Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele mai 2014 Twitter Facebook

Acte altele mai 2014

Monitorul Oficial 403 bis din 30 Mai 2014 (M. Of. 403 bis/2014)

Monitorul Oficial 395 din 28 Mai 2014 (M. Of. 395/2014)

 TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR*) din 28 mai 2014 cuprinzând arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) până la data de 1 aprilie 2014 EMITENT: ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014

-----*) tabloul naţional al arhitecţilor se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 395 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.numere de înregistrare radiate din tnasecţiunea 1: arhitecţi cu drept de semnăturăsecţiunea 2: conductori arhitecţi cu drept de semnăturăarhitecţi cu drept de semnătură suspendatconductori arhitecţi cu drept de semnătură suspendatanexa i: filialele teritoriale ale ordinului arhitecţilor din românianotĂ:tabloul naţional al arhitecţilor cuprinde arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în ordinul arhitecţilor din românia (oar) până la data de 1 aprilie 2014.tabloul naţional al arhitecţilor ...

Monitorul Oficial 394 din 28 Mai 2014 (M. Of. 394/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 430 din 28 mai 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 28 mai 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicdomnul petres sandor exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului harghita.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:---------------viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 28 mai 2014.nr. 430.-------

 HOTĂRÂRE nr. 431 din 28 mai 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Băican Claudiu Lucian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 28 mai 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului sălaj de către domnul băican claudiu lucian.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:---------------viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 28 mai 2014.nr. 431.-------

 HOTĂRÂRE nr. 432 din 28 mai 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Szilagyi Robert-Istvan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 28 mai 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicdomnul szilagyi robert-istvan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului sălaj.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,gabriel opreabucureşti, 28 mai 2014.nr. 432.-------

Monitorul Oficial 376 din 21 Mai 2014 (M. Of. 376/2014)

 NORMĂ nr. 11 din 29 aprilie 2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014

Având în vedere prevederile art. 119-133 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. i) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), ale art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, ...

Monitorul Oficial 366 din 19 Mai 2014 (M. Of. 366/2014)

 CONTRACT-CADRU din 13 mai 2014 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 mai 2014

Cap. i asistenţa medicală primarăsecŢiunea 1condiţii de eligibilitateart. 1 (1) În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;c) să depună, în vederea încheierii contractului, toate documentele necesare în termenele stabilite pentru contractare.(2) asistenţa medicală primară se asigură de către medicii care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cabinete medicale organizate conform prevederilor legale ...

Monitorul Oficial 360 din 15 Mai 2014 (M. Of. 360/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 390 din 13 mai 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 15 mai 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului mediului şi schimbărilor climatice pentru departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 29.833 mii lei la capitolul 70.01 "locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "active nefinanciare", articolul 71.01 "active fixe".(2) fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor pentru ...

Monitorul Oficial 338 din 08 Mai 2014 (M. Of. 338/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 24 aprilie 2014 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 8 mai 2014

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 5/2014 pentru aprobarea protocolului de colaborare încheiat între camera auditorilor financiari din românia şi ministerul fondurilor europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul camerei auditorilor financiari ...

 PROCEDURĂ din 24 aprilie 2014 de organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 8 mai 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1camera auditorilor financiari din românia, denumită în continuare camera, organizează cursul şi testul de verificare pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori.art. 2prezentele proceduri se aplică următoarelor categorii de persoane:- auditori financiari activi, care la data organizării cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori au toate obligaţiile faţă de cameră îndeplinite, au obţinut calificativul a, pe persoană fizică sau juridică, la ultima inspecţie de calitate efectuată de către departamentul de monitorizare şi competenţă ...

Monitorul Oficial 323 din 05 Mai 2014 (M. Of. 323/2014)

 NORME TEHNICE din 15 aprilie 2014 de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică (AP-PMSC) prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 din 5 mai 2014

Art. 1(1) acţiunile prioritare pentru profilaxia morţii subite de cauză aritmică (ap-pmsc) sunt elaborate, derulate şi finanţate de către ministerul sănătăţii şi se realizează prin spitale regionale de urgenţă şi institute de urgenţă pentru boli cardiovasculare, denumite în continuare spitale.(2) comisia de cardiologie a ministerului sănătăţii aprobată prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, este coordonatorul naţional al ap-pmsc, iar serviciul politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice reprezintă structura centrală a ministerului sănătăţii responsabilă cu coordonarea acestor acţiuni.(3) derularea şi monitorizarea ap-pmsc se realizează ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016