Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ANEXĂ din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Planului strategic instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 5 noiembrie 2014  privind aprobarea Planului strategic instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016*)    Twitter Facebook
Cautare document

 ANEXĂ din 5 noiembrie 2014 privind aprobarea Planului strategic instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016*)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 880 bis din 4 decembrie 2014
──────────
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 159 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 880 din 4 decembrie 2014.
──────────
    ROMÂNIA
 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

    CUPRINS
    CADRUL DE PROGRAMARE
    Partea I : DOMENIUL AFACERI INTERNE
    Mandat
    Viziune 2020
    Mediul intern
    Mediul extern
    Sinteza principalelor realizări instituţionale 2010-2013

    Partea II : DIRECŢII DE ACTIVITATE 2014-2016
    Asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică
    Priorităţi strategice
    Politici publice şi propuneri legislative
    Proiecte strategice
    Programe bugetare
    Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Interne
    Priorităţi strategice
    Politici publice şi politici instituţionale
    Proiecte strategice
    Program bugetar
    Punerea în aplicare

    OBSERVAŢII FINALE
    Anexa nr. 1 - Lista documentelor programatice şi strategice cu incidenţă asupra domeniului afacerilor interne
    Anexa nr. 2 - Structura Planului anual de management


    CADRUL DE PROGRAMARE
    Afacerile interne, unul dintre cele mai importante domenii ale statului de drept, care presupune prestarea unui serviciu public de bază pentru populaţie, cu finalitate în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică de care trebuie să beneficieze cetăţenii europeni, reprezintă una dintre principalele direcţii de dezvoltare stabilită în Programul de Guvernare pentru perioada 2013-2016*1), respectiv în Programul asupra căruia Guvernul şi-a asumat răspunderea în temeiul art. 114 alin (1) din Constituţia României în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 11.03.2014*2).
──────────
    *1) Hotărârea Parlamentului României nr. 45/21.12.2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 877/21.12.2012;
    *2) Document publicat în Monitorul Oficial al României nr. 185/14.03.2014;
──────────
    Potrivit acestor documente programatice, obiectivele fundamentale ale Guvernului României pentru domeniul afaceri interne vizează:
    - creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului atât în mediul rural, cât şi în mediul urban;
    – îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti privind combaterea criminalităţii transfrontaliere, precum şi a criminalităţii comise de cetăţenii români în străinătate;
    – reducerea birocraţiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor structuri şi redirecţionarea personalului din aparatul funcţionăresc către structurile operative;
    – analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează competenţele în domeniile ordinii şi siguranţei publice, situaţiilor de urgenţă şi ale activităţilor instituţiei prefectului;
    – elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind pregătirea profesională, creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului poliţistului, jandarmului, pompierului, precum şi al celorlalţi funcţionari publici din structurile Ministerului Afacerilor Interne.

    Finalizarea perioadei de aplicabilitate a Planului Strategic al MAI 2010-2013*3) a impus, în vederea consolidării continue a sistemului de ordine şi siguranţă publică, definirea unei noi perspective strategice, care să ţină seama atât de dezideratele stabilite prin documentele programatice şi strategice*4), europene şi naţionale, cu incidenţă asupra domeniului afaceri interne, de cadrul dinamic şi global al secolului XXI, cât şi de prevederile Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2014-2016 şi de oportunităţile oferite de Cadrul financiar multianual al Uniunii Europene 2014-2020.
──────────
    *3) Planul Strategic al MAI pentru perioada 2010-2013 a fost aprobat prin OMAI nr. 270/2010;
    *4) Principalele documente programatice şi strategice cu incidenţă asupra domeniului afacerilor interne sunt prezentate în Anexa nr. 1;
──────────
    În acest sens, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost elaborat Planul Strategic Instituţional pentru perioada 2014-2016, instrument de management care se înscrie în cadrul normativ naţional*5), oferind o imagine clară asupra priorităţilor strategice, politicilor publice şi politicilor instituţionale, propunerilor legislative, proiectelor strategice şi programelor bugetare, care urmează să fie promovate la nivelul ministerului.
──────────
    *5) Hotărârea Guvernului nr. 1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central;
    Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central;
──────────
     PARTEA I
    DOMENIUL AFACERI INTERNE
    MANDAT
    Mandatul Ministerului Afacerilor Interne este:
    - de a asigura un climat de ordine şi siguranţă publică;
    – de a participa la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative în domeniul afacerilor interne;
    – de a coordona, la nivel naţional, activităţile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă;
    – de a coordona aplicarea politicilor Uniunii Europene în domeniile corespunzătoare acquis-ului Schengen şi a fondurilor europene;
    – de a îndeplini obligaţiile ce îi revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi NATO.


    VIZIUNE 2020
    Ministerul Afacerilor Interne, o instituţie publică europeană, modernă şi responsabilă, capabilă să asigure un sistem de ordine şi siguranţă publică performant, transparent, bazat pe cooperare şi orientat proactiv către nevoile de securitate ale cetăţeanului şi comunităţii din care acesta face parte.

    MEDIUL INTERN
    Organizarea instituţională
    Conducerea Ministerului Afacerilor Interne este asigurată de ministrul afacerilor interne, 4 secretari de stat, 4 subsecretari de stat, secretarul general al ministerului şi 3 secretari generali adjuncţi.
    Ministrul afacerilor interne reprezintă şi angajează Ministerul Afacerilor Interne în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. În exercitarea atribuţiilor legale, ministrul afacerilor interne emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
    Pe lângă ministrul afacerilor interne funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Colegiul dezbate problemele principale privind activitatea ministerului şi adoptă recomandări pentru perfecţionarea managementului ministerial. De asemenea, în subordinea ministrului afacerilor interne, funcţionează Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, ca structură interinstituţională de suport decizional pentru managementul acţiunilor în situaţii de criză în domeniul ordinii publice.
    Totodată, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne funcţionează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, structură operaţională fără personalitate juridică, cu atribuţii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel naţional, a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, până la internarea în spital. Departamentul este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.
    Secretarii de stat şi secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne răspund de organizarea şi conducerea activităţii structurilor de specialitate pe care le coordonează, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    Conducerea fiecărei structuri de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne este asigurată de un director general, director sau inspector general, care reprezintă instituţia atât în relaţiile intra-instituţionale, cât şi în relaţiile cu terţii. Fiecare structură de specialitate este organizată pe compartimente de specialitate, conducerea acestora fiind asigurată de către şefi de direcţie, şefi de serviciu şi şefi de birou. Între conducerea fiecărei structuri de specialitate şi propriile compartimente relaţiile interne sunt ierarhice, iar relaţiile între compartimentele fiecărei structuri de specialitate sunt funcţionale şi de cooperare.
    Fiecare structură de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne acţionează pentru îndeplinirea mandatului stabilit atât prin actele normative, cât şi prin politicile guvernamentale din domeniile care ţin de aria sa de competenţă, după cum urmează:
    ● Structuri ale Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne
    Corpul de Control al Ministrului: efectuează inspecţii şi controale tematice la structurile şi în domeniile de competenţă ale ministerului şi desfăşoară activităţi pentru punerea în aplicare a documentelor programatice ale ministerului, inclusiv în ceea ce priveşte implementarea sistemului de control intern/managerial.
    Direcţia Audit Public Intern: furnizează managementului ministerului o asigurare rezonabilă şi obiectivă asupra funcţionalităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare.
    Direcţia Generală Management Operaţional: asigură Centrul Operaţional de Comandă, respectiv secretariatul tehnic al Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică în problematica ce vizează managementul integrat în domeniul ordinii publice; îndeplineşte funcţia de punct naţional standard de contact, prin care se asigură acoperirea tuturor tipurilor de criză transfrontalieră în acest domeniu, în relaţiile cu organismele şi instituţiile internaţionale.
    Direcţia Generală Management Resurse Umane: asigură proiectarea şi urmărirea implementării politicilor în domeniul managementului resurselor umane, managementului organizatoric, securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul ministerului, asigurând şi relaţia cu partenerii sociali.
    Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului: asigură monitorizarea, îndrumarea metodologică şi controlul ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul Instituţiilor Prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi a sarcinilor încredinţate de către Guvern ori de conducerea ministerului.
    Direcţia Generală Logistică: coordonează, îndrumă şi controlează activităţile pe linie de planificare logistică, administrare a patrimoniului imobiliar, de asigurare tehnică a mijloacelor de mobilitate, a armamentului şi tehnicii speciale, de dezvoltare tehnică, standardizare şi reglementări, intendenţă şi protecţia mediului, desfăşurate la nivelul tuturor structurilor ministerului; asigură suportul logistic pentru unităţile Aparatului Central al ministerului, finanţate de ordonatorul principal de credite, precum şi unităţile subordonate acestuia care nu dispun de suport logistic propriu, conform competenţelor.
    Direcţia Generală Financiară: exercită activităţi specifice în domeniul financiar-contabil.
    Direcţia Generală Juridică: desfăşoară activităţi privind elaborarea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalităţii derulării raporturilor în relaţia ministerului cu Parlamentul şi cu Guvernul, reprezentarea şi apărarea intereselor ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, avizarea proiectelor de contracte şi a altor lucrări cu caracter juridic, promovarea şi respectarea drepturilor omului şi a normelor dreptului internaţional, european şi umanitar în/şi de către minister, coordonarea activităţii de asistenţă juridică la nivelul unităţilor din aparatul central al ministerului, al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora, precum şi exercitarea activităţii jurisdicţionale în cauzele care au ca obiect angajarea răspunderii materiale pentru pagubele aduse patrimoniului ministerului din vina personalului acestuia.
    Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei: asigură organizarea, coordonarea şi controlul activităţii ministerului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în vederea realizării interoperabilităţii şi coerenţei informaţionale, eliminării suprapunerilor investiţionale, implementării tehnologiilor specifice corelat cu cerinţele operaţionale; asigură managementul Reţelei de Comunicaţii Integrate Voce-Date-Video a ministerului şi a componentei Platformei Comune TETRA din responsabilitatea ministerului; asigură dotarea cu tehnică specifică a structurilor Aparatului Central al ministerului.
    Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale: asigură coordonarea generală a activităţilor ministerului în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate; elaborează politicile şi obiectivele specifice ale ministerului în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, coordonează participarea ministerului la procesul de elaborare a politicilor şi legislaţiei europene, coordonează activitatea de reprezentare a României pe domeniul specific ministerului, iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau autorităţi similare din alte ţări, în conformitate cu principiile politicii externe a României.
    Direcţia Schengen: asigură coordonarea activităţilor structurilor ministerului pentru gestionarea politicilor Uniunii Europene în domeniile corespunzătoare acquis-ului Schengen şi a fondurilor europene, pe domeniul afaceri interne şi sectorul dedicat granturilor, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate; coordonează şi monitorizează, la nivelul ministerului, îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare aplicării integrale a prevederilor Acordului Schengen privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi ale Convenţiei de aplicare a acestuia, precum şi a celorlalte prevederi specifice acquis-ului Schengen, definit prin actele legislative europene.
    Direcţia Medicală: exercită atribuţii cu privire la organizarea, îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţii medico-farmaceutice, asistenţei medicale a angajaţilor, activităţilor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi monitorizarea implementării programelor naţionale de sănătate în reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne.
    Direcţia Secretariat General şi Protocol: acţionează în vederea optimizării circuitului informaţional-comunicaţional la nivelul ministerului, precum şi cu societatea civilă, asigurării cadrului optim pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de protocol, activităţilor privind circuitul legal al lucrărilor, informarea documentară, relaţiile cu publicul, păstrarea şi evidenţa arhivei neclasificate în structurile ministerului.
    Direcţia Informare şi Relaţii Publice: concepe, organizează, conduce, coordonează şi controlează activităţile de informare şi relaţii publice, transparenţă decizională, realizare a publicaţiilor, filmelor şi materialelor audiovizuale; monitorizează şi analizează permanent efectele mediatice produse de misiunile şi acţiunile întreprinse de personalul ministerului, cu scopul de a asigura o reflectare obiectivă în spaţiul public a activităţii ministerului.
    Unitatea de Politici Publice: implementează şi monitorizează ansamblul de metode şi proceduri de formulare, fundamentare şi evaluare a documentelor de politici publice şi a procedurilor de planificare strategică şi de planificare bugetară pe programe în cadrul ministerului; exercită atribuţii privind analiza, monitorizarea fondurilor externe nerambursabile (fonduri structurale), în domeniile de competenţă ale ministerului.
    Centrul de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice: gestionează, în condiţiile legii, problematica specifică domeniului protecţiei infrastructurilor critice naţionale/europene, asigură punctul naţional de contact în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană şi alte organisme internaţionale, realizează managementul reţelei CIWIN la nivel naţional, reprezintă ministerul în Grupul de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice asigurând secretariatul tehnic al acestuia şi coordonează activităţile specifice domeniului din responsabilitate desfăşurate în unităţile MAI.
    ● Inspectorate Generale în subordinea Ministerului Afacerilor Interne
    Inspectoratul General al Poliţiei Române: exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii; îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact pe ordine publică.
    Inspectoratul General al Jandarmeriei Române: exercită, în condiţiile legii, atribuţii cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism; îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact pe evenimente sportive.
    Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Română: exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv braţul Măcin şi canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă şi în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.
    Inspectoratul General pentru Imigrări: exercită atribuţii cu privire la implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.
    Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă: exercită atribuţii specifice în domeniile apărării vieţii, bunurilor şi a mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi al realizării măsurilor de protecţie civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
    Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne: execută misiuni de zbor, operative sau cu caracter umanitar, independent sau în cooperare, în sprijinul structurilor ministerului sau al comunităţii.
    ● Agenţii în subordinea Ministerului Afacerilor Interne
    Agenţia Naţională Antidrog: stabileşte concepţia, coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.
    Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane: asigură coordonarea, evaluarea şi monitorizarea la nivel naţional a aplicării politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia.

    ● Structuri de specialitate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne
    Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă: desfăşoară activităţi de informaţii, contrainformaţii şi securitate, în vederea asigurării ordinii publice, prevenirii şi combaterii ameninţărilor la adresa securităţii naţionale privind misiunile, personalul, patrimoniul şi informaţiile clasificate în cadrul ministerului.
    Direcţia Generală Anticorupţie: exercită atribuţii specifice pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului ministerului.
    Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale: exercită atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege privind rezervele de stat, pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, controlul armamentelor, creşterii încrederii şi securităţii, prin funcţiile de: strategie, reglementare, administrare, reprezentare, autoritate de stat, socială, umanitară, de apărare, precum şi de implementare a acquis-ului comunitar.
    Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale: exercită îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea aplicării unitare a legislaţiei în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul ministerului.
    Direcţia Generală de Paşapoarte: organizează şi coordonează activitatea de personalizare, evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple electronice, a paşapoartelor temporare şi a altor documente, în condiţiile legii şi asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniu; îndeplineşte funcţia de punct naţional unic de contact privind schimbul automat de certificate necesare stabilirii autenticităţii şi integrităţii documentelor electronice, precum şi autorizării accesului la informaţiile stocate în aceste documente, în baza instrumentelor comunitare.
    Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor: sprijină, coordonează şi controlează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi metodologice cu privire la examinarea candidaţilor în vederea obţinerii unei/unor categorii de permis de conducere, evidenţa permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, personalizează certificatele de înmatriculare şi permisele de conducere, coordonează activitatea de producere şi valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare, în condiţiile legii. Îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact privind schimbul automat de date privind permisele de conducere şi vehiculele înmatriculate, în baza instrumentelor comunitare.
    Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date: exercită atribuţii cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă a persoanelor, stării civile, eliberarea actelor de identitate, precum şi gestionarea şi administrarea la nivel naţional a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, cărţilor de identitate, paşapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul. Îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact pentru schimbul de informaţii referitor la documentele de identitate între statele membre ale Uniunii Europene şi, totodată, de autoritate naţională pentru verificarea declaraţiilor de susţinere a iniţiativelor cetăţeneşti europene completate de către cetăţenii români.
    Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza": desfăşoară activităţi de formare iniţială a viitorilor ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare, pompieri şi a specialiştilor în arhivistică, cât şi activităţi de formare continuă a acestora.
    Institutul de Studii pentru Ordine Publică: desfăşoară activităţi de formare profesională, inclusiv managerială, a personalului ministerului, elaborează studii şi analize în domeniul ordinii publice.
    Centrul Naţional SIS: asigură implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea componentei naţionale a Sistemului Informatic Schengen, compusă din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări şi copia naţională a bazei de date centrale SIS.
    Arhivele Naţionale: administrează Fondul Arhivistic Naţional al României, controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă, preia de la creatorii şi deţinătorii de arhivă documentele care fac parte din fondul arhivistic naţional, asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţine, a documentelor pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate.
    Centrul de Psihosociologie al MAI: exercită competenţe în domeniul reglementării, îndrumării, coordonării şi controlului activităţii de psihologie desfăşurate la nivelul ministerului; planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare psihologică, asistenţă psihologică, diagnoză organizaţională, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică.
    Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti: exercită atribuţii specifice în domeniul sportului de performanţă.
    Casa de Pensii Sectorială a MAI: asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale la nivelul ministerului.
    Majoritatea structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne au în subordine unităţi distincte, care funcţionează ca structuri de execuţie, cu competenţă teritorială limitată, conform specificului atribuţiilor stabilite prin actele normative din domeniul de competenţă.

    ● Resurse umane
    În cadrul Ministerului Afacerilor Interne îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal: funcţionari publici cu statut special (ofiţeri de poliţie, agenţi de poliţie), militari (cadre militare - ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi/gradaţi profesionişti), angajaţi civili (funcţionari publici şi personal contractual).
    La data de 31 decembrie 2013, situaţia posturilor şi a efectivelor Ministerului Afacerilor Interne se prezenta după cum urmează:
    - gradul de ocupare al posturilor din total posturi aprobate*6): 95,01% (posturi aferente funcţionarilor publici cu statut special încadrate - 93,74%; posturi aferente personalului militar încadrate - 97,84%; posturi aferente personalului civil*7) încadrate - 90,24%);

──────────
    *6) Nu sunt incluse posturile aferente statelor M şi C.
    *7) Inclusiv pentru cele 42 de instituţii ale prefectului.
──────────
    – repartiţia personalului existent pe categorii de personal: 54,54% funcţionari publici cu statut special, 38,43% cadre militare, 7,02% angajaţi civili (dintre care 25,34% funcţionari publici şi 74,65% angajaţi contractuali).
    Din punct de vedere al dispersiei personalului în structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, la data de referinţă, situaţia se prezenta după cum urmează:
    - aparat central: gradul de ocupare al posturilor - 93,39% (poliţişti - 83,40%, cadre militare - 0,13%, funcţionari publici - 11,83% şi angajaţi cu contract individual de muncă - 4,62%);
    – structuri subordonate unor unităţi ale aparatului central: gradul de ocupare al posturilor - 80,08% (poliţişti - 56,66%, cadre militare - 0,58% şi angajaţi cu contract individual de muncă - 42,75%);
    – structuri de specialitate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne: gradul de ocupare al posturilor - 95,50% (poliţişti - 54,97%, cadre militare - 40,06%, funcţionari publici - 0,77% şi angajaţi cu contract individual de muncă - 4,18%);
    – aparatul de specialitate al celor 42 de instituţii ale prefectului: gradul de ocupare al posturilor (exclusiv posturile aferente serviciilor publice comunitare) - 96,65% (funcţionari publici - 80,46% şi angajaţi pe bază de contract individual de muncă - 19,53%).

    În ceea ce priveşte specializările existente la nivelul resurselor umane predomină pregătirea în domeniul ştiinţelor juridice, studii economice, tehnice, militare şi într-o proporţie mai mică, alte specializări, din domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste. Majoritatea personalului angajat a urmat, atât la iniţiativa conducerii structurilor de specialitate, cât şi din propria iniţiativă, programe de pregătire de scurtă/medie durată, în domenii de interes, precum: management, comunicare şi relaţii publice, politici publice, informatică, finanţe, contabilitate, fonduri structurale.
    Referitor la competenţele şi abilităţile resurselor umane se pot observa următoarele caracteristici generale: capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse în scopul realizării obiectivelor, implicarea activă în realizarea obiectivelor atât în mod independent, cât şi prin munca în echipă, atitudinea proactivă în soluţionarea problemelor, atitudinea pozitivă faţă de idei noi, cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în domeniu şi respectarea normelor de disciplină şi de etică prevăzute de codul de conduită al poliţiştilor şi de codul de conduită al funcţionarilor publici.
    Complexitatea activităţilor curente impune perfecţionarea continuă a personalului în domenii precum: drept şi legislaţie comunitară, politici şi afaceri europene, managementul riscului şi al crizelor, sisteme de analiză, monitorizare şi evaluare, managementul instrumentelor financiare structurale, management de proiect, contracte şi achiziţii publice, module de utilizare a programelor specializate în prelucrarea datelor organizate sub formă de tabel sau a instrumentelor de predicţie şi analiză de date, perfecţionarea competenţelor lingvistice, comunicare şi transparenţă decizională.

    ● Resurse materiale
    În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă ale personalului, asigurării de echipamente specifice, în special tehnică de mobilitate terestră şi navală, echipamente de supraveghere şi control a trecerii frontierei, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost derulate programe de investiţii, finanţate prin credite guvernamentale şi fonduri nerambursabile. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte asigurarea cu tehnică şi materiale, au fost semnalate următoarele aspecte:
    - Gradul de dotare cu materiale de resortul patrimoniului imobiliar este redus raportat la necesarul prevăzut conform normelor de dotare în vigoare. Structurile ministerului se confruntă cu un deficit de spaţii, în special, pentru cele cu destinaţiile de birouri, săli de şedinţe şi întâlniri de lucru, săli de conferinţe, spaţii pentru depozitarea documentelor de lucru, a documentelor de arhivă, precum şi a mijloacelor de păstrare şi conservare a arhivei. Acest deficit se înregistrează ca urmare a retrocedărilor, a degradărilor din cauza finanţării insuficiente pentru reabilitarea acestora sau inexistenţei unor spaţii disponibile pentru preluare în administrare;
    – Există un număr important de construcţii cu risc seismic ridicat, iar numărul imobilelor care au fost consolidate/reabilitate este redus din cauza alocaţiilor bugetare de austeritate din ultimii ani;
    – Dotarea cu echipamente de comunicaţii, tehnică de calcul şi licenţe este sub nivelul necesarului, mai mult, un procent important din tehnica existentă este deja uzat fizic şi moral;
    – Parte din armamentul şi mijloacele specifice de ordine publică aflate în exploatare necesită modernizare sau înlocuire, iar la unele categorii de armament se înregistrează deficite semnificative. De asemenea, la unele categorii de muniţii specifice se înregistrează deficite determinate de depăşirea termenului de păstrare/utilizare. De asemenea, nivelul de înzestrare cu echipament specific de protecţie nu este corespunzător nevoilor operative ale structurilor implicate în acţiuni de menţinere a ordinii publice;
    – Dotarea cu mijloace de transport este insuficientă, cele aflate în exploatare au îndeplinit şi depăşit durata normală de exploatare prevăzută în nomenclatorul de specialitate propriu structurilor ministerului, iar legislaţia nu permite achiziţionarea de autovehicule din categoria M1 conform RNTR-2;
    – Dotarea cu mijloace aeriene şi infrastructura de aviaţie este insuficientă raportată la numărul şi complexitatea misiunilor solicitate, numărul mare de structuri sprijinite aerian şi caracteristicile geografice ale ţării;
    – Majoritatea echipamentelor medicale existente în dotarea unităţilor sanitare proprii ministerului a depăşit durata normată de utilizare. De asemenea, spaţiile de lucru din multe unităţi medicale sunt inadecvate derulării actului medical sau se află în regim de închiriere.


    ● Resurse financiare
    Cheltuielile Ministerului Afacerilor Interne din bugetul de stat pentru perioada 2011-2013 se prezintă după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────┐
│milioane lei │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│ │2011 │2012 │2013 │
├────────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│CHELTUIELI TOTAL │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│mil lei │7.913│7.967│7.073│
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│% din P.I.B. │1,42 │1,36 │1,28 │
├────────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│Cheltuieli de personal │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│mil lei │5.920│6.426│6.962│
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│% din P.I.B. │1,06 │1,09 │1,12 │
├────────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│Bunuri şi servicii │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│mil lei │637 │634 │395 │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│% din P.I.B. │0,11 │0,11 │0,06 │
├────────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│Dobânzi │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│mil lei │5 │0 │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│% din P.I.B. │0,00 │0,00 │ │
├────────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│Asistenţa socială │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│mil lei │143*)│82 │63 │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│% din P.I.B. │0,03 │0,01 │0,01 │
├────────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│Alte transferuri curente │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│mil lei │587 │109 │174 │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│% din P.I.B. │0,11 │0,02 │0,03 │
├────────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│Cheltuieli de investiţii │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│mil lei │620 │716 │379 │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│% din P.I.B. │0,11 │0,12 │0,06 │
├────────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│din care: │
├────────────────────┬─────┬─────┬─────┤
│- transferuri între │ │ │ │
│unităţi ale │38 │0 │7 │
│administraţiei │ │ │ │
│publice │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- alte transferuri │3 │4 │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- proiecte cu │ │ │ │
│finanţare din │ │ │ │
│fonduri externe │155 │65 │87 │
│nerambursabile (FEN)│ │ │ │
│postaderare │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- cheltuieli │ │ │ │
│aferente programelor│5 │21 │4 │
│cu finanţare │ │ │ │
│rambursabilă │ │ │ │
├────────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│- cheltuieli de │419 │625 │281 │
│capital │ │ │ │
├────────────────────┴─────┴─────┴─────┤
│*) începând cu anul 2011 plata │
│pensiilor se asigură din Bugetul │
│asigurărilor │
│sociale de stat │
└──────────────────────────────────────┘


    ● Relaţii intra- şi inter-instituţionale
    Între structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt dezvoltate relaţii de cooperare şi colaborare pe probleme de specialitate, conform actelor normative în vigoare. Pentru problematica de complexitate ridicată, care necesită implicarea specialiştilor din domenii diferite de activitate, care să formuleze un răspuns comprehensiv, se constituie grupuri de lucru. Coordonarea activităţii acestor grupuri de lucru este asigurată de către o singură structură de specialitate, nominalizată anterior în acest sens, de către conducerea la nivel înalt a ministerului.
    În sfera relaţiilor inter-instituţionale, structurile Ministerului Afacerilor Interne dezvoltă relaţii de colaborare cu structurile corespondente ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, pe probleme de specialitate, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile din ţară (mass-media, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale), pe domenii de interes public clar determinate şi în limitele legii. Colaborarea cu aceste structuri presupune schimbul de informaţii relevante pentru activitatea ministerului, precum şi susţinerea unor activităţi specifice informării şi publicităţii. Totodată, sunt încheiate parteneriate cu instituţii publice şi cu organizaţii neguvernamentale, din ţară şi din străinătate, pe domenii de interes specifice Ministerului Afacerilor Interne, conform protocoalelor existente.
    Pe plan internaţional, Ministerul Afacerilor Interne organizează şi desfăşoară acţiuni de cooperare cu structuri similare din alte ţări, în limitele de competenţă conferite de lege, în scopul realizării unor schimburi de date şi informaţii menite să asigure perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de muncă, precum şi implementarea, în activitatea proprie, a standardelor internaţionale. În situaţii concrete, pentru documentarea unor acţiuni specifice, se desfăşoară, cu respectarea procedurilor legale, activităţi comune cu structurile similare din statele cu care sunt încheiate acorduri sau convenţii de cooperare, ori alte forme de înţelegeri bilaterale.
    De asemenea, în domeniul managementului urgenţelor civile Ministerul Afacerilor Interne reprezintă punctul naţional de contact în relaţia cu organismele şi organizaţiile internaţionale pe baza convenţiilor, tratatelor şi acordurilor internaţionale.

    ● Concluzii
    Performanţa structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este influenţată de o serie de factori interni, cei mai relevanţi şi având caracter majoritar, fiind următorii:
    . Puncte tari
    - Viziune managerială bazată pe analiză strategică;
    – Susţinere managerială a iniţiativelor destinate îmbunătăţirii activităţii profesionale;
    – Pregătire profesională diversificată a resurselor umane;
    – Acumularea de experienţă în atragerea, coordonarea, implementarea şi monitorizarea resurselor financiare externe;
    – Acumularea de experienţă privind implementarea politicilor şi a legislaţiei europene;
    – Acumularea de experienţă prin participarea la misiunile internaţionale organizate sub egida ONU, UE sau altor organisme internaţionale, precum şi la grupurile tehnice de lucru ale Comisiei Europene;
    – Implementarea unor platforme tehnologice moderne care dispun de mecanisme şi tool-uri de integrare ce oferă suport pentru dezvoltarea unor soluţii de interoperabilitate cu sisteme informatice noi sau existente;
    – Sistem ierarhic piramidal care asigură interoperabilitatea resurselor pentru managementul integrat al acţiunilor;
    – Existenţa unor standarde operaţionale şi proceduri de lucru bine structurate;
    – Existenţa unei bogate resurse informaţionale (materiale de documentare interne şi internaţionale, ghiduri, metodologii de lucru, suporturi şi materiale de curs);
    – Disponibilitatea pentru colaborarea cu parteneri interni şi externi;
    – Valorificarea bunelor practici în materie preventivă;
    – Aplicarea principiului transparenţei faţă de cetăţeni şi societatea civilă.

    . Puncte slabe
    - resursele umane:
    – Subdimensionarea resurselor umane raportat la amploarea şi complexitatea activităţilor/atribuţiilor;
    – Fluctuaţia/migrarea personalului specializat;
    – Lipsa stabilităţii pe funcţii de conducere, precum şi la nivel de decizie;
    – Decalaj între nivelul de specializare a personalului şi evoluţiile mediului infracţional;
    – Lipsa unor mijloace eficiente de motivare/recompensare a performanţelor, cu impact asupra stării morale a personalului.
    – dotarea materială:
    – Infrastructura şi dotarea materială insuficientă pentru derularea activităţilor specifice;
    – Lipsa unui sistem de management electronic al documentelor;
    – Neconformitatea instalaţiilor şi construcţiilor cu normele de protecţie a mediului şi cele de securitate;
    – Insuficienţa mijloacelor de intervenţie, de deplasare, echipamentelor şi tehnicii speciale;
    – Lipsa sau insuficienţa sistemelor de observare şi supraveghere în zonele cu risc criminogen ridicat identificate în domeniul transporturilor feroviare, aeriene şi navale, precum şi a mijloacelor de mobilitate navală;
    – Insuficienţa instrumentelor software dedicate analizării unor volume mari de date;
    – Existenţa unor aplicaţii şi baze de date specifice dezvoltate la nivel local/sectorial, încă neintegrate în sisteme centralizate;
    – Inexistenţa unei platforme tehnice integrate care să asigure gestionarea la nivel centralizat a resurselor materiale;
    – Dezvoltarea insuficientă/neomogenă a reţelei de comunicaţii voce-date;
    – Uzură morală şi fizică pentru majoritatea echipamentelor utilizate în sistemul de ordine şi siguranţă publică.
    – vulnerabilităţi ale sistemului instituţional:
    – Climat de instabilitate şi nesiguranţă generat de reorganizări frecvente;
    – Menţinerea unei birocraţii excesive;
    – Dezvoltarea insuficientă a culturii organizaţionale;
    – Lipsa de reacţie şi/sau de adecvare la apariţia unor elemente negative de imagine instituţională;
    – Dificultatea derulării de campanii, proiecte de prevenire, informare şi sondaje de opinie.
    – deficienţe de colaborare şi cooperare:
    – Cooperare insuficientă cu autorităţile publice locale pentru asigurarea unui sistem integrat şi eficient de ordine şi siguranţă publică.    MEDIUL EXTERN
    Climatul politic, economic, social, tehnologic, legislativ şi de mediu, existent la nivel naţional şi internaţional, afectează performanţa structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, constituindu-se fie în potenţiale oportunităţi, fie în potenţiale ameninţări, după cum urmează:
    . Oportunităţi
    - Disponibilitatea mediului politic de a susţine acte normative care să dea mai multă eficienţă acţiunilor întreprinse de autorităţile statului;
    – Posibilitatea accesării unor fonduri externe nerambursabile;
    – Piaţa în continuă dezvoltare în domeniul tehnologic şi al soluţiilor inovative;
    – Alinierea normelor legislative naţionale la cerinţele UE;
    – Intensificarea schimbului de informaţii şi colaborării cu instituţiile de aplicare a legii din România şi ţările europene;
    – Posibilitatea de participare la misiuni internaţionale sub egida ONU, UE, Agenţiei Frontex, precum şi la cursuri de pregătire în străinătate în cadrul unor structuri cum ar fi FBI, ILEA, Marshall, CEPOL, FRONTEX;
    – Tendinţa existentă la nivelul UE de dezvoltare a mecanismelor de cooperare civil-militară pentru gestionarea urgenţelor;
    – Participarea sau iniţierea unor grupuri de lucru la nivelul UE de tipul Grupului de lucru privind aplicarea legii (LEWP) şi a Reţelei europene de servicii tehnologice de aplicare a legii (ENLETS);
    – Politica globală în domeniul protecţiei mediului cu impact asupra tipului de resurse utilizabile.

    . Ameninţări
    - Gradul scăzut de stabilitate politică şi instituţională la nivel naţional;
    – Instabilitatea economică şi financiară;
    – Creşterea ratei şomajului, în special în rândul tinerilor;
    – Constrângeri bugetare care determină insuficienta acoperire cu resurse umane, financiare şi materiale şi îngreunează finalizarea proiectelor aflate în derulare şi a investiţiilor deja începute, precum şi demararea unor investiţii noi;
    – Continuarea fenomenului de migraţie a personalului cu înaltă calificare spre ţările mai dezvoltate din punct de vedere economic;
    – Costurile ridicate pentru achiziţionarea de tehnologie performantă şi pentru serviciile de mentenanţă aferente;
    – Birocraţia excesivă în procesul de reglementare juridică, lacunele şi incoerenţa unor prevederi legislative;
    – Diferenţe legislative între sistemul naţional şi cel comunitar în domeniul finanţărilor externe nerambursabile;
    – Limitarea accesului în timp real la informaţiile de interes public;
    – Lipsa prefigurării unor fluxuri comunicaţionale, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, care să conducă la creşterea vitezei de circulaţie a informaţiei între instituţiile care colaborează;
    – Gradul redus de conştientizare din partea publicului larg a importanţei acţiunilor de protecţie a mediului înconjurător.


    SINTEZA PRINCIPALELOR REALIZĂRI INSTITUŢIONALE 2010-2013
    Sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică a cunoscut, în ultimii ani, importante transformări circumscrise procesului de tranziţie către o societate democratică, în care statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţeanului sunt garantate. În acelaşi timp, procesele internaţionale, precum instituţionalizarea politică şi financiară a Uniunii Europene şi globalizarea, au favorizat mişcarea oamenilor, a fluxurilor financiare, a comerţului şi a informaţiei, determinând pe lângă imensele beneficii, numeroase provocări la adresa ordinii de drept, precum:
    - apariţia unor infracţiuni atipice pentru spaţiul românesc, de genul atacuri la bănci, tâlhării cu folosirea armelor de foc, răpiri, sechestrări de persoane, furturi de arme, ca efect al evoluţiilor tehnologice care au revoluţionat modurile de comunicaţii şi viteza acestora, de natură să afecteze grav ordinea şi liniştea publică, inducând o stare de disconfort şi nesiguranţă în rândul cetăţenilor.
    – atacurile informatice, fie că este vorba de acţiuni pentru obţinerea unor date personale, date despre carduri bancare, fie că este vorba de blocarea funcţionării sau modificarea unor date sau sisteme informatice, înregistrează o evoluţie ascendentă şi o utilizare tot mai largă, cu impact semnificativ asupra siguranţei cetăţenilor.
    – criminalitatea organizată (terorismul, traficul de persoane, traficul de droguri) şi consecinţele sale devastatoare, manifestă o lipsă absolută de respect pentru viaţa umană şi valorile democratice şi reprezintă o ameninţare semnificativă, în constantă evoluţie, la adresa mediului intern de securitate.
    – criminalitatea economico-financiară (evaziunea fiscală, infracţiunile din sfera spălării banilor, infracţiunile din sfera drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială) se manifestă ca un fenomen complex, infiltrându-se strategic în economia legală, fiind una din cele mai virulente ameninţări, multiplele ei consecinţe fiind greu de estimat.
    – infracţiunile de corupere a unor funcţionari publici, în scopul obţinerii de avantaje imediate în cadrul relaţiilor comerciale, evitării unor etape procedurale, în dauna respectării concurenţei loiale sau a competitivităţii în afaceri, reprezintă o ameninţare la adresa fundamentelor sistemului democratic şi ale statului de drept.
    – crizele de ordine publică, favorizate de factori de ordin socio-economic (şomajul, lipsa unor soluţii de reintegrare socială, degradarea mediului educaţional şi legislativ), reprezintă un fenomen complex, atât prin pericolul social, cât şi prin forţa cu care sunt capabile să altereze climatul de siguranţă publică.
    – criminalitatea în medii specifice (infracţiuni la regimul silvic, infracţiuni în domeniul piscicol, infracţiunile în sectorul transporturilor feroviare, navale şi aeriene) se încadrează pe un trend ascendent şi tinde să devină din ce în ce mai complexă, cu implicaţii deosebite asupra mediului înconjurător, ecosistemului şi economiei naţionale.
    – accidentele de circulaţie, atâta timp cât în România, în fiecare an îşi pierd viaţa sau sunt rănite grav mii de persoane, multe dintre acestea rămânând cu importante sechele, reprezintă ameninţări de siguranţă şi securitate la adresa cetăţenilor.
    – infracţiunile transfrontaliere, manifestate sub forme cât mai complexe (migraţie ilegală, călăuzire, fals şi uz de fals, trafic cu bunuri contrafăcute, comerţ ilegal cu produse accizabile), cunosc o amploare deosebită, cu implicaţii grave asupra economiei naţionale şi a bugetului de stat.
    – dezastrele naturale şi cele provocate de om (incendiile forestiere sau la locuinţe, cutremurele, inundaţiile şi furtunile, alunecările de teren, secetele) constituie provocări în materie de siguranţă şi securitate.

    În acest context, Ministerul Afacerilor Interne a depus eforturi permanente pentru găsirea celor mai eficiente soluţii şi modalităţi pentru a preveni ameninţările de siguranţă şi securitate la adresa cetăţenilor, a contracara riscurile şi vulnerabilităţile în domeniu şi a oferi un răspuns adecvat, rapid şi corespunzător provocărilor de ordine publică.
    Astfel, eforturile comune depuse de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne în desfăşurarea la nivel naţional a activităţilor specifice, care au dus la menţinerea sub control a fenomenului infracţional, reuşindu-se în anul 2013 diminuarea criminalităţii (-4,6%) în România pentru al doilea an consecutiv, au fost susţinute de numeroase eforturi pentru adaptarea răspunsului instituţional la cadrul dinamic şi global al secolului XXI. Printre cele mai relevante eforturi instituţionale se numără:
    ● promovarea de politici la nivel strategic şi instituţional
    În perioada 2010-2013, au fost aprobate 6 strategii, elaborate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:
    - Strategia naţională de ordine publică 2010-2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1040/2010, document menit să ofere ansamblul obiectivelor majore pe termen mediu, în domeniul ordinii publice, coroborate cu principalele modalităţi de realizare şi resursele necesare pentru menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice şi să contribuie la stabilirea unei direcţii unitare, la nivelul tuturor instituţiilor de ordine publică.

    Potrivit acestei strategii, eforturile structurilor cu atribuţii şi competenţe în domeniul ordinii publice se focalizează pe următoarele obiective strategice: îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului; asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri; reducerea impactului criminalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului; consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şi situaţiilor de urgenţă; îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice în domeniu; securizarea frontierei, în special a celei externe a Uniunii Europene de pe teritoriul României.
    - Strategia dezvoltării aviaţiei MAI 2010-2020, aprobată prin Hotărârea CSAT nr. 91/2010, având ca obiectiv general creşterea capacităţii operative a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne în scopul sprijinirii structurilor ministerului şi a altor componente din sistemul public, pentru îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică din România, precum şi asigurarea unor servicii publice de înaltă eficienţă în domeniul umanitar şi al sănătăţii.
    – Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2011-2012, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 220/2011, al cărei obiectiv l-a constituit implementarea conceptului de management integrat al frontierei de stat, prin îmbunătăţirea capacităţii statului român de realizare eşalonată a unui nivel înalt de control la frontiera externă a UE şi prin adoptarea şi implementarea politicilor comune în domeniu.

    Obiectivele strategice stabilite prin această strategie sunt: controlul şi supravegherea frontierei pe baza analizei de risc relevante şi a datelor şi informaţiilor prelucrate privind infracţionalitatea; cooperarea autorităţilor în descoperirea şi investigarea infracţiunilor transfrontaliere; asigurarea implementării modelului celor 4 filtre (măsuri în ţări terţe, cooperarea cu statele vecine, controlul frontierelor şi măsuri de control în interiorul spaţiului comun, inclusiv returnarea); cooperarea interinstituţională atât la nivel naţional (între autorităţile naţionale cu competenţe în domeniu - poliţia de frontieră, vama, poliţia, structurile de informaţii şi altele), cât şi la nivel internaţional; coordonarea şi coroborarea activităţilor instituţiilor naţionale cu cele ale organismelor UE.
    - Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011, având ca obiectiv strategic promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor, respectiv societatea românească, imigranţi şi statele lor de origine.

    Conform acestui document strategic, principalul obiectiv al autorităţilor este de a maximiza efectele pozitive şi de a limita efectele negative ale imigraţiei pentru România şi, implicit, pentru cetăţenii români. În acest sens, autorităţile române cu atribuţii în domeniul imigraţiei trebuie să intensifice activitatea de atragere a acelor categorii de imigranţi care pot contribui la acoperirea unor domenii deficitare, cu impact direct în dezvoltarea economică şi în strânsă corelare cu politicile şi documentele programatice adoptate la nivelul Uniunii Europene, precum şi cu respectarea drepturilor imigranţilor.
    - Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1142/2012, având drept scop reducerea impactului şi a dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor în lupta împotriva acestuia.

    Pentru acest considerent se propune ca acţiunea instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de persoane, dar şi de asistenţă şi reintegrare a victimelor să se concentreze cu prioritate asupra: dinamizării activităţilor de prevenire şi a participării societăţii civile la derularea acestora; îmbunătăţirii calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale; îmbunătăţirii capacităţii instituţionale de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane, cu precădere a cazurilor de trafic de minori, precum şi urmărirea profilului infracţional de către organele de urmărire penală; creşterii capacităţii de colectare şi analiză a datelor privind traficul de persoane; optimizării şi extinderii procesului de cooperare interinstituţională şi internaţională pentru susţinerea implementării măsurilor împotriva traficului de persoane.
    - Strategia naţională antidrog pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2013, abordează integrat reducerea cererii şi ofertei de droguri, concomitent cu dezvoltarea coordonării, cooperării internaţionale, cercetării, evaluării şi informării în domeniu.

    De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală Anticorupţie, a contribuit în mod substanţial la elaborarea Strategiei naţionale anticorupţie pentru perioada 2012-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, document programatic având drept scop reducerea şi prevenirea fenomenului corupţiei prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional în vederea maximizării impactului măsurilor anticorupţie. Strategia are un caracter multidisciplinar şi este adresată tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.
    Totodată, în perioada de referinţă, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost elaborate şi promovate următoarele documente de politici instituţionale*8):
──────────
    *8) Politicile publice reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de MAI, în domeniul propriu de competenţă, în scopul soluţionării unei situaţii sociale, economice sau de mediu care necesită intervenţia acestuia (HG nr. 775/2005).
    Politicile instituţionale nu adresează situaţii sociale, economice sau de mediu, ci adresează aspecte interne, organizatorice ale MAI, care întăresc capacitatea ministerului de a formula şi implementa politici publice.
──────────
    – Strategia de prevenire şi combatere a corupţiei la nivelul Ministerului Afacerilor Interne 2011-2013;
    – Strategia de formare şi documentare în domeniul drogurilor (pentru 2012-2013, respectiv 2013-2014);
    – Strategia de formare profesională continuă a prefecţilor şi subprefecţilor;
    – Strategia de relaţii publice a Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2013-2016;
    – Strategia pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziei în Ministerul Afacerilor Interne pentru perioada 2012-2016;
    – Strategia integrată privind asigurarea calităţii învăţământului, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare instituţională 2013-2015.

    ● analizarea şi îmbunătăţirea cadrului normativ care reglementează competenţele în domeniul afacerilor interne
    Prin proiectele de acte normative iniţiate şi promovate, în perioada 2010-2013, de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne au fost reglementate aspecte care au vizat:
    - facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, prin intermediul sistemului informatic EUCARIS;
    – crearea cadrului instituţional necesar funcţionării Centrului Sud - Est European de Aplicare a Legii;
    – adoptarea, modificarea sau completarea unor dispoziţii legale din domeniile: prevenirii şi combaterii violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, migraţiei şi azilului, regimul străinilor în România, prevenirii şi combaterii traficului de persoane, organizării şi desfăşurării activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, evidenţei persoanelor, actelor de identitate ale cetăţenilor români, actelor de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, preschimbării permiselor de conducere străine, eliberării permiselor de conducere, atestării examinatorilor, transpunerii Directivei 2009/119/CE prin lege, stabilirii criteriilor de selecţie a obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărare ce urmează a fi luate în pază la mobilizare sau război, cu efective de jandarmi, acordarea de ajutoare umanitare de urgenţă din stocurile rezervelor de stat;
    – înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen;
    – accesul autorităţilor publice române la Sistemul informatic EUCARIS aferent instrumentelor Prum în scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere privind înmatricularea vehiculelor;
    – realizarea schimbului de informaţii la preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene, prin intermediul sistemului informatic european RESPER;
    – accesul autorităţilor române la sistemul informatic EUCARIS aferent Tratatului Eucaris.


    ● eficientizarea proceselor de planificare şi coordonare a activităţilor
    Printre rezultatele obţinute la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2010-2013, se remarcă:
    - asigurarea planificării şi coordonării, în sistem integrat, a misiunilor specifice structurilor MAI;
    – coordonarea procesului de elaborare a planurilor de securitate ale operatorilor de ICN/ICE, prin elaborarea cadrului metodologic aferent;
    – dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi accesare a programelor şi instrumentelor UE (SIS II, SIRENE, EUROPOL, CEPOL, FRONTEX, EUCARIS, EURODAC, VISA, AFIS, RESPER, PRUM etc.);
    – cooperarea cu Agenţia Frontex şi participarea reprezentanţilor Poliţiei de Frontieră Română la activităţile organizate în cadrul proiectelor derulate de FRONTEX (implementarea EUROSUR, EPN, Masterat European privind Managementul Strategic şi Cooperarea Europeană în Securitatea Frontierelor) şi la operaţiunile comune şi misiunile organizate sub egida Frontex;
    – implementarea conceptului EUROSUR (Sistemul European de Supraveghere a Frontierelor) în România, în cadrul Poliţiei de Frontieră Română, sistem dezvoltat la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene;
    – asigurarea gestionării Programului Asistenţa Financiară Elveţiană, Mecanismul Financiar Norvegian, programelor ISEC şi CIPS (gradul de absorbţie general al acestor fonduri a depăşit 95%);
    – asigurarea continuării gestionării Programului General Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii (au fost administrate şi implementate proiecte finanţate din fondurile programului menţionat, respectiv Fondul pentru Frontierele Externe, Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Fondul European de Returnare şi Fondul European pentru Refugiaţi);
    – asigurarea continuării gestionării, în calitate de Operator de Program, a Mecanismului Financiar Norvegian pentru domeniul Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere;
    – asigurarea coordonării şi monitorizării programării şi implementării proiectelor finanţate prin intermediul Programului de Cooperare Româno-Elveţian;
    – asigurarea corelării şi coerenţei programelor şi proiectelor din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în concordanţă cu efortul investiţional al ministerului, în cadrul Comisiei de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;
    – asigurarea coordonării şi monitorizării procesului de implementare a instrumentelor Prum, pregătirea vizitelor de evaluare şi coordonarea activităţilor specifice pentru operaţionalizarea schimburilor automate de informaţii privind vehiculele înmatriculate şi datele dactiloscopice;
    – asigurarea participării la dialogul politic şi la negocierile pentru definitivarea Cadrului financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020;
    – asigurarea coordonării participării reprezentanţilor ministerului la activităţile specifice organizate în cadrul Axei Prioritare 11 din Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;
    – asigurarea coordonării activităţii de reprezentare a României la comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, pentru domeniile specifice acquis-ului Schengen;
    – asigurarea transpunerii şi aplicării acquis-ului european în domeniile de competenţă specifice acquis-ului Schengen şi adoptarea actelor normative necesare armonizării cadrului legislativ existent.


    ● dezvoltarea capabilităţilor pentru furnizarea de servicii profesioniste şi eficiente
    Printre măsurile întreprinse, în perioada 2010-2013, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, se numără:
    - implementarea şi operaţionalizarea componentei naţionale a Sistemului Informatic Schengen (N.SIS) şi conectarea la Sistemul central SIS II;
    – implementarea şi operaţionalizarea componentei naţionale a SIRENE (Informaţii suplimentare solicitate la intrările naţionale), conectarea la Sistemul naţional N.SIS, precum şi asigurarea schimbului de informaţii cu Birourile SIRENE ale statelor membre, în conformitate cu acquis-ul Schengen;
    – operaţionalizarea unităţilor speciale de aviaţie Bucureşti, Cluj, Iaşi, Tulcea, Caransebeş, Detaşamentului Aero-Medical şi a Detaşamentului de Instruire şi Perfecţionare;
    – operaţionalizarea Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) pe întreg teritoriu naţional;
    – implementarea şi exploatarea sistemelor informatice de personalizare a paşapoartelor simple electronice şi a altor documente electronice în condiţiile legii;
    – realizarea specificaţiilor tehnice pentru aplicaţia software care să permită personalizarea permiselor de şedere pentru străini în condiţii tehnice şi de securitate;
    – extinderea punctelor de lucru ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în localităţi, altele decât reşedinţă de judeţ;
    – preluarea cererilor de eliberare a permisului de conducere indiferent de locul de domiciliu;
    – eliberarea duplicatului permisului de conducere prin solicitare transmisă pe e-mail;
    – simplificarea procedurilor de verificare la eliberarea certificatului de înmatriculare sau a permisului de conducere prin utilizarea sistemelor europene EUCARIS şi RESPER;
    – punerea în circulaţie a modelului de permis de conducere european prevăzut de Directiva 2011/94/UE;
    – extinderea interoperabilităţii Sistemului informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate (SINEPCVI) cu celelalte autorităţi centrale şi locale (Poliţii Locale, ANAF, Primării, CNADNR, Agenţia Fondului de Mediu);
    – elaborarea şi implementarea arhitecturii care permite utilizarea serviciilor ARL/AVL/APL existente indiferent de sistemul TETRA sub a cărui acoperire se află terminalul;
    – extinderea infrastructurii de chei publice (PKI) la nivelul sistemelor informatice sectoriale din cadrul ministerului, precum şi extinderea RCVD la nivel naţional;
    – dezvoltarea infrastructurii şi asigurării stocurilor strategice interne, a interconexiunilor şi cooperării cu sistemele energetice regionale şi stabilirii unor proceduri clare pentru depăşirea situaţiilor de criză energetică.


    ● îndrumarea şi controlul activităţii prefectului, pentru îndeplinirea Programului de Guvernare
    Printre activităţile specifice întreprinse în această direcţie, se evidenţiază următoarele măsuri:
    - iniţierea implementării proiectului Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative, având ca obiectiv general dezvoltarea unui serviciu administrativ informatic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de instituţiile prefectului din România.
    – derularea proiectului Consolidarea performanţei prefecţilor şi subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare, prin care se urmăreşte dezvoltarea capacităţii de planificare strategică a Ministerului Afacerilor Interne şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în vederea formulării de politici publice cu aplicabilitate la nivel regional/local, realizarea unei mai bune reglementări a categoriei prefecţilor şi subprefecţilor prin elaborarea de analize referitoare la situaţia şi statutul acestora, precum şi dezvoltarea şi furnizarea unui program de instruire, inclusiv în domeniul planificării strategice, pentru prefecţi şi subprefecţi, cu efectuarea unui schimb de bune practici în scopul dezvoltării de parteneriate cu instituţii similare.

    De asemenea, în perioada 2010-2013, în vederea modernizării şi eficientizării instituţionale, structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne au accesat surse de finanţare externă nerambursabilă disponibile prin Fonduri Structurale şi de Coeziune, prin Granturi ale Comisiei Europene şi Agenţiei Statelor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, prin Mecanismul Financiar Norvegian, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, Programul de Cooperare Româno-Elveţian, precum şi prin Fondurile de Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare.
    Dintre proiectele strategice implementate, în perioada de referinţă, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, menţionăm proiectele care au avut printre rezultate implementarea unor instrumente informatice moderne de gestionare a activităţilor şi informaţiilor, cum ar fi de exemplu:
    - Sistemul informatic de management integrat al evenimentelor de ordine publică - SIMIEOP;
    – Sistemul naţional de raportare a incidentelor - SNRI;
    – Sistemul unic de raportare a evenimentelor - SURE;
    – Sistemul integrat pentru managementul informaţiei tactico-operative - SIMITO;
    – Sistemul integrat de monitorizare şi limitare a consecinţelor dezastrelor, pentru populaţia din zona de frontieră comună România-Ucraina-Republica Moldova;
    – Sistemul informatic de management al infrastructurii - SIMI;
    – Sistemul informatic de management al activităţii de audit intern;
    – Sistemul informatic al cazierului judiciar naţional - ROCRIS;
    – Sistemul informatic european privind reţeaua permiselor de conducere - RESPER;
    – Interconectarea SINEPCVI cu Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control a Rovinietei;
    – Sistemul naţional integrat de introducere şi actualizare a informaţiilor legate de evidenţa persoanelor - SNIEP;
    – Sistemul informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor Arhivelor Naţionale;
    – Paşaportul electronic - ePASS.

    Totodată, este de remarcat, utilizarea instrumentului financiar Facilitatea Schengen în proporţie de 100%, Ministerul Afacerilor Interne fiind singura instituţie din administraţia publică care a reuşit performanţa de a absorbi integral fonduri europene, pe componenta ordine şi siguranţă publică. Facilitatea Schengen a fost acordată pentru sprijinirea României (şi Bulgariei), în perioada dintre data aderării la Uniunea Europeană şi sfârşitul anului 2009, în vederea finanţării acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor. Astfel, au fost angajate 21 de proiecte, subsumate obiectivelor enunţate în Planul Indicativ Facilitatea Schengen 2007 - 31 martie 2010, acestea vizând întărirea controlului la frontierele externe, a capacităţii de supraveghere la frontierele externe, precum şi a capacităţii de protecţie împotriva criminalităţii transfrontaliere, respectiv consolidarea abilităţilor de control, prin creşterea capacităţii de stocare a datelor şi lărgirea accesului la informaţii. României i-a fost alocată suma de 602.469.345 Euro, din care 559.800.000 Euro derulaţi prin Facilitatea Schengen, iar restul sumei prin fluxurile de numerar.


     PARTEA II
    DIRECŢII DE ACTIVITATE 2014-2016
    În perioada 2014-2016, eforturile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne vor evolua, printr-o abordare activă, coerentă şi concertată, care vizează construirea unui sistem eficient de ordine şi siguranţă publică, orientat proactiv către nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor, contribuind astfel la crearea unui mediu sigur, în care oamenii să se simtă protejaţi şi să se poată bucura de viaţa de zi cu zi fără teamă.
    În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne va continua să depună eforturi pentru îmbunătăţirea performanţei operaţionale şi creşterea eficienţei şi eficacităţii instituţionale, acţionând în direcţia asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, pe de o parte, şi în direcţia consolidării capacităţii instituţionale, pe de altă parte.

    I. ASIGURAREA CLIMATULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
    Pentru garantarea respectării tuturor drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi apărarea securităţii interne, structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne vor acţiona în vederea îndeplinirii următoarelor priorităţi strategice:
    1. Creşterea nivelului de securitate pentru cetăţeni
    Evaluarea riscurilor şi ameninţărilor cu impact direct asupra vieţii, siguranţei şi bunăstării cetăţenilor, precum şi analiza frecvenţei manifestării acestora în ultimii ani, conturează următoarele tendinţe ale fenomenelor care afectează climatul de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, fapt care impune necesitatea unei reacţii rapide şi eficiente din partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne:
    - proliferarea unor moduri de operare deosebite, în special în cazurile furturilor din bănci şi din case de schimb valutar;
    – amplificarea operaţiunilor de fraudare a sistemului de achiziţii on-line, a ATM-urilor şi POS-urilor, precum şi a aparatelor electronice de jocuri de noroc;
    – continua specializare a membrilor grupărilor criminale, pe fondul accesului la ultimele tehnologii şi angajării de persoane cu diverse specializări, care să faciliteze îndeplinirea scopurilor infracţionale;
    – multiplicarea formelor şi procedeelor utilizate pentru spălarea banilor;
    – creşterea volumului pieţei negre a produselor provenite din contrabandă şi a produselor contrafăcute;
    – menţinerea la un nivel ridicat a evaziunii fiscale;
    – amplificarea fraudelor din domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice;
    – trendul ascendent al criminalităţii organizate, îndeosebi a traficului de droguri, de ţigări, de arme şi de fiinţe umane.

