Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 17 septembrie 2014  pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 17 septembrie 2014 pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentele norme metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare norme, sunt elaborate în temeiul art. 21 din Normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2014, denumite în continuare norme metodologice.
    ART. 2
    Prezentele norme prezintă cadrul general pentru elaborarea protocoalelor prevăzute la art. 27 alin. (1^1) şi art. 28 alin. (2) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 73 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare.
    ART. 3
    În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie/predător, înseamnă instituţia publică autorizată să elaboreze protocoalele prevăzute la art. 2, să semneze pentru predător şi să transmită/predea în folosinţă gratuită sau în folosinţă cu titlu de comodat bunurile pentru care protocolul a fost aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale;
    b) data evaluării înseamnă data când s-a împlinit termenul până la care a fost aprobată transmiterea dreptului de folosinţă sau, în cazul în care Agenţia/predătorul constată că nu au fost respectate prevederile legale, orice altă dată anterior acestui termen;
    c) data inventarului înseamnă data la care s-au stabilit cantităţile şi valorile bunurilor care se predau;
    d) evaluare înseamnă totalitatea acţiunilor desfăşurate pentru verificarea modului cum primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol;
    e) infrastructură înseamnă infrastructura de îmbunătăţiri funciare definită conform legii;
    f) lucrări de modernizare, reabilitare a infrastructurii înseamnă lucrările de construcţii şi/sau montaj şi instalaţii care determină schimbarea sau completarea cerinţelor în raport cu funcţiile infrastructurii şi care se pot realiza prin îmbunătăţirea stării tehnice a acesteia;
    g) primitor/utilizator înseamnă organizaţia de îmbunătăţiri funciare - OIF sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare - FOIF, care a solicitat transmiterea, la cerere, fără plată, în folosinţă a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului la federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare ori predarea-preluarea, la cerere, în folosinţă gratuită ori cu titlu de comodat a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului la organizaţia de îmbunătăţiri funciare;
    h) protocol înseamnă actul administrativ de transmitere/ predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare care a solicitat transmiterea, la cerere, fără plată, a acestei infrastructuri;
    i) vicii ascunse înseamnă defectele de funcţionare sau de construcţie ale uneia ori mai multor componente din alcătuirea infrastructurii, precum şi/sau lipsa unor astfel de componente: elementele de infrastructură, utilajele, ansamblurile, subansamblurile, piesele componente şi altele asemenea, care au fost constatate după intrarea în exploatare a infrastructurii până la momentul predării;
    j) construcţii înseamnă clădirile şi construcţiile speciale, precum şi instalaţiile aferente acestora. În înţelesul prezentei definiţii sunt considerate construcţii clădirile şi construcţiile speciale - hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, drumurile, platformele, captările de apă, staţiile de tratare a apei, staţiile de epurare a apelor, reţele de transport şi distribuţie etc.;
    k) clădiri înseamnă construcţiile care delimitează un anumit spaţiu în scopul de a crea condiţiile de mediu necesare desfăşurării normale a diferitelor activităţi economice şi sociale;
    l) durată de funcţionare normală a construcţiei înseamnă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare a mijlocului fix pe calea amortizării, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
    m) lucrări de întreţinere înseamnă lucrările de mică amploare, determinate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constau în remedierea, repararea sau refacerea periodică a părţilor vizibile ale elementelor de construcţie - finisaje, straturi de uzură, straturi şi învelitori de protecţie - sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate;
    n) lucrări de reparaţii curente înseamnă lucrările determinate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constau în înlocuirea unor elemente, detalii sau părţi de elemente de construcţii şi instalaţii uzate, fără a modifica valoarea ori caracteristicile tehnice ale construcţiilor;
    o) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor înseamnă acţiunea sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund/reacţionează construcţiile, în decursul utilizării lor, sub influenţa agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor.

    CAP. II
    Tipuri de protocol

    ART. 4
    (1) Tipurile de protocoale au fost diferenţiate având în vedere infrastructura de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului şi respectiv cea din domeniul privat al statului, administrată de Agenţie, prevăzută la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, şi următoarele bunuri care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului din anexa nr. 2 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) bunurile din amenajările de irigaţii, formate din: prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune;
    b) bunurile din amenajările de desecare şi drenaj, formate din canalele la lucrările de desecare gravitaţională şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora;
    c) barajele şi digurile de apărare împotriva inundaţiilor şi lucrările de regularizare a cursurilor de apă;
    d) lucrările de combatere a eroziunii solului, cu excepţia celor realizate pe terenuri care nu sunt în administrarea Agenţiei.
    (2) Bunurile din amenajările de irigaţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a), aparţin domeniului privat al statului.
    ART. 5
    (1) Prezentele norme se aplică pentru următoarele tipuri de protocoale:
    a) de predare-preluare a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (2), pentru care Guvernul a aprobat în condiţiile legii transmiterea cu titlu de comodat a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la OIF sau FOIF, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1^1), art. 28 alin. (1), (1^1) şi (2), art. 29, 29^1 şi 29^2 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 75 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, denumit în continuare protocol tip I;
    b) de predare-preluare a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c), pentru care Guvernul a aprobat în condiţiile legii constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei, în favoarea OIF, cu respectarea prevederilor art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 29, 29^1 şi 29^2 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 73 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, denumit în continuare protocol tip II;
    c) de transmitere a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1), pentru care Guvernul a aprobat în condiţiile legii constituirea dreptului de folosinţă gratuită a unei părţi sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare, aflată în proprietatea publică a statului şi în administrarea Agenţiei, la FOIF, cu respectarea prevederilor art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 28 alin. (1), (1^1) şi (2), art. 29, 29^1 şi 29^2 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 75 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, denumit în continuare protocol tip III.
    (2) Protocoale prevăzute la alin. (1) se încheie între Agenţie/predător şi primitor/utilizator care sunt de acord să predea/preia bunurile prevăzute conform inventarului fizic şi valoric prezentat în anexa nr. 1 la aceste protocoale, în starea în care se află aceste bunuri la data inventarierii şi cu parametrii tehnici prevăzuţi în anexa nr. 2 la protocoalele menţionate la alin. (1).
    ART. 6
    (1) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) se elaborează protocol tip I pentru bunurile prevăzute la art. 4 alin. (2).
    (2) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) se elaborează protocol tip II pentru bunurile care alcătuiesc fiecare tip de infrastructură prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b)-d).
    (3) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. c) se elaborează protocol tip III pentru bunurile care alcătuiesc fiecare tip de infrastructură prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b)-d) şi, după caz, se elaborează şi protocol tip I pentru bunurile prevăzute la art. 4 alin. (2).

    CAP. III
    Delimitarea obligaţiilor ce revin părţilor

    ART. 7
    În protocol se vor prevedea obligaţiile părţilor rezultate din actul normativ prin care Guvernul a aprobat în condiţiile legii transmiterea/constituirea dreptului de folosinţă a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat/public al statului, aflată în administrarea Agenţiei/predătorului, la utilizator - se vor înscrie numărul, data şi titlul actului normativ, precum şi obligaţiile părţilor.
    ART. 8
    Principalele obligaţii ale Agenţiei/predătorului se stabilesc în funcţie de tipul de protocol şi pot fi, după caz, următoarele:
    a) predă în folosinţă bunurile prevăzute în anexa nr. 1 la protocolul din anexa nr. 1 la norme, denumit în continuare protocol;
    b) exercită controlul tehnic şi financiar al modului cum se respectă prevederile protocolului de predare-preluare în folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cu respectarea prevederilor art. 29^1 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) menţine în stare de funcţionare infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată în administrarea sa, astfel încât să nu împiedice în niciun fel utilizarea de către primitor a infrastructurii transmise prin protocol, şi urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor din alcătuirea acestei infrastructuri;
    d) realizează lucrările de exploatare, întreţinere, reparare şi utilizare a infrastructurii care este în legătură funcţională cu infrastructura predată, cu respectarea normelor tehnice din domeniu;
    e) verifică dacă exploatarea infrastructurii predate se face astfel încât să prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu;
    f) verifică dacă exploatarea infrastructurii predate se face echitabil pentru asigurarea protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor;
    g) verifică dacă utilizarea apei pentru irigarea culturilor se face în condiţiile prevăzute de lege;
    h) verifică dacă în reţelele de canale de desecare, de irigaţii ori pe terenuri agricole se descarcă ape ale căror condiţii de calitate respectă prevederile legale în vigoare;
    i) verifică dacă primitorul asigură paza şi protecţia infrastructurii predate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    j) constată bunurile degradate sau dispărute, dintre cele care alcătuiesc infrastructura predată, în perioada în care acestea sunt în folosinţa primitorului/utilizatorului, şi solicită primitorului/utilizatorului să repare aceste bunuri sau să înlocuiască bunurile dispărute pe cheltuiala acestuia;
    k) respectă prevederile impuse prin avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ................................;
    l) înregistrează în documentele financiar-contabile proprii valoarea bunurilor care se predau în folosinţă, valoare care rămâne înregistrată pe toată durata protocolului;
    m) alte obligaţii prevăzute de actele normative în vigoare.
    ART. 9
    Principalele obligaţii ale primitorului/utilizatorului se stabilesc în funcţie de tipul de protocol şi pot fi, după caz, următoarele:
    a) preia în folosinţă bunurile prevăzute în anexa nr. 1 la protocol;
    b) realizează, cu respectarea normelor tehnice din domeniu, în perioadele optime, volumele de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură preluat în folosinţă având în vedere recomandările din prezentele norme şi cele din anexele nr. 5 şi 6 la protocol;
    c) exploatează infrastructura primită în folosinţă, astfel încât să prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu;
    d) asigură exploatarea infrastructurii primite în condiţii echitabile pentru asigurarea protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor;
    e) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor din componenţa infrastructurii primite în folosinţă;
    f) utilizează apa pentru irigarea culturilor numai în condiţiile prevăzute de lege;
    g) nu descarcă în canale de desecare, irigaţii ori pe câmpuri ape care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute de lege;
    h) împiedică degradarea sau dispariţia bunurilor primite în perioada în care acestea sunt în folosinţa sa;
    i) pune la dispoziţia predătorului datele necesare întocmirii balanţei de apă;
    j) permite montarea echipamentelor de măsurare a debitelor şi a volumelor de apă şi citirea acestora pentru stabilirea volumelor de apă preluate;
    k) repară sau înlocuieşte pe cheltuiala sa bunurile degradate în perioada când acestea sunt în folosinţa sa;
    l) înlocuieşte pe cheltuiala sa bunurile dispărute;
    m) asigură paza şi protecţia infrastructurii aflate în folosinţa sa cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    n) respectă prevederile impuse prin avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ................................, pentru bunurile preluate;
    o) predă Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol;
    p) înregistrează în documentele financiar-contabile proprii valoarea bunurilor care se preiau în folosinţă, valoare care rămâne înregistrată pe toată durata protocolului;
    q) îndeplineşte alte obligaţii prevăzute de actele normative în vigoare.

    CAP. IV
    Situaţia juridică a bunurilor ce fac obiectul protocolului

    ART. 10
    (1) Nu vor fi cuprinse în protocol suprafeţele de teren care fac obiectul unor cereri de retrocedare/restituire sau al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi care sunt la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.
    (2) Transmiterea în folosinţa primitorului/utilizatorului a suprafeţelor de teren prevăzute la alin. (1) se suspendă până la soluţionarea definitivă a situaţiei juridice a acestora.
    ART. 11
    (1) Nu vor fi cuprinse în protocol bunurile, altele decât cele prevăzute la art. 10, care sunt ipotecate sau grevate de sarcini, fac obiectul unor litigii, sunt urmărite silit, sunt sechestrate şi au interdicţie de înstrăinare.
    (2) Transmiterea bunurilor prevăzute la alin. (1) se suspendă până la soluţionarea definitivă a situaţiei juridice a acestora.
    ART. 12
    Prevederile art. 10 şi 11 se aplică pentru terenurile şi bunurile înregistrate în evidenţa financiar-contabilă a Agenţiei.

    CAP. V
    Inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în folosinţă

    ART. 13
    Inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în folosinţa primitorului se întocmeşte de către Agenţie cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din normele metodologice şi se elaborează conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la protocol.
    ART. 14
    La completarea anexei nr. 1 la protocol se vor respecta următoarele reguli:
    a) în coloana 1 se înscriu, în ordinea crescătoare a numărului curent, bunurile din anexa la actul normativ prevăzut la art. 7, iar sub fiecare din aceste bunuri se vor înscrie elementele de infrastructură, utilajele, ansamblurile, subansamblurile, piesele componente şi altele asemenea, cuprinse în inventarul Agenţiei pentru bunul respectiv;
    b) în coloana 4 se înscrie valoarea totală reevaluată în condiţiile legii, conform valorii de inventar din evidenţa contabilă a Agenţiei rezultate din ultimul bilanţ anual sau din ultima balanţă de verificare, înregistrate conform prevederilor legale în vigoare;
    c) în coloana 8 se înscrie durata de funcţionare de la intrarea în funcţiune până la data inventarierii;
    d) în coloana 9 se înscrie durata normală de funcţionare identificată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
    e) noua valoare şi noua durată din coloanele 11 şi 12 se referă la bunul a cărui valoare este complet amortizată, dar mai poate fi folosit în condiţii de siguranţă, iar cu ocazia reevaluării bunului respectiv acesta a primit o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare;
    f) anexa nr. 1 la protocol se completează cu parametrii identificaţi la data inventarului şi cu cei de la data evaluării.

    CAP. VI
    Înregistrarea financiar-contabilă a patrimoniului predat-preluat

    ART. 15
    În protocol se va prevedea că patrimoniul care se predă în folosinţă gratuită la utilizator are valoarea de ...... lei (cifre şi litere) şi ... bani şi că această valoare va fi înregistrată în documentele financiar-contabile ale Agenţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării protocolului la Agenţie şi rămâne înregistrată pe toată durata protocolului.
    ART. 16
    În protocol se va prevedea că patrimoniul care se preia în folosinţă gratuită de la Agenţie are valoarea de ...... lei (cifre şi litere) şi ... bani şi că această valoare va fi înregistrată în documentele financiar-contabile ale utilizatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării protocolului la utilizator şi rămâne înregistrată pe toată durata protocolului.
    ART. 17
    Înregistrarea în documentele financiar-contabile ale Agenţiei/predătorului şi în cele ale primitorului/utilizatorului se face cu respectarea prevederilor legale din domeniul financiar-contabil.
    ART. 18
    După intrarea în vigoare a protocolului, valoarea domeniului privat al statului aflat în administrarea sau în folosinţa predătorului se diminuează cu valoarea totală înscrisă la art. 15 şi se majorează patrimoniul primitorului/utilizatorului cu valoarea totală înscrisă la art. 16.

    CAP. VII
    Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor şi Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea .................., care se preia în folosinţă de primitor/utilizator

    ART. 19
    În anexa nr. 3 la protocol se va prezenta avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor pentru Amenajarea .................. pe teritoriul căreia este amplasată organizaţia/federaţia care este parte la protocol.
    ART. 20
    În anexa nr. 4 la protocol se va prezenta Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ................., care se preia în folosinţă de primitor/utilizator.
    ART. 21
    Nerespectarea prevederilor impuse prin avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ..................., care se preia în folosinţă de primitor/utilizator, atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VIII
    Descrierea stării de funcţionare a infrastructurii şi parametrii tehnici de funcţionare ai acesteia care face obiectul protocolului însuşit de părţi

    ART. 22
    (1) Starea de funcţionare a infrastructurii se va descrie pe baza parametrilor fizici şi valorici ai bunurilor care se predau în folosinţă, prevăzuţi în anexa nr. 1 la protocol, şi a parametrilor tehnici de funcţionare ai bunurilor care se predau în folosinţă, prevăzuţi în anexa nr. 2 la protocol.
    (2) La completarea anexei nr. 2 la protocol se vor respecta următoarele reguli:
    a) în coloana 1 se înscriu bunurile din anexa nr. 1 la protocol;
    b) în coloana 2 se va completa, după caz: complet/incomplet/lipsă;
    c) în coloana 3 se vor menţiona, dacă este cazul, viciile ascunse;
    d) în coloana 4 se va completa "Da" sau, după caz, "Nu". Pentru bunurile la care se completează "Da", predătorul va ataşa o notă cu descrierea riscului identificat şi cu obligaţiile/măsurile pe care trebuie să le ia primitorul pentru folosirea bunului/infrastructurii în condiţii de siguranţă;
    e) anexa nr. 2 la protocol se completează cu parametrii identificaţi la data inventarului şi cu cei de la data evaluării.
    (3) Verificarea modului cum a fost respectată obligaţia primitorului/utilizatorului de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea care a fost predată, prevăzută la art. 29^1 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin compararea parametrilor prevăzuţi la alin. (1).
    (4) Verificarea prevăzută la alin. (3) se face la data evaluării de către comisia de evaluare aprobată prin decizia directorului general al Agenţiei în prezenţa persoanelor nominalizate prin hotărârea consiliului de administraţie al primitorului.
    (5) Anexele nr. 1 şi 2 la protocol, întocmite la data evaluării, vor fi semnate de membrii comisiei şi de persoanele prevăzute la alin. (4).
    ART. 23
    (1) În situaţia în care un bun, a cărui valoare este complet amortizată, mai poate fi folosit, cu ocazia reevaluării, acesta primeşte o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare cu respectarea prevederilor cap. 8.2.5.1. "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Menţinerea în funcţiune a mijloacelor fixe care pot afecta protecţia vieţii, a sănătăţii şi a mediului, după expirarea duratei normale de funcţionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspecţie tehnică abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.

    CAP. IX
    Lista lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură, volume minime de lucrări care trebuie executate, perioadele optime de realizare a acestor lucrări

    ART. 24
    (1) Lucrările de exploatare cuprind ansamblul activităţilor necesare pentru:
    a) funcţionarea staţiilor de pompare din sistemele de irigaţii şi desecări;
    b) funcţionarea prizelor de apă gravitaţionale;
    c) funcţionarea nodurilor hidrotehnice;
    d) funcţionarea canalelor şi conductelor de irigaţii şi de evacuare a apei;
    e) distribuirea şi evacuarea apei potrivit prevederilor planului de prestaţii;
    f) citirea datelor de la puţurile hidrogeologice şi analiza chimismului apelor;
    g) supravegherea, manevrarea şi asigurarea funcţionării tuturor instalaţiilor şi echipamentelor pentru irigaţii şi desecare.
    (2) Volumul lucrărilor de exploatare se determină în corelare cu volumul prestaţiilor contractate de primitor/utilizator cu beneficiarii.
    ART. 25
    (1) Lista lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de irigaţii, volumele şi perioadele optime de realizare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 9 la protocol.
    (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se completează cu cele prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, cu modificările ulterioare.
    (3) Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii, sunt prevăzute în anexele nr. 1-D, 1-CES, 1-Ap, 2-D, 2-CES şi 2-Ap la Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 157/2011.
    ART. 26
    (1) Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură, volumele minime de lucrări care trebuie executate şi perioadele optime de realizare a acestor lucrări se vor estima pentru condiţiile specifice ale unui an climatic mediu.
    (2) Volumele de lucrări care se vor executa anual de primitor/utilizator se pot majora sau reduce faţă de cele prevăzute la alin. (1), având în vedere condiţiile climatice din anul curent, cu condiţia respectării prevederilor normelor tehnice din domeniu şi ale regulamentului de exploatare.
    (3) Necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente se stabileşte cu ocazia verificărilor periodice generale ale construcţiei, care se organizează şi se desfăşoară conform actelor normative din domeniul construcţiilor.
    ART. 27
    Nerealizarea de către primitor a volumelor de lucrări stabilite conform prevederilor art. 10-26 obligă predătorul să aplice prevederile art. 29^1 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 28
    (1) Nu sunt de natura lucrărilor de întreţinere sau reparaţii curente următoarele intervenţii la construcţii: reconstruire, consolidare, transformare de orice fel, extindere, desfiinţare parţială, modificări, inclusiv schimbări de destinaţie, modernizări, reparaţii capitale.
    (2) Lucrările prevăzute la alin. (1), conform legislaţiei în vigoare, au acelaşi regim de fundamentare, avizare şi aprobare ca lucrările de investiţii, se execută numai pe baza documentaţiilor tehnico-economice aprobate, se consemnează în mod obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei şi au ca rezultat modificarea valorii construcţiei.
    (3) Lucrările orientative pentru întreţinere şi reparaţii curente la construcţii sunt prevăzute în anexa nr. 2 şi au ca scop:
    a) să constituie un îndrumător pentru membrii comisiilor de verificări periodice şi să îi orienteze pe aceştia în ceea ce priveşte elementele de construcţii ce urmează a fi controlate şi verificate;
    b) să descrie lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi să orienteze primitorul cu privire la aceste lucrări;
    c) să servească la întocmirea cât mai completă a devizelor pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente;
    d) să prevină deteriorarea elementelor de construcţii, degradarea sau distrugerea acestora.
    ART. 29
    (1) Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la construcţii nu modifică şi nu afectează structura de rezistenţă a construcţiei, nu intervin asupra caracteristicilor iniţiale ale acesteia din punctul de vedere al cerinţelor de calitate şi nici asupra aspectului arhitectural.
    (2) Aceste lucrări, conform legislaţiei în vigoare, se execută fără autorizaţie de construire şi nu măresc valoarea construcţiei.
    (3) Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente se execută cu respectarea în totalitate a condiţiilor tehnice şi de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii şi cu respectarea obligaţiilor şi răspunderilor tuturor factorilor care concură la executarea lucrărilor - investitor, proiectant, executant, utilizator, administrator.

    CAP. X
    Periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii determinată de condiţiile climatice ale zonei şi de intensitatea exploatării elementelor de infrastructură

    ART. 30
    Periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii determinată de condiţiile climatice ale zonei şi de intensitatea exploatării elementelor de infrastructură de desecare, combatere a eroziunii solului şi apărare împotriva inundaţiilor pentru infrastructura primită prin protocol se stabileşte de primitor cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile, şi ale prezentelor norme.
    ART. 31
    Periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii determinată de condiţiile climatice ale zonei şi de intensitatea exploatării elementelor de infrastructură de irigaţii pentru infrastructura primită prin protocol se stabileşte de primitor cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare, şi ale prezentelor norme.
    ART. 32
    Primitorul poate amâna sau devansa perioadele de realizare a lucrării de exploatare, întreţinere şi reparaţii stabilite conform prevederilor art. 30 şi 31, cu respectarea prevederilor regulamentului de exploatare.
    ART. 33
    Nerespectarea de către primitor a perioadelor de executare a lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii stabilite conform prevederilor art. 30-32 obligă predătorul să aplice prevederile art. 29^1 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XI
    Prevederi privind punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa primitorului/utilizatorului

    ART. 34
    Agenţia se obligă să întreprindă toate demersurile legale pentru asigurarea în bugetul său a fondurilor necesare pentru punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea sa, care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa primitorului, conform prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 35
    Lucrările de punere în funcţiune finanţate conform art. 34 se vor corela cu lucrările privind modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se vor realiza prin grija primitorului.

    CAP. XII
    Obligaţiile utilizatorului privind preluarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi utilizarea infrastructurii care se preia de către acesta, precum şi paza integrităţii bunurilor care se preiau în folosinţă

    ART. 36
    Primitorul/Utilizatorul se obligă să preia în folosinţă bunurile prevăzute la art. 5 alin. (2), să respecte prevederile art. 7 şi 9 şi să execute, în perioadele optime de realizare, volumele minime de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură preluat conform prevederilor prezentelor norme.
    ART. 37
    Paza integrităţii bunurilor care se preiau în folosinţă se asigură de primitor cu respectarea prevederilor art. 48 şi art. 49 alin. (1).

    CAP. XIII
    Obligaţiile primitorului/utilizatorului privind modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de către aceasta

    ART. 38
    Modernizarea şi reabilitarea se fac pentru următoarele tipuri de bunuri:
    a) bunurile cu vicii ascunse ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care în timpul exploatării şi/sau utilizării acestei infrastructuri prezintă riscuri pentru populaţie, pentru mediul înconjurător, precum şi pentru bunurile din patrimoniul public şi privat;
    b) bunurile cu durată normală de funcţionare expirată care nu îndeplinesc condiţiile de menţinere în funcţiune;
    c) bunurile cu durată normală de funcţionare rămasă mai mică decât durata de folosire aprobată.
    ART. 39
    Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare/ reabilitare, lista lucrărilor propuse pentru modernizare/ reabilitare, precum şi descrierea acestora pe care primitorul se obligă să le finanţeze şi să le realizeze sunt prevăzute în anexa nr. 5 la protocol.
    ART. 40
    Nerealizarea de către primitor, la termenele de finalizare şi de recepţie, a lucrărilor prevăzute la art. 39 obligă predătorul să aplice prevederile art. 29^1 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XIV
    Criteriile de evaluare a modului în care primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol

    ART. 41
    Evaluarea modului în care primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol se va face pe baza determinării parametrilor economici, tehnici şi de modernizare şi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare la data împlinirii termenului până la care a fost aprobată transmiterea dreptului de folosinţă sau, în cazul în care Agenţia/predătorul constată că nu au fost respectate prevederile art. 7, 9, 27, 33 şi 40, la orice dată după momentul predării, denumită data evaluării, comparativ cu valorile acestor parametri calculate la data inventarierii, prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 5 la protocol.
    ART. 42
    În cazul în care între valorile parametrilor prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 5 la protocol şi valorile aceloraşi parametri la data evaluării sunt diferenţe faţă de cele de la data inventarierii, iar diferenţele nu pot fi justificate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aflate în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, primitorul/ utilizatorul va prezenta Agenţiei/predătorului documente justificative privind cauzele neîndeplinirii obligaţiilor de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol.

    CAP. XV
    Criteriile de verificare a modului în care au fost respectate prevederile art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din normele metodologice

    ART. 43
    Verificarea modului în care au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din normele metodologice se face de către Agenţie şi utilizator, prin specialişti nominalizaţi prin decizia directorului general al Agenţiei şi prin hotărârea consiliului de administraţie al primitorului/utilizatorului.
    ART. 44
    (1) Criteriile de verificare a modului în care au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 43 sunt următoarele:
    a) corecta înregistrare în documentele financiar-contabile ale Agenţiei şi ale utilizatorului a valorii cantităţilor şi unităţilor de măsură ale bunurilor care fac obiectul protocolului;
    b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile la infrastructura preluată de utilizator şi la infrastructura deţinută de Agenţie care are legătură cu cea aflată în folosinţa utilizatorului se fac cu respectarea prevederilor legale în domeniile financiar-contabil, al apelor şi al îmbunătăţirilor funciare;
    c) respectarea de către Agenţie şi de către utilizator a avizului ori autorizaţiei de gospodărire a apelor, precum şi a celorlalte avize şi acorduri prevăzute de lege;
    d) respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice pentru materialele, utilajele, ansamblurile/ subansamblurile, piesele de schimb şi altele asemenea necesare înlocuirii sau reparării bunurilor necesare funcţionării în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare date în folosinţa utilizatorului şi a celei administrate de Agenţie care este în legătură funcţională cu infrastructura dată în folosinţă.
    (2) Specialiştii nominalizaţi conform art. 43, după efectuarea verificării pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), prezintă Oficiului de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare un raport cu constatările rezultate în urma verificării şi cu propuneri de acţiuni şi măsuri pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din normele metodologice, însuşit de Agenţie/predător şi de primitor/utilizator.
    ART. 45
    Nerespectarea de către Agenţie şi/sau de către utilizator a prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, şi obligă predătorul să aplice prevederile art. 29^1 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XVI
    Durata folosinţei

    ART. 46
    Durata folosinţei gratuite asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de primitor/utilizator prin protocol este de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare.
    ART. 47
    Protocolul intră în vigoare la data semnării şi înregistrării de către părţi a procesului-verbal de predare-preluare.

    CAP. XVII
    Asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care primitorul/utilizatorul o exploatează, o întreţine şi o repară, potrivit legii

    ART. 48
    Primitorul/Utilizatorul asigură paza şi protecţia bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 la protocol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.
    ART. 49
    (1) În situaţia în care primitorul/utilizatorul constată că unul sau mai multe dintre bunurile primite în folosinţă au fost afectate de fenomene deosebite şi/sau de acţiuni ilicite, acesta are obligaţia să aducă de îndată la cunoştinţă predătorului/Agenţiei şi celorlalte instituţii prevăzute de lege pagubele produse de aceste evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea pagubelor, protecţia bunurilor, a persoanelor şi a mediului.
    (2) Nerespectarea de către primitor/utilizator a prevederilor legale pentru asigurarea pazei şi protecţiei bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 la protocol obligă predătorul să aplice prevederile art. 29^1 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XVIII
    Alte prevederi şi documente care să garanteze exploatarea eficientă şi durabilă a infrastructurii preluate în folosinţă, cu respectarea normelor tehnice din domeniu şi a cerinţelor de protecţie a mediului

    ART. 50
    (1) Denumirea şi datele de identificare ale părţilor:
    Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, nr. de înregistrare fiscală CIF 29275212, reprezentată prin domnul/doamna ........, având funcţia de director general, şi doamna/domnul ............, având funcţia de director economic, având contul deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti, în calitate de predător/Agenţie, şi
    Organizaţia ........./Federaţia ...................., denumită în continuare primitor/utilizator, cu sediul în ................................, judeţul ..........., nr. de înregistrare în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare ..............., reprezentată prin domnul/doamna ................, având funcţia de preşedinte şi domnul/doamna .............................., având funcţia de contabil, nr. de înregistrare fiscală .................., având contul deschis la ......(trezoreria, banca)....,
    în calitate de primitor/utilizator.
    (2) Părţile nominalizate la alin. (1) încheie protocol de predare-preluare a bunurilor pentru care Guvernul a aprobat transmiterea dreptului de folosinţă gratuită/prin comodat asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare-irigaţii/desecare/ combaterea eroziunii solului aparţinând domeniului privat/public al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la Organizaţia ......./Federaţia ......, din judeţul.
    (3) Protocolul va fi semnat şi ştampilat de reprezentanţii legali ai celui care predă şi de reprezentanţii legali ai celui care primeşte.
    ART. 51
    Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 la protocol va fi transmis de către Agenţie la Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, în termen 5 zile de la aprobarea prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului.
    ART. 52
    (1) Protocolul se aplică teritoriului Organizaţiei ........................../Federaţiei ........................ din Amenajarea de îmbunătăţiri funciare .................., situat în comuna/comunele ..............., judeţul, delimitat conform planului de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară convenabilă, care va fi prezentat în anexa nr. 6 la protocol.
    (2) Toate detaliile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul delimitat pe planul menţionat la alin. (1) vor fi prevăzute în planul de situaţie la scara 1:10.000 sau la o scară convenabilă, care va constitui anexa nr. 7 la protocol.
    ART. 53
    Planurile prevăzute la art. 52 vor fi aprobate de părţile prevăzute la art. 50 alin. (1).
    ART. 54
    (1) Răspunderea pentru elaborarea protocoalelor prevăzute la art. 5 şi 6 revine unităţii centrale a Agenţiei.
    (2) Unitatea centrală prezintă consiliului de conducere al Agenţiei:
    a) cererile pentru avizare, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, în folosinţă gratuită, a infrastructurii din domeniul public al statului de la Agenţie la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, precum şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;
    b) cererile pentru avizare, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, cu titlu de comodat, a infrastructurii din domeniul privat al statului de la Agenţie la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;
    ART. 55
    (1) În anexa nr. 8 la protocol se va include hotărârea consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare pentru avizarea, în condiţiile legii, a protocolului.
    (2) În anexa nr. 10 la protocol se vor prezenta semnificaţiile termenilor prevăzuţi în protocol.
    ART. 56
    Modificările şi completările protocolului făcute cu acordul părţilor intră în vigoare la data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a acestora.
    ART. 57
    Forţa majoră apără partea care o invocă, în condiţiile legii.
    ART. 58
    (1) Modelul conţinutului-cadru pentru protocolul tip I este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) În cazurile în care unele articole cuprinse în modelul din anexa nr. 1 nu sunt aplicabile, acestea se vor elimina din protocolul încheiat de părţi.
    (3) Pentru protocolul tip II sau protocolul tip III, modelul prevăzut la alin. (1) se adaptează având în vedere temeiul legal în baza căruia se elaborează şi se încheie respectivul protocol, categoria de infrastructură care se predă, tipul de folosinţă prevăzut de lege, administratorul infrastructurii şi primitorul.
    (4) Conţinutul protocolului din anexa nr. 1 nu este limitativ, acesta urmând să fie adaptat în funcţie de condiţiile concrete ale transmiterii/predării-preluării în folosinţă fără plată/gratuit a bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare situată pe teritoriul organizaţiei de îmbunătăţiri funciare/ federaţiei de organizaţii de îmbunătăţiri funciare.
    (5) Anexele nr. 1-8 şi 10 la protocol se elaborează pentru toate tipurile de protocoale prevăzute la art. 5 şi 6.
    ART. 59
    Evidenţa informaţiilor privind infrastructura de îmbunătăţiri funciare transmisă/predată-preluată prin protocoalele elaborate conform prezentelor norme, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, va fi asigurată de către de Agenţie/predător şi de utilizator/primitor.
    ART. 60
    Prezentele norme se completează cu instrucţiunile tehnice, standardele şi normativele în vigoare.
    ART. 61
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.


    ANEXA 1
    la norme


    PROTOCOL TIP I

    Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Organizaţia ......
    Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4 (adresa sediului)
          Nr. .... din ZZ.LL.AAAA Nr. ... din ZZ.LL.AAAA


                                    PROTOCOL
              de predare-preluare a bunurilor pentru care Guvernul a
       aprobat transmiterea dreptului de folosinţă gratuită prin comodat
           asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare-irigaţii,
             aparţinând domeniului privat al statului, aflată în
         în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,
         la Organizaţia .............*1) din judeţul .............*2),
                          încheiat astăzi, ZZ.LL.AAAA

-----------
    *1) Se va completa cu numele organizaţiei, aşa cum este înscrisă aceasta în ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prin care s-a dispus autorizarea şi înscrierea organizaţiei în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.
    *2) Se va completa cu denumirea judeţului.


    ART. 1
    (1) Denumirea şi datele de identificare ale părţilor:
    1. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, nr. de înregistrare fiscală CIF 29275212, reprezentată prin domnul/doamna ................, având funcţia de director general, şi doamna/domnul ................., având funcţia de director economic, având contul deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti, în calitate de predător/Agenţie, şi
    2. Organizaţia ............................., denumită în continuare primitor/utilizator, cu sediul în ............., judeţul ..........., nr. de înregistrare în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare ..............., reprezentată prin domnul/doamna ................, având funcţia de preşedinte şi domnul/doamna .............................., având funcţia de contabil, nr. de înregistrare fiscală ......................., având contul deschis la .....(trezoreria, banca)......, în calitate de primitor/utilizator.
    (2) Părţile nominalizate la alin. (1) încheie protocol de predare-preluare a bunurilor pentru care Guvernul a aprobat transmiterea dreptului de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare-irigaţii, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la Organizaţia ..................... din judeţul ................., denumit în continuare protocol.
    ART. 2
    (1) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare care face obiectul prezentului protocol reprezintă o parte din infrastructura de irigaţii din Amenajarea ..........................., care este înscrisă în inventarul Agenţiei cu numărul .... .
    (2) Descrierea tehnică a părţii din imobilul pe care predătorul/Agenţia o dă în folosinţă gratuită cu titlu de comodat primitorului/utilizatorului este următoarea:

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│Nr. │ Descrierea tehnică a părţii din imobil care │ Unitatea │ │
│crt.│ se dă primitorului/utilizatorului │ de măsură │ Cantitatea │
│ │ în folosinţă gratuită cu titlu de comodat │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ n │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘


    ART. 3
    Agenţia este de acord să predea bunurile cu descrierea tehnică prevăzută la art. 2 alin. (2) şi în cantităţile, cu valorile şi cu duratele de funcţionare prevăzute în anexa nr. 1, iar primitorul este de acord să preia aceste bunuri în cantităţile, cu valorile şi cu duratele de funcţionare prevăzute în anexa nr. 1, în starea în care se află acestea la data inventarierii şi cu parametrii tehnici prevăzuţi în anexa nr. 2.
    ART. 4
    Obligaţiile părţilor rezultate din actul normativ prin care Guvernul a aprobat în condiţiile legii transmiterea cu titlu de comodat a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, la Organizaţia ..................., sunt următoarele: ........(Se vor înscrie numărul, data şi titlul actului normativ, precum şi obligaţiile părţilor.)...... .
    ART. 5
    Obligaţiile Agenţiei/predătorului sunt următoarele: ...........(Se vor stabili în funcţie de tipul de protocol, de bunurile care se predau şi de prevederile art. 7 şi 8 din Normele metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.426/2014, denumite în continuare norme.)............ .
    ART. 6
    Obligaţiile primitorului/utilizatorului sunt următoarele: ........(Se vor stabili în funcţie de tipul de protocol, de bunurile care se predau şi de prevederile art. 7 şi 9 din norme.)..... .
    ART. 7
    Agenţia declară pe propria răspundere că suprafeţele de teren care fac obiectul prezentului protocol nu fac obiectul unor cereri de retrocedare/restituire şi nici al unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi nu sunt la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.
    ART. 8
    Agenţia declară pe propria răspundere că bunurile care fac obiectul prezentului protocol nu sunt ipotecate sau grevate de sarcini, nu fac obiectul niciunui litigiu, nu sunt urmărite silit, nu sunt sechestrate şi nici nu există vreo interdicţie de înstrăinare.
    ART. 9
    Inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în folosinţă primitorului/utilizatorului este prezentat în anexa nr. 1.
    ART. 10
    (1) Primitorul/Utilizatorul a luat act de viciile ascunse identificate şi prezentate de Agenţie, conform anexei nr. 2*1).
------------
    *1) În cazul în care Agenţia nu a identificat vicii ascunse, se va completa, după caz, următoarea sintagmă: "Primitorul/Utilizatorul a luat act că Agenţia nu a identificat vicii ascunse la bunurile pe care le predă în folosinţa acestuia."

