Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2014 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2014

Monitorul Oficial 794 din 31 Octombrie 2014 (M. Of. 794/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 934 din 29 octombrie 2014 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 17 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 673 din 27 iulie 2004, se abrogă.prim-ministru victor-viorel ponta contrasemnează:──────────────── p. ministrul economiei, maricel popa,secretar de stat   ministrul delegat pentru energie,   răzvan-eugen nicolescu p. ministrul finanţelor publice,   dan manolescu,  secretar de statbucureşti, 29 octombrie 2014.nr. 934. _________

 HOTĂRÂRE nr. 935 din 29 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului educaţiei naţionale pe anul 2014 cu suma de 14.583 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 71/2009 privind plata ...

 HOTĂRÂRE nr. 936 din 29 octombrie 2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru ...

Monitorul Oficial 795 din 31 Octombrie 2014 (M. Of. 795/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 939 din 29 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 31 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2014 pentru institutul naţional de statistică cu suma de 818 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri sunt utilizate pentru plata titlurilor executorii prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 71/2009 privind plata ...

 HOTĂRÂRE nr. 949 din 29 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 31 octombrie 2014

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al regiei autonome "registrul auto român", ...

Monitorul Oficial 796 din 31 Octombrie 2014 (M. Of. 796/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 933 din 29 octombrie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 31 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 93.750 mii lei, din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor produse.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma ...

Monitorul Oficial 794 din 31 Octombrie 2014 (M. Of. 794/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 860 din 7 octombrie 2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor ...

 HOTĂRÂRE nr. 931 din 21 octombrie 2014 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 26 alin. (7) şi alin. (16) lit. a) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la data de 6 noiembrie 2014 încetează mandatul de membru al plenului oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor, exercitat de domnul bogdan mihai martimof, reprezentant al asociaţiei române a băncilor, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost numit.art. 2Începând cu data prevăzută la art. 1 se ...

Monitorul Oficial 793 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 793/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 octombrie 2014 pentru modificarea anexei la Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014 EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. ianexa la standardele de calitate în serviciile psihologice - partea generală, cartea i, aprobate prin hotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 2/2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 679 din 17 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. la titlul "competenţe de specialitate în psihologia transporturilor", subtitlul "nivel iii ...

 HOTĂRÂRE nr. 932 din 29 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în anul 2014 în judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului mediului şi schimbărilor climatice pentru departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură, din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 2.900 mii lei la capitolul 70.01 "locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "active nefinanciare", articolul 71.01 "active fixe".(2) fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a ...

Monitorul Oficial 790 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 790/2014)

 INSTRUCŢIUNI din 30 septembrie 2014 pentru modificarea Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 421/2011 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 30 octombrie 2014

În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.art. iinstrucţiunile privind regulile de acces la dosarul consiliului concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6 şi 9 din legea concurenţei nr. 21/1996, art. 101 şi 102 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, precum şi în cazurile de concentrări economice, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 421/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 18 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la punctul 1, litera a) va avea ...

Monitorul Oficial 791 din 30 Octombrie 2014 (M. Of. 791/2014)

 INSTRUCŢIUNI din 30 septembrie 2014 pentru modificarea pct. 35 din Instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2014

În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.art. ipunctul 35 din instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 724/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 11 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"35. În situaţia în care angajamentele propuse sunt considerate prima facie acceptabile, consiliul concurenţei va publica pe pagina web un rezumat al cazului şi conţinutul esenţial ...

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 16 octombrie 2014 privind autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2014

Cap. i generalităţi1.1. scop(1) scopul prezentei reglementări de aeronautică civilă este stabilirea cadrului reglementat necesar pentru aplicarea prevederilor codului aerian civil referitoare la evaluarea, autorizarea, acceptarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară activităţi ori furnizează servicii în domeniul aeroportuar sau conex pe teritoriul româniei.(2) autoritatea aeronautică civilă română (aacr) autorizează, acceptă şi supraveghează organizaţiile care desfăşoară activităţi ori furnizează servicii în domeniul aeroportuar sau conex, în baza atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea autorităţii aeronautice civile române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinelor ministrului transporturilor aplicabile.(3) evaluarea pentru autorizarea sau acceptarea ...

Monitorul Oficial 787 din 29 Octombrie 2014 (M. Of. 787/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 847 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Dragoslavele, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei dragoslavele, judeţul argeş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:─────────────────   p. viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice, shhaideh sevil, secretar de statbucureşti, 1 octombrie 2014.nr. 847.anexa 1 stemacomunei dragoslavele, judeţul argeş----------notĂ(ctce)stema comunei dragoslavele, judeţul argeş, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 787 din 29 octombrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 852 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Pui şi Baia de Criş, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor pui şi baia de criş, judeţul hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.2.(2) descrierea elementelor stemelor şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.2.(3) anexele nr. 1.1-1.2 şi 2.1-2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:─────────────────   viceprim-ministru,  ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  nicolae-liviu dragneabucureşti, 7 octombrie 2014.nr. 852.anexa 1.1  stema comunei pui, judeţul hunedoara----------notĂ(ctce)stema comunei pui, judeţul hunedoara, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 787 din 29 octombrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 853 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Ocniţa, Odobeşti şi Răzvad, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor ocniţa, odobeşti şi răzvad, judeţul dâmboviţa, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.(3) anexele nr. 1.1-1.3 şi 2.1- 2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:   ─────────────────   viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,  nicolae-liviu dragneabucureşti, 7 octombrie 2014.nr. 853.anexa 1.1 stemacomunei ocniţa, judeţul dâmboviţa----------notĂ(ctce)stema comunei ocniţa, judeţul dâmboviţa, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 787 din 29 ...

 HOTĂRÂRE nr. 854 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Teregova, judeţul Caraş-Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei teregova, judeţul caraş-severin, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministru victor-viorel ponta   contrasemnează:  ─────────────────  viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale  şi administraţiei publice,nicolae-liviu dragneabucureşti, 7 octombrie 2014.nr. 854.anexa 1 stemacomunei teregova, judeţul caraş-severin----------notĂ(ctce)stema comunei teregova, judeţul caraş-severin, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 787 din 29 octombrie 2014, la pagina 7, ...

 HOTĂRÂRE nr. 858 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea stemei oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului Şimleu silvaniei, judeţul sălaj, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru victor-viorel pontacontrasemnează:   ─────────────────   viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 7 octombrie 2014.nr. 858.anexa 1 stema  oraşului Şimleu silvaniei, judeţul sălaj----------notĂ(ctce)stema oraşului Şimleu silvaniei, judeţul sălaj, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 787 din 29 octombrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 868 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Bistra, Boiu Mare, Câmpulung la Tisa, Copalnic-Mănăştur şi Mireşu Mare, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor bistra, boiu mare, câmpulung la tisa, copalnic-mănăştur şi mireşu mare, judeţul maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.5.(2) descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.5.(3) anexele nr. 1.1-1.5 şi 2.1-2.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru victor-viorel pontacontrasemnează:   ─────────────────   viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,  nicolae-liviu dragneabucureşti, 7 octombrie 2014.nr. 868.anexa 1.1  stemacomunei bistra, judeţul maramureş----------notĂ(ctce)stema comunei bistra, judeţul maramureş, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea ...

 HOTĂRÂRE nr. 896 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Cenade şi Noşlac, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor cenade şi noşlac, judeţul alba, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministru victor-viorel ponta   contrasemnează:  ─────────────────  viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,nicolae-liviu dragneabucureşti, 15 octombrie 2014.nr. 896.anexa 1.1   stema  comunei cenade, judeţul alba----------notĂ(ctce)stema comunei cenade, judeţul alba, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

 HOTĂRÂRE nr. 897 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei moşniţa nouă, judeţul timiş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:   ─────────────────   viceprim-ministru,  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,   nicolae-liviu dragneabucureşti, 15 octombrie 2014.nr. 897.anexa 1stema   comunei moşniţa nouă, judeţul timiş----------notĂ(ctce)stema comunei moşniţa nouă, judeţul timiş, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 787 din 29 octombrie 2014, ...

