Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 26 noiembrie 2014  privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 26 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea denumirii şi descrierii tehnice ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    2. Se aprobă actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    3. Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, înscris în inventarul centralizat al bunurilor care aparţin domeniului public al statului la poziţia cu nr. MF 102113, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
    4. Se aprobă actualizarea datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a comasării unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Laboratorul Central Fitosanitar, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.
    5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.


                   PRIM-MINISTRU
                 VICTOR-VIOREL PONTA

                        Contrasemnează:
                       -----------------
                       Viceprim-ministru,
                     ministrul agriculturii
                      şi dezvoltării rurale,
                         Daniel Constantin

                  Ministrul finanţelor publice,
                      Ioana-Maria Petrescu

                  Ministrul delegat pentru buget,
                       Darius-Bogdan Vâlcov


    Bucureşti, 26 noiembrie 2014.
    Nr. 1.065.


    ANEXA 1

                                 DATELE DE IDENTIFICARE
     ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
       Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi
        din subordine pentru care se actualizează valorile de inventar şi,
            după caz, se modifică denumirea şi/sau descrierea tehnică


┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Nr. MFP şi│ Administratorul bunului │ Denumirea bunului │ Descrierea tehnică │Valoarea de│
│crt.│codul de │ (denumirea, CUI) │ │ │ inventar │
│ │clasifi- │ │ │ │ (lei) │
│ │care │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 1│MF 34096, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală Arad│S = 1,95 ha │ 159.617│
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 2│MF 154583, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │ │S = 3,27 ha, în parcelele: │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Teren │A126/4-0,5 ha; A126/5-0,5 ha │ │
│ │ │ │ │A126/6-0,5 ha; A126/7-0,5 ha; │ │
│ │ │ │ │A126/10-0,8 ha; A126/12-0,47 ha│ 1.271.300│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 3│MF 34102, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │S-39,71 ha │ 3.976.611│
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Hărman │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 4│MF 152126, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren │S-23,68 ha, în parcela │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│ │A761/2-23,68 ha │ 2.371.346│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 5│MF 34104, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Râmnicu Sărat │S-42 ha │ 709.221│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 6│MF 34108, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │ │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Teren suprafaţă totală Dej │S-27,62 ha │ 313.556│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 7│MF 34110, │ Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Turda │S-16,01 ha │ 185.164│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 8│MF 34111, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Cogealac │S-40,50 ha │ 413.727│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 9│MF 34112, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Ovidiu │S-15,24 ha │ 482.264│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 10│MF 34113, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Târgu Secuiesc │S-30,30 ha │ 453.787│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 11│MF 34114, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │S-36,9011 ha, CF 70417, │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Târgovişte │CF 71578, CF 70402 │ 1.439.336│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 12│MF 152138, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │ │S-13,77 ha, în parcela T66 │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Teren │A403-13,77 ha, CF 71529 │ 542.559│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 13│MF 34116, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Portăreşti │S-40,25 ha │ 184.455│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 14│MF 152132, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │ │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Teren extravilan agricol │S-10.00 ha, parcela A89 = 10 ha│ 48.099│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 15│MF 34121, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Luduş │S-37,63 ha │ 331.326│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 16│MF 34125, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Sibiu │S-40,88 ha │ 6.317.942│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 17│MF 34126, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Rădăuţi │S-39,45 ha │ 398.194│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 18│MF 34127, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Troianu │S-40,42 ha │ 704.738│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 19│MF 34129, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Peciu Nou │S-42,36 ha │ 813.431│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 20│MF 152131, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │ │S-14 ha, în parcela │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Teren │A-1392 = 14 ha │ 215.619│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 21│MF 34132, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │Teren suprafaţă totală │ │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Negreşti │S-41,60 ha │ 639.635│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 22│MF 152130, │Institutul de Stat pentru Testarea şi │ │S-28,40 ha, în parcele │ │
│ │cod 8.05.03│Înregistrarea Soiurilor; CUI - 4192880;│Teren │A-18 = 2,0 ha, A-24 = 7,40 ha, │ │
│ │ │ │ │A-22 = 9,5 ha, A-20 = 9,5 ha │ 436.673│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 23│MF 38189, │Direcţia pentru Agricultură a │ │ │ │
│ │cod 8.29.08│Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 │Teren incintă │Suprafaţa - 6.483 mp, CF 213414│ 952.770│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 24│MF 38191, │Direcţia pentru Agricultură a │Clădire laborator │Sc = 180 mp; P; Sd = 180 mp; │ │
│ │cod 8.28.03│Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 │nematologie Băneasa │cărămidă │ 170.740│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 25│MF 38192, │Direcţia pentru Agricultură a │ │Sc = 298 mp; P; Sd = 298 mp; │ │
│ │cod 8.28.10│Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 │Magazie pesticide │prefabricate; CF 213414 │ 46.510│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 26│MF 38193, │Direcţia pentru Agricultură a │ │Sc = 411 mp, P; Sd = 411 mp; │ │
│ │cod 8.28.10│Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 │Magazie pesticide │cărămidă; CF 213414 │ 139.670│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 27│MF 102113, │Direcţia pentru Agricultură a │ │ │ │
│ │cod 8.28.10│Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 │Adăpost meteo │ │ 290│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 28│MF 147541, │Direcţia pentru Agricultură a │ │ │ │
│ │cod 8.28.13│Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 │Centrala termică │ │ 1.970│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 29│MF 147542, │Direcţia pentru Agricultură a │Împrejmuire, alimentare │ │ │
│ │cod 8.28.10│Municipiului Bucureşti, CUI - 4316228 │cu apă │ │ 52.310│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 30│MF 28329, │Direcţia pentru Agricultură Brăila, │ │Suprafaţa construită = │ │
│ │cod 8.28.10│ CUI - 4343087 │Magazie fitosanitară │suprafaţa desfăşurată - 288 mp;│ │
│ │ │ │ │curte - 1.219 mp, P, cărămidă │ 236.000│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 31│MF 37287, │Direcţia pentru agricultură Brăila, │Sediu DAJ Brăila + garaje │Suprafaţa construită = │ │
│ │cod 8.28.10│CUI - 4343087 │ │1.060 mp, din care: garaje - │ │
│ │ │ │ │155 mp; suprafaţa desfăşurată -│ │
│ │ │ │ │3.399 mp; Teren - 2.881 mp, │ │
│ │ │ │ │S+P+Et. 1, CF 77894 │ 4.277.000│
├────┼───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┤
│ 32│MF 26167, │Oficiul de Studii Pedologice şi │Laborator Agrochimic- │Suprafaţa construită - 230 mp, │ │
│ │cod 8.28.03│Agrochimice Neamţ, CUI - 2613516 │Pedologic Piatra-Neamţ │Suprafaţa desfăşurată-489,80 mp│ │
│ │ │ │ │Parter + Et. 1; Teren-4.391 mp;│ │
│ │ │ │ │CF 55439 │ 1.059.158│
└────┴───────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 2

