Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 380 din 27 mai 2015  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 380 din 27 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
               p. Ministrul economiei, comerţului şi turismului,
                                 Măricel Popa,
                                secretar de stat

       Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,
                                 Nicolae Minea

                         Ministrul finanţelor publice,
                           Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 27 mai 2015.
    Nr. 380.


    ANEXĂ

    AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                     aferent activităţii de privatizare şi
                 valorificare a activelor statului pe anul 2015

                                                                 - mii lei -
┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ Nr. │ │ │PREVEDERI │
│ crt. │ DENUMIRE INDICATOR │ Cod │ 2015 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ │ 162.000│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Venituri din activitatea de valorificare a │ │ │
│ │activelor statului, din care: │ │ 27.400│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.1 │Încasări din valorificarea activelor bancare; │ 39.10.05 │ 10.950│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.2 │Încasări din valorificarea creanţelor comerciale;│ 39.10.50 │ 4.996│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.3 │Încasări din valorificarea creanţelor preluate │ │ │
│ │de la Ministerul Finanţelor Publice; │ 39.10.06 │ 140│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.4 │Încasări din valorificarea creanţelor preluate │ │ │
│ │de la CNAS; │ 20.10.03 │ 11.314│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │Venituri din activitatea de privatizare şi │ │ │
│ │administrare a participaţiilor statului, din care│ │ 134.600│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 2.1 │Venituri din capital, din care; │ 39.10 │ 134.600│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│2.1.1 │Venituri din privatizare; │ 39.10.04 │ 16.521│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│2.1.2.│Venituri din operaţiuni de capital; │ 39.10.04 │ 116.569│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│2.1.3.│Venituri din alte surse; │ 39.10.04 │ 1.510│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ │ 162.000│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Cheltuieli curente, din care: │ │ 162.000│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.1 │Cheltuieli de privatizare, administrare şi │ │ │
│ │valorificare a activelor statului; │ 20 │ 131.010│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.1.1 │Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în │ 20.30.30 │ 500│
│ │procesul de valorificare, privatizare şi │ │ │
│ │postprivatizare pentru expertize, cauţiuni, │ │ │
│ │evaluări în litigii, onorarii executori │ │ │
│ │judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea │ │ │
│ │avizului de mediu, precum şi alte asemenea │ │ │
│ │cheltuieli; │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.1.2 │Cheltuieli efectuate cu publicarea anunţurilor │ 20.30.30 │ 200│
│ │pentru vânzarea prin licitaţie a bunurilor │ │ │
│ │executate silit şi a anunţurilor de privatizare │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.1.3 │Cheltuieli legate de plata asistenţei juridice │ 20.30.30 │ 49.430│
│ │pentru reprezentare în instanţele de judecată, │ │ │
│ │plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de │ │ │
│ │privatizare sau firme de avocatură şi pentru │ │ │
│ │pregătirea şi realizarea privatizării societă- │ │ │
│ │ţilor comerciale şi valorificarea activelor │ │ │
│ │statului; │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.1.4 │Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi │ 20.30.30 │ 7.880│
│ │lichidarea societăţilor comerciale*) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.1.5 │Sume plătite efectiv cumpărătorilor pentru │ 20.30.30 │ 73.000│
│ │despăgubiri acordate în urma procesului de │ │ │
│ │privatizare şi valorificare, precum şi obligaţii │ │ │
│ │de plată stabilite prin titluri executorii │ │ │
│ │conform O.G. nr. 22/2002; │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.2 │Transferuri între unităţi ale administraţiei │ │ │
│ │publice │ 51 │ 20.750│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Transferuri curente │ 51.01 │ 20.750│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.2.1 │Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului │ │ │
│ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ 51.01.23 │ 10.750│
│ │din valorificarea creanţelor bugetare; │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.2.2 │Vărsăminte către bugetele locale şi alte │ 51.01.27 │ 10.000│
│ │transferuri conform unor prevederi legale; │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.3 │Alte transferuri │ 55 │ 10.240│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Transferuri interne │ 55.01 │ 10.240│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.3.1 │Vărsăminte la fondul de risc pentru garanţiile │ │ │
│ │de stat pentru împrumuturile externe (doar │ │ │
│ │pentru instituţiile implicate în procesul de │ 55.01.19 │ 140│
│ │privatizare) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.3.2 │Vărsăminte la trezoreria statului din valori- │ │ │
│ │ficarea activelor statului, creanţelor comerciale│ 55.01.20 │ 1.610│
│ │şi privatizare; │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.3.3 │Transfer disponibil către OPSPI conform │ │ │
│ │O.U.G. nr. 13/2009; │ 55.01.18 │ 7.990│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1.3.4 │Alte transferuri conform Legii nr. 570/2004; │ 55.01.18 │ 500│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ III.│DATE INFORMATIVE │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Informaţii privind transferul către bugetul de │ │ │
│ │stat │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- dividente │ │ 800│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │- dobânzi │ │ 1│
└──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘


──────────
    *) Suma include şi indemnizaţia cuvenită administratorilor speciali numiţi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi contribuţiile aferente
──────────

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016