    (2) Primitorul/Utilizatorul a luat act de bunurile prezentate în anexa nr. 2 ale căror valori sunt complet amortizate şi care, cu ocazia reevaluării, au primit o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare pentru că mai pot fi folosite.
    (3) Menţinerea în funcţiune a mijloacelor fixe prevăzute în anexa nr. 1, care pot afecta protecţia vieţii, a sănătăţii şi a mediului, după expirarea duratei normale de funcţionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspecţie tehnică abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.
    ART. 11
    Patrimoniul predat în folosinţă gratuită cu titlu de comodat la utilizator, în valoare de ...... lei şi ... bani, va fi înregistrat în documentele financiar-contabile ale Agenţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării protocolului la Agenţie şi rămân înregistrate pe toată durata protocolului.
    ART. 12
    Patrimoniul preluat în folosinţă gratuită cu titlu de comodat de la Agenţie, în valoare de ...... lei şi ... bani, va fi înregistrat în documentele financiar-contabile ale utilizatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării protocolului la utilizator şi rămân înregistrate pe toată durata protocolului.
    ART. 13
    Înregistrarea în documentele financiar-contabile ale Agenţiei şi în cele ale primitorului/utilizatorului se face cu respectarea prevederilor legale din domeniul financiar-contabil.
    ART. 14
    În baza prezentului protocol, valoarea domeniului privat al statului aflat în folosinţa predătorului se diminuează cu valoarea totală înscrisă la art. 11 şi cu aceeaşi valoare se majorează valoarea bunurilor aflate în folosinţa primitorului/utilizatorului.
    ART. 15
    Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor pentru Amenajarea ................... este prezentată în anexa nr. 3.
    ART. 16
    Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ......................., care se preia în folosinţă de Organizaţia ......................., este prezentat în anexa nr. 4.
    ART. 17
    Nerespectarea prevederilor impuse prin avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ................................ atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 18
    Parametrii fizici şi valorici şi parametri tehnici de funcţionare care descriu starea de funcţionare a bunurilor care alcătuiesc infrastructura predată/primită sunt prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2.
    ART. 19
    Parametrii prevăzuţi la art. 18 sunt cei identificaţi la data inventarierii.
    ART. 20
    (1) Lucrările de exploatare care se vor executa de primitor/utilizator vor cuprinde ansamblul activităţilor necesare pentru:
    a) funcţionarea staţiilor de pompare din sistemele de irigaţii şi desecări;
    b) funcţionarea prizelor de apă gravitaţionale;
    c) funcţionarea nodurilor hidrotehnice;
    d) funcţionarea canalelor şi conductelor de irigaţii şi de evacuare a apei;
    e) distribuirea şi evacuarea apei potrivit prevederilor planului de prestaţii;
    f) citirea datelor de la puţurile hidrogeologice şi analiza chimismului apelor;
    g) supravegherea, manevrarea şi asigurarea funcţionării tuturor instalaţiilor şi echipamentelor pentru irigaţii şi desecare.
    (2) Volumul lucrărilor de exploatare se va determina de primitor/utilizator în corelare cu volumul prestaţiilor contractate de primitor/utilizator cu beneficiarii.
    ART. 21
    (1) Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de irigaţii, evaluarea volumelor care trebuiesc executate şi perioadele optime de realizare a acestora de către primitor/utilizator sunt prevăzute în anexa nr. 9.
    (2) Lucrările prevăzute la alin. (2) se completează cu cele prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, cu modificările ulterioare.
    ART. 22
    (1) Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură, volumele minime de lucrări care trebuie executate şi perioadele optime de realizare a acestor lucrări se vor estimata pentru condiţiile specifice ale unui an climatic mediu.
    (2) Volumele de lucrări care se vor executa anual de primitor/utilizator se pot majora sau reduce faţă de cele prevăzute la alin. (1) având în vedere condiţiile climatice din anul curent, cu condiţia respectării prevederilor normelor tehnice din domeniu şi ale regulamentului de exploatare.
    (3) Necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente se stabileşte cu ocazia verificărilor periodice generale ale construcţiei, care se organizează şi se desfăşoară conform actelor normative din domeniul construcţiilor.
    ART. 23
    Periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii determinată de condiţiile climatice ale zonei şi de intensitatea exploatării elementelor de infrastructură de irigaţii pentru infrastructura primită prin protocol se stabileşte de primitor cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare.
    ART. 24
    Primitorul poate amâna sau devansa perioadele de realizare ale lucrării de exploatare, întreţinere şi reparaţii cu respectarea prevederilor regulamentului de exploatare.
    ART. 25
    Agenţia se obligă să întreprindă demersurile legale pentru asigurarea în bugetul său a fondurilor necesare pentru punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii, la cerere, fără plată, în folosinţa primitorului, conform prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 26
    Lucrările de punere în funcţiune finanţate conform art. 25 se vor corela cu lucrările privind modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se vor realiza prin grija primitorului.
    ART. 27
    Primitorul/Utilizatorul se obligă să preia în folosinţă bunurile prevăzute în anexa nr. 1, să respecte prevederile art. 4 şi 6 şi să execute, în perioadele optime de realizare, volumele minime de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru fiecare element de infrastructură preluat, conform prevederilor de la cap. IX din norme.
    ART. 28
    Paza integrităţii bunurilor care se preiau în folosinţă se asigură de primitor cu respectarea prevederilor cap. XVII din norme.
    ART. 29
    Modernizarea şi reabilitarea se fac pentru următoarele tipuri de bunuri:
    a) bunurile cu vicii ascunse ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care în timpul exploatării şi/sau utilizării acestei infrastructuri prezintă riscuri pentru populaţie, pentru mediul înconjurător, precum şi pentru bunurile din patrimoniul public şi privat;
    b) bunurile cu durată normală de funcţionare expirată care nu îndeplinesc condiţiile de menţinere în funcţiune;
    c) bunurile cu durată normală de funcţionare rămasă mai mică decât durata de folosire aprobată.
    ART. 30
    Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare/reabilitare, lista lucrărilor de modernizare şi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de primitor şi valorile acestor lucrări pe care primitorul se obligă să le realizeze în perioada de valabilitate a protocolului sunt prevăzute în anexa nr. 5.
    ART. 31
    Evaluarea modului în care primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol se va face pe baza determinării parametrilor economici, tehnici şi de modernizare şi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare la data împlinirii termenului până la care a fost aprobată transmiterea dreptului de folosinţă sau, în cazul în care Agenţia/predătorul constată că nu au fost respectate prevederile art. 7, 9, 27, 33 şi 40 din norme, la orice dată după momentul predării, denumită data evaluării, comparativ cu valorile acestor parametri calculate la data inventarierii, prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 5.
    ART. 32
    În cazul în care între valorile parametrilor prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 5 şi valorile aceloraşi parametri la data evaluării se constată că sunt diferenţe faţă de cele de la data inventarierii, iar diferenţele nu pot fi justificate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aflate în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, primitorul/utilizatorul va prezenta Agenţiei/predătorului documente justificative privind cauzele neîndeplinirii obligaţiilor de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol.
    ART. 33
    Verificarea modului în care au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din Normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2014, denumite în continuare norme metodologice, se face de către Agenţie şi de către utilizator, prin specialişti nominalizaţi prin decizia directorului general al Agenţiei şi prin hotărârea consiliului de administraţie al primitorului/utilizatorului.
    ART. 34
    Criteriile de verificare a modului în care au fost respectate obligaţiile părţilor sunt următoarele:
    a) corecta înregistrare în documentele financiar-contabile ale Agenţiei şi ale utilizatorului a valorii cantităţilor şi unităţilor de măsură ale bunurilor care fac obiectul protocolului;
    b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile la infrastructura preluată de utilizator şi la infrastructura deţinută de Agenţie care are legătură cu cea aflată în folosinţa utilizatorului se fac cu respectarea prevederilor legale în domeniile financiar-contabil, al apelor şi al îmbunătăţirilor funciare;
    c) respectarea de către Agenţie şi de către utilizator a avizului ori autorizaţiei de gospodărire a apelor, precum şi a celorlalte avize şi acorduri prevăzute de lege;
    d) respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice pentru materialele, utilajele, ansamblurile/ subansamblurile, piesele de schimb şi altele asemenea necesare înlocuirii sau reparării bunurilor necesare funcţionării în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare date în folosinţa utilizatorului şi a celei administrate de Agenţie care este în legătură funcţională cu infrastructura dată în folosinţă.
    ART. 35
    Specialiştii nominalizaţi conform art. 33, după efectuarea verificării pe baza criteriilor prevăzute la art. 34, prezintă Oficiului de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare un raport cu constatările rezultate în urma verificării şi cu propuneri de acţiuni şi măsuri pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) şi f) din normele metodologice, însuşit de Agenţie/predător şi de primitor/utilizator.
    ART. 36
    Durata folosinţei gratuite asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de primitor/utilizator prin prezentul protocol este de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare.
    ART. 37
    Protocolul intră în vigoare la data semnării şi înregistrării de către părţi a procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 38
    Primitorul/Utilizatorul asigură paza şi protecţia bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.
    ART. 39
    (1) În situaţia în care primitorul/utilizatorul constată că unul sau mai multe dintre bunurile primite în folosinţă au fost afectate de fenomene deosebite şi/sau de acţiuni ilicite, acesta are obligaţia să aducă de îndată la cunoştinţă predătorului/ Agenţiei şi celorlalte instituţii prevăzute de lege pagubele produse de aceste evenimentele şi să ia primele măsuri pentru limitarea pagubelor, protecţia bunurilor, a persoanelor şi a mediului.
    (2) Nerespectarea de către primitor/utilizator a prevederilor legale pentru asigurarea pazei şi protecţiei bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 obligă predătorul să aplice prevederile art. 29^1 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 40
    Delimitarea teritoriului Organizaţiei .................... în cadrul Amenajării de îmbunătăţiri funciare ................ şi al unităţilor administrativ-teritoriale este prevăzută în planul de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară convenabilă, prezentat în anexa nr. 6.
    ART. 41
    Toate detaliile infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul Organizaţiei ................ sunt prezentate în planul de situaţie la scara 1:10.000 sau la o scară convenabilă, prevăzut în anexa nr. 7.
    ART. 42
    Modificările şi completările prezentului protocol făcute cu acordul părţilor intră în vigoare la data aprobării acestora prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    ART. 43
    (1) Nerespectarea de către primitor a prevederilor art. 20-30 obligă predătorul să aplice prevederile art. 29^1 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Forţa majoră apără partea care o invocă, în condiţiile legii.
    ART. 44
    Hotărârea Consiliului de conducere al Agenţiei pentru avizarea, în condiţiile legii, a protocolului de predare-preluare, cu titlu de comodat, a infrastructurii din domeniul privat al statului la Organizaţia ............... este prevăzută în anexa nr. 8.
    ART. 45
    Anexele care fac parte integrantă din prezentul protocol sunt următoarele:

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anexa nr. 1 │Inventarul fizic şi valoric al bunurilor care se transmit în │
│ │folosinţa primitorului │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 2 │Descrierea stării de funcţionare a infrastructurii şi │
│ │parametrii tehnici de funcţionare ai acesteia care face │
│ │obiectul protocolului însuşit de părţi │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 3 │Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor pentru │
│ │Amenajarea ................... │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 4 │Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile │
│ │infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ...... │
│ │............, care se preia în folosinţă de Organizaţia ...... │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 5 │Lista lucrărilor de modernizare şi reabilitare a │
│ │infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de │
│ │primitor şi valorile acestor lucrări pe care primitorul se │
│ │obligă să le realizeze în perioada de valabilitate a │
│ │protocolului │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 6 │Planul de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară │
│ │convenabilă, cu delimitarea clară a teritoriului Organizaţiei │
│ │................ în cadrul Amenajării de îmbunătăţiri funciare │
│ │........... şi al unităţilor administrativ-teritoriale ....... │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 7 │Planul de situaţie la scara 1:10.000 sau la o scară │
│ │convenabilă, cu toate detaliile infrastructurii de îmbunătăţiri│
│ │funciare de pe teritoriul Organizaţiei ............... │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 8 │Hotărârea Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de │
│ │Îmbunătăţiri Funciare pentru avizarea, în condiţiile legii, a │
│ │protocolului de predare-preluare, cu titlu de comodat, a │
│ │infrastructurii din domeniul privat al statului la Organizaţia │
│ │............... din judeţul ........ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 9 │Lista lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparare a │
│ │amenajărilor de irigaţii, evaluarea volumelor care trebuie │
│ │executate şi perioadele optime de realizare a acestora │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 10 │Definiţiile termenilor folosiţi în protocol │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ART. 46
    Prezentul protocol s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru predător, unul pentru primitor şi unul pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi intră în vigoare conform prevederilor art. 37, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

                       PREDĂTOR PRIMITOR

    Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Organizaţia .............

    Director general Preşedinte al consiliului
                                                      de administraţie
    Nume şi prenume Nume şi prenume

    Director economic Contabil
    Nume şi prenume Nume şi prenume    ANEXA 1
    la protocol                                   - Model -

                    Inventarul fizic şi valoric al bunurilor
                   care se transmit în folosinţa primitorului


┌────┬───────────┬────────┬──────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ Denumirea │ │ │ Valoarea reevaluată (lei) │ Anul │ Durata (ani) │ Noua │ Noua │
│crt.│ bunului/ │Unitatea│Canti-├────────┬──────────┬──────────┤ intră- ├───────┬────────┬────────┤ valoare│ durată │
│ │numărul de │ de │tatea │ │ │ rest de │ rii în │ de │de func-│de func-│ rămasă │ rămasă │
│ │ inventar │ măsură │ │ totală │amortizată│ amortizat│ func- │ func- │ ţionare│ ţionare│de amor-│ de │
│ │ │ │ │ │ │ │ ţiune │ţionare│ normală│ normală│ tizat │ amor- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ a mij- │ rămasă │ │ tizat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ locului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ fix │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴──────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


    a) În coloana 1 se înscriu, în ordinea crescătoare a numărului curent, bunurile din anexa la Hotărârea Guvernului nr. ...../........ pentru aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii, aflată în proprietatea privată a statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, la Organizaţia ....... din judeţul ......., iar sub fiecare din aceste bunuri se vor înscrie elementele de infrastructură, utilajele, ansamblurile, subansamblurile, piesele componente şi altele asemenea, cuprinse în inventarul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, pentru bunul respectiv.
    b) În coloana 4 se înscrie valoarea totală reevaluată în condiţiile legii, conform valorii de inventar din evidenţa contabilă a Agenţiei rezultate din ultimul bilanţ anual sau din ultima balanţă de verificare, înregistrate conform prevederilor legale în vigoare.
    c) În coloana 8 se înscrie durata de funcţionare de la intrarea în funcţiune până la data inventarierii.
    d) În coloana 9 se înscrie durata normală de funcţionare identificată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.
    e) Noua valoare şi noua durată din coloanele 11 şi 12 se referă la bunul a cărui valoare este complet amortizată, dar mai poate fi folosit în condiţii de siguranţă, iar cu ocazia reevaluării bunului respectiv acesta a primit o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare.


    ANEXA 2
    la protocol              Descrierea stării de funcţionare a infrastructurii şi
                parametrii tehnici de funcţionare ai acesteia care
                   face obiectul protocolului însuşit de părţi


┌────┬───────────┬─────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Starea │ Vicii ascunse │ Bun cu durată │ Bun cu durată │ Bun cu durată │
│crt.│ bunului │ bunului │ identificate │normală de funcţi- │normală de funcţi- │ normală de │
│ │ │ │ de Agenţia │onare expirată care│onare expirată care │funcţionare rămasă │
│ │ │ │ Naţională de │îndeplineşte condi-│ nu îndeplineşte │ mai mică de 5 ani │
│ │ │ │ Îmbunătăţiri │ţiile de menţinere │ condiţiile de │ │
│ │ │ │ Funciare │ în funcţiune şi │ menţinere în │ │
│ │ │ │ │ poate genera │ funcţiune │ │
│ │ │ │ │beneficii economice│ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘    a) În coloana 1 se înscriu bunurile din anexa nr. 1 la protocol coloana 1.
    b) În coloana 2 se va completa, după caz: complet/incomplet/lipsă.
    c) În coloana 3 se vor menţiona, dacă este cazul, viciile ascunse aşa cum sunt definite la art. 12 din anexa la Normele metodologice şi procedurile privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2014.
    d) În coloana 4 se va completa "Da" sau, după caz, "Nu". Pentru bunurile la care se completează cu "Da", predătorul va ataşa o notă cu descrierea riscului identificat şi cu obligaţiile/măsurile pe care trebuie să le ia primitorul pentru folosirea bunului/infrastructurii în condiţii de siguranţă.
    e) În coloana 5 se vor înscrie bunurile pentru care în celulele din coloanele 10, 11 şi 12 din anexa nr. 1 la protocol valoarea este zero.


    ANEXA 3
    la protocol


                   Avizul/Autorizaţia de gospodărire a apelor
                   pentru Amenajarea ........................


    ANEXA 4
    la protocol


               Regulamentul privind exploatarea, întreţinerea şi
                         reparaţiile infrastructurii de
     îmbunătăţiri funciare din Amenajarea ................................,
     care se preia în folosinţă de Organizaţia ............................


    ANEXA 5
    la protocol


                Lista lucrărilor de modernizare şi reabilitare a
                 infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care
      se preia de primitor şi valorile acestor lucrări pe care primitorul
      se obligă să le realizeze în perioada de valabilitate a protocolului

┌────┬────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │ Denumirea bunului care │Valoarea estimată│ Lista lucrărilor propuse │ │Termenul de │
│crt.│ se modernizează şi/sau │ a lucrărilor │pentru modernizare/reabilitare│ Durata │finalizare │
│ │ se reabilitează │ de modernizare/ │şi descrierea acestora pe care│execuţiei │a lucrărilor│
│ │ │ reabilitare │ primitorul se obligă să le │lucrărilor│ şi de │
│ │ │ (lei) │ realizeze în perioada de │ (luni) │ recepţie │
│ │ │ │ valabilitate a protocolului │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴────────────┘


    Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care se preia de către Organizaţie se fac cel puţin pentru următoarele tipuri de bunuri:
    a) bunurile cu vicii ascunse ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare care în timpul exploatării şi/sau utilizării acestei infrastructuri prezintă riscuri pentru populaţie, pentru mediul înconjurător, precum şi pentru bunurile din patrimoniul public şi privat;
    b) bunurile cu durată normală de funcţionare expirată care nu îndeplinesc condiţiile de menţinere în funcţiune;
    c) bunurile cu durată normală de funcţionare rămasă mai mică de 5 ani.


    ANEXA 6
    la protocol        Planul de ansamblu la scara 1:50.000 sau la o scară convenabilă,
                    cu delimitarea teritoriului Organizaţiei
        .................. în cadrul Amenajării de îmbunătăţiri funciare
                     .................... şi al unităţilor
                administrativ-teritoriale ......................


    ANEXA 7
    la protocol


                    Planul de situaţie la scara 1:10.000 sau
         la o scară convenabilă, cu toate detaliile infrastructurii de
      îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul Organizaţiei ...............


    ANEXA 8
    la protocol


                     Hotărârea Consiliului de conducere al
     Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare nr. ................. din
              .................... pentru avizarea, în condiţiile
                   legii, a protocolului de predare-preluare,
         cu titlu de comodat, a infrastructurii din domeniul privat al
      statului la Organizaţia ................. din judeţul ..............


    ANEXA 9
    la protocol


                   Lista lucrărilor de exploatare, întreţinere
           şi reparare a amenajărilor de irigaţii, evaluarea volumelor
      care trebuie executate şi perioadele optime de realizare a acestora


┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Lucrările de exploatare, întreţinere şi │Perioadele optime de realizare a lucrărilor │
│reparare a amenajărilor de irigaţii │de exploatare, întreţinere şi reparare a │
│ │amenajărilor de irigaţii, evaluarea volumelor│
│ │de lucrări │
├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│1. Lucrările de exploatare în amenajările de irigaţii cuprind ansamblul activităţilor │
│necesare pentru transportul şi distribuţia apei la plante. Aceste lucrări se execută pe │
│baza regulamentelor de exploatare aprobate odată cu documentaţiile tehnice pentru │
│realizarea amenajării respective. │
├────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│Principalele lucrări de exploatare sunt: │ │
│a) captarea, transportul şi distribuirea │ │
│apei la plante │În tot timpul campaniei de udări │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│b) supravegherea, manevrarea şi asigurarea │ │
│funcţionării tuturor instalaţiilor şi │ │
│echipamentelor de pompare, transport şi │ │
│distribuire a apei la plante │În tot timpul campaniei de udări │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│c) avertizarea şi prognoza udărilor │Săptămânal se emit buletine de avertizare şi │
│ │se stabilesc programe de udări. │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Lucrările de întreţinere şi reparare cuprind ansamblul activităţilor necesare │
│menţinerii în stare bună de funcţionare a infrastructurii prin operaţiuni de întreţinere, │
│reparaţii curente şi capitale. │
│După importanţa şi volumul lor, acestea cuprind următoarele categorii de lucrări: │
├────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Lucrări de întreţinere curentă - │ │
│constau în intervenţii mici care asigură │ │
│prevenirea degradărilor şi funcţionarea │ │
│reţelei hidrotehnice: canale, construcţii │ │
│hidrotehnice, conducte, hidranţi, căptuşeli │ │
│etc. Principalele lucrări de întreţinere │ │
│curentă sunt următoarele: │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│a) despotmolirea construcţiilor hidrotehnice│ │
│(podeţe, sifoane, stăvilare, noduri │ │
│hidrotehnice) │Martie-aprilie │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│b) îndepărtarea obstacolelor de pe canale │Martie-aprilie │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│c) verificarea, curăţarea şi ungerea │ │
│părţilor active ale aparatelor de închidere │ │
│a stăvilarelor, vanelor │Tot timpul campaniei de irigaţii │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│d) mici lucrări de întreţinere la │ │
│construcţiile staţiilor de pompare, │ │
│centrelor gospodăreşti, staţiilor radio, │Se execută în urma verificărilor în teren, │
│mire hidrometrice, bariere, borne, repere │în tot timpul anului, când este nevoie. │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│e) repararea avariilor care apar la reţeaua │ │
│de conducte îngropate, instalaţiile şi │ │
│echipamentele aferente (piese de legătură, │Se execută în tot timpul funcţionării, │
│hidranţi, vane de linie etc.) │imediat ce acestea apar. │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│f) repararea jgheaburilor, refacerea │Înaintea campaniei de irigaţii aprilie-mai şi│
│etanşeităţii │în timpul funcţionării │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│g) verificări şi intervenţii mici la │ │
│dispozitivele de măsurare a debitului, a │ │
│vanelor şi instalaţiilor de dirijare a apei │ │
│pe canale, a instalaţiilor de protecţie a │ │
│reţelei de conducte îngropate - vane, DAD, │După terminarea campaniei de irigaţii; în │
│Nyerpic, hidrofoare etc. │timpul acesteia, numai unde apar defecţiuni │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│h) mici lucrări de refacere a │ │
│impermeabilizării canalelor - completări de │ │
│rosturi, refacerea dalelor fisurate etc. │Septembrie-noiembrie │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│i) curăţarea căminelor de pe reţeaua de │ │
│conducte, asigurarea etanşeităţii vanelor, │Verificări şi intervenţii în timpul campaniei│
│dispozitivelor de aerisire-dezaerisire │(reglări), reparaţii septembrie-decembrie │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│j) spargerea gheţurilor de pe canalele care │ │
│au regim permanent de funcţionare │Iarna, când apar fenomenele │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│k) alte lucrări de volum redus care apar în │În tot timpul anului, conform programului şi │
│timpul funcţionării │regulamentului de exploatare │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2.2. Lucrări de reparaţii curente ale │Execuţia lucrărilor se realizează eşalonat în│
│ansamblului de lucrări hidrotehnice - se │perioada octombrie-aprilie. Verificările se │
│execută în funcţie de parcurgerea duratei de│execută în toată amenajarea în cursul lunilor│
│serviciu normate şi constau în înlocuirea │septembrie-octombrie. │
│totală sau parţială a elementelor de │Pe baza acestor verificări se stabilesc │
│construcţii sau a părţilor componente ale │volumele de lucrări, se întocmesc │
│acestor elemente, precum şi repararea │documentaţiile tehnice. Planificarea şi │
│concomitentă a elementelor şi părţilor de │executarea acestor lucrări se fac pe bază de │
│elemente de construcţii uzate. Principalele │documentaţii tehnice întocmite şi aprobate │
│lucrări de reparaţii curente sunt: │conform prevederilor legale. │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│a) despotmolirea canalelor │Volumele de lucrări se stabilesc prin │
│ │măsurători. Se execută anual în perioada │
│ │trimestrelor IV şi I, după campania de │
│ │irigaţii. │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│b) cositul ierbii de pe taluzele canalelor │De 2 ori pe an mai-august │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│c) cositul plantelor acvatice pe secţiunea │De 3 ori pe an şi ori de câte ori apar şi │
│canalelor │împiedică scurgerea apei (aprilie, iunie, │
│ │august) │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│d) aducerea digurilor canalelor la cota şi │ │
│secţiunea proiectată │Trimestrele I şi IV, conform măsurătorilor │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│e) repararea şi consolidarea taluzurilor │ │
│canalelor │Trimestrele I şi IV, conform documentaţiilor │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│f) repararea părţilor componente ale │ │
│construcţiilor hidrotehnice, agregatelor │ │
│electrice de pompare, ale celorlalte │Trimestrele I şi IV, conform documentaţiilor │
│construcţii (staţii, centre gospodăreşti │întocmite în urma verificării după campania │
│etc.) │de irigaţii │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│g) înlocuirea de tronsoane de conducte, │ │
│accesorii de pe conducte, înlocuirea de │ │
│tronsoane de jgheaburi, refacerea pieselor │Trimestrele I şi IV, conform documentaţiilor │
│degradate │întocmite în urma măsurătorilor │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│h) înlocuirea pieselor uzate la instalaţiile│ │
│echipamentele din reţeaua de canale şi │ │
│conducte îngropate (stăvilare, vane, │ │
│instalaţii de protecţie) │Trimestrele I şi IV │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│i) alte lucrări de reparaţii │Trimestrul IV anul în curs şi trimestrul I │
│ │anul următor, apărute în urma inventarierii │
│ │stării tehnice, ce se execută de cadre │
│ │tehnice în septembrie-octombrie în fiecare an│
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2.3. Lucrări de reparaţii accidentale - se │Aceste reparaţii comportă intervenţii de │
│execută în urma unor degradări suferite de │urgenţă şi nu se pot amâna decât în situaţii │
│infrastructura de irigaţii din cauze care │deosebite, în care o expertiză tehnică, │
│nu au legătură cu exploatarea normală a │realizată conform prevederilor legale, │
│acestora - calamităţi, fenomene deosebite │permite amânarea până la prima reparaţie │
│etc. │curentă sau capitală. │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│2.4. Lucrări de reparaţii capitale - se │ │
│nominalizează conform normativelor şi │ │
│normelor legale şi îndeplinirii duratelor de│În perioada trimestrelor I şi IV după │
│serviciu şi volumelor de lucrări prevăzute │campania de reparaţii │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Lucrări de întreţinere şi reparaţii la staţii de pompare, agregate de pompare şi │
│instalaţii aferente │
├────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│a) Întreţinerea tehnică zilnică (Iz) │ │
│Se execută de către personalul staţiei şi │ │
│are ca scop exploatarea în condiţii normale │ │
│şi la indicii prevăzuţi pentru agregatele │Zilnic, la începutul şi în timpul schimbului │
│de pompare. │de lucru │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│b) Revizia tehnică (RT) │ │
│Se execută verificarea sistemelor de ungere,│ │
│se înlătură defecţiunile care produc │Se execută după ce agregatul a realizat │
│pierderi, gresarea şi înlocuirea, după caz, │volumul de lucrări prevăzut în ciclul de │
│a lubrifiantului │reparaţii. │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│c) Reparaţia curentă (RC2) │ │
│Se execută operaţiile de la revizia tehnică │ │
│şi în plus se demontează piesele cu uzură │ │
│mare de la motorul electric şi instalaţiile │ │
│electrice auxiliare şi de la pompă. Se │ │
│recondiţionează piesele uzate şi se │ │
│înlocuiesc inclusiv cele care nu se mai pot │ │
│recondiţiona. Se asamblează şi se verifică │ │
│întregul agregat şi instalaţiile aferente. │ │
│Toate operaţiile se încadrează în normativul│Se execută după perioada de funcţionare │
│financiar, normele de consum de material │corespunzătoare volumului de lucrări prevăzut│
│şi piese. │în ciclul de reparaţii. │
├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│d) Reparaţia capitală (RK) │ │
│Se execută în ateliere specializate dotate │ │
│cu utilaje corespunzătoare pentru repararea │În perioadele de timp prevăzute în ciclul de │
│şi recondiţionarea subansamblurilor şi │reparaţii pentru agregatele noi sau reparate,│
│pieselor de la pompă şi motorul electric. │conform prevederilor legale │
└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Prezenta listă se completează cu lucrările de întreţinere şi reparaţii prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 120/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 10
    la protocol

                  Definiţiile termenilor folosiţi în protocol


    a) Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie/predător, înseamnă instituţia publică autorizată să elaboreze protocoalele prevăzute la art. 2 din norme, să semneze pentru predător şi să transmită/predea în folosinţă gratuită sau în folosinţă cu titlu de comodat bunurile pentru care protocolul a fost aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale.
    b) Data evaluării înseamnă data când s-a împlinit termenul până la care a fost aprobată transmiterea dreptului de folosinţă sau, în cazul în care Agenţia/predătorul constată că nu au fost respectate prevederile legale, orice altă dată anterior acestui termen.
    c) Data inventarului înseamnă data la care s-au stabilit cantităţile şi valorile bunurilor care se predau.
    d) Evaluare înseamnă totalitatea acţiunilor desfăşurate pentru verificarea modului în care primitorul/utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost transmisă/predată prin protocol.
    e) Infrastructură înseamnă infrastructură de îmbunătăţiri funciare definită conform legii.
    f) Lucrări de modernizare, reabilitare a infrastructurii înseamnă lucrările de construcţii şi/sau montaj şi instalaţii care determină schimbarea ori completarea cerinţelor în raport cu funcţiile infrastructurii şi care se pot realiza prin îmbunătăţirea stării tehnice a acesteia.
    g) Primitor/Utilizator înseamnă organizaţia de îmbunătăţiri funciare - OIF sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare - FOIF care a solicitat transmiterea, la cerere, fără plată, în folosinţă a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului la federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare ori predarea-preluarea, la cerere, în folosinţă gratuită ori cu titlu de comodat a infrastructurii din domeniul public al statului şi, după caz, din domeniul privat al statului la organizaţia de îmbunătăţiri funciare.
    h) Protocol înseamnă actul administrativ de transmitere/ predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare care a solicitat transmiterea, la cerere, fără plată, a acestei infrastructuri.
    i) Vicii ascunse înseamnă defectele de funcţionare sau de construcţie ale uneia sau mai multor componente din alcătuirea infrastructurii, precum şi/sau lipsa unor astfel de componente: elemente de infrastructură, utilaje, ansambluri, subansambluri, piese componente şi altele asemenea, care au fost constatate după intrarea în exploatare a infrastructurii până la momentul predării.
    j) Construcţii înseamnă clădirile şi construcţiile speciale, precum şi instalaţiile aferente acestora. În înţelesul prezentei definiţii sunt considerate construcţii clădirile şi construcţiile speciale - hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare, drumurile, platformele, captările de apă, staţiile de tratare a apei, staţiile de epurare a apelor, reţele de transport şi distribuţie etc.
    k) Clădiri înseamnă construcţiile care delimitează un anumit spaţiu în scopul de a crea condiţiile de mediu necesare desfăşurării normale a diferitelor activităţi economice şi sociale.
    l) Durată de funcţionare normală a construcţiei înseamnă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare a mijlocului fix pe calea amortizării, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.
    m) Lucrări de întreţinere înseamnă lucrările de mică amploare, determinate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constau în remedierea, repararea sau refacerea periodică a părţilor vizibile ale elementelor de construcţie - finisaje, straturi de uzură, straturi şi învelitori de protecţie - sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate.
    n) Lucrări de reparaţii curente înseamnă lucrările determinate de uzura sau degradarea normală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor, nu necesită expertizare tehnică şi constau în înlocuirea unor elemente, detalii sau părţi de elemente de construcţii şi instalaţii uzate, fără a modifica valoarea sau caracteristicile tehnice ale construcţiilor.
    o) Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor înseamnă acţiunea sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund/reacţionează construcţiile, în decursul utilizării lor, sub influenţa agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor.