 HOTĂRÂRE nr. 898 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea stemei oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului drăgăneşti-olt, judeţul olt, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru   victor-viorel pontacontrasemnează:   ─────────────────   viceprim-ministru,  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,  nicolae-liviu dragneabucureşti, 15 octombrie 2014.nr. 898.anexa 1   stemaoraşului drăgăneşti-olt, judeţul olt----------notĂ(ctce)stema oraşului drăgăneşti-olt, judeţul olt, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 787 din 29 octombrie 2014, la pagina ...

 HOTĂRÂRE nr. 905 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Frumoasa, judeţul Teleorman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei frumoasa, judeţul teleorman, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:────────────────viceprim-ministru,   ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,   nicolae-liviu dragneabucureşti, 15 octombrie 2014.nr. 905.anexa 1  stemacomunei frumoasa, judeţul teleorman----------notĂ(ctce)stema comunei frumoasa, judeţul teleorman, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 787 din 29 octombrie 2014, la pagina ...

Monitorul Oficial 788 din 29 Octombrie 2014 (M. Of. 788/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 29 octombrie 2014

Având în vedere recomandările fondului monetar internaţional, comisiei europene şi ale băncii mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum şi necesitatea reducerii volumului de plăţi restante şi de arierate înregistrate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale pentru evitarea blocajelor financiare de la nivelul acestora,ţinând cont de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar avea consecinţe negative asupra procesului de privatizare a societăţii "complexul energetic hunedoara" - s.a., în condiţiile în care asupra acestei societăţi sunt instituite şi devin scadente măsuri de executare silită prin executor de către lichidatorul companiei ...

 NORMĂ nr. 20 din 24 octombrie 2014 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 29 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 60 alin. 2, 2^1 şi alin. 4 lit. e) din legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în românia, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 8 octombrie 2014,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. 1 (1) Începând cu exerciţiul financiar 2015 se stabilesc următoarele ...

Monitorul Oficial 786 din 29 Octombrie 2014 (M. Of. 786/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 908 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea stemei oraşului Zlatna, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului zlatna, judeţul alba, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru  victor-viorel ponta contrasemnează:─────────────────viceprim-ministru,  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,nicolae-liviu dragneabucureşti, 15 octombrie 2014.nr. 908.anexa 1 stema oraşului zlatna, judeţul alba----------notĂ(ctce)stema oraşului zlatna, judeţul alba, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 786 din 29 octombrie 2014, la pagina ...

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 17 octombrie 2014 pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2014

I. dispoziţii generaleart. 1 prezentul act instituie o schemă de ajutor de minimis pentru investiţii, denumită schemă de ajutor de minimis privind eficienţa energetică, prin care se urmăresc reducerea disparităţilor economice între românia, uniunea europeană şi spaţiul economic european şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor prin promovarea dezvoltării durabile şi a investiţiilor în regiunile din românia.art. 2 (1) acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţii în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în regulamentul (ce) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii ...

Monitorul Oficial 789 din 29 Octombrie 2014 (M. Of. 789/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 930 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 şi 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a bunului cu nr. mfp 28417, având datele de identificare din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare ...

Monitorul Oficial 786 din 29 Octombrie 2014 (M. Of. 786/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 920 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 29 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 782 din 28 Octombrie 2014 (M. Of. 782/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 924 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 28 octombrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea comercială cupru min - s.a. abrud, aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul economiei,constantin niţă ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescuministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 21 octombrie 2014 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 28 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (2) şi al art. 26 alin. (1) din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările ...

Monitorul Oficial 784 din 28 Octombrie 2014 (M. Of. 784/2014)

 PROCEDURĂ DE PLATĂ din 27 octombrie 2014 a sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 28 octombrie 2014

Art. 1proceduri de plată(1) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către administratorul schemei, respectiv autoritatea rutieră română - arr, denumită în continuare arr, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligaţiei de plată, cât şi modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare, care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor privind determinarea sumei.(2) ordonatorul principal de credite va comunica arr limita maximă a bugetului trimestrial alocat pentru emiterea deciziilor, în termen de maximum 5 ...

Monitorul Oficial 785 din 28 Octombrie 2014 (M. Of. 785/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 929 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 28 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  p. viceprim-ministru, ministrul culturii, interimar, --------------hegedus csilla,secretar de statviceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragnea   viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,   daniel constantin ministrul educaţiei naţionale, remus pricopie ministrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, mihnea cosmin costoiu ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescuministrul delegat pentru ...

Monitorul Oficial 782 din 28 Octombrie 2014 (M. Of. 782/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 923 din 21 octombrie 2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 28 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei româniei la bugetul task force for international cooperation on holocaust education, remembrance and research, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 680 din 3 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:   "hotĂrÂrepentru aprobarea plăţii contribuţiei româniei la bugetul international holocaust remembrance alliance"2. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - se aprobă plata contribuţiei financiare anuale a româniei la bugetul international holocaust remembrance alliance în sumă de 30.000 euro." prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------p. ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescu,secretar ...

 HOTĂRÂRE nr. 926 din 21 octombrie 2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în judeţul Timiş, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 28 octombrie 2014

Având în vedere art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (1), ...

Monitorul Oficial 781 din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 781/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 53 din 27 octombrie 2014 privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 27 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (3) şi ale art. 28 alin. (2) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul deputat marian neacşu, aparţinând grupului parlamentar al psd, se alege în funcţia de vicepreşedinte al camerei deputaţilor, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului viorel hrebenciuc.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 27 octombrie 2014. preŞedintele camerei deputaŢilor   valeriu-Ştefan zgoneabucureşti, 27 octombrie 2014.nr. 53.  _________

 PROCEDURĂ din 22 octombrie 2014 privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 27 octombrie 2014

Cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1 procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, denumită în continuare procedură, stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat/operatorului de reţea, după caz, precum şi schimbul de date dintre clientul final şi operatorii economici implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.secŢiunea a 2-adomeniu de aplicareart. 2 (1) procedura se aplică clienţilor finali, furnizorilor de energie electrică, operatorilor de reţea, operatorilor pentru măsurarea energiei electrice, inclusiv operatorului pentru măsurarea energiei electrice pe piaţa angro şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 919 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 27 octombrie 2014

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă ...

 HOTĂRÂRE nr. 918 din 21 octombrie 2014 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite şi de modificare a numărului poştal al unui imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 27 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unor imobile înregistrate la poziţiile nr. mf 39218, 104491, 65428, 39052, 34704, 34707, 102216, 102218, 102220, 39407, 27918, 27348, 37005, 37832, 39718, 26338 - parţial, 62672, ...

Monitorul Oficial 779 din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 779/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 906 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 27 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 512 din 9 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii ...

Monitorul Oficial 778 din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 778/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 921 din 21 octombrie 2014 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dolj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 53 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei goieşti", la secţiunea i "bunuri imobile", după poziţia nr. ...

Monitorul Oficial 779 din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 779/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 894 din 15 octombrie 2014 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru administraţiile bazinale de apă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 27 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea administraţiei naţionale "apele române", instituţie publică aflată în coordonarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice, pentru administraţiile bazinale de apă buzău-ialomiţa, jiu, crişuri şi mureş a bunurilor rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, prevăzute în anexa ...

Monitorul Oficial 778 din 27 Octombrie 2014 (M. Of. 778/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 876 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 27 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (6) din legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă programul statistic naţional anual 2014, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.__________*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 778 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.art. 2 autorităţile şi instituţiile publice care desfăşoară activităţi statistice cuprinse în cadrul programului statistic ...

Monitorul Oficial 776 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 776/2014)

 TRATAT din 18 octombrie 2007 între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 24 octombrie 2014

Regatul spaniei, republica franceză, republica italiană, regatul Ţărilor de jos şi republica portugheză,denumite în continuare părţi,luând în considerare declaraţia de intenţie privind eurogendfor, semnată la noordwijk la 17 septembrie 2004,luând în considerare tratatul atlanticului de nord, semnat la washington, la 4 aprilie 1949,luând în considerare carta naţiunilor unite, semnată la san francisco la 26 iunie 1945,luând în considerare convenţia dintre statele părţi la tratatul atlanticului de nord cu privire la statutul forţelor lor, semnată la londra la 19 iunie 1951,luând în considerare tratatul uniunii europene, aşa cum a fost modificat prin tratatul de la nisa, semnat la 26 februarie 2001,luând ...

