Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele mai 2020 Twitter Facebook

Acte altele mai 2020

Monitorul Oficial 461 din 30 Mai 2020 (M. Of. 461/2020)

 NORME din 29 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 30 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 966/1.809/105/2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 461 din 30 mai 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice la terasele/spaţiile deschise din exteriorul unităţilor de alimentaţie publică în legătură cu activităţile de manipulare, preparare, comercializare, servire şi consum al produselor alimentare.art. 2În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute la art. 17 din norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de ...

 NORMA din 29 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 30 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 969/1.810/1.166/2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 461 din 30 mai 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pentru activităţile de operare a plajelor turistice.art. 2În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute în ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, cu modificările ulterioare.art. 3Începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activităţile de operare a plajelor turistice.cap. iimăsuri specifice sanitare, economice şi cerinţe pentru operarea plajelor turisticesecŢiunea 1cerinţe speciale privind măsurile specifice sanitare, economice şi cerinţe pentru operarea ...

Monitorul Oficial 453 din 29 Mai 2020 (M. Of. 453/2020)

 SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 mai 2020 pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 1 - Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 29 mai 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 136 din 20 mai 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 453 din 29 mai 2020.──────────cap. iprevederi generale1. sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată depuse de beneficiari, aferente primei 1 - prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile pentru elaborarea proiectului tehnic de împădurire şi împrejmuirea plantaţiei, se stabileşte ţinându-se cont de nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului, a proiectului tehnic de împădurire, precum şi a altor prevederi legale aplicabile.2. pentru costurile standard aferente primei 1 se aplică 3 categorii ...

 SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 mai 2020 pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 29 mai 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 136 din 20 mai 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 453 din 29 mai 2020.──────────cap. iprevederi generale1. sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată depuse de beneficiari aferente primei 2 - prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, se stabileşte ţinându-se cont de nerespectarea: criteriilor de eligibilitate, a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv nerespectarea prevederilor angajamentului, ale proiectului tehnic de împădurire, nerespectarea cerinţelor privind nedeclararea tuturor parcelelor agricole şi ecocondiţionalitatea, precum şi a altor prevederi ...

Monitorul Oficial 454 din 29 Mai 2020 (M. Of. 454/2020)

 CUANTUMUL TOTAL din 29 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 29 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019denumirea partidului politic: partidul noua românie - pnradresa sediului pnr: strada răscoala 1907 nr. 9, bl. 15, sc. 3, ap. 40, sectorul 2, bucureşti ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al ...

Monitorul Oficial 453 din 29 Mai 2020 (M. Of. 453/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 29 mai 2020

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 223/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 11 martie 2014 privind fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, modificat prin regulamentul (ue, euratom) 2018/1.046 al parlamentului european şi al consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al uniunii, de modificare a regulamentelor (ue) nr. 1.296/2013, (ue) nr. 1.301/2013, (ue) nr. 1.303/2013, (ue) nr. 1.304/2013, (ue) nr. 1.309/2013, (ue) nr. 1.316/2013, (ue) nr. 223/2014,(ue) nr. 283/2014 şi a deciziei nr. 541/2014/ue şi de abrogare a regulamentului (ue, euratom) nr. 966/2012 şi completat prin regulamentul (ue) 2020/559 al ...

Monitorul Oficial 455 din 29 Mai 2020 (M. Of. 455/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 434 din 28 mai 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 29 mai 2020

Ţinând seama de măsurile adoptate prin hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 26 din 28 mai 2020 privind propunerea de modificare/completare/relaxare a măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de covid-19 dispuse pe durata stării de alertă,având în vedere prevederile art. 6 şi art. 71 alin. (1) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 3 „măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“ la hotărârea guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru ...

Monitorul Oficial 452 din 29 Mai 2020 (M. Of. 452/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 404 din 21 mai 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000-km 52+770", pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 29 mai 2020

Având în vedere hotărârea guvernului nr. 233/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada de centură bucureşti“, sector centura nord km 0+000-km 52+770, şi ai obiectivului de investiţii „autostrada de centură bucureşti“, sector centura sud km 52+770-km 100+900,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „autostrada de centură bucureşti, sector centura nord km 0+000-km ...

 HOTĂRÂRE nr. 408 din 21 mai 2020 privind actualizarea denumirii, valorii de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti, precum şi trecerea unor bunuri aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 29 mai 2020

Având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi al art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea denumirii, valorii de inventar ...

Monitorul Oficial 457 din 29 Mai 2020 (M. Of. 457/2020)

 CIRCULARĂ nr. 12 din 29 mai 2020 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 29 mai 2020

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi hotărârea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei din data de 29 mai 2020, banca naţională a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu data de 2 iunie 2020, nivelul ratei dobânzii de referinţă a băncii naţionale a româniei este de 1,75% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale ...

Monitorul Oficial 458 din 29 Mai 2020 (M. Of. 458/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 29 mai 2020

Ţinând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru românia, care asigură creşterea calităţii vieţii, conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, iar asigurarea realizării acestora şi prevenirea întârzierilor în implementare impun reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri de pregătire a documentaţiilor necesare, prin valorificarea la maximum a sumelor alocate româniei prin programul operaţional infrastructură mare,luând în considerare faptul că pentru absorbţia fondurilor europene alocate româniei în perioada 2021-2027 este necesară crearea cadrului de reglementare a unor mecanisme eficiente pentru pregătirea portofoliului de proiecte al româniei, ...

Monitorul Oficial 457 din 29 Mai 2020 (M. Of. 457/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 21 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 29 mai 2020

În considerarea creşterii de 7 ori a costului emisiilor indirecte de dioxid de carbon din ultimii 2 ani, fapt ce nu putea fi previzionat, precum şi a iminentei creşteri a preţului inclusiv în anul 2020, ce amplifică exponenţial riscul de relocare a unor întreprinderi energointensive cu consecinţe sociale imediate şi grave generate de pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă directe şi indirecte,având în vedere că de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră consumatorii finali de energie electrică din românia s-au confruntat cu costuri în creştere ale consumului de energie ...

Monitorul Oficial 458 din 29 Mai 2020 (M. Of. 458/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 29 mai 2020

În contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia covid-19 care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra imm-urilor, au fost aprobate măsuri de sprijin pentru aceste categorii de întreprinderi prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare şi ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi prin completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 110/2017 privind programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - imm invest romÂnia, precum şi pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii imm-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia covid-19, în vederea corelării ...

Monitorul Oficial 459 din 29 Mai 2020 (M. Of. 459/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020

Având în vedere necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic,în consecinţa deciziilor luate de autorităţile naţionale sau din alte state, de suspendare a unor activităţi, şi a altor măsuri de reducere a extinderii pandemiei cu coronavirusul sars-cov-2, mediul de afaceri se confruntă cu o reducere a cererii şi dificultăţi în asigurarea fluxurilor de furnizare şi desfacere a bunurilor şi serviciilor, care ar putea conduce la blocaje financiare.În scopul susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum şi având în vedere faptul că în perioada stării de urgenţă mediul ...

Monitorul Oficial 460 din 29 Mai 2020 (M. Of. 460/2020)

 MĂSURI din 29 mai 2020 pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 29 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.879/967/2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 460 din 29 mai 2020.──────────cap. imăsuri şi reguli pentru activitatea muzeelor şi galeriilor de artă1. măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile:a) portul obligatoriu al măştii (medicală/nonmedicală), care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul sars-cov-2;c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie ...

Monitorul Oficial 459 din 29 Mai 2020 (M. Of. 459/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 29 mai 2020

Având în vedere încetarea stării de urgenţă declarate prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei şi prelungite prin decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, precum şi declararea stării de alertă prin hotărârea guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parţial ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului sars-cov-2 şi de ...

Monitorul Oficial 450 din 28 Mai 2020 (M. Of. 450/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 395 din 21 mai 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-voinţă" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul cbrne, generate de acte de rea-voinţă“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri alocate prin programul operaţional infrastructură mare (poim) 2014-2020, axa prioritară 5 - promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, obiectivul ...

 HOTĂRÂRE nr. 407 din 21 mai 2020 privind autorizarea Ministerului Culturii de a accepta o donaţie cu sarcini în favoarea statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 291 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se autorizează ministerul culturii să accepte oferta de donaţie cu sarcini, în favoarea statului român, formulată de johannes sturdza, constând în imobilul înscris în cartea funciară nr. 34929, situat în oraşul liteni, judeţul suceava, compus din construcţia c1 - conac şi teren în suprafaţă de 6.170 mp, imobil înscris în lista monumentelor istorice 2015 a judeţului suceava la poziţia nr. 286, cod sv-ll-m-b-05565, cu denumirea „casa ...

 HOTĂRÂRE nr. 419 din 27 mai 2020 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila articolul 2 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 224 din 19 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, după ...

Monitorul Oficial 449 bis din 28 Mai 2020 (M. Of. 449 bis/2020)

 ANEXĂ din 25 mai 2020 referitoare la modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 bis din 28 mai 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.347 din 25 mai 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 28 mai 2020.──────────regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară aprobat prin ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1/2020, monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 56 şi 56 bis din 28 ianuarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (8) litera a) se modifică astfel:"a) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de uat sau ...

Monitorul Oficial 449 din 28 Mai 2020 (M. Of. 449/2020)

 NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 18 mai 2020 privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 28 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 102 din 18 mai 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 28 mai 2020.──────────cap. idomeniu, scop şi definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului pe amplasament la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice.art. 2(1) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către comisia ...

Monitorul Oficial 451 din 28 Mai 2020 (M. Of. 451/2020)

 MOŢIUNE SIMPLĂ nr. 2 MS din 27 mai 2020 la adresa ministrului educaţiei şi cercetării "Pas cu Pas am ajuns în colaps educaţional - PNL a creat România NeEducată" EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 28 mai 2020

În temeiul art. 112 alin. (2) din constituţia româniei, republicată,camera deputaţilor adoptă prezenta moţiune simplă.domnule preşedinte,stimaţi colegi deputaţi,doamnă ministru monica-cristina anisie,această moţiune este o mică parte a răspunsului nostru la nepăsarea şi incompetenţa dovedite pas cu pas de ministrul educaţiei şi cercetării de la preluarea mandatului, culminând cu perioada coronacrizei. este o mică parte a învăţământului preuniversitar. nu vrem să detaliem incompetenţa de care ministrul educaţiei a dat dovadă în ceea ce priveşte învăţământul universitar sau cercetarea. nici măcar o dată, în ultimii 30 de ani, românii nu au trăit asemenea momente de haos în educaţie. lipsa de viziune şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 27 mai 2020 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 28 mai 2020

În temeiul art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi al art. 41 alin. (1) şi art. 72 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. 1se constituie comisia specială a camerei deputaţilor pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în românia, denumită în continuare comisia, având următoarele obiective:a) elaborarea unor propuneri legislative privind desfăşurarea sportului organizat în românia;b) centralizarea în vederea examinării a iniţiativelor legislative care reglementează materia, precum şi a celor ce urmează a intra în procedura parlamentară pe toată perioada desfăşurării comisiei.art. 2(1) comisia prevăzută ...

 HOTĂRÂRE nr. 421 din 27 mai 2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad pentru protecţia populaţiei afectate de epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 28 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a), alin. 3 şi al art. 8 alin. 3 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unei construcţii uşoare din elemente modulate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre la pct. a, în valoare de 19.183 lei, exclusiv transportul, şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, institutului naţional pentru sănătatea mamei şi copilului „alessandrescu-rusescu“, unitate sanitară aflată în subordinea ...

 HOTĂRÂRE nr. 422 din 27 mai 2020 privind aprobarea de venituri bugetului şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 28 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 1 lit. a) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea secretariatului general al guvernului, prevăzut ...

 HOTĂRÂRE nr. 424 din 27 mai 2020 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 28 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă articolul 36 din regulamentul de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.391/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"art. 36^1(1) valabilitatea cursului de pregătire teoretică şi practică prevăzută la art. 36 se prelungeşte cu echivalentul duratei stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare, de alertă sau de război, care a avut ca efect suspendarea ...

Monitorul Oficial 450 din 28 Mai 2020 (M. Of. 450/2020)

 NORMĂ din 25 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 903/97/2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 450 din 28 mai 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pe durata stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică în legătură cu activităţile de manipulare, preparare, comercializare, livrare şi consum a produselor alimentare. art. 2În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute la art. 17 din norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum ...

Monitorul Oficial 444 din 27 Mai 2020 (M. Of. 444/2020)

 MOŢIUNE SIMPLĂ nr. 2 din 26 mai 2020 "Democraţia românească în derivă, cu Vela ruptă, în timp de pandemie" EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 27 mai 2020

În temeiul art. 112 alin. (2) din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta moţiune simplă."cineva, dacă nu are mască şi strănută, poate avea dosar penal pentru că a avut un comportament care se încadrează în zona penalului şi a contribuit la răspândirea bolilor. sunaţi la 112!"nu, nu este o glumă! este declaraţia celui care ocupă încă portofoliul ministerului afacerilor interne, declaraţia celui care coordonează activităţile pentru gestionarea crizei din românia provocate de pandemia de coronavirus! În viziunea sa, strănutul a devenit faptă penală!este greu de înţeles de ce ministrul vela îi urăşte atât de mult pe bătrâni. de ce şi-a bătut ...

Monitorul Oficial 445 din 27 Mai 2020 (M. Of. 445/2020)

 CONDIŢII din 20 mai 2020 de elaborare a studiilor de mediu şi criterii de atestare a persoanelor fizice şi juridice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 27 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.134 din 20 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 445 din 27 mai 2020.──────────art. 1(1) raportul de mediu (denumit în continuare rm), raportul privind impactul asupra mediului (denumit în continuare rim), bilanţul de mediu (denumit în continuare bm), raportul de amplasament (denumit în continuare ra)/raportul privind situaţia de referinţă (denumit în continuare rsr), raportul de securitate (denumit în continuare rs), studiul de evaluare adecvată (denumit în continuare ea) sunt denumite studii de mediu. (2) studiile/documentaţiile solicitate în baza legislaţiei în vigoare din domeniile evaluării şi gestionării calităţii aerului, evaluării şi gestionării ...

 CERINŢE NECESARE din 20 mai 2020 pentru desemnarea asociaţiilor profesionale din domeniul protecţiei mediului EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 27 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.134 din 20 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 445 din 27 mai 2020.──────────art. 1asociaţia profesională în domeniul protecţiei mediului în cadrul căreia funcţionează comisia de atestare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative: a) să fie de utilitate publică;b) să facă dovada deţinerii unui certificat iso 14000 sau echivalent;c) să aibă activitate neîntreruptă, cel puţin în ultimii 3 ani;d) să activeze la nivel naţional;e) să aibă acorduri de colaborare/cooperare cu alte organizaţii de profil, instituţii publice, instituţii de învăţământ etc.;f) să deţină patrimoniu, logistică, membri şi personal angajat;g) să dovedească realizarea obiectivelor statutare ...

Monitorul Oficial 446 din 27 Mai 2020 (M. Of. 446/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 403 din 21 mai 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare infrastructură necesară Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „realizare infrastructură necesară comandamentului corpului multinaţional de sud-est în cazarma 562 sibiu“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice ...

 HOTĂRÂRE nr. 405 din 21 mai 2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Zona Sagricom, str. Silviu Stănculescu, etapa II" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul dâmboviţa, municipiul târgovişte, zona sagricom, str. silviu stănculescu, etapa ii“, realizat prin agenţia naţională pentru locuinţe, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această ...

 HOTĂRÂRE nr. 406 din 21 mai 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea „ior“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul ...

 HOTĂRÂRE nr. 410 din 21 mai 2020 privind recunoaşterea Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România - ACAROM ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia constructorilor de automobile din românia - acarom, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul piteşti, str. banu mărăcine bl. d 5, judeţul argeş, ca fiind de utilitate publică.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,virgil-daniel popescuministrul finanţelor publice,vasile-florin cîţubucureşti, 21 mai 2020.nr. 410.-----

Monitorul Oficial 447 din 27 Mai 2020 (M. Of. 447/2020)

 SCHEMĂ din 22 mai 2020 de ajutor de minimis "Innotech Student" EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 27 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 654 din 22 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 447 din 27 mai 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „innotech student“, aferentă programului operaţional capital uman 2014-2020 (pocu 2014-2020), axa prioritară 6 „educaţie şi competenţe“, obiectivul specific 6.13 creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform snc^1 şi domeniile de specializare inteligentă conform ...

Monitorul Oficial 448 din 27 Mai 2020 (M. Of. 448/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 27 mai 2020

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional şi internaţional, determinată de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, precum şi declararea „pandemiei“ de către organizaţia mondială a sănătăţii în data de 11 martie 2020, ceea ce confirmă gravitatea şi amploarea acestei situaţii,întrucât asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus fac necesară luarea unor măsuri pentru organizarea activităţii poliţiei rutiere, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare sau prin transmiterea documentelor specifice prin poştă şi servicii de curierat,având în vedere necesitatea desfăşurării optime, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 27 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 27 mai 2020

Având în vedere impedimentele practice cu privire la atingerea obiectivului urmărit prin adoptarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea covid-19, astfel cum au rezultat din raportul autorităţii pentru digitalizarea româniei referitor la documentaţia depusă de furnizorii de servicii media care doresc să participe la campaniile de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea covid-19, luând în considerare necesitatea îndeplinirii obiectivului social de importanţă deosebită constând în informarea opiniei publice cu privire la conştientizarea riscurilor de îmbolnăvire în vederea creşterii gradului de ...

Monitorul Oficial 447 din 27 Mai 2020 (M. Of. 447/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 21 mai 2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 27 mai 2020

Având în vedere instituirea stării de urgenţă prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei şi decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, în perioada 16 martie 2020-14 mai 2020,ţinând cont de măsurile luate de către autorităţile din românia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei covid-19, stabilite prin legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19,având în vedere prevederile ordonanţei militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii covid-19, cu modificările ulterioare, prin care s-a interzis, pe perioada stării de urgenţă, încetarea sau suspendarea activităţii serviciilor sociale de tipul ...

Monitorul Oficial 446 bis din 27 Mai 2020 (M. Of. 446 bis/2020)

 ANEXĂ din 22 mai 2020 privind modificări şi completări la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 bis din 27 mai 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 866/649/2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 446 din 27 mai 2020.──────────1. după poziţia 280 se introduc 25 noi poziţii, poziţiile 281 - 305, cu următorul cuprins:┌───────┬────────┬───┬─────────────────────────────────────────┐│nr. │cod │tip│denumire ││anexĂ │protocol│ │ ...

Monitorul Oficial 442 bis din 26 Mai 2020 (M. Of. 442 bis/2020)

 ANEXE din 21 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 bis din 26 mai 2020

──────────conţinute de ordinul nr. 4.317 din 21 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 442 din 26 mai 2020.──────────anexa 1 (anexa nr. 1 la ordinul nr. 4.948/2019)  calendarul admiterii În ÎnvĂŢĂmÂntul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021┌────────┬─────────────────────────────┐│data │ ││limitĂ/ │evenimentul ││perioada│ ...

Monitorul Oficial 440 din 26 Mai 2020 (M. Of. 440/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 26 mai 2020

Ca urmare a situaţiei epidemiologice la nivel internaţional determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, care reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru lumea medicală de pe tot mapamondul, şi a declarării pandemiei de către organizaţia mondială a sănătăţii, având în vedere instituirea stării de urgenţă prin decretul preşedintelui româniei nr. 195/2020, prelungirea acesteia prin decretul nr. 240/2020, precum şi instituirea stării de alertă prin hotărârea guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, aprobată cu modificări şi completări prin hotărârea parlamentului româniei nr. 5/2020, având ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 21 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 26 mai 2020

Având în vedere necesitatea creării unui cadru legislativ naţional adecvat pentru absorbţia fondurilor europene, care se acordă în cadrul politicii agricole comune,luând în considerare că situaţia actuală apărută ca urmare a pandemiei cauzate de covid-19 a creat dificultăţi administrative excepţionale în toate statele membre, inclusiv în românia, ţinând cont de restricţiile extinse de circulaţie care au afectat posibilitatea beneficiarilor de a depune cererea unică, cererile de ajutor sau cererile de plată şi cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază în termenele prevăzute la art. 13 ...

