Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIE nr. 2.182 din 24 octombrie 2014  adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7286-a reuniuni la 24 octombrie 2014    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIE nr. 2.182 din 24 octombrie 2014 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7286-a reuniuni la 24 octombrie 2014

EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015


    Distribuire: generală
    24 octombrie 2014

    S/RES/2182 (2014)


    Consiliul de Securitate,
    amintind toate rezoluţiile sale anterioare şi declaraţiile preşedintelui său cu privire la situaţia din Somalia şi Eritreea, în special rezoluţiile 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2036 (2012), 2023 (2011), 2093 (2013), 2111 (2013), 2124 (2013), 2125 (2013) şi 2142 (2014),
    luând act de rapoartele finale ale Grupului de Monitorizare pentru Somalia şi Eritreea (GMSE) şi de concluziile acestuia referitoare atât la situaţia din Somalia, cât şi la cea din Eritreea,
    reafirmând respectul faţă de suveranitatea, integritatea teritorială, independenţa politică şi unitatea Somaliei, a statului Djibouti şi, respectiv, a Eritreei,
    condamnând fluxul de armament şi muniţii către şi pe teritoriul Somaliei prin încălcarea embargoului privind armamentul impus acesteia, precum şi către Eritreea prin încălcarea embargoului privind armamentul impus acesteia ca reprezentând o ameninţare gravă la adresa păcii şi stabilităţii din regiune,

    Somalia,
    salutând reuniunea la nivel înalt referitoare la Somalia ce a avut loc de curând, prezidată de secretarul general, şi aşteptând cu interes ca toţi participanţii să îşi respecte angajamentele asumate,
    subliniind în special angajamentul GFS privind stabilirea unor administraţii regionale interimare până la finele anului 2014, care constituie o măsură esenţială în cadrul programului "Vision 2016," şi subliniind importanţa faptului că acesta este un proces incluziv şi consultativ,
    subliniind importanţa participării depline şi efective la procesul de pace şi reconciliere din cadrul societăţii somaleze, inclusiv cea a femeilor şi tineretului,
    salutând înfiinţarea Comisiei Independente pentru Revizuire şi Implementare Constituţională şi subliniind importanţa înfiinţării Comisiei pentru Frontiere şi Federaţie în cadrul următoarei sesiuni parlamentare,
    salutând angajamentul GFS faţă de un proces electoral credibil în anul 2016, subliniind necesitatea adoptării legislaţiei pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale Electorale Independente cât mai curând posibil, subliniind importanţa sprijinirii de către toţi partenerii a procesului condus de Somalia şi aşteptând cu interes în special viitoarea misiune de evaluare electorală a Organizaţiei Naţiunilor Unite,
    subliniind importanţa consolidării capacităţii Forţelor de Securitate Somaleze şi, în aceste sens, reafirmând importanţa redemarării instruirii, dotării şi reţinerii personalului în cadrul Forţelor de securitate ale Republicii Federale Somalia, aspect care este vital pentru stabilitatea şi securitatea pe termen lung a Somaliei, exprimând sprijin pentru Misiunea de Instruire a Uniunii Europene aflată în curs de desfăşurare şi pentru alte programe de consolidare a capacităţii şi subliniind importanţa sprijinului mai bine coordonat, în timp util şi susţinut din partea comunităţii internaţionale,
    subliniind necesitatea unui efort intensificat în ceea ce priveşte creşterea transparenţei şi responsabilizării instituţionale a managementului finanţelor publice din Somalia, salutând înfiinţarea Comitetului de Guvernanţă Financiară, încurajând GFS să utilizeze Comitetul de Guvernanţă Financiară într-o manieră efectivă şi subliniind necesitatea unei transparenţe şi responsabilizări reciproce crescute între GFS şi comunitatea donatoare,
    salutând intenţia secretarului general şi a Băncii Mondiale referitoare la dezvoltarea unei iniţiative menite să promoveze dezvoltarea economică în Cornul Africii şi aşteptând cu interes rezultatele acestei iniţiative,
    amintind interdicţia totală impusă asupra exporturilor şi importurilor de cărbune din Somalia, indiferent dacă acest cărbune provine sau nu din Somalia, astfel cum se stabileşte prin rezoluţia 2036 (2012),
    exprimând îngrijorare faţă de încălcările şi abuzurile continue ale drepturilor omului, inclusiv faţă de execuţiile extrajudiciare, violenţa împotriva femeilor, copiilor şi jurnaliştilor, detenţia arbitrară şi violenţa sexuală, care sunt omniprezente în Somalia, inclusiv în taberele pentru persoane strămutate la nivel intern, subliniind necesitatea de a se pune capăt impunităţii, de promovare şi protejare a drepturilor omului şi de tragere la răspundere a celor care comit astfel de crime, salutând eforturile depuse de Guvernul Federal din Somalia (GFS) de abordare a încălcărilor şi abuzurilor împotriva drepturilor omului, inclusiv prin implementarea celor două planuri de acţiune semnate cu privire la copii şi la conflictele armate şi prin elaborarea unui Plan naţional de acţiune în scopul combaterii violenţei sexuale, şi încurajând GFS să înfiinţeze Comisia Naţională pentru Drepturile Omului şi să ia măsuri concrete pentru implementarea deplină a agendei posttranziţie privind drepturile omului din august 2013,
    amintind embargoul privind armamentul impus Somaliei şi, în special, necesitatea ca toate livrările de armament şi echipamente militare destinate Forţelor de Securitate ale Guvernului Federal din Somalia să fie notificate Comitetului înfiinţat în conformitate cu rezoluţiile 751 (1992) şi 1907 (2009) (Comitetul) şi amintind în continuare faptul că o gestionare îmbunătăţită a armamentului şi muniţiilor în Somalia reprezintă o componentă fundamentală a unei păci şi stabilităţi crescute în regiune,
    insistând asupra faptului că orice decizie privind continuarea sau încetarea suspendării parţiale a embargoului privind armamentul impus Guvernului Federal din Somalia va fi adoptată în funcţie de rigurozitatea cu care acesta din urmă va implementa cerinţele impuse conform prezentei rezoluţii şi al altor rezoluţii relevante ale Consiliului de Securitate,
    insistând asupra necesităţii respectării şi implementării de către toate statele membre, în conformitate cu rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate, a obligaţiilor ce le revin în legătură cu prevenirea livrărilor neautorizate de armament şi echipamente militare către Somalia şi împiedicarea importurilor directe sau indirecte de cărbune din Somalia efectuate cu încălcarea rezoluţiilor relevante ale Consiliului de Securitate,
    invocând faptul că dreptul internaţional, astfel cum este reflectat în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării din data de 10 decembrie 1982, stabileşte cadrul legal aplicabil activităţilor desfăşurate pe ocean,
    luând act de evaluarea continuă a Grupului de Monitorizare pentru Somalia şi Eritreea, conform căreia comercializarea ilegală a cărbunelui continuă să genereze finanţare însemnată pentru gruparea Al-Shabaab, reiterând faptul că exporturile de cărbune din Somalia reprezintă o sursă însemnată de venituri pentru Al-Shabaab şi exacerbează de asemenea criza umanitară şi deplângând încălcarea continuă a acestei interdicţii,
    exprimând îngrijorarea cu privire la faptul că statele de destinaţie pentru cărbunele somalez nu au luat încă suficiente măsuri pentru împiedicarea importului de cărbune din Somalia,
    luând act de scrisoarea preşedintelui Republicii Federale Somalia din data de 8 octombrie adresată Consiliului de Securitate, prin care se solicită statelor membre să acorde asistenţă militară pentru prevenirea exporturilor de cărbune din Somalia şi pentru împiedicarea importurilor de armament în Somalia cu încălcarea embargoului privind armamentul,
    încurajând GFS ca, pe bază de consultări cu reprezentanţi de la toate nivelurile guvernului somalez, să diminueze în mod corespunzător posibilitatea ca sectorul petrolier din Somalia să devină o sursă de tensiuni crescute în această ţară, inclusiv prin respectarea prevederilor constituţionale, şi insistând asupra necesităţii privind soluţionarea problemelor legate de gestionarea şi controlul asupra resurselor în cadrul discuţiilor continue referitoare la problema federalismului,