    Pentru a aborda aceste ameninţări majore, precum şi alte ameninţări în materie de securitate pentru cetăţeni, acţiunea structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne se va focaliza cu prioritate pe:
    > prevenirea şi combaterea infracţionalităţii de toate tipurile, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
    > prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor;
    > prevenirea, combaterea şi reducerea impactului criminalităţii organizate;
    > prevenirea şi combaterea criminalităţii cibernetice;
    > prevenirea şi combaterea corupţiei;
    > creşterea nivelului de siguranţă rutieră, feroviară, navală şi aeriană;
    > prevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniile silvic şi piscicol;
    > asigurarea protecţiei patrimoniului cultural şi a ecosistemelor naturale naţionale;
    > consolidarea serviciilor comunitare (paşapoarte, permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, evidenţa persoanelor).

    2. Consolidarea securităţii frontierei de stat
    În ultimii ani, s-au înregistrat progrese semnificative în direcţia îmbunătăţirii securităţii frontierelor externe ale Uniunii Europene, prin dezvoltarea şi utilizarea de noi tehnologii pentru verificările la frontieră şi pentru supravegherea frontierelor, precum şi o colaborare eficientă între statele membre. Această abordare trebuie să fie dezvoltată în continuare, în contextul riscurilor şi ameninţărilor din ce în ce mai complexe la frontierele externe ale UE, cum ar fi de exemplu filierele de migraţie ilegală, traficul de mărfuri ilicite, traficul de droguri.
    Pentru a putea răspunde acestor ameninţări, acţiunea structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne se va focaliza cu prioritate pe:
    > gestionarea frontierei de stat;
    > prevenirea şi combaterea infracţiunilor transfrontaliere;
    > prevenirea şi combaterea imigraţiei ilegale;
    > implementarea politicilor specifice în domeniile azilului şi integrării străinilor;
    > îmbunătăţirea coordonării operaţiunilor comune cu diferite autorităţi naţionale;
    > îmbunătăţirea cooperării la frontierele externe ale UE.

    3. Dezvoltarea capacităţii de rezilienţă în situaţii de criză şi dezastru
    Analiza recentelor evenimente generatoare de situaţii de urgenţă, asociate schimbărilor climatice la care suntem martori în ultimii ani, precum şi evaluarea ameninţărilor şi riscurilor, naturale şi provocate de om, cu care ţara noastră şi celelalte state membre ale Uniunii Europene ar putea să se confrunte în viitor, reclamă instituirea unei abordări coerente şi integrate de gestionare a riscului.
    Totodată, practica europeană şi naţională a demonstrat că un răspuns eficient şi coordonat în situaţii de urgenţă depinde atât de capacitatea instituţiilor responsabile de a participa cu echipament adecvat, mijloace de comunicare sigure şi un personal format în mod corespunzător, cât şi de capacitatea de a avea în mod rapid o imagine de ansamblu a situaţiei respective, fapt care necesită reconfigurarea instituţiilor şi mecanismelor existente.
    În vederea diminuării riscului asociat situaţiilor de criză şi dezastru, precum şi a înlăturării efectelor distructive în cazul producerii acestora, se va acţiona cu prioritate pe:
    > optimizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
    > informarea şi educarea preventivă a populaţiei şi comunităţilor;
    > pregătirea în situaţii de urgenţă;
    > consolidarea managementului integrat al intervenţiei şi recuperării;
    > asigurarea stocurilor rezerve de stat;
    > pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare;
    > asigurarea misiunilor de zbor şi a celor cu caracter umanitar.


    POLITICI PUBLICE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE
    Eforturile depuse de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru creşterea nivelului de securitate pentru cetăţeni, consolidarea securităţii frontierei de stat şi dezvoltarea capacităţii de rezilienţă în situaţii de criză şi dezastru, vor fi susţinute de o serie de politici publice şi propuneri legislative.
    În acest sens, în anul 2014, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi elaborate 7 documente de politici publice, respectiv:
    - Strategia naţională de ordine publică 2014-2020, care vizează promovarea unui sistem integrat de ordine publică în serviciul cetăţenilor, în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional, garantării drepturilor şi libertăţilor constituţionale, apărării siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private şi asigurării climatului necesar funcţionării instituţiilor statului.
    – Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României pentru perioada 2014-2020, care vizează definirea unei noi perspective strategice, care să ţină cont atât de schimbările care au avut loc la nivel naţional, cât şi de contextul european din ultima perioadă, cum ar fi de exemplu modificările instituţionale petrecute în România, dezvoltarea noilor capabilităţi ale Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat, precum şi evoluţiile mecanismelor financiare europene.
    – Strategia de dezvoltare a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă din România 2014-2020, care vizează asigurarea cadrului de dezvoltare şi coordonare a structurilor Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă, pentru prevenirea, gestionarea şi reducerea efectelor situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru creşterea capacităţii de refacere în urma dezastrelor, în contextul adaptării răspunsului sistemului la noile provocări, inclusiv cele generate de schimbările climatice.
    – Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României pentru perioada 2014-2020, document de politici publice menit să asigure îndeplinirea obiectivelor generale şi a obiectivelor specifice prevăzute de această strategie, prin definirea activităţilor, instituţiilor responsabile şi termenelor de realizare.
    – Planul naţional de acţiune 2015-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, document de politici publice menit să asigure îndeplinirea obiectivelor generale şi a obiectivelor specifice prevăzute de această strategie, prin definirea activităţilor, instituţiilor responsabile şi termenelor de realizare, aferente perioadei 2015-2016.
    – Propunerile de politici publice care vizează asigurarea competenţelor materiale ale Jandarmeriei Române în zonele montane, în condiţiile dezvoltării turismului şi a influenţei acestei dezvoltări asupra mediului înconjurător, respectiv transformarea Programului de acţiune al Poliţiei Rutiere pentru perioada 2012-2016 într-un document de politici publice.

    Alături de aceste documente de politici publice, în perioada 2015-2016, vor fi elaborate Strategia naţională împotriva traficului de persoane 2017-2021 şi Planul de acţiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2014-2020.
    Totodată, în vederea consolidării cadrului normativ intern, se pune problema analizării necesităţii operării unor modificări ale actelor normative care reglementează domenii precum: prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, apărarea împotriva incendiilor, statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, rezervele de stat, rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii de interes public.
    De asemenea, se are în vedere promovarea atât a unor proiecte de acte normative de nivel superior (în materii precum: aviaţia, legea pompierilor, aplicarea prevederilor legale privind cazierul judiciar), cât şi a unor reglementări la nivel de ordin al ministrului afacerilor interne în materia schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră.

    PROIECTE STRATEGICE PRIORITARE
    În vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, la nivelul Ministerul Afacerilor Interne vor fi atrase finanţări externe, preponderent pe următoarele obiective tematice şi priorităţi*9) ale Cadrului financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020:
──────────
    *9) Stabilite prin Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020;
──────────
    Obiectivul tematic nr. 2 - Îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii acestora
    Programul Operaţional Competitivitate
    > Acţiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicaţiilor şi inovaţiilor comerţului electronic;
    > Acţiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor şi regiunilor, precum şi la nivel naţional (se va promova coordonarea şi eficienţa sporită a utilizării resurselor publice) şi accesul la standarde deschise pentru creşterea transparenţei şi a eficienţei administrative.

    Obiectivul tematic nr. 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor
    Programul Operaţional Infrastructură Mare
    > Construirea unei culturi naţionale de reducere a riscurilor la dezastre;
    > Crearea şi îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare şi prevenire a riscurilor în raport cu riscurile identificate: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, secetă, incendii forestiere, eroziunea solului şi eroziunea zonelor costiere, radiologice, chimice şi incendii casnice;
    > Consolidarea serviciilor profesioniste de răspuns în situaţii de urgenţă la nivel naţional, pentru a răspunde în cazul unor urgenţe naţionale sau internaţionale majore, inclusiv prin cooperare transnaţională în cadrul strategiilor macro-regionale pentru Dunăre şi Marea Neagră;
    > Consolidarea capacităţii tehnice şi instituţionale a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă prin soluţii de colaborare între autorităţi diferite.

    Obiectivul tematic nr. 7 - Promovarea unor sisteme de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore
    Programul Operaţional Infrastructură Mare
    > Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport durabil prin îmbunătăţirea siguranţei în trafic în cadrul reţelei TEN-T pentru toate modurile de transport.

    Obiectivul tematic nr. 9 - Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
    Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane
    > Dezvoltarea capacităţii de creare a unui sistem de servicii sociale durabil şi echitabil, care să includă dezvoltare tehnică şi îmbunătăţirea competenţelor profesioniştilor şi practicienilor;
    > Realizarea unor acţiuni specifice integrate pentru abordarea nevoilor persoanelor, grupurilor şi comunităţilor vulnerabile, unde este cazul cu accent asupra persoanelor de etnie romă, inclusiv acţiuni de îmbunătăţire a participării acestora cu abordări bazate pe parteneriat pentru eradicarea sărăciei.

    Obiectivul tematic nr. 11 - Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă
    Programul Operaţional Capacitate Administrativă
    > Sprijinirea consolidării capacităţii şi eficienţei instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în special consolidarea capacităţii şi îmbunătăţirea stabilităţii corpului de personal implicat în gestionarea fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (ESI) la nivel central şi la nivelul beneficiarilor.

    Astfel, vor fi depuse spre finanţare următoarele propuneri de proiecte strategice:

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Dezvoltarea şi implementarea │ │
│componentei e-administraţie: │DCTI │
│servicii către cetăţeni şi │DGICIP│
│apostila │ │
│electronică │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Implementarea unui Sistem │ │
│naţional online de înregistrare│ │
│a străinilor pe teritoriul │ │
│României şi a │IGI │
│unei soluţii de Backup şi │ │
│Bussines Continuity, în vederea│ │
│eficientizării serviciilor │ │
│publice oferite │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Implementarea unui Sistem │ │
│naţional pentru emiterea │ │
│unitară a documentelor │ │
│solicitanţilor de azil, │ │
│străinilor toleraţi şi de │IGI │
│management al dosarelor │ │
│străinilor în vederea │ │
│asigurării unor servicii │ │
│publice eficiente şi rapide │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Construirea unei culturi │ │
│naţionale de reducere a │IGSU │
│riscului de dezastre │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Constituirea modulelor europene│ │
│de protecţie civilă pentru │IGSU │
│gestionarea efectelor │ │
│inundaţiilor │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Constituirea modulelor europene│ │
│de protecţie civilă pentru │ │
│gestionarea efectelor │IGSU │
│incendiilor de │ │
│pădure │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Constituirea modulelor europene│ │
│de protecţie civilă pentru │IGSU │
│operaţiuni de căutare-salvare │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Consolidarea capacităţii │ │
│naţionale pentru reducerea │ │
│timpului de răspuns a │IGSU │
│misiunilor SMURD şi │ │
│pentru acordarea primului │ │
│ajutor calificat │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Consolidarea capacităţii │ │
│naţionale pentru reducerea │ │
│timpului de răspunspentru │IGSU │
│misiunile de │ │
│stingere a incendiilor │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Consolidarea capacităţii │ │
│naţionale pentru reducerea │ │
│timpului de răspunspentru │IGSU │
│misiunile de │ │
│intervenţie pentru salvare din │ │
│medii ostile vieţii │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Creşterea rezilienţei │ │
│comunităţilor prin pregătirea │IGSU │
│personalului operativ │ │
│(profesionişti, voluntari) │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Creşterea rezilienţei │ │
│comunităţilor prin pregătirea │ │
│personalului autorităţilor │IGSU │
│locale pentru │ │
│managementul situaţiilor de │ │
│urgenţă │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Creşterea rezilienţei │ │
│comunităţilor prin conducerea │ │
│şi coordonarea urgenţelor │IGSU │
│majore la nivel │ │
│naţional │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Creşterea şi consolidarea │ │
│capacităţii de acţiune a │ │
│autorităţilor naţionale pentru │IGSU │
│solicitare/oferire a │ │
│Asistenţei Internaţionale la │ │
│dezastre │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Consolidarea capacităţii de │ │
│intervenţie operativă şi de │ │
│planificare a produselor şi │ │
│serviciilor │ANRSPS│
│necesare în situaţii de │ │
│urgenţă, ca funcţii de sprijin │ │
│strategic ce revin ANRSPS │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Creşterea siguranţei în trafic │ │
│prin crearea de Centre │ │
│regionale de monitorizare video│IGPR │
│a traficului │ │
│rutier pe reţeaua TEN-T │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Modernizarea transportului │ │
│durabil şi a siguranţei │ │
│transporturilor prindezvoltarea│ │
│unor │IGPR │
│Sisteme mobile de monitorizare │ │
│video a traficului rutier pe │ │
│reţeaua TEN-T │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Creşterea siguranţei │ │
│circulaţiei pe reţeaua rutieră │ │
│TEN-T prin derularea de │IGPR │
│campanii informativ- │ │
│educative │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Creşterea siguranţei traficului│ │
│prin dezvoltarea unui sistem de│ │
│Centre regionale de │ │
│monitorizare │IGPR │
│video în zonele cu │ │
│infracţionalitate ridicată │ │
│privind furturile din │ │
│infrastructura feroviară │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Îmbunătăţirea siguranţei pe │ │
│cele trei segmente de transport│ │
│(naval, feroviar şi aerian) │ │
│prin │IGPR │
│iniţierea şi derularea de │ │
│campanii de prevenire şi │ │
│informativ - educative │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Îmbunătăţirea siguranţei în │ │
│trafic prin crearea unui │IGPR │
│coridor sigur în transportul │ │
│naval │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Dezvoltarea şi reconfigurarea │ │
│sistemului de servicii de │ │
│protecţie şi asistenţă a │ANITP │
│victimelor traficului │ │
│de persoane │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Creşterea gradului de includere│ │
│a victimelor traficului de │ │
│persoane în programe │ANITP │
│specializate de │ │
│reabilitare şi reintegrare │ │
│socială │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Eficientizarea măsurilor de │ │
│sprijinire a victimelor │ │
│traficului de persoane, care se│ANITP │
│constituie martor │ │
│sau parte vătămată, pe durata │ │
│procesului penal │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Sistem integrat de asistenţă │ │
│medicală, psihologică şi │ANA │
│socială în parteneriat cu │ │
│societatea civilă │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Platformă naţională de │ │
│interoperabilitate în domeniul │ │
│politicilor maritime integrate │DGMO │
│pentru │DCTI │
│asigurarea unui mediu comun de │ │
│comunicare │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Instrumente moderne de │ │
│e-guvernare prin utilizarea │ │
│softului de gestiune a rezervei│ │
│de stat, │ANRSPS│
│mobilizarea economiei, bază de │ │
│date mijloace │ │
│rechiziţionabile pe operatori │ │
│economici │ │
└───────────────────────────────┴──────┘

    De asemenea, în vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian şi prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vor fi finanţate proiecte dezvoltate de structurile de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:
    - prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian se vor finanţa următoarele proiecte:

┌────────────────────────────────┬─────┐
│Întărirea cooperării │ │
│poliţieneşti dintre România şi │ │
│Norvegia în combaterea │IGPR │
│grupurilor itinerante şi │ │
│traficului de persoane │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Cooperarea în domeniul │ │
│combaterii migraţiei ilegale şi │IGPF │
│protecţiei drepturilor omului │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Perspective naţionale privind │ │
│măsurile compensatorii aplicate │ANITP│
│victimelor traficului de │ │
│persoane │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Abordarea integrată pentru │ │
│prevenirea victimizării │IGPR │
│comunităţii rroma │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Combaterea criminalităţii │ │
│economice transfrontaliere la │IGPR │
│frontiera Schengen │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Întărirea managementului │ │
│informaţiilor clasificate în │ │
│combaterea crimeiorganizate şi │DIPI │
│migraţiei │ │
│ilegale pentru creşterea │ │
│securităţii la nivel european │ │
└────────────────────────────────┴─────┘


    – prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul Tematic Securitate, în cadrul celei de-a doua etape de implementare, se vor finanţa următoarele proiecte:

┌────────────────────────────────┬─────┐
│Îmbunătăţirea cooperării │ │
│poliţieneşti între Elveţia şi │ │
│România în domeniul combaterii │IGPR │
│traficului │ │
│de fiinţe umane │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Sprijinirea ONG-urilor din │ │
│România în asistarea victimelor │ANITP│
│traficului de fiinţe umane │ │
└────────────────────────────────┴─────┘    Totodată, în contextul Cadrului financiar multianual 2014-2020, Ministerul Afacerilor Interne va gestiona fondurile care vor fi acordate României pe domeniul afaceri interne de Comisia Europeană. Aceste fonduri vor acoperi următoarele priorităţi*10):
──────────
    *10) Priorităţi stabilite prin Minuta Dialogului Politic din data de 27 iunie 2013;
──────────
    A. Fondul Azil, Migraţie şi Integrare
    Obiectivul strategic: Sistemul European Comun de Azil
    Procedurile de Azil
    > Evaluarea sistemului de azil;
    > Dezvoltarea capacităţilor şi cooperarea cu părţile interesate, inclusiv societatea civilă;
    > Instruirea personalului, inclusiv responsabilii de caz, în special în ceea ce priveşte persoanele vulnerabile;
    > Acordarea de asistenţă juridică, traducere şi interpretare.

    Capacitatea de primire a solicitanţilor de azil
    > Mentenanţa şi îmbunătăţirea capacităţilor de primire;
    > Instruirea personalului cu atribuţii în domeniul condiţiilor de primire a solicitanţilor de azil şi dezvoltarea procedurilor;
    > Suport material şi servicii care să acopere nevoile de bază ale solicitanţilor de azil;
    > Mecanisme de identificare ale persoanelor vulnerabile şi adaptarea condiţiilor de asistenţă şi recepţie la nevoile acestora.

    Obiectivul specific: Migraţia legală şi integrarea
    Facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe, inclusiv a beneficiarilor de protecţie internaţională
    > Elaborarea aspectelor locale şi regionale ale strategiei naţionale de integrare şi abordări, inclusiv creşterea gradului de conştientizare şi cooperarea între autorităţile competente şi societatea civilă;
    > Asistenţă şi servicii de bază;
    > Asistenţă adaptată persoanelor vulnerabile;
    > Instruirea personalului administrativ pentru a răspunde nevoilor specifice ale beneficiarilor de protecţie internaţională;
    > Activităţi de relocare şi strămutare;
    > Măsuri de integrare înainte de plecarea în ţările terţe.

    Obiectivul specific: Returnarea
    Politica de returnare eficientă - îmbunătăţirea returnării/condiţiilor de deţinere
    > Îmbunătăţirea posibilităţilor de cazare şi a structurilor administrative, precum şi a condiţiilor de siguranţă în centrele de deţinere, incluzând serviciile adaptate nevoilor persoanelor vulnerabile;
    > Acţiuni/programe de întoarcere voluntară asistate;
    > Proiecte comune de reintegrare în ţările de origine în vederea unei returnări durabile, precum şi acţiuni comune de consolidare a capacităţilor de implementare a acordurilor de readmisie în cadrul ţărilor terţe;
    > Consolidarea capacităţilor şi instruirea personalului.


    B. Fondul de Securitate Internă
    Obiectivul specific: Securitatea internă
    Prevenirea şi combaterea terorismului
    > Activităţi de combatere a radicalizării, în special: a) pregătirea personalului specializat pentru comunicare cu populaţia; b) conectarea populaţiei prin intermediul platformelor de schimb de informaţii; c) combaterea propagandei teroriste prin campanii de conştientizare;
    > Schimb de informaţii şi analize în domeniul securităţii aviatice, prin utilizarea platformelor existente (ex. Airpol) şi cooperarea cu Europol, precum şi investiţii în echipamente de detecţie;
    > Dezvoltarea infrastructurii pentru interconectarea centrelor de coordonare a crizelor;
    > Monitorizarea site-urilor cu caracter terorist.

    Îmbunătăţirea capacităţii în vederea asigurării securităţii cibernetice şi prevenirea şi combaterea infracţiunilor informatice la nivel naţional, contribuind în acelaşi timp la eforturile europene în domeniu
    > Echipamente modernizate pentru îmbunătăţirea securităţii reţelelor şi a informaţiilor;
    > Pregătirea autorităţilor competente, în special a autorităţilor de aplicare a legii şi a judecătorilor;
    > Acţiuni care vor îmbunătăţi cooperarea cu Centrul European de Criminalitate cibernetică la Europol EC3.

    Traficul de droguri şi arme
    > Identificarea şi dezmembrarea reţelelor de trafic (instrumente de detectare);
    > Canale de comunicaţii pentru schimbul de informaţii în regiunea Mării Negre;
    > Acţiuni de promovare a cooperării între Statele Membre UE şi agenţiile relevante, în anumite operaţiuni comune;
    > Utilizarea sistemelor existente şi a bazelor de date de la nivelul UE, similare Sistemului de control şi protecţie a explozivilor (SCEPYLT) şi Sistemului de avertizare rapidă (EWS), ca platforme de schimb de informaţii între statele membre, în ceea ce priveşte transferurile intra UE cu arme de foc.

    Schimb de informaţii insuficient cu celelalte state membre UE în ceea ce priveşte CBRN-E şi protecţia infrastructurii critice
    > Pregătire pentru utilizarea Sistemului de avertizare rapidă (EWS) şi a Sistemului de control şi protecţie a explozivilor (SCEPYLT);
    > Cooperarea cu celelalte state membre UE pentru promovarea utilizării active a sistemelor existente.

    Securitatea explozivilor
    > Acţiuni pentru îmbunătăţirea securităţii explozivilor şi implementarea Regulamentului privind utilizarea şi comercializarea precursorilor de explozivi, cum ar fi consolidarea capacităţilor, pregătirea personalului şi campanii de conştientizare pentru identificarea tranzacţiilor suspecte;
    > Acţiuni pentru aplicarea Planului de acţiune 2010 privind securitatea aviatică pentru transportul de marfă, cum ar fi îmbunătăţirea capacităţii de detecţie.

    Participarea la ciclul de politici al UE în domeniul criminalităţii grave şi organizate
    > Modernizarea echipamentelor IT existente şi a infrastructurii, asigurând în acelaşi timp interoperabilitatea;
    > Extinderea canalului Europol SIENA (Schimb securizat de informaţii legate de infracţiuni) la nivel naţional la toate autorităţile competente implicate în lupta împotriva crimei organizate;
    > Proiecte training bilaterale şi regionale pentru cooperarea transfrontalieră.

    Implementarea schemei UE de pregătire pentru agenţiile de aplicare a legii (LETS)
    > Pregătirea ca o prioritate orizontală în cadrul programului naţional dedicat unor domenii diverse, cum ar fi: lupta împotriva terorismului, crimei organizate, criminalităţii informatice.

    Corupţia în administraţie, inclusiv în achiziţia publică şi în gestionarea fondurilor europene
    > Abordare comprehensivă incluzând acţiuni anticorupţie pentru promovarea unei gestionări coerente la nivel interinstituţional pentru prevenirea şi detectarea practicilor de corupţie şi a conflictelor de interese în achiziţiile publice;
    > Întărirea capacităţii operaţionale a DGA, inclusiv prin pregătirea personalului.

    Traficul de fiinţe umane
    > Colectarea şi raportarea datelor;
    > Protecţia şi asistenţa victimelor, în special calitatea sprijinului oferit pentru reintegrarea victimelor şi adoptarea unor măsuri ferme pentru reabilitarea pe termen lung a minorilor victime ale traficului de persoane;
    > Sistemul naţional de referire în domeniul traficului de persoane şi cooperarea cu organizaţiile societăţii civile, la nivel naţional;
    > Confiscarea bunurilor şi compensarea victimelor;
    > Campanii de conştientizare incluzând stereotipurile şi prejudecăţile care vizează victimele traficului, în special femeile şi rromii.

    Obiectivul specific: Gestionarea frontierelor şi guvernarea Schengen
    Utilizarea tehnologiilor moderne la frontieră
    > Implementarea programului pilot porţile ABC la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" din Bucureşti;
    > Investiţii în infrastructura controlului la frontierele aeriene cum ar fi porţile ABC şi alte tehnologii moderne folosite pentru controlul frontierelor.

    Implementarea aquis-ului Schengen
    > Punerea în aplicare a recomandărilor din evaluarea Schengen.

    Dezvoltarea EUROSUR
    > Acţiuni în vederea îmbunătăţirii cooperării operaţionale între autorităţi;
    > Dezvoltarea EUROSUR la nivel teritorial prin intermediul instrumentelor IT şi cel al echipamentelor de îmbunătăţire a fluxului de informaţii între diferite niveluri.

    Obiectivul specific: Sisteme Informatice
    Punerea în aplicare a Sistemului de Informaţii privind Vizele şi creşterea "acoperirii consulare" cu privire la eliberarea vizelor în Schengen
    > Întreţinerea şi modernizarea VIS la nivel naţional;
    > Portal pentru cooperarea dintre autorităţi;
    > Investiţii în infrastructură, clădiri, echipament, cursuri de formare.

    Implementarea SIS II, inclusiv dezvoltarea capacităţii de back-up
    > Mentenanţă şi modernizarea SIS II la nivel naţional;
    > Dezvoltarea în continuare a fluxului de lucru prin SIRENE;
    > Implementarea planului de recuperare a dezastrelor;
    > Extinderea reţelei fixe la toate site-urile;
    > Schimb de informaţii, pregătirea personalului şi experţilor autorităţilor competente.

    Astfel, au fost propuse pentru finanţare de la Comisia Europeană pe Fondul Azil, Migraţie şi Integrare şi Fondul de Securitate Internă, componenta de cooperare poliţienească şi componenta dedicată frontierelor şi vizelor, următoarele proiecte strategice:

┌────────────────────────────────┬─────┐
│Centru de excelenţă CYBEREX │IGPR │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Cyber crime │IGPR │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Consolidarea capacităţii de │ │
│combatere a traficului de │IGPR │
│persoane │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Întărirea capacităţii │ │
│administrative şi operaţionale a│ │
│structurilor de luptă împotriva │IGPR │
│traficului de │ │
│droguri │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Creşterea capacităţii de │ │
│intervenţie a Poliţiei Române în│IGPR │
│combaterea terorismului │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Pol Humint │IGPR │
├────────────────────────────────┼─────┤
│SISPOL 2 │IGPR │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Tabloul de bord al managerului │IGPR │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Consolidarea core-ului reţelei │ │
│integrate de comunicaţii │DCTI │
│voce-date a MAI la nivel │ │
│naţional │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Human Trafficking - Centred │ANITP│
│Victim Approach │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Reducerea amplitudinii │ANITP│
│traficului de persoane │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Întărirea capacităţii analitice │DGA │
│operaţionale a DGA │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Mecanisme eficiente pentru │ │
│prevenirea şi combaterea │DGA │
│corupţiei │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Îmbunătăţirea capabilităţilor │ │
│investigative ale sistemului de │ │
│apărare cibernetică de la │DIPI │
│nivelul │ │
│MAI FORENSINT │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Întărirea capacităţii analitice │ │
│pentru consolidarea │ │
│managementului integrat al │DIPI │
│situaţiei operative la │ │
│nivelul DIPI │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Creşterea nivelului de protecţie│ │
│a infrastructurilor critice │CCPIC│
│naţionale europene │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Acţiuni în state terţe │DIPI │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Realizarea unui sistem automat │ │
│de verificare a documentelor de │ │
│călătorie în aeroporturi │IGPF │
│(Automated │ │
│Border Control) │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Realizarea, în contextul │ │
│EUROSUR, a Centrelor Regionale │ │
│de Coordonare şi integrarea │ │
│tuturor │IGPF │
│imaginilor obţinute de la │ │
│senzorii instalaţi la frontiera │ │
│externă │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Implementarea de noi tehnologii │ │
│de supraveghere la frontiera │ │
│externă UE complementare │IGPF │
│sistemelor │ │
│de supraveghere actuale │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Întărirea capacităţii │ │
│structurilor de combatere a │ │
│migraţiei ilegale şi │ │
│infracţionalităţii │ │
│transfrontaliere │IGPF │
│pentru descoperirea şi probarea │ │
│faptelor de infracţionalitate │ │
│transfrontalieră prin dotarea cu│ │
│echipamente specifice de control│ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Mentenanţă evolutivă SCOD │IGPF │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Echipamente pentru îmbunătăţirea│ │
│verificărilor la trecerea │IGPF │
│frontierei │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Modernizarea infrastructurii │ │
│dintre puncte - Construirea, │ │
│reabilitarea şi modernizarea │IGPF │
│sediilor │ │
│structurilor PFR de la frontiera│ │
│externă │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Achiziţie/modernizare/mentenanţă│ │
│echipamente şi sisteme folosite │IGPF │
│pentru detecţie, identificare şi│ │
│alertare │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Mentenanţă şi modernizare sistem│IGPF │
│TETRA │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Modernizarea şi asigurarea │ │
│mentenanţei evolutive a │IGPF │
│sistemului de comunicaţii fixe │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Updatarea/upgradarea sistemelor │ │
│de supraveghere instalate pe │ │
│pontoane în vederea integrării │ │
│în │IGPF │
│Centrele de Comandă şi Control a│ │
│imaginilor de la senzorii de │ │
│supraveghere │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Modernizarea sistemului automat │ │
│de recunoaştere a plăcuţelor de │IGPF │
│înmatriculare (ANPR) pentru │ │
│controlul trecerii frontierei │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Optimizare sistem informatic on │IGPF │
│line al PFR │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Implementare sisteme mobile │ │
│integrate de supraveghere de tip│IGPF │
│multi-senzor │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Mentenanţă şi modernizarea │ │
│sistemului de comunicaţii │ │
│voce-date implementat la nivelul│IGPF │
│PFR şi a │ │
│sistemului de videoconferinţă │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Îmbunătăţirea capacităţii de │ │
│intervenţie şi control la │IGPF │
│frontierele maritime şi fluviale│ │
│externe │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Up-grade şi mentenanţa │ │
│sistemelor de supraveghere │ │
│instalate la frontiera externa │ │
│UE, aferentă ITPF │ │
│Iaşi, ITPF Sighetu Marmaţiei, │IGPF │
│ITPF Timiş (exceptând frontiera │ │
│pe Dunăre din judeţul Caraş │ │
│Severin) │ │
│şi Garda de Coastă (exceptând │ │
│SCOMAR) │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Mentenanţa evolutivă SCOMAR │IGPF │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Mentenanţă autospeciale de │IGPF │
│comunicaţii │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Mentenanţa şi modernizarea │CCPI │
│sistemului informatic SIRENE │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Extinderea implementării │ │
│soluţiei tehnice de recuperare │CNSIS│
│în caz de dezastru a NSIS II │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Pregătirea tehnică de │ │
│specialitate pentru personalul │ │
│implicat în activităţile de │CNSIS│
│suport, administrare şi │ │
│monitorizare aferente N.SIS II │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Achiziţie de mentenanţă şi │ │
│suport tehnic pentru │CNSIS│
│infrastructura IT&C a NSIS II │ │
│România │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Achiziţie de mentenanţă/suport │CNSIS│
│SINS │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Achiziţie de mentenanţă/suport │CNSIS│
│pentru soluţia SIB │ │
└────────────────────────────────┴─────┘


    Totodată, au fost constituite în lista de rezervă şi propuse pentru alte linii de finanţare, în măsura identificării acestora, următoarele proiecte strategice:

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Platforma de interconectare a │ │
│Centrelor Operaţionale de Comandă│DGMO│
│ale instituţiilor cu atribuţii în│ │
│coordonarea crizelor │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Punct mobil de comandă şi control│ │
│pentru managementul strategic al │DGMO│
│MAI │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Dezvoltarea capacităţii │ │
│instituţionale a Poliţiei Române │ │
│în specializarea personalului │ │
│pentru │IGPR│
│gestionarea situaţiilor cu risc │ │
│ridicat de pericol, inclusiv │ │
│atacuri teroriste - poligon SIAS │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Consolidarea capacităţii │ │
│naţionale de pregătire şi │IGSU│
│realizarea unui poligon │ │
│specializat CBRN │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Realizarea sistemului de │ │
│avertizare timpurie şi │IGSU│
│monitorizare CBRN │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Vehicul aerian fără pilot (UAV) │IGSU│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Achiziţie/modernizare/mentenanţă │ │
│echipamente şi sisteme folosite │IGPF│
│pentru detecţie, identificare şi │ │
│alertare │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Modernizarea infrastructurii │ │
│dintre puncte - Construirea, │ │
│reabilitarea şi modernizarea │IGPF│
│sediilor │ │
│structurilor PFR de la frontiera │ │
│externă │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Îmbunătăţirea capacităţii de │ │
│intervenţie şi control la │IGPF│
│frontierele maritime şi fluviale │ │
│externe │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Reabilitare Punct comun Cenad │IGPF│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Armonizarea datelor topogeodezice│IGPF│
│ale frontierei │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Implementare sisteme mobile │ │
│integrate de supraveghere de tip │IGPF│
│multisenzor │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Sistem integrat de management al │ │
│printării, copierii şi scanării │IGPF│
│documentelor │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Mentenanţa şi modernizarea │ │
│sistemului de comunicaţii │ │
│voce-date implementat la nivelul │IGPF│
│PFR şi a │ │
│sistemului de videoconferinţă │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Modernizarea şi asigurarea │ │
│mentenanţei evolutive a │IGPF│
│sistemului de comunicaţii fixe │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Mentenanţă evolutivă sistem SCOD │IGPF│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Mentenanţă evolutivă sistem │IGPF│
│SCOMAR │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


    PROGRAME BUGETARE
    Pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, în limitele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne prin legile bugetare anuale, sunt orientate resurse financiare prin intermediul programului bugetar "Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului" şi a programului bugetar "Protecţie Civilă şi Sprijin Acordat Comunităţii".
    Prin Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, s-au alocat programului bugetar "Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului" fonduri în valoare de 5.187.773 mii lei şi programului bugetar "Protecţie Civilă şi Sprijin Acordat Comunităţii" fonduri în valoare de 1.512.650 mii lei.
    Programul bugetar "Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului" - (cod 884) - este atât un program de politici, cât şi un program de funcţionare, având drept obiectiv asigurarea ordinii publice şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, precum şi menţinerea unui climat optim dezvoltării socio-economice.
    Programul bugetar "Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului" cuprinde o gamă largă de activităţi, necesare asigurării ordinii şi liniştii publice şi îmbunătăţirii siguranţei cetăţenilor, având un impact major asupra vieţii social-economice. Acest program bugetar este destinat menţinerii şi îmbunătăţirii siguranţei cetăţeanului, creării unui mediu optim dezvoltării economice şi al vieţii sociale prin:
    - Menţinerea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului;
    – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;
    – Asigurarea şi restabilirea ordinii publice;
    – Protejarea bugetului de stat şi a mediului de afaceri;
    – Securizarea frontierei de stat;
    – Gestionarea admisiei şi şederii pe teritoriul naţional a străinilor;
    – Gestionarea şi administrarea bazelor de date privind evidenţa persoanelor;
    – Evidenţa şi eliberarea actelor de identitate;
    – Evidenţa şi eliberarea paşapoartelor şi a documentelor specifice;
    – Evidenţa şi eliberarea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor.
    Rezultatele aşteptate şi indicatorii aferenţi programului bugetar "Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului" se prezintă, într-o formă sintetizată, după cum urmează:

┌──────────┬───────────────────────────────────────┐
│Rezultatul│Titlu: Asigurarea protecţiei │
│politicii │cetăţenilor, menţinerea şi respectarea │
│nr. 1 │ordinii şi liniştii │
│ │publice │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumire │Procentul de intervenţie la sesizările │
│indicator │cetăţenilor primite prin112, sub 10 │
│ │minute │
├──────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │82% │82% │83% │84% │
├──────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Rezultatul│Titlu: Efectuarea de misiuni specifice │
│acţiunii │în vederea menţinerii ordinii şi │
│1.1 │liniştii publice │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumire │Ponderea personalului care execută │
│indicator │misiuni de ordine publică │
├──────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │45% │45% │45% │45% │
├──────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Rezultatul│Titlu: Gestionarea fenomenului │
│acţiunii │migraţiei în vederea creşterii │
│1.2 │siguranţei cetăţenilor │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumire │Număr de migranţi ilegali descoperiţi │
│indicator │la frontieră │
├──────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │1.517 │3.193 │3.193 │3.193 │
├──────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Rezultatul│Titlu: Depistarea străinilor cu şedere/│
│acţiunii │muncă ilegală pe teritoriul României │
│1.3 │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumire │Acţiuni de depistare a străinilor cu │
│indicator │şedere/muncă ilegală │
├──────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │5.500 │6.000 │6.500 │7.000 │
├──────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ │Titlu: Îmbunătăţirea condiţiilor de │
│ │eliberare a documentelor de identitate │
│Rezultatul│(paşapoarte, │
│politicii │cărţi de identitate, permise de │
│nr. 2 │conducere) în vederea creşterii │
│ │eficienţei serviciilor de │
│ │furnizare a acestor documente │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumire │Numărul paşapoartelor simple │
│indicator │electronice şi temporare emise │
├──────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │1.300.000│1.400.000│1.500.000│1.500.000│
├──────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Rezultatul│Titlu: Soluţionarea cererilor pentru │
│acţiunii │eliberarea cărţilor de identitate │
│2.1 │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumire │Numărul actelor de identitate eliberate│
│indicator │ │
├──────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │2.175.000│2.000.000│2.000.000│2.000.000│
├──────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Rezultatul│Titlu: Soluţionarea cererilor pentru │
│acţiunii │emiterea permiselor de conducere │
│2.2 │ │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│Denumire │Număr de permise de conducere emise │
│indicator │ │
├──────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │900.000 │970.000 │970.000 │970.000 │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    Programul bugetar "Protecţie Civilă şi Sprijin Acordat Comunităţii" - (cod 885) - este atât un program de politici, cât şi un program de funcţionare, având drept obiectiv îmbunătăţirea calităţii gestionării situaţiilor de urgenţă şi acordarea de sprijin comunităţilor în vederea reducerii riscurilor de calamităţi naturale, dezastre şi război.
    Programul bugetar "Protecţie Civilă şi Sprijin Acordat Comunităţii" cuprinde o gamă variată de activităţi cu un impact major asupra vieţii sociale şi economice în situaţii de criză, respectiv consolidarea unui management integrat al crizelor şi situaţiilor de urgenţă, intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă şi pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare în situaţii de război. Acest program bugetar este destinat menţinerii şi îmbunătăţirii capacităţii de răspuns în situaţiile când este necesară intervenţia în slujba cetăţeanului, în cazul unor dezastre, calamităţi, situaţii de urgenţă sau conflicte armate, prin:
    - Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
    – Asigurarea rezervelor de stat;
    – Pregătirea teritoriului şi economiei pentru situaţia de război;
    – Asigurarea misiunilor de zbor şi a celor cu caracter umanitar.
    Rezultatele aşteptate şi indicatorii aferenţi programului bugetar "Protecţie Civilă şi Sprijin Acordat Comunităţii" se prezintă, într-o formă sintetizată, după cum urmează:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Titlu: Limitarea şi │
│Rezultatul│înlăturarea efectelor │
│politicii │negative ale situaţiilor de│
│nr. 1 │urgenţă asupra │
│ │populaţiei şi teritoriului │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Denumire │Timpul mediu de răspuns în │
│indicator │situaţii de urgenţă (min.) │
├──────────┼──────┬──────┬──────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │15,5 │15,5 │15 │14,5 │
├──────────┼──────┴──────┴──────┴──────┤
│Rezultatul│Titlu: Asigurarea │
│acţiunii │asistenţei medicale de │
│1.1 │urgenţă în faza │
│ │prespitalicească │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Denumire │Intervenţii SMURD la │
│indicator │100.000 locuitori │
├──────────┼──────┬──────┬──────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │1.344 │1.400 │1.450 │1.500 │
├──────────┼──────┴──────┴──────┴──────┤
│ │Titlu: Organizarea şi │
│Rezultatul│desfăşurarea de exerciţii, │
│acţiunii │antrenamente de mobilizare │
│1.2 │şi controale │
│ │în teritoriu │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Denumire │Număr exerciţii de │
│indicator │mobilizare │
├──────────┼──────┬──────┬──────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │5 │5 │5 │5 │
├──────────┼──────┴──────┴──────┴──────┤
│Rezultatul│Titlu: Asigurarea │
│acţiunii │mentenanţei aeronavelor din│
│1.3. │dotare │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Denumire │Gradul de operativitate al │
│indicator │aeronavelor (%) │
├──────────┼──────┬──────┬──────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │85% │85% │85% │85% │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘    II. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
    Pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii instituţionale, structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne vor acţiona în vederea îndeplinirii următoarelor priorităţi strategice:
    1. Întărirea capacităţii administrative a Ministerului Afacerilor Interne
    Evaluarea şi analiza activităţii instituţionale efectuată pentru a identifica, deopotrivă, elementele de potenţial intern şi caracteristicile principale care afectează sau ar putea afecta într-un viitor apropiat performanţa structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, conturează necesitatea unei strategii de acţiune bazată pe dezvoltarea punctelor forte şi pe abordarea deficienţelor pentru diminuarea consecinţelor şi a frecvenţei de apariţie a acestora.
    În acest sens, acţiunea structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne se va focaliza cu prioritate pe:
    > îmbunătăţirea proceselor manageriale, la nivel strategic, operaţional şi tactic;
    > dezvoltarea de strategii şi politici instituţionale coerente şi corelate;
    > îmbunătăţirea activităţii normative în cadrul ministerului;
    > gestionarea eficientă a resurselor financiare, materiale şi umane ale ministerului;
    > dezvoltarea culturii organizaţionale;
    > consolidarea climatului de integritate;
    > dezvoltarea imaginii instituţionale;
    > dezvoltarea culturii parteneriatului, inclusiv cu societatea civilă.


    2. Dezvoltarea capacităţii operaţionale a Ministerului Afacerilor Interne
    Capacitatea structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne de a oferi un răspuns adecvat provocărilor şi ameninţărilor la adresa ordinii de drept implică, alături de creşterea continuă a competenţei profesionale a personalului ministerului, şi asigurarea infrastructurii, mijloacelor, echipamentelor şi tehnicii potrivite pentru efectuarea misiunilor specifice.
    Astfel, pentru îmbunătăţirea performanţei operaţionale, acţiunea structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne se va focaliza cu prioritate pe:
    > investiţii în domeniul logistic;
    > perfecţionarea continuă a resursei umane;
    > consolidarea infrastructurii fizice de comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    > realizarea interoperabilităţii între platformele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    > asigurarea mentenanţei sistemelor informatice;
    > consolidarea cooperării intra- şi inter-instituţională.    POLITICI PUBLICE ŞI INSTITUŢIONALE
    În anul 2014, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne va fi elaborată Strategia Arhivelor Naţionale pentru perioada 2014-2020, document de politici publice care va permite acestei structuri de specialitate a ministerului să facă faţă schimbărilor rapide din societate, să satisfacă tot mai bine interesele publice şi private, prin optimizarea funcţiilor sale de instrument în serviciul bunei guvernări şi de administrator al actelor fundamentale ale identităţii naţionale, precum şi următoarele documente de politici instituţionale*11):
──────────
    *11) Politicile publice reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de MAI, în domeniul propriu de competenţă, în scopul soluţionării unei situaţii sociale, economice sau de mediu care necesită intervenţia acestuia (HG nr. 775/2005).
──────────
    Politicile instituţionale nu adresează situaţii sociale, economice sau de mediu, ci adresează aspecte interne, organizatorice ale MAI, care întăresc capacitatea ministerului de a formula şi implementa politici publice.
    - Strategia privind consolidarea şi dezvoltarea Jandarmeriei Române;
    – Strategia de modernizare şi consolidare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
    – Strategia de formare şi documentare în domeniul drogurilor pentru perioada 2014-2015;
    – Strategia de dezvoltare a resurselor umane ale Ministerului Afacerilor Interne pe termen scurt şi mediu;
    – Dezvoltare instituţională prin inovare;
    – Direcţiile de acţiune ale Poliţiei Transporturi pentru perioada 2014-2016;
    – Optimizarea stagiului de practică a studenţilor Academiei de Poliţie în vederea integrării eficiente în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.


    PROIECTE STRATEGICE PRIORITARE
    În vederea consolidării capacităţii instituţionale a Ministerului Afacerilor Interne, structurile de specialitate ale ministerului vor exploata oportunităţile oferite de noul Cadru financiar multianual al Uniunii Europene, prin atragerea fondurilor externe din următoarele obiective tematice şi priorităţi de finanţare*12) ale Cadrului financiar 2014-2020:
──────────
    *12) Stabilite prin Acordul de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020;
──────────
    Obiectivul tematic nr. 1 - Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării
    Programul Operaţional Competitivitate
    > Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, ca parte din clustere existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (naţionale/regionale/europene) şi în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existenţei unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea;
    > Deblocarea potenţialului de excelenţă în cercetare şi inovare prin crearea de sinergii cu acţiunile de cercetare, dezvoltare şi inovare ale programului cadru.


    Obiectivul tematic nr. 2 - Îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii acestora
    Programul Operaţional Competitivitate
    > Acţiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e-Guvernare pentru întreprinderi şi cetăţeni (e-Guvernare 2.0);
    > Acţiuni pentru dezvoltarea "cloud computing";
    > Acţiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor şi regiunilor, precum şi la nivel naţional (se va promova coordonarea şi eficienţa sporită a utilizării resurselor publice) şi accesul la standarde deschise pentru creşterea transparenţei şi a eficienţei administrative;
    > Acţiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA (Acces de generaţie viitoare) în vederea asigurării modernizării reţelelor în bandă largă;
    > Introducerea datelor deschise la nivelul tuturor instituţiilor publice în vederea îmbunătăţirii sistemelor de colaborare on-line şi a celor electronice;
    > Creşterea utilizării instrumentelor de e-Guvernare (inclusiv formarea funcţionarilor publici).


    Obiectivul tematic nr. 4 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele
    Programul Operaţional Regional
    > Acţiuni de modernizare şi construire de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, în special pentru tipurile de energii regenerabile insuficient utilizate în comparaţie cu potenţialul existent în conformitate cu PNAER (Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile) şi pentru care există un interes investiţional scăzut, în special prin încurajarea generării distribuite (capacităţi mici şi foarte mici) de către toate tipurile de beneficiari (publici, privaţi şi rezidenţiali).


    Obiectivul tematic nr. 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor
    Programul Operaţional Infrastructură Mare
    > Consolidarea capacităţii tehnice şi instituţionale a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (SNMSU) prin soluţii de colaborare între diferite autorităţi.


    Obiectivul tematic nr. 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
    Programul Operaţional Regional
    > Protejarea şi valorificarea durabilă a siturilor naturale, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potenţialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, măsuri de ecologizare urbană, inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate.


    Obiectivul tematic nr. 8 - Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
    Programul Operaţional Capital Uman
    > Susţinerea acţiunilor de îmbunătăţire a şanselor de angajare, precum consiliere individuală, formare la locul de muncă, pieţe intermediare ale forţei de muncă şi încurajarea spiritului antreprenorial, cu luarea în considerare a particularităţilor structurii ocupării în România.


    Obiectivul tematic nr. 9 - Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
    Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane
    > Dezvoltarea capacităţii de creare a unui sistem de servicii sociale durabil şi echitabil, care să includă dezvoltare tehnică şi îmbunătăţirea competenţelor profesioniştilor şi practicienilor;
    > Realizarea unor acţiuni specifice integrate pentru abordarea nevoilor persoanelor, grupurilor şi comunităţilor vulnerabile, unde este cazul cu accent asupra persoanelor de etnie romă, inclusiv acţiuni de îmbunătăţire a participării acestora cu abordări bazate pe parteneriat pentru eradicarea sărăciei.

    Programul Operaţional Regional
    > Investiţii pentru spitale şi altă infrastructură de sănătate publică.

    Programul Operaţional Competitivitate
    > Dezvoltarea culturii digitale.


    Obiectivul tematic nr. 10 - Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
    Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane
    > Sprijinirea măsurilor de promovare a calităţii şi accesibilităţii VET (programe de instruire şi pregătire vocaţională), consolidarea capacităţii furnizorilor de învăţământ profesional iniţial şi continuu de a oferi programe VET corelate cu nevoile de pe piaţa muncii, promovând dezvoltarea şi integrarea serviciilor de învăţare pe tot parcursul vieţii la nivelul comunităţii, a competenţelor esenţiale şi a celor transversale, a furnizării de competenţe de bază, cu accent asupra calificării scăzute şi zonelor rurale.

    Programul Operaţional Regional
    > Sprijinirea consolidării capacităţii şi eficienţei instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în special consolidarea capacităţii şi îmbunătăţirea stabilităţii corpului de personal implicat în gestionarea fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (ESI) la nivel central şi la nivelul beneficiarilor.


    Obiectivul tematic nr. 11 - Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă
    Programul Operaţional Capacitate Administrativă
    > Sprijinirea consolidării capacităţii şi eficienţei instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în special consolidarea capacităţii şi îmbunătăţirea stabilităţii corpului de personal implicat în gestionarea fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (ESI) la nivel central şi la nivelul beneficiarilor;
    > Sprijinirea consolidării accesibilităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice, inclusiv prin prestarea acestora de către sectorul privat sau întreprinderile sociale;
    > Sprijinirea reformării procesului de elaborare de politici publice (colectarea datelor, analiză, planificare strategică şi monitorizare), a culturii administrative şi a proporţionalităţii între reglementare şi guvernanţă;
    > Sprijinirea consolidării profesionalismului, a integrităţii, a progresiei profesionale şi a remuneraţiei pe baza meritelor în sistemul public;
    > Elaborarea, introducerea şi susţinerea utilizării sistemelor şi instrumentelor de management, monitorizare şi evaluare pentru îmbunătăţirea performanţei instituţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi pentru schimbarea culturii organizaţionale;
    > Sprijin pentru consolidarea capacităţii administrative de gestionare şi implementare a unor programe şi politici de formare.


    Astfel, vor fi depuse spre finanţare următoarele propuneri de proiecte strategice:

