Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 septembrie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 septembrie 2014  pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 septembrie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 1 octombrie 2014
    Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
    având în vedere:
    - analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
    - necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;
    - prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare;
    - modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 123/2014, care conduce la influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe lipsa alocaţiilor bugetare suficiente în ultima lună a anului necesare achitării în totalitate a drepturilor de pensie pe anul 2014,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 1
    Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02, 1/03 şi 1/04.
    (3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014 se majorează la venituri cu suma de 133.787 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.378.000 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.511.787 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 133.787 mii lei.
    (4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2014 se diminuează la cheltuieli cu suma de 12.850 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.
    ART. 3
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 39.810 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 15.100 mii lei şi a subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 24.710 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 39.810 mii lei.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 11.900 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 1.300 mii lei, excedentul diminuându-se cu 10.600 mii lei.
    ART. 4
    Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, plafonul nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj şi al cheltuielilor de personal ale acestor bugete pe anul 2014, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 5
    (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2014 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 6
    (1) Din creditele bugetare aferente bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 suma de 60 milioane lei de la titlul 57 "Asistenţă socială", capitolul 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială", poate fi utilizată doar în urma aprobării de către Guvern prin memorandum, la solicitarea ordonatorului principal de credite şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie de gradul de realizare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul 2014.
    (2) Ordonatorul principal de credite poate încheia angajamente legale în limita sumei prevăzute la alin. (1), numai după aprobarea acordată conform prevederilor alin. (1).
    ART. 7
   Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

                      PRIM-MINISTRU
                   VICTOR-VIOREL PONTA

                     Contrasemnează:
                     ---------------
               Ministrul finanţelor publice,
                   Ioana-Maria Petrescu

             Ministrul delegat pentru buget,
                  Darius-Bogdan Vâlcov

              Ministrul muncii, familiei,
                protecţiei sociale şi
                persoanelor vârstnice,
                    Rovana Plumb

    Bucureşti, 30 septembrie 2014.
    Nr. 60.

    ANEXA 1

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

                          BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2014


                                                                                 - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │ 133.787│
│0002 03 │I. VENITURI CURENTE │-1.378.000│
│2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │-1.357.400│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │-1.352.443│
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │-1.352.443│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ -4.957│
│ 04 │Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane │ │
│ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ -4.957│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ -20.600│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ -20.600│
│3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ -20.600│
│ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă │ -20.600│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │ 1.511.787│
│4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ 1.511.787│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 1.511.787│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │
│ │de stat │ 1.511.787│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ 133.787│
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 120.937│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 120.937│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.357│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -24.200│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -15.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.000│
│ │NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 158.780│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 120.937│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 120.937│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.357│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -24.200│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -15.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.000│
│ │NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 158.780│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 133.787│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 133.787│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.807│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -23.800│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -15.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.000│
│ │NERAMBURSABILE(FEN) POSTADERARE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 171.780│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ -12.850│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.850│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 550│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -400│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -13.000│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 12.850│
│9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │
│ │profesionale │ 12.850│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 1/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2014


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 203.863│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 203.863│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.357│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.786│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -15.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 238.292│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 203.863│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 203.863│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.357│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.786│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -15.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 238.292│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 216.713│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 216.713│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.807│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.386│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -15.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.000│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 251.292│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ -12.850│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.850│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 550│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -400│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -13.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 1/02

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2014


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -41.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -41.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -40.000│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -41.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -41.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -40.000│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -41.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -41.500│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -40.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 1/03

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNELOR

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2014


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -39.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -39.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.400│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -37.600│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -39.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -39.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.400│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -37.600│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -39.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -39.000│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.400│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -37.600│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 1/04

    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

                          Bugetul asigurărilor sociale de stat
                                     pe anul 2014


                                                                                  - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │Influenţe │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -2.426│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.426│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -514│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.912│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -2.426│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.426│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -514│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.912│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -2.426│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.426│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -514│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.912│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 2

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                  pe anul 2014


                                                                        - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │
│pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │Influenţe │
│tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ -51.710│
│0002 04 │I. VENITURI CURENTE │ -27.000│
│2000 04 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ -10.000│
│2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ -8.000│
│ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ -8.000│
│ │datorate de angajatori │ │
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ -2.000│
│ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ -2.000│
│ │datorate de asiguraţi │ │
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ -17.000│
│3000 04 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ -13.400│
│3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -13.400│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ -1.500│
│ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ -11.900│
│ │pentru plata creanţelor salariale │ │
│3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ -3.600│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ -3.600│
│ 50 │Alte venituri │ -3.600│
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ -24.710│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -24.710│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -24.710│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ │
│ │pentru şomaj │ -24.710│
│4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ -39.810│
│4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ -11.900│
│ │creanţelor salariale │ │
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ -41.110│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40.600│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.500│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -30.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -510│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -510│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -41.110│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40.600│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.100│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.500│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -30.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -510│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -510│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ │
│ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ -1.300│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.300│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -300│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -1.000│
│6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -1.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.000│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -38.810│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -38.300│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -30.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -510│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -510│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ -39.810│
│8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ -1.300│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ -10.600│
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │
│ │creanţelor salariale │ -10.600│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘


                         ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016