    Eritreea,
    salutând întâlnirile dintre reprezentanţii Guvernului Eritreei şi ai GMSE care au avut loc la Paris şi Cairo şi din cadrul teleconferinţei din New York, încurajând cooperarea în continuare şi subliniind aşteptările sale legate de intensificarea acestei cooperări pe parcursul mandatului GMSE, inclusiv prin vizite regulate efectuate de GMSE în Eritreea,
    insistând asupra solicitării sale ca Eritreea să pună la dispoziţie informaţii referitoare la combatanţii djiboutieni dispăruţi în acţiune începând de la momentul ciocnirilor din iunie 2008, astfel încât cei interesaţi să poată confirma prezenţa şi condiţiile asigurate prizonierilor djiboutieni de război,
    subliniind importanţa unei cooperări depline între GMSE şi Guvernul Eritreei,

    AMISOM,
    exprimând gratitudinea faţă de Misiunea Uniunii Africane în Somalia (AMISOM) pentru activitatea sa legată de întărirea păcii şi stabilităţii în Somalia,
    salutând operaţiile recente desfăşurate în comun de AMISOM şi de Armata Naţională Somaleză (ANS) şi aducând omagiul său curajului de care a dat dovadă şi sacrificiilor extraordinare făcute atât de personalul AMISOM, cât şi de cel al ANS în lupta împotriva grupării Al-Shabaab,
    recunoscând importanţa unei coordonări efective între Biroul Naţiunilor Unite pentru Asistenţă acordată AMISOM (UNSOA), AMISOM, statele care au contribuit cu efective şi donatori în scopul planificării, bugetării şi asigurării efective de către UNSOA a logisticii autorizate pentru operaţiunile AMISOM şi subliniind necesitatea abordării de către facilitatori şi multiplicatorii de forţă a factorilor majori care limitează operaţiunile AMISOM, cum ar fi întreţinerea la timp a echipamentelor esenţiale, întreţinerea liniilor de aprovizionare cu logistică şi disponibilitatea apei,
    amintind şi salutând eforturile AMISOM privind asistenţa legată de asigurarea de instruire ANS şi subliniind importanţa asumării unei responsabilităţi şi a unui control sporit de către Guvernul Federal din Somalia asupra sectorului securităţii, care reprezintă o parte esenţială a strategiei privind o eventuală retragere a AMISOM,
    exprimând îngrijorarea faţă de rapoartele privind actele de exploatare şi violenţă sexuală presupuse a fi comise de anumite trupe ale AMISOM, reamintind AMISOM Politica Naţiunilor Unite privind drepturile omului şi principiul precauţiei (due diligence), subliniind în acest context importanţa Politicii ONU de toleranţă zero faţă de exploatare şi abuz sexual în contextul menţinerii păcii, salutând dislocarea de către Uniunea Africană a unei echipe în scopul efectuării unei investigaţii complete cu privire la aceste acuzaţii şi subliniind importanţa tragerii la răspundere a celor responsabili de asemenea abuzuri,
    salutând sprijinul comunităţii internaţionale acordat păcii şi stabilităţii din Somalia, în special pe cel al Uniunii Europene pentru contribuţia substanţială la susţinerea AMISOM, şi subliniind importanţa noilor contribuabili care împart povara financiară a susţinerii AMISOM,

    Grupul de Monitorizare pentru Somalia şi Eritreea,
    luând act de scrisoarea din data de 7 februarie 2014 din partea Grupului de Monitorizare pentru Somalia şi Eritreea, prin care se recomandă exceptarea de la embargoul privind armamentul în vederea îmbunătăţirii raportării asupra operaţiunilor de securitate privind transportul maritim comercial,
    constatând faptul că situaţia din Somalia, influenţa Eritreei în Somalia, precum şi disputa dintre Djibouti şi Eritreea continuă să reprezinte o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale din regiune,
    acţionând în baza capitolului VII din Carta Naţiunilor Unite,

    Embargoul privind armamentul
    1. reafirmă embargoul privind armamentul împotriva Somaliei, impus prin paragraful 5 al rezoluţiei 733 (1992), detaliat în cadrul paragrafelor 1 şi 2 ale rezoluţiei 1425 (2002) şi modificat prin paragrafele 33-38 ale rezoluţiei 2093 (2013) şi paragrafele 4-17 ale rezoluţiei 2111 (2013), paragraful 14 al rezoluţiei 2125 (2013) şi paragraful 2 al rezoluţiei 2142 (2013) (denumit în continuare "embargoul privind armamentul impus Somaliei");
    2. constată cu îngrijorare faptul că anumite livrări de armament şi echipamente militare nu au fost notificate Comitetului în conformitate cu rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate, subliniază importanţa fundamentală a notificărilor transmise Comitetului în timp util şi într-o manieră detaliată, astfel cum stipulează paragrafele 3-7 ale rezoluţiei 2142, constată cu îngrijorare rapoartele privind deturnarea armamentului şi muniţiilor şi încurajează statele membre furnizoare să sprijine GFS în vederea îmbunătăţirii notificărilor acestuia către Comitet;
    3. decide să reînnoiască prevederile cuprinse în paragraful 2 al rezoluţiei 2142 (2014) până la data de 30 octombrie 2015 şi, în acest context, reiterează faptul că embargoul privind armamentul impus Somaliei nu se va aplica livrărilor de arme, muniţii sau echipamente militare sau acordării de consultanţă, asistenţă şi instruire destinată exclusiv dezvoltării Forţelor de Securitate ale Guvernului Federal din Somalia în scopul asigurării securităţii populaţiei somaleze, cu excepţia livrărilor de articole prevăzute în anexa la rezoluţia 2111 (2013);
    4. salută măsurile întreprinse de Guvernul Federal din Somalia în vederea stabilirii unor mecanisme efective de gestionare a armamentului şi echipamentelor militare proprii, inclusiv înfiinţarea Comitetului de Coordonare în Domeniul Armamentului şi Muniţiilor, şi constată cu regret faptul că aceste structuri nu funcţionează la nivelul necesar de eficienţă şi nici la toate nivelurile de guvernare;
    5. îşi exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că procesul de marcare şi de înregistrare a armamentului nu a fost încă demarat, în ciuda apelului Consiliului de Securitate din cadrul Declaraţiei preşedinţiale din data de 22 mai 2014, şi îndeamnă GFS să implementeze acest proces fără întârziere;
    6. solicită ANS şi AMISOM să ţină evidenţa şi să înregistreze toate echipamentele militare capturate în cadrul operaţiunilor ofensive sau pe parcursul îndeplinirii mandatelor acestora, inclusiv prin înregistrarea tipului şi seriei armamentului şi/sau muniţiei, fotografierea tuturor articolelor şi marcarea relevantă, precum şi prin facilitarea inspecţiilor efectuate de GMSE cu privire la toate articolele militare anterior redistribuirii sau distrugerii acestora;
    7. reiterează solicitarea adresată GFS referitoare la stabilirea, cu sprijinul partenerilor internaţionali, a unei echipe mixte de verificare, care să efectueze inspecţii de rutină cu privire la stocurile, registrele de inventar şi lanţul de aprovizionare ale armamentului forţelor guvernamentale de securitate, şi solicită ca orice astfel de grup să pună propriile constatări la dispoziţia Comitetului, în scopul reducerii deturnărilor de armament şi muniţii către entităţi din afara serviciilor de securitate ale GFS;
    8. reiterează faptul că armamentul sau echipamentele militare vândute sau furnizate exclusiv în scopul dezvoltării Forţelor de Securitate ale Guvernului Federal din Somalia nu pot fi recomercializate, transferate sau puse la dispoziţie pentru utilizare niciunei persoane fizice sau entităţi care nu se află în serviciul Forţelor de Securitate ale Guvernului Federal din Somalia;
    9. îndeamnă GFS să implementeze pe deplin toate cerinţele sale, astfel cum se prevede prin prezenta rezoluţie şi alte rezoluţii relevante ale Consiliului de Securitate, şi solicită GFS să raporteze către Consiliul de Securitate până la data de 30 martie 2015 şi, ulterior, până la data de 30 septembrie 2015 cu privire la:
    a) structura actuală a Forţelor de Securitate ale Guvernului Federal din Somalia;
    b) infrastructura stabilită în scopul asigurării depozitării, înregistrării, întreţinerii şi distribuirii în condiţii de siguranţă a echipamentelor militare de către Forţele de Securitate ale Guvernului Federal din Somalia;
    c) procedurile şi codurile de conduită stabilite în scopul înregistrării, distribuirii, utilizării şi depozitării armamentului de către Forţele de Securitate ale Guvernului Federal din Somalia şi cu privire la nevoile de instruire în acest sens;
    10. ia act de recomandarea GMSE referitoare la acordarea unei exceptări de la embargo a armamentului care se află la bordul navelor angajate în activităţi comerciale, îşi exprimă disponibilitatea de a avansa această propunere, prin consultări intense cu GFS, şi solicită GFS şi GMSE să conlucreze şi să formuleze o propunere care ar trebui comunicată Consiliului de Securitate până la data de 27 februarie 2015.