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Dezvoltarea │ │
│infrastructurii de │ │
│cercetare prin │ │
│operaţionalizarea │DGL │
│Centrului de Cercetare-│ │
│Dezvoltare pentru │ │
│domeniul specific de │ │
│competenţă │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea │ │
│infrastructurii de │ │
│cercetare prin │ │
│operaţionalizarea │ │
│Centrului Naţional │IGPR │
│Operaţional │ │
│de Cercetare │ │
│Ştiinţifică │ │
│Criminalistică Aplicată│ │
│şi Tehnologii Avansate │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea cercetării │ │
│sociologice prin │ │
│crearea reţelei │IGPR │
│durabile de operatori │ │
│de teren la nivel │ │
│naţional │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea capacităţii│ │
│de cercetare │ │
│ştiinţifică a │ISOP │
│fenomenelor şi │ │
│proceselor din domeniul│ │
│siguranţei societale │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Consolidarea │ │
│capitalului uman de │ │
│cercetare - dezvoltare │DGL │
│în domeniul siguranţei │ │
│societale │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea │ │
│infrastructurii de │ │
│Securitate IT a MAI, │ │
│pentru creşterea │DCTI │
│capacităţii de răspuns │ │
│la │ │
│incidente │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Realizarea │ │
│infrastructurii de │ │
│intranet IGAv cu │IGAv │
│structurile teritoriale│ │
│subordonate │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│InfoPOL-soluţie │ │
│proactivă şi reactivă │ │
│bidirecţională în │ │
│comunicarea cetăţenilor│IGPR │
│şi a mediului de │ │
│afaceri cu Poliţia │ │
│Română │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea unei │ │
│platforme educaţionale │ │
│on-line destinată │ │
│studenţilor, │AP │
│masteranzilor şi │ │
│doctoranzilor din │ │
│cadrul Academiei de │ │
│Poliţie │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea sistemului│ │
│e-mRU şi asigurarea │ │
│interoperabilităţii cu │DGMRU │
│alte sisteme de │DCTI │
│management │ │
│a resurselor umane de │ │
│la nivelul MAI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Extinderea la nivel MAI│ │
│a sistemului ERP │DCTI │
│(sistem informatic │DGF │
│integrat pentru │DGL │
│gestiunea │structuri MAI │
│resurselor │implicate │
│instituţionale ale MAI)│ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Sistem integrat pentru │ │
│gestiunea resurselor │ │
│destinate asigurării │AP │
│unui proces educaţional│ │
│performant în cadrul │ │
│Academiei de Poliţie │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │DGMRU │
│Dezvoltarea unui sistem│DFIC │
│integrat de e-learning │ISOP │
│pentru personalul MAI │inspectoratele│
│ │generale │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Implementarea │ │
│platformei master data │ │
│management destinată │ │
│fluxului informaţional │IGPR │
│al │ │
│produselor din domeniul│ │
│analizei informaţiilor │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea şi │ │
│extinderea Platformei │ │
│PKI (infrastructura de │ │
│chei publice) în scopul│ │
│facilitării │DCTI │
│oferirii de servicii │structuri MAI │
│e-guvernare de nivel │implicate │
│înalt şi autentificării│ │
│în sistemele │ │
│informatice integrate │ │
│ale MAI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea │ │
│subsistemelor Tetra din│ │
│cadrul Platformei │DCTI │
│Comune Tetra şi │ │
│creşterea gradului │ │
│de interoperabilitate │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Extinderea sistemelor │ │
│informatice ale DIPI şi│ │
│asigurarea │ │
│interoperabilităţii │DIPI │
│acestora cu sisteme │ │
│naţionale similare şi/ │ │
│sau europene │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea │ │
│infrastructurii TIC şi │ │
│asigurarea │ │
│interoperabilităţii │ │
│sistemelor în vederea │DIPI │
│eficientizării │ │
│schimbului de date şi │ │
│informaţii clasificate │ │
│existente la nivelul │ │
│DIPI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea │ │
│infrastructurii IT a │ │
│IGI şi asigurarea │ │
│interconectării │IGI │
│sistemelor în vederea │ │
│îmbunătăţirii │ │
│serviciilor oferite de │ │
│către IGI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Sistem informatic │ │
│interoperabil pentru │DGA │
│prevenirea şi │ │
│combaterea corupţiei │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Implementarea unui │ │
│sistem informatic │ │
│interoperabil în │ │
│vederea îmbunătăţirii │ │
│capacităţii de │ │
│exploatare şi │ │
│valorificare a probelor│ │
│digitale prin expertiza│ │
│criminalistică în │IGPR │
│scopul dezvoltării │ │
│probaţiunii ştiinţifice│ │
│în cadrul sistemului │ │
│judiciar din ţări │ │
│riverane în lupta │ │
│împotriva corupţiei │ │
│şi a criminalităţii │ │
│organizate │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Interconectarea │ │
│nucleului Sistemului │ │
│Naţional Informatic de │ │
│Evidenţă a Persoanelor │ │
│cu alte │ │
│sisteme informatice în │DEPABD │
│vederea furnizării de │ │
│servicii către │ │
│beneficiarii interni şi│ │
│externi │ │
│(i-SNIEP) │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea şi │ │
│modernizarea sistemelor│ │
│informatice şi de │ │
│comunicaţii în │ │
│concordanţă cu │ │
│cerinţele operaţionale │IGJR │
│pentru asigurarea │ │
│mediului de securitate │ │
│în contextul actual │ │
│(infrastructură IT, │ │
│software) │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea Reţelei de│ │
│comunicaţii Integrate │ │
│Voce Date-Video a MAI │ │
│(RCIVDV) în vederea │ │
│asigurării capacităţii │ │
│de transport şi │ │
│disponibilităţii │DCTI │
│solicitate de sistemele│ │
│informatice ale MAI, │ │
│în scopul creşterii │ │
│eficienţei │ │
│administrative şi al │ │
│utilizării eficiente a │ │
│resurselor publice │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea │ │
│infrastructurii IT în │ │
│vederea îmbunătăţirii │ │
│activităţii de │ │
│examinare şi pentru │DRPCIV │
│preschimbarea │ │
│documentelor în zonele │ │
│greu accesibile şi │ │
│pentru persoanele cu │ │
│dizabilităţi │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea şi │ │
│modernizarea sistemelor│ │
│TIC de planificare, │ │
│comandă şi control ale │ │
│misiunilor de │IGAv │
│zbor destinate │ │
│asigurării ordinii │ │
│publice şi siguranţei │ │
│cetăţeanului │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Open data la nivelul │DIRP │
│MAI │DSGP │
│ │DCTI │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea │ │
│infrastructurii IT la │ │
│nivelul Arhivelor │ │
│Naţionale şi asigurarea│ │
│interoperabilităţii cu │AN │
│sistemele informatice │ │
│ale creatorilor/ │ │
│deţinătorilor │ │
│informaţiilor de │ │
│interes public │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Extinderea la nivel │ │
│naţional a Sistemului │ │
│Informatic Integrat al │AN │
│Arhivelor Naţionale │ │
│(extindere │ │
│hardware şi software) │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Crearea platformei de │ │
│digitalizare a │ │
│documentelor din Fondul│ │
│Arhivistic Naţional în │ │
│scopul │AN │
│accesibilizării la │ │
│distanţă, precum şi │ │
│conservării │ │
│documentelor originale │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea unei │ │
│platforme informatice │ │
│pentru asigurarea │IGSU în │
│continuităţii │parteneriat cu│
│funcţionării Centrului │DGMO │
│Operaţional de Comandă │ │
│al MAI în situaţii de │ │
│dezastre │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea sistemului │ │
│informatic naţional de │IGSU în │
│comunicare pentru │parteneriat cu│
│Sistemului Naţional de │DGMO │
│Management al │ │
│Situaţiilor de Urgenţă │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea Centrului │IGSU în │
│de Comandă Mobil pentru│parteneriat cu│
│managementul crizelor │DGMO │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Punerea în funcţiune la│ │
│nivel naţional a unui │ │
│portal interactiv │ │
│destinat informării şi │ │
│instruirii │AN │
│creatorilor şi │ │
│deţinătorilor de │ │
│documente din sistemul │ │
│public şi privat │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea şi │ │
│implementarea unei │ │
│platforme de tip │ │
│e-learning la nivelul │ │
│IGI, învederea │IGI │
│asigurării │ │
│infrastructurii │ │
│necesare activităţilor │ │
│de training ale │ │
│personalului │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea şi │ │
│utilizarea sistemului │DEPABD │
│e-Learning pentru │ │
│evidenţa persoanelor │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Îmbunătăţirea │ │
│termoizolaţiei şi │DGL şi │
│reabilitarea termică a │structuri MAI │
│unor imobile ale MAI │implicate │
│pentru eficienţa │ │
│sporită a costurilor │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Aplicarea la sistemele │ │
│de producere a energiei│ │
│electrice şi termice │ │
│prin folosirea │DGL şi │
│energiilor │structuri │
│regenerabile şi │MAI │
│modernizarea/înlocuirea│implicate │
│actualelor capacităţi │ │
│pentru asigurarea │ │
│siguranţei în │ │
│exploatare │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Restaurarea clădirilor │DGL şi │
│monument istoric aflate│structuri MAI │
│în administrarea MAI │implicate │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Consolidarea │ │
│capacităţilor │ │
│Jandarmeriei Române de │ │
│protecţie şi conservare│ │
│a ariilor naturale │ │
│protejate pentru o │ │
│dezvoltare turistică │IGJR │
│durabilă - ecoturism │ │
│(situri Natura 2000, │ │
│parcuri naturale, │ │
│parcuri naţionale, │ │
│rezervaţia Biosferei │ │
│Delta Dunării) │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea şi │ │
│modernizarea Reţelei de│ │
│Centre de asistenţă │ │
│integrată, formare │ │
│profesională şi │ANA │
│reintegrare pe piaţa │ │
│muncii a tinerilor │ │
│consumatori afectaţi de│ │
│consumul de alcool şi │ │
│droguri │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea, │ │
│diversificarea şi │ │
│modernizarea │ │
│infrastructurii │ │
│sistemului de asistenţă│ANA │
│integrată │ │
│medicală, psihologică │ │
│şi socială a │ │
│consumatorilor de │ │
│droguri │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Consolidarea, │ │
│reabilitarea, │ │
│modernizarea │DM │
│infrastructurii │ │
│sanitare a reţelei │ │
│sanitare a MAI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea │ │
│infrastructurii de │ │
│sănătate prin echiparea│DM │
│cu aparatură de │ │
│diagnostic şi tratament│ │
│de înaltă performanţă │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Eficientizarea şi │ │
│îmbunătăţirea calităţii│ │
│serviciilor oferite de │ │
│reţeaua medicală a MAI │DM │
│prin │ │
│crearea unui sistem │ │
│integrat de management │ │
│al informaţiilor │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Consolidarea │ │
│capacităţii de formare │ │
│printr-un sistem care │ISOP │
│să asigure calitatea │ │
│formării în │ │
│domeniul de competenţă │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea şi │ │
│dezvoltarea ISOP pentru│ │
│asigurarea unei formări│ISOP │
│profesionale continue │ │
│conform standardelor │ │
│europene │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea şi │ │
│dezvoltarea Academiei │ │
│de Poliţie pentru │ │
│asigurarea unui │ │
│învăţământ superior │ │
│modern conform │AP │
│standardelor europene │ │
│(modernizare spaţii de │ │
│cazare, bază sportivă, │ │
│poligon │ │
│tragere, bloc │ │
│alimentar) │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea │ │
│infrastructurii şcolare│ │
│prin dezvoltarea │DIPI │
│Centrului de pregătire │ │
│profesională │ │
│Dumbrăviţa │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Consolidarea │ │
│capacităţii de │ │
│management operaţional │ │
│şi a eficienţei │ │
│activităţii corpului de│UPP │
│personal implicat în │ │
│gestionarea fondurilor │ │
│Europene Structurale şi│ │
│de Investiţii la nivel │ │
│MAI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Creşterea eficienţei │ │
│instituţionale prin │ │
│pregătirea personalului│ │
│IT în scopul creşterii │ │
│capacităţii │ │
│Poliţiei Române de a │IGPR │
│implementa şi │ │
│administra sisteme │ │
│informatice în context │ │
│Schengen, Prum, │ │
│EUROPOL şi a sistemelor│ │
│informatice de apărare │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Modernizarea │ │
│instituţională prin │IGPR │
│folosirea sistemului │ │
│Smarter analytics │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea capacităţii│ │
│administrative a │ │
│instituţiei prefectului│ │
│privind accesarea şi │ │
│implementarea │DGICIP │
│proiectelor cu │ │
│finanţare │ │
│nerambursabilă prin │ │
│formarea funcţionarilor│ │
│publici │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Întărirea capacităţii │ │
│operaţionale la nivel │ │
│MAI de asigurare a │ORPDP │
│protecţiei datelor cu │ │
│caracter │ │
│personal │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Consolidarea │ │
│capacităţii │ │
│administrative şi │ │
│creşterea eficienţei în│ │
│plan organizaţional a │ │
│IGI prin │ │
│pregătirea şi │ │
│perfecţionarea │IGI │
│profesională a │ │
│personalului în │ │
│domeniul de competenţă │ │
│pentru │ │
│îmbunătăţirea │ │
│serviciilor publice │ │
│oferite │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Eficienţă şi calitate │ │
│crescută a serviciilor │ │
│publice de obţinere a │ │
│permisului auto prin │DRPCIV │
│folosirea │ │
│unei logistici │ │
│specifice │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Îmbunătăţirea │ │
│sistemului de control │CCM │
│managerial intern la │ │
│nivelul MAI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Crearea standardului │ │
│ocupaţional pentru │ │
│responsabilul cu │ORPDP │
│protecţia datelor cu │ │
│caracter personal │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Întărirea autorităţii │ │
│structurilor MAI │ │
│printr-o comunicare │ │
│eficientă în relaţia cu│ │
│cetăţeanul şi │DIRP │
│mass-media prin │DGMRU │
│consolidarea │ │
│profesionalismului │ │
│comunicatorilor/ │ │
│purtătorilor de cuvânt │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Realizarea şi │ │
│actualizarea │ │
│Standardelor │ │
│ocupaţionale corelate │DGMRU │
│calificărilor şi │ │
│specializărilor din │ │
│cadrul MAI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Reproiectarea │ │
│sistemelor de │DGMRU │
│recrutare, promovare şi│inspectoratele│
│evaluare a personalului│generale │
│MAI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Sisteme moderne de │ │
│management care să │ │
│asigure eficienţa │UPP │
│procesului de │ │
│planificare strategică │ │
│la nivel MAI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Sisteme moderne de │ │
│pregătire şi evaluare │DGMRU │
│managerială pentru │ │
│personalul MAI │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Îmbunătăţirea │ │
│proceselor │ │
│organizaţionale, │ │
│sistemelor şi │ │
│politicilor │ │
│profesionale prin │IGPF │
│standardizarea │ │
│proceselor de │ │
│raportare, planificare │ │
│şi decizie - │ │
│Managementul │ │
│documentelor │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Pregătirea personalului│ │
│MAI în domeniul │DGMRU │
│accesării fondurilor cu│UPP │
│finanţare externă │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Proiectarea, │ │
│implementarea şi │DGMRU │
│dezvoltarea unui sistem│ISOP │
│de formare profesională│CPS │
│în domeniul │AP │
│ordinii şi siguranţei │structurile de│
│publice, centrat pe │specialitate │
│abilităţi şi competenţe│ │
│specifice │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Cultură administrativă │ │
│modernă privind │ │
│politicile publice în │ │
│cadrul MAI: echilibru │UPP │
│între │ │
│reglementare şi │ │
│guvernanţă │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Sistem informatic │ │
│pentru managementul şi │ │
│evaluarea activităţilor│DGA │
│de prevenire şi │ │
│combatere a │ │
│corupţiei │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Îmbunătăţirea │ │
│capacităţii │ │
│organizaţionale prin │IGPR │
│utilizarea sistemului │ │
│PolvPartner │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Consolidarea │ │
│capacităţii sistemului │ │
│interinstituţional prin│ANA │
│îmbunătăţirea calităţii│ │
│furnizării de │ │
│servicii │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Dezvoltarea │ │
│geoportalului MAI │ │
│INSPIRE şi │ │
│interconectarea cu │DGMO │
│geoportalul ANCPI în │DCTI │
│vederea │ │
│furnizării de date şi │ │
│informaţii geospaţiale │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Creşterea capacităţii │ │
│MAI în gestionarea │ │
│acţiunilor necesare │structurile │
│asigurării preşedinţiei│MAI │
│române a │ │
│Consiliului UE în 2019 │ │
└───────────────────────┴──────────────┘    PROGRAM BUGETAR
    Pentru asigurarea consolidării capacităţii instituţionale a ministerului, în limitele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne prin legile bugetare anuale, sunt orientate resurse financiare prin intermediul programului bugetar "Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne". Prin Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, s-au alocat acestui program bugetar fonduri în valoare de 1.698.708 mii lei.
    Programul bugetar "Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne" - (cod 886) - este atât un program de politici, cât şi un program de funcţionare, având drept obiectiv asigurarea funcţionării optime din punct de vedere organizaţional, financiar, logistic, material şi tehnic a tuturor structurilor ministerului.
    Acest program bugetar cuprinde o gamă largă de activităţi necesare asigurării suportului şi a managementului tuturor activităţilor desfăşurate de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, respectiv gestionarea resurselor financiare, materiale şi umane, asigurarea integrităţii personalului, asigurarea asistenţei medicale a angajaţilor, precum şi administrarea fondul arhivistic naţional.
    Programul bugetar "Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne" este destinat funcţionării optime a activităţii ministerului, funcţionării structurilor de sprijin şi logistice, asigurării din punct de vedere organizatoric, legislativ, de reprezentare, comandă centralizată şi control, precum şi pentru o dotare materială uniformă la nivelul întregii ţări. În ceea ce priveşte funcţionarea optimă a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul programului se realizează:
    - Monitorizarea asigurării cu armament, echipament, autovehicule, carburanţi şi lubrifianţi pentru structurile ministerului;
    – Întreţinerea şi reparaţiile curente la imobilele din administrare şi realizarea lucrărilor de investiţii planificate;
    – Dezvoltarea şi asigurarea mentenanţei sistemelor informatice;
    – Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor europene sau a altor fonduri decât cele alocate prin bugetul de stat;
    – Dezvoltarea componentei de analiză, evaluare şi planificare la nivel strategic, operaţional şi tactic;
    – Îmbunătăţirea cadrului legislativ;
    – Asigurarea prin formare iniţială şi pregătire continuă, în instituţiile de învăţământ proprii, a personalului necesar pentru nevoile ministerului;
    – Întocmirea şi actualizarea evidenţei centralizate a fondurilor şi colecţiilor arhivistice, elaborarea de instrumente de informare ştiinţifică;
    – Asigurarea asistenţei medicale primare şi de specialitate, prin reţeaua sanitară proprie;
    – Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului;
    – Dezvoltarea imaginii instituţionale.

    Rezultatele aşteptate şi indicatorii aferenţi programului bugetar "Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne" se prezintă, într-o formă sintetizată, după cum urmează:

┌──────────┬──────────────────────────┐
│ │Titlu: Funcţionarea în │
│Rezultatul│condiţii optime a │
│politicii │structurilor MAI prin │
│nr. 1 │asigurarea suportului │
│ │tehnic │
├──────────┼──────────────────────────┤
│Denumire │Gradul de asigurare cu │
│indicator │autovehicule (%) │
├──────────┼──────┬──────┬─────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │44,4% │45% │45% │45% │
├──────────┼──────┴──────┴─────┴──────┤
│ │Titlu: Dotarea cu mijloace│
│Rezultatul│specifice necesare │
│acţiunii │desfăşurării în condiţii │
│1.1 │optime a activităţilor │
│ │structurilor MAI │
├──────────┼──────────────────────────┤
│Denumire │Grad de dotare cu │
│indicator │armament-pistoale (%) │
├──────────┼──────┬──────┬─────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │85% │85% │85% │85% │
├──────────┼──────┴──────┴─────┴──────┤
│Rezultatul│Titlu: Administrarea în │
│acţiunii │bune condiţii a fondurilor│
│1.2 │şi │
│ │colecţiilor arhivistice │
├──────────┼──────────────────────────┤
│ │Ponderea cantităţii de │
│Denumire │arhivă prelucrată şi │
│indicator │folosită în scopuri │
│ │practice şi documentar- │
│ │ştiinţifice (%) │
├──────────┼──────┬──────┬─────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │18,5% │18,5% │19% │19,5% │
├──────────┼──────┴──────┴─────┴──────┤
│ │Titlu: Asigurarea │
│Rezultatul│suportului necesar │
│politicii │dezvoltării şi │
│nr. 2 │integrităţii resurselor │
│ │umane ale MAI │
├──────────┼──────────────────────────┤
│ │Ponderea studenţilor care │
│Denumire │au promovat cu note de │
│indicator │peste 8 la evaluările │
│ │periodice │
├──────────┼──────┬──────┬─────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │91% │75% │76% │77% │
├──────────┼──────┴──────┴─────┴──────┤
│ │Titlu: Identificarea │
│Rezultatul│riscurilor de corupţie în │
│acţiunii │rândul personalului MAI şi│
│2.1 │monitorizarea │
│ │activităţilor vizând │
│ │corupţia │
├──────────┼──────────────────────────┤
│Denumire │Gradul de implementare a │
│indicator │măsurilor de prevenire şi │
│ │control al corupţiei (%) │
├──────────┼──────┬──────┬─────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │10% │15% │15% │20% │
├──────────┼──────┴──────┴─────┴──────┤
│ │Titlu: Cunoaşterea stării │
│Rezultatul│de sănătate a personalului│
│acţiunii │MAI în vederea adoptării │
│2.2 │măsurilor │
│ │necesare menţinerii │
│ │acesteia la un nivel optim│
├──────────┼──────────────────────────┤
│Denumire │Incidenţa totală a │
│indicator │îmbolnăvirilor în rândul │
│ │personalului MAI │
├──────────┼──────┬──────┬─────┬──────┤
│Valoare │2013 │2014 │2015 │2016 │
│indicator ├──────┼──────┼─────┼──────┤
│ │63% │62% │62% │60% │
└──────────┴──────┴──────┴─────┴──────┘


    PUNEREA ÎN APLICARE
    Realizarea angajamentelor incluse în Planul Strategic Instituţional pentru perioada 2014-2016 intră în responsabilitatea comună a tuturor structurilor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne.
    Planul Strategic Instituţional va fi implementat prin Planurile Anuale de Management*13), elaborate de fiecare structură de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne, prin care se va urmări atingerea priorităţilor strategice aferente direcţiilor de activitate ale ministerului, printr-o abordare integrată, care va include activităţi semnificative, politici publice, politici instituţionale, propuneri legislative, proiecte strategice, precum şi finanţarea din fonduri europene şi programe/subprograme bugetare.
──────────
    *13) Structura Planului anual de management este prezentată în Anexa nr. 2.
──────────
    Unitatea de Politici Publice va monitoriza progresele înregistrate pe fiecare dintre cele două direcţii de activitate ale Ministerului Afacerilor Interne, cu ajutorul structurilor de specialitate ale ministerului şi utilizând mecanismele specifice de monitorizare aferente domeniilor planificării strategice, politicilor publice, fondurilor europene şi planificării bugetare.
    Anual, Unitatea de Politici Publice va întocmi un raport de evaluare a Planului Strategic Instituţional, în care vor fi evidenţiate principalele evoluţii înregistrate la nivelul ministerului, precum şi, dacă este cazul, o serie de recomandări pentru eficientizarea procesului de implementare. Acest raport anual va fi prezentat conducerii la nivel înalt a Ministerului Afacerilor Interne.

    OBSERVAŢII FINALE
    Lumea noastră este în continuă schimbare, la fel ca şi provocările la adresa ordinii de drept. Pentru a putea face faţă acestor ameninţări, Ministerul Afacerilor Interne trebuie, în consecinţă, să îşi adapteze politicile de răspuns. Din acest motiv, este important nu doar să se intensifice eforturile care se derulează la nivelul ministerului, ci este nevoie şi de o armonizare a diferitelor procese instituţionale.
    Planul Strategic Instituţional pentru perioada 2014-2016 instituie o abordare strategică activă şi coerentă, care implică o serie de acţiuni concertate şi integrate, de natură să asigure îmbunătăţirea performanţei operaţionale şi creşterea eficienţei şi eficacităţii instituţionale, în vederea consolidării sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică.
    În acest sens, Planul Strategic Instituţional ar trebui să devină instrumentul managerial de referinţă pentru structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne. Numai printr-un proces sistematic şi implicarea activă în punerea în aplicare a angajamentelor evidenţiate în acest plan strategic, Ministerul Afacerilor Interne poate oferi un răspuns european, cu adevărat coordonat, provocărilor la adresa ordinii de drept şi securităţii în regiune.

