Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2014 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2014

Monitorul Oficial 966 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 966/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 966 din 30 decembrie 2014

Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune monitorizări a activităţii operatorilor economici care desfăşoară livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii, direct către populaţie,pentru instituirea unor pârghii care să conducă la creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare şi la diminuarea evaziunii fiscale în domeniu,pentru întărirea supravegherii şi controlului acestor activităţi,pentru creşterea gradului de încredere a populaţiei în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici, precum şi în colectarea corectă de către organele fiscale de specialitate a impozitelor şi taxelor datorate ...

Monitorul Oficial 957 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 957/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 decembrie 2014

Având în vedere "scrisoare de punere în întârziere - încălcarea nr. 2013/4216" a comisiei europene, prin care "se atrage atenţia asupra anumitor dispoziţii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, care par să ridice probleme de compatibilitate cu principiile fundamentale ale libertăţii de a presta servicii, reglementate de articolul 56 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene", şi în care se formulează "obiecţii cu privire la lipsa de coerenţă a cadrului juridic românesc privind jocurile de noroc", prezenta ordonanţă de urgenţă propune reglementări legislative care să evite încălcarea prevederilor tratatului privind funcţionarea uniunii ...

Monitorul Oficial 959 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 959/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.162 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea "electrocentrale constanţa" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 958 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 958/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 23 decembrie 2014 privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicaţiilor de plată nr. 33, 34 şi 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, şi altor aplicaţii de plată, în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014

Având în vedere:- scrisoarea comisiei europene ares (2014) 545.672 din 28 februarie 2014;- raportul de audit nr. 51.442/ap/22.08.2014 al autorităţii de audit;- infograma ministry of foreign affairs (mofa) nr. 2.976 din 5 noiembrie 2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 57^1 alin. (1), (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea procentului ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 29 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vii alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2014, pentru departamentul pentru proiecte de infrastructură, investiţii străine, parteneriat public-privat şi promovarea exporturilor, cu suma de 132.611 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru plata sumelor prevăzute în hotărârile judecătoreşti definitive, devenite executorii în anul 2014, aferente ...

Monitorul Oficial 959 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 959/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.163 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Regia Autonomă "Tehnologii pentru Energia Nucleară", aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) lit. f) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru regia autonomă "tehnologii pentru energia nucleară", aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi ...

Monitorul Oficial 958 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 958/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.166 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei voluntare, în lei, a româniei la organizaţia internaţională a francofoniei, pe anul 2014, în sumă totală de 130 mii lei, pentru derularea planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română.art. 2plata sumei de 130 mii lei se suportă din bugetul ministerului afacerilor externe pe anul 2014, capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "alte transferuri". prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul afacerilor externe, bogdan lucian aurescu  ministrul finanţelor publice,  darius-bogdan vâlcovbucureşti, 29 decembrie 2014.nr. 1.166.------

 HOTĂRÂRE nr. 1.169 din 29 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată şi al art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 22.500 mii lei, la capitolul 70.01 "locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "alte transferuri", alineatul "asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate", pentru sprijinirea de către românia a procesului educaţional din ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.170 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 796, din 31 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - se aprobă alocarea sumei de 93.723 mii lei, din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, bugetelor locale ale unor ...

Monitorul Oficial 959 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 959/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 362/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 362/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru compania naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune cncir - s.a., aflată ...

Monitorul Oficial 958 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 958/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.168 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare ministerului sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul phare 2006/018-147.03.11 - sprijin pentru autorităţile de sănătate din românia pentru implementarea directivelor uniunii europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 833 din 24 decembrie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  ---------------   ministrul sănătăţii,nicolae bănicioiu   ministrul finanţelor publice,   darius-bogdan vâlcov   ministrul fondurilor europene, eugen orlando teodorovicibucureşti, ...

Monitorul Oficial 959 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 959/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.167 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (2) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru societatea comercială "oil terminal" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, Întreprinderilor mici şi ...

Monitorul Oficial 962 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 962/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 121 din 18 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) coordonarea cu caracter permanent, la nivel naţional, a acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă se asigură de către secretarul de stat, şeful departamentului pentru situaţii de urgenţă din ministerul afacerilor interne.(3) managementul informaţiilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei ...

Monitorul Oficial 958 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 958/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.160 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea naţională a sării - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul economiei,   comerţului ...

Monitorul Oficial 962 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 962/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014

Având în vedere modificările intervenite în structura şi componenţa guvernului, prin hotărârea parlamentului nr. 44/2014,ţinând seama de faptul că potrivit actelor normative în vigoare, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale au responsabilităţi în managementul situaţiilor de urgenţă, de necesitatea asigurării continuităţii exercitării atribuţiilor în acest domeniu, indiferent de modificările intervenite în structura şi componenţa guvernului, şi de importanţa adaptării imediate a rolurilor pe care noile entităţi formate trebuie să le îndeplinească în gestionarea situaţiilor de urgenţă,luând în considerare faptul că este necesară crearea unui mecanism operativ pentru desemnarea persoanei care asigură coordonarea tuturor forţelor implicate în intervenţie, a ...

Monitorul Oficial 958 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 958/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.161 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 480/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru societatea conversmin - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) lit. b), c) şi d) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru fondul naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii - s.a. - ...

Monitorul Oficial 964 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 964/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014

Având în vedere angajamentul guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant,ţinând seama că adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este impusă de necesitatea respectării termenelor şi condiţiilor asumate de guvernului româniei în angajamentele internaţionale privind implementarea de reforme structurale care să permită creşterea competitivităţii economiei româneşti, reforme care presupun imperativ respectarea termenelor de privatizare realizată prin utilizarea mecanismelor pieţei de capital româneşti,luând în considerare faptul că legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5^1 alin. (2) din legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea agenţiei domeniilor statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constituie comitetul de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul agenţiei domeniilor statului, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul agenţiei domeniilor statului, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac ...

Monitorul Oficial 963 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 963/2014)

 PROCEDURĂ din 23 decembrie 2014 de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generale1. persoanele impozabile nestabilite în uniunea europeană pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 152^4 din codul fiscal, un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în uniunea europeană, regim denumit în continuare regim non-ue.2.(1) persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în românia sau, în cazul în care nu au sediul activităţii economice în uniunea europeană, dispun de un sediu fix în românia pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 152^5 din codul fiscal, un regim special pentru ...

Monitorul Oficial 969 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 969/2014)

 NORMĂ nr. 27 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2012 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 4 decembrie 2014,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea normă:art. inormele privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contracte de asigurare, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere ...

Monitorul Oficial 965 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 965/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 29 decembrie 2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul general de urbanism, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 525/1996, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 18, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) prin excepţie de la prevederile alin. (2^1), cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor tehnice specifice în vigoare, reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată acestora pot fi amplasate şi în varianta supraterană, în intravilanul şi extravilanul comunelor, satelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.152 din 23 decembrie 2014 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) centrul naţional de conducere a acţiunilor de ordine publică, denumit în continuare centrul naţional, se organizează, potrivit legii, în cadrul ministerului afacerilor interne, ca structură interinstituţională de suport decizional pentru managementul integrat al acţiunilor în situaţii speciale şi de criză.(2) pentru realizarea obiectivelor sale, centrul naţional îndeplineşte, în situaţii speciale şi de ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al deciziei comisiei europene c (2013) 3.187 din 5 iunie 2013, al regulamentului (ue) nr. 651/2014 al comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi al art. 8 din directiva 2003/96/ce a consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) se instituie schema de ajutor de stat în baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) din directiva 2003/96/ce ...

Monitorul Oficial 968 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 968/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 29 decembrie 2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014

Având în vedere angajamentele asumate de guvernul româniei prin declaraţia de rezolvare pe cale amiabilă a cauzei ce a stat la baza hotărârii curţii europene a drepturilor omului moldovan şi alţii împotriva româniei nr. 1 (din 5 iulie 2005), constând în adoptarea unor măsuri generale, inclusiv în scopul stimulării participării romilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a comunităţii locale din localitatea hădăreni, judeţul mureş, prin promovarea unor programe de asistenţă mutuală şi dezvoltare comunitară,luând în considerare faptul că executarea hotărârilor curţii europene a drepturilor omului moldovan şi alţii împotriva româniei nr. 1 şi 2 (din 5, respectiv, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014

Având în vedere situaţia extraordinară creată de solicitările unor angajatori de a li se asigura forţă de muncă calificată profesional, printr-un proces la care să participe activ, motiv ce determină urgenţa introducerii în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar a formei de pregătire profesională organizată în sistem dual, începând cu anul şcolar următor, pentru care fundamentarea cifrei de şcolarizare şi promovarea ofertei educaţionale, în comun, sunt urgente, realizându-se în luna februarie 2015,deoarece admiterea în sistem dual se desfăşoară începând cu luna mai, anul curent, în vederea selectării viitorilor elevi, pe baza ofertei educaţionale, promovate, în comun, de către şcoli în parteneriat ...