Monitorul Oficial 777 din 24 Octombrie 2014 (M. Of. 777/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 927 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 24 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xvii alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 152.022 mii lei, la o poziţie distinctă în cadrul capitolului 70.01 "locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "transferuri curente".art. 2(1) ...

 HOTĂRÂRE nr. 928 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 24 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. x alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului economiei pe anul 2014 la capitolul 82.01 "industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 40 "subvenţii", cu suma de 7.200 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.art. 2suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor aferente programelor de conservare sau de închidere a minelor, potrivit legii minelor nr. 85/2003, cu ...

Monitorul Oficial 770 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 770/2014)

 NORME METODOLOGICE din 7 octombrie 2014 de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2014

Art. 1funcţionarii publici cu statut special din ministerul justiţiei - aparatul central - care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorul acestuia, beneficiază de o majorare de până la 50% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare.art. 2sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care presupun:a) contribuţia la elaborarea sau implementarea unor politici publice, strategii, documentaţii speciale şi alte asemenea lucrări, cu impact la nivelul sistemului judiciar sau la nivel naţional;b) contribuţia la elaborarea unor propuneri legislative sau modificarea legislaţiei existente, de ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 915 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicÎn anexa la hotărârea guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele argeş, gorj, prahova, olt, teleorman şi vâlcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 596 din 11 august 2014, la judeţul argeş, poziţiile nr. 12, 14, 16, 18, 19, 21 - 25 şi 28 - 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:┌────┬──────────────────┬─────────────────────────┬─────────┐│ │ ...

Monitorul Oficial 772 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 772/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 917 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2014 cu suma de 1.825 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale", titlul 10 "cheltuieli de personal".art. 2sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ...

Monitorul Oficial 770 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 770/2014)

 INSTRUCŢIUNI din 13 octombrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele instrucţiuni asigură aplicarea la specificul militar a prevederilor legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi a celorlalte norme legale care au ca obiect de reglementare organizarea, funcţionarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.art. 2 Învăţământul liceal militar are ca scop dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi formarea celor specifice filierei vocaţionale, profilului militar şi specializărilor sau calificărilor stabilite la nivelul ministerului apărării naţionale şi aprobate conform prevederilor legii.art. 3 specializările/calificările profesionale şi cifrele anuale de şcolarizare pentru învăţământul liceal militar se stabilesc de către ministrul apărării naţionale, ...

Monitorul Oficial 771 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 771/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 913 din 21 octombrie 2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", precum şi pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă alineatul (23) al articolului 3 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:"(24) până la 31 decembrie 2014 plafonul disponibil pentru emiterea de garanţii în cadrul programului «prima casă» se majorează cu 400,5 milioane lei."art. iialineatul (2^4) al articolului 4 din normele de implementare a programului de sprijin ...

 HOTĂRÂRE nr. 914 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. x alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii pe anul 2014 cu suma de 14.873 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru plata arieratelor înregistrate de spitalul clinic de urgenţă bucureşti.art. 2cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile de cheltuieli la capitolul 66.01 "sănătate", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.03 "acţiuni ...

 HOTĂRÂRE nr. 911 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2014 cu suma de 13.337 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul i "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 769 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 769/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 912 din 21 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17 alin. (3) din legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al agenţiei naţionale pentru locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. iianexele nr. 1 şi ...

Monitorul Oficial 773 din 23 Octombrie 2014 (M. Of. 773/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 922 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, republicată, cu completările ulterioare, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 916 din 21 octombrie 2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 23 octombrie 2014

În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale "apele române", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru administraţia naţională "apele române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul mediului şi schimbărilor climatice, attila korodip. ministrul delegat pentru ape, ...

Monitorul Oficial 767 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 767/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 900 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "complex sportiv craiova - stadion de fotbal", bd. Ştirbei vodă nr. 34, municipiul craiova, judeţul dolj, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în limita ...

Monitorul Oficial 766 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 766/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 895 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Naţional de Tenis", bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 22 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "complex sportiv naţional de tenis", bd. basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul bucureşti, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi prin bugetul ministerului tineretului ...

Monitorul Oficial 767 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 767/2014)

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 16 octombrie 2014 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014

Cap. i baza legalăart. 1 acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii realizate de întreprinderi, în cadrul prezentei scheme, se face cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:a) regulamentul (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare regulament;b) programul operaţional sectorial "creşterea competitivităţii economice", aprobat prin decizia comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2 prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către comisia europeană, în conformitate cu ...

Monitorul Oficial 768 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 768/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 907 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 22 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului tineretului şi sportului din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 1.128 mii lei la capitolul 67.01 "cultură, recreere şi religie", titlul 59 "alte cheltuieli", articolul 20 "sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat", pentru plata taxei către ...

 HOTĂRÂRE nr. 910 din 21 octombrie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 22 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului educaţiei naţionale pe anul 2014 cu suma de 40.000 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", la titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 22 octombrie 2014

Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizaţiile internaţionale, pentru evitarea riscului ratării ţintelor, se impun, în regim de urgenţă, deblocarea procesului de creditare şi facilitarea accesului persoanelor fizice la finanţare, aspect ce presupune implementarea de măsuri anticriză de guvernul româniei pentru susţinerea sectoarelor economice prioritare.pentru că în lipsa unor măsuri urgente de stimulare a consumului creşterea economică poate fi afectată, iar unele sectoare din economie, cum ar fi construcţiile de maşini şi serviciile, ar fi semnificativ afectate de condiţiile economico-financiare, se impun deblocarea procesului de creditare şi dinamizarea activităţii cu efecte asupra creşterii economice şi ...

 PROCEDURĂ din 16 octombrie 2014 de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 22 octombrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1obiectul prezentei proceduri îl reprezintă predarea informaţiilor de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate, în baza art. 19 din legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 16 iulie 2009-15 februarie 2013, în contul 21.03.02.17 "impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici", şi primirea acestora de către organele fiscale din subordinea agenţiei naţionale de administrare fiscală în evidenţele cărora sunt înregistrate obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti pentru venitul din activitatea independentă respectivă, în conformitate cu prevederile legii nr. ...

 PROCEDURĂ din 16 octombrie 2014 de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 22 octombrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1obiectul prezentei proceduri îl reprezintă predarea informaţiilor de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate, în baza art. 19 din legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 16 iulie 2009-15 februarie 2013, în contul 21.03.02.17 "impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici", şi primirea acestora de către organele fiscale din subordinea agenţiei naţionale de administrare fiscală în evidenţele cărora sunt înregistrate obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti pentru venitul din activitatea independentă respectivă, în conformitate cu prevederile legii nr. ...

Monitorul Oficial 766 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 766/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 892 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională "Unifarm" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 22 octombrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al companiei naţionale "unifarm" - s.a., companie naţională aflată sub autoritatea ministerului sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:   ────────────────  ministrul sănătăţii,   nicolae bănicioiu ministrul finanţelor publice, ioana-maria petrescu   ministrul delegat pentru ...

Monitorul Oficial 768 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 768/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 22 octombrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Zsolt Szilagyi, Klaus-Werner Iohannis, Teodor-Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta şi Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, precum şi a doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 22 octombrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorsimina popescu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror liviu-daniel arcer.sesizarea formulată şi depusă de domnul gheorghe funar cu privire ...

Monitorul Oficial 767 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 767/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 899 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 22 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea ministerului justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 831 din 11 decembrie 2012, se modifică şi se completează potrivit anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:   ──────────────── ministrul justiţiei,   robert marius cazanciuc ministrul finanţelor publice,ioana-maria petrescuministrul delegat pentru buget,darius-bogdan vâlcovbucureşti, 15 octombrie 2014.nr. 899.anexa 1datele de identificare  ale spaţiilor ...

Monitorul Oficial 765 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 765/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 893 din 15 octombrie 2014 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451) a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 22 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de jandarmi judeţean hunedoara (um 0451) a unui imobil, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului ...

