Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   TRATAT din 14 noiembrie 2014  între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea    Twitter Facebook
Cautare document

 TRATAT din 14 noiembrie 2014 între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 30 decembrie 2015

    România şi Republica Kazahstan, denumite în continuare părţile,
    dorind să contribuie la o cooperare judiciară eficientă între cele două state în scopul prevenirii fenomenului infracţionalităţii, în baza respectului reciproc pentru principiile suveranităţii şi egalităţii,
    ţinând seama de faptul că obiectivul poate fi realizat printr-un acord bilateral care să stabilească acţiuni comune în materia extrădării,

    au convenit după cum urmează:

    ART. 1
    Obligaţia de extrădare
    Fiecare parte va extrăda, în temeiul prezentului tratat, orice persoană de pe teritoriul său care este solicitată de către partea solicitantă în vederea urmăririi penale, judecăţii sau a executării unei hotărâri pronunţate în legătură cu fapte penale care implică extrădarea.
    ART. 2
    Infracţiuni extrădabile
    1. În scopul prezentului tratat, sunt considerate infracţiuni extrădabile acele fapte care sunt sancţionate de legea penală a ambelor părţi, iar minimul pedepsei prevăzute pentru săvârşirea acestor fapte este de un (1) an sau mai mult.
    2. În cazul în care cererea de extrădare are ca obiect o persoană care să execute pedeapsa închisorii pentru orice faptă care atrage după sine măsura extrădării, persoana poate fi extrădată doar atunci când a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate de nu mai puţin de şase (6) luni sau mai mult.
    3. La determinarea faptei în conformitate cu articolul 1 din prezentul articol, nu contează dacă fapta care constituie infracţiunea se referă, conform legislaţiei naţionale aplicabile în ambele state, la o categorie similară de infracţiuni sau dacă este denumită prin aceeaşi terminologie sau printr-o terminologie diferită.
    4. În ce priveşte faptele penale în legătură cu încălcarea legislaţiei din domeniul vamal, fiscal şi a legislaţiei din domeniul valutar, extrădarea nu poate fi refuzată pe motiv că legislaţia naţională a părţii solicitate nu conţine dispoziţiile sau normele fiscale şi vamale din domeniul valutar în mod similar cu legislaţia naţională a părţii solicitante.
    5. Extrădarea trebuie acordată dacă infracţiunea a fost săvârşită în afara teritoriului părţii solicitante, cu condiţia ca legislaţia naţională a părţii solicitate să prevadă sancţionarea infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului propriu în aceleaşi condiţii. Extrădarea poate fi acordată chiar dacă aceste condiţii nu sunt prevăzute de legislaţia naţională a părţii solicitate.
    6. În cazul în care cererea de extrădare se referă la două sau mai multe infracţiuni, ambele sancţionate în conformitate cu legislaţia naţională a ambelor părţi, şi dacă unele dintre ele nu conţin elementele menţionate la alineatele 1 şi 2 din prezentul articol, partea solicitată are dreptul de a autoriza extrădarea pentru orice tip de infracţiune.
    ART. 3
    Motive obligatorii de refuz
    1. Extrădarea va fi refuzată dacă:
    a) infracţiunea pentru care este solicitată este considerată de partea solicitată ca infracţiune politică. Extrădarea va fi refuzată şi dacă partea solicitată are motive de a considera că cererea de extrădare este transmisă cu scopul de a pune sub urmărire penală, judeca sau de a pedepsi persoana solicitată pe motiv de rasă, sex, religie, naţionalitate, etnie, statut social sau convingeri politice sau dacă situaţia sa poate fi afectată pentru unul din aceste motive;
    b) în conformitate cu legislaţia naţională a părţii solicitante, infracţiunea pentru care a fost transmisă cererea de extrădare poate fi sancţionată cu pedeapsa la moarte, cu excepţia cazului în care partea solicitantă oferă garanţii părţii solicitate că persoana solicitată nu va fi condamnată la pedeapsa capitală sau, în cazul unei condamnări pronunţate, aceasta nu va fi pusă în executare;
    c) partea solicitată are motive de a considera că persoana solicitată în legătură cu o infracţiune a fost sau ar putea fi sancţionată sau supusă oricărei acţiuni sau inacţiuni care contravine drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv protecţia împotriva torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante, în partea solicitantă;
    d) acţiunea penală în baza legislaţiei părţii solicitate nu poate fi pusă în mişcare sau o hotărâre nu poate fi pusă în executare prin efectul prescrierii sau ca urmare a altor motive prevăzute în legislaţia naţională a părţii solicitate la data primirii cererii de extrădare. În determinarea limitei de timp, partea solicitată va lua în considerare întreruperea, suspendarea sau orice acte sau evenimente care au avut loc pe teritoriul părţii solicitante;
    e) partea solicitată a condamnat persoana a cărei extrădare este solicitată pentru aceeaşi infracţiune, iar hotărârea de condamnare este aplicată sau a fost emisă decizia de netrimitere în judecată sau de încetare a procedurii în instanţă;
    f) partea solicitată a acordat azil persoanei a cărei extrădare este solicitată;
    g) partea solicitată consideră că extrădarea ar putea leza suveranitatea, securitatea naţională, ordinea publică sau alte interese ale statului sau ar putea fi contrară prevederilor constituţionale;
    h) extrădarea este solicitată pentru o infracţiune militară care nu are un echivalent în conformitate cu legea penală a părţii solicitate.
    2. Pentru scopul prezentului tratat, nu sunt considerate infracţiuni politice următoarele:
    a) omorul, răpirea sau alte acţiuni violente asupra persoanei sau libertăţii;
    b) ameninţarea sau tentativa de a săvârşi sau participarea în calitate de complice la omorul, răpirea sau alte acţiuni violente asupra persoanei sau libertăţii unui şef de stat sau guvern ori asupra unuia dintre membrii de familie ai oricăreia dintre aceste persoane;
    c) genocidul, crimele de război, crimele împotriva păcii şi omenirii;
    d) orice altă infracţiune pentru care părţile şi-au asumat, în baza unui tratat internaţional, obligaţia de a o considera o infracţiune care dă loc la extrădare.
    3. În cazul în care partea solicitată intenţionează să refuze extrădarea unei persoane în temeiul alineatului 1 d) din prezentul articol, trebuie să se consulte cu partea solicitantă.
    ART. 4
    Motive opţionale de refuz
    Extrădarea poate fi refuzată în oricare dintre circumstanţele următoare:
    a) în cazul în care infracţiunea pentru care se solicită extrădarea este de competenţa părţii solicitate în conformitate cu legislaţia sa naţională, iar persoana solicitată este anchetată şi urmează să fie pusă sub acuzare de către autorităţile competente ale părţii solicitate pentru aceeaşi infracţiune pentru care se transmite cererea de extrădare;
    b) dacă partea solicitată consideră, ţinând seama de gravitatea infracţiunii şi interesele părţii solicitante, că extrădarea persoanei respective ar fi incompatibilă cu motive umanitare în ce priveşte vârsta, sănătatea sau alte circumstanţe personale ale individului. În aceste cazuri, în loc să refuze extrădarea, partea solicitată va putea să o amâne până la încetarea cauzelor care au condus la convingerea sa justificată că extrădarea ar avea consecinţe grave pentru persoana solicitată. În acest scop, înaintea luării unei decizii, partea solicitată trebuie să se consulte cu partea solicitantă;
    c) infracţiunea pentru care a fost transmisă cererea de extrădare a fost săvârşită în afara teritoriului părţii solicitante, dar a fost îndreptată împotriva intereselor părţii solicitate.
    ART. 5
    Extrădarea propriilor cetăţeni
    1. Fiecare parte are dreptul de a refuza extrădarea propriilor cetăţeni.
    2. În cazul unui refuz, partea solicitată va urmări penal persoana în baza legislaţiei naţionale sau va prelua executarea pedepsei definitive impuse de partea solicitantă, în conformitate cu legislaţia naţională, la cererea acesteia. În acest scop, partea solicitantă, prin autorităţile centrale denumite la articolul 6 din acest tratat, va pune la dispoziţia părţii solicitate dosarul de urmărire penală, hotărârile judecătoreşti, probele şi orice alte informaţii.
    3. Partea solicitată va informa din timp partea solicitantă cu privire la acţiunile întreprinse în conformitate cu cererea şi cu privire la o eventuală procedură în instanţă.
    4. În cazul în care persoana care urmează să fie extrădată a obţinut cetăţenia părţii solicitate înainte de predarea sa, partea solicitată va aplica alineatul 2 din prezentul articol, la cererea părţii solicitante.
    ART. 6
    Autorităţile centrale ale părţilor
    1. În scopul prezentului tratat, autorităţile centrale desemnate de către părţi vor comunica în mod direct.
    2. Autorităţile centrale sunt:
    - pentru partea română - Ministerul Justiţiei al României;
    - pentru partea kazahă - Procuratura Generală a Republicii Kazahstan.
    3. Fiecare parte va informa cealaltă parte cu privire la orice modificări şi amendamente cu privire la autorităţile centrale, prin canalele diplomatice.
    ART. 7
    Cererea de extrădare şi documentele aferente
    1. Cererea de extrădare se face în scris şi conţine următoarele:
    a) numele şi prenumele, data naşterii, sexul, naţionalitatea, datele de identitate şi orice alte informaţii care pot facilita identificarea persoanei sau a reşedinţei acesteia, precum şi semne distinctive, fotografii şi amprente digitale, dacă acestea sunt disponibile;
    b) menţionarea elementelor constitutive ale infracţiunii pentru care se solicită extrădarea, cu indicarea datei şi locului săvârşirii faptei;
    c) dispoziţiile legale relevante prin care fapta este incriminată şi prin care este stabilită pedeapsa pentru aceasta;
    d) dispoziţiile legale relevante privind limitele termenelor prevăzute pentru punerea sub urmărire penală sau executarea pedepsei şi informaţii cu privire la punerea sa în aplicare în ceea ce priveşte infracţiunea pentru care se solicită extrădarea;
    e) în cazul în care fapta pentru care s-a solicitat extrădarea a fost săvârşită în afara teritoriului părţii solicitante, dispoziţiile legale relevante prin care se stabileşte competenţa părţii solicitante cu privire la infracţiunea respectivă.
    2. Pe lângă cerinţele prevăzute la alineatul 1 din acest articol, cererea de extrădare va fi însoţită de:
    a) în cazul în care cererea se referă la urmărirea penală, o copie a hotărârii judecătoreşti/mandatului de arestare, certificat de către un judecător sau de autoritatea centrală a părţii solicitante;
    b) în cazul în care cererea se referă la executarea unei pedepse, o copie a hotărârii judecătoreşti definitive, certificată de către un judecător sau de către autoritatea centrală a părţii solicitante, un document care stabileşte în ce măsură pedeapsa a fost deja executată şi cât mai rămâne a fi executată.
    3. În plus faţă de cerinţele de la punctul 2b) din prezentul articol, în cazul în care persoana a fost condamnată în lipsă, cererea trebuie să includă informaţii sau documente, dacă există, cu privire la circumstanţele pentru care persoana a absentat în cadrul procedurilor.
    ART. 8
    Informaţii suplimentare
    1. În cazul în care informaţiile transmise de către partea solicitantă şi care însoţesc o cerere de extrădare nu sunt suficiente pentru a asigura că decizia părţii solicitate este luată în conformitate cu acest tratat, partea solicitată poate solicita informaţii suplimentare. Informaţiile suplimentare solicitate vor fi transmise în termen de şaizeci (60) de zile de la primirea cererii.
    2. În cazul în care persoana a cărei extrădare este solicitată se află în arest şi informaţiile suplimentare solicitate nu au fost primite în termenul specificat la alineatul 1 al acestui articol, persoana poate fi pusă în libertate. Punerea în libertate nu va fi de natură a împiedica o nouă arestare şi extrădarea persoanei dacă informaţiile suplimentare sunt primite ulterior.
    3. În cazul în care persoana este pusă în libertate în conformitate cu alineatul 2 al acestui articol, partea solicitată va notifica partea solicitantă cu privire la acest aspect în termen de trei (3) zile.
    ART. 9
    Admisibilitatea documentelor şi traducerea
    1. Documentele purtând ştampila autorităţilor centrale ale părţilor sunt admisibile în procedura de extrădare, fără o altă certificare, autentificare sau legalizare.
    2. Cererea de extrădare şi documentele anexe vor fi redactate în limba părţii solicitante şi vor fi însoţite de traduceri în limba engleză.
    ART. 10
    Decizia
    1. Partea solicitată va decide cu privire la cererea de extrădare în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat şi ale legislaţiei naţionale şi va informa imediat partea solicitantă asupra deciziei luate.
    2. În cazul în care partea solicitată refuză să extrădeze persoana, motivele de refuz vor fi aduse la cunoştinţa părţii solicitante.
    3. Când extrădarea este refuzată din cauza unor condiţii de formă, partea solicitantă are dreptul să depună o nouă cerere de extrădare a persoanei căutate. Condiţiile de formă vor fi luate în considerare atunci când se trimite o nouă cerere de extrădare.
    4. Partea solicitată va avea dreptul de a da curs extrădării, după primirea cererii de arestare provizorie de la partea solicitantă, cu condiţia ca persoana căutată să îşi exprime consimţământul la extrădarea sa în faţa autorităţii competente a părţii solicitante.
    ART. 11
    Regula specialităţii
    1. Persoana care a fost extrădată în temeiul prezentului tratat nu poate fi reţinută, urmărită penal sau condamnată de către partea solicitantă decât pentru:
    a) orice infracţiune pentru care extrădarea a fost acordată sau o infracţiune denumită în alt mod, bazată pe aceleaşi acţiuni sau inacţiuni ca infracţiunea pentru care extrădarea a fost acordată, dacă o asemenea infracţiune dă loc la extrădare sau este o infracţiune mai puţin gravă decât aceasta; sau
    b) orice infracţiune săvârşită anterior extrădării pentru care legea părţii solicitante prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii al cărei maxim este mai mic de un an; sau
    c) orice infracţiune săvârşită după extrădare; sau
    d) orice infracţiune pentru care autoritatea competentă a părţii solicitate consimte ca persoana să fie urmărită penal, judecată sau să i se aplice o pedeapsă. În acest scop:
      (i) partea solicitată poate cere transmiterea documentelor menţionate la articolul 7; şi
      (ii) persoana extrădată poate fi arestată de autorităţile competente ale părţii solicitante pentru o perioadă nu mai lungă de 180 de zile, cât timp cererea pentru acordarea consimţământului este în curs de soluţionare de către partea solicitată; şi
      (iii) dacă partea solicitantă nu a luat măsura arestării faţă de persoana extrădată, prezentarea copiei de pe hotărârea instanţei/mandatul de arestare prevăzut la articolul 7 alineatul 2 a) nu este necesară. În acest caz, persoana extrădată poate fi urmărită, însă partea solicitantă nu va putea dispune trimiterea în judecată cât timp partea solicitată nu s-a pronunţat asupra cererii pentru acordarea consimţământului. În cazul în care i s-a aplicat vreo pedeapsă, partea solicitantă nu va putea dispune punerea în executare a hotărârii penale, cu excepţia cazului în care această executare respectă prevederile alineatului 1b) din prezentul articol.
    2. Partea solicitantă nu poate extrăda sau preda ulterior o persoană extrădată, potrivit prezentului tratat, către un stat terţ pentru orice infracţiune săvârşită anterior extrădării, fără consimţământul părţii solicitate.
    3. Dispoziţiile alineatelor 1 şi 2 din prezentul articol nu împiedică reţinerea, urmărirea penală sau condamnarea persoanei extrădate ori extrădarea sau predarea acesteia către un stat terţ dacă:
    a) după extrădare, persoana părăseşte teritoriul părţii solicitante şi se întoarce pe acest teritoriu în mod voluntar; sau
    b) persoana respectivă nu părăseşte teritoriul părţii solicitante în termen de 45 de zile de la data la care este liberă să plece.
    ART. 12
    Arestarea provizorie în vederea extrădării
    1. Persoana care urmează a fi extrădată poate fi arestată provizoriu la cererea părţii solicitante, înaintea primirii unei cereri de extrădare.
    2. Cererea de arestare provizorie se va transmite direct între autorităţile centrale. Cererea de arestare provizorie va conţine:
    a) descrierea persoanei extrădabile;
    b) locaţia persoanei extrădabile, dacă se cunoaşte;
    c) scurtă descriere a infracţiunii, precum şi data şi locul comiterii;
    d) dispoziţiile aplicabile din dreptul penal;
    e) informaţii privind existenţa unei hotărâri judecătoreşti/unui mandat de arestare împotriva persoanei extrădabile sau a pedepsei aplicate; şi
    f) asigurarea că cererea de extrădare a persoanei va fi transmisă în termenul menţionat în prezentul tratat.
    Cererea de arestare provizorie poate fi transmisă direct între autorităţile centrale ale ambelor părţi, prin mijloace tehnice de comunicare. Cererea în original trebuie să fie trimisă simultan prin poştă.
    3. Partea solicitată va informa de îndată partea solicitantă cu privire la rezultatele analizei cererii de arestare provizorie.
    4. Dacă la expirarea a şaizeci (60) de zile de la data arestării provizorii autoritatea centrală a părţii solicitate nu a primit cererea de extrădare, persoana arestată provizoriu va fi pusă în libertate. Eliberarea nu exclude o nouă arestare provizorie în vederea extrădării, dacă partea solicitată primeşte, ulterior, cererea de extrădare.
    ART. 13
    Cererile de extrădare sau predare formulate de mai multe state
    1. Dacă partea solicitată primeşte cereri de extrădare privind aceeaşi persoană de la unul sau mai multe state, inclusiv de la partea solicitantă, fie pentru aceeaşi infracţiune, fie pentru infracţiuni diferite, partea solicitată va stabili cărui stat va preda acea persoană.
    2. În cazul în care România primeşte o cerere de extrădare formulată de Republica Kazahstan şi o cerere de predare în baza unui mandat european de arestare pentru aceeaşi persoană, fie pentru aceeaşi infracţiune, fie pentru infracţiuni diferite, autoritatea sa judiciară va stabili cărui stat va extrăda sau, după caz, va preda acea persoană.
    3. La luarea unei decizii potrivit alineatelor 1 şi 2 din prezentul articol, partea solicitată va lua în considerare toate elementele relevante, dar fără a se limita la acestea, incluzând următoarele:
    a) dacă cererile au fost formulate în baza unui tratat internaţional;
    b) locul unde fiecare infracţiune a fost săvârşită;
    c) interesele statelor solicitante;
    d) gravitatea infracţiunilor;
    e) cetăţenia victimei;
    f) reşedinţa persoanei solicitate;
    g) posibilitatea unei extrădări ulterioare între statele solicitante; şi
    h) ordinea cronologică a primirii cererilor din partea statelor solicitante.
    ART. 14
    Predarea persoanei extrădate
    1. În cazul în care partea solicitată dă curs cererii de extrădare, părţile vor conveni fără întârziere asupra datei, locului şi oricăror altor aspecte relevante privind persoana care urmează a fi extrădată. Partea solicitantă va fi informată cu privire la perioada în care persoana solicitată a fost reţinută în vederea extrădării.
    2. Termenul de predare a persoanei care urmează a fi extrădată este de patruzeci (40) de zile de la data la care partea solicitantă a fost notificată cu privire la încuviinţarea extrădării.
    3. În cazul în care în termenul specificat la alineatul 2 din prezentul articol partea solicitantă nu preia persoana care urmează a fi extrădată, partea solicitată va pune în libertate persoana fără întârziere, putând să refuze o nouă cerere de extrădare cu privire la persoana respectivă pentru aceeaşi infracţiune, cu excepţia situaţiei prevăzute la alineatul 4 din acest articol.
    4. În cazuri independente de voinţa părţilor, care împiedică predarea sau preluarea persoanei care urmează a fi extrădată, autorităţile centrale vor conveni o nouă dată şi alte condiţii necesare pentru predare.
    5. Dacă după convenirea predării persoana care urmează a fi extrădată se sustrage urmăririi penale sau executării pedepsei şi se întoarce pe teritoriul părţii solicitate, aceasta poate extrăda persoana respectivă în baza unei noi cereri de extrădare. În acest caz, documentele prevăzute la articolul 7 din tratat nu mai trebuie ataşate la cererea de extrădare.
    6. Perioada petrecută în regim de detenţie în vederea extrădării, inclusiv arestul la domiciliu, se va deduce din termenul pedepsei aplicate de partea solicitantă.
    ART. 15
    Amânarea sau extrădarea temporară
    1. În cazul în care persoana extrădabilă este pusă sub acuzare sau se află în executarea unei hotărâri de condamnare în partea solicitată pentru o faptă diferită de cea pentru care se solicită extrădarea, partea solicitată, după luarea unei decizii cu privire la extrădare, poate amâna extrădarea persoanei până la finalizarea judecăţii sau executarea integrală a pedepsei. În cazul unei astfel de amânări, partea solicitată va notifica de îndată partea solicitantă cu privire la amânare.
    2. Cu toate acestea, la solicitarea părţii solicitante, partea solicitată poate extrăda provizoriu persoana solicitată către partea solicitantă, după stabilirea de comun acord de către autorităţile centrale a condiţiilor pentru care va fi realizată extrădarea provizorie. Persoana extrădată provizoriu va fi supusă unui regim de detenţie pe perioada şederii pe teritoriul părţii solicitante şi transferată părţii solicitate la o dată stabilită de autorităţile centrale. Timpul petrecut în custodie va fi dedus din termenul pedepsei cu executare pronunţate în partea solicitată.
    3. Predarea persoanei a cărei extrădare este solicitată poate fi amânată şi atunci când poate pune în pericol viaţa persoanei sau poate înrăutăţi starea de sănătate a acesteia ca urmare a problemelor de sănătate pe care persoana deja le are. În acest caz este necesar ca partea solicitată să furnizeze părţii solicitante un raport medical detaliat emis de autoritatea medicală competentă.
    ART. 16
    Indisponibilizarea şi remiterea bunurilor
    1. La solicitarea părţii solicitante, partea solicitată, în conformitate cu legislaţia sa naţională, va indisponibiliza, confisca sau preda orice bun aflat pe teritoriul său care a fost dobândit ca urmare a infracţiunii sau care poate avea forţă probantă. În acest caz, bunul este transmis părţii solicitante, eventual în cursul predării persoanei care urmează a fi extrădată.
    2. Dacă partea solicitantă solicită acest lucru, bunurile menţionate la alineatul 1 din prezentul articol pot fi remise cu acordul părţii solicitate, chiar dacă extrădarea nu este posibilă.
    3. Partea solicitată, în scopul efectuării altor proceduri penale, poate reţine temporar bunurile menţionate în paragraful 1 al acestui articol sau să le predea cu condiţia ca acestea să fie returnate.
    4. Predarea bunurilor indisponibilizate sau confiscate părţii solicitante se efectuează fără încălcarea drepturilor părţii solicitate sau ale unui stat terţ. La cererea părţii solicitate sau a unui stat terţ, partea solicitantă va returna fără întârziere bunurile în mod gratuit, în concordanţă cu drepturile acestor părţi asupra bunurilor, în termen de o lună de la finalizarea procedurii în instanţă şi dacă părţile nu convin altfel.
    ART. 17
    Tranzitul
    1. Fiecare parte poate autoriza, în conformitate cu legislaţia naţională şi fără încălcarea interesului său, tranzitul pe teritoriul naţional al persoanelor extrădate către cealaltă parte, cu condiţia să nu existe motive de interes public care să împiedice acest lucru.
    2. În acest scop, partea solicitantă transmite părţii solicitate, prin autoritatea centrală sau, în cazurile extrem de urgente, prin Interpol, o cerere conţinând datele de identitate ale persoanei aflate în tranzit, informaţii cu privire la naţionalitatea acesteia şi o scurtă prezentare a cauzei. Cererea de tranzit va fi însoţită de o copie a documentului de încuviinţare a extrădării persoanei.
    3. Partea solicitată reţine persoana tranzitată în custodia sa pe teritoriul său naţional.
    4. Autorizarea tranzitului nu este necesară atunci când se efectuează pe calea aerului şi nu este prevăzută aterizarea în statul de tranzit. În cazul unei aterizări neprevăzute pe teritoriul statului de tranzit, statul care solicită tranzitul va notifica de îndată statul de tranzit, care va reţine persoana tranzitată până la maximum cincisprezece (15) zile, în aşteptarea cererii de tranzit, astfel cum se prevede la alineatul 2 din prezentul articol.
    ART. 18
    Costuri şi reprezentare
    1. Partea solicitată va suporta cheltuielile care au avut loc pe teritoriul său cu privire la arestarea persoanei în vederea extrădării către partea solicitantă, costurile asociate cu confiscarea şi depozitarea bunurilor prevăzute la articolul 16 din prezentul tratat, precum şi cheltuielile care pot apărea în timpul procedurii de extrădare.
    2. Partea solicitantă va suporta costurile asociate cu transportul persoanei extrădate şi predarea oricărui bun de către partea solicitată.
    3. Partea solicitată va oferi consultaţii, asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor sale şi va reprezenta interesele părţii solicitante în cadrul oricărei proceduri care apare pe teritoriul său în vederea extrădării.
    ART. 19
    Notificarea cu privire la rezultate
    Partea solicitantă trebuie să furnizeze informaţii cu privire la urmărirea penală, procedurile judiciare sau executarea pedepsei referitoare la persoana extrădată sau informaţii cu privire la extrădarea persoanei către un stat terţ. În acest scop, autoritatea centrală a părţii solicitante trebuie să furnizeze copii de pe deciziile relevante.
    ART. 20
    Corelarea cu alte tratate internaţionale
    Prezentul tratat nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg din orice tratat internaţional la care părţile sunt parte şi, pentru România, celor asumate ca stat membru al Uniunii Europene.
    ART. 21
    Soluţionarea disputelor
    Orice dispută izvorâtă din aplicarea sau interpretarea prezentului tratat va fi soluţionată prin consultare şi negocieri între autorităţile centrale ale părţilor.
    ART. 22
    Dispoziţii finale
    1. Prezentul tratat se încheie pe durată nedeterminată şi intră în vigoare la treizeci (30) de zile de la data primirii ultimei notificări prin canale diplomatice cu privire la finalizarea de către părţi a procedurii naţionale privind intrarea în vigoare.
    2. Prezentul tratat poate fi amendat cu consimţământul părţilor, amendamentele urmând a fi consemnate prin protocoale separate care vor deveni parte integrantă din prezentul tratat şi care vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute în alineatul 1 al acestui articol.
    3. Prezentul tratat îşi încetează valabilitatea la expirarea a o sută optzeci (180) de zile de la data primirii unei notificări scrise de la cealaltă parte cu privire la denunţarea acestuia prin canale diplomatice.
    4. În cazul denunţării prezentului tratat, procedura de extrădare iniţiată pe durata valabilităţii tratatului va continua să producă efecte până la executarea deplină a acesteia.
    5. Prezentul tratat se aplică, de asemenea, infracţiunilor comise înainte de intrarea sa în vigoare.

    Motiv pentru care, subsemnaţii complet împuterniciţi au semnat acest tratat.
    Semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014, în două exemplare originale, în limbile română, kazahă şi engleză, toate textele având aceeaşi valoare.
    În cazul unor divergenţe privitoare la interpretarea dispoziţiilor prezentului tratat, textul în limba engleză va prevala.

                                Pentru România,
                             Simona-Maya Teodoroiu,
                               secretar de stat,
                              Ministerul Justiţiei

                          Pentru Republica Kazahstan,
                               Askhat Daulbayev,
                                procuror general

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016