Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 961 din 9 decembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 961 din 9 decembrie 2015  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 961 din 9 decembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale şi principalele funcţii şi atribuţii

    ART. 1
    (1) Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, denumit în continuare ministerul, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul constituirii şi promovării unui cadru riguros şi organizat de consultări publice cu societatea civilă.
    (2) În vederea îndeplinirii scopului prevăzut la alin. (1), ministerul elaborează şi urmăreşte punerea în aplicare a politicilor naţionale în domeniul dialogului civic, consultării publice, transparenţei şi guvernării deschise.
    (3) Ministerul asigură instituţionalizarea unor mecanisme eficiente pentru garantarea unei guvernări deschise, participative, responsabile şi eficiente prin promovarea transparenţei şi a dialogului constant cu societatea civilă organizată, cu cetăţenii şi cu toţi actorii publici interesaţi.
    ART. 2
    Sediul ministerului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1. Ministerul îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii secundare deţinute sau utilizate în condiţiile legii.
    ART. 3
    (1) Ministerul exercită, în condiţiile legii, următoarele funcţii:
    a) de elaborare şi punere în aplicare a planului de măsuri aferent Programului de guvernare în domeniul transparenţei decizionale, al guvernării deschise şi al colaborării cu societatea civilă;
    b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate;
    c) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de activitate;
    d) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul consultării publice şi al dialogului civic, în ceea ce priveşte implicarea societăţii civile şi a cetăţenilor în procesul de guvernare şi de elaborare a actelor normative.
    (2) Principiile care stau la baza activităţii ministerului sunt următoarele:
    a) stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul consultării publice şi al dialogului civic;
    b) folosirea eficientă a fondurilor publice;
    c) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
    d) colaborarea cu societatea civilă şi cetăţenii.
    ART. 4
    Ministerul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează şi aplică, la nivelul Guvernului, instrumente de dialog şi participare civică în vederea identificării, elaborării, implementării şi evaluării politicilor guvernamentale sectoriale de către fiecare autoritate pe domeniul său de competenţă, prin dezbateri şi consultare activă cu societatea civilă organizată şi cetăţenii, în conformitate cu Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv planificarea, elaborarea, coordonarea, avizarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice;
    b) contribuie la creşterea capacităţii Guvernului de a pune în practică politici publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv privitor la relaţia cu organizaţiile societăţii civile şi cu cetăţenii, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
    c) contribuie, alături de Cancelaria Primului-Ministru, la implementarea principiilor guvernării deschise, prin folosirea noilor tehnologii, şi a datelor deschise, în concordanţă cu angajamentele României în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă;
    d) realizează, alături de Cancelaria Primului-Ministru, cadrul de dialog între prim-ministru şi societatea civilă, pe tema priorităţilor de politică publică asumate de Guvern;
    e) coordonează, alături de Cancelaria Primului-Ministru, strategiile guvernamentale cu privire la formele asociative din cadrul societăţii civile, creşterea capacităţii acestuia de a contribui cu idei şi expertiză la procesul politicilor publice şi contribuie la comunicarea continuă cu cetăţenii, inclusiv pentru sincronizarea la nivel european a politicilor şi strategiilor de cooperare cu societatea civilă organizată şi cu cetăţenii;
    f) coordonează metodologic, prin colaborarea cu ministerele de resort, şi în temeiul prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, activitatea structurilor din cadrul ministerelor cu atribuţii legate de politicile publice pentru o guvernare deschisă, participativă, responsabilă şi performantă, inclusiv pe cele cu atribuţii privind relaţia cu organizaţiile societăţii civile şi cetăţenii;
    g) colaborează cu Secretariatul General al Guvernului la pregătirea actelor normative, prin avizarea procedurilor de elaborare a politicilor publice guvernamentale prioritare, în privinţa respectării regulilor privind consultarea publică conform reglementărilor legale privind elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice, concomitent cu sprijinirea procesului de creştere a capacităţii tehnice a iniţiatorilor, referitoare la realizarea analizelor de impact şi a consultării publice;
    h) contribuie, alături de Secretariatul General al Guvernului, la pregătirea şedinţelor de Guvern, în vederea asigurării transparenţei actelor normative supuse aprobării în şedinţele de Guvern;
    i) elaborează acte normative cu incidenţă în domeniul consultării publice şi al dialogului civic;
    j) contribuie, alături de Cancelaria Primului-Ministru, la monitorizarea şi evaluarea aplicării de către autorităţile şi
instituţiile publice a dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, respectiv dispoziţiilor legale privind transparenţa decizională în administraţia publică;
    k) elaborează sinteze cu privire la rapoartele anuale referitoare la implementarea de către administraţia centrală a legislaţiei privind liberul acces la informaţii de interes public şi a activităţii de petiţionare, oferind recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei şi a practicilor în domeniu;
    l) avizează procedurile de propunere a reprezentanţilor societăţii civile în structuri naţionale şi internaţionale;
    m) reprezintă, alături de Cancelaria Primului-Ministru, interesele Guvernului la nivelul ţării şi în străinătate, în domeniul politicii privind guvernarea deschisă, participativă, responsabilă şi performantă;
    n) exercită orice alte atribuţii din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative sau dispuse de către prim-ministru.
    ART. 5
    Ministerul exercită, în condiţiile legii, auditul intern asupra activităţilor desfăşurate potrivit competenţelor sale.
    ART. 6
    (1) Ministerul poate solicita autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii sale care îi sunt furnizate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (2) Ministerul stabileşte, în condiţiile legii, raporturi de colaborare cu instituţiile şi autorităţile Uniunii Europene.