Monitorul Oficial 967 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 967/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.178 din 29 decembrie 2014 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 lit. p) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea cantităţilor serviciilor tehnologice de sistem necesare companiei naţionale de transport al energiei electrice "transelectrica" - s.a., în calitate de operator de transport şi sistem, pentru asigurarea funcţionării în siguranţă şi stabilitate a sistemului electroenergetic naţional, pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2015, cu cantităţile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2serviciul tehnologic de sistem "rezervă terţiară lentă" se achiziţionează ...

Monitorul Oficial 965 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 965/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.176 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al ...

Monitorul Oficial 968 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 968/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.171 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, care se acordă pentru anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.310/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii ...

Monitorul Oficial 966 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 966/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.158 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la ...

Monitorul Oficial 967 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 967/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.(2) prezenta schemă este exceptată de la obligaţia notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat, conform criteriilor prevăzute în regulamentul (ue) nr. ...

Monitorul Oficial 963 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 963/2014)

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 29 decembrie 2014 privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014

Cap. 1 arie de aplicabilitate, definiţii şi categorii de entităţi raportoare1. - (1) prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.(2) acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate.2. - prezentele reglementări transpun parţial prevederile directivei 2013/34/ue a parlamentului european şi a consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ...

Monitorul Oficial 969 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 969/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014

Având în vedere necesitatea promovării unor măsuri care să rezolve situaţia actuală, prin concretizarea unei forme cu prevederi clare fără echivoc, pentru respectarea adevărului istoric, care să coincidă realităţii în raport cu faptele şi evenimentele din decembrie 1989, în vederea acordării recunoştinţei statului român numai faţă de persoanele care au avut un rol determinant la victoria revoluţiei române din decembrie 1989, implicând reluarea plăţilor cu un efort bugetar redus faţă de cel existent, descurajarea abuzurilor, a încălcării prevederilor legale, ceea ce aduce în rândul revoluţionarilor autentici răsplata binemeritată a unui stat care nu-şi uită eroii şi transformarea "prejudiciului de imagine" ...

Monitorul Oficial 968 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 968/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.181 din 29 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i hotărârea guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, verificări suplimentare de fundamentare ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin ...

Monitorul Oficial 958 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 958/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.147 din 23 decembrie 2014 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 958 din 30 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi art. 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea valorii de inventar şi a adresei imobilului aflat în domeniul public al statului ...

Monitorul Oficial 951 din 29 Decembrie 2014 (M. Of. 951/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.141 din 23 decembrie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului braşov de către domnul romer ambrus sandor mihaly.prim-ministru victor-viorel ponta   contrasemnează:   ---------------  viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 23 decembrie 2014.nr. 1.141.   ------

 HOTĂRÂRE nr. 1.142 din 23 decembrie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului braşov de către domnul mohaci mihai.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  --------------- viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,   gabriel opreabucureşti, 23 decembrie 2014.nr. 1.142.   -----

 HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 23 decembrie 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul mohaci mihai exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului braşov.prim-ministru victor-viorel ponta   contrasemnează:   ---------------  viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 23 decembrie 2014.nr. 1.143.   ------

 HOTĂRÂRE nr. 1.144 din 23 decembrie 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul romer ambrus sandor mihaly exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului braşov.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  --------------- viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,   gabriel opreabucureşti, 23 decembrie 2014.nr. 1.144.  ------

Monitorul Oficial 950 din 29 Decembrie 2014 (M. Of. 950/2014)

 PROCEDURĂ din 17 decembrie 2014 privind modul de realizare a notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 decembrie 2014

I. scopul procedurii1. procedura privind modul de realizare a notificării are drept scop organizarea activităţilor serviciului naţional pentru plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, denumit în continuare snpmaps, în ceea de priveşte evaluarea dosarelor de notificare depuse de operatorii din domeniu şi avizarea produselor finite încadrate ca suplimente alimentare sau ca produse de uz extern în vederea comercializării.2. procedura privind modul de realizare a notificării stabileşte regulile generale privind etapele referitoare la analiza, metodele, tehnicile de lucru utilizate şi condiţiile în care un produs finit pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, încadrat ca supliment alimentar ...

Monitorul Oficial 956 din 29 Decembrie 2014 (M. Of. 956/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua ministerului justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 555 din 29 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1, punctul i, subpunctul 8 se abrogă.2. la anexa nr. 1, punctul ii, subpunctele 4, 5, 8 şi 9 se abrogă.3. la anexa nr. 1, după punctul ii se ...

Monitorul Oficial 953 din 29 Decembrie 2014 (M. Of. 953/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.148 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al companiei naţionale "administraţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.150 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al companiei naţionale "administraţia canalelor ...

Monitorul Oficial 951 bis din 29 Decembrie 2014 (M. Of. 951 bis/2014)

 ANEXĂ din 23 decembrie 2014 Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora (Anexa nr. 2) EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 bis din 29 decembrie 2014

──────────conţinută de ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.605/875/2014, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 951 din 29 decembrie 2014.──────────  secŢiunea c2 - lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din preţ de decontare - conform denumirilor comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc din hg nr. 720/2008 cu modificĂrile Şi completĂrile ulterioare Şi ordinul ms/cnas nr. 1605/875 - valabilĂ ÎncepÂnd cu 1 ianuarie 2015──────────tabel în lucru────────── -----

 ANEXĂ din 23 decembrie 2014 privind modul de calcul al preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii (Anexa nr. 1) EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 951 bis din 29 decembrie 2014

──────────conţinută de ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.605/875/2014, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 951 din 29 decembrie 2014.──────────  modul de calcul al preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin hotărâre a guvernului, în condiţiile legii art. 1(1) pentru medicamentele din sub lista c secţiunea c2 din anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, ...

Monitorul Oficial 85 din 29 Decembrie 2014 (M. Of. 85/2014)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 21 noiembrie 2014 la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unităţi din sectorul de activitate Construcţii de Maşini pe anii 2013 - 2014, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sub nr. 59493 din 20 decembrie 2012, înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. 1625 din data de 05.12.2014 EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 8 din 29 decembrie 2014

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 62/2011 republicată privind dialogul social, urmare a negocierilor între părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivelul grupului de unităţi în sectorul de activitate construcţii de maşini, înregistrat la ministerul muncii, familiei şi egalităţii de Şanse sub nr. 59493/ 20.12.2012, acestea au convenit prelungirea acestui contract până la data de 31 decembrie 2015 cu modificarea articolului 60 alin. 1 şi a anexei nr. 1, după cum urmează:- alineatul 1 al articolului 60 din contract se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) salariul de bază minim pentru societăţile la care se aplică prezentul contract, ...

Monitorul Oficial 942 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 942/2014)

 NORMĂ nr. 26 din 17 decembrie 2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 39, art. 40 şi art. 41 lit. b) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f), art. 24 ...

Monitorul Oficial 948 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 948/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 73 din 11 decembrie 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014

Având în vedere prevederile:- art. 3 alin. (2) lit. e), art. 5 alin. (5) lit. d), art. 6 alin. (3) şi art. 20-25 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) art. 60 şi 61 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- art. 160 alin. (2) şi art. 163 alin. (2) din legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 11 ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 17 decembrie 2014 pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 35 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei hudeşti" la hotărârea guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul botoşani, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. 3, coloana 4 va avea ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 23 decembrie 2014 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 124/2013 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 172 din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2015. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul sănătăţii,   nicolae bănicioiu ministrul finanţelor publice,  darius-bogdan vâlcovbucureşti, 23 decembrie 2014.nr. 1.132.  -----

 HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 23 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. viii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru asigurarea necesarului de credite aferent drepturilor de asistenţă socială care se plătesc prin bugetul acestui minister în luna decembrie 2014, cu suma de 35.566 mii lei, la capitolul 68.01 "asigurări ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 23 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2014 cu suma de 8.708 mii lei la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale", titlul 10 "cheltuieli de personal".art. 2sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 23 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 14 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului apărării naţionale pe anul 2014, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 132.479 mii lei, reprezentând credite bugetare, repartizate astfel:a) capitolul 60.01 "apărare":- titlul ii "bunuri şi servicii" - 78.181 mii lei;- titlul xii "active nefinanciare" - 53.840 mii lei;b) capitolul 61.01 "ordine publică şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 23 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului finanţelor publice pe anul 2014 cu suma de 6.888 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul i "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului ...

Monitorul Oficial 949 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 949/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014

Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,luând în considerare actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai şi la termen a prevederilor angajamentelor statului român asumate faţă de fondul monetar internaţional şi comisia europeană, referitoare la termenele de depunere, de către operatorii economici, a bugetelor de venituri şi cheltuieli anuale şi multianuale,având în vedere derularea unor programe cu organismele financiare internaţionale, în care indicatorii economico-financiari "plăţi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 23 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru achiziţia de apă grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4^1 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la centrala nuclear-electrică cernavodă, aprobată prin legea nr. 77/2013,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2014 din fondul ...

Monitorul Oficial 948 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 948/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 23 decembrie 2014 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", a imobilelor proprietatea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", pentru reglementarea situaţiei ...

Monitorul Oficial 949 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 949/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 23 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 3 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia, republicată, cu completările ulterioare, şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 23 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vii alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului apărării naţionale pe anul 2014, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 142.733 mii lei, reprezentând credite bugetare, repartizate la capitolul 60.01 "apărare", titlul xii "active nefinanciare", articolul bugetar 71.01.30 - "alte cheltuieli de investiţii".art. 2suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 23 decembrie 2014 pentru aprobarea contribuţiei financiare a României pentru programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din legea nr. 262/2011 pentru ratificarea acordului dintre românia şi agenţia spaţială europeană (esa) privind aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea româniei la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene, semnată la paris la 30 mai 1975, pentru aderarea româniei la acordul dintre statele părţi la convenţia pentru înfiinţarea agenţiei spaţiale europene şi agenţia spaţială europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la paris la 19 august 2002,guvernul ...

Monitorul Oficial 947 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 947/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.138 din 23 decembrie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 63.771 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor produse.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma ...

Monitorul Oficial 944 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 944/2014)

 HOTĂRÂRE din 18 martie 2014 în Cauza Beraru împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014

   strasbourg cererea nr. 40.107/04)hotărârea devine definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 par. 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza beraru împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din josep casadevall, preşedinte, alvina gyulumyan, dragoljub popovic, luis lopez guerra, johannes silvis, valeriu griţco, iulia antoanella motoc, judecători, şi santiago quesada, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 18 februarie 2014,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 40.107/04 îndreptată împotriva româniei, prin care un cetăţean israelian, domnul sorin schumel beraru (reclamantul), a ...

Monitorul Oficial 947 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 947/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.139 din 23 decembrie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, cu suma de 316.434 mii lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, ...

Monitorul Oficial 946 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 946/2014)

 INSTRUCŢIUNE nr. 4 din 22 decembrie 2014 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014

În urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 19 decembrie 2014,în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea instrucţiune:art. iinstrucţiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la comisia naţională a ...

Monitorul Oficial 944 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 944/2014)

 HOTĂRÂRE din 17 septembrie 2014 în Cauza Mocanu şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - MAREA CAMERĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014

(cererile nr. 10.865/09, 45.886/07 şi 32.431/08)strasbourghotărârea este definitivă. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza mocanu şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului, reunită în marea cameră compusă din dean spielmann, preşedinte, guido raimondi, mark villiger, isabelle berro-lefevre, peer lorenzen, mirjana lazarova trajkovska, ledi bianku, nona tsotsoria, ann power-forde, işyl karakaş, nebojsa vueiniae, paulo pinto de albuquerque, paul lemmens, ales pejchal, johannes silvis, krzysztof wojtyczek, judecători, florin streteanu, judecător ad hoc, şi johan callewaert, grefier adjunct al marii camere,după ce a deliberat în camera de consiliu la 2 octombrie 2013 şi 25 iunie 2014,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la această ...

Monitorul Oficial 939 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 939/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 46 din 21 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 22 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 47/2013 privind constituirea comisiei speciale comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru aderarea româniei la spaţiul schengen, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 364 din 19 iunie 2013, se modifică după cum urmează:- domnul senator corlăţean titus, grupul parlamentar al psd, îl înlocuieşte pe domnul senator geoană mircea-dan în calitatea de membru al comisiei şi în funcţia de preşedinte al acesteia.această hotărâre a fost adoptată de ...

Monitorul Oficial 936 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 936/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea stemei oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema oraşului baia sprie, judeţul maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:----------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 18 noiembrie 2014.nr. 1.047.anexa 1 stema oraşului baia sprie, judeţul maramureş──────────*) notă ctce:stema oraşului baia sprie, judeţul maramureş se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 936 ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.054 din 18 decembrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Axente Sever şi Laslea, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor axente sever şi laslea, judeţul sibiu, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:----------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 18 noiembrie 2014.nr. 1.054.anexa 1.1 stema  comunei axente sever, judeţul sibiu──────────*) notă ctce:stema comunei axente sever, judeţul sibiu se găseşte în ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 3 decembrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Gârbova, Sălciua şi Şona, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor gârbova, sălciua şi Şona, judeţul alba, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.(3) anexele nr. 1.1-1.3 şi 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:----------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 3 decembrie 2014.nr. 1.077.anexa 1.1 stema comunei gârbova, judeţul alba──────────*) notă ctce:stema comunei gârbova, judeţul alba se găseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 936 ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 3 decembrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Berteştii de Jos, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci şi Vişani, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stemele comunelor berteştii de jos, surdila-găiseanca, surdila-greci şi vişani, judeţul brăila, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.(3) anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1- 2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:----------------viceprim-ministru, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice, nicolae-liviu dragneabucureşti, 3 decembrie 2014.nr. 1.080.anexa 1.1 stemacomunei berteştii de jos, judeţul brăila──────────*) notă ctce:stema comunei berteştii de jos, judeţul brăila se găseşte în ...

Monitorul Oficial 935 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 935/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.109 din 12 decembrie 2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul E X - 2 Tria, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi EAST WEST PETROLEUM CORP., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă actul adiţional nr. 1 la acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul e x - 2 tria, încheiat între agenţia naţională pentru resurse minerale şi east west petroleum corp., aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.186/2012, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.──────────  prim-ministru   victor-viorel ponta contrasemnează:-----------------preşedintele agenţiei naţionale   pentru resurse minerale,gheorghe duţu ministrul economiei,  constantin niţă  ministrul delegat pentru energie,  răzvan-eugen nicolescu  p. ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,   mihail ...

 NORME PROPRII din 28 noiembrie 2014 de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a hotărârii ...

Monitorul Oficial 939 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 939/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 12 decembrie 2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al deciziei comisiei europene c(2013) 3187 din 5 iunie 2013, al art. 4 lit. s) pct. 13 şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă acordarea ajutorului de stat care constă în subvenţionarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul iv al anului 2014, potrivit deciziei comisiei europene sa 36336, c(2013) 3187 din ...

Monitorul Oficial 938 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 938/2014)

 CIRCULARĂ nr. 43 din 11 decembrie 2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 15 decembrie 2014, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi o monedă din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea cec bank.art. 2caracteristicile tehnice ale monedelor din set (din aur, din argint şi din tombac cuprat) sunt următoarele:valoare nominală 100 lei 10 lei ...

Monitorul Oficial 940 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 940/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.260/1999, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora autoritatea de management este responsabilă pentru managementul şi implementarea programelor operaţionale conform principiului unui management financiar riguros şi transparent,considerând faptul că gradul de absorbţie înregistrat în prezent, cu un an înainte de finalizarea perioadei de eligibilitate, atât ...

Monitorul Oficial 935 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 935/2014)

 NORME PROPRII din 15 decembrie 2014 de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a hotărârii ...

 NORME PROPRII din 5 septembrie 2014 de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a hotărârii ...

 NORME PROPRII din 24 octombrie 2014 de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a hotărârii ...

 NORME PROPRII din 20 noiembrie 2014 de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a hotărârii ...

 NORME PROPRII din 3 decembrie 2014 de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a hotărârii ...

 NORME PROPRII din 24 septembrie 2014 de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a hotărârii ...

 NORME PROPRII din 2 octombrie 2014 de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 400/2014, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a hotărârii ...

Monitorul Oficial 941 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 941/2014)

 NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2014 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014

Cap. i Încasarea veniturilor bugetare1.1. (1) sumele aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2014, se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile trezoreriei statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al trezoreriei statului, până la data de 31 decembrie 2014.(2) instituţiile de credit vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor ordinelor de plată pentru trezoreria statului (opt) reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte ...

Monitorul Oficial 939 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 939/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 48 din 21 decembrie 2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul de venituri şi cheltuieli al autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii (ancom) pe anul 2015, finanţat integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 341.482 mii lei - venituri şi 388.405 mii lei - cheltuieli, cu un deficit în valoare de 46.923 mii lei, care se acoperă din excedentul anilor precedenţi.art. 2detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului ...

Monitorul Oficial 938 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 938/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 11 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2014, hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele protocolului de colaborare încheiat între camera auditorilor financiari din românia şi ministerul fondurilor europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru ...

Monitorul Oficial 939 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 939/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 47 din 21 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 939 din 22 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 5 din regulamentul activităţilor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, republicat,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a nato, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la capitolul i "membri titulari", la punctul 4, domnul senator valeca Şerban constantin, grupul parlamentar al psd, îl înlocuieşte în calitatea de membru titular pe domnul senator geoană mircea-dan.această hotărâre a fost adoptată de ...

Monitorul Oficial 932 din 21 Decembrie 2014 (M. Of. 932/2014)

 DECLARAŢIE nr. 3 din 21 decembrie 2014 Parlamentului României cu privire la depunerea jurământului de către Preşedintele României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 decembrie 2014

Camera deputaţilor şi senatul, întrunite în şedinţă comună, la data de 21 decembrie 2014, în vederea depunerii jurământului de către candidatul la funcţia de preşedinte al româniei, a cărui alegere a fost validată de către curtea constituţională prin hotărârea nr. 63 din 21 noiembrie 2014,ţinând seama de actul de validare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui conţinut a fost prezentat în faţa parlamentului de către domnul augustin zegrean, preşedintele curţii constituţionale,constatând că domnul klaus-werner iohannis a depus jurământul prevăzut de art. ...