    Interdicţia maritimă impusă asupra cărbunelui şi a armamentului
    11. reafirmă interdicţia privind importul şi exportul de cărbune somalez, astfel cum prevede paragraful 22 al rezoluţiei 2036 (2012) ("interdicţia asupra cărbunelui"), şi reiterează faptul că autorităţile somaleze vor trebui să ia măsurile necesare pentru prevenirea exporturilor de cărbune din Somalia şi reiterează solicitarea prevăzută la paragraful 18 al rezoluţiei 2111 (2013), ca AMISOM să acorde sprijin şi asistenţă autorităţilor somaleze atunci când acestea procedează astfel, în cadrul îndeplinirii de către AMISOM a mandatului său prevăzut la paragraful 1 al rezoluţiei 2093;
    12. condamnă exportul continuu de cărbune din Somalia prin încălcarea interdicţiei totale asupra exporturilor de cărbune din Somalia reafirmată mai sus;
    13. îndeamnă toate statele membre, inclusiv pe cele care au contribuit la contingentele poliţieneşti şi armate ale AMISOM, să îşi respecte şi să implementeze obligaţiile ce le revin pentru prevenirea importurilor directe sau indirecte de cărbune din Somalia, indiferent dacă acest cărbune provine sau nu din Somalia, astfel cum stipulează paragraful 22 al rezoluţiei 2036 (2002), şi afirmă că aceasta include luarea măsurilor necesare pentru împiedicarea utilizării vaselor care navighează sub pavilionul acestora pentru astfel de importuri;
    14. condamnă fluxul de armament şi echipamente militare către Al-Shabaab şi către alte grupări armate care nu fac parte din Forţele de Securitate ale Guvernului Federal din Somalia şi îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la impactul destabilizator al acestui armament;
    15. autorizează pe o perioadă de 12 luni de la data prezentei rezoluţii statele membre, care vor acţiona la nivel naţional sau prin intermediul unor parteneriate navale multinaţionale voluntare, cum ar fi "Forţele Maritime Combinate", în cooperare cu GFS, parteneriate pe care GFS le-a notificat secretarului general şi pe care acesta din urmă le-a notificat ulterior tuturor statelor membre, ca, în vederea asigurării implementării cu stricteţe a embargoului privind armamentul impus Somaliei şi a interdicţiei privind cărbunele, să inspecteze, fără întârzieri nejustificate, în apele teritoriale somaleze şi în largul coastei Somaliei, extinzându-se până în Marea Arabiei şi în Golful Persic inclusiv, vasele care se îndreaptă către sau se întorc din Somalia cu privire la care au motive rezonabile să creadă că:
       (i) transportă cărbune din Somalia prin încălcarea interdicţiei privind cărbunele;
       (ii) transportă armament sau echipamente militare către Somalia, în mod direct sau indirect, prin încălcarea embargoului privind armamentul impus asupra Somaliei;
       (iii) transportă armament sau echipamente militare către persoane sau entităţi desemnate de către Comitetul înfiinţat în conformitate cu rezoluţiile 751 (1992) şi 1907 (2009);
    16. face apel la toate statele sub pavilionul cărora navighează aceste vase să coopereze cu aceste misiuni de inspecţie, solicită statelor membre să întreprindă eforturi cu bună-credinţă pentru a obţine mai întâi consimţământul statului sub pavilionul căruia navighează vasul înaintea oricărei inspecţii efectuate în conformitate cu paragraful 15, autorizează statele membre care efectuează inspecţii în conformitate cu paragraful 15 să recurgă la toate măsurile necesare, în funcţie de circumstanţe, în vederea efectuării acestor inspecţii, în deplină conformitate cu dreptul umanitar internaţional şi dreptul internaţional al drepturilor omului, după caz, şi îndeamnă statele membre care efectuează astfel de inspecţii să facă acest lucru fără a cauza întârzieri nejustificate sau ingerinţe inadecvate în exercitarea dreptului de trecere inofensivă sau a libertăţii de navigaţie;
    17. autorizează statele membre să sechestreze şi să elimine (cum ar fi prin distrugere, prin a le face inoperabile sau inutilizabile, depozitare sau transfer către un alt stat decât cel de origine sau de destinaţie în scopul eliminării) orice articole identificate în cadrul inspecţiilor efectuate în conformitate cu paragraful 15, ale căror livrare, import sau export sunt interzise prin embargoul privind armamentul impus Somaliei sau prin interdicţia privind cărbunele, autorizează statele membre să colecteze probe care sunt legate direct de transportul unor astfel de articole pe parcursul acestor inspecţii şi să decidă dispunerea de cărbunele confiscat în conformitate cu prezentul paragraf prin recomercializare, care va fi monitorizată de către GMSE;
