Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 959 din 9 decembrie 2015  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 959 din 9 decembrie 2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău", în suprafaţă de 1.202 mp, potrivit planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
──────────
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. - Mediaş, care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
──────────

    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş.
    ART. 3
    Se aprobă Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2 situate pe raza comunei Dămieneşti, judeţul Bacău, proprietarii, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, pe raza comunei Dămieneşti, judeţul Bacău, în cuantum total de 924,0 lei, ce vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 01 "Transferuri interne", alineatul 12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Energiei în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 6
    Ministerul Energiei, prin Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, răspunde de realitatea datelor înscrise în Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 7
    Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local al comunei Dămieneşti, judeţul Bacău, şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                              Ministrul energiei,
                             Victor Vlad Grigorescu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 9 decembrie 2015.
    Nr. 959.


    ANEXA 2

                                     LISTA
            cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte
             din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate
            publică de interes naţional, "Instalaţie tehnologică de
           suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti", situate pe raza comunei
           Dămieneşti, judeţul Bacău, proprietarii, precum şi sumele
                      individuale aferente despăgubirilor


┌──┬─────────┬──────────────┬───────────┬────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────┐
│N │ Judeţul │ Unitatea │ Numele şi │Tar-│Parcela │Catego-│Suprafaţa│Supra-│ Valoarea │Suprafaţa│ Valoarea │ Obiectul │Observaţii│
│r.│ │administrativ-│ prenumele │laua│ │ria de │ totală │faţa │ unitară │ │ (lei) │ │ │
│C │ │ teritorială │ │ │ │folo- │ [mp] │din │ a │ ├────────┬───────┬─────────┤ │ │
│r │ │ │ │ │ │sinţă │ │cori- │tarifelor,│ │ teren │uzu- │ Total │ │ │
│t.│ │ │ │ │ │ │ │dor │ conform │ │ │fruct/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │[mp] │Raportului│ │ │masă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │lem- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ evaluare │ │ │noasă +│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ [RON/mp] │ │ │dife- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │renţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │creşte-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │re │ │ │ │
├──┼─────────┼──────────────┼───────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11=9*10 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├──┼─────────┼──────────────┼───────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│1.│Bacău │Comuna │Savin │T35 │A408/1 │arabil │ 9962│ 389│ 0.768│ 389│ 299│ │ 299│Instalaţia │definitiv │
│ │ │Dămieneşti │Mihai, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologică│ │
│ │ │ │Savin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │
│ │ │ │Ileana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la sonda 4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bătrâneşti │ │
├──┼─────────┼──────────────┼───────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│2.│Bacău │Comuna │Savin │T35 │A408/2 │arabil │ 15946│ 811│ 0.768│ 811│ 623│ │ 623│Instalaţia │definitiv │
│ │ │Dămieneşti │Mihai, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologică│ │
│ │ │ │Savin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │
│ │ │ │Ileana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la sonda 4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bătrâneşti │ │
├──┼─────────┼──────────────┼───────────┼────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│3.│Bacău │Comuna │Moştenito- │T16 │A73/5 │arabil │ 36900│ 2│ 0.768│ 2│ 1.54│ │ 1.54│Instalaţia │definitiv │
│ │ │Dămieneşti │rii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologică│ │
│ │ │ │defunctului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │
│ │ │ │Simon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │Augustin: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la sonda 4 │ │
│ │ │ │Pitca Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bătrâneşti │ │
│ │ │ │Perca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iosif, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antoche │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cereza, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antoche │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Genoveva, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bulai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Verginia, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Perca Petru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴──────────────┴───────────┴────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────┘
                                                                             Total 1.202 923,54


                                      ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016