Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 950 din 9 decembrie 2015  privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 950 din 9 decembrie 2015 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al poziţiei 42 din anexa nr. 5 şi al poziţiei 43 din anexa nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată de prevederile anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, se repartizează pe judeţe suma totală de 6.577 mii lei, din care 5.083 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 1.494 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 6 la Legea nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată de prevederile anexei nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi de prevederile anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015, cu modificările ulterioare, se repartizează pe judeţe suma totală de 248.135 mii lei, din care 197.613 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 50.522 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    (1) Sumele prevăzute în anexa nr. 2 se repartizează pe comune, oraşe şi municipii, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
    (2) Inspectoratele şcolare comunică direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice sumele repartizate pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.
    ART. 3
    Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din prezenta hotărâre în structura bugetului de stat pe anul 2015.

                                 PRIM-MINISTRU
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                         Ministrul educaţiei naţionale
                           şi cercetării ştiinţifice,
                                  Adrian Curaj

                    Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                  Vasile Dîncu

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 9 decembrie 2015.
    Nr. 950.


    ANEXA 1

                                SUME REPARTIZATE
              pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor
             şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin
              lege, pentru plata contribuţiilor aferente acestora,
             precum şi pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri
             judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi
             de natură salarială stabilite în favoarea personalului
              din unităţile de învăţământ special şi din centrele
                judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi
                             asistenţă educaţională

                                                                   - mii lei -
┌────┬───────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ din care: │
│crt.│ Judeţul │ Total ├───────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │ │Suma repartizată pentru│ Suma repartizată pentru │
│ │ │ │ plata salariilor, │ plata sumelor prevăzute │
│ │ │ │ sporurilor, │ prin hotărâri │
│ │ │ │ indemnizaţiilor şi a│ judecătoreşti având ca │
│ │ │ │ altor drepturi │ obiect acordarea unor │
│ │ │ │ salariale în bani, │ drepturi de natură │
│ │ │ │ stabilite prin lege, │ salarială stabilite în │
│ │ │ │precum şi pentru plata │favoarea personalului din│
│ │ │ │contribuţiilor aferente│ unităţile de învăţământ │
│ │ │ │ acestora │ special şi din centrele │
│ │ │ │ │ judeţene/al municipiului│
│ │ │ │ │ Bucureşti de resurse şi │
│ │ │ │ │ asistenţă educaţională │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1│Alba │ 62 │ 6 │ 56 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2│Arad │ 307 │ 307 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3│Argeş │ 702 │ 702 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 4│Bacău │ 365 │ 202 │ 163 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 5│Bihor │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 6│Bistriţa-Năsăud│ 150 │ 150 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 7│Botoşani │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 8│Braşov │ 299 │ 299 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 9│Brăila │ 81 │ 81 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 10│Buzău │ 535 │ 170 │ 365 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 11│Caraş-Severin │ 503 │ 332 │ 171 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 12│Călăraşi │ 4 │ 4 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 13│Cluj │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 14│Constanţa │ 101 │ 0 │ 101 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 15│Covasna │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 16│Dâmboviţa │ 60 │ 0 │ 60 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 17│Dolj │ 289 │ 289 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 18│Galaţi │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 19│Giurgiu │ 25 │ 0 │ 25 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 20│Gorj │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 21│Harghita │ 416 │ 416 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 22│Hunedoara │ 86 │ 0 │ 86 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 23│Ialomiţa │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 24│Iaşi │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 25│Ilfov │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 26│Maramureş │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 27│Mehedinţi │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 28│Mureş │ 175 │ 96 │ 79 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 29│Neamţ │ 49 │ 0 │ 49 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 30│Olt │ 150 │ 150 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 31│Prahova │ 200 │ 200 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 32│Satu Mare │ 78 │ 0 │ 78 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 33│Sălaj │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 34│Sibiu │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 35│Suceava │ 310 │ 310 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 36│Teleorman │ 244 │ 244 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 37│Timiş │ 874 │ 783 │ 91 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 38│Tulcea │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 39│Vaslui │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 40│Vâlcea │ 216 │ 216 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 41│Vrancea │ 296 │ 126 │ 170 │
├────┴───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Total │6.577 │ 5.083 │ 1.494 │
└────────────────────┴───────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 2

                                SUME REPARTIZATE
              pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor
             şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin
              lege, pentru plata contribuţiilor aferente acestora,
             precum şi pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri
             judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi
             de natură salarială stabilite în favoarea personalului
               din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

                                                                   - mii lei -
┌────┬───────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ din care: │
│crt.│ Judeţul │ Total ├───────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │ │Suma repartizată pentru│ Suma repartizată pentru │
│ │ │ │ plata salariilor, │ plata sumelor prevăzute │
│ │ │ │ sporurilor, │ prin hotărâri │
│ │ │ │ indemnizaţiilor şi a│ judecătoreşti având ca │
│ │ │ │ altor drepturi │ obiect acordarea unor │
│ │ │ │ salariale în bani, │ drepturi de natură │
│ │ │ │ stabilite prin lege, │ salarială stabilite în │
│ │ │ │precum şi pentru plata │favoarea personalului din│
│ │ │ │contribuţiilor aferente│ unităţile de învăţământ │
│ │ │ │ acestora │ preuniversitar de stat │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1│Alba │ 10.514│ 8.000 │ 2.514 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2│Arad │ 3.300│ 3.300 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 3│Argeş │ 32.230│ 12.000 │ 20.230 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 4│Bacău │ 10.000│ 10.000 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 5│Bihor │ 15.400│ 12.500 │ 2.900 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 6│Bistriţa-Năsăud│ 6.400│ 6.400 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 7│Botoşani │ 7.937│ 7.500 │ 437 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 8│Braşov │ 2.200│ 2.200 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 9│Brăila │ 2.081│ 2.081 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 10│Buzău │ 4.682│ 4.600 │ 82 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 11│Caraş-Severin │ 6.077│ 3.600 │ 2.477 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 12│Călăraşi │ 1.035│ 1.000 │ 35 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 13│Cluj │ 7.707│ 6.910 │ 797 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 14│Constanţa │ 0│ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 15│Covasna │ 4.050│ 3.400 │ 650 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 16│Dâmboviţa │ 7.416│ 6.700 │ 716 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 17│Dolj │ 11.900│ 11.900 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 18│Galaţi │ 6.635│ 6.000 │ 635 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 19│Giurgiu │ 1.000│ 1.000 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 20│Gorj │ 6.186│ 5.400 │ 786 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 21│Harghita │ 5.388│ 5.388 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 22│Hunedoara │ 5.675│ 4.600 │ 1.075 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 23│Ialomiţa │ 1.000│ 1.000 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 24│Iaşi │ 0│ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 25│Ilfov │ 2.354│ 2.000 │ 354 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 26│Maramureş │ 7.003│ 7.003 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 27│Mehedinţi │ 3.200│ 3.200 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 28│Mureş │ 14.001│ 5.249 │ 8.752 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 29│Neamţ │ 6.857│ 6.857 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 30│Olt │ 6.700│ 6.700 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 31│Prahova │ 8.188│ 1.500 │ 6.688 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 32│Satu Mare │ 3.000│ 3.000 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 33│Sălaj │ 3.800│ 3.800 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 34│Sibiu │ 5.200│ 5.200 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 35│Suceava │ 7.143│ 6.701 │ 442 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 36│Teleorman │ 0│ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 37│Timiş │ 5.000│ 5.000 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 38│Tulcea │ 0│ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 39│Vaslui │ 1.648│ 1.074 │ 574 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 40│Vâlcea │ 0│ 0 │ 0 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 41│Vrancea │ 5.878│ 5.500 │ 378 │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 42│Bucureşti │ 9.350│ 9.350 │ 0 │
├────┴───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Total │248.135│ 197.613 │ 50.522 │
└────────────────────┴───────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘


                                      -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice