Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 4 august 2014  la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.446/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 21 august 2014, pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 4 august 2014 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.446/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 21 august 2014, pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 616 bis din 21 august 2014

    MODEL

    ANTET*1)
                                                 Seria........Nr............

                           CHITANŢĂ PENTRU ÎNCASAREA
            DE IMPOZITE, TAXE, CONTRIBUŢII ŞI ALTE VENITURI DATORATE
                          BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

              nr...................din data de...................

 Unitatea fiscală .................. Nume şi prenume/denumire
 Str. .................... Nr. ..... debitor ...........................
 Localitatea ....................... Domiciliu/sediu în ................
 În baza*2) ........................ Str. ........... Nr. ..., bl. ...,
 Localitatea ....................... sc. ..., ap.. ...
 Unitatea de Trezorerie şi Alte date de identificare a
 Contabilitate Publică sector/judeţ debitorului*3) ....................
 ...................................


    În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-au încasat:

 ┌─────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
 │Denumirea obligaţiei fiscale/│Simbol cont bugetar│ Suma │
 │Denumirea contului unic*4) │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
 ├─────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
 ├─────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
 ├─────────────────────────────┴───────────────────┼────────────────────┤
 │ TOTAL │ │
 └─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
               (totalul sumei de lei în litere)

    Am plătit*5) ............... Am primit*6) .....................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul, data şi emitentul;
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *4) Se va completa denumirea obligaţiei fiscale achitate conform prevederilor art. 114 alin. (2^5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau denumirea contului unic în care se achită obligaţiile fiscale conform prevederilor art. 114 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    *5) Semnătura debitorului;
    *6) Semnătura casierului.

    1. Denumire: CHITANŢĂ
    2. Cod: 14.13.11.99
    3. Format: A5/t1
    4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere şi numerotare, se tipăreşte pe o singură faţă, în carnete de 100 de file, copie şi original, de culori diferite, înseriate
    5. Se utilizează: în baza art. 114 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    6. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de încasare
    7. Circulă: 1 exemplar la contribuabil (originalul)
                1 exemplar rămâne în carnet la emitent
    8. Se arhivează: la unitatea fiscală după utilizarea completă a carnetului.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar fiscal nr. .........
    Nr. .......... din .......

                               Către*2) .....................................
                               cod de identificare fiscală...................
                               str. ............ nr. ..., bloc ....., sc. ..,
                               et. ......, ap. ......, sector ..............,
                               localitatea ..................................
                               judeţul ..............., cod poştal ..........


                                    DECIZIE
                 REFERITOARE LA OBLIGAŢIILE DE PLATĂ ACCESORII

    În temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat următoarele obligaţii fiscale accesorii:

 ┌────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ Cod*3) │Natura obligaţiei fiscale*4)│Obligaţii fiscale accesorii*5)│
 ├────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 ├────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 ├────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 ├────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
 │Total │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
    Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 şi art. 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.
    Detaliile referitoare la modul de calcul a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale se află în anexă.

                 Conducătorul unităţii fiscale,
                 Nume şi prenume ..............
                 Semnătura ....................
                                    L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului;
    *3) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatice din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau alte sume datorate bugetului general consolidat;
    *5) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 120, respectiv art. 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                                    Anexă la
        DECIZIA nr. ................ din data de ......................


 ┌──────┬────────────────────────┬────────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬─────────┐
 │Cod*1)│Documentul prin care s-a│Categoria de│Perioada│Sumă │Zile/Luni│Cotă*4)│ Sumă │
 │ │ individualizat suma de │ sumă*3) │ │debit│ │ │accesoriu│
 │ │ plată*2) │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┤
 ├──────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┤
 ├──────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┤
 ├──────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┤
 ├──────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┤
 ├──────┼────────────────────────┼────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┤
 └──────┴────────────────────────┴────────────┴────────┴─────┴─────────┴───────┴─────────┘


-------
    *1) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiei informatice din care se emite, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
    *2) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa principală, numărul şi data;
    *3) Se va menţiona categoria de sumă: majorări de întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere;
    *4) Nivelul dobânzii şi penalităţii de întârziere se stabileşte conform art. 120 alin. (7), respectiv art. 120^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    1. Denumire: DECIZIE REFERITOARE LA OBLIGAŢIILE DE PLATĂ ACCESORII
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 88 lit. c) şi art. 119 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de compartimentul de evidenţă pe plătitori
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la organul fiscal, după caz.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar executare nr. ............/.................
    Nr. .............. din ...........................

                                 PROCES-VERBAL
                          PRIVIND COMUNICAREA SOMAŢIEI

            încheiat astăzi ........ luna .......... anul .........

    În baza art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ..................... cu legitimaţia nr. ................... m-am deplasat la debitorul ............................... din localitatea .................., în data de ......... ora .........., în vederea comunicării somaţiei nr. ............/.......... emisă de .............................. însoţită de titlul executoriu nr./data*2) ..................................... emis de ...........................................................
    Somaţia a fost înmânată*3) ............................................................................................................................

      Executor fiscal
      Nr. legitimaţie ................... Persoana care primeşte somaţia
      Nume şi prenume ................... Nume şi prenume ..............

      Semnătura ......................... Semnătura ....................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;
    *3) Se vor preciza numele, prenumele şi calitatea persoanei căreia i s-a înmânat somaţia sau locul unde s-a făcut afişarea şi motivul afişării, precum şi orice alte constatări utile executării silite.

    1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAŢIEI
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 1 exemplar de organul de executare
    6. Circulă: - nu circulă
    7. Se arhivează: la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. .............. din ...........

                                                Aprobat,
                                     Conducătorul unităţii fiscale,
                                     Nume şi prenume...............
                                     Semnătura ....................
                                                 L.S.


                                    DECIZIE
                    PRIVIND COMPENSAREA OBLIGAŢIILOR FISCALE

    În temeiul prevederilor art. 116 şi art. 117 alin. (6)-(8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează obligaţiile fiscale scadente şi neachitate de către:
    - nume şi prenume/denumire debitor .............................................................................
    - domiciliul fiscal ............................................................................................
    - cod de identificare fiscală*2) ...............................................................................
    I. Suma de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligaţii fiscale neachitate:


 ┌───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬─────┐
 │Denumirea venitului│Contul de venituri/│Documentul din care│ Data │Suma │
 │ din care se │ de disponibil │ rezultă suma din │exigibilităţii*3)│(lei)│
 │ compensează │ │care se compensează│ │ │
 ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┤
 ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┤
 └───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴─────┘


    II. Obligaţii fiscale care se sting prin compensare:


 ┌─────────────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────┐
 │ Denumirea │Contul de │Documentul prin care│ Data │ Data │Suma │
 │obligaţiei stinse│venituri/ │ s-a stabilit sau │exigibilităţii*3)│ stingerii │(lei)│
 │ prin compensare │ de │ individualizat │ │ prin │ │
 │ │disponibil│ obligaţia fiscală │ │compensare*4)│ │
 │ │ │ neachitată │ │ │ │
 ├─────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────┤
 ├─────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────┤
 └─────────────────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────┘


    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 30 zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 205 şi art. 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 Şef compartiment,
 Nume şi prenume ................... Întocmit
 Semnătura ......................... Inspector,
                                              Nume şi prenume ..............
                                              Semnătura ....................

                                           Unitatea trezoreriei statului

                                        Înregistrat operaţiunile aprobate la
                                        pct. I şi II din Decizia privind
                                        compensarea obligaţiilor fiscale
                                        nr. ...........................
                                        din data de ...................

                                        Conducătorul trezoreriei statului,
                                        Nume şi prenume ....................
                                        Semnătura ..........................
                                                            L.S.

                                        Data ....................

                                        Şef compartiment,
                                        Nume şi prenume ....................
                                        Semnătura ..........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

----------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *3) Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz, şi a obligaţiei fiscale neachitată, conform art. 116 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    *4) Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 116 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, respectiv data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, ţinându-se cont de data exigibilităţii.

    1. Denumire: DECIZIE PRIVIND COMPENSAREA OBLIGAŢIILOR FISCALE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 116 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de către organul fiscal.
    6. Circulă: - 1 exemplar la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică, care a efectuat compensarea;
                - 1 exemplar la contribuabil.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de compensare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. .............. din ...........

                                                Aprobat,
                                     Conducătorul unităţii fiscale,
                                     Nume şi prenume ..............
                                     Semnătura ....................
                                                 L.S.


                                      NOTĂ
                   PRIVIND RESTITUIREA/RAMBURSAREA UNOR SUME

    În temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie către:
    - nume şi prenume/denumire debitor ...................................................................
    - domiciliul fiscal .........................................................................................................................
    - cod de identificare fiscală*2) ..............................................
    - suma de ................................. lei.
    Restituirea s-a efectuat în baza cererii debitorului/deciziei de rambursare a T.V.A. nr. ...................... din .......................

 ┌───────────────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────┬─────┐
 │Denumirea venitului│Contul de venituri/│Tip document*3)│ Nr./dată │Suma │
 │ din care se │ de disponibil │ │document*4)│(lei)│
 │ restituie suma │ │ │ │ │
 ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────┼─────┤
 ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────┼─────┤
 ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────┼─────┤
 ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────┼─────┤
 ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────┼─────┤
 ├───────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────┼─────┤
 └───────────────────┴───────────────────┴───────────────┴───────────┴─────┘


    Restituirea sumei se efectuează prin virament în contul debitorului nr. ...................., deschis la banca ......................................., sucursala/filiala ............................, sau prin mandat poştal.

 Şef compartiment,
 Nume şi prenume ................... Întocmit
 Semnătura ......................... Inspector,
                                              Nume şi prenume ..............
                                              Semnătura ....................

                                           Unitatea trezoreriei statului

                                        Înregistrat operaţiunile aprobate prin
                                        Nota privind restituirea/rambursarea
                                        unor sume
                                        nr. ...........................
                                        din data de ...................

                                        Conducătorul trezoreriei statului,
                                        Nume şi prenume ....................
                                        Semnătura ..........................
                                                            L.S.

                                        Data ....................

                                        Şef compartiment,
                                        Nume şi prenume ....................
                                        Semnătura ..........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului;
    *3) Se va menţiona cererea de restituire depusă de contribuabil/cererea privind rambursarea soldului sumei negative din decontul de T.V.A./Declaraţia privind impozitul pe profit, după caz;
    *4) Se vor menţiona nr. şi data O.P.-ului, nr. şi data foii de vărsământ sau nr. şi data deciziei de rambursare, după caz.

    1. Denumire: NOTĂ PRIVIND RESTITUIREA/RAMBURSAREA UNOR SUME
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic;
    4. Se utilizează: în baza art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de către organul fiscal.
    6. Circulă: - 1 exemplar la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică, care a efectuat restituirea.
                - 1 exemplar la contribuabil.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de restituire.

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. ........... din ............

                                PROCES-VERBAL
            PRIVIND CALCULUL DOBÂNZILOR CUVENITE CONTRIBUABILULUI

    În temeiul prevederilor art. 124 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a cererii de acordare a dobânzilor nr. ........................ din data de ........................, pentru sumele aprobate a fi restituite/rambursate, solicitate prin cererea de restituire/rambursare nr. ................................................. din data de ................................., contribuabilul ......................................................., având C.N.P./C.U.I.*2) ......................... şi domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ................................., str. ................................. nr. ......., bloc ..........., sc. ......, ap. ....... sector/judeţ .................., are dreptul la dobânzi calculate pe perioada*3) ..................................................
    Date necesare calculului de dobânzi datorate contribuabilului:
    - data până la care trebuia soluţionată cererea ............................;
    - informaţii suplimentare necesare soluţionării, solicitate la data de ..................... şi primite la data de ......................;
    - data înregistrării, în unitatea de trezorerie a statului, a operaţiunii de restituire .............................

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Dobânzi calculate (lei) │
│ Natura ├─────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────────────────┤
│ creanţei │ Suma aprobată │ Nr. de zile de │ Cota*5) │Cuantumul dobânzilor│
│fiscale*4)│pentru restituire│ întârziere faţă │ │ cuvenite │
│ │ │de termenul legal│ │ contribuabilului │
├──────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┤
├──────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────────────┤
└──────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────┴────────────────────┘


    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 şi art. 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.

    Conducătorul organului fiscal,
    Nume şi prenume .........................
    Semnătura .........................

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Se va completa numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, codul numeric personal, după caz.
    *3) Dobânzile se vor calcula din ziua imediat următoare expirării termenului legal de restituire şi până la data înregistrării operaţiunilor de compensare şi/sau restituire în conturile bugetare corespunzătoare, inclusiv, ţinându-se seama, după caz, de perioada de timp scursă între data solicitării şi cea a primirii informaţiilor suplimentare solicitate.
    *4) Impozit, taxă, contribuţie socială sau alt venit al bugetului, inclusiv accesoriile aferente acestora, după caz.
    *5) Nivelul dobânzilor se stabileşte conform art. 120 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL DOBÂNZILOR CUVENITE CONTRIBUABILULUI
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 124 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de către organul fiscal
    6. Circulă: - 1 exemplar se comunică contribuabilului
                - 1 exemplar se păstrează la compartimentul evidenţă pe plătitori;
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar fiscal nr. ................/..............
    Nr. ................. din ........................

                  ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASIGURĂTORII
               ASUPRA SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI

      Către, ............................................................
                       ...............................*2)

    În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ......................... din ................, emisă de ......................*3), anexată în copie certificată, se înfiinţează poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu debitorului*4) ....................................................................................................................................................
    Sumele deţinute şi/sau datorate cu orice titlu debitorului vor fi indisponibilizate de către terţul poprit, înştiinţând despre această măsură organul de executare.
    Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare.
    În cazul începerii procedurii de executare silită, organul de executare va dispune ca suma indisponibilizată să fie transferată, în tot/sau în parte, după caz, în contul de venit bugetar corespunzător, urmând a se proceda la virarea sumei de bani după cum urmează:

 ┌─────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │Natura obligaţiei│Suma estimată/stabilită│ Nr. contului în care │
 │ fiscale*5) │ │urmează a se vira suma reţinută│
 ├─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤
 │ TOTAL │ │ │
 └─────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┘


    Potrivit art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.
    Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Vă mulţumim pentru cooperare,

                      Conducătorul organului de executare,
                      Nume şi prenume .........................
                      Semnătura ...............................
                                             L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit.
    *3) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
    *4) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.
    *5) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

    1. Denumire: ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    ANTET*1)

    MODEL

    Dosar fiscal nr. ........../.........
    Nr. ........... din .................

                                     ADRESĂ
    DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI

                   Către, ..................................
                          ...............................*2)

    În baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........ din ................, emisă de ....................../*3), anexată în copie certificată, se indisponibilizează de îndată, în limita sumei estimate/stabilite prin Decizie, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dvs., de către debitorul*4) ........................................................................
    Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia*5), până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, după caz, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 149 alin. (12^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat poprirea.
    Despre aceste măsuri se va înştiinţa organul de executare.
    Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare.
    În cazul începerii procedurii de executare silită, organul de executare va dispune ca suma indisponibilizată să fie transferată, în tot/sau în parte, după caz, în contul de venit bugetar corespunzător, urmând a se proceda la virarea sumei de bani după cum urmează:

 ┌─────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┐
 │Natura obligaţiei│Suma estimată/stabilită│ Nr. contului în care │
 │ fiscale*6) │ │urmează a se vira suma reţinută│
 ├─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤
 │ TOTAL │ │ │
 └─────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┘


    Potrivit art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.
    Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Vă mulţumim pentru cooperare,

                      Conducătorul organului de executare,
                      Nume şi prenume .........................
                      Semnătura ...............................
                                             L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Denumirea şi sediul băncii.
    *3) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
    *4) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare ale debitorului.
    *5) În situaţia în care sumele existente în conturile debitorului nu sunt la nivelul creanţei estimate/stabilite, după caz, terţul poprit nu va accepta alte plăţi din conturile debitorului.
    *6) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

    1. Denumire: ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la bancă.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    ANTET*1)

    MODEL

    Dosar fiscal nr. ............/..........*1)
    Nr. ............. din .....................

                                 PROCES-VERBAL
                 DE SECHESTRU ASIGURĂTORIU PENTRU BUNURI MOBILE

             Încheiat astăzi, ..... luna .... anul ...., ora ....,
       în localitatea .........., str. ........................ nr. .....

    În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........ din ............., emisă de ........................................*2), subsemnatul, ..........................., reprezentant al unităţii fiscale, cu legitimaţia nr. .............., delegaţia nr. ............., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului*3) ...................., cu domiciliul fiscal în localitatea ................, str. ...................... nr. ........, sectorul ......, bl. ...., sc. ...., ap. ..., judeţul ........., cod de identificare fiscală*4) ..........................., care înregistrează obligaţii de plată, constând în:

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ Natura obligaţiei fiscale*5) │ Suma estimată/stabilită │
 │ │ (lei) │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    Potrivit art. 151 alin.(8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.
    În cazul în care reprezentantul unităţii fiscale nu poate estima valoarea bunurilor mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării.
    Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - ......................., domiciliat în .................., legitimat cu ............, în calitate de.....................;
    - ......................., domiciliat în .................., legitimat cu ............, în calitate de .....................
    Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurător au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în*6) .................................., bunurile fiind lăsate în custodia ...................., din localitatea ...................., str. .................. nr. ........, care va depozita bunurile în localitatea ........................., str. ............................ nr. .............
    Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile: .................................................................................
    Alte menţiuni*7): .......................................................................................................................
    În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul ................................ menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ............................................................
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
    *8)..............................................................................................................................................
    În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ......... exemplare.

 Reprezentantul unităţii fiscale, Debitorul (sau persoana majoră
                                              cu care locuieşte),
 Nume şi prenume ............... Nume şi prenume ..............
 Semnătura ..................... Semnătura ....................

                                              Martori,
                                              Nume şi prenume ..............
                                              Semnătura ....................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii.
    *3) Numele, prenumele/denumirea.
    *4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *5) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.
    *6) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.
    *7) Se va completa în cazul în care există un viciu despre care debitorul are ştiinţă.
    *8) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

                                     ANEXĂ
                  la Procesul-verbal de sechestru asigurătoriu
            pentru bunuri mobile nr. ......... din ...........

    Nr. ............../...............

 ┌─────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┐
 │ Denumirea bunurilor mobile, │ Cantitatea │Valoarea estimativă│
 │ descriere, stare de uzură, │ │ (exclusiv TVA) │
 │semne particulare de identificare│ │ lei │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤
 │TOTAL │ │ │
 └─────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┘

  Reprezentantul unităţii fiscale, Debitorul (sau persoana majoră
                                           cu care locuieşte),
  Nume şi prenume ............... Nume şi prenume ..............
  Semnătura ..................... Semnătura ....................

                                           Martori,
                                           Nume şi prenume ..............
                                           Semnătura ....................

                                           Custode,
                                           Nume şi prenume ...............
                                           Semnătura .....................


    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTORIU PENTRU BUNURI MOBILE şi Anexă la procesul-verbal de sechestru asigurătoriu pentru bunuri mobile nr. ........ din .........
    2. Format: A4/t1 + A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau 3 exemplare, după caz, de către organul de executare.
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor;
                - 1 exemplar la custode (dacă este cazul).
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar fiscal nr. ................/..............
    Nr. ................. din ......................

                                 PROCES-VERBAL
                DE SECHESTRU ASIGURĂTORIU PENTRU BUNURI IMOBILE

             Încheiat astăzi, ..... luna .... anul ...., ora ....,
       în localitatea .........., str. ...................... nr. ......

    În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ........ din ............., emisă de .....................................*2), subsemnatul, .............................., reprezentant al unităţii fiscale, cu legitimaţia nr. .............., delegaţia nr. ......., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului*3) ................................................, cu domiciliul fiscal în localitatea ................, str. ...................... nr. ........, sectorul ......, bl. ...., sc. ...., ap. ..., judeţul ........., cod de identificare fiscală*4) .............., care înregistrează obligaţii de plată, constând în:

 ┌────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │Natura obligaţiei fiscale*5)│Suma estimată/stabilită│
 │ │ (lei) │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 └────────────────────────────┴───────────────────────┘


    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile:
    - clădire în suprafaţă de ................, compusă din ............... şi construită din ....................., stare de uzură/semne particulare .........., situată în localitatea ........................, str. ................................ nr. ..........., deţinută în baza*6) ............................., evaluată la suma de .............lei (exclusiv TVA);
    - teren*7) ......................., în suprafaţă de .............., situat în ......................., str.................... nr. ........., deţinut în baza*8) ............................, evaluat la suma de .......... lei (exclusiv TVA).
    Potrivit art. 129 alin. (6) coroborat cu art. 154 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile constituie ipotecă legală.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 154 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de ipotecă, în sensul prevederilor dreptului comun.
    În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care reprezentantul unităţii fiscale nu poate estima valoarea bunurilor imobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    - ............................, domiciliat în ............, legitimat cu ............, în calitate de ......................;
    - ............................, domiciliat în ............, legitimat cu ............, în calitate de .......................
    Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile:............................................... ............................................
    În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul ................................ menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ............................................................
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ..................................... ................................................................................................................................................
    Alte menţiuni*9) .................................................................................................................
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
    *10).............................................................................................................................................
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (11), coroborate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ......... exemplare.

  Reprezentantul unităţii fiscale, Debitorul (sau persoana majoră
                                           cu care locuieşte),
  Nume şi prenume ............... Nume şi prenume ..............
  Semnătura ..................... Semnătura ....................

                                           Martori,
                                           Nume şi prenume ..............
                                           Semnătura ....................

                                           Custode,
                                           Nume şi prenume ...............
                                           Semnătura .....................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

---------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii;
    *3) Numele, prenumele/denumirea;
    *4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *5) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale;
    *6) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului;
    *7) Se va menţiona felul terenului;
    *8) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului;
    *9) Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă;
    *10) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză ori nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.

    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTORIU PENTRU BUNURI IMOBILE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor;
                - 1 un exemplar la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. ........ din ...............

                                    Aprobat
                        Conducătorul organului fiscal*2),
                        Nume şi prenume ................
                        Semnătura ......................
                                             L.S.


           REFERAT JUSTIFICATIV AL DISPUNERII MĂSURILOR ASIGURĂTORII

                   Emis la data de .........................

    În temeiul art. 129 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la contribuabilul ..........................., cu domiciliul fiscal în localitatea .................., str. ...................... nr. ....., cod de identificare fiscală*3) ..........................., s-au constatat prin actul administrativ fiscal nr. ........ din data de ................ următoarele obligaţii de plată, constând în:

 ┌────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │Natura obligaţiei fiscale*4)│Suma estimată/stabilită│
 │ │ (lei) │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │TOTAL: │ │
 └────────────────────────────┴───────────────────────┘


    Întrucât există indicii/elemente care indică pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, respectiv ........................................................., este necesară dispunerea de măsuri asigurătorii.
    Motivarea necesităţii dispunerii măsurilor asigurătorii în cazul începerii procedurii de atragere a răspunderii solidare/emiterii deciziei de atragere a răspunderii solidare ....................................................................................................................................
    Prezentarea stării de fapt fiscale a contribuabilului, constatată în urma documentării şi/sau a unei inspecţii fiscale ori ca urmare a cercetării la faţa locului, informaţii cu privire la istoria comportamentului fiscal al contribuabilului, al reprezentanţilor legali şi asociaţilor/acţionarilor majoritari (mod de declarare şi plată, situaţii de atragere a răspunderii solidare, situaţii de insolvenţă sau de insolvabilitate etc.) ........................................
    Prezentarea activelor patrimoniale identificate, asupra cărora pot fi instituite măsuri asigurătorii ............................................
    Prezentarea activelor patrimoniale selectate pentru instituirea efectivă a măsurilor asigurătorii:

 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
 │Bunurile şi/sau valorile asupra cărora│Date de identificare│ Valoare │
 │ se dispun măsuri asigurătorii │ Descriere sumară │ │
 │ │ Cantitatea │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Bunurile mobile şi imobile care nu │ │ │
 │sunt direct folosite în activitatea ce│ │ │
 │constituie principala sursă de venit │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Bunuri care nu sunt nemijlocit │ │ │
 │predestinate pentru desfăşurarea │ │ │
 │activităţii care constituie principala│ │ │
 │sursă de venit │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Bunurile mobile şi imobile care se │ │ │
 │află temporar în deţinerea altor │ │ │
 │persoane, în baza contractelor de │ │ │
 │arendă, de împrumut, de închiriere, de│ │ │
 │concesiune, de leasing şi altele │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Ansamblu de bunuri în condiţiile │ │ │
 │prevederilor art. 158 din Codul de │ │ │
 │procedură fiscală │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Maşini-unelte, utilaje, materii prime │ │ │
 │şi materiale şi alte bunuri mobile, │ │ │
 │precum şi bunuri imobile ce servesc │ │ │
 │activităţii care constituie principala│ │ │
 │sursă de venit │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Produse finite │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Sume urmăribile datorate cu orice │ │ │
 │titlu debitorului de către terţe │ │ │
 │persoane │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Conturile de disponibilităţi şi de │ │ │
 │depozite, precum şi băncile la care │ │ │
 │sunt deschise │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Bunuri perisabile sau supuse │ │ │
 │degradării │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │TOTAL: │ │ │
 └──────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘


    Modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (sechestru asigurător asupra bunurilor şi/sau poprire asigurătorie):
    .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

                                     Avizat
                Conducătorul organului de control/de executare,
                Nume şi prenume ...........................
                Semnătura .................................
                                      L.S.

  Propun spre avizare
  Şeful compartimentului, Întocmit
  Nume ............................. Nume .............................
  Prenume .......................... Prenume ..........................
  Semnătura ........................ Semnătura ........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2)Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, şeful de administraţie în cazul Administraţiilor Judeţene ale Finanţelor Publice, şefii de administraţie în cazul Administraţiilor Sectoarelor 1-6 ale Finanţelor Publice şi Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

    1. Denumire: REFERAT JUSTIFICATIV AL DISPUNERII MĂSURILOR ASIGURATORII
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 129 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 1 exemplar de către organul de control/organul de executare
    6. Circulă: nu circulă
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. ........ din ...............

                                     Aprobat
                        Conducătorul organului fiscal*2),
                        Nume şi prenume ......................
                        Semnătura ............................
                                             L.S.

                                     Avizat
                        Conducătorul organului de control/de executare,
                        Nume şi prenume .....................
                        Semnătura ...........................
                                            L.S.


                             DECIZIE DE INSTITUIRE
                            A MĂSURILOR ASIGURĂTORII

                   Emisă la data de ........................

    În temeiul art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la contribuabilul ..................................................., cu domiciliul fiscal în localitatea .................., str. ................ nr. ......, cod de identificare fiscală*3) ..........., s-au constatat următoarele obligaţii de plată, estimate prin referatul întocmit de organul fiscal, stabilite prin actul administrativ fiscal nr. ....... din data de ..........., constând în:

 ┌────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │Natura obligaţiei fiscale*4)│Suma estimată/stabilită│
 │ │ (lei) │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │TOTAL: │ │
 └────────────────────────────┴───────────────────────┘


    În temeiul art. 129 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul/averea, se dispun măsuri asigurătorii.
    Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii: .........................................................................................................
    Informaţii necesare aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse:

 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
 │Bunurile şi/sau valorile asupra cărora│Date de identificare│ Valoare │
 │ se dispun măsuri asigurătorii │ Descriere sumară │ │
 │ │ Cantitatea │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Bunurile mobile şi imobile care nu │ │ │
 │sunt direct folosite în activitatea ce│ │ │
 │constituie principala sursă de venit │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Bunuri care nu sunt nemijlocit │ │ │
 │predestinate pentru desfăşurarea │ │ │
 │activităţii care constituie principala│ │ │
 │sursă de venit │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Bunurile mobile şi imobile care se │ │ │
 │află temporar în deţinerea altor │ │ │
 │persoane, în baza contractelor de │ │ │
 │arendă, de împrumut, de închiriere, de│ │ │
 │concesiune, de leasing şi altele │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Ansamblu de bunuri în condiţiile │ │ │
 │prevederilor art. 158 din Codul de │ │ │
 │procedură fiscală │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Maşini-unelte,utilaje, materii prime │ │ │
 │şi materiale şi alte bunuri mobile, │ │ │
 │precum şi bunuri imobile ce servesc │ │ │
 │activităţii care constituie principala│ │ │
 │sursă de venit │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Produse finite │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Sume urmăribile datorate cu orice │ │ │
 │titlu debitorului de către terţe │ │ │
 │persoane │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Conturile de disponibilităţi şi de │ │ │
 │depozite, precum şi băncile la care │ │ │
 │sunt deschise │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │Bunuri perisabile sau supuse │ │ │
 │degradării │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
 │TOTAL: │ │ │
 └──────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘


    Modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (sechestru asigurător asupra bunurilor şi/sau poprire asigurătorie): ............... .................................................................................................................
    Măsurile asigurătorii dispuse se aduc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător.
    Potrivit dispoziţiilor art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.
    Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de control/executare competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emise de organul care le-a dispus, dacă creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mică, ca urmare a desfiinţării, în tot sau în parte, a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii, a plăţii voluntare ori a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal, a hotărârii instanţei competente data ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii, la constituirea de garanţii, precum şi în alte condiţii prevăzute de lege.
    Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, devin executorii în condiţiile legii.
    În temeiul art. 129 alin. (11) coroborat cu art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă la instanţa judecătorească competentă.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezenta decizie s-a întocmit în două exemplare.

  Şeful compartimentului, Întocmit
  Nume ............................. Nume .............................
  Prenume .......................... Prenume ..........................
  Semnătura ........................ Semnătura ........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

---------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, şeful de administraţie în cazul Administraţiilor Judeţene ale Finanţelor Publice, şefii de administraţie în cazul Administraţiilor Sectoarelor 1-6 ale Finanţelor Publice şi Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.

    1. Denumire: DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 129 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de control/organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. ........ din ...............

                                     Aprobat
                        Conducătorul organului fiscal*2),
                        Nume şi prenume .................
                        Semnătura .......................
                                             L.S.


                              REFERAT JUSTIFICATIV
                      DE RIDICARE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII

                   Emis la data de .........................

    La contribuabilul ..............................., cu domiciliul fiscal în localitatea ....................., str. ............ nr. ............., cod de identificare fiscală*3) ................, a fost emisă Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. .............../data ........... pentru următoarele obligaţii de plată, estimate prin referatul întocmit de organul fiscal/stabilite prin actul administrativ fiscal nr. ........ din data de ..........., constând în:

 ┌────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │Natura obligaţiei fiscale*4)│Suma estimată/stabilită│
 │ │ (lei) │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │TOTAL: │ │
 └────────────────────────────┴───────────────────────┘


    Având în vedere dispoziţiile art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară ridicarea în tot/în parte a măsurilor asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr./data .............., din următoarele motive*5):
    a) creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mică drept urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii;
    b) creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mica drept urmare a plăţii voluntare sau a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal;
    c) creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mica drept urmare a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii;
    d) drept urmare a constituirii de garanţii prevăzute de art. 127 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*6);
    e) în alte condiţii prevăzute de lege.
    Măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr./data .................................., ce urmează a fi ridicate, constau în:
    a) măsuri asigurătorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane şi locul unde se găsesc bunurile respective ...................................................................................................;
    b) măsuri asigurătorii dispuse asupra sumelor datorate debitorului de către terţe persoane*7) .........................................................;
    c) măsuri asigurătorii dispuse asupra conturilor de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise ................................ .

                                     Avizat
                Conducătorul organului de control/de executare,
                Nume şi prenume ...........................
                Semnătura .................................
                                      L.S.

  Propun spre avizare
  Şeful compartimentului, Întocmit
  Nume ............................. Nume .............................
  Prenume .......................... Prenume ..........................
  Semnătura ........................ Semnătura ........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, şeful de administraţie în cazul Administraţiilor Judeţene ale Finanţelor Publice, şefii de administraţie în cazul Administraţiilor Sectoarelor 1-6 ale Finanţelor Publice şi Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii: majorări de întârziere sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale;
    *5) Se vor menţiona doar acele motive care au generat ridicarea, în tot sau în parte a măsurilor asiguratorii;
    *6) În cazul constituirii de garanţii, referatul justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii se va întocmi de organul de executare;
    *7) Denumirea/numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.

    1. Denumire: REFERAT JUSTIFICATIV DE RIDICARE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 1 exemplar de către organul de control/organul de executare
    6. Circulă: nu circulă
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. ........ din ...............

                                     Aprobat
                        Conducătorul organului fiscal*2),
                        Nume şi prenume .................
                        Semnătura .......................
                                             L.S.

                                     Avizat
                        Conducătorul organului de control/de executare,
                        Nume şi prenume .....................
                        Semnătura ...........................
                                            L.S.


                              DECIZIE DE RIDICARE
                            A MĂSURILOR ASIGURĂTORII

    În temeiul art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul ...................., cu domiciliul fiscal în localitatea ........................., str. .............. nr. ......., cod de identificare fiscală*3) ............, se ridică în tot/în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ...../data ..........., constând în:
    a) măsuri asigurătorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane şi locul unde se găsesc bunurile respective ...................................................................................................;
    b) măsuri asigurătorii dispuse asupra sumelor datorate debitorului de către terţe persoane*4) .................................................................................................................................;
    c) măsuri asigurătorii dispuse asupra conturilor de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise ....................................................................................
    Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii*5):
    a) creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mica drept urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii;
    b) creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mica drept urmare a plăţii voluntare sau a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ fiscal;
    c) creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mica drept urmare a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii;
    d) drept urmare a constituirii de garanţii prevăzute de art. 127 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare*6);
    e) în alte condiţii prevăzute de lege.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezenta decizie s-a întocmit în două exemplare.

  Şeful compartimentului, Întocmit
  Nume şi prenume .................. Nume şi prenume ..................
  Semnătura ........................ Semnătura ........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Conducătorul organului fiscal este directorul general în cazul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, şeful de administraţie în cazul Administraţiilor Judeţene ale Finanţelor Publice, şefii de administraţie în cazul Administraţiilor Sectoarelor 1-6 ale Finanţelor Publice şi Administraţiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
    *4) Denumirea/numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului;
    *5) Se vor menţiona doar acele motive care au generat ridicarea, în tot sau în parte a măsurilor asiguratorii;
    *6) În cazul constituirii de garanţii, decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii se va întocmi de organul de executare;

    1. Denumire: DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 130 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de control/organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor şi în copie certificată tuturor celor cărora le-a fost comunicată decizia de instituire a masurilor asiguratorii
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal

    MODEL

    ANTET*1)


                                     Aprobat
                        Conducătorul organului fiscal,
                        Nume şi prenume ......................
                        Semnătura ............................
                                             L.S.

                                     Avizat
                        Compartiment juridic
                        Nume şi prenume .....................
                        Semnătura ...........................
                                            L.S.


              PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A ÎMPLINIRII TERMENULUI
             DE PRESCRIPŢIE A DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITĂ

           Încheiat astăzi ........., luna .........., anul .........

    În baza art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul ...................................., cu domiciliul fiscal în localitatea ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod de identificare fiscală*2) ......................, a fost înscris în evidenţa fiscală cu obligaţii fiscale, constând în .................., din care a achitat suma de ................ lei, prin .................., termenul de prescripţie a fost întrerupt sau suspendat, după caz, în perioada .................... prin ......................
    În urma verificărilor efectuate s-a constatat că pentru debitul provenind din ................... s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului:


 ┌────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
 │ Natura │ Începerea termenului de │ Suma datorată │ Perioada de │ Suma pentru care │
 │obligaţiilor│prescripţie (scadenţa sau│ (lei) │întrerupere/ │s-a împlinit termenul│
 │ fiscale │ titlul executoriu) │ │suspendare a │ de prescripţie a │
 │ restante │ │ │termenului de│ dreptului de a cere │
 │ │ │ │ prescripţie │ executarea silită │
 │ │ │ │ │ (lei) │
 ├────────────┼────────┬───────┬────────┼─────┬────────────┼─────────────┼───────┬─────────────┤
 │ │ Anul │ Luna │ Ziua │Debit│Accesorii*3)│ │ Debit │Accesorii*3) │
 ├────────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┤
 ├────────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────────┼─────────────┼───────┼─────────────┤
 └────────────┴────────┴───────┴────────┴─────┴────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┘


    Se anexează următoarele documente justificative...........................................................
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în .......... exemplare.

Şef compartiment evidenţă pe plătitori: Şef compartiment executare silită:
Nume şi prenume....................... Nume şi prenume...................
Semnătura ............................ Semnătura.........................

                               Executor fiscal
                               Nume şi prenume.....................
                               Semnătura ..........................


--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *3) Se completează cu dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, datorate conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A ÎMPLINIRII TERMENULUI DE PRESCRIPŢIE A DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITĂ
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la compartimentul de evidenţă fiscală.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

   Dosar de executare nr. ....../.....
   Nr. ............. din .............

                                           Către*2) ...........................
                                           cod de identificare fiscală ........
                                           str. ...............................
                                           nr. ..., bloc .....,sc. ..., et. ..,
                                           ap. ..., sector ...................,
                                           localitatea .......................,
                                           judeţul ......., cod poştal.........


                              TITLU EXECUTORIU*3)

 ┌─────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┐
 │Natura obligaţiei│Documentul prin care│ Termenul legal de plată │Cuantumul│
 │ fiscale*4) │care s-a evidenţiat │ sau perioada pentru care │ sumei │
 │ │ suma de plată*5) │au fost calculate majorări│ datorate│
 │ │ │ de întârziere/dobânzi şi │ (lei) │
 │ │ │ penalităţi de întârziere │ │
 ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └─────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴─────────┘


    Întrucât a expirat scadenţa/termenul de plată a obligaţiilor fiscale înscrise în document, prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Conducătorul organului de executare,
    Nume şi prenume ........................
    Semnătura ..............................
                            L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *3) În titlul executoriu se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii.
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale.
    *5) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul şi data.


    1. Denumire: TITLU EXECUTORIU
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire : se editează din sistem informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ........../...............................
    Nr. ..................... din ...................................


                   PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL DE DOBÂNZI,
            PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE, MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE SAU DE
            ALTE SUME CARE NU AU FOST STABILITE ÎN TITLUL EXECUTORIU

    Încheiat în temeiul art. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru neachitarea la scadenţă/termen de plată a obligaţiilor fiscale în sarcina debitorului*2) ........................................ din localitatea ......................, str. ................... nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ...., cod de identificare fiscală*3) ...................................., menţionate în titlul executoriu emis de ........................., s-au calculat următoarele sume datorate:

 ┌───────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
 │Accesoriul creanţei│Titlul executoriu│Perioada pentru care│Cuantumul sumelor│
 │ fiscale*4) │ nr./data*5) │ s-a calculat │ calculate*6) │
 │ │ │ accesoriul │ (lei) │
 ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 ├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 └───────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘


    În temeiul prevederilor art. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Conducătorul organului de executare
    Nume şi prenume ....................
    Semnătura ..........................
                        L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Nume, prenume/denumire;
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *4) Se va menţiona denumirea accesoriilor, respectiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, a majorărilor de întârziere sau a altor sume prevăzute în titlul executoriu fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, precum şi denumirea creanţei fiscale principale la care se referă;
    *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;
    *6) Accesoriile se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv.

    1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL DE DOBÂNZI, PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE, MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE SAU DE ALTE SUME CARE NU AU FOST STABILITE ÎN TITLUL EXECUTORIU
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează prin sistem informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 142 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

   Dosar de executare nr. ....../.....
   Nr. ............. din .............

                                           Către*2) ...........................
                                           cod de identificare fiscală ........
                                           str. ...............................
                                           nr. ..., bloc .....,sc. ..., et. ..,
                                           ap. ..., sector ...................,
                                           localitatea .......................,
                                           judeţul ......., cod poştal.........


                                    SOMAŢIE

    În baza art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ............................ anexat/anexate.

 ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┐
 │Natura obligaţiei│Titlul executoriu│Cuantumul sumei│Nr. contului în care│
 │ fiscale*3) │ nr./data*4) │ datorate │ urmează a se vira │
 │ │ │ (lei) │ suma reţinută │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────────┘


    Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.
    Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menţionate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dvs.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Conducătorul organului de executare,
    Nume şi prenume ........................
    Semnătura ..............................
                         L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului;
    *3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale;
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

    1. Denumire: SOMAŢIE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire : se editează din sistem informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. ................. din ..............

                 ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR
                      DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI

          Către, ..................................................*2)

    În baza art. 149 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu, debitorului urmărit*3) ................................... conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ................................................................,
    Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului .......................................................... după cum urmează:

 ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┐
 │Natura obligaţiei│Titlul executoriu│Cuantumul sumei│Nr. contului în care│
 │ fiscale*4) │ nr./data*5) │ datorate │ urmează a se vira │
 │ │ │ (lei) │ suma reţinută │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────────┘


    Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Conducătorul organului de executare,
    Nume şi prenume ........................
    Semnătura ..............................
                         L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a terţului poprit;
    *3) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului;
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie , amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale;
    *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

    1. Denumire: ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 149 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. .......... din ............
                                          Către*2), .....................
                                          ...............................


                        ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII
                       ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI

    În temeiul art. 149 alin. (11) şi alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul*3) ........................................, conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ..................................................
    Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului ............................................ după cum urmează:

 ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┐
 │Natura obligaţiei│Titlul executoriu│Cuantumul sumei│Nr. contului în care│
 │ fiscale*4) │ nr./data*5) │ datorate │ urmează a se vira │
 │ │ │ (lei) │ suma reţinută │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────────┘


    Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
    Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia*6), până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 149 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat poprirea.
    Despre aceste măsuri se va înştiinţa organul de executare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

    Vă mulţumim pentru cooperare,

    Conducătorul organului de executare,
    Nume şi prenume .........................
    Semnătura ...............................
                             L.S.


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Denumirea şi sediul băncii;
    *3) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului;
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale;
    *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;
    *6) În situaţia în care sumele existente în conturile debitorului nu sunt la nivelul creanţei estimate /stabilite, după caz, terţul poprit nu va accepta alte plăţi din conturile debitorului.

    1. Denumire: ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 149, alin. (11) şi alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la bancă
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

   Nr. ............. din .............

                                           Către*2) ...........................
                                           cod de identificare fiscală ........
                                           str. ...............................
                                           nr. ..., bloc .....,sc. ..., et. ..,
                                           ap. ..., sector ...................,
                                           localitatea .......................,
                                           judeţul ......., cod poştal ........


               ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII

    În baza art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau în valută deschise la: ..............................................................*3), precum şi orice sume reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de către: ....................*4).
    Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului.

 ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
 │Natura obligaţiei│Titlul executoriu│Cuantumul sumei│
 │ fiscale*5) │ nr./data*6) │ datorate │
 │ │ │ (lei) │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 │TOTAL │ │ │
 └─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘


    În temeiul art. 148 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează imposibilitatea de a vă continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, vă puteţi adresa creditorului fiscal care poate dispune, la cererea dumneavoastră şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară parţială a executării silite prin poprire.
    Pentru aprobarea unei astfel de măsuri, veţi constitui o garanţie la nivelul sumei pentru care s-a început executarea silită.
    Suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a suspendării popririi de către organul fiscal.

    Conducătorul organului de executare,
    Nume şi prenume .........................
    Semnătură ...............................
                            L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală,codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului;
    *3) Denumirea şi sediul băncii;
    *4) Denumirea terţului poprit;
    *5) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;
    *6) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

    1. Denumire: ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE

             Încheiat astăzi, ..... luna .... anul ...., ora ....,
         în localitatea .........., str. .................. nr. .......

    În temeiul art. 151 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ...................... executor fiscal, cu legitimaţia nr. .........., delegaţia nr. ............ am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului*2) ......................................, cu domiciliul fiscal în localitatea .................... str. ................................., nr. ........, sector ......., bloc ......., sc. ....., ap. ....., judeţ ..............., cod de identificare fiscală*3) ........................ , căruia deşi i s-a comunicat somaţia nr. ............... din ................, nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ..................... .........................................., constând în:

 ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
 │Natura obligaţiei│Titlul executoriu│Cuantumul sumei│
 │ fiscale*4) │ nr./data*5) │ datorate │
 │ │ │ (lei) │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 └─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘


    Pentru stingerea creanţelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
    În cazul în care reprezentantul unităţii fiscale nu poate estima valoarea bunurilor mobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării.
    Potrivit art. 151 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun.
    Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    ..........................., domiciliat în ............., legitimat cu ..........., în calitate de ..................,
    ..........................., domiciliat în ............., legitimat cu ..........., în calitate de ...................
    Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în*6): .................................................. bunurile fiind lăsate în custodia ..................................., din localitatea ..........................., str. ................................., nr. ........, care va depozita bunurile în localitatea .............., str. .................................... nr. ......
    Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ...........................................
    În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul ............................................ menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior .............. .........................................
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:
    .....................................................................................................................................................................................................................................................
    Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.
    În cazul în care obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 de zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
    În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ......... exemplare.
    *7).................................................................................................................

 Executorul fiscal, Debitorul (sau persoana majoră
 Nume şi prenume.................... cu care locuieşte),
 Semnătura ......................... Nume şi prenume ...................
                                            Semnătura .........................

                                            Martori,
                                            Nume şi prenume ...................
                                            Semnătura .........................

                                            Custode :
                                            Nume şi prenume ...................
                                            Semnătura .........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
    *2) Numele, prenumele/denumirea.
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii: majorări de întârziere sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.
    *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *6) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri
    *7) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.

                                     ANEXĂ
          la Procesul-verbal de sechestru nr........din..............

    Dosar de executare
    Nr. .............../..................

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┐
 │Denumirea bunurilor mobile, descriere,│Cantitate│Valoare estimativă│
 │ semne particulare de identificare, │ │ (exclusiv TVA) │
 │ stare de uzură dacă este cazul │ │ - lei - │
 ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
 ├──────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┤
 │ TOTAL: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


 Executorul fiscal, Debitorul (sau persoana majoră
 Nume şi prenume.................... cu care locuieşte),
 Semnătura ......................... Nume şi prenume ...................
                                            Semnătura .........................

                                            Martori,
                                            Nume şi prenume ...................
                                            Semnătura .........................

                                            Custode :
                                            Nume şi prenume ...................
                                            Semnătura .........................


    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE + Anexă la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. .......... din .............
    2. Format: A4/t1 + A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 151 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 sau 3 exemplare, după caz, de către organul de executare.
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor;
                - 1 exemplar la custode (dacă este cazul).
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE

             Încheiat astăzi, ..... luna .... anul ...., ora ....,
         în localitatea .........., str. ................. nr. .......

    În temeiul art. 154 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ......................................... executor fiscal, cu legitimaţia nr. .........., delegaţia nr. ...... am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului*2) ............................................., cu domiciliul fiscal în localitatea ............................ str. ...................., nr. ......., sector ......., bloc ......., sc. ....., ap......, judeţ ..............., cod de identificare fiscală*3) ........................................., căruia deşi i s-a comunicat somaţia nr. ............... din ................, nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ............................. ....., constând în:

 ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
 │Natura obligaţiei│Titlul executoriu│Cuantumul sumei│
 │ fiscale*4) │ nr./data*5) │ datorate*6) │
 │ │ │ (lei) │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 └─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘


    Pentru stingerea creanţelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea următoarelor bunuri imobile:
    - clădire în suprafaţă de ................. compusă din ................................. şi construită din ...........................stare de uzură/semne particulare ............................................. situată în localitatea ...................................... str. ........................... nr. ........... deţinută în baza*7) ....................................... evaluată la suma de ................................ lei (exclusiv TVA);
    - teren*8)...................................................... în suprafaţă de ...................... situat în .................... str. ............... nr. ......... deţinut în baza*9) ........................................evaluat la suma de .................................lei (exclusiv TVA).
    În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul în care reprezentantul unităţii fiscale nu poate estima valoarea bunurilor imobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul aplicat constituie ipoteca legală.
    Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:
    ..........................., domiciliat în ............., legitimat cu ..........., în calitate de ...............,
    ..........................., domiciliat în ............., legitimat cu ..........., în calitate de ................
    Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul ....................................................................................................
    În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul ................................. menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior .............. ...................................
    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii:
    ..........................................................................................................................
    ..........................................................................................................................
    Alte menţiuni*10)
    ...................................................................................................................................................
    Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.
    Dacă obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ...... exemplare.
    *11)..............................................................................................................

 Executorul fiscal, Debitorul (sau persoana majoră
 Nume şi prenume.................... cu care locuieşte),
 Semnătura ......................... Nume şi prenume ...................
                                            Semnătura .........................

                                            Martori,
                                            Nume şi prenume ...................
                                            Semnătura .........................


    Număr de operator de date cu caracter personal - 759

---------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Numele, prenumele/denumirea;
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii: majorări de întârziere sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale;
    *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;
    *6) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    *7) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului;
    *8) Se va menţiona felul terenului;
    *9) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului;
    *10) Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă;
    *11) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru.

    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 154 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor
                - 1 exemplar la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

           PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU
       Încheiat astăzi ........... luna ................... anul .......

    În baza art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Având în vedere că debitorul*2) ....................................................... cu domiciliul fiscal în localitatea .............................., str. ........................................, nr. ......, sector ......., bloc ......., sc. ......, et. ...., ap. ...., judeţul .................., cod de identificare fiscală*3) ................................. în baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de .................................. are următoarele obligaţii de plată:

 ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
 │Natura obligaţiei│Titlul executoriu│Cuantumul sumei│
 │ fiscale*4) │ nr./data*5) │ datorate*6) │
 │ │ │ (lei) │
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 ├─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
 └─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘


    Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate deşi debitorului i s-a comunicat somaţia nr. ........................../................., pentru stingerea creanţei fiscale s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) şi s-a încheiat procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile/bunuri imobile şi bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr. ........./...............*7) constând în:
    - clădire în suprafaţă de ................................, compusă din ................................, construită din ..................., situată în localitatea .............................,str. ................................, nr. ..... , bloc ......, et. ........, sc. ........, ap. ....., evaluată la suma de .................................................. lei (exclusiv TVA).
    - teren în suprafaţă de ..................., felul terenului ...................., situat în localitatea ........................., str. .........................................., nr. .................., evaluat la suma de ............................................... lei (exclusiv TVA).
    - alte bunuri imobile (fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini) .............................
    - bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) .........................................................................................
    Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numeşte administrator sechestru*8) ............................................................ din localitatea ............................................, str. ........................................., nr. ........., bloc......,sc. ....., ap...., cod de identificare fiscală*3) ..........................................
    În cazul în care administrator sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizaţie administratorului sechestru ţinând seama de activitatea depusă.
    În cazul valorificării bunurilor imobile/mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ......... exemplare.

    Executor fiscal
    Nume şi prenume ........................................
    Semnătura ..............................................
    Legitimaţia nr. ........................................

    Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţă de obligaţiile pe care le am.
    Obligaţiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute în art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în normele metodologice date în aplicarea acesteia.

    Administrator sechestru,
    Nume şi prenume ...................................
    Semnătura .........................................

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P..A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Numele, prenumele/denumirea;
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie socială, amendă sau altă sumă ori denumirea creanţei fiscale accesorii sau alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale;
    *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;
    *6) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    *7) În cazul în care s-au emis mai multe procese verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;
    *8) Nume, prenume/denumire administrator sechestru.

    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor
                - 1 exemplar la administratorul sechestru
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                      PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*2)

    Încheiat astăzi ....., luna ......., anul ....., ora ...., în localitatea ..................., str. ................... nr. ....... locul predării/primirii .............................................
    În temeiul art. 159 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul .................................... executor fiscal, cu legitimaţia nr. ................/............, am predat/primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal încheiat la data de ................................., înregistrat sub nr. ............./...................., la unitatea fiscală ........................................................ care vor fi supuse vânzării în regim de consignaţie.

 ┌───────────────────────────┬────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┐
 │Denumirea bunurilor mobile,│U.M.│Cantitatea│ Preţul │Cota TVA│Valoarea│
 │descriere, stare de uzură, │ │ │unitar*)/│aferentă│ (lei) │
 │ semne particulare de │ │ │ U.M │ │ │
 │ identificare │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
 ├───────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
 ├───────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┤
 └───────────────────────────┴────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┘


    Subsemnatul .................................., legitimat cu ..................., în calitate de reprezentant al*3) ........................................., am primit/predat bunurile mobile enumerate mai sus.
    Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere pentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata în rate.
    Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare în contul nr. ............................................, deschis la unitatea de trezorerie a statului .................................... după reţinerea comisionului de .............%.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

  Executor fiscal Reprezentantul unităţii
                                       de vânzare în regim de consignaţie
  Nume şi prenume... ............. Nume şi prenume ....................
  Semnătura ...................... Semnătura ..........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se determină în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Se încheie cu ocazia predării bunurilor mobile pentru vânzare în regim de consignaţie, precum şi cu ocazia predării bunurilor mobile nevândute;
    *3) Unitatea de vânzare în regim de consignaţie.

    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 159 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                 ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

         Anul ............... luna ..................... ziua .........

    În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ....., luna ......, anul ....., ora ....., în localitatea .................., str. ...................., nr. ......, se vor vinde prin*2) .................... următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului*3) ...................................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ............................. str. ..................... nr. ..... bl. ....... sc. ..... etaj ... ap. .... cod de identificare fiscală*4) ..........................

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
 │Denumirea bunului mobil, │Preţul de evaluare sau de│Cota TVA/neimpozabil/│
 │descriere sumară: (se vor│ pornire al licitaţiei, │ scutit*) │
 │ indica drepturile reale │ exclusiv TVA, (lei) │ │
 │ şi privilegiile care │ │ │
 │ grevează bunurile, │ │ │
 │ dacă este cazul) │ │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
 │1. .............. │.........................│.....................│
 │2. .............. │.........................│.....................│
 │3. .............. │.........................│.....................│
 │4. .............. │.........................│.....................│
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘


    Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
    Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon ............................

    Data afişării: ................................

 Conducătorul organului de executare: Executorul fiscal:
 Nume ............................... Nume ........................
 Prenume ............................ Prenume .....................
 Semnătura .......................... Semnătura ...................

                 L.S.


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ;
    *2) Se va indica metoda de vânzare;
    *3) Numele, prenumele/denumirea;
    *4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

    1. Denumire: ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în mai multe exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: - câte 1 exemplar la sediul organului de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la locul stabilit pentru vânzare, orice alt loc public
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ......../.......
    Nr. ....... din .......................

                     ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI
                       IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

                        Anul ..... luna ..... ziua ......

    În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ..., luna ..., orele ..., anul ......, în localitatea .............., str. ......................., nr. ........, se vor vinde prin*2) ................................. următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*3) .......................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................ str. ....................................., nr. ...., bl. ..., sc. .... , etaj ...... , ap. ......., cod de identificare fiscală*4) ............................:
    a) clădire în suprafaţă de ...................... compusă din .................. şi construită din ........................................ situată în localitatea ...................... str. ..................... nr. ......, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei ................ lei (exclusiv TVA*))
    b) teren*5) ..................... în suprafaţă de ....................... situat în localitatea ...................... str. ...................... nr. ......... preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei .................................. lei (exclusiv TVA**))
    Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:

            Creditori*6) Sarcini*7)
   ................................... ...................................
   ................................... ...................................
   ................................... ...................................


    Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
    Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon ...............................

    Data afişării: ...................

 Conducătorul organului de executare: Executorul fiscal:
 Nume ............................... Nume ........................
 Prenume ............................ Prenume .....................
 Semnătura .......................... Semnătura ...................

                 L.S.


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este ....../scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este ....../scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Se va indica metoda de vânzare
    *3) Numele, prenumele/denumirea
    *4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
    *5) Se va menţiona felul terenului
    *6) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori
    *7) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora

    1. Denumire: ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în mai multe exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: câte 1 exemplar la locul unde se află imobilul, la sediul organului de executare, al primăriei în a cărui rază teritorială este situat imobilul, la locul stabilit pentru ţinerea licitaţiei, orice alt loc public
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                           PROCES VERBAL DE LICITAŢIE
                              PENTRU BUNURI MOBILE

    Încheiat astăzi ....... anul ....... luna ........ orele ........în localitatea ............................ str. .................................. nr. ......, în temeiul art. 163 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Pentru stingerea creanţelor fiscale restante, faţă de debitorul*2) .................................... ..................... din localitatea ........................... str. .......................................... nr. .............. cod de identificare fiscală*3) ..............................., în sumă de ......................... lei specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data*4) ............................................., emis/emise de .................................... s-a sechestrat bunul mobil înscris în procesul-verbal de sechestru nr. .............. din ................. întocmit de ................................................
    Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea la data de ...................... în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul*5) .........................., la*6) ....................., precum şi *7)................................
    În baza art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:
    Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:
    - datele de identificare a bunului mobil ........... ....................................................
    - descrierea sumară ...........................................................................................................
    - drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul mobil ................................
    - preţul de pornire a licitaţiei (lei) ............................................. (exclusiv TVA)
    - data ....................... ora ........................... locul vânzării..........................................
    - numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al debitorului .....................................................
    - creditori urmăritori ...........................................................................................
    Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant) .........................................................................
    Preţul de evaluare a bunului mobil (lei) .............................. (exclusiv T.V.A.);
    Licitaţia*8)..................... a început de la preţul de (lei)*9) .................... (exclusiv T.V.A.);
    Adjudecarea s-a făcut în favoarea*10) ........... ............................................................................................. la preţul de adjudecare de (lei) ..................................... pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ...............................(lei).
    Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ...... %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ........% asupra bazei de impozitare determinată potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării, la unitatea de trezorerie a statului ................................................... în contul .......................
    Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:
    ...............................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................
    În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.
    Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.
    Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
    *11) ................................................................................................................
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare.

   Comisia de licitaţie: Participanţi:
   Nume............................... Nume........................
   Prenume ........................... Prenume.....................
   Semnătura ......................... Semnătura...................
                      L.S. L.S.


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Numele, prenumele/denumirea
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii
    *5) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căruia se află bunurile imobile sechestrate
    *6) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului
    *7) Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare
    *8) Se va menţiona licitaţia I, II, III, etc., după caz
    *9) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei, în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire al licitaţiei
    *10) Nume, prenume/denumire, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar al adjudecatarului, după caz
    *11) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.

    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE PENTRU BUNURI MOBILE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 163 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal)
                - 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                    PROCES VERBAL DE LICITAŢIE PENTRU BUNURI
                       IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

    Încheiat astăzi ......., anul ....... ,luna ....................... ,orele ........, în localitatea ................................ str. ........................................ nr. ......,în temeiul art. 163 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Pentru stingerea creanţelor fiscale restante, faţă de debitorul*2) ........................... ................................. din localitatea ............................................. str. .......................................... nr. .......... cod de înregistrare fiscală*3) ................... ........., în sumă de ............... lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data*4) .............................................. emis/emise de ............ ........................................... s-au sechestrat bunurile înscrise în procesul-verbal de sechestru nr. ............... din ....................... întocmit de ...............................................
    Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţă publică prin publicarea la data de ................................ în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .................................................................................... a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul*5) ..............................., la*6) .................................., precum şi *7).........................................................
    În baza art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:
    Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:
    - datele de identificare a bunurilor (clădire şi/sau teren, ansamblu de bunuri imobile) ..............................................................
    - descrierea sumară .........................................................................................
    - drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunurile ...................................................................................
    - preţul de pornire a licitaţiei (lei) ................................................... (exclusiv TVA)
    - data ....................... ora ........................... locul vânzării..........................................
    - numele, prenumele/ denumirea şi domiciliul fiscal al debitorului ................................
    - creditori urmăritori ......................................................................................................................................
    Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei (se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant) .........................................................
    Preţul de evaluare a bunurilor (lei) .............................................. (exclusiv TVA)
    Licitaţia*8)....... a început de la preţul de (lei)*9)..................................... (exclusiv TVA)
    Adjudecarea s-a făcut în favoarea*10) ........................................................................la preţul de adjudecare de (lei) ................................... pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ....................................... (lei) sau după caz, s-a aplicat scutirea de T.V.A. prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ...... %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de........ % asupra bazei de impozitare determinată potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării.
    Plata se va face integral ........................... sau în ........... rate lunare, cu un avans de (lei)11).......................................... şi cu plata unei dobânzi de .............., la unitatea de trezorerie a statului .................... în contul .......................................................
    Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: ..................................................................................
    În conformitate cu prevederile art. 164 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o noua licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.
    Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.
    Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
    În conformitate cu art. 165 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul plăţii preţului în rate, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite.
    *12)...............................................................................................................
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare.

   Comisia de licitaţie: Participanţi:
   Nume............................... Nume........................
   Prenume ........................... Prenume.....................
   Semnătura ......................... Semnătura...................
                      L.S. L.S.


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Numele, prenumele/denumirea
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii
    *5) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căruia se află bunurile imobile sechestrate
    *6) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului
    *7) Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare
    *8) Se va menţiona licitaţia I, II, III, etc., după caz
    *9) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei, în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei
    *10) Nume, prenume/denumire, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar al adjudecatarului, după caz
    *11) Minimum 50% din preţul de adjudecare a imobilului şi 50% din valoarea T.V.A.
    *12) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul.


    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 163 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal)
                - 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

       PROCES VERBAL PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR PRIN VÂNZARE DIRECTĂ

    Încheiat astăzi ....... luna .......... anul ....... ora .............
    În temeiul art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Pentru stingerea creanţelor fiscale restante, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr................./data*2)..................................., emis/emise de ............................................. s-a valorificat prin vânzare directă*3)

 Debitor: Cumpărător:
 .............................. ..............................
 .............................. ..............................
 (nume, prenume/denumire, forma (nume, prenume/denumire, forma
 juridică) juridică)
 cod de identificare fiscală*4) cod de identificare fiscală*4)
 .............................. ..............................
 str. ..............nr. ....... str. ..............nr. .......
 localitatea .................. localitatea ..................
 judeţul ...................... judeţul ......................


    - clădire în suprafaţă de ................................ compusă din ...................................... .................................................şi construită din ...................................... ... stare de uzură/elemente particulare........................................................................... situată în localitatea ................................... ,str. .................................. ,nr. ..........................
    - teren*5).......................................... în suprafaţă de ........................................... situat în........................... .................. str. .................................. nr. ..............................
    - alte bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile ............................. situate în localitatea .................................................... str. ............................... nr. ..................
    - bunuri mobile/ date de identificare*6) ............................................................................................................
    - descrierea sumară a bunurilor mobile .........................................................................................................
    Valorificarea bunurilor imobile s-a făcut la preţul de ......................(lei) pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ....................................... (lei), sau după caz valorificarea bunurilor imobile s-a efectuat fără T.V.A., fiind operaţiune scutită de taxă potrivit art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Valorificarea bunurilor mobile s-a făcut la preţul de ......................(lei) pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ....................................... (lei), sau după caz este operaţiune scutită de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile imobile/mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ...... %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de........ % asupra bazei de impozitare determinată potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate, pe baza căruia, în cazul bunurilor imobile, se face înscrierea în cartea funciară.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces verbal s-a încheiat în ...... exemplare.

 Conducătorul organului de executare: Cumpărătorul
                                                (sau reprezentantul său legal)
 Nume şi prenume ................... Nume şi prenume ..............
 Semnătura ......................... Semnătura ....................
                      L.S. L.S.

 Executor fiscal
 Nume şi prenume.............................
 Semnătura ..................................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii
    *3) Denumirea bunului valorificat prin vânzare directă
    *4) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
    *5) Se va menţiona felul terenului
    *6) Se vor menţiona denumirea bunurilor mobile şi datele de identificare ale acestora

    1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR PRIN VÂNZARE DIRECTĂ
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 161 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la cumpărător
                - 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                             PROCES-VERBAL PRIVIND
             DIFERENŢA DE PREŢ ŞI/SAU CHELTUIELILE PRILEJUITE DE O
         NOUĂ LICITAŢIE URMARE A NEPLĂŢII PREŢULUI DE CĂTRE ADJUDECATAR

    Încheiat astăzi..........luna.........anul..........ora..........
    În temeiul art. 164 alin. (4^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Întrucât adjudecatarul*2) ..................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ................ str. ................. nr. ........ bloc ........... sc. .......... ap. ........ sector/judeţ ..................... alte date de identificare ale adjudecatarului*3) ................................. nu a plătit la termenul prevăzut de lege preţul bunului/bunurilor sechestrate prin procesul-verbal de sechestru nr. ........... din ........... întocmit de ......................, adjudecate la licitaţia organizată de ...................... în cadrul procedurii de executare silită a creanţelor fiscale faţă de debitorul*2) ................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ......................... str. ............... nr. ........ bloc. ...... sc. .... ap. ..... sector/judeţ ...................., alte date de identificare a debitorului*3) .................................................., s-au calculat următoarele sume de plată:

 ┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
 │ Natura sumelor de plată │ Suma │
 │ │ (lei) │
 ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Diferenţa de preţ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Cheltuieli prilejuite de noua licitaţie │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │Cheltuieli prilejuite de urmărirea bunurilor │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
 │TOTAL │ │
 └───────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    În conformitate cu prevederile art. 164 alin.(4^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat, în conformitate cu prevederile art. 205 şi art. 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

   Data emiterii ....................

   Conducătorul organului de executare: Executorul fiscal:
   Nume .............................. Nume .......................
   Prenume ........................... Prenume ....................
   Semnătura ......................... Semnătura ..................
                      L.S. L.S.