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 26 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2prezenta hotărâre se aplică emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 şi gazelor cu efect de seră prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea, după caz, a dispoziţiilor legii nr. 278/2013 privind emisiile ...

Monitorul Oficial 436 din 25 Mai 2020 (M. Of. 436/2020)

 PROCEDURĂ din 6 mai 2020 de aplicare a cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 25 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.058 din 6 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 436 din 25 mai 2020.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de administraţia fondului pentru mediu (afm).(2) prin obligaţii bugetare administrate de administraţia fondului pentru mediu se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând taxe, contribuţii şi alte sume datorate la bugetul fondului pentru mediu, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:a) declaraţii fiscale; b) decizii de impunere;c) decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;d) orice alte acte prin care se stabilesc sume datorate bugetului fondului pentru mediu.(3) ...

Monitorul Oficial 437 din 25 Mai 2020 (M. Of. 437/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

Având în vedere că în contextul generat de dinamica evoluţiei epidemiologice, funcţionarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională reclamă adoptarea unor măsuri urgente în domeniul educaţiei militare şi managementului instituţiilor şi unităţilor de învăţământ proprii,constatând dificultăţile de recrutare, selecţie şi admitere generate de măsurile cu caracter excepţional impuse la nivel naţional, luând în considerare că asigurarea cu resurse umane, ca prioritate majoră şi continuă pentru instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, necesită crearea premiselor-cadru pentru utilizarea eficientă a resurselor proprii şi revenirea etapizată, fără sincope majore, la situaţia de normalitate, ţinând cont ...

 HOTĂRÂRE nr. 391 din 14 mai 2020 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Tulcea şi transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Tulcea, unităţi aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui imobil aflat în ...

 PROCEDURA din 18 mai 2020 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.958 din 18 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 437 din 25 mai 2020.──────────articol unic(1) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, exclusiv în baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul fondului naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii (f.n.g.c.i.m.m.), emise de către f.n.g.c.i.m.m. în calitate de administrator al schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligaţiei de plată, cât şi modul de determinare a acestuia, stabilit ...

Monitorul Oficial 430 din 22 Mai 2020 (M. Of. 430/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 397 din 21 mai 2020 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Cojanu Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 22 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. c) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 503 alin. (1), (2) şi (6), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul cojanu gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al municipiului bucureşti.(2) domnul cojanu gheorghe predă lucrările şi bunurile care ...

Monitorul Oficial 431 din 22 Mai 2020 (M. Of. 431/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 607 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, publicată în monitorul oficial al ...

 HOTĂRÂRE nr. 390 din 14 mai 2020 privind schimbarea denumirii Muzeului Municipal Râmnicu Sărat în Muzeul Municipal "Octavian Moşescu" din Râmnicu Sărat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (2) din legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă schimbarea denumirii muzeului municipal râmnicu sărat în muzeul municipal „octavian moşescu“ din râmnicu sărat.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul culturii,bogdan gheorghiuministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,ion Ştefanbucureşti, 14 mai 2020.nr. 390.-----

 HOTĂRÂRE nr. 396 din 21 mai 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Manoliu Mihai EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului galaţi de către domnul manoliu mihai.(2) domnul manoliu mihai predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile ...

 HOTĂRÂRE nr. 398 din 21 mai 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stan Ion EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul stan ion exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului călăraşi.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 21 mai 2020.nr. 398.-----

 HOTĂRÂRE nr. 399 din 21 mai 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Ionescu Tudoriţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna ionescu tudoriţa exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului ialomiţa.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 21 mai 2020.nr. 399.----

 HOTĂRÂRE nr. 400 din 21 mai 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Gîrjan Adina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna gîrjan adina exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului iaşi.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 21 mai 2020.nr. 400.-----

 HOTĂRÂRE nr. 401 din 21 mai 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Scutelnicu Andrei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul scutelnicu andrei exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului ilfov.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 21 mai 2020.nr. 401.-----

 HOTĂRÂRE nr. 402 din 21 mai 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Olteanu Octavian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul olteanu octavian exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului olt.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 21 mai 2020.nr. 402.-----

Monitorul Oficial 432 din 22 Mai 2020 (M. Of. 432/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 21 mai 2020 pentru abrogarea Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai 2020

În considerarea faptului că în data de 17 octombrie 2016, ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri a notificat, conform procedurii prevăzute de directiva (ue) 2015/1.535 a parlamentului european şi a consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, proiectul de „lege privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern“ şi această notificare a primit nr. 2016/0554/ro, fiind stabilită o perioadă de aşteptare de 3 luni, respectiv până în data de 18 ianuarie 2017,ţinând cont că înainte de expirarea acestui termen de 3 luni legea ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 mai 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai 2020

Având în vedere:- că la nivelul uniunii europene şi la nivelul instituţiilor financiare internaţionale la care românia este stat membru se consolidează rapid capacitatea de răspuns în vederea atenuării efectelor generate de pandemia covid-19, prin promovarea de noi mecanisme de garantare şi instrumente de finanţare, adaptate la situaţia curentă;– necesitatea facilitării accesării în timp util a surselor de finanţare în vederea sprijinirii efectelor generate de pandemia covid-19, la nivelul statelor membre ale uniunii europene;– necesitatea adaptării cadrului legal privind datoria publică in vederea implementării unor mecanisme de garantare şi instrumente de finanţare noi, promovate la nivelul uniunii ...

Monitorul Oficial 434 din 22 Mai 2020 (M. Of. 434/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 mai 2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2020

Având în vedere că pericolul infecţiei cu coronavirusul sars-cov-2 nu dispare odată cu încetarea stării de urgenţă şi pe cale de consecinţă sunt necesare măsuri de protecţie sanitară pentru populaţie,în considerarea faptului că pentru combaterea răspândirii infecţiilor cu covid-19 se impun a fi întreprinse, pe termen scurt, măsuri menite a constitui structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape şi cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi, deoarece contextul epidemiologic impune luarea unor măsuri, la scară naţională, pentru îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin certificarea calităţii serviciilor de sănătate,având în vedere ...

Monitorul Oficial 431 din 22 Mai 2020 (M. Of. 431/2020)

 NORME TEHNICE din 14 mai 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 392 din 14 mai 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 431 din 22 mai 2020.──────────art. 1prezentele norme tehnice reglementează modul unitar de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.art. 2(1) inventarierea reprezintă o operaţiune de identificare a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.(2) inventarul bunurilor care constituie domeniul public şi, respectiv, domeniul privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor se realizează conform prevederilor art. 289 şi 357 ...

Monitorul Oficial 434 din 22 Mai 2020 (M. Of. 434/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 14 mai 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2020

Având în vedere faptul că decizia Înaltei curţi de casaţie şi justiţie nr. 51/2019 - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată la data de 30 ianuarie 2020, produce efecte atât pentru trecut, în limita termenului de prescripţie, calculat de la data publicării, cât şi pentru viitor, fiind învestită cu autoritate de lucru judecat şi obligatorie pentru toate persoanele cărora li se adresează, ţinând cont de faptul că, în prezent, salarizarea poliţiştilor din cadrul ministerului afacerilor interne este reglementată prin legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 423 din 21 Mai 2020 (M. Of. 423/2020)

 REZOLUŢIE MSC.424(98) din 15 iunie 2017 privind amendamentele la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 284 din 21 ianuarie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 423 din 21 mai 2020.──────────amendamente la codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (codul hsc 2000)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,notând rezoluţia msc.97(73), prin care a adoptat codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză („codul hsc 2000“), care a devenit obligatoriu conform capitolului x din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas) („convenţia“),notând, de asemenea, articolul viii(b) şi regula x/1.2 din convenţie privind procedura pentru ...

 REZOLUŢIE MSC.439(99) din 24 mai 2018 privind amendamentele la Codul HSC 2000 EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 284 din 21 ianuarie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 423 din 21 mai 2020.──────────amendamente la codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (codul hsc 2000)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind de asemenea rezoluţia msc.97(73), prin care a adoptat codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză („codul hsc 2000“), care a devenit obligatoriu conform capitolului x din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („convenţia“),amintind în continuare articolul viii(b) şi regula x/1.2 din convenţie privind procedura ...

 REZOLUŢIE MSC.425(98) din 15 iunie 2017 privind amendamentele la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 285 din 21 ianuarie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 423 din 21 mai 2020.──────────amendamente la codul internaţional al mijloacelor de salvare (codul lsa)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) din convenţia privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,luând notă de rezoluţia msc.48(66), prin care a adoptat codul internaţional al mijloacelor de salvare („codul lsa“), care a devenit obligatoriu conform capitolul iii din convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare („convenţia“),luând notă, de asemenea, de articolul viii(b) şi regula iii/10 din convenţie cu privire la procedura de amendare a codului lsa,luând ...

 HOTĂRÂRE nr. 382 din 14 mai 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru compania naţională a cuprului, aurului şi fierului minvest - s.a. deva, aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa ...

 REZOLUŢIE MSC.422 (98) din 15 iunie 2017 privind amendamentele la Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 282 din 21 ianuarie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 423 din 21 mai 2020.──────────amendamente la codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (codul igf)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,luând notă de rezoluţia msc.391(95), prin care comitetul a adoptat codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut („codul igf“), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolelor ii-1 şi ii-2 din convenţia internaţională din ...

 REZOLUŢIE MSC.444(99) din 24 mai 2018 privind amendamentele la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 283 din 21 ianuarie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 423 din 21 mai 2020.──────────amendamente la partea a din codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (codul is din 2008)comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale, referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, rezoluţia msc.267(85) prin care a adoptat codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă („codul is din 2008“),amintind în plus rezoluţia msc.414(97) prin care a adoptat amendamente la introducere şi la partea a din codul is din 2008,luând ...