Monitorul Oficial 933 din 21 Decembrie 2014 (M. Of. 933/2014)

 CIRCULARĂ nr. 44 din 15 decembrie 2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,32% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua este de 0,11% pe an.   preşedintele ...

Monitorul Oficial 932 din 21 Decembrie 2014 (M. Of. 932/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 decembrie 2014 privind desemnarea unor membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 20 alin. (4) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se desemnează în consiliul de administraţie al societăţii române de radiodifuziune membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) mandatul membrilor numiţi prin prezenta hotărâre încetează la data de 28 iunie 2018.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 20 decembrie 2014.preŞedintele camerei deputaŢilor valeriu-Ştefan zgonea   p. preŞedintele senatului,   cristian-sorin ...

Monitorul Oficial 934 din 21 Decembrie 2014 (M. Of. 934/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.112 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2014, precum şi a Contractului de servicii publice al Societăţii Comerciale "Softrans" - S.R.L. pentru perioada 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014

Având în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din hotărârea guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. (ANEXA I) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului şisocietatea naţională de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" - s.a., denumită în continuare c.f.r. călători, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului şi ale art. 16 ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L. (ANEXA II) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului şisocietatea comercială regiotrans - s.r.l., denumită în continuare regiotrans, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului.părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 ...

 ACT ADIŢIONAL din 12 decembrie 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. (ANEXA III) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului şisocietatea comercială interregional cĂlĂtori - s.r.l., denumită în continuare interregional călători, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului.părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L. (ANEXA IV) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014

Încheiat între:ministerul transporturilor, în numele statului, şisocietatea comercială transferoviar călători - s.r.l., denumită în continuare transferoviar călători - s.r.l., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului.părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu ...

Monitorul Oficial 933 din 21 Decembrie 2014 (M. Of. 933/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.111 din 12 decembrie 2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 37 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 73/2012 privind aprobarea contractului de activitate a companiei naţionale de căi ferate "c.f.r."- s.a. pentru perioada 2012-2015, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă actul adiţional nr. 2 pe anul 2014 la contractul de activitate a companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2012-2015, aprobat ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014

Prezentul act adiţional la contractul de activitate a companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2012-2015, denumit în continuare contract de activitate a c.f.r. - s.a., se încheie între ministerul transporturilor, în numele statului, şi compania naţională de căi ferate "c.f.r." - s.a., administratorul infrastructurii feroviare publice din românia, denumită în continuare c.f.r. - s.a., potrivit prevederilor art. 37 şi 39 din ordonanţa de urgenţa a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 din hotărârea guvernului nr. 581/1998 ...

Monitorul Oficial 928 din 19 Decembrie 2014 (M. Of. 928/2014)

 NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2014 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 19 decembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) obiectul prezentelor norme metodologice îl constituie stabilirea condiţiilor de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical.(2) serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi furnizate în regim independent de asistentul medical generalist, de moaşă şi de asistentul medical sunt prevăzute în anexa nr. 1.(3) dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical este prevăzută în anexa nr. 2.(4) evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de ...

Monitorul Oficial 930 din 19 Decembrie 2014 (M. Of. 930/2014)

 SITUAŢIE din 19 decembrie 2014 rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 19 decembrie 2014

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│alianŢa electoralĂ psd-unpr-pc │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale │├──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ tip alegeri/anul ...

Monitorul Oficial 931 din 19 Decembrie 2014 (M. Of. 931/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.124 din 17 decembrie 2014 privind atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru Preşedintele României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, şi al art. 3 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al prevederilor art. 4 alin. (4^1) şi (4^2) din legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicpentru anul 2015 cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, este de 11,9% din consumul final brut de energie electrică. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul economiei,constantin niţă   ministrul delegat pentru energie, răzvan-eugen nicolescu ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescuministrul delegat pentru buget,  darius-bogdan vâlcovbucureşti, 12 decembrie 2014.nr. 1.110.-------

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 19 decembrie 2014 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului scutaru adrian george, începând cu data de 19 decembrie 2014, şi că preşedintele camerei deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 19 decembrie 2014,în temeiul art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din legea nr. 35/2008 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 10 decembrie 2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii din ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 prezenta hotărâre stabileşte:a) reguli care urmăresc să realizeze libera circulaţie a articolelor pirotehnice pe teritoriul româniei şi al celorlalte state membre ale uniunii europene, asigurând un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a siguranţei publice, precum şi protecţia şi securitatea consumatorilor, ţinând seama de aspectele relevante legate de protecţia ...

Monitorul Oficial 923 din 18 Decembrie 2014 (M. Of. 923/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care românia şi le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, iar guvernul trebuie să promoveze un set de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată,având în vedere faptul că în actualul cadru normativ nu sunt stabilite tipurile de cazare, acest fapt generând operatorilor economici din industria turistică grave probleme în funcţionare şi în relaţia cu clienţii, se impune necesitatea instituirii unei soluţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.115 din 17 decembrie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Popica Marius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului covasna de către domnul popica marius. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.115. ------

 HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 17 decembrie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului covasna de către domnul cucu sebastian. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.116.------

 HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 17 decembrie 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul cucu sebastian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului covasna. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.117. -----

 HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 17 decembrie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului mureş de către domnul oprea vasile-liviu. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.118.-----

 HOTĂRÂRE nr. 1.119 din 17 decembrie 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul goga lucian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului mureş. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.119. -----

 HOTĂRÂRE nr. 1.120 din 17 decembrie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului harghita de către domnul petres sandor. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.120.------

 HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 17 decembrie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului harghita de către domnul andrei jean-adrian. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.121.-----

 HOTĂRÂRE nr. 1.122 din 17 decembrie 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul petres sandor exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului harghita. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.122. ------

 HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 17 decembrie 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul andrei jean-adrian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului harghita. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.123. ------

Monitorul Oficial 924 din 18 Decembrie 2014 (M. Of. 924/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 17 decembrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014

Regia autonomă "administraţia patrimoniului protocolului de stat" este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară sub autoritatea secretariatului general al guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile legale prevăzute pentru ministerul de resort.patrimoniul regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" este constituit din bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, precum şi din bunuri proprietatea regiei, utilizate conform obiectului de activitate al acesteia.se impune luarea în considerare a imperativului desfăşurării unei activităţi economico-financiare eficiente de către regia autonomă "administraţia patrimoniului protocolului de stat", ceea ce impune eliminarea acelor cheltuieli pentru activităţi şi ...

Monitorul Oficial 925 din 18 Decembrie 2014 (M. Of. 925/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014

Având în vedere că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2014 a personalului bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014,ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 7,9% din produsul intern brut în anul ...

Monitorul Oficial 920 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 920/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 17 decembrie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului constanţa de către domnul volcinschi radu.  prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:   -----------------   viceprim-ministru,  ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 17 decembrie 2014.nr. 1.114.----

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 10 decembrie 2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva - Clubul Copiilor Vulcan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea ministerului educaţiei naţionale - inspectoratul Şcolar judeţean hunedoara - palatul copiilor deva - ...

Monitorul Oficial 917 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 917/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 223 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sediu pentru specializarea tehnologia prelucrării produselor agricole" la universitatea de Ştiinţe agricole şi medicină veterinară "ion ionescu de la brad" din iaşi, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la ...

Monitorul Oficial 920 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 920/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014

Având în vedere hotărârea parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a guvernului româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 911 din 15 decembrie 2014,ţinând cont de imperativul consolidării cadrului legal şi îmbunătăţirii activităţii din domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei muncii, sistemului naţional de asistenţă socială, respectiv domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei ...

Monitorul Oficial 919 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 919/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.089 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Biroul de Turism pentru Tineret" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al societăţii comerciale "biroul de turism pentru tineret" - s.a., aflată sub autoritatea ministerului tineretului şi sportului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------  ministrul tineretului şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 12 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (1) lit. f) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1bugetul trezoreriei statului pe anul 2015 se stabileşte la venituri în sumă de 1.064.322 mii lei, la cheltuieli în sumă de 917.387 mii lei, cu un excedent în sumă de 146.935 mii lei.art. 2structura bugetului trezoreriei statului pe ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 10 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al ordonanţei guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după ...

Monitorul Oficial 917 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 917/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia" la Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 42 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie s+p+3e pe amplasamentul acesteia" la institutul oncologic "prof. dr. i. chiricuţă" cluj-napoca, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sănătăţii, în ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) şi art. 12 alin. (2) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,   ion moraru  Şeful cancelariei primului-ministru,   vlad Ştefan stoica ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescup. ministrul afacerilor externe, george ciamba,secretar de statbucureşti, 3 decembrie 2014.nr. 1.076.anexĂ   strategiaprivind mai buna reglementare 2014-2020cuprinslista tabelelorlista figurilorabrevieriglosar de termenii. informaţii generaleii. definirea problemeiiii. principii generaleiv. obiectivele strategieiv. direcţii de ...