    18. subliniază importanţa luării tuturor măsurilor necesare de către toate statele membre, inclusiv de Somalia, în vederea asigurării faptului că nicio pretenţie nu va fi introdusă în nicio instanţă din Somalia şi de nicio persoană sau entitate din Somalia sau de persoane ori entităţi desemnate în cadrul măsurilor prevăzute de rezoluţiile 1844 (2008), 2002 (2011) sau 2093 (2013) şi de nicio altă persoană care ridică pretenţii prin intermediul sau în beneficiul oricărei astfel de persoane sau entităţi în legătură cu orice contract sau cu orice altă tranzacţie a cărei îndeplinire a fost împiedicată în temeiul măsurilor impuse prin prezenta rezoluţie sau prin rezoluţiile anterioare;
    19. solicită statelor membre să dispună de orice cărbune, armament sau echipamente militare confiscate în conformitate cu paragraful 17, într-o manieră responsabilă din perspectiva protecţiei mediului înconjurător, ţinând seama de scrisoarea din data de 4 septembrie 2013 a Programului de Mediu al Naţiunilor Unite adresată preşedintelui Comitetului şi de "Notificarea privind asistenţa la implementare" a Comitetului din data de 7 mai 2014, face apel la toate statele membre din regiune să coopereze în ceea ce priveşte dispunerea de astfel de cărbune, armament sau echipament militar, afirmă că autorizarea prevăzută de paragraful 15 include autoritatea de a deturna vasele şi echipajele acestora, către un port corespunzător, în vederea facilitării unei astfel de dispuneri, cu consimţământul statului căruia îi aparţine portul respectiv, afirmă că autorizarea prevăzută de paragraful 15 include autoritatea de a recurge la toate măsurile necesare pentru sechestrarea bunurilor în conformitate cu paragraful 17 pe parcursul inspecţiilor şi decide că orice stat membru care cooperează la eliminarea bunurilor identificate în cadrul inspecţiilor efectuate în conformitate cu paragraful 15, ale căror livrare, import sau export sunt interzise de embargoul privind armamentul impus Somaliei sau de interdicţia privind cărbunele, va transmite un raport scris Comitetului, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care bunurile au intrat pe teritoriul acestuia, cu privire la măsurile luate pentru eliminarea sau distrugerea acestora;
    20. decide că orice stat membru care efectuează o inspecţie în conformitate cu paragraful 15 va notifica cu promptitudine Comitetul şi va înainta un raport cu privire la inspecţie, raport care va cuprinde toate detaliile relevante, inclusiv o explicaţie cu privire la motivele şi rezultatele inspecţiei şi, acolo unde este posibil acest lucru, inclusiv pavilionul sub care naviga vasul, numele vasului, numele şi detaliile de identificare ale armatorului vasului, ale proprietarului vasului şi ale vânzătorului iniţial al încărcăturii, precum şi eforturile depuse în vederea obţinerii consimţământului statului sub al cărui pavilion navighează vasul, solicită Comitetului să notifice statul sub al cărui pavilion navighează vasul cu privire la faptul că s-a efectuat o inspecţie pe vas, menţionează prerogativa oricărui stat membru de a scrie Comitetului cu privire la implementarea oricărui aspect din prezenta rezoluţie şi încurajează în continuare GMSE să transmită informaţiile relevante statelor membre care operează în baza autorizării prevăzute de prezenta rezoluţie;
    21. afirmă că autorizările prevăzute prin prezenta rezoluţie se aplică numai în legătură cu situaţia din Somalia şi nu vor afecta drepturile, obligaţiile sau responsabilităţile ce le revin statelor membre în virtutea dreptului internaţional, inclusiv orice drepturi sau obligaţii în baza UNCLOS, inclusiv principiul general al jurisdicţiei exclusive a statului sub al cărui pavilion navighează vasul asupra navelor sale din marea liberă cu privire la orice altă situaţie, subliniază în special faptul că prezenta rezoluţie nu va fi considerată ca stabilind reguli de drept cutumiar internaţional şi constată în continuare că autorizările au fost acordate numai în urma primirii scrisorii din data de 8 octombrie 2014 prin care se transmitea solicitarea preşedintelui Republicii Federale Somalia;
    22. decide revizuirea prevederilor paragrafelor 11-21 de mai sus după 6 luni de la data prezentei rezoluţii.