Monitorul Oficial 427 bis din 21 Mai 2020 (M. Of. 427 bis/2020)

 ANEXĂ din 7 mai 2020 privind Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 bis din 21 mai 2020

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 376 din 7 mai 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 427 din 21 mai 2020.──────────┌─────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────────────────────┬─────────┐│ │ │ │utilizări în românia │ ││banda de │atribuiri ...

Monitorul Oficial 427 din 21 Mai 2020 (M. Of. 427/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 376 din 7 mai 2020 privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 21 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 427 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome „monitorul oficial“, bucureşti, şos. panduri nr. 1.art. 2la data intrării în ...

 CIRCULARĂ nr. 11 din 13 mai 2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2020 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 21 mai 2020

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2020, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,01% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime ...

Monitorul Oficial 419 din 20 Mai 2020 (M. Of. 419/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 387 din 14 mai 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 20 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă „lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, din domeniul de activitate al serviciului de telecomunicaţii speciale“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, prevăzute în lista menţionată la art. 1 se stabilesc potrivit art. 12 din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 585/2002, ...

 HOTĂRÂRE nr. 383 din 14 mai 2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea unor unităţi subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 20 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 287 lit. a), art. 288, art. 297 alin. (1) lit. a) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. d) şi al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 42 din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului ...

 HOTĂRÂRE nr. 385 din 14 mai 2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii "Construcţia infrastructurii rutiere şi feroviare de acces la podul peste fluviul Dunărea de la Calafat-Vidin" - componenta feroviară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 20 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 13 din acordul ratificat prin legea nr. 166/2013 pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul dunărea, între oraşele calafat (românia) şi vidin (republica bulgaria), semnat la sofia la 28 februarie 2013, şi prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi art. 315 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind ...

 HOTĂRÂRE nr. 386 din 14 mai 2020 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 20 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (3) al articolului 3 din hotărârea guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) În cadrul aceleiaşi submăsuri, un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în aceeaşi sesiune de depunere proiecte, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate."art. ...

Monitorul Oficial 420 din 20 Mai 2020 (M. Of. 420/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 331 din 23 aprilie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 20 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 388 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 20 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 293 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. mf 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate ...

Monitorul Oficial 421 din 20 Mai 2020 (M. Of. 421/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 20 mai 2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 20 mai 2020

În temeiul art. 4 alin. (3) şi (4) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse încuviinţează starea de alertă şi măsurile instituite prin hotărârea guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 410 din 18 mai 2020, potrivit art. 4 alin. (3) şi (4) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 419 din 20 Mai 2020 (M. Of. 419/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 389 din 14 mai 2020 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Bisericii Unitariene Maghiare asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 20 mai 2020

Având în vedere decizia civilă nr. 618 din 28.06.2016 a curţii de apel bucureşti - secţia a iii-a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie, în dosarul nr. 28.867/3/2012*(893/2016), definitivă şi irevocabilă,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 869 şi art. 874 alin. (3) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288, art. 297 alin. (1) lit. a) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1la data intrării în vigoare a ...

Monitorul Oficial 412 din 19 Mai 2020 (M. Of. 412/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 14 mai 2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 412 din 19 mai 2020

Având în vedere necesitatea asigurării unui sistem de despăgubiri unitar şi echitabil pentru toţi foştii proprietari ale căror imobile nu pot fi restituite în natură şi pentru care se acordă măsuri compensatorii prin autoritatea naţională pentru restituirea proprietăţilor, respectiv prin comisia naţională pentru compensarea imobilelor şi prin ministerul finanţelor publice,dat fiind faptul că prin criteriile diferite avute în vedere la elaborarea grilelor notariale din anul 2020 s-a creat premisa unor inechităţi la stabilirea despăgubirilor pentru foştii proprietari,având în vedere că unele grile notariale elaborate pentru anul 2020 au suferit modificări şi după data de 21 martie 2020, dată la care ...

Monitorul Oficial 414 din 19 Mai 2020 (M. Of. 414/2020)

 MOŢIUNE SIMPLĂ nr. 1 din 18 mai 2020 "Lenea, minciuna şi incompetenţa ministrului Oros" EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 19 mai 2020

În temeiul art. 112 alin. (2) din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta moţiune simplă.În guvernarea psd începută în ianuarie 2017, ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale a avut o echipă condusă de ministrul petre daea, cu mare dăruire şi grijă faţă de agricultori. cu multe luni înainte, această echipă şi-a fixat o viziune clară pentru agricultura românească, astfel încât obiectivele de guvernare au fost bine stabilite, iar conducerea ministerului a fost asigurată cu responsabilitate şi profesionalism. În acest fel, fără a invoca clasica moştenire grea, păstrând aproape în totalitate corpul funcţionarilor şi implicându-l activ în managementul instituţiei, agricultura românească a performat ...

Monitorul Oficial 416 din 19 Mai 2020 (M. Of. 416/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Ca urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 şi declarării pandemiei de către organizaţia mondială a sănătăţii în data de 11 martie 2020, având în vedere: - instituirea stării de urgenţă prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, precum şi prelungirea acesteia prin decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei;– încetinirea economiei în ansamblu pe termen scurt şi mediu cu efect direct asupra locurilor de muncă disponibile şi asupra veniturilor populaţiei;– menţinerea angajamentelor asumate faţă de comisia europeană de reglementare a pieţei de energie electrică la ...

 HOTĂRÂRE nr. 384 din 14 mai 2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 19 mai 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor cu nr. mfp 104256, nr. mfp 20411, nr. mfp 104259 şi nr. mfp 104221 aflate în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne, ca urmare a reevaluării, ...

Monitorul Oficial 18 din 18 Mai 2020 (M. Of. 18/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 25 din 18 mai 2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 18 mai 2020

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul sars-cov-2, pe teritoriul româniei la data de 14.05.2020, realizată la nivelul centrului naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei,luând în considerare peristenţa unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul naţional, precum şi apariţia zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, care menţin o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a sistemului sanitar,în contextul necesităţii de creare a condiţiilor socio-economice necesare relansării graduale a economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor sistemului naţional de ...

Monitorul Oficial 407 din 18 Mai 2020 (M. Of. 407/2020)

 INSTRUCŢIUNI din 5 mai 2020 privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 18 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 148 din 5 mai 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 407 din 18 mai 2020.──────────art. 1(1) prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică tuturor unităţilor sanitare care au în structură paturi de spitalizare continuă şi/sau de spitalizare de zi şi pentru care a fost finalizată etapa de evaluare.(2) În vederea utilizării unei formulări unitare, în cuprinsul prezentelor instrucţiuni, sunt definiţi şi se utilizează următorii termeni:a) informaţii pe suport electronic reprezintă informaţiile rezultate în urma evaluării, primite de la unitatea sanitară sau elaborate de către comisia de evaluare, prezentate pe suport electronic, transmise ...

Monitorul Oficial 408 din 18 Mai 2020 (M. Of. 408/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 380 din 14 mai 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 18 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului finanţelor publice este de 1.715, exclusiv demnitarii."2. la articolul 10, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, numiţi prin decizie a ...

Monitorul Oficial 410 din 18 Mai 2020 (M. Of. 410/2020)

 MĂSURI din 18 mai 2020 pentru creşterea capacităţii de răspuns EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 18 mai 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 394 din 18 mai 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 410 din 18 mai 2020.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, se stabilesc următoarele măsuri: 1. coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile art. 54 şi 55 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru ...

 MĂSURI din 18 mai 2020 pentru diminuarea impactului tipului de risc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 18 mai 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 394 din 18 mai 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 410 din 18 mai 2020.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu sars-cov-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.2. activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform legii educaţiei fizice ...

Monitorul Oficial 411 din 18 Mai 2020 (M. Of. 411/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 14 mai 2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 18 mai 2020

Având în vedere necesitatea asigurării continuităţii comunicaţiilor destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă,ţinând cont de creşterea traficului de voce şi date la nivelul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la puncte mobile, generată de instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, determinată de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, luând în considerare necesitatea creării cadrului legal pentru prioritizarea serviciilor de voce şi date necesare autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă,având în vedere evoluţia mediului de securitate generată de amploarea acţiunilor concertate şi de evoluţia tehnologică,ţinând cont că neadoptarea de măsuri prin ordonanţă de urgenţă a ...

Monitorul Oficial 410 din 18 Mai 2020 (M. Of. 410/2020)

 MĂSURI din 18 mai 2020 pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 18 mai 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 394 din 18 mai 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 410 din 18 mai 2020.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 1. În spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din legea nr. 55/2020. 2. pentru toate persoanele care vin în românia din străinătate se instituie măsura ...

 HOTĂRÂRE nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 18 mai 2020

Ţinând cont de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum şi de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative,luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă ...

Monitorul Oficial 403 din 16 Mai 2020 (M. Of. 403/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 359 din 7 mai 2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0849 Sinaia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 16 mai 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mfp 60.400 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - um 0849 sinaia, ca urmare a reevaluării, conform anexei care face parte ...

 HOTĂRÂRE nr. 374 din 7 mai 2020 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dâmboviţa din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 16 mai 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea instituţiei prefectului - judeţul dâmboviţa din subordinea ministerului afacerilor interne, potrivit anexei care ...

 HOTĂRÂRE nr. 375 din 7 mai 2020 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MFP 40163 şi 152346, aflate în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 16 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de ...

Monitorul Oficial 406 din 16 Mai 2020 (M. Of. 406/2020)

 INSTRCŢIUNI din 5 mai 2020 privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 16 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 147 din 5 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 406 din 16 mai 2020.──────────cap. idispoziţii preliminareart. 1prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică tuturor unităţilor sanitare (us) care au în structură paturi de spitalizare continuă şi/sau de spitalizare de zi.art. 2etapa de evaluare se derulează după cum urmează:a) este iniţiată la data emiterii ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate, denumită în continuare anmcs, de constituire a comisiilor de evaluare, denumită în continuare ce;b) se desfăşoară pe o perioadă de 3 luni;c) cuprinde 3 subetape distincte, respectiv previzita, vizita propriu-zisă şi postvizita;d) ...