                                  DATELE DE IDENTIFICARE
        ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea
        Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia pentru
                      Agricultură a Municipiului Bucureşti a
                    căror unitate de administrare s-a schimbat


┌────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │Nr. MFP şi │ Persoana juridică de la │ Persoana juridică la care se │Denumirea bunului│ Adresa │Valoarea de│
│crt.│ codul de │ care se transmite bunul │ transmite bunul imobil │ │ │ inventar │
│ │clasificare│ imobil (denumirea, CUI) │ │ │ │ (lei) │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ 1│MF 147541, │Direcţia pentru Agricultură│Institutul de Cercetare-Dezvoltare│ Centrala termică│Municipiul Bucureşti; │ 1.970│
│ │cod 8.28.13│a Municipiului Bucureşti, │pentru Protecţia Plantelor; │ │sectorul 1, bd. Ion │ │
│ │ │CUI - 4316228 │CUI - 2593494 │ │Ionescu de la Brad nr. 20│ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ 2│MF 147542, │Direcţia pentru Agricultură│Laboratorul Central Fitosanitar, │Împrejmuire, │Municipiul Bucureşti; │ │
│ │cod 8.28.10│a Municipiului Bucureşti, │CUI - 27308429 │alimentare cu apă│sectorul 1, bd. Ion │ │
│ │ │CUI - 4316228 │ │ │Ionescu de la Brad nr. 20│ 52.310│
└────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 3

                          DATELE DE IDENTIFICARE
       ale bunurilor care trec din domeniul public al statului în domeniul
         privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării


┌────┬───────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────┐
│Nr. │Nr. MFP şi │ Administratorul bunului │ Denumirea bunului │Descrierea tehnică│Valoarea de │
│crt.│codul de │ imobil (denumirea, CUI) │ │ │ inventar │
│ │clasificare│ │ │ │ (lei) │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ 1 │MF 102113, │Direcţia pentru Agricultură│ │ │ │
│ │cod 8.28.10│a Municipiului Bucureşti, │ │ │ │
│ │ │CUI - 4316228 │Adăpost meteo │ │ 290│
└────┴───────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────┘


    ANEXA 4

                                 DATELE DE IDENTIFICARE
         ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului rezultat ca
        urmare a comasării unor bunuri*) aflate în domeniul public al statului
                   şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi
             Dezvoltării Rurale pentru Laboratorul Central Fitosanitar


┌────┬───────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Nr. MFP şi │ Administratorul bunului │ Denumirea bunului │Descrierea tehnică │Valoarea de │
│crt.│codul de │ imobil (denumirea, CUI) │ │ │ inventar │
│ │clasificare│ │ │ │ (lei) │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
│ 33│MF 102117, │Laboratorul Central │Clădire laborator reziduuri P+1 │D = Sd = 131,01 mp; │ │
│ │cod 8.28.03│Fitosanitar, CUI - 27308429│Clădire toxicologie │P = Sd = 188,01 mp; │ │
│ │ │ │ │E = Sd = 177,92 mp; │ │
│ │ │ │ │Sd total = 496,92 mp │ │
│ │ │ │ │Staţie pompare apă = │ │
│ │ │ │ │5,575 mp; teren │ │
│ │ │ │ │aferent = 226,750 mp;│ │
│ │ │ │ │împrejmuire, │ │
│ │ │ │ │alimentare cu apă │ 715.876│
└────┴───────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┘──────────
    *) Bunurile care fac obiectul comasării sunt cele înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, la poziţiile cu nr. MF 102117 şi MF 147542 (care se radiază).
──────────

                     ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice