Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 730 din 7 octombrie 2014
    Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut,
    ţinând cont de respectarea obligaţiei implementării amenajamentelor pastorale în vederea susţinerii absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă şi luând în considerare faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetaţie şi producţia vegetală, ceea ce conduce la o perioadă de elaborare a acestora destul de lungă, este necesar să fie modificată data de implementare a amenajamentului pastoral.
    În condiţiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obţinută de pe pajişti, este necesară reglementarea în regim de urgenţă a modului de utilizare a pajiştilor, astfel încât crescătorii de animale să aibă acces la suprafeţele de pajişti aflate atât în domeniul public, cât şi în cel privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
    În ceea ce priveşte concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale prin licitaţie organizată în condiţiile legii, autorităţile publice sunt în situaţia de a încheia contracte cu fiecare membru al asociaţiei, fără a avea posibilitatea delimitării bunului acordat, atât din cauza numărului de animale foarte mic pe solicitant, cât şi imposibilităţii de a acorda prin licitaţie publică, în condiţiile legii, suprafeţele de pajişti necesare tuturor animalelor din localitate aflate în proprietatea membrilor colectivităţii locale.
    Având în vedere faptul că asociaţiile crescătorilor de animale, membri ai colectivităţii locale, utilizează pajiştile în comun, aplică acelaşi amenajament pastoral, folosesc aceleaşi utilităţi, respectă unitar bunele condiţii agricole şi de mediu, este necesar ca întocmirea contractelor de concesiune/închiriere să se facă cu asociaţia, ţinând cont de numărul de animale ale fiecărui fermier înscris în Registrul naţional al exploataţilor şi suprafaţa de teren care îi revine.
    Având în vedere că termenul-limită pentru finalizarea controalelor pe teren şi administrative este 16 octombrie 2014, dată la care trebuie să înceapă efectuarea plăţilor către beneficiari conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    în considerarea faptului că pentru accesarea fondurilor europene este necesară o flexibilitate rezonabilă de aplicare şi de prevenire a riscului apariţiei unor disfuncţionalităţi la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin creşterea numărului de cereri depuse de către fiecare membru al asociaţiei,
    luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul economic naţional şi social al micilor crescători de animale ce au o pondere majoritară la nivel naţional, prin reducerea absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă,
    având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în dificultăţi în acordarea contractelor de concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti prin licitaţie publică tuturor crescătorilor de animale, asigurarea hranei pentru acestea, fapt care conduce la diminuarea producţiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurării resurselor alimentare pentru populaţie,
    având în vedere imposibilitatea reglementării prin hotărâre a Guvernului a elementelor ce decurg din preluarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv suplimentarea numărului de personal şi al unităţilor subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
    având în vedere necesitatea evitării blocajelor administrative în absorbţia fondurilor europene în domeniul pisciculturii, fapt pentru care este necesară abrogarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
    având în vedere consecinţele negative ce pot apărea în cazul în care nu se reglementează clarificarea unor dispoziţii ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, respectiv neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar avea consecinţe negative asupra gradului de absorbţie şi utilizare a fondurilor europene alocate României, prin menţinerea unor mari şi importante suprafeţe de teren agricol nelucrate, a unei producţii agricole pentru autoconsum slabe cantitativ şi calitativ, incapabile să genereze venituri pentru sustenabilitatea procesului de modernizare a spaţiului rural, ar genera o rată ridicată a şomajului, precum şi neîncasarea unor sume importante de bani prin care operatorii economici viabili ar putea contribui decisiv către bugetul consolidat,
    având în vedere dificultăţile cu care se confruntă sectorul agricol din România cauzate de incidenţa tot mai frecventă a pagubelor substanţiale generate de efectele schimbărilor climatice, ale bolilor animalelor sau organismelor dăunătoare plantelor, precum şi ale incidentelor de mediu, care afectează activitatea şi producţia agricolă, se impune asigurarea unui cadru legal naţional, care să reglementeze înfiinţarea de fonduri mutuale menite să ofere membrilor sprijin imediat faţă de efectele pierderilor economice cauzate de producerea unor asemenea evenimente.
    Luând în considerare obligaţiile ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, care trebuie să respecte prevederile obligatorii şi direct aplicabile ale regulamentelor europene, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în conformitate cu prevederile art. 65 al Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, are rolul de a crea cadrul legislativ naţional, statutar şi administrativ pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii Europene sunt protejate în mod eficient şi, în acest scop, a elaborat şi transmis Comisiei Europene, spre aprobare, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020,
    având în vedere art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 "Fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, bolile animalelor şi ale plantelor, infestările cu dăunători şi pentru incidente de mediu", care oferă statelor membre ale Uniunii Europene posibilitatea instituirii de ajutoare specifice fermierilor pentru finanţarea înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale constituite în scopul gestionării riscurilor specifice, precum şi, în limita fondurilor disponibile, pentru acoperirea compensaţiilor plătite de fondurile mutuale membrilor afiliaţi în situaţia unor pierderi economice, generate de intervenirea riscurilor reprezentate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, în PNDR 2014-2020, astfel cum a fost transmis Comisiei Europene spre aprobare, au fost avute în vedere riscurile mai sus menţionate, iar fişa măsurii evidenţiază modul de accesare a sprijinului acordat de Uniunea Europeană din FEADR.
    Întrucât pentru agricultorii români este de mare importanţă implementarea măsurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale încă de la aprobarea PNDR 2014-2020, având în vedere pierderile substanţiale pe care aceştia le înregistrează ca urmare a producerii unor fenomene climatice precum seceta sau inundaţiile ori boli ale plantelor şi animalelor,
    având în vedere stadiul avansat al negocierilor pentru aprobarea de către Comisia Europeană a PNDR 2014-2020, este necesară adoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor prin care se corelează cadrul juridic naţional specific înfiinţării şi acreditării fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 2/2014, cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 şi PNDR 2014-2020, astfel încât schema de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale să fie pe deplin funcţională şi să permită punerea în aplicare a PNDR 2014-2020 în ceea ce priveşte fondurile mutuale, imediat după aprobarea acestuia.
    Având în vedere că modificările propuse asigură cadrul de reglementare privind condiţiile de eligibilitate a fondurilor mutuale în vederea acreditării, precum şi condiţiile de eligibilitate a compensaţiilor acordate fermierilor din aceste fonduri în corelare cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, se impune promovarea acestora în regim de urgenţă pentru asigurarea corelării cu reglementările Uniunii Europene şi PNDR 2014-2020.
    Întrucât riscurile acoperite de către fondurile mutuale reprezintă situaţii excepţionale, extrem de grave, care produc pagube substanţiale fermierilor conducând la o perturbare gravă a activităţii acestora, neadoptarea măsurilor propuse atrage consecinţe negative asupra întregului sector agricol care se confruntă cu pierderi economice din ce în ce mai frecvente ca urmare a unor fenomene climatice nefavorabile sau boli ale animalelor sau plantelor şi care nu pot fi compensate decât prin intermediul sprijinului public acordat prin PNDR 2014-2020 conform Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, în condiţiile creării cadrului naţional necesar în acest scop.
    Urgenţa adoptării actului normativ constă în faptul că această măsură vizează interesul public, iar, pentru punerea sa în aplicare încă de la data aprobării PNDR 2014-2020, este necesară şi parcurgerea, în cel mai scurt timp posibil, a procedurii de notificare a Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului privind funcţionarea UE şi reglementărilor specifice privind ajutorul de stat.
    Ţinând cont de faptul că situaţiile sus-menţionate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) utilizator de păşuni şi fâneţe - crescător de animale, persoană fizică având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an;"

    2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti au obligaţia să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an sau să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015.
    (2) În cazul în care proprietarii de animale membri ai colectivităţii locale sunt membri ai unei asociaţii şi exploatează în comun o suprafaţă de păşune, contractul de închiriere/concesionare se încheie cu asociaţia, în baza unui centralizator care cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei."


    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 19 iunie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) achiziţie de teren - cumpărarea de teren agricol, cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea privată a statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului, în vederea exploatării, în următoarele situaţii:
(i) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care deţin în condiţiile legii o exploataţie agricolă conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), până la atingerea unui plafon de maximum 1.000 ha în proprietate;
(ii) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice, membri ai unei întreprinderi familiale, sau persoanele juridice ai căror asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii, care au în exploatare teren agricol conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în vederea extinderii suprafeţei agricole exploatate în scopul înfiinţării/rentabilizării fermelor de familie;
    .......................................................................
    e) fermă de familie - exploataţie agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 8.000-250.000 SO. Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/soţia şi rudele până la gradul III inclusiv;"

    2. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) producţia standard (SO - Standard Output) - reprezintă valoarea standard a producţiei agricole brute a unei exploataţii agricole exprimate în euro şi este criteriul economic care stă la baza clasificării europene a fermelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţii agricole."


    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 2/2014, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind înfiinţarea, avizarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu"

    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de înfiinţare, avizare şi acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu."

    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) acreditare - recunoaşterea acordată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fondului mutual constituit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) asigurare - reprezintă operaţiunea prin care fermierii contribuie, pe principiul mutualităţii, la crearea unui fond de compensaţii din care aceştia sunt despăgubiţi în cazul în care suferă o pierdere economică generată de evenimentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    c) autoritate competentă să acrediteze fondurile mutuale - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.);
    d) aviz de funcţionare - actul administrativ emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) care atestă îndeplinirea condiţiilor de ordin tehnic şi financiar în vederea obţinerii acreditării. Avizul de funcţionare se eliberează în baza normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF;
    e) aviz prealabil - documentul emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), conform documentelor prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF, în vederea aprobării actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, în scopul înscrierii acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
    f) boli ale animalelor - reprezintă bolile specificate în lista de boli ale animalelor stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau în anexa la Decizia Consiliului 2009/470/CE din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, cu excepţia celor care fac obiectul despăgubirilor din fonduri de la bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene, altele decât FEADR;
    g) dezastru natural - eveniment spontan de natură biotică sau abiotică care generează tulburări importante ale sistemelor de producţie agricolă, provocând pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului;
    h) fenomene climatice nefavorabile - seceta, îngheţul din timpul iernii, inundaţiile, care îndeplinesc condiţiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului;
    i) fond de compensaţii - fondul constituit prin contribuţiile financiare ale membrilor în scopul acordării de către fondul mutual a compensaţiilor financiare, în cazul producerii evenimentelor care au generat pierderi economice;
    j) fond mutual - reprezintă asociaţia care se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi normele de aplicare a acesteia, care permite membrilor afiliaţi să încheie o asigurare în vederea acordării de plăţi compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    k) incident de mediu - apariţia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare în ceea ce priveşte calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific şi limitat din punct de vedere geografic; în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu sunt considerate incidente de mediu schimbările climatice sau poluarea atmosferică;
    l) măsuri aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii organismelor dăunătoare plantelor - reprezintă măsurile adoptate în conformitate cu prevederile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate;
    m) membru - fermier activ în sensul art. 9 al Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, afiliat la fondul mutual, care plăteşte contribuţia stabilită şi beneficiază de compensaţii financiare din partea fondului mutual în condiţiile prevăzute prin statutul acestuia;
    n) organisme dăunătoare plantelor - reprezintă organismele de carantină dăunătoare plantelor astfel cum sunt definite la art. 2 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte organisme dăunătoare plantelor ale căror pagube pot fi asimilate unui dezastru natural, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului;
    o) pierderi economice - reprezintă orice pierderi substanţiale ale producţiei şi/sau orice cheltuieli suplimentare suportate de către un fermier drept rezultat al unor măsuri excepţionale întreprinse de acesta în scopul reducerii efectelor evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, conform condiţiilor prevăzute de art. 38 alin. (3) paragraful al doilea din regulament;
    p) regulament - reprezintă Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;
    q) unitate vită mare (UVM) - reprezintă unitatea de referinţă utilizată pentru echivalarea diferitelor specii de animale pe baza ratelor de conversie prevăzute în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 227 din 31 iulie 2014."

    4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Fondurile mutuale acreditate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă şi care respectă prevederile regulamentului şi, respectiv, ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, pot beneficia de sprijin din fonduri publice de la bugetul Uniunii Europene şi bugetul de stat, în limita fondurilor disponibile, conform criteriilor stabilite prin procedurile de implementare a acestuia."

    5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Fondurile mutuale sunt create în scopul acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor de aplicare a acesteia."

    6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În vederea obţinerii avizului de funcţionare şi a acreditării ca fonduri mutuale, asociaţiile trebuie să dispună de:
    a) capacitate de expertiză tehnică;
    b) capacitate de gestiune financiară;
    c) reprezentativitatea demonstrată prin membri care exploatează peste 20% din totalul suprafeţei agricole şi al efectivelor de animale înregistrat la nivel naţional, pentru echivalare utilizându-se raportul 1 UVM (unitate vită mare) este egală cu 1 hectar;
    d) un plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de 3 ani de la data depunerii cererii de acreditare;
    e) prevederi privind modalitatea de gestionare a contribuţiilor depuse în fond şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament;
    f) prevederi privind atribuirea responsabilităţilor privind datoriile realizate de fondul mutual potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament.
    (2) În condiţiile alin. (1), emiterea avizului de funcţionare eliberat de către ASF este condiţionată de:
    a) îndeplinirea de către fondurile mutuale a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), conform normelor emise de ASF;
    b) aprobarea Comitetului executiv al fondului mutual în conformitate cu normele emise de ASF.
    (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul formulează o cerere în vederea emiterii avizului prealabil de către ASF cu privire la actul constitutiv şi statut, în baza documentelor stabilite conform normelor emise de ASF, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Pentru a beneficia de compensaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în actul constitutiv şi statut trebuie să se menţioneze în mod expres că scopul unic al constituirii asociaţiei îl reprezintă asigurarea membrilor afiliaţi în vederea acordării de plăţi compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (4) Statutul fondului mutual trebuie să prevadă, prin derogare de la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi condiţiile stabilite de către Consiliul director pentru programele de compensaţii financiare. Aceste condiţii cuprind:
    a) enumerarea fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor, a organismelor dăunătoare plantelor şi a incidentelor de mediu care pot fi la originea cererii de compensaţie financiară, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) dispoziţii referitoare la condiţiile de obţinere a compensaţiilor financiare;
    c) modalitatea de gestionare a sumelor depuse în fondul de compensaţii şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament;
    d) norme privind atribuirea responsabilităţilor legate de datoriile realizate potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament;
    e) dispoziţii exprese referitoare la constituirea de sucursale, dizolvarea şi lichidarea fondului mutual;
    f) dispoziţii exprese privind neîngrădirea afilierii fermierilor la fondul mutual, precum şi accesul structurilor de audit/control naţionale şi ale Uniunii Europene la evidenţele contabile şi la orice alt document având legătură cu rambursările din fonduri publice şi compensaţiile financiare plătite membrilor.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 24 şi 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul director este format din 5 membri, îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) şi c) din ordonanţa menţionată şi împuterniceşte un Comitet executiv în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) şi d) din respectiva ordonanţă.
    (6) Comitetul executiv este constituit şi funcţionează conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF şi este condus de către un director general, pe bază de contract de mandat, care nu poate depăşi 4 ani.
    (7) Avizul de funcţionare se solicită, respectiv se eliberează conform normelor emise de ASF, după dobândirea personalităţii juridice de către fondul mutual.
    (8) Prin derogare de la art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile mutuale nu pot constitui filiale."

    7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) În situaţia constatării de către MADR sau ASF, după caz, a unor deficienţe privind respectarea condiţiilor de funcţionare şi acreditare a fondului mutual, acesta este obligat să remedieze aspectele neconforme în termenele stabilite în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are drept urmare suspendarea de către MADR a acreditării fondului mutual pe o perioadă de 90 de zile.
    (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) la expirarea termenului de suspendare conduce la retragerea avizului de funcţionare şi a acreditării fondului mutual respectiv."

    8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, lichidatorii fondului mutual acreditat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă depun la MADR o copie a documentelor depuse la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor."

    9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Compensaţiile financiare se plătesc de către fondul mutual direct membrilor care au înregistrat pierderi economice determinate de următoarele evenimente:
    a) fenomenele climatice nefavorabile;
    b) bolile animalelor;
    c) organismele dăunătoare plantelor şi măsurile aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii acestora;
    d) incidente de mediu.
    (2) Sursele compensaţiei financiare plătite de către fondul mutual pot fi:
    a) contribuţia financiară a membrilor;
    b) împrumuturi bancare contractate de fondurile mutuale în condiţii de piaţă;
    c) orice sume recuperate prin acţiuni în regres în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    d) sumele rambursate din contribuţia Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, după caz, în limita disponibilităţii bugetului alocat.
    (3) Pentru a da naştere la dreptul rambursării din fonduri publice a compensaţiilor financiare plătite membrilor, evenimentele menţionate la alin. (1) trebuie să fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Contribuţiile financiare prevăzute la alin. (2) lit. d) nu pot fi utilizate la constituirea patrimoniului fondului mutual."

    10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Fondul mutual acreditat în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă poate solicita sprijin din fonduri publice, cu respectarea condiţiilor menţionate la art. 3, pentru:
    a) costurile administrative de înfiinţare a fondului mutual, repartizate în mod degresiv pe o perioadă de maximum 3 ani;
    b) compensaţiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menţionate la art. 11 alin. (1);
    c) dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensaţii financiare membrilor."

    11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Sprijinul sub forma contribuţiilor financiare acordat fondurilor mutuale din fonduri publice nu depăşeşte 65% din costurile prevăzute la art. 14, urmând ca toate costurile neacoperite de sprijinul acordat sub formă de contribuţii financiare să fie suportate de membri."

    12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) MADR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) derulează sprijinul prevăzut la art. 14 sub forma contribuţiilor financiare, în funcţie de competenţele specifice.
    (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă fac obiectul notificării conform regulilor de ajutor de stat aplicabile sectorului agricol."

    13. Articolul 17 se abrogă.
    14. Articolul 18 se abrogă.
    15. Articolul 19 se abrogă.

    ART. IV
    (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară va adopta, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme privind avizarea prealabilă, avizarea în scopul funcţionării şi supravegherea fondurilor mutuale aprobate de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va propune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 2/2014, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 2/2014, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. V
    Procedurile de atribuire a suprafeţelor de pajişti în curs de desfăşurare şi contractele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv încheierii acestora.

    ART. VI
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ART. VII
    La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. VI, se abrogă articolul 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014.

    ART. VIII
    La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. VI, articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 18 septembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare."                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    ministrul dezvoltării regionale
                    şi administraţiei publice,
                    Shhaideh Sevil,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul agriculturii
                    şi dezvoltării rurale,
                    Daniel Constantin
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ioana-Maria Petrescu
                    Ministrul delegat pentru buget,
                    Darius-Bogdan Vâlcov
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul muncii,
                    familiei, protecţiei sociale
                    şi persoanelor vârstnice,
                    Rovana Plumb
                    Ministrul mediului
                    şi schimbărilor climatice,
                    Attila Korodi
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Ion Moraru
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    George Ciamba,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 1 octombrie 2014.
    Nr. 63.
    _______

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016