    AMISOM
    23. decide să autorizeze statele membre ale Uniunii Africane să menţină dislocarea trupelor AMISOM, astfel cum prevede paragraful 1 al rezoluţiei 2093 (2013), până la data de 30 noiembrie 2015, în concordanţă cu solicitarea Consiliului de Securitate adresată Uniunii Africane, la un nivel maxim de 22.126 soldaţi, care vor fi autorizaţi să ia toate măsurile necesare, în strictă conformitate cu obligaţiile ce le revin statelor membre ale acesteia în virtutea dreptului umanitar internaţional şi a dreptului internaţional al drepturilor omului şi cu respectarea deplină a suveranităţii, integrităţii teritoriale, independenţei politice şi a unităţii Somaliei, în scopul îndeplinirii mandatului;
    24. amintind valorile de referinţă pentru desfăşurarea unei operaţiuni a Naţiunilor Unite de menţinere a păcii, astfel cum se menţionează atât în scrisoarea preşedintelui Comisiei Uniunii Africane din data de 11 octombrie 2013, cât şi în scrisoarea ulterioară a secretarului general din data de 14 octombrie 2013 adresată preşedintelui Consiliului de Securitate, solicită ca secretarul general să menţină aceste valori de referinţă sub observaţie permanentă, pe bază de consultări strânse cu UA, şi solicită în continuare secretarului general şi Uniunii Africane să analizeze în comun impactul expansiunii temporare autorizate prin rezoluţia 2124 (2013) şi să ofere recomandări cu privire la următoarele etape ale campaniei militare până la data de 30 mai 2015, acordând atenţia cuvenită situaţiei politice din Somalia;
    25. amintind faptul că, în concordanţă cu Analiza Comună Naţiunile Unite - Uniunea Africană a AMISOM, majorările de forţe decise prin rezoluţia 2124 (2013) vor asigura o consolidare pe termen scurt a capacităţii militare a AMISOM, pe o perioadă între 18 şi 24 de luni şi în cadrul unei strategii generale de ieşire a AMISOM, după care se va avea în vedere o reducere a forţelor AMISOM;
    26. reiterează paragrafele 4 şi 14 ale rezoluţiei 2124 (2013), precum şi paragrafele 4 şi 5 ale rezoluţiei 2093 (2013) cu privire la pachetul de asistenţă logistică destinat AMISOM;
    27. solicită secretarului general să continue să conlucreze îndeaproape cu Uniunea Africană şi să-i furnizeze în continuare expertiză tehnică acesteia, astfel cum stabileşte paragraful 9 al rezoluţiei 2124 (2013), îndeosebi prin îmbunătăţirea eficienţei de planificare şi management strategic al AMISOM, incluzând consolidarea structurilor de comandă şi control şi îmbunătăţirea coordonării dintre contingentele de trupe, sectoare şi operaţii comune şi ANS;
    28. salută recentele operaţiuni ofensive comune ale AMISOM şi ANS, care au avut un impact însemnat asupra reducerii teritoriului ocupat de gruparea Al-Shabaab, subliniază importanţa continuării unor astfel de operaţii, subliniază în continuare faptul că este esenţial ca operaţiunile militare să fie urmate imediat de eforturi naţionale de stabilire sau de îmbunătăţire a structurilor de guvernare din zonele recuperate şi prin furnizarea unor servicii de bază, inclusiv de securitate, şi, în acest sens, încurajează implementarea de proiecte cu impact rapid în sprijinul eforturilor de stabilizare a GFS;
    29. subliniază imperativul asigurării rutelor principale de aprovizionare către regiuni recuperate de la gruparea Al-Shabaab ţinând seama de situaţia umanitară în curs de deteriorare din Somalia, solicită AMISOM şi Armatei Naţionale Somaleze să garanteze că se acordă prioritate maximă asigurării rutelor principale de aprovizionare care sunt esenţiale pentru ameliorarea situaţiei umanitare din zonele cele mai afectate şi solicită secretarului general să raporteze, pe bază de consultări cu GFS şi AMISOM, cu privire la progresele înregistrate în acest sens în cadrul rapoartelor sale scrise adresate Consiliului de Securitate, astfel cum prevede paragraful 15 al rezoluţiei 2158 (2014);
    30. îndeamnă cu tărie statele membre să furnizeze elicoptere AMISOM pentru componenta aviatică autorizată a acesteia alcătuită din până la 12 elicoptere militare, prevăzută la paragraful 6 al rezoluţiei 2036 (2012), precum şi să asigure facilitatorii şi multiplicatorii de forţă care au fost identificaţi ca fiind necesari în cadrul evaluării comparative din anul 2013 efectuată în comun de Naţiunile Unite şi Uniunea Africană;
    31. reiterează solicitarea sa şi pe cea a Consiliului de Pace şi Securitate al Uniunii Africane adresată AMISOM de a dezvolta în continuare o abordare efectivă cu privire la protecţia civililor, constată cu îngrijorare faptul că AMISOM nu a stabilit încă o Celulă de Urmărire, Analiză şi Reacţie la Pierderile de Vieţi ale Civililor (CCTARC), astfel cum s-a solicitat prin rezoluţiile 2093 (2013) şi 2124 (2013), şi solicită Uniunii Africane să finalizeze dislocarea acestei celule fără întârziere suplimentară;
    32. aşteaptă cu interes rezultatele atât ale investigaţiei Uniunii Africane, cât şi ale investigaţiilor statelor care au contribuit cu efective cu privire la actele de exploatare şi abuz sexual pretinse a fi fost comise de anumiţi soldaţi ai AMISOM, subliniază importanţa responsabilizării şi a transparenţei în acest sens, solicită Uniunii Africane să analizeze şi să avizeze proiectul de politică al Uniunii Africane cu privire la prevenirea şi reacţia la exploatare şi abuz sexual şi solicită Uniunii Africane şi secretarului general să dea publicităţii rezultatele acestor investigaţii;
    33. subliniază necesitatea ca trupele AMISOM să primească în continuare informaţii şi instruire predislocare cu privire la principiile referitoare la drepturile omului, inclusiv cu privire la egalitatea dintre genuri şi la violenţa sexuală, şi ca personalul AMISOM să fie informat corespunzător asupra mecanismelor de responsabilizare stabilite în eventualitatea comiterii vreunui abuz;
    34. încurajează AMISOM să întărească mecanismele pentru prevenirea şi reacţia la violenţă sexuală şi la exploatare şi abuz sexual, cum ar fi prin introducerea unei baze de date centralizate pentru primirea, evaluarea preliminară şi urmărirea eficientă şi independentă a investigaţiilor cu privire la acuzaţiile de violenţă, exploatare şi abuz sexual pe criterii de gen, inclusiv prin instituirea unor măsuri de protecţie a reclamanţilor, în scopul prevenirii redislocării oricăror persoane care au fost implicate în comiterea încălcărilor grave ale dreptului internaţional umanitar şi ale dreptului internaţional al drepturilor omului, inclusiv a celor legate de violenţa sexuală;
    35. condamnă toate încălcările şi abuzurile comise împotriva copiilor de către toate părţile în Somalia, cere încetarea imediată a unor astfel de încălcări şi abuzuri şi tragerea la răspundere a celor responsabili şi solicită GFS şi AMISOM să protejeze şi să trateze ca victime pe acei copii care au fost eliberaţi sau au fost separaţi în alt mod de forţele şi grupările armate, inclusiv prin implementarea deplină a procedurilor standard de operare privind protecţia şi predarea acestor copii;
    36. reiterează necesitatea ca AMISOM să se asigure de faptul că toţi deţinuţii aflaţi în custodia sa, inclusiv combatanţii neangajaţi, sunt trataţi în strictă conformitate cu obligaţiile aplicabile în virtutea dreptului umanitar internaţional şi dreptului internaţional a drepturilor omului, inclusiv prin asigurarea unui tratament uman al acestora, şi reiterează furnizarea adresată AMISOM privind asigurarea accesului corespunzător al unui organism neutru la deţinuţi;
    37. reiterează apelul făcut noilor donatori de a sprijini AMISOM prin furnizarea unor fonduri suplimentare pentru soldele trupelor, echipamente, asistenţă tehnică şi finanţare necondiţionată destinată AMISOM în cadrul Fondului Fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru AMISOM, face apel la Uniunea Africană să aibă în vedere o modalitate de asigurare a unei finanţări viabile pentru AMISOM, cum ar fi prin propriile costuri evaluate, astfel cum a procedat şi în cazul Misiunii de Sprijin Internaţional condusă de Africa din Mali, şi subliniază apelul Uniunii Africane către statele sale membre privind asigurarea de sprijin financiar pentru AMISOM.

