Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2014 Twitter Facebook

Acte altele august 2014

Monitorul Oficial 635 din 29 August 2014 (M. Of. 635/2014)

 ORDONANŢĂ nr. 21 din 26 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 29 august 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. iii.5 din legea nr. 119/2014 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 6, punctele 6, 21 şi 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori ...

Monitorul Oficial 632 bis din 29 August 2014 (M. Of. 632 bis/2014)

 ANEXE din 28 august 2014 nr. 1-42 la Ordinul nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 bis din 29 august 2014

Anexa 1┌────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────┐│nr. │ oficiul de │ biroul de │ ││crt.│ cadastru şi │ cadastru şi │ ...

Monitorul Oficial 634 din 29 August 2014 (M. Of. 634/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 684 din 19 august 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 29 august 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.032/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 22 din 13 ianuarie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:ministrul economiei,constantin niţăministrul delegat pentru energie,răzvan-eugen nicolescup. ministrul finanţelor publice,gyorgy attila,secretar de statministrul delegat pentru buget,liviu voineabucureşti, 19 ...

Monitorul Oficial 629 din 27 August 2014 (M. Of. 629/2014)

 CODUL DE CONDUITĂ din 19 august 2014 pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014

1. introducereserviciile cu valoare adăugată au înregistrat o dezvoltare şi diversificare continuă, determinate de evoluţia tehnologiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, reţelelor, terminalelor şi al serviciilor societăţii informaţionale. dacă iniţial sva se furnizau numai prin intermediul apelurilor vocale, odată cu dezvoltarea comunicaţiilor mobile, acestea se furnizează tot mai mult prin intermediul sms/mms. accesul utilizatorilor la sva se realizează prin intermediul unor resurse de numerotaţie. o categorie importantă de resurse de numerotaţie utilizate pentru accesul la sva o reprezintă numerele scurte, respectiv numerele compuse dintr-un număr mic de digiţi (3-5 digiţi). autoritatea naţională pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, denumită în continuare ...

Monitorul Oficial 624 bis din 26 August 2014 (M. Of. 624 bis/2014)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 6 august 2014 "Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie", indicativ NE 036-2014*) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 bis din 26 august 2014

──────────*) aprobată de ordinul nr. 1426/2014 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 624 din 26 august 2014.────────── cuprins capitolul 1. obiect, domeniu de aplicare capitolul 2. definiŢii, notaŢii, simboluri, prescurtĂri, documente dereferinŢĂ   2.1. definiţii   2.1.1. tipuri de zidării   2.1.2. tipuri de pereţi de zidărie   2.1.3. tipuri de mortare   2.1.4. tipuri de elemente de zidărie   2.1.5. tipuri de elemente auxiliare   2.1.6. tipuri de aditivi   2.2. documente de referinţă   2.2.1. standarde   2.2.2. reglementări tehnice capitolul 3. ...

Monitorul Oficial 620 din 25 August 2014 (M. Of. 620/2014)

 CERINŢE DE PREGĂTIRE ŞI CERTIFICARE din 13 august 2014 în conformitate cu prevederile Convenţiei STCW, astfel cum este prevăzut la art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014

Cap. idispoziţii generale1. regulile din prezenta anexă sunt completate prin dispoziţiile obligatorii cuprinse în partea a a codului stcw, cu excepţia prevederilor cap. viii, regula viii/2 din convenţia stcw.orice referire la o prevedere dintr-o regulă din prezenta anexă constituie în egală măsură o referire la secţiunea corespunzătoare din partea a a codului stcw.2. partea a a codului stcw cuprinde standardele de competenţă pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii şi reconfirmării brevetelor, certificatelor de capacitate, în conformitate cu prevederile privind certificarea din cap. ii, iii şi iv din acelaşi cod.aptitudinile specificate în standardele de competenţă sunt repartizate ...

 CERINŢE MINIME OBLIGATORII din 13 august 2014 pentru certificarea personalului avigant maritim, altul decât cel prevăzut în Convenţia STCW EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014

Art. 1ofiţer maritim aspirant(1) persoanele aflate în curs de educare şi instruire în cadrul unei forme de pregătire aprobată, pentru a putea desfăşura activitatea de pregătire practică la bordul navelor maritime, trebuie să deţină un certificat de capacitate valabil de ofiţer maritim aspirant.(2) certificatul de capacitate de ofiţer maritim aspirant se acordă din oficiu la solicitarea instituţiilor prevăzute la alin. (1) oricărui candidat care îndeplineşte următoarele cerinţe:2.1. are vârsta minimă de 18 ani; şi2.2. este absolvent al anului i al unei forme de pregătire aprobate, printr-o instituţie de învăţământ universitar, sau absolvent a două semestre printr-o formă de pregătire aprobată;2.3. ...

Monitorul Oficial 619 din 22 August 2014 (M. Of. 619/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 687 din 19 august 2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 22 august 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă memorandumul de înţelegere dintre ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale din românia şi ministerul agriculturii din republica irak privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la bucureşti la 22 noiembrie 2013.prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:   ─────────────────  viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,   daniel constantinp. ministrul finanţelor publice,   gyorgy attila,  secretar de stat   ministrul delegat pentru buget,liviu voinea   ministrul afacerilor externe,  titus corlăţeanbucureşti, 19 august 2014.nr. 687.memorandum de ÎnŢelegereîntre ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale din românia şi  ministerul agriculturii din republica irak privind  cooperarea în domeniul agriculturiiministerul agriculturii şi dezvoltării rurale din românia şi ...

Monitorul Oficial 616 bis din 21 August 2014 (M. Of. 616 bis/2014)

 ANEXĂ din 4 august 2014 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.446/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 21 august 2014, pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 bis din 21 august 2014

Modelantet*1) seria........nr............   chitanŢĂ pentru Încasareade impozite, taxe, contribuŢii Şi alte venituri datorate  bugetului general consolidat  nr...................din data de................... unitatea fiscală .................. nume şi prenume/denumire str. .................... nr. ..... debitor ........................... localitatea ....................... domiciliu/sediu în ................ În baza*2) ........................ str. ........... nr. ..., bl. ..., localitatea ....................... sc. ..., ap.. ... unitatea de trezorerie şi alte date de identificare ...

Monitorul Oficial 602 bis din 13 August 2014 (M. Of. 602 bis/2014)

 ANEXE din 31 iulie 2014 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 bis din 13 august 2014

Anexa i.1activele Şi pasivele bilanŢiere   ale instituţiilor de credit rezidente la data de .........*font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┐│cod │ │ cod │cod iso*)│ cod sector │cod iso│valoarea totalĂ, │ creanŢa ││rând│ ...

Monitorul Oficial 589 din 06 August 2014 (M. Of. 589/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 617 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august 2014

Având în vedere prevederile art. 81 din regulamentul (ue) nr. 528/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 67 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 lit. m) din legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre stabileşte cadrul instituţional, precum şi măsurile necesare pentru aplicarea directă a prevederilor regulamentului (ue) nr. 528/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 22 mai ...

Monitorul Oficial 578 din 01 August 2014 (M. Of. 578/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 635 din 31 iulie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 1 august 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului ministerului mediului şi schimbărilor climatice pentru departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 360 din 15 mai 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,nicolae-liviu dragneap. ministrul mediului şi schimbărilor climatice,mihail fâcă,secretar de statministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,adriana ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016