Monitorul Oficial 913 din 16 Decembrie 2014 (M. Of. 913/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 10 decembrie 2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul prevăzut la art. 1 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare ii, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 371 din 31 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2015.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează: -----------------  ministrul educaţiei naţionale, remus pricopieministrul delegatpentru învăţământ superior,   cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, mihnea cosmin costoiu   ministrul finanţelor publice,ioana-maria petrescu   ministrul delegat pentru buget, darius-bogdan vâlcovbucureşti, 10 decembrie 2014.nr. 1.093. ----

 HOTĂRÂRE nr. 1.099 din 10 decembrie 2014 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014

În7 temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea serviciului de telecomunicaţii speciale a imobilelor având datele ...

Monitorul Oficial 915 din 16 Decembrie 2014 (M. Of. 915/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 15 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. viii "componenţa comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială", domnul senator bereanu neculai - grupul parlamentar al partidului social democrat - se ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.107 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 8 din hotărârea guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 750 din 15 octombrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 8. - resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 6.076,6 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie ...

Monitorul Oficial 913 din 16 Decembrie 2014 (M. Of. 913/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.098 din 10 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se ...

Monitorul Oficial 909 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 909/2014)

 CIRCULARĂ nr. 42 din 25 noiembrie 2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Monede din aur bătute la Histria EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 8 decembrie 2014, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema istoria aurului - monede din aur bătute la histria.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 10 leimetal aurtitlu ...

Monitorul Oficial 912 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 912/2014)

 PROCEDURĂ din 5 decembrie 2014 de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 15 decembrie 2014

Art. 1(1) operatorii economici care au obligaţia, conform prevederilor legale, de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014 pot delega maximum 13% din obligaţia de stocare a acestora entităţilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere, denumită în continuare legea nr. 360/2013, cu autorizarea prealabilă din partea departamentului pentru energie, denumit în continuare autoritate competentă.(2) pentru delegarea obligaţiei de stocare în condiţiile alin. (1), operatorii economici trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor cerinţe minime:- perioada de delegare: minimum 4 luni şi ...

Monitorul Oficial 911 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 911/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 44 din 15 decembrie 2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 36 şi art. 37 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la propunerea prim-ministrului se aprobă modificarea structurii şi compoziţiei politice a guvernului româniei după cum urmează:i. se desfiinţează următoarele posturi de membru al guvernului:- viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;- viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;- viceprim-ministru, ministrul culturii;- ministrul educaţiei naţionale;- ministrul economiei;- ministrul mediului şi schimbărilor climatice;- ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică ...

Monitorul Oficial 912 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 912/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 12 decembrie 2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al IV-lea al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 15 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă suplimentarea bugetului ministerului justiţiei pe anul 2014 cu suma de 100.107 mii lei, la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 "cheltuieli de personal", şi cu suma de 872 mii lei, la capitolul 61.01 "ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru administraţia naţională a penitenciarelor şi institutul naţional de expertize criminalistice, din suma globală prevăzută ...

Monitorul Oficial 911 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 911/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014

Având în vedere că la data de 4 decembrie 2014, curtea constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din legea nr. 135/2010 privind codul de procedură penală, întrucât încalcă art. 53 din constituţie referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale cu raportare la libertatea individuală (art. 23), la libera circulaţie (art. 25) şi la viaţa intimă, familială şi privată (art. 26), iar pentru a pronunţa această soluţie curtea a reţinut faptul că noul cod de procedură penală include printre măsurile preventive controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune, fără a prevedea durata pentru ...

Monitorul Oficial 910 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 910/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (4) din legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 prin prezenta hotărâre se stabilesc:a) structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate româniei prin programul general "solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", denumit în continuare pg solid;b) numărul şi structura posturilor;c) criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice;d) numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului;e) procedura determinării numărului de clase de salarizare suplimentare ce se ...

 PROCEDURĂ din 11 decembrie 2014 de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014

1. preambul1.1. În conformitate cu prevederile art. 19^1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, selectarea membrilor consiliului agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul superior (aracis) se face prin concurs, conform unei proceduri proprii publicate anterior declanşării selecţiei.1.2. conform art. 19 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, durata unui mandat de membru al consiliului aracis este de 4 ani.1.3. conform art. 19^1 alin. ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.097 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic anexa la hotărârea guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 187 din 19 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel oprea  ministrul economiei,constantin niţă   preşedintele autorităţii naţionalepentru protecţia consumatorilor, marius alexandru dunca ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescuministrul delegat pentru buget,  darius-bogdan vâlcov  ministrul delegat pentru întreprinderi mici   şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,  florin nicolae jianu ministrul muncii, familiei, protecţiei   sociale ...

Monitorul Oficial 908 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 908/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. v din legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicprocedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 377/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează ...

Monitorul Oficial 75 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 75/2014)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 27 noiembrie 2014 la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2014-2015, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Dialog Social sub nr. 1768 din data de 09.12.2013 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 1 din data de 10.01.2014 EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 7 din 15 decembrie 2014

Înregistrat la m.m.f.p.s.p.v. - d.d.s. sub nr. 1608 din data de 3.12.2014În conformitate cu prevederile legii nr. 62/2011 - a dialogului social, republicată, precum şi ale art. 1, alin. 4 şi art. 59, alin. 1 din contractul colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2014-2015;ca urmare a negocierilor între părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2014-2015, s-au stabilit de comun acord următoarele:1. se modifică art. 59, alin. 1 şi ...

Monitorul Oficial 904 din 12 Decembrie 2014 (M. Of. 904/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 10 decembrie 2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei rămase necheltuită din suma prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000 - km 118+873", precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1), al art. 8 alin. (3) şi al art. 31 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei rămase necheltuită din suma prevăzută ca justă despăgubire la art. 3 din hotărârea guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "reabilitare dn 2d ...

Monitorul Oficial 905 din 12 Decembrie 2014 (M. Of. 905/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 10 decembrie 2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014

Având în vedere necesitatea asigurării facilităţilor la transport pentru persoanele care beneficiază de acest drept, potrivit legii,luând în considerare faptul că procesul de distribuţie a cardului naţional de asigurări de sănătate este în curs de derulare,ţinând seama de faptul că persoanele îndreptăţite mai pot beneficia de facilităţi la transport pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie numai până la data de 31 decembrie 2014,constatând că situaţia actuală reclamă o intervenţie imediată pentru asigurarea în continuare a facilităţilor la transport până la emiterea în totalitate a acestor carduri, prin utilizarea în această perioadă a tichetelor de ...

Monitorul Oficial 904 din 12 Decembrie 2014 (M. Of. 904/2014)

 SCHEMĂ din 17 octombrie 2014 Schema de ajutor de minimis "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate" (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014

1. titlul schemei de ajutor de minimis:"participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate"art. 1 prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate" (schema).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis.2. scopul schemeiart. 3 scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii economici în promovarea ofertei ...

 SCHEMĂ din 17 octombrie 2014 Schema de ajutor de minimis "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate" (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014

1. titlul schemei de ajutor de minimis:"organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate"art. 1 prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită "organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate" (schema).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis.2. scopul schemeiart. 3 scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii ...

 SCHEMĂ din 17 octombrie 2014 Schema de ajutor de minimis "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe" (Anexa nr. 3) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014

1. titlul schemei de ajutor de minimis: "realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe".art. 1 prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită "realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe" (schema).art. 2 acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de regulamentul (ue) nr. 1.407/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis.2. scopul schemeiart. 3 scopul prezentei scheme este de a susţine ...

Monitorul Oficial 906 din 12 Decembrie 2014 (M. Of. 906/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014

Având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe conduce la apariţia unor dificultăţi importante în îndeplinirea obligaţiilor contabile şi, implicit, a celor fiscale de către contribuabili, persoane fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri, precum şi din necesitatea de a veni în sprijinul acestora,având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 904/2010 al consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare), potrivit cărora, în contextul aplicării regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, începând cu data de ...

Monitorul Oficial 900 din 11 Decembrie 2014 (M. Of. 900/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. d) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 279/2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 258 din 19 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ...

Monitorul Oficial 901 din 11 Decembrie 2014 (M. Of. 901/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. a) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 24 şi 31 decembrie 2014 se stabilesc ca zile libere.(2) pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 şi 20 decembrie 2014 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2015, potrivit planificărilor stabilite.(3) prestarea ...

Monitorul Oficial 902 din 11 Decembrie 2014 (M. Of. 902/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014

Având în vedere publicarea în jurnalul oficial al uniunii europene nr. 182 din 29 iunie 2013 a directivei 2013/34/ue a parlamentului european şi a consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a directivei 2006/43/ce a parlamentului european şi a consiliului şi de abrogare a directivelor 78/660/cee şi 83/349/cee ale consiliului, prin care au fost abrogate directiva 78/660/cee din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale şi directiva 83/349/cee din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, directive care au ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 5,781 lei/oră.(2) Începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.050 lei lunar, pentru un ...

