Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014  privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale*)    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale*)

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 876 bis din 3 decembrie 2014
──────────
    *) Aprobate de Ordinul nr. M.120 din 19 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 3 decembrie 2014.
──────────


    A. Dispoziţii generale

    1. În Ministerul Apărării Naţionale, controlul financiar preventiv propriu reprezintă forma de control intern/managerial constând în ansamblul de activităţi şi acţiuni organizate şi desfăşurate în mod unitar la nivelul tuturor structurilor ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonator de credite, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014.
    1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni, denumite în continuare operaţiuni, care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.
    1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:
    a) angajamentele legale şi angajamentele bugetare;
    b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
    c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
    d) ordonanţarea cheltuielilor;
    e) constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
    f) concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    g) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    h) alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    1.3. Conţinutul controlului financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:
    a) legalităţii - controlul de legalitate;
    b) regularităţii - controlul de regularitate;
    c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz - controlul bugetar.
    2. Ordonatorii de credite au obligaţia organizării controlului financiar preventiv propriu la nivelul unităţilor militare pe care le conduc şi/sau structurilor asigurate financiar, după caz, astfel încât să se realizeze obiectivele controlului, prin aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare şi a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice specifice.
    3. Şeful Direcţiei financiar-contabile asigură coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică şi monitorizarea modului de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naţionale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu.
    4. Operatorii economici din coordonarea Ministerului Apărării Naţionale elaborează norme proprii de control financiar preventiv propriu, ţinând cont de legislaţia aplicabilă fiecărei entităţi.
    4.1. Coordonarea şi controlul modului de aplicare la operatorii economici aflaţi în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale a dispoziţiilor legale referitoare la controlul financiar preventiv propriu revine consiliilor de administraţie şi adunărilor generale ale acţionarilor, potrivit legii.

    B. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

    5. Controlul financiar preventiv propriu se organizează de ordonatorii de credite, la nivelul unităţilor militare prevăzute la pct. 1, prin stabilirea:
    a) cadrului specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, graficului de circulaţie al documentelor prevăzute în cadrul specific şi a modului de organizare a evidenţei angajamentelor bugetare;
    b) compartimentelor/entităţilor organizaţionale de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu;
    c) persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu;
    d) persoanelor care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu;
    e) persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu şi identificatorului titularului vizei.
    Elementele de organizare a controlului financiar preventiv propriu se materializează în documente separate care se iau în evidenţă la compartimentul documente clasificate, cu termen de păstrare permanent. Anual, în ordinul de zi pe unitate nr. 1 se înscriu numerele de înregistrare ale documentelor.
    5.1. Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
    5.1.1. Unităţilor militare prevăzute la pct. 1 le sunt aplicabile prevederile Cadrului general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice specifice.
    5.1.2. La nivelul fiecărei unităţi militare se elaborează un cadru specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, denumit în continuare cadru specific, aplicabil în unitatea respectivă, prin particularizarea şi/sau dezvoltarea Cadrului general prevăzut la pct. 5.1.1.
    5.1.2.1. Particularizarea se realizează în funcţie de specificul activităţii unităţii, prin menţinerea în cadrul specific al unităţii numai a acelor operaţiuni care se desfăşoară la nivelul unităţii militare.
    5.1.2.2. Dezvoltarea se realizează prin includerea în cadrul specific al unităţii şi a altor operaţiuni care nu sunt cuprinse în cadrul general prevăzut la pct. 5.1.1., asupra cărora ordonatorul de credite decide extinderea exercitării controlului financiar preventiv propriu, la propunerea persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în derularea acestor operaţiuni.
    5.1.2.3. Contabilii şefi/similari elaborează proiectul cadrului specific, listele de verificare a obiectivelor controlului, precum şi lista actelor normative aplicabile pentru fiecare operaţiune cuprinsă în proiect, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice specifice.
    5.1.3. Cadrul specific, listele de verificare aferente operaţiunilor din cadrul specific, precum şi propunerile de actualizare a cadrului specific se analizează în şedinţă de lucru a ordonatorului de credite cu toate persoanele implicate şi se aprobă de ordonatorul de credite.
    5.1.4. Actualizarea cadrului specific se realizează în urma modificării cadrului legal în baza căruia se desfăşoară operaţiunile, sau ori de câte ori sunt necesare modificări privind operaţiunile, documentele justificative ce susţin operaţiunile sau obiectivele controlului.
    5.1.5. În situaţia în care unitatea militară are în asigurare financiară alte unităţi militare sau derulează operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu iniţiate şi/sau certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de alte unităţi militare, cadrul specific se transmite structurilor interesate, pentru aplicare, în părţile care le privesc.
    5.2. Graficul de circulaţie al documentelor
    Contabilii şefi/similari întocmesc graficul de circulaţie al proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu şi al documentelor prevăzute în coloana "Actele justificative" din cadrul specific, în unitatea respectivă.
    5.2.1. Graficul de circulaţie al documentelor se realizează prin elaborarea unei proceduri operaţionale şi cuprinde circuitul administrativ al documentelor, în ordine cronologică, de la momentul întocmirii până la arhivare, compartimentele şi persoanele implicate, cu detalierea acţiunii şi responsabilităţii fiecărei persoane implicate.
    5.3. Compartimentele de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu
    5.3.1. Prin compartimente de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu, în sensul prezentelor norme metodologice specifice, se înţelege:
    a) microstructurile din compunerea unităţii militare - compartimente, birouri, secţii, servicii sau alte structuri cu atribuţii în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu;
    b) microstructurile din unităţile militare asigurate financiar de unitatea militară la nivelul căreia se organizează controlul financiar preventiv propriu;
    c) microstructurile din unităţile militare cu atribuţii în iniţierea şi derularea unor operaţiuni care, potrivit legii, se aprobă de ordonatorii de credite ierarhic superiori şi sunt supuse controlului financiar preventiv propriu la nivelul acestora.
    5.3.2. Stabilirea compartimentelor prevăzute la pct. 5.3.1. se realizează la propunerea contabililor şefi/similari, odată cu proiectul cadrului specific.
    5.3.3. Modelul documentului utilizat pentru stabilirea compartimentelor prevăzute la pct. 5.3.1. este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice specifice. După aprobarea documentului, compartimentele se înscriu în ordinul de zi pe unitate şi se comunică structurilor prevăzute la pct. 5.3.1. lit. b) şi c), după caz.
    5.4. Persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
    5.4.1. Persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu sunt:
    a) ordonatorii de credite sau persoanele cărora le-au fost delegate competenţele de ordonator de credite, în condiţiile legii;
    b) conducătorii/şefii compartimentelor de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu, cât şi personalul din subordine, cu atribuţii în administrarea bunurilor materiale sau altor valori;
    c) conducătorul compartimentului financiar-contabil, în sensul legii;
    d) şeful compartimentului juridic/similar, pentru operaţiunile care se avizează, potrivit legii, de compartimentul juridic, înainte de a fi supuse controlului financiar preventiv propriu.
    5.4.2. Nominalizarea persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu se realizează, la propunerea contabililor şefi/similari, odată cu proiectul cadrului specific.
    5.4.3. Modelul documentului utilizat pentru stabilirea persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice specifice. După aprobarea documentului, persoanele cu atribuţii şi responsabilităţi în iniţierea şi derularea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu se înscriu în ordinul de zi pe unitate şi se comunică structurilor prevăzute la pct. 5.3.1. lit. b) şi c), după caz.
    5.5. Persoanele care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu
    5.5.1. Persoanele care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu sunt şefii compartimentelor prevăzute la pct. 5.3.1.
    5.5.2. Nominalizarea persoanelor care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu se realizează odată cu stabilirea compartimentelor de specialitate în care se iniţiază şi derulează operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu utilizând documentul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice specifice.
    5.6. Persoanele care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu
    5.6.1. Persoanele care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, sunt desemnate de ordonatorii de credite, prin ordin de numire al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice specifice.
    5.6.1.1. Numirea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor terţiari de credite se realizează după următoarea procedură:
    a) la propunerea contabilului şef/similar, ordonatorul terţiar de credite stabileşte numărul persoanelor care urmează să exercite, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, limitându-se la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei;
    b) şeful structurii de resurse umane/similar selectează persoanele care îndeplinesc condiţiile de numire şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, şi prezintă ordonatorului de credite situaţia acestora;
    c) ordonatorul terţiar de credite nominalizează persoanele care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu şi solicită acordul pentru emiterea ordinelor de numire ordonatorului secundar de credite în finanţarea căruia se află, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice specifice;
    d) ordonatorul secundar de credite dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor.
    e) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii terţiari de credite emit ordinele de numire ale persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate şi comunică ierarhic Direcţiei financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru constituirea bazei de date centrale a persoanelor numite să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale.
    5.6.1.2. Numirea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite se realizează după următoarea procedură:
    a) la propunerea contabilului şef/similar, ordonatorul secundar de credite stabileşte numărul persoanelor care urmează să exercite, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, limitându-se la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei;
    b) şeful structurii de resurse umane/similar selectează persoanele care îndeplinesc condiţiile de numire şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, şi prezintă ordonatorului secundar de credite situaţia acestora;
    c) ordonatorul secundar de credite nominalizează persoanele care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu şi solicită acordul şefului Direcţiei financiar-contabile, pentru emiterea ordinelor de numire, utilizând documentele prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice specifice;
    d) şeful Direcţiei financiar-contabile dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
    e) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii secundari de credite emit ordinele de numire ale persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, şi dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate.
    5.6.1.3. Numirea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului principal de credite
    Se aplică procedura prevăzută la pct. 6 lit. a) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014.
    5.6.2. Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu
    Situaţiile în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată, schimbată sau destituită sunt cele prevăzute la pct. 8-10 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, precum şi următoarele:
    a) orice situaţie care impune absenţa de la program mai mult de 30 de zile calendaristice consecutive - pentru suspendarea din activitatea de control financiar preventiv propriu;
    b) orice situaţie care impune absenţa de la program mai mult de 90 de zile calendaristice consecutive - pentru schimbarea din activitatea de control financiar preventiv propriu.
    5.6.2.1. Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor terţiari de credite se realizează potrivit următoarei proceduri:
    a) ordonatorul terţiar de credite nominalizează persoanele care urmează să fie suspendate, schimbate sau destituite din activitatea de control financiar preventiv propriu, la propunerea şefilor nemijlociţi ai persoanelor respective şi solicită acordul ordonatorului secundar de credite în finanţarea căruia se află, pentru emiterea ordinelor de suspendare, schimbare sau destituire, după caz, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice specifice;
    b) ordonatorul secundar de credite dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
    c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii terţiari de credite emit ordinele de suspendare, schimbare sau destituire, după caz, ale persoanelor respective, dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate şi comunică ierarhic Direcţiei financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru actualizarea bazei de date centrale a persoanelor care sunt numite să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale.
    5.6.2.2. Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite se realizează după următoarea procedură:
    a) ordonatorul secundar de credite nominalizează persoanele care urmează să fie suspendate, schimbate sau destituite din activitatea de control financiar preventiv propriu, la propunerea şefilor nemijlociţi ai persoanelor respective şi solicită acordul şefului Direcţiei financiar-contabile, pentru emiterea ordinelor de suspendare, schimbare sau destituire, după caz, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice specifice;
    b) şeful Direcţiei financiar-contabile dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
    c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorii secundari de credite emit ordinele de suspendare, schimbare sau destituire, după caz, ale persoanelor respective şi dispun înscrierea acestora în registrul cu ordine de zi pe unitate.
    5.6.2.3. Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului principal de credite
    Se aplică procedura prevăzută la pct. 7 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014.
    6. Ordonatorii de credite pot numi, temporar, alte persoane să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, pe o perioadă de până la 30 de zile consecutive, fără îndeplinirea procedurii prevăzute la pct. 5.6.1., în situaţia suspendării, schimbării sau destituirii personalului, potrivit legii.
    6.1. Persoanele numite temporar trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, condiţiile şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014.
    7. Dispoziţii cu caracter special privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu
    7.1. În situaţii deosebite, determinate de lipsa personalului care îndeplineşte condiţiile de numire şi criteriile de selecţie prevăzute la pct. 3 şi 4 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, ordonatorii de credite pot solicita acordul pentru numirea temporară a unor persoane din afara structurii proprii, care îndeplinesc condiţiile şi criteriile cerute, să exercite controlul financiar preventiv propriu, astfel:
    a) ordonatorul de credite în care este încadrată persoana şi ordonatorul de credite care solicită numirea temporară a persoanei din cauza lipsei de personal, înaintează ordonatorului de credite în finanţarea cărora se află un raport comun, prin care solicită acordul de numire temporară, prezentând motivele, perioada de numire şi programul de lucru stabilit de comun acord între cele două structuri;
    b) ordonatorul de credite ierarhic superior dispune analiza documentaţiei primite şi comunică acordul sau, după caz, respingerea propunerilor transmise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentelor;
    c) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acordului, ordonatorul de credite care a solicitat numirea temporară a persoanei din cauza lipsei de personal, emite ordinul de numire a persoanei care exercită, prin viză, controlul financiar preventiv propriu, dispune înscrierea acestuia în registrul cu ordine de zi pe unitate şi comunică ierarhic Direcţiei financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru actualizarea bazei de date centrale a persoanelor care sunt numite să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale.
    7.2. Persoanele numite să exercite controlul financiar preventiv propriu în condiţiile prevăzute la pct. 7.1. sunt schimbate, de drept, la expirarea perioadei de numire sau pot fi schimbate înainte de expirarea acestei perioade, suspendate sau destituite, cu respectarea procedurii prevăzute la pct. 5.6.2.
    7.3. La încetarea situaţiilor care au condus la suspendarea unei persoane din activitatea de control financiar preventiv propriu, aceasta reia activitatea de control financiar preventiv în baza aceluiaşi ordin de numire. Reluarea activităţii de control financiar preventiv se menţionează în ordinul de zi pe unitate şi se comunică ierarhic Direcţiei financiar-contabile datele prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice specifice, pentru actualizarea bazei de date centrale a persoanelor numite să exercite controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale.

    C. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu

    8. Controlul financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale se exercită prin aplicarea dispoziţiilor Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 şi în baza cadrului organizatoric prevăzut la capitolul B din prezentele norme metodologice specifice.
    8.1. La numirea în activitatea de control financiar preventiv propriu, fiecărei persoane i se atribuie un sigiliu care rămâne neschimbat până la schimbarea sau destituirea din activitatea de control financiar preventiv, când sigiliul se retrage, putând fi ulterior atribuit altei persoane.
    8.1.1. Fiecare sigiliu conţine un număr de ordine unic, care va servi la identificarea persoanei care a aplicat viza de control financiar preventiv cu ajutorul acelui sigiliu. Un sigiliu nu poate fi atribuit simultan mai multor persoane.
    8.1.2. Modelul de amprentă a sigiliului persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu în formă olografă este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice specifice.
    8.1.3. Evidenţa sigiliilor pentru controlul financiar preventiv se ţine de către contabilul şef/similar utilizând "Fişa de evidenţă a sigiliilor personale pentru controlul financiar preventiv propriu" conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice specifice.
    8.1.4. Fişa de evidenţa a sigiliilor pentru controlul financiar preventiv se păstrează permanent.
    8.2. Procedura de control
    8.2.1. Viza de control financiar preventiv propriu se exercită olograf, prin aplicarea semnăturii, iar identificatorul titularului vizei este numărul sigiliului deţinut de persoana desemnată.
    8.2.2. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu (denumit în continuare registru). Datele minime care se înscriu în acest registru sunt cuprinse în anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice specifice. Completarea registrului se face olograf. Registrul se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
    8.2.3. Se autorizează ordonatorii de credite să particularizeze modul de organizare şi efectuare a controlului financiar preventiv propriu, după obţinerea acordului şefului Direcţiei financiar-contabile, în situaţia aplicării vizei de control financiar preventiv propriu în formă electronică şi/sau completării registrului în formă integral electronică.
    8.2.4. În vederea aplicării vizei de control financiar preventiv propriu în sistem electronic, sau a completării registrului în sistem integral electronic, unităţile militare care optează pentru această formă elaborează şi actualizează documente proprii de organizare a controlului financiar preventiv propriu.
    8.2.5. Unităţile militare care optează pentru sistemul electronic de aplicare a vizei de control financiar preventiv propriu şi/sau sistemul integral electronic de completare a registrului, solicită ierarhic acordul şefului Direcţiei financiar-contabile, prezentând documentele menţionate la pct. 8.2.4.
    8.2.6. În vederea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu în sistem electronic şi/sau completării registrului în sistem integral electronic, Direcţia financiar-contabilă va actualiza prezentele norme metodologice specifice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
    8.2.7. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea.
    8.2.8. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public sunt însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr. 1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.2.9. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primeşte documentele, le înregistrează în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum şi existenţa actelor justificative specifice operaţiunii. În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.
    8.2.10. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 12 la prezentele norme metodologice specifice, şi se menţionează în coloana 8 din registru: "valoarea operaţiunii restituite...".
    8.2.11. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.
    8.2.12. Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgenţă, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operaţiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoştinţă conducătorului entităţii publice, pentru a dispune măsurile legale.
    8.2.13. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică.
    Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare.
    8.2.14. Termenul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu se stabileşte de către ordonatorul de credite, în raport cu natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în cadrul specific, dar nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor privind operaţiunile supuse vizei.
    În cazul restituirii documentelor în vederea refacerii/completării ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de formă sau în situaţia prevăzută la pct. 8.2.12, termenul de la pct. 8.2.14. curge de la data prezentării documentelor în volumul cerut şi forma corectă.
    8.2.15. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru.
    8.3. Refuzul de viză
    8.3.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice specifice, consemnând acest fapt în registru.
    La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.
    8.3.2. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoştinţa ordonatorului de credite, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.
    8.3.3. Operaţiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a ordonatorului de credite, cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament.
    8.3.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se dispune prin ordinul de zi pe unitate. Extrasul din ordinul de zi pe unitate se transmite de ordonatorul de credite persoanei care a refuzat viza, secţiei de audit public intern în responsabilitatea căreia intră unitatea militară, precum şi, după caz, controlorului delegat al Ministerului Finanţelor Publice.
    8.3.5. După primirea extrasului din ordinul de zi pe unitate, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecţie economico- financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, ordonatorul de credite în finanţarea căruia se află unitatea militară, asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii a extrasului din ordinul de zi pe unitate şi de pe refuzul de viză.
    Ordonatorul de credite ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept.
    Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează Curtea de Conturi, în scris, cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta, despre situaţiile în care, urmare a refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, operaţiunile s-au efectuat pe propria răspundere a ordonatorului de credite.

    D. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu

    9. La nivelul ordonatorilor terţiari şi secundari de credite, evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către ordonatorul de credite în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea, cu acordul ordonatorului de credite care a avizat numirea.
    10. Pentru evaluarea activităţii persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorului principal de credite, Direcţia financiar-contabilă transmite Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:
    a) propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;
    b) copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;
    c) numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;
    d) extrase din rapoartele auditului public intern şi ale Curţii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.

    E. Raportări privind controlul financiar preventiv propriu

    11. Toţi ordonatorii de credite au obligaţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice specifice.
    Direcţia financiar-contabilă întocmeşte rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite din finanţarea nemijlocită.
    Rapoartele se transmit la Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale prevăzute de lege.
    11.1. Termenele de depunere a rapoartelor la ordonatorii de credite ierarhic superiori se stabilesc şi comunică structurilor din finanţare prin dispoziţie referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale sau trimestriale.

    F. Dispoziţii finale şi cu caracter tranzitoriu

    12. Direcţia financiar-contabilă şi ordonatorii secundari de credite elaborează proceduri interne pentru stabilirea competenţelor/responsabilităţilor personalului din structura proprie în analizarea şi soluţionarea solicitărilor de avizare a numirii, suspendării, schimbării sau destituirii persoanelor propuse de structurile din finanţare privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu.
    13. Evidenţa persoanelor, acordurilor şi ordinelor de numire, suspendare, schimbare sau destituire a persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu se ţine de structurile de resurse umane.
    14. Persoanele numite să exercite controlul financiar preventiv propriu la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice specifice îşi menţin valabilitatea ordinelor de numire şi avizelor/acordurilor de numire, emise în baza prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 123/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, până la suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitate, după caz.
    15. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice specifice.


    ANEXA 1
    la normele metodologice specifice                                 CADRUL GENERAL
            al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv
                    propriu în Ministerul Apărării Naţionale


   A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare


┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Operaţiuni supuse │ │ │ Modul de efectuare a controlului │
│crt│ controlului financiar │ Cadrul legal │ Actele justificative │ financiar preventiv propriu │
│ │ preventiv │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Cerere pentru deschiderea│- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota justificativă; │Se verifică: │
│ │de credite bugetare │- Legea nr. 273/2006 (2); │- nota fundamentare/situaţia │- încadrarea creditelor bugetare solicitate în │
│ │ │- Legea nr. 69/2010 (3); │privind facturi, contracte, │prevederile bugetului ordonatorului principal │
│ │ │- Legile bugetare anuale; │alte obligaţii la plată │de credite, repartizate pe trimestre şi luni şi│
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │scadente în perioadă, conform │detaliate conform clasificaţiei bugetare, │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │prevederilor legale în vigoare;│precum şi existenţa temeiului legal al sumelor │
│ │ │- Ordinul ministrului │- bugetul aprobat; │care se solicita pentru deschiderea de credite │
│ │ │delegat pentru buget │- solicitările ordonatorilor: │bugetare; │
│ │ │nr. 501/2013 (72); │principali, secundari şi/sau │- dacă sumele solicitate sunt stabilite şi în │
│ │ │- Aprobări ale Guvernului │terţiari, după caz, pentru │funcţie de creditele deschise, neutilizate; │
│ │ │privind limitele lunare de│repartizarea de credite │- dacă cererea pentru deschiderea de credite se│
│ │ │cheltuieli; │bugetare; │încadrează în limitele de cheltuieli aprobate │
│ │ │- Ordinul ministrului │- situaţia creditelor bugetare │de Guvern sau în limita diminuată conform Legii│
│ │ │delegat pentru buget │deschise anterior şi │nr. 69/2010; │
│ │ │nr. 720/2014 (83); │neutilizate; │- existenţa justificărilor, inclusiv cu privire│
│ │ │- Alte acte normative │- alte documente specifice. │la ordonatorii principali, secundari şi │
│ │ │specifice. │ │terţiari, dacă este cazul, prin care │
│ │ │ │ │ordonatorul principal probează că nu va │
│ │ │ │ │înregistra, în sold, sume neutilizate la finele│
│ │ │ │ │perioadei pentru care se solicită deschiderea │
│ │ │ │ │de credite bugetare; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Dispoziţie bugetară │- Legea nr. 500/2002 (1); │- solicitările ordonatorilor: │Se verifică: │
│ │(ordin de plată) pentru │- Legea nr. 273/2006 (2); │principali, secundari şi/sau │- încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare │
│ │repartizarea creditelor │- Legea nr. 69/2010 (3); │terţiari, după caz, pentru │în creditele bugetare aprobate ordonatorilor, │
│ │bugetare (alimentări) sau│- Legile bugetare anuale; │repartizarea de credite │repartizate ordonatorului principal pe │
│ │borderoul centralizator │- Ordonanţa Guvernului │bugetare (alimentare de cont); │trimestre şi luni şi detaliate conform │
│ │al acestor documente │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │clasificaţiei bugetare; │
│ │ │- Ordinul ministrului │- fundamentarea sumelor │- dacă sumele prevăzute pentru repartizare │
│ │ │delegat pentru buget │înscrise în dispoziţiile │(alimentare) sunt cuprinse în cererea de │
│ │ │nr. 501/2013 (72); │bugetare de repartizare pentru │deschidere de credite sau sunt acoperite, prin │
│ │ │- Acte de reglementare │bugetul propriu şi bugetele │disponibilizări pe seama redistribuirii de │
│ │ │specifice activităţii │ordonatorilor secundari, │credite deschise anterior, precum şi în │
│ │ │ordonatorilor de credite, │respectiv terţiari, de credite,│disponibilităţile din conturile de disponibil │
│ │ │angajamente juridice │sau, după caz, în ordinele de │pentru veniturile proprii; │
│ │ │generatoare de obligaţii │plată; │- existenţa justificărilor, inclusiv cu privire│
│ │ │de plată pe seama │- extrasul contului de │la ordonatorii secundari şi terţiari, dacă este│
│ │ │creditelor bugetare; │disponibil pentru venituri │cazul, prin care ordonatorul principal probează│
│ │ │- Alte acte normative │proprii; │că nu va înregistra, în sold, sume neutilizate │
│ │ │specifice. │- alte documente specifice. │la finele perioadei pentru care se solicită │
│ │ │ │ │repartizarea de credite bugetare; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Document pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare a │Se verifică: │
│ │modificarea repartizării │- Legea nr. 273/2006 (2); │propunerii pentru modificarea │- dacă modificarea este în competenţa de │
│ │pe trimestre a creditelor│- Legea nr. 69/2010 (3); │repartizării pe trimestre a │aprobare a ministrului finanţelor publice sau a│
│ │bugetare │- Legile bugetare anuale; │creditelor; │ordonatorilor principali/secundari, după caz; │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │- bugetul aprobat; │- dacă sumele propuse sunt prevăzute în bugetul│
│ │ │nr. 119/1999 (4); │- alte documente specifice. │anual aprobat şi dacă se respectă Legea │
│ │ │- Alte acte normative │ │nr. 69/2010, când este cazul; │
│ │ │specifice. │ │- concordanţa propunerii de modificare cu │
│ │ │ │ │obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini │
│ │ │ │ │noi sau reprogramate; │
│ │ │ │ │- existenţa şi pertinenţa justificărilor cu │
│ │ │ │ │privire la nivelul propunerilor cuprinse în │
│ │ │ │ │documentul de modificare; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Document pentru │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare a │Se verifică: │
│ │efectuarea virărilor de │- Legea nr. 273/2006 (2); │propunerii pentru efectuarea │- dacă virarea de credite nu contravine │
│ │credite: │- Legea nr. 69/2010 (3); │virărilor de credite; │prevederilor legale în vigoare; │
│ │- între subdiviziunile │- Legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │- existenţa de justificări, detalieri şi │
│ │clasificaţiei bugetare; │- Ordonanţa Guvernului │- alte documente specifice. │necesităţi privind execuţia, până la finele │
│ │- între programe; │nr. 119/1999 (4); │ │anului bugetar, a capitolului, programului │
│ │- între obiectivele/ │- Alte acte normative │ │şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare de │
│ │proiectele şi categoriile│specifice. │ │la care se propune disponibilizarea, respectiv │
│ │de investiţii înscrise în│ │ │a capitolului, programului şi/sau subdiviziunii│
│ │programul de investiţii. │ │ │clasificaţiei bugetare la care se suplimentează│
│ │ │ │ │prevederile bugetare; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Dispoziţie bugetară de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare a │Se verifică: │
│ │retragere a creditelor │- Legea nr. 273/2006 (2); │propunerii pentru retragerea │- existenţa creditelor bugetare deschise şi │
│ │bugetare deschise şi │- Legea nr. 69/2010 (3); │creditelor bugetare; │neutilizate; │
│ │neutilizate │- Legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │- dacă retragerea de credite bugetare este │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │- situaţia disponibilului de │temeinic justificată; │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │credite bugetare deschise, la │- încadrarea operaţiunii de retragere în │
│ │ │- Ordinul ministrului │data solicitării vizei. │termenul legal; │
│ │ │delegat pentru buget │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │nr. 501/2013 (72); │ │compartimentului de specialitate. │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘    B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată


┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Operaţiuni*) supuse │ │ │ Modul de efectuare a controlului │
│crt│ controlului financiar │ Cadrul legal │ Actele justificative │ financiar preventiv propriu │
│ │ preventiv │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Contract/contract │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică: │
│ │subsecvent/comandă de │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţiilor publice; │- dacă achiziţia publică este prevăzută în │
│ │achiziţii publice de │- Legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │programul anual al achiziţiilor publice; │
│ │produse, servicii sau │- Ordonanţa Guvernului │- documentul de aprobare, de │- dacă sunt asigurate surse de finanţare, │
│ │lucrări │nr. 119/1999 (4); │către conducătorul entităţii │existenţa creditelor bugetare şi/sau a │
│ │ │- Regulamentul (CE) │publice, a procedurii selectate│creditelor de angajament, după caz; │
│ │ │nr. 2.195/2002 (12); │de achiziţie; │- rezervarea creditelor, prin angajament │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- referatul de necesitate; │bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare ce │
│ │ │Guvernului nr. 34/2006 (5)│- acordul sau convenţia de │decurg din angajamentul legal; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │finanţare externă; │- încadrarea obiectului contractului în │
│ │ │nr. 925/2006 (14); │- contractul/decizia/ordinul de│categoria de cheltuieli considerate eligibile, │
│ │ │- Ordinul preşedintelui │finanţare; │în conformitate cu contractul/ordinul/decizia │
│ │ │ANRMAP nr. 313/2011 (71); │- nota privind determinarea │de finanţare şi/sau acordul sau convenţia de │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │valorii estimate; │finanţare externă şi cu regulile fiecărui │
│ │ │nr. 1.660/2006 (15); │- fişa obiectivului/ │organism finanţator; │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │proiectului/categoriei de │- dacă documentele privind achiziţia au fost │
│ │ │Guvernului nr. 30/2006 (7)│investiţii; │întocmite în conformitate cu prevederile │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- lista detaliată pentru alte │legislaţiei române şi cu reglementările │
│ │ │nr. 921/2011 (16); │cheltuieli de investiţii; │organismelor internaţionale; │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- actul de aprobare a │- respectarea legalităţii şi regularităţii │
│ │ │Guvernului nr. 64/2009(31)│documentaţiei de atribuire; │specifice procedurii de achiziţie publică; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- actul de aprobare a │- dacă sunt respectate condiţiile tehnice şi │
│ │ │nr. 218/2012 (37); │documentaţiei tehnico-economice│financiare stabilite în acordul-cadru; │
│ │ │- Legea nr. 105/2011 (32);│documentaţiei de avizare, notei│- dacă se încheie cu operatorul economic care │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │de fundamentare a cheltuielilor│este parte în acordul-cadru; │
│ │ │Guvernului nr. 66/2011(33)│de investiţii, după caz; │- existenţa aprobării, de către conducătorul │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- anunţul de intenţie şi dovada│autorităţii contractante, a raportului │
│ │ │nr. 875/2011 (35); │transmiterii acestuia spre │procedurii; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │publicare; │- stabilirea termenilor contractului în │
│ │ │nr. 759/2007 (34); │- anunţul/invitaţia de │concordanţă cu prevederile cadrului normativ; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │participare la procedură, după │- cuantumul şi valabilitatea garanţiei de │
│ │ │nr. 457/2008 (36); │caz; │participare şi valabilitatea ofertei la data │
│ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │- documentaţia de atribuire; │încheierii contractului; │
│ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │- actul de numire a comisiei de│- încheierea contractului în condiţiile ofertei│
│ │ │- Hotărârea Guvernului │evaluare/negociere sau a │declarate câştigătoare şi conform modelului de │
│ │ │nr. 44/2004 (18); │juriului, după caz; │contract din documentaţia de atribuire; │
│ │ │- Codul comercial (9); │- ofertele prezentate de │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│operatorii economici; │compartimentului de specialitate; │
│ │ │- Legea nr. 72/2013 (73); │- procesul-verbal de deschidere│- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │a ofertelor/procesul-verbal de │ │
│ │ │nr. 13/2011 (11); │negociere; │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- raportul procedurii de │ │
│ │ │nr. 264/2003 (13); │atribuire; │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- comunicarea privind │ │
│ │ │nr. 28/2008 (19); │rezultatul aplicării procedurii│ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- acordul - cadru, după caz; │ │
│ │ │nr. 363/2010 (20); │- contestaţiile şi soluţionarea│ │
│ │ │- Ordinul ministrului │lor; │ │
│ │ │finanţelor publice │- alte documente specifice. │ │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
│ │ │- Acordul sau convenţia de│ │ │
│ │ │finanţare externă şi legea│ │ │
│ │ │de ratificare/hotărârea │ │ │
│ │ │Guvernului de aprobare; │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Contract/decizie/ordin de│- Legea nr. 500/2002 (1); │- cererea de finanţare, │Se verifică: │
│ │finanţare/acord de │- Legea nr. 273/2006 (2); │proiectul tehnic, bugetul │- existenţa creditelor bugetare şi/sau a │
│ │finanţare │- Legile bugetare anuale; │acestuia, listele de verificare│creditelor de angajament, după caz; │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │privind evaluarea şi selecţia │- dacă solicitarea finanţării are temei legal; │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │proiectelor, întocmite de │- respectarea legalităţii şi regularităţii │
│ │ │- Regulamentul (CE) │compartimentele de specialitate│specifice procedurii de selecţie; │
│ │ │nr. 1.083/2006 (49); │- bugetul aprobat; │- stabilirea termenilor contractului în │
│ │ │- Regulamentul (CE) │- hotărârea comisiei de │concordanţă cu prevederile cadrului normativ, │
│ │ │nr. 1.828/2006 (50); │evaluare cu privire la │inclusiv cu privire la calitatea Curţii de │
│ │ │- Regulamentul (CE) │proiectele selectate; │Conturi de a exercita control, conform art. 38 │
│ │ │nr. 1.198/2006 (59); │- programul, proiectul sau │alin. (2) din Legea nr. 350/2005; │
│ │ │- Regulamentul (CE) │acţiunea în care se încadrează │- înscrierea valorii contractului în limitele │
│ │ │nr. 498/2007 (60); │solicitarea finanţării; │alocării bugetare aprobate prin programul │
│ │ │- Legea nr. 350/2005 (22);│- acordul de parteneriat, │operaţional; │
│ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │încheiat intre liderul de │- încadrarea obiectului contractului în │
│ │ │- Legea nr. 321/2006 (23);│proiect şi partenerii acestuia,│categoria de cheltuieli eligibile, în │
│ │ │- Codul comercial (9); │după caz; │conformitate cu prevederile programului │
│ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│- raportul privind vizita la │operaţional; │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │faţa locului; │- rezervarea creditelor prin angajament bugetar│
│ │ │Guvernului nr. 34/2006(5);│- raportul de analiză a │- existenţa aprobărilor/andosărilor pentru toţi│
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │conformităţii proiectului │paşii premergători acordării contractului │
│ │ │Guvernului nr. 63/1999(51)│tehnic; │prevăzuţi de procedurile specifice; │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- scrisoarea de notificare │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │Guvernului nr. 64/2009(31)│privind raportul de analiză a │compartimentului de specialitate; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │conformităţii proiectului │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │nr. 218/2012 (37); │tehnic; │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- raportul de evaluare tehnică │ │
│ │ │nr. 1.328/2000 (54); │şi financiară; │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- nota de avizare internă a │ │
│ │ │nr. 264/2003 (13); │contractelor de finanţare/ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │cofinanţare; │ │
│ │ │nr. 759/2007 (34); │- acordul de implementare/ │ │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │finanţare, după caz; │ │
│ │ │Guvernului nr. 74/2009(57)│- alte documente specifice. │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 442/2009 (58); │ │ │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
│ │ │finanţelor publice │ │ │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Contract de concesionare,│- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică: │
│ │cumpărare sau închiriere │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţiilor publice; │- dacă achiziţia este prevăzută în programul │
│ │de terenuri, clădiri │- Legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │anual al achiziţiilor publice; │
│ │existente, alte bunuri │- Ordonanţa Guvernului │- nota de fundamentare; │- existenţa creditelor bugetare şi/sau de │
│ │imobile sau a drepturilor│nr. 119/1999 (4); │- documente specifice privind │angajament; │
│ │asupra acestora în care │- Legea nr. 213/1998 (30);│derularea operaţiunii; │- rezervarea creditelor, prin angajament │
│ │Ministerul Apărării │- Legea nr. 571/2003 (8); │- procedura aprobată de │bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare ce │
│ │Naţionale este │- Ordonanţa de urgenţă a │ordonator, aplicabilă │decurg din angajamentul legal; │
│ │concesionar, cumpărător │Guvernului nr. 34/2006(5);│achiziţiilor nereglementate de │- respectarea prevederilor legale şi a │
│ │sau chiriaş │- Hotărârea Guvernului │legislaţia achiziţiilor publice│procedurilor privind concesionarea, cumpărarea │
│ │ │nr. 925/2006 (14); │- alte documente specifice. │sau închirierea; │
│ │ │- Codul comercial (9); │ │- stabilirea termenilor contractului în │
│ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│ │concordanţă cu prevederile cadrului normativ; │
│ │ │- Alte acte normative │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │specifice. │ │compartimentului de specialitate; │
│ │ │ │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Acord pentru schimb de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare a │Se verifică: │
│ │experienţă sau │- Legea nr. 273/2006 (2); │proiectului de acord; │- existenţa creditelor bugetare şi/sau de │
│ │documentare, pe bază de │- Ordonanţa Guvernului │- devizele de cheltuieli │angajament; │
│ │reciprocitate, fără │nr. 119/1999 (4); │aferente acţiunilor ce urmează │- concordanţa termenilor din acord privind │
│ │transfer de valută │- Ordonanţa Guvernului │a fi derulate în cadrul │obligaţiile financiare cu prevederile cadrului │
│ │ │nr. 80/2001 (24); │acordului; │legal existent (cheltuieli de protocol, │
│ │ │- Legea nr. 590/2003 (61);│- alte documente specifice. │delegare, taxe); │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │- încadrarea devizelor de cheltuieli ale │
│ │ │nr. 552/1991 (25); │ │acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul │
│ │ │- Alte acte normative │ │acordului, în limitele legale de cheltuieli; │
│ │ │specifice. │ │- rezervarea creditelor prin angajament bugetar│
│ │ │ │ │la nivelul obligaţiilor financiare decurgând │
│ │ │ │ │din angajamentul legal; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate; │
│ │ │ │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Act intern de decizie │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare a │Se verifică: │
│ │privind organizarea │- Legea nr. 273/2006 (2); │acţiunii de protocol, a │- existenţa creditelor bugetare şi/sau de │
│ │acţiunilor de protocol, a│- Legile bugetare anuale; │manifestării cu caracter │angajament; │
│ │unor manifestări cu │- Ordonanţa Guvernului │cultural │- concordanţa dintre natura obligaţiilor │
│ │caracter cultural- │nr. 119/1999 (4); │- ştiinţific sau a acţiunii cu │financiare care fac obiectul actului intern de │
│ │ştiinţific sau a altor │- Ordonanţa Guvernului │caracter specific; │decizie şi prevederile cadrului legal existent;│
│ │acţiuni cu caracter │nr. 80/2001 (24); │- bugetul aprobat; │- încadrarea valorii devizului/categoriei de │
│ │specific, inclusiv │- Hotărârea Guvernului │- documente transmise de │cheltuieli în limitele prevăzute de normele │
│ │devizul estimativ, pe │nr. 552/1991 (25); │parteneri cu privire la │legale; │
│ │categorii de cheltuieli │- Hotărârea Guvernului │participarea la acţiune; │- rezervarea creditelor, prin angajament │
│ │ │nr. 189/2001 (26); │- alte documente specifice. │bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │decurgând din angajamentul legal; │
│ │ │finanţelor publice │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │compartimentului de specialitate; │
│ │ │- Alte acte normative │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Act intern de decizie │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare a │Se verifică: │
│ │privind deplasarea în │- Legea nr. 273/2006 (2); │deplasării în străinătate; │- existenţa creditelor bugetare şi/sau de │
│ │străinătate, inclusiv │- Legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │angajament; │
│ │devizul estimativ de │- Ordonanţa Guvernului │- documente, invitaţii şi │- concordanţa dintre natura şi cuantumul │
│ │cheltuieli │nr. 119/1999 (4); │comunicări scrise de la │obligaţiilor financiare care fac obiectul │
│ │ │- Legea nr. 248/2005 (27);│partenerul extern, privitoare │actului intern de decizie şi prevederile │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │la acţiunea şi condiţiile │cadrului normativ existent (transport, cazare, │
│ │ │nr. 518/1995 (28); │efectuării deplasării în │diurnă, alte cheltuieli); │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │străinătate; │- rezervarea creditelor, prin angajament │
│ │ │nr. 1.860/2006 (29); │- notă - mandat privind │bugetar, la nivelul obligaţiilor financiare │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │deplasarea; │decurgând din angajamentul legal; │
│ │ │nr. 189/2001 (26); │- memorandum, după caz; │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │- Ordinul ministrului │- alte documente specifice. │compartimentului de specialitate; │
│ │ │finanţelor publice │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Act intern de decizie │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare a │Se verifică: │
│ │privind delegarea sau │- Legea nr. 273/2006 (2); │delegării/detaşării; │- existenţa creditelor bugetare şi/sau de │
│ │detaşarea în ţară a │- Legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │angajament; │
│ │personalului, inclusiv │- Ordonanţa Guvernului │- acceptul scris al persoanei │- concordanţa dintre natura şi cuantumul │
│ │devizul estimativ de │nr. 119/1999 (4); │detaşate; │obligaţiilor financiare care fac obiectul │
│ │cheltuieli │- Legea nr. 53/2003 (41); │- alte documente specifice. │actului de decizie privind delegarea sau │
│ │ │- Legea nr. 188/1999(43); │ │detaşarea şi prevederile cadrului normativ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │existent (transport, cazare, diurnă, alte │
│ │ │nr. 1.860/2006 (29); │ │cheltuieli); │
│ │ │- Alte acte normative │ │- rezervarea creditelor prin angajament bugetar│
│ │ │specifice. │ │la nivelul obligaţiilor financiare decurgând │
│ │ │ │ │din angajamentul legal; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate; │
│ │ │ │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Ordin/contract de muncă/ │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare şi │Se verifică: │
│ │act intern de decizie │- Legea nr. 273/2006 (2); │dosarul angajării/avansării │- existenţa creditelor bugetare şi/sau de │
│ │privind: │- Legile bugetare anuale; │personalului; │angajament; │
│ │- angajarea/numirea în │- Ordonanţa Guvernului │- bugetul aprobat; │- respectarea reglementărilor legale privind │
│ │funcţie/detaşarea/ │nr. 119/1999 (4); │- propunerea pentru acordarea │angajarea, promovarea/avansarea, stabilirea │
│ │împuternicirea sau │- Legea nr. 53/2003 (41); │altor drepturi salariale; │drepturilor salariale şi încadrarea │
│ │promovarea/avansarea │- Legea nr. 188/1999 (43);│- alte documente specifice. │personalului în limita posturilor aprobate; │
│ │personalului; │- Legea nr. 80/1995 (81); │ │- rezervarea creditelor prin angajament bugetar│
│ │- numirea cu caracter │- Legea nr. 384/2006 (80);│ │la nivelul obligaţiilor financiare decurgând │
│ │temporar a personalului │- Legea nr. 95/2006 (74); │ │din angajamentul legal; │
│ │de execuţie pe funcţii de│- Legea nr. 284/2010 (42);│ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │conducere; │- Ordonanţa Guvernului │ │compartimentului de specialitate; │
│ │- acordarea altor │nr. 32/1998 (62); │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │drepturi salariale │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Contract de comodat în │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare; │Se verifică: │
│ │care entitatea publică │- Legea nr. 273/2006 (2); │- devizul cheltuielilor ce │- existenţa creditelor bugetare şi/sau de │
│ │are calitatea de │- Ordonanţa Guvernului │urmează a fi suportate de │angajament; │
│ │comodatar │nr. 119/1999 (4); │comodatar, aprobat de │- dacă devizul/categoriile de cheltuieli se │
│ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│conducătorul entităţii publice;│încadrează în limitele legale; │
│ │ │- Alte acte normative │- alte documente specifice. │- rezervarea creditelor prin angajament bugetar│
│ │ │specifice. │ │la nivelul cheltuielilor ce urmează a fi │
│ │ │ │ │suportate de entitatea publică; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate; │
│ │ │ │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│10.│Contract de parteneriat │- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de prefezabilitate │Se verifică: │
│ │public-privat │- Legea nr. 273/2006 (2); │sau fundamentare; │- existenţa creditelor bugetare şi/sau de │
│ │ │- Legile bugetare anuale; │- nota justificativă pentru │angajament; │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │selectarea procedurii de dialog│- respectarea legalităţii şi regularităţii │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │competitiv; │specifice contractului de parteneriat │
│ │ │- Legea nr. 213/1998 (30);│- anunţul de selecţie; │public-privat; │
│ │ │- Legea nr. 33/1994 (65); │- documentul ataşat; │- stabilirea termenilor contractului în │
│ │ │- Legea nr. 178/2010 (63);│- comisia de evaluare a │concordanţă cu prevederile cadrului normativ; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ofertelor/scrisorilor de │- rezervarea creditelor prin angajament bugetar│
│ │ │nr. 1.239/2010 (64); │intenţie, aprobată; │la nivelul valorii angajamentului legal; │
│ │ │- Alte acte normative │- comisia de negociere pentru │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │specifice. │semnarea acordului de proiect, │compartimentului de specialitate; │
│ │ │ │aprobată; │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │ │- oferta/scrisorile de intenţie│ │
│ │ │ │- raportul de evaluare a │ │
│ │ │ │scrisorilor de intenţie şi │ │
│ │ │ │selectarea investitorilor; │ │
│ │ │ │- acordurile de proiect; │ │
│ │ │ │- invitaţiile la negociere; │ │
│ │ │ │- procesele-verbale ale │ │
│ │ │ │comisiei de evaluare/negociere;│ │
│ │ │ │- ofertele finale; │ │
│ │ │ │- raportul de evaluare a │ │
│ │ │ │ofertelor şi desemnarea ofertei│ │
│ │ │ │câştigătoare (raportul │ │
│ │ │ │procedurii de atribuire); │ │
│ │ │ │- comunicarea privind │ │
│ │ │ │rezultatul procedurii transmisă│ │
│ │ │ │investitorilor participanţi; │ │
│ │ │ │- alte documente specifice. │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│11.│Contractul, convenţia │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota-raport sau referatul de │Se verifică: │
│ │pentru calificarea, │- Ordonanţa Guvernului │necesitate pentru calificarea, │- dacă sunt respectate prevederile legale la │
│ │perfecţionarea sau │nr. 119/1999 (4); │perfecţionarea/specializarea │încheierea contractului sau convenţiei; │
│ │specializarea în ţară a │ │personalului. │- existenţa creditelor bugetare necesare pentru│
│ │personalului Ministerului│ │ │calificarea, perfecţionarea şi specializarea │
│ │Apărării Naţionale │ │ │profesională a personalului; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate; │
│ │ │ │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘    C. Ordonanţarea cheltuielilor


┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Operaţiuni supuse │ │ │ Modul de efectuare a controlului │
│crt│ controlului financiar │ Cadrul legal │ Actele justificative │ financiar preventiv │
│ │ preventiv │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Ordonanţare de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- contractul de achiziţii │Se verifică: │
│ │privind achiziţiile │- Legea nr. 273/2006 (2); │publice; │- dacă documentele justificative sunt cele │
│ │publice de produse, │- Legile bugetare anuale; │- contractul/decizia/ordinul de│prevăzute de normele legale; │
│ │servicii sau lucrări │- Ordonanţa Guvernului │finanţare, după caz; │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │ │- Legea nr. 82/1991 (38); │- angajamentul bugetar; │datorate este certificată prin "Bun de plată"; │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- factura fiscală sau factura │- concordanţa valorii cheltuielilor lichidate │
│ │ │Guvernului nr. 34/2006(5);│externă, însoţită de documente │cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │justificative care atestă │acesteia în angajamentul legal; │
│ │ │Guvernului nr. 64/2009(31)│livrarea produselor, prestarea │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │serviciilor sau executarea │subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei │
│ │ │nr. 218/2012 (37); │lucrărilor, după caz; │bugetare pentru care există angajament bugetar;│
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- declaraţia vamală de import; │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │Guvernului nr. 66/2011(33)│ │compartimentului de specialitate. │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 875/2011 (35); │ │ │
│ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 44/2004 (18); │ │ │
│ │ │- Legea nr. 72/2013 (73); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 264/2003 (13); │ │ │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
│ │ │finanţelor publice │ │ │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Ordonanţare de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- contractul/comanda de │Se verifică: │
│ │pentru avansuri acordate │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţie publică; │- dacă acordarea avansului respectă condiţiile │
│ │în cadrul contractelor │- Legile bugetare anuale; │- contractul/decizia/ordinul de│specifice de legalitate şi regularitate; │
│ │încheiate │- Ordonanţa Guvernului │finanţare; │- existenţa documentelor justificative │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │- bugetul aprobat; │întocmite în conformitate cu procedurile │
│ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │- angajamentul bugetar; │specifice; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- avizul de plată; │- încadrarea sumei ordonanţate în limitele │
│ │ │nr. 44/2004 (18); │- nota de aprobare a │prevăzute în contract, precum şi încadrarea în │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │cheltuielilor eligibile; │termenul legal de plată; │
│ │ │Guvernului nr. 66/2011(33)│- solicitarea de acordare a │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │avansului; │subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei │
│ │ │nr. 875/2011 (35); │- documentul prin care se │bugetare pentru care există angajament bugetar │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │constituie garanţia legală; │şi legal; │
│ │ │Guvernului nr. 64/2009(31)│- nota de fundamentare/ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │autorizare; │compartimentului de specialitate. │
│ │ │nr. 218/2012 (37); │- documentul justificativ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │(factura, convenţia de plată, │ │
│ │ │nr. 264/2003 (13); │etc.). │ │
│ │ │- Ordinul ministrului │- alte documente specifice. │ │
│ │ │finanţelor publice │ │ │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Ordonanţare de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- contractul/decizia/ordinul de│Se verifică: │
│ │privind prefinanţări, │- Legea nr. 273/2006 (2); │finanţare; │- existenţa documentelor justificative │
│ │plăţi intermediare, plăţi│- Legile bugetare anuale; │- bugetul aprobat; │întocmite în conformitate cu procedurile │
│ │finale în cadrul │- Ordonanţa Guvernului │- angajamentul bugetar; │specifice; │
│ │contractelor/deciziilor/ │nr. 119/1999 (4); │- cererea de plată privind │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │ordinelor de finanţare/ │- Regulamentul (CE) │prefinanţări, plăţi │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │acorduri de finanţare │nr. 1.083/2006 (49); │intermediare, plăţi finale; │datorate este certificată prin "Bun de plată". │
│ │ │- Regulamentul (CE) │- nota de autorizare a plăţii; │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │nr. 1.828/2006 (50); │- notificarea privind depunerea│limitele prevăzute în contract, precum şi │
│ │ │- Regulamentul (CE) │cererii de plată; │încadrarea în termenul legal de plată; │
│ │ │nr. 1.198/2006 (59); │- avizul de plată/rambursare; │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │- Regulamentul (CE) │- nota de aprobare a │subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei │
│ │ │nr. 498/2007 (60); │cheltuielilor eligibile; │bugetare pentru care există angajament bugetar;│
│ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │- decont privind prefinanţarea │- legalitatea, regularitatea, precum şi │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │acordată; │condiţiile acordării/recuperării prefinanţării;│
│ │ │nr. 44/2004 (18); │- documentaţia justificativă │- respectarea destinaţiilor stabilite prin │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │specifică care rezultă din │contract; │
│ │ │Guvernului nr. 34/2006(5);│actul normativ ce reglementează│- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │operaţiunea şi/sau domeniul │compartimentului de specialitate. │
│ │ │Guvernului nr. 63/1999(51)│respectiv; │ │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │- alte documente specifice. │ │
│ │ │Guvernului nr. 64/2009(31)│ │ │
│ │ │- Legea nr. 105/2011 (32);│ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 1.328/2000 (54); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 264/2003 (13); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 759/2007 (34); │ │ │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. 74/2009(57)│ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 442/2009 (58); │ │ │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
│ │ │finanţelor publice │ │ │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Ordonanţare de plată prin│- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare; │Se verifică: │
│ │acreditiv simplu sau │- Legea nr. 273/2006 (2); │- contractul extern; │- concordanţa condiţiilor incluse în │
│ │documentar în cadrul unui│- Ordonanţa Guvernului │- acreditivul simplu sau │acreditivul emis cu prevederile contractuale; │
│ │contract extern finanţat │nr. 119/1999 (4); │documentar emis de banca │- condiţiile de plată incluse în contractul │
│ │printr-un împrumut extern│- Legile de ratificare a │depozitară a contului special; │extern; │
│ │ │acordurilor de împrumut; │- acord de împrumut extern; │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │- Alte acte normative │- acorduri subsidiare de │subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei │
│ │ │specifice. │împrumut; │bugetare pentru care există angajament bugetar │
│ │ │ │- alte documente specifice. │şi legal; │
│ │ │ │ │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │ │ │ │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │ │ │ │datorate este certificată prin "Bun de plată"; │
│ │ │ │ │- regularitatea completării documentului; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii autorizate pe cererea de│
│ │ │ │ │confirmare a acreditivului; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Ordonanţarea de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- acordul, convenţia sau │Se verifică: │
│ │externă pentru cotizaţii,│- Legea nr. 273/2006 (2); │protocolul; │- concordanţa dintre prevederile acordului, │
│ │respectiv contribuţii, │- Ordonanţa Guvernului │- bugetul aprobat; │convenţiei sau protocolului şi avizul de plată │
│ │taxe etc. la diverse │nr. 119/1999 (4); │- avizul de plată transmis de │transmis de organismul internaţional, inclusiv │
│ │organisme internaţionale │- Ordonanţa Guvernului │organismul internaţional; │a termenului de plată; │
│ │ │nr. 41/1994 (39); │- angajamentul bugetar; │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │- Protocoale, acorduri sau│- alte documente specifice. │subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei │
│ │ │convenţii încheiate de │ │bugetare pentru care există angajament bugetar │
│ │ │entitatea publică cu │ │şi legal; │
│ │ │organismele internaţionale│ │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │ │- Legile de ratificare; │ │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │datorate este certificată prin "Bun de plată"; │
│ │ │finanţelor publice │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │compartimentului de specialitate. │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Ordonanţare de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare; │Se verifică: │
│ │pentru subvenţii, │- Legea nr. 273/2006 (2); │- bugetul aprobat; │- legalitatea şi regularitatea documentaţiei │
│ │transferuri, prime sau │- Legile bugetare anuale; │- documentaţia specifică ce │justificative, corespunzător prevederilor │
│ │alte plăţi din fonduri │- Ordonanţa Guvernului │rezultă din actul normativ, ce │actului normativ care reglementează operaţiunea│
│ │publice, acordate │nr. 119/1999 (4); │reglementează operaţiunea │şi/sau domeniul respectiv; │
│ │agenţilor economici sau │- Ordonanţa Guvernului │şi/sau domeniul respectiv; │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │altor beneficiari legali │nr. 22/2002 (40); │- angajamentul bugetar; │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │- alte documente specifice. │datorate este certificată prin "Bun de plată"; │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │finanţelor publice │ │subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │bugetare pentru care există angajament bugetar │
│ │ │- Alte acte normative │ │şi legal; │
│ │ │specifice. │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Ordonanţare de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare; │Se verifică: │
│ │privind redevenţe, chirii│- Legea nr. 273/2006 (2); │- bugetul aprobat; │- dacă documentele justificative sunt cele │
│ │sau alte cheltuieli │- Legile bugetare anuale; │- contractul de concesionare │prevăzute de normele legale; │
│ │legate de concesionare │- Ordonanţa Guvernului │sau de închiriere; │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │sau închiriere │nr. 119/1999 (4); │- documentele justificative │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │emise de concedent sau, după │datorate este certificată prin "Bun de plată"; │
│ │ │- Ordinul ministrului │caz, de proprietarul bunului │- concordanţa valorii cheltuielilor lichidate │
│ │ │finanţelor publice │închiriat. │cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │- angajamentul bugetar; │acesteia în angajamentul legal; │
│ │ │- Alte acte normative │- alte documente specifice. │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │specifice. │ │subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei │
│ │ │ │ │bugetare pentru care există angajament bugetar;│
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Ordonanţare de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare; │Se verifică: │
│ │externă privind alte │- Legea nr. 273/2006 (2); │- bugetul aprobat; │- dacă justificările sunt corespunzătoare │
│ │plăţi decât cele aferente│- Legile bugetare anuale; │- documentaţia justificativă │prevederilor din normele legale, inclusiv a │
│ │împrumuturilor externe │- Ordonanţa Guvernului │specifică ce rezultă din actul │celor stipulate în angajamentul legal; │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │normativ ce reglementează │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │operaţiunea şi/sau domeniul │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │ │- Ordinul ministrului │respectiv. │datorate este certificată prin "Bun de plată"; │
│ │ │finanţelor publice │- angajamentul bugetar; │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │- alte documente specifice. │subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei │
│ │ │- Alte acte normative │ │bugetare pentru care există angajament bugetar │
│ │ │specifice. │ │şi legal; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Ordonanţare de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul de donaţie sau │Se verifică: │
│ │privind cheltuielile ce │- Legea nr. 273/2006 (2); │sponsorizare; │- dacă cheltuielile respectă destinaţiile │
│ │se efectuează din fonduri│- Ordonanţa Guvernului │- angajamentul legal (contract,│stabilite de transmiţători; │
│ │primite de la persoane │nr. 119/1999 (4); │comandă etc.); │- dacă documentele justificative sunt cele │
│ │juridice sau fizice cu │- Alte acte normative │- documentele care atestă │prevăzute de normele legale; │
│ │titlu de donaţie sau │specifice. │livrarea produselor, prestarea │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │sponsorizare │ │serviciilor sau executarea │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │ │ │lucrărilor, după caz; │datorate este certificată prin "Bun de plată"; │
│ │ │ │- alte documente specifice. │- concordanţa valorii cheltuielilor lichidate │
│ │ │ │ │cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea │
│ │ │ │ │acesteia în angajamentul legal; │
│ │ │ │ │- încadrarea sumei ordonanţate la plată în │
│ │ │ │ │subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei │
│ │ │ │ │bugetare pentru care există angajament bugetar;│
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│10.│Ordonanţare de plată │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare; │Se verifică: │
│ │privind avansuri sau sume│- Legea nr. 273/2006 (2); │- documentul specific prin care│- concordanţa sumelor ce urmează a fi eliberate│
│ │cuvenite titularului de │- Ordonanţa Guvernului │s-a aprobat acţiunea şi devizul│ca avans cu cele prevăzute în documentul de │
│ │decont, care se acordă │nr. 119/1999 (4); │acesteia; │aprobare a acţiunii sau, după caz, încadrarea │
│ │prin casierie. │- Decretul │- decontul justificativ al │sumelor cuvenite titularului de decont în │
│ │ │nr. 209/1976 (66); │cheltuielilor; │limita cheltuielilor justificate prin decontul │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- alte documente specifice. │aprobat; │
│ │ │nr. 1.860/2006 (29); │ │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │ │nr. 518/1995 (28); │ │datorate este certificată prin "Bun de plată"; │
│ │ │- Alte acte normative │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │specifice. │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│11.│Ordonanţări de plată a │- Legea nr. 500/2002 (1); │- centralizatorul lunar al │Se verifică: │
│ │soldelor/salariilor/ │- Legea nr. 273/2006 (2); │statelor de solde/salarii/ │- încadrarea în prevederile bugetului privind │
│ │pensiilor, a altor │- Legile bugetare anuale; │pensii; │numărul maxim de posturi şi creditele bugetare │
│ │drepturi salariale sau │- Ordonanţa Guvernului │- statele de solde/salarii/ │destinate cheltuielilor de personal (cheltuieli│
│ │sociale în bani acordate │nr. 119/1999 (4); │pensii; │cu salariile, contribuţii pentru asigurările │
│ │personalului, precum şi a│- Legea nr. 69/2010 (3); │- bugetul aprobat; │sociale de stat, contribuţii pentru asigurările│
│ │obligaţiilor fiscale │- Legea nr. 53/2003 (41); │- situaţia privind repartizarea│de şomaj, contribuţii pentru asigurările │
│ │aferente acestora │- Legile bugetare anuale; │pe luni a cheltuielilor de │sociale de sănătate etc.); │
│ │ │- Legea nr. 284/2010 (42);│personal aprobate; │- dacă au fost aplicate cotele legale de │
│ │ │- Legea nr. 188/1999 (43);│- situaţia privind │contribuţii; │
│ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │monitorizarea cheltuielilor de │- dacă pentru acordarea sporurilor, premiilor, │
│ │ │- Legea nr. 263/2010 (44);│personal finanţate de la buget,│altor drepturi salariale există bază legală; │
│ │ │- Legea nr. 76/2002 (45); │pe luna anterioară; │- dacă operaţiunea de lichidare privind │
│ │ │- Legea nr. 346/2002 (46);│- alte documente specifice. │realitatea faptelor şi exactitatea sumei │
│ │ │- Legea nr. 95/2006 (74); │ │datorate este certificată prin "Bun de plată"; │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │- regularitatea completării documentului supus │
│ │ │Guvernului nr. 48/2005(47)│ │vizei; │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │- încadrarea sumei ordonanţate în valoarea │
│ │ │finanţelor publice │ │cheltuielilor lichidate; │
│ │ │nr. 166/2006 (48); │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │- Alte acte normative │ │compartimentului de specialitate. │
│ │ │specifice. │ │ │
└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘   D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice


┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Operaţiuni supuse │ │ │ Modul de efectuare a controlului │
│crt│ controlului financiar │ Cadrul legal │ Actele justificative │ financiar preventiv │
│ │ preventiv │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Contract de concesionare/│- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de oportunitate; │Se verifică: │
│ │închiriere sau de │- Legea nr. 273/2006 (2); │- documentul de aprobare a │- încadrarea obiectului contractului în lista │
│ │administrare a bunurilor │- Ordonanţa Guvernului │studiului de oportunitate; │cuprinzând bunurile care, potrivit legii, pot │
│ │proprietate publică │nr. 119/1999 (4); │- caietul de sarcini; │fi concesionate/închiriate; │
│ │(unitatea militară este │- Legea nr. 213/1998 (30);│- documentaţia de atribuire; │- respectarea prevederilor legale referitoare │
│ │concedent/titular al │- Ordonanţa de urgenţă a │- anunţul de licitaţie/ │la desfăşurarea licitaţiei/negocierii directe; │
│ │dreptului de proprietate)│Guvernului nr. 54/2006(55)│negociere directă; │- stabilirea termenilor contractuali în │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- documentul de constituire a │concordanţa cu cadrul normativ; │
│ │ │nr. 168/2007 (56); │comisiei de evaluare; │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │- Actul normativ de │- procesul-verbal al comisiei │compartimentului de specialitate; │
│ │ │aprobare a concesiunii/ │de evaluare; │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │închirierii; │- raportul comisiei de evaluare│ │
│ │ │- Alte acte normative │- comunicarea privind │ │
│ │ │specifice. │rezultatul aplicării procedurii│ │
│ │ │ │- alte documente specifice. │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Contract de concesiune de│- Legea nr. 500/2002 (1); │- studiul de fundamentare a │- existenţa creditelor bugetare şi/sau de │
│ │lucrări publice sau │- Legea nr. 273/2006 (2); │deciziei de concesionare; │angajament, după caz; │
│ │servicii, în care │- Ordonanţa Guvernului │- raportul de avizare a │- existenţa aprobării studiului de fundamentare│
│ │unitatea militară este │nr. 119/1999 (4); │finalizării studiului de │a deciziei de concesionare; │
│ │concedent │- Legea nr. 213/1998 (30);│fundamentare a deciziei de │- respectarea legalităţii şi regularităţii │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │concesionare; │specifice procedurii de atribuire şi evaluare a│
│ │ │Guvernului nr. 34/2006 (5)│- documentaţia de atribuire; │ofertelor; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- anunţul de participare şi │- stabilirea termenilor contractului în │
│ │ │nr. 925/2006 (14); │dovada transmiterii spre │concordanţă cu prevederile cadrului normativ; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │publicare; │- cuantumul şi valabilitatea garanţiei de │
│ │ │nr. 71/2007 (75). │- actul de numire a comisiei de│participare şi valabilitatea ofertei │
│ │ │ │evaluare/negociere; │câştigătoare la data încheierii contractului; │
│ │ │ │- ofertele prezentate de │- rezervarea creditelor prin angajament bugetar│
│ │ │ │operatorii economici; │la nivelul obligaţiilor financiare decurgând │
│ │ │ │- procesul-verbal de deschidere│din angajamentul legal; │
│ │ │ │a ofertelor/procesul-verbal de │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │negociere; │compartimentului de specialitate; │
│ │ │ │- raportul procedurii de │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │ │atribuire; │ │
│ │ │ │- comunicarea privind │ │
│ │ │ │rezultatul aplicării procedurii│ │
│ │ │ │de atribuire; │ │
│ │ │ │- contestaţiile şi soluţionarea│ │
│ │ │ │lor, după caz; │ │
│ │ │ │- alte documente specifice. │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Proces-verbal de predare-│- Ordonanţa Guvernului │- referatul de disponibilizare;│Se verifică: │
│ │preluare având ca obiect │nr. 119/1999 (4); │- adresele către/de la │- respectarea prevederilor legale referitoare │
│ │transmiterea bunului fără│- Ordonanţa Guvernului │instituţiile publice care │la desfăşurarea procedurii de transmitere fără │
│ │plată │nr. 19/1995 (67); │doresc să utilizeze bunul │plată a bunurilor; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │disponibil; │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │nr. 841/1995 (68); │- alte documente specifice. │compartimentului de specialitate; │
│ │ │- Alte acte normative │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Contract de vânzare/ │- Legea nr. 500/2002 (1); │- referatul de disponibilizare;│Se verifică: │
│ │cumpărare a bunurilor │- Legea nr. 273/2006 (2); │- decizia de numire a comisiei │- respectarea prevederilor legale referitoare │
│ │disponibilizate (unitatea│- Ordonanţa Guvernului │de evaluare; │la desfăşurarea procedurii de valorificare prin│
│ │militară are calitatea de│nr. 119/1999 (4); │- raportul de evaluare a │licitaţie cu strigare; │
│ │vânzător) │- Ordonanţa Guvernului │bunurilor ce urmează a fi │- stabilirea termenilor contractuali în │
│ │ │nr. 19/1995 (67); │disponibilizate; │concordanţă cu cadrul normativ; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- documentaţia licitaţiei cu │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │nr. 841/1995(68); │strigare; │compartimentului de specialitate; │
│ │ │- Alte acte normative │- alte documente specifice. │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │specifice. │ │ │
└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘   E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu


┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Operaţiuni supuse │ │ │ Modul de efectuare a controlului │
│crt│ controlului financiar │ Cadrul legal │ Actele justificative │ financiar preventiv │
│ │ preventiv │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Acord-cadru de achiziţii │- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul anual al │Se verifică: │
│ │publice │- Legea nr. 273/2006 (2); │achiziţiilor publice; │- dacă achiziţia publică este prevăzută în │
│ │ │- Legile bugetare anuale; │- documentul de aprobare, de │programul anual al achiziţiilor; │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │către conducătorul entităţii │- respectarea legalităţii şi regularităţii │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │publice, a procedurii de │specifice procedurii de achiziţie publică; │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │achiziţie selectate; │- existenţa aprobării de către conducătorul │
│ │ │Guvernului nr. 34/2006(5);│- nota privind determinarea │autorităţii contractante a raportului │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │valorii estimate; │procedurii; │
│ │ │nr. 925/2006 (14); │- anunţul/invitaţia de │- stabilirea termenilor acordului-cadru în │
│ │ │- Legea nr. 346/2004 (6); │participare la procedură; │concordanţă cu prevederile cadrului normativ; │
│ │ │- Regulamentul (CE) │- documentaţia de atribuire; │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │nr. 2.195/2002 (12); │- actul de numire a comisiei de│compartimentului de specialitate; │
│ │ │- Alte acte normative │evaluare/negociere, după caz; │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │specifice. │- ofertele prezentate; │ │
│ │ │ │- procesul-verbal de deschidere│ │
│ │ │ │a ofertelor/procesul-verbal de │ │
│ │ │ │negociere; │ │
│ │ │ │- raportul procedurii de │ │
│ │ │ │atribuire; │ │
│ │ │ │- comunicarea privind │ │
│ │ │ │rezultatul aplicării procedurii│ │
│ │ │ │- alte documente specifice. │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Document de actualizare a│- Legea nr. 500/2002 (1); │- programul de investiţii │Se verifică: │
│ │valorii obiectivului/ │- Legea nr. 273/2006 (2); │publice, după caz; │- înscrierea în programul de investiţii publice│
│ │proiectului de investiţii│- Ordonanţa Guvernului │- actul de aprobare a │a obiectivului/proiectului de investiţii şi a │
│ │şi a lucrărilor de │nr. 119/1999 (4); │documentaţiei tehnico-economică│lucrărilor de intervenţii, după caz; │
│ │intervenţii, în funcţie │- Hotărârea Guvernului │a obiectivului/proiectului de │- realitatea valorii cheltuielilor legal │
│ │de evoluţia indicilor de │nr. 28/2008 (76); │investiţii sau a documentaţiei │efectuate până la data actualizării; │
│ │preţuri │- Ordinul ministrului │de avizare a lucrărilor de │- realitatea valorii restului de executat; │
│ │ │dezvoltării, lucrărilor │intervenţii; │- valoarea actualizată a obiectivului/ │
│ │ │publice şi locuinţelor │- fişa obiectivului/proiectului│proiectului de investiţii sau a lucrărilor de │
│ │ │nr. 863/2008 (77); │de investiţii, după caz; │intervenţii în funcţie de evoluţia indicelui │
│ │ │- Alte acte normative │- devizul general al │preţurilor de consum lunar (total), comunicat │
│ │ │specifice. │obiectivului/proiectului de │de Institutul Naţional de Statistică; │
│ │ │ │investiţii sau al lucrărilor de│- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │intervenţii; │compartimentului de specialitate │
│ │ │ │- angajamentele legale │ │
│ │ │ │încheiate; │ │
│ │ │ │- situaţia cheltuielilor │ │
│ │ │ │efectuate conform evidenţelor │ │
│ │ │ │contabile până la data │ │
│ │ │ │actualizării; │ │
│ │ │ │- situaţia restului de executat│ │
│ │ │ │la data actualizării; │ │
│ │ │ │- baza de date statistice a INS│ │
│ │ │ │- nota de calcul a actualizării│ │
│ │ │ │- alte documente specifice │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Procesul-verbal de │- Ordonanţa Guvernului │- nota privind starea tehnică a│Se verifică: │
│ │scoatere din funcţiune a │nr. 119/1999 (4); │mijlocului fix propus a fi scos│- existenţa actelor justificative; │
│ │mijloacelor fixe/de │- Ordonanţa Guvernului │din funcţiune; │- dacă actele justificative au fost întocmite │
│ │declasare a bunurilor │nr. 19/1995 (67); │- actul constatator al avariei;│şi semnate de persoanele în drept; │
│ │materiale, altele decât │- Legea nr. 15/1994 (69); │- devizul estimativ al │- dacă sunt îndeplinite condiţiile scoaterii │
│ │mijloacele fixe, casarea │- Hotărârea Guvernului │reparaţiei capitale; │din funcţiune; │
│ │mijloacelor fixe şi a │nr. 909/1997 (52); │- alte acte justificative. │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │bunurilor materiale, │- Alte acte normative │ │compartimentului de specialitate. │
│ │scăderea pierderilor din │specifice. │ │ │
│ │rebuturi şi a celor │ │ │ │
│ │determinate de │ │ │ │
│ │perisabilităţi │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decont privind │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul intern de decizie │Se verifică: │
│ │cheltuielile ocazionate │- Legea nr. 273/2006 (2); │privind organizarea acţiunilor │- prezentarea în termenul legal a documentelor │
│ │de organizarea acţiunilor│- Ordonanţa Guvernului │de protocol, a unor manifestări│justificative pentru cheltuielile efectuate; │
│ │de protocol, a │nr. 119/1999 (4); │cu caracter cultural - │- dacă documentele justificative sunt cele │
│ │manifestărilor cu │- Ordonanţa Guvernului │ştiinţific, sau a altor acţiuni│prevăzute de normele legale din punct de vedere│
│ │caracter cultural - │nr. 80/2001 (24); │cu caracter specific; │al formei şi conţinutului; │
│ │ştiinţific sau a altor │- Hotărârea Guvernului │- documente justificative │- corectitudinea calculului privind │
│ │acţiuni cu caracter │nr. 552/1991 (25); │specifice diferitelor categorii│cheltuielile justificate şi, după caz, a │
│ │specific │- Legea nr. 82/1991 (38); │de cheltuieli; │penalităţilor de întârziere; │
│ │ │- Decretul nr. 209/1976 │- alte documente specifice. │- încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale│
│ │ │(66); │ │- dacă valoarea cheltuielilor justificate prin │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │decont se încadrează în angajamentul bugetar; │
│ │ │finanţelor publice │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │compartimentului de specialitate. │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decont de cheltuieli │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul intern de decizie │Se verifică: │
│ │privind deplasarea în │- Legea nr. 273/2006 (2); │privind deplasarea în │- dacă documentele justificative sunt cele │
│ │străinătate pentru │- Ordonanţa Guvernului │străinătate; │prevăzute de normele legale din punct de vedere│
│ │îndeplinirea unor misiuni│nr. 119/1999 (4); │- documente justificative │al formei şi conţinutului; │
│ │cu caracter temporar │- Decretul nr. 209/1976 │specifice diferitelor categorii│- prezentarea în termenul legal a documentelor │
│ │ │(66); │de cheltuieli; │justificative pentru cheltuielile efectuate; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │- alte documente specifice. │- corectitudinea calculului privind │
│ │ │nr. 518/1995 (28); │ │cheltuielile justificate şi, după caz, a │
│ │ │- Alte acte normative │ │penalităţilor de întârziere; │
│ │ │specifice. │ │- documentul de restituire a avansurilor │
│ │ │ │ │nejustificate şi, după caz, a penalităţilor; │
│ │ │ │ │- încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale│
│ │ │ │ │- dacă valoarea cheltuielilor justificate prin │
│ │ │ │ │decont se încadrează în angajamentul bugetar; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decont de cheltuieli │- Legea nr. 500/2002 (1); │- actul intern de decizie │Se verifică: │
│ │privind justificarea │- Legea nr. 273/2006 (2); │privind deplasarea în ţară sau,│- dacă documentele justificative sunt cele │
│ │avansului acordat pentru │- Decretul nr. 209/1976 │după caz, referatul aprobat │prevăzute de normele legale din punct de vedere│
│ │deplasări în ţară şi/sau │(66); │privind achiziţia directă; │al formei şi conţinutului; │
│ │pentru achiziţii prin │- Ordonanţa Guvernului │- documente justificative │- prezentarea în termenul legal a documentelor │
│ │cumpărare directă │nr. 119/1999 (4); │specifice diferitelor categorii│justificative pentru avansul primit; │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │de cheltuieli; │- corectitudinea calculului privind sumele │
│ │ │nr. 1.860/2006 (29); │- alte documente specifice │justificate şi, după caz, a penalităţilor de │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │întârziere; │
│ │ │nr. 925/2006 (14); │ │- documentul de restituire a avansurilor │
│ │ │- Alte acte normative │ │nejustificate şi, după caz, a penalităţilor; │
│ │ │specifice. │ │- încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale│
│ │ │ │ │- dacă valoarea cheltuielilor justificate prin │
│ │ │ │ │decont se încadrează în angajamentul bugetar; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │ │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Contract de sponsorizare │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare a │Se verifică: │
│ │în care unitatea militară│- Legea nr. 273/2006 (2); │contractului de sponsorizare; │- dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează│
│ │este beneficiar al │- Ordonanţa Guvernului │- alte documente specifice. │să desfăşoare o activitate din cele prevăzute │
│ │sponsorizării │nr. 119/1999 (4); │ │la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu │
│ │ │- Legea nr. 32/1994 (17); │ │modificările şi completările ulterioare; │
│ │ │- Alte acte normative │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │specifice. │ │compartimentului de specialitate; │
│ │ │ │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Act de donaţie, în care │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota de fundamentare a │Se verifică: │
│ │unitatea militară are │- Legea nr. 273/2006 (2); │actului de donaţie; │- regimul juridic al bunului/bunurilor care fac│
│ │calitatea de donatar │- Ordonanţa Guvernului │- alte documente specifice. │obiectul donaţiei; │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │ │- dacă bunul/bunurile respective sunt grevate │
│ │ │- Legea nr. 287/2009 (10);│ │de datorii; │
│ │ │- Decretul nr. 478/1954 │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │(70); │ │compartimentului de specialitate; │
│ │ │- Alte acte normative │ │- existenţa avizului compartimentului juridic. │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Dispoziţia de încasare │- Legea nr. 500/2002 (1); │- decontul de cheltuieli │Se verifică: │
│ │către casierie │- Legea nr. 273/2006 (2); │prezentat de titularul de avans│- aprobarea de către conducătorul entităţii │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │- decizia de imputaţie; │publice a decontului de cheltuieli; │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │- alte acte din care rezultă │- modul de calcul al sumei ce urmează a fi │
│ │ │- Decretul nr. 209/1976 │obligaţii de plată în sarcina │încasată; │
│ │ │(66); │unor persoane; │- dacă dispoziţia de încasare este întocmită │
│ │ │- Legea nr. 82/1991(38); │- alte documente specifice. │pentru suma ce urmează a fi încasată; │
│ │ │- Alte acte normative │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │specifice. │ │compartimentului de specialitate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│10.│Notificare de │- Legea nr. 500/2002 (1); │- documentele ce însoţesc │Se verifică: │
│ │prefinanţare din fonduri │- Legea nr. 273/2006 (2); │notificarea de prefinanţare │- încadrarea fondurilor solicitate în limitele │
│ │comunitare │- Legile bugetare anuale; │(prognoza fluxului de │bugetului programului; │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │prefinanţare, copie extras cont│- respectarea mecanismului stabilit în │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │disponibil din fonduri │acordurile de finanţare; │
│ │ │- Regulamentul (CE) │comunitare, copie extras cont │- certificarea şi aprobarea cererii de către │
│ │ │nr. 1.083/2006 (49); │trezorerie, după caz); │persoana autorizată; │
│ │ │- Regulamentul (CE) │- alte documente specifice. │- existenţa documentelor justificative; │
│ │ │nr. 1.828/2006 (50); │ │- completarea corectă a documentelor; │
│ │ │- Regulamentul (CE) │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │nr. 1.198/2006 (59); │ │compartimentului de specialitate. │
│ │ │- Regulamentul (CE) │ │ │
│ │ │nr. 498/2007 (60); │ │ │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. 63/1999 │ │ │
│ │ │(51); │ │ │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. 64/2009 │ │ │
│ │ │(31); │ │ │
│ │ │- Legea nr. 105/2011 (32);│ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 1.011/1999 (53); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 1.328/2000 (54); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 264/2003 (13); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 759/2007 (34); │ │ │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
│ │ │finanţelor publice │ │ │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. 74/2009 │ │ │
│ │ │(57); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 442/2009 (58); │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│11.│Cerere de fonduri │- Legea nr. 500/2002 (1); │- nota justificativă; │Se verifică: │
│ │comunitare │- Legea nr. 273/2006 (2); │- documentele ce însoţesc │- încadrarea fondurilor solicitate în limitele │
│ │ │- Legile bugetare anuale; │cererea de transfer de fonduri │prevăzute în bugetul programului/deciziei de │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │(declaraţia de cheltuieli, │finanţare/fişei de proiect; │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │cash-flow sume previzionate, │- respectarea mecanismului stabilit în │
│ │ │- Regulamentul (CE) │raportarea financiară, raportul│acordurile de finanţare; │
│ │ │nr. 1.083/2006 (49); │asupra progresului înregistrat,│- respectarea condiţionalităţilor impuse pentru│
│ │ │- Regulamentul (CE) │situaţia cofinanţării de la │alimentarea conturilor; │
│ │ │nr. 1.828/2006 (50); │bugetul de stat, reconcilierea │- certificarea şi aprobarea cererii de către │
│ │ │- Regulamentul (CE) │bancară, copie extras cont │persoana autorizată; │
│ │ │nr. 1.198/2006 (59); │trezorerie); │- existenţa documentelor justificative; │
│ │ │- Regulamentul (CE) │- alte documente specifice. │- completarea corectă a documentelor; │
│ │ │nr. 498/2007 (60); │ │- existenţa semnăturii conducătorului │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │compartimentului de specialitate. │
│ │ │Guvernului nr. 63/1999 │ │ │
│ │ │(51); │ │ │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. 64/2009 │ │ │
│ │ │(31); │ │ │
│ │ │- Legea nr. 105/2011 (32);│ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 1.011/1999 (53); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 1.328/2000 (54); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 264/2003 (13); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 759/2007 (34); │ │ │
│ │ │- Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. 74/2009 │ │ │
│ │ │(57); │ │ │
│ │ │- Hotărârea Guvernului │ │ │
│ │ │nr. 442/2009 (58); │ │ │
│ │ │- Ordinul ministrului │ │ │
│ │ │finanţelor publice │ │ │
│ │ │nr. 1.792/2002 (21); │ │ │
│ │ │- Alte acte normative │ │ │
│ │ │specifice. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│12.│Documente de plată/ │- Ordonanţa Guvernului │ - nota de fundamentare; │Se verifică: │
│ │încasare valutare, altele│nr. 119/1999 (4); │- documentele justificative │- corespondenţa dintre sumele prevăzute la │
│ │decât cele aferente │- Actele normative care │cerute de actele normative │plată şi documentul de aprobare a acţiunii; │
│ │împrumuturilor externe │reglementează speţa. │respective; │- regularitatea completării documentului de │
│ │(tabele nominale pentru │ │- ordinul de vânzare/cumpărare │plată; │
│ │plata avansurilor în │ │valută. │- existenţa semnăturilor autorizate. │
│ │valută, note de │ │ │ │
│ │contabilitate ale băncii │ │ │ │
│ │ş.a.). │ │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│13.│Proiectul ordinului de zi│- Legea nr. 500/2002 (1); │- certificatul de alocare la │Se verifică: │
│ │pe unitate privind │- Legea bugetară anuală; │drepturi băneşti/alte documente│- legalitatea şi regularitatea documentelor │
│ │alocarea/scoaterea de la │- Legea-cadru nr. 284/2010│de alocare la plata drepturilor│justificative; │
│ │plata soldei/salariului │ (42); │în bani cuvenite personalului; │- dacă alocarea/scoaterea de la drepturi se │
│ │şi altor drepturi în bani│- Statutele profesionale, │- contractul individual de │încadrează în prevederile actelor normative │
│ │cuvenite personalului │aprobate prin lege; │muncă/similar; │care reglementează plata drepturilor băneşti; │
│ │ │- Legea nr. 53/2003 (41); │- ordinul/decizia/actul │- existenţa semnăturilor autorizate pe │
│ │ │- Legea nr. 571/2003 (8); │administrativ privind numirea, │documentele justificative; │
│ │ │- Legea nr. 263/2010 (44);│mutarea sau schimbarea │- existenţa vizei compartimentului juridic, │
│ │ │- Alte acte normative care│raporturilor de muncă/serviciu,│precum şi a semnăturilor persoanelor autorizate│
│ │ │reglementează acordarea │după caz; │din compartimentele de specialitate. │
│ │ │drepturilor specifice │- nota de lichidare/similar; │ │
│ │ │personalului. │- adeverinţe, pontaje sau alte │ │
│ │ │ │documente de evidenţă a │ │
│ │ │ │timpului lucrat în anumite │ │
│ │ │ │condiţii; │ │
│ │ │ │- nota de fundamentare sau alte│ │
│ │ │ │documente justificative. │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│14.│Documentul privind │- Legea nr. 500/2002 (1); │- procesul-verbal de cercetare │Se verifică: │
│ │scăderea din gestiune a │- Ordonanţa Guvernului │administrativă │- legalitatea referatului/raportului prin care │
│ │unor pagube care nu se │nr. 119/1999 (4); │- referate sau rapoarte de │se propune scăderea din contabilitate a │
│ │datorează vinovăţiei unei│- Legea nr. 53/2003 (41); │analiză, după caz. │pagubelor nedatorate vinovăţiei unei persoane; │
│ │persoane │- Ordonanţa Guvernului │ │- existenţa vizei compartimentului juridic; │
│ │ │nr. 121/1998 (82). │ │- existenţa semnăturilor autorizate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│15.│Bonul de consum │- Legea 22/1969 (79); │- referate, rapoarte de │Se verifică: │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │necesitate, nota de distribuţie│- realitatea, legalitatea şi regularitatea │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │după caz. │operaţiei de eliberare în consum a materialelor│
│ │ │- Hotărârea Consiliului de│ │obiectelor de inventar sau pieselor de schimb; │
│ │ │Miniştri nr. 2230/1969 │ │- existenţa referatului de necesitate întocmit │
│ │ │(78). │ │de compartimentul care solicită materialele sau│
│ │ │ │ │piesele de schimb pentru dare în consum; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturilor autorizate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│16.│Bonul de predare-transfer│- Legea nr. 22/1969 (79); │- referate sau rapoarte de │Se verifică: │
│ │restituire │- Ordonanţa Guvernului │necesitate, după caz. │- realitatea, legalitatea şi regularitatea │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │ │operaţiei de eliberare pentru folosinţă a │
│ │ │- Hotărârea Consiliului de│ │materialelor, obiectelor de inventar sau │
│ │ │Miniştri nr. 2230/1969 │ │pieselor de schimb, precum şi la retragerea │
│ │ │(78); │ │acestora în magazii sau depozite; │
│ │ │- Ordinele ministrului │ │- existenţa referatului de necesitate întocmit │
│ │ │apărării naţionale emise │ │de compartimentul care solicită mişcarea │
│ │ │în aplicarea acestora. │ │bunurilor materiale; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturilor autorizate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│17.│Bonul de mişcare a │- Legea nr. 82/1991 (38); │- referate sau rapoarte de │Se verifică: │
│ │activului fix │- Legea nr. 15/1994 (69); │necesitate, după caz. │- realitatea, legalitatea şi regularitatea │
│ │ │- Ordonanţa Guvernului │ │operaţiei de mişcare a mijloacelor fixe între │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │ │magazii, depozite şi locurile de folosinţă; │
│ │ │- Ordinele ministrului │ │- existenţa referatului de necesitate întocmit │
│ │ │apărării naţionale emise │ │de compartimentul care solicită mişcarea │
│ │ │în aplicarea acestora. │ │mijloacelor fixe; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturilor autorizate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│18.│Ordinul de distribuţie │- Ordonanţa Guvernului │- confirmarea scrisă a unităţii│Se verifică: │
│ │(transfer) │nr. 119/1999 (4); │militare predătoare prin care │- realitatea, legalitatea şi regularitatea │
│ │ │- Legea nr. 82/1991 (38); │se specifică datele necesare │operaţiei de distribuire, redistribuire sau │
│ │ │- Ordinele ministrului │întocmirii ordinului de │transfer a bunurilor materiale între unităţile │
│ │ │apărării naţionale emise │distribuţie (transfer). │militare; │
│ │ │în aplicarea acestora. │ │- existenţa confirmării scrise a unităţii │
│ │ │ │ │militare predătoare; │
│ │ │ │ │- existenţa semnăturilor autorizate. │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│19.│Actul de primire │- Ordonanţa Guvernului │- procesul-verbal de recepţie │Se verifică: │
│ │ │nr. 119/1999 (4); │întocmit de comisia unităţii │- realitatea, legalitatea şi regularitatea │
│ │ │- Legea nr. 82/1991 (38); │militare primitoare. │operaţiilor de distribuire, redistribuire sau │
│ │ │- Legea nr. 22/1969 (79); │ │transfer a bunurilor materiale între unităţile │
│ │ │- Hotărârea Consiliului de│ │militare; │
│ │ │Miniştri nr. 2230/1969(78)│ │- existenţa procesului-verbal de recepţie │
│ │ │- Ordinele ministrului │ │cantitativă şi calitativă a bunurilor materiale│
│ │ │apărării naţionale emise │ │- existenţa semnăturilor autorizate. │
│ │ │în aplicarea acestora. │ │ │
├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│20.│Borderoul de repartiţie- │- Ordonanţa Guvernului │- referate sau rapoarte de │Se verifică: │
│ │distribuţie │nr. 119/1999 (4); │necesitate, după caz. │- realitatea, legalitatea şi regularitatea │
│ │ │- Legea nr. 22/1969 (79); │ │operaţiei de eliberare în consum a bunurilor │
│ │ │- Hotărârea Consiliului de│ │materiale; │
│ │ │Miniştri nr. 2230/1969 │ │- existenţa referatului de necesitate întocmit │
│ │ │(78); │ │de compartimentul care solicită bunurile │
│ │ │- Legea nr. 82/1991 (38); │ │materiale pentru dare în consum; │
│ │ │- Ordinele ministrului │ │- existenţa semnăturilor autorizate. │
│ │ │apărării naţionale emise │ │ │
│ │ │în aplicarea acestora. │ │ │
└───┴─────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

──────────
   *) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform anexelor nr. 1a, 1b şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────


    F. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale


                              LISTĂ DE VERIFICARE
                  Cerere pentru deschidere de credite bugetare    Cod A.1.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota justificativă │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Nota de fundamentare/situaţia privind facturi, contracte, alte │
│ │obligaţii de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în│
│ │vigoare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, │
│ │după caz, pentru repartizarea de credite bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Bugetul aprobat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7. │- Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată │
│ │scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături, după │
│ │caz, şi respectarea bazei legale pentru efectuarea plăţilor care fac │
│ │obiectul solicitării pentru deschiderea de credite pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare │
│ │în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate │
│ │conform clasificaţiei bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │- Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (când este │
│ │cazul) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. │- Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, │
│ │având în vedere: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Creditele bugetare deschise anterior şi neutilizate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită deschiderea de credite bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu│
│ │privire la: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Beneficiarul deschiderii de credite bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Conturile de trezorerie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.4. │- Corespondenţa dintre suma solicitată la nivel de capitol şi │
│ │detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.5. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
      Dispoziţie bugetară (ordin de plată) pentru repartizarea creditelor
     bugetare (alimentări) sau borderoul centralizator al acestor documente


    Cod A.2.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Fundamentarea repartizării de credite (alimentării) pentru bugetul │
│ │propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari, de │
│ │credite │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Bugetul aprobat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată │
│ │scadente în perioada pentru care se face repartizarea/alimentarea │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare (ordinul │
│ │de plată) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzută pentru repartizare în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Cererea de deschidere de credite bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │- Disponibilul de venituri proprii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. │- Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.5. │- Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare/justificare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea │
│ │creditelor bugetare (ordinul de plată) cu privire la: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Beneficiarul creditelor repartizate (alimentării) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Conturile de trezorerie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Suma repartizată (alimentată) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


   Notă: În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plată pentru alimentări de conturi, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară (ordin de plată), cât şi pentru borderoul centralizator în cauză.


                              LISTĂ DE VERIFICARE
                   Document pentru modificarea repartizării
                        pe trimestre a creditelor bugetare


    Cod A.3.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării │
│ │pe trimestre a creditelor bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Justificarea şi dovada încadrării în prevederile alin. (2) şi (3) ale│
│ │art. 10 din Legea nr. 69/2010, cu modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Bugetul aprobat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului │
│ │Finanţelor Publice sau a ordonatorului principal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor │
│ │bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Creditele bugetare repartizate pe an şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelurile rezultate din nota de fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Modificarea trimestrializării să corespundă următoarelor cerinţe: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Concordanţa cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau │
│ │reprogramate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Respectarea angajamentelor anterioare │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
                Document pentru efectuarea virărilor de credite
      între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, între programele, între
                    obiectivele/proiectele şi categoriile de
                 investiţii înscrise în programul de investiţii


    Cod A.4.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare privind efectuarea virărilor de credite │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Bugetul aprobat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │ după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Documentul privind virările de credite │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute a se vira în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Creditele repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul rezultat din nota de fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Propunerea de virare: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să nu contravină legii privind finanţele publice, legii │
│ │responsabilităţii fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor │
│ │normative de rectificare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Să fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini│
│ │noi sau reprogramate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Să asigure respectarea angajamentelor anterioare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Să fie susţinută de justificări, detalieri şi necesităţi privind │
│ │execuţia până la finele anului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.5. │- Să fie efectuată în intervalul de timp prevăzut de lege │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
                       Dispoziţie bugetară de retragere a
                  creditelor bugetare deschise şi neutilizate


    Cod A.5.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor │
│ │bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Bugetul aprobat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Dispoziţia bugetară de retragere a creditelor bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute pentru retragere în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Creditele bugetare deschise/repartizate şi neutilizate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul rezultat din nota de fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Proiectul de operaţiunea de retragere: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să se facă în termenul legal; │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Să asigure respectarea angajamentelor anterioare; │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Completarea corectă a dispoziţiei bugetare de retragere a creditelor │
│ │bugetare cu privire la: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Entitatea publică de la care se retrag creditele bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Conturile de trezorerie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Suma care se retrage │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.4. │- Corespondenţa dintre suma care se retrage şi detalierea de pe │
│ │verso-ul formularului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.5. │- Celelalte rubrici prevăzute de formular │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
     Contract/comandă de achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări


    Cod B.1.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Programul anual de achiziţii publice │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documentul de aprobare, de către conducătorul entităţii publice, a │
│ │procedurii selectate de achiziţie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu │
│ │prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor │
│ │internaţionale │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Acordul sau convenţia de finanţare externă │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Contractul/decizia/ordinul de finanţare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Nota privind determinarea valorii estimate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7. │- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8. │- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9. │- Actul de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale │
│ │obiectivelor de investiţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.10. │- Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.11. │- Documentaţia de atribuire │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.12. │- Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după│
│ │caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.13. │- Ofertele prezentate de operatorii economici │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.14. │- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii │
│ │acestuia ofertanţilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.15. │- Raportul procedurii de atribuire │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.16. │- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.17. │- Acordul-cadru │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.18. │- Documentul privind soluţionarea contestaţiilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.19. │- Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Proiectul de contract/comandă de achiziţii publice de produse, │
│ │servicii sau lucrări │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/comenzii în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. │- Nivelul din acordul - cadru │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Contractul: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să fie cuprins în programul anual de achiziţii publice │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Să se încheie cu ofertantul declarat câştigător în Raportul │
│ │procedurii de atribuire │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Să prevadă calitatea, cantitatea şi preţul/tariful │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor contractate, conform actelor │
│ │justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.5. │- Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.6. │- Să prevadă actualizarea preţului numai cu respectarea legii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.7. │- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.8. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.9. │- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu │
│ │termenele de livrare/de prestare/de execuţie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.10. │- Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de nerespectare a │
│ │obligaţiilor contractuale │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
             Contract/decizie/ordin de finanţare/acord de finanţare


    Cod B.2.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Cererea de finanţare, proiectul tehnic, bugetul acestuia şi listele │
│ │de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de │
│ │specialitate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi │
│ │partenerii acestuia, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Acordul de implementare/finanţare, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea │
│ │finanţării │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de │
│ │ordonatorul de credite finanţator; │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Raportul privind vizita la faţa locului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7. │- Scrisoare de notificare privind raportul de analiză a conformităţii │
│ │proiectului tehnic │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8. │- Raportul de evaluare tehnică şi financiară │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.10. │- Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.11. │- Anexele 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Proiectul de contract/decizie/ordin de finanţare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului de finanţare în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Contractul: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să fie în cadrul programului de finanţare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanţat, detaliată pe │
│ │surse de finanţare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Să prevadă eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor care se │
│ │finanţează │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Să prevadă acordarea prefinanţării, cu respectarea legii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.5. │- Să prevadă reglementări privind TVA │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.6. │- Suma din contract să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al │
│ │proiectului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.7. │- Să prevadă actualizarea finanţării în perioada de implementare a │
│ │proiectului, cu respectarea legii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.8. │- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.9. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.10 │- Să prevadă calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita │
│ │controlul financiar │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
          a contractului de concesionare, cumpărare sau de închiriere
           de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a
            drepturilor asupra acestora, în care Ministerul Apărării
               Naţionale este concesionar, cumpărător sau chiriaş


    Cod B.3.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, │
│ │cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de ordonator │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Proiectul de contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │- Nivelul preţului concesiunii/chiriei ofertate de proprietar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, cumpărat│
│ │sau închiriat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.5. │- Să prevadă obligaţiile părţilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.6. │- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.7. │- Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de neonorare a │
│ │obligaţiilor contractuale │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
            a acordului pentru schimb de experienţă sau documentare,
               pe baza de reciprocitate, fără transfer de valută


    Cod B.4.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a proiectului de acord │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Devizul de cheltuieli aferent acţiunilor ce urmează a fi derulate în │
│ │cadrul acordului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii acordului în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │- Încadrarea devizelor de cheltuieli a acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Acordul │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Concordanţa termenilor din acord privind obligaţiile financiare cu │
│ │prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, │
│ │taxe) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Încadrarea devizului de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Existenţa avizului compartimentului juridic │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
       Act intern de decizie privind organizarea acţiunilor de protocol,
         a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific sau a altor
          acţiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe
                            categorii de cheltuieli


    Cod B.5.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării sau a │
│ │acţiunii cu caracter specific, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la │
│ │acţiune │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Actul intern de decizie, inclusiv devizul │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a valorii devizului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea valorii devizului în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Limitele prevăzute de normele legale │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este │
│ │cazul) │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
            Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate,
                    inclusiv devizul estimativ de cheltuieli


    Cod B.6.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a deplasării în străinătate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Invitaţii, comunicări, alte documente de la partenerul extern │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Nota-mandat/memorandumul privind deplasarea │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Oferte pentru cazare şi/sau transport, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Actul intern de decizie, inclusiv devizul │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a valorii devizului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea valorii devizului în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentelor bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Baremurile prevăzute de normele legale │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
            Actul intern de decizie privind delegarea sau detaşarea
        în ţară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli


    Cod B.7.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a delegării/detaşării │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acceptul scris al persoanei detaşate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Actul intern de decizie privind detaşarea/ordinul de deplasare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale │
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Actul intern de decizie, inclusiv devizul │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a valorii devizului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea valorii devizului în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentelor bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Baremurile prevăzute de normele legale │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
          Ordinul/contractul de muncă/actul intern de decizie privind:
           angajarea/numirea în funcţie/detaşarea/împuternicirea sau
             promovarea/avansarea personalului, numirea cu caracter
          temporar a personalului de execuţie pe funcţii de conducere,
                       acordarea altor drepturi salariale


    Cod B.8.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării │
│ │personalului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Propunerea pentru numirea personalului de execuţie pe funcţii de │
│ │conducere/acordarea altor drepturi salariale │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale │
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Actul intern de decizie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Se verifică: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Existenţa creditelor bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Respectarea reglementărilor legale privind angajarea şi încadrarea │
│ │personalului în limita posturilor aprobate şi stabilirea drepturilor │
│ │salariale │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │- Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor│
│ │financiare decurgând din angajamentul legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. │- Existenţa avizului compartimentului juridic │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
                    Contractul de comodat în care entitatea
                       publică are calitatea de comodatar


    Cod B.9.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a concesionării sau închirierii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Referat de necesitate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale │
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Proiectul de contract de comodat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Contractul: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să existe creditele bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Devizul/categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul valorii│
│ │angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Să conţină avizul compartimentului juridic │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                              LISTĂ DE VERIFICARE
                    Contractul de parteneriat public-privat


    Cod B.10

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Studiul de prefezabilitate sau fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Nota justificativă pentru selectarea procedurii de dialog competitiv │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Anunţul de selecţie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentul ataşat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie, aprobată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Comisia de negociere pentru semnarea acordului de proiect, aprobată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7. │- Oferta/scrisorile de intenţie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8. │- Raportul de evaluare a scrisorilor de intenţie şi selectarea │
│ │investitorilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9. │- Acordurile de proiect │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.10. │- Invitaţiile la negociere │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.11. │- Procesele-verbale ale comisiei de evaluare/negociere │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.12. │- Ofertele finale │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.13. │- Raportul de evaluare a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare │
│ │(raportul procedurii de atribuire) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.14. │- Comunicarea privind rezultatul procedurii transmisă învestitorilor │
│ │participanţi │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale │
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1. │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Proiectul de contract de parteneriat public-privat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi/sau creditelor de angajament │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Contractul: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Respectarea regularităţii specifice contractului de parteneriat │
│ │public-privat; │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Să existe creditele bugetare şi/sau creditele de angajament │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile │
│ │cadrului normativ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul valorii│
│ │angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.5. │- Să conţină avizul compartimentului juridic │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                    Contractul/convenţia pentru calificarea,
                   perfecţionarea sau specializarea în ţară a
                  personalului Ministerului Apărării Naţionale


    Cod B.11.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │Referatul de necesitate pentru calificarea, perfecţionarea, │
│ │specializarea personalului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei pentru care se acordă viza de control financiar │
│ │preventiv în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Existenţa creditelor bugetare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Rezervarea creditelor prin angajament bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Stabilirea sumei pentru care se acordă viza de control financiar │
│ │preventiv în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Valoarea înscrisă în contract │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Completarea corectă a documentului: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Existenţa semnăturilor persoanelor autorizate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Aprobarea comandantului unităţii militare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Completarea formularului cu toate datele cerute de acesta │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.4. │- Realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiei │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                    Ordonanţare de plată privind achiziţiile
                    publice de produse, servicii sau lucrări


    Cod C.1.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Contractul/comanda de achiziţie publică(sau altă formă de angajament │
│ │juridic) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/decizia/ordinul de finanţare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Factura fiscală sau factura externă, însoţită de documentele │
│ │justificative (certificare de plată, rapoarte de progres ş.a.) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Declaraţia vamală de import │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentele care să ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor│
│ │sau executarea lucrărilor, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei propusă pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Valoarea cheltuielilor lichidate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
│ │disponibil, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Natura cheltuielii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Numărul şi data emiterii facturii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.4. │- Banca beneficiarului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │Corespondenţa dintre conţinutul actelor justificative în ceea ce │
│ │priveşte: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1. │- Cantitatea de produse recepţionate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.2. │- Calitatea produselor recepţionate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.3. │- Preţul unitar al produselor recepţionate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.4. │- Termenele de livrare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.5. │- Modalităţile de plată │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                      Ordonanţare de plată pentru avansuri
                   acordate în cadrul contractelor încheiate


    Cod C.2.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Contractul/comanda de achiziţie publică │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/decizia/ordinul de finanţare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de fundamentare/autorizare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a avansului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7. │- Documentul prin care se constituie garanţia legală │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8. │- Documentul justificativ (factura, convenţia de plată, etc.) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată a avansului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei propusă pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Disponibilul din cont │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                Ordonanţare de plată privind prefinanţări, plăţi
                      intermediare, plăţi finale în cadrul
           contractelor/deciziilor/ordinelor/acordurilor de finanţare


    Cod C.3.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Contractul/decizia/ordinul de finanţare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Angajamentul bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare,│
│ │plăţi finale │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Notificarea privind depunerea cererii de plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de autorizare a plăţii/rambursării │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7. │- Decont privind prefinanţarea acordată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8. │- Avizul de plată/rambursare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ │
│ │ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei propusă pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
│ │disponibil, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din notele │
│ │justificative, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Banca beneficiarului sumei │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
                Ordonanţare de plată, prin acreditiv simplu sau
                   documentar, în cadrul unui contract extern
                       finanţat printr-un împrumut extern


    Cod C.4.


┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul extern │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a │
│ │contului special │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Alte documente justificative de transport, vămuire sau situaţii de │
│ │lucrări, ori recepţia bunurilor, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Proiectul de ordonanţare de plată, prin acreditiv simplu sau │
│ │documentar, în cadrul unui contract extern finanţat printr-un împrumut │
│ │extern │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei propusă pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
│ │disponibil, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Natura cheltuielii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
                 ordonanţare de plată externă pentru cotizaţii,
                  contribuţii, taxe etc. la diverse organisme
                                 internaţionale


    Cod C.5.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Angajamentul bugetar global/individual │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acordul, convenţia sau protocolul privind aderarea la organismul │
│ │internaţional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Avizul de plată primit de la organismul internaţional şi/sau alte │
│ │elemente care privesc suma de plată în valută şi termenul scadent la │
│ │plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei propuse pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Valoarea cheltuielilor lichidate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
│ │disponibil, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Natura cheltuielii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Numărul şi data emiterii facturii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.4. │- Banca beneficiarului şi contul │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
              Ordonanţare de plată pentru subvenţii, transferuri,
               prime sau alte plăţi din fonduri publice, acordate
                agenţilor economici sau altor beneficiari legali


    Cod C.6.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Angajamentul bugetar global/individual │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Nota de fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Documentaţia specifică, conform actului normativ care reglementează │
│ │domeniul │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei propusă pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
│ │disponibil, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
               Ordonanţare de plată privind redevenţe, chirii sau
             alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere


    Cod C.7.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a concesionării sau închirierii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documente specifice privind derularea operaţiunilor de concesionare │
│ │sau închiriere │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Contract de concesiune/închiriere │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei propusă pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
│ │disponibil, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                   Ordonanţare de plată externă privind alte
                plăţi decât cele aferente împrumuturilor externe


    Cod C.8.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Angajamentul bugetar individual/global │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Nota de fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Contractul de furnizare/servicii/lucrări │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Factura externă │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documente de transport, vămuire, recepţie, situaţii de lucrări, după │
│ │caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documente specifice care rezultă din actul normativ ce reglementează │
│ │domeniul │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată externă │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Disponibilul în cont │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                              LISTĂ DE VERIFICARE
           Ordonanţare de plată privind cheltuielile ce se efectuează
             din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice
                      cu titlu de donaţie sau sponsorizare


    Cod C.9.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Angajamentul bugetar individual/global │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Nota de fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Actul de donaţie sau sponsorizare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Angajamentul legal (contract, comandă etc.) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor │
│ │sau executarea lucrărilor, după caz. │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată a cheltuielilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei propusă pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanţată la │
│ │plată şi încadrarea acesteia în angajamentul legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.4. │- Banca beneficiarului şi contul │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              LISTĂ DE VERIFICARE
    Ordonanţare de plată privind avansuri sau sume cuvenite titularului de
                 decont, care se acordă prin casierie

    Cod C.10.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Angajamentul bugetar global/individual │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Nota de fundamentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Documente specifice prin care s-a aprobat acţiunea şi devizul │
│ │acesteia │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Decontul justificativ al cheltuielilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea sumei propusă pentru plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Nivelul angajamentului legal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
│ │disponibil, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Natura plăţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
    Ordonanţări de plată a soldelor/salariilor/pensiilor, altor drepturi
       salariale sau sociale în bani acordate personalului, precum şi a
                 obligaţiilor fiscale aferente acestora

    Cod C.11.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Centralizatorul lunar al statelor de salarii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Statul de funcţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Bugetul aprobat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei propusă la plată în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul angajamentului bugetar │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Valoarea cheltuielilor lichidate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de │
│ │disponibil, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Numărul maxim de personal stabilit prin buget │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Numărul rezultat din statul de funcţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele │
│ │justificative pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. │- Tipul plăţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. │- Beneficiarul sumei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. │- Banca beneficiarului şi contul │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │Respectarea prevederilor legale pentru plata: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1. │- Salariilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.2. │- Sporurilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.3. │- Orelor suplimentare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.4. │- Premiilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.5. │- Altor drepturi salariale │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.6. │- Contribuţiilor │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
           Contract de concesionare/închiriere sau de administrare a
             bunurilor proprietate publică (unitatea militară este
                 concedent/titular al dreptului de proprietate)

    Cod D.1.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare a concesionării sau închirierii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documentaţia specifică privind derularea operaţiunilor de │
│ │concesionare sau închiriere │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Contract de concesiune/închiriere │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Actul intern de decizie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/comenzii în: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                 Contract de concesiune de lucrări publice sau
               servicii, în care unitatea militară este concedent

    Cod D.2.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Raportul de avizare a finalizării stadiului de finalizare a deciziei │
│ │de concesionare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Documentaţia de atribuire │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Anunţul de participare şi dovada transmiterii spre publicare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Ofertele prezentate de operatorii economici │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7. │- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor/procesul-verbal │
│ │de negociere │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8. │- Raportul procedurii de atribuire │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9. │- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.10. │- Contestaţiile şi soluţionarea lor, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.11. │- Contractul de concesiune de lucrări publice sau servicii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.12. │- Anexele nr. 1a, 1b şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice │
│ │nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Contractul: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile │
│ │cadrului normativ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                   Proces - verbal de predare-preluare având
                   ca obiect transmiterea bunului fără plată

    Cod D.3.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Referatul de disponibilizare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Adresele instituţiilor publice care solicită bunul disponibilizat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Procesul-verbal de predare-primire sau actul intern de decizie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Actul intern de decizie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Respectarea prevederilor legale privind procedura de transmitere fără │
│ │plată a bunului │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                  Contractul de vânzare/cumpărare a bunurilor
         disponibilizate (unitatea militară are calitatea de vânzător)

    Cod D.4.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Referatul de disponibilizare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Decizia de numire a comisiei de evaluare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi disponibilizate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia licitaţiei cu strigare de desfăşurat │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.1.│- Decizia de numire a comisiei de licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.2.│- Anunţul de vânzare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.3.│- Procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.4.│- Alte documente specifice, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale │
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │Actele justificative de la pct. 1. │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Se verifică: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea │
│ │procedurii de valorificare prin licitaţie cu strigare │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Stabilirea termenilor contractuali în concordanţă cu cadrul normativ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Existenţa avizului compartimentului juridic │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                       Acord - cadru de achiziţii publice

    Cod E.1.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Programul anual de achiziţii publice │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Nota privind determinarea valorii maxime estimate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Documentul de aprobare a procedurii de atribuire selectate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Anunţul/invitaţia de participare la procedură │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documentaţia de atribuire │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7. │- Ofertele │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8. │- Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia tuturor ofertanţilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9. │- Raportul procedurii de atribuire │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.10. │- Comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.11. │- Documentul privind soluţionarea contestaţiilor (dacă este cazul) │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.12. │- Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de│
│ │investiţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.13. │- Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării │
│ │cheltuielilor asimilate investiţiilor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Proiectul de acord-cadru de achiziţii publice │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Acordul - cadru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │- Să fie cuprins în programul anual de achiziţii publice │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │- Să se încheie cu ofertantul/ofertanţii declaraţi câştigători în │
│ │Raportul procedurii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │- Să prevadă obligaţiile pe care operatorul/fiecare operator economic │
│ │şi le-a asumat prin propunerea tehnică │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4. │- Să prevadă preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare pe │
│ │care operatorul/fiecare operator economic le-a prevăzut în propunerea │
│ │financiară │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.5. │- Să prevadă cantitatea maximă totală estimată care poate fi │
│ │contractată pe durata întregului acord - cadru │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.6. │- Să prevadă cantitatea minimă şi maximă estimate care ar putea face │
│ │obiectul unui singur contract subsecvent │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.7. │- Să prevadă durata acordului - cadru │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.8. │- Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.9. │- Să prevadă actualizarea preţului/tarifului numai cu respectarea legii│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.10. │- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.11. │- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.12. │- Să prevadă consecinţele pentru operatorul economic care nu are │
│ │capacitatea încheierii contractului subsecvent din culpa sa │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
    Document de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiţii
  şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri

    Cod E.2.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Programul de investiţii publice, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economică a obiectivului/ │
│ │proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor │
│ │de intervenţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al │
│ │lucrărilor de intervenţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. │- Angajamentele legale încheiate │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. │- Situaţia cheltuielilor efectuate conform evidenţelor contabile până │
│ │la data actualizării │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7. │- Situaţia restului de executat la data actualizării │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.8. │- Baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de calcul a actualizării │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Proiectul documentului de actualizare a valorii obiectivului/ │
│ │proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Documentul de actualizare: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. │- Obiectivul/proiectul de investiţii şi lucrările de intervenţii să fie│
│ │cuprinse în programul de investiţii publice, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. │- Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să │
│ │fie corectă │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. │- Valoarea restului de executat să fie corectă │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. │- Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiţii sau a │
│ │lucrărilor de intervenţii să fie făcută pe baza evoluţiei indicelui de │
│ │preţuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de │
│ │Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data │
│ │actualizării │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
          Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de
                declasare a unor bunuri materiale, altele decât
      mijloacele fixe, casarea mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale,
   scăderea pierderilor din rebuturi şi a celor determinate de perisabilităţi

    Cod E.3.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din │
│ │funcţiune │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Act constatator al avariei │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Devizul estimativ al reparaţiei capitale │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. │- Alte documente │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Actul intern de decizie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Se verifică: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2. │Dacă actele justificative au fost întocmite şi semnate de persoanele în│
│ │drept │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3. │Dacă sunt îndeplinite condiţiile scoaterii din funcţiune │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                   Decont privind cheltuielile ocazionate de
            organizarea acţiunilor de protocol, a manifestărilor cu
     caracter cultural-ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific

    Cod E.4.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Obiectivele verificării │
│crt. │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. │- Actul intern de decizie privind organizarea acţiunii de protocol, a │
│ │manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, după caz │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. │- Decontul de cheltuieli │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale,│
│ │după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. │- Actul intern de decizie │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              LISTĂ DE VERIFICARE
                   Decont de cheltuieli privind deplasarea în
       străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

    Cod E.5.

┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