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Numele, prenumele/denumirea
    *3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz

    1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND DIFERENŢA DE PREŢ ŞI/SAU CHELTUIELILE PRILEJUITE DE O NOUĂ LICITAŢIE URMARE A NEPLĂŢII PREŢULUI DE CĂTRE ADJUDECATAR
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 164 alin. (4^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar fiscal/executare nr. ............./..............
    Nr. ................. din .............................

                       PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU
                   BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE

    Încheiat astăzi ............ luna ............ anul ............. ora ...........,
    În temeiul art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Conform procesului-verbal de licitaţie nr. ...................... din data de ..................... emis de ..................................... s-a valorificat prin vânzare la licitaţie*2) ........................................

 Debitor: Cumpărător:
 .............................. ..............................
 .............................. ..............................
 (nume, prenume/denumire, forma (nume, prenume/denumire, forma
 juridică) juridică)
 cod de identificare fiscală*3) cod de identificare fiscală*3)
 .............................. ..............................
 str. ............. nr. ....... str. ............. nr. .......
 localitatea .................. localitatea ..................
 judeţul ...................... judeţul ......................


    Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri imobile):
    - clădire în suprafaţă de ............................ compusă din ................................... şi construită din ................................ stare de uzură/elemente particulare ...................................... situată în localitatea ............................................................ str. ................................ nr. ......................
    - teren*4).............................. în suprafaţă de ........................... situat în ........................... str. ........................................ nr. ................................
    - alte bunuri ............................................................
    Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................... (lei) pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ................... (lei) sau după caz, nu s-a calculat T.V.A. operaţiunea fiind scutită de taxă potrivit art. 141 alin. (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Taxa pe valoarea adăugată datorată se calculează prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ....% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ....% asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:
    - ............... lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ................, în contul nr. ..............;
    - ............... lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ..............., în contul nr. ....................................................................................;
    - .................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ......... ........., în contul nr. .........................
    2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate:
    a) sume achitate:
    - ............ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ................, în contul nr. ......................;
    - ..............lei, reprezentând suma taxei pe valoarea adăugată datorată pentru vânzarea bunului imobil (clădire, teren) sau altor bunuri calculată pentru întreaga valoare a vânzării la preţul de adjudecare, din care s-a scăzut T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .................., în contul nr. .................................
    - ................... lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .................., în contul nr. ....................................................................................;
    - .................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă avansului5), cu chitanţă/ordin de plată nr./data .................., în contul nr. ...............................................;
    b) suma rămasă de plată: .................................................. lei;

 ┌───────┬───────────────┬──────────┬────────────────┬─────────┬────────────┐
 │Nr.crt.│Termen de plată│ Rata │Dobânda aferentă│ Total │ Număr cont │
 │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ │
 ├───────┼───────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┤
 ├───────┼───────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼────────────┤
 └───────┴───────────────┴──────────┴────────────────┴─────────┴────────────┘


    Potrivit dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii sau majorării de întârziere stabilite.
    În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în Registrul de carte funciară; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ......... exemplare.

 Conducătorul organului de executare: Cumpărătorul
                                                (sau reprezentantul său legal)
 Nume şi prenume ................... Nume şi prenume ..............
 Semnătura ......................... Semnătura ....................
                      L.S. L.S.

 Executor fiscal
 Nume şi prenume.............................
 Semnătura ..................................


    Număr de operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri)
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
    *4) Se va menţiona felul terenului
    *5) Avansul este de minim 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi T.V.A. aferentă

    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 166 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal)
                - 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar fiscal/executare nr. ........../..............
    Nr. ................. din ..........................

                PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE

    Încheiat astăzi ....... luna ........ anul ......... ora ..........
    În temeiul art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
    Conform procesului-verbal de licitaţie nr. ...................... din data de ..................... emis de ..................................... s-a valorificat prin vânzare la licitaţie*2) ........................................

 Debitor: Cumpărător:
 .............................. ..............................
 .............................. ..............................
 (nume, prenume/denumire, forma (nume, prenume/denumire, forma
 juridică) juridică)
 cod de identificare fiscală*3) cod de identificare fiscală*3)
 .............................. ..............................
 str. ..............nr. ....... str. ..............nr. .......
 localitatea .................. localitatea ..................
 judeţul ...................... judeţul ......................


    - bunuri mobile/ date de identificare*4) ...........................................................................
    - descrierea sumară ................................................................................................
    Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .................... lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ................................. lei.
    Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ...... %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ........ % asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:
    - ......................... lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .............., în contul nr. .................................;
    - ........................ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ........................., în contul nr. ..................................;
    - ................ lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ................, în contul nr. .............................................................;
    În conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ......... exemplare.

 Conducătorul organului de executare: Cumpărătorul
                                                (sau reprezentantul său legal)
 Nume şi prenume ................... Nume şi prenume ..............
 Semnătura ......................... Semnătura ....................
                      L.S. L.S.

 Executor fiscal
 Nume şi prenume.............................
 Semnătura ..................................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Denumirea bunului adjudecat
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
    *4) Se vor menţiona denumirea bunurilor mobile şi datele de identificare ale acestora

    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 166 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal)
                1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                                 PROCES-VERBAL
                    PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITĂ

    Încheiat astăzi..........luna.........anul........ora............
    În temeiul art. 168 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Pentru stingerea creanţelor fiscale în sarcina debitorului*2) ...................................... ...........................din localitatea .............................. str. ..............................nr. ......, bloc .............., sc. ......., ap. ......., cod de identificare fiscală*3)........................, în temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr./dată4) ............................................................, emis/emise de ..............................., s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:

 ┌───────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐
 │Felul cheltuielilor│ Denumirea documentului │Suma (lei)│
 │ de executare │justificativ, nr. şi data│ │
 ├───────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
 ├───────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
 ├───────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
 ├───────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤
 └───────────────────┴─────────────────────────┴──────────┘


    În conformitate cu prevederile art. 168 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ......... exemplare.
    Data emiterii ......................

 Conducătorul organului de executare:
 Nume şi prenume ...................
 Semnătura ......................... Executor fiscal
                      L.S. Nume şi prenume.....................
                                           Semnătura ..........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Nume, prenume/denumire
    *3) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz;
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii

    1. Denumire: PROCES VERBAL PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITĂ
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire : se editează din sistem informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 168, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                                 PROCES-VERBAL
                   PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI
                         REZULTATĂ DIN EXECUTARE SILITĂ

    Încheiat astăzi ...... luna ..................... anul .........ora ........,
    În temeiul art. 171 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Pentru stingerea creanţelor fiscale faţă de debitorul*2) ...................... din localitatea ...................., str. ................ nr. ........, cod de identificare fiscală*3) ......................................................................, în sumă de ................ lei, specificate în titlul executoriu nr./dată*4) ..................................., emis de ....................................................., s-a procedat la aplicarea modalităţilor de executare silită în urma cărora a rezultat suma de .......................... lei, la data de ............... .
    S-a procedat la distribuirea sumei rezultată următorilor creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal, astfel:

 ┌────┬────────────────────┬──────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────────┐
 │Nr. │Numele sau denumirea│Domiciliul│Natura creanţei şi│Cuantumul│Suma distribuită/│
 │crt.│ creditorului │ fiscal │ titlul*4) care o │creanţei │ nr.cont │
 │ │ │ │ constată │ │ (lei) │
 ├────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────────┤
 ├────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────────┤
 ├────┼────────────────────┼──────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────────┤
 └────┴────────────────────┴──────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────────┘


    Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultată prin executare silită, persoanele prezente formulează următoarele observaţii sau refuză să semneze din următoarele motive: ...........................................................................................................................
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 Conducătorul organului de executare, Creditorii, Reprezentanţi ai
 Nume............................... .............. creditorilor
 Prenume ........................... .............. prezenţi la
 Semnătura.......................... .............. distribuire,
                     L.S. Nume ...............
                                                           Prenume ............
 Executor fiscal Semnătura ..........
 Nume...............................
 Prenume ...........................
 Semnătura..........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Numele, prenumele/denumirea
    *3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii

    1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATĂ DIN EXECUTARE SILITĂ
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 171 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare de organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor
                - câte 1 exemplar pentru creditorii care au participat la executare sau care şi-au depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ................/..............
    Nr. ................. din ............................

                  DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE
                 SILITĂ CA URMARE A ÎNCETĂRII EXECUTĂRII SILITE

    În baza art. 148 alin. (5) şi alin. (5^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului*2) .................................. cu domiciliul fiscal în localitatea ....................................... str. ............................ nr. ...... cod de identificare fiscală*3) .......................................... întrucât au fost îndeplinite dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la încetarea executării silite.
    Motivele încetării executării silite asupra debitorului:
    a) s-au stins integral obligaţiile fiscale prevăzute în titlul/titlurile executoriu/executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii: ...................................................................................
    b) a fost desfiinţat titlul/titlurile executoriu/executorii: ......................................
    c) în alte cazuri prevăzute de lege: ..................................................................
    Având în vedere aceste motivaţii, urmează a se ridica măsurile de executare silită, respectiv, se va ridica sechestrul instituit asupra următoarelor bunuri mobile/imobile:
    - denumire bun mobil ........................ sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr./data ................................
    - denumire bun imobil ........................ sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr./data ...............................

                        Conducătorul organului de executare
                        Nume şi prenume ...................
                        Semnătura .........................
                                               L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Denumirea/numele, prenumele debitorului
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz

    1. Denumire: DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ URMARE A ÎNCETĂRII EXECUTĂRII SILITE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 148 alin.(5) şi alin. (5^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 sau mai multe exemplare de organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor
                - 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. .......... din ............

                                   Către*2) ..........................
                                            ..........................


                       DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE
               EXECUTARE SILITĂ ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI

    În baza art. 148 alin. (5), alin. (5^2) şi alin. (5^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului*3) .................................. cu domiciliul fiscal în localitatea ....................................... str. ............................ nr. ...... cod de identificare fiscală*4) .......................................... întrucât au fost îndeplinite dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la încetarea executării silite.
    Având în vedere aceste motivaţii, urmează a se ridica măsurile de executare silită, respectiv, se va ridica poprirea înfiinţată prin adresa*5) nr. ............./........... asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale debitorului deschise la băncile .........................................................................................................................................

                        Conducătorul organului de executare
                        Nume şi prenume ...................
                        Semnătura .........................
                                               L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Se vor menţiona denumirea şi sediul băncii
    *3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea debitorului
    *4) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz
    *5) Se vor menţiona numărul şi data popririi pentru care obligaţiile fiscale au fost stinse

    1. Denumire: DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 148 alin.(5) alin. (5^2) şi alin. (5^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 sau mai multe exemplare de către organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor
                - 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea disponibilităţilor băneşti
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. .......... din ............

                                   Către*2) ..........................
                                            ..........................


                  DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE
                 SILITĂ ASUPRA SUMELOR CE SE CUVIN DEBITORULUI

    În baza art. 148 alin. (5) şi art. 149 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului*3) .................................. cu domiciliul fiscal în localitatea ....................................... str. ............................ nr. ...... cod de identificare fiscală*4) .......................................... întrucât au fost îndeplinite dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la încetarea executării silite.