    ANEXA 2
    la norme


    I. LUCRĂRILE ORIENTATIVE PENTRU ÎNTREŢINERE (Î)


┌──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. │ Denumirea activelor │ │
│ crt. │ fixe pentru care se │ │
│ │ precizează lucrările │ │
│ │ de întreţinere │ Denumirea lucrărilor de întreţinere │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CATEGORIA I │
│ Clădiri │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clădiri │ Acoperişuri şi învelitori │
│ │ │- curăţarea învelitorii acoperişului de muşchi şi alte diverse │
│ │ │vegetaţii, incluziuni organice sau minerale la rosturile dintre │
│ │ │elementele componente. În acelaşi mod se vor curăţa: tabacherele, │
│ │ │jgheaburile, burlanele, poalele de corniţe, doliile, paziile, │
│ │ │şorţurile, lucarnele etc., precum şi astereala şi luminatoarele; │
│ │ │- repararea zonelor deteriorate la învelitorile din ţiglă, tablă, │
│ │ │carton asfaltat, membrane bituminoase etc.; │
│ │ │- curăţarea teraselor şi refacerea hidroizolaţiei în porţiunile în │
│ │ │care aceasta este deteriorată; │
│ │ │- verificarea şi curăţarea de depuneri a profilelor metalice şi a │
│ │ │îmbinărilor, ungerea sau vopsirea în culori de ulei; │
│ │ │- verificarea fermelor acoperişului/şarpantei din lemn şi completarea │
│ │ │pieselor de prindere: scoabe, buloane, cuie. │
│ │ │ │
│ │ │ Elemente de suprastructură şi finisaje │
│ │ │- verificarea şi revizuirea structurii de rezistenţă la grinzi, stâlpi│
│ │ │cadre, planşee, scări interioare şi exterioare, precum şi a căilor de │
│ │ │rulare; │
│ │ │- verificarea şi protecţia tencuielilor interioare şi exterioare │
│ │ │împotriva infiltraţiilor de apă şi a loviturilor mecanice; │
│ │ │- revizuirea şi repararea parţială a tavanelor din lemn, a tâmplăriei │
│ │ │interioare şi exterioare din lemn, metal, PVC, prin înlocuirea │
│ │ │feroneriei uzate, inclusiv completarea geamurilor şi chituirea lor; │
│ │ │- revizuirea confecţiilor metalice la balustrade, podeste, scări │
│ │ │metalice etc. şi repararea lor; │
│ │ │- refacerea placajelor interioare şi exterioare deteriorate; │
│ │ │- curăţarea şi refacerea sobelor, respectiv înlocuirea grătarelor, a │
│ │ │garniturilor sau refacerea sobelor şi a coşurilor de fum; │
│ │ │- curăţarea pardoselilor, raşchetatul parchetelor; │
│ │ │- refacerea vopsitoriilor la construcţii şi instalaţii, ignifugărilor │
│ │ │şi carbolinizărilor pe porţiunile în care acestea au fost deteriorate;│
│ │ │- refacerea zugrăvelilor şi spoielilor. Instalaţii aferente │
│ │ │construcţiilor; │
│ │ │- revizuirea instalaţiei sanitare, care cuprinde: conductele de │
│ │ │alimentare cu apă caldă şi rece, armături, izolaţii la conducte de │
│ │ │apă caldă, tuburi de scurgere, sifoane, aparatură anexă, obiecte │
│ │ │sanitare, boilere şi instalaţii de hidrofor; │
│ │ │- revizuirea instalaţiei de încălzire, care cuprinde: conducte de │
│ │ │distribuţie şi colectare, armături, corpuri de încălzire, aeroterme, │
│ │ │panouri radiante, instalaţii şi aparatură din centrala termică, │
│ │ │cazane, schimbătoare de căldură, pompe, injectoare, arzătoare etc.; │
│ │ │- revizuirea instalaţiei P.S.I., care cuprinde: pompe, conducte de │
│ │ │distribuţie, armături, hidranţi, tablouri electrice, aparatură de │
│ │ │comandă şi control, instalaţii de sprinklere şi drencere, instalaţii │
│ │ │cu inergen etc.; │
│ │ │- revizuirea instalaţiei electrice de iluminat şi forţă, care │
│ │ │cuprinde: conductori electrici, tuburi de protecţie, aparate │
│ │ │electrice, întrerupătoare, prize etc., corpuri de iluminat │
│ │ │incandescent şi fluorescent, tablouri electrice, măsurarea │
│ │ │rezistenţei de izolaţie a conductorilor. La instalaţiile sanitare, │
│ │ │de încălzire, P.S.I. şi electrice, odată cu revizuirea se înlocuiesc │
│ │ │şi piesele defecte, cu condiţia ca durata de folosinţă a acestora să │
│ │ │fie cel puţin egală cu durata recomandată de producător; restul │
│ │ │reparaţiilor/refacerilor se fac în raport cu uzura reală a │
│ │ │instalaţiei; │
│ │ │- la instalaţiile electrice patroanele cu siguranţe fuzibile de la │
│ │ │tablourile electrice se înlocuiesc ori de câte ori este nevoie; │
│ │ │- revizuirea instalaţiei de paratrăsnet, care cuprinde: benzi de │
│ │ │coborâre, dispozitive de captare etc., completarea cordoanelor de │
│ │ │sudură, şuruburilor, vopsitoriei; │
│ │ │- revizuirea instalaţiei de ventilaţie sau condiţionare, care │
│ │ │cuprinde: tubulatura de ventilaţie sau condiţionare, ventilatoare, │
│ │ │aparate de climatizare, instalaţii şi aparatură din centrală, │
│ │ │completarea garniturilor, armăturilor, vopsitoriei; │
│ │ │- revizuirea instalaţiei de gaze, care cuprinde: conducte de │
│ │ │alimentare cu gaze, armături, arzătoare, verificarea scurgerilor de │
│ │ │gaze, înlocuirea pieselor defecte*); │
│ │ │- revizuirea instalaţiei de ascensoare, care cuprinde: cabine, │
│ │ │glisiere, uşi de acces la palierul fiecărui etaj, instalaţia de │
│ │ │acţionare electromecanică; │
│ │ │- electromotor, troliu, angrenaj, cabluri, instalaţia electrică de │
│ │ │lumină şi forţă, semnalizare şi comandă, respectiv conductori, tuburi │
│ │ │de protecţie, aparatură electrică, înlocuirea pieselor defecte, precum│
│ │ │şi a celor care nu prezintă siguranţă în exploatare şi nu asigură │
│ │ │prevenirea accidentelor**). │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│*) Lucrările de întreţinere la instalaţiile de gaze se vor executa conform reglementărilor în vigoare.│
│**) Lucrările de întreţinere la ascensoare se vor executa numai cu societăţi specializate şi atestate │
│în domeniu. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CATEGORIA II │
│ Construcţii speciale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Construcţii industriale │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.│Structuri de susţinere, │- repararea învelitorii; │
│ │estacade │- refacerea vopsitoriei; │
│ │ │- refacerea spoielilor şi a ignifugărilor; │
│ │ │- revizuirea stratului filtrant. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.│Rampe de încărcare- │- bituminarea rosturilor pavajului; │
│ │descărcare │- refacerea carbolinizării elementelor din lemn. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.3.│Coşuri de fum zidărie, │- revizuirea sau înlocuirea parţială a zidăriei interioare; │
│ │beton armat, metal, │- refacerea tencuielilor exterioare; │
│ │turnuri de răcire │- completarea sau refacerea rostuirii la exterior; │
│ │ │- revizuirea cablurilor de ancorare, eventual înlocuirea lor parţială;│
│ │ │- repararea scheletului de rezistenţă din beton armat, cuprinzând: │
│ │ │- completarea zonelor de beton rupt sau exfoliat; │
│ │ │- repararea monolitizărilor între elementele prefabricate; │
│ │ │- repararea panourilor din lemn pentru prevenirea îngheţului; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei şi a ignifugării elementelor din lemn. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Construcţii speciale agricole │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.│Construcţii pentru │- repararea şarpantelor şi învelitorilor; │
│ │creşterea animalelor şi │- refacerea carbolinizării lemnăriei; │
│ │păsărilor, padocuri │- refacerea spoielilor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.2.│Alte construcţii │- repararea împrejmuirilor; │
│ │agricole │- repararea sau refacerea trotuarelor. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Construcţii pentru transporturi şi telecomunicaţii │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.│Infrastructură pentru │- protecţia de suprafaţă a taluzurilor şi versanţilor prin plantaţii, │
│ │transportul feroviar │înierbări, brăzduiri, garduri, cleionaje etc.; │
│ │ │- înlocuirea parţială sau totală pe anumite lungimi de linie a │
│ │ │pământului necorespunzător din terasament cu material drenant, deşeuri│
│ │ │de carieră, pământ stabilizat etc.; │
│ │ │- curăţări masive de stânci. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.│Infrastructură drumuri, │- brăzduirea taluzurilor; │
│ │alei, străzi cu toate │- bituminarea la cald a rosturilor dintre pavele; │
│ │accesoriile necesare: │- completarea acostamentelor; │
│ │trotuare, borne, │- reprofilarea şi refacerea şanţurilor. │
│ │parcaje, parapete, │ │
│ │marcaje, semne de │ │
│ │circulaţie │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.│Piste pentru aeroporturi│- completarea rosturilor; │
│ │şi platforme de │- repararea pavajului şi rigolelor. │
│ │staţionare pentru │ │
│ │avioane şi autovehicule │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.4.│Cheiuri, estacade şi │- completarea sau înlocuirea stratului drenant şi a umpluturii; │
│ │docuri pentru nave │- verificarea nivelului calei de lansare; │
│ │ │- revizuirea, completarea sau strângerea şuruburilor de la traverse │
│ │ │şi longrine; │
│ │ │- verificarea paralelismului căii de rulare şi a poziţiei planului │
│ │ │înclinat; │
│ │ │- revizuirea, completarea sau înlocuirea saltelelor de fascine. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.│Canale pentru navigaţie │- reprofilarea canalelor prin taluzarea debleurilor şi adâncirea │
│ │ │fundului; │
│ │ │- curăţarea taluzurilor şi fundului canalelor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.│Construcţii accesorii │- refacerea, completarea sau înlocuirea parţială a învelitorii. │
│ │pentru transport rutier,│ │
│ │aerian şi naval │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.│Poduri, podeţe, pasarele│- completări sau refaceri de lucrări anexe legate de pod, precum: │
│ │ │solidarizări şi înjuguiri, aripi, despotmolirea, adâncirea sau │
│ │ │corecţia albiei, scări de acces etc.; │
│ │ │- înlocuirea parţială sau integrală a lemnăriei din suprastructură, │
│ │ │inclusiv babele, trotuarele, parapetele; │
│ │ │- revizuirea, completarea sau refacerea drenurilor din spatele │
│ │ │culeelor cu refolosirea a 50% din piatra brută recuperată; │
│ │ │- refacerea parţială sau totală a rostuielii sau tencuielii din │
│ │ │zidărie; │
│ │ │- revizuirea, completarea sau înlocuirea integrală a podinei de uzură;│
│ │ │- refacerea ignifugării părţilor de lemn. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.│Platforme, turnuri şi │- refacerea vopsitoriei elementelor metalice; │
│ │piloni metalici pentru │- înlocuirea elementelor de prindere a structurii de rezistenţă: │
│ │antene de comunicaţii │butoane, şuruburi, piuliţe etc.; │
│ │ │- înlocuirea părţilor componente ale instalaţiilor aferente. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. Construcţii hidrotehnice │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.1.│Diguri şi alte │- însămânţarea taluzurilor şi coronamentului cu sămânţă de iarbă; │
│ │construcţii pentru │- completarea sau înlocuirea saltelei din fascine; │
│ │regularizarea şi │- completarea sau refacerea parţială a anrocamentelor pe porţiunile │
│ │consolidarea ţărmurilor │degradate. │
│ │şi albiilor cursurilor │ │
│ │de apă │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.2.│Diguri de apărare, de │- repararea sau completarea locală a zidăriei de piatră; │
│ │compartimentare, de │- repararea sau refacerea filtrului invers din nisip şi piatră; │
│ │dirijare a curenţilor, │- repararea, completarea sau refacerea locală a pereului. │
│ │consolidări de maluri │ │
│ │etc. │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.3.│Praguri, anrocamente şi │- repararea, completarea sau refacerea locală a pereurilor; │
│ │căsoaie, cleionaje │- completarea sau refacerea parţială a anrocamentelor din │
│ │ │piatră brută pe porţiunile degradate; │
│ │ │- refacerea sau completarea rosturilor la zidăria de piatră; │
│ │ │- completarea fascinelor de nuiele. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.4.│Pereuri │- completarea sau înlocuirea saltelei din rulouri şi snopi de fascine;│
│ │ │- completarea stratului de piatră brută sau bolovani de râu; │
│ │ │- completarea sau refacerea parţială a anrocamentelor pe porţiunile │
│ │ │degradate; │
│ │ │- completarea sau înlocuirea fascinelor de nuiele; │
│ │ │- completarea terenului prin batere cu maiul; │
│ │ │- curăţarea de ierburi a rosturilor pereului şi completarea sau │
│ │ │refacerea rosturilor cu mortar de ciment. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. Construcţii pentru depozitare │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.│Construcţii pentru │- completarea sau înlocuirea elementelor de învelitoare; │
│ │depozitare: │- completarea sau înlocuirea betoanelor degradate sau cu avarii │
│ │- subterane │locale; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei; │
│ │ │- refacerea zugrăvelilor, spoielilor; │
│ │ │- completarea tencuielilor; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei anticorozive. │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- supraterane │- completarea sau refacerea îmbrăcăminţii cu înlocuirea porţiunilor │
│ │ │degradate; │
│ │ │- completarea sau refacerea încadrării din borduri de beton şi a │
│ │ │rigolelor de scurgere; - completarea tencuielii sclivisite a │
│ │ │elementelor de beton; │
│ │ │- completarea tencuielilor; │
│ │ │- completarea sau refacerea pavajului rampei; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei la părţile metalice; │
│ │ │- refacerea ignifugării lemnăriei. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.│Construcţii pentru │- completarea sau înlocuirea elementelor de acoperiş; │
│ │depozitarea │- repararea fisurilor din pereţii de beton prin torcretare; │
│ │explozibililor, │- refacerea spoielilor, ignifugărilor, carbolinizărilor; │
│ │carburanţilor, │- refacerea spoielilor interioare cu silicat de sodiu; │
│ │lubrifianţilor │- refacerea vopsitoriei. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.3.│Rezervoare şi bazine de │- completarea tencuielilor interioare şi exterioare; │
│ │depozitare │- completarea sau refacerea drenajului; │
│ │ │- localizarea şi refacerea fisurilor la pereţi; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.│Construcţii uşoare: │- repararea sau completarea elementelor structurale; │
│ │barăci, magazii, │- repararea, completarea sau înlocuirea învelitorii; │
│ │şoproane │- refacerea vopsitoriilor elementelor metalice; │
│ │ │- repararea sau refacerea tencuielilor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.5.│Împrejmuiri │- completarea panourilor din plasă de sârmă, din sârmă ghimpată, din │
│ │ │beton armat etc.; - refacerea chituirilor şi a tencuielilor la │
│ │ │elementele prefabricate ale împrejmuirii. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. Construcţii pentru transportul energiei electrice │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.1.│Reţele de alimentare, de│- revizuirea stâlpilor din lemn, beton, metal; │
│ │iluminat şi linii de │- revizuirea izolatorilor, conductoarelor şi corpurilor de iluminat │
│ │transport al energiei │exterior; │
│ │electrice │- completarea plăcuţelor avertizoare; │
│ │ │- verificarea cablurilor, manşoanelor şi cutiilor terminale. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.2.│Instalaţii electrice de │- revizuirea conductorilor, tuburilor de protecţie şi tablourilor de │
│ │forţă │distribuţie. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.1.│Puţuri forate sau săpate│- curăţarea puţului; │
│ │ │- repararea tuburilor; │
│ │ │- deznisiparea puţului. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.2.│Captări şi prize de apă │- desfacerea drenului în vederea revizuirii; │
│ │ │- scoaterea şi ciuruirea pietrei; │
│ │ │- curăţarea şanţului drenant de mâlul colectat; │
│ │ │- introducerea pietrei curăţate în şanţul drenat; │
│ │ │- refacerea tencuielilor; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.3.│Conducte pentru │- revizuirea generală a conductei; │
│ │alimentare cu apă, │- revizuirea şi repararea căminelor. │
│ │inclusiv reţelele de │ │
│ │distribuţie │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.4.│Conducte pentru │- revizuirea generală a conductei; │
│ │canalizare │- revizuirea şi repararea căminelor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.5.│Staţii de tratare, de │- repararea tencuielilor interioare şi exterioare; │
│ │neutralizare şi de │- repararea tâmplăriei şi confecţiilor metalice; │
│ │epurare a apelor │- repararea şanţurilor pe digurile de compartimentare; │
│ │ │- revizuirea drenajelor; │
│ │ │- repararea jgheaburilor de colectare a apei de spălare; │
│ │ │- repararea canalelor de ape uzate; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei, zugrăvelilor şi spoielilor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.6.│Castele de apă │- repararea tencuielilor interioare; │
│ │ │- repararea cuvei din beton armat; │
│ │ │- repararea tâmplăriei metalice şi a confecţiilor metalice; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei; │
│ │ │- revizuirea instalaţiilor de apă şi electrice. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.7.│Staţii de pompare a apei│- repararea sau completarea elementelor de acoperiş; │
│ │ │- refacerea sau completarea izolaţiilor; │
│ │ │- repararea sau completarea tencuielilor interioare şi exterioare; │
│ │ │- repararea sau completarea tâmplăriei; │
│ │ │- repararea sau completarea confecţiilor metalice; │
│ │ │- repararea sau refacerea postamentelor electropompelor şi a │
│ │ │elementelor de amortizare a vibraţiilor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.8.│Construcţii şi │- curăţarea elementelor de beton degradate şi repararea acestora; │
│ │instalaţii tehnologice │- repararea pereţilor din zidărie; │
│ │pentru alimentare cu apă│- repararea scărilor de vizitare şi înlocuirea capacelor; │
│ │şi canalizare, respectiv│- repararea confecţiilor metalice; │
│ │camere de aspiraţie, │- curăţarea rosturilor şi înlocuirea materialului degradat; │
│ │cămine pentru armături, │- completarea tencuielilor sclivisite; │
│ │camere de rupere a │- repararea placajelor anticorosive. │
│ │presiunii, cabine │ │
│ │subterane la puţuri │ │
│ │forate etc. │ │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, │
│ aerului comprimat şi pentru termoficare │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.1.│Conducte de termoficare │- revizuirea conductelor şi armăturilor; │
│ │ │- revizuirea şi înlocuirea garniturilor; │
│ │ │- proba de presiune a conductelor; │
│ │ │- repararea gurilor de acces şi a treptelor de acces. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.2.│Conducte, branşamente şi│- completarea sau înlocuirea izolaţiei anticorozive deteriorate; │
│ │instalaţii tehnologice │- refacerea vopsitoriei; │
│ │pentru distribuţia │- revizuirea şi completarea instalaţiei de legare la pământ; │
│ │gazelor naturale din │- revizuirea conductelor şi armăturilor; │
│ │exteriorul şi interiorul│- revizuirea şi înlocuirea garniturilor; │
│ │clădirilor │- revizuirea aparatelor de măsură şi control. │
└──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. LUCRĂRILE ORIENTATIVE PENTRU REPARAŢII CURENTE (RC)