    Managementul finanţelor publice din Somalia
    38. exprimă preocuparea cu privire la faptul că corupţia continuă să submineze atât securitatea din ţară, cât şi eforturile GFS de reconstrucţie a instituţiilor somaleze şi îndeamnă GFS să combată corupţia şi să înăsprească procedurile de guvernanţă financiară în scopul creşterii transparenţei şi responsabilizării gestionării finanţelor publice şi îndeamnă GFS să se asigure de faptul că toate bunurile recuperate din străinătate şi veniturile colectate inclusiv prin intermediul porturilor sunt înregistrate în mod transparent şi sunt direcţionate prin intermediul bugetului naţional;
    39. subliniază importanţa garantării faptului că ajutoarele internaţionale sunt de asemenea livrate într-o manieră transparentă şi încurajează toate statele membre să facă uz de structurile care sunt stabilite în prezent între GFS şi donatori, în special în ceea ce priveşte finanţarea recurentă.

    Situaţia umanitară din Somalia
    40. exprimă profunda îngrijorare faţă de deteriorarea situaţiei umanitare din Somalia, condamnă în termenii cei mai aspri atacurile intensificate împotriva factorilor umanitari şi orice utilizare abuzivă a asistenţei asigurate de donatori, precum şi obstrucţionarea furnizării de ajutor umanitar şi reiterează paragraful 10 al rezoluţiei 2158 (2014) în acest sens;
    41. decide că, până la data de 30 octombrie 2015, şi fără a prejudicia programele de asistenţă umanitară care se desfăşoară în altă parte, măsurile impuse prin paragraful 3 al rezoluţiei 1844 (2008) nu se vor aplica plăţii fondurilor, altor active financiare sau resurse economice necesare pentru asigurarea acordării în timp util a asistenţei umanitare necesară urgent în Somalia de către Naţiunile Unite, agenţiile sau programele specializate ale acesteia, de organizaţiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite care furnizează asistenţă umanitară, şi de partenerii de implementare ai acestora, inclusiv ONG-urilor finanţate în mod bilateral sau multilateral care participă la Apelul Consolidat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Somalia;
    42. solicită coordonatorului pentru situaţii de urgenţă să raporteze Consiliului de Securitate, până la data de 1 octombrie 2015, cu privire la acordarea de asistenţă umanitară în Somalia şi la orice impedimente apărute în calea furnizării de asistenţă umanitară în Somalia şi solicită agenţiilor Naţiunilor Unite şi organizaţiilor umanitare relevante cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi partenerilor de implementare ai acestora care furnizează asistenţă umanitară în Somalia să îşi consolideze cooperarea şi să îşi mărească disponibilitatea de a împărtăşi informaţii cu coordonatorul ajutoarelor umanitare al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Somalia la întocmirea acestor rapoarte, precum şi interesul faţă de sporirea transparenţei şi a responsabilizării.

    Grupul de Monitorizare pentru Somalia şi Eritreea
    43. Amintind rezoluţia 1844 (2008) care a impus sancţiunile vizate şi rezoluţiile 2002 (2011) şi 2093 (2013) care au extins criteriile de listare şi constatând că unul dintre criteriile de listare prevăzute de rezoluţia 1844 (2008) îl constituie angajarea în acte care reprezintă o ameninţare la adresa păcii, securităţii şi stabilităţii Somaliei,
    44. reiterează disponibilitatea de a adopta măsurile vizate împotriva persoanelor şi entităţilor pe baza criteriilor menţionate mai sus;
    45. solicită statelor membre să ofere asistenţă Grupului de Monitorizare la efectuarea investigaţiilor sale şi reiterează faptul că obstrucţionarea investigaţiilor sau a activităţii Grupului de Monitorizare constituie un criteriu pentru listarea prevăzută de paragraful 15 (e) al rezoluţiei 1907 (2009);
    46. decide să extindă mandatul Grupului de Monitorizare pentru Somalia şi Eritreea până la data de 30 noiembrie 2015, astfel cum a fost stabilit prin paragraful 13 al rezoluţiei 2060 (2012) şi a fost actualizat prin paragraful 41 al rezoluţiei 2093 (2013), exprimă intenţia de a analiza mandatul şi de a întreprinde acţiuni adecvate cu privire la extinderea suplimentară nu mai târziu de data de 30 octombrie 2015 şi solicită secretarului general să ia măsurile administrative necesare cât mai curând posibil în vederea reînfiinţării Grupului de Monitorizare, pe bază de consultări cu Comitetul, pe o perioadă de 13 luni de la data prezentei rezoluţii, pe baza, după caz, expertizei membrilor Grupului de Monitorizare înfiinţat în conformitate cu rezoluţiile anterioare;
    47. solicită Grupului de Monitorizare să înainteze spre examinare Consiliului de Securitate, prin intermediul Comitetului, două rapoarte finale: unul care se axează pe Somalia, iar celălalt pe Eritreea, rapoarte care vor cuprinde toate sarcinile prevăzute de paragraful 13 al rezoluţiei 2060 (2012) şi actualizate prin paragraful 41 al rezoluţiei 2093 (2013), nu mai târziu de data de 30 septembrie 2015;
    48. solicită Comitetului, în conformitate cu mandatul acestuia şi pe bază de consultări cu Grupul de Monitorizare şi cu alte organisme relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, să aibă în vedere recomandările cuprinse în rapoartele Grupului de Monitorizare şi să recomande Consiliului modalităţi de îmbunătăţire a implementării şi respectării embargourilor privind armamentul impuse Somaliei şi Eritreei, măsuri referitoare la importul şi exportul de cărbune în Somalia, precum şi implementarea măsurilor impuse de paragrafele 1, 3 şi 7 ale rezoluţiei 1844 (2008) şi de paragrafele 5, 6, 8, 10, 12 şi 13 ale rezoluţiei 1907 (2009), având în vedere paragraful 15 de mai sus, ca reacţie la continuarea încălcărilor;
    49. solicită Grupului de Monitorizare să raporteze cu privire la implementarea autorizărilor prevăzute la paragraful 15 în cadrul raportării sale periodice către Comitet;
    50. încurajează statele membre din Africa de Est să desemneze puncte de contact în scopul coordonării şi al schimburilor de informaţii cu Grupul de Monitorizare cu privire la investigaţiile regionale care vizează gruparea Al-Shabaab;
    51. subliniază importanţa unei relaţii constructive între GMSE şi GFS, salută eforturile depuse până acum de cele două structuri şi subliniază necesitatea continuării şi intensificării acestora pe parcursul acestui mandat;
    52. salută eforturile permanente şi însemnate ale GMSE legate de angajarea cu Guvernul Eritreei şi cooperarea Guvernului Eritreei cu GMSE, subliniază faptul că aceasta trebuie continuată şi intensificată şi reiterează aşteptările sale cu privire la facilitarea de către Guvernul Eritreei a intrării GMSE în Eritreea, aşa cum s-a stabilit prin paragraful 31 al rezoluţiei 2111 (2013);
    53. îndeamnă Eritreea să pună la dispoziţie informaţii referitoare la combatanţii djiboutieni dispăruţi în acţiune începând de la momentul ciocnirilor din perioada 10-12 iunie 2008;
    54. decide să rămână sesizat în mod activ cu privire la această problemă.

                                    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016