Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2020 Twitter Facebook

Acte altele august 2020

Monitorul Oficial 780 bis din 26 August 2020 (M. Of. 780 bis/2020)

 SISTEM din 20 august 2020 de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 bis din 26 august 2020

──────────pus în aplicare prin norma nr. 34 din 20 august 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 780 din 26 august 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale1.1.1. - prevederi generale1. raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 30 iunie a anului de raportare, astfel:a) pentru asigurători, reasiguratori şi subunităţile acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor, denumită în continuare normă - ...

Monitorul Oficial 754 din 19 August 2020 (M. Of. 754/2020)

 MODALITATE din 13 august 2020 de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes naţional prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia, dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 19 august 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.556 din 13 august 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 754 din 19 august 2020.──────────art. 1modalitatea de modificare a limitelor unei arii naturale protejate de interes naţional prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul acesteia se realizează dacă, pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a guvernului, licenţe de concesiune pentru exploatarea de resurse minerale neregenerabile, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare.art. 2titularul de licenţă depune, la registratura autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, următoarele documente:a) cerere de modificare a limitelor ariei naturale protejate de interes naţional;b) copia hotărârii ...

Monitorul Oficial 749 din 18 August 2020 (M. Of. 749/2020)

 INSTRUCŢIUNE nr. 5 din 12 august 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 18 august 2020

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 12 august 2020,autoritatea de supraveghere financiară emite următoarea instrucţiune:art. ianexa nr. 1 la instrucţiunea autorităţii de supraveghere financiară nr. ...

Monitorul Oficial 744 din 17 August 2020 (M. Of. 744/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 663 din 7 august 2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 17 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea ...

 PROCEDURĂ din 6 august 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 17 august 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 322 din 6 august 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 744 din 17 august 2020.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice (a.n.r.s.c.). (2) prin obligaţii bugetare administrate de a.n.r.s.c. se înţelege obligaţiile bugetare reprezentând: a) contribuţia de 0,12% stabilită prin declaraţii sau note de control, conform prevederilor ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale ...

Monitorul Oficial 743 din 17 August 2020 (M. Of. 743/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 672 din 14 august 2020 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 17 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 393.100 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii şi protecţiei sociale pe anul 2020, pentru sprijinirea unui număr total de 116 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce ...

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 16 iunie 2020 privind limitele maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de furaje EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 17 august 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 110 din 16 iunie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 743 din 17 august 2020.──────────art. 1(1) prezenta normă sanitară veterinară se aplică furajelor produse, introduse pe piaţă şi/sau utilizate pe teritoriul româniei, altele decât cele prevăzute de regulamentul (ue) nr. 142 din 25 februarie 2011 al comisiei de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.069/2009 al parlamentului european şi al consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a directivei 97/78/ce a consiliului în ...

 HOTĂRÂREA din 3 martie 2020 în Cauza Convertito şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 17 august 2020

(cererea nr. 30.547/14 şi alte patru cereri - a se vedea lista din anexă)strasbourgprezenta hotărâre devine definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. poate suferi modificări de formă.În cauza convertito şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din: jon fridrik kj\'f8lbro, preşedinte, faris vehabović, iulia antoanella motoc, stéphanie mourou-vikström, georges ravarani, jolien schukking, péter paczolay, judecători, şi din andrea tamietti, grefier de secţie,având în vedere cele cinci cereri introduse împotriva româniei de cinci resortisanţi italieni („reclamanţii“), care au sesizat curtea la 16 aprilie 2014, în temeiul art. 34 ...

 HOTĂRÂRE nr. 27 din 14 august 2020 privind rectificarea anexei la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 10/2020 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020 EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 17 august 2020

Pentru alegerea autoritĂŢilor administraŢiei publice locale din anul 2020având în vedere dispoziţiile art. 59 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de solicitarea formulată de alternativa dreaptă, înregistrată la biroul electoral central cu nr. 475/b.e.c./l/2020 din 10.08.2020, precum şi de adresa nr. 307 din 11.08.2020 a asociaţiei italienilor din românia - ro.as.it., înregistrată la biroul electoral central cu nr. 556/b.e.c./l/2020 din 10.08.2020, respectiv de solicitarea înregistrată la biroul electoral central cu ...

Monitorul Oficial 747 din 17 August 2020 (M. Of. 747/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 670 din 14 august 2020 privind rechemarea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 17 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1doamna iulia buje se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la marsilia, republica franceză.art. 2doamna iulia buje îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:p. ministrul afacerilor externe,dănuţ sebastian neculăescu,secretar de statbucureşti, 14 august 2020.nr. 670.----

 HOTĂRÂRE nr. 671 din 14 august 2020 privind rechemarea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 17 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1domnul emil rapcea se recheamă din calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la odesa, ucraina.art. 2domnul emil rapcea îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:p. ministrul afacerilor externe,dănuţ sebastian neculăescu,secretar de statbucureşti, 14 august 2020.nr. 671.-----

Monitorul Oficial 737 din 14 August 2020 (M. Of. 737/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 13 august 2020 privind organizarea, convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată prin vot la distanţă în data de 19 septembrie 2020 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 14 august 2020

Având în vedere:- art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1), (2) şi alin. (4) lit. f) şi g), art. 5, art. 8 alin. (10), art. 13 alin. (3) lit. u) şi art. 15 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 73/2020*) privind aprobarea datei conferinţei ...

 HOTĂRÂRE nr. 84 din 13 august 2020 privind stabilirea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată prin vot la distanţă în data de 19 septembrie 2020 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 14 august 2020

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) şi (9) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3, 4, 5, art. 13 alin. (3) lit. g) şi art. 15 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 73/2020*) privind aprobarea datei conferinţei camerei auditorilor financiari din românia pentru alegerea preşedintelui consiliului camerei auditorilor financiari din românia, a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia ...

Monitorul Oficial 742 din 14 August 2020 (M. Of. 742/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 669 din 14 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Stănculescu Anişoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 14 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului dolj de către doamna stănculescu anişoara.(2) doamna stănculescu anişoara predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută ...

 HOTĂRÂRE nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 14 august 2020

Ţinând cont de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum şi de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din ...

 MĂSURI din 14 august 2020 pentru creşterea capacităţii de răspuns EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 14 august 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 668 din 14 august 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 742 din 14 august 2020.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 1. coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile art. 54 şi 55 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea ...

 MĂSURI din 14 august 2020 pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 14 august 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 668 din 14 august 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 742 din 14 august 2020.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ulterioare, în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare. art. 2se ...

 MĂSURI din 14 august 2020 pentru diminuarea impactului tipului de risc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 14 august 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 668 din 14 august 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 742 din 14 august 2020.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu sars-cov-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit ...

Monitorul Oficial 738 din 14 August 2020 (M. Of. 738/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 607 din 31 iulie 2020 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în proprietatea statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 august 2020

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi al art. 296 alin. (1) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al ...

 HOTĂRÂRE nr. 626 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 9 alin (8) şi al art. 11 alin. (7) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „drum expres craiova-piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor bârza, piatra-olt, slătioara, valea mare, balş, ...

Monitorul Oficial 739 din 14 August 2020 (M. Of. 739/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 644 din 7 august 2020 privind plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a româniei la bugetul misiunii speciale de monitorizare a organizaţiei pentru securitate şi cooperare în europa (osce) în ucraina, în sumă de 104.155,22 euro, în baza deciziilor consiliului permanent al osce privind prelungirea mandatului misiunii speciale de monitorizare a organizaţiei pentru securitate şi cooperare în europa (osce) ...

 HOTĂRÂRE nr. 656 din 7 august 2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 şi 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 263 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de poliţie al judeţului braşov a unui imobil trecut ...

 HOTĂRÂRE nr. 647 din 7 august 2020 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituţii din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea anexei nr. 8 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis ...

 HOTĂRÂRE nr. 649 din 7 august 2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea ...

 HOTĂRÂRE nr. 653 din 7 august 2020 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a imobilului situat în municipiul constanţa, judeţul constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în ...

 HOTĂRÂRE nr. 655 din 7 august 2020 privind transmiterea imobilului 2734 din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 296 alin. (1) şi (7) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea imobilului 2734, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea ministerului apărării naţionale. ...

 HOTĂRÂRE nr. 646 din 7 august 2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Izvorul Alb-Valea Bancului şi a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul Negrişoara-Poiana Negrii, judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul izvorul alb-valea bancului şi a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul negrişoara-poiana negrii, judeţul suceava, având datele ...

 HOTĂRÂRE nr. 657 din 7 august 2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Casa de Pensii Sectorială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 august 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mfp 106008 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - casa de pensii sectorială, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în ...

 HOTĂRÂRE nr. 658 din 7 august 2020 privind modificarea denumirii şi actualizarea descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea denumirii şi actualizarea descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea agenţiei pentru protecţia mediului bucureşti, instituţie publică cu personalitate ...

Monitorul Oficial 731 din 13 August 2020 (M. Of. 731/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 625 din 31 iulie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 13 august 2020

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „drum expres craiova-piteşti şi legăturile la drumurile existente“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „drum expres craiova-piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, aflat pe raza localităţilor pieleşti şi robăneşti din judeţul dolj, prevăzut în anexa ...

Monitorul Oficial 733 din 13 August 2020 (M. Of. 733/2020)

 NORMĂ nr. 31 din 5 august 2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 733 din 13 august 2020

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114 şi ale art. 128 lit. g) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data ...

 NORMĂ nr. 32 din 5 august 2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 733 din 13 august 2020

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), art. 100-104 şi ale art. 108 lit. g) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c),art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 5 august 2020,autoritatea ...

Monitorul Oficial 734 din 13 August 2020 (M. Of. 734/2020)

 REZOLUŢIE MSC.415(97) din 25 noiembrie 2016 privind adoptarea amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 13 august 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.511 din 30 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 734 din 13 august 2020.──────────amendamente la partea b din codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (codul is din 2008)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, rezoluţia msc.267(85) prin care a adoptat codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă („codul is din 2008“),luând notă de prevederile referitoare la procedura de modificare a părţii b din codul is din 2008, enunţate în regula ii-1/2.27.2 din convenţia ...