Monitorul Oficial 767 din 22 Octombrie 2014 (M. Of. 767/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 901 din 15 octombrie 2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 348/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a", judeţul Bihor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 22 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 607/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "drum de centură în municipiul oradea, etapa a ii-a", judeţul bihor, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 348/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "drum de ...

Monitorul Oficial 762 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 762/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 882 din 15 octombrie 2014 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, precum şi a denumirii unor bunuri imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al legii nr. 280/2011 privind modificarea legii nr. 265/2010 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei de frontieră române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a ...

 PROCEDURĂ din 13 octombrie 2014 de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalaţiilor electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

Art. 1 (1) procedura stabileşte etapele procesului de avizare a furnizorilor de formare profesională care organizează şi desfăşoară cursuri de pregătire teoretică pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare/execuţie/ expertizare tehnică în domeniul energiei electrice sau care urmează a susţine examen în vederea obţinerii calităţii pentru a desfăşura activităţi de proiectare/execuţie/expertizare tehnică în domeniul instalaţiilor electrice.(2) cursurile de pregătire teoretică prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă o durată de minimum 20 de ore şi au drept scop asigurarea formării continue a specialiştilor, în contextul dinamic al progresului tehnic şi tehnologic, precum şi al implementării şi alinierii legislaţiei naţionale ...

 HOTĂRÂRE nr. 878 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 12 va avea următorul cuprins:"art. 12. - (1) autoritatea are în dotare 103 autoturisme operative pentru supraveghere, control şi investigaţii, cu un consum lunar normat de 360 litri de carburant/autoturism, dintre care 97 de autoturisme pentru structurile subordonate.(2) autoritatea poate avea în dotare o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un ...

 HOTĂRÂRE nr. 884 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri", str. Lunca Oltului fn, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sală de sport multifuncţională cu 3.000 de locuri", str. lunca oltului fn, municipiul sfântu gheorghe, judeţul covasna, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în ...

 HOTĂRÂRE nr. 885 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul bacău, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. la anexa nr. 12 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei asău", după poziţia nr. 220 se ...

Monitorul Oficial 763 din 21 Octombrie 2014 (M. Of. 763/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 883 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX - 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă actul adiţional nr. 1 la acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul ex - 25 luceafărul, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale şi petro ventures europe b.v., aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.022/2011, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale, gheorghe duţu  ministrul economiei,constantin niţă   ministrul delegat pentru energie, răzvan-eugen nicolescu ministrul mediului şi schimbărilor climatice, attila ...

 HOTĂRÂRE nr. 891 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii pe anul 2014, la capitolul 66.01 "sănătate", titlul 10 "cheltuieli de personal" cu suma de 3.069 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 71/2009 privind plata unor ...

 HOTĂRÂRE nr. 902 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor externe din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, la capitolul 54.01 "alte servicii publice generale", titlul "alte transferuri", cu suma de 30.000 mii lei, în vederea finanţării unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din acordurile internaţionale privind asistenţa pentru dezvoltare.art. 2ministerul finanţelor publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare ...

 HOTĂRÂRE nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice se stabileşte potrivit nivelurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocaţia zilnică de hrană se suportă din aceleaşi fonduri din care sunt finanţate instituţiile şi unităţile publice de asistenţă socială.art. 2(1) ...

 HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 129 alin. (5)-(7) din legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 prezenta hotărâre stabileşte cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale şi cuantumul alocaţiei de hrană, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial şi pentru mamele protejate în centre maternale, precum şi cuantumul alocaţiei de hrană pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 879 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea de administrare a participaţiilor statului în energie - s.a., aflată sub autoritatea departamentului pentru energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:─────────────────  ministrul delegat ...

 PROCEDURĂ din 14 octombrie 2014 de retragere sub control a subproduselor vitivinicole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014

Art. 1În sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:a) retragere sub control a subproduselor vitivinicole - măsura prin care producătorii sunt obligaţi să gestioneze distinct subprodusele (drojdia şi tescovina) rezultate la vinificare, pentru a fi denaturate sau utilizate în alte scopuri decât obţinerea vinului, conform prevederilor prezentei proceduri;b) producător - orice persoană fizică ori juridică sau orice grup de astfel de persoane care produce vin din struguri proaspeţi, din must de struguri, din must de struguri parţial fermentat sau din vin nou aflat încă în fermentare, din producţia proprie ori din achiziţii;c) drojdie de vin - reziduul care se ...

Monitorul Oficial 759 din 20 Octombrie 2014 (M. Of. 759/2014)

 LISTĂ din 20 octombrie 2014 asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 20 octombrie 2014

 lista asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ denumirea asociaţiei │cuantumul subvenţiei││ ...

Monitorul Oficial 760 din 20 Octombrie 2014 (M. Of. 760/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 877 din 15 octombrie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă ...

 HOTĂRÂRE nr. 881 din 15 octombrie 2014 privind transmiterea imobilului - teren - situat în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură în domeniul public al oraşului Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 863 lit. f), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea imobilului - teren - situat în oraşul năsăud, judeţul bistriţa-năsăud, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice - departamentul pentru ape, ...

 HOTĂRÂRE nr. 888 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla punctul ii din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:"notĂ:unităţile prevăzute la nr. crt. 1-46 pot utiliza un număr maxim de 5.719 posturi."   prim-ministru victor-viorel ponta contrasemnează:────────────────  p. viceprim-ministru,   ministrul culturii,  interimar,hegedus csilla,   secretar de stat ministrul finanţelor publice,ioana-maria petrescuministrul delegat pentru buget,   darius-bogdan vâlcov ministrul muncii,  familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,   rovana plumbbucureşti, 15 octombrie 2014.nr. 888._________

 HOTĂRÂRE nr. 889 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, republicată, cu completările ulterioare, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 890 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu", str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizare şi extindere capacitate stadionul municipal târgu jiu", str. constantin brâncuşi nr. 6, municipiul târgu jiu, judeţul gorj, realizat prin compania naţională de investiţii "c.n.i." - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ...

 HOTĂRÂRE nr. 887 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului apărării naţionale pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 100.000 mii lei, reprezentând credite bugetare, repartizate astfel:a) capitolul 60.01 "apărare":- titlul ii "bunuri şi servicii" - 80.140 mii lei;- titlul xii "active nefinanciare" - 19.231 mii lei.b) capitolul 61.01 "ordine publică şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 17 octombrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătortoni greblă - judecătorpetre lăzăroiu - judecătordaniel marius morar - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuskas valentin zoltan - judecătorsimina popescu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu.contestaţia formulată şi depusă de domnul gheorghe funar cu privire la "verificarea legalităţii candidaturii domnului victor-viorel ponta" la alegerile pentru preşedintele ...

 HOTĂRÂRE nr. 886 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru compania naţională poŞta romÂnĂ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului pentru societatea informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:─────────────────   ministrul pentru societatea informaţională,   alexandru-răzvan ...

Monitorul Oficial 756 din 17 Octombrie 2014 (M. Of. 756/2014)

 CIRCULARĂ nr. 35 din 8 octombrie 2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 octombrie 2014

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie- 23 octombrie 2014, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:- 0,55% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;- 0,33% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;- 0,12% pe ...

 HOTĂRÂRE nr. 872 din 15 octombrie 2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 825/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800" din cadrul obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire Domaşnea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin hotărârea guvernului nr. 825/2013 pentru completarea hotărârii guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "reabilitare dn 6 drobeta-turnu severin-lugoj, între km ...

 HOTĂRÂRE nr. 861 din 7 octombrie 2014 privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru actualizarea anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), al art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 871 din 15 octombrie 2014 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 17 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul maramureş, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 665 şi 665 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 8 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului târgu lăpuş", secţiunea i "bunuri imobile", după poziţia nr. ...

Monitorul Oficial 757 din 17 Octombrie 2014 (M. Of. 757/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 869 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 17 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 172 din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la litera a "programe naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul ministerului sănătăţii", titlul "structură", punctul i "programele naţionale de boli transmisibile", subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritareobiective:a) depistarea precoce şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 874 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 17 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. xvii alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 85.000 mii lei, la o poziţie distinctă în cadrul capitolului 70.01 "locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "transferuri curente".art. 2(1) sumele se ...