┌──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. │ Denumirea activelor │ │
│ crt. │ fixe pentru care se │ │
│ │ precizează lucrările │ │
│ │ de reparaţii curente │ Denumirea lucrărilor de reparaţii curente │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CATEGORIA I │
│ Clădiri │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clădiri │- completarea sau înlocuirea parţială ori totală a învelitoarei, care │
│ │ │cuprinde: învelitoarea propriu-zisă, tabachere, jgheaburi, burlane, │
│ │ │dolii, pazii, şorţuri, lucarne, astereală, luminatoarele; │
│ │ │- repararea teraselor prin înlocuirea parţială sau totală a │
│ │ │hidroizolaţiei; │
│ │ │- refacerea, completarea, consolidarea sau înlocuirea unor elemente │
│ │ │ale fermelor sau scaunelor acoperişului/şarpantei; │
│ │ │- refacerea sau completarea: scheletului de rezistenţă al grinzilor, │
│ │ │stâlpilor, cadrelor, planşeelor, scărilor interioare şi exterioare, │
│ │ │căii de rulare; │
│ │ │- înlocuirea parţială, completarea sau refacerea locală a zidăriei la │
│ │ │pereţii interiori şi exteriori, executaţi din orice material; │
│ │ │- înlocuirea parţială, completarea sau refacerea locală a pereţilor │
│ │ │uşori din ghips-carton pe structură metalică; │
│ │ │- refacerea tencuielilor interioare şi exterioare; │
│ │ │- repararea, completarea sau înlocuirea: tavanelor din lemn, tavanelor│
│ │ │false din ghips-carton sau casetate, tâmplăriei interioare şi │
│ │ │exterioare din lemn, metal, PVC, aluminiu, inclusiv completarea │
│ │ │geamurilor şi refacerea vopsitoriei şi confecţiilor metalice la │
│ │ │balustrade, podeste, scări metalice; │
│ │ │- repararea sau refacerea sobelor; │
│ │ │- repararea, refacerea sau completarea placajelor interioare şi a │
│ │ │pardoselilor de orice natură; │
│ │ │- revizuirea sau refacerea faţadelor, soclului, profilelor, │
│ │ │ancadramentelor, cornişelor, glafurilor, placajelor exterioare; │
│ │ │- repararea sau refacerea trotuarelor; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei, zugrăvelilor, spoielilor şi ignifugărilor; │
│ │ │- refacerea tapetelor lavabile şi înlocuirea unor finisaje cu │
│ │ │lambriuri, placaje; │
│ │ │- revizuirea, repararea sau parţial înlocuirea instalaţiei sanitare, │
│ │ │care cuprinde: conducte de alimentare cu apă caldă şi rece, armături, │
│ │ │izolaţii la conducte, tuburi de scurgere, sifoane, aparatură de măsură│
│ │ │şi control, obiecte sanitare, instalaţii de hidrofor, staţii de │
│ │ │pompare, completarea instalaţiilor existente cu WC, pisoare, lavoare, │
│ │ │duşuri; │
│ │ │- revizuirea, repararea sau parţial înlocuirea instalaţiei de │
│ │ │încălzire, care cuprinde: conducte de distribuţie şi colectare, │
│ │ │izolaţii la conducte, armături, corpuri de încălzire, aeroterme, │
│ │ │panouri radiante, instalaţii termomecanice şi aparatură din centrala │
│ │ │termică, respectiv cazan, schimbător de căldură, injector, arzător, │
│ │ │pompe, echipamente pentru preparat apă caldă; │
│ │ │- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei │
│ │ │electrice de iluminat şi forţă, care cuprinde: conductori şi cabluri │
│ │ │electrice, tuburi de protecţie, aparate electrice, întrerupătoare, │
│ │ │prize, contactoare, corpuri de iluminat, tablouri electrice; │
│ │ │- revizuirea, repararea sau înlocuirea instalaţiei de ventilaţie sau │
│ │ │condiţionare a aerului, care cuprinde: tubulatură, guri de refulare │
│ │ │şi evacuare, armături, ventilatoare, aparatura din centrala de │
│ │ │condiţionare; │
│ │ │- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei de │
│ │ │gaze*), care cuprinde: conductele de alimentare cu gaze, inclusiv │
│ │ │armăturile, arzătoarele; │
│ │ │- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei de │
│ │ │paratrăsnet, care cuprinde: dispozitivele de captare, benzi de │
│ │ │coborâre, inclusiv refacerea prizei de pământ; │
│ │ │- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei P.S.I., │
│ │ │care cuprinde: pompe, conducte de distribuţie, inclusiv armături, │
│ │ │hidranţi, tablouri electrice, aparatură; │
│ │ │- revizuirea, repararea sau înlocuirea parţială a instalaţiei de │
│ │ │ascensoare**), care cuprinde: cabine, glisiere, uşile de acces de la │
│ │ │fiecare nivel, instalaţia de acţionare electromecanică cu electromotor│
│ │ │troliu şi angrenaje, cablurile, instalaţia electrică de iluminat, │
│ │ │forţă, semnalizare şi comandă, conductori, tuburi de protecţie, │
│ │ │aparatură electrică, inclusiv consolidarea planşeului şi cabinei │
│ │ │motorului, repararea casei ascensorului/refaceri sau completări de │
│ │ │tencuieli, zugrăveli. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│*) Lucrările de reparaţii curente la instalaţiile de gaze se vor executa conform reglementărilor în │
│vigoare. │
│**) Lucrările de reparaţii curente la instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat şi aparatele │
│consumatoare de combustibil se vor executa numai cu societăţi specializate şi atestate în acest sens. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ CATEGORIA II │
│ Construcţii speciale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. Construcţii industriale │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1.│Structuri de susţinere, │- repararea sau completarea locală a zidăriei; │
│ │estacade │- refacerea sau completarea izolaţiilor; │
│ │ │- refacerea pardoselilor şi a podinilor; │
│ │ │- repararea sau completarea confecţiilor metalice; │
│ │ │- repararea tencuielilor; │
│ │ │- repararea instalaţiilor electrice. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2.│Rampe de încărcare- │- repararea sau completarea zidăriei; │
│ │descărcare │- repararea, completarea sau înlocuirea podinii, indiferent de │
│ │ │materialul din care este realizată; │
│ │ │- repararea sau refacerea pavajului, platformei de acces. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.3.│Coşuri de fum │- revizuirea, refacerea sau înlocuirea parţială a zidăriei interioare;│
│1.3.1.│- zidărie, beton armat │- refacerea tencuielilor exterioare la soclu; │
│ │ │- repararea şi refacerea trotuarelor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3.2.│- metal │- completarea sau refacerea rostuirii la exterior; │
│ │ │- refacerea sau înlocuirea parţială a părţii metalice a coşului; │
│ │ │- revizuirea cablurilor de ancorare, eventual înlocuirea parţială; │
│ │ │- refacerea sau înlocuirea parţială a paziilor de tablă; │
│ │ │- revizuirea, completarea sau înlocuirea parţială a instalaţiei de │
│ │ │balizaj, a instalaţiei electrice şi a instalaţiei de paratrăsnet. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Construcţii agricole │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1.│Construcţii pentru │- refacerea sau completarea zidăriei, pardoselilor şi tâmplăriei; │
│ │creşterea animalelor şi │- repararea sau completarea platformelor; │
│ │păsărilor, padocuri │- repararea sau completarea şarpantei şi a învelitorii. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.2.│Alte construcţii │- repararea sau refacerea trotuarelor; │
│ │agricole │- repararea sau completarea instalaţiilor; │
│ │ │- repararea sau refacerea împrejmuirilor. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Construcţii pentru transporturi şi telecomunicaţii │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1.│Infrastructură pentru │- protecţia şi apărarea taluzurilor, terasamentelor, executarea şi │
│ │transport feroviar │refacerea de pereuri; │
│ │ │- consolidarea zidăriei de piatră brută a versanţilor stâncoşi, cu │
│ │ │tendinţe de mişcare; │
│ │ │- recondiţionarea şi refacerea parţială sau totală a drenurilor, │
│ │ │şanţurilor pereate simple, canalelor care asigură asanarea │
│ │ │terasamentului. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.2.│Infrastructură drumuri, │- taluzarea şi politura rambleurilor şi debleurilor; │
│ │alei, străzi cu toate │- completarea sau refacerea stratului filtrant; │
│ │accesoriile necesare: │- repararea, completarea sau înlocuirea îmbrăcăminţii stratului de │
│ │trotuare, borne, │uzură; │
│ │parcaje, parapete, │- repararea, completarea sau înlocuirea pavajelor şi rigolelor; │
│ │marcaje, semne de │- repararea, completarea sau înlocuirea parţială a infrastructurii. │
│ │circulaţie │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.3.│Piste pentru aeroporturi│- repararea, completarea sau înlocuirea îmbrăcăminţii şi a rosturilor;│
│ │şi platforme de │- repararea, completarea sau înlocuirea pavajelor şi a rigolelor. │
│ │staţionare pentru │ │
│ │avioane şi autovehicule │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.4.│Cheiuri, estacade şi │- refacerea, completarea sau înlocuirea pavajului, podinii, │
│ │docuri pentru nave │construcţiilor metalice şi a diverselor accesorii; │
│ │ │- revizuirea, completarea sau repararea grinzilor prefabricate din │
│ │ │beton, inclusiv desfacerea de pavaje, săpături de pământ, umplutură │
│ │ │şi refaceri de pavaje; │
│ │ │- revizuirea sau repararea platformei de beton; │
│ │ │- revizuirea, completarea sau repararea căilor de rulare a macaralelor│
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.5.│Canale pentru navigaţie │- curăţarea taluzurilor şi fundului canalului; │
│ │ │- repararea, completarea sau refacerea rosturilor zidăriei de piatră; │
│ │ │- repararea, completarea sau refacerea zidăriei. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.6.│Construcţii accesorii │- repararea, completarea sau înlocuirea zidăriilor, învelitorii, │
│ │pentru transport rutier,│pardoselii, tâmplăriei, tencuielilor, izolaţiilor; │
│ │aerian şi naval │- repararea, completarea sau înlocuirea confecţiilor şi construcţiilor│
│ │ │metalice; │
│ │ │- repararea, completarea sau înlocuirea instalaţiilor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.7.│Poduri, podeţe, pasarele│- înlocuiri parţiale de traverse, grinzi, podină, mână curentă; │
│ │ │- repararea, completarea sau înlocuirea podinii din lemn şi a │
│ │ │elementelor de susţinere, cu înlocuirea elementelor degradate; │
│ │ │- repararea, completarea sau refacerea locală a zidăriei; │
│ │ │- revizuirea, completarea sau înlocuirea de şape, drenuri, radiere. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.8.│Platforme, turnuri şi │- refacerea vopsitoriei elementelor metalice; │
│ │piloni metalici pentru │- înlocuirea elementelor de prindere a structurii de rezistenţă cu │
│ │antene de comunicaţii │butoane, şuruburi, piuliţe; │
│ │ │- înlocuirea părţilor componente ale instalaţiilor aferente. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. Construcţii hidrotehnice │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.1.│Diguri şi alte │- reprofilarea digurilor prin completări de umplutură şi aducerea la │
│ │construcţii pentru │dimensiunile iniţiale; - compactarea terasamentelor completate; │
│ │regularizarea şi │- taluzarea rambleurilor; │
│ │consolidarea ţărmurilor │- nivelarea şi politura platformei. │
│ │şi albiilor cursurilor │ │
