│ │ │Regiei Naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│ 2.│Drum forestier│Statul român şi │Comuna Dămuc │ 20857 │ 7127 │ 8.04.04│UP VI, u.a. 515D │ 4,5 │ 827155│ 713065│
│ │Bicăjel │din administrarea│CUI 2614422 │ │ │ │parţial, OS Bicaz│ │ │ │
│ │ │Regiei Naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│ 3.│Drum forestier│Statul român şi │Comuna Dămuc │ 20862 │ 7132 │ 8.04.04│UP VI, u.a. 340D │ 3,5 │ 1131487│ 975420│
│ │Mâţu │din administrarea│CUI 2614422 │ │ │ │parţial, OS Bicaz│ │ │ │
│ │ │Regiei Naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│ 4.│Drum forestier│Statul român şi │Comuna Dămuc │ 20863 │ 7133 │ 8.04.04│UP VI, u.a. 340D │ 1,4 │ 433693│ 373873│
│ │Mâţu │din administrarea│CUI 2614422 │ │ │ │parţial, OS Bicaz│ │ │ │
│ │ │Regiei Naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼────────┼───────────────┼───────────┤
│ 5.│Drum forestier│Statul român şi │Comuna Dămuc │ 20866 │ 7136 │8.04.04 │UP VI, u.a. 514D,│ 3,5 │ 1215276│ 1047652│
│ │Vetea Mare │din administrarea│CUI 2614422 │ │ │ │OS Bicaz │ │ │ │
│ │ │Regiei Naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────────────┴────────┴───────────────┴───────────┘    ANEXA 3

                                      DATELE DE IDENTIFICARE
       ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul
       public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -
         Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, judeţul Neamţ


┌────┬────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Locul unde este │Persoana juridică │Persoana juridică│Localizarea │Codul de│Suprafaţa totală│Nr. de inventar│
│crt.│situat terenul │de la care trece │la care trece cu │terenului în │clasifi-│ (ha) │ la MFP │
│ │ │cu titlu gratuit │ titlu gratuit │amenajamentul│caţie │ │ │
│ │ │terenul aferent │terenul aferent │ silvic │ │ │ │
│ │ │ drumului │ drumului │ │ │ │ │
│ │ │ forestier │ forestier │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 1.│Comuna Dămuc │Statul român, │Comuna Dămuc │UP VI, u.a. │ 8.04.02│ 5,8852 │1364 parţial │
│ │judeţul Neamţ │din administrarea │judeţul Neamţ │515D parţial,│ │ din care │ │
│ │ │Regiei Naţionale │CUI 2614422 │OS Bicaz │ │ CF 50449 │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ 0,1365 │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ CF 50473 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1.4510 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50452 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,4759 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50569 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,0086 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50467 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,4505 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50468 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 2,9408 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50568 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,0045 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50465 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,4060 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50572 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,0114 │ │
├────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 2.│Comuna Dămuc │Statul român, │Comuna Dămuc │UP VI, u.a. │ 8.04.02│ 2,9981 │1364 parţial │
│ │judeţul Neamţ │din administrarea │judeţul Neamţ │515D parţial,│ │ din care │ │
│ │ │Regiei Naţionale │CUI 2614422 │OS Bicaz │ │ CF 50454 │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ ─────────── │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ 1,2883 │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ CF 50450 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1,7098 │ │
├────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 3.│Comuna Dămuc │Statul român, │Comuna Dămuc │UP VI, u.a. │ 8.04.02│ 1,8435 │1364 parţial │
│ │judeţul Neamţ │din administrarea │judeţul Neamţ │340D parţial,│ │ din care │ │
│ │ │Regiei Naţionale │CUI 2614422 │OS Bicaz │ │ CF 50500 │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ 1,566 │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ CF 50549 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,0025 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50469 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,0598 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50548 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,0023 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50466 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,2093 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50532 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,0036 │ │
├────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 4.│Comuna Dămuc │Statul român, │Comuna Dămuc │UP VI, u.a. │ 8.04.02│ 0,7931 │1364 parţial │
│ │judeţul Neamţ │din administrarea │judeţul Neamţ │340D parţial,│ │ din care │ │
│ │ │Regiei Naţionale │CUI 2614422 │OS Bicaz │ │ CF 50451 │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ 0,0865 │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ CF 50448 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,7066 │ │
├────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 5.│Comuna Dămuc │Statul român, │Comuna Dămuc │UP VI, u.a. │ 8.04.02│ 2,1372 │1364 parţial │
│ │judeţul Neamţ │din administrarea │judeţul Neamţ │514D OS Bicaz│ │ din care │ │
│ │ │Regiei Naţionale │CUI 2614422 │ │ │ CF 50444 │ │
│ │ │a Pădurilor - │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │Romsilva │ │ │ │ 0,1764 │ │
│ │ │CUI 1590120 │ │ │ │ CF 50453 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 1,4823 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50522 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,004 │ │
│ │ │ │ │ │ │ CF 50470 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ───────────── │ │
│ │ │ │ │ │ │ 0,4745 │ │
└────┴────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴────────────────┴───────────────┘


                       ----Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice