Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2014 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2014

Monitorul Oficial 300 bis din 24 Aprilie 2014 (M. Of. 300 bis/2014)

 ANEXĂ din 17 martie 2014 Anexele nr. I-IV la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 42/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 bis din 24 aprilie 2014

Anexa i (anexa nr. 1 la ordinul preşedintelui autorităţii naţionalesanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 45/2005)   a. tarife   pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor*font 8*┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐│ nr. │ denumire analiză/test │ tip probă │metoda/ tehnica de laborator/│ tarif lei/ ││ crt.│ │ ...

Monitorul Oficial 301 bis din 24 Aprilie 2014 (M. Of. 301 bis/2014)

 ANEXE din 2 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare EMITENT: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 bis din 24 aprilie 2014

──────────aprobate prin ordinul nr. 302 din 2 aprilie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 301 din 24 aprilie 2014.────────── anexa nr. 1  (anexa nr. 1 la regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare)  Înregistrat la: .......................... (organizaţia vânătorească) nr. ....... din ............  aprob, conducător executiv/împuternicit  cerere  subsemnatul .......... , cetăţean ......., fiul lui ...... şi a ..... , născut în anul ...., luna ..., ziua ...... , în localitatea .........., judeţul ......., domiciliat în ......., strada ....... , nr. .... , bl ...., sc ..... ...

Monitorul Oficial 295 din 23 Aprilie 2014 (M. Of. 295/2014)

 COD DE SIGURANŢĂ din 13 mai 2008 pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 295 din 23 aprilie 2014

ConŢinutcapitolul 1 generalităţicapitolul 2 stabilitate şi compartimentarecapitolul 3 instalaţii de maşinicapitolul 4 instalaţii electricecapitolul 5 Încăperi de maşini periodic nesupravegheatecapitolul 6 protecţia împotriva incendiuluicapitolul 7 mărfuri periculoasecapitolul 8 mijloace de salvarecapitolul 9 radiocomunicaţiicapitolul 10 siguranţa navigaţieicapitolul 11 securitateanexă formular de certificat de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială  introducere1 comitetul de siguranţă maritimă, la a optzeci şi patra sesiune, a revizuit codul de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (codul sps), adoptat de rezoluţia a.534(13), pentru a-l menţine actualizat cu amendamentele la convenţia solas şi ...

Monitorul Oficial 281 din 16 Aprilie 2014 (M. Of. 281/2014)

 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2014 de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 281 din 16 aprilie 2014

──────────aprobată prin ordinul nr. 456 din 1 aprilie 2014, publicat în monitorul oficial nr. 281 din 16 aprilie 2014.──────────cap. iscopart. 1prezenta procedură stabileşte exercitarea unitară a controlului de stat privind verificarea modului în care sunt respectate reglementările legale referitoare la emiterea certificatelor de urbanism.cap. iidomeniul de aplicareart. 2prezenta procedură se aplică de către inspectoratul de stat în construcţii - i.s.c., prin personalul cu atribuţii de control, în vederea verificării la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene emitente ale certificatului de urbanism a modului în care sunt respectate cerinţele specifice prevăzute de legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ...

 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2014 de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 281 din 16 aprilie 2014

──────────aprobată prin ordinul nr. 456 din 1 aprilie 2014, publicat în monitorul oficial nr. 281 din 16 aprilie 2014.──────────cap. iscopart. 1prezenta procedură are ca scop exercitarea controlului de stat privind verificarea modului în care sunt respectate reglementările referitoare la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare după o procedură unitară pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu.cap. iidomeniul de aplicareart. 2prezenta procedură se aplică de către inspectoratul de stat în construcţii - i.s.c., prin personalul cu atribuţii de control, în vederea verificării la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene emitente ale autorizaţiei de construire/desfiinţare a modului în care sunt respectate cerinţele specifice prevăzute de legea nr. ...

Monitorul Oficial 271 din 14 Aprilie 2014 (M. Of. 271/2014)

 CODUL DE ETICĂ din 2 aprilie 2014 pentru Corpul diplomatic şi consular al României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 aprilie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1obiectivcodul etic pentru corpul diplomatic şi consular al româniei, denumit în continuare cod etic, are ca obiectiv stabilirea unui set unitar de valori, principii şi norme a căror însuşire şi respectare sunt de natură să asigure:a) promovarea şi apărarea în mod eficient a interesului naţional, păstrarea şi continuarea tradiţiilor de loialitate, devotament şi înalt profesionalism, specifice activităţii diplomatice şi consulare;b) un climat de muncă şi un comportament favorabil realizării în bune condiţii a obiectivelor de politică externă ale româniei.art. 2domeniul de aplicare(1) codul etic se aplică membrilor corpului diplomatic şi consular al româniei, astfel cum este definit ...

Monitorul Oficial 270 din 11 Aprilie 2014 (M. Of. 270/2014)

 CARTA din 7 aprilie 2014 drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, denumită în continuare verificare fiscală, prevăzută la art. 109^1 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal va proceda, în principal, la:a) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii ...

Monitorul Oficial 262 din 10 Aprilie 2014 (M. Of. 262/2014)

 DIRECTIVA PRINCIPALĂ din 21 martie 2014 privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014

Cap. i introduceresecŢiunea 1.1obiectivart. 1 directiva principală privind domeniul infosec - infosec 2, denumită în continuare directiva, stabileşte liniile directoare în domeniul securităţii sistemelor informatice şi de comunicaţii (sic), în vederea protecţiei informaţiilor clasificate stocate, procesate sau transmise prin intermediul acestora, din perspectiva asigurării confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii şi, după caz, a autenticităţii şi nerepudierii.secŢiunea 1.2definiţiiart. 2 În cuprinsul prezentei directive, următorii termeni şi sintagme au următorul înţeles:a) în cazul în care nu se fac precizări suplimentare, prin informaţii clasificate se definesc informaţii naţionale clasificate secret de stat, informaţii nato clasificate, informaţii ue clasificate sau informaţii clasificate care fac obiectul unor ...

Monitorul Oficial 252 din 08 Aprilie 2014 (M. Of. 252/2014)

 TRATAT din 3 iunie 2013 privind comerţul cu arme*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 8 aprilie 2014

----------*) traducere.preambulstatele părţi la prezentul tratat,ţinând cont de scopurile şi principiile cartei naţiunilor unite,reamintind articolul 26 al cartei naţiunilor unite, care urmăreşte promovarea stabilirii şi menţinerii păcii şi securităţii internaţionale prin alocarea minimă către armament a resurselor umane şi economice ale lumii,subliniind necesitatea de a preveni şi eradica comerţul ilicit de arme convenţionale şi de a împiedica deturnarea acestora către comerţul ilicit sau către utilizări finale şi utilizatori finali neautorizaţi, în special în scopul comiterii de acte teroriste,recunoscând interesele legitime de ordin politic, de securitate, economice şi comerciale ale statelor în comerţul internaţional cu arme convenţionale,reafirmând dreptul suveran al oricărui ...

Monitorul Oficial 244 din 04 Aprilie 2014 (M. Of. 244/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 4 aprilie 2014

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a comisiei comune pentru integrare europeană dintre parlamentul româniei şi parlamentul republicii moldova, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:" la secţiunea "camera deputaŢilor", doamna deputat sanda-maria ardeleanu, aparţinând grupului parlamentar al pdl, este desemnată, în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului eugen tomac, deputat neafiliat."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 1 aprilie ...

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 4 aprilie 2014

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a organizaţiei pentru securitate şi cooperare în europa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul ii "membri supleanţi", la punctul 6, domnul deputat nazare alexandru, membru al grupului parlamentar al pdl, îl înlocuieşte, în calitatea de membru supleant, pe domnul ...

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 4 aprilie 2014

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 din hotărârea parlamentului româniei nr. 1/2008 privind constituirea comisiei permanente comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru relaţia cu unesco,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea parlamentului româniei nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiei permanente comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru relaţia cu unesco, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:"- domnul deputat dan-cristian popescu, aparţinând grupului parlamentar al pdl, este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului theodor paleologu, deputat neafiliat."această hotărâre ...

 HOTĂRÂRE nr. 15 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 4 aprilie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 din legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de informaţii externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din hotărârea parlamentului româniei nr. 44/1998 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii serviciului de informaţii externe, cu modificările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea parlamentului româniei nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului comisiei speciale a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului de informaţii externe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 22 decembrie ...

Monitorul Oficial 237 din 02 Aprilie 2014 (M. Of. 237/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 2 aprilie 2014

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 20, domnul senator cordoş alexandru, grupul parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru în locul devenit vacant ca urmare a decesului senatorului stoica Ştefan.această hotărâre a fost adoptată de ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 2 aprilie 2014

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a francofoniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la punctul 5, domnul deputat budurescu daniel-stamate, membru al grupului parlamentar al pnl, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat alexe florin-alexandru.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de ...

Monitorul Oficial 236 din 02 Aprilie 2014 (M. Of. 236/2014)

 NORME METODOLOGICE din 31 martie 2014 privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 2 aprilie 2014

──────────aprobate prin ordinul nr. 496 din 31 martie 2014, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 236 din 2 aprilie 2014.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1obiectul de reglementareart. 1(1) prezentele norme metodologice reglementează modul de dobândire şi de retragere a certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi, denumit în continuare sec, potrivit prevederilor art. 19 lit. b^2) şi b^3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.(2) dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul sec constituie condiţie specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil.(3) atestarea cunoştinţelor în ...

Monitorul Oficial 237 din 02 Aprilie 2014 (M. Of. 237/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 2 aprilie 2014

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a procesului de cooperare din europa de sud-est, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 775 din 12 decembrie 2013, se modifică după cum urmează:- la capitolul i "membri titulari", punctul 2, domnul senator mutu gabriel, grupul parlamentar al psd, este desemnat, în calitatea de membru, în locul devenit vacant ca urmare ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 2 aprilie 2014

În temeiul prevederilor art. 6 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 9/2013 privind constituirea delegaţiei permanente a parlamentului româniei la adunarea parlamentară a mediteranei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la punctul 1, domnul deputat peia ninel, grupul parlamentar al psd, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat dolineaschi andrei."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016