Monitorul Oficial 395 din 15 Mai 2020 (M. Of. 395/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 mai 2020

Având în vedere analiza şi propunerile formulate de grupul de suport tehnico-ştiinţific pentru gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul româniei, privind măsurile necesar a fi menţinute/instituite pentru prevenirea şi controlul răspândirii infecţiilor,luând în considerare persistenţa unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul naţional, precum şi apariţia zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, care menţin o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ-teritoriale şi a sistemului sanitar,în contextul necesităţii de creare a condiţiilor socioeconomice necesare relansării graduale a economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor sistemului naţional de management al ...

Monitorul Oficial 18 din 15 Mai 2020 (M. Of. 18/2020)

 DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE din 15 mai 2020 pentru perioada Stării de Alertă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 15 mai 2020

 (a se vedea imaginea asociată) declaraŢie pe proprie rĂspundere  - stare de alertă -nume, prenume ...........................................data naşterii ....../....../......adresa locuinţei ..................................................se va completa adresa locuinţei în care persoana locuieşte în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menţionată în actul de identitate.locul/locurile deplasării:...................................................................se vor menţiona locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenţionează să-şi desfăşoare traseul.motivul deplasării în afara localităţii/zonei metropolitane:o 1. interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;o 2. în scop umanitar sau de voluntariat;o 3. realizarea de activităţi agricole;o 4. pentru comercializarea de produse agroalimentare de către ...

Monitorul Oficial 400 din 15 Mai 2020 (M. Of. 400/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 5 mai 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Iniţiativa pentru investiţii în răspunsul la coronavirus] - COM (2020) 113 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/104 din 9.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:a) consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.303/2013, a regulamentului (ue) nr. 1.301/2013 şi a regulamentului (ue) nr. 508/2014 în ...

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 5 mai 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - COVID-19: restricţia temporară a călătoriilor neesenţiale către UE - COM (2020) 115 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/101 din 9.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:a) îşi exprimă susţinerea pentru aplicarea unor restricţii temporare a călătoriilor neesenţiale ale cetăţenilor terţi în ue, în mod simultan şi uniform de toate statele membre ue;b) ...

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 5 mai 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Strategia anuală pentru 2020 privind creşterea durabilă - COM (2019) 650 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/96 din 6.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: 1. constată că obiectivele strategiei rămân general valabile şi necesare, dar măsurile şi mijloacele de implementare trebuie reevaluate şi adaptate în condiţiile în care epidemia de covid-19 determină ...

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 5 mai 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Europă socială puternică pentru tranziţii juste - COM (2020) 14 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/96 din 6.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că:a) prezenta comunicare are o importanţă deosebită pentru că pune accentul nu doar pe tranziţie, ci şi pe asigurarea echităţii sociale, în contextul în care reformele trecute au produs ...

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 mai 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor. Planul de investiţii pentru o Europă durabilă. Planul de investiţii din cadrul Pactului ecologic European - COM (2020) 21 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/107 din 9.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei consideră că: a) planul de investiţii pentru o europă durabilă are un rol esenţial în mobilizarea investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor ambiţioase stabilite de pactul ecologic european. prin angajamentul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 5 mai 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor aeriene pe aeroporturile comunitare - COM (2020) 111 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/102 din 9.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:a) consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (cee) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor aeriene pe aeroporturile comunitare respectă principiile ...

 HOTĂRÂRE nr. 381 din 14 mai 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 5 secretari de stat, de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi."2. anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiÎncadrarea personalului ministerului în noua structură organizatorică se realizează în termen ...

Monitorul Oficial 402 din 15 Mai 2020 (M. Of. 402/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 15 mai 2020

Având în vedere că participarea structurilor militare la implementarea şi aplicarea măsurilor luate în perioada stării de urgenţă au relevat anumite disfuncţionalităţi cu impact negativ asupra comenzii şi controlului, a îndeplinirii atribuţiilor funcţionale şi, în consecinţă, asupra eficienţei îndeplinirii misiunilor încredinţate,ţinând cont de necesitatea înzestrării armatei în scopul respectării angajamentelor militare asumate de românia pe plan internaţional, în cadru interinstituţional, pentru continuarea operaţionalizării şi menţinerii capacităţii de luptă a structurilor militare şi pentru eficientizarea şi creşterea capacităţii de instruire a resursei umane, în vederea asigurării unor capabilităţi credibile de descurajare şi contracarare a ameninţărilor,luând în considerare necesitatea adaptării, în regim ...

Monitorul Oficial 401 din 15 Mai 2020 (M. Of. 401/2020)

 RECOMANDĂRI din 5 mai 2020 privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 15 mai 2020

──────────aprobate prin decizia 14/2cn din 5 mai 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 401 din 15 mai 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1prevederi generale1. reprezentanţii legali ai unităţilor sanitare în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de asistenţă stomatologică, publice sau private, denumite în continuare în mod general cabinete stomatologice, sau împuterniciţii acestora care au calitatea de medici stomatologi, precum şi profesioniştii care desfăşoară activităţi de asistenţă stomatologică în cadrul acestora în calitate de medici stomatologi au obligaţia de a respecta măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii infecţiei cu covid-19, inclusiv dotarea cu echipament individual adecvat de ...

Monitorul Oficial 388 din 14 Mai 2020 (M. Of. 388/2020)

 INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 7 mai 2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 14 mai 2020

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 alin. (1) şi ale art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei şi decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei,în temeiul art. 5 şi 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice,având în vedere prevederile:- legii nr. 237/2015 privind autorizarea ...

 NORMĂ nr. 26 din 7 mai 2020 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale şi de modificare a unor norme ale Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 14 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 127 din legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,în conformitate cu prevederile cap. xvi din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. xv din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu ...

Monitorul Oficial 389 din 14 Mai 2020 (M. Of. 389/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 372 din 7 mai 2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 14 mai 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mfp 26263 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - u.m. 0460 râmnicu vâlcea, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în ...

 HOTĂRÂRE nr. 373 din 7 mai 2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 14 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea instituţiei prefectului - judeţul hunedoara din subordinea ministerului afacerilor interne a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 392 din 14 Mai 2020 (M. Of. 392/2020)

 MOŢIUNE SIMPLĂ nr. 1 MS din 13 mai 2020 "Virusul Cîţu" a infectat economia naţională! EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 14 mai 2020

În temeiul art. 112 alin. (2) din constituţia româniei, republicată,camera deputaţilor adoptă prezenta moţiune simplă.mai nociv decât efectele pandemiei, mai contagios decât coronavirusul şi mai letal decât maladia covid-19, „virusul cîţu“ a distrus aproape complet economia naţională!după aproape două luni de stare de urgenţă, după nenumărate bâlbe, amânări şi rectificări de acte normative, ministrul finanţelor, florin vasile cîţu, s-a dovedit incapabil să vină cu măsuri de sprijin eficiente pentru economie!sondajele de opinie arată că 70% din populaţie consideră că românia ar fi putut evita efectele negative din economie, produse de pandemia de coronavirus, dacă ministerul finanţelor ar fi luat din ...

Monitorul Oficial 391 din 14 Mai 2020 (M. Of. 391/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 14 mai 2020

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 la nivel global, în care, potrivit datelor publicate de centrul european pentru prevenirea şi controlul bolilor, mai mult de 4 milioane de persoane au fost infectate şi peste 290 de mii au decedat, precum şi declararea „pandemiei“ de către organizaţia mondială a sănătăţii la data de 11.03.2020,luând în considerare experienţa ţărilor grav afectate de evoluţia virusului şi măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice neesenţiale, fără de care celelalte ...

Monitorul Oficial 394 din 14 Mai 2020 (M. Of. 394/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020

Având în vedere încetarea stării de urgenţă instituite din 16 martie 2020 prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei şi prelungită prin decretul nr. 240/2020,luând în considerare faptul că unele măsuri de sprijin instituite pentru persoane fizice sau juridice nu îşi vor mai produce efecte odată cu încetarea stării de urgenţă,în condiţiile în care în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată total sau parţial, se impune ca unele măsuri aprobate prin acte normative în perioada stării de urgenţă să fie prelungite şi după încetarea acesteia.Ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter ...

Monitorul Oficial 389 bis din 14 Mai 2020 (M. Of. 389 bis/2020)

 ANEXE din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 bis din 14 mai 2020

────────── conţinute de ordinul nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 389 din 14 mai 2020.──────────anexa 1 (anexa nr. 1 la ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1267/2005) condiŢii referitoare la culturĂsecŢiunea 1identitate, puritate şi condiţii culturale1. cultura deţine identitatea şi puritatea în ceea ce priveşte soiurile şi, după caz, clonele.2. starea culturii şi starea de dezvoltare a culturii sunt de natură să permită controale suficiente ale identităţii şi purităţii culturii din punctul de vedere al soiurilor şi, dacă este necesar, al clonelor, precum şi ale stării sale de sănătate.secŢiunea 2cerinţe fitosanitare aplicabile plantaţiilor ...

Monitorul Oficial 18 din 14 Mai 2020 (M. Of. 18/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 14 mai 2020

Având în vedere analiza şi propunerile formulate de grupul de suport tehnico - Ştiinţific pentru gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul româniei, privind măsurile necesar a fi menţinute / instituite pentru prevenirea şi controlul răspândirii infecţiilorluând în considerare peristenţa unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul naţional, precum şi apariţia zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, care menţin o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ - teritoriale şi a sistemului sanitar,în contextul necesităţii de creare a condiţiilor socio - economice necesare relansării graduale a economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat ...

Monitorul Oficial 384 din 13 Mai 2020 (M. Of. 384/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 378 din 7 mai 2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 13 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul naţional de investiţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) investiţiile finanţate nerambursabil trebuie puse în funcţiune până cel mai târziu în semestrul ii al anului 2020. procesele-verbale de recepţie a ...

Monitorul Oficial 387 din 13 Mai 2020 (M. Of. 387/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 379 din 7 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 13 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (2^2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă metodologia de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin programul operaţional infrastructură mare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) În termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii pot ...

 ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 12 din 13 mai 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 13 mai 2020

De acordprim-ministruludovic orbanavând în vedere dispoziţiile art. 24 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 3 alin. (3) din decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei,ţinând seama de evaluarea realizată de comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, aprobată prin hotărârea nr. 23 din 13.05.2020,pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 1 din anexa nr. 2 la decretul nr. 240/2020, în temeiul art. 20 lit. n) din ordonanţa ...

Monitorul Oficial 384 din 13 Mai 2020 (M. Of. 384/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 364 din 7 mai 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Realizare lărgire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de circulaţie între km 251 + 475 - km 254 + 315" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 13 mai 2020

Având în vedere dispoziţiile ordinului ministrului transporturilor nr. 1.900/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „realizare lărgire dn7 valea oltului la 4 benzi de circulaţie între km 251 + 475 - km 254 + 315“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „realizare lărgire dn7 valea oltului la 4 benzi de circulaţie între ...

 HOTĂRÂRE nr. 377 din 7 mai 2020 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi privind modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 13 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes naţional a următoarelor localităţi sau părţi din localităţi:a) tăşnad, judeţul satu mare;b) zona turistică centrul istoric - coridorul crişul repede, municipiul oradea, judeţul bihor;c) zona borlova - muntele mic, comuna turnu ruieni, judeţul caraş-severin;d) lacu sărat, judeţul brăila.art. 2se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes local a următoarelor ...

 CUANTUMUL TOTAL din 13 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Rezist EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 13 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019denumirea partidului politic: partidul rezistsediul partidului politic: judeţul timiş, municipiul timişoara, intrarea umbroasă nr. 1, sc. a, ap. 3 ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 383 bis din 13 Mai 2020 (M. Of. 383 bis/2020)

 NORME METODOLOGICE din 6 mai 2020 privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 bis din 13 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 2 din 6 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 383 din 13 mai 2020──────────cap. ireguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale1. generalităţi1.1. instituţiile de credit au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice, distinct de situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu ordinul băncii naţionale a româniei nr. 27/2010 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat, cu excepţia sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre, care au obligaţia să întocmească şi să ...

Monitorul Oficial 380 din 12 Mai 2020 (M. Of. 380/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 358 din 30 aprilie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 12 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 62 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 şi art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea guvernului.(2) ministerul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei este autoritatea ...

 HOTĂRÂRE nr. 367 din 7 mai 2020 privind înscrierea unui imobil-teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Academiei Naţionale de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 12 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 226 alin. (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea imobilului-teren, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din administrarea ministerului educaţiei şi cercetării în administrarea academiei naţionale de muzică „gheorghe dima“ din cluj-napoca, instituţie ...

Monitorul Oficial 381 din 12 Mai 2020 (M. Of. 381/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 aprilie 2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 12 mai 2020

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 la nivelul a peste 212 de ţări, precum şi declararea „pandemiei“ de către organizaţia mondială a sănătăţii la data de 11.03.2020,luând în considerare experienţa ţărilor grav afectate de evoluţia virusului şi măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice,ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul româniei şi de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 7 mai 2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 12 mai 2020

Ţinând cont de prevederile regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului, în special cele referitoare la asigurarea colectării, înregistrării şi stocării, în formă ...

Monitorul Oficial 382 din 12 Mai 2020 (M. Of. 382/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 7 mai 2020 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 12 mai 2020

Având în vedere instituirea stării de urgenţă prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, prelungită prin decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei,ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, precum şi declararea „pandemiei“ de către organizaţia mondială a sănătăţii la data de 11 martie 2020,în contextul actual al răspândirii coronavirusului sars-cov-2 care a impus luarea unor măsuri de reducere a exporturilor cu consecinţa afectării condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei,luând în considerare obligativitatea asigurării funcţionalităţii serviciilor publice, precum şi a continuităţii în aprovizionare, respectiv extracţie, ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 7 mai 2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 12 mai 2020

În temeiul prevederilor decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, precum şi ale decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, potrivit căruia preşedintele româniei a prelungit cu 30 de zile starea de urgenţă şi prin care se menţin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a decretului nr. 195/2020,ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului sars-cov-2 la nivel mondial şi declararea „pandemiei“ de către organizaţia mondială a sănătăţii la data de 11 martie 2020,luând în considerare necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi ...

Monitorul Oficial 381 din 12 Mai 2020 (M. Of. 381/2020)

 CUANTUMUL TOTAL din 12 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 12 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019denumirea partidului politic: partidul alianŢa pentru unirea romÂnilorsediul partidului politic: str. geneva nr. 20, satul tunari, comuna tunari, judeţul ilfov ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 379 din 12 Mai 2020 (M. Of. 379/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 354 din 30 aprilie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", pe raza localităţilor Glina, Cernica, Popeşti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 12 mai 2020

Având în vedere hotărârea guvernului nr. 233/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada de centură bucureşti“, sector centură nord km 0 + 000 - km 52 + 770 şi ai obiectivului de investiţii „autostrada de centură bucureşti“, sector centură sud km 52 + 770 - km 100 + 900,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică ...

Monitorul Oficial 378 din 12 Mai 2020 (M. Of. 378/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 357 din 30 aprilie 2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 12 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 286 alin. (2), art. 288 alin. (1), art. 296 alin. (1) şi (7) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. c) şi d) şi art. 867-869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea serviciului român de informaţii a unor imobile dobândite în proprietatea publică a statului în condiţiile legii, având datele de ...

 HOTĂRÂRE nr. 363 din 7 mai 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 12 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea „avioane craiova“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic ...

 HOTĂRÂRE nr. 366 din 7 mai 2020 privind actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Olt, Iaşi, Gorj, Timiş şi Dolj, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 12 mai 2020

În conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 378 bis din 12 Mai 2020 (M. Of. 378 bis/2020)

 ANEXĂ din 6 mai 2020 privind modificarea punctului I din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 bis din 12 mai 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 742 din 6 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 378 din 12 mai 2020.──────────  plan general regional de servicii sanitare2021-2027regiunea nord estcuprinsabrevieri1. capitolul i: context naŢional, metodologie Şi referinŢe internaŢionale1.1. contextul naŢional1.2. metodologie Şi etape preliminare de susŢinere a elaborĂrii planului general regional de servicii sanitare1.2.1. etape preliminare: elaborarea planului de servicii sanitare pentru regiunea de ne În 20161.2.2. metodologia elaborării planului general de servicii sanitare 2017-20201.2.3. metodologia de actualizare a planului general de servicii (masterplan) 2020-20271.3. repere naŢionale, europene şi internaŢionale1.3.1. asistenţă medicală primară1.3.2. asistenţă medicală spitalicească1.3.3. asistenţă ambulatorie de specialitate şi spitalizare ...

Monitorul Oficial 381 bis din 12 Mai 2020 (M. Of. 381 bis/2020)

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 11 mai 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Regio Călători EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 bis din 12 mai 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 965 din 11 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 381 din 12 mai 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ...../....05.2020act adiŢional nr. 1 din ...05.2020,pentru anul 2020, la contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021al societăţii comerciale regio călători aprobat prin art. 2 al h.g. nr. 146/20.02.2020 Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. ro76trez23a840401200109x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 11 mai 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Interregional S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 bis din 12 mai 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 965 din 11 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 381 din 12 mai 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ...../....05.2020act adiŢional nr. 1 din ...05.2020,pentru anul 2020, la contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021al societăţii comerciale interregional s.r.l. aprobat prin art. 3 al h.g. nr. 146/20.02.2020 Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro; cod fiscal 37314940, cont nr. ro46trez23a840401400400x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 11 mai 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 bis din 12 mai 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 965 din 11 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 381 din 12 mai 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ...../....05.2020act adiŢional nr. 1 din ...05.2020,pentru anul 2020, la contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021al societăţii comerciale transferoviar călători s.r.l. aprobat prin art. 4 al h.g. nr. 146/20.02.2020 Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. ro76trez23a840401200109x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 11 mai 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Astra Trans Carpatic S.R.L EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 bis din 12 mai 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 965 din 11 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 381 din 12 mai 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ...../....05.2020act adiŢional nr. 1 din ...05.2020,pentru anul 2020, la contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021al astra trans carpatic s.r.l., aprobat prin art. 5 al h.g. nr. 146/20.02.2020 Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructuri şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro; cod fiscal 37314940, cont nr. ro46trez23a840401400400x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 11 mai 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 bis din 12 mai 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 965 din 11 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 381 din 12 mai 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ...../....05.2020act adiŢional nr. 1 din ...05.2020,pentru anul 2020, la contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021al societăţii comerciale softrans s.r.l. aprobat prin art. 6 al h.g. nr. 146/20.02.2020 Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. ro76trez23a840401200109x deschis la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică ...

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 11 mai 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 bis din 12 mai 2020

──────────aprobat prin ordinul nr. 965 din 11 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 381 din 12 mai 2020.────────── (a se vedea imaginea asociată) ruic nr. ...../....05.2020act adiŢional nr. 1 din ...05.2020,pentru anul 2020, la contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021al societăţii naţionale de transport feroviar de călători "cfr călători" - s.a.aprobat prin art. 1 al h.g. nr. 146/20.02.2020 Încheiat între:ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prin autoritatea pentru reformă feroviară, cu sediul în bucureşti, bd. dinicu golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail. office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. ro76trez23a840401200109x deschis la ...

Monitorul Oficial 376 bis din 11 Mai 2020 (M. Of. 376 bis/2020)

 ANEXE din 28 aprilie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 bis din 11 mai 2020

──────────conţinute de ordinul nr. 910 din 28 aprilie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 376 din 11 mai 2020.──────────anexa 1   aeronave ultrauŞoare - definiţiiaeronavele ultrauşoare sunt aeronave caracterizate prin:a) un principiu simplu de concepţie;b) o robusteţe generală demonstrată;c) o aptitudine de a evolua cu motorul oprit suficientă pentru a realiza o aterizare pe un teren neamenajat în condiţii de securitate satisfăcătoare;d) un pilotaj simplu care nu cere calităţi excepţionale din partea pilotului;e) o întreţinere simplă care este asigurată de proprietar. dacă acesta doreşte poate face apel la constructor sau la un profesionist.1. aeronavele ultrauşoare motorizate ...

Monitorul Oficial 375 din 11 Mai 2020 (M. Of. 375/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 299 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 11 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile ...

 INSTRUCŢIUNI din 16 aprilie 2020 privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 11 mai 2020

──────────puse în aplicare prin ordinul nr. 386 din 16 aprilie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 375 din 11 mai 2020.──────────În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 33 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni. art. 1obiectul de reglementareprezentele instrucţiuni se aplică în cazul recuperării sau rambursării ...

Monitorul Oficial 377 din 11 Mai 2020 (M. Of. 377/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 mai 2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 11 mai 2020

Ţinând cont de faptul că prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului covid-19, pe perioada stării de urgenţă, a fost aprobată acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu covid-19,în considerarea faptului că norma în vigoare prevăzută la art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2020 este de natură a crea discriminări faţă de alte categorii ...

 HOTĂRÂRE nr. 370 din 7 mai 2020 privind aprobarea Programului naţional "Şcoala de acasă" şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 11 mai 2020

În temeiul art. 108 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, al art. 111 alin. (1) lit. f) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă programul naţional „Şcoala de acasă“ în vederea achiziţionării de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în vederea facilitării activităţilor didactice la distanţă pentru elevii din medii defavorizate, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, care va fi derulat de ...

 HOTĂRÂRE nr. 371 din 7 mai 2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul ajutoarelor de minimis din sectorul agricol EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 11 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“ pentru anul 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 272 din 1 aprilie 2020, se completează după cum urmează:1. la articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase sau potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din cadrul direcţiei pentru ...

Monitorul Oficial 376 din 11 Mai 2020 (M. Of. 376/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 368 din 7 mai 2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului, pentru retragerea calităţii de reşedinţă oficială atribuite unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi atribuirea acestuia în folosinţa gratuită a Asociaţiei Casa Majestăţii Sale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 11 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din ordonanţa guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, aprobată cu modificări prin legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 349 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul ...

Monitorul Oficial 375 din 11 Mai 2020 (M. Of. 375/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 365 din 7 mai 2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa", pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 11 mai 2020

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin regulamentul (ue) nr. 2019/316 al comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis având ca scop aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele bazna şi/sau mangaliţa, denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor regulamentului (ue) nr. 1.408/2013 al ...

Monitorul Oficial 377 din 11 Mai 2020 (M. Of. 377/2020)

 ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 11 din 11 mai 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 11 mai 2020

De acordprim-ministruludovic orbanavând în vedere dispoziţiile art. 24 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 3 alin. (3) din decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei,ţinând seama de evaluarea realizată de comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, aprobată prin hotărârea nr. 22 din 11.05.2020,pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 1 şi 4 din anexa nr. 2 la decretul nr. 240/2020, în temeiul art. 20 lit. n) din ...

Monitorul Oficial 375 bis din 11 Mai 2020 (M. Of. 375 bis/2020)

 ANEXE din 9 aprilie 2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 - 2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 bis din 11 mai 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 299 din 9 aprilie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 375 din 11 mai 2020.──────────anexa 1 nomenclatorul domeniilor şi al   specializărilor/programelor de studii universitare┌───┬───────────┬───┬───────────────┬─────┬───────────────┬───┬───────────────┬───┬────────────────────────┬───────┐│ │ │ │ │ │domeniul de │ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 372 din 08 Mai 2020 (M. Of. 372/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 297 din 9 aprilie 2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020

În baza prevederilor art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 şi art. 155 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în ...

Monitorul Oficial 371 bis din 08 Mai 2020 (M. Of. 371 bis/2020)

 ANEXE din 3 aprilie 2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2019 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 bis din 8 mai 2020

──────────conţinute de ordinul nr. 63 din 3 aprilie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 371 din 8 mai 2020.──────────anexa 1 (anexa nr. 1 la ordinul preşedintelui autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 96/2014) a. tarif pentru analize şi examene de laborator în domeniul sănătăţii animalelor şi în domeniul organismelor modificate genetic┌────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────┐│ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 370 din 08 Mai 2020 (M. Of. 370/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 345 din 30 aprilie 2020 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 8 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri ...

Monitorul Oficial 372 din 08 Mai 2020 (M. Of. 372/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 7 mai 2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020

În contextul declarării de către organizaţia mondială a sănătăţii a pandemiei cauzate de răspândirea noului tip de coronavirus sars-cov-2 şi a afecţiunii cauzate de acesta, covid-19, având în vedere dispoziţiile decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, precum şi ale decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei,ţinând seama că după instituirea stării de urgenţă au fost emise, în baza art. 20 lit. n) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ...

 HOTĂRÂRE nr. 360 din 7 mai 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 2.652 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2020.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează ...

 HOTĂRÂRE nr. 361 din 7 mai 2020 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unictermenul de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:viceprim-ministru,raluca turcanp. ministrul sănătăţii,romică-andrei baciu,secretar de statministrul finanţelor publice,vasile-florin cîţubucureşti, 7 mai 2020.nr. 361.----

 HOTĂRÂRE nr. 362 din 7 mai 2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. itermenul de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020.art. iitermenele prevăzute la art. 7 lit. h), art. 24 lit. w), art. 42 lit. x), art. 59 lit. ţ), art. 72 alin. (6) partea ...

 HOTĂRÂRE nr. 733 din 7 mai 2020 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 139 alin. (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (7 voturi da şi 2 voturi nule),secţia pentru judecători a consiliului superior al magistraturii h o t ă r ă ş t e:art. iregulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin hotărârea plenului consiliului superior al magistraturii nr. 1.375/2015, publicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 373 din 08 Mai 2020 (M. Of. 373/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 7 mai 2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 8 mai 2020

În contextul circumstanţelor excepţionale generate de răspândirea largă a virusului sars-cov-2, cu consecinţe deosebit de grave asupra vieţii economice şi sociale,având în vedere efectele economice deosebit de grave generate de închiderea integrală sau parţială a activităţii economice din sectorul privat din românia, cu impact deosebit de grav asupra funcţionării instituţiilor mass-media,în condiţiile în care, pe fondul încetinirii activităţilor economice, cea mai mare parte a instituţiilor care activează în domeniul mass-media şi al publicităţii şi-au diminuat încasările cu procente cuprinse între 40% şi 80%, iar în lipsa unor campanii de informare susţinute financiar, activitatea instituţiilor mass-media ar putea fi grav afectată, ...

 HOTĂRÂRE nr. 369 din 7 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 8 mai 2020

Având în vedere prevederile decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 266 din 31 martie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) pe perioada stării de urgenţă, pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare ...

Monitorul Oficial 372 bis din 08 Mai 2020 (M. Of. 372 bis/2020)

 ANEXE din 9 aprilie 2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 bis din 8 mai 2020

──────────aprobate prin hotărârea guvernului nr. 297 din 9 aprilie 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 372 din 8 mai 2020.──────────anexa 1 domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare,numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţiîn anul universitar 2020 - 2021, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. universitatea politehnicĂ din bucureŞti ...

Monitorul Oficial 366 din 07 Mai 2020 (M. Of. 366/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 18 din 28 aprilie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Eurogroup - răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19 COM (2020) 112 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 7 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/94 din 6.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:a) apreciază măsurile şi viteza de reacţie a comisiei în condiţiile urgenţei atenuării impactului economic al covid-19;b) susţine opinia că solidaritatea europeană trebuie să se manifeste prin elaborarea unui ...

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 24 aprilie 2020 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 24 aprilie 2020 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 7 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3) şi ale art. 36 alin. (1) lit. c) şi d) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,conferinţa ordinară anuală a camerei consultanţilor fiscali, întrunită în teleconferinţa din 24 aprilie 2020, hotărăşte:art. 1se aprobă raportul anual de activitate al consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali pe anul 2019, situaţiile financiare anuale ale camerei consultanţilor fiscali pe anul 2019 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a camerei consultanţilor fiscali pe ...

Monitorul Oficial 368 din 07 Mai 2020 (M. Of. 368/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 355 din 30 aprilie 2020 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 7 mai 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor înregistrate la mfp cu nr. 36311, nr. 102336, nr. 102337 şi nr. 102338, aflate în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul pentru situaţii de ...

 HOTĂRÂRE nr. 356 din 30 aprilie 2020 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 7 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (2) al articolului 4 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 336/2018 privind aprobarea programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 325/2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 420 din 29 mai 2019, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) valoarea programului corespunzătoare anului 2020 este de 1.000 mii lei, în limita sumelor aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale cu această destinaţie."prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,nechita-adrian orosministrul muncii şi ...

Monitorul Oficial 367 din 07 Mai 2020 (M. Of. 367/2020)

 PROCEDURĂ din 6 mai 2020 pentru circulaţia trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfăşoară activităţi de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România şi alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgenţă cauzate de pandemia de COVID-19 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 7 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 951 din 6 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 367 din 7 mai 2020.──────────art. 1solicitarea punerii în circulaţie a trenurilor internaţionale special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfăşoară activităţi de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între românia şi alte state membre ale uniunii europene se efectuează de către operatorul de transport feroviar de călători, licenţiat în condiţiile hotărârii guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar, denumit în continuare operator de transport feroviar.art. 2operatorul de transport feroviar va solicita administratorului infrastructurii feroviare punerea în circulaţie ...

