Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 890 din 27 octombrie 2015  privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 890 din 27 octombrie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 30 octombrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 111.638 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.
    ART. 2
    (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute în anexa nr. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.
    ART. 3
    Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.
    ART. 4
    Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare ale anexelor nr. 1 şi 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                         ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

                             Directorul Serviciului
                              Român de Informaţii,
                              Eduard Raul Hellvig

                         Ministrul finanţelor publice,
                           Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 27 octombrie 2015.
    Nr. 890.


    ANEXA 1


                             DATELE DE IDENTIFICARE
              ale imobilului aflat în domeniul public al statului
              şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
                 la care se actualizează valoarea de inventar,
                            ca urmare a reevaluării


┌──────────┬───────────┬──────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┐
│Nr. M.F.P.│ Codul de │Denumirea │ Adresa imobilului │Persoana juridică care │Valoarea de │
│ │clasificare│imobilului│ │administrează imobilul │ inventar │
│ │ │ │ │ (CUI) │actualizată │
├──────────┼───────────┼──────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┤
│ 111.638 │ 8.19.01 │ 04-09 │Oraşul Târgu Ocna, │Ministerul Afacerilor │139.455,62 lei│
│ │ │ │str. Gheorghe Asachi │Interne - Inspectoratul│ │
│ │ │ │nr. 2, judeţul Bacău, │de Poliţie al Judeţului│ │
│ │ │ │Cartea funciară nr. 61395│ Bacău │ │
│ │ │ │- Târgu Ocna, │ CUI 4187255 │ │
│ │ │ │nr. cadastral 61395 │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┘    ANEXA 2


                             DATELE DE IDENTIFICARE
            ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului
             Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii,
             care trec din domeniul public al statului în domeniul
             privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune
                             şi demolării acestora


┌─────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ Număr │ Codul de │ Denumirea │ Persoana juridică ce │ Adresa │Caracteristicile│Valoarea totală │ Valoarea │ Valoarea │
│ M.F.P. │clasificare│ imobilului │administrează imobilul│ imobilului │ bunului care │ de inventar a │ bunului │ totală de │
│ │ │ │ (CUI) │ │ trece în │bunului aflat în│ care trece │ inventar a │
│ │ │ │ │ │domeniul privat │domeniul public │ în domeniul │ bunului │
│ │ │ │ │ │ al statului │ │ privat │ care rămâne │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ în domeniul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ public │
├─────────┼───────────┼────────────┼──────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 111.638 │ 8.19.01. │Sediu │ Ministerul │ Oraşul │C4 - parţial, │ 139.455,62 lei │16.320,44 lei│55.304,66 lei│
│(parţial)│ │ │Afacerilor Interne - │ Târgu Ocna, │Sc = 94,57 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ Inspectoratul de │ str. Gheorghe │Sd = 94,57 mp │ │ │ │
│ │ ├────────────┤Poliţie al Judeţului │ Asachi nr. 2, ├────────────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │Garaj │ Bacău │ judeţul Bacău │C5, Sc = 44 mp, │ │7.613,44 lei │ │
│ │ │ │ CUI 4187255 │Cartea funciară│Sd = 44 mp │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ nr. 61395 - ├────────────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │Depozit │ │ Târgu Ocna, │C6, Sc = 44 mp, │ │12.667,60 lei│ │
│ │ │ │ │ nr. cadastral │Sd = 44 mp │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ 61395 ├────────────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │Garaj │ │ │C7, Sc = 73 mp, │ │14.929,25 lei│ │
│ │ │ │ │ │Sd = 73 mp │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ ├────────────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │Magazie zid │ │ │C8, Sc = 123 mp,│ │20.005,15 lei│ │
│ │ │ │ │ │Sd = 123 mp │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ ├────────────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │Împrejmuire │ │ │L = 185,25 ml │ │10.965,08 lei│ │
│ │ ├────────────┤ ├───────────────┼────────────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │Magazie lemn│ │ Oraşul │Sc = 31,33 mp, │ │ 450 lei │ │
│ │ │(construcţie│ │ Târgu Ocna, │Sd = 31,33 mp │ │ │ │
│ │ │ provizorie)│ │ str. Gheorghe │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ Asachi nr. 2, ├────────────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │Şopron │ │ judeţul Bacău │Sc = 13,11 mp, │ │ 1.200 lei │ │
│ │ │(construcţie│ │ │Sd = 13,11 mp │ │ │ │
│ │ │provizorie) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┤ ├────────────┼──────────────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 105.257 │ │Sediu │ Serviciul Român │ Oraşul │C4 - parţial, │ 27.000 lei │ 10.125 lei │ 16.875 lei │
│(parţial)│ │ │ de Informaţii │ Târgu Ocna, │Sc = 47 mp, │ │ │ │
│ │ │ │ CUI 4204305 │ str. Gheorghe │Sd = 47 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ Asachi nr. 2, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ judeţul Bacău │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Cartea funciară│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ nr. 61395 - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ Târgu Ocna, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ nr. cadastral │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 61395 │ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴────────────┴──────────────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 3

                             DATELE DE IDENTIFICARE
            ale imobilului care se scoate din inventarul centralizat
            al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare
               a retrocedării acestuia către foştii proprietari,
                              în condiţiile legii


┌───────┬───────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ Număr │ Codul de │Denumirea │ Adresa imobilului │ Documentul în baza │Persoana juridică de la│Caracteristicile│ Valoarea de │
│ M.F.P.│clasificare│imobilului│ │ căruia a fost │care se scade imobilul │ imobilului │ inventar care │
│ │ │ │ │ retrocedat imobilul │ (CUI) │care se scoate │ se scoate din │
│ │ │ │ │ │ │ din inventar │domeniul public│
├───────┼───────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│111.638│ 8.19.01. │ 04-09 │ Oraşul │ Decizia civilă │Ministerul Afacerilor │ Teren în │ 55.304,66 lei │
│ │ │ │ Târgu Ocna, │nr. 483/A/10.05.2011 │Interne - Inspectoratul│ indiviziune cu │ │
│ │ │ │str. Gheorghe Asachi│ a Curţii de Apel │de Poliţie al Judeţului│ suprafaţa de │ │
│ │ │ │ nr. 2, │ Bucureşti, rămasă │ Bacău │ 2.134 mp şi │ │
│ │ │ │ judeţul Bacău │ irevocabilă prin │ CUI 4187255 │ construcţiile │ │
│ │ │ │ │Decizia nr. 4.493 din│ │ C1, C2 şi C3 │ │
│ │ │ │ │ 15 iunie 2012 a │ │Cartea funciară │ │
│ │ │ │ │Înaltei Curţi de │ │ nr. 61395 - │ │
│ │ │ │ │Casaţie şi Justiţie │ │ Târgu Ocna, │ │
│ │ │ │ │ │ │ nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ 61395 │ │
├───────┼───────────┼──────────┤ │ ├───────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│105.257│ 8.19.01. │ Sediu │ │ │ Serviciul Român de │ Teren în │ 16.875 lei │
│ │ │ │ │ │ Informaţii │ indiviziune cu │ │
│ │ │ │ │ │ CUI 4204305 │ suprafaţa de │ │
│ │ │ │ │ │ │ 75 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │Cartea funciară │ │
│ │ │ │ │ │ │ nr. 61395 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ Târgu Ocna, │ │
│ │ │ │ │ │ │ nr. cadastral │ │
│ │ │ │ │ │ │ 61395 │ │
└───────┴───────────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴───────────────┘


                                  -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016