Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele ianuarie 2014 Twitter Facebook

Acte altele ianuarie 2014

Monitorul Oficial 62 din 24 Ianuarie 2014 (M. Of. 62/2014)

Monitorul Oficial 64 din 24 Ianuarie 2014 (M. Of. 64/2014)

Monitorul Oficial 63 din 24 Ianuarie 2014 (M. Of. 63/2014)

Monitorul Oficial 60 din 23 Ianuarie 2014 (M. Of. 60/2014)

Monitorul Oficial 58 din 23 Ianuarie 2014 (M. Of. 58/2014)

Monitorul Oficial 53 din 22 Ianuarie 2014 (M. Of. 53/2014)

Monitorul Oficial 55 din 22 Ianuarie 2014 (M. Of. 55/2014)

Monitorul Oficial 46 din 20 Ianuarie 2014 (M. Of. 46/2014)

Monitorul Oficial 44 din 20 Ianuarie 2014 (M. Of. 44/2014)

Monitorul Oficial 46 din 20 Ianuarie 2014 (M. Of. 46/2014)

 SCHEMĂ TRANSPARENTĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 decembrie 2013 sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2014

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.499 din 30 decembrie 2013, publicat în monitorul oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2014.──────────cap. iprevederi generaleart. 1(1) prezenta reglementare instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei jeremie în românia.(2) autoritatea care administrează schema este fondul european de investiţii, denumit în continuare fei.(3) furnizorul de ajutor de minimis este ministerul economiei, prin autoritatea de management a programului operaţional sectorial "creşterea competitivităţii economice 2007-2013" (denumit în continuare pos cce).(4) beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderi mici şi mijlocii, definite conform art. ...

Monitorul Oficial 38 din 17 Ianuarie 2014 (M. Of. 38/2014)

Monitorul Oficial 40 din 17 Ianuarie 2014 (M. Of. 40/2014)

Monitorul Oficial 38 din 17 Ianuarie 2014 (M. Of. 38/2014)

Monitorul Oficial 38 bis din 17 Ianuarie 2014 (M. Of. 38 bis/2014)

 ANEXE din 11 decembrie 2013 la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2013 (Anexe 1 şi 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 bis din 17 ianuarie 2014

Anexa 1 (anexa a.1 la hotărârea guvernului nr. 494/2006)  echipamente pentru care există standarde de încercări detaliate în instrumentele internaţionalenote generale:a) regulile solas se referă la versiunea consolidată din 2009 a convenţiei solas.b) În cazul anumitor denumiri ale echipamentelor, coloana 5 arată unele variante posibile ale produselor în cadrul aceleiaşi denumiri. variantele produselor sunt furnizate independent şi separate între ele printr-o linie punctată. În scopul certificării trebuie aleasă doar varianta relevantă, după caz. (exemplu: a.1/3.3).note privind anexa a.1 în ansamblu:a) generalităţi: în afara standardelor de încercări menţionate explicit, o serie de dispoziţii a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip ...

Monitorul Oficial 38 din 17 Ianuarie 2014 (M. Of. 38/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 414 şi 414 bis din 12 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. menţiunea privind transpunerea normelor uniunii europene se modifică şi va avea următorul cuprins:"prezenta hotărâre transpune directiva 96/98/ce a consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, publicată în jurnalul oficial al comunităţilor europene (joce) seria l nr. 46 din 17 februarie 1997, modificată de directiva 98/85/ce a comisiei din 11 noiembrie 1998, publicată ...

Monitorul Oficial 39 din 17 Ianuarie 2014 (M. Of. 39/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 13/294 din 12 august 2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor nr. 1/1995 EMITENT: Corpul Experţilor Contabili PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 39 din 17 ianuarie 2014

În temeiul:- art. 20 lit. c) şi art. 27 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii conferinţei naţionale a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din românia nr. 13/69/2013*);---------──────────*) hotărârea conferinţei naţionale a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din românia nr. 13/69/2013 nu a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i.- pct. 3, 18, 25 şi 147 din regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei naţionale a ...

Monitorul Oficial 34 din 16 Ianuarie 2014 (M. Of. 34/2014)

Monitorul Oficial 33 din 16 Ianuarie 2014 (M. Of. 33/2014)

Monitorul Oficial 37 din 16 Ianuarie 2014 (M. Of. 37/2014)

Monitorul Oficial 31 din 15 Ianuarie 2014 (M. Of. 31/2014)

 NORME din 7 ianuarie 2014 privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 31 din 15 ianuarie 2014

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.389 din 7 ianuarie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 31 din 15 ianuarie 2014──────────cap. idispoziţii generaleart. 1aplicareprezentele norme reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea identificării câinilor cu stăpân.art. 2definiţiiÎn sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) mijloc de identificare - microcip în care sunt înscrise informaţiile necesare identificării unice a animalului;b) microcip - dispozitiv pasiv ...

Monitorul Oficial 21 din 13 Ianuarie 2014 (M. Of. 21/2014)

Monitorul Oficial 22 din 13 Ianuarie 2014 (M. Of. 22/2014)

Monitorul Oficial 21 din 13 Ianuarie 2014 (M. Of. 21/2014)

Monitorul Oficial 24 din 13 Ianuarie 2014 (M. Of. 24/2014)

Monitorul Oficial 23 din 13 Ianuarie 2014 (M. Of. 23/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 ianuarie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 23 din 13 ianuarie 2014

Având în vedere prevederile pct. 3.1.5. din anexa nr. 17 la convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, la care românia a aderat prin decretul nr. 194/1965, cu amendamentele ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se înfiinţează comitetul tehnic de securitate aeronautică, denumit în continuare ctsa, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, cu sediul la ministerul transporturilor, bd. dinicu golescu nr. 38, ...

Monitorul Oficial 19 din 11 Ianuarie 2014 (M. Of. 19/2014)

Monitorul Oficial 20 din 11 Ianuarie 2014 (M. Of. 20/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ”Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, ”Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi ”Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN 13 - DN 1” EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 11 ianuarie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1), al art. 8 alin. (3), al art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "varianta ocolitoare a oraşului bacău, pe dn 2 - etapa i", "varianta ocolitoare a oraşului braşov, pe dn ...

Monitorul Oficial 16 din 10 Ianuarie 2014 (M. Of. 16/2014)

Monitorul Oficial 15 din 10 Ianuarie 2014 (M. Of. 15/2014)

Monitorul Oficial 18 din 10 Ianuarie 2014 (M. Of. 18/2014)

Monitorul Oficial 15 din 10 Ianuarie 2014 (M. Of. 15/2014)

Monitorul Oficial 15 din 10 Ianuarie 2014 (M. Of. 15/2014)

Monitorul Oficial 14 din 09 Ianuarie 2014 (M. Of. 14/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.170 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 295 din 4 mai 2012, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se implementează cu respectarea prevederilor pct. v.b.4 din liniile directoare comunitare privind ajutoarele în sectorul agricol şi forestier 2007-2013, deciziei comisiei c (2011) 8.512 din 18 noiembrie ...

Monitorul Oficial 12 din 09 Ianuarie 2014 (M. Of. 12/2014)

Monitorul Oficial 13 din 09 Ianuarie 2014 (M. Of. 13/2014)

Monitorul Oficial 14 din 09 Ianuarie 2014 (M. Of. 14/2014)

Monitorul Oficial 12 din 09 Ianuarie 2014 (M. Of. 12/2014)

Monitorul Oficial 14 din 09 Ianuarie 2014 (M. Of. 14/2014)

Monitorul Oficial 10 din 08 Ianuarie 2014 (M. Of. 10/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.166 din 23 decembrie 2013 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 şi 2016, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 63 alin. (10) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru anul 2014 şi de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2015 şi 2016.art. 2pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitare dn 76 (e 79) deva-oradea km 0+000 - km 184+390",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "reabilitare dn 76 (e 79) ...

Monitorul Oficial 5 din 07 Ianuarie 2014 (M. Of. 5/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. iv din ordonanţa guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în românia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexele nr. 1 şi 2 la hotărârea guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în românia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 397 din 15 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,rovana plumbp. directorul general alagenţiei naţionale de ...

Monitorul Oficial 1 din 06 Ianuarie 2014 (M. Of. 1/2014)

 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 4 decembrie 2013 privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 2014

──────────aprobate prin ordinul nr. 202/2.881/2.348/2013, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1 din 6 ianuarie 2014.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1În înţelesul prezentelor instrucţiuni, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:a) anrm - agenţia naţională pentru resurse minerale;b) apm - agenţia pentru protecţia mediului;c) mmsc - ministerul mediului şi schimbărilor climatice;d) gnm - garda naţională de mediu;e) me - ministerul economiei;f) igsu - inspectoratul general pentru situaţii de urgenţă;g) anar - administraţia naţională apele române;h) deviz general - devizul general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea şi monitorizarea postînchidere a perimetrului de explorare/exploatare, având forma prevăzută în anexa care face parte ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016