Monitorul Oficial 901 din 11 Decembrie 2014 (M. Of. 901/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014

Luând în considerare faptul că în perioada 2014-2020 românia va fi beneficiara unor importante alocări financiare de la uniunea europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri,având în vedere că reforma politicii agricole comune aduce o schimbare fundamentală faţă de perioada 2007-2014, cu noi reglementări de care fermierii trebuie să ţină cont urgent în activitatea lor viitoare,ţinând cont de necesitatea creării cadrului adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor europene acordate româniei prin noua politică ...

Monitorul Oficial 900 din 11 Decembrie 2014 (M. Of. 900/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 6 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. a) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,plenul consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a institutului naţional al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 439/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 897 din 10 Decembrie 2014 (M. Of. 897/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 3 decembrie 2014 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 16.843/2013 a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii în perimetrul Colţii Băjeniei, judeţul Argeş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ROCA SISTEM - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17, art. 18 alin. (2), art. 20 şi al art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă licenţa de concesiune nr. 16.843/2013 a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercială roca sistem - s.r.l., în calitate de concesionar, în perimetrul colţii băjeniei, situat în judeţul argeş, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa nu se publică, fiind ...

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 9 decembrie 2014 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2015 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 226 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) bugetul camerei deputaţilor pe anul 2015, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 236.645 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", repartizată astfel:a) cheltuieli pentru activitatea proprie a camerei deputaţilor, în sumă de 235.338 mii lei, din care:- cheltuieli curente, în sumă de 228.553 mii lei;- cheltuieli de capital, în sumă ...

Monitorul Oficial 893 din 09 Decembrie 2014 (M. Of. 893/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 58 din 8 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xi "componenţa comisiei pentru cultură şi media", domnul senator dobra dorin-mircea - grupul parlamentar al pnl - se include în componenţa ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 3 decembrie 2014 privind scoaterea unei părţi dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi aflat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al ...

Monitorul Oficial 895 din 09 Decembrie 2014 (M. Of. 895/2014)

 HOTĂRÂRE*) nr. 65 din 3 decembrie 2014 privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014

──────────*) În şedinţa camerei deputaţilor din 9 decembrie 2014 a fost prezentat procesul-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputaţi asupra cererii ministrului justiţiei şi a proiectului de hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat cătălin-florin teodorescu. din acest proces-verbal rezultă că, în urma reverificării de către secretarul de şedinţă a prezenţei consemnate în apelul nominal, s-a constatat existenţa unei erori materiale. plenul camerei deputaţilor, prin vot, a acceptat îndreptarea acestei erori şi, ca urmare, proiectul de hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat cătălin-florin teodorescu a fost adoptat.──────────În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 3 decembrie 2014 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 lit. g) şi art. 18 din legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2014 de un ajutor anual în cuantum de 300 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi ...

Monitorul Oficial 892 din 09 Decembrie 2014 (M. Of. 892/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 26 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi/sau a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 9 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi/sau a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea administraţiei naţionale "apele române" prin administraţia bazinală de apă argeş-vedea, administraţia bazinală de apă buzău-ialomiţa, administraţia bazinală ...

Monitorul Oficial 895 din 09 Decembrie 2014 (M. Of. 895/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 3 decembrie 2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic hotărârea guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 704 din 21 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 2. - (1) suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului ministerul economiei eşalonat până la 31 decembrie 2016."2. anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministru victor-viorel pontacontrasemnează:  -------------------  ministrul economiei,   constantin ...

Monitorul Oficial 894 din 09 Decembrie 2014 (M. Of. 894/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.082 din 3 decembrie 2014 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, respectiv a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (3) din legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului identificat la poziţia nr. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul privat al statului şi administrarea secretariatului de stat pentru culte în proprietatea sfintei mănăstiri polovragi, judeţul gorj, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.art. 2 se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului identificat la poziţia nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 3 decembrie 2014 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 134 alin. (1) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnumărul maxim de posturi prevăzut pentru ministerul public în art. 1 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru ministerul public se suplimentează cu 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------p. ministrul justiţiei,liviu stancu,  secretar de stat ministrul finanţelor publice, ioana-maria petrescuministrul delegat pentru buget,darius-bogdan vâlcov ministrul muncii, familiei,  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,   rovana plumbbucureşti, 3 decembrie 2014.nr. 1.083.  -------

 HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 3 decembrie 2014 privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie Galaţi în Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (2) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă schimbarea denumirii muzeului de istorie galaţi în muzeul de istorie "paul păltănea" galaţi.   prim-ministruvictor-viorel ponta  contrasemnează:  ---------------viceprim-ministru, ministrul culturii,  hegedus csilla  viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,   nicolae-liviu dragneabucureşti, 3 decembrie 2014.nr. 1.084.--------

Monitorul Oficial 895 din 09 Decembrie 2014 (M. Of. 895/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.087 din 3 decembrie 2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, modificarea caracteristicilor şi transmiterea imobilului, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut în anexa nr. 1.art. 2 datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 se modifică potrivit anexei nr. ...

Monitorul Oficial 893 din 09 Decembrie 2014 (M. Of. 893/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 9 decembrie 2014

Având în vedere necesitatea adaptării legislaţiei naţionale în domeniul ajutorului de stat cu legislaţia uniunii europene şi necesitatea creării unui cadru legislativ care să garanteze îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante impuse de comisia europeană româniei pentru accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, se impune, în regim de urgenţă, modificarea procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat. acest aspect presupune un mai bun control al modului în care fondurile publice (naţionale şi europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.prin reforma europeană în domeniul ajutorului de stat se intenţionează ca marea majoritate a facilităţilor de natura ajutorului de stat să fie verificată, ...

Monitorul Oficial 891 din 08 Decembrie 2014 (M. Of. 891/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 59 din 8 decembrie 2014 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 139 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul numeşte, pentru un mandat de 4 ani, 9 membri titulari şi 9 membri supleanţi ai consiliului naţional de integritate, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată în şedinţa senatului din 8 decembrie 2014 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.   p. preŞedintele ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.053 din 18 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21, art. 3 alin. (4), art. 9 alin. (3) şi art. 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic se aprobă normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:--------------- ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescuministrul delegat pentru buget,  darius-bogdan vâlcov  ministrul economiei,constantin niţăbucureşti, 18 ...

 NORME din 18 noiembrie 2014 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementează modul de acordare a garanţiilor în numele şi în contul statului de către fondul naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii - s.a. - ifn, denumit în continuare f.n.g.c.i.m.m., aferente finanţărilor acordate persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achiziţia de autoturisme noi în cadrul programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, denumit în continuare programul, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 3 decembrie 2014 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa, judeţul Bihor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pădurilor - romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 În anexa nr. 12 ...

Monitorul Oficial 890 din 08 Decembrie 2014 (M. Of. 890/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 8 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. inormele metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei vi "reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta (marpol 73/78), aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.105/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 696 din 15 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi a Planului general de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 8 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 23 alin. (1) din legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017, denumită în continuare strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2 se aprobă planul general de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumit în continuare plan de acţiuni, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3 ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale ...

Monitorul Oficial 891 din 08 Decembrie 2014 (M. Of. 891/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi art. 5 lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 885 din 05 Decembrie 2014 (M. Of. 885/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 5 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. i normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul 3.2.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) titlurile de stat lansate pe pieţele internaţionale, precum şi titlurile de stat lansate pe piaţa internă, fie pe piaţa interbancară supravegheată de către banca naţională a româniei ...

Monitorul Oficial 886 din 05 Decembrie 2014 (M. Of. 886/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 3 decembrie 2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014

A. constituţia româniei, republicată, prevede actele care intră în vigoare numai în condiţiile publicării acestora în monitorul oficial al româniei, nepublicarea atrăgând inexistenţa actelor respective.monitorul oficial al româniei este editat de regia autonomă "monitorul oficial", atât în format tipărit, cât şi în format electronic, şi este pus la dispoziţia tuturor categoriilor de beneficiari contra cost.În ultima perioadă, evoluţia tipăriturii în formatul tradiţional a fost puternic afectată de către mediul on-line, care a devenit principalul mijloc de informare, iar beneficiarii acestuia au posibilitatea accesului gratuit, inclusiv la informaţia legislativă.În aceste condiţii, s-a diminuat semnificativ interesul beneficiarilor de a achiziţiona contra cost ...

Monitorul Oficial 887 din 05 Decembrie 2014 (M. Of. 887/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 5 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 56/2014 privind trecerea agenţiei naţionale pentru pescuit şi acvacultură din subordinea ministerului mediului şi schimbărilor climatice în subordinea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea hotărârii guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

Monitorul Oficial 884 din 05 Decembrie 2014 (M. Of. 884/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.060 din 26 noiembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014

În baza prevederilor art. xiii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru administraţia naţională "apele române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 26 noiembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului economiei pe anul 2014, pentru autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor, la capitolul 51.01 "autorităţi şi acţiuni externe", titlul "cheltuieli de personal", cu suma de 436 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice - "acţiuni generale".art. 2sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de ...