                        Conducătorul organului de executare
                        Nume şi prenume ...................
                        Semnătura .........................
                                               L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Se vor menţiona denumirea terţului poprit
    *3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea debitorului
    *4) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz

    1. Denumire: DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ ASUPRA SUMELOR CE SE CUVIN DEBITORULUI
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. 148 alin. (5) alin. (5^2) şi alin. (5^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 sau mai multe exemplare de organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor
                - 1 exemplar părţii căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea sumelor ce se cuvin debitorului
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar de executare nr. ......./.........
    Nr. ................. din ..............

                                               Către*2) ......................


                    ADRESĂ DE SISTARE TEMPORARĂ SAU PARŢIALĂ
                        A EXECUTĂRII SILITE PRIN POPRIRE
    în baza art. 148 alin. (2) şi art. 149 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    pentru debitorul*3) ...................................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ....................................... str. ............................ nr. ...... cod de identificare fiscală*4) .......................................... se sistează măsurile de executare silită aplicate astfel:
    [] sistare temporară pentru suma de .................................. indicată în adresa/adresele de înfiinţare a popririi nr. .................din data de ....................
    [] sistare parţială pentru suma de ........................................... indicată în adresa/adresele de înfiinţare a popririi nr. ................. din data de ....................
    Motivele sistării indisponibilizării conturilor şi reţinerilor sunt următoarele:
    [] s-a dispus suspendarea executării silite pentru o perioadă de timp, în condiţiile legii;
    [] s-a dispus suspendarea executării silite pentru toată sumă şi/sau pentru toţi terţii popriţi pentru care a fost dispusă această măsură;
    [] s-a dispus suspendarea executării silite pentru o parte din sumă şi/sau pentru o parte din terţii popriţi pentru care a fost dispusă această măsură;
    [] în alte cazuri prevăzute de lege: ..................................................................
    Având în vedere aceste motivaţii, urmează a se sista măsurile de executare silită prin poprire astfel:
    - sistare temporară pentru suma de ...............................
    - sistare parţială pentru suma de ................................

                        Conducătorul organului de executare
                        Nume şi prenume ...................
                        Semnătura .........................
                                               L.S.


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

--------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Denumirea şi adresa terţului poprit, alte date de identificare ale acestuia
    *3) Numele, prenumele/denumirea
    *4) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz

    1. Denumire: ADRESĂ DE SISTARE TEMPORARĂ SAU PARŢIALĂ A EXECUTĂRII SILITE PRIN POPRIRE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic
    4. Se utilizează: în baza art. art. 149 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 3 sau mai multe exemplare de organul de executare
    6. Circulă: - 1 exemplar la debitor
                - 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor sau veniturilor, după caz
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare

    MODEL

    ANTET*1)

    Dosar fiscal nr..........................
    Nr. ...................... din ..........
                                                 Către*2) ..................
                                                 cod de identificare fiscală
                                                 ...........................
                                                 str. ......................
                                                 nr. ..., bloc .....,sc. ..,
                                                 et. ...., ap. ............,
                                                 sector ......., localitatea
                                                 ...........................
                                                 judeţul ..................,
                                                 cod poştal ................


                ÎNŞTIINŢARE PRIVIND STINGEREA CREANŢELOR FISCALE

    În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că plăţile efectuate de dumneavoastră au stins creanţe fiscale, după cum urmează:

 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
 │Informaţii referitoare la│ Informaţii referitoare la stingerea sumelor │
 │ documentele de plată │ │
 ├────────┬──────┬─────────┼─────────┬──────────┬───────────┬──────┬──────┤
 │Document│ Data │ Suma │Denumire │Document │Categ. sumă│Termen│Suma │
 │ plată │plăţii│achitată │obligaţii│creanţă*3)│de plată*4)│plată │stinsă│
 │Nr./dată│ │ │bugetare │ │ │ │ │
 ├────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┤
 ├────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┤
 ├────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼──────┤
 ├────────┴──────┼─────────┼─────────┴──────────┴───────────┴──────┼──────┤
 │TOTAL │ │TOTAL │ │
 └───────────────┴─────────┴───────────────────────────────────────┴──────┘


    În conformitate cu art. 205 şi art. 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, care se depune la organul fiscal emitent în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.
    În vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă, vă rugăm să efectuaţi corecţiile necesare. În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

                         Conducătorul unităţii fiscale,
                         Numele şi prenumele ..........
                         Semnătura ....................
                                           L.S.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului
    *3) Se va menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa fiscală: DEC.- declaraţie, DEC.IMP.- decizie de impunere, PVC. - proces verbal de contravenţie, DEC. ACC.- decizie de calcul accesorii, numărul şi data
    *4) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, MS - dobândă simplă, PI - penalitate de întârziere

    1. Denumire: ÎNŞTIINŢARE PRIVIND STINGEREA CREANŢELOR FISCALE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 115 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.
    6. Circulă: -1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: -1 exemplar la dosarul fiscal.

    MODEL

    ANTET*1)

    Nr. ................. din ..................

                                    BORDEROU
                 DE ADĂUGARE/SCĂDERE A OBLIGAŢIILOR FISCALE*2)


 ┌────┬─────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────┬─────┐
 │Nr. │Nume şi prenume/ │ Cod de │ Nr. şi data │Natura obligaţiei│Categoria │ Termen │Suma │
 │crt.│denumire debitor │identificare│ documentului │fiscale adăugată │obligaţiei│de plată│(lei)│
 │ │ │ fiscală*3) │ constatator │ sau scăzută din │fiscale*6)│ │ │
 │ │ │ │pentru adăugare/│ evidenţa │ │ │ │
 │ │ │ │ scădere*4) │ fiscală*5) │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼─────┤
 ├────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼─────┤
 ├────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼─────┤
 ├────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼─────┤
 ├────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼─────┤
 └────┴─────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────┴─────┘

    Verificat
    Şeful compartimentului, Întocmit
    Nume ................. Nume .............................
    Prenume .............. Prenume ..........................
    Semnătura ............ Semnătura ........................


    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ
    *2) Se întocmeşte distinct, atât pentru debitele luate în evidenţa fiscală, cât şi pentru cele scăzute. Se numerotează la nivelul fiecărui an fiscal, cu numărul zilei din anul în care a fost emis;
    *3) Se va completa codul de identificare fiscală (codul de înregistrare fiscală, numărul de identificare fiscală, codul numeric personal, codul unic de înregistrare, după caz)
    *4) Documentul va conţine obligatoriu codul de identificare fiscală al debitorului, nr. şi data, natura şi categoria obligaţiei fiscale, termenul de plată şi suma acesteia;
    *5) Se va preciza denumirea obligaţiei fiscale (impozitul, taxa, contribuţia, alte venituri).
    *6) Se va înscrie atributul sumei (curentă, restantă, dobânzi, penalităţi de întârziere).

    1. Denumire: BORDEROU DE ADĂUGARE/SCĂDERE A OBLIGAŢIILOR FISCALE
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se întocmeşte în format hârtie
    4. Se utilizează: în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori
    6. Circulă: 1 exemplar de la compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, la cel cu atribuţii de urmărire a acestor obligaţii
    7. Se arhivează: 1 exemplar se la dosarul fiscal.

    ANTET*1)

                         CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

          Nr. ................ Data eliberării .......................

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Denumire/Nume şi prenume: ................................................ │
 │ │
 │ Cod de identificare fiscală:*) ........................................... │
 │ │
 │ Domiciliul fiscal: Judeţ ........... Localitate ......... Sector ......... │
 │ Stradă ........ Nr. ... Bl. ... Sc. ... Et. ... Ap. ... │
 │ Cod poştal .............. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      *) în cazul persoanelor fizice se va înscrie CNP precum şi CIF.


    A. OBLIGAŢII DE PLATĂ
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii de plată exigibile la data de ..................:

                                                         - lei -
 ┌──┬────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │0.│ Denumirea obligaţiei de plată*) │ Suma │
 ├──┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │1.│Obligaţii de plată principale │ │
 ├──┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │2.│Obligaţii de plată accesorii │ │
 ├──┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │3.│TOTAL (3 = 1 + 2) │ │
 └──┴────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
 *) inclusiv amenzi şi alte sume stabilite de alte organe competente
 şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare
 Fiscală.


    B. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT: ...................................... lei
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele sume de rambursat/restituit:

                                                         - lei -
 ┌──┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │0.│ Sume solicitate │ Suma │
 ├──┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │1.│Sume negative de TVA solicitate la rambursare│ │
 ├──┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │2.│Sume solicitate a fi restituite │ │
 ├──┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │3.│TOTAL (3 = 1 + 2) │ │
 └──┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


    C. INFORMAŢII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CONTRIBUABILILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE
    a) Diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B:

    - lei -
   ┌─────────┐
   └─────────┘


    b) Totalul obligaţiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni

    - lei -
   ┌─────────┐
   └─────────┘


    D. ALTE MENŢIUNI:
    I. OBLIGAŢII DE PLATĂ*)

                                                     - lei -
 ┌────┬──────────┬──────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │Denumirea │ Obligaţii de plată │
 │crt.│obligaţiei├─────────┬────────────────┬───────────────┤
 │ │ de plată │ Total, │ Obligaţii de │ Obligaţii de │
 │ │ │din care:│plată principală│plată accesorii│
 ├────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2=3+4 │ 3 │ 4 │
 ├────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 1 │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ 2 │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
 │... │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ │TOTAL │ │ │ │
 └────┴──────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┘


    II. SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT*)
-------
    *) Pct. I şi II se completează, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea sumelor înscrise la secţiunile A şi B.

                                                          - lei -
 ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │Nr. │ Denumirea actului/nr. şi data │ Cuantumul │
 │crt.│ │ sumelor │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 1 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 2 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ 1 │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │... │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │ │TOTAL │ │
 └────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


    III. MENŢIUNI RELEVANTE PENTRU SITUAŢIA FISCALĂ A CONTRIBUABILULUI
    ..................................................................

    IV. SUME CERTE, LICHIDE ŞI EXIGIBILE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢILE CONTRACTANTE

    Denumirea autorităţii Nr. şi data documentului Suma (lei)
    contractante emis de autoritatea
                               contractantă
    ..................... ........................ ..........
    ..................... ........................ ..........
    ..................... ........................ ..........


                         Conducătorul unităţii fiscale,

    Numele şi prenumele: .......................................
    Semnătura şi ştampila unităţii: ............................

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Administraţia finanţelor publice ................................... prin │
 │ ......................................................................... │
 │ (numele şi prenumele conducătorului administraţiei finanţelor publice) │
 │ certifică faptul că prezentul înscris este conform cu originalul.*) │
 │ │
 │ Semnătura şi ştampila unităţii: ...................... │
 │ │
 │ *) se completează numai în cazul în care contribuabilul solicită │
 │ certificarea pentru conformitate cu originalul a unui certificat emis prin │
 │ mijloace de transmitere la distanţă. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Certificatul de atestare fiscală se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării, de către persoanele juridice sau 90 de zile de către persoanele fizice.

    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
    Cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.21.99

-------
    *1) Se va trece sigla conform O.P.A.N.A.F. nr. 3504/2013, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016