│ │de apă │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.2.│Diguri de apărare, de │- repararea sau completarea locală a zidăriei de piatră; │
│ │compartimentare şi de │- repararea sau refacerea filtrului invers din nisip şi piatră; │
│ │dirijare a curenţilor, │- repararea, completarea sau refacerea locală a pereului. │
│ │consolidări de maluri │ │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.3.│Praguri. Anrocamente şi │- executarea săpăturilor de pământ pentru încastrarea materialului │
│ │căsoaie; cleionaje │nou; │
│ │ │- repararea, completarea sau înlocuirea pereţilor şi podinii din │
│ │ │buşteni fasonaşi; │
│ │ │- completarea sau înlocuirea gardului cleionajului. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.4.│Pereuri │- completarea, aranjarea sau refacerea parţială a anrocamentelor de │
│ │ │la piciorul pereului din piatră brută; │
│ │ │- repararea sau refacerea filtrului invers din nisip şi piatră; │
│ │ │- repararea, completarea sau refacerea locală a pereului; │
│ │ │- completarea sau refacerea stratului de balast. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. Construcţii pentru depozitare │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1.│Construcţii pentru │- repararea şi completarea tencuielilor; │
│ │depozitare: │- repararea, completarea sau înlocuirea izolaţiei hidrofuge şi │
│ │- subterane │termice; │
│ │ │- repararea sau completarea tâmplăriei şi a confecţiilor metalice; │
│ │ │- repararea, completarea sau înlocuirea pardoselilor şi a scărilor │
│ │ │de acces; │
│ │ │- repararea şi completarea tencuielilor. │
│ ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- supraterane │- repararea, completarea sau înlocuirea pardoselilor obişnuite sau │
│ │ │speciale şi a scărilor de acces; │
│ │ │- repararea sau refacerea trotuarelor; │
│ │ │- repararea, completarea sau înlocuirea unor elemente ale instalaţiei │
│ │ │electrice sau sanitare; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei; │
│ │ │- completarea sau înlocuirea parţială ori totală a învelitorii, care │
│ │ │cuprinde: învelitoarea propriu-zisă, tabachere, jgheaburi, burlane, │
│ │ │dolii, pazii, şorţuri, lucarne, astereala, luminatoarele; │
│ │ │- repararea teraselor prin înlocuirea parţială sau totală a │
│ │ │hidroizolaţiei; │
│ │ │- refacerea, completarea, consolidarea sau înlocuirea unor elemente │
│ │ │ale structurii de rezistenţă a acoperişului/şarpantei. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.2.│Construcţii pentru │- repararea, completarea sau înlocuirea elementelor de acoperiş; │
│ │depozitarea │- completarea sau refacerea locală a zidăriei; │
│ │explozibililor, │- repararea sau completarea scheletului de rezistenţă şi a │
│ │carburanţilor, │elementelor structurale; │
│ │lubrifianţilor │- repararea sau completarea tencuielilor; │
│ │ │- repararea, completarea sau înlocuirea tâmplăriei; │
│ │ │- completarea sau refacerea locală a zidăriei; │
│ │ │- completarea sau înlocuirea parţială ori totală a învelitorii, care │
│ │ │cuprinde: învelitoarea propriu-zisă, tabachere, jgheaburi, burlane, │
│ │ │dolii, pazii, şorţuri, lucarne, astereala, luminatoarele; │
│ │ │- repararea teraselor prin înlocuirea parţială sau totală a │
│ │ │hidroizolaţiei; │
│ │ │- refacerea, completarea, consolidarea sau înlocuirea unor elemente │
│ │ │ale structurii de rezistenţă a acoperişului/şarpantei. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.3.│Rezervoare şi bazine de │- repararea şi completarea tencuielilor interioare şi exterioare; │
│ │depozitare │- repararea, completarea sau refacerea pardoselilor şi a pantelor │
│ │ │de scurgere; │
│ │ │- revizuirea, completarea sau refacerea drenajului; │
│ │ │- repararea fisurilor la pereţi; │
│ │ │- torcretarea interioară a pereţilor la rezervoarele din zidărie şi │
│ │ │beton armat; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei; │
│ │ │- refacerea sau repararea coloanelor de ventilaţie; │
│ │ │- repararea sau înlocuirea unor elemente ale instalaţiei electrice. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.4.│Construcţii uşoare: │- repararea sau completarea elementelor structurale; │
│ │barăci, magazii, │- repararea, completarea sau înlocuirea învelitorii; │
│ │şoproane │- refacerea vopsitoriilor elementelor metalice; │
│ │ │- repararea sau refacerea tencuielilor; │
│ │ │- repararea, completarea sau înlocuirea pereţilor din tablă. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.5.│Împrejmuiri │- refacerea, completarea sau înlocuirea parţială a împrejmuirilor din │
│ │ │materiale şi componente care asigură cel puţin nivelul iniţial de │
│ │ │securizare, respectiv caracteristicile tehnice iniţiale ale │
│ │ │construcţiei; │
│ │ │- refacerea, completarea sau înlocuirea porţilor de acces; │
│ │ │- înlocuirea stâlpilor degradaţi, inclusiv cu refacerea fundaţiilor. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. Construcţii pentru transportul energiei electrice │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.1.│Reţele de alimentare, de│- revizuirea, completarea sau înlocuirea parţială a stâlpilor, │
│ │iluminat şi linii pentru│inclusiv refacerea fundaţiilor; - revizuirea, completarea sau │
│ │transportul energiei │înlocuirea izolatorilor, conductorilor şi cablurilor; │
│ │electrice │- înlocuirea parţială a corpurilor de iluminat; │
│ │ │- înlocuirea cutiilor terminale ale cablurilor de joasă tensiune. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.2.│Instalaţii electrice de │- reîntinderea conductorilor slăbiţi; │
│ │forţă │- repararea, completarea sau înlocuirea tuburilor de protecţie şi a │
│ │ │conductoarelor. │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.1.│Puţuri forate sau săpate│- spălarea interioară a puţului; │
│ │ │- deznisiparea puţului; │
│ │ │- repararea sau înlocuirea coloanei; │
│ │ │- înlocuirea crepinei din pietriş mărgăritar sau de altă natură. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.2.│Captări şi prize de apă │- repararea sau înlocuirea capacelor la căminele de vizitare şi la │
│ │ │bazinul de colectare; │
│ │ │- completarea locală a zidăriei, refacerea vopsitoriei; │
│ │ │- repararea şi completarea tencuielilor; │
│ │ │- repararea sau înlocuirea parţială a mecanismelor de ridicare şi a │
│ │ │carcaselor metalice care apără mecanismele de ridicare; │
│ │ │- repararea sau înlocuirea confecţiilor metalice; │
│ │ │- refacerea stratului filtrant. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.3.│Conducte pentru │- repararea sau înlocuirea capacelor la căminele de vizitare; │
│ │alimentarea cu apă, │- revizuirea generală a conductei; │
│ │inclusiv traversările; │- repararea tencuielilor interioare şi exterioare la cămine, │
│ │reţele de distribuţie │casa vanelor; │
│ │ │- revizuirea şi repararea căminelor; │
│ │ │- înlocuirea conductelor şi armăturilor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.4.│Conducte pentru │- repararea sau înlocuirea capacelor la căminele de vizitare; │
│ │canalizare │- revizuirea generală a conductei; │
│ │ │- repararea tencuielilor interioare şi exterioare la cămine; │
│ │ │- revizuirea şi repararea căminelor; │
│ │ │- înlocuirea conductelor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.5.│Staţii de tratare, de │- repararea învelitorii; │
│ │neutralizare şi de │- repararea sau refacerea locală a zidăriei; │
│ │epurare a apelor │- repararea tencuielilor interioare şi exterioare; │
│ │ │- repararea sau completarea placajului de faianţă; │
│ │ │- repararea tâmplăriei şi a confecţiilor metalice; │
│ │ │- repararea luminatoarelor; │
│ │ │- revizuirea drenajelor; │
│ │ │- repararea canalelor de ape uzate; │
│ │ │- repararea pardoselilor; │
│ │ │- repararea taluzurilor de protecţie; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei, zugrăvelilor şi spoielilor; │
│ │ │- repararea instalaţiilor: electrice, sanitare, de încălzire şi │
│ │ │ventilaţii. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.6.│Castele de apă │- repararea scheletului de rezistenţă sau a elementelor structurale; │
│ │ │- repararea tencuielilor interioare; │
│ │ │- repararea cuvei din beton armat; │
│ │ │- torcretarea interioară a pereţilor cuvei; │
│ │ │- repararea tâmplăriei metalice şi a confecţiilor metalice; │
│ │ │- repararea scărilor; │
│ │ │- refacerea vopsitoriei; │
│ │ │- repararea instalaţiilor hidraulice; │
│ │ │- repararea instalaţiilor electrice de iluminat; │
│ │ │- repararea instalaţiilor de paratrăsnet. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.7.│Staţii de pompare a apei│- repararea sau completarea elementelor de acoperiş; │
│ │ │- refacerea sau completarea izolaţiilor; │
│ │ │- repararea sau completarea tencuielilor interioare şi exterioare; │
│ │ │- repararea sau completarea tâmplăriei; │
│ │ │- repararea sau completarea confecţiilor metalice; │
│ │ │- repararea sau refacerea postamentelor electropompelor şi a │
│ │ │elementelor de amortizare a vibraţiilor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.8.│Construcţii şi │- curăţarea elementelor de beton degradate şi repararea acestora; │
│ │instalaţii tehnologice │- repararea pereţilor din zidărie; │
│ │pentru alimentare cu apă│- repararea scărilor de vizitare şi înlocuirea capacelor; │
│ │şi canalizare: camere de│- repararea confecţiilor metalice; │
│ │aspiraţie, cămine pentru│- curăţarea rosturilor şi înlocuirea materialului degradat; │
│ │armături, camere de │- completarea tencuielilor sclivisite; │
│ │rupere a presiunii, │- repararea placajelor anticorozive. │
│ │cabine subterane la │ │
│ │puţuri forate │ │
├──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, │
│ aerului comprimat şi pentru termoficare │
├──────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.1.│Conducte de termoficare │- demontarea şi repararea armăturilor - vane, ventile; │
│ │ │- revizuirea şi înlocuirea garniturilor; │
│ │ │- proba de presiune a conductelor; │
│ │ │- revizuirea aparatelor de măsură; │
│ │ │- repararea gurilor de acces; │
│ │ │- repararea treptelor de acces; │
│ │ │- înlocuirea termoizolaţiei degradate; │
│ │ │- înlocuirea protecţiei din tablă a termoizolaţiei; │
│ │ │- demontarea, repararea şi/sau înlocuirea armăturilor; │
│ │ │- înlocuirea conductelor. │
├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.2.│Conducte, branşamente şi│- repararea, refacerea, completarea, modificarea sau înlocuirea │
│ │instalaţii tehnologice │armăturilor, răsuflătorilor, căminelor, traversărilor, precum şi a │
│ │pentru distribuţia │instalaţiilor de protecţie catodică; │
│ │gazelor naturale din │- revizuirea conductei şi înlocuirea celor corodate sau pe care se │
│ │exteriorul şi interiorul│găsesc puncte de sudură, manşoane, petice. │
│ │clădirilor │ │
└──────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Lucrările din prezenta anexă nu limitează tipurile de lucrări ce urmează a se executa, acestea trebuind să fie justificate sub aspectul necesităţii, oportunităţii şi încadrării în categoriile "Î" sau "RC".

                                    --------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016