    CAP. II
    Conducerea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

    ART. 7
    (1) Conducerea Ministerului se exercită de către ministrul pentru consultare publică şi dialog civic, denumit în continuare ministru, care îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ministrul este ajutat în activitatea sa de către 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.
    (3) Atribuţiile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului, iar, în caz de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor şi de concediu legal, ministrul va delega exercitarea atribuţiilor sale către unul dintre secretarii de stat, fixând şi limitele delegării.
    (4) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite şi poate delega această calitate, în condiţiile legii.
    (5) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi instituţii publice, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. Prin ordin al ministrului, atribuţiile pot fi delegate, în condiţiile legii.
    (6) Ministrul reprezintă şi angajează ministerul în raporturile în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, ministrul poate da mandat de reprezentare persoanelor din subordine.
    (7) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, care pot avea caracter normativ sau individual.
    ART. 8
    (1) Ministerul are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
    (2) Secretarul general asigură realizarea activităţilor administrative ale ministerului, sprijinirea realizării atribuţiilor acestuia şi realizarea legăturilor funcţionale cu alte ministere şi autorităţi publice, în condiţiile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii şi responsabilităţi prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului sau încredinţate de ministru, în condiţiile legii.

    CAP. III
    Organizarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

    ART. 9
    (1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul structurii organizatorice pot fi înfiinţate, prin ordin al ministrului, birouri, în cadrul serviciilor din anexă.
    (2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din cadrul ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului.
    ART. 10
    (1) Numărul maxim de posturi pentru minister este de 35, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.
    (2) Personalul necesar desfăşurării activităţii ministerului este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care sunt numiţi, respectiv angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.
    (3) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul ministerului se fac cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 11
    (1) Ministerul asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului din patrimoniul său, în condiţiile legii.
    (2) Funcţiile publice din structura ministerului vor fi ocupate prin detaşarea unor funcţionari publici din cadrul altor autorităţi şi instituţii publice, în condiţiile art. 89 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la ocuparea prin concurs a acestor funcţii publice, în condiţiile legii.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                 Contrasemnează
                                 --------------
                          Ministrul pentru consultare
                            publică şi dialog civic,
                           Victoria-Violeta Alexandru

                               Viceprim-ministru,
                        ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                               Claudia-Ana Costea

    Bucureşti, 9 decembrie 2015.
    Nr. 961.


    ANEXĂ

                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
            a Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic                    ┌────────────────┐ ┌────────────────┐
                    │Cabinet ministru├────┤ Ministru │
                    └────────────────┘ └───────┬────────┘
                                                  │
    ┌─────────────────┬──────────────┬────────────┴───────┬───────────────┐
┌───┴────┐ ┌────┴───┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌────┴───┐
│Secretar│ │Secretar│ │ Serviciul de │ │ Compartimentul │ │Secretar│
│de stat │ │de stat │ │politici publice│ │ de audit │ │ general│
│ │ │ │ │ şi │ │ public intern │ │ │
│ │ │ │ │ comunicare │ │ │ │ │
└─┬──────┘ └─┬──────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └─┬──────┘
  │ ┌────────┐ │ ┌────────┐ │ ┌──────────────────────────┐
  │ │Cabinet │ │ │Cabinet │ │ │ Serviciul juridic │
  └─┤secretar│ └─┤secretar│ ├──┤ şi resurse umane │
    │de stat │ │de stat │ │ └──────────────────────────┘
    └────────┘ └────────┘ │
                                                                       │ ┌──────────────────────────┐
                                                                       │ │ Serviciul financiar- │
                                                                       │ │contabilitate, salarizare,│
                                                                       └──┤administrativ şi achiziţii│
                                                                          │ publice │
                                                                          └──────────────────────────┘


                                      -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016