Monitorul Oficial 751 din 16 Octombrie 2014 (M. Of. 751/2014)

 NORME TEHNICE din 6 octombrie 2014 de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 16 octombrie 2014

Art. 1(1) acţiunile prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (ap-trauma) sunt elaborate, derulate şi finanţate de către ministerul sănătăţii şi se realizează prin spitale regionale de urgenţă cu expertiză în tratamentul leziunilor traumatice acute cranio-faciale, vertebro-medulare, ale centurilor şi al extremităţilor, denumite în continuare spitale.(2) comisia de ortopedie şi traumatologie, comisia de neurochirurgie şi neurochirurgie pediatrică şi comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială sunt coordonatorii naţionali ai ap-trauma, iar serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a ministerului sănătăţii responsabilă cu coordonarea acestor acţiuni.(3) derularea şi monitorizarea ap-trauma se realizează de către coordonatorii locali desemnaţi de către ...

Monitorul Oficial 754 din 16 Octombrie 2014 (M. Of. 754/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 870 din 15 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al III-lea al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 16 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului justiţiei pe anul 2014 cu suma de 107.647 mii lei, la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 "cheltuieli de personal", şi cu suma de 928 mii lei, la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru administraţia naţională a penitenciarelor şi institutul naţional de expertize criminalistice, din suma globală prevăzută cu ...

Monitorul Oficial 755 din 16 Octombrie 2014 (M. Of. 755/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 873 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 16 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, în conformitate cu regulamentul (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) În conformitate ...

Monitorul Oficial 754 din 16 Octombrie 2014 (M. Of. 754/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 864 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea schemei de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 16 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i prevederi generaleart. 1 (1) prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, în conformitate cu regulamentul (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l ...

Monitorul Oficial 750 din 15 Octombrie 2014 (M. Of. 750/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 867 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu regulamentul (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare regulament.(2) ajutorul de minimis se ...

Monitorul Oficial 748 din 14 Octombrie 2014 (M. Of. 748/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 58 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a ...

 HOTĂRÂRE nr. 865 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu regulamentul (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare regulament.art. 2 În sensul prezentei ...

Monitorul Oficial 747 din 14 Octombrie 2014 (M. Of. 747/2014)

 NORME METODOLOGICE din 17 septembrie 2014 pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezentele norme metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la agenţia naţională de Îmbunătăţiri funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare norme, sunt elaborate în temeiul art. 21 din normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin hotărârea ...

Monitorul Oficial 748 bis din 14 Octombrie 2014 (M. Of. 748 bis/2014)

 ANEXE din 11 septembrie 2014 privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice*)(anexele nr. 1b, 2b, precum şi anexele 3 şi 4) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 bis din 14 octombrie 2014

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 1317 din 11 septembrie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 748 din 14 octombrie 2014.──────────anexa 1b  condiŢii de contract pentru construcŢii  pentru clĂdiri Şi lucrĂri inginereŞti proiectatede cĂtre beneficiar1. prevederi generale1.1. definiţii1.1.1. contractul1.1.1.1. se şterge sub-clauza 1.1.1.1 şi se înlocuieşte cu următoarele:"contract înseamnă acordul contractual împreună cu toate documentele prevăzute în sub-clauza 1.5 [prioritatea documentelor]."1.1.2. părţi şi persoane1.1.2.2. la sfârşitul sub-clauzei 1.1.2.2 se adaugă următoarele:"beneficiar poate însemna şi autoritate contractantă."1.1.2.3. la sfârşitul sub-clauzei 1.1.2.3 se adaugă următoarele:"antreprenor are acelaşi înţeles cu contractant."1.1.2.4. la sfârşitul sub-clauzei 1.1.2.4 se adaugă următoarele:"inginer are acelaşi înţeles cu ...

Monitorul Oficial 746 din 13 Octombrie 2014 (M. Of. 746/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 30 septembrie 2014 cu privire la Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile şi reziliente COM (2014) 215 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/352 din 2014,senatul româniei adoptă următoarea hotărâre:art. 1 senatul consideră următoarele:1. o parte din recomandările prevăzute în textul comunicării comisiei sunt deja puse în aplicare în românia în ceea ce priveşte noua paradigmă pe care se doreşte a fi construit ...

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 13 octombrie 2014 privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014

Având în vedere solicitarea parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie privind formularea cererii de urmărire penală a domnului valerian vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al camerei deputaţilor, transmisă camerei deputaţilor cu adresa nr. 2.448/c/2014,în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 156 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor cere urmărirea penală a domnului valerian vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al camerei deputaţilor, pentru faptele care ...

 HOTĂRÂRE nr. 857 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din legea nr. 224/2007 privind ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, semnat la 2 februarie 2007 la bucureşti şi la 9 februarie 2007 la paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului "sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori", cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 862 din 7 octombrie 2014 privind darea unui imobil în folosinţă gratuită Asociaţiei "Grupul pentru Dialog Social" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 874 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, cu destinaţia de sediu, asociaţiei "grupul pentru dialog social", persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de utilitate publică, a imobilului monument istoric, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) darea în folosinţă gratuită asociaţiei "grupul pentru dialog social" a imobilului încetează la ...

 CIRCULARĂ nr. 33 din 3 octombrie 2014 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014

În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 13 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de ...

 CIRCULARĂ nr. 34 din 3 octombrie 2014 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 8,75% pe an.  p. preşedintele consiliului  de administraţie al  băncii naţionale a româniei,   florin georgescubucureşti, 3 octombrie 2014.nr. 34.  ---------

Monitorul Oficial 745 din 13 Octombrie 2014 (M. Of. 745/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 863 din 7 octombrie 2014 privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în ...

 HOTĂRÂRE nr. 866 din 7 octombrie 2014 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui teren aflat în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi transmiterea, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unor construcţii aflate în domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi al art. 3 alin. (2) din legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ...

Monitorul Oficial 743 din 13 Octombrie 2014 (M. Of. 743/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 859 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 13 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din românia - orizont 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul economiei,constantin niţă ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,  florin nicolae jianu   secretarul general al guvernului,   ion moraru ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescuministrul delegat pentru buget,  darius-bogdan vâlcov   p. ministrul educaţiei naţionale,gigel paraschiv,secretar de stat ministrul ...

Monitorul Oficial 742 din 13 Octombrie 2014 (M. Of. 742/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 688 din 19 august 2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul suceava, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. la anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului suceava", la secţiunea i "bunuri imobile" ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014

Dată fiind necesitatea adaptării prevederilor legale care reglementează regimul juridic şi modalităţile de plată a taxelor consulare la practica actuală de natură consulară şi la realităţile curente care circumstanţiază activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare române din străinătate,în condiţiile multiplicării incidentelor grave şi a situaţiilor de criză ce afectează cetăţenii români aflaţi în străinătate, cazuri ce reclamă acordarea în regim de urgenţă a asistenţei consulare specifice,în lumina interesului de a facilita reglementarea situaţiei juridice a minorilor de cetăţenie română din străinătate, în contextul social şi economic actual,în scopul alinierii la reglementările comunitare în materia taxelor de viză, în perspectiva ...

Monitorul Oficial 742 bis din 13 Octombrie 2014 (M. Of. 742 bis/2014)

 ANEXE din 4 septembrie 2014 la Hotărârea Guvernului nr. 765/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 bis din 13 octombrie 2014

Anexa 1 (anexa a la hotărârea guvernului nr. 494/2006)  lista abrevierilor utilizatea.1, amendament 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale imo.a.2, amendament 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale imo.ac, rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale imo.cat, categorie pentru echipament radio, astfel cum este definită la secţiunea 1.3 din standardul cei 62388 (2007).cei, comisia electrotehnică internaţională.circ., circulară.colreg, regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare.comsar, subcomitetul imo pentru radiocomunicaţii şi operaţiuni de căutare şi salvare.en, standard european.etsi, institutul european de standardizare în domeniul telecomunicaţiilor.fss, codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului.ftp, ...

