Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 424 din 10 iunie 2015  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 424 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 23 iunie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene va avea următorul cuprins:
    "Prezenta hotărâre transpune Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 46 din 17 februarie 1997, modificată de Directiva 98/85/CE a Comisiei din 11 noiembrie 1998, publicată în JOCE, seria L, nr. 315 din 25 noiembrie 1998, de Directiva 2001/53/CE a Comisiei din 10 iulie 2001, publicată în JOCE, seria L, nr. 204 din 28 iulie 2001, de Directiva 2002/75/CE a Comisiei din 2 septembrie 2002, publicată în JOCE, seria L, nr. 254 din 23 septembrie 2002, de art. 5 din Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 noiembrie 2002 de modificare a directivelor privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării de către nave, publicată în JOCE, seria L, nr. 324 din 29 noiembrie 2002, de Directiva 2008/67/CE a Comisiei din 30 iunie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 171 din 1 iulie 2008, de Directiva 2009/26/CE a Comisiei din 6 aprilie 2009, publicată în JOUE, seria L, nr. 113 din 6 mai 2009, de Directiva 2010/68/UE a Comisiei din 22 octombrie 2010, publicată în JOUE, seria L, nr. 305 din 20 noiembrie 2010, de Directiva 2011/75/UE a Comisiei din 2 septembrie 2011, publicată în JOUE, seria L, nr. 239 din 15 septembrie 2011, de Directiva 2012/32/UE a Comisiei din 25 octombrie 2012, publicată în JOUE, seria L, nr. 312 din 10 noiembrie 2012, de Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013, publicată în JOUE, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2013, şi de Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014, publicată în JOUE, seria L, nr. 220 din 25 iulie 2014."

    2. Anexele A, A.1 şi A.2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

    ART. II
    Echipamentele prevăzute în coloana 1 din anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind transferate din anexa A.2, care au fost fabricate înainte de data de 14 august 2015, în conformitate cu procedurile de aprobare de tip deja în vigoare înainte de acea dată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, pot fi în continuare introduse pe piaţă şi montate la bordul unei nave care arborează pavilionul român, până la data de 14 august 2017.
    ART. III
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data de 14 august 2015.
    ART. IV
    Ministerul Transporturilor comunică Comisiei Europene textul prezentei hotărâri, precum şi textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, după publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                       *

    Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/93/UE a Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 220 din 25 iulie 2014.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                           Ministrul transporturilor,
                                    Ioan Rus

                         Ministrul afacerilor externe,
                             Bogdan Lucian Aurescu

                 Ministrul economiei, comerţului şi turismului,
                                  Mihai Tudose


    Bucureşti, 10 iunie 2015.
    Nr. 424.


    ANEXA 1
(Anexa A la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)


                          Lista abrevierilor utilizate

    A.1, Amendament 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMO
    A.2, Amendament 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale IMO
    AC, Rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale IMO
    CAT, categorie pentru echipament radar, astfel cum este definită la secţiunea 1.3 din standardul CEI 62388 (2007)
    CEI, Comisia Electrotehnică Internaţională
    Circ., circulară
    COLREG, Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare
    COMSAR, Subcomitetul IMO pentru radiocomunicaţii şi operaţiuni de căutare şi salvare
    EN, standard european
    ETSI, Institutul European de Standardizare în Domeniul Telecomunicaţiilor
    FSS, Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului
    FTP, Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc
    HSC, Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză
    IBC, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase
    IGC, Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate
    IMO, Organizaţia Maritimă Internaţională
    ISO, Organizaţia Internaţională de Standardizare
    LSA, Codul internaţional al mijloacelor de salvare
    MARPOL, Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave
    MEPC, Comitetul pentru protecţia mediului marin
    MSC, Comitetul pentru siguranţa maritimă
    NO(x), oxizi de azot
    OACI, Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
    Reg., regulă
    Rez., rezoluţie
    Sisteme O(2)/HC, sisteme oxigen - hidrocarburi
    SOLAS, Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare
    SO(x), oxizi de sulf
    UIT, Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii


    ANEXA 2
(Anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)                                  ECHIPAMENTE
                   pentru care există standarde de încercări
                   detaliate în instrumentele internaţionale

    Note generale:
    a) Regulile SOLAS se referă la versiunea consolidată din 2009 a SOLAS.
    b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. Variantele produselor sunt menţionate în mod independent şi sunt separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz, (exemplu: A.1/3.3).
    Note privind anexa A.1 în ansamblu:
    a) Generalităţi: în afara standardelor de încercări menţionate explicit, o serie de dispoziţii a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip - incluse în aprobarea de tip, astfel cum se prevede în modulele de evaluare a conformităţii din anexa B, figurează în cerinţele aplicabile din cadrul convenţiilor internaţionale, rezoluţiilor şi circularelor corespunzătoare ale IMO.
    b) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2012/32/UE a Comisiei din 25 octombrie 2012 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 8-a modificare a anexei A la MED), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 312 din 10 noiembrie 2012.
    c) Coloana 1: se poate aplica art. II din Hotărârea Guvernului nr. 765/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, prin care se transpune Directiva 2013/52/UE a Comisiei din 30 octombrie 2013 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (a 9-a modificare a anexei A la MED), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 14 noiembrie 2013.
    d) Coloana 5: în cazul în care se face trimitere la rezoluţii ale IMO, sunt aplicabile doar standardele de încercare incluse în secţiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluţii; sunt excluse dispoziţiile din cadrul rezoluţiilor propriu-zise.
    e) Coloana 5: convenţiile internaţionale şi standardele de încercare se aplică în versiunea actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de încercare, certificatele şi declaraţiile de conformitate trebuie să menţioneze standardul de încercare specific aplicat şi versiunea acestuia.
    f) Coloana 5: în cazul în care două seturi de denumiri de standarde sunt separate prin "sau", fiecare set îndeplineşte toate cerinţele de încercare în conformitate cu standardele de performanţă ale IMO. Astfel, încercarea pe baza unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate.
    g) Cerinţele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerinţelor privind transportul din cadrul convenţiilor internaţionale.

    1. Mijloace de salvare
    Coloana 4: se aplică MSC/Circ. 980 a IMO, în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Reguli din SOLAS 74, cu │Reguli din SOLAS 74 cu modificările│ Standarde │ Module de │
│ │ │modificările ulterioare,│ulterioare, precum şi rezoluţiile │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ prin care se cere │şi circularele corespunzătoare ale │ │conformităţii│
│ │ │ "aprobarea de tip" │ IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.1 │Colaci de salvare │- Reg. III/4; │- Reg. III/7; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/34; │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, II a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.2 │Lumini de indicare a │- Reg. III/4; │- Reg. III/7; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │poziţiei pentru mijloacele │- Reg. X/3. │- Reg. III/22; │ │B + E │
│ │de salvare: │ │- Reg. III/26; │ │B + F │
│ │a) pentru bărci de salvare │ │- Reg. III/32; │ │ │
│ │şi bărci de urgenţă; │ │- Reg. III/34; │ │ │
│ │b) pentru colaci de salvare;│ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │c) pentru veste de salvare. │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) II, IV a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.3 │Semnale fumigene cu │- Reg. III/4; │- Reg. III/7; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │declanşare automată pentru │- Reg. X/3. │- Reg. III/34; │ │B + E │
│ │colaci de salvare │ │- Rez. MSC.36(63) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, II a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.4 │Veste de salvare │- Reg. III/4; │- Reg. III/7; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/22; │ │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, II a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 922; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1304. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.5 │Costume de imersiune şi │- Reg. III/4; │- Reg. III/7; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │costume de protecţie │- Reg. X/3. │- Reg. III/22; │ │B + E │
│ │concepute pentru a fi │ │- Reg. III/32; │ │B + F │
│ │purtate cu o vestă de │ │- Reg. III/34; │ │ │
│ │salvare: │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │a) costume de imersiune fără│ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │calităţi izolante proprii; │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │b) costume de imersiune cu │ │(Cod LSA) I, II a IMO; │ │ │
│ │calităţi izolante proprii; │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │c) costume de protecţie. │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ.1046. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.6 │Costume de imersiune şi │- Reg. III/4; │- Reg. III/7; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │costume de protecţie │- Reg. X/3. │- Reg. III/22; │ │B + E │
│ │concepute pentru a fi │ │- Reg. III/32; │ │B + F │
│ │purtate fără vestă de │ │- Reg. III/34; │ │ │
│ │salvare: │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │a) costume de imersiune fără│ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │calităţi izolante proprii; │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │b) costume de imersiune cu │ │(Cod LSA) I, II a IMO; │ │ │
│ │calităţi izolante proprii; │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │c) costume de protecţie. │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1046. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.7 │Mijloace de protecţie │- Reg. III/4; │- Reg. III/22; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │termică │- Reg. X/3. │- Reg. III/32, │ │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, II a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1046. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.8 │Rachete paraşută luminoase │- Reg. III/4; │- Reg. III/6, │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │(pirotehnice) │- Reg. X/3. │- Reg. III/34; │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, III a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.9 │Facle de mână (pirotehnice) │- Reg. III/4; │- Reg. III/34; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │B + E │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, III a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.10│Semnale fumigene plutitoare │- Reg. III/4; │- Reg. III/34; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │(pirotehnice) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66) │ │B + E │
│ │ │ │(Cod LSA) I, III a IMO. │ │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.11│Aparate de lansare a │- Reg. III/4; │- Reg. III/18; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │bandulei │- Reg. X/3. │- Reg. III/34; │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, VII a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.12│Plute de salvare gonflabile │- Reg. III/4; │- Reg. III/13; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/21; │ │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/26, │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/31; │ │ │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, IV a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.13│Plute de salvare rigide │- Reg. III/4; │- Reg. III/21; │- Rez. MSC.81(70) a IMO;│B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/26; │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/31; │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, IV a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.14│Plute de salvare cu │- Reg. III/4; │- Reg. III/26; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │redresare automată │- Reg. X/3. │- Reg. III/34; │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC 48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, IV a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.15│Plute de salvare închise, │- Reg. III/4; │- Reg. III/26; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │reversibile │- Reg. X/3. │- Reg. III/34; │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, IV a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 809; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.16│Dispozitive de degajare │- Reg. III/4; │- Reg. III/13; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │liberă a plutelor de salvare│- Reg. X/3. │- Reg. III/26; │ │B + E │
│ │(dispozitive hidrostatice de│ │- Reg. III/34; │ │B + F │
│ │declanşare) │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, IV a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 811. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.17│Bărci de salvare: │- Reg. III/4; │- Reg. III/21; │- Rez. MSC.81(70) a IMO;│B + D │
│ │a) bărci de salvare lansate │- Reg. X/3. │- Reg. III/31; │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F │
│ │la apă cu ajutorul gruielor:│ │- Reg. III/34; │ │G │
│ │- parţial închise; │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │- complet închise; │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │b) bărci de salvare lansate │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │la apă prin cădere liberă. │ │(Cod LSA) I, IV a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1423. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.18│Bărci de urgenţă rigide │- Reg. III/4; │- Reg. III/21; │- Rez. MSC.81(70) a IMO;│B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/31; │- IMO MSC/Circ. 1006. │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, V a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.19│Bărci de urgenţă gonflabile │- Reg. III/4; │- Reg. III/21; │- Rez. MSC.81(70) a IMO;│B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. III/31; │- ISO 15372 (2000). │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, V a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.20│Bărci de urgenţă rapide: │- Reg. III/4 │- Reg. III/26; │- Rez. MSC.81(70) a IMO;│B + D │
│ │a) gonflabile; │ │- Reg. III/34; │- IMO MSC/Circ. 1006; │B + F │
│ │b) rigide; │ │- Rez. MSC.48(66) │- ISO 15372 (2000). │G │
│ │c) gonflabile rigide. │ │(Cod LSA) I, V a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1016; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1094. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.21│Mijloace de lansare la apă │- Reg. III/4; │- Reg. III/23; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │care folosesc curenţi │- Reg. X/3. │- Reg. III/33; │ │B + E │
│ │(gruie) │ │- Reg. III/34; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │G │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, VI a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.22│Mijloace de lansare la apă │ │
│ │prin degajare liberă pentru │ │
│ │ambarcaţiunile de salvare │Punctul a fost mutat la A.2/1.3. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.23│Mijloace de lansare la apă │- Reg. III/4; │- Reg. III/16; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │prin cădere liberă a │- Reg. X/3. │- Reg. III/23; │ │B + E │
│ │bărcilor de salvare │ │- Reg. III/33; │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, VI a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.24│Mijloace de lansare la apă a│- Reg. III/4; │- Reg. III/12; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │plutelor de salvare (gruie) │- Reg. X/3. │- Reg. III/16; │ │B + E │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │G │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, VI a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.25│Mijloace de lansare la apă a│- Reg. III/4 │- Reg. III/26; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │bărcilor de urgenţă rapide │ │- Reg. III/34; │ │B + E │
│ │(gruie) │ │- Rez. MSC.48(66) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod LSA) I, VI a IMO. │ │G │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.26│Mecanisme de declanşare: │- Reg. III/4; │- Reg. III/16; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │a) a bărcilor de salvare şi │- Reg. X/3. │- Reg. III/34; │ │B + E │
│ │a bărcilor de urgenţă │ │- Rez. MSC.36(63) │ │B + F │
│ │(lansate prin folosirea unui│ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │curent sau a mai multor │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │curenţi); │ │(Cod LSA) I, IV, VI a IMO; │ │ │
│ │b) a plutelor de salvare │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │(lansate prin folosirea unui│ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │ │ │
│ │curent sau a mai multor │ │- IMO MSC.1/Circ. 1419 │ │ │
│ │curenţi). │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.27│Instalaţii de evacuare la │- Reg. III/4; │- Reg. III/15; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │apă │- Reg. X/3. │- Reg. III/26; │ │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, VI a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.28│Mijloace de salvare │- Reg. III/4 │- Reg. III/26; │- Rez. MSC.81(70) a IMO;│B + D │
│ │ │ │- Reg. III/34; │- IMO MSC/Circ. 810. │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, VI a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.29│Scări de îmbarcare │- Reg. III/4; │- Reg. III/11; │- Rez. MSC.81(70) a IMO;│B + D │
│ │ │- Reg. III/11, │- Reg. III/34; │- ISO 5489 (2008). │B + F │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1285. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.30│Materiale │- Reg. III/4; │- Reg. III/34; │- Rez. A.658(16) a IMO │B + D │
│ │retroreflectorizante │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │B + E │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.31│Aparat radiotelefonic de │ │
│ │emisie-recepţie în VHF │ │
│ │pentru ambarcaţiunile de │ │
│ │salvare │Punctul a fost mutat la A.1/5.17 şi A.1/5.18. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/1.32│Transponder SAR în bandă de │ │
│ │9 GHz (SART) │Punctul a fost mutat la A.1/4.18. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.33│Reflector radar pentru bărci│- Reg. III/4; │- Reg. III/34; │- EN ISO 8729 (1998); │B + D │
│ │de salvare şi bărci de │- Reg. X/3. │- Rez. A.384(X) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │urgenţă (pasiv) │ │- Rez. MSC.36(63) │inclusiv CEI 60945 │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │sau │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, IV, V a IMO; │- EN ISO 8729 (1998); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.164(78) a IMO. │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 8729-1 (2010); │ │
│ │ │ │ │- EN 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 8729-1 (2010); │ │
│ │ │ │ │- EN 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.34│Compas pentru bărci de │Punctul a fost mutat la A.1/4.23. │
│ │salvare şi bărci de urgenţă │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/1.35│Echipament portabil de │Punctul a fost mutat la A.1/3.38. │
│ │stingere a incendiului │ │
│ │pentru bărci de salvare şi │ │
│ │bărci de urgenţă │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.36│Motoare de propulsie pentru │- Reg. III/4; │- Reg. III/34; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │bărci de salvare şi bărci de│- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66) │ │B + E │
│ │urgenţă │ │(Cod LSA) IV, V a IMO. │ │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.37│Motoare exterioare de │- Reg. III/4; │- Reg. III/34; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │propulsie pentru bărci de │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.48(66) │ │B + E │
│ │urgenţă │ │(Cod LSA) V a IMO. │ │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.38│Proiectoare pentru folosire │- Reg. III/4; │- Reg. III/34; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │la bărci de salvare şi bărci│- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │B + E │
│ │de urgenţă │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, IV, V a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/1.39│Plute de salvare reversibile│- Reg. III/4; │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │B + D │
│ │deschise │- Reg. X/3. │(Cod HSC 1994) 8 a IMO, anexa 10; │(Cod HSC 1994) a IMO, │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │anexa 10; │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I a IMO; │- Rez. MSC.97(73) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) a IMO, │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO, anexa 11. │anexa 11. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.40│Instalaţie mecanică de │ │
│ │ridicare a pilotului │Punctul a fost mutat la A.1/4.48. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.41│Vinciuri pentru ambarcaţiuni│- Reg. III/4; │- Reg. III/16; │- Rez. MSC.81(70) a IMO │B + D │
│ │de salvare şi bărci de │- Reg. X/3. │- Reg. III/17; │ │B + E │
│ │urgenţă: │ │- Reg. III/23; │ │B + F │
│ │a) bărci de salvare lansate │ │- Reg. III/24; │ │G │
│ │la apă cu ajutorul gruielor;│ │- Reg. III/34; │ │ │
│ │b) bărci de salvare lansate │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │la apă prin cădere liberă; │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │c) plute de salvare; │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │d) bărci de urgenţă; │ │(Cod LSA) I, VI a IMO; │ │ │
│ │e) bărci de urgenţă rapide. │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/1.42│Scară pentru pilot │Punctul a fost mutat la A.1/4.49. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/1.43│Bărci de urgenţă rigide/ │- Reg. III/4; │- Reg. III/21; │- Rez. MSC.81(70) a IMO;│B + D │
│ │gonflate │- Reg. X/3. │- Reg. III/31; │- IMO MSC/Circ. 1006; │B + F │
│ │ │ │- Reg. III/34; │- ISO 15372(2000). │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, V a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘


    2. Prevenirea poluării marine


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Regula din MARPOL 73/78,│ Regulile din MARPOL 73/78, cu │ Standarde │ Module de │
│ crt. │ │ cu modificările │modificările ulterioare, precum şi │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ulterioare prin care se │ rezoluţiile şi circularele │ │conformităţii│
│ │ │cere "aprobarea de tip" │ corespunzătoare ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.1 │Echipament de filtrare a │- anexa I, Reg. 14 │- anexa I, Reg. 14; │- Rez. MEPC.107(49) │B + D │
│ │hidrocarburilor (pentru un │ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │a IMO; │B + E │
│ │conţinut de hidrocarburi al │ │ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │B + F │
│ │efluentului care nu │ │ │ │ │
│ │depăşeşte 15 ppm) │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.2 │Detectoare ale suprafeţei de│- anexa I, │- anexa I, Reg. 32 │- Rez. MEPC.5(XIII) │B + D │
│ │separaţie hidrocarburi/apă │Reg. 32 │ │a IMO │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.3 │Aparate de măsurare a │- anexa I, Reg. 14 │- anexa I, Reg. 14; │- Rez. MEPC.107(49) │B + D │
│ │conţinutului de hidrocarburi│ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │a IMO; │B + E │
│ │ │ │ │- IMO MEPC.1/Circ. 643. │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/2.4 │Elemente de procesare │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │destinate ataşării la │ │
│ │echipamentul de separare │ │
│ │apă/hidrocarburi existent │ │
│ │(pentru un conţinut de │ │
│ │hidrocarburi al efluentului │ │
│ │care nu depăşeşte 15 ppm) │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/2.5 │Instalaţie de supraveghere │- anexa I, Reg. 31; │- anexa I, Reg. 31 │- Rez. MEPC.108(49) a │B + D │
│ │şi control al deversărilor │- IMO MEPC.1/ │ │IMO │B + E │
│ │de hidrocarburi pentru │Circ. 761 Rev. 1 │ │ │B + F │
│ │petroliere │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.6 │Instalaţii de tratare a │- anexa IV, Reg. 9 │- anexa IV, Reg. 9 │Până la │B + D │
│ │apelor uzate │ │ │31 decembrie 2015: │B + E │
│ │ │ │ │- Rez. MEPC.159(55) │B + F │
│ │ │ │ │a IMO. │ │
│ │ │ │ │De la 1 ianuarie 2016: │ │
│ │ │ │ │- Rez. MEPC.227(64) │ │
│ │ │ │ │a IMO │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.7 │Incineratoare de bord pentru│- anexa VI, Reg. 16 │- anexa VI, Reg. 16; │- Rez. MEPC.76(40) a IMO│B + D │
│ │nave │ │- IMO MEPC.1/Circ. 793 │ │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
│ │ │ │ │ │G │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/2.8 │Analizor NO(x) de tip detec-│- Rez. MEPC.176(58) a │- Rez. MEPC.176(58) a IMO (MARPOL, │- Rez. MEPC.177 (58) │B + D │
│ │tor chemiluminescent (CLD) │IMO - (MARPOL, anexa VI │anexa VI revizuită, Reg. 13); │a IMO │B + E │
│ │sau detector chemilumines- │revizuită, Reg. 13) │- Rez. MEPC.177 (58) a IMO │(Codul tehnic NO(x) │B + F │
│ │cent încălzit (HCLD) pentru │ │(Codul tehnic NO(x) 2008); │2008); │G │
│ │utilizare la măsurători │ │- Rez. MEPC.198(62) a IMO; │- CEI 60092-504:2001 │ │
│ │directe la bordul navei │ │- IMO MEPC.1/Circ. 638. │inclusiv CEI 60092-504 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1:2011. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/2.9 │Echipament care utilizează │Punctul a fost mutat la A.2/2.4. │
│ │alte metode tehnologice de │ │
│ │reducere a emisiilor │ │
│ │de SO(x) │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/2.10│Instalaţii de bord pentru │- Rez. MEPC.176(58) │- Rez. MEPC.176(58) a IMO (MARPOL, │Rez. MEPC.184(59) a IMO │B + D │
│A se │epurarea gazelor arse │a IMO (MARPOL, anexa VI │anexa VI revizuită, Reg. 4). │ │B + E │
│vedea │ │revizuită, Reg. 4); │ │ │B + F │
│nota b) │ │- Rez. MEPC.184(59) a │ │ │G │
│din │ │IMO. │ │ │ │
│prezenta│ │ │ │ │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘


    3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Reguli din SOLAS 74, cu │Reguli din SOLAS 74 cu modificările│ Standarde │ Module de │
│ crt. │ │modificările ulterioare,│ulterioare, precum şi rezoluţiile │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ prin care se cere │şi circularele corespunzătoare ale │ │conformităţii│
│ │ │ "aprobarea de tip" │ IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.1 │Învelişul nedemontabil al │- Reg. II-2/4; │- Reg. II-2/4; │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │punţii │- Reg. II-2/6; │- Reg. II-2/6; │(Cod FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) (Cod HSC 1994) 7 │ │B + F │
│ │ │ │a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) (Cod HSC 2000) 7 │ │ │
│ │ │ │a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.2 │Stingătoare portabile de │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/4; │- EN 3-7 (2004) │B + D │
│ │incendiu │- Reg. X/3; │- Reg. II-2/10; │inclusiv A.1 (2007); │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73) │- Reg. II-2/18; │- EN 3-8 (2006) │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 4 a IMO │- Reg. II-2/19; │inclusiv AC (2007); │ │
│ │ │ │- Reg. II-2/20; │ - EN 3-9 (2006) │ │
│ │ │ │- Rez. A.951(23) a IMO; │inclusiv AC (2007); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │- EN 3-10 (2009). │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 4 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1239; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1275. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.3 │Echipament de pompieri: │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │Îmbrăcăminte de │B + D │
│ │îmbrăcăminte de protecţie │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) (Cod HSC 1994) │protecţie pentru │B + E │
│ │(echipament pentru contactul│- Rez. MSC.98(73) │7 a IMO; │combaterea incendiilor: │B + F │
│ │cu focul) │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │- EN 469 (2005) │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │inclusiv A1 (2006) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │şi AC (2006). │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Îmbrăcăminte de │ │
│ │ │ │ │protecţie pentru │ │
│ │ │ │ │combaterea incendiilor -│ │
│ │ │ │ │îmbrăcăminte │ │
│ │ │ │ │reflectorizantă pentru │ │
│ │ │ │ │operaţii speciale de │ │
│ │ │ │ │combatere a incendiilor:│ │
│ │ │ │ │- EN 1486 (2007). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Îmbrăcăminte de │ │
│ │ │ │ │protecţie pentru │ │
│ │ │ │ │combaterea incendiilor │ │
│ │ │ │ │- îmbrăcăminte de │ │
│ │ │ │ │protecţie cu strat │ │
│ │ │ │ │exterior reflectorizant:│ │
│ │ │ │ │- ISO 15538 (2001) │ │
│ │ │ │ │nivel 2. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.4 │Echipament de pompieri: │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- EN 15090 (2012) │B + D │
│ │bocanci │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │ │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.5 │Echipament de pompieri: │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- EN 659 (2003) │B + D │
│ │mănuşi │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │inclusiv A1(2008) │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │şi AC (2009) │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.6 │Echipament de pompieri: │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- EN 443 (2008) │B + D │
│ │cască │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │ │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.7 │Aparat de respiraţie autonom│- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- EN 136 (1998) │B + D │
│ │acţionat cu aer comprimat │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │inclusiv AC (2003); │B + E │
│ │NOTĂ: │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │- EN 137 (2006) │B + F │
│ │În cazul accidentelor care │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │şi, în cazul în care │ │
│ │implică mărfuri periculoase,│ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │aparatul este utilizat │ │
│ │este necesară o mască cu │ │- Rez. MSC.98(73) │în accidentele care │ │
│ │presiune pozitivă. │ │(Cod FSS) 3 a IMO │implică încărcătură: │ │
│ │ │ │şi, în cazul în care aparatul este │- ISO 23269-3(2011). │ │
│ │ │ │utilizat în accidentele care │ │ │
│ │ │ │implică încărcătură: │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.4(48) │ │ │
│ │ │ │(Cod IBC) 14 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.5(48) │ │ │
│ │ │ │(Cod IGC) 14 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.8 │Aparat de respiraţie cu aer │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │- EN 14593-1 (2005); │B + D │
│ │comprimat │- Rez. MSC.36(63) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO │- EN 14593-2 (2005) │B + E │
│ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO. │ │inclusiv AC (2005); │B + F │
│ │ │ │ │- EN 14594 (2005), │ │
│ │ │NOTĂ. │ │inclusiv AC (2005). │ │
│ │ │Acest echipament este │ │ │ │
│ │ │destinat numai navelor │ │ │ │
│ │ │de mare viteză │ │ │ │
│ │ │construite conform │ │ │ │
│ │ │prevederilor Codului │ │ │ │
│ │ │HSC din 1994. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.9 │Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/7; │- Reg. II-2/7; │- Rez. A.800(19) a IMO │B + D │
│ │cu sprinklere pentru │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/9; │ │B + E │
│ │încăperile de locuit, de │- Reg. X/3; │- Reg. II-2/10; │ │B + F │
│ │serviciu şi posturile de │- Rez. MSC.98(73) │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │comandă, echivalente cu cele│(Cod FSS) 8 a IMO. │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │prevăzute în Convenţia SOLAS│ │- Rez. MSC.44(65) a IMO; │ │ │
│ │74 Reg. II-2/12 (numai │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │pentru duze şi funcţionarea │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │acestora). [Duzele pentru │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │instalaţii fixe cu │ │(Cod FSS) 8 a IMO; │ │ │
│ │sprinklere pentru navele de │ │- IMO MSC/Circ. 912. │ │ │
│ │mare viteză (HSC) sunt │ │ │ │ │
│ │incluse la acest punct.] │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.10│Duze pentru instalaţii fixe │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- IMO MSC/Circ. 1165, │B + D │
│ │de stingere a incendiilor cu│- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │Apendicele A │B + E │
│ │apă pulverizată sub presiune│- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │în încăperile de maşini şi │(Cod FSS) 7 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │în compartimentele pompelor │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │de marfă │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.11│Construcţii de tip "A" şi │Tip "A": │- Reg. II-2/9 şi Tip "A": │- Rez. MSC. 307 (88) │B + D │
│ │"B" rezistente la foc │- Reg. II-2/3.2. │- Reg. II-2/3.2; │(Cod FTP 2010) a IMO; │B + E │
│ │a) construcţii de tip "A"; │Tip "B": │- IMO MSC/Circ. 1120; │- IMO MSC.1/Circ. 1435. │B + F │
│ │b) construcţii de tip "B". │- Reg. II-2/3.4. │- IMO MSC.1/Circ. 1434. │ │ │
│ │ │ │Tip "B": │ │ │
│ │ │ │- Reg. II-2/3.4. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.12│Dispozitive pentru │- Reg. II-2/4; │- Reg. II-2/4; │- EN ISO 16852 (2010); │Pentru alte │
│ │prevenirea trecerii │- Reg. II-2/16. │- Reg. II-2/16. │- ISO 15364 (2007); │echipamente │
│ │flăcărilor în tancurile de │ │ │- IMO MSC/ │decât │
│ │marfă de la petroliere │ │ │Circ. 677. │supapele: │
│ │ │ │ │ │B + D │
│ │ │ │ │ │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
│ │ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │ │supape: │
│ │ │ │ │ │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.13│Materiale incombustibile │- Reg. II-2/3; │- Reg. II-2/3; │- Rez. MSC. 307 (88) │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/5; │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │ │ │- Reg. II-2/9; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.14│Materiale, altele decât │Punctul a fost inclus la A.1/3.26 şi A.1/3.27. │
│ │oţelul, destinate │ │
│ │tubulaturilor care │ │
│ │traversează construcţii de │ │
│ │tip "A" sau "B" │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.15│Materiale, altele decât │- Reg. II-2/4; │- Reg. II-2/4; │Ţevi şi racorduri: │B + D │
│ │oţelul, destinate │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.753(18) a IMO. │B + E │
│ │tubulaturilor pentru │ │(Cod HSC 1994) 7, 10 a IMO; │ │B + F │
│ │hidrocarburi sau │ │- Rez. MSC.97(73) ├────────────────────────┤ │
│ │combustibili lichizi: │ │(Cod HSC 2000) 7, 10 a IMO; │Supape: │ │
│ │a) ţevi şi racorduri de │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │- EN ISO 10497 (2010). │ │
│ │plastic; │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │b) supape; │ │ │Ansambluri de ţevi │ │
│ │c) ansambluri de ţevi │ │ │flexibile: │ │
│ │flexibile; │ │ │- EN ISO 15540 (2001); │ │
│ │d) componente ale ţevilor │ │ │- EN ISO 15541 (2001). │ │
│ │metalice cu garnituri de │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │etanşare elastice sau din │ │ │Componente ale ţevilor │ │
│ │elastomeri. │ │ │metalice cu garnituri │ │
│ │ │ │ │de etanşare elastice şi │ │
│ │ │ │ │din elastomeri: │ │
│ │ │ │ │- ISO 19921 (2005); │ │
│ │ │ │ │- ISO 19922 (2005). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.16│Uşi antifoc │- Reg. II-2/9 │- Reg. II-2/9 │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │ │ │ │(Cod FTP 2010) a IMO; │B + E │
│ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ.1319. │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.17│Componente ale sistemelor de│- Reg. II-2/9; │- Reg. II-2/9; │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │comandă pentru uşi antifoc. │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73) │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │B + F │
│ │NOTĂ: │ │ │ │ │
│ │În cazul în care se │ │ │ │ │
│ │utilizează expresia │ │ │ │ │
│ │"componente ale │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor" în coloana 2,│ │ │ │ │
│ │aceasta poate însemna că o │ │ │ │ │
│ │singură componentă, un │ │ │ │ │
│ │grup de componente sau o │ │ │ │ │
│ │întreagă instalaţie trebuie │ │ │ │ │
│ │încercată pentru a verifica │ │ │ │ │
│ │conformitatea cu cerinţele │ │ │ │ │
│ │internaţionale. │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.18│Materiale de finisare şi │- Reg. II-2/3; │- Reg. II-2/3; │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │acoperire a pardoselilor cu │- Reg. II-2/5; │- Reg. II-2/5; │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │caracteristici de propagare │- Reg. II-2/6 pentru │- Reg. II-2/6; │ │B + F │
│ │lentă a flăcărilor: │a), b), c); │- Reg. II-2/9; │ │ │
│ │a) furniruri decorative; │- Reg. II-2/9 pentru e) │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │b) sisteme de vopsire; │şi f); │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │c) materiale de acoperire │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │a pardoselilor; │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │d) acoperiri de izolaţie │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ │
│ │pentru ţevi; │ │ │ │ │
│ │e) adezivi utilizaţi la │ │ │ │ │
│ │construcţiile de tip "A", │ │ │ │ │
│ │"B" şi "C"; │ │ │ │ │
│ │f) acoperiri pentru │ │ │ │ │
│ │tubulaturi de combustibil. │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.19│Draperii, perdele şi alte │- Reg. II-2/3; │- Reg. II-2/3; │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │elemente textile suspendate │- Reg. II-2/9; │- Reg. II-2/9; │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.20│Mobilier tapiţat │- Reg. II-2/3; │- Reg. II-2/3; │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │ │- Reg. II-2/5; │- Reg. II-2/5; │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │ │- Reg. II-2/9; │- Reg. II-2/9; │ │B + F │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.21│Cazarmament │- Reg. II-2/3; │- Reg. II-2/3; │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │ │- Reg. II-2/9; │- Reg. II-2/9; │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.22│Clapete antifoc │- Reg. II-2/9 │- Reg. II-2/9 │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │ │ │ │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.23│Treceri incombustibile de │Punctul a fost mutat la A.1/3.26. │
│ │tubulaturi prin construcţii │ │
│ │de tip "A" │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/3.24│Treceri de cabluri electrice│Punctul a fost mutat la A.1/3.26 a). │
│ │prin construcţii de tip "A" │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.25│Ferestre şi hublouri antifoc│- Reg. II-2/9 │- Reg. II-2/9; │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │de tip "A" şi "B" │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │ │ │ │ │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.26│Treceri prin construcţii de │- Reg. II-2/9 │- Reg. II-2/9; │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │tip "A": │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276 [aplicabil │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │a) treceri de cabluri │ │exclusiv pentru b)] │ │B + F │
│ │electrice; │ │ │ │ │
│ │b) treceri de tubulaturi, │ │ │ │ │
│ │conducte, puţuri etc. │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.27│Treceri prin construcţii de │- Reg. II-2/9 │- Reg. II-2/9 │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │tip "B": │ │ │ (Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │a) treceri de cabluri │ │ │ │B + F │
│ │electrice; │ │ │ │ │
│ │b) treceri de tubulaturi, │ │ │ │ │
│ │conducte, puţuri etc. │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.28│Instalaţii cu sprinklere │- Reg. II-2/7; │- Reg. II-2/7; │- ISO 6182-1 (2004) │B + D │
│ │(limitate la capetele │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │sau │B + E │
│ │sprinklerelor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │- EN 12259-1 (1999) │B + F │
│ │[Duzele pentru instalaţii │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │inclusiv A1(2001), │ │
│ │fixe cu sprinklere pentru │ │- Rez. MSC.44(65) a IMO; │A2(2004) şi A3(2006). │ │
│ │navele de mare viteză (HSC) │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │sunt incluse la acest │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │punct.] │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 912 │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.29│Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- EN 14540 (2004) │B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │inclusiv A.1(2007). │B + E │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.30│Echipament portabil pentru │- Reg. II-2/4; │- Reg. II-2/4; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │analiza oxigenului şi │- Reg. VI/3. │- Reg. VI/3; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │detectarea gazelor │ │- Rez. MSC.98(73) │Rectificarea 1 (2008) │B + F │
│ │ │ │(Cod FSS) 15 a IMO. │sau CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv │ │
│ │ │ │ │CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008): │ │
│ │ │ │ │- CEI 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60092-504, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011): │ │
│ │ │ │ │- CEI 60533 (1999) şi, │ │
│ │ │ │ │după caz, aplicabile │ │
│ │ │ │ │pentru: │ │
│ │ │ │ │a) categoria 1: (zonă │ │
│ │ │ │ │de securitate): │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2010); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007); │ │
│ │ │ │ │b) categoria 2 │ │
│ │ │ │ │(atmosfere gazoase │ │
│ │ │ │ │explozive): │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2010); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-1 (2007) │ │
│ │ │ │ │inclusiv │ │
│ │ │ │ │CEI 60079-1 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-10-1 (2009); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-11 (2012); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-15 (2010); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-26 (2007). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.31│Duze pentru instalaţii fixe │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/3.9 şi A.1/3.28. │
│ │cu sprinklere pentru navele │ │
│ │de mare viteză (HSC) │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.32│Materiale pentru limitarea │- Reg. X/3 │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │incendiului (cu excepţia │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│ │mobilierului) pentru navele │ │- Rez. MSC.97(73) │ │B + F │
│ │de mare viteză │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.33│Materiale pentru limitarea │- Reg. X/3 │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │incendiului pentru │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │(Cod FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │mobilierul navelor de │ │- Rez. MSC.97(73) │ │B + F │
│ │mare viteză │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.34│Construcţii rezistente la │- Reg. X/3 │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │foc pentru navele de mare │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │(Cod FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │viteză │ │- Rez. MSC.97(73) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.35│Uşi antifoc pentru navele de│- Reg. X/3 │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │mare viteză │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │(Cod FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.36│Clapete antifoc pentru │- Reg. X/3 │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │navele de mare viteză │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │(Cod FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.37│Treceri prin construcţii │- Reg. X/3 │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│ │rezistente la foc la navele │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │(Cod FTP 2010) a IMO. │B + E │
│ │de mare viteză: │ │- Rez. MSC.97(73) │ │B + F │
│ │a) treceri de cabluri │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
│ │electrice; │ │ │ │ │
│ │b) treceri de tubulaturi, │ │ │ │ │
│ │conducte, puţuri etc. │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.38│Echipament portabil de │- Reg. III/4; │- Reg. III/34; │- EN 3-7 (2004) │B + D │
│ │stingere a incendiului │- Reg. X/3. │- Rez. A.951(23) a IMO; │inclusiv A1 (2007); │B + E │
│ │pentru bărci de salvare şi │ │- Rez. MSC.36(63) │- EN 3-8 (2006) │B + F │
│ │bărci de urgenţă │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │inclusiv AC (2007); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │- EN 3-9 (2006) │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, IV, V a IMO; │inclusiv AC (2007), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │- EN 3-10 (2009). │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.39│Duze pentru instalaţiile │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- IMO MSC/Circ. 1165 │B + D │
│ │echivalente de stingere a │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │B + E │
│ │incendiilor cu apă în │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │încăperi de maşini şi în │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │compartimentele pompelor de │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │marfă │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.40│Instalaţii de iluminat │- Reg. II-2/13; │- Reg. II-2/13; │- Rez. A.752(18) a IMO │B + D │
│ │amplasate la joasă înălţime │- Rez. MSC.98(73) │- Rez. A.752 (18) a IMO; │sau │B + E │
│ │(numai componente) │(Cod FSS) 11 a IMO. │- Rez. MSC.98 (73) │- ISO 15370 (2010). │B + F │
│ │ │ │(Cod FSS) 11 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.41│Aparate de respiraţie pentru│- Reg. II-2/13; │- Reg. II-2/13; │- ISO 23269-1 (2008) │B + D │
│ │evacuare în caz de urgenţă │ │- Rez. MSC.98(73) │şi pe rând: │B + E │
│ │(EEBD) │ │(Cod FSS) 3 a IMO; ├────────────────────────┤B + F │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 849. │Pentru aparate de │ │
│ │ │ │ │protecţie respiratorie │ │
│ │ │ │ │autonome cu circuit │ │
│ │ │ │ │deschis cu aer │ │
│ │ │ │ │comprimat, cu mască │ │
│ │ │ │ │completă sau ansamblu │ │
│ │ │ │ │muştiuc: │ │
│ │ │ │ │- EN 402(2003) │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Pentru aparate de │ │
│ │ │ │ │protecţie respiratorie │ │
│ │ │ │ │izolante autonome cu │ │
│ │ │ │ │circuit deschis cu aer │ │
│ │ │ │ │comprimat cu cagulă │ │
│ │ │ │ │pentru evacuare: │ │
│ │ │ │ │- EN 1146(2005) │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Pentru aparate de │ │
│ │ │ │ │protecţie respiratorie │ │
│ │ │ │ │izolante, autonome, cu │ │
│ │ │ │ │circuit închis pentru │ │
│ │ │ │ │evacuare: │ │
│ │ │ │ │- EN 13794 (2002). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.42│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/4 │- Reg. II-2/4; │- IMO MSC/Circ. 353 │B + D │
│ │cu gaz inert │ │- Rez. A.567(14) a IMO; │ │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │ │B + F │
│ │ │ │(Cod FSS) 15 a IMO; │ │G │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 353; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 485; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 731; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1120. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.43│Duze pentru instalaţiile de │- Reg. II-2/1; │- Reg. II-2/1; │- ISO 15371 (2009) │B + D │
│ │stingere a incendiilor │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │ │B + E │
│ │(manuale sau automate) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.97(73) │ │B + F │
│ │destinate aparatelor de │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │gătit │ │- IMO MSC.1/Circ. 1433. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.44│Echipament pentru pompieri │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- Rez. MSC.98(73) │B + D │
│ │- saulă │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │(Cod FSS) 3 a IMO; │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │- Rez. MSC.307(88) │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │(Cod FTP 2010) a IMO. │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.45│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- IMO MSC/Circ. 848; │B + D │
│ │echivalente fixe cu gaz de │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │- IMO MSC.1/Circ. 1316. │B + E │
│ │stingere a incendiilor │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │(agenţi de stingere, valvule│(Cod FSS) 5 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │de capăt şi duze) pentru │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │compartimentele pompelor de │ │(Cod FSS) 5 a IMO; │ │ │
│ │marfă │ │- IMO MSC/Circ. 848; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1316. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.46│Instalaţii echivalente fixe │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- IMO MSC.1/Circ. 1270, │B + D │
│ │cu gaz de stingere a │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │inclusiv Rectificarea 1 │B + E │
│ │incendiilor pentru │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │încăperile de maşini │(Cod FSS) 5 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │(instalaţii cu aerosol) │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 5 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1270, inclusiv │ │ │
│ │ │ │Rectificarea 1; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.47│Concentrat pentru instalaţii│- Reg. II-2/10 │- Reg. II-2/10; │- IMO MSC/Circ. 670 │B + D │
│ │fixe de stingere a │ │- Rez. MSC.98(73) │ │B + E │
│ │incendiilor cu spumă cu │ │(Cod FSS) 6 a IMO. │ │B + F │
│ │coeficient ridicat de │ │ │ │ │
│ │expandare în încăperile de │ │ │ │ │
│ │maşini şi compartimentele │ │ │ │ │
│ │pompelor de marfă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │NOTĂ: │ │ │ │ │
│ │Instalaţiile fixe de │ │ │ │ │
│ │stingere a incendiilor cu │ │ │ │ │
│ │spumă cu coeficient ridicat │ │ │ │ │
│ │de expandare (inclusiv │ │ │ │ │
│ │instalaţiile care utilizează│ │ │ │ │
│ │aerul din interiorul │ │ │ │ │
│ │spaţiilor de lucru pentru a │ │ │ │ │
│ │funcţiona) pentru încăperile│ │ │ │ │
│ │de maşini şi compartimentele│ │ │ │ │
│ │pompelor de marfă trebuie să│ │ │ │ │
│ │fie încercate cu │ │ │ │ │
│ │concentratul aprobat şi │ │ │ │ │
│ │considerat conform de către │ │ │ │ │
│ │Administraţie. │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.48│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- IMO MSC.1/Circ. 1387 │B + D │
│ │fixe de stingere a │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │B + E │
│ │incendiilor pe bază de apă │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │şi cu acţiune directă │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │destinate încăperilor de │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
│ │maşini de tip "A" (pentru │ │ │ │ │
│ │duze şi încercări ale │ │ │ │ │
│ │caracteristicilor) │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.49│Instalaţii fixe de stingere │- Reg. II-2/19; │- Reg. II-2/19; │- IMO MSC.1/Circ. 1430 │B + D │
│ │a incendiilor cu apă sub │- Reg. II-2/20; │- Reg. II-2/20; │Şi cerinţe suplimentare │B + E │
│ │presiune în încăperile de │- Reg. X/3; │- Rez. A.123(V) a IMO; │de proiectare pentru: │B + F │
│ │categorie specială, │- Rez. MSC.98(73) │- Rez. MSC.36(63) │- sisteme bazate pe │ │
│ │încăperile ro-ro pentru │(Cod FSS) 7 a IMO │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │prescripţii, conform │ │
│ │marfă, încăperile ro-ro şi │ │- Rez. MSC.97(73) │Circ. 1430, pct. 4; │ │
│ │încăperile pentru vehicule │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │- sisteme bazate pe │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │performanţă, conform │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 7 a IMO │Circ. 1430, pct. 5. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/3.50│Îmbrăcăminte de protecţie │Punctul a fost mutat la A.2/3.9. │
│ │rezistentă la acţiunea │ │
│ │substanţelor chimice │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/3.51│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/7; │- Reg. II-2/7; │Echipament de control şi│B + D │
│ │fixe de detectare şi │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │semnalizare. │B + E │
│ │avertizare în caz de │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │Instalaţii electrice de │B + F │
│ │incendiu pentru posturile de│(Cod FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │la bordul navelor: │ │
│ │comandă, încăperile de │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │- EN 54-2 (1997) │ │
│ │serviciu, încăperile de │ │- Rez. MSC.98(73) │inclusiv AC (1999) şi │ │
│ │locuit, balcoanele │ │(Cod FSS) 9 a IMO; │A1(2006). │ │
│ │cabinelor, încăperile de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1242. ├────────────────────────┤ │
│ │maşini şi încăperile de │ │ │Echipament de alimentare│ │
│ │maşini nesupravegheate │ │ │cu energie electrică: │ │
│ │a) echipament de control şi │ │ │- EN 54-4 (1997) │ │
│ │de semnalizare; │ │ │inclusiv AC (1999), │ │
│ │b) echipament de alimentare │ │ │A1(2002) şi A2(2006). │ │
│ │cu energie electrică; │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │c) detectoare de căldură - │ │ │Detectoare de căldură │ │
│ │detectoare punctuale; │ │ │- detectoare punctuale: │ │
│ │d) detectoare de fum: │ │ │- EN 54-5 (2000) │ │
│ │detectoare punctuale care │ │ │inclusiv A1(2002). │ │
│ │funcţionează pe principiul │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │difuziei luminii, │ │ │Detectoare de fum - │ │
│ │transmisiei luminii sau │ │ │detectoare punctuale │ │
│ │ionizării; │ │ │care funcţionează pe │ │
│ │e) detectoare de flăcări: │ │ │principiul difuziei │ │
│ │detectoare punctuale; │ │ │luminii, transmisiei │ │
│ │f) avertizoare de incendiu │ │ │luminii sau ionizării: │ │
│ │cu comandă manuală; │ │ │- EN 54-7 (2000) │ │
│ │g) izolatori de │ │ │inclusiv A1(2002) şi │ │
│ │scurtcircuit; │ │ │A2(2006). │ │
│ │h) dispozitive de intrare/ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ieşire; │ │ │Detectoare de flăcări - │ │
│ │i) cabluri. │ │ │detectoare punctuale: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-10 (2002) │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2005). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Avertizoare de incendiu │ │
│ │ │ │ │cu comandă manuală: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-11 (2001) │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2005). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Izolatori de │ │
│ │ │ │ │scurtcircuit: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-17 (2007) │ │
│ │ │ │ │inclusiv AC (2007). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Dispozitive de intrare/ │ │
│ │ │ │ │ieşire: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-18 (2005) │ │
│ │ │ │ │inclusiv AC (2007). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Cabluri: │ │
│ │ │ │ │- EN 60332-1-2 (2004); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60092-376 (2003). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Şi, după caz, instalaţii│ │
│ │ │ │ │electrice şi electronice│ │
│ │ │ │ │de la bordul navelor: │ │
│ │ │ │ │- CEI 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60092-504, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60533 (1999). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.52│Stingătoare de incendiu fixe│- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/4; │- EN 1866-1 (2007); │B + D │
│ │şi mobile │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/10; │- EN 1866-3 (2013) │B + E │
│ │ │ │- Reg. X/3; │sau │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │- ISO 11601 (2008). │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.53│Dispozitive de alarmă în caz│- Reg. II-2/7; │- Reg. II-2/7; │Dispozitive acustice │B + D │
│ │de incendiu - dispozitive │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │- EN 54-3 (2001) │B + E │
│ │acustice │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │inclusiv A1(2002) şi │B + F │
│ │ │(Cod FSS) 9 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │A2(2006); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │- CEI 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │inclusiv │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 9 a IMO; │CEI 60092-504 │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │Rectificarea 1 (2011); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60533 (1999). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.54│Echipament fix pentru │- Reg. II-2/4; │- Reg. II-2/4; │- CEI 60092-504 (2001), │B + D │
│ │analiza oxigenului şi │- Reg. VI/3. │- Reg. VI/3; │inclusiv CEI 60092-504 │B + E │
│ │detectarea gazelor │ │- Rez. MSC.98(73) │Rectificarea 1 (2011): │B + F │
│ │ │ │(Cod FSS) 15 a IMO. │- CEI 60533 (1999) şi, │ │
│ │ │ │Adiţional, pentru sisteme O(2)/HC │după caz, aplicabile │ │
│ │ │ │combinate: │pentru: │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │a) categoria 4 (zonă de │ │
│ │ │ │ │securitate); │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2010); │ │
│ │ │ │ │b) categoria 3 │ │
│ │ │ │ │(atmosfere gazoase │ │
│ │ │ │ │explozive); │ │
│ │ │ │ │- EN 50104 (2010); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012); │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-29-1 (2007). │ │
│ │ │ │ │Adiţional, pentru │ │
│ │ │ │ │sisteme O(2)HC │ │
│ │ │ │ │combinate: │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.55│Duze de tip combinat (jet │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │Ţevi manuale destinate │B + D │
│ │pulverizat/jet compact) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │serviciilor de pompieri │B + E │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │şi de salvare. Ţevi │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │mixte cu debit şi jet │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │reglabile PN 16: │ │
│ │ │ │ │- EN 15182-1 (2007) │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2009); │ │
│ │ │ │ │- EN 15182-2 (2007) │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2009). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Ţevi manuale destinate │ │
│ │ │ │ │serviciilor de pompieri │ │
│ │ │ │ │şi de salvare. Ţevi cu │ │
│ │ │ │ │jet compact şi/sau │ │
│ │ │ │ │pulverizat cu unghi fix │ │
│ │ │ │ │PN 16: │ │
│ │ │ │ │- EN 15182-1 (2007) │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2009). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.56│Furtunuri de incendiu │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- EN 671-1 (2012) │B + D │
│ │(tip mosor) │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │B + E │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.57│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/10 │- Reg. II-2/10.8.1; │- IMO MSC/Circ. 798 │B + D │
│ │de stingere a incendiilor cu│ │- Rez. MSC.98(73) │ │B + E │
│ │spumă cu coeficient mediu de│ │(Cod FSS) 14 a IMO; │ │B + F │
│ │expandare - dispozitive fixe│ │- IMO MSC.1/Circ. 1239; │ │ │
│ │cu spumă pentru punţile │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ │
│ │navelor-cisternă │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.58│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/10 │- Reg. II-2/10; │- IMO MSC.1/Circ. 1312; │B + D │
│ │fixe de stingere a │ │- Rez. MSC.98(73) │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + E │
│ │incendiilor cu spumă cu │ │(Cod FSS) 6, 14 a IMO; │Rectificarea 1. │B + F │
│ │coeficient redus de │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239; │ │ │
│ │expandare pentru încăperile │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ │
│ │de maşini şi protecţia │ │ │ │ │
│ │punţilor navelor-cisternă │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.59│Spumă expandabilă pentru │- Reg. II-2/1; │- Rez. MSC.4(48) │- IMO MSC.1/Circ. 1312; │B + D │
│ │instalaţii fixe de stingere │- Rez. MSC.4(48) │(Cod IBC) 11 a IMO; │- IMO MSC.1/Circ. 1312, │B + E │
│ │a incendiilor de la bordul │(Cod IBC) 11 a IMO. │- IMO MSC/Circ. 553. │Rectificarea 1. │B + F │
│ │navelor care transportă │ │ │ │ │
│ │produse chimice │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.60│Duze pentru instalaţii fixe │- Reg. II-2/10 │- Reg. II-2/10; │- IMO MSC.1/Circ. 1268 │B + D │
│ │de stingere a incendiilor cu│ │- Rez. MSC.98(73) │ │B + E │
│ │apă pulverizată sub │ │(Cod FSS) 7 a IMO; │ │B + F │
│ │presiune, destinate │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313. │ │ │
│ │balcoanelor cabinelor │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.61│a) Instalaţii de stingere a │- Reg. II-2/10 │- Reg. II-2/10; │- IMO MSC.1/Circ. 1384 │B + D │
│ │incendiilor cu spumă cu │ │- Rez. MSC.98(73) │ │B + E │
│ │coeficient ridicat de │ │(Cod FSS) 6 a IMO. │ │B + F │
│ │expandare cu aer interior │ │ │ │ │
│ │pentru încăperile de maşini │ │ │ │ │
│ │şi compartimentele pompelor │ │ │ │ │
│ │de marfă; │ │ │ │ │
│ │b) Instalaţii de stingere a │ │ │ │ │
│ │incendiilor cu spumă cu │ │ │ │ │
│ │coeficient ridicat de │ │ │ │ │
│ │expandare cu aer exterior │ │ │ │ │
│ │pentru încăperile de maşini │ │ │ │ │
│ │şi compartimentele pompelor │ │ │ │ │
│ │de marfă. │ │ │ │ │
│ │NOTĂ: │ │ │ │ │
│ │Instalaţiile de stingere a │ │ │ │ │
│ │incendiilor cu spumă cu │ │ │ │ │
│ │coeficient ridicat de │ │ │ │ │
│ │expandare cu aer interior │ │ │ │ │
│ │pentru încăperile de maşini │ │ │ │ │
│ │şi compartimentele pompelor │ │ │ │ │
│ │de marfă trebuie să fie │ │ │ │ │
│ │încercate cu concentratul │ │ │ │ │
│ │aprobat şi acceptate de │ │ │ │ │
│ │către Administraţie. │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.62│Instalaţii de stingere a │- Reg. II-2/1 │- Reg. II-2/1; │- IMO MSC.1/Circ. 1 315 │B + D │
│ │incendiilor cu pulbere │ │- Rez. MSC.5(48) │ │B + E │
│ │chimică uscată │ │(Cod IGC) 11 a IMO. │ │B + F │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.63│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/7; │- Reg. II-2/7; │- Rez. MSC.98(73) │B + D │
│A se │de detectare a fumului prin │- Reg. II-2/19; │- Reg. II-2/19; │(Cod FSS) 10 a IMO şi │B + E │
│vedea │prelevare de eşantioane de │- Reg. II-2/20. │- Reg. II-2/20; │pentru: │B + F │
│nota b) │aer │ │- Rez. MSC.98 (73) ├────────────────────────┤ │
│din │ │ │(Cod FSS) 10 a IMO. │Echipament de control şi│ │
│prezenta│ │ │ │semnalizare. │ │
│anexă │ │ │ │Instalaţii electrice de │ │
│A.1 │ │ │ │la bordul navelor: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-2 (1997) │ │
│ │ │ │ │inclusiv AC (1999) şi │ │
│ │ │ │ │A1(2006). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Echipament de alimentare│ │
│ │ │ │ │electrică: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-4 (1997) │ │
│ │ │ │ │inclusiv AC (1999), │ │
│ │ │ │ │A1(2002) şi │ │
│ │ │ │ │A2(2006). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Detectoare de fum prin │ │
│ │ │ │ │aspiraţie: │ │
│ │ │ │ │- EN 54-20 (2006) │ │
│ │ │ │ │inclusiv AC (2008). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Şi, după caz, instalaţii│ │
│ │ │ │ │electrice şi electronice│ │
│ │ │ │ │de la bordul navelor: │ │
│ │ │ │ │- CEI 60092-504 (2001), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60092-504, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2011); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60533 (1999). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Şi, după caz, pentru │ │
│ │ │ │ │atmosfere explozive: │ │
│ │ │ │ │- EN 60079-0 (2012). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.64│Construcţii de tip "C" │- Reg. II-2/3 │- Reg. II-2/3; │- Rez. MSC.307(88) │B + D │
│A se │ │ │- Reg. II-2/9. │(Cod FTP 2010) a IMO │B + E │
│vedea │ │ │ │ │B + F │
│nota b) │ │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │
│prezenta│ │ │ │ │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.65│Instalaţie fixă de detectare│- Reg. II-2/4 │- Reg. II-2/4; │- IMO MSC.1/Circ. 1370; │B + D │
│A se │a gazului de hidrocarburi │ │- Rez. MSC.98 (73) │- EN 60079-0 (2012); │B + E │
│vedea │ │ │(Cod FSS) 16 a IMO; │- EN 60079-29-1 (2007); │B + F │
│nota b) │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1370. │- CEI 60092-504 (2001) │ │
│din │ │ │ │inclusiv CEI 60092-504 │ │
│prezenta│ │ │ │Rectificarea 1 (2011): │ │
│anexă │ │ │ │- CEI 60533 (1999). │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.66│Sisteme de ghidare a │- Reg. II-2/13 │- Reg. II-2/13; │- IMO MSC.1/Circ. 1168 │B + D │
│A se │evacuării utilizate ca │ │- IMO MSC.1/Circ. 1168. │ │B + E │
│vedea │alternativă la instalaţiile │ │ │ │B + F │
│nota b) │de iluminat amplasate la │ │ │ │ │
│din │joasă înălţime │ │ │ │ │
│prezenta│ │ │ │ │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/3.67│Mijloace de stingere a │- Reg. II-2/18 │- Reg. II-2/18; │- EN 13565-1 (2003), │B + D │
│A se │incendiilor cu spumă pentru │ │- IMO MSC.1/Circ. 1431. │inclusiv A1 (2007). │B + E │
│vedea │dotarea elicopterelor │ │ │ │B + F │
│nota c) │ │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │
│prezenta│ │ │ │ │ │
│anexă │ │ │ │ │ │
│A.1 │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘


    4. Echipamente de navigaţie
    Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie
    Coloana 5:
    Seria CEI 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - CEI 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - CEI 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - CEI 61162-3 ed1.1 compilaţie cu amendamentul 1 (2010-11) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectarea Ethernet
    Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-3-am1 (2010) Amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Reguli din SOLAS 74, cu │Reguli din SOLAS 74 cu modificările│ Standarde │ Module de │
│ crt. │ │ modificările ulterioare│ ulterioare, precum şi rezoluţiile│ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ prin care se cere │şi circularele corespunzătoare ale │ │conformităţii│
│ │ │ "aprobarea de tip" │ IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.1 │Compas magnetic: │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- ISO 1069 (1973); │B + D │
│ │Clasa A pentru nave │- Reg. X/3; │- Rez. A.382(X) a IMO; │- ISO 25862 (2009); │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) (Cod HSC 1994) 13│inclusiv CEI 60945 │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │a IMO; │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) (Cod HSC 2000) 13│sau │ │
│ │ │ │ a IMO. │- ISO 1069 (1973); │ │
│ │ │ │ │- ISO 25862 (2009); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.2 │Dispozitiv pentru │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │transmiterea informaţiei de │- Reg. V/19; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │drum THD (metoda magnetică) │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.97(73) │- ISO 22090-2 (2004), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │inclusiv Rectificarea │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.116(73) a IMO; │din 2005; │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- EN 62288 (2008) sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- ISO 22090-2 (2004), │ │
│ │ │ │ │inclusiv Rectificarea │ │
│ │ │ │ │din 2005; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.3 │Girocompas │- Reg. V/18 │- Reg. V/19; │- EN ISO 8728 (1998); │B + D │
│ │ │ │- Rez. A.424(XI) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │Rectificarea 1 (2008); │G │
│ │ │ │ │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │ │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 8728 (1997); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008)│ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.4 │Echipament radar │Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 şi A.1/4.36. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.5 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.34. │
│ │trasare radar (ARPA) │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.6 │Sondă ultrason │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN ISO 9875 (2001) │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.224(VII) a IMO; │inclusiv Rectificarea │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │tehnică ISO 1: 2006; │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) (Cod HSC 1994) 13│- EN 60945 (2002), │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │ a IMO; │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.74(69) a IMO, anexa 4; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) (Cod HSC 2000) │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │13 a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 9875 (2000) │ │
│ │ │ │ │inclusiv Rectificarea │ │
│ │ │ │ │tehnică ISO 1: 2006; │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.7 │Echipament de măsurare a │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │vitezei şi a distanţei │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │(SDME) │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.824(19) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │- EN 61023 (2007); │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.96(72) a IMO; │- EN 62288 (2008) sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61023 (2007); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008) │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.8 │Indicator al unghiului │Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 şi A.1/4.22. │
│ │cârmei, al vitezei de │ │
│ │rotaţie a elicei, al pasului│ │
│ │elicei │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.9 │Indicator al vitezei de │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │giraţie │- Reg. X/3; │- Rez. A.526(13) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │- seria EN 61162; │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- ISO 20672 (2007); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │

│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- ISO 20672 (2007); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.10│Radiogoniometru │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.11│Echipament Loran-C │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.818(19) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │- EN 61075 (1993); │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61075 (1991); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.12│Echipament Chayka │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.818(19) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- EN 61075 (1993); │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.36(63) │- seria EN 61162; │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61075 (1991); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.13│Echipament de navigaţie │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │Decca │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.14│Echipament GPS │Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) a IMO; │- EN 61108-1 (2003); │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- seria EN 61162; │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.112(73) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-1 (2003), │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 │ │
│ │ │ │ │Ed.1.0 (2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.15│Echipament GLONASS │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │ │ │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 61108-2 (1998); │G │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.113(73) a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-2 (1998); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.16│Sistem de control al │- Reg. V/18 │- Reg. V/19; │- ISO 11674 (2006); │B + D │
│ │direcţiei de deplasare (HCS)│ │- Rez. A.342(IX) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.64(67) a IMO; anexa 3; │Rectificarea 1 (2008); │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │ │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 11674 (2006); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 │ │
│ │ │ │ │Ed.1.0(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.17│Instalaţie mecanică de │Punctul a fost mutat la A.1/1.40. │
│ │ridicare a pilotului │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.18│Transponder SAR în bandă de │- Reg. III/4; │- Reg. III/6; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │9 GHz (SART) │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/7; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Reg. V/18; │- Rez. A.530(13) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.802(19) a IMO; │- EN 61097-1 (2007) │G │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 8, 14 a IMO; │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8, 14 a IMO; │- CEI 61097-1 (2007). │ │
│ │ │ │- UIT-R M.628-3 (11/93). │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.19│Echipament radar pentru │ │
│ │navele de mare viteză │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.20│Indicator al unghiului │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │cârmei │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- ISO 20673 (2007); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- ISO 20673 (2007); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.21│Indicator al vitezei de │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │rotaţie a elicei │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- ISO 22554 (2007); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- ISO 22554 (2007); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.22│Indicator al pasului elicei │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- ISO 22555 (2007); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- EN 62288 (2008); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- ISO 22555 (2007); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.23│Compas pentru bărci de │- Reg. III/4; │- Reg. III/34; │- ISO 1069 (1973); │B + D │
│ │salvare şi bărci de urgenţă │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.48(66) │- ISO 25862 (2009); │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │(Cod LSA) IV, V a IMO; │- CEI 60945 (2002 │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │inclusiv CEI 60945 │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 8, 13 a IMO; │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8, 13 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.24│Dispozitiv automat de │ │
│ │trasare radar (ARPA) pentru │ │
│ │navele de mare viteză │Punctul a fost mutat la A.1/4.37. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.25│Dispozitiv automat de │ │
│ │urmărire a drumului (ATA) │Punctul a fost mutat la A.1/4.35. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.26│Dispozitiv automat de │ │
│ │urmărire a drumului (ATA) │ │
│ │pentru navele de mare viteză│Punctul a fost mutat la A.1/4.38. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.27│Dispozitiv electronic de │ │
│ │trasare (EPA) │Punctul a fost mutat la A.1/4.36. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/4.28│Sistem de punte integrat │Punctul a fost mutat la A.2/4.30. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.29│Înregistrator de date │- Reg. V/18; │- Reg. V/20; │- CEI 60945 (2002), │B + D │
│ │privind voiajul (VDR) │- Reg. V/20; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria CEI 61162; │G │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.97(73) │- CEI 61996-1 (2013-05),│ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.191(79) a IMO; │(2008). │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.333(90) a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.30│Sistem electronic de date şi│- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │vizualizare a hărţilor │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │maritime cu dispozitiv de │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │rezervă (ECDIS) şi sistem de│(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │vizualizare a hărţilor cu │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 61174 (2008); │ │
│ │grafică raster (RCDS) │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.232(82) a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- Rez. SN.1/Circ. 266 a IMO. │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │[Copiile de siguranţă ECDIS şi RCDS│Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │sunt aplicabile numai în cazul în │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │care această funcţie este inclusă │- CEI 61174 (2008); │ │
│ │ │ │în ECDIS. Certificatul pentru │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │modulul B trebuie să indice dacă │(2008). │ │
│ │ │ │aceste opţiuni au fost încercate │ │ │
│ │ │ │sau nu.] │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.31│Girocompas pentru navele de │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │- ISO 16328 (2001); │B + D │
│ │mare viteză │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.821(19) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │inclusiv CEI 60945, │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │G │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 16328 (2001); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945(2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI │ │
│ │ │ │ │60945, Rectificarea 1 │ │
│ │ │ │ │(2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.32│Echipament AIS (sistem │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │automat de identificare) │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │universal │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │IMO; │- Rez. MSC.74(69) a IMO; │- EN 61993-2 (2013); │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │sau │ │
│ │ │13 a IMO. │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- UIT-R M.1371-4(2010). │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │NOTĂ: │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │UIT-R M. 1371-4(2010) se aplică │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │numai în conformitate cu │- CEI 61993-2 (2012); │ │
│ │ │ │dispoziţiile Rez. MSC.74(69) │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │a IMO. │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.33│Sistem de urmărire a │- Reg. V/18 │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │drumului navei (funcţionează│ │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │la viteza navei, de la │ │- Rez. MSC.74(69) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │viteza minimă de manevră │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162; │G │
│ │până la viteza de 30 de │ │ │- EN 62065 (2002); │ │
│ │noduri) │ │ │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62065 (2002); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.34│Echipament radar CAT 1 │- Reg. V/18 │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │ │- Rez. A.823(19) a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │- EN 62288 (2008); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO; │- EN 62388 (2008) │ │
│ │ │ │- UIT-R M. 1177-4(04/11). │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2007). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.35│Echipament radar CAT 2 │- Reg. V/18 │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO; │- EN 62288 (2008); │ │
│ │ │ │- UIT-R M. 1177-4(04/11). │- EN 62388 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2007). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.36│Echipament radar CAT 3 │- Reg. V/18 │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │ │- Rez. A.278(VIII) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO; │- EN 62288 (2008); │ │
│ │ │ │- UIT-R M. 1177-4(04/11). │- EN 62388 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2007). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.37│Echipament radar pentru │- Reg. X/3; │- Rez. A.278(VIII) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │(CAT 1H şi CAT 2H) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- EN 62388 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- UIT-R M. 1177-4(04/11). │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2007). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.38│Echipament radar aprobat cu │- Reg. X/3; │- Rez. A.278(VIII) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │opţiune de hartă nautică, │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │respectiv: │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │a) CAT 1C; │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │b) CAT 2C; │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008); │ │
│ │c) CAT 1HC pentru HSC; │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- EN 62388 (2008) │ │
│ │d) CAT 2HC pentru HSC. │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.192(79) a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- UIT-R M. 1177-4(04/11). │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62388 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2007). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.39│Reflector radar - tip pasiv │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- ISO 8729-1 (2010); │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.97(73) │Rectificarea 1 (2008) │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.164(78) a IMO. │- ISO 8729-1 (2010); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.40│Sistem de control al │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │- ISO 16329 (2003); │B + D │
│ │direcţiei de deplasare │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.822(19) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │pentru navele de mare viteză│(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │inclusiv CEI 60945, │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │G │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 16329 (2003); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.41│Dispozitiv pentru │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- ISO 22090-3 (2004), │B + D │
│ │transmiterea informaţiei de │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv ISO │B + E │
│ │drum THD │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2005); │B + F │
│ │(metoda GNSS) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- EN 60945 (2002), │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.116(73) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 22090-3 (2004), │ │
│ │ │ │ │inclusiv ISO │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2005); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.42│Reflector pentru navele de │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │- ISO 17884 (2004); │B + D │
│ │mare viteză │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │Rectificarea 1 (2008) │G │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 17884 (2004); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.43│Echipament pentru │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │- ISO 16273 (2003); │B + D │
│ │vizibilitate nocturnă │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │destinat navelor de mare │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + F │
│ │viteză │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.94(72) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │G │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- ISO 16273 (2003); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- IEC 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.44│Receptor diferenţial de │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │baliză pentru echipament │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │DGPS şi DGLONASS │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- CEI 61108-4 (2004); │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- seria EN 61162 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.114(73) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-4 (2004); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.45│Material cartografic pentru │ │
│ │radarul de bord │Punct eliminat - echipamentul este vizat de A.1/4.38. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.46│Dispozitiv pentru │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- ISO 22090-1 (2002), │B + D │
│ │transmiterea informaţiei de │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv Rectificarea 1 │B + E │
│ │drum THD (metoda │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) (Cod HSC 1994) │(2005); │B + F │
│ │giroscopică) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│13 a IMO; │- EN 60945 (2002), │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) (Cod HSC 2000) │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│13 a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.116(73) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 22090-1 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv Rectificarea 1 │ │
│ │ │ │ │(2005); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.47│Înregistrator simplificat de│- Reg. V/20 │- Reg. V/20; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │date privind voiajul (S-VDR)│ │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.163(78) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- seria EN 61162; │G │
│ │ │ │ │- EN 61996-2 (2008); │ │
│ │ │ │ │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 61996-2 (2007); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/4.48│Instalaţie mecanică de │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat [deoarece Rez. MSC.308(88) a IMO, care intră în vigoare │
│ │ridicare a pilotului │la 1 iulie 2012, prevede: "Instalaţiile mecanice de ridicare a pilotului nu se utilizează."]. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/4.49│Scară pentru pilot │- Reg. V/23; │- Reg. V/23; │- Rez. A.1045(27) a IMO;│B + D │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. A.1045(27) a IMO; │- ISO 799 (2004). │B + E │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 773. │ │B + F │
│ │ │ │ │ │G │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.50│Echipament DGPS │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │ (Cod HSC 1994) 13 a IMO│ (Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- EN 61108-1 (2003); │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 61108-4 (2004); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.112(73) a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.114(73) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-1 (2003); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-4 (2004); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.51│Echipament DGLONASS │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- EN 61108-2 (1998); │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 61108-4 (2004); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.113(73) a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.114(73) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-2 (1998); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-4 (2004); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.52│Lampă de semnalizare pe timp│- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│A se │de zi │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│nota b) │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) a IMO; │- ISO 25861 (2007) │ │
│din │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.95(72) a IMO; │sau │ │
│prezenta│ │(Cod HSC 2000) a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │- CEI 60945 (2002), │ │
│anexă │ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │inclusiv CEI 60945, │ │
│A.1 │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- ISO 25861 (2007). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.53│Amplificator de radiolocaţie│- Reg. V/18; │- Rez. A.694(17) a IMO; │- ISO 8729-2 (2009); │B + D │
│A se │ │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │- EN 60945 (2002), │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + F │
│nota b) │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.97(73) │Rectificarea 1 (2008) │G │
│din │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │sau │ │
│prezenta│ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.164(78) a IMO; │- ISO 8729-2 (2009); │ │
│anexă │ │ │- UIT-R M.1176-1 (02/13). │- CEI 60945 (2002), │ │
│A.1 │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.54│Dispozitiv pentru relevment │- Reg. V/18 │- Reg. V/19 │- ISO 25862 (2009); │B + D │
│A se │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │B + E │
│vedea │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │B + F │
│nota b) │ │ │ │Rectificarea 1 (2008) │G │
│din │ │ │ │sau │ │
│prezenta│ │ │ │- ISO 25862 (2009); │ │
│anexă │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│A.1 │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.55│Echipament AIS SART │- Reg. III/4; │- Reg. III/6; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│A se │ │- Reg. IV/14. │- Reg. IV/7; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│vedea │ │ │- Rez. MSC.246(83) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│nota b) │ │ │- Rez. MSC.247(83) a IMO; │- EN 61097-14 (2010) │G │
│din │ │ │- Rez. MSC.256(84) a IMO; │sau │ │
│prezenta│ │ │- UIT-R M.1371-4(2010). │- CEI 60945 (2002), │ │
│anexă │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│A.1 │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-14 (2010). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.56│Receptor Galileo │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.813(19) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │- EN 61108-3 (2010); │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.233(82) a IMO. │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-3 (2010); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 (2008│. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.57│Sistem de alarmă şi │- Reg. V/18 │- Rez. A.694(17) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │supraveghere a navigaţiei pe│ │- Rez. MSC.128(75) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │punte (BNWAS) │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │ │ │- seria EN 61162; │G │
│ │ │ │ │- EN 62288 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 62616 (2010), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 62616, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2012) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008)│ │
│ │ │ │ │- CEI 62616 (2010), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 62616, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2012). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.58│Sistem de recepţie acustică │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│A se │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945, │B + E │
│vedea │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│nota c) │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│din │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.86(70) a IMO; │- EN 62288 (2008); │ │
│prezenta│ │(Cod HSC 2000) a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │- ISO 14859 (2012) │ │
│anexă │ │ │(Cod HSC 2000) a IMO; │sau │ │
│A.1 │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945, │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008)│ │
│ │ │ │ │- ISO 14859 (2012). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/4.59│Sistem de navigaţie integrat│- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│Anterior│ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│punctul │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│A.2/4.15│ │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) 13 a IMO; │- seria EN 61162; │G │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │(Cod HSC 2000) 13 a IMO; │- CEI 61924-2 (2012) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.252(83) a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.302(83) a IMO - │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │[gestionarea semnalelor de alertă │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │pe puntea de comandă, (BAM)]. │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0(2008)│ │
│ │ │ │ │- CEI 61924-2 (2012). │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘


    5. Echipamente de radiocomunicaţii
    Note aplicabile secţiunii 5: Echipamente de radiocomunicaţii
    Coloana 5: În cazul în care dispoziţiile MSC/Circ.862 a IMO şi cerinţele standardelor de încercări ale produselor sunt contradictorii, prevalează dispoziţiile MSC/Circ.862 a IMO.
    Coloana 5:
    Seria CEI 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - CEI 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - CEI 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - CEI 61162-3 ed1.1 consolidat cu amendamentul 1 (2010-11) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendamentul 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet
    Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet.


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Regula din SOLAS 74, cu │ Regulile din SOLAS 74 cu │ Standarde │ Module de │
│ │ │modificările ulterioare,│modificările ulterioare, precum şi │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ prin care se cere │ rezoluţiile şi circularele │ │conformităţii│
│ │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzătoare ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.1 │Instalaţie radio în bandă │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/7; │- IMO MSC/Circ. 862; │B + D │
│ │VHF care permite transmisia │- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │şi recepţia prin ASN şi │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.385(X) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + F │
│ │radiotelefonie │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.524(13) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. A.694(17) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. A.803(19) a IMO; │- ETSI EN 300 338-1 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │- ETSI EN 300 338-2 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │- ETSI EN 301 843-2 │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862; │V1.2.1 (2004-06); │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │- ETSI EN 301 925 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95); │V1.3.1 (2010-09) │ │
│ │ │ │- UIT-R M.493-13 (10/09); │sau │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04); │- IMO MSC/ │ │
│ │ │ │- UIT-R M.689-2 (09/94). │Circ. 862; │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-7 (1996); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.2 │Receptor de veghe prin ASN │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/7; │EN 60945 (2002), │B + D │
│ │în bandă VHF │- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.803(19) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.36(63) │- ETSI EN 300 338-1 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │- ETSI EN 300 338-2 │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │- ETSI EN 301 033 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95); │V1.3.1 (2010-09); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.493-13 (10/09); │- ETSI EN 301 843-2 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04). │V1.2.1 (2004-06) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-8 (1998); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.3 │Receptor NAVTEX │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/7; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │- ETSI EN 300 065-1 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │V1.2.1 (2009-01); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- ETSI EN 301 843-4 │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │V1.2.1 (2004-06) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.148(77) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- UIT-R M.540-2 (06/90); │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.625-3 (10/95). │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-6 (2005-12).│ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.4 │Receptor EGC │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/7; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.570(14) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.694(17) a IMO; │- ETSI ETS 300 460 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.36(63) │Ed.1 (1996-05); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │- ETSI ETS 300 460/A1 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ (1997-11); B + D │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │- ETSI EN 300 829 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.306(87) a IMO; │V1.1.1 (1998-03); │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32. │- ETSI EN 301 │ │
│ │ │ │ │843-1 V1.3.1 (2012-08) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-4 (2007). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.5 │Receptor în bandă HF pentru │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/7; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │informaţii privind siguranţa│- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │maritimă (MSI) │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │(receptor HF NBDP) │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.699(17) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. A.700(17) a IMO; │- ETSI ETS 300 067 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. A.806(19) a IMO; │Ed.1 (1990-11); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │- ETSI ETS 300 067/A1 │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │Ed.1 (1993-10) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │sau │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.491-1 (07/86); │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.492-6 (10/95); │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │- UIT-R M.540-2 (06/90); │- ETSI ETS 300 067 Ed.1 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.625-3 (10/95); │(1990-11); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.688 (06/90). │- ETSI ETS 300 067/A1 │ │
│ │ │ │ │Ed.1 (1993-10). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.6 │Radiobaliză în bandă de │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/7; │- IMO MSC/ │B + D │
│ │406 MHz (COSPAS-SARSAT) │- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │Circ. 862; │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.662(16) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. A.696(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. A.810(19) a IMO; │- ETSI EN 300 066 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │V 1.3.1 (2001-01) │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │- IMO MSC/Circ. 862; │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.633-3 (05/04); │- CEI 61097-2 (2008). │ │
│ │ │ │- UIT-R M.690-1 (10/95). │NOTĂ: │ │
│ │ │ │ │IMO MSC/Circ. 862 se │ │
│ │ │ │ │aplică doar │ │
│ │ │ │ │dispozitivului opţional │ │
│ │ │ │ │care permite activarea │ │
│ │ │ │ │de la distanţă, nu şi │ │
│ │ │ │ │radiobalizei │ │
│ │ │ │ │propriu-zise. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/5.7 │Radiobaliză în bandă-L │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │(INMARSAT) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/5.8 │Receptor de veghe în bandă │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │de 2 182 KHz │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1/5.9 │Generator de semnal de │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │alarmă bitonal │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/5.10│Instalaţie radio în bandă MF│- Reg. IV/14; │- Reg. IV/9; │- IMO MSC/Circ. 862; │B + D │
│ │care permite transmisia şi │- Reg. X/3; │- Reg. IV/10; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │recepţia prin ASN şi │- Rez. MSC.36(63) │- Reg. X/3; │inclusiv CEI 60945 │B + F │
│ │radiotelefonie │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │NOTĂ: │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. A.804(19) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │În conformitate cu deciziile│(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. MSC.36(63) │- ETSI EN 300 338-1 │ │
│ │IMO şi UIT, cerinţele pentru│ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │generatorul de semnal de │ │- Rez. MSC.97(73) │- ETSI EN 300 338-2 │ │
│ │alarmă bitonal şi transmisie│ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │în H3E nu se mai aplică în │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │- ETSI ETS 300 373-1 │ │
│ │standardele de încercări. │ │- UIT-R M.493-13 (10/09); │V1.3.1 (2011-01); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04). │- ETSI EN 301 843-5 │ │
│ │ │ │ │V1.1.1 (2004-06) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862; │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-9 (1997); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.11│Receptor de veghe prin ASN │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/9; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │în bandă MF │- Reg. X/3; │- Reg. IV/10; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Reg. X/3; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.694(17) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. A.804(19) a IMO; │- ETSI EN 300 338-1 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. MSC.36(63) │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │- ETSI EN 300 338-2 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │- ETSI EN 301 033 │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │V1.2.1 (2010-09); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.493-13 (10/09); │- ETSI EN 301 843-5 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04); │V1.1.1 (2004-06) │ │
│ │ │ │- UIT-R M.1173 (10/95). │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-8 (1998); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.12│Inmarsat-B SES │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/10; │- IMO MSC/Circ. 862; │B + D │
│ │NOTĂ: │- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │Serviciul va fi întrerupt │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.570(14) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + F │
│ │începând de la data de │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │31 decembrie 2014. │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. A.808(19) a IMO; │sau │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. MSC.36(63) │- IMO MSC/Circ. 862; │ │
│ │ │ │ (Cod HSC 1994) 14 a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ - Rez. MSC.97(73) │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ (Cod HSC 2000) 14 a IMO; │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │ │ - IMO MSC/Circ. 862; │ │ │
│ │ │ │ - IMO COMSAR/Circ. 32. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.13│Inmarsat-C SES │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/10; │- IMO MSC/Circ. 862; │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.570(14) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.664(16) a IMO (Se aplică │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │doar dacă Inmarsat-C SES include │- seria EN 61162; │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│funcţii EGC.); │- ETSI ETS 300 460 │ │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO; │Ed.1 (1996-05); │ │
│ │ │ │- Rez. A.807(19) a IMO; │- ETSI ETS 300 460/A1 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │(1997-11); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │- ETSI EN 300 829 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │V1.1.1 (1998-03); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │- ETSI EN 301 843-1 │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862; │V1.3.1 (2012-08) │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32. │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-4 (2007); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.14│Instalaţie radio în bandă │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/10; │- IMO MSC/Circ. 862; │B + D │
│ │MF/HF care permite │- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │- EN 60945 (2002), │B + E │
│ │transmisia şi recepţia prin │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + F │
│ │ASN, NBDP şi radiotelefonie │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.806(19) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │NOTĂ: │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.36(63) │- seria EN 61162; │ │
│ │În conformitate cu deciziile│(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │- ETSI ETS 300 067 │ │
│ │IMO şi UIT, cerinţele pentru│ │- Rez. MSC.97(73) │Ed.1 (1990-11); │ │
│ │generatorul de semnal de │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │- ETSI ETS 300 067/A1 │ │
│ │alarmă bitonal şi transmisie│ │- IMO MSC/Circ. 862; │Ed.1 (1993-10); │ │
│ │în A3H nu se mai aplică în │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │- ETSI EN 300 338-1 │ │
│ │standardele de încercări. │ │- UIT-R M.476-5 (10/95); │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.491-1 (07/86); │- ETSI EN 300 338-2 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.492-6 (10/95); │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.493-13(10/09); │- ETSI ETS 300 373-1 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04); │V1.3.1 (2011-01); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.625-3 (10/95); │- ETSI EN 301 843-5 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.1173 (10/95). │V1.1.1 (2004-06) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862; │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-9 (1997); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.15│Receptor de veghe prin ASN │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/10; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │în bandă MF/HF │- Reg. X/3; │- Reg. X/3; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.806(19) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.36(63) │- ETSI EN 300 338-1 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │- ETSI EN 300 338-2 │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │V1.3.1 (2010-02); │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │- ETSI EN 301 033 │ │
│ │ │ │- UIT-R M.493-13 (10/09); │V1.3.1 (2010-09); │ │
│ │ │ │- UIT-R M.541-9 (05/04). │- ETSI EN 301 843-5 │ │
│ │ │ │ │V1.1.1 (2004-06) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-3 (1994); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-8 (1998); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.1/5.16│Aparat radiotelefonic │Punctul a fost mutat la A.2/5.8. │
│ │aeronautic de emisie- │ │
│ │recepţie în VHF │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.1/5.17│Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14; │- Reg. III/6; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │portabil de emisie - │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │recepţie în VHF pentru │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.809(19) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │ambarcaţiunile de salvare │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │- ETSI EN 300 225 V1.4.1│ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 8, 14 a IMO; │(2004-12); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │- ETSI EN 301 843-2 │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8, 14 a IMO; │V1.2.1 (2004-06) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.149(77) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95). │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-12 (1996). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/5.18│Aparat radiotelefonic fix de│- Reg. IV/14; │- Reg. III/6; │- EN 60945 (2002), │B + D │
│ │emisie-recepţie în VHF │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │pentru ambarcaţiunile de │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.809(19) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │B + F │
│ │salvare │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. MSC.36(63) │- ETSI EN 301 466 │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) 8, 14 a IMO; │V1.1.1 (2000-10) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│- Rez. MSC.97(73) │sau │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8, 14 a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95). │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-12 (1996). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A1/5.19 │Inmarsat-F 77 │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/10; │- IMO MSC/Circ. 862; │B + D │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.570(14) a IMO; │- EN 60945 (2002), │B + F │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.808(19) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │B + E │
│ │ │(Cod HSC 1994) 14 a IMO;│- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.36(63) │- CEI 61097-13 (2003) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │- IMO MSC/Circ. 862; │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32. │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61097-13 (2003). │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘


    6. Echipamente cerute de convenţia COLREG 72


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │ Regula din COLREG 72 │ Regulile din COLREG precum şi │ Standarde │ Module de │
│ │ │ prin care se cere │ rezoluţiile şi circularele │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzătoare ale IMO, după caz │ │conformităţii│
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/6.1 │Lumini de navigaţie │- COLREG anexa I/14. │- COLREG anexa I/14; │- EN 14744 (2005), │B + D │
│ │ │ │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv AC (2006); │B + E │
│ │ │ │- Rez. MSC.253(83) a IMO. │- EN 60945 (2002), │B + F │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │G │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- EN 14744 (2005), │ │
│ │ │ │ │inclusiv AC (2006); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘


    7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiere
    Nu există niciun astfel de echipament în prezenta anexă.

    8. Echipamente conform SOLAS capitolul II-1. Construcţie - structură, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Regula din SOLAS 74, cu │ Regulile din SOLAS 74, cu │ Standarde │ Module de │
│ │ │modificările ulterioare,│modificările ulterioare, precum şi │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ prin care se cere │ rezoluţiile şi circularele │ │conformităţii│
│ │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzătoare ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.1/8.1 │Detectoare ale nivelului │- Reg. II-1/22-1; │- Reg. II-1/25; │- CEI 60092-504 (2001), │B + D │
│ │apei │- Reg. II-1/25; │- Reg. XII/12; │inclusiv CEI 60092-504 │B + E │
│ │ │- Reg. XII/12. │- Rez. A.1021(26) a IMO; │Rectificarea 1 (2011); │B + F │
│ │ │ │- Rez. MSC.188(79) a IMO. │- CEI 60529 (2001), │ │
│ │ │ │ │inclusiv: │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2003); │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 2 (2007); │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 3 (2009); │ │
│ │ │ │ │- Rez. MSC.188(79) a IMO│ │
│ │ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1291. │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 3
(Anexa A.2 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006)


                                  ECHIPAMENTE
                       pentru care nu există standarde de
              încercări detaliate în instrumentele internaţionale

    Note generale:
    a) Regulile SOLAS se referă la versiunea consolidată din 2009 a SOLAS.
    b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. Variantele produselor sunt menţionate în mod independent şi sunt separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (Exemplu: A.1/3.3).
    1. Mijloace de salvare
    Coloana 4: Circulara MSC.980 a IMO se aplică în afara cazurilor când este înlocuită de instrumentele specifice menţionate în coloana 4.


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Regula din SOLAS 74, cu │ Regulile din SOLAS 74, cu │ Standarde │ Module de │
│ │ │modificările ulterioare,│modificările ulterioare, precum şi │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ prin care se cere │ rezoluţiile şi circularele │ │conformităţii│
│ │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzătoare ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/1.1 │Reflector radar pentru plute│- Reg. III/4; │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │de salvare │- Reg. III/34; │(Cod LSA) a IMO │ │ │
│ │ │- Reg. X/3. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/1.2 │Materiale pentru costumele │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │de imersiune │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/1.3 │Mijloace de lansare la apă │- Reg. III/4; │- Reg. III/13; │ │ │
│ │prin degajare liberă pentru │- Reg. III/34. │- Reg. III/16; │ │ │
│ │ambarcaţiunile de salvare │ │- Reg. III/26; │ │ │
│ │ │ │- Reg. III/34; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 8 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ │ │(Cod LSA) I, IV, VI a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 8 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/1.4 │Scări de îmbarcare │Punctul a fost mutat la A.1/1.29. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/1.5 │Instalaţii de alarmă │- Reg. III/6 │- Rez. A.1021(26) a IMO; │- ISO 27991 (2008) │ │
│ │generală în caz de urgenţă │ │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │şi de comunicare cu publicul│ │(Cod HSC 1994) a IMO; │ │ │
│ │(atunci când se utilizează │ │- Rez. MSC.48(66) │ │ │
│ │ca dispozitiv de alarmă în │ │(Cod LSA) a IMO; │ │ │
│ │caz de incendiu se aplică │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │A.1/3.53). │ │(Cod HSC 2000) a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 808. │ │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘


    2. Prevenirea poluării marine


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Regula din MARPOL 73/78,│ Regulile din MARPOL 73/78 cu │ Standarde │ Module de │
│ │ │ cu modificările │modificările ulterioare, precum şi │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ulterioare, prin care se│ rezoluţiile şi circularele │ │conformităţii│
│ │ │cere "aprobarea de tip" │ corespunzătoare ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/2.1 │Analizor NO(x) de tip │Punctul a fost mutat la A.1/2.8. │
│ │detector chemiluminescent │ │
│ │(CLD) sau detector │ │
│ │chemiluminescent încălzit │ │
│ │(HCLD) pentru utilizare la │ │
│ │măsurători directe la │ │
│ │bordul navei │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/2.2 │Instalaţii de bord de │Punctul a fost mutat la A.1/2.10. │
│ │epurare a gazelor arse │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/2.3 │Echipament care utilizează │- Anexa VI, Reg. 4 │- Anexa VI, Reg. 4 │ │ │
│ │alte metode echivalente de │ │ │ │ │
│ │reducere a emisiilor de │ │ │ │ │
│ │NO(x) la bord │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/2.4 │Echipament care utilizează │- Rez. MEPC.176(58) a │- Rez. MEPC.176(58) a IMO - │ │ │
│ │alte metode tehnologice de │IMO - (MARPOL, anexa VI │(MARPOL, anexa VI revizuită, │ │ │
│ │reducere a emisiilor de │revizuită, Reg. 4); │Reg. 4) │ │ │
│ │SO(x) │- Rez. MEPC.184(59) a │ │ │ │
│ │ │IMO. │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/2.5 │Analizori de NO(x) la bord │- Rez. MEPC.176(58) a │- Rez. MEPC.176(58) a IMO - │ │ │
│(Echipa-│care utilizează o metodă de │IMO - (MARPOL, anexa VI │(MARPOL, anexa VI revizuită, │ │ │
│ment │măsurare diferită de metoda │revizuită, Reg. 4) │Reg. 4) │ │ │
│nou) │măsurării şi monitorizării │ │ │ │ │
│ │directe din Codul tehnic │ │ │ │ │
│ │privind NO(x) 2008 │ │ │ │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘


    3. Echipamente de protecţie împotriva incendiilor


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Regula din SOLAS 74, cu │ Regulile din SOLAS 74, cu │ Standarde │ Module de │
│ │ │modificările ulterioare,│modificările ulterioare, precum şi │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ prin care se cere │ rezoluţiile şi circularele │ │conformităţii│
│ │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzătoare ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.1 │Stingătoare de incendiu fixe│Punctul a fost mutat la A.1/3.52. │
│ │şi mobile │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.2 │Duze pentru instalaţii fixe │Punctul a fost mutat la A.1/3.49. │
│ │de stingere a incendiilor cu│ │
│ │apă sub presiune în │ │
│ │încăperile de categorie │ │
│ │specială, încăperile ro-ro │ │
│ │pentru marfă, încăperile │ │
│ │ro-ro şi încăperile pentru │ │
│ │vehicule │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.3 │Pornirea grupurilor │Punctul a fost mutat la A.2/8.1. │
│ │generatoare pe vreme rece │ │
│ │(dispozitive de pornire) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.4 │Duze de tip combinat (jet │Punctul a fost mutat la A.1/3.55. │
│ │pulverizat/jet compact) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.5 │Componente ale instalaţiilor│Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
│ │fixe de detectare şi │ │
│ │avertizare în caz de │ │
│ │incendiu pentru posturile de│ │
│ │comandă, încăperile de │ │
│ │serviciu, încăperile de │ │
│ │locuit, încăperile de │ │
│ │maşini şi încăperile de │ │
│ │maşini nesupravegheate │ │
├────────┴────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│A.2/3.6 │Detectoare de fum │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.7 │Detectoare de căldură │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.8 │Lampă electrică de siguranţă│- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │- seria CEI 60079 │ │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │- Rez. MSC.98(73) │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 3 a IMO. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.9 │Îmbrăcăminte de protecţie │- Reg. II-2/19 │- Reg. II-2/19; │- EN 943-1 (2002), │ │
│ │rezistentă la acţiunea │ │- Rez. MSC.36(63) │inclusiv AC (2005); │ │
│ │substanţelor chimice │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │- EN 943-2 (2002); │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │- EN ISO 6529 (2001); │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │- EN ISO 6530 (2005); │ │
│ │ │ │ │- EN 14605 (2005), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1(2009); │ │
│ │ │ │ │- IMO MSC/ │ │
│ │ │ │ │Circ. 1120. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.10│Instalaţii de iluminat │Punctul a fost mutat la A.1/3.40. │
│ │amplasate la joasă înălţime │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.11│Duze pentru instalaţii fixe │Punctul a fost mutat la A.1/3.10. │
│ │de stingere a incendiilor cu│ │
│ │apă pulverizată sub presiune│ │
│ │în încăperile de maşini │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.12│Instalaţii echivalente fixe │Punctul a fost mutat la A.1/3.45. │
│ │cu gaz de stingere a │ │
│ │incendiilor pentru │ │
│ │încăperile de maşini şi │ │
│ │compartimentele pompelor de │ │
│ │marfă │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.13│Aparat de respiraţie cu aer │Punct anulat │
│ │comprimat (nave de mare │ │
│ │viteză - HSC). │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.14│Furtunuri de incendiu │Punctul a fost mutat la A.1/3.56. │
│ │(tip mosor) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.15│Componente ale instalaţiilor│Punctul a fost mutat la A.1/3.63. │
│ │de detectare a fumului prin │ │
│ │prelevare de eşantioane de │ │
│ │aer │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.16│Detectoare de flăcări │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.17│Avertizoare de incendiu cu │Punctul a fost mutat la A.1/3.51. │
│ │comandă manuală │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.18│Dispozitive de alarmă în caz│Punctul a fost mutat la A.1/3.53. │
│ │de incendiu │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.19│Componente ale instalaţiilor│Punctul a fost mutat la A.1/3.48. │
│ │fixe de stingere a │ │
│ │incendiilor pe bază de apă │ │
│ │şi cu acţiune directă │ │
│ │destinate încăperilor de │ │
│ │maşini de tip "A" │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.20│Mobilier tapiţat │Punctul a fost mutat la A.1/3.20. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.21│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/10 │- Reg. II-2/10; │ │ │
│ │de stingere a incendiilor │ │- IMO MSC.1/Circ. 1239. │ │ │
│ │pentru magazii de vopsele şi│ │ │ │ │
│ │lichide inflamabile │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.22│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/9 │- Reg. II-2/9 │ │ │
│ │fixe de stingere a │ │ │ │ │
│ │incendiilor pentru │ │ │ │ │
│ │conductele de evacuare ale │ │ │ │ │
│ │cuptoarelor din bucătării │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.23│Componente ale instalaţiilor│Punctul a fost mutat la A.1/3.67. │
│ │de stingere a incendiilor │ │
│ │pentru eliporturi │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.24│Dispozitive portabile de │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │ │ │
│ │aplicare a spumei │- Reg. II-2/20; │- Reg. II-2/20; │ │ │
│ │ │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 4 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1.239; │ │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1.313. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.25│Construcţii de tip "C" │Punctul a fost mutat la A.1/3.64. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.26│Instalaţii cu combustibil │- Reg. II-2/4 │- Reg. II-2/4; │ │ │
│ │gazos pentru uz casnic │ │- IMO MSC.1/Circ. 1276. │ │ │
│ │(componente) │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/3.27│Componente ale instalaţiilor│- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │Dispozitive electrice │ │
│ │fixe de stingere a │- Reg. X/3. │- Reg. II-2/20; │automate de comandă şi │ │
│ │incendiilor cu gaz (CO(2)) │ │- Rez. MSC.36(63) │temporizare: │ │
│ │ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │- EN 12094-1 (2003). │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO; │Dispozitive neelectrice │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.98(73) │automate de comandă şi │ │
│ │ │ │(Cod FSS) 5 a IMO; │temporizare: │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1313; │- EN 12094-2 (2003). │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ. 1318. ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Dispozitive manuale de │ │
│ │ │ │ │declanşare şi oprire: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-3 (2003). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Ansambluri de supape şi │ │
│ │ │ │ │declanşatoarele lor: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-4 (2004). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Robinete direcţionale de│ │
│ │ │ │ │înaltă şi joasă presiune│ │
│ │ │ │ │şi declanşatoarele lor: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-5 (2006). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Dispozitive neelectrice │ │
│ │ │ │ │de scoatere din │ │
│ │ │ │ │funcţiune: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-6 (2006). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Duze pentru sisteme cu │ │
│ │ │ │ │CO(2): │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-7 (2000), │ │
│ │ │ │ │inclusiv A1 (2005). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Racorduri: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-8 (2006). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Manometre şi presostate:│ │
│ │ │ │ │- EN 12094-10 (2003). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Dispozitive mecanice de │ │
│ │ │ │ │cântărire: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-11 (2003). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Clapete antiretur: │ │
│ │ │ │ │- EN 12094-13 (2001), │ │
│ │ │ │ │inclusiv AC (2002). │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────┤ │
│ │ │ │ │Dispozitive odorizante │ │
│ │ │ │ │pentru instalaţiile cu │ │
│ │ │ │ │CO(2) de joasă presiune:│ │
│ │ │ │ │- EN 12094-16 (2003). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.28│Componente ale instalaţiilor│Punctul a fost mutat la A.1/3.57. │
│ │de stingere a incendiilor cu│ │
│ │spumă cu coeficient mediu de│ │
│ │expandare - dispozitive fixe│ │
│ │cu spumă pentru punţile │ │
│ │navelor cisternă │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.29│Componente ale instalaţiilor│Punctul a fost mutat la A.1/3.58. │
│ │fixe de stingere a │ │
│ │incendiilor cu spumă cu │ │
│ │coeficient redus de │ │
│ │expandare pentru încăperile │ │
│ │de maşini şi protecţia │ │
│ │punţilor navelor cisternă │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/3.30│Spumă expandabilă pentru │Punctul a fost mutat la A.1/3.59. │
│ │instalaţii fixe de stingere │ │
│ │a incendiilor de la bordul │ │
│ │navelor care transportă │ │
│ │produse chimice │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.31│Instalaţii manuale de │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │ │ │
│ │pulverizare a apei │- Reg. II-2/19. │- Reg. II-2/19. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/3.32│Stingătoare de incendiu cu │Punctul a fost mutat la A.1/3.62. │
│ │pudră chimică uscată │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/3.33│Furtunuri de incendiu cu │- Reg. II-2/10; │- Reg. II-2/10; │ │ │
│Echipa- │diametru > 52 mm │- Reg. X/3. │- Rez. MSC.36(63) │ │ │
│ment nou│ │ │(Cod HSC 1994) 7 a IMO; │ │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │ │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) 7 a IMO. │ │ │
└────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘


    4. Echipamente de navigaţie
    Note aplicabile secţiunii 4: Echipamente de navigaţie
    Coloanele 3 şi 4: Trimiterile la capitolul V din SOLAS se vor considera ca trimiteri la SOLAS 1974, astfel cum a fost modificat la MSC 73, intrat în vigoare la 1 iulie 2002.
    Coloana 5:
    Seria CEI 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - CEI 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - CEI 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - CEI 61162-3 ed1.1 consolidat cu amendamentul 1 (2010-11) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet
    Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-3-am1 (2010) amendament 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet.


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Regula din SOLAS 74, cu │ Regulile din SOLAS 74, cu │ Standarde │ Module de │
│ │ │modificările ulterioare,│modificările ulterioare, precum şi │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ prin care se cere │ rezoluţiile şi circularele │ │conformităţii│
│ │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzătoare ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.1 │Girocompas pentru navele de │Punctul a fost mutat la A.1/4.31. │
│ │mare viteză │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.2 │Sistem de control al │Punctul a fost mutat la A.1/4.40. │
│ │direcţiei de deplasare │ │
│ │pentru navele de mare viteză│ │
│ │(anterior, pilot automat) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.3 │Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.41. │
│ │transmiterea informaţiei de │ │
│ │drum THD (metoda GNSS) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.4 │Lampă de semnalizare pe timp│Punctul a fost mutat la A.1/4.52. │
│ │de zi │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.5 │Reflector pentru navele de │Punctul a fost mutat la A.1/4.42. │
│ │mare viteză │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.6 │Echipament pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.43. │
│ │vizibilitate nocturnă │ │
│ │destinat navelor de mare │ │
│ │viteză │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.7 │Sistem de urmărire a │Punctul a fost mutat la A.1/4.33. │
│ │drumului navei │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.8 │Sistem electronic de date şi│Punctul a fost mutat la A.1/4.30. │
│ │vizualizare a hărţilor │ │
│ │maritime (ECDIS) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.9 │Dispozitiv de rezervă pentru│Punctul a fost mutat la A.1/4.30. │
│ │sistemul electronic de date │ │
│ │şi vizualizare a hărţilor │ │
│ │maritime (ECDIS) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.10│Sistem de vizualizare a │Punctul a fost mutat la A.1/4.30. │
│ │hărţilor cu grafică raster │ │
│ │(RCDS) │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.11│Echipament combinat │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │GPS/GLONASS │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) a IMO; │- EN 61108-1 (2003); │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 61108-2 (1998); │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │(Cod HSC 2000) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.115(73) a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-1 (2003); │ │
│ │ │ │ │- CEI 61108-2 (1998); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.12│Echipament DGPS şi DGLONASS │Punctul a fost mutat la A.1/4.44, A.1/4.50 şi A.1/4.51. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.13│Girocompas pentru navele de │Punctul a fost mutat la A.1/4.31. │
│ │mare viteză │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.14│Înregistrator de date │Punctul a fost mutat la A.1/4.29. │
│ │privind voiajul (VDR) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.15│Sistem de navigaţie integrat│Punctul a fost mutat la A.1/4.59. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.16│Sistem de punte integrat │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.17│Amplificator de radiolocaţie│Punctul a fost mutat la A.1/4.53. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.18│Sistem de recepţie acustică │Punctul a fost mutat la la A.1/4.58. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.19│Compas magnetic pentru │- Reg. X/3; │- Rez. A.382(X) a IMO; │- ISO 1069 (1973); │ │
│ │navele de mare viteză │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │- ISO 25862 (2009); │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │- Rez. MSC.36(63) │- EN 60945 (2002), │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │- Rez. MSC.97(73) │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- ISO 1069 (1973); │ │
│ │ │ │ │- ISO 25862 (2009); │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.20│Sistem de control al │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │drumului pentru - nave de │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │mare viteză │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- seria EN 61162; │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │(Cod HSC 2000) a IMO; │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.21│Material cartografic pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.45. │
│ │radarul de bord │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.22│Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.46. │
│ │transmiterea informaţiei de │ │
│ │drum THD │ │
│ │(metoda giroscopică) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.23│Dispozitiv pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.2. │
│ │transmiterea informaţiei de │ │
│ │drum THD (metoda magnetică) │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.24│Indicator de împingere │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │(Cod HSC 2000) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/4.25│Indicatoare ale împingerii │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │laterale, ale cârmei şi a │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │regimului de funcţionare │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │(Cod HSC 2000) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO. │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.26│Indicator al vitezei de │Punctul a fost mutat la A.1/4.9. │
│ │giraţie │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.27│Indicator al unghiului │Punctul a fost mutat la A.1/4.20. │
│ │cârmei │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.28│Indicator al vitezei de │Punctul a fost mutat la A.1/4.21. │
│ │rotaţie a elicei │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.29│Indicator al pasului elicei │Punctul a fost mutat la A.1/4.22. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.30│Sistem de punte integrat │- Reg. V/18; │- Reg. V/19; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │ │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) 13 a IMO;│(Cod HSC 1994) 15 a IMO; │- seria EN 61162; │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- EN 62288 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 13 a IMO.│(Cod HSC 2000) 15 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.191(79) a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- IMO SN.1/Circ. 288. │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162; │ │
│ │ │ │ │- CEI 62288 Ed.1.0 │ │
│ │ │ │ │(2008). │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.31│Dispozitiv pentru relevment │Punctul a fost mutat la A.1/4.54. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.32│Sistem de alarmă şi │Punctul a fost mutat la A.1/4.57. │
│ │supraveghere a navigaţiei de│ │
│ │punte (BNWAS) │ │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.33│Sistem de control pentru │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │urmărirea drumului navei │ │
│ │(funcţionează la viteza │ │
│ │navei de peste 30 de noduri)│ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/4.34│Echipament având funcţii de │- Reg. V/19 │- Reg. V/19-1; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │identificare şi urmărire la │ │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │distanţă mare a navelor │ │- Rez. A.813(19) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │(LRIT) │ │- Rez. MSC.202(81) a IMO; │- seria EN 61162 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.211(81) a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.263(84) a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- IMO MSC.1/Circ 1307. │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/4.35│Receptor Galileo │Punctul a fost mutat la A.1/4.56. │
├────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2/4.36│Echipament AIS SART │Punctul a fost mutat la A.1/4.55. │
└────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    5. Echipamente de radiocomunicaţii
    Note aplicabile secţiunii 5: Echipamente de radiocomunicaţii.
    Coloana 5:
    Seria CEI 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - CEI 61162-1 ed4.0 (2010-11) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - CEI 61162-2 ed1.0 (1998-09) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - CEI 61162-3 ed1.1 consolidat cu amendamentul 1 (2010-11) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-3 ed1.0 (2008-05) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) amendamentul 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - CEI 61162-450 ed1.0 (2011-06) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet
    Seria EN 61162 se referă la următoarele standarde de referinţă pentru Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime - Interfeţe numerice:
    - EN 61162-1 (2011) - Partea 1: Emiţător unic şi receptoare multiple
    - EN 61162-2 (1998) - Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date
    - EN 61162-3 (2008) - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-3-am1 (2010) amendamentul 1 - Partea 3: Reţele de comunicaţii seriale de date pentru instrumente
    - EN 61162-450 (2011) - Partea 450: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple - Interconectare Ethernet.


┌────────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea echipamentului │Regula din SOLAS 74, cu │ Regulile din SOLAS 74, cu │ Standarde │ Module de │
│ │ │modificările ulterioare,│modificările ulterioare, precum şi │ de încercări │ evaluare a │
│ │ │ prin care se cere │ rezoluţiile şi circularele │ │conformităţii│
│ │ │ "aprobarea de tip" │ corespunzătoare ale IMO, după caz │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.1 │Radiobaliză EPIRB în bandă │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/8; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │VHF │- Reg. X/3; │- Rez. A.662(16) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. A.694(17) a IMO; │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │- Rez. A.805(19) a IMO; │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.36(63) │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │(Cod HSC 1994) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.97(73) │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │ │(Cod HSC 2000) a IMO; │ │ │
│ │ │ │- UIT-R M.489-2 (10/95); │ │ │
│ │ │ │- UIT-R M.693 (06/90). │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.2 │Sursă de energie de rezervă │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/13; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │pentru alimentare radio │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) a IMO; │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │(Cod HSC 2000) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 16; │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/5.3 │Inmarsat-F SES │Punctul a fost mutat la A.1/5.19. │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/5.4 │Panou pentru cazuri de │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/6; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │sinistru │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) a IMO; │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │(Cod HSC 2000) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862; │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.5 │Panou pentru semnale de │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/6; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │alertare sau semnalizare în │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │caz de sinistru │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008) │ │
│ │ │(Cod HSC 1994) a IMO; │(Cod HSC 1994) a IMO; │sau │ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) a IMO. │(Cod HSC 2000) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 862; │Rectificarea 1 (2008). │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32. │ │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┤
│A.2/5.6 │Radiobaliză în bandă-L │Punct lăsat necompletat în mod intenţionat. │
│ │(INMARSAT) │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┤
│A.2/5.7 │Sistem de alarmă de │ │- Reg. XI-2/6; │- EN 60945 (2002), │ │
│ │securitate al navei │ │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.147(77) a IMO; │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │- IMO MSC/Circ. 1.072. │- seria EN 61162 │ │
│ │ │ │ │sau │ │
│ │ │ │ │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │ │inclusiv CEI 60945 │ │
│ │ │ │ │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │ │ │- seria CEI 61162. │ │
├────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
│A.2/5.8 │Aparat radiotelefonic │- Reg. IV/14; │- Reg. IV/7; │- EN 60945 (2002), │ │
│Ex │aeronautic de │- Reg. X/3; │- Rez. A.694(17) a IMO; │inclusiv CEI 60945 │ │
│A.1/5.16│emisie-recepţie în VHF │- Rez. MSC.36(63) │- Rez. MSC.36(63) │Rectificarea 1 (2008); │ │
│ │ │Cod HSC 1994) 14 a IMO; │(Cod HSC 1994) 14 a IMO; │- ETSI EN 301 688 V1.1.1│ │
│ │ │- Rez. MSC.97(73) │- Rez. MSC.97(73) │(2000-07) │ │
│ │ │(Cod HSC 2000) 14 a IMO.│(Cod HSC 2000) 14 a IMO; │sau │ │
│ │ │ │- Rez. MSC.80(70) a IMO; │- CEI 60945 (2002), │ │
│ │ │ │- IMO COMSAR/Circ. 32; │inclusiv CEI 60945 │ │