Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 18 noiembrie 2014 privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 18 noiembrie 2014  privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 18 noiembrie 2014 privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), al art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 153323 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea asigurării accesului la clădirea în care funcţionează şi îşi are sediul Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României.
    ART. 3
    În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzute la art. 2 alin. (2), aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 4
    Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale şi Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                               Viceprim-ministru,
                         ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

                         Ministrul apărării naţionale,
                                  Mircea Duşa

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Ioana-Maria Petrescu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                              Darius-Bogdan Vâlcov

    Bucureşti, 18 noiembrie 2014.
    Nr. 1.036.


    ANEXA 1

                             DATELE DE IDENTIFICARE
             ale unui imobil, aflat în domeniul public al statului
              şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
             la care se actualizează valoarea de inventar, conform
               art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003
               privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe
             aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată
                  prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi
                            completările ulterioare


┌──────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────────────────┬───────────────┐
│ Nr. │ Codul de │ Denumirea │Adresa/Cartea funciară/│Elementele-cadru│Valoarea de inventar │Administratorul│
│M.F.P.│clasificare│bunului din│ Nr. cadastral │ de descriere │actualizată a bunului│ bunului/CUI │
│ │ │ domeniul │ │ tehnică │ imobil │ │
│ │ │ public al │ │ │ (lei) │ │
│ │ │ statului │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
│153323│ 8.19.01 │Imobil 562 │Judeţul Sibiu, │Construcţii şi │ 14.492.807,08 │Ministerul │
│ │ │ │municipiul Sibiu, │teren*) │ │Apărării │
│ │ │ │Calea Dumbrăvii │ │ │Naţionale │
│ │ │ │nr. 28-32 │ │ │CUI - 4813229 │
│ │ │ │CF 121156; 121157 │ │ │ │
│ │ │ │Nr. cad. 121156 │ │ │ │
│ │ │ │Nr. cad. 121157 │ │ │ │
└──────┴───────────┴───────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┴───────────────┘

──────────
    *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
──────────


    ANEXA 2

                             DATELE DE IDENTIFICARE
               ale unei părţi de imobil aflat în domeniul public
                al statului care se transmite din administrarea
                Ministerului Apărării Naţionale în administrarea
                    Institutului de Drept Public şi Ştiinţe
                           Administrative al României

┌────────┬───────┬────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────────┐
│Nr. MFP │ Codul │ Denumirea │ Adresa/Cartea │Elemente-cadru de descriere │ Valoarea de │Valoarea │ Persoana │Persoana juridică│
│ │ de │ bunului │ funciară/ │ tehnică │inventar totală│ bunului │ juridică de │ la care se │
│ │clasifi│imobil care │ Nr. cadastral │ │ a bunului │ imobil │ la care se │ transmite bunul │
│ │caţie │ face │ │ │ imobil care │ care se │ transmite │ imobil/CUI │
│ │ │ obiectul │ │ │ face obiectul │transmite│ bunul │ │
│ │ │ actului │ │ │ transmiterii │ (lei) │ imobil/CUI │ │
│ │ │ normativ │ │ │ (lei) │ │ │ │
├────────┼───────┼────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────────┤
│153323 -│ │Imobil 562 -│Judeţul Sibiu, │1. Amenajări la terenuri: │14.492.807,08*)│48.175,16│Statul român,│Statul român, în │
│parţial │8.19.01│parţial │municipiul Sibiu,│- drum asfaltat - 41,48 mp; │ │ │din │administrarea │
│ │ │ │Calea Dumbrăvii │- valoare contabilă - │ │ │administrarea│Institutului de │
│ │ │ │nr. 28-32 │41,32 lei; │ │ │Ministerului │Drept Public şi │
│ │ │ │CF 121157 │- platou asfaltat - │ │ │Apărării │Ştiinţe │
│ │ │ │Nr. cad. 121157 │427,91 mp; │ │ │Naţionale CUI│Administrative │
│ │ │ │ │- valoare contabilă - │ │ │- 4813229 │al României │
│ │ │ │ │1.742,44 lei; │ │ │ │CIF - 25838704 │
│ │ │ │ │- împrejmuire metal - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │60,30 ml; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │33,87 lei; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- reţea alimentare apă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │20,08 ml; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │13,54 lei; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- reţea canalizare - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │40,30 m; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │25,01 lei; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- reţea gaz - 37 m; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │134,90 lei; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- reţea energie electrică │ │ │ │ │
│ │ │ │ │subterană - 41,70 m; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │17,59 lei; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- reţea energie electrică │ │ │ │ │
│ │ │ │ │aeriană - 40 m; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │59,04 lei; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- reţea termoficare - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │53,30 m; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │352,55 lei; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2. Suprafaţa terenului - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │859 mp; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │45.754,90 lei │ │ │ │ │
└────────┴───────┴────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────────┘

──────────
    *) Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizată a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016