    ANEXA 1

    Lista documentelor programatice şi strategice cu incidenţă asupra domeniului afacerilor interne

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │OBIECTIVE │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │● Creşterea continuă a │
│ │gradului de siguranţă a │
│ │cetăţeanului atât în mediul│
│ │rural, │
│ │cât şi în mediul urban; │
│ │● Îmbunătăţirea cooperării │
│ │poliţieneşti privind │
│ │combaterea criminalităţii │
│ │transfrontaliere, precum şi│
│ │a criminalităţii comise de │
│ │cetăţenii români în │
│ │străinătate; │
│ │● Reducerea birocraţiei din│
│ │cadrul structurilor │
│ │Ministerului Afacerilor │
│ │Interne, │
│ │eficientizarea acestor │
│ │structuri şi │
│ │redirecţionarea │
│ │personalului din aparatul │
│Programul │funcţionăresc către │
│de │structurile operative; │
│Guvernare │● Analizarea şi │
│2013-2016 │îmbunătăţirea cadrului │
│ │legislativ care │
│ │reglementează competenţele │
│ │în domeniile ordinii şi │
│ │siguranţei publice, │
│ │situaţiilor de urgenţă şi │
│ │ale │
│ │activităţilor instituţiei │
│ │prefectului; │
│ │● Elaborarea, promovarea şi│
│ │implementarea unor politici│
│ │şi programe privind │
│ │pregătirea profesională, │
│ │creşterea calităţii vieţii │
│ │personalului în vederea │
│ │reconsolidării statutului │
│ │poliţistului, jandarmului, │
│ │pompierului, precum şi al │
│ │celorlalţi funcţionari │
│ │publici din structurile │
│ │Ministerului Afacerilor │
│ │Interne. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │● Destrămarea reţelelor │
│ │infracţionale │
│ │internaţionale; │
│ │● Prevenirea terorismului │
│ │şi combaterea radicalizării│
│Strategia │şi a recrutării; │
│de │● Creşterea nivelului de │
│Securitate│securitate pentru cetăţeni │
│Internă a │şi întreprinderi în spaţiul│
│Uniunii │cibernetic; │
│Europene │● Consolidarea securităţii │
│ │prin gestionarea │
│ │frontierelor; │
│ │● Creşterea capacităţii de │
│ │rezilienţă a Europei în caz│
│ │de crize şi de dezastre. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │● Îmbunătăţirea siguranţei │
│ │cetăţeanului; │
│ │● Reducerea impactului │
│ │criminalităţii organizate, │
│ │transfrontaliere şi a │
│Strategia │terorismului; │
│Naţională │● Securizarea frontierei, │
│de │în special a celei externe │
│Apărare │a Uniunii Europene de pe │
│ │teritoriul României; │
│ │● Consolidare │
│ │managementului integrat al │
│ │crizelor de ordine publică │
│ │şi situaţiilor │
│ │de urgenţă. │
└──────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 2

    Structura Planului Anual de Management
    APROB
    SECRETAR DE STAT
    PLAN DE MANAGEMENT
    Anul:
    Denumirea direcţiei generale/direcţiei/inspectoratului general/departamentului/agenţiei:
    I. DIRECŢIA DE ACTIVITATE: ASIGURAREA CLIMATULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ    CAP. I
    ACTIVITĂŢI SEMNIFICATIVE

┌───────────────┬────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Sursa │
│ │ │ │ │(documentul│
│Prioritatea │Direcţia│Activităţi │Indicatori │specific în│
│strategică │de │semnificative│de │care sunt │
│ │acţiune │ │performanţă│menţionate │
│ │ │ │ │aceste │
│ │ │ │ │activităţi)│
├──┬────────────┼────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │
│ │nivelului de│ │ │ │ │
│1.│securitate │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │cetăţeni │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Consolidarea│ │ │ │ │
│2.│securităţii │ │ │ │ │
│ │frontierei │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│3.│rezilienţă │ │ │ │ │
│ │în situaţii │ │ │ │ │
│ │de criză şi │ │ │ │ │
│ │dezastru │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘

    CAP. II
    POLITICI PUBLICE ŞI ACTE NORMATIVE
    A. Politici publice în implementare

┌───────────────┬────────┬──────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Obiectivele │Rezultate │
│ │Direcţia│Documentul│generale ale│aşteptate │
│Prioritatea │de │de │documentului│ale │
│strategică │acţiune │politici │de politici │documentului│
│ │ │publice │publice │de politici │
│ │ │ │ │publice │
├──┬────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │
│ │nivelului de│ │ │ │ │
│1.│securitate │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │cetăţeni │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │Consolidarea│ │ │ │ │
│2.│securităţii │ │ │ │ │
│ │frontierei │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│3.│rezilienţă │ │ │ │ │
│ │în situaţii │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │criză şi │ │ │ │ │
│ │dezastru │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────────┴──────────┴────────────┴────────────┘


    B. Politici publice propuse

┌───────────────┬────────┬──────────┬────────┐
│ │ │Propunerea│Problema│
│ │Direcţia│de │de │
│Prioritatea │de │document │politici│
│strategică │acţiune │de │publice │
│ │ │politici │abordată│
│ │ │publice │ │
├──┬────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │
│ │nivelului de│ │ │ │
│1.│securitate │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │cetăţeni │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │Consolidarea│ │ │ │
│2.│securităţii │ │ │ │
│ │frontierei │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│3.│rezilienţă │ │ │ │
│ │în situaţii │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │criză şi │ │ │ │
│ │dezastru │ │ │ │
└──┴────────────┴────────┴──────────┴────────┘


    C. Propuneri legislative

┌─────────────────┬────────┬───────────┐
│Prioritatea │Direcţia│Propuneri │
│strategică │de │legislative│
│ │acţiune │ │
├──┬──────────────┼────────┼───────────┤
│ │Creşterea │ │ │
│ │nivelului de │ │ │
│1.│securitate │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │cetăţeni │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼───────────┤
│ │Consolidarea │ │ │
│2.│securităţii │ │ │
│ │frontierei de │ │ │
│ │stat │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼───────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │
│ │capacităţii de│ │ │
│3.│rezilienţă în │ │ │
│ │situaţiide │ │ │
│ │criză şi │ │ │
│ │dezastru │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴───────────┘


    CAP. III
    PROIECTE STRATEGICE
    A. Proiecte în implementare

┌───────────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────────┬───────┐
│Prioritatea │Direcţia│Titlul │Obiectivul│Rezultate│Sursa │Valoare│
│strategică │de │proiectului│general │aşteptate│(instrumentul)│proiect│
│ │acţiune │ │ │ │de finanţare │ │
├──┬────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelului de│ │ │ │ │ │ │
│1.│securitate │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │cetăţeni │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Consolidarea│ │ │ │ │ │ │
│2.│securităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │frontierei │ │ │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │
│3.│rezilienţă │ │ │ │ │ │ │
│ │în situaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de criză │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezastru │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴───────┘


    B. Proiecte în evaluare

┌───────────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────────┬───────┐
│Prioritatea │Direcţia│Titlul │Obiectivul│Rezultate│Sursa │Valoare│
│strategică │de │proiectului│general │aşteptate│(instrumentul)│proiect│
│ │acţiune │ │ │ │de finanţare │ │
├──┬────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelului de│ │ │ │ │ │ │
│1.│securitate │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │cetăţeni │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Consolidarea│ │ │ │ │ │ │
│2.│securităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │frontierei │ │ │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │
│3.│rezilienţă │ │ │ │ │ │ │
│ │în situaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │de criză │ │ │ │ │ │ │
│ │şi dezastru │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴───────┘


    C. Proiecte propuse

┌───────────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────────┐
│Prioritatea │Direcţia│Titlul │Obiectivul│Sursa │
│strategică │de │proiectului│general │(instrumentul)│
│ │acţiune │ │ │de finanţare │
├──┬────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │
│ │nivelului de│ │ │ │ │
│1.│securitate │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │cetăţeni │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Consolidarea│ │ │ │ │
│2.│securităţii │ │ │ │ │
│ │frontierei │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │
├──┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│3.│rezilienţă │ │ │ │ │
│ │în situaţii │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │criză şi │ │ │ │ │
│ │dezastru │ │ │ │ │
└──┴────────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────────┘


    CAP. IV
    SUBPROGRAME BUGETARE

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│PREZENTAREA SUBPROGRAMULUI BUGETAR │
├────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Denumire subprogram │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Descrierea succintă a │ │
│subprogramului │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Director subprogram │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Obiectivele │ │
│subprogramului │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Data de începere │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Data de închidere │ │
├────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│FIŞĂ INDICATORI SUBPROGRAM BUGETAR │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Rezultatul acţiunii nr. 1│Titlu: │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │Indicatori de performanţă │
│ ├───────┬─────────────────┬────────┤
│Modalitatea de calcul │2014 │2015 │2016 │
│ ├───────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────┤
│Informaţii despre indicator │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Titlul indicatorului: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Frecvenţa măsurării │ │
│(într-o perioadă de timp │ │
│dată): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Sursa informaţiilor: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Mecanismul de colectare a│ │
│datelor: │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┬─────────────┤
│Ultimul rezultat │An: │Valoare: │
│cunoscut: │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┴─────────────┤
│Tendinţa prognozată a │ │
│evoluţiei (crescătoare/ │ │
│descrescătoare): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Rezultatul acţiunii nr. 2│Titlu: │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │Indicatori de performanţă │
│ ├───────┬─────────────────┬────────┤
│Modalitatea de calcul │2014 │2015 │2016 │
│ ├───────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────┤
│Informaţii despre indicator │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Titlul indicatorului: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Frecvenţa măsurării │ │
│(într-o perioadă de timp │ │
│dată): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Sursa informaţiilor: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Mecanismul de colectare a│ │
│datelor: │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┬─────────────┤
│Ultimul rezultat │An: │Valoare: │
│cunoscut: │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┴─────────────┤
│Tendinţa prognozată a │ │
│evoluţiei (crescătoare/ │ │
│descrescătoare): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Rezultatul acţiunii nr. 3│Titlu: │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │Indicatori de performanţă │
│ ├───────┬─────────────────┬────────┤
│Modalitatea de calcul │2014 │2015 │2016 │
│ ├───────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────┤
│Informaţii despre indicator │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Titlul indicatorului: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Frecvenţa măsurării │ │
│(într-o perioadă de timp │ │
│dată): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Sursa informaţiilor: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Mecanismul de colectare a│ │
│datelor: │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┬─────────────┤
│Ultimul rezultat │An: │Valoare: │
│cunoscut: │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┴─────────────┤
│Tendinţa prognozată a │ │
│evoluţiei (crescătoare/ │ │
│descrescătoare): │ │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│FINANŢARE SUBPROGRAM BUGETAR │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Sursa de finanţare: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Cod:01 │Denumire: Bugetul de stat │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│mii lei │
├───┬────────┬───┬────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│Tip│Denumire│Cod│Execuţie│Aprobat│Proiect│Estimări │Estimări│
│ │ │ │(n-1) │(n) │(n+1) │(n+2) │(n+3) │
├───┼────────┼───┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴───┴────────┼───────┴───────┴─────────┴────────┤
│Sursa de finanţare: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Cod:06 │Denumire: Credite externe │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│mii lei │
├───┬────────┬───┬────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│Tip│Denumire│Cod│Execuţie│Aprobat│Proiect│Estimări │Estimări│
│ │ │ │(n-1) │(n) │(n+1) │(n+2) │(n+3) │
├───┼────────┼───┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴───┴────────┼───────┴───────┴─────────┴────────┤
│Sursa de finanţare: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Cod:08 │Denumire: Fonduri externe │
│ │nerambursabile │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│mii lei │
├───┬────────┬───┬────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│Tip│Denumire│Cod│Execuţie│Aprobat│Proiect│Estimări │Estimări│
│ │ │ │(n-1) │(n) │(n+1) │(n+2) │(n+3) │
├───┼────────┼───┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴───┴────────┼───────┴───────┴─────────┴────────┤
│Sursa de finanţare: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Cod:10 │Denumire: Venituri proprii │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│mii lei │
├───┬────────┬───┬────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│Tip│Denumire│Cod│Execuţie│Aprobat│Proiect│Estimări │Estimări│
│ │ │ │(n-1) │(n) │(n+1) │(n+2) │(n+3) │
├───┼────────┼───┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴───┴────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘


    II. DIRECŢIA DE ACTIVITATE: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A MAI    CAP. I
    ACTIVITĂŢI SEMNIFICATIVE

┌─────────────────┬────────┬─────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Sursa │
│ │ │ │ │(documentul│
│Prioritatea │Direcţia│Activităţi │Indicatori │specific în│
│strategică │de │semnificative│de │care sunt │
│ │acţiune │ │performanţă│menţionate │
│ │ │ │ │aceste │
│ │ │ │ │activităţi)│
├──┬──────────────┼────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Întărirea │ │ │ │ │
│1.│capacităţii │ │ │ │ │
│ │administrative│ │ │ │ │
│ │a MAI │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│2.│capacităţii │ │ │ │ │
│ │operaţionale a│ │ │ │ │
│ │MAI │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴─────────────┴───────────┴───────────┘

    CAP. II
    POLITICI INSTITUŢIONALE
    A. Politici instituţionale în implementare

┌─────────────────┬────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Obiectivele │Rezultate │
│Prioritatea │Direcţia│Documentul │generale ale │aşteptate ale │
│strategică │de │de politici │documentului │documentului │
│ │acţiune │instituţionale│de politici │de politici │
│ │ │ │instituţionale│instituţionale│
├──┬──────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Întărirea │ │ │ │ │
│1.│capacităţii │ │ │ │ │
│ │administrative│ │ │ │ │
│ │a MAI │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│2.│capacităţii │ │ │ │ │
│ │operaţionale a│ │ │ │ │
│ │MAI │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘


    B. Politici instituţionale propuse

┌─────────────────┬────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Direcţia│Propunerea de │Problema de │
│Prioritatea │de │document de │politici │
│strategică │acţiune │politici │instituţionale│
│ │ │instituţionale│abordată │
├──┬──────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Întărirea │ │ │ │
│1.│capacităţii │ │ │ │
│ │administrative│ │ │ │
│ │a MAI │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │
│2.│capacităţii │ │ │ │
│ │operaţionale a│ │ │ │
│ │MAI │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴──────────────┴──────────────┘


    CAP. III
    PROIECTE STRATEGICE
    A. Proiecte în implementare

┌─────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────────┬───────┐
│Prioritatea │Direcţia│Titlul │Obiectivul│Rezultate│Sursa │Valoare│
│strategică │de │proiectului│general │aşteptate│(instrumentul)│proiect│
│ │acţiune │ │ │ │de finanţare │ │
├──┬──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Întărirea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │ │ │
│1.│administrative│ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │
│ │MAI │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│2.│capacităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţionale a│ │ │ │ │ │ │
│ │MAI │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴───────┘


    B. Proiecte în evaluare

┌─────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────────┬───────┐
│Prioritatea │Direcţia│Titlul │Obiectivul│Rezultate│Sursa │Valoare│
│strategică │de │proiectului│general │aşteptate│(instrumentul)│proiect│
│ │acţiune │ │ │ │de finanţare │ │
├──┬──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Întărirea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │ │ │
│1.│administrative│ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │
│ │MAI │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────┼───────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│2.│capacităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │ │ │ │
│ │a MAI │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────────┴───────┘


    C. Proiecte propuse

┌─────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────────┐
│Prioritatea │Direcţia│Titlul │Obiectivul│Sursa │
│strategică │de │proiectului│general │(instrumentul)│
│ │acţiune │ │ │de finanţare │
├──┬──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Întărirea │ │ │ │ │
│1.│capacităţii │ │ │ │ │
│ │administrative│ │ │ │ │
│ │a MAI │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │ │ │
│2.│capacităţii │ │ │ │ │
│ │operaţionale a│ │ │ │ │
│ │MAI │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────────┘


    CAP. IV
    SUBPROGRAME BUGETARE

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│PREZENTAREA SUBPROGRAMULUI BUGETAR │
├────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│Denumire subprogram │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Descrierea succintă a │ │
│subprogramului │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Director subprogram │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Obiectivele │ │
│subprogramului │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Data de începere │ │
├────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Data de închidere │ │
├────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│FIŞĂ INDICATORI SUBPROGRAM BUGETAR │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Rezultatul acţiunii nr. 1│Titlu: │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │Indicatori de performanţă │
│ ├───────┬─────────────────┬────────┤
│Modalitatea de calcul │2014 │2015 │2016 │
│ ├───────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────┤
│Informaţii despre indicator │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Titlul indicatorului: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Frecvenţa măsurării │ │
│(într-o perioadă de timp │ │
│dată): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Sursa informaţiilor: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Mecanismul de colectare a│ │
│datelor: │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┬─────────────┤
│Ultimul rezultat │An: │Valoare: │
│cunoscut: │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┴─────────────┤
│Tendinţa prognozată a │ │
│evoluţiei (crescătoare/ │ │
│descrescătoare): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Rezultatul acţiunii nr. 2│Titlu: │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │Indicatori de performanţă │
│ ├───────┬─────────────────┬────────┤
│Modalitatea de calcul │2014 │2015 │2016 │
│ ├───────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────┤
│Informaţii despre indicator │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Titlul indicatorului: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Frecvenţa măsurării │ │
│(într-o perioadă de timp │ │
│dată): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Sursa informaţiilor: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Mecanismul de colectare a│ │
│datelor: │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┬─────────────┤
│Ultimul rezultat │An: │Valoare: │
│cunoscut: │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┴─────────────┤
│Tendinţa prognozată a │ │
│evoluţiei (crescătoare/ │ │
│descrescătoare): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Rezultatul acţiunii nr. 3│Titlu: │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │Indicatori de performanţă │
│ ├───────┬─────────────────┬────────┤
│Modalitatea de calcul │2014 │2015 │2016 │
│ ├───────┼─────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴─────────────────┴────────┤
│Informaţii despre indicator │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Titlul indicatorului: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Frecvenţa măsurării │ │
│(într-o perioadă de timp │ │
│dată): │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Sursa informaţiilor: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Mecanismul de colectare a│ │
│datelor: │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┬─────────────┤
│Ultimul rezultat │An: │Valoare: │
│cunoscut: │ │ │
├─────────────────────────┼────────────────────┴─────────────┤
│Tendinţa prognozată a │ │
│evoluţiei (crescătoare/ │ │
│descrescătoare): │ │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│FINANŢARE SUBPROGRAM BUGETAR │
├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Sursa de finanţare: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Cod:01 │Denumire: Bugetul de stat │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│mii lei │
├───┬────────┬───┬────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│Tip│Denumire│Cod│Execuţie│Aprobat│Proiect│Estimări │Estimări│
│ │ │ │(n-1) │(n) │(n+1) │(n+2) │(n+3) │
├───┼────────┼───┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴───┴────────┼───────┴───────┴─────────┴────────┤
│Sursa de finanţare: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Cod:06 │Denumire: Credite externe │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│mii lei │
├───┬────────┬───┬────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│Tip│Denumire│Cod│Execuţie│Aprobat│Proiect│Estimări │Estimări│
│ │ │ │(n-1) │(n) │(n+1) │(n+2) │(n+3) │
├───┼────────┼───┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴───┴────────┼───────┴───────┴─────────┴────────┤
│Sursa de finanţare: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Cod:08 │Denumire: Fonduri externe │
│ │nerambursabile │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│mii lei │
├───┬────────┬───┬────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│Tip│Denumire│Cod│Execuţie│Aprobat│Proiect│Estimări │Estimări│
│ │ │ │(n-1) │(n) │(n+1) │(n+2) │(n+3) │
├───┼────────┼───┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴───┴────────┼───────┴───────┴─────────┴────────┤
│Sursa de finanţare: │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Cod:10 │Denumire: Venituri proprii │
├─────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│mii lei │
├───┬────────┬───┬────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┤
│Tip│Denumire│Cod│Execuţie│Aprobat│Proiect│Estimări │Estimări│
│ │ │ │(n-1) │(n) │(n+1) │(n+2) │(n+3) │
├───┼────────┼───┼────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────┴───┴────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘

    AUTORIZAT: CONDUCĂTORUL DIRECŢIEI GENERALE/DIRECŢIEI/INSPECTORATULUI GENERAL/DEPARTAMENTULUI/AGENŢIEI


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016