Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 12 decembrie 2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 12 decembrie 2014  privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 12 decembrie 2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C(2013) 3187 din 5 iunie 2013, al art. 4 lit. s) pct. 13 şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă acordarea ajutorului de stat care constă în subvenţionarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, potrivit Deciziei Comisiei Europene SA 36336, C(2013) 3187 din data de 5 iunie 2013.
    ART. 2
    Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură este până la data de 31 decembrie 2014.
    ART. 3
    (1) Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b) şi tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii.
    (2) Diferenţa dintre rata accizei standard prevăzută în titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi rata accizei reduse potrivit prevederilor alin. (1) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.
    ART. 4
    (1) Cantitatea totală de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare este de 90.500,00 mii litri.
    (2) Cantităţile maxime de motorină utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, defalcate pe structura de culturi şi/sau pe efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase şi/sau pe lucrările de îmbunătăţiri funciare, pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (3) În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute în anexă, cuantumul plăţilor se reduce proporţional.
    ART. 5
    (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică întreprinderilor care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
    b) sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de stat reglementat de prezenta hotărâre nu poate fi cumulat cu alte forme de sprijin pentru aceleaşi costuri.
    ART. 6
    Autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei temporare de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/al municipiului Bucureşti/centrele locale.
    ART. 7
    (1) În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.
    (2) Plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată care se depun la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti.
    (3) Cererile de plată cuprind informaţii cu privire la suprafeţele de teren, inclusiv pe structura de culturi şi/sau pe efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le exploatează solicitantul şi/sau pe lucrările de îmbunătăţiri funciare, pe care acesta le-a executat pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat, şi se depun în perioada 15 ianuarie-27 februarie 2015, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină utilizate la lucrările mecanizate din agricultură aferente trimestrului IV al anului 2014, precum şi de documentele fiscale prevăzute la alin. (1).
    (4) Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează până la data de 30 iunie 2015, în limita bugetului anual aprobat.
    ART. 8
    (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, determină cantităţile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare, precum şi valoarea acestuia şi întocmesc situaţii centralizatoare pe care le transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte Situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente cantităţilor de motorină determinate la plată, pe care o transmite Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    ART. 9
    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.
    ART. 10
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, la rândul său, alimentează conturile centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti.
    (2) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
    ART. 11
    Suma totală alocată schemei de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre este de 162.673,75 mii lei.
    ART. 12
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 13
    (1) Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
    (2) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
    ART. 14
    Sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                             ministrul agriculturii
                             şi dezvoltării rurale,
                               Daniel Constantin

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

                         Ministrul afacerilor externe,
                             Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 12 decembrie 2014.
    Nr. 1.108.


    ANEXĂ

                    Cantităţile maxime de motorină utilizate
                  în agricultură, pentru care se acordă ajutor
                        de stat sub formă de rambursare

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ Specificare │Consum specific│
│ │ (UM) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Sectorul vegetal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Cereale │ 42 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Orez │ 32 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Oleaginoase │ 20 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Cartof │ 50 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Sfeclă de zahăr │ 46 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Hamei │ 47 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Plante medicinale şi aromatice │ 33 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Legume cultivate în câmp │ 49 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Legume cultivate în spaţii protejate │ 25 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Ciuperci │ 27 litri/tonă│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare │ 10 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Plante de nutreţ + însilozare │ 43 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Livezi │ 43 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Căpşun, alţi arbuşti fructiferi │ 22 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Viţă-de-vie │ 42 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi│ │
│permanente │ 25 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantaţii │ │
│portaltoi, altele │ 13 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Plante energetice nonalimentare │ 33 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Ogoare (arături de toamnă pentru primăvară) │ 25 litri/ha│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Sectorul zootehnic │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Păsări │ 13 litri/UVM│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Porcine │ 3 litri/UVM│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Bovine │ 19 litri/UVM│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Ovine, caprine │ 2 litri/UVM│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Albine şi viermi de mătase │ 6 litri/│
│ │ familie/cutie│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Îmbunătăţiri funciare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Instalaţii acţionate cu motoare termice │ 17 litri/│
│ │ 1.000 mc apă│
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016