Monitorul Oficial 888 din 05 Decembrie 2014 (M. Of. 888/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 26 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta ...

Monitorul Oficial 884 din 05 Decembrie 2014 (M. Of. 884/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.068 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dâmboviţa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului dâmboviţa", secţiunea i "bunuri imobile" se ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 26 noiembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al societăţii comerciale mamaia - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei prin departamentul ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 26 noiembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială LITORAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al societăţii comerciale litoral - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei prin departamentul ...

Monitorul Oficial 888 din 05 Decembrie 2014 (M. Of. 888/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 3 decembrie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare şi necesitatea atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor 10 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;- asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale a pensiilor din sistemul public de pensii pe luna decembrie a anului curent;- necesitatea plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea următoarele consecinţe negative:- lipsa alocaţiilor bugetare suficiente în ultima lună ...

Monitorul Oficial 885 din 05 Decembrie 2014 (M. Of. 885/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 5 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul i în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 527 din 16 iulie 2014, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. 2, punctul 3 "universitatea de arhitecturĂ Şi urbanism «ion mincu» din bucureŞti", numărul curent 1 "facultatea de arhitectură" va avea următorul cuprins:"┌────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐│ ...

Monitorul Oficial 888 din 05 Decembrie 2014 (M. Of. 888/2014)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 3 decembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014

Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 10 luni ale anului 2014;- luând în considerare excedentul bugetar înregistrat la 10 luni, ca urmare a performanţei mult mai bune în încasarea veniturilor bugetului general consolidat faţă de estimări, şi având în vedere situaţia favorabilă din perspectiva încadrării în plafonul soldului bugetului general consolidat aprobat pentru anul 2014;- necesitatea continuării consolidării fiscale în anul 2015 prin plata titlurilor executorii şi a altor plăţi aferente anului 2015 în anul 2014, fapt care va contribui la atingerea ţintelor de deficit;- necesitatea plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi ...

Monitorul Oficial 880 din 04 Decembrie 2014 (M. Of. 880/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 27 noiembrie 2014 pentru prorogarea unor termene EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), ale art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), ale art. 3 alin. (1) lit. b), ale art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa din data de 26 noiembrie 2014,consiliul autorităţii de supraveghere financiară emite următoarea hotărâre:art. 1termenul prevăzut la art. 1 din hotărârea consiliului autorităţii de supraveghere financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 7 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) sediul agenţiei naţionale pentru resurse minerale este în municipiul bucureşti, bd. dacia nr. 59, sectorul 1."2. la articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) numărul total maxim de posturi ale agenţiei naţionale pentru resurse minerale este de 126, inclusiv demnitarul şi posturile aferente ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 26 noiembrie 2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. b) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "pasaj suprateran pe dj 602 centura ...

Monitorul Oficial 883 din 04 Decembrie 2014 (M. Of. 883/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 30 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 4 decembrie 2014

În conformitate cu prevederile art. 83^1 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), ale art. 11 lit. d) şi ale art. 23 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali hotărăşte:art. 1se aprobă normele de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2normele prevăzute la art. 1 ...

 NORMĂ din 30 iulie 2014 de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 4 decembrie 2014

Art. 1dispoziţii generale(1) prezentele norme se aplică pentru certificarea tuturor declaraţiilor fiscale ale contribuabililor, persoane fizice sau juridice, care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.(2) pot certifica declaraţii fiscale numai consultanţii fiscali care au dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, care sunt înscrişi ca membri activi în registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi au dreptul de exercitare a profesiei.(3) contribuabilii pot încheia contracte pentru certificarea declaraţiilor fiscale cu consultanţii fiscali ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 4 decembrie 2014

Luând în considerare excedentul bugetar înregistrat la 10 luni, ca urmare a creşterii încasării veniturilor bugetului general consolidat faţă de estimări, şi având în vedere situaţia favorabilă din perspectiva încadrării în plafonul soldului bugetului general consolidat aprobat pentru anul 2014,ţinând seama de necesitatea continuării consolidării fiscale în anul 2015 prin plata titlurilor executorii şi a altor plăţi aferente anului 2015 în anul 2014, fapt care va contribui la atingerea ţintelor de deficit,având în vedere necesitatea corelării planificării bugetare cu execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului,ţinând seama de posibilitatea şi necesitatea plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de ...

Monitorul Oficial 882 din 04 Decembrie 2014 (M. Of. 882/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 3 decembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea energetică şi cadrul pentru politica privind schimbările climatice şi energia pentru 2030 COM(2014) 520 final EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 67 şi 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din hotărârea camerei deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale uniunii europene, în temeiul prevederilor tratatului de la lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare proiectul de opinie nr. 4 c-19/384 adoptat de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 25 noiembrie 2014,a. camera deputaţilor constată că există în continuare o preocupare concretă ...

 NORME TEHNICE din 26 noiembrie 2014 de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014

Art. 1 pe teritoriul vamal al româniei declaraţiile vamale se pot întocmi în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă, în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin prezentele norme tehnice.art. 2 reprezentarea directă a unei persoane pe teritoriul vamal al româniei poate fi realizată de către orice persoană care este în măsură să prezinte mărfurile care fac obiectul declaraţiei vamale, împreună cu toate documentele solicitate pentru aplicarea reglementărilor cu privire la regimul vamal pentru care se declară mărfurile respective.art. 3 (1) reprezentarea indirectă a unei persoane pe teritoriul vamal al româniei poate fi realizată numai de către persoanele ...

 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE din 26 noiembrie 2014 a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014

A. declararea în nume propriuart. 1(1) În caseta 2 sau 8, după caz, a declaraţiei vamale se indică numele şi prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al mărfurilor.(2) În caseta 14 a declaraţiei vamale se indică codul de reprezentare [1], urmat de datele de identificare ale exportatorului/expeditorului, respectiv destinatarului real al mărfurilor care acţionează în nume propriu. În acest caz persoana menţionată în caseta 14 a declaraţiei vamale are calitatea de declarant.(3) În caseta 54 a declaraţiei vamale apare semnătura declarantului menţionat la caseta 14.b. declararea prin reprezentarea directăart. 2(1) În caseta 2 sau 8, după caz, a declaraţiei ...

Monitorul Oficial 881 din 04 Decembrie 2014 (M. Of. 881/2014)

 PROCEDURĂ din 27 noiembrie 2014 de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014

Art. 1depunerea documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal(1) prezenta procedură se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.(2) documentul de certificare, denumit în continuare notă de certificare, se întocmeşte de către consultanţii fiscali, definiţi potrivit prevederilor ordonanţei guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înscrişi ca membri activi în registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.(3) nota de certificare ...

 PROCEDURĂ din 27 noiembrie 2014 privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014

Art. 1principiile schimbului de informaţii(1) scopul prezentei proceduri îl reprezintă cooperarea dintre agenţia naţională de administrare fiscală şi camera consultanţilor fiscali, în vederea asigurării schimbului de informaţii cu privire la membrii activi ai camerei consultanţilor fiscali care pot certifica declaraţii fiscale şi modul de realizare a acestei activităţi.(2) În îndeplinirea obiectivelor prezentei proceduri agenţia naţională de administrare fiscală şi camera consultanţilor fiscali au obligaţia respectării prevederilor referitoare la confidenţialitatea, utilizarea şi păstrarea datelor şi informaţiilor furnizate, conform prevederilor legale sau, după caz, a normelor interne în vigoare.(3) camera consultanţilor fiscali va lua măsurile necesare de implementare a tuturor actelor normative ...

Monitorul Oficial 880 bis din 04 Decembrie 2014 (M. Of. 880 bis/2014)

 ANEXĂ din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Planului strategic instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016*) EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 bis din 4 decembrie 2014

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 159 din 5 noiembrie 2014, publicat în monitorul oficial nr. 880 din 4 decembrie 2014.──────────romÂnia (a se vedea imaginea asociată) ministerul afacerilor internecuprinscadrul de programarepartea i : domeniul afaceri internemandatviziune 2020mediul internmediul externsinteza principalelor realizări instituţionale 2010-2013partea ii : direcŢii de activitate 2014-2016asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publicăpriorităţi strategicepolitici publice şi propuneri legislativeproiecte strategiceprograme bugetareconsolidarea capacităţii instituţionale a ministerului afacerilor internepriorităţi strategicepolitici publice şi politici instituţionaleproiecte strategiceprogram bugetarpunerea în aplicareobservaŢii finaleanexa nr. 1 - lista documentelor programatice şi strategice cu incidenţă asupra domeniului afacerilor interneanexa nr. 2 - structura planului anual de managementcadrul de programareafacerile ...

