Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 745 din 06 Octombrie 2015 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 745 din 06 Octombrie 2015

Monitorul Oficial 745 din 06 Octombrie 2015 (M. Of. 745/2015)

1. HOTĂRÂRE nr. 809 din 30 septembrie 2015 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1În anexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 ...

2. HOTĂRÂRE nr. 810 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iii din ordonanţa guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.610/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, denumită în ...

3. HOTĂRÂRE nr. 808 din 30 septembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Dâmboviţa şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei ...

4. AMENDAMENT din 22 mai 2014 la codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) - la Rezoluţia MEPC.250(66) şi la Rezoluţia MSC.369(93) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 6 octombrie 2015

──────────adoptat prin rezoluŢia mepc.250(66) şi rezoluŢia mepc.250(66) conţinute de ordinul nr. 959 din 26 august 2015, publicat în monitorul oficial al româniei partea i nr. 745 din 6 octombrie 2015.──────────capitolul 1 - generalităţi1. se adaugă noile paragrafe 1.3.37 şi 1.3.38 după cum urmează:"1.3.37. purjare înseamnă introducerea gazului inert într-un tanc care este deja într-o stare cu atmosferă inertă cu scopul de a reduce şi mai mult conţinutul de oxigen; şi/sau de a reduce conţinutul existent de vapori de hidrocarburi sau alţi vapori inflamabili la un nivel sub care combustia nu poate fi întreţinută dacă se introduce ulterior aer în tanc.1.3.38. degazare înseamnă ...

5. REZOLUŢIA MSC. 369(93) din 22 mai 2014 la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 6 octombrie 2015

──────────conţinută de ordinul nr. 959 din 26 august 2015, publicat în monitorul oficial al româniei partea i nr. 745 din 6 octombrie 2015.──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,luând notă de rezoluţia msc.4(48), prin care comitetul a adoptat codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (denumit în continuare codul ibc), care a devenit obligatoriu conform capitolului vii din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) (denumită în continuare convenţia),de asemenea, luând notă de articolul viii(b) şi regula vii/8.1 din ...

6. REZOLUŢIA MEPC. 250(66) din 4 aprilie 2014 la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 6 octombrie 2015

──────────conţinută de ordinul nr. 959 din 26 august 2015, publicat în monitorul oficial al româniei partea i nr. 745 din 6 octombrie 2015.──────────(generalităţi, capacitatea de supravieţuire a navei şi amplasarea tancurilorde marfă, aerisirea tancurilor de marfă şi dispozitive de degazare,controlul atmosferei, protecţia contra incendiului şistingerea incendiului, cerinţe speciale, rezumatul cerinţelorminime şi modelul de certificat de conformitate)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin (comitetul), conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,amintind, de asemenea, rezoluţia mepc.19(22), prin care comitetul a ...

7. ORDIN nr. 959 din 26 august 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.250(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.369(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 6 octombrie 2015

Având în vedere prevederile art. viii(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. viii(b)(vii)(2) din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas 1974), la care românia a aderat prin decretul consiliului de stat nr. 80/1979, precum şi ale art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care românia a aderat prin legea nr. 6/1993,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea ...

8. HOTĂRÂRE nr. 894 din 15 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 34 din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii naţionale de grefieri, aprobat ...

9. ORDIN nr. 5.380 din 30 septembrie 2015 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

──────────**) notă:prin rectificarea nr. 5.381 din 30 septembrie 2015 publicată în monitorul oficial nr. 791 din 23 octombrie 2015, numărul actului a fost modificat astfel: <<la numărul actului, în loc de: "nr. 5.381." se va citi: "nr. 5.380">>.──────────În conformitate cu art. 217 alin. (1)-(3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului naţional pentru finanţarea Învăţământului superior, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015, publicat în ...

10. ORDIN nr. 5.381 din 30 septembrie 2015 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

──────────**) notă:prin rectificarea nr. 5.380 din 30 septembrie 2015 publicată în monitorul oficial nr. 791 din 23 octombrie 2015, numărul actului a fost modificat astfel: <<la numărul actului, în loc de: "nr. 5.380." se va citi: "nr. 5.381">>.──────────În conformitate cu art. 217 alin. (1)-(3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.art. iordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea consiliului naţional pentru finanţarea Învăţământului superior, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

11. ORDIN nr. 2.751 din 1 octombrie 2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015

În baza prevederilor art. 9 pct. 12 din hotărârea guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,având în vedere dispoziţiile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016