Monitorul Oficial 735 din 13 August 2020 (M. Of. 735/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 648 din 7 august 2020 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" al Judeţului Sibiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) ...

 HOTĂRÂRE nr. 651 din 7 august 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 617 din 1 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, după punctul 14 se introducdouă noi puncte, punctele 14^1 şi 14^2, cu următorul cuprins:"14^1. navă de pasageri de mare viteză - navă de mare viteză aşa cum este definită în convenţia solas 1974, cap. x, regula i, care transportă mai mult de 12 pasageri;14^2. navă de pasageri de tip ro-ro - navă ...

 HOTĂRÂRE nr. 652 din 7 august 2020 privind înscrierea unui imobil situat în judeţul Cluj în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului apărării naţionale a imobilului situat în judeţul cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în ...

 HOTĂRÂRE nr. 654 din 7 august 2020 privind transmiterea unei părţi din imobilul 917 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 917, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al comunei floreşti, judeţul cluj. (2) după preluare, partea ...

 PROIECT DE LEGE nr. 686 din 14 iulie 2020 de revizuire a Constituţiei României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020

Expunere de motivefamiliaÎn conformitate cu drepturile şi libertăţile stipulate în constituţia româniei, cu obligaţia ce ne revine de a apăra familia, valorile materiale şi spirituale care au stat şi stau la baza evoluţiei naţiunii noastre, dreptul de a hotărî cu privire la educaţia propriilor noştri copii, am hotărât să declanşăm această iniţiativă civică legislativă de revizuire a constituţiei româniei, în sensul modificării art. 48 alin. (1) al constituţiei româniei.căsătoria între un bărbat şi o femeie este o relaţie interumană consfinţită istoric şi religios la scara întregii umanităţi, relaţie care asigură procrearea, creşterea şi educarea copiilor.pentru ca familia să reziste, să ...

Monitorul Oficial 730 din 12 August 2020 (M. Of. 730/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 659 din 7 august 2020 privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli finanţate în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 12 august 2020

Având în vedere scrisoarea comisiei europene - dg regio nr. 2.442.354/8 mai 2020 (primită în sfc - sistemul de gestionare a fondurilor în uniunea europeană, în data de 8 mai 2020) referitoare la preînchiderea programului ipa de cooperare transfrontalieră românia - republica serbia,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 57^1 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta ...

 CIRCULARĂ nr. 17 din 11 august 2020 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2020 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 12 august 2020

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2020, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,14% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a ...

 CIRCULARĂ nr. 18 din 11 august 2020 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2020 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 12 august 2020

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2020, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 3,00% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale ...

 CIRCULARĂ nr. 19 din 11 august 2020 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2020 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 12 august 2020

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2020, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în valută este de 2,75% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a ...

Monitorul Oficial 726 din 12 August 2020 (M. Of. 726/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 12 august 2020

Având în vedere că în prezent, prin intermediul programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanţat din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, denumit în continuare fead, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin educaţional - copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial,ţinând cont de faptul că, în această perioadă generată de criza covid-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate ...

 ATRIBUŢIILE din 7 august 2020 instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea S.N.S.E.D. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 12 august 2020

──────────conţinute de ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 133 din 7 august 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 726 din 12 august 2020.──────────a. instituţii cu rol în sistemul de management şi control al poad pentru măsura de acordare de sprijin educaţional prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional1. ministerul fondurilor europene, în calitate de autoritate de management:a) gestionează poad în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;b) pune la dispoziţia beneficiarului informaţii relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;c) instituie un sistem de înregistrare şi stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operaţiune care sunt necesare pentru ...

Monitorul Oficial 727 din 12 August 2020 (M. Of. 727/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 617 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 12 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (11) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. denumirea capitolului i se modifică şi va avea următorul cuprins:"cap. i organizarea şi atribuţiile agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară"2. la capitolul ...

 HOTĂRÂRE nr. 641 din 7 august 2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 12 august 2020

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 15 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis ...

 HOTĂRÂRE nr. 643 din 7 august 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 12 august 2020

În vederea asigurării aplicării prevederilor regulamentului delegat (ue) 2019/945 al comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2019/947 al comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord,având în vedere dispoziţiile art. 131 din regulamentul (ue) 2018/1.139 al parlamentului european şi al consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a agenţiei uniunii europene pentru siguranţa aviaţiei, de ...

 HOTĂRÂRE nr. 650 din 7 august 2020 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, precum şi actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 12 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în ...

Monitorul Oficial 722 din 11 August 2020 (M. Of. 722/2020)

 HOTĂRÂREA din 23 aprilie 2019 în Cauza Elisei-Uzun şi Andonie împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 11 august 2020

(cererea nr. 42.447/10)strasbourg definitivă9 septembrie 2019hotărârea a devenit definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. această hotărâre poate suferi modificări de formă.În cauza elisei-uzun şi andonie împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din: ganna yudkivska, preşedinte, paulo pinto de albuquerque, egidijus kūris, iulia antoanella motoc, carlo ranzoni, georges ravarani, péter paczolay, judecători, şi andrea tamietti, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 4 septembrie 2018 şi la 5 martie 2019,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la cea din urmă dată.procedura1. la originea cauzei se află cererea ...