Monitorul Oficial 742 din 13 Octombrie 2014 (M. Of. 742/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 765 din 4 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. menţiunea privind transpunerea normelor uniunii europene va avea următorul cuprins:   *"prezenta hotărâre transpune directiva 96/98/ce a consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, publicată în jurnalul oficial al comunităţilor europene (joce), seria l, nr. 46 din 17 februarie 1997, modificată de directiva 98/85/ce a comisiei din 11 noiembrie 1998, publicată în joce, seria ...

Monitorul Oficial 740 din 10 Octombrie 2014 (M. Of. 740/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 845 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale CEPROHART - S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea comercială ceprohart - s.a. brăila, aflată în portofoliul autorităţii pentru administrarea activelor statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministruvictor-viorel ponta contrasemnează: ---------------  preşedintele autorităţii pentru administrarea activelor statului,  nicolae minea  ministrul ...

Monitorul Oficial 741 din 10 Octombrie 2014 (M. Of. 741/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 2 octombrie 2014 pentru aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, acordarea titlurilor de "Preşedinte de onoare" şi "Auditor financiar de onoare" şi numirea Comitetului de excelenţă EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 15 alin. (1) lit. i) şi l), art. 15 alin. (3), art. 17, 19 şi 21-24 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 2 octombrie 2014, hotărăşte:art. 1În urma votului valabil exprimat, consiliul camerei auditorilor financiari din românia, denumită în continuare camera, a ales următoarea componenţă a biroului ...

Monitorul Oficial 736 din 09 Octombrie 2014 (M. Of. 736/2014)

 INSTRUCŢIUNI din 25 septembrie 2014 pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014

1. instrucţiuni pentru aplicarea art. 205 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare codul de procedură fiscală) - posibilitatea de contestare1.1. orice persoană care formulează o contestaţie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să demonstreze dreptul său sau interesul legitim lezat.1.2. prin lipsa actului administrativ fiscal se înţelege nesoluţionarea, în mod nejustificat, în termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal, aşa cum prevede art. 2 alin. (1) lit. i) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.1.3. prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 846 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, medicamentelor, protezelor dentare şi dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice ...

Monitorul Oficial 737 din 09 Octombrie 2014 (M. Of. 737/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 30 septembrie 2014 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 octombrie 2014

În baza prevederilor regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 7/2014,în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 30 septembrie 2014, hotărăşte:art. 1 (1) examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit în continuare examen, va avea loc în municipiul bucureşti la ...

Monitorul Oficial 736 din 09 Octombrie 2014 (M. Of. 736/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 7 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 18/2014 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (3) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de modificările privind delimitarea secţiilor de votare din ţară şi sediile acestora, operate de primari în condiţiile prevederilor ultimei teze a art. 18 alin. (2) din legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 65 alin. (4) din legea nr. 35/2008, cu modificările ...

Monitorul Oficial 738 din 09 Octombrie 2014 (M. Of. 738/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 855 din 7 octombrie 2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 9 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă repartizarea pe judeţe a sumei de 450.000 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2cu sumele repartizate potrivit art. 1 se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.art. 3repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face de către consiliul judeţean, prin hotărâre, potrivit criteriilor prevăzute la ...

 HOTĂRÂRE nr. 856 din 7 octombrie 2014 pentru schimbarea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 9 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. e) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, prevăzute în anexa nr. 1, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului.art. 2se aprobă trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 851 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 9 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, aprobată cu modificări prin legea nr. 552/2001, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate ...

Monitorul Oficial 735 din 08 Octombrie 2014 (M. Of. 735/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 850 din 7 octombrie 2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (22) al articolului 3 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "prima casă", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (23) , cu următorul cuprins:"(23) până la 31 decembrie 2014, din suma prevăzută la alin. (21) se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 60/2009, ...

 CIRCULARĂ nr. 31 din 25 septembrie 2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură în România EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 29 septembrie 2014, o monedă din argint dedicată aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură în românia.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal arginttitlu 999 la mieformă ...

 REZOLUŢIE nr. MSC.318(89) din 20 mai 2011 Adoptarea amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014

Comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,notând rezoluţia msc.268(85) prin care a adoptat codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (denumit în continuare codul imsbc), care a devenit obligatoriu conform capitolelor vi şi vii din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) (denumită în continuare convenţia),notând de asemenea articolul viii(b) şi regula vi/1-1.1 din convenţie cu privire la procedura de amendare a codului imsbc,luând în considerare, la cea de-a optzeci şi noua sesiune a sa, amendamentele la codul imsbc, al căror text este propus şi ...

Monitorul Oficial 730 din 07 Octombrie 2014 (M. Of. 730/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 837 din 1 octombrie 2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1institutul limbii române înfiinţează şi susţine funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în baza acordurilor interguvernamentale, a unor înţelegeri interministeriale şi/sau protocoale interinstituţionale, în universităţi din străinătate.art. 2lectorul de limba română este cadrul didactic, cu minimum 2 ani vechime la catedră, titular într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din ...

 HOTĂRÂRE nr. 829 din 1 octombrie 2014 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei româniei la organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică - grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (wpsmee), pentru anul 2014, în sumă de 3.600 euro.art. 2(1) contravaloarea în lei a contribuţiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul ministerului economiei - departamentul pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism pe anul 2014.(2) echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plăţii.prim-ministru  victor-viorel ponta   contrasemnează:  ───────────────── ministrul economiei,   constantin niţă p. ...

 HOTĂRÂRE nr. 830 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM - S.A. Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin legea nr. 259/2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă alocarea sumei de 246 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la societatea apaterm - s.a. galaţi, în baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează: ─────────────────  p. viceprim-ministru,  ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,shhaideh ...

 HOTĂRÂRE nr. 838 din 1 octombrie 2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1suma de 3.300 lei aprobată ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin hotărârea guvernului nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "reabilitare dn 6 drobeta-turnu severin-lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor caransebeş, buchin ...

 HOTĂRÂRE nr. 842 din 1 octombrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centralizare electronică în Staţia C.F. Videle" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "centralizare electronică în staţia c.f. videle", prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri nerambursabile alocate de comisia europeană prin fondul european de dezvoltare regională şi de la bugetul de stat prin bugetul ministerului transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit ...

 HOTĂRÂRE nr. 839 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 7 din hotărârea guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 420 din 10 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, în condiţiile legii, se pot organiza compartimente, programe şi colective temporare ...

Monitorul Oficial 732 din 07 Octombrie 2014 (M. Of. 732/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 832 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea stemei municipiului Focşani, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema municipiului focşani, judeţul vrancea, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- p. viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,shhaideh sevil,secretar de statbucureşti, 1 octombrie 2014.nr. 832.anexa 1 stema municipiului focşani, judeţul vrancea--------------notĂ(ctce)stema municipiului focşani, judeţul vrancea, se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 732 din 7 octombrie 2014, ...

 HOTĂRÂRE nr. 833 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea stemelor oraşelor Odobeşti şi Panciu, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele oraşelor odobeşti şi panciu, judeţul vrancea, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- p. viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,shhaideh sevil,secretar de statbucureşti, 1 octombrie 2014.nr. 833.anexa 1.1 stema   oraşului odobeşti, judeţul vrancea--------------notĂ(ctce)stema oraşului odobeşti, judeţul vrancea, se găseşte în monitorul oficial al ...

 HOTĂRÂRE nr. 834 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Ilva Mică şi Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor ilva mică şi urmeniş, judeţul bistriţa-năsăud, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- p. viceprim-ministru,   ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,shhaideh sevil,secretar de statbucureşti, 1 octombrie 2014.nr. 834.anexa 1.1 stema   comunei ilva mică, judeţul bistriţa-năsăud--------------notĂ(ctce)stema comunei ilva mică, judeţul bistriţa-năsăud, se găseşte ...

 HOTĂRÂRE nr. 835 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Saligny şi Saraiu, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor saligny şi saraiu, judeţul constanţa, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- p. viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale   şi administraţiei publice,shhaideh sevil,secretar de statbucureşti, 1 octombrie 2014.nr. 835.anexa 1.1 stema   comunei saligny, judeţul constanţa--------------notĂ(ctce)stema comunei saligny, judeţul constanţa, se găseşte în monitorul oficial al ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 139 din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. i regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 387/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi ...

