Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 decembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014

EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015

    În temeiul art. 7 alin. (3) lit. i), al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,
    Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Regulamentul Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 17 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Evaluatorii autorizaţi răspund disciplinar în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare, în activitatea de evaluare."

    2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Comisia de etică şi disciplină este organul de specialitate, fără personalitate juridică, din cadrul Asociaţiei ce are drept scop cercetarea faptelor de natură să atragă răspunderea disciplinară a membrilor Asociaţiei, persoane fizice şi persoane juridice, pentru activitatea de evaluare."

    3. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul persoanei cercetate disciplinar de a fi audiată, de a prezenta dovezi în apărarea sa, de a avea acces la dosarul disciplinar şi de a fi asistată de un avocat şi/sau de un consultant de specialitate din cadrul sau din afara Asociaţiei, pe tot parcursul procedurii disciplinare;"

    4. La articolul 5 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cercetează faptele de natură să atragă răspunderea disciplinară, pentru care Comisia de etică şi disciplină a fost
sesizată şi analizează modul de întocmire al raportului de evaluare supus cercetării;
    b) emite referatul cu privire la cazul cu care a fost sesizată, pe care îl înaintează Consiliului director sau Conferinţei naţionale, după caz;"

    5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de etică şi disciplină emite referate de cercetare disciplinară, respectiv hotărâri potrivit competenţelor sale."

    6. La articolul 11 alineatul (2), literele g), h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) primeşte şi arhivează, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, toate înscrisurile administrate de raportor şi de Comisia de etică şi disciplină, precum şi corespondenţa purtată în legătură cu cauzele de cercetare disciplinară, după înregistrarea acestora la Registratura Asociaţiei;
    h) întocmeşte şi menţine la zi: registrul de evidenţă a sesizărilor, conform anexei nr. 4, procesele-verbale de şedinţă ale Comisiei de etică şi disciplină; registrul deciziilor Consiliului director, precum şi ale Conferinţei naţionale, după caz, privind soluţionarea procedurii disciplinare, conform anexei nr. 6;
................................................................................................
    k)întocmeşte şi menţine la zi registrul antecedentelor disciplinare ale membrilor Asociaţiei, conform anexei nr. 7."

    7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Comisia de etică şi disciplină se întruneşte în plen, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acesteia."

    8. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate."

    9. La articolul 13 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) prin autosesizarea preşedintelui Asociaţiei, în cazul în care se constată existenţa unor fapte de natura abaterilor disciplinare prevăzute la art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, fapte sesizate de către Comisia de verificare şi monitorizare. În acest caz, ordinul de autosesizare va fi însoţit de fişa de neconformităţi întocmită de către Comisia de verificare şi monitorizare."

    10. La articolul 13 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) raportul de evaluare şi anexele acestuia, atunci când este cazul, precum şi dovezile pe care se sprijină sesizarea."

    11. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care sesizarea se adresează prin poşta electronică, pe una dintre adresele de contact ale Asociaţiei, aceasta trebuie să conţină, de asemenea, datele de identificare ale persoanei (nume, prenume, adresa completă)."

    12. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Sesizarea se formulează în scris, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 8, şi este însoţită de dovezile care o susţin."

    13. La articolul 13, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare, raportorul, Comisia de etică şi disciplină, Consiliul director sau Conferinţa naţională, după caz, constată săvârşirea şi a altor fapte de către persoana cercetată, oricare dintre aceştia poate extinde cercetarea şi cu privire la aceste fapte."

    14. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Procedura disciplinară va fi declanşată de către Comisia de etică şi disciplină a Asociaţiei în cel mult 3 ani de la data săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în evidenţele Asociaţiei."

    15. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

    16. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    (1) Pe parcursul etapelor procedurii disciplinare se pot identifica neconformităţi raportate la Standardele de evaluare în vigoare la data săvârşirii faptei şi încălcări ale principiilor din Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat.
    (2) Consiliul director poate întocmi un model de Fişă de neconformităţi cu caracter orientativ, în vederea încadrării faptelor constate în abaterile disciplinare prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, de către raportor, respectiv Comisia de etică şi disciplină.
    (3) Modelul fişei de neconformităţi conţine şi punctaje aferente neconformităţilor care ar putea fi constatate şi care determină individualizarea sancţiunii."

    17. După articolul 16 se introduc trei noi articole, articolele 16^1-16^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    (1) În situaţia în care se constată că au fost primite mai multe sesizări îndreptate împotriva unui singur evaluator, având ca obiect acelaşi raport de evaluare, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare unitare, este posibilă conexarea dosarelor disciplinare în cauză.
    (2) În situaţia descrisă la alin. (1), dosarul cu număr mai mare va fi conexat la dosarul mai întâi înregistrat."
    "ART. 16^2
    (1) În situaţia în care se constată că printr-o sesizare/autosesizare se reclamă mai mulţi evaluatori ale căror rapoarte de evaluare au acelaşi obiect, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare în condiţii de confidenţialitate, este posibilă disjungerea dosarelor disciplinare în cauză.
    (2) În situaţia descrisă la alin. (1), dosarele vor purta acelaşi număr, cu indicativ de la 1 la n, în funcţie de numărul persoanelor cercetate disciplinar.
    (3) Disjungerea se poate realiza în oricare dintre etapele cercetării disciplinare, fără ca soluţionarea uneia dintre cauze să depindă de soluţionarea celorlalte dosare disciplinare disjunse."
    "ART. 16^3
    (1) În situaţia în care o sesizare este îndreptată împotriva unui evaluator autorizat, membru corporativ, pentru asigurarea unei cercetări disciplinare corecte, cercetarea disciplinară va putea viza şi faptele membrului titular indicat de membrul corporativ şi care a contribuit la realizarea raportului de evaluare care face obiectul sesizării, inclusiv faptele evaluatorului autorizat care are calitatea de membru în Consiliul de administraţie al societăţii, respectiv administrator unic al acesteia.
    (2) Când persoana cercetată disciplinar este un membru corporativ, toate actele de procedură vor fi îndeplinite faţă de evaluatorul autorizat a cărui calitate a asigurat îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. c) din Ordonanţă."

    18. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Odată cu convocarea, persoanei cercetate i se va solicita şi un punct de vedere scris cu privire la sesizare, precum şi o copie a dosarului de lucru."

    19. La articolul 19 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) identificarea neconformităţilor constatate;"

    20. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru începerea cercetării disciplinare propriu-zise sunt obligatorii efectuarea cercetării prealabile, convocarea făcută de preşedintele Comisiei de etică şi disciplină pentru această etapă procedurală şi audierea persoanei cercetate atunci când aceasta se prezintă, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. c)."

    21. La articolul 23 alineatul (2), literele a), b), c), d), e, f), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a)date referitoare la persoana cercetată disciplinar, cu indicarea numărului de dosar disciplinar;"
    b) descrierea faptei reţinute în sarcina persoanei cercetate, cu indicarea tuturor circumstanţelor şi a urmărilor acesteia; identificarea neconformităţilor constatate;
    c) apărările formulate de persoana cercetată;
    d) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de persoana cercetată, atunci când este cazul;
    e)propunerea Comisiei de etică şi disciplină privind modul de soluţionare a acţiunii disciplinare;
    f)descrierea motivelor de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii Comisiei de etică şi disciplină, precum şi a probelor pe care se întemeiază aceasta;
    g)menţiuni privind antecedentele disciplinare, dacă este cazul;
    h)data şi locul întocmirii referatului;"

    22. Articolul 25 se abrogă.

    23. La articolul 26 alineatul (9), literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; identificarea neconformităţilor constatate;
    ...............................................................................................
    g) menţiunea privitoare la dreptul persoanei cercetate disciplinar de a contesta decizia la instanţa competentă, în condiţiile legii, potrivit Ordonanţei."

    24. La articolul 26 alineatul (9), litera h) se abrogă.

    25. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Contestarea sancţiunii aplicate se poate face la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    26. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie a membrului şi dacă acesta a avut şi alte abateri disciplinare în trecut, de comportamentul general în cadrul procedurii de cercetare disciplinară a evaluatorului."

    27. Articolul 32 se abrogă.

    28. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
Prevederile prezentului regulament se aplică numai sesizărilor privind fapte săvârşite de membrii Asociaţiei în calitatea acestora de evaluatori autorizaţi, membri titulari/corporativi, înregistrate după data intrării sale în vigoare."

    29. Anexa nr. 5 se abrogă.

    30. La anexa nr. 8, pct. A "Datele persoanei care formulează sesizarea" se va completa cu indicarea calităţii în care persoana formulează sesizarea, în sensul art. 13 alin. (2) lit. a) din regulament.

    ART. II
    Sesizările aflate pe rolul Comisiei de etică şi disciplină la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor continua să se soluţioneze potrivit dispoziţiilor aplicabile în momentul sesizării Comisiei.
    ART. III
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. IV
    Regulamentul Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

                       Preşedintele Asociaţiei Naţionale
                    a Evaluatorilor Autorizaţi din România,
                                  Adrian Vascu


    Braşov, 11 decembrie 2015.
    Nr. 4.

                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016