Monitorul Oficial 723 din 11 August 2020 (M. Of. 723/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 621 din 31 iulie 2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bistriţa" al Judeţului Bistriţa-Năsăud, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 11 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864, 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi din imobilul ...

 HOTĂRÂRE nr. 622 din 31 iulie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa, scăderea din inventar a unei construcţii şi a unei părţi de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi de teren din acesta, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 11 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc ...

Monitorul Oficial 724 din 11 August 2020 (M. Of. 724/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 642 din 7 august 2020 privind denumirile titlurilor şi calificărilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 724 din 11 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă denumirile titlurilor şi calificărilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă, înmatriculaţi în anul i de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, potrivit nomenclatoarelor domeniilor şi specializărilor/programelor din învăţământul universitar de licenţă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărârea guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior ...

Monitorul Oficial 725 din 11 August 2020 (M. Of. 725/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 611 din 31 iulie 2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 11 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a ...

 HOTĂRÂRE nr. 645 din 7 august 2020 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 11 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 17 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. iorganizarea şi funcţionarea institutului naţional de administraţieart. ...

Monitorul Oficial 719 din 10 August 2020 (M. Of. 719/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 624 din 31 iulie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, ca urmare a reevaluării, precum şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 10 august 2020

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi al art. 292 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public ...

Monitorul Oficial 716 din 10 August 2020 (M. Of. 716/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 605 din 31 iulie 2020 privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea, după caz, a unor imobile ...

 HOTĂRÂRE nr. 608 din 31 iulie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „remodelarea, consolidarea şi supraetajarea sălii omnia pentru conversia în centrul naţional al dansului bucureşti“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind finanţarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public ...

 HOTĂRÂRE nr. 609 din 31 iulie 2020 pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 271 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În aplicarea art. 271 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la numirea în funcţie, prefectul şi subprefectul care nu deţin o locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi are sediul instituţia prefectului au dreptul la o locuinţă de serviciu corespunzătoare sau la decontarea cheltuielilor de cazare, pe durata exercitării funcţiei publice. (2) În situaţia în care ...

 HOTĂRÂRE nr. 610 din 31 iulie 2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Călăraşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea tribunalului călăraşi a imobilului - teren situat în municipiul călăraşi, str. bucureşti nr. 106, judeţul călăraşi, care constituie amplasamentul clădirii tribunalului călăraşi, imobil având datele de identificare prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 612 din 31 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.470/2005 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) valorificarea bunurilor aflate în administrarea ministerului apărării naţionale se efectuează prin compania naţională «romtehnica» - s.a., denumită în continuare companie.(2) deşeurile de sticlă, metal, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic, materialele de resortul hrănirii şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 618 din 31 iulie 2020 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 296 alin. (1) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea unei părţi de imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea ministerului apărării naţionale. (2) partea de imobil prevăzută ...

 HOTĂRÂRE nr. 619 din 31 iulie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului ...

 HOTĂRÂRE nr. 623 din 31 iulie 2020 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea instituţiei prefectului - judeţul brăila din subordinea ministerului afacerilor interne, potrivit anexei care ...

Monitorul Oficial 720 din 10 August 2020 (M. Of. 720/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 7 august 2020 privind reglementarea unor măsuri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020

În considerarea faptului că pe durata stării de alertă activităţile de supraveghere activă, depistare, carantinare sau izolare a cazurilor, urmărire a contactelor reprezintă măsuri continue necesare pentru gestionarea adecvată a prevenirii şi limitării răspândirii infecţiilor determinate de virusul sars-cov-2, având în vedere că, potrivit atribuţiilor statuate în sarcina direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului bucureşti, acestea coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea ministerului sănătăţii,luând în considere necesitatea ...

 NORME METODOLOGICE din 7 august 2020 pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.416/820/2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 720 din 10 august 2020.──────────art. 1(1) persoana asigurată are dreptul de a fi informată la cerere, prin casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale decontate din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de care a beneficiat în anul precedent.(2) de dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază persoanele care deţin calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispoziţiilor art. 222 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 715 din 08 August 2020 (M. Of. 715/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 11 din 7 august 2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 8 august 2020

Pentru alegerea autoritĂŢilor administraŢiei publice locale din anul 2020având în vedere prevederile art. 26 alin. (14) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 120 alin. (1) raportat la art. 13 alin. (7) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) din legea nr. 115/2015, cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 7 august 2020 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020 EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 8 august 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 59 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) şi al art. 59 alin. (7) din legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare,biroul electoral central h o t ă r ă ş t e:art. 1se înregistrează semnele electorale*) ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2020, conform listei ...

Monitorul Oficial 709 din 07 August 2020 (M. Of. 709/2020)

 PROCEDURĂ din 23 iulie 2020 privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 7 august 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.065/c din 23 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 709 din 7 august 2020.──────────art. 1(1) În vederea aprecierii comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, reglementat de art. 11 lit. h) din legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, se au în vedere următoarele criterii:a) persoana să nu fi săvârşit fapte pentru care i s-au aplicat sancţiuni contravenţionale sau amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din codul penal din 1968 ori pentru care, deşi s-a dispus ...

Monitorul Oficial 710 din 07 August 2020 (M. Of. 710/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 627 din 31 iulie 2020 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 41 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ...

Monitorul Oficial 711 din 07 August 2020 (M. Of. 711/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 628 din 31 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 7 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 3(1) se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii ...

Monitorul Oficial 712 din 07 August 2020 (M. Of. 712/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 6 august 2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 64-80 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, văzând dispoziţiile legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare,ţinând cont de prevederile legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din ...

Monitorul Oficial 714 din 07 August 2020 (M. Of. 714/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 629 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Emanuel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului argeş de către domnul soare emanuel.(2) domnul soare emanuel predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la ...

 HOTĂRÂRE nr. 630 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Miroşeanu Liviu Alexandru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului bacău de către domnul miroşeanu liviu alexandru.(2) domnul miroşeanu liviu alexandru predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de ...

 HOTĂRÂRE nr. 631 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Dolha Nechita-Stelian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului bistriţa-năsăud de către domnul dolha nechita-stelian.(2) domnul dolha nechita-stelian predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

 HOTĂRÂRE nr. 632 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Boboc Cătălin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului brăila de către domnul boboc cătălin.(2) domnul boboc cătălin predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la ...

 HOTĂRÂRE nr. 633 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului mehedinţi de către domnul pavel cristinel.(2) domnul pavel cristinel predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la ...

 HOTĂRÂRE nr. 634 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Costea Tiberiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului vâlcea de către domnul costea tiberiu.(2) domnul costea tiberiu predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

 HOTĂRÂRE nr. 635 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului argeş de către domnul bughiu adrian-dumitru.(2) domnul bughiu adrian-dumitru predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

 HOTĂRÂRE nr. 636 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Sărăor Elena-Adriana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului caraş-severin de către doamna sărăor elena-adriana.(2) doamna sărăor elena-adriana predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la ...

 HOTĂRÂRE nr. 637 din 7 august 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vâlcea de către domnul Fârtat Sebastian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului vâlcea de către domnul fârtat sebastian.(2) domnul fârtat sebastian predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data ...

 HOTĂRÂRE nr. 638 din 7 august 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ailenei sorin-gabriel exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului bacău.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:p. ministrul afacerilor interne,gheorghe sorescu,secretar de statbucureşti, 7 august 2020.nr. 638.-----

 HOTĂRÂRE nr. 639 din 7 august 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Fârtat Sebastian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul fârtat sebastian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului vâlcea.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:p. ministrul afacerilor interne,gheorghe sorescu,secretar de statbucureşti, 7 august 2020.nr. 639.----

 HOTĂRÂRE nr. 640 din 7 august 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Cîrstea Corneliu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 7 august 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul cîrstea corneliu exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului argeş.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:p. ministrul afacerilor interne,gheorghe sorescu,secretar de statbucureşti, 7 august 2020.nr. 640.----

Monitorul Oficial 707 din 06 August 2020 (M. Of. 707/2020)

 CIRCULARĂ nr. 16 din 5 august 2020 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 6 august 2020

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi hotărârea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei din data de 5 august 2020,banca naţională a româniei hotărăşte:Începând cu data de 6 august 2020, nivelul ratei dobânzii de referinţă a băncii naţionale a româniei este de 1,50% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 5 august 2020.nr. 16.-----

Monitorul Oficial 706 din 06 August 2020 (M. Of. 706/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 606 din 31 iulie 2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale - Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 706 din 6 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) lit. d) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 475.987 lei, inclusiv tva, şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, ministerului apărării naţionale - spitalul clinic militar de urgenţă „dr. victor popescu“ timişoara, în vederea operaţionalizării sistemului modular de izolare şi tratament pentru implementarea unor măsuri de prevenire şi limitare a contaminării, ...

Monitorul Oficial 707 din 06 August 2020 (M. Of. 707/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 602 din 31 iulie 2020 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem de alertă timpurie şi informare în timp real - RO-SAT" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 6 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „sistem de alertă timpurie şi informare în timp real - ro-sat“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea proiectului prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetele secretariatului general al guvernului şi serviciului de telecomunicaţii speciale, în limita sumelor aprobate anual ...

 HOTĂRÂRE nr. 620 din 31 iulie 2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei în domeniul public al comunei Moftin şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 707 din 6 august 2020

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi al art. 292 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi ...

Monitorul Oficial 701 din 05 August 2020 (M. Of. 701/2020)

 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2020 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 5 august 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 734 din 24 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 701 din 5 august 2020.──────────art. 1noţiuni introductive1.1. comitetul olimpic şi sportiv român beneficiază, pentru desfăşurarea activităţii, de sume de la bugetul de stat, sub forma transferurilor, sume pentru susţinerea activităţii conform statutului propriu şi legislaţiei incidente.1.2. comitetul olimpic şi sportiv român beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru categoriile de cheltuieli eligibile din fonduri publice, în limitele şi condiţiile stabilite de lege.1.3. salarizarea personalului angajat pe posturile finanţate din sumele provenite de la bugetul de stat prin bugetul ministerului tineretului şi sportului ...

Monitorul Oficial 702 din 05 August 2020 (M. Of. 702/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 593 din 31 iulie 2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 5 august 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2-4 din regulamentul delegat (ue) 2020/592 al comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de covid-19 şi de măsurile legate de aceasta,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea uniunii europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, publicată în monitorul ...

 HOTĂRÂRE nr. 596 din 31 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 5 august 2020

În scopul asigurării aplicării în românia a prevederilor regulamentului (ue) 2019/788 al parlamentului european şi al consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2019/1.799 al comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul regulamentului (ue) 2019/788 al parlamentului european şi al consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării regulamentului (ue) 2019/788 al parlamentului european şi al consiliului din 17 aprilie ...

 HOTĂRÂRE nr. 603 din 31 iulie 2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 5 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. iorganizarea şi conducerea corpului de control al prim-ministruluiart. 1(1) corpul de control al prim-ministrului este organizat şi funcţionează ca structură în cadrul aparatului de lucru al guvernului, fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului.(2) În îndeplinirea activităţii de control administrativ, reprezentanţii corpului de control al prim-ministrului îşi exercită atribuţiile cu obiectivitate, imparţialitate şi ...

Monitorul Oficial 703 din 05 August 2020 (M. Of. 703/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 598 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 5 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 336 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 3(1) se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislaţiei în domeniul ...

 HOTĂRÂRE nr. 604 din 31 iulie 2020 pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 5 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiei naţionale de strategie şi prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) structura organizatorică a comisiei naţionale de strategie şi prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al comisiei naţionale de strategie şi prognoză este 114, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia.art. 2Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute ...

 HOTĂRÂRE nr. 613 din 31 iulie 2020 pentru aprobarea plăţii unor contribuţii financiare voluntare ale României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2019 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 5 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1(1) se aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a româniei pentru anii 2019 şi 2020 în vederea finanţării participării româniei la activităţile organizate de forumul privind administrarea fiscală din cadrul organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică (ocde), în limita echivalentului în lei al sumei totale de 50.000 euro, respectiv 25.000 euro/an.(2) ...

 HOTĂRÂRE nr. 614 din 31 iulie 2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţiile produse în localităţile Aiud şi Sânmiclăuş din judeţul Alba EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 5 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3, al art. 8 alin. 3, precum şi al art. 13 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 251.542,20 lei, exclusiv transportul, pentru populaţia afectată de inundaţiile produse în localităţile aiud şi sânmiclăuş din judeţul alba.(2) ...

 HOTĂRÂRE nr. 615 din 31 iulie 2020 privind declararea proiectului de investiţii "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Ghergheasa-Focşani" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 5 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi m) din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se declară proiectul de investiţii „conductă de transport gaze naturale pe direcţia ghergheasa-focşani“ ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. art. 2se desemnează ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 616 din 31 iulie 2020 privind declararea proiectului de investiţii "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor-Orşova-Băile Herculane-Jupa" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 5 august 2020

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi m) din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se declară proiectul de investiţii „conductă de transport gaze naturale pe direcţia prunişor-orşova-băile herculane-jupa“ ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. art. 2se desemnează ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul ...

Monitorul Oficial 704 din 05 August 2020 (M. Of. 704/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 31 iulie 2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 5 august 2020

Având în vedere:- că accesul la credit în vederea achiziţiei unei locuinţe a devenit dificil pentru familii, ca efect al crizei economice, conducând la imposibilitatea acestora de a-şi schimba locuinţa în raport cu nevoile de locuit ale acestora şi/sau cu creşterea numărului membrilor familiei;– că în prezent modificările aduse prin legea nr. 40/2020 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „prima casă“, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia sunt restrictive, de natură a înlătura de la accesarea programului o categorie de persoane care se încadra ...

Monitorul Oficial 703 bis din 05 August 2020 (M. Of. 703 bis/2020)

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020 pentru anul 2020, laContractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Regio Călători aprobat prin art. 2 al H.G. nr. 146/20.02.2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 bis din 5 august 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.477 din 30 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 703 din 5 august 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ...../...07.2020Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. ro76trez23a840401200109x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. gigi gavrilĂ, preşedinte, denumită în continuare autoritatea pentru reformă feroviară (a.r.f.), în numele statului,şiregio călători s.r.l. cu sediul în mun. braşov strada ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Interregional S.R.L. aprobat prin art. 3 al H.G. nr. 146/20.02.2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 bis din 5 august 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.477 din 30 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 703 din 5 august 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ....../...07.2020Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail:office@arf.gov.ro; cod fiscal 37314940, cont nr. ro46trez23a840401400400x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. gigi gavrilĂ, preşedinte, denumită în continuare autoritatea pentru reformă feroviară (a.r.f.), în numele statului,şisocietatea comercială interregional călători s.r.l., cu sediul în mun. cluj ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin art. 4 al H.G. nr. 146/20.02.2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 bis din 5 august 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.477 din 30 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 703 din 5 august 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ...../...07.2020Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. ro76trez23a840401200109x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. gigi gavrilĂ, preşedinte, denumită în continuare autoritatea pentru reformă feroviară (a.r.f.), în numele statului.şisocietatea comercială transferoviar călători s.r.l., cu sediul în mun. ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Astra Trans Carpatic S.R.L., aprobat prin art. 5 al H.G. nr. 146/20.02.2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 bis din 5 august 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.477 din 30 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 703 din 5 august 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ...../...07.2020Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro; cod fiscal 37314940, cont nr. ro46trez23a840401400400x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. gigi gavrilĂ, preşedinte, denumită în continuare autoritatea pentru reformă feroviară (a.r.f.), în numele statului,şiastra trans carpatic s.r.l. cu sediul în mun. bucureşti, ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. aprobat prin art. 6 al H.G. nr. 146/20.02.2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 bis din 5 august 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.477 din 30 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 703 din 5 august 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. .../...07.2020Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. ro76trez23a840401200109x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. gigi gavrilĂ, preşedinte, denumită în continuare autoritatea pentru reformă feroviară (a.r.f.), în numele statului,şisocietatea comercială softrans s.r.l, cu sediul în municipiul craiova, ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prin art. 1 al H.G. nr. 146/20.02.2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 bis din 5 august 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.477 din 30 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 703 din 5 august 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ......../...07.2020Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. ro76trez23a840401200109x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. gigi gavrilĂ, preşedinte, denumită în continuare autoritatea pentru reformă feroviară (a.r.f.), în numele statului,şisocietatea naţională de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" ...

Monitorul Oficial 704 din 05 August 2020 (M. Of. 704/2020)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 30 iulie 2020 pentru anul 2020 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 5 august 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.476 din 30 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 704 din 5 august 2020.──────────Încheiat între:ministerul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul lucian nicolae bode, ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, în calitate de autoritate contractantă,şisocietatea de transport cu metroul bucureşti „metrorex“ - s.a., denumită în continuare metrorex - s.a., cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul gabriel-daniel mocanu, director general, în calitate de operator,în continuare denumite în mod individual partea şi în mod ...

Monitorul Oficial 698 din 04 August 2020 (M. Of. 698/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 31 iulie 2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020

Având în vedere statutul de unitate militară al institutului naţional de cercetare-dezvoltare medico-militară „cantacuzino“, prevăzut la art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 13/2018, cu completările ulterioare,ţinând cont de faptul că institutul naţional de cercetare-dezvoltare medico-militară „cantacuzino“ este o instituţie de drept public care desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate ...

 HOTĂRÂRE nr. 594 din 31 iulie 2020 pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din regulamentul (ue) 2020/672 al consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (sure) ca urmare a epidemiei de covid-19,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordul de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din regulamentul (ue) 2020/672 al consiliului - sure - ...

Monitorul Oficial 699 din 04 August 2020 (M. Of. 699/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 599 din 31 iulie 2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 4 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul naţional competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „locuri de muncă pentru toţi“, obiectivul tematic 8 „promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă“, prioritatea de investiţii 10.iii „Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul ...

Monitorul Oficial 700 din 04 August 2020 (M. Of. 700/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 4 august 2020

Ţinând cont că prin decizia de aplicare a comisiei europene c(2020) 4.680 de modificare a deciziei de aplicare a comisiei europene c (2015) 4.823 de aprobare a anumitor elemente ale programului operaţional infrastructură mare pentru sprijinul din partea fondului european de dezvoltare regională şi a fondului de coeziune în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă din românia s-a aprobat modificarea axei prioritare 8 - sisteme inteligente şi sustenabile pentru energie şi gaze naturale în vederea sprijinirii proiectelor de investiţii care vizează creşterea nivelului de funcţionalitate inteligentă a infrastructurii de distribuţie de gaze naturale prin îmbunătăţirea ...

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 august 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 EMITENT: Biroul Electoral Central PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 4 august 2020

Având în vedere prevederile art. 25-32 şi ale art. 38-44 din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,observând dispoziţiile art. 3 din legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora,în temeiul art. 39 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi (5) din legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare,biroul electoral central h o t ă r ...

Monitorul Oficial 697 din 04 August 2020 (M. Of. 697/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 155 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 4 august 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi (16 voturi da, 1 vot nu),plenul consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului superior al magistraturii, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 1.073/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, ...

Monitorul Oficial 699 din 04 August 2020 (M. Of. 699/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 4 august 2020

Apariţia pandemiei covid-19 a determinat implementarea unor măsuri fără precedent la nivel global care au generat efecte semnificative în plan economic. În acest context, la nivel guvernamental s-a constatat necesitatea de a adopta cu rapiditate măsuri de răspuns care să permită revenirea economiilor naţionale la nivelul de activitate necesar pentru menţinerea locurilor de muncă şi creşterea capacităţii de ieşire rapidă din criza economică.la nivelul uniunii europene, comisia europeană a reglementat un cadru temporar care să permită statelor membre să implementeze măsuri cu componentă de ajutor de stat prin care companiile aflate în dificultate să poată fi susţinute atunci când se ...

Monitorul Oficial 695 din 03 August 2020 (M. Of. 695/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 31 iulie 2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 3 august 2020

Având în vedere prevederile legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, referitoare la instituirea măsurilor de carantină sau izolare,luând în considerare actualul context epidemiologic, precum şi necesitatea acordării certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare şi a indemnizaţiilor aferente acestor certificate, în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor asigurate la prestaţiile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate,întrucât soluţiile legislative preconizate prin legea nr. 136/2020 nu acoperă întreaga problematică privind modul de acordare a certificatelor de concediu medical, precum şi a indemnizaţiilor aferente acestora, în cazul în care se dispune carantina ...

 HOTĂRÂRE nr. 595 din 31 iulie 2020 privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 3 august 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul naţional sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020, axa prioritară 4: incluziunea socială şi combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, prioritatea de investiţii 9v: promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară ...

Monitorul Oficial 693 din 03 August 2020 (M. Of. 693/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 23 iulie 2020 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1.348/2019 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 3 august 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritatea voturilor exprimate (10 voturi da, 1 vot nu),secţia pentru judecători a consiliului superior al magistraturii hotărăşte:art. iregulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.348/2019, publicată în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 691 din 03 August 2020 (M. Of. 691/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 iulie 2020 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2020-2021 EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 3 august 2020

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă raportul de activitate al consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019.art. 2se aprobă programul de activitate al consiliului director aferent mandatului din perioada 2020-2021.art. 3prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia,sorin adrian petrebucureşti, 27 iulie 2020.nr. 1.-----

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 27 iulie 2020 privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2019 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 3 august 2020

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2019 ale asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia.art. 2se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului director al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia pentru anul 2019.art. 3se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia.art. 4prezenta hotărâre se publică în ...

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 iulie 2020 privind aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 3 august 2020

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă „standardele de evaluare a bunurilor“*) care sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.*) „standardele de evaluare a bunurilor“ se pun la dispoziţia celor interesaţi de către asociaţia naţională a evaluatorilor autorizaţi din românia.(2) „standardele de evaluare a bunurilor“ sunt în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare ivs (international valuation standards) şi cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 27 iulie 2020 pentru aprobarea prelungirii mandatului membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 3 august 2020

Având în vedere expirarea mandatului membrilor comisiei de etică şi disciplină a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia începând cu data de 21 septembrie 2020, acordat prin hotărârea conferinţei naţionale a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia nr. 4/2016 pentru numirea membrilor comisiei de etică şi disciplină a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia,luând în considerare contextul actual generat de pandemia provocată de virusul sars-cov-2, care nu permite întruniri de mai multe persoane la sală, precum şi necesitatea asigurării funcţionării activităţii comisiei de etică şi disciplină în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin,în vederea respectării dispoziţiilor art. 7 ...

Monitorul Oficial 692 din 03 August 2020 (M. Of. 692/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 590 din 31 iulie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Jitaru Narcis EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 3 august 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul jitaru narcis exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului bacău.prim-ministruludovic orbancontrasemnează: ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 31 iulie 2020.nr. 590.-----

 HOTĂRÂRE nr. 591 din 31 iulie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Drăghincescu Simona EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 3 august 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna drăghincescu simona exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului brăila.prim-ministruludovic orbancontrasemnează: ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 31 iulie 2020.nr. 591.-----

 HOTĂRÂRE nr. 592 din 31 iulie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Mitroi Sergiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 3 august 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul mitroi sergiu exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului covasna.prim-ministruludovic orbancontrasemnează: ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 31 iulie 2020.nr. 592.-----

Monitorul Oficial 694 din 03 August 2020 (M. Of. 694/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 31 iulie 2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 3 august 2020

Având în vedere cadrul normativ actual prin care se stabileşte în mod limitativ modalitatea de compensare a unor creanţe deţinute de administraţia naţională a rezervelor de stat şi probleme speciale, ţinând cont de îndeplinirea de îndată a unor sarcini necesare şi urgente pentru a evita pricinuirea de pagube patrimoniului rezervelor de stat, vădit disproporţionate în raport cu valorile stocurilor deţinute faţă de cele ale unor creanţe prioritare deţinute de unităţile teritoriale subordonate rezervelor de stat, admise în condiţiile legii la masa credală a unor operatori economici aflaţi în procedură de lichidare ori de executare silită, luând în considerare faptul că ...

 NORME TEHNICE din 29 iulie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 3 august 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 180 din 29 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 694 din 3 august 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1În sensul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) autoritatea competentă a statului în zootehnie - agenţia naţională pentru zootehnie „prof. dr. g. k. constantinescu“ (anz), recunoscută de uniunea europeană pentru transpunerea şi implementarea legislaţiei europene privind domeniul său de activitate, autoritate cu reprezentare la nivel naţional prin structurile sale teritoriale;b) montă naturală autorizată - împerecherea masculului autorizat cu femele în condiţii fiziologice naturale;c) puncte de montă - unităţi zootehnice autorizate care ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016