Monitorul Oficial 879 din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 879/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 decembrie 2014 privind numirea unor membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 11 din legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse numesc membri în consiliul naţional al audiovizualului, după cum urmează:- domnul cristea radu călin, membru titular, la propunerea guvernului, pentru un mandat de 6 ani, începând cu data de 3 decembrie 2014;- domnul tufeanu gabriel, membru titular, la propunerea guvernului, pentru un mandat de 6 ani, începând cu data de 3 decembrie 2014.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 3 decembrie 2014 privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 24 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a domnului deputat marko attila-gabor în dosarul nr. 393/p/2013 al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie - direcţia naţională anticorupţie - secţia de combatere a corupţiei.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 3 decembrie ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 2 decembrie 2014 privind numirea în funcţie a doi adjuncţi ai Avocatului Poporului EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei avocatul poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,la propunerea avocatului poporului,cu avizul comisiilor juridice ale celor două camere ale parlamentului româniei,birourile permanente ale camerei deputaţilor şi senatului adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna magda constanţa Ştefănescu şi domnul mircea criste se numesc în funcţiile de adjuncţi ai avocatului poporului pe o durată de 5 ani.această hotărâre a fost adoptată de birourile permanente ale camerei deputaţilor şi senatului în şedinţa comună din 2 decembrie 2014.preŞedintele camerei deputaŢilor  valeriu-Ştefan zgonea  preŞedintele senatului  cĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 2 decembrie 2014.nr. 1.   ----

 HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 3 decembrie 2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014

În scopul asigurării aplicării în românia a prevederilor regulamentului (ce) nr. 1.371/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar,luând în considerare dispoziţiile art. 2 din regulamentul (ce) nr. 1.371/2007,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic termenele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din hotărârea guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării regulamentului (ce) nr. 1.371/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, publicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 878 din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 878/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 57 din 2 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la anexa nr. ii "componenţa comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital", domnul senator vosganian varujan - grupul parlamentar al pnl - ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 18 noiembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 717 din 27 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂre pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2015"2. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1. - se aprobă programele de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.052 din 18 noiembrie 2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 503/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "fluidizarea traficului pe dn 1 între km 8 + 100 şi km 17 + 100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului bucureşti - obiect 7 - completarea centurii rutiere a municipiului bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între dn 7-dn 1a", cu ...

Monitorul Oficial 877 din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 877/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 18 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale agenţiei naţionale anti-doping, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) numărul maxim de posturi al agenţiei naţionale anti-doping este de 73 de posturi, inclusiv demnitarii."2. anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.3. În anexa ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 26 noiembrie 2014 privind înfiinţarea Institutului de Psihiatrie "Socola" Iaşi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează institutul de psihiatrie "socola" iaşi, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul iaşi, şoseaua bucium nr. 36, judeţul iaşi, în subordinea ministerului sănătăţii, prin reorganizarea spitalului clinic de psihiatrie "socola" iaşi, unitate sanitară cu personalitate juridică, aflată în subordinea ministerului sănătăţii, care se desfiinţează.art. 2institutul de psihiatrie "socola" iaşi este unitate de asistenţă medicală de specialitate care are ca obiect de ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea institutului naţional pentru studierea holocaustului din românia "elie wiesel", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1. - (1) institutul naţional pentru studierea holocaustului din românia «elie wiesel» este instituţie publică cu personalitate juridică, coordonată de secretarul general al guvernului.(2) institutul naţional pentru studierea holocaustului din românia «elie wiesel», denumit în continuare institutul, ...

Monitorul Oficial 876 bis din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 876 bis/2014)

 NORME METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 bis din 3 decembrie 2014

──────────*) aprobate de ordinul nr. m.120 din 19 noiembrie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 876 din 3 decembrie 2014.──────────a. dispoziţii generale1. În ministerul apărării naţionale, controlul financiar preventiv propriu reprezintă forma de control intern/managerial constând în ansamblul de activităţi şi acţiuni organizate şi desfăşurate în mod unitar la nivelul tuturor structurilor ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonator de credite, potrivit prevederilor ordonanţei guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a codului specific de norme ...

Monitorul Oficial 877 din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 877/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 18 noiembrie 2014 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 877 din 3 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă desfiinţarea centrului de sănătate drăgăneşti-olt, din oraşul drăgăneşti-olt, judeţul olt, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către consiliul local drăgăneşti-olt, judeţul olt.art. 2componentele bazei materiale a centrului de sănătate drăgăneşti-olt achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare ...

Monitorul Oficial 878 din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 878/2014)

 NORME din 26 noiembrie 2014 metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM EMITENT: Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - rneadsm, denumit în continuare registru, este gestionat de uniunea naţională a notarilor publici din românia prin centrul naţional de administrare a registrelor naţionale notariale, denumit în continuare cnarnn - infonot.(2) registrul se ţine în format electronic şi cuprinde următoarele date:a) date despre deţinătorul dispozitivului special de marcat, denumit în continuare dispozitiv special: denumire, sediu, cif/cui sau numărul autorizaţiei de funcţionare, după caz;b) date despre amprenta dispozitivului special de marcat: forma acesteia - rotundă, pătrată, pentagonală, triunghiulară, dreptunghiulară, numărul şi data autorizaţiei de confecţionare, unitatea specializată abilitată ...

Monitorul Oficial 879 din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 879/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 3 decembrie 2014 pentru modificarea art. 4 şi a anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 879 din 3 decembrie 2014

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 4 şi anexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 18/2013 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"art. 4comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 30 iunie 2015."; în anexă, la punctul 9 din componenţa comisiei, domnul deputat victor paul dobre, aparţinând grupului parlamentar pnl, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator ioan ghişe; în ...

Monitorul Oficial 878 din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 878/2014)

 NORME METODOLOGICE din 29 octombrie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.073/1.623/2014, publicat în monitorul oficial nr. 878 din 3 decembrie 2014.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prevederile legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, denumită în continuare lege, sunt aplicabile pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, data intrării în vigoare a legii.art. 2În sensul legii, sintagma "pensionari aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii" înseamnă pensionarii ale căror drepturi de pensie sunt cuvenite, aflate în plată, sau suspendate de la plată la data de 1 octombrie 2014 inclusiv.art. 3prevederile legii nu se aplică persoanelor care, la ...

Monitorul Oficial 875 din 02 Decembrie 2014 (M. Of. 875/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.034 din 18 noiembrie 2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului mediului şi schimbărilor climatice - administraţia naţională de meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut ...

Monitorul Oficial 874 din 02 Decembrie 2014 (M. Of. 874/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.035 din 18 noiembrie 2014 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 2 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 31 alin. (3) din legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 875 din 02 Decembrie 2014 (M. Of. 875/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 26 noiembrie 2014 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 134 alin. (1) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnumărul maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti prevăzut în nota la anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 92 de posturi de personal auxiliar de specialitate. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează: --------------  ministrul justiţiei,robert marius cazanciuc ministrul finanţelor publice,  ioana-maria petrescuministrul delegat pentru buget,  darius-bogdan vâlcov ministrul muncii, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 26 noiembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului transporturilor pe anul 2014 din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 146.000 mii lei, la capitolul 84.01 "transporturi", din care 71.000 mii lei la titlul 40 "subvenţii", articolul 40.04 "subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători" şi 75.000 mii lei la titlul 72 ...

 CIRCULARĂ nr. 41 din 18 noiembrie 2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naţionale EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

Art. 1În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, începând cu data de 21 noiembrie 2014, banca naţională a româniei va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur dedicată aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naţionale.art. 2caracteristicile monedei sunt următoarele:valoare nominală 200 leimetal ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 18 noiembrie 2014 privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), al art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 18 noiembrie 2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 şi 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 18 noiembrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului afacerilor interne pe anul 2014 cu suma de 1.821 mii lei, la capitolul 51.01 "autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 "cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul ministerului finanţelor publice "acţiuni generale", titlul 10 "cheltuieli de personal".art. 2sumele alocate potrivit art. 1 vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.055 din 26 noiembrie 2014 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum şi modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 11^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - programul operaţional sectorial creşterea competitivităţii economice (pos cce), programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane (pos dru) şi programul operaţional regional (por), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii ...

Monitorul Oficial 875 bis din 02 Decembrie 2014 (M. Of. 875 bis/2014)

 ANEXĂ din 26 septembrie 2014 Registrul naţional al asistenţilor sociali din România*) EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 bis din 2 decembrie 2014

──────────*) anexa a fost aprobată de hotărârea guvernului nr. 67 din 26 septembrie 2014, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 875 din 2 decembrie 2014.──────────partea i┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ alba ...

Monitorul Oficial 875 din 02 Decembrie 2014 (M. Of. 875/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 26 septembrie 2014 privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

În temeiul dispoziţiilor art. 27 din legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi al dispoziţiilor art. 53 alin. (1) lit. (m) din regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional al asistenţilor sociali, aprobat prin hotărârea congresului naţional al colegiului naţional al asistenţilor sociali nr. 1/2012,biroul executiv al colegiului naţional al asistenţilor sociali hotărăşte:art. 1 se aprobă registrul naţional al asistenţilor sociali din românia, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 875 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016