Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 30 decembrie 2015  privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 31 decembrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 1.A.
    ART. 2
    Serviciul tehnologic de sistem "rezervă terţiară lentă" se achiziţionează în regim reglementat de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, de la producătorii prevăzuţi în tabelul nr. 1 din anexa nr. 1A.
    ART. 3
    Producătorii de energie electrică, furnizori ai serviciului tehnologic de sistem "rezervă terţiară lentă" cu funcţionare pe păcură, au obligaţia asigurării continuităţii aprovizionării cu combustibil pentru funcţionarea continuă a grupurilor energetice selectate pentru funcţionarea pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură.
    ART. 4
    (1) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. împreună cu Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. întocmesc un plan comun de măsuri privind asigurarea funcţionării centralelor electrice care consumă gaze naturale, în condiţii de scădere a presiunii gazelor naturale pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2016.
    (2) Planul prevăzut la alin. (1) va fi înaintat, spre informare, Ministerului Energiei.
    (3) Pentru situaţiile previzibile de creştere a consumului şi de scădere a cantităţilor importate de gaze naturale, pornirea grupurilor cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură, se va asigura din timp, pentru a preveni dezechilibrarea Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale, cu informarea prealabilă a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    ART. 5
    Autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competenţelor, prevederile programului prevăzut la art. 1, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 6
    Anexele nr. 1, 1A şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                          Viceprim-ministru, ministrul
                            economiei, comerţului şi
                        relaţiilor cu mediul de afaceri,
                              Costin Grigore Borc

                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                              Ministrul energiei,
                             Victor Vlad Grigorescu

                              Ministrul mediului,
                              apelor şi pădurilor,
                             Cristiana Paşca Palmer


    Bucureşti, 30 decembrie 2015.
    Nr. 1.019.


    ANEXA 1


                    PROGRAMUL DE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC
           privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă
          ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte
            combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul
          de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă
            în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în
       condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic
             Naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, precum
           şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate
             în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional

                                  - Sinteză -

    Programul de iarnă în domeniul energetic, denumit în continuare Program de iarnă, are ca obiectiv principal evaluarea consumului de energie electrică şi termică al ţării în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului Electroenergetic Naţional.
    Documentul a fost întocmit pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, a analizării prognozelor realizate de Comisia Naţională de Prognoză şi Dispeceratul Energetic Naţional, ţinându-se seama totodată de dimensionarea corespunzătoare şi, în acelaşi timp, necesară a stocurilor, la începutul lunii ianuarie 2016. Totodată a fost analizată perioada octombrie-decembrie 2015 ca perioadă de racord şi pregătire.
    La energia electrică, pentru perioada ianuarie-martie 2016, Comisia Naţională de Prognoză a prevăzut o scădere a consumului cu 6,6%, iar Dispecerul Energetic Naţional a prevăzut o creştere a acestuia cu o medie de 3,7%, faţă de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste condiţii, pentru realizarea siguranţei în alimentare a consumatorilor, estimarea (de creştere) luată în calcul este de + 2% faţă de realizările perioadei similare a anului trecut.
    În ceea ce priveşte soldul export-import, pe perioada de analiză, Dispecerul Energetic Naţional a prognozat un export de 2.256 GWh. Având în vedere cantitatea de energie electrică de cca 18.041 GWh prognozată de producători a fi realizată în intervalul de referinţă, precum şi consumul estimat, rezultă un disponibil pentru export de cca 2.021 GWh. Luând în considerare producţia şi analizând realizările din anii precedenţi, se apreciază că valoarea poate fi considerată acoperitoare chiar şi în condiţiile cuplării pieţei româneşti de electricitate, respectiv Piaţa pentru ziua următoare, cu pieţele corespondente ale Cehiei, Slovaciei şi Ungariei, realizată în luna noiembrie 2014.
    În aceste condiţii, cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibili pot fi considerate suficiente, în condiţiile în care vor fi asigurate resursele de finanţare.
    A. Perioada de racord şi pregătire a Programului de iarnă, octombrie-decembrie 2015
    1. Prevederi globale privind producţiile de energie electrică şi termică
    În această perioadă s-a prevăzut o producţie de energie electrică de cca 17.074 GWh şi de cca 4.682 mii Gcal energie termică.
    2. Prevederi globale privind balanţa de stocuri de combustibili şi apă
    Stocurile necesar a fi constituite până la sfârşitul lunii decembrie 2015, pentru buna desfăşurare a activităţii odată cu începerea sezonului rece, sunt următoarele:

 ┌───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┐
 │Combustibil│- Lignit │mii tone │ 1.377,197 │
 │/apă ├──────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │- Huilă │mii tone │Stocurile necesare pentru │
 │ │ │ │îndeplinirea obligaţiilor │
 │ │ │ │izvorâte din Hotărârea Guvernului │
 │ │ │ │nr. 138/2013 privind adoptarea │
 │ │ │ │unor măsuri pentru siguranţa │
 │ │ │ │alimentării cu energie electrică, │
 │ │ │ │cu modificările şi completările │
 │ │ │ │ulterioare │
 │ ├──────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │- Păcură │mii tone │ 143,221 │
 │ ├──────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │- Volum de apă în │ % │ 40,0***) │
 │ │lacuri - grad de │ │ │
 │ │umplere │ │ │
 │ ├──────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │- Energie │mii MWh │ 1.178,049 │
 │ │electrică │ │ │
 │ │echivalentă în │ │ │
 │ │lacuri │ │ │
 │ ├──────────────────┼──────────┼──────────────────────────────────┤
 │ │- Volum gaze │mld. Nmc │ 1,700 │
 │ │înmagazinate (la │ │ │
 │ │sfârşitul ciclului│ │ │
 │ │de înmagazinare) │ │ │
 │ │*),**) │ │ │
 └───────────┴──────────────────┴──────────┴──────────────────────────────────┘


──────────
    *) Stoc activ.
    **) Stoc minim obligatoriu, potrivit Ordinului ANRE nr. 15/2015.
    ***) Valoare minimală.
──────────

    Datorită deficitului hidrologic, Hidroelectrica are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul din principalele lacuri de acumulare, astfel încât valorile volumului de apă prevăzute mai jos să fie realizate. De asemenea, în cazul unui deficit hidrologic accentuat sau dacă situaţia o va impune, Ministerul Energiei va realiza analize cu toţi factorii implicaţi şi se vor conveni măsurile necesare, în limitele prevederilor legale în vigoare, astfel încât să nu fie pusă în pericol funcţionarea sigură şi stabilă a SEN.

    B. Perioada Programului de iarnă (1 ianuarie-31 martie 2016)

    1. Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică
    1.1. Balanţa producţie-consum de energie electrică a ţării
    Potrivit estimării făcute privind prognoza de consum de energie electrică şi ţinând cont de cantităţile de energie electrică prognozate a fi produse de către producătorii de energie electrică, potrivit bugetelor aprobate, a contractelor în derulare sau care se estimează a fi încheiate, balanţa producţie-consum se prezintă după cum urmează:


 ┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Producţia, soldul import-export şi consumul │ Producţia, soldul import-export şi consumul brut de │
 │ brut de energie electrică │ energie electrică │
 │ │ Prognoze ianuarie-martie 2016 │
 │ ├────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
 │ │ U.M. │ Prognoză │ Prognoză │ Prognoză │ Cumulat │
 │ │ │ ianuarie │ februarie│ martie │ prognoză │
 │ │ │ 2016 │ 2016 │ 2016 │ ianuarie │
 │ │ │ │ │ │ -martie │
 │ │ │ │ │ │ 2016 │
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Producţie S.E.N. prognozată de către: │cantitate │ │ │ │ │
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │putere │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S.P.E.E. Hidroelectrica - S.A. │mii MWh │ 958,670│ 899,220│ 1.154,150│ 3.012,040│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 1.288,535│ 1.291,983│ 1.551,277│ 1.379,139│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S.N. Nuclearelectrica - S.A. │mii MWh │ 1.041,736│ 974,652│ 1.038,989│ 3.055,377│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 1.400,183│ 1.400,362│ 1.396,491│ 1.398,982│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Galaţi - S.A. │mii MWh │ 36,147│ 32,706│ 23,519│ 92,372│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 48,585│ 46,991│ 31,612│ 42,295│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Bucureşti - S.A. │mii MWh │ 427,800│ 400,200│ 334,800│ 1.162,800│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 575,000│ 575,000│ 450,000│ 532,418│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Complexul Energetic Hunedoara - S.A. │mii MWh │ 224,640│ 209,952│ 224,640│ 659,232│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 301,935│ 301,655│ 301,935│ 301,846│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S.N.G.N. ROMGAZ Mediaş - S.A. - S.P.E.E. │mii MWh │ 148,800│ 134,400│ 148,600│ 431,800│
 │Iernut ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 200,000│ 193,103│ 199,731│ 197,711│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Complexul Energetic Oltenia - S.A. │mii MWh │ 1.325,000│ 1.180,000│ 1.165,000│ 3.670,000│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 1.780,914│ 1.695,402│ 1.565,860│ 1.680,403│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. C.E.T. Arad - S.A. │mii MWh │ 33,650│ 30,450│ 32,500│ 96,600│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 45,228│ 43,750│ 43,683│ 60,742│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │THERMOENERGY Group - S.A. Bacău │mii MWh │ 18,837│ 16,870│ 18,283│ 53,989│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 25,318│ 24,239│ 24,573│ 33,942│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Bepco - S.R.L. Braşov │mii MWh │ 30,101│ 26,521│ 24,184│ 80,806│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 40,458│ 38,105│ 32,505│ 36,999│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. C.E.T. Govora - S.A. │mii MWh │ 65,000│ 55,000│ 57,000│ 177,000│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 87,366│ 79,023│ 76,613│ 