Monitorul Oficial 733 din 07 Octombrie 2014 (M. Of. 733/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 septembrie 2014 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014

În baza prevederilor art. 6 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6, art. 8 lit. a)-j) şi m), art. 10 şi art. 12 alin. (5) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,conferinţa ordinară anuală a camerei auditorilor financiari din românia, întrunită în şedinţa din data de 27 septembrie 2014, hotărăşte:art. 1se aprobă materialele prezentate în cadrul conferinţei ordinare anuale a camerei auditorilor financiari din românia după cum urmează:a) raportul de activitate ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 27 septembrie 2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014

În baza prevederilor art. 6 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6, art. 8 lit. g), h) şi m), art. 10 şi 12 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,conferinţa ordinară anuală a camerei auditorilor financiari din românia, întrunită în şedinţa din data de 27 septembrie 2014, hotărăşte:art. 1În urma votului valabil exprimat de către auditorii financiari, reprezentanţi aleşi la conferinţa ordinară a camerei auditorilor financiari din românia, s-au ales consiliul ...

Monitorul Oficial 731 din 07 Octombrie 2014 (M. Of. 731/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 831 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului alba" la hotărârea guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul alba, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 701 şi 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:a) se abrogă poziţiile nr. 1, ...

Monitorul Oficial 733 din 07 Octombrie 2014 (M. Of. 733/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 843 din 1 octombrie 2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.146/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "programul vi de reabilitare a drumurilor, lot c reabilitare dn 1h, km 75+446- km 128+823, zalău-răstoci",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "programul vi de reabilitare a drumurilor, lot c reabilitare dn 1h, km 75+446-km ...

Monitorul Oficial 730 din 07 Octombrie 2014 (M. Of. 730/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 7 octombrie 2014

Având în vedere faptul că ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 86/2014, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut,ţinând cont de respectarea obligaţiei implementării amenajamentelor pastorale în vederea susţinerii absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă şi luând în considerare faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetaţie şi producţia vegetală, ceea ce conduce la o perioadă de elaborare a ...

Monitorul Oficial 728 din 06 Octombrie 2014 (M. Of. 728/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 6 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. i "componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări", doamna senator miron vasilica-steliana - grupul parlamentar al partidului naţional ...

 HOTĂRÂRE nr. 841 din 1 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 6 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, pe anul 2014, cu suma de 2.905 mii lei, la capitolul 68.01 "asigurări şi asistenţă socială", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei ...

 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2014 de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 6 octombrie 2014

1. obiectivul programuluiprogramul unctad/empretec românia pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către departamentul pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, denumit în continuare dimmmat, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, cu modificările şi completările ulterioare.empretec este un ...

Monitorul Oficial 729 din 06 Octombrie 2014 (M. Of. 729/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 1 octombrie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014

Achitarea sumelor reprezentând venituri ale bugetului general consolidat prin intermediul cardurilor de plată facilitează accesul contribuabililor la mijloace moderne de plată şi asigură în acelaşi timp limitarea încasărilor şi plăţilor în numerar, cu implicaţii pozitive în ceea ce priveşte combaterea evaziunii fiscale şi a activităţilor de spălare a banilor.crearea condiţiilor pentru plata pe bază de card a obligaţiilor fiscale constituie o prioritate, în contextul în care la nivelul ţărilor europene se înregistrează o tendinţă continuă de limitare a încasărilor şi plăţilor în numerar.de asemenea, crearea cadrului legal pentru oferirea de către trezoreria statului, pentru instituţiile publice, a serviciilor de acceptare ...

 HOTĂRÂRE nr. 828 din 1 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea ministerului afacerilor interne,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului transporturilor la capitolul 84.01 "transporturi", la o poziţie distinctă în cadrul titlului 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2014, cu suma de 2.467 mii lei, pentru Şcoala superioară de aviaţie civilă, în vederea finanţării cheltuielilor cu aeronava cessna citation v seria 560-0200, prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 844 din 1 octombrie 2014 pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i În anexa nr. 7 - institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea ministerului educaţiei naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare la hotărârea guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 42 ...

 HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexele nr. 1 şi 2 la hotărârea guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 538 din 21 iulie 2014, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  ---------------   ministrul educaţiei naţionale,  remus pricopiep. ministrul delegat pentru   învăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,  gigel paraschiv,  secretar de statministrul muncii, familiei,  protecţiei sociale şi  persoanelor vârstnice,   rovana plumbbucureşti, 1 octombrie 2014.nr. 827.anexa ...

Monitorul Oficial 727 din 03 Octombrie 2014 (M. Of. 727/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014

Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare care se derulează în relaţia dintre autorităţile de management, beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile şi ordonatorii de credite ai bugetelor în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate româniei în perioada 2007-2013, precum şi pentru a evita riscul dezangajării automate şi pentru a asigura realizarea obiectivelor proiectelor şi/sau a programelor finanţate din instrumente structurale,ţinând cont de prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 836 din 1 octombrie 2014 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial mediu (pos m), programul operaţional sectorial "creşterea competitivităţii economice" (pos cce) şi programul operaţional regional (por), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii octombrie a ...

 HOTĂRÂRE nr. 166 din 26 septembrie 2014 pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-VI/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,luând în analiză propunerea de aprobare a normei "asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (ni-asr-07-vi/0)" şi ţinând seama de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., ...

 NORMA din 26 septembrie 2014 "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-VI/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată*1), cu comunicarea comisiei europene către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt*2), cu decizia comisiei europene c (2014) 5701, cu modificările şi completările ulterioare, cu hotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei ...

Monitorul Oficial 726 din 03 Octombrie 2014 (M. Of. 726/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 811 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea mecanismului de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalaţiilor staţionare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 3 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 60 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă mecanismul de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalaţiilor staţionare în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare ...

Monitorul Oficial 722 din 02 Octombrie 2014 (M. Of. 722/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 30 septembrie 2014 cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii - COM (2014) 130 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 2 octombrie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 67, ale art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/350 din 24 septembrie 2014,senatul româniei adoptă următoarea hotărâre:art. 1senatul româniei:1. Încurajează progresele obţinute în îndeplinirea obiectivelor stabilite în strategia europa 2020 cu privire la ocuparea forţei de muncă, cercetare şi dezvoltare, schimbările climatice şi energie, educaţie şi ...

Monitorul Oficial 723 din 02 Octombrie 2014 (M. Of. 723/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 30 septembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea şi transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare COM (2014) 40 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/251 adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 24 iunie 2014,1. camera deputaţilor salută faptul că, pentru refacerea încrederii în valoarea activelor, ...

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 30 septembrie 2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienţei instituţiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/252 adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 24 iunie 2014,1. camera deputaţilor salută această iniţiativă întrucât:- măsurile propuse au rolul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 30 septembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa corporativă COM (2014) 213 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c - 19/253 adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 24 iunie 2014,1. camera deputaţilor salută această iniţiativă întrucât:- conduce la ...

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 30 septembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unic luând în considerare proiectul de opinie nr. 4 c -19/235 din 19 iunie 2014, adoptat de comisia pentru afaceri europene,camera deputaţilor reaminteşte că într-o uniune a valorilor în care statul ...

Monitorul Oficial 724 din 02 Octombrie 2014 (M. Of. 724/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. i "componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări", domnul senator ghişe ioan - grupul parlamentar al partidului naţional ...

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 30 septembrie 2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire şi descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/254, adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 3 iulie 2014,1. camera deputaţilor subliniază că munca nedeclarată are implicaţii bugetare ...

 HOTĂRÂRE nr. 51 din 30 septembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda UE în domeniul justiţiei pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilităţii şi a creşterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144, şi la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Europă deschisă şi sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/236, adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 19 iunie 2014,1. camera deputaţilor se asociază poziţiei comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, ...

 HOTĂRÂRE nr. 826 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al societăţii comerciale de transport cu metroul ...

Monitorul Oficial 722 din 02 Octombrie 2014 (M. Of. 722/2014)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 25 septembrie 2014 "Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice, AND 592" EMITENT: Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 2 octombrie 2014

──────────aprobată prin ordinul nr. 472 din 25 septembrie 2014, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 722 din 2 octombrie 2014.──────────cap. iobiectul şi domeniul de aplicaresecŢiunea 1principii generaleart. 1prezentul normativ se referă la utilizarea materialelor geosintetice şi produselor înrudite pentru ranforsarea structurilor rutiere suple, semirigide şi rigide cu straturi din mixturi asfaltice pentru lucrările de reabilitare/modernizare/reparaţii capitale/reparaţii curente a structurilor rutiere existente;acestea pot îndeplini trei funcţii distincte: reducerea eforturilor, barieră de umiditate şi rol de armare a straturilor bituminoase.utilizarea materialelor geosintetice nu este luată în considerare la dimensionarea structurilor rutiere.art. 2pentru stabilirea corectă a soluţiei de proiectare a reabilitării şi ...

Monitorul Oficial 716 din 01 Octombrie 2014 (M. Of. 716/2014)

 INSTRUCŢIUNI din 20 septembrie 2014 privind asistenţa psihologică în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) asistenţa psihologică reprezintă ansamblul de măsuri şi/sau programe specifice, concepute în mod unitar, în vederea asigurării capacităţii optime de funcţionare a individului din punct de vedere al factorilor psihologici cu relevanţă pentru starea de sănătate şi boală.(2) asistenţa psihologică are ca scop asigurarea condiţiilor pentru un management eficient al resursei umane, adaptarea la solicitările mediului militar, îmbunătăţirea performanţelor profesionale individuale, creşterea eficienţei organizaţionale, creşterea calităţii vieţii personalului şi diminuarea efectelor manifestărilor psihocomportamentale relaţionate cu stresul şi evenimentele traumatice.(3) sensul unor termeni şi expresii utilizaţi/utilizate în prezentele instrucţiuni este precizat în anexa nr. 1.art. 2activitatea de asistenţă ...

Monitorul Oficial 720 din 01 Octombrie 2014 (M. Of. 720/2014)

 NORMĂ din 22 august 2014 privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) semnul onorific În serviciul patriei se conferă funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, în condiţiile prevăzute de lege, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se înţelege activitatea desfăşurată în calitate de funcţionar public cu statut special şi cadru militar în activitate.art. 2semnul onorific În serviciul patriei se conferă pe viaţă, cu ocazia zilei naţionale a româniei, în număr nelimitat ...

 HOTĂRÂRE nr. 824 din 22 septembrie 2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 861 alin. (3), al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul mf 150136, proprietate publică a statului, din administrarea ministerului culturii ...

Monitorul Oficial 717 din 01 Octombrie 2014 (M. Of. 717/2014)

 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est (ANEXA 1) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

Ministerul fondurilor europene (mfe), în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare am), având sediul în bucureşti, bd. carol nr. 34-36, sectorul 2, reprezentat de cristian ababei, în calitate de director general, pe de o parte,şiorganismul intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est, în calitate de organism intermediar (în continuare oi), având sediul în str. alexandru cel bun nr. 16-18, piatra-neamţ, cod poştal 610005, judeţul neamţ, reprezentat de domnul ioan serediuc, în calitate de director executiv, pe de altă parte,au convenit să încheie, în baza prevederilor:- ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est (ANEXA 2) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

Ministerul fondurilor europene (mfe), în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare am), având sediul în bucureşti, bd. carol nr. 34-36, sectorul 2, reprezentat de cristian ababei, în calitate de director general, pe de o parte,şiorganismul intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea sud-est, în calitate de organism intermediar (în continuare oi), având sediul în Şos. buzăului nr. 3a, corp c2, brăila, judeţul brăila, reprezentat de doamna emilia voicu, în calitate de director executiv, pe de altă parte,au convenit să încheie, în baza prevederilor:- ordonanţei de urgenţă ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud - Muntenia (ANEXA 3) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

Ministerul fondurilor europene (mfe), în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare am), având sediul în bucureşti, bd. carol nr. 34-36, sectorul 2, reprezentat de cristian ababei, în calitate de director general, pe de o parte,şiorganismul intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea sud - muntenia, în calitate de organism intermediar (în continuare oi), având sediul în str. portului nr. 2a, călăraşi, judeţul călăraşi, reprezentat de doamna mirela rădoi, în calitate de director executiv, pe de altă parte,au convenit să încheie, în baza prevederilor:- ordonanţei de urgenţă ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia (ANEXA 4) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

Ministerul fondurilor europene (mfe), în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare am), având sediul în bucureşti, bd. carol nr. 34-36, sectorul 2, reprezentat de cristian ababei, în calitate de director general, pe de o parte,şiorganismul intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea sud-vest oltenia, în calitate de organism intermediar (în continuare oi), având sediul în str. traian demetrescu nr. 14, craiova, judeţul dolj, reprezentat de domnul daniel călin constantin, în calitate de director executiv, pe de altă parte,au convenit să încheie, în baza prevederilor:- ordonanţei de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest ( ANEXA 5) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

Ministerul fondurilor europene (mfe), în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare am), având sediul în bucureşti, bd. carol nr. 34-36, sectorul 2, reprezentat de cristian ababei, în calitate de director general, pe de o parte,şiorganismul intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea vest, în calitate de organism intermediar (în continuare oi), având sediul în mihai viteazul nr. 30 b, timişoara, cod poştal 300125, judeţul timiş, reprezentat de doamna adriana toma, în calitate de director executiv, pe de altă parte,au convenit să încheie, în baza prevederilor:- ordonanţei ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest (ANEXA 6) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

Ministerul fondurilor europene (mfe), în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare am), având sediul în bucureşti, bd. carol nr. 34-36, sectorul 2, reprezentat de cristian ababei, în calitate de director general, pe de o parte,şiorganismul intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-vest, în calitate de organism intermediar (în continuare oi), având sediul în bd. 21 decembrie 1989 nr. 58, etaj ii, cluj-napoca, judeţul cluj, reprezentat de domnul cristian dogar, în calitate de director executiv, pe de altă parte,au convenit să încheie, în baza prevederilor:- ordonanţei ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru (ANEXA 7) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

Ministerul fondurilor europene (mfe), în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare am), având sediul în bucureşti, bd. carol nr. 34-36, sectorul 2, reprezentat de cristian ababei, în calitate de director general, pe de o parte,şiorganismul intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea centru, în calitate de organism intermediar (în continuare oi), având sediul în str. piaţa iuliu maniu nr. 1, alba iulia, cod poştal 510096, judeţul alba, reprezentat de doamna maria Şteau, în calitate de director executiv, pe de altă parte,au convenit să încheie, în baza ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 9 din 29 septembrie 2014 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov (ANEXA 8) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

Ministerul fondurilor europene (mfe), în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare am), având sediul în bucureşti, bd. carol nr. 34-36, sectorul 2, reprezentat de cristian ababei, în calitate de director general, pe de o parte,şiorganismul intermediar regional pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea bucureşti-ilfov, în calitate de organism intermediar (în continuare oi), având sediul în bd. carol i nr. 34-36, etaj 7, sectorul 2, bucureşti, reprezentat de domnul adrian dragoş iorga, în calitate de director executiv, pe de altă parte,au convenit să încheie, în baza prevederilor:- ordonanţei ...

Monitorul Oficial 719 din 01 Octombrie 2014 (M. Of. 719/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 septembrie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 1 octombrie 2014

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;- necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;- prevederile legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de ...

Monitorul Oficial 718 din 01 Octombrie 2014 (M. Of. 718/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 septembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 1 octombrie 2014

Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2014;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare (legea nr. 123/2014 pentru modificarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative);- prevederile legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 717 din 01 Octombrie 2014 (M. Of. 717/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 41 din 30 septembrie 2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui - membru executiv, a vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

Având în vedere propunerea comună a comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi a comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din camera deputaţilor, respectiv a comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi a comisiei economice, industrii şi servicii din senat şi în urma audierii candidaţilor, în conformitate cu prevederile legale,în temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse ...

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 30 septembrie 2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014

În temeiul prevederilor art. 60 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat radu mihai popa, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru industrii şi servicii la comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în calitate de membru;- domnul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016