Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORMĂ nr. 37 din 23 decembrie 2015 privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 37 din 23 decembrie 2015  privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ nr. 37 din 23 decembrie 2015 privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015

    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

    ART. 1
    Societăţile definite la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, denumite în continuare asigurători, ori societăţile specializate şi mandatate în serviciile de constatare şi lichidare a daunelor desemnează personalul cu atribuţii în constatarea, soluţionarea dosarelor de daună şi eliberarea documentelor de introducere în reparaţie a vehiculelor, în cazul în care asiguraţii deţin o asigurare facultativă Casco valabilă, emisă de asigurătorul respectiv, şi se prezintă pentru a înştiinţa despre producerea unor pagube materiale la vehiculul asigurat, în condiţiile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) şi la art. 80^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Un model faţă-verso al declaraţiei de accident este prevăzut în anexa nr. 1. Pot fi folosite şi alte tipizate proprii fiecărui asigurător, dar care să conţină minimum informaţiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1. Documentul se emite/se tipăreşte de către fiecare asigurător care practică asigurări facultative de vehicule.
    ART. 3
    Informaţiile cuprinse în anexa nr. 1 sunt menţinute şi evidenţiate obligatoriu într-o bază de date a fiecărui asigurător care practică asigurări facultative de vehicule sau de răspundere civilă obligatorie şi se păstrează o perioadă de 10 ani. Asigurătorii iau măsurile care se impun astfel încât, într-un termen de 15 zile de la emiterea documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor, să introducă toate datele din anexa nr. 1 într-o bază de date proprie. Asigurătorul va transmite datele în formă statistică şi în format electronic o singură dată pe an, până la data de 31 ianuarie pentru anul anterior, într-o bază de date comună, administrată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
    ART. 4
    Dacă în urma analizării situaţiei prezentate nu se poate desprinde o concluzie clară privind împrejurările în care a avut loc accidentul/evenimentul şi există neconcordanţe în declaraţia celui implicat, inspectorul constatator, împreună cu persoana/asiguratul în cauză, se deplasează la locul producerii pagubei, unde va efectua o cercetare amănunţită, inclusiv prin identificarea oricăror mijloace de probă şi efectuarea de fotografii.
    ART. 5
    Documentul de introducere în reparaţie a vehiculelor constituie actul în baza căruia unităţile autorizate de profil permit introducerea vehiculului în procesul de reparaţie.
    ART. 6
    (1) Documentul de introducere în reparaţie a vehiculelor are o serie unică compusă din: numărul unic din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, indicativul abreviat al judeţului în care a fost emis documentul în formatul a două câmpuri şi o serie numerică formată din 8 câmpuri.
    (2) Documentul de introducere în reparaţie a vehiculelor este un formular care poate fi emis direct din sistemul informatic propriu al fiecărui asigurător ori poate fi tipărit, fiecare formular regăsindu-se în două exemplare, original şi copie. Asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, precum şi cei care practică asigurări facultative pentru vehicule sunt obligaţi să emită/tipărească formularul care va conţine în mod obligatoriu cel puţin informaţiile cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr. 2. În cazul în care sunt tipărite, formularele se distribuie de către asigurători unităţilor teritoriale ori persoanelor mandatate să desfăşoare astfel de activităţi în numele şi pentru asigurătorul respectiv.
    ART. 7
    Originalul documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor se înmânează solicitantului, iar copia rămâne la asigurător pentru arhivare. Documentele tipărite, inclusiv cele care sunt emise direct din sistemul IT propriu al asigurătorului/societăţii din domeniul asigurărilor se înseriază într-o plajă de numere stabilită de asigurător, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1). În toate cazurile este interzisă emiterea de către asigurători ori de societăţile specializate în servicii de constatare şi lichidare a daunelor a unor documente de introducere în reparaţie a vehiculelor care să aibă aceleaşi serie şi număr, nerespectându-se caracterul de unicitate al documentului.
    ART. 8
    Documentele de introducere în reparaţie a vehiculelor se înregistrează şi se păstrează la sediul fiecărei unităţi teritoriale a asigurătorului.
    ART. 9
    (1) Arhivarea documentelor de introducere în reparaţie a vehiculelor, însoţite de declaraţiile proprietarilor/conducătorilor de vehicule şi de alte documente rezultate din verificări, se va realiza lunar, în ordinea întocmirii lor.
    (2) Termenul de păstrare este de 10 ani, distrugerea acestora efectuându-se cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 10
    Documentele de introducere în reparaţie a vehiculelor se distribuie fie în format electronic, fie pe suport hârtie numai personalului desemnat în condiţiile art. 1, care le primeşte sub semnătură.
    ART. 11
    Dacă documentele de introducere în reparaţie a vehiculelor au fost completate greşit, acestea se anulează prin bararea pe diagonală şi înscrierea menţiunii "anulat", păstrându-se atât originalul, cât şi copia. De asemenea, şi în evidenţele electronice se vor face modificările care se impun în legătură cu seria documentului şi cu motivul anulării.
    ART. 12
    Eliberarea documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor nu constituie nota tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată din partea emitentului poliţei de asigurare, fapt ce se precizează în conţinutul tipizat al documentului. Documentul se eliberează inclusiv în cazul în care se constată daună totală şi vehiculul nu se mai repară.
    ART. 13
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către asigurători se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi ale cap. V din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 14
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.
    ART. 15
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.
    ART. 16
    La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008.

              Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                                 Mişu Negriţoiu

    Bucureşti, 23 decembrie 2015.
    Nr. 37.

    ANEXA 1
    la normă

                                  ┌────────┐
                                  │ MODEL │
                                  │(faţă) │
                                  └────────┘
 Asigurător ..................... Data şi ora prezentării
 Societatea din domeniul Data ....... ora .......
 asigurărilor ................ Documentul de introducere în
                                             reparaţie a vehiculului
 Avarii existente Seria ...... Nr. ...........
 (Se completează de către Obţinerea din asigurare de foloase
 inspectorul constatator.) materiale necuvenite se pedepseşte
 ............................... conform Codului penal.
 ...............................
 ............................... Inspector constatator, Asigurat,
                                             ..................... ..........


                                   DECLARAŢIE

    Subsemnatul/Subsemnata .............., fiul (fiica) lui ...............
  şi al/a ........., născut(ă) la data de ......... în localitatea .......,
  judeţul/sectorul ......., cetăţenie ........., domiciliat(ă) în localitatea
  ........, str. ....... nr. .., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul
  ........, cod numeric personal ........, posesor/posesoare al/a actului de
  identitate seria ..... nr. ......, eliberat de ........., şi al/a permisului
  de conducere categoria ..... nr. ......., eliberat de ......... la data de
  ......., cu vechime din ......, de profesie .......... la ......., cu sediul
  în str. ....... nr. ...., sectorul ......, telefon acasă ........., telefon
  serviciu ................, declar pe propria răspundere următoarele aspecte
  privind cauzele şi consecinţele producerii evenimentului rutier:
    La data de .............., în jurul orei ........., am condus/staţionat
  auto nr. ........... marca .........., culoarea ..........., proprietatea
  ..........., în localitatea (în afara localităţii) ........, pe strada (şos.)
  .......... din direcţia .......... către ........... .
    Când am ajuns în dreptul imobilului cu nr. ....., în intersecţia ........,
  în afara localităţii .............., pe autostrada ............
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Avarii rezultate: ........................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

          Data Semnătura
      ........... ...........

                               ┌────────┐
                               │ MODEL │
                               │(verso) │
                               └────────┘

    Autovehiculul este asigurat CASCO cu Contractul nr. ..........., emis de
  Societatea ............., valabil de la ............. până la ..........
    Declar pe propria răspundere că în urma evenimentului rutier nu a rezultat
  decesul sau rănirea vreunei persoane ori producerea de pagube altor persoane.
    Condiţii de luminozitate:
    - lumina zilei [] - luminozitate redusă [] - întuneric []
    Starea carosabilului:
    - uscat [] - altele (umed, îngheţat etc.) []
    Categoria vehiculului (înscrisă în documentul internaţional de asigurare):
    - categoria "A" autoturism []
    - categoria "B" motociclu []
    - categoria "C" autocamion sau tractor []
    - categoria "D" bicicletă cu motor []
    - categoria "E" autobuz sau autocar []
    - categoria "F" remorcă []

    Prezentarea schematică a accidentului/evenimentului:
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ │
  │ │
  │ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

           Data Semnătura
        ........... ...........


    ANEXA 2
    la normă

                                 ┌───────────┐
                                 │ MODEL │
                                 │(original) │
                                 └───────────┘
  ┌──────────┐
  │ Siglă │
  │asigurător│ DENUMIRE ASIGURĂTOR Seria XXX/JJ/NNNNNNNN
  │ │ UNITATEA TERITORIALĂ ............
  └──────────┘ Tel/Fax ..............


          DOCUMENT DE INTRODUCERE ÎN REPARAŢIE A VEHICULULUI

  Se eliberează prezentul document pentru vehiculul marca ......, culoarea ....
având nr. de înmatriculare/înregistrare ...... şi proprietar/utilizator .......
CNP/CUI ................. .
  Vehiculul a fost implicat în accidentul rutier/evenimentul din data de .....,
ora ...., locul ............ şi poate fi introdus în reparaţii cu următoarele
avarii:
  ............................................................................
  ............................................................................

  Eliberat astăzi, .........., d-lui/d-nei .............., CNP ...............

  INSPECTOR CONSTATATOR

  Numele şi prenumele în clar Eliberarea prezentului document nu
  ........................... constituie notă tehnică finală de
  Semnătură ................. constatare a daunelor şi nici
                                     obligaţie de plată din partea
                                     asigurătorului

                                 ┌───────────┐
                                 │ MODEL │
                                 │ (copie) │
                                 └───────────┘
 ┌──────────┐
 │ Siglă │
 │asigurător│ DENUMIRE ASIGURĂTOR Seria XXX/JJ/NNNNNNNN
 │ │ UNITATEA TERITORIALĂ .........
 └──────────┘ Tel/Fax ..............


          DOCUMENT DE INTRODUCERE ÎN REPARAŢIE A VEHICULULUI

  Se eliberează prezentul document pentru vehiculul marca ......, culoarea ....
având nr. de înmatriculare/înregistrare ...... şi proprietar/utilizator .......
CNP/CUI ................. .
  Vehiculul a fost implicat în accidentul rutier/evenimentul din data de .....,
ora ...., locul ............ şi poate fi introdus în reparaţii cu următoarele
avarii:
  ............................................................................
  ............................................................................

  Eliberat astăzi, .........., d-lui/d-nei .............., CNP ...............

  INSPECTOR CONSTATATOR

  Numele şi prenumele în clar Eliberarea prezentului document nu
  ........................... constituie notă tehnică finală de
  Semnătură ................. constatare a daunelor şi nici
                                     obligaţie de plată din partea
                                     asigurătorului


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016