81,044│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. VEOLIA ENERGIE Iaşi - S.A. │mii MWh │ 46,872│ 39,312│ 33,067│ 119,251│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 63,000│ 56,483│ 44,445│ 54,602│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Oradea - S.A. │mii MWh │ 45,000│ 38,500│ 38,000│ 121,500│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 60,484│ 137,378│ 51,075│ 55,632│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. VEOLIA ENERGIE Prahova - S.R.L. │mii MWh │ 79,974│ 67,290│ 52,300│ 199,564│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 107,492│ 96,681│ 70,296│ 91,375│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. ECOGEN ENERGY - S.A. Buzău │mii MWh │ 3,610│ 3,466│ 4,383│ 11,459│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 4,852│ 4,980│ 5,891│ 5,247│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Modern Calor - S.A. Botoşani │mii MWh │ 6,400│ 5,700│ 6,400│ 18,500│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 8,602│ 8,190│ 8,602│ 8,471│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. BIOENERGY Suceava - S.R.L. │mii MWh │ 19,344│ 17,472│ 19,344│ 56,160│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 26,000│ 25,103│ 26,000│ 25,714│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Enet - S.A. Focşani │mii MWh │ 10,100│ 8,800│ 10,050│ 28,950│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 13,575│ 12,644│ 13,508│ 13,255│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. GOSCOM - S.A. Miercurea-Ciuc │mii MWh │ 1,633│ 1,487│ 1,120│ 4,240│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 2,195│ 2,136│ 1,505│ 1,941│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. OMV PETROM - S.A.*) │mii MWh │ 710,105│ 638,342│ 701,374│ 2.049,821│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 954,442│ 917,158│ 942,707│ 938,563│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Alţi producători independenţi şi │mii MWh │ 953,000│ 962,000│ 1.025,000│ 2.940,000│
 │autoproducători (valori realizate 1 ianuarie ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │- 31 martie 2015) - total │MW │ 1.280,914│ 1.382,184│ 1.377,688│ 1.346,154│
 │din care: ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │- în centrale RES │mii MWh │ 896,000│ 932,000│ 1.005,000│ 2.833,000│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 1.204,301│ 1.339,080│ 1.350,806│ 1.297,161│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Total producţie S.E.N. prognozată │mii MWh │ 6.186,418│ 5.742,340│ 6.112,703│18.041,461│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 8.315,078│ 8.250,489│ 8.215,999│ 8.260,742│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum brut ţară prognozat de D.E.N. (medie +│mii MWh │ 5.760,000│ 5.160,000│ 5.360,000│16.280,000│
 │3,7% faţă de realizatul 1 ianuarie - ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │31 martie 2015) │MW │ 7.741,935│ 7.413,793│ 7.204,301│ 7.454,212│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum brut ţară prognozat de C.N.P. (medie -│mii MWh │ 5.084,000│ 4.802,000│ 4.785,000│14.671,000│
 │6,6% faţă de realizatul 1 ianuarie - ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │31 martie 2015) │MW │ 6.833,333│ 6.899,425│ 6.431,452│ 6.717,491│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum brut ţară estimat a fi realizat (medie│mii MWh │ 5.662,000│ 5.078,600│ 5.279,520│16.020,120│
 │+ 2% faţă de realizatul 1 ianuarie - ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │31 martie 2015) │MW │ 7.610,215│ 7.296,839│ 7.096,129│ 7.335,220│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Sold import-export prognozat de D.E.N. │mii MWh │ -710,000│ -600,000│ -570,000│-1.880,000│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ -954,301│ -862,069│ -766,129│ -860,806│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Sold import-export prognozat de C.N.P │mii MWh │ -785,000│ -683,000│ -788,000│-2.256,000│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │-1.055,108│ -981,322│-1.059,140│-1.032,967│
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Sold export-import disponibi │mii MWh │ 524,418│ 663,740│ 833,183│ 2.021,341│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │MW │ 704,863│ 953,649│ 1.119,870│ 925,523│
 └─────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

──────────
    *) Valorile cuprind şi producţiile suplimentare disponibile.
──────────

    1.2. Balanţa de energie termică a principalilor furnizori de căldură

    În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populaţiei acoperă un consum mediu de energie termică de 6.036 mii. Gcal, mai mare cu cca. 6% faţă de cel realizat în iarna trecută.


 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
 │ Producţia de energie termică, produsă│Producţia de energie termică, produsă pentru │
 │ pentru a fi livrată, în principalele │ a fi livrată, în principalele centrale │
 │ centrale termoelectrice şi termice │ termoelectrice şi termice - prognoze │
 │ │ ianuarie-martie 2016 │
 │ ├────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
 │ │ Prognoză │ Prognoză │ Prognoză │ Cumulat │
 │ │ ianuarie │ februarie│ martie │ prognoză │
 │ │ 2016 │ 2016 │ 2016 │ ianuarie │
 │ │ │ │ │ -martie │
 │ │ │ │ │ 2016 │
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ mii Gcal │ mii Gcal │ mii Gcal │ mii Gcal │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │TOTAL PRODUCŢIE PROGNOZATĂ - din care:│ 2.274,881│ 2.053,111│ 1.707,580│ 6.035,571│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S.N. Nuclearelectrica - S.A. │ 11,300│ 10,700│ 7,900│ 29,900│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Bucureşti - S.A. │ 892,800│ 835,200│ 673,320│ 2.401,320│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Constanţa - S.A. │ 130,000│ 115,000│ 105,000│ 350,000│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Complexul Energetic Hunedoara - S.A│ 58,000│ 55,000│ 46,000│ 159,000│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Galaţi - S.A. │ 88,720│ 80,134│ 49,533│ 218,387│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Complexul Energetic Oltenia - S.A. │ 130,215│ 110,165│ 80,155│ 320,535│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Uzina Termoelectrică Midia - S.A. │ 34,664│ 33,754│ 30,246│ 98,664│
 │Năvodari │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. C.E.T. Arad - S.A. │ 65,000│ 58,000│ 58,000│ 181,000│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │THERMOENERGY Group - S.A. Bacău │ 26,547│ 24,683│ 25,954│ 77,184│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Bepco - S.R.L. Braşov │ 20,135│ 17,454│ 17,380│ 54,969│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. TETKRON - S.R.L. Braşov │ 2,053│ 1,739│ 1,471│ 5,263│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Global Energy Production - S.A. │ 7,825│ 5,716│ 2,166│ 15,707│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. C.E.T. Govora - S.A. │ 198,000│ 181,000│ 181,000│ 560,000│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. VEOLIA ENERGIE Iaşi - S.A. │ 79,862│ 66,548│ 58,858│ 205,268│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Oradea - S.A. │ 146,000│ 125,500│ 107,000│ 378,500│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Termo Calor Confort - S.A. Piteşti │ 45,000│ 38,000│ 35,000│ 118,000│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. VEOLIA ENERGIE Prahova - S.R.L. │ 116,177│ 104,594│ 85,470│ 306,241│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. BIOENERGY Suceava - S.R.L. │ 38,483│ 34,759│ 24,138│ 97,380│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. COLTERM - S.A. Timişoara │ 50,150│ 38,660│ 13,300│ 102,110│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Modern Calor - S.A. Botoşani │ 20,650│ 17,850│ 15,325│ 53,825│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. ECOGEN ENERGY - S.A. Buzău │ 23,870│ 19,653│ 17,616│ 61,139│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.A.M. Buzău │ 6,021│ 5,175│ 4,464│ 15,660│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Regia Autonomă de Termoficare │ 26,000│ 22,000│ 22,000│ 70,000│
 │Cluj-Napoca │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Enet - S.A. Focşani │ 24,500│ 21,900│ 20,500│ 66,900│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. GOSCOM - S.A. Miercurea-Ciuc │ 5,028│ 4,383│ 3,664│ 13,075│
 ├──────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. ENERGOTERM - S.A. Tulcea │ 27,881│ 25,543│ 22,119│ 75,544│
 └──────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    2. Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili

    Având în vedere stocurile necesar a fi constituite, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică prognozate a fi produse în intervalul 1 ianuarie-31 martie 2016, de 18 TWh şi, respectiv, 6 Tcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză sunt după cum urmează:


 ┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Achiziţia, consumul şi stocurile de │ Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în │
 │ combustibili în principalele centrale │ principalele centrale termoelectrice şi termice │
 │ termoelectrice şi termice │ ianuarie-martie 2016 │
 │ ├────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
 │ │ U.M. │ ianuarie │ februarie│ martie │ Cumulat │
 │ │ │ 2016 │ 2016 │ 2016 │ prognoză │
 │ │ │ │ │ │ ianuarie-│
 │ │ │ │ │ │ martie │
 │ │ │ │ │ │ 2016 │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │TOTAL │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 1.965,000│ 1.735,000│ 1.645,000│ 5.345,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
 │Huile │mii tone │Stocurile necesare pentru îndeplinirea │
 │ │ │obligaţiilor izvorâte din Hotărârea │
 │ │ │Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea │
 │ │ │unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu│
 │ │ │energie electrică, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 447,490│ 410,729│ 336,408│ 1.194,627│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 14,435│ 14,163│ 10,852│ 13,128│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 2,300│ 1,900│ 0,400│ 4,600│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 2.190,000│ 1.935,000│ 1.880,000│ 6.005,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
 │Huile │mii tone │Stocurile necesare pentru îndeplinirea │
 │ │ │obligaţiilor izvorâte din Hotărârea │
 │ │ │Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea │
 │ │ │unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu│
 │ │ │energie electrică, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 453,890│ 419,429│ 365,508│ 1.238,827│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 14,642│ 14,463│ 11,791│ 13,613│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 3,551│ 3,346│ 2,625│ 9,522│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.E.R. │mii t.c.c. │ 9,987│ 9,024│ 9,973│ 28,984│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 1.152,197│ 952,197│ 717,197│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
 │Huile │mii tone │Stocurile necesare pentru îndeplinirea │
 │ │ │obligaţiilor izvorâte din Hotărârea │
 │ │ │Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea │
 │ │ │unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu│
 │ │ │energie electrică, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 136,426│ 131,305│ 127,732│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.E.R. │mii t.c.c. │ 8,933│ 9,991│ 5,090│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Galaţi - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 18,979│ 17,081│ 12,231│ 48,291│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,612│ 0,589│ 0,395│ 0,530│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 18,979│ 17,081│ 12,231│ 48,291│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,612│ 0,589│ 0,530│ 0,530│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 15,610│ 15,610│ 15,610│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │SNGN ROMGAZ - S.A. - SPEE Iernut │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 39,594│ 35,762│ 39,541│ 114,897│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 1,277│ 1,233│ 1,276│ 1,262│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 39,594│ 35,762│ 39,541│ 114,897│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 1,277│ 1,233│ 1,276│ 1,262│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Bucureşti - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 189,362│ 178,770│ 146,839│ 514,971│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 6,108│ 6,164│ 4,737│ 5,659│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 189,362│ 178,770│ 146,839│ 514,971│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 6,108│ 6,164│ 4,737│ 5,659│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 5,144│ 3,275│ 1,148│ 9,567│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 90,172│ 86,897│ 85,749│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Constanţa - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 17,558│ 15,532│ 14,181│ 47,271│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,566│ 0,536│ 0,457│ 0,519│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 17,558│ 15,532│ 14,181│ 47,271│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,566│ 0,536│ 0,457│ 0,519│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 0,871│ 0,871│ 0,871│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Complexul Energetic Hunedoara - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
 │Huile │mii tone │Stocurile necesare pentru îndeplinirea │
 │ │ │obligaţiilor izvorâte din Hotărârea │
 │ │ │Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea │
 │ │ │unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu│
 │ │ │energie electrică, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,625│ 3,282│ 3,395│ 10,302│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,117│ 0,113│ 0,110│ 0,113│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
 │Huile │mii tone │Stocurile necesare pentru îndeplinirea │
 │ │ │obligaţiilor izvorâte din Hotărârea │
 │ │ │Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea │
 │ │ │unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu│
 │ │ │energie electrică, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,625│ 3,282│ 3,395│ 10,302│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,117│ 0,113│ 0,110│ 0,113│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
 │Huile │mii tone │Stocurile necesare pentru îndeplinirea │
 │ │ │obligaţiilor izvorâte din Hotărârea │
 │ │ │Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea │
 │ │ │unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu│
 │ │ │energie electrică, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 0.145│ 0.145│ 0.145│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Complexul Energetic Oltenia - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 1.675,000│ 1.460,000│ 1.400,000│ 4.535,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 2,940│ 3,629│ 3,302│ 9,871│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,095│ 0,125│ 0,107│ 0,108│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 1.862,000│ 1.635,000│ 1.590,000│ 5.087,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 2,940│ 3,629│ 3,302│ 9,871│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,095│ 0,125│ 0,107│ 0,108│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 0,602│ 0,525│ 0,416│ 1,543│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 1.064,197│ 889,197│ 699,197│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 4,991│ 4,466│ 4,050│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Uzina Termoelectrică Midia - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,653│ 3,557│ 3,187│ 10,397│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,118│ 0,123│ 0,103│ 0,114│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 1,000│ 1,000│ │ 2,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,653│ 3,557│ 3,187│ 10,397│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,118│ 0,123│ 0,103│ 0,114│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 1,099│ 1,071│ 0,959│ 3,129│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 3,408│ 3,337│ 2,378│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. C.E.T. Arad - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 16,327│ 14,785│ 15,353│ 46,465│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,527│ 0,510│ 0,495│ 0,510│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 16,327│ 14,785│ 15,353│ 46,465│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,527│ 0,510│ 0,495│ 0,510│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. THERMOENERGY GROUP - S.A. Bacău │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 8,961│ 7,862│ 7,578│ 24,401│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,289│ 0,271│ 0,244│ 0,234│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 8,961│ 7,862│ 7,578│ 42,902│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,289│ 0,271│ 0,244│ 0,268│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. BEPCO - S.R.L. Braşov │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 7,657│ 6,651│ 6,944│ 21,252│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,247│ 0,229│ 0,224│ 0,233│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 7,657│ 6,651│ 6,944│ 21,252│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,247│ 0,229│ 0,224│ 0,233│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. TETKRON - S.R.L. Braşov │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 0,295│ 0,243│ 0,218│ 0,756│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,010│ 0,008│ 0,007│ 0,008│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 0,295│ 0,243│ 0,218│ 0,756│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,010│ 0,008│ 0,007│ 0,008│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Global Energy Production - S.A. Giurgiu │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 0,835│ 0,634│ 0,275│ 1,744│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,027│ 0,022│ 0,009│ 0,020│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 0,835│ 0,634│ 0,275│ 1,744│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,027│ 0,022│ 0,009│ 0,020│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. C.E.T. Govora - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 170,000│ 175,000│ 175,000│ 520,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 2,000│ 2,000│ 2,000│ 6,000│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,065│ 0,069│ 0,065│ 0,066│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 200,000│ 183,000│ 191,000│ 574,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 2,000│ 2,000│ 2,000│ 6,000│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,065│ 0,069│ 0,065│ 0,066│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 41,000│ 33,000│ 17,000│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 7,063│ 7,063│ 7,063│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. VEOLIA ENERGIE Iaşi - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 0,092│ 0,923│ 0,064│ 1,079│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,003│ 0,032│ 0,002│ 0,012│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ 28,133│ 22,640│ 20,131│ 70,904│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 0,092│ 0,923│ 0,064│ 1,079│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,003│ 0,032│ 0,002│ 0,012│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 0,050│ 0,050│ 0,050│ 0,150│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ 98,731│ 76,091│ 55,960│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 1,253│ 1,203│ 1,153│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Electrocentrale Oradea - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 120,000│ 100,000│ 70,000│ 290,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ │ │ │ │
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 0,800│ 0,400│ 0,400│ 1,600│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 128,000│ 117,000│ 99,000│ 344,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ │ │ │ │
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 1,300│ 1,200│ 1,200│ 3,700│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ 47,000│ 30,000│ 1,000│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 2,000│ 1,200│ 0,400│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Termo Calor Confort - S.A. Piteşti │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 5,625│ 4,750│ 4,375│ 14,750│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,181│ 0,164│ 0,141│ 0,162│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 5,625│ 4,750│ 4,375│ 14,750│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,181│ 0,164│ 0,141│ 0,162│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. VEOLIA ENERGIE Prahova - S.R.L. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 29,450│ 26,019│ 21,479│ 76,948│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,950│ 0,897│ 0,693│ 0,845│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 1,500│ 1,000│ │ 2,500│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 29,450│ 26,019│ 21,479│ 76,948│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,950│ 0,897│ 0,693│ 0,845│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 2,000│ 1,000│ │ 3,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 1,395│ 1,395│ 1,395│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. BIOENERGY Suceava - S.R.L. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,000│ 2,000│ 2,000│ 7,000│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,097│ 0,069│ 0,065│ 0,077│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.E.R. │mii t.c.c. │ 10,000│ 10,000│ 5,000│ 25,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,000│ 2,000│ 2,000│ 7,000│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,097│ 0,069│ 0,065│ 0,077│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.E.R. │mii t.c.c. │ 9,901│ 8,942│ 9,901│ 28,744│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.E.R. │mii t.c.c. │ 8,933│ 9,991│ 5,090│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. COLTERM - S.A. Timişoara │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 6,100│ 5,100│ 1,700│ 12,900│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,197│ 0,182│ 0,055│ 0,142│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 0,500│ 0,500│ │ 1,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 6,100│ 5,100│ 1,700│ 12,900│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,197│ 0,182│ 0,055│ 0,142│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 0,500│ 0,500│ │ 1,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 2,091│ 2,091│ 2,091│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Modern Calor - S.A. Botoşani │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,639│ 3,172│ 2,896│ 9,707│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,117│ 0,109│ 0,093│ 0,107│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 0,500│ │ │ 0,500│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,639│ 3,172│ 2,896│ 9,707│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,117│ 0,109│ 0,093│ 0,107│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 0,400│ 0,400 │ 0,200│ 1,000│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ 7,572│ 7,172│ 6,972│ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. ECOGEN ENERGY - S.A. Buzău │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,563│ 2,996│ 2,870│ 9,429│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,115│ 0,103│ 0,093│ 0,103│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,563│ 2,996│ 2,870│ 9,429│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,115│ 0,103│ 0,093│ 0,103│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.A.M. Buzău │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 0,799│ 0,633│ 0,583│ 2,015│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,026│ 0,022│ 0,019│ 0,022│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 0,799│ 0,633│ 0,583│ 2,015│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,026│ 0,022│ 0,019│ 0,022│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 4,821│ 4,158│ 3,687│ 12,666│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,156│ 0,143│ 0,119│ 0,140│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 4,821│ 4,158│ 3,687│ 12,666│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,156│ 0,143│ 0,119│ 0,140│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. Enet - S.A. Focşani │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 4,800│ 4,200│ 3,950│ 12,950│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,155│ 0,145│ 0,127│ 0,142│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 4,800│ 4,200│ 3,950│ 12,950│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,155│ 0,145│ 0,127│ 0,142│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone x │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone x │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone x │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. GOSCOM - S.A. Miercurea-Ciuc │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 1,000│ 0,888│ 0,757│ 2,645│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,032│ 0,031│ 0,024│ 0,030│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.E.R. │mii t.c.c. │ 0,086│ 0,082│ 0,072│ 0,240│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 1,000│ 0,888│ 0,757│ 2,645│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,032│ 0,031│ 0,024│ 0,030│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.E.R. │mii t.c.c. │ 0,086│ 0,082│ 0,072│ 0,240│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │R.E.R. mii │t.c.c. │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. ENERGOTERM - S.A. Tulcea │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,876│ 3,488│ 3,052│ 10,416│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,125│ 0,120│ 0,098│ 0,114│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 3,876│ 3,488│ 3,052│ 10,416│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 0,125│ 0,120│ 0,098│ 0,114│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │S. OMV PETROM - S.A. │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Achiziţii de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 68,938│ 62,614│ 33,951│ 165,503│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 2,224│ 2,159│ 1,095│ 1,818│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Consum de combustibili │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Gaze │mil. mc │ 75,738│ 69,014│ 42,651│ 187,403│
 │ ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │mil. mc/zi │ 2,612│ 2,380│ 1,376│ 2,060│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei│ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Lignit │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Huile │mii tone │ │ │ │ x│
 ├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Păcură │mii tone │ │ │ │ x│
 └───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Cantităţile de cărbune prevăzute în balanţele de combustibil pot fi apreciate ca fiind suficiente în cazul considerat, respectiv estimarea unei creşteri moderate a consumului de energie electrică şi a unei prognoze hidrologice rezervate.

    3. Prevederi privind variaţia stocului de apă


┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ Volumul de apă şi energia echivalentă în │ Volumul de apă şi energia echivalentă în │
│ marile lacuri ale hidrocentralelor │ marile lacuri ale hidrocentralelor │
│ │ Prognoză ianuarie-martie 2016 │
│ ├────────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ U.M. │ Ianuarie │ Februarie│ Martie │
│ │ │ 2016 │ 2016 │ 2016 │
├──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Volum de apă în marile lacuri ale │mil. mc │ 805,964│ 652,404│ 601,014│
│hidrocentralelor la sfârşitul lunii ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │% │ 31,501│ 25,499│ 23,490│
├──────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Energie echivalentă în marile lacuri ale │mii MWh │ 940,454│ 756,484│ 669,504│
│hidrocentralelor la sfârşitul lunii ├────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │% │ 30,189│ 24,284│ 21,491│
└──────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    4. Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor
    Balanţele producţie - consum de energie electrică şi termică, precum şi prevederile privind achiziţiile şi stocurile de combustibili şi apă, reprezintă un scenariu orientativ şi el va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, în concordanţă cu situaţiile care pot apărea.
    Faţă de anii precedenţi, a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt care va determina o creştere a necesarului de putere de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional.
    Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului Electroenergetic Naţional. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, producătorii de energie au obligaţia să:
    - oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga energie electrică disponibilă;
    - oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem;
    - asigure serviciile tehnologice de sistem de care sunt responsabile prin contracte sau acte normative;
    - menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice.
    În vederea funcţionării şi realizării producţiilor de energie electrică şi termică prognozate în tabelele nr. 1.1 şi nr. 1.2, producătorii de energie electrică vor lua măsuri pentru asigurarea unui flux continuu privind alimentarea cu combustibili.
    În situaţii excepţionale prevăzute de lege, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici pot accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii de la rezervele de stat.
    Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional
    În cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie, cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerul Energiei vor contacta Transelectrica - S.A. şi, respectiv, distribuitorii de energie electrică Electrica, E-ON, ENEL şi CEZ, în vederea participării acestora la şedinţele organizate cu ocazia apariţiei situaţiilor de urgenţă şi a convocării comandamentelor specifice.
    În cazul în care volumele de gaze naturale necesare pentru acoperirea consumului producătorilor de energie electrică şi termică sunt afectate de incidente care intră în sfera situaţiilor de criză la nivel de urgenţă pe piaţa gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a Sistemului Electroenergetic Naţional cât şi a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale. Astfel, pentru menţinerea parametrilor tehnici de funcţionare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale şi asigurarea necesarului de consum casnic, pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură vor funcţiona pe combustibil alternativ şi au obligaţia de a constitui stocurile necesare suplimentare induse de această funcţionare.
    Grupurile energetice care pot furniza servicii tehnologice de sistem suplimentare utilizând combustibil alternativ (păcură) sau cărbune, precum şi cantităţile suplimentare de rezerve aferente se regăsesc în anexa nr. 1A. În acest sens, producătorii de energie electrică calificaţi pentru furnizarea acestor servicii tehnologice de sistem vor lua măsuri pentru asigurarea combustibililor necesari.
    Suplimentar grupurilor aferente producătorilor prevăzuţi în anexa nr. 1A, Grupul nr. 7 Borzeşti poate fi pus la dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional, în condiţiile legii, potrivit tabelului următor:

┌──────────────────┬───────────────┬──────┬───────────────────────────┐
│ Producător │ Unitate │Putere│ Cantitate**) │
│ │dispecerizabilă│ [MW] │ [hMW] │
│ │cu funcţionare │ ├────────┬─────────┬────────┤
│ │ mixtă │ │Ianuarie│Februarie│ TOTAL │
│ │(gaze + păcură)│ │ 2016 │ 2016 │ │
├──────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┤
│Termoelectrica*) -│TA7 Borzeşti │ 130│ 96720│ 90480│ 187200│
│SE Borzeşti │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴───────────────┴──────┴────────┴─────────┴────────┘

──────────
    *) Societate aflată în lichidare voluntară.
    **) Cantităţile prevăzute pentru luna ianuarie vor fi ajustate în mod proporţional cu numărul de zile de serviciu efectiv asigurat.
──────────

    Cantităţile aferente serviciilor tehnologice de sistem - rezervă terţiară lentă - conform tabelului de mai sus vor fi prevăzute cu condiţia testării prealabile a funcţionării grupului, dar nu mai târziu de 15 ianuarie 2016.

    5. Finanţarea programului de iarnă
    Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2016, pentru achiziţia de combustibili, se prezintă după cum urmează:

 ┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
 │ │Surse proprii şi│
 │ Operatori economici │credite interne │
 │ ├────────────────┤
 │ │ mil. lei │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │Producători de energie electrică şi termică, operatori │ 1.950,0│
 │economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei*) │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │Producători de energie electrică şi termică, unităţi din │ 550,0│
 │administrarea consiliilor judeţene şi/sau locale │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
 │TOTAL │ 2.500,0│
 └───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

──────────
    *) Inclusiv S. OMV PETROM - S.A.
──────────

    6. Programele de reparaţii
    În vederea asigurării unei fiabilităţi superioare, îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerea consumurilor specifice, operatorii din sectorul energetic au finalizat pregătirile pentru trecerea vârfului de iarnă, prin realizarea programelor de reparaţii, cu lucrări corespunzătoare specificului de activitate.
    În cadrul lucrărilor de mentenanţă preventivă şi corectivă, programul de reparaţii cuprinde un ansamblu de activităţi tehnice şi organizatorice ce se execută în instalaţiile energetice şi componentele acestora, aflate în exploatare, în vederea menţinerii şi reabilitării capacităţilor, pentru a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate, prin înlocuirea elementelor defecte sau uzate.
    Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii executate în vederea trecerii vârfului de iarnă, este de cca 285 mil.lei, conform tabelului următor:
    Necesarul total de finanţare a programului de iarnă aferent perioadei 1 ianuarie-31 martie 2016, pentru achiziţia de combustibili, se prezintă după cum urmează:

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ │ Valoare │
 │ Operatori economici │preliminată│
 │ │- mil. lei │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │Producători de energie electrică şi termică, operatori │ 212,7│
 │economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei*) │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │Producători de energie electrică şi termică, entităţi │ 72,1│
 │economice din administrarea consiliilor judeţene şi/sau locale│ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │TOTAL │ 284,8│
 └──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

──────────
    *) Inclusiv S. OMV PETROM - S.A.
──────────

    Programarea reparaţiilor va putea suferi unele modificări în raport cu cerinţa Dispeceratului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalaţiilor.
    În acelaşi timp, transportatorul şi toţi distribuitorii de energie electrică au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru prevenirea avariilor, precum şi remedierea acestora în cel mai scurt timp.

    7. Urmărirea derulării Programului de iarnă
    În vederea monitorizării Programului de iarnă, precum şi a activităţilor desfăşurate pentru asigurarea funcţionării sigure şi stabile a Sistemului Electroenergetic Naţional, ministrul energiei va emite, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, un ordin prin care va numi Comandamentul energetic de iarnă, condus de secretarul de stat coordonator al sectorului energiei electrice din cadrul Ministerului Energiei şi având ca înlocuitori pe directorul general al Direcţiei de specialitate din minister şi directorul Dispecerului Energetic Naţional.
    Comandamentul energetic de iarnă va avea în componenţă reprezentanţi din cadrul Ministerului Energiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorilor economici semnificativi din sectoarele energie, petrol şi gaze, participante la realizarea Programului de iarnă. De asemenea, vor fi invitaţi reprezentanţi ai distribuitorilor de energie electrică şi gaze naturale.
    Comandamentul energetic de iarnă va monitoriza prevederile Programului de iarnă pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2016 şi va propune sau dispune, după caz, măsuri, în situaţia neîndeplinirii acestora.
    Ministerul Energiei şi CN Transelectrica - S.A. vor prezenta Guvernului scurte informări asupra realizării programului sus-menţionat ori de câte ori situaţia o va impune.
    Pentru coordonarea acţiunilor Ministerului Energiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, precum şi pentru rezolvarea problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă, ministrul energiei va numi, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin, un Comitet interministerial pentru monitorizarea activităţii Comandamentului energetic de iarnă, în a cărui componenţă vor fi numiţi secretarii de stat din cadrul Ministerului Energiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu atribuţii în urmărirea funcţionării operatorilor economici pe perioada de iarnă.
    La şedinţa Comitetului interministerial de monitorizare a activităţii Comandamentului energetic de iarnă pot fi invitaţi preşedinţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi reprezentanţi ai altor instituţii implicate.

    ANEXA 1A

                  SERVICII TEHNOLOGICE DE SISTEM SUPLIMENTARE
                  pentru perioada 1 ianuarie-29 februarie 2016

    Tabelul nr. 1 - Capacitatea lunară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem rezervă terţiară lentă cu funcţionare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură, şi pe cărbune

┌────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐
│Producător, unităţi dispecerizabile │Putere│ Cantitate │
│cu funcţionare mixtă (gaze + păcură)│ [MW] │ [hMW] │
│ │ ├────────┬─────────┬────────┤
│ │ │Ianuarie│Februarie│ TOTAL │
│ │ │ 2016 │ 2016 │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┤
│Electrocentrale Galaţi CET Galaţi │ 70│ 52080│ 48720│ 100800│
├────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┤
│Electrocentrale Bucureşti │ 140│ 104160│ 97440│ 201600│
├────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┤
│Veolia Energie Prahova CET Brazi │ 60│ 44640│ 41760│ 86400│
├────────────────────────────────────┼──────┼────────┴─────────┴────────┤
│Producător, unitate dispecerizabilă │Putere│ Cantitate │
│ cu funcţionare pe cărbune │ [MW] │ [hMW] │
│ │ ├────────┬─────────┬────────┤
│ │ │Ianuarie│Februarie│ TOTAL │
│ │ │ 2016 │ 2016 │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┤
│Complexul Energetic Oltenia │ 240│ 178560│ 167040│ 345600│
├────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┤
│TOTAL GENERAL │ 510│ 379440│ 354960│ 734400│
└────────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────┴────────┘


    Tabelul nr. 2 - Capacitatea lunară suplimentară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem bandă de reglaj secundar

 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ BRS │ Ianuarie 2016 │ Februarie 2016 │ TOTAL │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Cantitate [hMW] │ 43400 │ 40600 │ 4000 │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


    Tabelul nr. 3 - Capacitatea lunară suplimentară corespunzătoare serviciului tehnologic de sistem rezervă terţiară rapidă

 ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
 │ RTR │ Ianuarie 2016 │ Februarie 2016 │ TOTAL │
 ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
 │Cantitate [hMW] │ 116300 │ 110400 │ 226700 │
 └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 2

                                     LISTA
                 autorităţilor administraţiei publice care vor
               duce la îndeplinire Programul de iarnă în domeniul
                  energetic pentru asigurarea funcţionării în
               condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului
        Electroenergetic Naţional în perioada 1 ianuarie-31 martie 2016

    ● Ministerul Energiei
    ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
    ● Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
    ● Consiliile locale şi/sau judeţene implicate

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016