Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROCEDURĂ DE PLATĂ din 27 octombrie 2014 a sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ DE PLATĂ din 27 octombrie 2014  a sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ DE PLATĂ din 27 octombrie 2014 a sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 28 octombrie 2014

    ART. 1
    Proceduri de plată
    (1) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către administratorul schemei, respectiv Autoritatea Rutieră Română - ARR, denumită în continuare ARR, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligaţiei de plată, cât şi modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare, care certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor privind determinarea sumei.
    (2) Ordonatorul principal de credite va comunica ARR limita maximă a bugetului trimestrial alocat pentru emiterea deciziilor, în termen de maximum 5 zile de la data la care aceasta i-a fost stabilită.
    (3) ARR poate emite decizii doar în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor Publice.
    (4) Deciziile emise de către ARR în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor prezentei proceduri se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, în original, Ministerului Finanţelor Publice, cu respectarea termenelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de centralizatorul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, completat în mod corespunzător.
    (5) Centralizatorul prevăzut în anexa nr. 1 se certifică de către ARR pe fiecare pagină şi se transmite în original şi în format electronic Ministerului Finanţelor Publice, cu respectarea limitelor prevăzute la alin. (3).
    (6) Concomitent cu transmiterea deciziei către ordonatorul principal de credite, ARR comunică un exemplar al deciziei către solicitant.
    (7) Ministerul Finanţelor Publice procesează deciziile în ordinea cronologică transmiterii acestora de către ARR şi în limita creditelor bugetare deschise cu această destinaţie.
    (8) Angajamentul legal materializat în acord de finanţare se întocmeşte în formă scrisă exclusiv în baza deciziei emise de către administratorul schemei şi a centralizatorului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul acordului de finanţare este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (9) Pentru întocmirea angajamentului legal, Ministerul Finanţelor Publice verifică dacă decizia este conformă cu prevederile legale în sensul existenţei sumei în decizie şi asumării acesteia de către administratorul schemei.
    (10) Proiectele de angajament legal şi angajament bugetar se prezintă pentru viza de control financiar preventiv împreună cu formularul "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", după care se semnează de ordonatorul principal de credite şi se transmit compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenţa cheltuielilor angajate.
    (11) Lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare care poartă viza pentru "Bun de plată" a ordonatorului principal de credite, prin care se atestă existenţa angajamentelor şi existenţa sumei datorate potrivit deciziei de aprobare a cererii de restituire.
    (12) Nota de lichidare stă la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a instituţiei publice a obligaţiei de plată faţă de terţii creditori.
    (13) Înainte de efectuarea plăţii, ordonanţarea de plată va fi supusă controlului financiar preventiv, după care se semnează de ordonatorul principal de credite.
    (14) Pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu se verifică corespondenţa sumelor din decizia emisă de ARR cu sumele din angajamentul legal, existenţa semnăturii persoanelor autorizate din compartimentul de specialitate, existenţa creditelor de angajament şi bugetare, datele de identificare a creditorilor conform centralizatorului prevăzut în anexa nr. 1.
    (15) Plăţile către beneficiarii legali se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a termenului prevăzut la art. 15 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (16) Sumele de plată se virează în conturile operatorilor economici beneficiari astfel:
    - în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, în conturile acestora deschise la Trezoreria Statului în a cărei rază sunt înregistraţi fiscal;
    - în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre ale UE, în conturile acestora deschise la instituţiile de credit din România.
    (17) Deciziile aprobate de către ARR, pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informaţii eronate, se restituie ARR de către ordonatorul principal de credite prin intermediul Serviciului de informaţii clasificate în termen de maximum 5 zile de la data constatării datelor eronate.
    ART. 2
    Transparenţă
    Ministerul Finanţelor Publice va publica periodic pe site-ul www.mfinante.gov.ro deciziile de restituire plătite.

    ANEXA 1
    ───────
la procedură
────────────

    AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.

┌──────────────────────────────────┐
│Numărul: ...................... │
│Data: ......................... │
└──────────────────────────────────┘

          Centralizator privind deciziile de aprobare a cererilor
                        de restituire a accizei

┌────┬────────┬──────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬────────┐
│Nr. │ Număr │ Beneficiar │Suma acordată│Cod IBAN/cont în care│ Banca │
│crt.│ decizie│nume, adresă, CUI)│prin decizie │se va efectua plata │ │
│ │ │ │ - lei - │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴────────┘

    Aprobat Întocmit
    ─────── ───────
    Funcţia .................. Funcţia .................

    Nume, prenume ............ Nume, prenume ...........

    Data ..................... Data ....................

    Semnătura ................ Semnătura ...............    ANEXA 2
    ───────
la procedură
─────────────

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate

┌──────────────────────────────────┐
│Numărul: ...................... │
│Data: ......................... │
└──────────────────────────────────┘


                            ACORD DE FINANŢARE

    DESTINATAR
    Denumirea operatorului economic: .................................
    Data înregistrării întreprinderii: ...............................
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..........
    Cod de identificare fiscală: .....................................
    Adresa: ..........................................................

    În conformitate cu:
    ● Decizia nr. ....../........ emisă de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (ARR) în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligaţiei de plată, cât şi modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare; şi
    ● Centralizatorul nr. ....../...... privind deciziile de aprobare a cererilor de restituire a accizei, certificat de ARR, în care este inclusă decizia menţionată mai sus, se emite acordul de finanţare pentru suma de: .............. lei.
    Prezentul acord de finanţare constituie angajament legal în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

                    ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Şef serviciu ..........................│Responsabil ......................... │
│ │ │
│Director general adjunct ..............│Consilier juridic ................... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Direcţia generală trezorerie şi │Unitatea Centrală de Armonizare │
│contabilitate publică │a Sistemelor de Management Financiar │
│ │şi Control │
│ │ │
│Vizat C.F.P.P. │Vizat C.F.P.D. │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


                                    _______
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016