Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 968 din 16 decembrie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi pentru darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 968 din 16 decembrie 2015  privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 968 din 16 decembrie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi pentru darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 79 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382 din 14 septembrie 2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă transmiterea unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu - în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, imobilul înscris în Cartea funciară nr. 52070 (provenit din nr. cadastral vechi 4074/2), compus din teren intravilan în suprafaţă de 4.192 mp şi cele 4 terenuri de tenis amenajate pe acest teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, cu scopul de a realiza în mod unitar şi în conformitate cu cerinţele U.E.F.A. obiectivul de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu", investiţie cu caracter sportiv realizată de Compania Naţională de Investiţii - "C.N.I." - S.A.
    ART. 2
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418/2015, format din teren în suprafaţă totală de 4.192 mp (1 lot în suprafaţă de 3.371 mp CF nr. 50888 şi 1 lot în suprafaţă de 821 mp CF 50889) şi din cele 4 terenuri de tenis amenajate pe lotul cu nr. cadastral 50888, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu.
    ART. 3
    (1) Municipiul Târgu Jiu se obligă să utilizeze imobilul transmis la art. 1 pentru realizarea investiţiei "Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu", iar transmiterea acestora se face definitiv.
    (2) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic direct şi/sau prin Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu modul de folosire a imobilului transmis, în conformitate cu scopul propus cu ocazia transmiterii.
    (3) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia lui, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu.
    ART. 4
    (1) Municipiul Târgu Jiu se obligă să întreţină imobilele rezultate în urma finalizării investiţiei "Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu" la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.
    (2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
    (4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice existente la data transferului.
    (5) Odată cu predarea imobilelor, se vor preda-prelua activul şi pasivul acestuia, conform situaţiei contabile şi juridice la data predării.
    (6) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Târgu Jiu, respectiv a statului român, în condiţiile legii.
    ART. 5
    La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                      Ministrul tineretului şi sportului,
                                 Elisabeta Lipă

                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 16 decembrie 2015.
    Nr. 968.


    ANEXA 1


                             DATELE DE IDENTIFICARE
             ale imobilului din domeniul public al statului şi din
                   administrarea Ministerului Tineretului şi
              Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu care
                       se transmite în domeniul public al
                      Municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj


┌───────┬───────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────┐
│ Nr. │ Cod de │ Denumire imobil │ Persoana juridică │ Persoana juridică │ Descriere tehnică │ Adresa │Valoare de│
│M.F.P. │clasificare│ │ de la care se │la care se transmite│ │ │ inventar │
│ │ │ │ transmite imobilul│ imobilul │ │ │ (lei) │
├───────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ 121348│ 8.26.02 │Teren amenajat │Domeniul public al │Domeniul public al │4 terenuri de tenis │Ţara: │ 1.047.000│
│Parţial│ │(4 terenuri de │statului şi din │municipiului │cu bitum - suprafaţă│România, │ │
│ │ │tenis cu bitum) │administrarea │Târgu Jiu │amenajată = 2.143 mp│judeţul: │ │
│ │ │ │Ministerului │ │Teren aferent │Gorj; │ │
│ │ │ │Tineretului şi │ │S = 4.192 mp │MRJ Târgu │ │
│ │ │ │Sportului - │ │CF 52070 │Jiu; │ │
│ │ │ │Clubul Sportiv │ │ │bd. │ │
│ │ │ │"Pandurii" │ │ │Constantin │ │
│ │ │ │Târgu Jiu │ │ │Brâncuşi │ │
│ │ │ │CUI: 2680418 │ │ │nr. 6E │ │
└───────┴───────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────┴──────────┘    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
                   ale imobilului care se dă în administrarea
             Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv
               "Pandurii Târgu Jiu", trecut în domeniul public al
                  statului prin Hotărârea Consiliului Local al
               municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi
                 completată prin Hotărârea Consiliului Local al
                   Municipiului Târgu Jiu nr. 418/12.10.2015.


┌───────┬───────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ Nr. │ Cod de │ Denumire imobil │ Persoana juridică │ Persoana juridică │ Descriere tehnică │ Adresa │ Valoare de │
│M.F.P. │clasificare│ │ de la care se │la care se transmite│ │ │ inventar │
│ │ │ │ transmite imobilul│ imobilul │ │ │ (lei) │
├───────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Se va │ 8.26.02 │Teren amenajat │Domeniul public al │Domeniul public al │Teren în suprafaţă │Ţara: │1.111.895,39│
│atribui│ │(4 terenuri de │municipiului │statului şi în │totală de 3.371 mp, │România, │ │
│ │ │tenis) │Târgu Jiu, │administrarea │din care suprafaţa │judeţul: │ │
│ │ │ │judeţul Gorj │Ministerului │amenajată cu │Gorj; MRJ │ │
│ │ │ │ │Tineretului şi │4 terenuri de │Târgu Jiu; │ │
│ │ │ │ │Sportului - │tenis = 2.168 mp │bd. │ │
│ │ │ │ │Clubul Sportiv │CF50888 │Constantin │ │
│ │ │ │ │"Pandurii" Târgu Jiu│Teren în suprafaţă │Brâncuşi │ │
│ │ │ │ │CUI: 2680418 │totală de 821 mp │nr. 6A │ │
│ │ │ │ │ │CF 50889 │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţă totală │ │ │
│ │ │ │ │ │teren = 4.192 mp │ │ │
└───────┴───────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────────┘


                                      -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016