Monitorul Oficial 368 bis din 07 Mai 2020 (M. Of. 368 bis/2020)

 ANEXE din 27 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 63/2017 si Ordinului nr. 967/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 bis din 7 mai 2020

──────────conţinute de ordinul nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 368 din 7 mai 2020.──────────anexa 1 (anexa nr. 10 la o.p.a.n.a.f. nr. 63/2017)antet*1)*1) se vor trece sigla, conform ordinului preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.dosar fiscal nr. ...........nr. ......... din ...............către ...........................*2)*2) se vor menţiona denumirea şi sediul instituţiei de credit adresĂ de înfiinţare a popririi asigurătorii   asupra disponibilităţilor băneştiÎn baza art. 213 alin. (6) din ...

Monitorul Oficial 364 din 06 Mai 2020 (M. Of. 364/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 340 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 6 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 316 alin. (9) şi alin. (11) lit. h) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ititlul vii „taxa pe valoarea adăugată“ din normele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la punctul 86 alineatul (2), literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) pietrele preţioase, ...

 HOTĂRÂRE nr. 344 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei Autonome "Monetăria Statului", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 6 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al regiei autonome „monetăria statului“, aflată în subordinea băncii naţionale a româniei, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:p. ministrul finanţelor ...

 HOTĂRÂRE nr. 352 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 6 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 „unităţile administrativ-teritoriale din zona munţilor apuseni, pentru care se propun măsuri de sprijinire a dezvoltării economico-sociale“ la hotărârea guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din munţii apuseni, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 104 din 22 mai 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la secţiunea „judeţul cluj comune“, după poziţia nr. 13 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 14 şi 15, cu următorul cuprins: "14. negreni15. căpuşu mare"2. ...

 HOTĂRÂRE nr. 353 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 6 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.017/2018, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1111 din 28 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: "(2) prin călătorie dus se înţelege călătoria efectuată din localitatea/staţia x în localitatea/staţia y, iar prin călătorie întors se înţelege călătoria efectuată înapoi către localitatea/staţia x, inclusiv din altă localitate/staţie aflată pe drumul de întoarcere. ...

Monitorul Oficial 361 din 06 Mai 2020 (M. Of. 361/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 346 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Alba, Braşov, Timiş şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 6 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile ...

 HOTĂRÂRE nr. 347 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 6 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.438/2009 privind organizarea şi funcţionarea oficiului de compensare pentru achiziţii de tehnică specială, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 866 din 11 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"art. 7(1) structura organizatorică a oficiului este prevăzută în anexa nr. 2 şi este alcătuită din personal contractual....................................(3) numărul maxim de posturi pentru oficiu este 25, inclusiv preşedintele, fiind finanţate integral de la bugetul de stat."2. anexa nr. 2 se modifică şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 350 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 6 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din ministerul apărării naţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) cadrele militare în activitate din ministerul apărării naţionale, aflate în situaţiile prevăzute la art. 20^1 alin. 1, 2 şi 2^1 din legea nr. 80/1995 privind statutul ...

Monitorul Oficial 362 din 06 Mai 2020 (M. Of. 362/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 339 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 6 mai 2020

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, ale regulamentului delegat (ue) 2015/1.366 al comisiei din 11 mai 2015 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din sectorul apicol, ale regulamentului de punere în aplicare (ue) 2015/1.368 al comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare ...

 NORME din 30 aprilie 2020 de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 6 mai 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 339 din 30 aprilie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 362 din 6 mai 2020.──────────art. 1(1) solicitanţii programului, astfel cum sunt definiţi la cap. iv din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute la cap. ix subcap. ii.b - v.e din anexa nr. 1, achiziţionează individual şi solicită anual, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite notarial sprijinul financiar şi depun la sediul centrelor judeţene ale apia, respectiv al municipiului bucureşti cererea de plată a sprijinului însoţită de documentele justificative aferente fiecărei acţiuni. (2) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru acţiunea ...

Monitorul Oficial 363 din 06 Mai 2020 (M. Of. 363/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 348 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 6 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. vi alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 28 iunie 2014, se modifică şi se completează ...

Monitorul Oficial 360 din 06 Mai 2020 (M. Of. 360/2020)

 PROCEDURĂ din 29 aprilie 2020 de mediere şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 6 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 168 din 29 aprilie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 360 din 6 mai 2020.──────────art. 1dispoziţii generale(1) prezenta procedură se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somaţiei şi care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice (a.n.r.s.c.) o notificare privind intenţia de mediere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. (2) fac obiectul procedurii de mediere între a.n.r.s.c. şi debitor creanţele bugetare, individualizate în somaţia ...

Monitorul Oficial 357 din 05 Mai 2020 (M. Of. 357/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 336 din 30 aprilie 2020 pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 5 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (3) al articolului 14 din hotărârea guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 812 din 21 septembrie 2018, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2020 este de 1.000,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe anul ...

 PROCEDURI din 10 aprilie 2020 de analiză şi marcare a metalelor preţioase EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 5 mai 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 166 din 10 aprilie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 357 din 5 mai 2020.──────────cap. itermeni şi definiţiiart. 1În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) acoperire - strat de acoperire aplicat şi fixat peste un metal de bază;b) analiza metalelor preţioase - determinarea conţinutului de metal preţios dintr-un aliaj printr-o metodă nedistructivă sau distructivă;c) cheie-etalon - tijă din metal, cu vârful din metal preţios cu compoziţia şi titlul bine stabilite şi înscrise pe ea, folosită la testarea la piatră a metalelor preţioase;d) email - masă sticloasă obţinută prin ...

 CUANTUMUL TOTAL din 5 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 5 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019denumirea partidului politic: partidul libertate, unitate şi solidaritatesediul partidului politic: strada finlanda nr. 15, sectorul 1, bucureşti┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia/│total al │total al │total al │total al ...

 CUANTUMUL TOTAL din 5 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Socialist Creştin EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 5 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019denumirea partidului politic: partidul socialist creştinsediul partidului politic: bucureşti, sectorul 3, str. anghel saligny nr. 8┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 358 din 05 Mai 2020 (M. Of. 358/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 aprilie 2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii uniuni europene, precum şi la nivelul româniei în contextul epidemiei de coronavirus sars-cov-2, pentru care a fost stabilită starea de urgenţă prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei şi decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus sars-cov-2 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung, asupra grupurilor vulnerabile,luând în considerare prevederile din ordonanţa militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii covid-19, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 341 din 30 aprilie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 4.220 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

 HOTĂRÂRE nr. 8 din 23 aprilie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017, precum şi starea de urgenţă decretată de preşedintele româniei, începând cu data de 16 ...

Monitorul Oficial 359 din 05 Mai 2020 (M. Of. 359/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 aprilie 2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 5 mai 2020

Având în vedere:- necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea finalizării proiectelor fazate din cadrul financiar 2007-2013 şi implementate în exerciţiul financiar 2014-2020, pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor şi diminuarea riscului de aplicare de corecţii financiare de către comisia europeană;– întârzierile înregistrate în cadrul acestor proiecte, atât în procesul de achiziţie publică, cât şi în implementarea proiectelor de infrastructură care presupun o complexitate sporită;– perioada de timp limitată până la finalul perioadei de eligibilitate aferentă exerciţiului financiar 2014-2020, în raport cu volumul lucrărilor rămase de executat în cadrul acestor proiecte;– necesitatea actualizării devizelor generale aferente ...

 HOTĂRÂRE nr. 351 din 30 aprilie 2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 5 mai 2020

Având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, ale regulamentului delegat (ue) nr. 639/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi ...

Monitorul Oficial 358 din 05 Mai 2020 (M. Of. 358/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 301 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al companiei naţionale „aeroporturi - bucureşti“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prevăzut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 342 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea naţională a apelor minerale - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

 HOTĂRÂRE nr. 343 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea naţională a sării - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 356 din 05 Mai 2020 (M. Of. 356/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 294 din 9 aprilie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (Unitatea Militară 0395 Satu Mare) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 5 mai 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de jandarmi judeţean satu mare (unitatea militară 0395 satu mare), ca urmare a ...

Monitorul Oficial 359 din 05 Mai 2020 (M. Of. 359/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 349 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 5 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 18^1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al art. vi alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, precum şi al art. x din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor ...

Monitorul Oficial 354 din 04 Mai 2020 (M. Of. 354/2020)

 CUANTUMUL TOTAL din 4 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România - A.M.R. EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 4 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019denumirea partidului politic: asociaţia macedonenilor din românia - a.m.r.sediul partidului politic: str. thomas masaryk nr. 29, sectorul 2, bucureşti ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al ...

Monitorul Oficial 355 din 04 Mai 2020 (M. Of. 355/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 337 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2020-2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 4 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 167 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă planul naţional de paturi pentru perioada 2020-2022, după cum urmează:a) pentru anul 2020, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 119.579;b) pentru anul 2021, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 119.579;c) pentru anul 2022, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional este de 119.579.(2) numărul total de paturi la nivel naţional prevăzut la alin. (1) include ...

 CUANTUMUL TOTAL din 4 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 4 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019denumirea partidului politic: uniunea creştin democrată din româniasediul partidului politic: sediul fiscal str. colonia breaza nr. 22a, cluj-napoca, judeţul cluj, românia ┌─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││organizaţia/ │total al │total al │total al │total al ...

 CUANTUMUL TOTAL din 4 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - M10 EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 4 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019 denumirea partidului politic: m10sediul partidului politic: str. potaissa nr. 10, cluj-napoca, judeţul cluj, românia ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al │total al │total al ...

 CUANTUMUL TOTAL din 4 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alternativa Dreaptă EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 4 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019 denumirea partidului politic: alternativa dreaptăsediul partidului politic: sediul fiscal bd. corneliu coposu nr. 1d, et. 1, ap. 21, sectorul 3, bucureşti, românia ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al ...

 CUANTUMUL TOTAL din 4 mai 2020 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forţa Moldova EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 4 mai 2020

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2019denumirea partidului politic: forţa moldova sediul partidului politic: sediul fiscal bd. socola nr. 2a, bl. h1, et. 8, ap. 64, iaşi, judeţul iaşi, românia ┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul │cuantumul ││ │organizaţia│total al │total al ...

 HOTĂRÂRE nr. 338 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 4 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. istatutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează în condiţiile prevăzute la art. 222 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."2. la articolul 5 alineatul (1), punctele 12,26, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016